Tử vi

Chương 16: Cung Mệnh: Tham Lang

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Bạn đang xem: Chương 16: Cung Mệnh: Tham Lang

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Tham Lang độc thủ tại Tý – Ngọ

Tham Lang tại Tý, Ngọ cung độc tọa, đối cung là Tử Vi. Do tại Ngọ cung Tử Vi nhập miếu, cho nên đối với Tý cung Tham Lang dể có được sự ảnh hưởng lương hảo tốt đẹp mạnh hơn rất nhiều. Mà Tý cung Tử Vi lạc vào hãm địa, bởi vậy đối với Ngọ cung Tham Lang dể có sự ảnh hưởng lương hảo tốt đẹp nhỏ hơn rất nhiều.

Tử Vi đối với Tham Lang có ảnh hưởng, chủ yếu là giảm thiểu tính cách phù đãng lông bông, khiến cho người có Tham Lang tọa Mệnh có khả năng khuynh tâm một lòng một dạ với văn nghệ hoặc triết lí tôn giáo. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không hoàn toàn khẳng định là được tốt đẹp, bởi vì khi Tham Lang chịu Tử Vi kiềm chế sau đó, cũng đồng thời nó mất đi chủng loại năng lực về sở trường giao tế, bởi vậy mặc dù chí thú làm cao thượng thanh cao, thế nhưng nhân sinh đời người lại có khả năng là nhiều ba chiết trắc trở thăng trầm.

Tham Lang tọa Tý cung, đã chịu ảnh hưởng của Tử Vi với lực mạnh hơn, bởi vậy ngược lại mà mừng được hội Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh. Với “Linh Tham cách” tốt đẹp hơn, “Hỏa Tham cách” tốt đẹp kém hơn, chỉ cần nó không tái hội chư Sát, thì trong suốt cả cuộc đời tất có một lần cơ hội để bạo phát, hội Lộc tinh càng thêm tốt đẹp. Nếu hội Không Kiếp, Dương Đà. Thì thích nghi với chuyên môn kĩ nghệ để mưu sinh, đồng thời có khả năng đắm chìm trong xa hoa trụy lạc, chôn vùi trong tửu sắc nhưng mà có cơ hội làm giàu, mà tự cho mình là phong lưu nho nhã.

Tham Lang tọa Ngọ cung. Chịu ảnh hưởng của Tử Vi với lực yếu hơn, nếu Tam phương Tứ chính vô Sát tinh Ác diệu, có thể nắm trong tay đại quyền về tài chính, thể hiện được hùng tài đại lược, gọi là “Mộc Hỏa thông minh cách”. Hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc càng thêm tốt đẹp. Nếu có Sát diệu, thì là phá cách, chỉ thích nghi kinh thương buôn bán. Cũng mừng khi được Hỏa Linh đồng độ, “Hỏa Tham cách” là thượng cách, “Linh Tham cách” là thứ cách. Cũng chủ suốt cả cuộc đời tất có cơ hội để đột phát. Nhưng “Mộc hỏa thông minh cách” thì không cần phải kiến Hỏa Linh nhị diệu. Nếu không nhập vào Hỏa Tham, Linh Tham hoặc “Mộc hỏa thông minh” các cách, mặc dù ngộ Lộc diệu, cũng không thích nghi kinh thương buôn bán, nhưng có thể đảm nhậm chức vụ hành nghiệp với tính cách tiêu phí, hoặc dấn thân tòng theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ. Nhưng kiến Đào hoa chư diệu, lại thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp diễn viên nghệ sỹ, hóa trang, điện ảnh, truyền hình, thời trang phục sức.

Tham Lang không cần phải hội Hỉ diệu, tại Tý cung cũng không sợ gặp Hóa Kị, có thể đem tính chất đào hoa chuyển hóa thành tài năng về phương diện văn nghệ; tại Ngọ cung có Hóa Kị, thì chủ làm người chiếm đoạt tình ái, hơn nữa tài nghệ có thiên hướng về phương diện chải chuốt trang điểm cùng với trang sức thời trang.

Tham Lang Hóa Quyền cần phải không ngộ Sát diệu, nếu phùng tứ Sát, ngược lại chủ tiệc tùng ăn chơi mà phá tài. Tham Lang Hóa Lộc cần được đồng thời kiến Hỏa Tinh Linh Tinh, nếu không được như vậy thì mặc dù là chủ tăng tiến tài lộc nhưng số lượng không lớn, cũng đồng thời dể rước lấy đào hoa. Người sinh vào các năm Thân Tý Thìn, tại Tý cung an Mệnh; người sinh vào các năm Dần Ngọ Tuất, tại Ngọ cung an Mệnh, chính là Tham Lang nhập vào vượng hương, chủ là người tham mối lợi nhỏ, mà lại dể chịu khốn nhiễu phức tạp về chuyện tình cảm. Khi Tham Lang nhập vượng, ham muốn vật chất ham muốn tình dục cũng sâu đậm, nếu Sát Kị tịnh lâm, thì thiếu nhân phẩm không thể khen ngợi.

Tham Lang và Vũ Khúc đồng cung tại Sửu – Mùi

Vũ Khúc Tham Lang tại Sửu, Mùi nhị cung đồng độ, nếu Phúc đức cung tinh diệu cát, thì chủ là người trường thọ. Do vì lưỡng cá cung vị này đều đồng thời hội hợp Tài bạch cung với Liêm Trinh Phá Quân, cho nên tối hỉ Tài bạch cung với tinh diệu cát lợi, như kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, thì Mệnh cung đời người càng gia tăng thêm sinh sắc sức sống, chủ đời người tinh thần vật chất sinh hoạt đều cảm giác phong phú. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì bất nghi tự cường xuất đầu, không thì cũng chiêu phiền não. Đối với Vũ Khúc Tham Lang, cổ nhân nhận xét là “Chủ thiếu niên bất lợi, tiên bần hậu phú”. Kì thật đây đúng là chuyên chỉ “Vũ Khúc Tham Lang Hỏa Tinh đồng cung” tình huống mà nói. Nếu vô Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, thì ngược lại chủ thiếu niên hưởng thụ, thanh niên về sau lại cũng tất cần lực cầu tiến thủ, về sau mới có thể bảo tồn phúc ấm. Vũ Khúc Tham Lang kiến Hỏa, Linh, tức bất đồng cung cũng chủ bạo phát, nhưng bất nghi tái kiến Hóa Kị hoặc Dương, Đà, không thì khiến cho bạo phát, cũng có bạo bại, tối thích nghi rút lui kịp thời (tối nghi cập thì dẫn thối), trì doanh bảo thái. Vũ Khúc Tham Lang đồng cung, thiện trường giao tế, mà tính cách lại cảnh trực hào sảng dể làm bằng hữu hân thưởng. Nhưng nếu kiến Sát diệu Hóa Kị, cùng Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp đẳng diệu, thì thiết kị đổ bác (nhất thiết phải kiêng kỵ cờ bạc), không thì có thể khuynh gia, cũng bất nghi lưu luyến hoa tửu. Nói chung, người với Vũ Khúc Tham Lang thủ Mệnh đều có tài nghệ, nếu kiến Sát tinh, thích nghi học tập chuyên môn kĩ thuật mưu sinh, nếu bất kiến Sát, mà lại có Thiên Khôi Thiên Việt hội hợp, thì có thể thủ ác kinh tể trọng quyền; canh kiến Lộc Mã giao trì, tại tha bang (phương xa) có thể thành cự phú. Tối hỉ Vũ Khúc Hóa Khoa, hội hợp Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, trọn đời quyền trọng lộc hậu, có thể thành tài kinh giới cự phú, hoặc tại chính phủ chủ chưởng tài quyền.

Nữ mệnh kiến Cát diệu giả, chủ là nữ trung hào kiệt, nếu kiến Thiên Hình, tuy hôn nhân bất lợi, nhưng tự thân sự nghiệp tài bạch có thể so sánh với mỹ nam tử. Nói chung, Vũ Khúc Tham Lang với Nữ mệnh, so với Vũ Khúc độc tọa với nữ tính là tốt đẹp hơn, có thể nội ngoại kiêm cố, bất trí (dẫn đến không) chuyên chú về sự nghiệp, đối với trượng phu cũng trong cương có nhu, người kiến Thiên Diêu hoặc Hàm Trì đồng cung, càng phú nữ tính hấp dẫn lực.

Đại hạn lưu niên Vũ Khúc Tham Lang, kiến Cát diệu các sao cần phải lưu ý sự nghiệp có cơ hội. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì thích nghi lưu ý cải biến phương châm hoặc mục tiêu xử sự, không thể kiên trì nguyên định kế hoạch. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, là thích nghi với thủ thành, không thể tùy tiện cẩu thả mù quáng phát triển. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng cung, thì tuy có hạnh vận ngoại ý, nhưng cũng có ý định không chu đáo với nguy cơ tỏa chiết.

Tham Lang độc thủ tại Dần – Thân

Tham Lang tại Dần, Thân cung độc tọa, đối cung tất là Liêm Trinh, cho nên có thể là người có ngạo khí kiêu căng và cơ mẫn nhạy bén, đồng thời cũng thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp chính trị, hoặc dấn thân đảm nhậm chức vụ hành chính và độc tọa Tý Ngọ nhị cung thì chịu ảnh hưởng của Tử Vi có sự bất đồng.

Tham Lang tại Dần cung, nếu có Sát diệu hội chiếu, chủ là người còn nhỏ tuổi đã hiển đạt đắc chí, mà minh hiển rõ ràng là chí cao khí ngạo, nhưng thường bị tai ương về lao ngục cùng với sự nghiệp cũng tìm đến, phát lên sớm nhưng không bền vững, cần phải kiên trì nhẫn nại (tu ức ẩn tâm chí), giới hành nghiêu lộng hiểm, mới có thể duy trì sự huy hoàng (thủy khả trì doanh bảo thái).

Tham Lang tại Thân cung, còn nhỏ tuổi đã lận đận lao đao, suốt cả cuộc đời từ sự gian khổ phấn đấu mới tạo dựng được sự nghiệp, nhưng thường là sau khi thành công dể bị chìm đắm trong tửu sắc, kết quả cuối cùng lại đi vào hướng thất bại. Nhưng nếu không có Sát diệu, thì từ tay trắng mà lập thành đại nghiệp, tuy chịu bị mọi người chỉ trích, mặt khác cũng được mọi người tôn sùng một chút; nếu Sát Kị Hình Kiếp tịnh lâm, thì cũng có tai ách về lao ngục, hoặc có đắng cay chua xót, lưu vong tha hương đói khát nơi đất khách quê người.

Tham Lang tại Dần Thân cung, mừng được Hỏa Tinh, thành là “Hỏa Tham cách”, kiến Linh Tinh thì không thành cách. “Hỏa Tham cách” cũng chủ đột phát, kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc là được điều kiện tốt đẹp nhất, không gặp thêm Sát diệu cùng với Hóa Kị, Không Kiếp, có thể kinh thương buôn bán, nhưng hành vi vẫn thích hợp lấy sự duyên dáng đẹp đẻ cùng với tính cách tiêu xài phung phí, kiến (trông thấy) Dương Đà, tuy có khả năng đột phát, nhưng không thích nghi kinh thương buôn bán, thích nghi lấy sự duyên dáng đẹp đẻ cùng với tính cách tiêu xài phung phí hành nghiệp nghệ thuật biểu diển (kỹ nghệ) để mưu sinh kiếm sống. Nếu như kiến Không, Kiếp, ngược lại không thích nghi dấn thân theo sự nghiệp nói trên mà hành nghiệp, có thể dấn thân theo sự nghiệp thiết kế hoặc công việc quản lý.

Tham Lang không mừng khi kiến Xương Khúc, chủ hành động thật thì ít mà dối thì nhiều (tác sự đa hư thiểu thật), bất quá chỉ là có hiệu lực làm công cho người giàu có (hào môn công khách). Tại Dần cung kiến Đà La, có tên là “Phong lưu thái trượng”, chủ là người vì sắc mà bị mang họa lớn.

Dần Thân lưỡng cung Tham Lang Hóa Quyền, Nữ mệnh thích nghi trì hoãn việc hôn nhân cưới hỏi, nếu không thì khó được như ý muốn; Nam mệnh thì lại có khả năng lấy được vợ hiền, nhưng phải chịu thê tử khống chế quyền hành về tài chính. Cũng mừng được kiến Hỏa Tinh đồng độ, thì chủ có tiền tài bất ngờ ngoài ý muốn. Làm việc và phải tiếp xúc với nhiều người khác phái (tòng sự đa dữ dị tính tiếp xúc đích hành nghiệp). Tham Lang Hóa Kị, thì tính nết đào hoa hóa thành tài nghệ nhưng vẫn nghi kỵ. Liêm Trinh Hóa Kị chính chiếu, lại kiến Sát, chủ còn nhỏ tuổi mà nhiều bệnh tật, suốt cả cuộc đời tâm tình nhiều khổ sở sầu muộn, vào vận hạn bất cát thì không thích nghi xuất môn viễn hành.

Tham Lang và Tử Vi đồng cung tại Mão – Dậu

Tử Vi Tham Lang tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ, cổ nhân xưng chủng loại cách cục này là “Đào hoa phạm chủ”, nhìn nhận là chủ đời người dâm loạn. Cho nên phùng Tử Tham đồng cung, tối bất nghi tái kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục đẳng Đào hoa chư diệu, nếu không thì chủ là người dể bị hấp dẫn bởi dị tính khác giới bất năng tự chế, nhưng tái phùng Sát diệu, chủ là người vì sắc trí họa, cho dù bất phùng Sát diệu, cũng ảnh hưởng sự nghiệp. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, đắc “Bách quan triều củng”, thì giống như thái bình thịnh thế với phong lưu thiên tử, phú quý đa tình; Tử Vi Hóa Khoa hội Cát diệu, thì tuy dù khắc hưởng thịnh danh, học mà hữu thành, nhưng vẫn thiên trọng về tình dục và vật dục. Như quả Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ đa giao tế ứng thù, thiên trọng vật dục, nhưng lại chủ là người tài vận hanh thông; Tham Lang Hóa Quyền, vật dục cũng trọng, nhưng chủ kinh lịch cạnh tranh mà hữu thành; Tham Lang Hóa Kị, tuy đào hoa giảm sắc, có thể là người có tài nghệ lại cũng có cảm giác nan phát triển. Tuy dù có vật dục, lại nan như nguyện. Tử Tham tinh hệ, hỉ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, mà bất hỉ Văn Xương Văn Khúc. Nếu Xương Khúc đồng cung, là người bị dị tính hấp dẫn với khuynh hướng càng thêm mạnh, hơn nữa trọng thị tu sức và sự tình với biểu hiện bên ngoài hoàn mĩ, cho nên tố sự dể đa hư thiểu thật. Nhưng như quả Tả Phụ và (có) Văn Xương, hoặc Hữu Bật và (có) Văn Khúc giáp Mệnh cung, thì ngược lại dể phát huy tài chí, sự nghiệp hữu thành. Cổ nhân có nói “Tả Hữu Xương Khúc giáp chế”, y theo ý kiến “Trung Châu Phái”, chỉ là “Giao xoa giáp Mệnh cung” mà nói, do vì Tử Tham vĩnh viễn không có khả năng Tả Hữu giáp Mệnh, Xương Khúc giáp Mệnh. Tử Tham kiến Sát, chỉ thích nghi kinh thương, nhưng Sát trọng cũng có thị phi phân tranh. Nếu canh kiến Không diệu và Hoa Cái, ngược lại thích nghi tông giáo sinh nhai.

Nữ mệnh Tử Vi Tham Lang, kiến đào hoa cùng Sát diệu, dể lạc phong trần, đặc biệt bất hỉ kiến Kình Dương, nếu Đào hoa chư diệu hàm tập, đọa lạc phong trần với nguy hiểm càng thêm lớn. Đồng thời có nguyên nhân do truy cầu vật dục mà có khuynh hướng đọa lạc. Nhưng nếu như Dậu cung tọa Mệnh, tá nhập từ Mão cung với Tử Tham (hình 3), đây là điểm thích nghi gia tăng chú ý.

Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Tham Lang, Đào Hoa với tính chất giác hội Tinh bàn Mệnh cung thì làm khinh nhẹ. Thông thường mà nói, hội Cát diệu thì, chủ tiểu phúc độ (mức độ nhỏ) với khứ cựu canh, có thể đắc tiến bộ; nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng tiến bộ; Nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng do vì sắc phá tài chiêu tai, lại vừa hoặc do vì ứng thù mà chiêu khẩu thiệt thị phi.

Tham Lang độc thủ tại Thìn – Tuất

Tham Lang tại Thìn, Tuất cung độc tọa, đối cung phải là Vũ Khúc. Vũ Khúc là tài bạch tinh chủ, cho nên mừng nhất là được Tham Lang Hỏa Tinh, hoặc Tham Lang Linh Tinh đồng độ, thành là “Hỏa Tham cách” là cách tốt đẹp nhất cùng với “Linh Tham cách” là cách tốt đẹp liền kề sau đó, có thể thành cự phú, hoặc nắm trọng quyền về kinh tế. Nhưng chịu ảnh hưởng từ Vũ Khúc, chủ muộn phát. Từ Mệnh cung khởi một cái đại hạn mới xem như có triển vọng làm được việc, cho nên tất cần phải kiên nhẫn, để nữa đời người chịu tỏa chiết mất mát thất bại. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì tính nết đào hoa chuyển hóa thành tài nghệ, nhưng vẫn chủ có được thành công tốt đẹp (hữu chư bàn thị hảo). Nếu kiến Hóa Lộc và Dương, Đà hội chiếu, chủ là người có tài tranh chấp phân tranh, niên hạn Mệnh cung Tham Lang tọa Thìn, Tuất, kiến lưu Hóa Lộc cùng với lưu Dương lưu Đà các sao cũng y như vậy.

Nếu không thành “Hỏa Tham” cách, hoặc “Linh Tham” cách, có Cát diệu cũng chủ tiên bần hậu phú; không có Cát diệu thì cũng bình thường, chủ làm nghề nghệ thuật biểu diển để sinh nhai; Kiến Sát Hình Kị diệu, thì còn nhỏ tuổi đã có nhiều tai bệnh, hoặc cần phải mang theo bệnh khi thêm tuổi. Tinh hệ của bản cung không thích nghi với Nữ mệnh, thích nghi hôn phối với chồng lớn tuổi, mới cùng với người bạc đầu thống khổ về tâm tình (thủy giai bạch thủ tâm thống khổ), nhưng cần nhờ thời gian xóa nhòa đi (hữu đãi thì gian trùng xoát).

Tham Lang và Liêm Trinh đồng cung tại Tị – Hợi

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị, Hợi nhị cung đồng độ. Nhị tinh lạc hãm, nhưng tính chất của tinh diệu biến hóa thay đổi phức tạp rắc rối, vận thế cách cục có sự cao thấp khác nhau, thường thường thiếu chút nữa là có sự may mắn khác biệt (vãng vãng tương soa nhất điểm tức hữu thiên hoại chi biệt). Bản chất của Liêm Trinh là mừng hội với Văn diệu, nhưng tại bản cung, nếu Kiến Văn Xương Văn Khúc, ngược lại chủ đời người có tính nết hư phù không thành thực, lại có thêm một vài điểm đào hoa, như Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Háo, Mộc Dục, Thiên Diêu các loại, thì có khả năng trở thành là con cháu của sự phù hoa lòe loẹt hào nhoáng; nếu Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc hội chiếu Lộc Tồn, thì càng phù đãng lông bông không chịu nổi, nhiều dối trá ít thành thật (đa hư thiểu thật), có khả năng đây là nguyên nhân gây cho khuynh bại gia nghiệp. Ngược lại lúc này mừng kiến Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, cấu thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, làm người giáp cận với phong lưu tự thưởng, đã có kì tài xảo nghệ có thể tương tế nổi danh; Tham Lang càng mừng kiến Hóa Lộc, thì tuy là suốt cuộc đời khó xác định được là bần hay phú, nhưng có thể được hưởng thụ phong túc đầy đủ no ấm.

Liêm Trinh Tham Lang lại là các tinh diệu làm nghệ thuật, làm cho người đối với sắc thải có phản ứng mẫn cảm đặc thù, cho nên có thể trở thành là họa sỹ hoặc nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia. Nếu Văn Xương Văn Khúc cùng với Sự nghiệp cung có Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, thì có thể dấn thân theo sự nghiệp hí kịch hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng thích nghi với nghề hóa trang, thời trang, sáp hoa, ăn uống làm sự nghiệp. Tại Tị Hợi cung, Liêm Tham nhị diệu không phùng Sát diệu, chủ có thể trở thành là nhân tài chính trị, là người có nhiều kiến giải nhận xét về chính trị, phải kinh lịch trải qua gian khổ mà đảm đương trọng trách. Nhưng nếu Văn Xương và Văn Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Kị tề hội, thì chủ là người bị tai họa bất ngờ tai bay gió vạ, với sự không tòng theo chính là thích nghi; nếu Xương Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Lộc tề hội, thì ngược lại khiến cho đời người lao đao lận đận ba chìm bảy nổi, hoặc hơi có chút thành tựu và dám nghĩ dám làm, kết quả cuối cùng bực tức oán giận thất vọng. Hoặc miễn cưỡng gượng ép kinh thương buôn bán, nhưng cuối cùng do sơ suất xao nhãng mà sự nghiệp bị thất bại.

Tị Hợi lưỡng cung với Liêm Trinh Tham Lang, chủ là người có vẻ bên ngoài hoạt bát vui vẻ khôn khéo, nhưng trong nội tâm thì lại thiếu thật tế, sử xử hành động quyết định luôn luôn theo tình cảm. Nếu kiến Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, tái kiến Dương Đà (không kị Hỏa Linh), Thiên Mã, Lộc Tồn, thì chủ là người tứ hải bôn ba, gian tân lao lực. Là người thích hợp với sự xuất ngoại kinh thương buôn bán. Nếu dấn thân tòng theo sự nghiệp quân sự, thì khó tránh khỏi chuyện dầm sương giải nắng gian lao vất vả. Nhưng nếu Sát Kị tịnh tập, không kiến Lộc mà kiến Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ khách tử tha hương. Nếu Sát diệu nhẹ, không có Xương Khúc Lộc diệu hóa giải, kiến Thiên Nguyệt củng chiếu, thì chủ nhiễm bệnh tha hương. Tinh hệ tại bản cung, không thích hợp với Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng không mừng Liêm Trinh Hóa Kị, nhưng mừng Tham Lang Hóa Lộc, chủ nhiều văn tửu chi hội, hoặc hoa tửu tiệc tùng; lại có khả năng tại nơi tiệc tùng mà sinh ra tiền tài; tái kiến Hỏa Linh, tài nguyên phong mậu; Tham Lang Hóa Quyền, thì là người dấn thân tòng theo kinh thương với dục vọng và lí tưởng, cụ thể lại có tính chất cạnh tranh, đồng thời cũng dể mê luyến phong nguyệt; Tham Lang Hóa Kị thì dể phát sinh tình cảm phiền nhiễu hỗn loạn.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Tham Lang, sinh hoạt về tinh thần và vật chất đều xem trọng như nhau, nếu không kiến Cát diệu, lại bị Sát Kị Hình diệu tương gia, thì dể là nguyên nhân truy cầu tìm kiếm sự thỏa mãn hài lòng về tinh thần hoặc sinh hoạt về vật chất mà sa ngã lỗi lầm thất túc. Nếu Mệnh cung có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể là nguyên nhân hưởng thụ về vật chất sung túc nhưng tinh thần phức tạp khốn nhiễu, thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp văn nghệ lấy sự thư giãn để tinh thần bớt khổ muộn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Tham Lang, không thích nghi cải biến sự nghiệp, tức ngộ Cát diệu cũng thích nghi thủ thành. Nếu kiến Sát Kị Hình Hao, chủ tai nạn bệnh tật. Nếu Tham Lang hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, kiến Đào Hoa, Nữ mệnh đề phòng bộ phận sinh sản, bộ phận sinh dục, bộ phận khí quan có tật bệnh, nam nữ đều đề phòng huyết tật cùng với độc bệnh.

Phàm khi Tham Lang tại Mệnh, thì Thân cung không thích hợp kiến Thất Sát hoặc Phá Quân, nếu không thì dể chìm đắm trong tửu sắc, thậm chí đến nỗi tham hoa dâm bôn. Tức kiến Cát diệu, cũng chủ phù đãng lông bông chơi bời lêu lỏng.

Nữ mệnh có Tham Lang độc tọa, có nhiều sở thích đam mê (hữu đa thị hảo). Tốt đẹp với người làm hội họa, khiêu vũ, mĩ dung (làm đẹp), nhiếp ảnh, tập bưu (sưu tầm tem), không tốt đẹp với người yêu thích hút chích rượu chè bài bạc. Nhưng cũng có tín ngưỡng tôn giáo, duy chỉ có Tử Vi cư tại đối cung Thiên di, mới có khả năng nghiên cứu học hỏi về triết lí. Nữ mệnh Tham Lang độc tọa nhập miếu, kiến Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Phúc, Thiên Quý, Thiên Quan, Thiên Khôi, Thiên Việt chủ quý; kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ phú. Cũng đều giống như so với trượng phu, tính tình cương nghị. Nếu lạc vào hãm cung, thích nghi làm người kế thất.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tham Lang độc tọa, vô Sát diệu, chủ khứ cựu canh tân, tài nghiệp cùng có sự tiến bộ hữu ích; ngộ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có sự vui mừng vì chức vị được thăng thiên, hoặc kết hôn thêm nhân khẩu; kiến Hỏa Tinh Linh Tinh, càng chủ vui mừng có được tiền tài bất ngờ ngoài ý muốn, có biểu hiện đột phát; nếu kiến Sát Hình Kị diệu, lại thêm lạc vào hãm cung, thì chủ là người vì giao tế kết thân mà phát sinh tai họa; hoặc vì cờ bạc rượu chè mà khuynh gia bại sản; nhưng kiến Hàm Trì Thiên Diêu, thì là người vì sắc mà phát sinh tai họa. Nhưng thê tử sinh sản, thì tai họa lại hóa thành cát tường.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 16: Cung Mệnh: Tham Lang

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Tham Lang độc thủ tại Tý – Ngọ

Tham Lang tại Tý, Ngọ cung độc tọa, đối cung là Tử Vi. Do tại Ngọ cung Tử Vi nhập miếu, cho nên đối với Tý cung Tham Lang dể có được sự ảnh hưởng lương hảo tốt đẹp mạnh hơn rất nhiều. Mà Tý cung Tử Vi lạc vào hãm địa, bởi vậy đối với Ngọ cung Tham Lang dể có sự ảnh hưởng lương hảo tốt đẹp nhỏ hơn rất nhiều.

Tử Vi đối với Tham Lang có ảnh hưởng, chủ yếu là giảm thiểu tính cách phù đãng lông bông, khiến cho người có Tham Lang tọa Mệnh có khả năng khuynh tâm một lòng một dạ với văn nghệ hoặc triết lí tôn giáo. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không hoàn toàn khẳng định là được tốt đẹp, bởi vì khi Tham Lang chịu Tử Vi kiềm chế sau đó, cũng đồng thời nó mất đi chủng loại năng lực về sở trường giao tế, bởi vậy mặc dù chí thú làm cao thượng thanh cao, thế nhưng nhân sinh đời người lại có khả năng là nhiều ba chiết trắc trở thăng trầm.

Tham Lang tọa Tý cung, đã chịu ảnh hưởng của Tử Vi với lực mạnh hơn, bởi vậy ngược lại mà mừng được hội Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh. Với “Linh Tham cách” tốt đẹp hơn, “Hỏa Tham cách” tốt đẹp kém hơn, chỉ cần nó không tái hội chư Sát, thì trong suốt cả cuộc đời tất có một lần cơ hội để bạo phát, hội Lộc tinh càng thêm tốt đẹp. Nếu hội Không Kiếp, Dương Đà. Thì thích nghi với chuyên môn kĩ nghệ để mưu sinh, đồng thời có khả năng đắm chìm trong xa hoa trụy lạc, chôn vùi trong tửu sắc nhưng mà có cơ hội làm giàu, mà tự cho mình là phong lưu nho nhã.

Tham Lang tọa Ngọ cung. Chịu ảnh hưởng của Tử Vi với lực yếu hơn, nếu Tam phương Tứ chính vô Sát tinh Ác diệu, có thể nắm trong tay đại quyền về tài chính, thể hiện được hùng tài đại lược, gọi là “Mộc Hỏa thông minh cách”. Hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc càng thêm tốt đẹp. Nếu có Sát diệu, thì là phá cách, chỉ thích nghi kinh thương buôn bán. Cũng mừng khi được Hỏa Linh đồng độ, “Hỏa Tham cách” là thượng cách, “Linh Tham cách” là thứ cách. Cũng chủ suốt cả cuộc đời tất có cơ hội để đột phát. Nhưng “Mộc hỏa thông minh cách” thì không cần phải kiến Hỏa Linh nhị diệu. Nếu không nhập vào Hỏa Tham, Linh Tham hoặc “Mộc hỏa thông minh” các cách, mặc dù ngộ Lộc diệu, cũng không thích nghi kinh thương buôn bán, nhưng có thể đảm nhậm chức vụ hành nghiệp với tính cách tiêu phí, hoặc dấn thân tòng theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ. Nhưng kiến Đào hoa chư diệu, lại thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp diễn viên nghệ sỹ, hóa trang, điện ảnh, truyền hình, thời trang phục sức.

Tham Lang không cần phải hội Hỉ diệu, tại Tý cung cũng không sợ gặp Hóa Kị, có thể đem tính chất đào hoa chuyển hóa thành tài năng về phương diện văn nghệ; tại Ngọ cung có Hóa Kị, thì chủ làm người chiếm đoạt tình ái, hơn nữa tài nghệ có thiên hướng về phương diện chải chuốt trang điểm cùng với trang sức thời trang.

Tham Lang Hóa Quyền cần phải không ngộ Sát diệu, nếu phùng tứ Sát, ngược lại chủ tiệc tùng ăn chơi mà phá tài. Tham Lang Hóa Lộc cần được đồng thời kiến Hỏa Tinh Linh Tinh, nếu không được như vậy thì mặc dù là chủ tăng tiến tài lộc nhưng số lượng không lớn, cũng đồng thời dể rước lấy đào hoa. Người sinh vào các năm Thân Tý Thìn, tại Tý cung an Mệnh; người sinh vào các năm Dần Ngọ Tuất, tại Ngọ cung an Mệnh, chính là Tham Lang nhập vào vượng hương, chủ là người tham mối lợi nhỏ, mà lại dể chịu khốn nhiễu phức tạp về chuyện tình cảm. Khi Tham Lang nhập vượng, ham muốn vật chất ham muốn tình dục cũng sâu đậm, nếu Sát Kị tịnh lâm, thì thiếu nhân phẩm không thể khen ngợi.

Tham Lang và Vũ Khúc đồng cung tại Sửu – Mùi

Vũ Khúc Tham Lang tại Sửu, Mùi nhị cung đồng độ, nếu Phúc đức cung tinh diệu cát, thì chủ là người trường thọ. Do vì lưỡng cá cung vị này đều đồng thời hội hợp Tài bạch cung với Liêm Trinh Phá Quân, cho nên tối hỉ Tài bạch cung với tinh diệu cát lợi, như kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, thì Mệnh cung đời người càng gia tăng thêm sinh sắc sức sống, chủ đời người tinh thần vật chất sinh hoạt đều cảm giác phong phú. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì bất nghi tự cường xuất đầu, không thì cũng chiêu phiền não. Đối với Vũ Khúc Tham Lang, cổ nhân nhận xét là “Chủ thiếu niên bất lợi, tiên bần hậu phú”. Kì thật đây đúng là chuyên chỉ “Vũ Khúc Tham Lang Hỏa Tinh đồng cung” tình huống mà nói. Nếu vô Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, thì ngược lại chủ thiếu niên hưởng thụ, thanh niên về sau lại cũng tất cần lực cầu tiến thủ, về sau mới có thể bảo tồn phúc ấm. Vũ Khúc Tham Lang kiến Hỏa, Linh, tức bất đồng cung cũng chủ bạo phát, nhưng bất nghi tái kiến Hóa Kị hoặc Dương, Đà, không thì khiến cho bạo phát, cũng có bạo bại, tối thích nghi rút lui kịp thời (tối nghi cập thì dẫn thối), trì doanh bảo thái. Vũ Khúc Tham Lang đồng cung, thiện trường giao tế, mà tính cách lại cảnh trực hào sảng dể làm bằng hữu hân thưởng. Nhưng nếu kiến Sát diệu Hóa Kị, cùng Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp đẳng diệu, thì thiết kị đổ bác (nhất thiết phải kiêng kỵ cờ bạc), không thì có thể khuynh gia, cũng bất nghi lưu luyến hoa tửu. Nói chung, người với Vũ Khúc Tham Lang thủ Mệnh đều có tài nghệ, nếu kiến Sát tinh, thích nghi học tập chuyên môn kĩ thuật mưu sinh, nếu bất kiến Sát, mà lại có Thiên Khôi Thiên Việt hội hợp, thì có thể thủ ác kinh tể trọng quyền; canh kiến Lộc Mã giao trì, tại tha bang (phương xa) có thể thành cự phú. Tối hỉ Vũ Khúc Hóa Khoa, hội hợp Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, trọn đời quyền trọng lộc hậu, có thể thành tài kinh giới cự phú, hoặc tại chính phủ chủ chưởng tài quyền.

Nữ mệnh kiến Cát diệu giả, chủ là nữ trung hào kiệt, nếu kiến Thiên Hình, tuy hôn nhân bất lợi, nhưng tự thân sự nghiệp tài bạch có thể so sánh với mỹ nam tử. Nói chung, Vũ Khúc Tham Lang với Nữ mệnh, so với Vũ Khúc độc tọa với nữ tính là tốt đẹp hơn, có thể nội ngoại kiêm cố, bất trí (dẫn đến không) chuyên chú về sự nghiệp, đối với trượng phu cũng trong cương có nhu, người kiến Thiên Diêu hoặc Hàm Trì đồng cung, càng phú nữ tính hấp dẫn lực.

Đại hạn lưu niên Vũ Khúc Tham Lang, kiến Cát diệu các sao cần phải lưu ý sự nghiệp có cơ hội. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì thích nghi lưu ý cải biến phương châm hoặc mục tiêu xử sự, không thể kiên trì nguyên định kế hoạch. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, là thích nghi với thủ thành, không thể tùy tiện cẩu thả mù quáng phát triển. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng cung, thì tuy có hạnh vận ngoại ý, nhưng cũng có ý định không chu đáo với nguy cơ tỏa chiết.

Tham Lang độc thủ tại Dần – Thân

Tham Lang tại Dần, Thân cung độc tọa, đối cung tất là Liêm Trinh, cho nên có thể là người có ngạo khí kiêu căng và cơ mẫn nhạy bén, đồng thời cũng thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp chính trị, hoặc dấn thân đảm nhậm chức vụ hành chính và độc tọa Tý Ngọ nhị cung thì chịu ảnh hưởng của Tử Vi có sự bất đồng.

Tham Lang tại Dần cung, nếu có Sát diệu hội chiếu, chủ là người còn nhỏ tuổi đã hiển đạt đắc chí, mà minh hiển rõ ràng là chí cao khí ngạo, nhưng thường bị tai ương về lao ngục cùng với sự nghiệp cũng tìm đến, phát lên sớm nhưng không bền vững, cần phải kiên trì nhẫn nại (tu ức ẩn tâm chí), giới hành nghiêu lộng hiểm, mới có thể duy trì sự huy hoàng (thủy khả trì doanh bảo thái).

Tham Lang tại Thân cung, còn nhỏ tuổi đã lận đận lao đao, suốt cả cuộc đời từ sự gian khổ phấn đấu mới tạo dựng được sự nghiệp, nhưng thường là sau khi thành công dể bị chìm đắm trong tửu sắc, kết quả cuối cùng lại đi vào hướng thất bại. Nhưng nếu không có Sát diệu, thì từ tay trắng mà lập thành đại nghiệp, tuy chịu bị mọi người chỉ trích, mặt khác cũng được mọi người tôn sùng một chút; nếu Sát Kị Hình Kiếp tịnh lâm, thì cũng có tai ách về lao ngục, hoặc có đắng cay chua xót, lưu vong tha hương đói khát nơi đất khách quê người.

Tham Lang tại Dần Thân cung, mừng được Hỏa Tinh, thành là “Hỏa Tham cách”, kiến Linh Tinh thì không thành cách. “Hỏa Tham cách” cũng chủ đột phát, kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc là được điều kiện tốt đẹp nhất, không gặp thêm Sát diệu cùng với Hóa Kị, Không Kiếp, có thể kinh thương buôn bán, nhưng hành vi vẫn thích hợp lấy sự duyên dáng đẹp đẻ cùng với tính cách tiêu xài phung phí, kiến (trông thấy) Dương Đà, tuy có khả năng đột phát, nhưng không thích nghi kinh thương buôn bán, thích nghi lấy sự duyên dáng đẹp đẻ cùng với tính cách tiêu xài phung phí hành nghiệp nghệ thuật biểu diển (kỹ nghệ) để mưu sinh kiếm sống. Nếu như kiến Không, Kiếp, ngược lại không thích nghi dấn thân theo sự nghiệp nói trên mà hành nghiệp, có thể dấn thân theo sự nghiệp thiết kế hoặc công việc quản lý.

Tham Lang không mừng khi kiến Xương Khúc, chủ hành động thật thì ít mà dối thì nhiều (tác sự đa hư thiểu thật), bất quá chỉ là có hiệu lực làm công cho người giàu có (hào môn công khách). Tại Dần cung kiến Đà La, có tên là “Phong lưu thái trượng”, chủ là người vì sắc mà bị mang họa lớn.

Dần Thân lưỡng cung Tham Lang Hóa Quyền, Nữ mệnh thích nghi trì hoãn việc hôn nhân cưới hỏi, nếu không thì khó được như ý muốn; Nam mệnh thì lại có khả năng lấy được vợ hiền, nhưng phải chịu thê tử khống chế quyền hành về tài chính. Cũng mừng được kiến Hỏa Tinh đồng độ, thì chủ có tiền tài bất ngờ ngoài ý muốn. Làm việc và phải tiếp xúc với nhiều người khác phái (tòng sự đa dữ dị tính tiếp xúc đích hành nghiệp). Tham Lang Hóa Kị, thì tính nết đào hoa hóa thành tài nghệ nhưng vẫn nghi kỵ. Liêm Trinh Hóa Kị chính chiếu, lại kiến Sát, chủ còn nhỏ tuổi mà nhiều bệnh tật, suốt cả cuộc đời tâm tình nhiều khổ sở sầu muộn, vào vận hạn bất cát thì không thích nghi xuất môn viễn hành.

Tham Lang và Tử Vi đồng cung tại Mão – Dậu

Tử Vi Tham Lang tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ, cổ nhân xưng chủng loại cách cục này là “Đào hoa phạm chủ”, nhìn nhận là chủ đời người dâm loạn. Cho nên phùng Tử Tham đồng cung, tối bất nghi tái kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục đẳng Đào hoa chư diệu, nếu không thì chủ là người dể bị hấp dẫn bởi dị tính khác giới bất năng tự chế, nhưng tái phùng Sát diệu, chủ là người vì sắc trí họa, cho dù bất phùng Sát diệu, cũng ảnh hưởng sự nghiệp. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, đắc “Bách quan triều củng”, thì giống như thái bình thịnh thế với phong lưu thiên tử, phú quý đa tình; Tử Vi Hóa Khoa hội Cát diệu, thì tuy dù khắc hưởng thịnh danh, học mà hữu thành, nhưng vẫn thiên trọng về tình dục và vật dục. Như quả Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ đa giao tế ứng thù, thiên trọng vật dục, nhưng lại chủ là người tài vận hanh thông; Tham Lang Hóa Quyền, vật dục cũng trọng, nhưng chủ kinh lịch cạnh tranh mà hữu thành; Tham Lang Hóa Kị, tuy đào hoa giảm sắc, có thể là người có tài nghệ lại cũng có cảm giác nan phát triển. Tuy dù có vật dục, lại nan như nguyện. Tử Tham tinh hệ, hỉ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, mà bất hỉ Văn Xương Văn Khúc. Nếu Xương Khúc đồng cung, là người bị dị tính hấp dẫn với khuynh hướng càng thêm mạnh, hơn nữa trọng thị tu sức và sự tình với biểu hiện bên ngoài hoàn mĩ, cho nên tố sự dể đa hư thiểu thật. Nhưng như quả Tả Phụ và (có) Văn Xương, hoặc Hữu Bật và (có) Văn Khúc giáp Mệnh cung, thì ngược lại dể phát huy tài chí, sự nghiệp hữu thành. Cổ nhân có nói “Tả Hữu Xương Khúc giáp chế”, y theo ý kiến “Trung Châu Phái”, chỉ là “Giao xoa giáp Mệnh cung” mà nói, do vì Tử Tham vĩnh viễn không có khả năng Tả Hữu giáp Mệnh, Xương Khúc giáp Mệnh. Tử Tham kiến Sát, chỉ thích nghi kinh thương, nhưng Sát trọng cũng có thị phi phân tranh. Nếu canh kiến Không diệu và Hoa Cái, ngược lại thích nghi tông giáo sinh nhai.

Nữ mệnh Tử Vi Tham Lang, kiến đào hoa cùng Sát diệu, dể lạc phong trần, đặc biệt bất hỉ kiến Kình Dương, nếu Đào hoa chư diệu hàm tập, đọa lạc phong trần với nguy hiểm càng thêm lớn. Đồng thời có nguyên nhân do truy cầu vật dục mà có khuynh hướng đọa lạc. Nhưng nếu như Dậu cung tọa Mệnh, tá nhập từ Mão cung với Tử Tham (hình 3), đây là điểm thích nghi gia tăng chú ý.

Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Tham Lang, Đào Hoa với tính chất giác hội Tinh bàn Mệnh cung thì làm khinh nhẹ. Thông thường mà nói, hội Cát diệu thì, chủ tiểu phúc độ (mức độ nhỏ) với khứ cựu canh, có thể đắc tiến bộ; nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng tiến bộ; Nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng do vì sắc phá tài chiêu tai, lại vừa hoặc do vì ứng thù mà chiêu khẩu thiệt thị phi.

Tham Lang độc thủ tại Thìn – Tuất

Tham Lang tại Thìn, Tuất cung độc tọa, đối cung phải là Vũ Khúc. Vũ Khúc là tài bạch tinh chủ, cho nên mừng nhất là được Tham Lang Hỏa Tinh, hoặc Tham Lang Linh Tinh đồng độ, thành là “Hỏa Tham cách” là cách tốt đẹp nhất cùng với “Linh Tham cách” là cách tốt đẹp liền kề sau đó, có thể thành cự phú, hoặc nắm trọng quyền về kinh tế. Nhưng chịu ảnh hưởng từ Vũ Khúc, chủ muộn phát. Từ Mệnh cung khởi một cái đại hạn mới xem như có triển vọng làm được việc, cho nên tất cần phải kiên nhẫn, để nữa đời người chịu tỏa chiết mất mát thất bại. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì tính nết đào hoa chuyển hóa thành tài nghệ, nhưng vẫn chủ có được thành công tốt đẹp (hữu chư bàn thị hảo). Nếu kiến Hóa Lộc và Dương, Đà hội chiếu, chủ là người có tài tranh chấp phân tranh, niên hạn Mệnh cung Tham Lang tọa Thìn, Tuất, kiến lưu Hóa Lộc cùng với lưu Dương lưu Đà các sao cũng y như vậy.

Nếu không thành “Hỏa Tham” cách, hoặc “Linh Tham” cách, có Cát diệu cũng chủ tiên bần hậu phú; không có Cát diệu thì cũng bình thường, chủ làm nghề nghệ thuật biểu diển để sinh nhai; Kiến Sát Hình Kị diệu, thì còn nhỏ tuổi đã có nhiều tai bệnh, hoặc cần phải mang theo bệnh khi thêm tuổi. Tinh hệ của bản cung không thích nghi với Nữ mệnh, thích nghi hôn phối với chồng lớn tuổi, mới cùng với người bạc đầu thống khổ về tâm tình (thủy giai bạch thủ tâm thống khổ), nhưng cần nhờ thời gian xóa nhòa đi (hữu đãi thì gian trùng xoát).

Tham Lang và Liêm Trinh đồng cung tại Tị – Hợi

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị, Hợi nhị cung đồng độ. Nhị tinh lạc hãm, nhưng tính chất của tinh diệu biến hóa thay đổi phức tạp rắc rối, vận thế cách cục có sự cao thấp khác nhau, thường thường thiếu chút nữa là có sự may mắn khác biệt (vãng vãng tương soa nhất điểm tức hữu thiên hoại chi biệt). Bản chất của Liêm Trinh là mừng hội với Văn diệu, nhưng tại bản cung, nếu Kiến Văn Xương Văn Khúc, ngược lại chủ đời người có tính nết hư phù không thành thực, lại có thêm một vài điểm đào hoa, như Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Háo, Mộc Dục, Thiên Diêu các loại, thì có khả năng trở thành là con cháu của sự phù hoa lòe loẹt hào nhoáng; nếu Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc hội chiếu Lộc Tồn, thì càng phù đãng lông bông không chịu nổi, nhiều dối trá ít thành thật (đa hư thiểu thật), có khả năng đây là nguyên nhân gây cho khuynh bại gia nghiệp. Ngược lại lúc này mừng kiến Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, cấu thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, làm người giáp cận với phong lưu tự thưởng, đã có kì tài xảo nghệ có thể tương tế nổi danh; Tham Lang càng mừng kiến Hóa Lộc, thì tuy là suốt cuộc đời khó xác định được là bần hay phú, nhưng có thể được hưởng thụ phong túc đầy đủ no ấm.

Liêm Trinh Tham Lang lại là các tinh diệu làm nghệ thuật, làm cho người đối với sắc thải có phản ứng mẫn cảm đặc thù, cho nên có thể trở thành là họa sỹ hoặc nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia. Nếu Văn Xương Văn Khúc cùng với Sự nghiệp cung có Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, thì có thể dấn thân theo sự nghiệp hí kịch hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng thích nghi với nghề hóa trang, thời trang, sáp hoa, ăn uống làm sự nghiệp. Tại Tị Hợi cung, Liêm Tham nhị diệu không phùng Sát diệu, chủ có thể trở thành là nhân tài chính trị, là người có nhiều kiến giải nhận xét về chính trị, phải kinh lịch trải qua gian khổ mà đảm đương trọng trách. Nhưng nếu Văn Xương và Văn Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Kị tề hội, thì chủ là người bị tai họa bất ngờ tai bay gió vạ, với sự không tòng theo chính là thích nghi; nếu Xương Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Lộc tề hội, thì ngược lại khiến cho đời người lao đao lận đận ba chìm bảy nổi, hoặc hơi có chút thành tựu và dám nghĩ dám làm, kết quả cuối cùng bực tức oán giận thất vọng. Hoặc miễn cưỡng gượng ép kinh thương buôn bán, nhưng cuối cùng do sơ suất xao nhãng mà sự nghiệp bị thất bại.

Tị Hợi lưỡng cung với Liêm Trinh Tham Lang, chủ là người có vẻ bên ngoài hoạt bát vui vẻ khôn khéo, nhưng trong nội tâm thì lại thiếu thật tế, sử xử hành động quyết định luôn luôn theo tình cảm. Nếu kiến Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, tái kiến Dương Đà (không kị Hỏa Linh), Thiên Mã, Lộc Tồn, thì chủ là người tứ hải bôn ba, gian tân lao lực. Là người thích hợp với sự xuất ngoại kinh thương buôn bán. Nếu dấn thân tòng theo sự nghiệp quân sự, thì khó tránh khỏi chuyện dầm sương giải nắng gian lao vất vả. Nhưng nếu Sát Kị tịnh tập, không kiến Lộc mà kiến Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ khách tử tha hương. Nếu Sát diệu nhẹ, không có Xương Khúc Lộc diệu hóa giải, kiến Thiên Nguyệt củng chiếu, thì chủ nhiễm bệnh tha hương. Tinh hệ tại bản cung, không thích hợp với Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng không mừng Liêm Trinh Hóa Kị, nhưng mừng Tham Lang Hóa Lộc, chủ nhiều văn tửu chi hội, hoặc hoa tửu tiệc tùng; lại có khả năng tại nơi tiệc tùng mà sinh ra tiền tài; tái kiến Hỏa Linh, tài nguyên phong mậu; Tham Lang Hóa Quyền, thì là người dấn thân tòng theo kinh thương với dục vọng và lí tưởng, cụ thể lại có tính chất cạnh tranh, đồng thời cũng dể mê luyến phong nguyệt; Tham Lang Hóa Kị thì dể phát sinh tình cảm phiền nhiễu hỗn loạn.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Tham Lang, sinh hoạt về tinh thần và vật chất đều xem trọng như nhau, nếu không kiến Cát diệu, lại bị Sát Kị Hình diệu tương gia, thì dể là nguyên nhân truy cầu tìm kiếm sự thỏa mãn hài lòng về tinh thần hoặc sinh hoạt về vật chất mà sa ngã lỗi lầm thất túc. Nếu Mệnh cung có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể là nguyên nhân hưởng thụ về vật chất sung túc nhưng tinh thần phức tạp khốn nhiễu, thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp văn nghệ lấy sự thư giãn để tinh thần bớt khổ muộn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Tham Lang, không thích nghi cải biến sự nghiệp, tức ngộ Cát diệu cũng thích nghi thủ thành. Nếu kiến Sát Kị Hình Hao, chủ tai nạn bệnh tật. Nếu Tham Lang hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, kiến Đào Hoa, Nữ mệnh đề phòng bộ phận sinh sản, bộ phận sinh dục, bộ phận khí quan có tật bệnh, nam nữ đều đề phòng huyết tật cùng với độc bệnh.

Phàm khi Tham Lang tại Mệnh, thì Thân cung không thích hợp kiến Thất Sát hoặc Phá Quân, nếu không thì dể chìm đắm trong tửu sắc, thậm chí đến nỗi tham hoa dâm bôn. Tức kiến Cát diệu, cũng chủ phù đãng lông bông chơi bời lêu lỏng.

Nữ mệnh có Tham Lang độc tọa, có nhiều sở thích đam mê (hữu đa thị hảo). Tốt đẹp với người làm hội họa, khiêu vũ, mĩ dung (làm đẹp), nhiếp ảnh, tập bưu (sưu tầm tem), không tốt đẹp với người yêu thích hút chích rượu chè bài bạc. Nhưng cũng có tín ngưỡng tôn giáo, duy chỉ có Tử Vi cư tại đối cung Thiên di, mới có khả năng nghiên cứu học hỏi về triết lí. Nữ mệnh Tham Lang độc tọa nhập miếu, kiến Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Phúc, Thiên Quý, Thiên Quan, Thiên Khôi, Thiên Việt chủ quý; kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ phú. Cũng đều giống như so với trượng phu, tính tình cương nghị. Nếu lạc vào hãm cung, thích nghi làm người kế thất.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tham Lang độc tọa, vô Sát diệu, chủ khứ cựu canh tân, tài nghiệp cùng có sự tiến bộ hữu ích; ngộ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có sự vui mừng vì chức vị được thăng thiên, hoặc kết hôn thêm nhân khẩu; kiến Hỏa Tinh Linh Tinh, càng chủ vui mừng có được tiền tài bất ngờ ngoài ý muốn, có biểu hiện đột phát; nếu kiến Sát Hình Kị diệu, lại thêm lạc vào hãm cung, thì chủ là người vì giao tế kết thân mà phát sinh tai họa; hoặc vì cờ bạc rượu chè mà khuynh gia bại sản; nhưng kiến Hàm Trì Thiên Diêu, thì là người vì sắc mà phát sinh tai họa. Nhưng thê tử sinh sản, thì tai họa lại hóa thành cát tường.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button