Tử vi

Chương 24: Chiêm Sinh Sản

VI.- CHIÊM SINH SẢN

Chiêm sinh sản lấy Thể là mẹ, Dụng là sự sinh.

Thể Dụng cả hai nên thừa vượng, chẳng nên thừa suy, nên tương sinh, không nên tương khắc.

Bạn đang xem: Chương 24: Chiêm Sinh Sản

Thể khắc Dụng không lợi cho con.

Dụng khắc Thể chẳng lợi cho mẹ.

Thể khắc Dụng mà Dụng quái lại suy, chắc con chẳng toàn.

Dụng khắc Thể mà Thể quái lại suy, ắt nguy cho mẹ.

Dụng sinh Thể thì lợi cho mẹ. Thể sinh Dụng thì mẹ dễ sinh.

Thể Dụng tỵ hòa thì mẹ tròn con vuông.

Nếu muốn biết sinh nam hay nữ, nên dùng Bát quái trước đây mà suy. Dương quái mà dương hào nhiều hơn: sinh nam; Âm quái mà âm hào nhiều hơn: sinh nữ.

Âm Dương quái hào tương đồng thì xem số người có mặt lúc chiêm, số chẳn lẽ, đó là lý ngẫu nhiên chứng nghiệm.

Như muốn biết ứng kỳ ngày giờ, thì lấy Khí quái số của quẻ Dụng là quẻ gì, rồi tra nơi mục Thời tự của Bát Quái Vạn Vật trước đây mà đoán.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 24: Chiêm Sinh Sản

VI.- CHIÊM SINH SẢN

Chiêm sinh sản lấy Thể là mẹ, Dụng là sự sinh.

Thể Dụng cả hai nên thừa vượng, chẳng nên thừa suy, nên tương sinh, không nên tương khắc.

Thể khắc Dụng không lợi cho con.

Dụng khắc Thể chẳng lợi cho mẹ.

Thể khắc Dụng mà Dụng quái lại suy, chắc con chẳng toàn.

Dụng khắc Thể mà Thể quái lại suy, ắt nguy cho mẹ.

Dụng sinh Thể thì lợi cho mẹ. Thể sinh Dụng thì mẹ dễ sinh.

Thể Dụng tỵ hòa thì mẹ tròn con vuông.

Nếu muốn biết sinh nam hay nữ, nên dùng Bát quái trước đây mà suy. Dương quái mà dương hào nhiều hơn: sinh nam; Âm quái mà âm hào nhiều hơn: sinh nữ.

Âm Dương quái hào tương đồng thì xem số người có mặt lúc chiêm, số chẳn lẽ, đó là lý ngẫu nhiên chứng nghiệm.

Như muốn biết ứng kỳ ngày giờ, thì lấy Khí quái số của quẻ Dụng là quẻ gì, rồi tra nơi mục Thời tự của Bát Quái Vạn Vật trước đây mà đoán.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button