Tử vi

Chương 20: Thời Vận

Thời Vận trong lá số Tử Vi là chỉ cát hung và họa phúc trong 1 chi giờ của mỗi người.

Có thể hiểu rằng Nhật Vận là nơi ban phát mệnh lệnh và Thời Vận sẽ là nơi thực thi mệnh lệnh.

Bạn đang xem: Chương 20: Thời Vận

Nhật Vận và Thời Vận độ chính xác sẽ khá thấp, đối với những người có nghiệm về Tử Vi lâu năm cũng toát mồ hôi hột khi xem.

I. Thời Vận Thái Tuế

Giống như cách tính của Nhật Vận Thái Tuế nhưng không dùng “Ngũ Hổ Độn” mà dùng “Ngũ Thử Độn”. ( Ngũ Chuột hay Ngũ Tý gì cũng đúng ).

Bởi vì bắt đầu của một ngày luôn là giờ Tý.

Bảng Ngũ Thử Độn

Can Ngày Can Giờ
Giáp – Kỷ Giáp Tý
Ất – Canh Bính Tý
Bính – Tân Mậu Tý
Đinh – Nhâm Canh Tý
Mậu – Quý Nhâm Tý

II. Thời Vận Tam Hợp Phái

 • Tương tự như cách tính nhật vật tam hợp phái.
 • Dựa Vào Can Ngày để xác định Can Giờ.
 • Thay Ngũ Hổ Độn bằng Ngũ Thử Độn.

III. Thời Vận Phi Tinh Phái

 • Tương tự như cách tính nhật vận phi tinh phái.
 • Dựa Vào Can Ngày để xác định Can Giờ.
 • Thay Ngũ Hổ Độn bằng Ngũ Thử Độn.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 20: Thời Vận

Thời Vận trong lá số Tử Vi là chỉ cát hung và họa phúc trong 1 chi giờ của mỗi người.

Có thể hiểu rằng Nhật Vận là nơi ban phát mệnh lệnh và Thời Vận sẽ là nơi thực thi mệnh lệnh.

Nhật Vận và Thời Vận độ chính xác sẽ khá thấp, đối với những người có nghiệm về Tử Vi lâu năm cũng toát mồ hôi hột khi xem.

I. Thời Vận Thái Tuế

Giống như cách tính của Nhật Vận Thái Tuế nhưng không dùng “Ngũ Hổ Độn” mà dùng “Ngũ Thử Độn”. ( Ngũ Chuột hay Ngũ Tý gì cũng đúng ).

Bởi vì bắt đầu của một ngày luôn là giờ Tý.

Bảng Ngũ Thử Độn

Can Ngày Can Giờ
Giáp – Kỷ Giáp Tý
Ất – Canh Bính Tý
Bính – Tân Mậu Tý
Đinh – Nhâm Canh Tý
Mậu – Quý Nhâm Tý

II. Thời Vận Tam Hợp Phái

 • Tương tự như cách tính nhật vật tam hợp phái.
 • Dựa Vào Can Ngày để xác định Can Giờ.
 • Thay Ngũ Hổ Độn bằng Ngũ Thử Độn.

III. Thời Vận Phi Tinh Phái

 • Tương tự như cách tính nhật vận phi tinh phái.
 • Dựa Vào Can Ngày để xác định Can Giờ.
 • Thay Ngũ Hổ Độn bằng Ngũ Thử Độn.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button