Tử vi

Chương 23: Tử Vi

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi về Tử Vi chủ định như thế nào?

Bạn đang xem: Chương 23: Tử Vi

Đáp viết:

Tử Vi thuộc Thổ, là Đế tinh tôn quý tọa giữa trời, chủ chưởng quản then chốt của tạo hóa, thống trị nhân sinh. Dựa vào ngũ hành nuôi nấng vạn vật, là tạo định nên Số của Mệnh con người.

An sao theo triền độ các cung các sở ti, theo niên số từng nơi từng năm mà chưởng quản tước lộc. Ở khắp các cung đều giáng phúc và thường tiêu giải cái ác. Cần xem Tam Thai, mà Tử Vi thủ mệnh đúng là Trung Thai, trước nó 1 vị là Thượng Thai, sau nó 1 vị là Hạ Thai. Khán tại những chỗ mà nó miếu vượng, xem thủ chiếu có cát hung tinh như thế nào để mà định là tốt hay dở. Như miếu vượng có hóa cát thì cực kỳ tuyệt vời, hãm địa mà có hóa hung thì vô cùng hung, hạn tốt lành chưa chắc đã hay nhưng hạn hung hiểm thì chắc chắn là hung hiểm.

Mừng được Phụ Bật đến làm tướng tá, Thiên Tướng Xương Khúc đến làm tùy tùng, Khôi Việt làm truyền lệnh, lấy Nhật Nguyệt làm phân định tổ chức ti sở, lấy Lộc Mã làm chưởng ti tước lộc, lấy Thiên Phủ làm chủ ngân khố kho tàng. Uy lực của nó có thể hàng phục được Thất Sát và chế phục được Hỏa Linh.

Thân Mệnh của người ta nếu được gặp Lộc Tồn đồng cung, Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý tới mức không lời nào tả xiết.

Không có Phụ Bật đồng hành thì coi là cô quân, tuy như mỹ ngọc nhưng chưa đầy đủ cái hay. Nếu mà thêm chư sát tinh đồng cung hoặc chư hung tinh thủ chiếu thì tựa như ở vào cái thế người quân tử lánh nơi thôn dã còn kẻ tiểu nhân đắc thời tại vị, bình sinh thường làm chuyện ác mà lại còn gian trá giả vờ lương thiện.

Nếu cùng với Tù tinh đồng cư mà lại không có Tả Hữu tướng tá thì định là tư lại (tiểu lại, chức quan nhỏ). Nếu như (Tử Vi) lạc vào các cung Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Tướng Mạo (Phụ Mẫu), bốn nhược cung, thì chủ nhân vất vả, làm việc khó thành, tuy được trợ giúp nhưng cũng không coi là phúc. Cần xem thêm cho tường tận về cung độ tương thích, mà luận về ứng cứu của tinh triền.

Nếu cư ở Quan Lộc, Thân, Mệnh, tam cung rất cần có Tả Hữu tọa thủ cùng, có Thiên Tướng, Lộc Mã giao trì, không lạc vào chỗ Không Vong, lại thêm Mệnh tọa Sinh hương thì có thể luận là quý.

Nếu như có Tả Hữu củng chiếu cũng luận là quý. Như Khôi Việt tam hợp, lại hội với các cát tinh thì tất sẽ làm quan cao tột bực.

Đế hội Văn Xương củng chiếu, khi đến hạn tốt đẹp phù trì thời được tuyển chọn làm văn quan.

Đế có thể hàng phục được Thất Sát thành quyền mà sử dụng, có thêm cát tinh đồng vị thì Đế và Tướng tất sẽ có khí lực, chư cát hội chiếu thì làm chức quan võ.

Tài Bạch, Điền Trạch có Tả Hữu thủ vệ, có Vũ Khúc, Thái Âm đồng độ, không gặp ác tinh, tất sẽ giàu có hoặc làm quan giữ của cải. Thêm Lộc Tồn đồng cung, Vũ Khúc trong Thân Mệnh thì càng đặc biệt kỳ diệu.

(Tử Vi) Tại Tử Tức cung mà đắc thì xem tỏ tường thêm có các cát tinh phù tá, chủ sinh quý tử. Nếu độc thủ ở tử tức mà vô tướng tá thì con cái ít ỏi, cô đơn.

(Tử Vi) Tại Thê cung hội các cát tinh, được quý và vợ chồng hòa thuận tới già, tất nhiên là phải không có sát tinh.

Thiên Di tuy là cường cung, (Tử Vi) cũng cần thiết có tướng tá phù trì, có cát tinh chiếu Mệnh thì tất sẽ được người người yêu quý.

(Tử Vi) Tại Phúc Đức cung đối với nam coi như hãm địa, đối với nữ lại coi là miếu nhạc, phùng cát thì tươi đẹp, phùng hung thì nguy hiểm.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi về Tử Vi chủ định như thế nào?

Đáp viết: Tử Vi thuộc Thổ, là đế tinh tôn quý tọa giữa trời, chủ chưởng quản then chốt của tạo hóa, thống trị nhân sinh. Dựa vào ngũ hành nuôi nấng vạn vật, là tạo định nên Số của Mệnh con người.

Sao an theo triền độ các cung các sở ti, theo niên số từng nơi từng năm mà chưởng quản tước lộc. Ở khắp các cung đều giáng phúc và thường tiêu giải cái ác. Xem ở Tam Thai thì Tử Vi thủ mệnh đúng là Trung Thai, trước nó 1 vị là Thượng Thai, sau nó 1 vị là Hạ Thai (QNB chú: chỗ này sách muốn đề cập tới việc xem trên Thiên Văn thì trông vào chòm sao Tam Thai của Thái Vi Viên, chòm này ở trên và chếch về phía Bắc so với chỗ của Ngũ Đế Tòa).

Khán tại những chỗ mà nó miếu vượng, thấy thủ chiếu cát hung như thế nào để mà định hay dở. Như miếu vượng hóa cát thì cực kỳ tuyệt vời, hãm địa mà hóa hung thì vô cùng hung, hạn tốt lành chưa chắc đã hay nhưng hạn hung hiểm thì chắc chắn là hung hiểm. Thân Mệnh của người ta nếu được gặp Lộc Tồn đồng cung, Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý tới mức không lời nào tả xiết. Không có Phụ Bật đồng hành thì là cô quân, tuy coi là mỹ ngọc nhưng chưa đầy đủ cái hay. Nếu mà thêm chư sát tinh đồng cung hoặc chư hung tinh thủ chiếu thì coi như ở vào cái thế người quân tử lánh nơi thôn dã còn kẻ tiểu nhân đắc thời tại vị, bình sinh thường làm chuyện ác mà lại còn gian trá giả vờ lương thiện. Nếu cùng với Tù tinh đồng cư mà lại không có Tả Hữu tướng tá thì định là tư lại (tiểu lại, chức quan nhỏ). QNB chú: Tử Vi thì chẳng thể cùng (tù tinh) Liêm Trinh đồng cung, và cũng chẳng thể có được tam hợp chiếu của Nhật Nguyệt, nhưng ở trên đang dẫn dắt bằng “Thân và Mệnh” thì có thể hiểu được kiểu như Tử Vi tọa Mệnh đồng thời Thân cư Quan có Liêm Trinh…

Nếu như (Tử Vi) lạc vào các cung Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Tướng Mạo (Phụ Mẫu), bốn nhược cung, thì chủ nhân vất vả, làm việc khó thành, tuy đắc trợ cũng không coi là phúc. Cần xem thêm cho tường tận về cung độ tương thích, mà luận về ứng cứu của tinh triền.

Nếu cư Quan lộc, Thân, Mệnh, tam cung rất cần thiết có Tả Hữu tọa thủ. Thiên Tướng Lộc Mã giao trì, không lạc vào chỗ Không Vong, lại thêm là Mệnh tọa sinh hương, thì có thể luận là quý. Nếu như cùng Khôi Việt Tam Thai hội với các cát tinh thì tất sẽ làm quan cao tột bực. Đế hội Văn Xương củng chiếu, khi đến hạn tốt đẹp phù trì thời được tuyển chọn làm văn quan. Đế có thể hàng phục được Thất Sát thành quyền mà sử dụng, có thêm cát tinh đồng vị thì Đế và Tướng tất sẽ có khí lực, chư cát hội chiếu thì làm chức quan võ.

Tài Bạch, Điền Trạch có Tả Hữu thủ vệ, có Vũ Khúc Thái Âm đồng độ, không gặp ác tinh, tất sẽ giàu có hoặc làm quan giữ của cải. Thêm Lộc Tồn đồng cung Vũ Khúc trong Thân Mệnh thì càng đặc biệt kỳ diệu.

(Tử Vi) Tại Tử Tức cung mà đắc thì xem tỏ tường thêm có các cát tinh phù tá, chủ sinh quý tử. Nếu độc thủ ở tử tức mà vô tướng tá thì con cái ít ỏi, cô đơn.

(Tử Vi) Tại Thê cung hội các cát tinh, được quý và vợ chồng hòa thuận tới già, tất nhiên là không có sát phá tinh.

Thiên Di tuy là cường cung, (Tử Vi) cũng cần thiết có tướng tá phù trì, có cát tinh chiếu Mệnh thì tất sẽ được người người yêu quý.

(Tử Vi) Tại Phúc Đức cung đối với nam coi như hãm địa, đối với nữ lại coi là miếu nhạc, phùng cát thì tươi đẹp, phùng hung thì nguy hiểm.

Hi Di tiên sinh viết: Tử Vi đế tọa, tại chư cung thường giáng phúc tiêu tai, giải tính ác của chư tinh. Có thể chế được Hỏa Linh thành thiện, thường hàng phục được Thất Sát thành quyền. Nếu đắc Phủ Tướng, Tả Hữu, Xương Khúc và các cát tinh tụ tập thì chắc chắn sẽ quý hiển quan chức. Bằng không thì nhất định giàu sang vô cùng. Nếu mà có tứ sát xung phá cũng vẫn còn được coi là trung cục.

Nếu gặp Phá Quân chỗ Thìn Tuất Sửu Mùi cung, chủ luận là làm thần bất trung, làm con bất hiếu.

Nữ mệnh mà có Tử Vi thì đoán là quý phụ (làm phu nhân sang quý), nếu có sát tinh xung phá thì cũng vẫn bình thường, không bao giờ là hạng hạ tiện được.

Ca viết:

Tử Vi nguyên thuộc Thổ

Quan Lộc cung chủ tinh

Hữu tướng vi hữu dụng

Vô tướng vi cô quân

Chư cung thường ban phúc

Phùng hung phúc tự thân

Cùng Xương phát khoa giáp

Với Khúc hưởng hoàng ân

Có dấu hiệu tăng đạo

Hay phạm chủ đào hoa

Cát tinh mà củng chiếu

Lại hóa ra công bình

Nữ nhân hội Đế tọa

Gặp cát sự, quý nhân

Nếu gặp đào hoa hội

Phiêu đãng lạc phong trần

Kình Dương Hỏa Linh tụ

Phường trộm cắp tiểu nhân

Tam phương có cát củng

Thì bình là quý nhân

Nếu chẳng có Phụ Bật

Chư ác lại tương xâm

Đế vi vô đạo chủ

Khảo cứu kỹ mọi phần

Nhị hạn mà gặp Đế

Hỉ khí tự nhiên tân.

Ngọc Thiền tiên sinh viết:

Tử vi là trung thiên tinh chủ, là điểm then chốt của chúng tinh, là tạo hóa vậy. Đại khái là chủ tể của nhân mệnh, chưởng quản ngũ hành nuôi vạn vật, quản các ti các sở. Lấy Tả Phụ Hữu Bật mà làm tướng, lấy Thiên Tướng Xương Khúc làm tòng sự, lấy Khôi Việt làm truyền lệnh, lấy Nhật Nguyệt làm phân định tổ chức ti sở, lấy Lộc Mã làm chưởng ti tước lộc, lấy Thiên Phủ làm chủ ngân khố kho tàng, Thân Mệnh mà gặp, không cát mới là lạ. Nếu như gặp Tứ Stas (Kình Đà Linh Hỏa), Kiếp Không xung phá thì định là tăng đạo. Tử Vi mà tại mệnh thì là người nhân hậu ổn trọng, sắc mặt hồng tía, đoán là chuyên làm việc cát lợi.

II. Tử Vi Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tử Vi (Nam Bắc Đẩu tinh, Dương Thổ, Đế tinh)

Chủ uy quyền, tài lộc, phúc đức

Miếu địa: Tỵ, Ngọ, Dần, Thân: thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy nghi.

Vượng địa: Thìn, Tuất: thông minh, đa mưu túc trí, bất nghĩa, có oai phong.

Đắc địa: Sửu, Mùi: thông minh, thao lược hay liều lĩnh.

Bình hòa: Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém thông minh, nhân hậu.

An tại cung nào, giáng phúc cho cung đó.

An tại Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém rực rỡ, giảm uy lực, nên không cứu giải được tai ương, họa hại.

Gặp Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: uy quyền hiển hách. Tử gặp những sao này ví như vua gặp bề tôi trung lương có tài phò tá.

Gặp Phủ: của cải súc tích. Phủ ví như thần coi kho của nhà vua.

Gặp Lộc, Mã: Tăng thêm quyền lực.

Làm cho Thất Sát thêm rực rỡ, ban quyền hành cho Sát. Tử gặp Sát đồng cung ví như vua mang kiếm báu.

Chế được tính hung ác của Hỏa, Linh.

Kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ và Kình, Đà, Không, Kiếp, Tử gặp những sao này thật chẳng khác gì vua bị vây hãm, bị quân hung đồ làm hại, nên hay sinh ra những sự chẳng lành.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Tử Vi

Thuộc Thổ, là sao chí tôn trên bầu trời, Nam Bắc đẩu, hóa Đế, chủ Quan Lộc.

Tử Vi nhập cung mệnh, mặt dài vuông vắn hay tròn trịa, sắc tím hay trắng xanh, vùng eo có nhiều thịt, béo vừa phải. Vẻ ngoài trung hậu, ổn trọng dày dạn, khiêm cung chính trực, có khí chất tôn quý, có năng lực lãnh đạo tốt, quan hệ giao tiếp rộng rãi nhưng sau khi thành công lại có sự bảo thủ nhất định. Người có Tử Vi nhập mệnh đều học rộng, lời lẽ nghiêm nghị, có lễ tiết, cho người khác cảm giác có thể tin tưởng. Rất coi trọng danh lợi, khi mưu cầu theo đuổi thì thái độ tích cực nhiệt tình, nhưng một khi đạt được mục đích rồi thì bỏ qua không để ý nữa. Cao ngạo tự đại, hay làm ra vẻ, một mặt tình cách cố chấp, một mặt khác lại dễ bị lay động bởi lời nói của người khác, đây cũng là một trong số những đặc trưng vốn có của Tử Vi. Nữ mệnh Tử Vi, da trắng mịn, hơi béo, vẻ ngoài đoan trang, nhìn vào là tướng quý phu nhân.

Sao Tử Vi có năng lực chế hóa, có thể làm tăng tốt giảm xấu, hung tinh đồng cung hay gia hội Tử Vi thì có thể làm giảm thiểu tính hung.

Sao Tử Vi là sao đại cát, tượng là bậc quân vương, hoàng đế. Sở dĩ là bậc quân vương nên cần có văn thần võ tướng ở bên hầu cận. Nếu Tử Vi được Thiên Phủ, Thiên Tướng, Lộc Tồn, Thiên Mã, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Long Trì, Phượng Các, Ân Quang, Thiên Quý, Thai Phụ, Phong Cáo… đồng cung hoặc gia hội thì rất phú quý. Bởi sách xưa có viết: “Tử Vi ngộ Thiên Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý”. Tử Vi đặc biệt thích Hóa Quyền, hội Tả Hữu hoặc Xương Khúc, chủ quyền quý, nếu không có cát tinh tương trợ thì gọi là “cô quân”, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương.

Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhi vô đạo”, chủ người gian trá nhưng giả vờ thiện lành, cuộc sống tất làm việc xấu. Ở đây nói đến Tử Vi dữ Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp, Địa Không các hung sát tinh đồng cung hoặc gia hội, trở thành “vô đạo chư quân”. Dù cao thấp quý tiện, đều là người tâm thuật bất chính, hay giả dối, gian trá, ngạo mạn, nhất là Tử Vi dữ Kình Đà Hỏa Linh đồng cung càng mạnh, dữ Không Kiếp đồng cung tương đối nhẹ..

“Tôn tinh lạc tiện vị, chủ nhân đa lao”, như Tử Vi lạc bốn cung tật ách, huynh đệ, nô bộc, phụ mẫu, chủ người này vất vả, làm việc khó thành, tuy có sự trợ giúp cũng không phải là phúc, nhưng nếu tam phương tứ chính mệnh cung có cát tinh thì không được luận như trên, tuy nhiên vẫn chủ vất vả.

Tử Vi cư sửu mùi, đồng cung với Phá Quân, cư thìn tuất, Phá Quân đối cung, nếu không có cát tinh đồng cung hay hội chiếu, chủ là thần bất trung, là con cái bất hiếu, tuy rằng không nhất định đều như vậy, nhưng người này tình cảm mãnh liệt, có tâm lý phản kháng tiềm tàng, cuộc sống thiếu sự thuận lợi. Gia cát tinh không luận như trên.

Tử Vi dữ Lộc Tồn đồng cung, trời sinh tài vận thịnh vượng, phú quý song toàn, người này có năng lực quản lý kinh doanh tốt, nếu lại hội thêm cát tinh, tất đại phú đại quý, tuyệt đối không sống cuộc đời bình thường, nếu không phải quan cao chức trọng nhiều tiền lộc, thì tất là bậc đại phú ông. Sách viết: “Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, quý bất khả ngôn”.

Tử Vi dữ Địa Kiếp, Địa Không đồng cung hay bị Địa Không, Địa Kiếp giáp chế, lại gặp Tuần Không, Triệt Không hay Hoa Cái thì tinh thần hư không hay nội tâm cô đơn, có khuynh hướng triết học, tôn giáo, thần bí học, chiêm tinh học, người này hay chú ý đến những hư danh bên ngoài. Tử Vi đồng cung cùng không vong, lục thân thường duyên bạc, hôn nhân không tốt, không nhờ cậy được con cái.

Tử Vi dữ Văn Khúc, Văn Xương đồng cung chủ quý, trong xã hội có danh tiếng, là người có tài năng văn nghệ, đa tài đa nghệ, phú quý, danh tiếng cũng lớn, nếu lại hội Tả Hữu, Lộc Tồn hay cát Hóa (Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa) thì chủ đại phú đại quý.

Tử Vi dữ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, chủ người hành sự có kế hoạch, hào hiệp trượng nghĩa, có tài lãnh đạo người khác, hợp trở thành ông chủ ông ty, hay quan chức nhà nước, bậc danh tiếng xã hội, hội càng nhiều cát tinh thì càng phú quý. Sách viết: “Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm”.

Tử Vi dữ Tham Lang đồng cung cư mão dậu là “Đào hoa phạm chủ”. Là người dễ gần tửu sắc, tính dục lớn, nếu lại gặp thêm các đào hoa tinh (Đào Hoa, Thiên Diêu, Mộc Dục, Văn Khúc), nam thì là kẻ háo sắc, nữ thì dâm bôn. Dữ Kình Đà Hỏa Linh đồng cung hoặc gia hội, dù có phú quý cũng là kẻ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh lẳng lơ, lạc phong trần.

Tử Vi hóa Quyền hoặc hóa Khoa càng thêm quang huy, cực kỳ cát lợi. Hóa Quyền nhập mệnh, tất nắm quyền lớn, nhập vào cung quan lộc cũng vậy; Hóa Khoa, tất có danh tiếng, tuy có lúc chỉ là hư danh bên ngoài, hoặc hữu danh vô thực; cả hai đều chủ phú quý. Hoặc Tử Vi hóa Quyền hay Tử Vi hóa Khoa cư tam phương chiếu Mệnh cung, cũng là điều cực kì tốt, hội Tả Hữu Xương Khúc Lộc Tồn, chủ đại phú quý.

Tử Vi dữ Kình Đà đồng cung, khư khư cố chấp, tính tình ngoan cố, thích mạo hiểm, cuộc sống nhiều thị phi trắc trở.

Tử Vi không gặp cát tinh thì khó có ngày phú quý, nếu đồng thời cũng không gặp sát tinh, thì chỉ có hư danh.

Nữ mệnh Tử Vi nhập mệnh, hội cát tinh thì thanh tú, vượng phu ích tử, là quý phu nhân. Nếu như tam phương tứ chính và cung phu thê, cung tử tức, cung phúc đức gia các sát tinh Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hình Diêu thì ngược lại chủ dâm tiện hình khắc, vẻ ngoài đoan chính cao quý, thật ra dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không tốt, tái giá. Cuộc sống tình cảm cuộc sống không thuận lợi, có nhiều ngang trái.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Tử Vi

Tử Vi miếu ở ba cung Sửu, Ngọ, Mùi, không ưa hai cung Thìn Tuất.

Tử Vi thuộc âm thổ, là Bắc Đẩu chủ tinh. Trong 14 chính diệu của Đẩu Số, nó là lãnh đạo của các sao, cho nên Cổ nhân gọi là “đế diệu”, ví với hoàng đế. Do ví với hoàng đế, nên Tử vi có đặc tính như sau:

– Có khí quý phái, có tài lãnh đạo, có phong thái của người ra lệnh. Tài năng lãnh đạo có hoàn mĩ hay không? Mệnh lệnh có chính xác hay không, thì cần phải xem Tử Vi ở cung vị nào, và hội hợp với các sao ở tam phương tứ chính cát hung ra sao mới định được.

– Có lực điều giải, tức là giỏi khống chế và làm thay đổi. Cho nên, Tử Vi có thể kềm chế các sao hung hãn như Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la, Địa không, Địa kiếp, Hóa Kị. Nhưng lại không tránh được ảnh hưởng của ám tinh Cự môn. Bởi vì, hoàng đế tuy có thể nhiếp phục được quần thần, nhưng lại dễ thích nghe lời sàm tấu, Cự môn giống như nịnh thần hay sàm tấu, có thể gây ảnh hưởng đến sự biểu hiện thanh thế của Tử vi.

– Có lực khắc chế, là nói đối với hai sao Thất sát và Phá quân. Phá quân giống như tướng soái ở ngoài trận địa, không nhận mệnh lệnh của quân vương, nhưng không có Thất sát thì làm sao tâu báo với Tử Vi. Nhưng, “Tử Vi, Phá quân” đồng cung, cũng có thể biến lực phá hoại của Phá quân thành lực khai sáng.

– Có lực cạnh tranh, đặc biệt đối thủ càng mạnh thì đấu trí của Tử Vi càng mạnh. Nếu như hội hợp với các sao có sự trợ giúp cho lực cạnh tranh như Thiên phủ, Thiên tướng, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì Tử vi càng không dễ nhượng bộ, giống như bậc quân vương lấy xã tắc làm trọng.

– Có lòng tự tôn, mà còn có tính cách mạnh mẽ, giống như hoàng đế nhất định phải giữ sự tôn nghiêm của bản thân. Cho nên, về tính cách thường có biểu hiện tự cao tự đại, thiện ác tùy tâm. Nếu Tử Vi hội chiếu với sát tinh mà không có sao cát, thì dễ kích động theo kiểu: thương thì cho sống, ghét thì cho chết. Nhưng khi ở trong nghịch cảnh, Tử Vi lại có thể giấu nỗi khổ trong lòng, không chịu biểu lộ.

Vì Tử Vi là “đế diệu”, cho nên rất ưa trăm quan đứng chầu (bách quan triều củng), rất kị quân thần xa lánh (tại dã cô quân). Bách quan và quần thần, là chỉ các sao Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quan, Thiên Quý, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt. Tuy Tử Vi cũng ưa Thiên Phủ, Thiên Tướng triều củng, nhưng vẫn không bằng cách “Bách Quan Triều Củng”. Cho nên Tử Vi đóng ở cung Mệnh, được “Bách Quan Triều Củng” thì có thể đại phú đại quý. Còn được cách “Phủ Tướng triều viên” thì chỉ là cách cục không thấp, nếu chỉ mang đặc tính của Tử Vi để phát huy mà thôi, thì chưa chắc có thể phú quý.

Nếu không có “Trăm Quan Đứng Chầu”, mà là “Quần Thần Xa Lánh”, giả dụ như ngay cả “Phủ Tướng triều viên” cũng không có được cách này, thế thì, giống như vị vua cô độc nơi hoang dã (tại dã cô quân). Lúc này Tử vi sẽ có biểu hiện xử sự thiếu hòa hợp, đây là do sự tôn quý của hoàng đế, vì vậy khác với tư tưởng của người thường.

Sao Tử Vi ở trong tình cảnh “Tại Dã Cô Quân”, lại gặp Địa không, Địa Kiếp và tứ sát, thì chỉ thích hợp phát huy tư tưởng siêu thoát. Cho nên cổ nhân cho rằng trường hợp này thích hợp làm tăng nhân, đạo sĩ. Nhưng ở thời hiện đại, có thể phát triển thành nhân vật có tư tưởng đặc biệt. Nếu gặp được Tham Lang, Thiên Tài, hoặc Liêm Trinh, thì có khả năng là nghệ thuật gia hoặc nhà thiết kế.

Nhưng nếu Tử Vi trong hoàn cảnh “Tại Dã Cô Quân” lại gặp các sao Sát, sao Không, còn tương hội với Thái Âm, thì trái lại, tư tưởng siêu thoát sẽ không phát huy. Do ảnh hưởng của Thái Âm, sẽ biến thành người hý lộng thủ đoạn, thích giở mánh khóe.

Ngoại trừ “tam phương tứ chính”, Tử Vi còn chịu ảnh hưởng của hai cung ở bên trái và bên phải, Tử Vi rất ưa Tả Phụ Hữu Bật giáp cung, kế đến là Văn Xương và Văn Khúc giáp cung.

Nếu gặp phải Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, hoặc Kình Dương và Đà La giáp cung, thì Tử Vi có khả năng trở thành bạo chúa, tức là phát huy toàn bộ tính chất xấu của Tử vi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 23: Tử Vi

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi về Tử Vi chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Tử Vi thuộc Thổ, là Đế tinh tôn quý tọa giữa trời, chủ chưởng quản then chốt của tạo hóa, thống trị nhân sinh. Dựa vào ngũ hành nuôi nấng vạn vật, là tạo định nên Số của Mệnh con người.

An sao theo triền độ các cung các sở ti, theo niên số từng nơi từng năm mà chưởng quản tước lộc. Ở khắp các cung đều giáng phúc và thường tiêu giải cái ác. Cần xem Tam Thai, mà Tử Vi thủ mệnh đúng là Trung Thai, trước nó 1 vị là Thượng Thai, sau nó 1 vị là Hạ Thai. Khán tại những chỗ mà nó miếu vượng, xem thủ chiếu có cát hung tinh như thế nào để mà định là tốt hay dở. Như miếu vượng có hóa cát thì cực kỳ tuyệt vời, hãm địa mà có hóa hung thì vô cùng hung, hạn tốt lành chưa chắc đã hay nhưng hạn hung hiểm thì chắc chắn là hung hiểm.

Mừng được Phụ Bật đến làm tướng tá, Thiên Tướng Xương Khúc đến làm tùy tùng, Khôi Việt làm truyền lệnh, lấy Nhật Nguyệt làm phân định tổ chức ti sở, lấy Lộc Mã làm chưởng ti tước lộc, lấy Thiên Phủ làm chủ ngân khố kho tàng. Uy lực của nó có thể hàng phục được Thất Sát và chế phục được Hỏa Linh.

Thân Mệnh của người ta nếu được gặp Lộc Tồn đồng cung, Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý tới mức không lời nào tả xiết.

Không có Phụ Bật đồng hành thì coi là cô quân, tuy như mỹ ngọc nhưng chưa đầy đủ cái hay. Nếu mà thêm chư sát tinh đồng cung hoặc chư hung tinh thủ chiếu thì tựa như ở vào cái thế người quân tử lánh nơi thôn dã còn kẻ tiểu nhân đắc thời tại vị, bình sinh thường làm chuyện ác mà lại còn gian trá giả vờ lương thiện.

Nếu cùng với Tù tinh đồng cư mà lại không có Tả Hữu tướng tá thì định là tư lại (tiểu lại, chức quan nhỏ). Nếu như (Tử Vi) lạc vào các cung Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Tướng Mạo (Phụ Mẫu), bốn nhược cung, thì chủ nhân vất vả, làm việc khó thành, tuy được trợ giúp nhưng cũng không coi là phúc. Cần xem thêm cho tường tận về cung độ tương thích, mà luận về ứng cứu của tinh triền.

Nếu cư ở Quan Lộc, Thân, Mệnh, tam cung rất cần có Tả Hữu tọa thủ cùng, có Thiên Tướng, Lộc Mã giao trì, không lạc vào chỗ Không Vong, lại thêm Mệnh tọa Sinh hương thì có thể luận là quý.

Nếu như có Tả Hữu củng chiếu cũng luận là quý. Như Khôi Việt tam hợp, lại hội với các cát tinh thì tất sẽ làm quan cao tột bực.

Đế hội Văn Xương củng chiếu, khi đến hạn tốt đẹp phù trì thời được tuyển chọn làm văn quan.

Đế có thể hàng phục được Thất Sát thành quyền mà sử dụng, có thêm cát tinh đồng vị thì Đế và Tướng tất sẽ có khí lực, chư cát hội chiếu thì làm chức quan võ.

Tài Bạch, Điền Trạch có Tả Hữu thủ vệ, có Vũ Khúc, Thái Âm đồng độ, không gặp ác tinh, tất sẽ giàu có hoặc làm quan giữ của cải. Thêm Lộc Tồn đồng cung, Vũ Khúc trong Thân Mệnh thì càng đặc biệt kỳ diệu.

(Tử Vi) Tại Tử Tức cung mà đắc thì xem tỏ tường thêm có các cát tinh phù tá, chủ sinh quý tử. Nếu độc thủ ở tử tức mà vô tướng tá thì con cái ít ỏi, cô đơn.

(Tử Vi) Tại Thê cung hội các cát tinh, được quý và vợ chồng hòa thuận tới già, tất nhiên là phải không có sát tinh.

Thiên Di tuy là cường cung, (Tử Vi) cũng cần thiết có tướng tá phù trì, có cát tinh chiếu Mệnh thì tất sẽ được người người yêu quý.

(Tử Vi) Tại Phúc Đức cung đối với nam coi như hãm địa, đối với nữ lại coi là miếu nhạc, phùng cát thì tươi đẹp, phùng hung thì nguy hiểm.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi về Tử Vi chủ định như thế nào?

Đáp viết: Tử Vi thuộc Thổ, là đế tinh tôn quý tọa giữa trời, chủ chưởng quản then chốt của tạo hóa, thống trị nhân sinh. Dựa vào ngũ hành nuôi nấng vạn vật, là tạo định nên Số của Mệnh con người.

Sao an theo triền độ các cung các sở ti, theo niên số từng nơi từng năm mà chưởng quản tước lộc. Ở khắp các cung đều giáng phúc và thường tiêu giải cái ác. Xem ở Tam Thai thì Tử Vi thủ mệnh đúng là Trung Thai, trước nó 1 vị là Thượng Thai, sau nó 1 vị là Hạ Thai (QNB chú: chỗ này sách muốn đề cập tới việc xem trên Thiên Văn thì trông vào chòm sao Tam Thai của Thái Vi Viên, chòm này ở trên và chếch về phía Bắc so với chỗ của Ngũ Đế Tòa).

Khán tại những chỗ mà nó miếu vượng, thấy thủ chiếu cát hung như thế nào để mà định hay dở. Như miếu vượng hóa cát thì cực kỳ tuyệt vời, hãm địa mà hóa hung thì vô cùng hung, hạn tốt lành chưa chắc đã hay nhưng hạn hung hiểm thì chắc chắn là hung hiểm. Thân Mệnh của người ta nếu được gặp Lộc Tồn đồng cung, Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý tới mức không lời nào tả xiết. Không có Phụ Bật đồng hành thì là cô quân, tuy coi là mỹ ngọc nhưng chưa đầy đủ cái hay. Nếu mà thêm chư sát tinh đồng cung hoặc chư hung tinh thủ chiếu thì coi như ở vào cái thế người quân tử lánh nơi thôn dã còn kẻ tiểu nhân đắc thời tại vị, bình sinh thường làm chuyện ác mà lại còn gian trá giả vờ lương thiện. Nếu cùng với Tù tinh đồng cư mà lại không có Tả Hữu tướng tá thì định là tư lại (tiểu lại, chức quan nhỏ). QNB chú: Tử Vi thì chẳng thể cùng (tù tinh) Liêm Trinh đồng cung, và cũng chẳng thể có được tam hợp chiếu của Nhật Nguyệt, nhưng ở trên đang dẫn dắt bằng “Thân và Mệnh” thì có thể hiểu được kiểu như Tử Vi tọa Mệnh đồng thời Thân cư Quan có Liêm Trinh…

Nếu như (Tử Vi) lạc vào các cung Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Tướng Mạo (Phụ Mẫu), bốn nhược cung, thì chủ nhân vất vả, làm việc khó thành, tuy đắc trợ cũng không coi là phúc. Cần xem thêm cho tường tận về cung độ tương thích, mà luận về ứng cứu của tinh triền.

Nếu cư Quan lộc, Thân, Mệnh, tam cung rất cần thiết có Tả Hữu tọa thủ. Thiên Tướng Lộc Mã giao trì, không lạc vào chỗ Không Vong, lại thêm là Mệnh tọa sinh hương, thì có thể luận là quý. Nếu như cùng Khôi Việt Tam Thai hội với các cát tinh thì tất sẽ làm quan cao tột bực. Đế hội Văn Xương củng chiếu, khi đến hạn tốt đẹp phù trì thời được tuyển chọn làm văn quan. Đế có thể hàng phục được Thất Sát thành quyền mà sử dụng, có thêm cát tinh đồng vị thì Đế và Tướng tất sẽ có khí lực, chư cát hội chiếu thì làm chức quan võ.

Tài Bạch, Điền Trạch có Tả Hữu thủ vệ, có Vũ Khúc Thái Âm đồng độ, không gặp ác tinh, tất sẽ giàu có hoặc làm quan giữ của cải. Thêm Lộc Tồn đồng cung Vũ Khúc trong Thân Mệnh thì càng đặc biệt kỳ diệu.

(Tử Vi) Tại Tử Tức cung mà đắc thì xem tỏ tường thêm có các cát tinh phù tá, chủ sinh quý tử. Nếu độc thủ ở tử tức mà vô tướng tá thì con cái ít ỏi, cô đơn.

(Tử Vi) Tại Thê cung hội các cát tinh, được quý và vợ chồng hòa thuận tới già, tất nhiên là không có sát phá tinh.

Thiên Di tuy là cường cung, (Tử Vi) cũng cần thiết có tướng tá phù trì, có cát tinh chiếu Mệnh thì tất sẽ được người người yêu quý.

(Tử Vi) Tại Phúc Đức cung đối với nam coi như hãm địa, đối với nữ lại coi là miếu nhạc, phùng cát thì tươi đẹp, phùng hung thì nguy hiểm.

Hi Di tiên sinh viết: Tử Vi đế tọa, tại chư cung thường giáng phúc tiêu tai, giải tính ác của chư tinh. Có thể chế được Hỏa Linh thành thiện, thường hàng phục được Thất Sát thành quyền. Nếu đắc Phủ Tướng, Tả Hữu, Xương Khúc và các cát tinh tụ tập thì chắc chắn sẽ quý hiển quan chức. Bằng không thì nhất định giàu sang vô cùng. Nếu mà có tứ sát xung phá cũng vẫn còn được coi là trung cục.

Nếu gặp Phá Quân chỗ Thìn Tuất Sửu Mùi cung, chủ luận là làm thần bất trung, làm con bất hiếu.

Nữ mệnh mà có Tử Vi thì đoán là quý phụ (làm phu nhân sang quý), nếu có sát tinh xung phá thì cũng vẫn bình thường, không bao giờ là hạng hạ tiện được.

Ca viết:

Tử Vi nguyên thuộc Thổ

Quan Lộc cung chủ tinh

Hữu tướng vi hữu dụng

Vô tướng vi cô quân

Chư cung thường ban phúc

Phùng hung phúc tự thân

Cùng Xương phát khoa giáp

Với Khúc hưởng hoàng ân

Có dấu hiệu tăng đạo

Hay phạm chủ đào hoa

Cát tinh mà củng chiếu

Lại hóa ra công bình

Nữ nhân hội Đế tọa

Gặp cát sự, quý nhân

Nếu gặp đào hoa hội

Phiêu đãng lạc phong trần

Kình Dương Hỏa Linh tụ

Phường trộm cắp tiểu nhân

Tam phương có cát củng

Thì bình là quý nhân

Nếu chẳng có Phụ Bật

Chư ác lại tương xâm

Đế vi vô đạo chủ

Khảo cứu kỹ mọi phần

Nhị hạn mà gặp Đế

Hỉ khí tự nhiên tân.

Ngọc Thiền tiên sinh viết:

Tử vi là trung thiên tinh chủ, là điểm then chốt của chúng tinh, là tạo hóa vậy. Đại khái là chủ tể của nhân mệnh, chưởng quản ngũ hành nuôi vạn vật, quản các ti các sở. Lấy Tả Phụ Hữu Bật mà làm tướng, lấy Thiên Tướng Xương Khúc làm tòng sự, lấy Khôi Việt làm truyền lệnh, lấy Nhật Nguyệt làm phân định tổ chức ti sở, lấy Lộc Mã làm chưởng ti tước lộc, lấy Thiên Phủ làm chủ ngân khố kho tàng, Thân Mệnh mà gặp, không cát mới là lạ. Nếu như gặp Tứ Stas (Kình Đà Linh Hỏa), Kiếp Không xung phá thì định là tăng đạo. Tử Vi mà tại mệnh thì là người nhân hậu ổn trọng, sắc mặt hồng tía, đoán là chuyên làm việc cát lợi.

II. Tử Vi Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tử Vi (Nam Bắc Đẩu tinh, Dương Thổ, Đế tinh)

Chủ uy quyền, tài lộc, phúc đức

Miếu địa: Tỵ, Ngọ, Dần, Thân: thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy nghi.

Vượng địa: Thìn, Tuất: thông minh, đa mưu túc trí, bất nghĩa, có oai phong.

Đắc địa: Sửu, Mùi: thông minh, thao lược hay liều lĩnh.

Bình hòa: Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém thông minh, nhân hậu.

An tại cung nào, giáng phúc cho cung đó.

An tại Hợi, Tý, Mão, Dậu: kém rực rỡ, giảm uy lực, nên không cứu giải được tai ương, họa hại.

Gặp Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: uy quyền hiển hách. Tử gặp những sao này ví như vua gặp bề tôi trung lương có tài phò tá.

Gặp Phủ: của cải súc tích. Phủ ví như thần coi kho của nhà vua.

Gặp Lộc, Mã: Tăng thêm quyền lực.

Làm cho Thất Sát thêm rực rỡ, ban quyền hành cho Sát. Tử gặp Sát đồng cung ví như vua mang kiếm báu.

Chế được tính hung ác của Hỏa, Linh.

Kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ và Kình, Đà, Không, Kiếp, Tử gặp những sao này thật chẳng khác gì vua bị vây hãm, bị quân hung đồ làm hại, nên hay sinh ra những sự chẳng lành.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Tử Vi

Thuộc Thổ, là sao chí tôn trên bầu trời, Nam Bắc đẩu, hóa Đế, chủ Quan Lộc.

Tử Vi nhập cung mệnh, mặt dài vuông vắn hay tròn trịa, sắc tím hay trắng xanh, vùng eo có nhiều thịt, béo vừa phải. Vẻ ngoài trung hậu, ổn trọng dày dạn, khiêm cung chính trực, có khí chất tôn quý, có năng lực lãnh đạo tốt, quan hệ giao tiếp rộng rãi nhưng sau khi thành công lại có sự bảo thủ nhất định. Người có Tử Vi nhập mệnh đều học rộng, lời lẽ nghiêm nghị, có lễ tiết, cho người khác cảm giác có thể tin tưởng. Rất coi trọng danh lợi, khi mưu cầu theo đuổi thì thái độ tích cực nhiệt tình, nhưng một khi đạt được mục đích rồi thì bỏ qua không để ý nữa. Cao ngạo tự đại, hay làm ra vẻ, một mặt tình cách cố chấp, một mặt khác lại dễ bị lay động bởi lời nói của người khác, đây cũng là một trong số những đặc trưng vốn có của Tử Vi. Nữ mệnh Tử Vi, da trắng mịn, hơi béo, vẻ ngoài đoan trang, nhìn vào là tướng quý phu nhân.

Sao Tử Vi có năng lực chế hóa, có thể làm tăng tốt giảm xấu, hung tinh đồng cung hay gia hội Tử Vi thì có thể làm giảm thiểu tính hung.

Sao Tử Vi là sao đại cát, tượng là bậc quân vương, hoàng đế. Sở dĩ là bậc quân vương nên cần có văn thần võ tướng ở bên hầu cận. Nếu Tử Vi được Thiên Phủ, Thiên Tướng, Lộc Tồn, Thiên Mã, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Long Trì, Phượng Các, Ân Quang, Thiên Quý, Thai Phụ, Phong Cáo… đồng cung hoặc gia hội thì rất phú quý. Bởi sách xưa có viết: “Tử Vi ngộ Thiên Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý”. Tử Vi đặc biệt thích Hóa Quyền, hội Tả Hữu hoặc Xương Khúc, chủ quyền quý, nếu không có cát tinh tương trợ thì gọi là “cô quân”, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương.

Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhi vô đạo”, chủ người gian trá nhưng giả vờ thiện lành, cuộc sống tất làm việc xấu. Ở đây nói đến Tử Vi dữ Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp, Địa Không các hung sát tinh đồng cung hoặc gia hội, trở thành “vô đạo chư quân”. Dù cao thấp quý tiện, đều là người tâm thuật bất chính, hay giả dối, gian trá, ngạo mạn, nhất là Tử Vi dữ Kình Đà Hỏa Linh đồng cung càng mạnh, dữ Không Kiếp đồng cung tương đối nhẹ..

“Tôn tinh lạc tiện vị, chủ nhân đa lao”, như Tử Vi lạc bốn cung tật ách, huynh đệ, nô bộc, phụ mẫu, chủ người này vất vả, làm việc khó thành, tuy có sự trợ giúp cũng không phải là phúc, nhưng nếu tam phương tứ chính mệnh cung có cát tinh thì không được luận như trên, tuy nhiên vẫn chủ vất vả.

Tử Vi cư sửu mùi, đồng cung với Phá Quân, cư thìn tuất, Phá Quân đối cung, nếu không có cát tinh đồng cung hay hội chiếu, chủ là thần bất trung, là con cái bất hiếu, tuy rằng không nhất định đều như vậy, nhưng người này tình cảm mãnh liệt, có tâm lý phản kháng tiềm tàng, cuộc sống thiếu sự thuận lợi. Gia cát tinh không luận như trên.

Tử Vi dữ Lộc Tồn đồng cung, trời sinh tài vận thịnh vượng, phú quý song toàn, người này có năng lực quản lý kinh doanh tốt, nếu lại hội thêm cát tinh, tất đại phú đại quý, tuyệt đối không sống cuộc đời bình thường, nếu không phải quan cao chức trọng nhiều tiền lộc, thì tất là bậc đại phú ông. Sách viết: “Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, quý bất khả ngôn”.

Tử Vi dữ Địa Kiếp, Địa Không đồng cung hay bị Địa Không, Địa Kiếp giáp chế, lại gặp Tuần Không, Triệt Không hay Hoa Cái thì tinh thần hư không hay nội tâm cô đơn, có khuynh hướng triết học, tôn giáo, thần bí học, chiêm tinh học, người này hay chú ý đến những hư danh bên ngoài. Tử Vi đồng cung cùng không vong, lục thân thường duyên bạc, hôn nhân không tốt, không nhờ cậy được con cái.

Tử Vi dữ Văn Khúc, Văn Xương đồng cung chủ quý, trong xã hội có danh tiếng, là người có tài năng văn nghệ, đa tài đa nghệ, phú quý, danh tiếng cũng lớn, nếu lại hội Tả Hữu, Lộc Tồn hay cát Hóa (Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa) thì chủ đại phú đại quý.

Tử Vi dữ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, chủ người hành sự có kế hoạch, hào hiệp trượng nghĩa, có tài lãnh đạo người khác, hợp trở thành ông chủ ông ty, hay quan chức nhà nước, bậc danh tiếng xã hội, hội càng nhiều cát tinh thì càng phú quý. Sách viết: “Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm”.

Tử Vi dữ Tham Lang đồng cung cư mão dậu là “Đào hoa phạm chủ”. Là người dễ gần tửu sắc, tính dục lớn, nếu lại gặp thêm các đào hoa tinh (Đào Hoa, Thiên Diêu, Mộc Dục, Văn Khúc), nam thì là kẻ háo sắc, nữ thì dâm bôn. Dữ Kình Đà Hỏa Linh đồng cung hoặc gia hội, dù có phú quý cũng là kẻ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh lẳng lơ, lạc phong trần.

Tử Vi hóa Quyền hoặc hóa Khoa càng thêm quang huy, cực kỳ cát lợi. Hóa Quyền nhập mệnh, tất nắm quyền lớn, nhập vào cung quan lộc cũng vậy; Hóa Khoa, tất có danh tiếng, tuy có lúc chỉ là hư danh bên ngoài, hoặc hữu danh vô thực; cả hai đều chủ phú quý. Hoặc Tử Vi hóa Quyền hay Tử Vi hóa Khoa cư tam phương chiếu Mệnh cung, cũng là điều cực kì tốt, hội Tả Hữu Xương Khúc Lộc Tồn, chủ đại phú quý.

Tử Vi dữ Kình Đà đồng cung, khư khư cố chấp, tính tình ngoan cố, thích mạo hiểm, cuộc sống nhiều thị phi trắc trở.

Tử Vi không gặp cát tinh thì khó có ngày phú quý, nếu đồng thời cũng không gặp sát tinh, thì chỉ có hư danh.

Nữ mệnh Tử Vi nhập mệnh, hội cát tinh thì thanh tú, vượng phu ích tử, là quý phu nhân. Nếu như tam phương tứ chính và cung phu thê, cung tử tức, cung phúc đức gia các sát tinh Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hình Diêu thì ngược lại chủ dâm tiện hình khắc, vẻ ngoài đoan chính cao quý, thật ra dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không tốt, tái giá. Cuộc sống tình cảm cuộc sống không thuận lợi, có nhiều ngang trái.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Tử Vi

Tử Vi miếu ở ba cung Sửu, Ngọ, Mùi, không ưa hai cung Thìn Tuất.

Tử Vi thuộc âm thổ, là Bắc Đẩu chủ tinh. Trong 14 chính diệu của Đẩu Số, nó là lãnh đạo của các sao, cho nên Cổ nhân gọi là “đế diệu”, ví với hoàng đế. Do ví với hoàng đế, nên Tử vi có đặc tính như sau:

– Có khí quý phái, có tài lãnh đạo, có phong thái của người ra lệnh. Tài năng lãnh đạo có hoàn mĩ hay không? Mệnh lệnh có chính xác hay không, thì cần phải xem Tử Vi ở cung vị nào, và hội hợp với các sao ở tam phương tứ chính cát hung ra sao mới định được.

– Có lực điều giải, tức là giỏi khống chế và làm thay đổi. Cho nên, Tử Vi có thể kềm chế các sao hung hãn như Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la, Địa không, Địa kiếp, Hóa Kị. Nhưng lại không tránh được ảnh hưởng của ám tinh Cự môn. Bởi vì, hoàng đế tuy có thể nhiếp phục được quần thần, nhưng lại dễ thích nghe lời sàm tấu, Cự môn giống như nịnh thần hay sàm tấu, có thể gây ảnh hưởng đến sự biểu hiện thanh thế của Tử vi.

– Có lực khắc chế, là nói đối với hai sao Thất sát và Phá quân. Phá quân giống như tướng soái ở ngoài trận địa, không nhận mệnh lệnh của quân vương, nhưng không có Thất sát thì làm sao tâu báo với Tử Vi. Nhưng, “Tử Vi, Phá quân” đồng cung, cũng có thể biến lực phá hoại của Phá quân thành lực khai sáng.

– Có lực cạnh tranh, đặc biệt đối thủ càng mạnh thì đấu trí của Tử Vi càng mạnh. Nếu như hội hợp với các sao có sự trợ giúp cho lực cạnh tranh như Thiên phủ, Thiên tướng, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì Tử vi càng không dễ nhượng bộ, giống như bậc quân vương lấy xã tắc làm trọng.

– Có lòng tự tôn, mà còn có tính cách mạnh mẽ, giống như hoàng đế nhất định phải giữ sự tôn nghiêm của bản thân. Cho nên, về tính cách thường có biểu hiện tự cao tự đại, thiện ác tùy tâm. Nếu Tử Vi hội chiếu với sát tinh mà không có sao cát, thì dễ kích động theo kiểu: thương thì cho sống, ghét thì cho chết. Nhưng khi ở trong nghịch cảnh, Tử Vi lại có thể giấu nỗi khổ trong lòng, không chịu biểu lộ.

Vì Tử Vi là “đế diệu”, cho nên rất ưa trăm quan đứng chầu (bách quan triều củng), rất kị quân thần xa lánh (tại dã cô quân). Bách quan và quần thần, là chỉ các sao Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quan, Thiên Quý, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt. Tuy Tử Vi cũng ưa Thiên Phủ, Thiên Tướng triều củng, nhưng vẫn không bằng cách “Bách Quan Triều Củng”. Cho nên Tử Vi đóng ở cung Mệnh, được “Bách Quan Triều Củng” thì có thể đại phú đại quý. Còn được cách “Phủ Tướng triều viên” thì chỉ là cách cục không thấp, nếu chỉ mang đặc tính của Tử Vi để phát huy mà thôi, thì chưa chắc có thể phú quý.

Nếu không có “Trăm Quan Đứng Chầu”, mà là “Quần Thần Xa Lánh”, giả dụ như ngay cả “Phủ Tướng triều viên” cũng không có được cách này, thế thì, giống như vị vua cô độc nơi hoang dã (tại dã cô quân). Lúc này Tử vi sẽ có biểu hiện xử sự thiếu hòa hợp, đây là do sự tôn quý của hoàng đế, vì vậy khác với tư tưởng của người thường.

Sao Tử Vi ở trong tình cảnh “Tại Dã Cô Quân”, lại gặp Địa không, Địa Kiếp và tứ sát, thì chỉ thích hợp phát huy tư tưởng siêu thoát. Cho nên cổ nhân cho rằng trường hợp này thích hợp làm tăng nhân, đạo sĩ. Nhưng ở thời hiện đại, có thể phát triển thành nhân vật có tư tưởng đặc biệt. Nếu gặp được Tham Lang, Thiên Tài, hoặc Liêm Trinh, thì có khả năng là nghệ thuật gia hoặc nhà thiết kế.

Nhưng nếu Tử Vi trong hoàn cảnh “Tại Dã Cô Quân” lại gặp các sao Sát, sao Không, còn tương hội với Thái Âm, thì trái lại, tư tưởng siêu thoát sẽ không phát huy. Do ảnh hưởng của Thái Âm, sẽ biến thành người hý lộng thủ đoạn, thích giở mánh khóe.

Ngoại trừ “tam phương tứ chính”, Tử Vi còn chịu ảnh hưởng của hai cung ở bên trái và bên phải, Tử Vi rất ưa Tả Phụ Hữu Bật giáp cung, kế đến là Văn Xương và Văn Khúc giáp cung.

Nếu gặp phải Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, hoặc Kình Dương và Đà La giáp cung, thì Tử Vi có khả năng trở thành bạo chúa, tức là phát huy toàn bộ tính chất xấu của Tử vi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button