Tử vi

Chương 17: Hóa Quyền

Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần nắm quyền sinh sát, nhập miếu ở cung Sửu, không có hãm địa. Nhập mệnh cung, chủ người tính tình ngoan cố, coi trọng quy tắc đạo đức, hành sựổn trọng, tính nguyên tắc cao, có năng lực thống trị lãnh đạo rất tốt, kiên cường bất khuất, chuyện gì cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại, tính tình kì quái, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng khâm phục, dễ được người khác tán thưởng. Hỉ nhập mệnh thân cung, di cung, quan lộc, tài bạch cung, chủ có quyền thế. Hỉ hội Vũ Khúc, Cự Môn, tất làm đại sự. Sao này ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Nữ mệnh mệnh có Hóa Quyền, trong ngoài vừa ý, hội cát tinh có thể là bậc quý phu nhân.

1. Hóa Quyền thủ thân mệnh, Khoa Lộc tương phùng, là quan tướng, đại phú đại quý.

Bạn đang xem: Chương 17: Hóa Quyền

2. Hóa Quyền nhập cung mệnh, cung quan lộc và có Cự Môn hay Vũ Khúc hội chiếu, tất nắm đại quyền, hoặc thống lĩnh trăm ngàn binh lính, võ chức quý hiển.

3. Hóa Quyền nhập mệnh thân, đồng cung với Hóa Khoa, tất văn chương đứng đầu, mọi người đều khâm phục kính nể, có danh tiếng trong giới văn nghệ,học thuật.

4. Hóa Quyền và Hóa Khoa giáp mệnh thân cung, chủ quý.

5. Hóa Quyền đồng cung hay hội chiếu với Hóa Lộc, tài quan song mỹ, cát tinh nhiều thì luận như trên, nếu hung tinh hội nhiều thì không luận là tốt, chủ hư danh hư lợi, hào nhoáng mà không thực.

6. Hóa Quyền và Hóa Lộc thủ cung tài bạch, cung Phúc Đức, xuất thế vinh hoa.

7. Hóa Quyền, Hóa Lộc cư cung Nô Bộc, tuy có quan quý cũng vất vả bôn ba.

8. Hóa Quyền hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Đại Hao Thiên Sứ, dễ nghe lời xằng bậy, tất có quan tai giáng chức, hoặc sự nghiệp gặp tổn thất.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 17: Hóa Quyền

Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần nắm quyền sinh sát, nhập miếu ở cung Sửu, không có hãm địa. Nhập mệnh cung, chủ người tính tình ngoan cố, coi trọng quy tắc đạo đức, hành sựổn trọng, tính nguyên tắc cao, có năng lực thống trị lãnh đạo rất tốt, kiên cường bất khuất, chuyện gì cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại, tính tình kì quái, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng khâm phục, dễ được người khác tán thưởng. Hỉ nhập mệnh thân cung, di cung, quan lộc, tài bạch cung, chủ có quyền thế. Hỉ hội Vũ Khúc, Cự Môn, tất làm đại sự. Sao này ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Nữ mệnh mệnh có Hóa Quyền, trong ngoài vừa ý, hội cát tinh có thể là bậc quý phu nhân.

1. Hóa Quyền thủ thân mệnh, Khoa Lộc tương phùng, là quan tướng, đại phú đại quý.

2. Hóa Quyền nhập cung mệnh, cung quan lộc và có Cự Môn hay Vũ Khúc hội chiếu, tất nắm đại quyền, hoặc thống lĩnh trăm ngàn binh lính, võ chức quý hiển.

3. Hóa Quyền nhập mệnh thân, đồng cung với Hóa Khoa, tất văn chương đứng đầu, mọi người đều khâm phục kính nể, có danh tiếng trong giới văn nghệ,học thuật.

4. Hóa Quyền và Hóa Khoa giáp mệnh thân cung, chủ quý.

5. Hóa Quyền đồng cung hay hội chiếu với Hóa Lộc, tài quan song mỹ, cát tinh nhiều thì luận như trên, nếu hung tinh hội nhiều thì không luận là tốt, chủ hư danh hư lợi, hào nhoáng mà không thực.

6. Hóa Quyền và Hóa Lộc thủ cung tài bạch, cung Phúc Đức, xuất thế vinh hoa.

7. Hóa Quyền, Hóa Lộc cư cung Nô Bộc, tuy có quan quý cũng vất vả bôn ba.

8. Hóa Quyền hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Đại Hao Thiên Sứ, dễ nghe lời xằng bậy, tất có quan tai giáng chức, hoặc sự nghiệp gặp tổn thất.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button