Tử vi

Chương 10: Chàng Thiếu Niên Có Sắc Mặt Vui

CHÀNG THIẾU NIÊN CÓ SẮC MẶT VUI

Ngày Nhâm Thân, đương lúc giờ Ngọ, có chàng thiếu niên từ Ly phương đi tới, với sắc mặt vui vẻ.

Tiên sinh liền hỏi chàng thiếu niên: “Con có việc gì vui vậy?”

Bạn đang xem: Chương 10: Chàng Thiếu Niên Có Sắc Mặt Vui

Chàng thiếu niên bèn trả lời: “Thưa! Tiên sinh con chẳng có sự gì vui cả!”

Tiên sinh liền bố quái xem:

Lấy Cấn là chàng thiếu niên làm Thượng quái, và Ly làm Hạ quái, thì được quẻ Sơn Hoả Bí.

Cấn là số 7, Ly là số 3, giờ Ngọ là số 7. Cộng tất cả là 17; 17 – 12 (2 lần 6) = 5; tức là hào 5 động. Quái gọi là Bí Chi Lục Ngũ.

Hào từ bảo rằng: “Bí ư khâu viên, thúc bạch tiển tiển cái” nghĩa là: Bó lụa, bông hoa văn sức ở chốn khâu viên, như vậy là Dịch từ đã tốt, mà lại được quẻ Bí biến thành quẻ Gia Nhân (Phong Hoả Gia Nhân), Hổ quái thấy Chấn Khảm: Ly là Thể, Hổ Biến đều sinh Thể hết.

Tiên sinh liền bảo chàng thiếu niên rằng: Trong vòng 17 ngày nữa con sẽ có việc vui Sính Tệ (đem lễ vật đi hỏi vợ). Tới kỳ, quả có thật làm lễ đính hôn cho chàng.

Cách Bố Quẻ

Chánh quái

Tên là Sơn Hỏa Bí

(gọi tắt là Bí-quái)

Thiếu niên là Cấn số 7

Cấn Thổ

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

phương Nam là Ly số 3

Ly Hỏa

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Hổ quái

Chấn Mộc

Hào 6 __ __

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Càn Kim

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Tên: Phong Hỏa Gia Nhân

(gọi tắt là Gia-nhân)

Tốn Mộc

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

Ly Hỏa

Hào 3 _____

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Giờ Ngọ là số 7:

7 + 3 + 7 – (2 x 6) = 5 tức là Hào 5 động.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 10: Chàng Thiếu Niên Có Sắc Mặt Vui

CHÀNG THIẾU NIÊN CÓ SẮC MẶT VUI

Ngày Nhâm Thân, đương lúc giờ Ngọ, có chàng thiếu niên từ Ly phương đi tới, với sắc mặt vui vẻ.

Tiên sinh liền hỏi chàng thiếu niên: “Con có việc gì vui vậy?”

Chàng thiếu niên bèn trả lời: “Thưa! Tiên sinh con chẳng có sự gì vui cả!”

Tiên sinh liền bố quái xem:

Lấy Cấn là chàng thiếu niên làm Thượng quái, và Ly làm Hạ quái, thì được quẻ Sơn Hoả Bí.

Cấn là số 7, Ly là số 3, giờ Ngọ là số 7. Cộng tất cả là 17; 17 – 12 (2 lần 6) = 5; tức là hào 5 động. Quái gọi là Bí Chi Lục Ngũ.

Hào từ bảo rằng: “Bí ư khâu viên, thúc bạch tiển tiển cái” nghĩa là: Bó lụa, bông hoa văn sức ở chốn khâu viên, như vậy là Dịch từ đã tốt, mà lại được quẻ Bí biến thành quẻ Gia Nhân (Phong Hoả Gia Nhân), Hổ quái thấy Chấn Khảm: Ly là Thể, Hổ Biến đều sinh Thể hết.

Tiên sinh liền bảo chàng thiếu niên rằng: Trong vòng 17 ngày nữa con sẽ có việc vui Sính Tệ (đem lễ vật đi hỏi vợ). Tới kỳ, quả có thật làm lễ đính hôn cho chàng.

Cách Bố Quẻ

Chánh quái

Tên là Sơn Hỏa Bí

(gọi tắt là Bí-quái)

Thiếu niên là Cấn số 7

Cấn Thổ

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

phương Nam là Ly số 3

Ly Hỏa

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Hổ quái

Chấn Mộc

Hào 6 __ __

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Càn Kim

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Tên: Phong Hỏa Gia Nhân

(gọi tắt là Gia-nhân)

Tốn Mộc

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

Ly Hỏa

Hào 3 _____

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Giờ Ngọ là số 7:

7 + 3 + 7 – (2 x 6) = 5 tức là Hào 5 động.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button