Tử vi

Chương 14: Cung Mệnh: Thiên Phủ

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Bạn đang xem: Chương 14: Cung Mệnh: Thiên Phủ

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Thiên Phủ và Vũ Khúc đồng cung tại Tý – Ngọ

Vũ Khúc Thiên Phủ tại Tý, Ngọ lưỡng cung đồng độ, hơn nữa đồng cư vượng cung. Vũ Khúc tính cương, Thiên Phủ tính nhu; tuy đồng là tinh diệu chủ tài bạch, Vũ Khúc có thể là chủ sáng nghiệp lí tài; Thiên Phủ chủ thủ thành, chủ thủ tài; do vậy lưỡng khỏa tinh diệu này hội hợp, khiến cho không tránh khỏi dể phát sinh mâu thuẫn, duy mâu thuẫn trùng đột với trình độ thì không cường liệt như Tử Vi Thiên Phủ. Bính đáo chủng loại Mệnh cung với kết cấu tinh hệ này, ứng với nên tiên kiểm nhìn Phúc đức cung. Phúc đức cung Tham Lang độc tọa, nếu hội Hỏa Tinh Linh Tinh, thì tính tình cấp táo, dể dàng mất đi loại ưu điểm khiêm hậu của Mệnh cung, nhưng cũng lại tăng cường liễu hình sự khúc với cương cảnh chi khí. Nếu hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đẳng diệu, thì là người đa tranh đa khí, mà lại dể nhiễm bất lương thị hảo (đam mê xấu), cũng thất khứ loại đặc tính thiện về thủ tài lí tài của Mệnh cung tinh diệu, phùng Không Kiếp chủ đời người cô lập, canh kiến Thiên Diêu, thì là người quyền thuật âm mưu. Kiến Cát diệu hội hợp, vưu kì là Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Phúc, Thiên Quý đẳng diệu, mới chủ là người ôn kiệm cung lương, năng công năng thủ. Lại vừa cần phải kiểm nhìn xem Phụ mẫu cung, nếu Sát tinh tịnh lâm, thì ấu niên nan đắc phụ mẫu ấm tí, giáo dưỡng có khả năng bất thiện, bởi vậy Mệnh cung tinh diệu với tính chất trùng đột, khả năng biến thành tiến thối thất cư. Vũ Khúc Thiên Phủ thích nghi kiến Hóa Lộc, chủ tài nguyên phong hậu, nhưng cũng lại bất hỉ kiến Lộc Tồn đồng cung, tuy phú cũng chủ khan tham, tính cách hơi ngại ích kỷ tự tư; Vũ Khúc Hóa Quyền, thì Vũ Khúc có lực lượng tác dụng tăng gia, mà Thiên Phủ với lực lượng tác dụng tương đối giảm thiểu, do vậy lợi về khai sáng, có thể tiến tài; Vũ Khúc Hóa Khoa, tuy chủ sự nghiệp thuận toại, nhưng không nên hảo cao vụ viễn, chỉ cần lược hội một hai điểm Sát tinh, đều dể chiêu thất bại. Duy Thiên Phủ Hóa Khoa thì chủ tại phương diện tiền tài tín dự rất tốt, không dể cùng người tá trái (cho vay), thấu chi, nhưng cũng lại là tín dụng cực kỳ tốt với trái vụ nhân (người đi vay). Tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị, chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài chu chuyển khốn nan; nếu canh kiến Sát diệu, có thể đưa đến nhất bại đồ địa (thất bại thảm hại). Ngoài ra, có thêm một vài tổ hợp tinh diệu với tính chất đặc thù, độc giả ứng với gia tăng lưu ý. Vũ Khúc Thiên Phủ cư tại Ngọ, bất hội Sát chủ hữu thọ. Vũ Khúc cư Tý, kiến Thiên Mã, thích nghi viễn thiệp trùng dương (trung dương xa cách), tại dị quốc lập nghiệp. Vũ Khúc Thiên Phủ thủ Mệnh, đối cung tất là Thất Sát, nếu Thất Sát và Kình Dương đồng cung, thì chủ vì tài mà trì đao động vũ (cầm đao hành hung, sử dụng vũ lực). Vũ Khúc Thiên Phủ có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, canh kiến Đại Hao, Kiếp Sát, thì dể chiêu đạo tặc thương kiếp (bị cướp đoạt). Vũ Khúc Thiên Phủ tọa Mệnh, nếu Phu thê cung Phá Quân sở hội với tinh diệu bất cát, phu thê hình khắc tương đối nặng, thích nghi vãn hôn, hôn hậu lại vừa có phối ngẫu xuất môn ngoại cư đẳng sự (có chuyện chờ sẳn ngoài cửa). Nữ mệnh chủ thê đoạt phu quyền, tảo hôn hoặc phối ngẫu niên linh tương đương giả (hoặc lấy người bằng tuổi), dể thành oán ngẫu bất hòa.

Nữ mệnh tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị tọa Mệnh cung, hội chiếu Sát tinh, chủ kiện khang bất giai (sức khỏe không tốt), dể hoạn nham chứng, hoặc đối với phu, tử cùng có hình khắc. Nếu hội Văn Xương, Văn Khúc; Hàm Trì, Đại Hao; Liêm Trinh, Thiên Diêu, thì cá tính khinh điêu (ngã ngớn lẳng lơ), đối với dị tính dể sinh tình tố, lại vừa dể là hữu phụ chi phu truy cầu, duy người với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đẳng diệu hội Phúc đức cung có thể tự chế tự luật.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung là Vũ Khúc Thiên Phủ, kiến Hóa Kị chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài khốn nhiễu; bất nghi tái kiến Dương, Đà, dể vì tài hưng tụng, canh kiến Thiên Hình, có lao ngục chi tai. Nếu kiến Địa Không, Địa Kiếp, chủ đột ngột chiêu khốn ách, tài bạch chu chuyển bất linh; nếu kiến Hóa Lộc, thì tài nguyên mậu thịnh, canh phùng Phụ, Tá cát diệu, cơ ngộ tần tần (cơ hội đến dồn dập liên tiếp), hoạn dũng vãng trực tiền tiến thủ (mạnh dạn tận dụng thời cơ tiến thẳng tới trước).

Thiên Phủ độc thủ tại Sửu – Mùi

Thiên Phủ tại Sửu Mùi cung an Mệnh, tất có Thái Dương, Thái Âm tương giáp. Tại Sửu cung thì, Thái Dương tại Tý cung lạc hãm, không như tại Mùi cung thì, Thái Dương tại Ngọ cung thừa vượng. Cho nên đương khi tại Sửu cung an Mệnh, thì ngược lại có thể phá vỡ tính bảo thủ, tầm cầu tìm kiếm sự đột phá, mặc dù đời người gia tăng sự ba động không ổn định, nhưng có thể đạt được thành tựu to lớn, hơn nữa có năng lực biết vận dụng sử dụng tiền tài bởi vậy cũng gia tăng thành tựu. Thiên Phủ cư Sửu Mùi cung, hội hợp chính là Thiên di cung với Liêm Trinh Thất Sát, Sự nghiệp cung với Thiên Tướng, cùng với Tài bạch cung tá mượn Tử Vi Tham Lang. So sánh với Sự nghiệp cung có tinh diệu yếu kém hơn, mà Tài bạch cung có tinh diệu bị thiếu sự an định, cho nên cái tinh hệ này rất khó cấu thành được cách cục tốt nhất (thượng thượng chi cách), cho dù có Phụ Tá chư diệu tịnh tập, cũng dể có thể làm công chức, giới tài chính kinh doanh, với cương vị thủ lĩnh cao nhất trong xí nghiệp. Tất cần phải có được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, mà không bị Sát diệu Không Kiếp xâm phạm, mới có thể phú quý kiêm đồng. Nếu lại thêm kiến Lộc Tồn Thiên Mã, thì thích nghi kinh thương buôn bán, có thể làm giàu, tài phú cũng là nguyên nhân mang lại địa vị xã hội cùng với danh dự.

Nếu phùng Địa Không, Địa Kiếp, cho dù chư Cát tất tập, cũng chủ một thân cô lập trơ trọi, mặc dù là người nghiêm túc tôn trọng, nhưng lại cảm thấy sự hư không, nếu Điền trạch cung hoặc Phu thê cung, Tử nữ cung bất cát, thì dể có hình thương phối ngẫu cùng với tử nữ bị đau đớn thống khổ, hoặc cũng có con gái mà không có con trai, hoặc cần phải tái hôn mới đều sống tới bạc đầu, đời người khó được sự hoàn mĩ. Nếu Cát diệu ít mà Sát diệu nhiều, thì đời người càng thiếu sự an định. Tứ sát tịnh chiếu, thì ưu điểm của Thiên Phủ hoàn toàn bị mất đi, biến đổi thành người giỏi về mưu mô xảo trá. Hội hợp thêm Thiên Diêu, chủ quyền thuật âm mưu.

Nữ mệnh tại xã hội hiện đại, cũng có thể dấn thân tòng theo chính trị, tòng theo kinh thương, trở thành nhân vật lĩnh tụ; nhưng hôn nhân nhiều phần không như lí tưởng, yêu thích những sự việc lặt vặt hoặc việc trong gia đình lấn át ăn hiếp trượng phu. Nếu trượng phu tùng phục, thì lại chê tài trí của chồng không bằng được bản thân mình. Nhưng loại khuyết điểm này không lớn, có thể khắc chế cải thiện.

Thiên Phủ và Tử Vi đồng cung tại Dần – Thân

Tử Vi Thiên Phủ nhị diệu, tại Dần, Thân nhị cung đồng độ. Tử Vi lực Bắc đẩu chủ tinh, tính thích nghi khai sáng; Thiên Phủ là Nam đẩu chủ tinh, tính lợi bảo thủ, cho nên lưỡng khỏa chủ tinh tương ngộ, không chỉ có “Nhất sơn bất năng tàng nhị hổ” trùng đột, mà còn có tính chất hỗ tương khiên chế, ngược lại khó phát huy. Thông thường mà nói, cận chủ là người thanh cao. Thậm chí có khả năng phát triển thành cô phương tự thưởng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi giáo dục sự nghiệp, cũng có thể xuất nhậm công chức, bất thích nghi tòng thương, nếu không thì tiến thối thất cư, thường thường ngồi nhìn cơ hội trôi qua (tọa thất cơ duyến), lại vừa hoặc giả lộng xảo phản chuyết. Tử Phủ đồng cung thì, Tử Vi nếu có Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì Tử Vi với lực cũng đại, khí phái cũng đại; nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa, thì cận khuynh hướng về tín nặc (uy tính danh dự), có nhất ngôn cửu đỉnh với mĩ đức, thế nhưng trái lại biểu hiện đắc quá phần cung kiệm thuần lương, khiếm khuyết lĩnh đạo và nhất thiết tòng theo năng lực thật tế khai sáng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi kiến “Lộc Mã giao trì” lai hội, chủ phú quý song toàn; kì thứ là “Lộc Văn củng Mệnh”, tức là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, và Văn Xương Văn Khúc đồng toàn, cũng chủ phú quý; tái thứ thì là Phụ, Tá chư diệu hội hợp, chủ quý mà bất chủ phú. Nếu Phụ Tá chư diệu bất hội, mà Hỏa, Linh, Dương, Đà tứ Sát tịnh kiến. Thì ngược lại chủ là người ngoại trung thành mà nội điêu trá, đa hưng bối diện thị phi. Canh phùng Không diệu, hoặc lạc Không vong, thì càng làm đời người thêm cô độc, dong lục độ nhật (sống lây lất qua ngày đoạn tháng).

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Phủ, nếu Phúc đức cung Tham Lang hội hợp Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Thiên Diêu đẳng Đào hoa chư diệu, thích nghi trọng thị cảm tình sinh hoạt; nếu Mệnh cung Sát Hình chư diệu tất tập, thì chỉ thích nghi kế thất, hoặc do vì cô phương tự thưởng mà chung thân bất hôn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi, Thiên Phủ, bỉ giác (so sánh) tại Tinh bàn với Mệnh cung thốn là cát lợi, chủ đắc quý nhân trợ lực, có biểu hiện đột phát tính. Nhưng canh kiến Thiên Khôi, Thiên Việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt, thì có thể do cải biến về mệnh lệnh chính chế, hoặc cải biến về chế độ xí nghiệp mà đắc ích. Người tại kinh thương cũng đa bất cầu tự đắc với hạnh vận tế ngộ.

Thiên Phủ độc thủ tại Mão – Dậu

Thiên Phủ tại Mão Dậu nhị cung độc tọa, đối cung là Vũ Khúc Thất Sát; Tài bạch cung tá mượn nhập Liêm Trinh Tham Lang để an tinh; Sự nghiệp cung là Thiên Tướng. Tại Dậu cung an Mệnh thì, Thiên Phủ thừa vượng, hội hợp có Thiên Tướng lại nhập miếu; mà tại Mão cung an Mệnh thì, Thiên Phủ Thiên Tướng chỉ là đắc địa. So sánh tính chất tại hai cung viên, tự nhiên với người an Mệnh tại Dậu cung phải là tốt hơn. Cái Thiên Phủ Thiên Tướng là dấu hiệu đối tinh, đương khi hội hợp thì, lực lượng hai bên có thể ảnh hưởng tương trợ nhau. Tinh hệ tại bản cung, chủ là người thích an định bảo thủ, yêu hưởng thụ, nhưng thiếu khuyết phẩm vị của sự đặc biệt sự độc đáo. Bất quá do ảnh hưởng từ đối cung của Vũ Khúc Thất Sát, thì khó được sự an định, hoặc có hiện tượng bôn ba vất vả mặc dù không có chuyện gì là quan trọng.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thì chủ là người có tín dụng danh dự, bất kể dấn thân tòng theo kinh thương hay tòng theo chính trị, cùng có thể tại hành nghiệp cùng có liên quan đến sự hưởng dự trong cơ cấu cơ quan. Mừng được Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu, lại được thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt tại Tam phương Tứ chính tương hội, vô Sát diệu, thì sự nghiệp có thể được như lí tưởng, dấn thân tòng theo kinh thương lại bảo thủ trong khi cần sự phát triển, mà dấn thân tòng theo sự nghiệp tài chính kinh tế, hành chính, xí nghiệp công việc có hại tại Mão Dậu cung thủ Mệnh có Thiên Phủ không đủ sức để đảm nhậm chức vụ cao với trọng trách lớn, nhưng có thể làm nhân vật số hai với vai trò phụ tá. Nếu Sát diệu tịnh hội, chủ là người giỏi quyền trá bịp bợm, lại thích so sánh khoe khoang với thành tựu to lớn là của chính mình và hay thị phi khi không có mặt người cạnh tranh, và nếu Địa Không Địa kiếp đồng độ, thì suốt cuộc đời chịu cô lập trơ trọi không người giúp đỡ, tuy đạt được vị trí cao, cuối cùng thiếu sự viên trợ.

Nữ mệnh Thiên Phủ tọa Mão Dậu cung, do thích bảo thủ an định, cho nên bản thân có sự nghiệp, nhưng chú trọng đến sự thư thái thỏa mái trong gia đình, cùng với sự ổn định về sinh hoạt hôn nhân. Nếu như Mệnh cung hội Đào Hoa, thì dể sống trước với nhau rồi sau đó mới cử hành hôn lễ. Nếu Sát diệu tịnh tập Mệnh Cung, thì dể gặp nhiều loại nguyên nhân mà tái hôn. Là người chủ động điều khiển.

Thiên Phủ và Liêm Trinh đồng cung tại Thìn – Tuất

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Nhị tinh lọt vào một cung, ngoài tính chất biểu hiện bên ngoài rõ ràng là một loại công việc lặng lẽ, với tinh thần gánh vác trọng trách quan trọng. Thích nghi nhất là phục vụ trong cơ cấu tài chính kinh tế, hoặc đảm nhậm công việc hành chính trong xí nghiệp, chỉ cần hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, tức có thể có ngày lên tới địa vị lĩnh đạo.

Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc cũng có một cái khuyết điểm, khi cùng với Thiên Phủ đồng độ là lúc, biến thành quá mức chú ý cẩn thận dè dặt thận trọng, bởi vậy mà lực khai sáng bị cản trở không được đầy đủ, sự phát triển của đời người cũng bị cản trở chậm chạp từ từ. Thích nhất là đối cung có Thất Sát mang theo một ít Sát diệu lai chiếu hội, ngược lại có thể sản sinh ra lực lượng kích phát lực tác dụng, có thể khiến cho người đạt được thành tựu sớm. Đương nhiên cũng cần phải trả giá bằng sự nổ lực, đó chính là sự hao phí về tinh thần với sự giao tế tiệc tùng tiếp đãi, đồng thời cũng cần phải thân tâm lao lực hao tổn tâm trí.

Nếu kiến Văn Xương Văn Khúc, người có Liêm Trinh Thiên Phủ thủ Mệnh cũng có thể trở thành là một học giả, bất quá chỉ là giáo viên trong trường học, cũng dể đồng thời kiêm nhậm thêm chức vụ hành chính, như đại học với vai trò chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm tại trường trung tiểu học các loại.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì là người tại phương diện văn nghệ, tất có sự tu dưỡng tương đối cao, đồng thời dể dàng thành danh. Đương khi Khoa Văn chư diệu tề tập đầy đủ, là người thích nghi dấn thân theo sự sáng tác văn hóa văn nghệ, danh lợi song thu.

Tại Tuất cung an Mệnh, nếu Lộc Văn Khoa diệu tịnh tập, nghĩa là không chủ dấn thân theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ, ngược lại thích nghi căn cứ vào lí tưởng và hoài bão khát vọng, có sự nghiệp to lớn nhưng cũng như xây lâu đài trên cát, tuy có thành có bại, cuối cùng từng có một hoài bão tham vọng. Nếu đồng thời hội Sát diệu, thì vẫn chủ trong quá trình phát triển sự nghiệp có thăng trầm khó khăn vất vả. Người có cung Mệnh an tại Thìn thì không giống như vậy, còn đây là bởi vì Thìn cung hội Tý cung có Tử Vi, lạc vào sinh địa; mà Tuất cung hội hợp Ngọ cung có Tử Vi, ở vào vị trí miếu địa. Do từ sự khác biệt về cái kết cấu này, có thể hiểu rõ sự ảnh hưởng của tinh diệu khi miếu, vượng, lợi, hãm.

Nữ mệnh có Liêm Trinh Thiên Phủ, thích hợp với sự chậm trễ về hôn nhân cưới hỏi, bước vào hôn nhân sớm dể chịu sự tấn công đả kích của ái tình. Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Phủ, chủ về thu nhập khá có được tiền tiết kiệm dư chút ít, sự nghiệp có sự tiến bộ nhảy vọt, với hội chiếu thì chủ thăng chức. Kiến Sát Kị tịnh lâm, thì có tai nạn bệnh tật hoặc hung sự, hoặc chiêu thị phi quan ti tố tụng, nhưng cuối cùng có thể chuyển họa thành phúc. Đây là do bởi lực hóa giải của Tử Vi cùng Thiên Tướng.

Thiên Phủ độc thủ tại Tị – Hợi

Thiên Phủ tại Tị, Hợi lưỡng cung độc tọa, đối cung là Tử Vi Thất Sát, đồng thời cũng hội chiếu tại Sự nghiệp cung với Thiên Tướng, bởi vậy dể tạo thành tính chất độc đáo đặc biệt với tinh diệu ở bản cung. Do từ đối chiếu Tử Vi Thất Sát, là sự tương hội của Nam đẩu chủ tinh và Bắc đẩu chủ tinh cộng thêm Tử Vi điều khiển Thất Sát hóa thành quyền, cho nên lực bảo thủ của Thiên Phủ chịu đến sự thách thức thử thách, nếu hội chiếu Phụ, Tá chư diệu, hoặc đồng độ, chủ là người phát triển tới một giai đoạn thì, đột nhiên được thượng ti cấp trên hoặc trưởng bối đề bạt, vì thề từ đó thăng chức rất nhanh lên như diều gặp gió. Nhưng do duyên cớ là Thiên Tướng lạc hãm, dựa vào nguyên tắc cơ bản là “Phùng Phủ khán Tướng, Thiên Tướng tại Sự nghiệp cung vô lực, thì cũng có thể làm liên lụy đến Thiên Phủ tại Mệnh cung, có thể khiến cho thân cảm thấy mang đến ưu phiền, thậm chí khi sự nghiệp phát triển lại xuất hiện ý tưởng bị khốn nhiễu. Đúng là khi Thiên Phủ độc tọa, Khôi Việt, Xương Khúc, Phụ Bật không đồng cung thì sau đó, là người cho dù sự nghiệp có tiến triển, nhưng vẫn phải thích làm cô độc, khi Không Kiếp đồng độ thì, cô độc càng cảm thấy mạnh hơn. Cho nên người có bản cung tọa Mệnh, không mừng Sự nghiệp cung với Thiên Tướng có Sát diệu đồng độ, làm tăng thêm tác dụng hiệu lực của Thiên Tướng, đến nỗi tự mình hạn chế địa vị của mình. Cho dù đối cung có Tử Vi Thất Sát cùng với Mệnh cung có Thiên Phủ thêm Phụ Tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu, đụng đến tình hình Thiên Tướng lạc hãm phùng Sát chế ngự, cũng khó trở thành là nhân vật lĩnh đạo, suốt cả cuộc đời không thích nghi với vị trí tối cao trong cơ cấu. Thiên Phủ Hóa Khoa, giúp cho người có thanh dự, nếu hội thêm Văn tinh, thì càng chủ đa tài cao nghệ.

Nữ mệnh thích nghi tại Hợi cung lập Mệnh, Nam mệnh thích nghi tại Tị cung, bởi vì Hợi cung rất cẩn thận bảo thủ, giỏi việc quản lí tiền tài mà không giỏi việc sử dụng tiền tài; mà Tị cung thì có lực phát triển, lại giỏi việc tiến hành sử dụng đối với tài bạch.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 14: Cung Mệnh: Thiên Phủ

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Thiên Phủ và Vũ Khúc đồng cung tại Tý – Ngọ

Vũ Khúc Thiên Phủ tại Tý, Ngọ lưỡng cung đồng độ, hơn nữa đồng cư vượng cung. Vũ Khúc tính cương, Thiên Phủ tính nhu; tuy đồng là tinh diệu chủ tài bạch, Vũ Khúc có thể là chủ sáng nghiệp lí tài; Thiên Phủ chủ thủ thành, chủ thủ tài; do vậy lưỡng khỏa tinh diệu này hội hợp, khiến cho không tránh khỏi dể phát sinh mâu thuẫn, duy mâu thuẫn trùng đột với trình độ thì không cường liệt như Tử Vi Thiên Phủ. Bính đáo chủng loại Mệnh cung với kết cấu tinh hệ này, ứng với nên tiên kiểm nhìn Phúc đức cung. Phúc đức cung Tham Lang độc tọa, nếu hội Hỏa Tinh Linh Tinh, thì tính tình cấp táo, dể dàng mất đi loại ưu điểm khiêm hậu của Mệnh cung, nhưng cũng lại tăng cường liễu hình sự khúc với cương cảnh chi khí. Nếu hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đẳng diệu, thì là người đa tranh đa khí, mà lại dể nhiễm bất lương thị hảo (đam mê xấu), cũng thất khứ loại đặc tính thiện về thủ tài lí tài của Mệnh cung tinh diệu, phùng Không Kiếp chủ đời người cô lập, canh kiến Thiên Diêu, thì là người quyền thuật âm mưu. Kiến Cát diệu hội hợp, vưu kì là Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Phúc, Thiên Quý đẳng diệu, mới chủ là người ôn kiệm cung lương, năng công năng thủ. Lại vừa cần phải kiểm nhìn xem Phụ mẫu cung, nếu Sát tinh tịnh lâm, thì ấu niên nan đắc phụ mẫu ấm tí, giáo dưỡng có khả năng bất thiện, bởi vậy Mệnh cung tinh diệu với tính chất trùng đột, khả năng biến thành tiến thối thất cư. Vũ Khúc Thiên Phủ thích nghi kiến Hóa Lộc, chủ tài nguyên phong hậu, nhưng cũng lại bất hỉ kiến Lộc Tồn đồng cung, tuy phú cũng chủ khan tham, tính cách hơi ngại ích kỷ tự tư; Vũ Khúc Hóa Quyền, thì Vũ Khúc có lực lượng tác dụng tăng gia, mà Thiên Phủ với lực lượng tác dụng tương đối giảm thiểu, do vậy lợi về khai sáng, có thể tiến tài; Vũ Khúc Hóa Khoa, tuy chủ sự nghiệp thuận toại, nhưng không nên hảo cao vụ viễn, chỉ cần lược hội một hai điểm Sát tinh, đều dể chiêu thất bại. Duy Thiên Phủ Hóa Khoa thì chủ tại phương diện tiền tài tín dự rất tốt, không dể cùng người tá trái (cho vay), thấu chi, nhưng cũng lại là tín dụng cực kỳ tốt với trái vụ nhân (người đi vay). Tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị, chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài chu chuyển khốn nan; nếu canh kiến Sát diệu, có thể đưa đến nhất bại đồ địa (thất bại thảm hại). Ngoài ra, có thêm một vài tổ hợp tinh diệu với tính chất đặc thù, độc giả ứng với gia tăng lưu ý. Vũ Khúc Thiên Phủ cư tại Ngọ, bất hội Sát chủ hữu thọ. Vũ Khúc cư Tý, kiến Thiên Mã, thích nghi viễn thiệp trùng dương (trung dương xa cách), tại dị quốc lập nghiệp. Vũ Khúc Thiên Phủ thủ Mệnh, đối cung tất là Thất Sát, nếu Thất Sát và Kình Dương đồng cung, thì chủ vì tài mà trì đao động vũ (cầm đao hành hung, sử dụng vũ lực). Vũ Khúc Thiên Phủ có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, canh kiến Đại Hao, Kiếp Sát, thì dể chiêu đạo tặc thương kiếp (bị cướp đoạt). Vũ Khúc Thiên Phủ tọa Mệnh, nếu Phu thê cung Phá Quân sở hội với tinh diệu bất cát, phu thê hình khắc tương đối nặng, thích nghi vãn hôn, hôn hậu lại vừa có phối ngẫu xuất môn ngoại cư đẳng sự (có chuyện chờ sẳn ngoài cửa). Nữ mệnh chủ thê đoạt phu quyền, tảo hôn hoặc phối ngẫu niên linh tương đương giả (hoặc lấy người bằng tuổi), dể thành oán ngẫu bất hòa.

Nữ mệnh tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị tọa Mệnh cung, hội chiếu Sát tinh, chủ kiện khang bất giai (sức khỏe không tốt), dể hoạn nham chứng, hoặc đối với phu, tử cùng có hình khắc. Nếu hội Văn Xương, Văn Khúc; Hàm Trì, Đại Hao; Liêm Trinh, Thiên Diêu, thì cá tính khinh điêu (ngã ngớn lẳng lơ), đối với dị tính dể sinh tình tố, lại vừa dể là hữu phụ chi phu truy cầu, duy người với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đẳng diệu hội Phúc đức cung có thể tự chế tự luật.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung là Vũ Khúc Thiên Phủ, kiến Hóa Kị chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài khốn nhiễu; bất nghi tái kiến Dương, Đà, dể vì tài hưng tụng, canh kiến Thiên Hình, có lao ngục chi tai. Nếu kiến Địa Không, Địa Kiếp, chủ đột ngột chiêu khốn ách, tài bạch chu chuyển bất linh; nếu kiến Hóa Lộc, thì tài nguyên mậu thịnh, canh phùng Phụ, Tá cát diệu, cơ ngộ tần tần (cơ hội đến dồn dập liên tiếp), hoạn dũng vãng trực tiền tiến thủ (mạnh dạn tận dụng thời cơ tiến thẳng tới trước).

Thiên Phủ độc thủ tại Sửu – Mùi

Thiên Phủ tại Sửu Mùi cung an Mệnh, tất có Thái Dương, Thái Âm tương giáp. Tại Sửu cung thì, Thái Dương tại Tý cung lạc hãm, không như tại Mùi cung thì, Thái Dương tại Ngọ cung thừa vượng. Cho nên đương khi tại Sửu cung an Mệnh, thì ngược lại có thể phá vỡ tính bảo thủ, tầm cầu tìm kiếm sự đột phá, mặc dù đời người gia tăng sự ba động không ổn định, nhưng có thể đạt được thành tựu to lớn, hơn nữa có năng lực biết vận dụng sử dụng tiền tài bởi vậy cũng gia tăng thành tựu. Thiên Phủ cư Sửu Mùi cung, hội hợp chính là Thiên di cung với Liêm Trinh Thất Sát, Sự nghiệp cung với Thiên Tướng, cùng với Tài bạch cung tá mượn Tử Vi Tham Lang. So sánh với Sự nghiệp cung có tinh diệu yếu kém hơn, mà Tài bạch cung có tinh diệu bị thiếu sự an định, cho nên cái tinh hệ này rất khó cấu thành được cách cục tốt nhất (thượng thượng chi cách), cho dù có Phụ Tá chư diệu tịnh tập, cũng dể có thể làm công chức, giới tài chính kinh doanh, với cương vị thủ lĩnh cao nhất trong xí nghiệp. Tất cần phải có được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, mà không bị Sát diệu Không Kiếp xâm phạm, mới có thể phú quý kiêm đồng. Nếu lại thêm kiến Lộc Tồn Thiên Mã, thì thích nghi kinh thương buôn bán, có thể làm giàu, tài phú cũng là nguyên nhân mang lại địa vị xã hội cùng với danh dự.

Nếu phùng Địa Không, Địa Kiếp, cho dù chư Cát tất tập, cũng chủ một thân cô lập trơ trọi, mặc dù là người nghiêm túc tôn trọng, nhưng lại cảm thấy sự hư không, nếu Điền trạch cung hoặc Phu thê cung, Tử nữ cung bất cát, thì dể có hình thương phối ngẫu cùng với tử nữ bị đau đớn thống khổ, hoặc cũng có con gái mà không có con trai, hoặc cần phải tái hôn mới đều sống tới bạc đầu, đời người khó được sự hoàn mĩ. Nếu Cát diệu ít mà Sát diệu nhiều, thì đời người càng thiếu sự an định. Tứ sát tịnh chiếu, thì ưu điểm của Thiên Phủ hoàn toàn bị mất đi, biến đổi thành người giỏi về mưu mô xảo trá. Hội hợp thêm Thiên Diêu, chủ quyền thuật âm mưu.

Nữ mệnh tại xã hội hiện đại, cũng có thể dấn thân tòng theo chính trị, tòng theo kinh thương, trở thành nhân vật lĩnh tụ; nhưng hôn nhân nhiều phần không như lí tưởng, yêu thích những sự việc lặt vặt hoặc việc trong gia đình lấn át ăn hiếp trượng phu. Nếu trượng phu tùng phục, thì lại chê tài trí của chồng không bằng được bản thân mình. Nhưng loại khuyết điểm này không lớn, có thể khắc chế cải thiện.

Thiên Phủ và Tử Vi đồng cung tại Dần – Thân

Tử Vi Thiên Phủ nhị diệu, tại Dần, Thân nhị cung đồng độ. Tử Vi lực Bắc đẩu chủ tinh, tính thích nghi khai sáng; Thiên Phủ là Nam đẩu chủ tinh, tính lợi bảo thủ, cho nên lưỡng khỏa chủ tinh tương ngộ, không chỉ có “Nhất sơn bất năng tàng nhị hổ” trùng đột, mà còn có tính chất hỗ tương khiên chế, ngược lại khó phát huy. Thông thường mà nói, cận chủ là người thanh cao. Thậm chí có khả năng phát triển thành cô phương tự thưởng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi giáo dục sự nghiệp, cũng có thể xuất nhậm công chức, bất thích nghi tòng thương, nếu không thì tiến thối thất cư, thường thường ngồi nhìn cơ hội trôi qua (tọa thất cơ duyến), lại vừa hoặc giả lộng xảo phản chuyết. Tử Phủ đồng cung thì, Tử Vi nếu có Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì Tử Vi với lực cũng đại, khí phái cũng đại; nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa, thì cận khuynh hướng về tín nặc (uy tính danh dự), có nhất ngôn cửu đỉnh với mĩ đức, thế nhưng trái lại biểu hiện đắc quá phần cung kiệm thuần lương, khiếm khuyết lĩnh đạo và nhất thiết tòng theo năng lực thật tế khai sáng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi kiến “Lộc Mã giao trì” lai hội, chủ phú quý song toàn; kì thứ là “Lộc Văn củng Mệnh”, tức là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, và Văn Xương Văn Khúc đồng toàn, cũng chủ phú quý; tái thứ thì là Phụ, Tá chư diệu hội hợp, chủ quý mà bất chủ phú. Nếu Phụ Tá chư diệu bất hội, mà Hỏa, Linh, Dương, Đà tứ Sát tịnh kiến. Thì ngược lại chủ là người ngoại trung thành mà nội điêu trá, đa hưng bối diện thị phi. Canh phùng Không diệu, hoặc lạc Không vong, thì càng làm đời người thêm cô độc, dong lục độ nhật (sống lây lất qua ngày đoạn tháng).

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Phủ, nếu Phúc đức cung Tham Lang hội hợp Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Thiên Diêu đẳng Đào hoa chư diệu, thích nghi trọng thị cảm tình sinh hoạt; nếu Mệnh cung Sát Hình chư diệu tất tập, thì chỉ thích nghi kế thất, hoặc do vì cô phương tự thưởng mà chung thân bất hôn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi, Thiên Phủ, bỉ giác (so sánh) tại Tinh bàn với Mệnh cung thốn là cát lợi, chủ đắc quý nhân trợ lực, có biểu hiện đột phát tính. Nhưng canh kiến Thiên Khôi, Thiên Việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt, thì có thể do cải biến về mệnh lệnh chính chế, hoặc cải biến về chế độ xí nghiệp mà đắc ích. Người tại kinh thương cũng đa bất cầu tự đắc với hạnh vận tế ngộ.

Thiên Phủ độc thủ tại Mão – Dậu

Thiên Phủ tại Mão Dậu nhị cung độc tọa, đối cung là Vũ Khúc Thất Sát; Tài bạch cung tá mượn nhập Liêm Trinh Tham Lang để an tinh; Sự nghiệp cung là Thiên Tướng. Tại Dậu cung an Mệnh thì, Thiên Phủ thừa vượng, hội hợp có Thiên Tướng lại nhập miếu; mà tại Mão cung an Mệnh thì, Thiên Phủ Thiên Tướng chỉ là đắc địa. So sánh tính chất tại hai cung viên, tự nhiên với người an Mệnh tại Dậu cung phải là tốt hơn. Cái Thiên Phủ Thiên Tướng là dấu hiệu đối tinh, đương khi hội hợp thì, lực lượng hai bên có thể ảnh hưởng tương trợ nhau. Tinh hệ tại bản cung, chủ là người thích an định bảo thủ, yêu hưởng thụ, nhưng thiếu khuyết phẩm vị của sự đặc biệt sự độc đáo. Bất quá do ảnh hưởng từ đối cung của Vũ Khúc Thất Sát, thì khó được sự an định, hoặc có hiện tượng bôn ba vất vả mặc dù không có chuyện gì là quan trọng.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thì chủ là người có tín dụng danh dự, bất kể dấn thân tòng theo kinh thương hay tòng theo chính trị, cùng có thể tại hành nghiệp cùng có liên quan đến sự hưởng dự trong cơ cấu cơ quan. Mừng được Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu, lại được thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt tại Tam phương Tứ chính tương hội, vô Sát diệu, thì sự nghiệp có thể được như lí tưởng, dấn thân tòng theo kinh thương lại bảo thủ trong khi cần sự phát triển, mà dấn thân tòng theo sự nghiệp tài chính kinh tế, hành chính, xí nghiệp công việc có hại tại Mão Dậu cung thủ Mệnh có Thiên Phủ không đủ sức để đảm nhậm chức vụ cao với trọng trách lớn, nhưng có thể làm nhân vật số hai với vai trò phụ tá. Nếu Sát diệu tịnh hội, chủ là người giỏi quyền trá bịp bợm, lại thích so sánh khoe khoang với thành tựu to lớn là của chính mình và hay thị phi khi không có mặt người cạnh tranh, và nếu Địa Không Địa kiếp đồng độ, thì suốt cuộc đời chịu cô lập trơ trọi không người giúp đỡ, tuy đạt được vị trí cao, cuối cùng thiếu sự viên trợ.

Nữ mệnh Thiên Phủ tọa Mão Dậu cung, do thích bảo thủ an định, cho nên bản thân có sự nghiệp, nhưng chú trọng đến sự thư thái thỏa mái trong gia đình, cùng với sự ổn định về sinh hoạt hôn nhân. Nếu như Mệnh cung hội Đào Hoa, thì dể sống trước với nhau rồi sau đó mới cử hành hôn lễ. Nếu Sát diệu tịnh tập Mệnh Cung, thì dể gặp nhiều loại nguyên nhân mà tái hôn. Là người chủ động điều khiển.

Thiên Phủ và Liêm Trinh đồng cung tại Thìn – Tuất

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Nhị tinh lọt vào một cung, ngoài tính chất biểu hiện bên ngoài rõ ràng là một loại công việc lặng lẽ, với tinh thần gánh vác trọng trách quan trọng. Thích nghi nhất là phục vụ trong cơ cấu tài chính kinh tế, hoặc đảm nhậm công việc hành chính trong xí nghiệp, chỉ cần hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, tức có thể có ngày lên tới địa vị lĩnh đạo.

Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc cũng có một cái khuyết điểm, khi cùng với Thiên Phủ đồng độ là lúc, biến thành quá mức chú ý cẩn thận dè dặt thận trọng, bởi vậy mà lực khai sáng bị cản trở không được đầy đủ, sự phát triển của đời người cũng bị cản trở chậm chạp từ từ. Thích nhất là đối cung có Thất Sát mang theo một ít Sát diệu lai chiếu hội, ngược lại có thể sản sinh ra lực lượng kích phát lực tác dụng, có thể khiến cho người đạt được thành tựu sớm. Đương nhiên cũng cần phải trả giá bằng sự nổ lực, đó chính là sự hao phí về tinh thần với sự giao tế tiệc tùng tiếp đãi, đồng thời cũng cần phải thân tâm lao lực hao tổn tâm trí.

Nếu kiến Văn Xương Văn Khúc, người có Liêm Trinh Thiên Phủ thủ Mệnh cũng có thể trở thành là một học giả, bất quá chỉ là giáo viên trong trường học, cũng dể đồng thời kiêm nhậm thêm chức vụ hành chính, như đại học với vai trò chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm tại trường trung tiểu học các loại.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì là người tại phương diện văn nghệ, tất có sự tu dưỡng tương đối cao, đồng thời dể dàng thành danh. Đương khi Khoa Văn chư diệu tề tập đầy đủ, là người thích nghi dấn thân theo sự sáng tác văn hóa văn nghệ, danh lợi song thu.

Tại Tuất cung an Mệnh, nếu Lộc Văn Khoa diệu tịnh tập, nghĩa là không chủ dấn thân theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ, ngược lại thích nghi căn cứ vào lí tưởng và hoài bão khát vọng, có sự nghiệp to lớn nhưng cũng như xây lâu đài trên cát, tuy có thành có bại, cuối cùng từng có một hoài bão tham vọng. Nếu đồng thời hội Sát diệu, thì vẫn chủ trong quá trình phát triển sự nghiệp có thăng trầm khó khăn vất vả. Người có cung Mệnh an tại Thìn thì không giống như vậy, còn đây là bởi vì Thìn cung hội Tý cung có Tử Vi, lạc vào sinh địa; mà Tuất cung hội hợp Ngọ cung có Tử Vi, ở vào vị trí miếu địa. Do từ sự khác biệt về cái kết cấu này, có thể hiểu rõ sự ảnh hưởng của tinh diệu khi miếu, vượng, lợi, hãm.

Nữ mệnh có Liêm Trinh Thiên Phủ, thích hợp với sự chậm trễ về hôn nhân cưới hỏi, bước vào hôn nhân sớm dể chịu sự tấn công đả kích của ái tình. Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Phủ, chủ về thu nhập khá có được tiền tiết kiệm dư chút ít, sự nghiệp có sự tiến bộ nhảy vọt, với hội chiếu thì chủ thăng chức. Kiến Sát Kị tịnh lâm, thì có tai nạn bệnh tật hoặc hung sự, hoặc chiêu thị phi quan ti tố tụng, nhưng cuối cùng có thể chuyển họa thành phúc. Đây là do bởi lực hóa giải của Tử Vi cùng Thiên Tướng.

Thiên Phủ độc thủ tại Tị – Hợi

Thiên Phủ tại Tị, Hợi lưỡng cung độc tọa, đối cung là Tử Vi Thất Sát, đồng thời cũng hội chiếu tại Sự nghiệp cung với Thiên Tướng, bởi vậy dể tạo thành tính chất độc đáo đặc biệt với tinh diệu ở bản cung. Do từ đối chiếu Tử Vi Thất Sát, là sự tương hội của Nam đẩu chủ tinh và Bắc đẩu chủ tinh cộng thêm Tử Vi điều khiển Thất Sát hóa thành quyền, cho nên lực bảo thủ của Thiên Phủ chịu đến sự thách thức thử thách, nếu hội chiếu Phụ, Tá chư diệu, hoặc đồng độ, chủ là người phát triển tới một giai đoạn thì, đột nhiên được thượng ti cấp trên hoặc trưởng bối đề bạt, vì thề từ đó thăng chức rất nhanh lên như diều gặp gió. Nhưng do duyên cớ là Thiên Tướng lạc hãm, dựa vào nguyên tắc cơ bản là “Phùng Phủ khán Tướng, Thiên Tướng tại Sự nghiệp cung vô lực, thì cũng có thể làm liên lụy đến Thiên Phủ tại Mệnh cung, có thể khiến cho thân cảm thấy mang đến ưu phiền, thậm chí khi sự nghiệp phát triển lại xuất hiện ý tưởng bị khốn nhiễu. Đúng là khi Thiên Phủ độc tọa, Khôi Việt, Xương Khúc, Phụ Bật không đồng cung thì sau đó, là người cho dù sự nghiệp có tiến triển, nhưng vẫn phải thích làm cô độc, khi Không Kiếp đồng độ thì, cô độc càng cảm thấy mạnh hơn. Cho nên người có bản cung tọa Mệnh, không mừng Sự nghiệp cung với Thiên Tướng có Sát diệu đồng độ, làm tăng thêm tác dụng hiệu lực của Thiên Tướng, đến nỗi tự mình hạn chế địa vị của mình. Cho dù đối cung có Tử Vi Thất Sát cùng với Mệnh cung có Thiên Phủ thêm Phụ Tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu, đụng đến tình hình Thiên Tướng lạc hãm phùng Sát chế ngự, cũng khó trở thành là nhân vật lĩnh đạo, suốt cả cuộc đời không thích nghi với vị trí tối cao trong cơ cấu. Thiên Phủ Hóa Khoa, giúp cho người có thanh dự, nếu hội thêm Văn tinh, thì càng chủ đa tài cao nghệ.

Nữ mệnh thích nghi tại Hợi cung lập Mệnh, Nam mệnh thích nghi tại Tị cung, bởi vì Hợi cung rất cẩn thận bảo thủ, giỏi việc quản lí tiền tài mà không giỏi việc sử dụng tiền tài; mà Tị cung thì có lực phát triển, lại giỏi việc tiến hành sử dụng đối với tài bạch.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button