Tử vi

Chương 1: Giới Thiệu Tử Vi Trung Châu Phái

Tử vi đẩu số bắt đầu phát triển thành một môn thuật số từ thời bắc Tống, tiền thân của nó là “Thập bát phi tinh”. Môn thuật số khởi đầu từ bối cảnh cạnh tranh giữa Ngũ tinh và Tử bình. Khởi đầu thuật đoán vận mệnh thành công nhất là Ngũ tinh. Dựa vào năm sinh, tháng, ngày, giờ sinh, lập thành bát tự can chi, sau đó đưa bát tự vào công thức tính toán theo năm sao: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, dựa vào Thái Âm Thái Dương, phân bố sao vào 12 cung, gọi chung là “Thất chánh”. Ngoài ra, dựa vào công thức bố trí 28 sao phân thêm: Tử Khí, Nguyệt Bột, La Hầu, Kế Đô (tứ dư) vào các cung, sau đó luận đoán lộc mệnh đời người. Thuật đoán mệnh này được gọi là “Thất chánh tứ dư”.

Do thời cổ đại công thức tính toán thiên văn học chưa chuẩn xác, sau một thời gian dẫn đến sai lệch. Tuy nhiên về sau “Cầm Đường Phái” hưng khởi, chỉnh lại “Thiên lượng xích”, điều chỉnh cách luận đoán các tinh diệu hội hợp, nhưng không cải tiến đáng kể, kết quả là “Phái Tử bình” vẫn chiếm ưu thế.

Tử bình cũng dựa trên nữa đầu của thuật đoán mệnh của Ngũ tinh. Phát triển thành thuật số. Phát triển từ đời Đường. Phương pháp luận đoán dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh để khởi Can Chi bát tự, gọi là “Tứ trụ”, sau này căn cứ vào âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa, hình trùng phá hoại, tam hợp lục hợp, Tùng thần gia sát của bát tự để luận đoán lộc mệnh. Không dựa vào “Thất chánh tứ dư” phân bố tại 12 cung.

Bạn đang xem: Chương 1: Giới Thiệu Tử Vi Trung Châu Phái

Môn học Tử bình, phát triển mạnh vào thời Tống, do đại văn nhân học sỹ phát triển, tới nay đạt được nhiều thành tựu, thời triều Minh, Lưu Bá Ôn soạn “Tích Thiên Tủy”, thuật đoán mệnh phát triển mạnh thành triết lý, triều Thanh có Trần Tố Am, soạn “Mệnh Lý Ước Ngôn”, từ đó thành lập thư phòng phái và giang hồ phái phân thành hai đại phái.

Kỳ thật “Giang hồ phái” có một ưu điểm là trải qua kinh nghiệm thực tế hơn Thư phòng phái, nhưng phần lý luận đơn giản hơn, nhưng có cách luận đoán chính xác hơn. Các câu khẩu quyết được truyền như: “Nhật tọa bỉ kiên phùng bỉ kiếp, tất nhiên tam độ tác tân lang”. “Quý thủy sanh nhân dụng mậu quan, thiếu niên định giá bạch đầu phu”, có tính chính xác. Không thể thiếu trong khẩu quyết. Do tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. “Thư phòng phái” tuy được các văn nhân học sỹ tuyên dương, nhưng “Giang hồ phái” vẫn tồn tại. Do khoa học phát triển, lý luận được cập nhật rõ ràng mỗi ngày, nhưng thực nghiệm bị thiếu cơ sở lý luận.

Tử vi đẩu số khởi đầu từ “Thập bát phi tinh” phát triển lên, thuật đoán lộc mệnh dựa vào thực nghiệm. Nguyên thủy ban đầu là dựa vào khuyết điểm không chính xác của cung độ trong “Ngũ tinh”, chọn ra Bắc cực tinh làm chủ tinh, tính toán xác định tọa độ. Ưu điểm cách này là dựa vào mối quan hệ giữa Bắc cục tinh và địa cầu. Do chuyển động rất ít, nếu từ địa cầu quan sát, Bắc cự tinh gần như đứng yên, chỉ thay đổi theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông theo bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, giống như Bắc cực tinh xoay hết một chu kỳ, mỗi chu kỳ là một năm.

Bắc cực tinh có nhiều tên gọi như: Tử Vi, Thái Ất, theo quan điểm thiên văn học hiện đại, danh xưng trên là không chính xác, nhưng từ thời Tống Nguyên xa xưa, những tên gọi như vậy đã được lưu hành. Do có những thuật được lập thành từ Bắc cực tinh tạo ra. “Thái ất số” đoán địa vận, “Tử vi đẩu số” đoán mệnh con người. Từ “Thập bát phi tinh” đơn giản ban đầu, đã chọn Tử Vi làm chủ tinh, sau đó thêm 18 hư tinh, lập ra cách thức an sao, dùng cho việc luận đoán lộc mệnh.

18 hư tinh gồm: Thiên Hư, Thiên Quý, Thiên Ấn, Thiên Thọ, Thiên Không, Hồng Loan, Thiên Khố, Thiên Quán, Văn Xương, Thiên Phúc, Thiên Lộc, Thiên Trượng, Thiên Dị, Mao Đầu, Thiên Nhận, Thiên Diêu, Thiên Hình, Thiên Khốc. Từ “Ngũ tinh” ban đầu và Trạch nhật gia với “Tùng thần” đặt tên cho 18 hư tinh.

Trừ Tử Vi ra, 18 hư phi tinh được hư cấu ra, “Thập bát phi tinh” là thuật luận đoán mệnh bị thiếu cơ sở lý luận. Bằng thực tiễn, dựa vào thống kê tự chỉnh sửa để lập ra phương pháp luận đoán. Giống như “Giang hồ phái” của “Tử bình”, dựa vào thực tế thống kê.

“Thập bát phi tinh” còn rất thô sơ. Tuy nhiên sau đó dựa vào thực tiễn có thêm Tam phương tứ chính vào phép luận đoán, vì có hai hạn chế nên môn này không thể phát triển mạnh được, hai hạn chế là:

Thứ nhất: “Thập bát phi tinh” lấy 12 cung theo “Ngũ tinh”, thứ tự: Mệnh cung, Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch, Tử nữ, Nô phó, Thê thiếp, Tật ách, Thiên di, Quan lộc, Phúc đức, Tướng mạo. Kết cấu Tam phương tứ chính rất bất hợp lý. Như Mệnh cung và Thê thiếp cung xung đối, và Tử nữ cung cùng Thiên di cung tại tam phương hội hợp, tức quá xem trọng quan hệ gia tộc. Huynh đệ cung đối xung với Thiên di cung, và cùng Thê thiếp cung Phúc đức cung tương hội, tất không thể giải thích được mối quan hệ này.

Thứ hai: “Thập bát phi tinh” cách thức phân bố cung vị thiếu tính linh động, làm cho kết cấu Tinh bàn vô lý, không khớp với thực tế. Do đó có thay đổi nguyên tắc như thế nào đi nữa cũng không ứng dụng được vào kết cấu Tinh bàn vô lý, khó giải thích được các quan hệ xã hội.

Tử vi đẩu số được lập thành, so với “Thập bát phi tinh” là đại cách tân quan trọng. Cải biến thứ tự 12 cung, thay đổi tên gọi của các cung, như bỏ tên cung Tướng mạo, thay bằng cung mang tên Phụ mẫu, nói lên mối quan hệ với lục thân, đồng thời mỗi cá nhân có Tam phương Tứ chánh nói lên mối quan hệ hữu cơ cho mỗi cá nhân (quan điểm này được nói tại buổi thảo luận về tính chất của Thập bát phi tinh), thêm vào các tinh diệu quan trọng, đặc biệt là tứ Hóa diệu tạo lập cách thức linh hoạt, dựa vào Can Chi mỗi đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, nhật hạn, giờ hạn để biết biến hóa. Bắt đầu từ Nam Tống, qua triều Nguyên, tới đầu đời Minh phát triển mạnh, có thể cùng “Tử bình” đối kháng về việc luận đoán lộc mệnh. Thậm chí đoán về vận hạn, Tử vi đẩu số vượt hơn “Tử bình”. Ví dụ như “Tử bình” đoán được tài vận tốt, Đẩu số đoán được tài vận tốt do đâu, năm nào tốt, tiền tài có tích tụ được không.

Chi tiết của cách luận đoán dựa vào thống kê, tính chất cơ bản của tổ hợp tinh hệ tại 12 cung có được dựa vào thống kê, thêm vào các Phụ Tá Sát hóa chư diệu hợi hợp, tính chất cơ bản được tăng thêm hay bớt đi hoặc thay đổi, sau đó dựa vào tính chất trên để nhận định, phán đoán sự tương hội hay các sự kiện phát sinh, xác định cát hung ra sao.

Trung Châu Phái không thừa nhận số mệnh, không nói năm này nhất định có chuyện này, chỉ nói năm nay phát sinh sự việc có tính chất ra sao. Nói về hôn nhân, Trung Châu Phái không nói năm nay nhất định ly hôn, chỉ nói năm nay tình cảm phu thê có biến đổi, nguyên nhân do đâu, khả năng phát triển tới ly hôn, sau ly hôn, sẽ diển biến ra sao, nếu chịu đựng tha thứ cho nhau, tình hình diển biến ra sao. Điều này cho thấy sự sắp xếp ra sao, mục đích có thể đạt tới mức xu cát tị hung. Nghiên cứu Tử vi đẩu số tuyệt đối không phải là mê tín, mà dựa vào thống kê để luận đoán. Có thể nói, thuật số dựa trên cơ sở khoa học không manh tính thần bí. Tính chất cơ bản của tinh hệ có được từ thống kê nên phải chú ý tính thời đại. Do hoàn cảnh xã hội văn hóa bất đồng, tính chất tinh hệ cũng biến đổi theo thời đại. Ví dụ như cổ nhân cho rằng: “Vũ Khúc chi tinh vi quả tinh”, bất lợi cho nữ về hôn nhân, do thời xưa phụ nữ không có khả năng kiếm tiền, không thích hợp với Vũ Khúc là Tài tinh, xã hội hiện đại luận đoán phải thay đổi. Bút giả thống kê hơn 100 trường hợp Nữ mệnh có Vũ Khúc ở Phu thê cung, những người có nghề nghiệp, 60% có cuộc hôn nhân tốt đẹp, những gia đình phụ thuộc vô chồng thì có 80% hôn nhân có vấn đề.

Học tập Tử vi đẩu số, cũng phải dựa vào thống kê, phát triển, thay đổi thích ứng thời đại, bút giả cung cấp cho độc giả tính chất cơ bản của tinh hệ được sở truyền của Trung Châu Phái, cộng thêm các biến hóa, thêm các thống kê mà bút giả có được về huyết nham, tị yết nham. Nhưng có thể nói vẫn chưa toàn diện, thậm chí có thể nói, do xã hội phát triển thay đổi, ý kiến của bút giả cũng thay đổi theo, như vậy mới bảo trì tính linh hoạt và độ chính xác của Tử vi đẩu số. Cho nên các vị không nhất thiết cho rằng quan điểm của bút giả là khuôn vàng thước ngọc, chỉ làm theo chỉ dẫn nhập môn ban đầu, căn cứ vào thực tiễn thống kê, bổ sung thậm chí tu sửa thuyết pháp của bút giả. Do điểm này, bút giả cũng không dấu diếm, đem công khai những điều tâm đắc không giữ kiến thức cho riêng mình. Căn bản đây không phải là điều bí mật. Nếu có được các công cụ thống kê hỗ trợ, đồng thời được cung cấp đủ tư liệu, bút giả tin rằng, tính chính xác của Tử vi đẩu số được nâng cao.

Bút giả công khai những kiến thức tâm đắc của bản thân, có hai mục đích, một là chống lại khoa học giả danh, cho rằng bàn luận tử vi là tuyên dương mê tín. Thứ hai là làm cơ sở cho thế hệ sau phát triển. Nếu tri thức không có đất phát triển, tất là cố chấp đi vào mê tín.

Lời nói đầu (Tiền ngôn)

Học tập Tử vi đẩu số, kỳ thật khởi đầu đối với An tinh pháp phải hiểu thật vững, sau mới tới luận đoán Tinh bàn giỏi được, không thể phân tâm vừa luận đoán vừa tìm sao trên Tinh bàn. Như là “Thiên Lương Kình Dương Thiên Hình” là tinh hệ trọng yếu, thường có bệnh phải giải phẩu, hoặc bị quan tụng, nếu không thuộc thành thục “An tinh pháp”, khi luận đoán lưu niên hay lưu nguyệt khi gặp Thiên Lương, phải tìm Thiên hình hoặc Kình Dương, cùng với lưu vận Kình Dương lưu niên Kình Dương, thậm chí lưu nguyệt Kình Dương, làm cho tinh thần phân tán, làm ảnh hưởng khả năng luận đoán chính xác. Khi nghiên cứu Tử vi đẩu số phải thật thuần thục “An tinh pháp” đồng thời hiểu rõ về các tổ hợp tinh hệ, do vậy tiền nhân đặc biệt chú ý truyền thụ “An tinh pháp”.

Bắc phái đẩu số danh gia Trương Khai Quyển tiên sanh soạn “Tử vi đẩu số mệnh lý nghiện cứu”, phân nữa là nói về an tinh. Danh gia Lục Bân Triệu tiên sanh soạn “Tử vi đấu sổ giảng nghĩa”, quyển thượng cũng nói về An tinh pháp, quyển hạ bàn về tính chất 12 cung, từ đây có thể thấy việc truyền thụ “An tinh pháp” là trọng yếu. Nhưng trước mắt Bảng tra tinh đang lưu hành chỉ giúp học giả tiện việc lập Tinh bàn, nhưng phải thuần thục “An tinh pháp”, trong thực tế luận đoán sẽ gặp khó khăn, không nắm hết tính linh hoạt của các tổ hợp tinh hệ.

Theo tác giả được biết, Trương Khai Quyển tiên sinh lập ra phép an sao nhanh theo Can năm, Chi năm, tháng, ngày, là muốn tiện cho người học. Tuy nhiên nó có tác dụng phụ, ngoài ý liệu của Trương tiên sinh. Theo quan điểm của Trung Châu Phái, tra biểu an tinh, không thuần thục An tinh pháp tất có khuyết điểm là khó hiểu hết tổ hợp tinh hệ, đó là điều tệ hại, việc phân loại “Giáp cấp tinh”, “Ất cấp tinh” cho đến “Mậu cấp tinh” để dể nhận biết và an sao, nhưng ảnh hưởng tính chuẩn xác khi luận đoán. Tính chất của tinh hệ bị thay đổi khi hội hợp với sao thuộc Mậu cấp tinh, thường học giả cứ nhìn theo cấp của tinh diệu, không đánh giá cao “Mậu cấp tinh”.

Lục Bân Triệu truyền thụ “An tinh pháp”, không giống như cách của Trung Châu Phái, và cũng không giống với Trương Khai Quyển tiên sinh. Hy vọng độc giả hiểu rõ việc phân cấp tinh diệu, chuyên tâm luyện tập “An tinh pháp”, biểu an tinh đang lưu hành là không cần thiết. Đây là khái niệm trọng yếu cần nắm rõ.

Bút giả so sánh “An tinh pháp” với các bản có sẳn trong dân gian, và bản của Lục tiên sinh giới thiệu “An tinh pháp” có chổ bất đồng, hy vọng học giả chú ý. Việc an Tứ hóa theo Can năm, Mậu Canh Nhâm ba Can giữa các phái có chổ bất đồng, ngoài ra “Giải Thần” phân thành “Niên Giải” và “Nguyệt Giải”, chính là sự truyền thụ của bản phái. Học giả nên lưu ý so sánh điểm này.

Như đã nói ở trên, thuật phái không phân Giáp cấp tinh Ất cấp tinh, khởi tinh thì cũng không theo thứ tự niên hệ nguyệt hệ, làm bất kỳ không thứ tự, có ưu điểm là khi khởi tinh, vừa an tinh vừa quan sát thứ tự, Tinh bàn lập thành, có ấn tượng tổng thể. Như an “Tử vi hệ” rồi tới “Thiên Phủ hệ” 14 chính diệu, lập tức an “Phụ Bật, Xương Khúc, Không Kiếp” lục diệu, kế đến an “tứ Hóa diệu”, cơ bản kết cấu Tinh bàn được hình thành. Sau đó tiếp tục an tinh, thuận theo tính chất cơ bản gia cường hoặc tước nhược, như an Khôi Việt xong lập tức khởi Lộc Tồn cùng Tứ sát (tức Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương cùng Đà La), sau đó khởi Thiên Quan Thiên Phúc, có thể biết được “cung Quan” và “cung Tài” ra sao. Sở dĩ, bổn phái an tinh theo thứ tự trên, giúp dể nhận biết được Tinh bàn.

Để dể dàng cho độc giả, đầu tiên hết phải học phép an sao, kiểm tra lại biểu an tinh để tiện ứng dụng, hy vọng độc giả thành thục cách an sao sẽ có lợi về sau. Có thể tùy lúc tùy nơi bàn luận, đối với sao lưu theo năm theo tháng thì biết rõ nó ở đâu. Có thể nói, kiểm tra biểu khởi tinh là việc bắt đầu học an sao là việc cơ bản, sau đó qua tới phần nhận định, mới đạt tới cảnh giới cao, nếu không thuần thục an tinh quyết thì không thể đạt được.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 1: Giới Thiệu Tử Vi Trung Châu Phái

Tử vi đẩu số bắt đầu phát triển thành một môn thuật số từ thời bắc Tống, tiền thân của nó là “Thập bát phi tinh”. Môn thuật số khởi đầu từ bối cảnh cạnh tranh giữa Ngũ tinh và Tử bình. Khởi đầu thuật đoán vận mệnh thành công nhất là Ngũ tinh. Dựa vào năm sinh, tháng, ngày, giờ sinh, lập thành bát tự can chi, sau đó đưa bát tự vào công thức tính toán theo năm sao: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, dựa vào Thái Âm Thái Dương, phân bố sao vào 12 cung, gọi chung là “Thất chánh”. Ngoài ra, dựa vào công thức bố trí 28 sao phân thêm: Tử Khí, Nguyệt Bột, La Hầu, Kế Đô (tứ dư) vào các cung, sau đó luận đoán lộc mệnh đời người. Thuật đoán mệnh này được gọi là “Thất chánh tứ dư”.

Do thời cổ đại công thức tính toán thiên văn học chưa chuẩn xác, sau một thời gian dẫn đến sai lệch. Tuy nhiên về sau “Cầm Đường Phái” hưng khởi, chỉnh lại “Thiên lượng xích”, điều chỉnh cách luận đoán các tinh diệu hội hợp, nhưng không cải tiến đáng kể, kết quả là “Phái Tử bình” vẫn chiếm ưu thế.

Tử bình cũng dựa trên nữa đầu của thuật đoán mệnh của Ngũ tinh. Phát triển thành thuật số. Phát triển từ đời Đường. Phương pháp luận đoán dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh để khởi Can Chi bát tự, gọi là “Tứ trụ”, sau này căn cứ vào âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa, hình trùng phá hoại, tam hợp lục hợp, Tùng thần gia sát của bát tự để luận đoán lộc mệnh. Không dựa vào “Thất chánh tứ dư” phân bố tại 12 cung.

Môn học Tử bình, phát triển mạnh vào thời Tống, do đại văn nhân học sỹ phát triển, tới nay đạt được nhiều thành tựu, thời triều Minh, Lưu Bá Ôn soạn “Tích Thiên Tủy”, thuật đoán mệnh phát triển mạnh thành triết lý, triều Thanh có Trần Tố Am, soạn “Mệnh Lý Ước Ngôn”, từ đó thành lập thư phòng phái và giang hồ phái phân thành hai đại phái.

Kỳ thật “Giang hồ phái” có một ưu điểm là trải qua kinh nghiệm thực tế hơn Thư phòng phái, nhưng phần lý luận đơn giản hơn, nhưng có cách luận đoán chính xác hơn. Các câu khẩu quyết được truyền như: “Nhật tọa bỉ kiên phùng bỉ kiếp, tất nhiên tam độ tác tân lang”. “Quý thủy sanh nhân dụng mậu quan, thiếu niên định giá bạch đầu phu”, có tính chính xác. Không thể thiếu trong khẩu quyết. Do tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. “Thư phòng phái” tuy được các văn nhân học sỹ tuyên dương, nhưng “Giang hồ phái” vẫn tồn tại. Do khoa học phát triển, lý luận được cập nhật rõ ràng mỗi ngày, nhưng thực nghiệm bị thiếu cơ sở lý luận.

Tử vi đẩu số khởi đầu từ “Thập bát phi tinh” phát triển lên, thuật đoán lộc mệnh dựa vào thực nghiệm. Nguyên thủy ban đầu là dựa vào khuyết điểm không chính xác của cung độ trong “Ngũ tinh”, chọn ra Bắc cực tinh làm chủ tinh, tính toán xác định tọa độ. Ưu điểm cách này là dựa vào mối quan hệ giữa Bắc cục tinh và địa cầu. Do chuyển động rất ít, nếu từ địa cầu quan sát, Bắc cự tinh gần như đứng yên, chỉ thay đổi theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông theo bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, giống như Bắc cực tinh xoay hết một chu kỳ, mỗi chu kỳ là một năm.

Bắc cực tinh có nhiều tên gọi như: Tử Vi, Thái Ất, theo quan điểm thiên văn học hiện đại, danh xưng trên là không chính xác, nhưng từ thời Tống Nguyên xa xưa, những tên gọi như vậy đã được lưu hành. Do có những thuật được lập thành từ Bắc cực tinh tạo ra. “Thái ất số” đoán địa vận, “Tử vi đẩu số” đoán mệnh con người. Từ “Thập bát phi tinh” đơn giản ban đầu, đã chọn Tử Vi làm chủ tinh, sau đó thêm 18 hư tinh, lập ra cách thức an sao, dùng cho việc luận đoán lộc mệnh.

18 hư tinh gồm: Thiên Hư, Thiên Quý, Thiên Ấn, Thiên Thọ, Thiên Không, Hồng Loan, Thiên Khố, Thiên Quán, Văn Xương, Thiên Phúc, Thiên Lộc, Thiên Trượng, Thiên Dị, Mao Đầu, Thiên Nhận, Thiên Diêu, Thiên Hình, Thiên Khốc. Từ “Ngũ tinh” ban đầu và Trạch nhật gia với “Tùng thần” đặt tên cho 18 hư tinh.

Trừ Tử Vi ra, 18 hư phi tinh được hư cấu ra, “Thập bát phi tinh” là thuật luận đoán mệnh bị thiếu cơ sở lý luận. Bằng thực tiễn, dựa vào thống kê tự chỉnh sửa để lập ra phương pháp luận đoán. Giống như “Giang hồ phái” của “Tử bình”, dựa vào thực tế thống kê.

“Thập bát phi tinh” còn rất thô sơ. Tuy nhiên sau đó dựa vào thực tiễn có thêm Tam phương tứ chính vào phép luận đoán, vì có hai hạn chế nên môn này không thể phát triển mạnh được, hai hạn chế là:

Thứ nhất: “Thập bát phi tinh” lấy 12 cung theo “Ngũ tinh”, thứ tự: Mệnh cung, Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch, Tử nữ, Nô phó, Thê thiếp, Tật ách, Thiên di, Quan lộc, Phúc đức, Tướng mạo. Kết cấu Tam phương tứ chính rất bất hợp lý. Như Mệnh cung và Thê thiếp cung xung đối, và Tử nữ cung cùng Thiên di cung tại tam phương hội hợp, tức quá xem trọng quan hệ gia tộc. Huynh đệ cung đối xung với Thiên di cung, và cùng Thê thiếp cung Phúc đức cung tương hội, tất không thể giải thích được mối quan hệ này.

Thứ hai: “Thập bát phi tinh” cách thức phân bố cung vị thiếu tính linh động, làm cho kết cấu Tinh bàn vô lý, không khớp với thực tế. Do đó có thay đổi nguyên tắc như thế nào đi nữa cũng không ứng dụng được vào kết cấu Tinh bàn vô lý, khó giải thích được các quan hệ xã hội.

Tử vi đẩu số được lập thành, so với “Thập bát phi tinh” là đại cách tân quan trọng. Cải biến thứ tự 12 cung, thay đổi tên gọi của các cung, như bỏ tên cung Tướng mạo, thay bằng cung mang tên Phụ mẫu, nói lên mối quan hệ với lục thân, đồng thời mỗi cá nhân có Tam phương Tứ chánh nói lên mối quan hệ hữu cơ cho mỗi cá nhân (quan điểm này được nói tại buổi thảo luận về tính chất của Thập bát phi tinh), thêm vào các tinh diệu quan trọng, đặc biệt là tứ Hóa diệu tạo lập cách thức linh hoạt, dựa vào Can Chi mỗi đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, nhật hạn, giờ hạn để biết biến hóa. Bắt đầu từ Nam Tống, qua triều Nguyên, tới đầu đời Minh phát triển mạnh, có thể cùng “Tử bình” đối kháng về việc luận đoán lộc mệnh. Thậm chí đoán về vận hạn, Tử vi đẩu số vượt hơn “Tử bình”. Ví dụ như “Tử bình” đoán được tài vận tốt, Đẩu số đoán được tài vận tốt do đâu, năm nào tốt, tiền tài có tích tụ được không.

Chi tiết của cách luận đoán dựa vào thống kê, tính chất cơ bản của tổ hợp tinh hệ tại 12 cung có được dựa vào thống kê, thêm vào các Phụ Tá Sát hóa chư diệu hợi hợp, tính chất cơ bản được tăng thêm hay bớt đi hoặc thay đổi, sau đó dựa vào tính chất trên để nhận định, phán đoán sự tương hội hay các sự kiện phát sinh, xác định cát hung ra sao.

Trung Châu Phái không thừa nhận số mệnh, không nói năm này nhất định có chuyện này, chỉ nói năm nay phát sinh sự việc có tính chất ra sao. Nói về hôn nhân, Trung Châu Phái không nói năm nay nhất định ly hôn, chỉ nói năm nay tình cảm phu thê có biến đổi, nguyên nhân do đâu, khả năng phát triển tới ly hôn, sau ly hôn, sẽ diển biến ra sao, nếu chịu đựng tha thứ cho nhau, tình hình diển biến ra sao. Điều này cho thấy sự sắp xếp ra sao, mục đích có thể đạt tới mức xu cát tị hung. Nghiên cứu Tử vi đẩu số tuyệt đối không phải là mê tín, mà dựa vào thống kê để luận đoán. Có thể nói, thuật số dựa trên cơ sở khoa học không manh tính thần bí. Tính chất cơ bản của tinh hệ có được từ thống kê nên phải chú ý tính thời đại. Do hoàn cảnh xã hội văn hóa bất đồng, tính chất tinh hệ cũng biến đổi theo thời đại. Ví dụ như cổ nhân cho rằng: “Vũ Khúc chi tinh vi quả tinh”, bất lợi cho nữ về hôn nhân, do thời xưa phụ nữ không có khả năng kiếm tiền, không thích hợp với Vũ Khúc là Tài tinh, xã hội hiện đại luận đoán phải thay đổi. Bút giả thống kê hơn 100 trường hợp Nữ mệnh có Vũ Khúc ở Phu thê cung, những người có nghề nghiệp, 60% có cuộc hôn nhân tốt đẹp, những gia đình phụ thuộc vô chồng thì có 80% hôn nhân có vấn đề.

Học tập Tử vi đẩu số, cũng phải dựa vào thống kê, phát triển, thay đổi thích ứng thời đại, bút giả cung cấp cho độc giả tính chất cơ bản của tinh hệ được sở truyền của Trung Châu Phái, cộng thêm các biến hóa, thêm các thống kê mà bút giả có được về huyết nham, tị yết nham. Nhưng có thể nói vẫn chưa toàn diện, thậm chí có thể nói, do xã hội phát triển thay đổi, ý kiến của bút giả cũng thay đổi theo, như vậy mới bảo trì tính linh hoạt và độ chính xác của Tử vi đẩu số. Cho nên các vị không nhất thiết cho rằng quan điểm của bút giả là khuôn vàng thước ngọc, chỉ làm theo chỉ dẫn nhập môn ban đầu, căn cứ vào thực tiễn thống kê, bổ sung thậm chí tu sửa thuyết pháp của bút giả. Do điểm này, bút giả cũng không dấu diếm, đem công khai những điều tâm đắc không giữ kiến thức cho riêng mình. Căn bản đây không phải là điều bí mật. Nếu có được các công cụ thống kê hỗ trợ, đồng thời được cung cấp đủ tư liệu, bút giả tin rằng, tính chính xác của Tử vi đẩu số được nâng cao.

Bút giả công khai những kiến thức tâm đắc của bản thân, có hai mục đích, một là chống lại khoa học giả danh, cho rằng bàn luận tử vi là tuyên dương mê tín. Thứ hai là làm cơ sở cho thế hệ sau phát triển. Nếu tri thức không có đất phát triển, tất là cố chấp đi vào mê tín.

Lời nói đầu (Tiền ngôn)

Học tập Tử vi đẩu số, kỳ thật khởi đầu đối với An tinh pháp phải hiểu thật vững, sau mới tới luận đoán Tinh bàn giỏi được, không thể phân tâm vừa luận đoán vừa tìm sao trên Tinh bàn. Như là “Thiên Lương Kình Dương Thiên Hình” là tinh hệ trọng yếu, thường có bệnh phải giải phẩu, hoặc bị quan tụng, nếu không thuộc thành thục “An tinh pháp”, khi luận đoán lưu niên hay lưu nguyệt khi gặp Thiên Lương, phải tìm Thiên hình hoặc Kình Dương, cùng với lưu vận Kình Dương lưu niên Kình Dương, thậm chí lưu nguyệt Kình Dương, làm cho tinh thần phân tán, làm ảnh hưởng khả năng luận đoán chính xác. Khi nghiên cứu Tử vi đẩu số phải thật thuần thục “An tinh pháp” đồng thời hiểu rõ về các tổ hợp tinh hệ, do vậy tiền nhân đặc biệt chú ý truyền thụ “An tinh pháp”.

Bắc phái đẩu số danh gia Trương Khai Quyển tiên sanh soạn “Tử vi đẩu số mệnh lý nghiện cứu”, phân nữa là nói về an tinh. Danh gia Lục Bân Triệu tiên sanh soạn “Tử vi đấu sổ giảng nghĩa”, quyển thượng cũng nói về An tinh pháp, quyển hạ bàn về tính chất 12 cung, từ đây có thể thấy việc truyền thụ “An tinh pháp” là trọng yếu. Nhưng trước mắt Bảng tra tinh đang lưu hành chỉ giúp học giả tiện việc lập Tinh bàn, nhưng phải thuần thục “An tinh pháp”, trong thực tế luận đoán sẽ gặp khó khăn, không nắm hết tính linh hoạt của các tổ hợp tinh hệ.

Theo tác giả được biết, Trương Khai Quyển tiên sinh lập ra phép an sao nhanh theo Can năm, Chi năm, tháng, ngày, là muốn tiện cho người học. Tuy nhiên nó có tác dụng phụ, ngoài ý liệu của Trương tiên sinh. Theo quan điểm của Trung Châu Phái, tra biểu an tinh, không thuần thục An tinh pháp tất có khuyết điểm là khó hiểu hết tổ hợp tinh hệ, đó là điều tệ hại, việc phân loại “Giáp cấp tinh”, “Ất cấp tinh” cho đến “Mậu cấp tinh” để dể nhận biết và an sao, nhưng ảnh hưởng tính chuẩn xác khi luận đoán. Tính chất của tinh hệ bị thay đổi khi hội hợp với sao thuộc Mậu cấp tinh, thường học giả cứ nhìn theo cấp của tinh diệu, không đánh giá cao “Mậu cấp tinh”.

Lục Bân Triệu truyền thụ “An tinh pháp”, không giống như cách của Trung Châu Phái, và cũng không giống với Trương Khai Quyển tiên sinh. Hy vọng độc giả hiểu rõ việc phân cấp tinh diệu, chuyên tâm luyện tập “An tinh pháp”, biểu an tinh đang lưu hành là không cần thiết. Đây là khái niệm trọng yếu cần nắm rõ.

Bút giả so sánh “An tinh pháp” với các bản có sẳn trong dân gian, và bản của Lục tiên sinh giới thiệu “An tinh pháp” có chổ bất đồng, hy vọng học giả chú ý. Việc an Tứ hóa theo Can năm, Mậu Canh Nhâm ba Can giữa các phái có chổ bất đồng, ngoài ra “Giải Thần” phân thành “Niên Giải” và “Nguyệt Giải”, chính là sự truyền thụ của bản phái. Học giả nên lưu ý so sánh điểm này.

Như đã nói ở trên, thuật phái không phân Giáp cấp tinh Ất cấp tinh, khởi tinh thì cũng không theo thứ tự niên hệ nguyệt hệ, làm bất kỳ không thứ tự, có ưu điểm là khi khởi tinh, vừa an tinh vừa quan sát thứ tự, Tinh bàn lập thành, có ấn tượng tổng thể. Như an “Tử vi hệ” rồi tới “Thiên Phủ hệ” 14 chính diệu, lập tức an “Phụ Bật, Xương Khúc, Không Kiếp” lục diệu, kế đến an “tứ Hóa diệu”, cơ bản kết cấu Tinh bàn được hình thành. Sau đó tiếp tục an tinh, thuận theo tính chất cơ bản gia cường hoặc tước nhược, như an Khôi Việt xong lập tức khởi Lộc Tồn cùng Tứ sát (tức Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương cùng Đà La), sau đó khởi Thiên Quan Thiên Phúc, có thể biết được “cung Quan” và “cung Tài” ra sao. Sở dĩ, bổn phái an tinh theo thứ tự trên, giúp dể nhận biết được Tinh bàn.

Để dể dàng cho độc giả, đầu tiên hết phải học phép an sao, kiểm tra lại biểu an tinh để tiện ứng dụng, hy vọng độc giả thành thục cách an sao sẽ có lợi về sau. Có thể tùy lúc tùy nơi bàn luận, đối với sao lưu theo năm theo tháng thì biết rõ nó ở đâu. Có thể nói, kiểm tra biểu khởi tinh là việc bắt đầu học an sao là việc cơ bản, sau đó qua tới phần nhận định, mới đạt tới cảnh giới cao, nếu không thuần thục an tinh quyết thì không thể đạt được.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button