Tử vi

Chương 25: Chiêm Ẩm Thực

VII.- CHIÊM ẨM THỰC

Phàm chiêm ăn uống lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự ăn uống.

Dụng sinh Thể, ăn uống no say.

Bạn đang xem: Chương 25: Chiêm Ẩm Thực

Thể sinh Dụng bụng không, trống rỗng.

Thể khắc Dụng tuy có ăn mà gặp sự đình trệ.

Dụng khắc Thể thì thật toàn vô.

Thể Dụng tỳ hòa, ăn uống phong túc.

Trong quái có Khảm thì nhiều rượu, có Đoài thì nhiều mỹ vị; không Khảm không Đoài cả hai đều không.

Đoài Khảm sinh Thể, rượu thịt ê hề, say sưa lướt thướt.

Muốn biết ăn uống thức gì, dùng mục ẩm thực mà suy.

Muốn biết ai là thực khách, dùng Hổ quái mục nhân sự mà luận. Cả hai đều có mục riêng ở Bát quái Vạn vật thuộc loại ở phần I.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 25: Chiêm Ẩm Thực

VII.- CHIÊM ẨM THỰC

Phàm chiêm ăn uống lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự ăn uống.

Dụng sinh Thể, ăn uống no say.

Thể sinh Dụng bụng không, trống rỗng.

Thể khắc Dụng tuy có ăn mà gặp sự đình trệ.

Dụng khắc Thể thì thật toàn vô.

Thể Dụng tỳ hòa, ăn uống phong túc.

Trong quái có Khảm thì nhiều rượu, có Đoài thì nhiều mỹ vị; không Khảm không Đoài cả hai đều không.

Đoài Khảm sinh Thể, rượu thịt ê hề, say sưa lướt thướt.

Muốn biết ăn uống thức gì, dùng mục ẩm thực mà suy.

Muốn biết ai là thực khách, dùng Hổ quái mục nhân sự mà luận. Cả hai đều có mục riêng ở Bát quái Vạn vật thuộc loại ở phần I.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button