Tử vi

Chương 22: Tả Phụ – Hữu Bật

Hai sao trên đều thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, Thiện tinh.

Hai sao này không phân mạnh yếu miếu hãm, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp, vào cung nào giáng phúc cung đó, nhập tứ mộ thì đặc biệt tốt. Người sinh tháng 4, Tả Phụ Hữu Bật đồng cung cư Mùi; người sinh tháng 10 đồng cung cư Sửu; người sinh giữa tháng 7, xung chiếu ở cung Thìn Tuất; người sinh tháng 6, Tả Hữu ở hai cung Tỵ Dậu hội chiếu; người sinh tháng 8 và tháng 12, Tả Hữu ở hai cung Hợi Mão hội chiếu.

Nhập mệnh thì dung mạo đoan trang thanh tú, sắc mặt trắng vàng, mặt tròn dài, thân hình trung bình hay hơi cao, không béo không gầy. Là người phúc hậu, nhân từ chính trực, hào phóng thân thiện, tấm lòng rộng lượng, khoan dung. Làm việc gì cũng có trật tự, ổn trọng cẩn thận, tính kế hoạch cao. Tính hay giúp người thích làm việc thiện, trượng nghĩa, một đời hay được quý nhân phù trợ, mà nhận được sự giúp đỡ của người khác phái nhiều.

Bạn đang xem: Chương 22: Tả Phụ – Hữu Bật

Nữ mệnh hội cát tinh, vượng phu ích tử.

Tả Phụ

1. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền tam hợp củng chiếu, chủ văn võ đại quý.

2. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Cơ, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, có thêm Hữu Bật đồng cung, phú quý không nhỏ, Hỏa Kỵ xung phá thì phú quý không bền.

3. Tả Phụ và Liêm Trinh Thiên Phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương hội cát tinh củng chiếu, là quan to lộc hậu, địa vị cao, quý đến cực phẩm.

4. Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh, chủ người quan cao lộc hậu, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách.

5. Tả Phụ, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, là trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

6. Tả Phụ thủ mệnh, Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, hội thêm Cự, Thất Sát, Thiên Cơ thì là hạ cách.

7. Nữ mệnh có Tả Phụ và Thiên Khôi thủ mệnh, có phúc thọ.

8. Tả Phụ ở cung Phu Thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

Hữu Bật

1. Hữu Bật thủ mệnh, hội Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Văn Xương, Văn Khúc, cả đời phúc dày.

2. Hữu Bật, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung, tài quan đều tốt, văn võ song toàn.

3. Hữu Bật, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, chủ trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

4. Hữu Bật và nhiều ác tinh đồng cung, Kình Đà Hỏa Kỵ xung hợp, phúc bạc.

5. Nữ mệnh có Hữu Bật và Thiên Tướng thủ mệnh, một đời có phúc.

6. Hữu Bật ở cung Phu thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

7. Hữu Bật có mang ý nghĩa đào hoa, nhưng Tả Phụ thì không.

Tả Phụ – Hữu Bật Hợp Luận

1. Tả Phụ Hữu Bật, bản tính khoan dung.

2. Tả Phụ Hữu Bật ở Mệnh hay ở cung Di, hoặc Tả Hữu xung chiếu, chủ người cả đời hạnh phúc, thứ đến là ở tam hợp hội chiếu, đều luận là tốt.

3. “Tả Hữu đồng cung, phê la y tử”. Chỉ Mệnh ở Thìn Tuất, người sinh tháng giêng, tháng 7; Mệnh an cung Sửu, người sinh tháng 10; Mệnh an cung Mùi, người sinh tháng 4; Mệnh an cung Hợi Mão, người sinh tháng 8, tháng 12; Mệnh an cung Tỵ Dậu, người sinh tháng 2, tháng 6. Tam hợp không luận.

4. An Mệnh cư tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu Tả Hữu đồng cung hay xung chiếu thì địa vị cao.

5. Tả Hữu giáp mệnh là quý cách. Cách này chỉ an mệnh ở cung Mùi, người sinh tháng 3 và tháng 5, Tả Hữu ở Ngọ Thân giáp mệnh, an mệnh cung Sửu, người sinh tháng 9 hoặc tháng 11, Tả Hữu ở cung Dần Tý giáp mệnh, nếu mệnh có chính tinh miếu vượng, được cát hóa, một đời hay được quý nhân nâng đỡ, không quý tất đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chính tinh lạc hãm, tam hợp và cung đối nhiều hung tinh thì không luận là phú quý, chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.

6. “Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”, tức mệnh Tử Vi, được hai sao trên giáp, là thượng cách.

7. Tả Hữu Văn Xương, đỗ đạt, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách.

8. Nữ mệnh, Tả Phụ Thiên Khôi là phúc thọ, Hữu Bật Thiên Tướng là phúc, vượng phu ích tử.

9. Mệnh cung có cát tinh, hai cung tài bạch, Quan Lộc có Tả Hữu chiếu đến, chủ người áo nhung gấm, phú quý.

10. Tả Hữu đồng cung hay giáp cung tài bạch, chủ người vật chất phong thịnh, cung quan lộc cũng vậy.

11. Mệnh không có chính tinh, đắc một trong hai sao Tả Phụ và Hữu Bật thủ mệnh, là người rời xa quê hương bản xứ, hoặc do vợ hai sinh ra, hoặc ở rể, nếu tam hợp cát tinh nhiều hơn sát tinh thì cũng là số phú quý.

12. Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương, bị tội ăn cắp.

13. Tả Hữu Xương Khúc hội Kình Đà. Chủ có nốt ruồi lạ.

14. Tả Phụ Hữu Bật cư sửu mùi cư Phu Thê cung, hoặc cư thìn tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Nếu muộn hôn có thể tránh được.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 22: Tả Phụ – Hữu Bật

Hai sao trên đều thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, Thiện tinh.

Hai sao này không phân mạnh yếu miếu hãm, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp, vào cung nào giáng phúc cung đó, nhập tứ mộ thì đặc biệt tốt. Người sinh tháng 4, Tả Phụ Hữu Bật đồng cung cư Mùi; người sinh tháng 10 đồng cung cư Sửu; người sinh giữa tháng 7, xung chiếu ở cung Thìn Tuất; người sinh tháng 6, Tả Hữu ở hai cung Tỵ Dậu hội chiếu; người sinh tháng 8 và tháng 12, Tả Hữu ở hai cung Hợi Mão hội chiếu.

Nhập mệnh thì dung mạo đoan trang thanh tú, sắc mặt trắng vàng, mặt tròn dài, thân hình trung bình hay hơi cao, không béo không gầy. Là người phúc hậu, nhân từ chính trực, hào phóng thân thiện, tấm lòng rộng lượng, khoan dung. Làm việc gì cũng có trật tự, ổn trọng cẩn thận, tính kế hoạch cao. Tính hay giúp người thích làm việc thiện, trượng nghĩa, một đời hay được quý nhân phù trợ, mà nhận được sự giúp đỡ của người khác phái nhiều.

Nữ mệnh hội cát tinh, vượng phu ích tử.

Tả Phụ

1. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền tam hợp củng chiếu, chủ văn võ đại quý.

2. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Cơ, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, có thêm Hữu Bật đồng cung, phú quý không nhỏ, Hỏa Kỵ xung phá thì phú quý không bền.

3. Tả Phụ và Liêm Trinh Thiên Phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương hội cát tinh củng chiếu, là quan to lộc hậu, địa vị cao, quý đến cực phẩm.

4. Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh, chủ người quan cao lộc hậu, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách.

5. Tả Phụ, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, là trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

6. Tả Phụ thủ mệnh, Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, hội thêm Cự, Thất Sát, Thiên Cơ thì là hạ cách.

7. Nữ mệnh có Tả Phụ và Thiên Khôi thủ mệnh, có phúc thọ.

8. Tả Phụ ở cung Phu Thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

Hữu Bật

1. Hữu Bật thủ mệnh, hội Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Văn Xương, Văn Khúc, cả đời phúc dày.

2. Hữu Bật, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung, tài quan đều tốt, văn võ song toàn.

3. Hữu Bật, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, chủ trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

4. Hữu Bật và nhiều ác tinh đồng cung, Kình Đà Hỏa Kỵ xung hợp, phúc bạc.

5. Nữ mệnh có Hữu Bật và Thiên Tướng thủ mệnh, một đời có phúc.

6. Hữu Bật ở cung Phu thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

7. Hữu Bật có mang ý nghĩa đào hoa, nhưng Tả Phụ thì không.

Tả Phụ – Hữu Bật Hợp Luận

1. Tả Phụ Hữu Bật, bản tính khoan dung.

2. Tả Phụ Hữu Bật ở Mệnh hay ở cung Di, hoặc Tả Hữu xung chiếu, chủ người cả đời hạnh phúc, thứ đến là ở tam hợp hội chiếu, đều luận là tốt.

3. “Tả Hữu đồng cung, phê la y tử”. Chỉ Mệnh ở Thìn Tuất, người sinh tháng giêng, tháng 7; Mệnh an cung Sửu, người sinh tháng 10; Mệnh an cung Mùi, người sinh tháng 4; Mệnh an cung Hợi Mão, người sinh tháng 8, tháng 12; Mệnh an cung Tỵ Dậu, người sinh tháng 2, tháng 6. Tam hợp không luận.

4. An Mệnh cư tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu Tả Hữu đồng cung hay xung chiếu thì địa vị cao.

5. Tả Hữu giáp mệnh là quý cách. Cách này chỉ an mệnh ở cung Mùi, người sinh tháng 3 và tháng 5, Tả Hữu ở Ngọ Thân giáp mệnh, an mệnh cung Sửu, người sinh tháng 9 hoặc tháng 11, Tả Hữu ở cung Dần Tý giáp mệnh, nếu mệnh có chính tinh miếu vượng, được cát hóa, một đời hay được quý nhân nâng đỡ, không quý tất đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chính tinh lạc hãm, tam hợp và cung đối nhiều hung tinh thì không luận là phú quý, chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.

6. “Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”, tức mệnh Tử Vi, được hai sao trên giáp, là thượng cách.

7. Tả Hữu Văn Xương, đỗ đạt, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách.

8. Nữ mệnh, Tả Phụ Thiên Khôi là phúc thọ, Hữu Bật Thiên Tướng là phúc, vượng phu ích tử.

9. Mệnh cung có cát tinh, hai cung tài bạch, Quan Lộc có Tả Hữu chiếu đến, chủ người áo nhung gấm, phú quý.

10. Tả Hữu đồng cung hay giáp cung tài bạch, chủ người vật chất phong thịnh, cung quan lộc cũng vậy.

11. Mệnh không có chính tinh, đắc một trong hai sao Tả Phụ và Hữu Bật thủ mệnh, là người rời xa quê hương bản xứ, hoặc do vợ hai sinh ra, hoặc ở rể, nếu tam hợp cát tinh nhiều hơn sát tinh thì cũng là số phú quý.

12. Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương, bị tội ăn cắp.

13. Tả Hữu Xương Khúc hội Kình Đà. Chủ có nốt ruồi lạ.

14. Tả Phụ Hữu Bật cư sửu mùi cư Phu Thê cung, hoặc cư thìn tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Nếu muộn hôn có thể tránh được.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button