Tử vi

Chương 25: Địa Không – Địa Kiếp

Hai sao trên thuộc Hỏa, Địa Kiếp cũng là thần cướp bóc, Địa Không là thần không vong, đều thuộc hung tinh. Hai sao trên tính chất và chủng loại giống nhau, chủ họa không chủ phúc, chủ khổ không chủ vinh, trong 12 cung chỗ nào cũng hung.

Không Kiếp nhập mệnh, tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan. Một đời làm nhiều mà thành công ít, chuyện gì cũng bỏ dở giữa chừng, hoặc mỗi lần sắp thành công thì lại thất bại, chưa xong việc mà thân đã chết trước, vì vậy sách có viết: “Không Kiếp vi sầu tối hại nhân, trí anh hùng ngộ nhất sinh”.

Trong sự nghiệp, có tư tưởng chây lười và tiêu cực, rất dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình, lấy cái tốt nhường cho người khác. Kiếp Không hai sao này tối bất lợi cho tiền tài, thủ mệnh cung, tài vận không tốt, cả đời không tụ tài, có khuynh hướng lãng phí ném tiền qua cửa sổ. Tâm lý tiêu cực lười hoạt động, thường có trạng thái bi quan không như ý, hoặc hơi có dấu hiệu thần kinh, suy nghĩ quá nhiều, trong xử lý công việc thì rõ ràng hợp lý, lời lẽ có lý nhưng một đời làm nhiều nhưng thành công ít, dễ mặc sai lầm hoặc bỏ qua cơ hội, nhưng rất khó thuận lợi để đạt được lý tưởng của bản thân.

Bạn đang xem: Chương 25: Địa Không – Địa Kiếp

Không Kiếp ở Mệnh, đại diện cho tư tưởng không linh hư vô, dễ tiếp cận với các sự vật triết học, huyền học, thần học, tốn giáo. Nếu như có cát tinh thì thích những nơi yên tĩnh, hay tư duy, phản ứng nhanh, là người có tư tưởng và lý luận vượt qua quy chuẩn thông thường, là nhà không tưởng thiên tài, nhà học vấn, nhà thần học, nhà phát minh. Có sở thích với những sự vật thần bí, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, chiêm bậc học, khí công học… ở những phương diện này rất có duyên, nhưng người này thường vui đùa không bền chí, hoặc vị tín ngưỡng hay những mê muội của bản thân làm sai lầm một đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí là sai lệch về nhân sinh quan.

Người có Không Kiếp nhập mệnh, là người trong cuộc sống thường nhật khá lười nhác, không thích làm việc nhà, làm việc không sắp xếp hợp lý, thường vứt đồ đạc của mình lung tung, sau đó lại bỏ thời gian ra tìm kiếm khắp nơi.

Nữ mệnh có một trong hai sao Không Kiếp đơn thủ mệnh cung hoặc hai sao đồng cung nhập mệnh, bất luận hội chiếu sao gì, về mặt tình cảm tất có khúc triết hay tranh cãi.

1. Cái tính hung của hai sao Không Kiếp, đồng cung là tương đối nặng nhất, thứ đến là xung chiếu, tiếp đến là giáp mệnh, rồi đến hội chiếu, nếu không hội chiếu thì tính hung khá nhẹ.

2. Hai sao Không Kiếp thủ thân mệnh, nếu chính tinh ở Mệnh nhập miếu vượng, tam phương hội cát tinh, thì họa nhẹ; nếu Mệnh vô chính diệu, hoặc Mệnh có chính tinh lạc hãm, hoặc Tứ sát nhập mệnh thì là điềm hung. Mệnh hội ác tinh lại gặp Không Kiếp, bần tiện chết yểu.

3. Địa Kiếp thủ thân mệnh, tính tình khá tiêu cực, chuyện gì cũng không nghĩ thoáng ra, chủ người tác sự sơ sài ngông cuồng, không theo chính đạo, có hành vi không đàng hoàng, quái gở. Địa Không thủ thân mệnh, tính tình khá lạc quan, cẩu thả lơ đẽnh, việc gì cũng nghĩ thông, chủ người tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài.

4. “Kiếp Không giáp mệnh là bại cách”, chủ bần tiện, giả dụ an mệnh ở Hợi, Địa Kiếp ở Tý, Địa Không ở Tuất, thì là cách Không Kiếp giáp mệnh. Tiểu vận lưu niên đi đến cũng hung, giáp Kỵ cũng hung, cô bần hình khắc. Nếu Mệnh có chính tinh miếu vượng, tam phương hội cát tinh, thì Kiếp Không giáp mệnh cũng không đáng sợ, là họa nhẹ, nếu sao ở cung mệnh lạc hãm hay hung tinh tọa mệnh, tam phương không có cát tinh, Không Kiếp giáp mệnh thì là cách cực hung, không những một đời sự nghiệp không có thành tựu, mà cảđời bần tiện, nhiều tai họa khó khăn và thất bại, thậm chí không thọ.

5. “Sinh phùng Địa Không, do như bán thiên triết sí; Mệnh trung ngộ Kiếp, kháp như lãng lý hành thuyền”, đây là cách “Mệnh lý phùng kiếp”.

6. “Mệnh lý phùng không, bất phiêu lưu tất chủ tật khổ”, Mệnh vô chính diệu, Địa Không độc thủ, tam hợp có thêm sát tinh Hóa Kỵ, thì luận như trên.

7. “Sinh lai bần tiện, Kiếp Không lâm tài phúc chi hương”, cách này chỉ Mệnh ở Tý hoặc Ngọ, người sinh giờ Mão Dậu, hai sao Địa Không Địa Kiếp một thủ cung Phúc Đức, một thủcung tài bạch, sinh ra đã nghèo hèn, hoặc một đời thành bại thăng trầm, không tụ tài, cũng không có thành tựu lớn, dù giàu có, cũng tất hư danh dư lợi, cuối cùng tất khuynh bại.

8. Mệnh có Kiếp Không, lại gặp “Thiên Không” (sao này ở cách giải đoán hạn có luận tới) ở cung trước địa chi năm sinh, chủ sống uổng một đời, khó có thành tựu.

9. Mệnh Thân phùng hai sao Không Kiếp, khó sống thọ, nếu sống thọ thì tất nghèo hèn.

10. Vận hạn gặp Không Kiếp, chủ tác sự không thành hoặc bỏ dở giữa chừng, dù có được cũng tất có mất hoặc tổn hao. Vận hạn phùng Địa Không Địa Kiếp Thất Sát, tất bị nghèo túng, gia sản lụn bại, tiền bạc hao tán, thậm chí là điềm đại hung, vì vậy sách có viết: “Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không, nguyên tịch hữu bần cùng chi khổ”, “Hạng vũ anh hùng, hạn chí Thiên Không nhi vong quốc; thạch sùng hào phú, hạn hành Kiếp Địa dĩ vong gia”.

11. Lộc Tồn Thiên Mã vào đất bại tuyệt không vong, mà lưu niên Thái Tuế lại hội Địa Không Địa Kiếp, chủ tai họa. Vì vậy sách có viết: “Lộc đảo mã đảo, kỵ Thái Tuế chi hợp Kiếp Không”.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 25: Địa Không – Địa Kiếp

Hai sao trên thuộc Hỏa, Địa Kiếp cũng là thần cướp bóc, Địa Không là thần không vong, đều thuộc hung tinh. Hai sao trên tính chất và chủng loại giống nhau, chủ họa không chủ phúc, chủ khổ không chủ vinh, trong 12 cung chỗ nào cũng hung.

Không Kiếp nhập mệnh, tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan. Một đời làm nhiều mà thành công ít, chuyện gì cũng bỏ dở giữa chừng, hoặc mỗi lần sắp thành công thì lại thất bại, chưa xong việc mà thân đã chết trước, vì vậy sách có viết: “Không Kiếp vi sầu tối hại nhân, trí anh hùng ngộ nhất sinh”.

Trong sự nghiệp, có tư tưởng chây lười và tiêu cực, rất dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình, lấy cái tốt nhường cho người khác. Kiếp Không hai sao này tối bất lợi cho tiền tài, thủ mệnh cung, tài vận không tốt, cả đời không tụ tài, có khuynh hướng lãng phí ném tiền qua cửa sổ. Tâm lý tiêu cực lười hoạt động, thường có trạng thái bi quan không như ý, hoặc hơi có dấu hiệu thần kinh, suy nghĩ quá nhiều, trong xử lý công việc thì rõ ràng hợp lý, lời lẽ có lý nhưng một đời làm nhiều nhưng thành công ít, dễ mặc sai lầm hoặc bỏ qua cơ hội, nhưng rất khó thuận lợi để đạt được lý tưởng của bản thân.

Không Kiếp ở Mệnh, đại diện cho tư tưởng không linh hư vô, dễ tiếp cận với các sự vật triết học, huyền học, thần học, tốn giáo. Nếu như có cát tinh thì thích những nơi yên tĩnh, hay tư duy, phản ứng nhanh, là người có tư tưởng và lý luận vượt qua quy chuẩn thông thường, là nhà không tưởng thiên tài, nhà học vấn, nhà thần học, nhà phát minh. Có sở thích với những sự vật thần bí, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, chiêm bậc học, khí công học… ở những phương diện này rất có duyên, nhưng người này thường vui đùa không bền chí, hoặc vị tín ngưỡng hay những mê muội của bản thân làm sai lầm một đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí là sai lệch về nhân sinh quan.

Người có Không Kiếp nhập mệnh, là người trong cuộc sống thường nhật khá lười nhác, không thích làm việc nhà, làm việc không sắp xếp hợp lý, thường vứt đồ đạc của mình lung tung, sau đó lại bỏ thời gian ra tìm kiếm khắp nơi.

Nữ mệnh có một trong hai sao Không Kiếp đơn thủ mệnh cung hoặc hai sao đồng cung nhập mệnh, bất luận hội chiếu sao gì, về mặt tình cảm tất có khúc triết hay tranh cãi.

1. Cái tính hung của hai sao Không Kiếp, đồng cung là tương đối nặng nhất, thứ đến là xung chiếu, tiếp đến là giáp mệnh, rồi đến hội chiếu, nếu không hội chiếu thì tính hung khá nhẹ.

2. Hai sao Không Kiếp thủ thân mệnh, nếu chính tinh ở Mệnh nhập miếu vượng, tam phương hội cát tinh, thì họa nhẹ; nếu Mệnh vô chính diệu, hoặc Mệnh có chính tinh lạc hãm, hoặc Tứ sát nhập mệnh thì là điềm hung. Mệnh hội ác tinh lại gặp Không Kiếp, bần tiện chết yểu.

3. Địa Kiếp thủ thân mệnh, tính tình khá tiêu cực, chuyện gì cũng không nghĩ thoáng ra, chủ người tác sự sơ sài ngông cuồng, không theo chính đạo, có hành vi không đàng hoàng, quái gở. Địa Không thủ thân mệnh, tính tình khá lạc quan, cẩu thả lơ đẽnh, việc gì cũng nghĩ thông, chủ người tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài.

4. “Kiếp Không giáp mệnh là bại cách”, chủ bần tiện, giả dụ an mệnh ở Hợi, Địa Kiếp ở Tý, Địa Không ở Tuất, thì là cách Không Kiếp giáp mệnh. Tiểu vận lưu niên đi đến cũng hung, giáp Kỵ cũng hung, cô bần hình khắc. Nếu Mệnh có chính tinh miếu vượng, tam phương hội cát tinh, thì Kiếp Không giáp mệnh cũng không đáng sợ, là họa nhẹ, nếu sao ở cung mệnh lạc hãm hay hung tinh tọa mệnh, tam phương không có cát tinh, Không Kiếp giáp mệnh thì là cách cực hung, không những một đời sự nghiệp không có thành tựu, mà cảđời bần tiện, nhiều tai họa khó khăn và thất bại, thậm chí không thọ.

5. “Sinh phùng Địa Không, do như bán thiên triết sí; Mệnh trung ngộ Kiếp, kháp như lãng lý hành thuyền”, đây là cách “Mệnh lý phùng kiếp”.

6. “Mệnh lý phùng không, bất phiêu lưu tất chủ tật khổ”, Mệnh vô chính diệu, Địa Không độc thủ, tam hợp có thêm sát tinh Hóa Kỵ, thì luận như trên.

7. “Sinh lai bần tiện, Kiếp Không lâm tài phúc chi hương”, cách này chỉ Mệnh ở Tý hoặc Ngọ, người sinh giờ Mão Dậu, hai sao Địa Không Địa Kiếp một thủ cung Phúc Đức, một thủcung tài bạch, sinh ra đã nghèo hèn, hoặc một đời thành bại thăng trầm, không tụ tài, cũng không có thành tựu lớn, dù giàu có, cũng tất hư danh dư lợi, cuối cùng tất khuynh bại.

8. Mệnh có Kiếp Không, lại gặp “Thiên Không” (sao này ở cách giải đoán hạn có luận tới) ở cung trước địa chi năm sinh, chủ sống uổng một đời, khó có thành tựu.

9. Mệnh Thân phùng hai sao Không Kiếp, khó sống thọ, nếu sống thọ thì tất nghèo hèn.

10. Vận hạn gặp Không Kiếp, chủ tác sự không thành hoặc bỏ dở giữa chừng, dù có được cũng tất có mất hoặc tổn hao. Vận hạn phùng Địa Không Địa Kiếp Thất Sát, tất bị nghèo túng, gia sản lụn bại, tiền bạc hao tán, thậm chí là điềm đại hung, vì vậy sách có viết: “Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không, nguyên tịch hữu bần cùng chi khổ”, “Hạng vũ anh hùng, hạn chí Thiên Không nhi vong quốc; thạch sùng hào phú, hạn hành Kiếp Địa dĩ vong gia”.

11. Lộc Tồn Thiên Mã vào đất bại tuyệt không vong, mà lưu niên Thái Tuế lại hội Địa Không Địa Kiếp, chủ tai họa. Vì vậy sách có viết: “Lộc đảo mã đảo, kỵ Thái Tuế chi hợp Kiếp Không”.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button