Tử vi

Chương 15: Vô Chính Diệu

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có 1 trong 14 Sao Chính.

( Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Dương và Cự Môn ).

Bạn đang xem: Chương 15: Vô Chính Diệu

Mệnh cư Mão Dậu – Đối cung là Tử Vi và Tham Lang

Cung mệnh cư mão dậu vô chính diệu, đối cung là Tử Vi Tham Lang bản cung vô chính diệu, nên luận đối cung. Thiên Phủ, Thiên Tướng cùng hội Mệnh cung, không có Tứ sát Không Kiếp, chủ đời sống vật chất đầy đủ, cuộc đời vui vẻ. Người này có tôn giáo tín ngưỡng hay ưa thích văn hóa thần bí, tư tưởng đơn thuần, ôn hòa hướng nội, hiểu tâm ý người khác, thích tĩnh không thích động, ổn trọng từ tốn, hiệu quả làm việc không nhanh.

Đây là “Phủ Tướng triều viên cách”, cả đời sự nghiệp tương đối ổn định, hợp đảm nhiệm công việc trong cơ cấu nhà nước, không thích hợp tự làm chủ. Người sinh năm Ất Bính Mậu Tân Nhâm hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, cũng chủ phú quý, có quyền thế. Đối cung Tử Vi Tham Lang, dữ Hỏa Linh đồng cung chủ cát lợi.

Mệnh cư Dần Thân – Đối cung là Thiên Cơ và Thái Âm

Cung mệnh cư dần thân vô chính diệu, cung xung chiếu là Thiên Cơ Thái Âm bản cung vô chính diệu, thì luận đối cung. Cự Môn Thái Dương củng chiếu, cũng là kì cách, mệnh cung cư Dần tốt hơn cư Thân.

Là người hảo sảng, nhiệt tình, hướng ngoại, ngôn từ phong phú hay nói, thích pha trò, giao du rộng, cuộc sống thường gây hiểu nhầm cho người khác.

Xương Khúc cư cung mệnh, giàu khả năng văn nghệ, cũng có tài học hơn người, nhưng là người hư nhiều thực ít. Đà La Hỏa Linh cư Mệnh cung, chủ tàn tật li hương, một đời hình khắc tù lao. Địa Không Địa Kiếp cư mệnh cung và di cung, chủ người khác không có sự ràng buộc với bản Thân, hư danh hư lợi, hội Thiên Mã thì chủ phiêu bạt.

Cung mệnh cư Dần, Thái Dương cư Ngọ thủ cung quan lộc, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Tân hội cát tinh chủ đại phú quý.

Mệnh cung cư Thân, Cự Nhật đều hãm địa, chủ cả đời vất vả, người tuổi Canh Quý thuận lợi.

Mệnh cư Mão Dậu – Đối cung là Cự Môn và Thiên Cơ

Cung mệnh cư mão dậu vô chính diệu, đối cung là Cự Môn Thiên Cơ còn Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu, cát thì giảm một nửa, hung thì càng hung. Hội Tứ sát củng chiếu, cuộc sống hay gặp chuyện xấu. Thiên Cơ Cự Môn cư đối cung, có sát tinh, chủ người gian trá hiểm độc, giàu có mà âm mưu.

Người sinh năm Ất Bính Đinh Mậu Tân Nhâm, hội cát tinh, cũng chủ phú quý.

Mệnh cư Thìn Tuất – Đối cung là Thiên Cơ và Thiên Lương

Cung mệnh cư thìn tuất, vô chính diệu, đối cung là Thiên Cơ Thiên Lương Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Đối cung Thiên Lương hội cát tinh, có thể trở thành thương gia giỏi, cũng chủ sống thọ. Cát tinh ít thì có thể trở thành người giảng dạy, công tác trong bộ giáo dục hoặc làm các công việc có liên quan đến khẩu tài.

Nam mệnh chiều cao trung bình hoặc hơi thấp, lưng hơi cong, nữ mệnh giàu khí chất, có nét đẹp cổ điển. Chủ có tài nghệ cao, văn chương hội họa tinh tế, giỏi bàn về chuyện binh tướng, cuộc sống thường gặp hung hóa cát. Người này tính tình tự đại, quá coi trọng bản Thân mình, nói nhiều, nhất là có khả năng ngụy biện. Kình Đà Hỏa Linh hội, chủ người gian trá, hay thành hay bại, cuộc sống gian xảo, cũng chủ nạn tù ngục. Hội Kình Đà, thiếu niên hình khắc, khi già cô độc, không hòa thuận với lục thân. Bất luận phú quý nghèo hèn, đều có số ly hôn.

Đa phần thông mình cơ trí, thủ đoạn hơn người , có thể tay trắng lập nghiệp, nhưng cuối cùng danh tiếng lớn hơn lợi nhuận. Có hứng thú với tôn giáo, chiêm bậc, văn hóa thần bí, hội Tứ sát, là thuật sĩ giang hồ bôn ba thiên hạ.

Có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung hoặc hội chiếu, là “Đào hoa cổn lãng cách”, nam nữ gặp cách này đều dâm loạn. Hội Tả Hữu Xương Khúc cát hóa, theo văn thì là người thanh bạch, theo võ thì là bậc trung lương.

Cung mệnh cư Tuất, Dần Cung Cự Nhật nhập miếu vượng, người sinh năm Giáp Binh Đinh Kỷ Canh, phú quý. Cung mệnh cư Thìn, Thân cung Thái Dương lạc hãm, người sinh năm Canh Quý hội cát tinh, cũng chủ cát, thích hợp học vấn và kinh doanh.

Mệnh cư Mùi – Đối cung là Thái Dương và Thái Âm

Mệnh cung cư Mùi, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thái Âm, Tứ sát hội, chủ có hình thương. Hội cát tinh hóa cát, chủ phú quý. Người sinh năm Bính Mậu Tân phú quý song toàn, sau đó đến người sinh năm Canh, có thành có bại. Văn Xương Văn Khúc đồng cung hay hội chiếu, xuất thế vinh hoa, cả đời phú quý, tiếp đến là Phụ Bật.

Mệnh cư Thân – Đối cung là Thái Dương và Cự Môn

Mệnh cung cư Thân, vô chính diệu, đối cung là Cự Nhật Mệnh vô chính diệu, chủ người không giữ tổ nghiệp, rời xa quê hương. Cự Nhật xung chiếu, không gặp Không Kiếp Tứ sát, thực lộc trì danh, thường có liên quan đến văn nghệ giảng dạy nghệ thuật. Người sinh năm Bính Đinh Canh Quý tốt đẹp.

Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hội chiếu, là cách “Cơ nguyệt đồng lương”, đảm nhiệm công việc ở các cơ quan nhà nước hoặc nổi danh nhờ kĩ nghệ đặc biệt, hội Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt thì tài hoa hơn người, phú quý có danh tiếng. Thiên Cơ Thiên Lương hội chiếu với Cự Môn, có thể là nhà giáo, lãnh tụ trong xã hội, hội cát tinh thì danh vọng cao.

Mệnh cư Dậu – Đối cung là Thái Dương và Thiên Lương

Mệnh cung cư Dậu, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thiên Lương, chủ sống thọ. Là người tính tình ôn hòa, ổn trọng, biết nhẫn nại, có thể trở thành thương gia tài ba hoặc nổi danh với đời nhờ kĩ nghệ, người tuổi Ất Bính Tân Nhâm phú quý.

Mệnh cư Sửu – Đối cung là Thái Dương và Thái Âm

Cung mệnh cư Sửu, vô chính diệu, đối cung là Thái Âm Thái Dương, Tứ sát chầu, chủ hình thương. Hội cát tinh cát hóa thì chủ phú quý. Người tuổi Bính Mậu Tân, phú quý song toàn, sau đó là người tuổi Canh, có thành bại. Xương Khúc đồng cung hay hội chiếu, vinh hoa xuất thế, cả đời phú quý, tiếp đến là Phụ Bật.

Mệnh cư Dần – Đối cung là Thái Dương và Cự Môn

Mệnh cung cư Dần, vô chính diệu, đối cung là Cự Nhật, không có Không Kiếp Tứ sát, thực lộc trì danh, hay có liên quan đến văn nghệ giáo dục nghệ thuật. Người sinh năm Bính Đinh Canh Quý Tân thuận lợi. Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hội chiếu, là cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, làm việc ở các cơ quan nhà nước nổi danh nhờ các kĩ nghệ đặc biệt, hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, tài hoa hơn người, phú quý có danh tiếng. Thiên Cơ Thiên Lương và Cự Môn hội chiếu thì có thể trở thành nhà giáo, lãnh tụ, hội cát tinh thì danh vọng cao.

Mệnh cư Mão – Đối cung là Thái Dương và Thiên Lương

Mệnh cung cư Mão, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thiên Lương, chủ sống thọ, tính tình ôn hòa, ổn trọng, có kiên nhẫn, có thể trở thành thương gia tài ba hay nổi danh với đời bằng kĩ nghệ. Người tuổi Ất Bính Tân Nhâm phú quý.

Thiên Lương Thiên Cơ và Cự Môn hội chiếu có thể trở thành nhà giáo, lãnh tụ đất nước.

Mệnh cư Sửu – Đối cung là Vũ Khúc và Tham Lang

Mệnh cung cư sửu mùi, vô chính diệu, đối cung là Vũ Khúc Tham Lang, luận cung xung chiếu. Phủ Tướng hội chiếu Mệnh cung, chủ người đời sống vật chất no đủ. Mệnh cung cư Mùi, người sinh năm Giáp Mậu thì phú quý, Mệnh cung cư Sửu, người sinh năm Bính Mậu Canh phú quý. Vũ Khúc Tham Lang có Hỏa Linh đồng cung, chủ võ chức, hội cát tinh chủ nắm binh quyền.

Xương Khúc đồng cung hội chiếu, chủ là người tài nghệ vang danh, Tả Hữu đồng cung hội chiếu, chủ sự nghiệp yên ổn, lương bộng trọng hậu.

Đà La Hỏa Linh hội chiếu Mệnh cung, không làm việc chính đáng, chủ người hung ác cương gàn, hình thương, lấy vợ/chồng phương xa.

Mệnh cư Tý Ngọ – Đối cung là Thiên Đồng và Thái Âm

Mệnh cung ở Tý Ngọ, vô chính diệu, đối cung là Thiên Đồng Thái Âm. Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Mệnh cung cư Ngọ xung chiếu Đồng Âm miếu vượng, là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh”, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Canh Quý Tân, hội Tả Hữu Xương Khúc, phú quý. Mệnh cung cư Tý xung chiếu Đồng Âm lạc hãm, người sinh năm Đinh Kỷ Quý Canh thuận lợi. Nữ mệnh, nên làm vợ hai.

Mệnh cư Sửu Mùi – Đối cung là Thiên Đồng và Cự Môn

Mệnh cung cư sửu mùi, vô chính diệu, đối cung là Thiên Đồng Cự Môn. Mệnh vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Sách viết: “Nhật Mão Nguyệt Hợi, an mệnh Mùi, thiềm cung chiết quế chi vinh”. Mệnh cung cư Mùi, đối cung Thiên Đồng Cự Môn, người sinh năm Tân Nhâm thượng cách, tiếp đến là người sinh năm Ất, tam hợp Nhật Nguyệt miếu địa, là cách “Minh châu xuất hải”, Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu hay giáp mệnh, chủ đại phú đại quý.

Mệnh cung cư Sửu, xung chiếu Đồng Cự, Xương Khúc cư Mệnh cung, chủ người vinh hoa xuất thế, người sinh năm Bính Mậu Tân là thượng cách.

Mệnh cư Dần Thân – Đối cung là Thiên Đồng và Thiên Lương

Mệnh cung cư dần thân, vô chính diệu, xung chiếu là Đồng Lương. Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu, đối cung là Đồng Lương, cuộc sống không sợ hung hiểm, chủ sống thọ. Có cát tinh tọa thủ Di cung, là thương gia tài ba. Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, cuộc sống bình thường.

Mệnh cư Tỵ Hợi – Đối cung là Liêm Trinh và Tham Lang

Mệnh cư tỵ hợi, vô chính diệu, đối cung là Liêm Trinh Tham Lang, luận cung xung chiếu. Thiên Phủ Thiên Tướng hội chiếu, cũng chủ tốt đẹp, một đời tình cảm nhiều khúc triết. Người sinh năm Ất Mậu Tân Nhâm, hội cát tinh cũng chủ phú quý. Đối cung có Tham Lang, hội Hỏa Linh đồng cung, thích hợp ra ngoài kinh doanh. Xương Khúc Lộc Tồn hội chiếu, phú quý. Liêm Trinh hoặc Tham Lang hóa Kỵ,chủ người dâm đãng, đoản mệnh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 15: Vô Chính Diệu

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có 1 trong 14 Sao Chính.

( Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Dương và Cự Môn ).

Mệnh cư Mão Dậu – Đối cung là Tử Vi và Tham Lang

Cung mệnh cư mão dậu vô chính diệu, đối cung là Tử Vi Tham Lang bản cung vô chính diệu, nên luận đối cung. Thiên Phủ, Thiên Tướng cùng hội Mệnh cung, không có Tứ sát Không Kiếp, chủ đời sống vật chất đầy đủ, cuộc đời vui vẻ. Người này có tôn giáo tín ngưỡng hay ưa thích văn hóa thần bí, tư tưởng đơn thuần, ôn hòa hướng nội, hiểu tâm ý người khác, thích tĩnh không thích động, ổn trọng từ tốn, hiệu quả làm việc không nhanh.

Đây là “Phủ Tướng triều viên cách”, cả đời sự nghiệp tương đối ổn định, hợp đảm nhiệm công việc trong cơ cấu nhà nước, không thích hợp tự làm chủ. Người sinh năm Ất Bính Mậu Tân Nhâm hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, cũng chủ phú quý, có quyền thế. Đối cung Tử Vi Tham Lang, dữ Hỏa Linh đồng cung chủ cát lợi.

Mệnh cư Dần Thân – Đối cung là Thiên Cơ và Thái Âm

Cung mệnh cư dần thân vô chính diệu, cung xung chiếu là Thiên Cơ Thái Âm bản cung vô chính diệu, thì luận đối cung. Cự Môn Thái Dương củng chiếu, cũng là kì cách, mệnh cung cư Dần tốt hơn cư Thân.

Là người hảo sảng, nhiệt tình, hướng ngoại, ngôn từ phong phú hay nói, thích pha trò, giao du rộng, cuộc sống thường gây hiểu nhầm cho người khác.

Xương Khúc cư cung mệnh, giàu khả năng văn nghệ, cũng có tài học hơn người, nhưng là người hư nhiều thực ít. Đà La Hỏa Linh cư Mệnh cung, chủ tàn tật li hương, một đời hình khắc tù lao. Địa Không Địa Kiếp cư mệnh cung và di cung, chủ người khác không có sự ràng buộc với bản Thân, hư danh hư lợi, hội Thiên Mã thì chủ phiêu bạt.

Cung mệnh cư Dần, Thái Dương cư Ngọ thủ cung quan lộc, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Tân hội cát tinh chủ đại phú quý.

Mệnh cung cư Thân, Cự Nhật đều hãm địa, chủ cả đời vất vả, người tuổi Canh Quý thuận lợi.

Mệnh cư Mão Dậu – Đối cung là Cự Môn và Thiên Cơ

Cung mệnh cư mão dậu vô chính diệu, đối cung là Cự Môn Thiên Cơ còn Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu, cát thì giảm một nửa, hung thì càng hung. Hội Tứ sát củng chiếu, cuộc sống hay gặp chuyện xấu. Thiên Cơ Cự Môn cư đối cung, có sát tinh, chủ người gian trá hiểm độc, giàu có mà âm mưu.

Người sinh năm Ất Bính Đinh Mậu Tân Nhâm, hội cát tinh, cũng chủ phú quý.

Mệnh cư Thìn Tuất – Đối cung là Thiên Cơ và Thiên Lương

Cung mệnh cư thìn tuất, vô chính diệu, đối cung là Thiên Cơ Thiên Lương Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Đối cung Thiên Lương hội cát tinh, có thể trở thành thương gia giỏi, cũng chủ sống thọ. Cát tinh ít thì có thể trở thành người giảng dạy, công tác trong bộ giáo dục hoặc làm các công việc có liên quan đến khẩu tài.

Nam mệnh chiều cao trung bình hoặc hơi thấp, lưng hơi cong, nữ mệnh giàu khí chất, có nét đẹp cổ điển. Chủ có tài nghệ cao, văn chương hội họa tinh tế, giỏi bàn về chuyện binh tướng, cuộc sống thường gặp hung hóa cát. Người này tính tình tự đại, quá coi trọng bản Thân mình, nói nhiều, nhất là có khả năng ngụy biện. Kình Đà Hỏa Linh hội, chủ người gian trá, hay thành hay bại, cuộc sống gian xảo, cũng chủ nạn tù ngục. Hội Kình Đà, thiếu niên hình khắc, khi già cô độc, không hòa thuận với lục thân. Bất luận phú quý nghèo hèn, đều có số ly hôn.

Đa phần thông mình cơ trí, thủ đoạn hơn người , có thể tay trắng lập nghiệp, nhưng cuối cùng danh tiếng lớn hơn lợi nhuận. Có hứng thú với tôn giáo, chiêm bậc, văn hóa thần bí, hội Tứ sát, là thuật sĩ giang hồ bôn ba thiên hạ.

Có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung hoặc hội chiếu, là “Đào hoa cổn lãng cách”, nam nữ gặp cách này đều dâm loạn. Hội Tả Hữu Xương Khúc cát hóa, theo văn thì là người thanh bạch, theo võ thì là bậc trung lương.

Cung mệnh cư Tuất, Dần Cung Cự Nhật nhập miếu vượng, người sinh năm Giáp Binh Đinh Kỷ Canh, phú quý. Cung mệnh cư Thìn, Thân cung Thái Dương lạc hãm, người sinh năm Canh Quý hội cát tinh, cũng chủ cát, thích hợp học vấn và kinh doanh.

Mệnh cư Mùi – Đối cung là Thái Dương và Thái Âm

Mệnh cung cư Mùi, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thái Âm, Tứ sát hội, chủ có hình thương. Hội cát tinh hóa cát, chủ phú quý. Người sinh năm Bính Mậu Tân phú quý song toàn, sau đó đến người sinh năm Canh, có thành có bại. Văn Xương Văn Khúc đồng cung hay hội chiếu, xuất thế vinh hoa, cả đời phú quý, tiếp đến là Phụ Bật.

Mệnh cư Thân – Đối cung là Thái Dương và Cự Môn

Mệnh cung cư Thân, vô chính diệu, đối cung là Cự Nhật Mệnh vô chính diệu, chủ người không giữ tổ nghiệp, rời xa quê hương. Cự Nhật xung chiếu, không gặp Không Kiếp Tứ sát, thực lộc trì danh, thường có liên quan đến văn nghệ giảng dạy nghệ thuật. Người sinh năm Bính Đinh Canh Quý tốt đẹp.

Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hội chiếu, là cách “Cơ nguyệt đồng lương”, đảm nhiệm công việc ở các cơ quan nhà nước hoặc nổi danh nhờ kĩ nghệ đặc biệt, hội Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt thì tài hoa hơn người, phú quý có danh tiếng. Thiên Cơ Thiên Lương hội chiếu với Cự Môn, có thể là nhà giáo, lãnh tụ trong xã hội, hội cát tinh thì danh vọng cao.

Mệnh cư Dậu – Đối cung là Thái Dương và Thiên Lương

Mệnh cung cư Dậu, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thiên Lương, chủ sống thọ. Là người tính tình ôn hòa, ổn trọng, biết nhẫn nại, có thể trở thành thương gia tài ba hoặc nổi danh với đời nhờ kĩ nghệ, người tuổi Ất Bính Tân Nhâm phú quý.

Mệnh cư Sửu – Đối cung là Thái Dương và Thái Âm

Cung mệnh cư Sửu, vô chính diệu, đối cung là Thái Âm Thái Dương, Tứ sát chầu, chủ hình thương. Hội cát tinh cát hóa thì chủ phú quý. Người tuổi Bính Mậu Tân, phú quý song toàn, sau đó là người tuổi Canh, có thành bại. Xương Khúc đồng cung hay hội chiếu, vinh hoa xuất thế, cả đời phú quý, tiếp đến là Phụ Bật.

Mệnh cư Dần – Đối cung là Thái Dương và Cự Môn

Mệnh cung cư Dần, vô chính diệu, đối cung là Cự Nhật, không có Không Kiếp Tứ sát, thực lộc trì danh, hay có liên quan đến văn nghệ giáo dục nghệ thuật. Người sinh năm Bính Đinh Canh Quý Tân thuận lợi. Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương hội chiếu, là cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, làm việc ở các cơ quan nhà nước nổi danh nhờ các kĩ nghệ đặc biệt, hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, tài hoa hơn người, phú quý có danh tiếng. Thiên Cơ Thiên Lương và Cự Môn hội chiếu thì có thể trở thành nhà giáo, lãnh tụ, hội cát tinh thì danh vọng cao.

Mệnh cư Mão – Đối cung là Thái Dương và Thiên Lương

Mệnh cung cư Mão, vô chính diệu, đối cung là Thái Dương Thiên Lương, chủ sống thọ, tính tình ôn hòa, ổn trọng, có kiên nhẫn, có thể trở thành thương gia tài ba hay nổi danh với đời bằng kĩ nghệ. Người tuổi Ất Bính Tân Nhâm phú quý.

Thiên Lương Thiên Cơ và Cự Môn hội chiếu có thể trở thành nhà giáo, lãnh tụ đất nước.

Mệnh cư Sửu – Đối cung là Vũ Khúc và Tham Lang

Mệnh cung cư sửu mùi, vô chính diệu, đối cung là Vũ Khúc Tham Lang, luận cung xung chiếu. Phủ Tướng hội chiếu Mệnh cung, chủ người đời sống vật chất no đủ. Mệnh cung cư Mùi, người sinh năm Giáp Mậu thì phú quý, Mệnh cung cư Sửu, người sinh năm Bính Mậu Canh phú quý. Vũ Khúc Tham Lang có Hỏa Linh đồng cung, chủ võ chức, hội cát tinh chủ nắm binh quyền.

Xương Khúc đồng cung hội chiếu, chủ là người tài nghệ vang danh, Tả Hữu đồng cung hội chiếu, chủ sự nghiệp yên ổn, lương bộng trọng hậu.

Đà La Hỏa Linh hội chiếu Mệnh cung, không làm việc chính đáng, chủ người hung ác cương gàn, hình thương, lấy vợ/chồng phương xa.

Mệnh cư Tý Ngọ – Đối cung là Thiên Đồng và Thái Âm

Mệnh cung ở Tý Ngọ, vô chính diệu, đối cung là Thiên Đồng Thái Âm. Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Mệnh cung cư Ngọ xung chiếu Đồng Âm miếu vượng, là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh”, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Canh Quý Tân, hội Tả Hữu Xương Khúc, phú quý. Mệnh cung cư Tý xung chiếu Đồng Âm lạc hãm, người sinh năm Đinh Kỷ Quý Canh thuận lợi. Nữ mệnh, nên làm vợ hai.

Mệnh cư Sửu Mùi – Đối cung là Thiên Đồng và Cự Môn

Mệnh cung cư sửu mùi, vô chính diệu, đối cung là Thiên Đồng Cự Môn. Mệnh vô chính diệu, luận cung xung chiếu. Sách viết: “Nhật Mão Nguyệt Hợi, an mệnh Mùi, thiềm cung chiết quế chi vinh”. Mệnh cung cư Mùi, đối cung Thiên Đồng Cự Môn, người sinh năm Tân Nhâm thượng cách, tiếp đến là người sinh năm Ất, tam hợp Nhật Nguyệt miếu địa, là cách “Minh châu xuất hải”, Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu hay giáp mệnh, chủ đại phú đại quý.

Mệnh cung cư Sửu, xung chiếu Đồng Cự, Xương Khúc cư Mệnh cung, chủ người vinh hoa xuất thế, người sinh năm Bính Mậu Tân là thượng cách.

Mệnh cư Dần Thân – Đối cung là Thiên Đồng và Thiên Lương

Mệnh cung cư dần thân, vô chính diệu, xung chiếu là Đồng Lương. Mệnh cung vô chính diệu, luận cung xung chiếu, đối cung là Đồng Lương, cuộc sống không sợ hung hiểm, chủ sống thọ. Có cát tinh tọa thủ Di cung, là thương gia tài ba. Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, cuộc sống bình thường.

Mệnh cư Tỵ Hợi – Đối cung là Liêm Trinh và Tham Lang

Mệnh cư tỵ hợi, vô chính diệu, đối cung là Liêm Trinh Tham Lang, luận cung xung chiếu. Thiên Phủ Thiên Tướng hội chiếu, cũng chủ tốt đẹp, một đời tình cảm nhiều khúc triết. Người sinh năm Ất Mậu Tân Nhâm, hội cát tinh cũng chủ phú quý. Đối cung có Tham Lang, hội Hỏa Linh đồng cung, thích hợp ra ngoài kinh doanh. Xương Khúc Lộc Tồn hội chiếu, phú quý. Liêm Trinh hoặc Tham Lang hóa Kỵ,chủ người dâm đãng, đoản mệnh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button