Tử vi

Chương 15: Vì Sao Phải Học “Cách An Sao”

Ngày nay người học tập Tử Vi Đẩu số do mỗi quyển sách đều có bảng để tra cho nên lười ghi nhớ “An tinh pháp” chỉ là lật sách kiếm sao trong bảng mà an ra, cho dù đã xong việc song bởi thế mà sinh ra cái tai hại. Tai hại ở lúc suy tính đại hạn lưu niên, không thông thạo “An tinh pháp” liền lập tức phát sinh trở ngại, vì một chút suy tính này mà không thông thạo hệ thống sao lưu niên tạp diệu không thể an các sao lưu theo Can như tứ Hóa; lưu Lộc tồn; lưu Dương; Lưu Đà; Lưu Xương; lưu Khúc; lưu Khôi; lưu Việt cộng là 11 sao, cùng với ba vòng sao lưu niên tạp diệu, tức Bác Sỹ, Lực Sỹ, Thái Tuế, Hối Khí…Tướng Tinh, Phàn An…, cộng lại là 36 sao.

Vương Đình Chi không tin rằng lúc suy tính đại vận lưu niên có thể một mặt tra biểu một mặt động não, hơn nữa lại có khả năng suy đoán ra được tính chất biến hóa của tinh hệ. Không chỉ như vậy, cho dù là sắp xếp tạp diệu cố định ở trên lá số, vào suy đoán thì cũng có quan hệ lớn, tỷ như xem tình huống Bệnh mãn tính chủ yếu tìm sao Thiên Nguyệt, xem tiêu tai giải nạn lại xem sao Hoa Cái, nếu thành thục “An tinh pháp” thì cứ căn cứ năm sanh, tháng sanh, gần như ngay lập tức mà hoàn toàn không cần động não để có thể tìm ra cung đóng của những sao này trên lá số, còn ví như tra bảng sẽ khiến suy đoán phân tâm ảnh hưởng đến sự chuẩn xác của suy đoán.

Bạn đang xem: Chương 15: Vì Sao Phải Học “Cách An Sao”

Khi quen thuộc an sao sẽ không gặp trở ngại khi lưu thời vận suy đoán, hơn nữa, có thể mọi lúc mọi nơi chỉ cầm một tờ giấy trắng mà an sao ra lá số, lấy nó làm đề tài câu chuyện khi “trà dư tửu hậu”.

*** Vương Đình Chi gắn liền với các “truyền thuyết” về Trung Châu Phái ( Phái Tử Vi lớn ở Hong Kong ). Nói đến Trung Châu Phái, là hầu như phải nhắc đến Vương Đình Chi. Có rất nhiều người khi viết về Tử vi, luôn luôn lấy phương châm của họ Vương ra làm chân lý

Bản thân tôi chỉ sử dụng 26 sao nhưng xuyên suốt các chương cơ bản đều phải nhắc đến hơn 100 sao nên tôi xin giới thiệu với các bạn “Cách An Sao” trong 2 quyển sách cơ bản của Việt Nam và Hong Kong.

Tử Vi Đẩu Số Tân Biên – Vân Đằng Thái Thứ Lang ( Phần An Sao )

Tam Hợp Phái Trung Châu Phái – Vương Đình Chi ( Phần An Sao )

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 15: Vì Sao Phải Học “Cách An Sao”

Ngày nay người học tập Tử Vi Đẩu số do mỗi quyển sách đều có bảng để tra cho nên lười ghi nhớ “An tinh pháp” chỉ là lật sách kiếm sao trong bảng mà an ra, cho dù đã xong việc song bởi thế mà sinh ra cái tai hại. Tai hại ở lúc suy tính đại hạn lưu niên, không thông thạo “An tinh pháp” liền lập tức phát sinh trở ngại, vì một chút suy tính này mà không thông thạo hệ thống sao lưu niên tạp diệu không thể an các sao lưu theo Can như tứ Hóa; lưu Lộc tồn; lưu Dương; Lưu Đà; Lưu Xương; lưu Khúc; lưu Khôi; lưu Việt cộng là 11 sao, cùng với ba vòng sao lưu niên tạp diệu, tức Bác Sỹ, Lực Sỹ, Thái Tuế, Hối Khí…Tướng Tinh, Phàn An…, cộng lại là 36 sao.

Vương Đình Chi không tin rằng lúc suy tính đại vận lưu niên có thể một mặt tra biểu một mặt động não, hơn nữa lại có khả năng suy đoán ra được tính chất biến hóa của tinh hệ. Không chỉ như vậy, cho dù là sắp xếp tạp diệu cố định ở trên lá số, vào suy đoán thì cũng có quan hệ lớn, tỷ như xem tình huống Bệnh mãn tính chủ yếu tìm sao Thiên Nguyệt, xem tiêu tai giải nạn lại xem sao Hoa Cái, nếu thành thục “An tinh pháp” thì cứ căn cứ năm sanh, tháng sanh, gần như ngay lập tức mà hoàn toàn không cần động não để có thể tìm ra cung đóng của những sao này trên lá số, còn ví như tra bảng sẽ khiến suy đoán phân tâm ảnh hưởng đến sự chuẩn xác của suy đoán.

Khi quen thuộc an sao sẽ không gặp trở ngại khi lưu thời vận suy đoán, hơn nữa, có thể mọi lúc mọi nơi chỉ cầm một tờ giấy trắng mà an sao ra lá số, lấy nó làm đề tài câu chuyện khi “trà dư tửu hậu”.

*** Vương Đình Chi gắn liền với các “truyền thuyết” về Trung Châu Phái ( Phái Tử Vi lớn ở Hong Kong ). Nói đến Trung Châu Phái, là hầu như phải nhắc đến Vương Đình Chi. Có rất nhiều người khi viết về Tử vi, luôn luôn lấy phương châm của họ Vương ra làm chân lý

Bản thân tôi chỉ sử dụng 26 sao nhưng xuyên suốt các chương cơ bản đều phải nhắc đến hơn 100 sao nên tôi xin giới thiệu với các bạn “Cách An Sao” trong 2 quyển sách cơ bản của Việt Nam và Hong Kong.

Tử Vi Đẩu Số Tân Biên – Vân Đằng Thái Thứ Lang ( Phần An Sao )

Tam Hợp Phái Trung Châu Phái – Vương Đình Chi ( Phần An Sao )

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button