Tử vi

Chương 20: Chiêm Nhân Sự

II.- CHIÊM NHÂN SỰ

Chiêm nhân sự cần xét Thể, Dụng. Thể quái là chủ, Dụng quái là khách.

Dụng khắc Thể chẳng nên, Thể khắc Dụng lại tốt.

Bạn đang xem: Chương 20: Chiêm Nhân Sự

Dụng sinh Thể có sự vui mừng. Thể sinh Dụng thường xảy ra tổn thất.

Thể Dụng hòa đồng (tỵ hòa) mưu sự có lợi.

Cần xét thêm Hổ quái và Biến quái để đoán cát hung, nghiên cứu thịnh suy để tường tai hại.

Chiêm về nhân sự thì dùng toàn chương Thể Dụng Tổng Quyết, để định cát hung.

Nếu có quái sinh Thể quái, nên xem chương Bát Quái ở trước Quái sinh Thể có những gì tốt, khắc Thể có những gì xấu.

Nếu không thấy có sinh Thể, khắc Thể thì lấy bổn quái mà suy.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 20: Chiêm Nhân Sự

II.- CHIÊM NHÂN SỰ

Chiêm nhân sự cần xét Thể, Dụng. Thể quái là chủ, Dụng quái là khách.

Dụng khắc Thể chẳng nên, Thể khắc Dụng lại tốt.

Dụng sinh Thể có sự vui mừng. Thể sinh Dụng thường xảy ra tổn thất.

Thể Dụng hòa đồng (tỵ hòa) mưu sự có lợi.

Cần xét thêm Hổ quái và Biến quái để đoán cát hung, nghiên cứu thịnh suy để tường tai hại.

Chiêm về nhân sự thì dùng toàn chương Thể Dụng Tổng Quyết, để định cát hung.

Nếu có quái sinh Thể quái, nên xem chương Bát Quái ở trước Quái sinh Thể có những gì tốt, khắc Thể có những gì xấu.

Nếu không thấy có sinh Thể, khắc Thể thì lấy bổn quái mà suy.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button