Tử vi

Chương 13: Cành Cây Khô Ngã Xuống Đất

KHÔ CHI TRUỴ ĐỊA

CÀNH CÂY KHÔ NGÃ XUỐNG ĐẤT

Ngày Mậu Tý, giờ Thìn, Tiên sinh đương đi giữa đường, găp. một cây lớn tươi tốt ở cạnh đường tự nhiên không có gió mà lại có cành cây khô gãy xuống đất, về phía hướng Đoài (hướng Tây). Nhân đó Tiên sinh bố quẻ.

Bạn đang xem: Chương 13: Cành Cây Khô Ngã Xuống Đất

Bèn lấy cành cây khô là Ly làm Thượng quái.

Lấy Đoài phương (chính Tây) làm Hạ quái.

Nên được quẻ Hoả Trạch Khuê.

Đoài số 2, Ly số 3, gia thêm giờ Thìn số 5, cộng tất cả là 10. 10 – 6 (1 lần 6) = 4, tức là hào 4 động, biến Sơn Trạch Tổn, gọi là Khuê chi cửu tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Khuê, cô, ngộ nguyên phu”.

Nghĩa là: “Cha lìa và cô đơn lại gặp phải người to lớn”.

Quái lại Trạch Khuê biến Tổn (có lẽ là lỗi in ấn, chắc phải viết là: Quái là hoả Trạch Khuê biến Tổn) Hổ thấy Khảm Ly. Đoài thuộc Kim là Thể, Ly Hoả thời khắc kỵ (Kim), vả lại tên quẻ là Khuê Tổn có nghĩa là Thương tàn.

Đoán rằng: trong 10 ngày nữa cây này bị đốn. Quả nhiên trong 10 ngày sau, cây bị thợ mộc đốn để làm nhà cho các quan ở. Thật đúng như chữ nguyên phu 元 夫 vậy.

CÁCH BỐ QUẺ

Chánh quái

Tên là Hỏa Trạch Khuê

(gọi tắt là Khuê quái)

Cây khô là Ly số 3

Ly Hỏa

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

phương Đoài số 2

Đoài Kim

Hào 3 __ __ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Hổ quái

Khảm Thuỷ

Hào 6 __ __

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

Ly Hỏa

Hào 3 _____

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Biến quái

Cấn Mộc

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

Giờ Thìn số 5.

3 + 2 + 5 = 10 – (1 x 6) = 4 tức là Hào 4 động.

Từ quẻ Ông già có sắc mặt lo âu, đến quẻ toán Cành cây khô trên đây, trước đều được quái, sau mới có số, cho nên gọi các cách toán ấy là số Hậu Thiên.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 13: Cành Cây Khô Ngã Xuống Đất

KHÔ CHI TRUỴ ĐỊA

CÀNH CÂY KHÔ NGÃ XUỐNG ĐẤT

Ngày Mậu Tý, giờ Thìn, Tiên sinh đương đi giữa đường, găp. một cây lớn tươi tốt ở cạnh đường tự nhiên không có gió mà lại có cành cây khô gãy xuống đất, về phía hướng Đoài (hướng Tây). Nhân đó Tiên sinh bố quẻ.

Bèn lấy cành cây khô là Ly làm Thượng quái.

Lấy Đoài phương (chính Tây) làm Hạ quái.

Nên được quẻ Hoả Trạch Khuê.

Đoài số 2, Ly số 3, gia thêm giờ Thìn số 5, cộng tất cả là 10. 10 – 6 (1 lần 6) = 4, tức là hào 4 động, biến Sơn Trạch Tổn, gọi là Khuê chi cửu tứ.

Dịch từ bảo rằng: “Khuê, cô, ngộ nguyên phu”.

Nghĩa là: “Cha lìa và cô đơn lại gặp phải người to lớn”.

Quái lại Trạch Khuê biến Tổn (có lẽ là lỗi in ấn, chắc phải viết là: Quái là hoả Trạch Khuê biến Tổn) Hổ thấy Khảm Ly. Đoài thuộc Kim là Thể, Ly Hoả thời khắc kỵ (Kim), vả lại tên quẻ là Khuê Tổn có nghĩa là Thương tàn.

Đoán rằng: trong 10 ngày nữa cây này bị đốn. Quả nhiên trong 10 ngày sau, cây bị thợ mộc đốn để làm nhà cho các quan ở. Thật đúng như chữ nguyên phu 元 夫 vậy.

CÁCH BỐ QUẺ

Chánh quái

Tên là Hỏa Trạch Khuê

(gọi tắt là Khuê quái)

Cây khô là Ly số 3

Ly Hỏa

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

phương Đoài số 2

Đoài Kim

Hào 3 __ __ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Hổ quái

Khảm Thuỷ

Hào 6 __ __

Hào 5 _____

Hào 4 __ __

Ly Hỏa

Hào 3 _____

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Biến quái

Cấn Mộc

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

Giờ Thìn số 5.

3 + 2 + 5 = 10 – (1 x 6) = 4 tức là Hào 4 động.

Từ quẻ Ông già có sắc mặt lo âu, đến quẻ toán Cành cây khô trên đây, trước đều được quái, sau mới có số, cho nên gọi các cách toán ấy là số Hậu Thiên.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button