Tử vi

Chương 20: Cung Điền Trạch

Xem cung Điền Trạch để biết rõ nhà cửa ruộng nương.

Tử Vi

Bạn đang xem: Chương 20: Cung Điền Trạch

– Một phần lớn cơ nghiệp là của tiền nhân để lại.

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại

– Sát đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Phá đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Tham đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút.

Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: phá tán tổ nghiệp, hay là có mà không được thừa hưởng. Lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà đất.

– Phủ đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Tướng đồng cung: nhà đất trước ít sau nhiều.

– Sát đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Phá đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Tham đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

Thiên Đồng

– Tự tay lập nghiệp, trước khó sau dễ.

– Đơn thủ tại Mão hoặc Nguyệt đồng cung tại Tý: giàu có lớn. Tay trắng lập nghiệp, càng ngày càng thịnh vượng.

– Đơn thủ tại Dậu hoặc Nguyệt đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nhà đất hầu như không có. Nếu có cũng rất nhỏ mọn. Suốt đời hay gặp những sự tranh chấp về điền thổ.

– Lương đồng cung: ban đầu có ít nhà đất. Nhưng về sau có rất nhiều.

– Cự đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cơ nghiệp của tổ nghiệp để lại rất lớn. Càng về sau càng thịnh vượng.

– Phủ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

– Tướng đồng cung: nhà đất ban đầu mua vào, bán ra thất thường. Về già có nhiều nhà đất.

– Tham đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

– Phá đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Sát đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

Thái Dương

– Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: tổ nghiệp để lại rất lớn lao, nhưng về sau sa sút dần.

– Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chút ít.

– Cự đồng cung tại Dần hoặc Lương đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Cự đồng cung tại Thân hoặc Lương đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Nguyệt đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Ty, Ngọ, Mùi: không được thừa hưởng tổ nghiệp. Nhưng tự tay gây dựng mà có rất nhiều nhà đất.

– Đơn thu tại Hợi, Tý, Sửu: nhà đất bình thường.

– Lương đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Nguyệt đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

– Cự đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cự đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

Thiên Phủ

– Được thừa hưởng của tổ nghiệp để lại.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhà đất bình thường.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Liêm đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Vũ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng và trở nên giàu có, mua tậu được nhiều nhà đất

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chốn nương thân.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Nhật đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

– Cơ đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Cơ đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Nhưng về sau mua tậu khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Dần, Thân, Tý, Ngọ: nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, rồi cũng phá tán hết hay là phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Gây dựng cơ nghiệp rất vất vả, chật vật may mắn lắm về già mới có nhà ở chắc chắn.

– Tử đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút

– Liêm đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

Cự Môn

– Hay mắc thị phi, kiện cáo về nhà đất.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: có tổ nghiệp để lại, nhưng không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng ở xa quê hương. Về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có cũng rất ít, rất nhỏ mọn, tầm thường.

– Đồng đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

– Nhật đồng cung tại Dần: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Thân: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cơ đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi: mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhà đất bình thường. Nếu may mắn được hưởng nhà đất của tổ nghiệp để lại, về sau cũng phá tán đến hết để rồi lại tự tay gây dựng lại.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhà đất bình thường. Suốt đời không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đồng đồng cung: ban đầu có ít nhà đất nhưng về sau có rất nhiều.

– Nhật đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng, về sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhà đất khi mua vào, khi bán ra, thất thường. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán đến hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng, về sau có nhà đất vững bền.

– Đơn chủ tại Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau này cũng vì đó mà mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

– Tử đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Liêm đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng về già, cơ nghiệp sa sút. Nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, cũng không thể giữ gìn lâu bền được

– Đơn thủ tại Dần, Thân: không có nhà đất.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: có nhà đất, rồi lại phá tán đến hết. Lập nghiệp thành bại thất thường, về già mới có nhà đất vững bền.

– Tử đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Liêm đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Vũ đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Văn Xương – Văn Khúc

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng gìn giữ được lâu bền.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau cũng bán hết.

Thiên Khôi – Thiên Việt

Nhà cửa to tát đẹp đẽ.

Tả Phụ – Hữu Bật

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: gìn giữ được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp dỡ, cho ở nhờ những chỗ cao ráo đẹp đẽ.

Lộc Tồn

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới được khá giả.

Kình Dương

– Sáng sủa tốt đẹp: cơ nghiệp trước phá sau thành

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu bền được.

– Không, Kiếp: hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán đến hết.

Đà La

Không có nhà đất. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

Hỏa Linh – Linh Tinh

– Có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa.

– Tham, Vũ đồng cung: tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Không, Kiếp: không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại.

Địa Không – Địa Kiếp

– Sáng sủa tốt đẹp: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng, nhưng đã mua nhanh, tất bán nhanh.

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất

Hóa Lộc

Nhà đất rộng rãi.

Hóa Quyền

Thường được ở dinh thự. Nếu không cũng là nhà cao cửa rộng, rất sang trọng.

Hóa Khoa

Nhà đất rộng rãi.

Hóa Kỵ

Nhà đất bền vững.

Thiên Khốc – Thiên Hư

Nhà cửa mục nát hay có mối mọt.

Thiên Mã

Mua tậu nhà đất ở xa quê hương.

Long Trì – Phượng Các

Nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ.

Cô Thần – Quả Tú

Cơ Nghiệp bền vững. Rất khó bán nhà đất.

Ân Quang – Thiên Quý

Được hưởng của thừa tự.

Đẩu Quân

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nhà đất bền vững. Về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp càng ngày càng lụn bại.

Tuần – Triệt án ngữ

– Không có nhà đất của của nghiệp để lại. Nếu may mắn có đôi chút, sau cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

– Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại thất thường. Hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Về già mới có nhà đất, nhưng nhỏ mọn và tầm thường.

– Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của không sao tọa thủ.

Vô Chính Diệu

– Không được thừa hưởng tổ nghiệp: phải tự tay gây dựng.

– Tuần, Triệt án ngữ: lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại bán. Thay đổi nơi ăn chốn ở luôn luôn. Về già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.

– Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiến hay hợp chiếu: rất nhiều nhà đất. Chỗ ở rất cao đẹp. Càng về sau càng mua tậu được nhiều

– Vô Chính diệu được Tuấn, Triệt án ngữ và Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy chật vật buổi đầu, nhưng về sau rất giàu có, nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay.

Nhật, Hổ

Trong nhà có chó đá. Cung Điền Trạch ứng phương nào, tất chó đá ở phương đó.

Nhật, Hổ

Cung Điền Trạch an tại Hợi, Tý, Thìn: chó đá chìm sâu dưới đất.

Nhật, Hổ, Long Trì

Chó đá ở dưới ao.

Nhật mờ ám, Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng, ở đó có người chết đuối.

Cự, Hỏa

Nhà hay bị cháy.

Cự, Tang

Nhà cửa cao ráo rộng rãi, nhưng hay có lửa.

Cơ, Nguyệt

Dưới gốc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh.

Cơ, Nguyệt, Đà, Kỵ

Yêu tinh rất quái gở, hay trêu tròng làm cho người trong nhà đau mắt hay đau bụng.

Cơ, Nguyệt (đồng cung, cung Điền Trạch an tại Thân)

Gần nhà cố kẻ ăn trộm của đình chùa, nên bị thần thánh quở phạt.

Cơ, Hỏa

Nhà cháy, lụn bại.

Cơ, Hình

Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết.

Cơ, Hỏa, Linh, Hình, Việt

Cây trong vườn bị sét đánh.

Cơ, Hổ

Trong nhà có chó đá.

Cơ, Hổ, Kình, Đà

Chó đá thành tinh

Cơ, Không, Kiếp, Mộc

Trong nhà có ma quái ẩn náu.

Lộc Tồn, Tử

Nhà có của chôn, hay đào được của. Nếu Tử tọa thủ tại cung Điền Trạch, không gặp Lộc, tất chỉ đào được đồ sứ, đồ sành mà thôi.

Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ

Trong nhà rất nhiều ma.

Hỏa, Linh, Tướng, Binh

Quân gian phóng hỏa đốt nhà.

Hỏa, Tang

Cháy nhà. Nếu cung Điền Trạch ứng phương nào tất bắt đầu từ phương đó.

Không, Kiếp, giáp cung Điền Trạch

Gian phi rình mò ở gần nhà. Quân trộm cướp ở ngay bên hàng xóm.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Tả, Hữu

Trộm cướp lẻn vào trong nhà, thường có nội công từ trước.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Kình, Đà

Giặc cướp phá nhà lấy của.

Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp. Nếu Thanh Long không gặp Long Trì trong nhà cũng có ao giếng nhưng không đẹp.

Long, Không, Kiếp

Ao giếng lâu ngày bị bồi lấp.

Khốc, Hư

Trong nhà có ma mộc.

Khốc, Hư, Hỏa, Linh

Con ma rất quái ác. Nếu cung Điền Trạch an tại Thìn, hay nếu gặp thêm Tấu, con ma sẽ bị đánh bật đi.

Hồng, Riêu, Cái

Ma đàn bà lần khuất ở trong nhà

Quang, Quý, Cô, Quả, Hồng, Đào

Được thừa hưởng của thừa tự của người đàn bà để lại

Những trường hợp [Cơ, Nguyệt] – [Cơ, Không, Kiếp, Mộc] – [Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ] – [Hồng, Riêu, Cái] được Tuần hay Triệt án ngữ

Trong nhà có ma một chân, thường là oan hồn tác quái

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 20: Cung Điền Trạch

Xem cung Điền Trạch để biết rõ nhà cửa ruộng nương.

Tử Vi

– Một phần lớn cơ nghiệp là của tiền nhân để lại.

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại

– Sát đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Phá đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Tham đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút.

Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: phá tán tổ nghiệp, hay là có mà không được thừa hưởng. Lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà đất.

– Phủ đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Tướng đồng cung: nhà đất trước ít sau nhiều.

– Sát đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Phá đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Tham đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

Thiên Đồng

– Tự tay lập nghiệp, trước khó sau dễ.

– Đơn thủ tại Mão hoặc Nguyệt đồng cung tại Tý: giàu có lớn. Tay trắng lập nghiệp, càng ngày càng thịnh vượng.

– Đơn thủ tại Dậu hoặc Nguyệt đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nhà đất hầu như không có. Nếu có cũng rất nhỏ mọn. Suốt đời hay gặp những sự tranh chấp về điền thổ.

– Lương đồng cung: ban đầu có ít nhà đất. Nhưng về sau có rất nhiều.

– Cự đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cơ nghiệp của tổ nghiệp để lại rất lớn. Càng về sau càng thịnh vượng.

– Phủ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

– Tướng đồng cung: nhà đất ban đầu mua vào, bán ra thất thường. Về già có nhiều nhà đất.

– Tham đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

– Phá đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Sát đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

Thái Dương

– Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: tổ nghiệp để lại rất lớn lao, nhưng về sau sa sút dần.

– Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chút ít.

– Cự đồng cung tại Dần hoặc Lương đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Cự đồng cung tại Thân hoặc Lương đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Nguyệt đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Ty, Ngọ, Mùi: không được thừa hưởng tổ nghiệp. Nhưng tự tay gây dựng mà có rất nhiều nhà đất.

– Đơn thu tại Hợi, Tý, Sửu: nhà đất bình thường.

– Lương đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Nguyệt đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

– Cự đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cự đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

Thiên Phủ

– Được thừa hưởng của tổ nghiệp để lại.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhà đất bình thường.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Liêm đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Vũ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng và trở nên giàu có, mua tậu được nhiều nhà đất

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chốn nương thân.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Nhật đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

– Cơ đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Cơ đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Nhưng về sau mua tậu khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Dần, Thân, Tý, Ngọ: nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, rồi cũng phá tán hết hay là phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Gây dựng cơ nghiệp rất vất vả, chật vật may mắn lắm về già mới có nhà ở chắc chắn.

– Tử đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút

– Liêm đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

Cự Môn

– Hay mắc thị phi, kiện cáo về nhà đất.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: có tổ nghiệp để lại, nhưng không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng ở xa quê hương. Về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có cũng rất ít, rất nhỏ mọn, tầm thường.

– Đồng đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

– Nhật đồng cung tại Dần: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Thân: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cơ đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi: mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhà đất bình thường. Nếu may mắn được hưởng nhà đất của tổ nghiệp để lại, về sau cũng phá tán đến hết để rồi lại tự tay gây dựng lại.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhà đất bình thường. Suốt đời không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đồng đồng cung: ban đầu có ít nhà đất nhưng về sau có rất nhiều.

– Nhật đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng, về sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhà đất khi mua vào, khi bán ra, thất thường. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán đến hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng, về sau có nhà đất vững bền.

– Đơn chủ tại Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau này cũng vì đó mà mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

– Tử đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Liêm đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng về già, cơ nghiệp sa sút. Nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, cũng không thể giữ gìn lâu bền được

– Đơn thủ tại Dần, Thân: không có nhà đất.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: có nhà đất, rồi lại phá tán đến hết. Lập nghiệp thành bại thất thường, về già mới có nhà đất vững bền.

– Tử đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Liêm đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Vũ đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Văn Xương – Văn Khúc

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng gìn giữ được lâu bền.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau cũng bán hết.

Thiên Khôi – Thiên Việt

Nhà cửa to tát đẹp đẽ.

Tả Phụ – Hữu Bật

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: gìn giữ được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp dỡ, cho ở nhờ những chỗ cao ráo đẹp đẽ.

Lộc Tồn

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới được khá giả.

Kình Dương

– Sáng sủa tốt đẹp: cơ nghiệp trước phá sau thành

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu bền được.

– Không, Kiếp: hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán đến hết.

Đà La

Không có nhà đất. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

Hỏa Linh – Linh Tinh

– Có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa.

– Tham, Vũ đồng cung: tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Không, Kiếp: không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại.

Địa Không – Địa Kiếp

– Sáng sủa tốt đẹp: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng, nhưng đã mua nhanh, tất bán nhanh.

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất

Hóa Lộc

Nhà đất rộng rãi.

Hóa Quyền

Thường được ở dinh thự. Nếu không cũng là nhà cao cửa rộng, rất sang trọng.

Hóa Khoa

Nhà đất rộng rãi.

Hóa Kỵ

Nhà đất bền vững.

Thiên Khốc – Thiên Hư

Nhà cửa mục nát hay có mối mọt.

Thiên Mã

Mua tậu nhà đất ở xa quê hương.

Long Trì – Phượng Các

Nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ.

Cô Thần – Quả Tú

Cơ Nghiệp bền vững. Rất khó bán nhà đất.

Ân Quang – Thiên Quý

Được hưởng của thừa tự.

Đẩu Quân

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nhà đất bền vững. Về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp càng ngày càng lụn bại.

Tuần – Triệt án ngữ

– Không có nhà đất của của nghiệp để lại. Nếu may mắn có đôi chút, sau cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

– Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại thất thường. Hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Về già mới có nhà đất, nhưng nhỏ mọn và tầm thường.

– Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của không sao tọa thủ.

Vô Chính Diệu

– Không được thừa hưởng tổ nghiệp: phải tự tay gây dựng.

– Tuần, Triệt án ngữ: lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại bán. Thay đổi nơi ăn chốn ở luôn luôn. Về già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.

– Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiến hay hợp chiếu: rất nhiều nhà đất. Chỗ ở rất cao đẹp. Càng về sau càng mua tậu được nhiều

– Vô Chính diệu được Tuấn, Triệt án ngữ và Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy chật vật buổi đầu, nhưng về sau rất giàu có, nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay.

Nhật, Hổ

Trong nhà có chó đá. Cung Điền Trạch ứng phương nào, tất chó đá ở phương đó.

Nhật, Hổ

Cung Điền Trạch an tại Hợi, Tý, Thìn: chó đá chìm sâu dưới đất.

Nhật, Hổ, Long Trì

Chó đá ở dưới ao.

Nhật mờ ám, Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng, ở đó có người chết đuối.

Cự, Hỏa

Nhà hay bị cháy.

Cự, Tang

Nhà cửa cao ráo rộng rãi, nhưng hay có lửa.

Cơ, Nguyệt

Dưới gốc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh.

Cơ, Nguyệt, Đà, Kỵ

Yêu tinh rất quái gở, hay trêu tròng làm cho người trong nhà đau mắt hay đau bụng.

Cơ, Nguyệt (đồng cung, cung Điền Trạch an tại Thân)

Gần nhà cố kẻ ăn trộm của đình chùa, nên bị thần thánh quở phạt.

Cơ, Hỏa

Nhà cháy, lụn bại.

Cơ, Hình

Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết.

Cơ, Hỏa, Linh, Hình, Việt

Cây trong vườn bị sét đánh.

Cơ, Hổ

Trong nhà có chó đá.

Cơ, Hổ, Kình, Đà

Chó đá thành tinh

Cơ, Không, Kiếp, Mộc

Trong nhà có ma quái ẩn náu.

Lộc Tồn, Tử

Nhà có của chôn, hay đào được của. Nếu Tử tọa thủ tại cung Điền Trạch, không gặp Lộc, tất chỉ đào được đồ sứ, đồ sành mà thôi.

Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ

Trong nhà rất nhiều ma.

Hỏa, Linh, Tướng, Binh

Quân gian phóng hỏa đốt nhà.

Hỏa, Tang

Cháy nhà. Nếu cung Điền Trạch ứng phương nào tất bắt đầu từ phương đó.

Không, Kiếp, giáp cung Điền Trạch

Gian phi rình mò ở gần nhà. Quân trộm cướp ở ngay bên hàng xóm.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Tả, Hữu

Trộm cướp lẻn vào trong nhà, thường có nội công từ trước.

Không, Kiếp, Tướng, Binh, Kình, Đà

Giặc cướp phá nhà lấy của.

Thanh Long, Long Trì

Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp. Nếu Thanh Long không gặp Long Trì trong nhà cũng có ao giếng nhưng không đẹp.

Long, Không, Kiếp

Ao giếng lâu ngày bị bồi lấp.

Khốc, Hư

Trong nhà có ma mộc.

Khốc, Hư, Hỏa, Linh

Con ma rất quái ác. Nếu cung Điền Trạch an tại Thìn, hay nếu gặp thêm Tấu, con ma sẽ bị đánh bật đi.

Hồng, Riêu, Cái

Ma đàn bà lần khuất ở trong nhà

Quang, Quý, Cô, Quả, Hồng, Đào

Được thừa hưởng của thừa tự của người đàn bà để lại

Những trường hợp [Cơ, Nguyệt] – [Cơ, Không, Kiếp, Mộc] – [Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ] – [Hồng, Riêu, Cái] được Tuần hay Triệt án ngữ

Trong nhà có ma một chân, thường là oan hồn tác quái

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button