Tử vi

Chương 27: Cung Phu Thê

Xem cung Thê Thiếp (Phu Quân) để biết rõ những điều có liên quan đến vợ chồng, đến việc lập gia đình và hạnh phúc của cả một đời.

Trước khi nhận xét những ảnh hưởng của các sao thuộc cung Thê Thiếp (Phu Quân), phải luận đoán cẩn thận cung Mệnh, Thân, Phúc Đức, Quan Lộc và Nô Bộc, Phải cân nhắc những sự tốt xấu của mỗi cung, đoạn phối hợp với cung Thê Thiếp (Phu Quân) để luận đoán cho thật tinh vi.

Bạn đang xem: Chương 27: Cung Phu Thê

Cung Mệnh, Thân, Phức Đức sáng sủa tốt đẹp, thường giải trừ đượ

c khá nhiều những hình khắc đau thương, hay những cảnh chia ly tan nát, hay những tiếng đàn ngang cung gây ra bởi ảnh hưởng cua những sao ác độc mờ ám thuộc cung Thê Thiếp (Phu Quân).

Nếu chẳng may phải lập gia đình tới lần thứ hai, hay hơn nữa lần thứ ba, thứ tư… thì nên xem kỹ Quan Lộc và cung Nô Bộc đế tìm hiểu tương lai và hạnh phúc.

Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đầu. Vợ chồng đều khá giả, chung hưởng giàu sang

– Đơn thủ tại Tý: bình thường.

– Tướng đồng cung: vợ chồng đều cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau thường hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Cả hai đều khá giả, chồng nên nhiều tuổi hơn vợ. Trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam.

– Sát đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú Quý trọn đời

– Phá đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn giận, tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Tham đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: ba lần lập gia đình, trai lấy vợ khó, gái lấy chồng nghèo.

– Phủ đồng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chồng tính cương cường nhưng chung sống được với nhau đến lúc bạc đầu. Gia đình sung túc và thường có danh giá.

– Tướng đồng cung: vợ chồng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Sát đồng cung: hình khắc hay sinh ly, nên muộn lập gia đình để tránh mấy độ buồn thương.

– Phá đồng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn.

– Tham đồng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớm khắc.

Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: chậm cưới mới được dễ dàng mọi sự và chung sống với nhau đến lúc bạc đầu, vợ đẹp và hiền. Chồng nên là cung trưởng, vợ nên là cung thứ.

– Đơn thủ tại Dậu: hay có sự bất hòa trong gia đình, thường phải xa cách nhau.

– Đơn thủ tại Tỵ: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: vợ chồng hay cãi lộn, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Lương đồng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, nếu không cũng là cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ chồng đẹp đôi và giàu sang.

– Nguyệt đồng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chồng hay nể vợ và được nhờ vợ nhiều.

– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly.

– Cự đồng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mới đoàn tụ, vợ chồng rất thông minh.

Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, và lấy người bằng tuổi (hay gần bằng tuổi nhau). Đàn ông nhờ vụ mà có tiền còn đàn bà nhờ chồng mà được hưởng giàu sang.

– Phủ đồng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu sang đến lúc bạc đầu.

– Tướng đồng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà lấy được chồng hiền và sang. Cả hai đều cương cường, lúc trẻ hòa thuận, về sau hay xích mích nhưng đều được hưởng phú Quý trọn vẹn.

– Tham đồng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau nhiều tuổi. Cả hai đều tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị hình khắc.

– Phá đồng cung: vợ chồng đều thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình.

– Sát đồng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết.

Thái Dương

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: vợ chồng hợp chung sống trong cảnh phú Quý vinh hiển cho đến lúc đầu bạc răng long.

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi, Tý: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn đường hôn phối mới tránh được những sự chẳng lành.

– Cự đồng cung tại Dần: vợ chồng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống được với nhau trong cảnh giàu sang cho đến lúc mãn chiều xế bóng.

– Cự đồng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự chia ly.

– Nguyệt đồng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa nhau nhưng cả hai đều Quý hiến, trai hay nể vợ, gái thường sợ chồng.

Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ. Ngọ. Mùi: sớm lập gia đình, vợ chồng đều cương cường, nhưng chung sống được với nhau, cả hai đều có tài và khá giả, chồng nên là con trưởng.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: nên muộn lập gia đình, cả hai không hợp tính nhau

– Lương đồng cung: sớm gặp người hiền lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn khá giả và thường là người quen thuộc trước hay có họ hàng xa với nhau. Trại lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiền và hòa hợp cho đến lúc mãn chiều xế bóng

– Cự đồng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chồng tài giỏi, có danh chức. nhưng nên muộn đường hôn phối. Nếu không tất hay xảy ra những sự tranh chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chia ly.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: vợ chồng đều tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, trai hay nể vợ.

– Nguyệt đồng cung tại Dần: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên muộn đường hôn phối để tránh những sự bất hòa hay xa cách nhau, cả hai đều có tài, trai thường sợ vợ.

Thiên Phủ

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: vợ chồng khá giả, hòa thuận đến lúc đầu bạc.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: vợ chồng chung sống sung túc, nhưng hay cãi lộn.

– Tử đồng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đầu, bợ chồng khá giả, chung hưởng giàu sang

– Liêm đồng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chồng tính cương cường nhưng chung sống được với nhau đến lúc bạc đầu. Gia đình sung túc và thường có danh giá.

– Vũ đồng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu sang đến lúc bạc đầu.

Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: vợ chồng đều Quý hiển, lấy nhau sớm, hòa thuận cho đến lúc đầu bạc. Trai lấy được vợ đẹp và giàu sang, thường nể vợ và đôi khi nhờ vợ mới có danh giá, của cải. Gái lấy được chồng hiền, đáng ngôi mệnh phụ đường đường.

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ : vợ chồng hay bất hòa, trai lấy vợ lăng loàn, dâm đăng, gái lấy phải chồng bần tiện, bất nhân. Trong lúc cưới xin, gặp nhiều trở ngại, nên muộn đường hôn phối để cố tránh những nỗi buồn khổ, chia ly.

– Đồng đồng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chồng hay nể vợ và được nhờ vợ nhiều.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly.

– Nhật đồng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa nhau nhưng cả hai đều Quý hiến, trai hay nể vợ, gái thường sợ chồng.

– Cơ đồng cung tại Thân: vợ chồng đều tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, trai hay nể vợ.

– Cơ đồng cung tại Dần: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên muộn đường hôn phối để tránh những sự bất hòa hay xa cách nhau, cả hai đều có tài, trai thường sợ vợ.

Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai lấy được vợ giàu, tài giỏi nhưng hay ghen, gái lấy được chồng sang nhưng hay chơi bời. Nên muộn lập gia đình để tránh những hình khắc hay chia ly.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: trai lấy phải vợ hay ghen và dâm đãng. Gái lấy phải chồng nghèo hay hoang đãng lưu manh. Nên muộn đường hôn phối, vì dễ gặp nhau để rồi lại dễ xa nhau, hay hình khắc nhau.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhận xét như trên nhưng vợ nên là con gái trưởng.

– Tử đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

– Liêm đồng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớm khắc.

– Vũ đồng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau nhiều tuổi. Cả hai đều tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị hình khắc.

Cự Môn

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: vợ chồng đẹp đôi, đều Quý hiến, nhưng hay bất hòa.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: vợ chồng bỏ nhau, trai hay gái đều hai hay ba lần lập gia đình.

– Đồng đồng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mỏi đoàn tụ, vợ chồng rất thông minh.

– Nhật đồng cung tại Dần: vợ chồng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống được với nhau trong cảnh giàu sang cho đến lúc mãn chiều xế bóng.

– Nhật đồng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự chia ly.

– Cơ đồng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chồng tài giỏi, có danh chức. nhưng nên muộn đường hôn phối. Nếu không tất hay xảy ra những sự tranh chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chia ly.

Thiên Tướng

– Trai có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Thê Thiếp nên nể vợ và vợ thường là con gái trưởng.

Gái có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Phu Quân nên hay tìm cách lấn át chồng và chồng thường là

con trai trưởng.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: nên muộn đường hôn phối đế tránh sự bất hòa hay xa cách.

Trai lấy vợ được đẹp, khôn ngoan, có tài đảm đang, con nhà khá giả. Gái lấy được chống có danh

chức và giỏi dang. Chồng nên hơn vợ nhiều tuổi, nếu hai người có họ xa với nhau lại càng tốt đôi.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhiều trở ngại trong việc cưới xin. Nếu muộn lập gia đình mới tránh được mọi hình khắc, chia ly.

– Tử đồng cung: vợ chồng đều cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau thường hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Cả hai đều khá giả, chồng nên nhiều tuổi hơn vợ. Trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam.

– Liêm đồng cung: vợ chồng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Vũ đồng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà lấy được chồng hiền và sang. Cả hai đều cương cường, lúc trẻ hòa thuận, về sau hay xích mích nhưng đều được hưởng phú Quý trọn vẹn.

Thiên Lương

– Trai lấy vợ có nhan sắc, gái lấy chồng phong lưu.

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: vợ chồng lấy nhau sớm và dễ dàng, cả hai đều Quý hiển, trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau.

– Nhật đồng cung tại Mão: vợ chồng hợp chung sống trong cảnh phú Quý vinh hiển cho đến lúc đầu bạc răng long.

– Nhật đồng cung tại Dậu: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn đường hôn phối mới tránh được những sự chẳng lành.

– Đồng đồng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, nếu không cũng là cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ chồng đẹp đôi và giàu sang.

– Cơ đồng cung: sớm gặp người hiền lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn khá giả và thường là người quen thuộc trước hay có họ hàng xa với nhau. Trại lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiền và hòa hợp cho đến lúc mãn chiều xế bóng

Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: nên muộn đường hôn phối, trai lấy vợ tài giỏi nhưng hay ghen và thường là con gái trưởng, gái lấy chồng danh giá và thường là con trai trưởng, cả hai đều cương cường.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cũng như trên, vợ chồng hay bất hòa, nếu sớm lập gia đình tất phải hình khắc hay chia ly.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai hay gái phải hai ba lần lập gia đình, rất nhiều tai ương xảy ra trong cuộc sống chung

– Tử đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú Quý trọn đời

– Liêm đồng cung: hình khắc hay sinh ly, nên muộn lập gia đình để tránh mấy độ buồn thương.

– Vũ đồng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết.

Phá Quân

– Trai lấy vợ hay ghen. Gái lấy chồng bất nghĩa.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: tuy vợ chồng khá giả nhưng nên muộn đường hôn phối, nếu không trong đời tất có phen phải xa cách nhau.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hình khắc không thế tránh được, trai lấy phải vợ bất nhân, dâm đãng và lăng loàn, gái lấy phải chồng bất nghĩa, hoang đàng, chơi bời.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, nếu không tất phải hai ba lần chắp nối đường tơ.

– Tử đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn giận, tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Liêm đồng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn.

– Vũ đồng cung: vợ chồng đều thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình.

Văn Xương – Văn Khúc

Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học và thường có vợ lẽ, nhân tình. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu, có học thức. Vợ chồng chung sống thuận hòa.

Thiên Khôi – Thiên Việt

Trai lấy vợ đẹp, có học, có của, thường là trưởng nữ, gái lấy chồng sang, thường là trưởng nam.

Tả Phụ – Hữu Bật

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: cưới xin dễ dàng, khỏi cần mối lái hay lễ nghi phiền phức. Vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau trong nhiều đường đi nước bước.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: càng dễ hình khắc chia ly.

Lộc Tồn

Nên chậm cưới để tránh sự bất hòa hay chia ly sau này.

Sát Tinh

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: hay bất hòa, nếu cô phải chia ly cũng chi trong một thời gian ngắn.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cưới xin khó khăn, sự hình khắc chia ly càng dễ xảy đến, hung họa càng nhiều thêm. Trai lấy phải vợ bất nhân, dâm đãng, ghen tuông, gái lấy phải chồng bất nghĩa, hoang đàng, qủy quyệt.

Hóa Lộc

Trai lấy vợ có của, gái lấy chồng giàu sang.

Hóa Quyền

Trai nể vợ, gái được chồng danh giá.

Hóa Khoa

Trai lấy được vợ có học thức, gái lấy chồng có danh chức.

Hóa Kỵ

Vợ chồng bất hòa.

Đại Hao – Tiểu Hao

Cưới xin quá dễ dàng, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa trai lấy vợ hoang tàng, gái lấy chồng chơi bời, cờ bạc và phá của.

Thiên Mã

Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng.

Thái Tuế

Hay có sự xích mích trong gia đình.

Cô Thần – Quả Tú

Vợ chồng bất hòa hay xa cách nhau.

Đào Hoa – Hồng Loan

Cưới xin dễ dàng, trai lấy vợ đẹp nhưng thường lại lấy thêm vợ lẽ hay có nhân tình để một chỗ khác, gái lấy chồng tài hoa nhưng hay gặp phải sự rắc rối vì tình. Đào, Hồng gặp nhiều sao mờ ám xấu xa vợ chồng rất dễ bỏ nhau, hay một mất một còn.

Ân Quang – Thiên Quý

Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau.

Phục Binh

Quen nhau, thường đi lại với nhau rồi mới cưới

Tướng Quân

Cũng như trên nhưng trai sợ vợ vì vợ hay ghen. Gái tuy nể chồng, nhưng vẫn tìm cách để bắt nạt.

Đẩu Quân

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: vợ chồng hòa thuận, chung sống lâu bền.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: thường bị hình khắc tai ương.

Thiên Riêu

Cả hai vợ chồng đều bất chính và rất hoang đãng.

Tuần – Triệt án ngữ

Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn phối, may ra mới tránh được hình khắc. Thường ít nhất cũng phải hai ba độ buồn thương chia cách.

Vô Chính Diệu

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ.

Phá Quân, Tuần, Triệt án ngữ

Ba lần lập gia đình.

Cự, Hỏa, Linh

Mối lái rất nhiều nhưng vẫn khó tìm hôn phối.

Phu Quân có Cự, Kỵ – Mệnh có Cô, Qủa, Kình, Đà, Linh – Tử Tức có Tràng Sinh

Gái lấy nhiều chồng và có nhiều con.

Tham, Sát Tinh

Trai hại vợ, gái hại chồng.

Thiên Tướng, Đào, Hồng đồng cung

Trai lấy vợ đẹp, khá giả, gái lấy chồng hiền, danh giá.

Tham, Đà đồng cung

Trai lấy vợ hoang đãng, gái lấy chồng ham mê tửu sắc, chơi bời.

Sát, Đà, Riêu, Dưỡng, Linh, Hỏa

Trai giết vợ, gái giết chồng.

Kiếp, Kỵ

Vợ chồng hại nhau.

Kỵ, Đà, Hồng, Đào

Yêu nhau nhưng vẫn tìm cách lừa dối nhau. Vợ trăng hoa, ong bướm, chồng ngoại tình.

Kỵ, Riêu

Trai lấy vợ dâm đãng, loang toàng, gái lấy chồng chơi bời, nhiều ngoại tình.

Kỵ, Phục cung chiếu

Vợ chồng ghét nhau, tìm cách bôi nhọ lẫn nhau.

Lộc, Hồng đồng cung

Trai lấy vợ cỏ của.

Lộc, Phượng, Long

Trai lấy vợ rất giàu.

Lộc, Mã, Thanh Long

Lấy nhau dễ dàng, thường gặp nhau ở xa mà nên duyên vợ chồng, rất khá giả và hòa thuận.

Đào Hoa, Thai đồng cung hay xung chiếu

Vợ chồng hay đi lại, hay có con riêng rồi mới lấy nhau.

Đào, Hồng, Cái

Bỏ nhau vì những nguyên nhân loạn dâm hay ngoại tình.

Hồng, Đào, Kỵ

Vừa bỏ nhau hay vừa góa đã có người muốn lui tới cầu xin kết nghĩa trăm năm.

Đào, Riêu

Trai lấy vợ bất chính hay có ngoại tình, gái lấy chồng loạn dâm, nhiều vợ lẽ.

Mộc, Cái

Trai lấy vợ rất dâm dật, gái lấy chồng hoang đãng.

Đào, Hồng, Tả, Hữu

Trai nhiều vợ, nhưng cả lẽ rất thuận hòa. Gái thường dễ lấy chồng lại dễ bỏ chồng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 27: Cung Phu Thê

Xem cung Thê Thiếp (Phu Quân) để biết rõ những điều có liên quan đến vợ chồng, đến việc lập gia đình và hạnh phúc của cả một đời.

Trước khi nhận xét những ảnh hưởng của các sao thuộc cung Thê Thiếp (Phu Quân), phải luận đoán cẩn thận cung Mệnh, Thân, Phúc Đức, Quan Lộc và Nô Bộc, Phải cân nhắc những sự tốt xấu của mỗi cung, đoạn phối hợp với cung Thê Thiếp (Phu Quân) để luận đoán cho thật tinh vi.

Cung Mệnh, Thân, Phức Đức sáng sủa tốt đẹp, thường giải trừ đượ

c khá nhiều những hình khắc đau thương, hay những cảnh chia ly tan nát, hay những tiếng đàn ngang cung gây ra bởi ảnh hưởng cua những sao ác độc mờ ám thuộc cung Thê Thiếp (Phu Quân).

Nếu chẳng may phải lập gia đình tới lần thứ hai, hay hơn nữa lần thứ ba, thứ tư… thì nên xem kỹ Quan Lộc và cung Nô Bộc đế tìm hiểu tương lai và hạnh phúc.

Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đầu. Vợ chồng đều khá giả, chung hưởng giàu sang

– Đơn thủ tại Tý: bình thường.

– Tướng đồng cung: vợ chồng đều cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau thường hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Cả hai đều khá giả, chồng nên nhiều tuổi hơn vợ. Trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam.

– Sát đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú Quý trọn đời

– Phá đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn giận, tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Tham đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: ba lần lập gia đình, trai lấy vợ khó, gái lấy chồng nghèo.

– Phủ đồng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chồng tính cương cường nhưng chung sống được với nhau đến lúc bạc đầu. Gia đình sung túc và thường có danh giá.

– Tướng đồng cung: vợ chồng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Sát đồng cung: hình khắc hay sinh ly, nên muộn lập gia đình để tránh mấy độ buồn thương.

– Phá đồng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn.

– Tham đồng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớm khắc.

Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: chậm cưới mới được dễ dàng mọi sự và chung sống với nhau đến lúc bạc đầu, vợ đẹp và hiền. Chồng nên là cung trưởng, vợ nên là cung thứ.

– Đơn thủ tại Dậu: hay có sự bất hòa trong gia đình, thường phải xa cách nhau.

– Đơn thủ tại Tỵ: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: vợ chồng hay cãi lộn, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Lương đồng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, nếu không cũng là cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ chồng đẹp đôi và giàu sang.

– Nguyệt đồng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chồng hay nể vợ và được nhờ vợ nhiều.

– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly.

– Cự đồng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mới đoàn tụ, vợ chồng rất thông minh.

Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, và lấy người bằng tuổi (hay gần bằng tuổi nhau). Đàn ông nhờ vụ mà có tiền còn đàn bà nhờ chồng mà được hưởng giàu sang.

– Phủ đồng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu sang đến lúc bạc đầu.

– Tướng đồng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà lấy được chồng hiền và sang. Cả hai đều cương cường, lúc trẻ hòa thuận, về sau hay xích mích nhưng đều được hưởng phú Quý trọn vẹn.

– Tham đồng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau nhiều tuổi. Cả hai đều tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị hình khắc.

– Phá đồng cung: vợ chồng đều thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình.

– Sát đồng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết.

Thái Dương

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: vợ chồng hợp chung sống trong cảnh phú Quý vinh hiển cho đến lúc đầu bạc răng long.

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi, Tý: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn đường hôn phối mới tránh được những sự chẳng lành.

– Cự đồng cung tại Dần: vợ chồng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống được với nhau trong cảnh giàu sang cho đến lúc mãn chiều xế bóng.

– Cự đồng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự chia ly.

– Nguyệt đồng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa nhau nhưng cả hai đều Quý hiến, trai hay nể vợ, gái thường sợ chồng.

Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ. Ngọ. Mùi: sớm lập gia đình, vợ chồng đều cương cường, nhưng chung sống được với nhau, cả hai đều có tài và khá giả, chồng nên là con trưởng.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: nên muộn lập gia đình, cả hai không hợp tính nhau

– Lương đồng cung: sớm gặp người hiền lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn khá giả và thường là người quen thuộc trước hay có họ hàng xa với nhau. Trại lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiền và hòa hợp cho đến lúc mãn chiều xế bóng

– Cự đồng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chồng tài giỏi, có danh chức. nhưng nên muộn đường hôn phối. Nếu không tất hay xảy ra những sự tranh chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chia ly.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: vợ chồng đều tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, trai hay nể vợ.

– Nguyệt đồng cung tại Dần: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên muộn đường hôn phối để tránh những sự bất hòa hay xa cách nhau, cả hai đều có tài, trai thường sợ vợ.

Thiên Phủ

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: vợ chồng khá giả, hòa thuận đến lúc đầu bạc.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: vợ chồng chung sống sung túc, nhưng hay cãi lộn.

– Tử đồng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đầu, bợ chồng khá giả, chung hưởng giàu sang

– Liêm đồng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chồng tính cương cường nhưng chung sống được với nhau đến lúc bạc đầu. Gia đình sung túc và thường có danh giá.

– Vũ đồng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu sang đến lúc bạc đầu.

Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: vợ chồng đều Quý hiển, lấy nhau sớm, hòa thuận cho đến lúc đầu bạc. Trai lấy được vợ đẹp và giàu sang, thường nể vợ và đôi khi nhờ vợ mới có danh giá, của cải. Gái lấy được chồng hiền, đáng ngôi mệnh phụ đường đường.

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ : vợ chồng hay bất hòa, trai lấy vợ lăng loàn, dâm đăng, gái lấy phải chồng bần tiện, bất nhân. Trong lúc cưới xin, gặp nhiều trở ngại, nên muộn đường hôn phối để cố tránh những nỗi buồn khổ, chia ly.

– Đồng đồng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chồng hay nể vợ và được nhờ vợ nhiều.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly.

– Nhật đồng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa nhau nhưng cả hai đều Quý hiến, trai hay nể vợ, gái thường sợ chồng.

– Cơ đồng cung tại Thân: vợ chồng đều tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, trai hay nể vợ.

– Cơ đồng cung tại Dần: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên muộn đường hôn phối để tránh những sự bất hòa hay xa cách nhau, cả hai đều có tài, trai thường sợ vợ.

Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai lấy được vợ giàu, tài giỏi nhưng hay ghen, gái lấy được chồng sang nhưng hay chơi bời. Nên muộn lập gia đình để tránh những hình khắc hay chia ly.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: trai lấy phải vợ hay ghen và dâm đãng. Gái lấy phải chồng nghèo hay hoang đãng lưu manh. Nên muộn đường hôn phối, vì dễ gặp nhau để rồi lại dễ xa nhau, hay hình khắc nhau.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhận xét như trên nhưng vợ nên là con gái trưởng.

– Tử đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

– Liêm đồng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớm khắc.

– Vũ đồng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau nhiều tuổi. Cả hai đều tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị hình khắc.

Cự Môn

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: vợ chồng đẹp đôi, đều Quý hiến, nhưng hay bất hòa.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: vợ chồng bỏ nhau, trai hay gái đều hai hay ba lần lập gia đình.

– Đồng đồng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mỏi đoàn tụ, vợ chồng rất thông minh.

– Nhật đồng cung tại Dần: vợ chồng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống được với nhau trong cảnh giàu sang cho đến lúc mãn chiều xế bóng.

– Nhật đồng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự chia ly.

– Cơ đồng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chồng tài giỏi, có danh chức. nhưng nên muộn đường hôn phối. Nếu không tất hay xảy ra những sự tranh chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chia ly.

Thiên Tướng

– Trai có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Thê Thiếp nên nể vợ và vợ thường là con gái trưởng.

Gái có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Phu Quân nên hay tìm cách lấn át chồng và chồng thường là

con trai trưởng.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: nên muộn đường hôn phối đế tránh sự bất hòa hay xa cách.

Trai lấy vợ được đẹp, khôn ngoan, có tài đảm đang, con nhà khá giả. Gái lấy được chống có danh

chức và giỏi dang. Chồng nên hơn vợ nhiều tuổi, nếu hai người có họ xa với nhau lại càng tốt đôi.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhiều trở ngại trong việc cưới xin. Nếu muộn lập gia đình mới tránh được mọi hình khắc, chia ly.

– Tử đồng cung: vợ chồng đều cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau thường hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Cả hai đều khá giả, chồng nên nhiều tuổi hơn vợ. Trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam.

– Liêm đồng cung: vợ chồng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly.

– Vũ đồng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà lấy được chồng hiền và sang. Cả hai đều cương cường, lúc trẻ hòa thuận, về sau hay xích mích nhưng đều được hưởng phú Quý trọn vẹn.

Thiên Lương

– Trai lấy vợ có nhan sắc, gái lấy chồng phong lưu.

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: vợ chồng lấy nhau sớm và dễ dàng, cả hai đều Quý hiển, trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng nam

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau.

– Nhật đồng cung tại Mão: vợ chồng hợp chung sống trong cảnh phú Quý vinh hiển cho đến lúc đầu bạc răng long.

– Nhật đồng cung tại Dậu: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn đường hôn phối mới tránh được những sự chẳng lành.

– Đồng đồng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, nếu không cũng là cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ chồng đẹp đôi và giàu sang.

– Cơ đồng cung: sớm gặp người hiền lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn khá giả và thường là người quen thuộc trước hay có họ hàng xa với nhau. Trại lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiền và hòa hợp cho đến lúc mãn chiều xế bóng

Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: nên muộn đường hôn phối, trai lấy vợ tài giỏi nhưng hay ghen và thường là con gái trưởng, gái lấy chồng danh giá và thường là con trai trưởng, cả hai đều cương cường.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cũng như trên, vợ chồng hay bất hòa, nếu sớm lập gia đình tất phải hình khắc hay chia ly.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai hay gái phải hai ba lần lập gia đình, rất nhiều tai ương xảy ra trong cuộc sống chung

– Tử đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú Quý trọn đời

– Liêm đồng cung: hình khắc hay sinh ly, nên muộn lập gia đình để tránh mấy độ buồn thương.

– Vũ đồng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết.

Phá Quân

– Trai lấy vợ hay ghen. Gái lấy chồng bất nghĩa.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: tuy vợ chồng khá giả nhưng nên muộn đường hôn phối, nếu không trong đời tất có phen phải xa cách nhau.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hình khắc không thế tránh được, trai lấy phải vợ bất nhân, dâm đãng và lăng loàn, gái lấy phải chồng bất nghĩa, hoang đàng, chơi bời.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, nếu không tất phải hai ba lần chắp nối đường tơ.

– Tử đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn giận, tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Liêm đồng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn.

– Vũ đồng cung: vợ chồng đều thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình.

Văn Xương – Văn Khúc

Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học và thường có vợ lẽ, nhân tình. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu, có học thức. Vợ chồng chung sống thuận hòa.

Thiên Khôi – Thiên Việt

Trai lấy vợ đẹp, có học, có của, thường là trưởng nữ, gái lấy chồng sang, thường là trưởng nam.

Tả Phụ – Hữu Bật

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: cưới xin dễ dàng, khỏi cần mối lái hay lễ nghi phiền phức. Vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau trong nhiều đường đi nước bước.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: càng dễ hình khắc chia ly.

Lộc Tồn

Nên chậm cưới để tránh sự bất hòa hay chia ly sau này.

Sát Tinh

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: hay bất hòa, nếu cô phải chia ly cũng chi trong một thời gian ngắn.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cưới xin khó khăn, sự hình khắc chia ly càng dễ xảy đến, hung họa càng nhiều thêm. Trai lấy phải vợ bất nhân, dâm đãng, ghen tuông, gái lấy phải chồng bất nghĩa, hoang đàng, qủy quyệt.

Hóa Lộc

Trai lấy vợ có của, gái lấy chồng giàu sang.

Hóa Quyền

Trai nể vợ, gái được chồng danh giá.

Hóa Khoa

Trai lấy được vợ có học thức, gái lấy chồng có danh chức.

Hóa Kỵ

Vợ chồng bất hòa.

Đại Hao – Tiểu Hao

Cưới xin quá dễ dàng, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa trai lấy vợ hoang tàng, gái lấy chồng chơi bời, cờ bạc và phá của.

Thiên Mã

Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng.

Thái Tuế

Hay có sự xích mích trong gia đình.

Cô Thần – Quả Tú

Vợ chồng bất hòa hay xa cách nhau.

Đào Hoa – Hồng Loan

Cưới xin dễ dàng, trai lấy vợ đẹp nhưng thường lại lấy thêm vợ lẽ hay có nhân tình để một chỗ khác, gái lấy chồng tài hoa nhưng hay gặp phải sự rắc rối vì tình. Đào, Hồng gặp nhiều sao mờ ám xấu xa vợ chồng rất dễ bỏ nhau, hay một mất một còn.

Ân Quang – Thiên Quý

Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau.

Phục Binh

Quen nhau, thường đi lại với nhau rồi mới cưới

Tướng Quân

Cũng như trên nhưng trai sợ vợ vì vợ hay ghen. Gái tuy nể chồng, nhưng vẫn tìm cách để bắt nạt.

Đẩu Quân

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: vợ chồng hòa thuận, chung sống lâu bền.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: thường bị hình khắc tai ương.

Thiên Riêu

Cả hai vợ chồng đều bất chính và rất hoang đãng.

Tuần – Triệt án ngữ

Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn phối, may ra mới tránh được hình khắc. Thường ít nhất cũng phải hai ba độ buồn thương chia cách.

Vô Chính Diệu

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ.

Phá Quân, Tuần, Triệt án ngữ

Ba lần lập gia đình.

Cự, Hỏa, Linh

Mối lái rất nhiều nhưng vẫn khó tìm hôn phối.

Phu Quân có Cự, Kỵ – Mệnh có Cô, Qủa, Kình, Đà, Linh – Tử Tức có Tràng Sinh

Gái lấy nhiều chồng và có nhiều con.

Tham, Sát Tinh

Trai hại vợ, gái hại chồng.

Thiên Tướng, Đào, Hồng đồng cung

Trai lấy vợ đẹp, khá giả, gái lấy chồng hiền, danh giá.

Tham, Đà đồng cung

Trai lấy vợ hoang đãng, gái lấy chồng ham mê tửu sắc, chơi bời.

Sát, Đà, Riêu, Dưỡng, Linh, Hỏa

Trai giết vợ, gái giết chồng.

Kiếp, Kỵ

Vợ chồng hại nhau.

Kỵ, Đà, Hồng, Đào

Yêu nhau nhưng vẫn tìm cách lừa dối nhau. Vợ trăng hoa, ong bướm, chồng ngoại tình.

Kỵ, Riêu

Trai lấy vợ dâm đãng, loang toàng, gái lấy chồng chơi bời, nhiều ngoại tình.

Kỵ, Phục cung chiếu

Vợ chồng ghét nhau, tìm cách bôi nhọ lẫn nhau.

Lộc, Hồng đồng cung

Trai lấy vợ cỏ của.

Lộc, Phượng, Long

Trai lấy vợ rất giàu.

Lộc, Mã, Thanh Long

Lấy nhau dễ dàng, thường gặp nhau ở xa mà nên duyên vợ chồng, rất khá giả và hòa thuận.

Đào Hoa, Thai đồng cung hay xung chiếu

Vợ chồng hay đi lại, hay có con riêng rồi mới lấy nhau.

Đào, Hồng, Cái

Bỏ nhau vì những nguyên nhân loạn dâm hay ngoại tình.

Hồng, Đào, Kỵ

Vừa bỏ nhau hay vừa góa đã có người muốn lui tới cầu xin kết nghĩa trăm năm.

Đào, Riêu

Trai lấy vợ bất chính hay có ngoại tình, gái lấy chồng loạn dâm, nhiều vợ lẽ.

Mộc, Cái

Trai lấy vợ rất dâm dật, gái lấy chồng hoang đãng.

Đào, Hồng, Tả, Hữu

Trai nhiều vợ, nhưng cả lẽ rất thuận hòa. Gái thường dễ lấy chồng lại dễ bỏ chồng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button