Tử vi

Chương 12: Con Gà Gáy Buồn Thảm

CON GÀ GÁY BUỒN THẢM

Ngày Giáp Thân, giờ Mẹo, ở Càn phương (phương Tây Bắc), có một con gà gáy cực kỳ bi ai, nhân đó Tiên sinh liền bố quẻ.

Con gà thuộc Tốn làm Thượng quái,

Bạn đang xem: Chương 12: Con Gà Gáy Buồn Thảm

Càn phương làm Hạ quái,

Được quẻ Phong Thiên Tiểu Súc.

Lấy Tốn là 5, Càn là 1, gia thêm giờ Mẹo là số 4, cộng tất cả được 10. 10 – (1 x 6)= 4 tức là hào 4 động, biến thành quẻ Càn gọi là Tiểu Súc lục tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Hữu phu huyết khử, dịch xuất dĩ huyết”.

Nghĩa là: “Nứt huyết ra, kinh ra sợ láy máu”.

Suy đó có nghĩa con gà bị giết, quái lại là “Tiểu súc chi can” (con vật nhỏ khô kiệt).

Hổ thấy Ly Đoài; Càn thuộc Kim làm Thể; Ly hoả khắc kỵ.

Trong quái lại có cả Tốn thuộc Mộc, Ly thuộc Hoả, có nghĩa là củi và lửa ấy là triệu chứng nấu nướng vậy.

Đoán rằng: Con gà này nội trong 10 ngày nữa, sẽ bị làm thịt. Quả nhiên trong 10 ngày sau, nhà có khách, nên đem giết gà đãi khách. Rất nghiệm thay:

CÁCH BỐ QUẺ

Chánh quái

Tên là Phong Thiên Tiểu Súc

(gọi tắt là Tiểu Súc quái)

Con gà là Tốn số 5

Tốn Mộc

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

phương Càn số 1

Càn Kim

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Hổ quái

Ly Hỏa

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Đoài Kim

Hào 3 __ __

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Càn Kim

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 _____

không dùng quái này

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Giờ Mẹo số 4.

5 + 1 + 4 = 10

10 – (1 x 6) = 4 tức là hào 4 động.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 12: Con Gà Gáy Buồn Thảm

CON GÀ GÁY BUỒN THẢM

Ngày Giáp Thân, giờ Mẹo, ở Càn phương (phương Tây Bắc), có một con gà gáy cực kỳ bi ai, nhân đó Tiên sinh liền bố quẻ.

Con gà thuộc Tốn làm Thượng quái,

Càn phương làm Hạ quái,

Được quẻ Phong Thiên Tiểu Súc.

Lấy Tốn là 5, Càn là 1, gia thêm giờ Mẹo là số 4, cộng tất cả được 10. 10 – (1 x 6)= 4 tức là hào 4 động, biến thành quẻ Càn gọi là Tiểu Súc lục tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Hữu phu huyết khử, dịch xuất dĩ huyết”.

Nghĩa là: “Nứt huyết ra, kinh ra sợ láy máu”.

Suy đó có nghĩa con gà bị giết, quái lại là “Tiểu súc chi can” (con vật nhỏ khô kiệt).

Hổ thấy Ly Đoài; Càn thuộc Kim làm Thể; Ly hoả khắc kỵ.

Trong quái lại có cả Tốn thuộc Mộc, Ly thuộc Hoả, có nghĩa là củi và lửa ấy là triệu chứng nấu nướng vậy.

Đoán rằng: Con gà này nội trong 10 ngày nữa, sẽ bị làm thịt. Quả nhiên trong 10 ngày sau, nhà có khách, nên đem giết gà đãi khách. Rất nghiệm thay:

CÁCH BỐ QUẺ

Chánh quái

Tên là Phong Thiên Tiểu Súc

(gọi tắt là Tiểu Súc quái)

Con gà là Tốn số 5

Tốn Mộc

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

phương Càn số 1

Càn Kim

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Hổ quái

Ly Hỏa

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Đoài Kim

Hào 3 __ __

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Càn Kim

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 _____

không dùng quái này

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Giờ Mẹo số 4.

5 + 1 + 4 = 10

10 – (1 x 6) = 4 tức là hào 4 động.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button