Tử vi

Chương 26: Lộc Tồn

Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc Đẩu đệ tam tinh, chủ người chức tước cao quý, nắm quyền quản về tuổi thọ. Lộc Tồn là sao đại cát, ở 12 hai cung đều luận là phúc, có chức năng chế hóa giải tai ách. Nhập mệnh Thân cung, chủ người từ bi phúc hậu, hòa nhã dễ gần, dung mạo chín chắn, thành thật đáng tin, thông minh cương trực, có cơ biến, đa học đa năng, hành sự ổn trọng, nhưng có khuynh hướng hơi bị động. Có quan niệm kinh tế rất mạnh, bản tính tiết kiệm, không thích lãng phí, một đời tài vận khá tốt. Mệnh có sao này, chủ có phú quý, cũng có danh tiếng.

Nữ mệnh Lộc Tồn tọa mệnh cung, thanh tú xinh đẹp, giỏi giang có thành tựu, giàu có, có thể giữ tiền, có chí quân tử.

Lộc Tồn nhập mệnh, chủ người có thân hình béo, nếu độc thủ cung mệnh, mặt hình tròn hoặc hình vuông, hơi cao, hơi béo hoặc béo, mặt trắng vàng.

Bạn đang xem: Chương 26: Lộc Tồn

1. Lộc Tồn thủ mệnh, hỉ đồng cung với Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Vũ Khúc, chủ phú quý, là thượng cách Lộc Tồn, chính tinh miếu vượng thì càng đẹp, chính tinh lạc hãm thì không đẹp.

2. Lộc Tồn ở cung nào thì giáng phúc trừ họa cung đó, ở Tý Ngọ Mão Dậu, Dần Thân TỵHợi đều là nhập miếu, không lạc đất Tứ Mộ Thìn Tuất Sửu Mùi.

3. Lộc Tồn độc thủ mệnh cung, không có cát tinh đồng chiếu, không có cát tinh cát hóa, hoặc đồng cung với hung tinh, là nô lệ của đồng tiền, keo kiệt, rất coi trọng tiền bạc. Nếu hội Hỏa Linh Kiếp Sát đồng cung hoặc xung chiếu giáp hội, thì tự tư tự lợi, một đồng cũng không chịu bỏ ra.

4. Lộc Tồn thủ mệnh, lạc vào đất không vong, không phải là phúc, hội thêm Hỏa LinhKhông Kiếp, chủ người kĩ nghệ an thân. Lộc Tồn sợ Tuần không, Triệt không, càng sợ Địa Không, Địa Kiếp, nếu gặp không vong, tiền bạc khó tụ.

5. Lộc Tồn thủ mệnh thân, tài điền cung thì chủ phú, “Đôi kim tích ngọc, Lộc Tồn thủ vu tài trạch”. Nhập cung quan lộc, thiên di cũng cực tốt.

6. “Lộc Tồn hậu trọng đa y thực”, giáng phúc các cung, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh đặc biệt tốt, cưới được chồng ở rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7. Dần Thân Mão Dậu cung Lộc Tồn thủ mệnh, người sinh năm Giáp Canh Ất Tân hợp cách, là “Thiên lộc triều viên, Thân vinh quý hiển”.

8. Lộc Tồn cư Di cung ở Tý Ngọ, rất thuận lợi cho cầu danh cầu lợi.

9. Lộc Tồn và Hóa Lộc ở hai cung phụ mẫu, Huynh Đệ giáp mệnh, chủ phú quý.

10. Lộc Tồn và Hóa Lộc đồng thủ mệnh cung, là cách “Lộc hợp uyên ương”, Lộc Tồn và Hóa Lộc ở tam phương hợp chiếu, là cách “Song lộc triều viên”, tài vận hanh thông, cả đời phú quý.

11. Lộc Tồn và Thiên Mã đồng cung hay hội chiếu, là cách “Lộc mã giao trì”, chủ trong lúc bôn ba thì đại phát tiền bạc, nếu có Hóa Lộc hội chiếu thì thuận lợi tốt đẹp gấp nhiều hơn, là số cự phú.

12. Nữ mệnh Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã đồng thủ cung Mệnh, chủ đại phú quý, nhưng là người chuyên quyền. Sách viết: “Lã hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên”.

13. Lộc Tồn và Hóa Lộc ám hợp, là cách “Minh Lộc Ám Lộc”, chủ phú quý, có thể leo đến chức công hầu, như Lộc Tồn ở Dần thủ mệnh, Hóa Lộc ở Hợi lục hợp cũng vậy, suy rộng ra với các loại khác.

14. “Lộc Văn củng Mệnh, quý nhi thả phúc”, có Lộc Tồn thủ mệnh, tam hợp có Văn Xương Văn Khúc củng chiếu, chủ người có tài năng văn học nghệ thuật, một đời danh lợi song toàn.

15. “Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung”. Điều này chỉ bản cung và tam hợp có Lộc, nhưng bị Hóa Kỵ xung phá, trở thành cách hung, không luận là phúc, hoặc Lộc Tồn có Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung, cũng là Lộc bị xung phá, đây là cách trong cát có tiềm ẩn cái hung, cuối cùng tất phá sản, trèo cao thì ngã đau.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 26: Lộc Tồn

Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc Đẩu đệ tam tinh, chủ người chức tước cao quý, nắm quyền quản về tuổi thọ. Lộc Tồn là sao đại cát, ở 12 hai cung đều luận là phúc, có chức năng chế hóa giải tai ách. Nhập mệnh Thân cung, chủ người từ bi phúc hậu, hòa nhã dễ gần, dung mạo chín chắn, thành thật đáng tin, thông minh cương trực, có cơ biến, đa học đa năng, hành sự ổn trọng, nhưng có khuynh hướng hơi bị động. Có quan niệm kinh tế rất mạnh, bản tính tiết kiệm, không thích lãng phí, một đời tài vận khá tốt. Mệnh có sao này, chủ có phú quý, cũng có danh tiếng.

Nữ mệnh Lộc Tồn tọa mệnh cung, thanh tú xinh đẹp, giỏi giang có thành tựu, giàu có, có thể giữ tiền, có chí quân tử.

Lộc Tồn nhập mệnh, chủ người có thân hình béo, nếu độc thủ cung mệnh, mặt hình tròn hoặc hình vuông, hơi cao, hơi béo hoặc béo, mặt trắng vàng.

1. Lộc Tồn thủ mệnh, hỉ đồng cung với Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Vũ Khúc, chủ phú quý, là thượng cách Lộc Tồn, chính tinh miếu vượng thì càng đẹp, chính tinh lạc hãm thì không đẹp.

2. Lộc Tồn ở cung nào thì giáng phúc trừ họa cung đó, ở Tý Ngọ Mão Dậu, Dần Thân TỵHợi đều là nhập miếu, không lạc đất Tứ Mộ Thìn Tuất Sửu Mùi.

3. Lộc Tồn độc thủ mệnh cung, không có cát tinh đồng chiếu, không có cát tinh cát hóa, hoặc đồng cung với hung tinh, là nô lệ của đồng tiền, keo kiệt, rất coi trọng tiền bạc. Nếu hội Hỏa Linh Kiếp Sát đồng cung hoặc xung chiếu giáp hội, thì tự tư tự lợi, một đồng cũng không chịu bỏ ra.

4. Lộc Tồn thủ mệnh, lạc vào đất không vong, không phải là phúc, hội thêm Hỏa LinhKhông Kiếp, chủ người kĩ nghệ an thân. Lộc Tồn sợ Tuần không, Triệt không, càng sợ Địa Không, Địa Kiếp, nếu gặp không vong, tiền bạc khó tụ.

5. Lộc Tồn thủ mệnh thân, tài điền cung thì chủ phú, “Đôi kim tích ngọc, Lộc Tồn thủ vu tài trạch”. Nhập cung quan lộc, thiên di cũng cực tốt.

6. “Lộc Tồn hậu trọng đa y thực”, giáng phúc các cung, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh đặc biệt tốt, cưới được chồng ở rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7. Dần Thân Mão Dậu cung Lộc Tồn thủ mệnh, người sinh năm Giáp Canh Ất Tân hợp cách, là “Thiên lộc triều viên, Thân vinh quý hiển”.

8. Lộc Tồn cư Di cung ở Tý Ngọ, rất thuận lợi cho cầu danh cầu lợi.

9. Lộc Tồn và Hóa Lộc ở hai cung phụ mẫu, Huynh Đệ giáp mệnh, chủ phú quý.

10. Lộc Tồn và Hóa Lộc đồng thủ mệnh cung, là cách “Lộc hợp uyên ương”, Lộc Tồn và Hóa Lộc ở tam phương hợp chiếu, là cách “Song lộc triều viên”, tài vận hanh thông, cả đời phú quý.

11. Lộc Tồn và Thiên Mã đồng cung hay hội chiếu, là cách “Lộc mã giao trì”, chủ trong lúc bôn ba thì đại phát tiền bạc, nếu có Hóa Lộc hội chiếu thì thuận lợi tốt đẹp gấp nhiều hơn, là số cự phú.

12. Nữ mệnh Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã đồng thủ cung Mệnh, chủ đại phú quý, nhưng là người chuyên quyền. Sách viết: “Lã hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên”.

13. Lộc Tồn và Hóa Lộc ám hợp, là cách “Minh Lộc Ám Lộc”, chủ phú quý, có thể leo đến chức công hầu, như Lộc Tồn ở Dần thủ mệnh, Hóa Lộc ở Hợi lục hợp cũng vậy, suy rộng ra với các loại khác.

14. “Lộc Văn củng Mệnh, quý nhi thả phúc”, có Lộc Tồn thủ mệnh, tam hợp có Văn Xương Văn Khúc củng chiếu, chủ người có tài năng văn học nghệ thuật, một đời danh lợi song toàn.

15. “Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung”. Điều này chỉ bản cung và tam hợp có Lộc, nhưng bị Hóa Kỵ xung phá, trở thành cách hung, không luận là phúc, hoặc Lộc Tồn có Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung, cũng là Lộc bị xung phá, đây là cách trong cát có tiềm ẩn cái hung, cuối cùng tất phá sản, trèo cao thì ngã đau.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button