Tử vi

Chương 14: Định Danh

(1) Miếu địa

Vị trí tốt đẹp nhất đối với một sao. Miếu địa ví như nơi mà sao đó được thờ kính.

Bạn đang xem: Chương 14: Định Danh

(2) Vượng địa

Vị trí thuận lợi đối với một sao.

(3) Đắc địa

Vị trí hợp với một sao.

(4) Bình hòa

Vị trí không làm cho sao thêm sáng sủa, mà cũng không làm cho sao bị mờ ám.

(5) Hãm địa

Vị trí bất lợi đối với một sao, làm cho sao đó bị mờ ám.

(6) Sao tọa thủ

Sao đã được an tại một cung.

(7) Sao đơn thủ

Sao đã được an tại một cung, nhưng không gặp Chính diệu khác cũng tại cung đó.

(8) Nhiều sao tọa thủ đồng cung

Nhiều sao đã được an tại cùng một cung.

(9) Nhiều sao hội hợp

Nhiều sao gặp nhau tại cùng một cung, hay chiếu lẫn nhau.

(10) Sao sáng sủa tốt đẹp

Sao có đặc tính tốt, hay sao đã được an tại một trong những vị trí mà đối với sao đó là miếu địa, vượng địa, đắc địa.

(11) Sao mờ ám xấu xa

Sao có đặc tính xấu, hay sao đã được an tại vị trí mà đối với sao đó là hãm địa.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 14: Định Danh

(1) Miếu địa

Vị trí tốt đẹp nhất đối với một sao. Miếu địa ví như nơi mà sao đó được thờ kính.

(2) Vượng địa

Vị trí thuận lợi đối với một sao.

(3) Đắc địa

Vị trí hợp với một sao.

(4) Bình hòa

Vị trí không làm cho sao thêm sáng sủa, mà cũng không làm cho sao bị mờ ám.

(5) Hãm địa

Vị trí bất lợi đối với một sao, làm cho sao đó bị mờ ám.

(6) Sao tọa thủ

Sao đã được an tại một cung.

(7) Sao đơn thủ

Sao đã được an tại một cung, nhưng không gặp Chính diệu khác cũng tại cung đó.

(8) Nhiều sao tọa thủ đồng cung

Nhiều sao đã được an tại cùng một cung.

(9) Nhiều sao hội hợp

Nhiều sao gặp nhau tại cùng một cung, hay chiếu lẫn nhau.

(10) Sao sáng sủa tốt đẹp

Sao có đặc tính tốt, hay sao đã được an tại một trong những vị trí mà đối với sao đó là miếu địa, vượng địa, đắc địa.

(11) Sao mờ ám xấu xa

Sao có đặc tính xấu, hay sao đã được an tại vị trí mà đối với sao đó là hãm địa.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button