Tử vi

Chương 26: Vũ Khúc

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Vũ Khúc chủ định như thế nào?

Bạn đang xem: Chương 26: Vũ Khúc

Đáp viết:

Vũ Khúc là sao thứ sáu thuộc Bắc đẩu, ngũ hành thuộc Kim, là chủ của cung Tài Bạch. Cùng Thiên Phủ đồng cung là thêm thọ, biểu thị và thi hành Quyền ở khắp mười hai cung.

Mừng có Lộc Tồn cùng tham gia chính sự, có Thái Âm làm trợ giúp quyền, có Thiên Phủ Thiên Lương là phụ tá, là chủ của ti Tài Bạch Điền Trạch, chủ cự phú, có mừng có giận, có phúc có tai.

Nếu hội Hao Tù (Phá Liêm) ở cung Chấn thì phá tán tổ nghiệp, lại phát tài ở viễn quận. Nếu cùng Tham Lang đồng cung thì là người ích kỷ keo kiệt, cũng có thể hoạnh phát tài.

Nếu hội Thất Sát ở Hỏa cung thì quyết là do vợ mà tiền tài được phong phú giàu có. (QNB chú: cái từ “Hỏa cung” ở đây có lẽ không phải để ám chỉ các cung Tị Ngọ mà chính là ám chỉ cung Mão, chỗ đó là địa phận của sao Hỏa – Mars, cái tên gọi này sót lại từ các môn tiền thân của Tử Vi là Ngũ Tinh chiêm, Thất Chính Tứ Dư, Thập Bát Phi Tinh).

Cùng với Phá Quân đồng độ thì tiền tài đến rồi cũng thành không. Thêm nữa là nếu lâm vào trong nhị hạn thì chủ về thị phi phiền nhiễu.

Nếu như đứng riêng một mình ở đất của nhị hạn thì phát tài không nhỏ.

Hoặc tọa Mệnh cung chủ tiền tài cự phú, chính là Tài nhập Tài hương vi miếu địa vậy.

Cùng với Nguyệt và Ấm Phúc cùng tụ hay tam hợp thì làm đống lương chi khách (tức môn khách trụ cột cho người chức quyền nào đó).

Cùng Đào Hoa gặp Ấm thì tài lộc hoạnh phát. Gặp Không Vong thì vì (nữ) sắc mà tan nhà nát cửa.

Cùng Nhật đồng độ, được Quan tinh thủ chiếu, thì hợp với an Thân ở chỗ Thiên Phủ, không hợp gặp phải Liêm Trinh vì gặp sự khắc chế.

Cùng Phá Quân đông độ thì phá tổ có tang gia, cả đời lao lục vất vả, tất định là không thành công được.

Với Thiên Quý đồng cung đắc địa thì lấy cung đó làm chỗ tài phú.

Với Thất Sát Kình Dương tương hội tất sẽ hình thương mà mất mạng.

Tiểu hạn nếu mà gặp Hao Sát thì rước lấy quan tụng thị phi.

Thái Tuế đến hoặc xung ở vượng địa thì năm đó được hoạnh phát.

Gặp Liêm Trinh phùng Hao diệu, có cãi cọ trong hôn nhân.

Ở Tử Tức có khí lực không lạc hãm, được con cái có lực, gặp chế thì phản chyển thành hung.

Ở Thê Thiếp tụ cát tinh thì nhờ vợ phát tài, gặp hung thì vì vợ mà phá đãng gia đình. Sợ cùng Phá Quân đồng độ, lại thêm e sợ Không Vong.

Ở cung Tật Ách cùng Cự Môn Kình Đà đồng cung, cả đời thường xuyên dùng thuốc thang. Nếu gặp cung hạn cát tinh tụ tập thì hoạnh phát.

Ở Thiên Di cùng Thái Âm đồng độ hội Tham Lương thì bách phúc lai lâm. Có thể buôn bán lớn, nhân đó mà biệt gia ly tổ.

Nếu gặp sát tinh Dương Đà lại lâm vào hãm địa thì định là gặp giặc cướp, phản chuyển thành hao tán của cải.

Cùng với Phá Quân nhập thủy cung lại gặp thủy tinh Văn Khúc, cần phòng thủy ách, tai họa không nhỏ.

Ở Quan Lộc cung gặp cát diệu thì làm chức quan chủ tài phú, gặp Tham Lang thì làm quan tham ô, gặp hung tinh cư ở Hỏa cung vượng mà hạn đến đó thì mất chức rụng quan.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Vũ Khúc chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Vũ Khúc là sao thứ sáu thuộc Bắc đẩu, ngũ hành thuộc Kim, là chủ của cung Tài Bạch. Cùng Thiên Phủ đồng cung là thêm thọ, biểu thị và thi hành Quyền ở khắp mười hai cung. Chủ ở người có tính cứng rắn, quả quyết, có mừng có giận, có phúc có tai ương. Nếu hãm tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ thành phá, chủ là kẻ cao sĩ ẩn mình. Cùng Lộc Mã giao trì thì phát tài nơi viễn xứ. Nếu cùng Tham Lang đồng cung thì là người ích kỷ, keo kiệt. Cùng với Phá Quân ở cung Tài (QNB chú: nguyên văn là “tài hương”, nay chú thêm là “ở Tài cung hoặc Vũ Phá đồng cung với sao chủ tiền tài như Lộc Tồn, Hóa Lộc,…”) thì tiền đến tay rồi lại trắng tay. Chư hung tinh hội tụ thì tất sẽ tác họa, chư cát tinh tụ tập thì thành cát tường tốt đẹp.

Hi Di tiên sinh viết: Vũ Khúc thuộc Kim, tại trời thuộc ti Thọ, vào số chủ ti Tài Bạch. Sợ gặp sao khắc chế nhập hãm (QNB chú: sao khắc chế của Vũ Khúc chính là Phá Quân), mừng được cùng với Lộc Tồn làm việc. Cùng với Thái Âm là tương hỗ về Quyền, làm trợ lý cho các sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, lấy Tài Bạch và Điền Trạch để làm chỗ của ti sở chuyên trách.

Với ác Sát Hao Tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ gặp họa cây đè, sét đánh, điện giật.

Cùng Phá Quân Tham Lang ở cung Khảm thì tất sẽ chủ đâm đầu xuống nước mà táng mạng (QNB chú: chỗ này đề cập đến Vũ Phá ở Hợi là hữu lý, chứ Vũ với Tham thì không thể cùng ở cung Khảm được, trừ phi Mệnh-Vũ Thân-Tham hoặc muốn nói người mệnh Vũ Khúc mà hạn lại gặp Tham Lang ở cung Khảm. Độc giả lưu ý).

Hội Lộc Mã thì phát tài ở phương xa.

Cùng với Tham Lang hội thì tất chủ thiếu niên bất lợi. Đó gọi là “Vũ Khúc thủ mệnh phúc phi khinh, Tham Lang bất phát thiếu niên nhân” (Vũ Khúc thủ mệnh thì phúc không hề nhỏ, Tham Lang thì không phát lúc còn niên thiếu).

Ở nơi miếu nhạc cùng với Đào Hoa tinh đồng cung thì chỉ biết lợi mình mà ko cần biết người khác có tổn thất hay không (QNB chú: Độc giả lưu ý, trong cuốn này không có sao Đào Hoa như ở Tử Vi Việt đâu ạ, mà Đào Hoa ở đây là ám chỉ Tham Lang, cái việc Vũ Tham thủ mệnh ích kỷ tổn nhân này cũng tương tự như bên trên có nói là “người ích kỷ, keo kiệt”).

Với Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung thì do tiền tài mà bị gặp nạn, bị cướp.

Gặp Kình Đà tất sẽ cô đơn hình khắc, gặp Phá Quân thì khó mà quý hiển được. Nếu cùng với Phá Quân đồng cung, lại thêm là lúc lâm vào trong nhị hạn ở đó thì nhất định là chủ thị phi, bị phiền toái.

Vũ Khúc thủ mệnh, chủ nhân cương cường, quả cảm, quyết đoán. Người tuổi Giáp Kỷ được hưởng phúc dày, xuất tướng nhập tướng. Thêm đắc Tham Hỏa xung chiếu thì ấy là Quý cách. Lợi cho Tây Bắc sinh nhân, còn với người sinh Đông Nam thì bình thường, không thủ giữ tổ nghiệp. Nếu tứ sát xung phá thì tất sẽ hoặc là cô đơn hoặc là nghèo túng, phá tướng phá tuổi thọ.

Nữ nhân Vũ Khúc có nhiều cát tinh thủ chiếu tất là bực phu nhân sang quý, nếu thêm sát tinh xung phá thì cô đơn, hình khắc.

Ca viết:

(QNB chú: trong bản TVDSTT này, có lẽ do bị thất lạc mất phần ca quyết nên không có. Năm xưa cụ Vũ Tài Lục cũng phải dùng bài phú Nôm của ta để trám vào. Nay QNB xin bổ xung bài này – lấy từ cuốn “Đạo giáo Thiên Văn Lịch Toán học – Tử vi đẩu số nhất bản thông” NXB Đại học Thiểm Tây – để cho được đầy đủ. Độc giả tham khảo).

Vũ Khúc ti Tài Thọ

Tối hỉ Tài Bạch cung

Bình hãm sân tai ách

Kị ngộ Sát Kiếp Không

Phá Quân nãi kỳ chế

Liêm Trinh hỏa tắc xung

Dương Đà đồng độ họa

Giáp Kỷ diệc bất vinh

Thủ mệnh tam vô sát

Y lộc thực phong long

Dữ cát cộng trị thê

Nhân phụ thành phú ông

Dịch nghĩa:

Vũ Khúc chủ quản ti tài thọ

Mừng nhất là đến giữ Tài Bạch cung

Nếu vào đất hãm thì sinh tai ách

Rất kị các sát tinh cùng Kiếp Không

Nếu gặp Phá Quân thì bị khắc chế

Gặp người Liêm Hỏa thì bị xung đột

Đồng cung với Kình Đà thì gặp họa

Dù người Giáp Kỷ cũng chẳng vinh hoa

Thủ mệnh tam phương mà vô sát

Tiền đồ quan lộc thực thênh thang

Cung thê mà thủ cùng cát diệu

Nhờ vợ được giàu cỡ phú ông.

II. Vũ Khúc Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Vũ Khúc (Bắc Đẩu tinh, Âm Kim, Tài tinh)

– Chủ tài lộc

– Miếu địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

– Vượng địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

– Đắc địa: Mão, Dậu

• Cương nghị dũng mãnh, tăng tài, tiến lộc

– Hãm địa: Tỵ, Hợi:

• Tham lam, ương ngạnh, phá tán.

– Có đặc tính như Cô, Quả.

– Miếu, vượng, đắc địa gặp Sát tinh: không đáng lo ngại.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Vũ Khúc

Thuộc Kim, Bắc Đẩu đệ lục tinh, hóa Tài, chủ Tài bạch.

Vũ Khúc thủ mệnh, đa phần cương cường quả quyết, tâm tính thẳng thắn không dụng tâm, dáng nhỏ giọng nói cao mà to, thích thể thao vận động. Trọng nghĩa khí, có ý chí kiên cường bất khuất, coi trọng chữ tín, lời lẽ hào sảng nhanh gọn, mặt hình vuông.

Nữ mệnh Vũ Khúc nhập mệnh, một đời vất vả nhiều, đoạt quyền chồng, thích ra lệnh trong nhà, thường coi thường chống. Sau hôn nhân khó mà ở yên trong nhà, hay ra ngoài làm việc. Vũ Khúc nhập Miếu chỉ quyền quý, là quý phu nhân, hội cát tinh thì quả quyết cương nghị, dễ trở nên người phụ nữ cứng rắn. Hãm địa có sát tinh thì cô đơn, hình phu khắc tử, thậm chí trở thành quả phụ. Nếu lại hội thêm Xương Khúc Thiên Diêu Đào Hoa hay Liêm Trinh thủ Thân, không những hình khắc mà còn đào hoa tính nặng.

Vũ Khúc và chư hung tinh hội tụ gây nên họa, cùng chư cát tinh thì thành cát. Đây là sao cương cường, chủ cô khắc, hợp với nam, không hợp với nữ.

Nữ mệnh có sao này thì gọi là Quả túc tinh, hội Kình Đà Hỏa Linh, bất lợi cho hôn nhân, hình khắc.

Vũ Khúc và chư hung tinh hội tụ gây nên họa, cùng chư cát tinh thì thành cát. Đây là sao cương cường, chủ cô khắc, hợp với nam, không hợp với nữ.

Nữ mệnh có sao này thì gọi là Quả túc tinh, hội Kình Đà Hỏa Linh, bất lợi cho hôn nhân, hình khắc tương đối nặng.

Vũ Khúc hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã, phát tài phương xa.

Vũ Khúc đồng cung với Tham Lang, thiếu niên bất lợi, lại là người keo kiệt, hội sát kỵ thì làm nghề kỹ thuật.

Vũ Khúc đồng cung với Phá Quân, khó quý hiển, không tụ tài, hội hung sát thì tiền tài đến tay hóa hư không.

Vũ Khúc đồng cung với Thất Sát, Hỏa Linh, vì tiền mà bị cướp.

Vũ Khúc hỉ người sinh phía Tây và phía Bắc, là phúc. Bình thường với người sinh phía Đông, Nam, giảm phúc.

Vũ Khúc bị Kình Đà Hỏa Linh Tứ sát xung phá, cô đơn nghèo khó bất nhất, mặt mày hốc hác kéo dài.

Vũ Khúc nhập miếu đồng hành với Xương Khúc, thông minh xảo kỹ, văn tài tốt, là người đa học đa năng, kinh doanh hay làm nhà nước đều tốt.

Vũ Khúc đồng cung với Tả Phụ Hữu Bật, năng lực lãnh đạo mạnh, bản tính cẩn thận, dễ đạt được sự tín nhiệm của người khác.

Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Thiên Phủ lại hội Lộc Tồn thì một đời tài vận hanh thông.

Vũ Khúc đặc biệt mẫn cảm với Tứ Hóa, ảnh hưởng tốt xấu tăng lên nhiều lần. Vũ Khúc hóa Lộc, tất giàu có, kinh doanh phát đạt, tài vận đại phát, nữ mệnh là phú.

Vũ Khúc hóa Quyền, tính tình độc đoán, cố chấp. Tất nắm đại quyền, theo võ chức thì quý hiển, theo con đường kinh doanh thì tài vận hanh thông.

Vũ Khúc hóa Khoa, dễ thành danh, lợi cho văn chức, tài vận tốt đẹp.

Vũ Khúc hóa Kỵ, hung, thời nhỏ khó nuôi hay bệnh tật. Người này có chút tính chất thần kinh, cuộc sống lắm thị phi, vì tiền mà tranh chấp, phương diện sự nghiệp, tiền bạc tất có phá sản lớn, lại hội hung sát thì là điềm đoản Mệnh.

Vũ Khúc đồng cung hay hội chiếu với Thiên Khôi, Thiên Việt, là quan về tài chính, hay làm việc ở bộ tài chính, hoặc làm các công việc tài vụ.

Vũ Khúc đồng cung với Kình Dương, Đà La, chủ cô khắc, nam nữ giống nhau.

Vũ Khúc nhập miếu, có uy danh, hội Quyền, Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc thì luận như trên. Người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, Mệnh an ở cung Thìn Tuất, hội cát tinh thì chủ phú quý, nếu không sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi thì kém hơn.

Vũ Khúc ở nhàn cung hay làm thủ công mĩ nghệ, tức Vũ Khúc ở Tỵ Hợi, Dần Thân, Mão Dậu thủ mệnh, hội sát tinh thì làm nghề thủ công an thân.

Vũ Khúc hội cát tinh tọa Di cung, là thương gia tài ba (nhiều cát tinh mới luận như trên).

Vũ Khúc thủ mệnh, thường làm việc ở giới chính trị, công thương, tài chính kinh tế, bảo hiểm, quân đội, cục cảnh sát, bộ thể dục thể thao.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Vũ Khúc

Sao Vũ khúc miếu ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hãm ở Mão.

Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc âm kim, hóa khí làm “tài” (tiền tài).

Về tính cách, Vũ khúc chủ về quyết đoán mau lẹ, khuyết điểm của Vũ khúc là suy nghĩ nông cạn. Người có Vũ khúc thủ mệnh có thể phát nhanh mà cũng có thể bại nhanh.

Vũ khúc tính cương, vì vậy không nên có thêm Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, nếu gặp Hỏa Linh ắt dễ vì xung động nhất thời mà xảy ra tai ách, khi hóa giải tai nạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Do tính cương, Vũ khúc cũng không nên gặp các sao Văn (Văn xương, Văn khúc, Hóa Khoa), nếu không sẽ chủ về do dự thiếu quyết đoán, nhưng bề ngoài thì giống như rất có chủ kiến, dẫn đến xử sự tiến thoái không hợp lý, giống như người có văn tài mà làm công việc quản lí về quân sự, đương nhiên không thích hợp.

Trong Đẩu Số, sao Vũ khúc tuy không phải là chiến tướng giống như Thất sát và Phá quân giong ruỗi nơi sa trường, nhưng xét ở góc độ tính cương thì cũng được liệt vào hàng quan võ. Cho nên, nói chung cũng có chút tính cô độc và hình khắc, không nhu hòa như các sao văn. Võ cương Văn nhu là đặc tính cơ bản.

Vũ khúc không ưa Hóa Kị, nếu hóa Kị sẽ chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài hao tán, gặp sát tinh thì nên bình tĩnh nhẫn nại, nếu cố bạo động ắt sẽ sụp đổ. Nhưng Vũ khúc lại ưa Hóa Lộc, chủ về nguồn tiền tài không bị đứt đoạn, nếu lại gặp thêm Lộc tồn, Thiên mã thì chủ về phát tài lộc ở nơi xa hoặc ở tha hương.

Do tính cương, cô độc và hình khắc, nên Vũ khúc cũng gặp trở ngại về hôn nhân, chủ về gặp bất lợi nên kết hôn muộn hoặc sinh ly tử biệt. Nhẹ thì vợ chồng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, hoặc vợ chồng không hòa thuận, nặng thì phu thê ly tán. Nếu gặp Hóa Kị, Hỏa tinh, Cô thần, Quả tú thì phải xem tới sao hung là nhiều hay ít, kết hợp với Vũ khúc ở cung vị nào, để phán đoán mức độ hôn nhân bất lợi.

Nữ mệnh Vũ khúc, chủ về vợ đoạt quyền chồng, nhưng cũng chủ về người có khí khái của bậc trượng phu. Nếu có những sao Tả phụ, Hữu bật, Tam thai, Bát tọa hội chiếu sẽ là người phụ nữ tài giỏi, gặp thêm tam hóa Khoa, Quyền, Lộc và Thiên hình hội chiếu, thì quyền hành bổng lộc danh tiếng đều lớn, ắt là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng bất lợi về hôn nhân.

Nữ mệnh mà Vũ khúc rơi vào hãm địa, gặp tứ sát thì chủ về hình khắc cô độc, gặp thêm Hóa Kị thì có nguy cơ hung vong.

Bất kể nam hay nữ, Vũ khúc thủ mệnh, có Thiên khôi, Thiên việt mà không gặp Lục sát xung hội hoặc đồng độ, đều chủ về có thể nắm đại quyền về kinh tế, nên làm việc trong giới làm ăn kinh doanh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 26: Vũ Khúc

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Vũ Khúc chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Vũ Khúc là sao thứ sáu thuộc Bắc đẩu, ngũ hành thuộc Kim, là chủ của cung Tài Bạch. Cùng Thiên Phủ đồng cung là thêm thọ, biểu thị và thi hành Quyền ở khắp mười hai cung.

Mừng có Lộc Tồn cùng tham gia chính sự, có Thái Âm làm trợ giúp quyền, có Thiên Phủ Thiên Lương là phụ tá, là chủ của ti Tài Bạch Điền Trạch, chủ cự phú, có mừng có giận, có phúc có tai.

Nếu hội Hao Tù (Phá Liêm) ở cung Chấn thì phá tán tổ nghiệp, lại phát tài ở viễn quận. Nếu cùng Tham Lang đồng cung thì là người ích kỷ keo kiệt, cũng có thể hoạnh phát tài.

Nếu hội Thất Sát ở Hỏa cung thì quyết là do vợ mà tiền tài được phong phú giàu có. (QNB chú: cái từ “Hỏa cung” ở đây có lẽ không phải để ám chỉ các cung Tị Ngọ mà chính là ám chỉ cung Mão, chỗ đó là địa phận của sao Hỏa – Mars, cái tên gọi này sót lại từ các môn tiền thân của Tử Vi là Ngũ Tinh chiêm, Thất Chính Tứ Dư, Thập Bát Phi Tinh).

Cùng với Phá Quân đồng độ thì tiền tài đến rồi cũng thành không. Thêm nữa là nếu lâm vào trong nhị hạn thì chủ về thị phi phiền nhiễu.

Nếu như đứng riêng một mình ở đất của nhị hạn thì phát tài không nhỏ.

Hoặc tọa Mệnh cung chủ tiền tài cự phú, chính là Tài nhập Tài hương vi miếu địa vậy.

Cùng với Nguyệt và Ấm Phúc cùng tụ hay tam hợp thì làm đống lương chi khách (tức môn khách trụ cột cho người chức quyền nào đó).

Cùng Đào Hoa gặp Ấm thì tài lộc hoạnh phát. Gặp Không Vong thì vì (nữ) sắc mà tan nhà nát cửa.

Cùng Nhật đồng độ, được Quan tinh thủ chiếu, thì hợp với an Thân ở chỗ Thiên Phủ, không hợp gặp phải Liêm Trinh vì gặp sự khắc chế.

Cùng Phá Quân đông độ thì phá tổ có tang gia, cả đời lao lục vất vả, tất định là không thành công được.

Với Thiên Quý đồng cung đắc địa thì lấy cung đó làm chỗ tài phú.

Với Thất Sát Kình Dương tương hội tất sẽ hình thương mà mất mạng.

Tiểu hạn nếu mà gặp Hao Sát thì rước lấy quan tụng thị phi.

Thái Tuế đến hoặc xung ở vượng địa thì năm đó được hoạnh phát.

Gặp Liêm Trinh phùng Hao diệu, có cãi cọ trong hôn nhân.

Ở Tử Tức có khí lực không lạc hãm, được con cái có lực, gặp chế thì phản chyển thành hung.

Ở Thê Thiếp tụ cát tinh thì nhờ vợ phát tài, gặp hung thì vì vợ mà phá đãng gia đình. Sợ cùng Phá Quân đồng độ, lại thêm e sợ Không Vong.

Ở cung Tật Ách cùng Cự Môn Kình Đà đồng cung, cả đời thường xuyên dùng thuốc thang. Nếu gặp cung hạn cát tinh tụ tập thì hoạnh phát.

Ở Thiên Di cùng Thái Âm đồng độ hội Tham Lương thì bách phúc lai lâm. Có thể buôn bán lớn, nhân đó mà biệt gia ly tổ.

Nếu gặp sát tinh Dương Đà lại lâm vào hãm địa thì định là gặp giặc cướp, phản chuyển thành hao tán của cải.

Cùng với Phá Quân nhập thủy cung lại gặp thủy tinh Văn Khúc, cần phòng thủy ách, tai họa không nhỏ.

Ở Quan Lộc cung gặp cát diệu thì làm chức quan chủ tài phú, gặp Tham Lang thì làm quan tham ô, gặp hung tinh cư ở Hỏa cung vượng mà hạn đến đó thì mất chức rụng quan.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Vũ Khúc chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Vũ Khúc là sao thứ sáu thuộc Bắc đẩu, ngũ hành thuộc Kim, là chủ của cung Tài Bạch. Cùng Thiên Phủ đồng cung là thêm thọ, biểu thị và thi hành Quyền ở khắp mười hai cung. Chủ ở người có tính cứng rắn, quả quyết, có mừng có giận, có phúc có tai ương. Nếu hãm tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ thành phá, chủ là kẻ cao sĩ ẩn mình. Cùng Lộc Mã giao trì thì phát tài nơi viễn xứ. Nếu cùng Tham Lang đồng cung thì là người ích kỷ, keo kiệt. Cùng với Phá Quân ở cung Tài (QNB chú: nguyên văn là “tài hương”, nay chú thêm là “ở Tài cung hoặc Vũ Phá đồng cung với sao chủ tiền tài như Lộc Tồn, Hóa Lộc,…”) thì tiền đến tay rồi lại trắng tay. Chư hung tinh hội tụ thì tất sẽ tác họa, chư cát tinh tụ tập thì thành cát tường tốt đẹp.

Hi Di tiên sinh viết: Vũ Khúc thuộc Kim, tại trời thuộc ti Thọ, vào số chủ ti Tài Bạch. Sợ gặp sao khắc chế nhập hãm (QNB chú: sao khắc chế của Vũ Khúc chính là Phá Quân), mừng được cùng với Lộc Tồn làm việc. Cùng với Thái Âm là tương hỗ về Quyền, làm trợ lý cho các sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, lấy Tài Bạch và Điền Trạch để làm chỗ của ti sở chuyên trách.

Với ác Sát Hao Tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ gặp họa cây đè, sét đánh, điện giật.

Cùng Phá Quân Tham Lang ở cung Khảm thì tất sẽ chủ đâm đầu xuống nước mà táng mạng (QNB chú: chỗ này đề cập đến Vũ Phá ở Hợi là hữu lý, chứ Vũ với Tham thì không thể cùng ở cung Khảm được, trừ phi Mệnh-Vũ Thân-Tham hoặc muốn nói người mệnh Vũ Khúc mà hạn lại gặp Tham Lang ở cung Khảm. Độc giả lưu ý).

Hội Lộc Mã thì phát tài ở phương xa.

Cùng với Tham Lang hội thì tất chủ thiếu niên bất lợi. Đó gọi là “Vũ Khúc thủ mệnh phúc phi khinh, Tham Lang bất phát thiếu niên nhân” (Vũ Khúc thủ mệnh thì phúc không hề nhỏ, Tham Lang thì không phát lúc còn niên thiếu).

Ở nơi miếu nhạc cùng với Đào Hoa tinh đồng cung thì chỉ biết lợi mình mà ko cần biết người khác có tổn thất hay không (QNB chú: Độc giả lưu ý, trong cuốn này không có sao Đào Hoa như ở Tử Vi Việt đâu ạ, mà Đào Hoa ở đây là ám chỉ Tham Lang, cái việc Vũ Tham thủ mệnh ích kỷ tổn nhân này cũng tương tự như bên trên có nói là “người ích kỷ, keo kiệt”).

Với Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung thì do tiền tài mà bị gặp nạn, bị cướp.

Gặp Kình Đà tất sẽ cô đơn hình khắc, gặp Phá Quân thì khó mà quý hiển được. Nếu cùng với Phá Quân đồng cung, lại thêm là lúc lâm vào trong nhị hạn ở đó thì nhất định là chủ thị phi, bị phiền toái.

Vũ Khúc thủ mệnh, chủ nhân cương cường, quả cảm, quyết đoán. Người tuổi Giáp Kỷ được hưởng phúc dày, xuất tướng nhập tướng. Thêm đắc Tham Hỏa xung chiếu thì ấy là Quý cách. Lợi cho Tây Bắc sinh nhân, còn với người sinh Đông Nam thì bình thường, không thủ giữ tổ nghiệp. Nếu tứ sát xung phá thì tất sẽ hoặc là cô đơn hoặc là nghèo túng, phá tướng phá tuổi thọ.

Nữ nhân Vũ Khúc có nhiều cát tinh thủ chiếu tất là bực phu nhân sang quý, nếu thêm sát tinh xung phá thì cô đơn, hình khắc.

Ca viết:

(QNB chú: trong bản TVDSTT này, có lẽ do bị thất lạc mất phần ca quyết nên không có. Năm xưa cụ Vũ Tài Lục cũng phải dùng bài phú Nôm của ta để trám vào. Nay QNB xin bổ xung bài này – lấy từ cuốn “Đạo giáo Thiên Văn Lịch Toán học – Tử vi đẩu số nhất bản thông” NXB Đại học Thiểm Tây – để cho được đầy đủ. Độc giả tham khảo).

Vũ Khúc ti Tài Thọ

Tối hỉ Tài Bạch cung

Bình hãm sân tai ách

Kị ngộ Sát Kiếp Không

Phá Quân nãi kỳ chế

Liêm Trinh hỏa tắc xung

Dương Đà đồng độ họa

Giáp Kỷ diệc bất vinh

Thủ mệnh tam vô sát

Y lộc thực phong long

Dữ cát cộng trị thê

Nhân phụ thành phú ông

Dịch nghĩa:

Vũ Khúc chủ quản ti tài thọ

Mừng nhất là đến giữ Tài Bạch cung

Nếu vào đất hãm thì sinh tai ách

Rất kị các sát tinh cùng Kiếp Không

Nếu gặp Phá Quân thì bị khắc chế

Gặp người Liêm Hỏa thì bị xung đột

Đồng cung với Kình Đà thì gặp họa

Dù người Giáp Kỷ cũng chẳng vinh hoa

Thủ mệnh tam phương mà vô sát

Tiền đồ quan lộc thực thênh thang

Cung thê mà thủ cùng cát diệu

Nhờ vợ được giàu cỡ phú ông.

II. Vũ Khúc Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Vũ Khúc (Bắc Đẩu tinh, Âm Kim, Tài tinh)

– Chủ tài lộc

– Miếu địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

– Vượng địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

– Đắc địa: Mão, Dậu

• Cương nghị dũng mãnh, tăng tài, tiến lộc

– Hãm địa: Tỵ, Hợi:

• Tham lam, ương ngạnh, phá tán.

– Có đặc tính như Cô, Quả.

– Miếu, vượng, đắc địa gặp Sát tinh: không đáng lo ngại.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Vũ Khúc

Thuộc Kim, Bắc Đẩu đệ lục tinh, hóa Tài, chủ Tài bạch.

Vũ Khúc thủ mệnh, đa phần cương cường quả quyết, tâm tính thẳng thắn không dụng tâm, dáng nhỏ giọng nói cao mà to, thích thể thao vận động. Trọng nghĩa khí, có ý chí kiên cường bất khuất, coi trọng chữ tín, lời lẽ hào sảng nhanh gọn, mặt hình vuông.

Nữ mệnh Vũ Khúc nhập mệnh, một đời vất vả nhiều, đoạt quyền chồng, thích ra lệnh trong nhà, thường coi thường chống. Sau hôn nhân khó mà ở yên trong nhà, hay ra ngoài làm việc. Vũ Khúc nhập Miếu chỉ quyền quý, là quý phu nhân, hội cát tinh thì quả quyết cương nghị, dễ trở nên người phụ nữ cứng rắn. Hãm địa có sát tinh thì cô đơn, hình phu khắc tử, thậm chí trở thành quả phụ. Nếu lại hội thêm Xương Khúc Thiên Diêu Đào Hoa hay Liêm Trinh thủ Thân, không những hình khắc mà còn đào hoa tính nặng.

Vũ Khúc và chư hung tinh hội tụ gây nên họa, cùng chư cát tinh thì thành cát. Đây là sao cương cường, chủ cô khắc, hợp với nam, không hợp với nữ.

Nữ mệnh có sao này thì gọi là Quả túc tinh, hội Kình Đà Hỏa Linh, bất lợi cho hôn nhân, hình khắc.

Vũ Khúc và chư hung tinh hội tụ gây nên họa, cùng chư cát tinh thì thành cát. Đây là sao cương cường, chủ cô khắc, hợp với nam, không hợp với nữ.

Nữ mệnh có sao này thì gọi là Quả túc tinh, hội Kình Đà Hỏa Linh, bất lợi cho hôn nhân, hình khắc tương đối nặng.

Vũ Khúc hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã, phát tài phương xa.

Vũ Khúc đồng cung với Tham Lang, thiếu niên bất lợi, lại là người keo kiệt, hội sát kỵ thì làm nghề kỹ thuật.

Vũ Khúc đồng cung với Phá Quân, khó quý hiển, không tụ tài, hội hung sát thì tiền tài đến tay hóa hư không.

Vũ Khúc đồng cung với Thất Sát, Hỏa Linh, vì tiền mà bị cướp.

Vũ Khúc hỉ người sinh phía Tây và phía Bắc, là phúc. Bình thường với người sinh phía Đông, Nam, giảm phúc.

Vũ Khúc bị Kình Đà Hỏa Linh Tứ sát xung phá, cô đơn nghèo khó bất nhất, mặt mày hốc hác kéo dài.

Vũ Khúc nhập miếu đồng hành với Xương Khúc, thông minh xảo kỹ, văn tài tốt, là người đa học đa năng, kinh doanh hay làm nhà nước đều tốt.

Vũ Khúc đồng cung với Tả Phụ Hữu Bật, năng lực lãnh đạo mạnh, bản tính cẩn thận, dễ đạt được sự tín nhiệm của người khác.

Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Thiên Phủ lại hội Lộc Tồn thì một đời tài vận hanh thông.

Vũ Khúc đặc biệt mẫn cảm với Tứ Hóa, ảnh hưởng tốt xấu tăng lên nhiều lần. Vũ Khúc hóa Lộc, tất giàu có, kinh doanh phát đạt, tài vận đại phát, nữ mệnh là phú.

Vũ Khúc hóa Quyền, tính tình độc đoán, cố chấp. Tất nắm đại quyền, theo võ chức thì quý hiển, theo con đường kinh doanh thì tài vận hanh thông.

Vũ Khúc hóa Khoa, dễ thành danh, lợi cho văn chức, tài vận tốt đẹp.

Vũ Khúc hóa Kỵ, hung, thời nhỏ khó nuôi hay bệnh tật. Người này có chút tính chất thần kinh, cuộc sống lắm thị phi, vì tiền mà tranh chấp, phương diện sự nghiệp, tiền bạc tất có phá sản lớn, lại hội hung sát thì là điềm đoản Mệnh.

Vũ Khúc đồng cung hay hội chiếu với Thiên Khôi, Thiên Việt, là quan về tài chính, hay làm việc ở bộ tài chính, hoặc làm các công việc tài vụ.

Vũ Khúc đồng cung với Kình Dương, Đà La, chủ cô khắc, nam nữ giống nhau.

Vũ Khúc nhập miếu, có uy danh, hội Quyền, Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc thì luận như trên. Người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, Mệnh an ở cung Thìn Tuất, hội cát tinh thì chủ phú quý, nếu không sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi thì kém hơn.

Vũ Khúc ở nhàn cung hay làm thủ công mĩ nghệ, tức Vũ Khúc ở Tỵ Hợi, Dần Thân, Mão Dậu thủ mệnh, hội sát tinh thì làm nghề thủ công an thân.

Vũ Khúc hội cát tinh tọa Di cung, là thương gia tài ba (nhiều cát tinh mới luận như trên).

Vũ Khúc thủ mệnh, thường làm việc ở giới chính trị, công thương, tài chính kinh tế, bảo hiểm, quân đội, cục cảnh sát, bộ thể dục thể thao.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Vũ Khúc

Sao Vũ khúc miếu ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hãm ở Mão.

Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc âm kim, hóa khí làm “tài” (tiền tài).

Về tính cách, Vũ khúc chủ về quyết đoán mau lẹ, khuyết điểm của Vũ khúc là suy nghĩ nông cạn. Người có Vũ khúc thủ mệnh có thể phát nhanh mà cũng có thể bại nhanh.

Vũ khúc tính cương, vì vậy không nên có thêm Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, nếu gặp Hỏa Linh ắt dễ vì xung động nhất thời mà xảy ra tai ách, khi hóa giải tai nạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Do tính cương, Vũ khúc cũng không nên gặp các sao Văn (Văn xương, Văn khúc, Hóa Khoa), nếu không sẽ chủ về do dự thiếu quyết đoán, nhưng bề ngoài thì giống như rất có chủ kiến, dẫn đến xử sự tiến thoái không hợp lý, giống như người có văn tài mà làm công việc quản lí về quân sự, đương nhiên không thích hợp.

Trong Đẩu Số, sao Vũ khúc tuy không phải là chiến tướng giống như Thất sát và Phá quân giong ruỗi nơi sa trường, nhưng xét ở góc độ tính cương thì cũng được liệt vào hàng quan võ. Cho nên, nói chung cũng có chút tính cô độc và hình khắc, không nhu hòa như các sao văn. Võ cương Văn nhu là đặc tính cơ bản.

Vũ khúc không ưa Hóa Kị, nếu hóa Kị sẽ chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài hao tán, gặp sát tinh thì nên bình tĩnh nhẫn nại, nếu cố bạo động ắt sẽ sụp đổ. Nhưng Vũ khúc lại ưa Hóa Lộc, chủ về nguồn tiền tài không bị đứt đoạn, nếu lại gặp thêm Lộc tồn, Thiên mã thì chủ về phát tài lộc ở nơi xa hoặc ở tha hương.

Do tính cương, cô độc và hình khắc, nên Vũ khúc cũng gặp trở ngại về hôn nhân, chủ về gặp bất lợi nên kết hôn muộn hoặc sinh ly tử biệt. Nhẹ thì vợ chồng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, hoặc vợ chồng không hòa thuận, nặng thì phu thê ly tán. Nếu gặp Hóa Kị, Hỏa tinh, Cô thần, Quả tú thì phải xem tới sao hung là nhiều hay ít, kết hợp với Vũ khúc ở cung vị nào, để phán đoán mức độ hôn nhân bất lợi.

Nữ mệnh Vũ khúc, chủ về vợ đoạt quyền chồng, nhưng cũng chủ về người có khí khái của bậc trượng phu. Nếu có những sao Tả phụ, Hữu bật, Tam thai, Bát tọa hội chiếu sẽ là người phụ nữ tài giỏi, gặp thêm tam hóa Khoa, Quyền, Lộc và Thiên hình hội chiếu, thì quyền hành bổng lộc danh tiếng đều lớn, ắt là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng bất lợi về hôn nhân.

Nữ mệnh mà Vũ khúc rơi vào hãm địa, gặp tứ sát thì chủ về hình khắc cô độc, gặp thêm Hóa Kị thì có nguy cơ hung vong.

Bất kể nam hay nữ, Vũ khúc thủ mệnh, có Thiên khôi, Thiên việt mà không gặp Lục sát xung hội hoặc đồng độ, đều chủ về có thể nắm đại quyền về kinh tế, nên làm việc trong giới làm ăn kinh doanh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button