Tử vi

Chương 28: Cung Giao Hữu

Cung Giao hữu cổ nhân gọi là cung Nô bộc. Trong xã hội cổ đại, “nô bộc” là thành viên của gia đình. Một đời làm “nô bộc”, đời đời là “nô bộc”, cho nên sự tốt xấu của cung Nô bộc đúng là có liên quan đến sự thịnh suy của gia tộc. Vì vậy các nhà Đẩu Số cổ đại khi luận đoán khá xem trọng “nô bộc” có lực hay không? nô bộc nhiều hay ít? có phản chủ không? có giúp đỡ chủ không? mức độ trợ lực cho chủ là cao hay thấp?

Ngày nay, cung Nô bộc đổi thành cung Giao hữu là một sự cách tân rất lớn. Về mặt lý luận, ngày nay đã không còn mối quan hệ chủ tớ như ngày xưa, dó đó về căn bản, không cần nhìn từ “nô bộc” để suy diễn ra vận mệnh của một gia tộc. Nhưng sự tốt xấu của các mối quan hệ giao tế là rất quan trọng đối với người hiện đại, việc sửa đổi thành cung Giao hữu đúng là đã mang lại cho khoa Đẩu Số cổ xưa một hàm nghĩa mới.

Bạn đang xem: Chương 28: Cung Giao Hữu

Có lẽ, nhiều người sẽ hoài nghi rằng: “Cổ nhân truyền lại pháp môn này, sao có thể tùy tiện sửa đổi?” Thực ra Đẩu Số là đời đời tương truyền, đã luôn luôn biến động thay đổi, từ “Thập bát phi tinh” phát triển thành “Tử Vi Đẩu Số” chính là một biến động thay đổi cực lớn. Về sau, từ thời Nam Tống cho đến Minh Thanh, đời nào cũng có người truyền lại không ít khẩu quyết khá hữu dụng, đó cũng là sự biến đổi cách tân trong Đẩu Số. Vì vậy vấn đề không phải ở chỗ có nên thay đổi hay không, mà là những thay đổi cách tân đó có hợp lý hay không?

Thử xét tam phương tứ chính của cung Nô bộc, đối cung là cung Huynh đệ, cung hội hợp là cung Phụ mẫu và cung Tử tức, đây rõ ràng là một tổ hợp tổ tông ba đời và nô bộc, cũng tức là một mô thức điển hình của gia tộc cổ xưa.

Ngày nay lấy tính chất “nô bộc” biến đổi thành tính chất “quan hệ giao tế”. Theo phái Trung Châu, cũng lấy cung Huynh đệ xem là quan hệ với người ngang vai. Lấy cung Phụ mẫu xem là quan hệ với bậc trưởng bối. Lấy cung Tử tức xem là quan hệ với những người thuộc vãn bối. Các sao của ba cung vị này hội chiếu với cung Giao hữu, vì vậy sẽ phản ảnh các mối quan hệ giao tế một cách chỉnh thể.

Lúc luận đoán Đẩu Số, khi lấy cung Giao hữu dùng để luận đoán về mối quan hệ với nhân viên làm thuê hoặc người dưới quyền, cũng cần đồng thời lấy “Phụ mẫu”xem là ông chủ, thượng cấp, hoặc bậc tiền bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo, lấy “Tử tức” xem là trợ thủ trực thuộc, hoặc những người thuộc lớp vãn bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo, và lấy “Huynh đệ” xem thành nhưng người ngang vai với mệnh tạo, còn cung Giao hữu là một phản ánh chung.

Người mới bắt đầu tiếp cận với Đẩu số thường mắc phải một bệnh, đó là không quan sát toàn diện các sao của các cung có liên quan. Lấy việc không quan sát các sao của cung “nô bộc” làm ví dụ, cổ nhân lấy cung Phụ mẫu và cung Nô bộc có quan hệ hỗ tương như thế nào, từ đó có thể biểu thị tình trạng “nô bộc” của đời “phụ mẫu”. Nếu cũng lấy cung Huynh đệ và cung Tử tức ra quan sát, xem xét mối quan hệ hỗ tương của chúng với cung Nô bộc, thì có thể biết được tình trạng “nô bộc” ba đời.

Ngày nay quan sát cung Giao hữu cũng có thể dùng biện pháp như vậy. Nếu lấy cung Phụ mẫu và cung Giao hữu ra so sánh, đồng thời tiến hành nghiên cứu mối quan hệ của chúng, thì có thể nhìn ra mối quan hệ của thượng cấp và người dưới quyền của mệnh tạo.

Ví dụ như cung Phụ mẫu có Thiên lương độc tọa ở Ngọ, cung Giao hữu có Thiên đồng độc tọa ở Tuất, còn cung Huynh đệ là Cự môn ở Thìn có Sát tinh chiếu xạ, thế là chúng ta có một giả định tốt nhất là: thượng cấp là một người rất thích soi bói, bới lông tìm vết, trong đồng sự có người ưa đâm bị thóc chọc bị gạo, vì vậy mà bản thân mệnh tạo thường bị ở vào tình trạng lúng túng, khó xử về quan hệ giao tế ở nơi làm việc, có thể sẽ bị lôi kéo vào vòng tranh chấp, bất hòa. Điềm này có thể nhìn ra từ tính chất của Thiên đồng ở cung Tuất.

Nhưng nếu Thiên lương có hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa hội hợp, thì tính chất của Thiên lương sẽ biến thành cao thượng, độ lượng, Thiên đồng thủ cung Giao hữu cũng sẽ bị ảnh hưởng của “Lộc Quyền Khoa hội” mà được cải thiện.

Trung Châu phái đưa ra phương pháp luận đoán này, có thể giúp cho người mới nghiên cứu Đẩu Số tìm ra tình trạng quan hệ nhân tế của mỗi giai đoạn trong cuộc đời một người khá rõ ràng.

Tử Vi

Tử Vi thủ Giao hữu cung, tinh diệu thái cường, tình hình giống như sau, chủ khó khống chế được hạ chức. Nếu nhập miếu, mà lại có Tả Phụ, Hữu Bật cùng Phụ Tá chư diệu đồng độ hoặc hội chiếu, thì tinh diệu càng thêm cường mạnh, tuy dù giao du với ngang hàng chủ có thể có được ích lợi, nhưng bằng hữu tất phải thắng hơn bản thân mình, mà hạ chức thì tất phải càng thêm khó khống chế. Nhưng nếu bản thân mình có tâm tính rộng rãi mênh mông có hoài bão chí khí, đề huề hợp tác với hậu bối, thì có thể cải thiện mối quan hệ giao tế, mà lại có thể được bằng hữu và vãn bối ủng hộ. Nếu Tử Vi lạc hãm, không có Phụ, Tá cát diệu hội chiếu, thì chủ hào nhoáng bên ngoài, khả năng có nhiều bằng hữu, nhưng ít tri kỷ; hoặc lại chủ dù được kết giao với những người có địa vị xã hội, nhưng chỉ là quan hệ sơ sài xa xôi không thân. Cũng chủ có nhiều hạ chức, nhưng cũng đều có chủ kiến. Tử Vi tối bất hỉ tại Giao hữu cung hội chiếu Phá Quân, nếu hội chiếu, lại kiến Không Kiếp, thì chủ vì thủ hạ mà chịu liên lụy, hoặc vì bằng hữu mà phá tài. Nếu Tử Vi vừa hội Phá Quân, lại hội Đà La, thì chủ tự chính mình vì thủ hạ mà xuất đầu lộ diện để chiêu nhạ phân tranh thị phi. Nếu Tử Vi hội chiếu tứ Sát, thì chủ vì thủ hạ dể dàng bị hỏng việc. Tại phương diện giao du, thì chủ khó giao du với bạn bè có ích lợi, dể cận tiểu nhân, hoặc bị lầm là những người có địa vị. Nếu Tử Vi và Hóa Kị cùng Kình Dương tương hội, thì chủ thủ hạ là người bạc tình vô nghĩa, được chính mình đề huề giúp đỡ nhưng ngược lại lấy oán báo ơn, hoặc chịu bị lừa dối bán đứng. Tại phương diện giao du thì chủ dốc sức vì người khác, hoặc có nhiều bang trợ, nhưng ngược lại chịu bị báo oán.

Tử Phá, chủ hạ chức vô tình vô nghĩa, đến nỗi tự bản thân mình chịu bị tổn thất. Hoặc sự nghiệp chịu đến đả kích, hoặc tiền tài chịu đến tổn thất, hoặc địa vị chịu đến dao động lung lay. Tại phương diện bằng hữu, chủ có thể được lời ngay thẳng can ngăn, nhưng nếu Sát diệu hội chiếu, thì chủ có nguyên nhân phá tài. Nhưng Sát Kị Hình Hao tịnh chiếu, thì nguyên nhân chính là vì bằng hữu hoặc hạ chức mà bị liên lụy họa bất ngờ về quan phi. Nhưng nếu có cát tinh tường diệu hội hợp, thì vì được mọi người quý trọng mà nhận được lợi ích; hạ chức tuy vô tình nghĩa, nhưng có nhiều hạ chức, mà lại cũng có một thời kỳ có được sự trợ lực. Hoặc lại chủ có cơ hội được những người có địa vị xã hội chiếu cố quan tâm. Duy chỉ quan hệ dể có xu hướng bình thường.

Tử Phủ, tình huống giống như sau, chủ có thể giao kết với những người có địa vị xã hội; có nhiều hạ chức, nhưng ý kiến không đồng nhất. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì hạ chức có nhiều chủ kiến, có khả năng thành là trợ thủ đắc lực, nếu tiến hành giúp đỡ đề huề phù dịch, thì có thể đem lại hữu ích. Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa thì không thích nghi canh kiến Lộc Tồn đồng cung, chủ hạ chức dù có thể thủ tài, nhưng cũng không thiện giỏi kinh doanh, cận có thể thủ thành bảo vệ. Cát diệu hội tập, oán hận; hoặc chủ hạ chức có âm mưu; nếu kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì có nguyên nhân phá tài, hoặc hạ chức là trộm cắp. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì chủ tự bản thân mình có hạ chức xem thường khi dể chính mình; nếu hội Liêm Trinh Hóa Kị, thì đề bạt hạ chức ngược lại bị liên lụy.

Tử Tham, chủ là người giao du rộng rãi. Nếu kiến Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, thì đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón; nếu hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì là người tài phú, quyền lực, hoặc danh dự được mọi người ủng hộ; nhưng nếu kiến Đào hoa chư diệu, lại kiến Đà La, Âm Sát, thì lại chịu bị mọi người hãm hại, hoặc vì hạ chức mà bị liên lụy; hoặc vì tại phong nguyệt giao du mà chiêu nhạ thị phi khẩu thiệt. Nếu Lộc Tồn đồng độ mà kiến Sát diệu, chủ cùng với bạn bè tranh tài, hoặc bạn bè đa tài mà bủn xỉn keo kiệt.

Tử Tướng, chủ hạ chức cùng bạn bè có trợ lực, nếu kiến Cát diệu cùng Cát hóa hội chiếu, càng thêm chủ được người có địa vị giúp đỡ trợ lực. Duy có nhiều bạn tốt mà mình quý trọng, hoặc bạn bè và hạ chức là những người có nhiều chính nghĩa. Nhưng nếu hội Sát diệu, thì chủ vì bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài, lại kiến thêm Không Kiếp, Đại Hao, thì chủ đại nhân thụ quá. Tứ Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, thì có nhiều giao tế đem lại tổn hại, hoặc bị hạ chức trộm cắp.

Tử Sát, tối hiềm Tử Sát đồng độ, chủ bị bạn bè và hạ chức bài bác xa lánh lật đỗ, hội ít cát tinh tường diệu, cũng chủ chịu bị tước đoạt tài bạch hoặc quyền lực. Lại kiến thêm Không Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ bạn bè cùng hạ chức lấy oán báo đức. Hỏa Tinh, Thiên Hình đồng độ, thì bạn bè và hạ chức là những người có nhiều cương bạo.

Thiên Cơ

Thiên Cơ thủ Giao hữu cung, hội Cát diệu thì chủ giao du rộng rãi, nhập miếu cũng giống như vậy. Nhưng hạ chức tuy dù tốt đẹp, cũng chủ thay đổi tùy từng lúc (gió chiều nào nó theo chiều đó). Đắc lực trợ thủ nhưng khó được bền vững trường cửu. Bạn bè cũng có lúc thay đổi. Đời người tuy dù không cô tịch, nhưng cũng khó được hạ chức trường kì trợ lực dài lâu. Nếu lạc hãm, hoặc hội Sát diệu, thì bạn bè tuy có nhiều, người kết oán cũng nhiều; hạ chức thay đổi người khác luôn luôn, mà lại mang trong tâm sự bất mãn. Với tính chất của Sát diệu để phân biệt, người có Kình Dương, Đà La đồng độ giống như chủ chịu khi phụ hoặc hạ chức mà bị liên lụy, lại kiến thêm Thiên Hình, thì chủ chịu hãm hại. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ, thì chủ đa tranh đa đoạt, nếu Thiên Cơ Hóa Lộc, lại càng chủ thêm vì tiền tài mà tranh đoạt. Kiến Không Kiếp, Đại Hao, tùy theo có phá tài, hoặc mới thay đổi hạ chức mà chịu tổn thất tài bạch lớn, hoặc chiêu nhạ phân tranh mà phá hao. Thiên Cơ Hóa Lộc kiến Sát tinh, vì giao hữu mà tiền tài hao tán. Canh kiến Hóa Kị, Thiên Hình đồng hội, chủ cùng với bạn bè hoặc hạ chức tranh tụng.

Cơ Nguyệt, nếu nhập miếu thì giao hữu rộng rãi; nhưng nếu bị lạc hãm, thỉ cần phải đề phòng bạn bè hoặc hạ chức có âm mưu. Nếu hội Thiên Đồng Hóa Lộc, là người làm việc tại đại cơ cấu hoặc đảm nhậm công chức, chủ có nhiều hạ chức. Giao hữu cung đồng thời hội Sát diệu các sao này, thì đề phòng hạ chức xâm hại chiếm đoạt, canh kiến Thiên Hình, chủ là người vì thủ hạ chịu bị liên lụy.

Cơ Cự, tình hình giống như sau, chủ cùng với nhiều bạn bè vô nghĩa có thị phi khẩu thiệt, hoặc tuy dù khoan hậu mà vẫn chịu bị hạ chức ngầm oán, cũng chủ giao du với những người tùy tiện ranh mãnh. Cự Môn Hóa Kị, không thích nghi canh kiến Thiên Hình, nếu kiến các sao này thì vì do phân tranh mà quan phi khẩu thiệt lớn. Kiến Sát diệu, Dương Đà chủ chịu bị liên lụy, tranh cải; kiến Hỏa Linh chủ chịu bị hãm hại; kiến Không, Kiếp, nguyên nhân chính là vì khí phách phân tranh mà phá tài.

Cơ Lương, chủ có thể giao du với bạn tốt có lợi ích, bạn bè mà mình quý trọng, nhưng mối quan hệ hữu nghị không kéo dài. Nếu kiến Cát diệu các sao này, thì được bạn bè trợ lực, hoặc chủ được hạ chức ngay thẳng chính trực. Duy chỉ hạ chức vẫn có nhiều thay đổi người khác. Cho nên Giao hữu cung nếu kiến Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, tất phải cần đối đãi tử tế với hạ chức, mới có thể thay đổi được tiên thiên (bẩm sinh) vận thế. Nếu Mệnh cung hữu Lộc Tồn đồng độ giả, càng thêm thích nghi chú ý điều chỉnh sự đãi ngộ với hạ chức. Kiến Sát Kị Hình diệu, do vì bạn bè hoặc hạ chức mà chịu bị liên lụy, hoặc chí duệ quan phi, canh kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì nguyên nhân chính là vì bị liên lụy hoặc quan phi mà phá tài. Nhưng nếu có Cát diệu đồng hội, thì cận chúc lo sợ chuyện không đâu vào đâu.

Thái Dương

Thái Dương cư Giao hữu cung, thông thường tình hình cũng chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức ngầm oán, nếu Phụ mẫu cung tinh diệu bất cát, càng thêm chủ khi bị thượng ti giao trọng trách. Bởi vì đây là Thái Dương đem quang cùng nhiệt cống hiến ban bố rộng khắp, bởi vậy vạn vật được lợi ích, nhưng vạn vật cũng không hề có một báo đáp ngược lại cho Thái Dương, thường thường ngược lại đối với Thái Dương có nhiều cớ sự ngầm oán. Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì sự trình bày ở trên có tình hình càng thêm nặng, thường thường thay mặt người khác đã từng chịu bị qua.

Nếu Thái Dương cùng với Cự Môn hội chiếu, Cự Môn Hóa Kị, thì lại thêm chủ bị nhiều oan uổng về sự phân tranh. Thậm chí là vì hạ chức mà xuất đầu lộ diện, mà ngược lại dẫn đến thượng ti và hạ chức cả hai mặt đều có sự ngầm oán. Cho nên tổ hợp tinh diệu của Giao hữu cung có giá trị yếu nhược, tất cần phải phàm mọi sự việc công bằng thẳng thắn không thành kiến, hơn nữa tuyệt đối không dẫn dắt nhập vào bất cứ cái gì can dự giao thiệp vào hoặc vòng xoáy phân tranh. Ví dụ như thay mặt nhân viên đấu tranh đòi hỏi phúc lợi, hoặc thay mặt ông chủ điều đình hòa giải đình công, cũng đều là không thích hợp. Hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật các sao này, nếu Thái Dương nhập miếu, thì chủ có thể giao du với bằng hữu có trợ lực mà lại hào sảng phóng khoán ngay thẳng, hạ chức cũng có nhiều trợ lực, nhưng có tính chất chịu bị ngầm oán khi giao trọng trách thì bất biến không thay đổi, nếu hội tứ Sát, Không Kiếp các sao này, hạ chức tất lấy oán báo đức. Cách thức hóa giải là giữ nguyên tắc kiên trì, Hơn nữa sớm dự kiến xác định chế độ, đả phá giao du người chuyên môn phụ trách chấp hành, tự bản thân mình cố hết sức mình tránh xa không quan tâm.

Nhật Nguyệt, đây là tổ hợp tinh diệu Thái Dương nhập Giao hữu cung tối cát lợi ích, chủ nhân duyên tốt đẹp, thì được bạn tốt có giúp ích, hạ chức cũng có trợ lực lớn. Cận hội Sát Hình chư diệu, nhưng về sau mới có hạ chức, có tính chất bạn bè ngầm oán hoặc chịu bị thượng ti giao trọng trách, nhưng nhân duyên vẫn tốt đẹp. Thái Dương Hóa Kị chủ thị phi, Thái Dương Hóa Kị kiến Kình Dương Đà La, thì đề phòng thủ hạ có âm mưu.

Nhật Cự, Thái Dương Cự Môn đồng độ, chủ thị phi khẩu thiệt. Kiến Sát tinh càng thêm bất lợi, xem kỹ phần trình bày ở trên. Duy Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì chủ có được bạn bè bằng hữu năng ngôn thiện biện, hoặc có nhiều bạn bè trong giới pháp luật và giới truyền bá. Cũng cùng với những người thuộc loại hành nghiệp giao vãng, nhưng về sau mới có thể cải biến thị phi, có tính chất chịu bị oán.

Nhật Lương, chủ giao du với nhiều nhân vật trong giới chính trị hoặc xã hội nhân văn, nhưng nếu kiến Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao, thì nguyên nhân chính là vì giao du mà phá hao, mà lại thậm nhạ thượng quan phi. Nếu kiến Thiên Khôi Thiên Việt, Tả Phụ Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì có được bạn bè chính trực hoặc có hạ chức trung thành, mà lại nhờ bạn bè mà có được lợi ích, được hạ chức trợ lực, duy vẫn chủ chịu bạn bè hoặc hạ chức ngầm oán. Cho nên Giao hữu cung phùng các tinh diệu này, tối kị do vì bạn bè bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, đặc biệt tại Dậu cung lạc hãm là càng thêm chính xác.

Vũ Khúc

Vũ Khúc nhập Giao hữu cung, thông thường tình hình như sau chủ có ít bằng hữu, hạ chức cũng không nhiều. Nhân duyên cũng kém tốt đẹp. Nhưng nếu hội Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, mới chủ có nhiều bạn bè và hạ chức cùng có trợ lực, nhưng vẫn khó có được tâm phúc bằng hữu hoặc tâm phúc hạ chức. Tối kị kiến Đào hoa chư diệu, lại hội Tham Lang, thì trọn cuộc đời có nhiều bằng hữu chơi bời nhậu nhẹt đàng đúm; cũng không thích nghi hội Phá Quân tái kiến Hóa Kị, Đại Hao, Thiên Vu, Âm Sát, chủ là có phá tài, tự tài trợ giúp đỡ người khác, ngược lại chịu bị người khác oán hận; cũng không thích nghi hội chiếu Thất Sát, lại kiến Sát mờ ám xấu xa, chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức bán đứng phản bội. Nói tóm lại, Vũ Khúc cư Giao hữu cung, có “Sát Phá Lang” các sao này hội hợp cũng đều không thích hợp. Vũ Khúc duy hỉ có Thiên Phủ tương hội, nếu Vũ Khúc nhập miếu, kiến Cát diệu hội chiếu, thì dù không có nhiều bằng hữu, mà lại chủ được bằng hữu cùng hạ chức ủng hộ, mà tự bản thân mình cũng có cá tính hào sảng phóng khoáng kết giao.

Vũ Phủ, chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, hơn nữa đắc lực. Vì Vũ Khúc nhập Giao hữu cung là kết cấu tinh diệu tốt đẹp nhất. Cho dù hội Sát, cũng không quá mức chủ chịu bị tiểu nhân oán hận. Duy chỉ không thích nghi Vũ Khúc Hóa Kị, canh kiến Dương Đà, Thiên Hình, thì chủ tự bản thân mình chịu bị bạn bè hạ chức khắc chế chiếm lấy tiền tài, mà lại càng dẫn đến sự tranh đoạt cực lớn.

Vũ Tham, chủ giao du với bằng hữu thuộc loại chơi bời đàng đúm ăn chơi. Kiến Đào hoa chư diệu, chủ giao du chơi bời với những bạn bè háo sắc; kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì chủ giao du chơi bời với những bạn bè ham mê cờ bạc. Nếu canh kiến Sát Kị chư diệu, thì chịu bị bạn bè hoặc hạ chức dẫn dụ cám dỗ mê hoặc, đến nỗi phá hao khuynh gia. Duy chỉ với cát tinh tường diệu hội hợp, hoặc Vũ Khúc Hóa Quyền, Hóa Lộc các sao này, mới có thể đem lại tính chất cải thiện, nhưng vẫn chủ cần phải thận trọng chọn lựa trong giao du chơi bời, cẩn thận tuyển chọn hạ chức.

Vũ Tướng, thông thường tình hình như sau chủ bạn bè hoặc hạ chức vô nghĩa, nếu kiến Sát diệu đồng độ, thì chủ tới lúc trọng yếu quan đầu thì lại bán đứng phản bội. Duy chỉ cát tinh tường diệu đồng độ, thì cận chủ bạn bè hoặc hạ chức cùng với bản thân mình tranh tài. Phùng kết cấu tinh diệu này, không thích nghi chính bản thân mình có bạn bè thâm giao nịnh hót bợ đỡ, cũng không thích nghi quý trọng những lời ngon tiếng ngọt, vâng vâng dạ dạ của hạ chức.

Vũ Sát, vì Vũ Khúc tọa Giao hữu cung chính là kết cấu phá hoại nhiều nhất, chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức bán đứng phản bội. Nếu kiến cát tinh tường diệu. Canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì chủ bạn bè cùng hạ chức tuy dù ít, nhưng có thể đắc lực, nếu giao du rộng rãi, hoặc có nhiều hạ chức, thì vẫn nhìn ra tình hình chịu bị ruồng bỏ phản bội. Vũ Khúc Hóa Kị, kiến Sát Hao Không Kiếp, thì chủ vì liên lụy bạn bè mà phá sản, phá tài; hoặc chịu hạ chức liên lụy mà có phá hao. Lộc Tồn đồng độ, thì chủ chịu bị người khác bài trừ lật đỗ, lấy oán báo đức.

Vũ Phá, Vũ Khúc Phá Quân đồng cư Giao hữu cung, chủ có nhiều hạ chức là người a dua siểm nịnh, bạn bè cũng có kẻ khẩu thị tâm phi miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Khi phùng Cát diệu hội hợp có thể không chịu bị tổn thất, hoặc bạn bè và hạ chức đều có thể có lợi, nhưng nếu phùng Đại Hao, tất phải vì bạn bè hoặc thủ hạ mà phá tài. Kiến Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức tại lúc trọng yếu quan đầu phản bội. Hóa Kị, canh kiến Sát, Hình, Âm Sát, chịu bị bán đứng phản bội mà chiêu nhạ quan phi.

Thiên Đồng

Thiên Đồng thủ Giao hữu cung, giao du rộng rãi, mà lại không câu nệ giai cấp tầng lớp. Nếu Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi Thiên Việt các sao này tịnh kiến, càng thêm chủ là người giao du rộng khắp ngũ hồ tứ hải. Về phương diện hạ chức, cũng chủ có nhiều mà lại đắc lực. Duy chỉ nếu Thiên Đồng lạc vào hãm địa, thì bằng hữu hoặc hạ chức có nhiều hãm hại, nhưng bạn tốt hoặc có thể giúp đỡ mình tháo gỡ được một ít. Hỉ có Thái Âm hoặc Thiên Lương hội chiếu, chủ có được bạn tốt có giúp ích, bạn quý người mà mình kính trọng. Hạ chức có khả năng trợ giúp, hoặc cảnh trực cương giới. Bất hỉ có Cự Môn hội chiếu, chủ dể bị bạn bè hoặc hạ chức hiểu lầm. Thiên Đồng lạc hãm canh ngộ Dương, Đà, thì bị liên lụy vì bạn bè, hoặc hạ chức hại. Nhập miếu thì cận chủ bất hòa, hoặc hạ chức không có trợ lực. Thiên Đồng lạc hãm mà kiến Hỏa, Linh, chịu bạn bè gian khí, hoặc là hạ chức chống đối châm chọc. Nhập miếu thì mức độ giảm nhẹ. Thiên Đồng lạc hãm và có Địa Không, Địa Kiếp tương hội, chủ vì do bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài. Canh kiến Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Âm Sát, thì chịu liên lụy mà khiên thiệp quan phi, đến nỗi phá hao.

Đồng Nguyệt, tình hình giống như sau chủ được giao du với bạn tốt có giúp ích, hoặc hạ chức có nhiều trợ lực. Duy nếu tứ Sát tịnh kiến, lại kiến Thiên Hư, Âm Sát, thì chủ do vì bạn bè mà chịu bị hại, hoặc hạ chức có âm mưu, thích nghi gia tăng đề phòng.

Đồng Lương, chủ có nhiều bạn bè bằng hữu chính trực cảnh giới, hoặc hạ chức có khả năng trung thành với chức vụ. Nếu tứ Sát, Hình, Hao tịnh kiến, lại kiến Âm Sát, Phỉ Liêm, thì dể bị thủ hạ hãm hại, mà sự việc đưa vào kiện tụng, kiến Không Kiếp các sao này, chủ phá hao.

Đồng Cự, chủ cùng với bạn bè hoặc hạ chức có nhiều hiểu lầm, hoặc ngược lại trở thành thù hận. Có Dương Đà hội chiếu càng thêm nhiều thị phi tranh tụng. Kiến Không Kiếp, Âm Sát, thì do vì bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài. Nếu tứ Sát, Hình Kị, Hao Hư tịnh kiến, thì giao hữu tuy dù nhiều, bất quá chỉ có vài người là bằng hữu; hạ chức tuy dù nhiều, bất quá chỉ có có tên trong danh phận. Đời người không tránh khỏi sự cô tịch.

Liêm Trinh

Liêm Trinh tọa Giao hữu cung, chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, nhưng chưa hẳn đã có trợ lực, cần phải xem xét cẩn thận nhập miếu hay lạc hãm cùng với tinh diệu hội chiếu mà xác định. Tối hỉ kiến Lộc, vô luận là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, cũng đều chủ được bạn bè trợ lực mà đắc tài, hoặc hạ chức có khả năng phát sinh tiền tài. Cho dù Liêm Trinh lạc hãm, cũng bất quá chỉ làm giảm bớt mà thôi. Nhưng nếu Liêm Trinh lạc hãm Hóa Kị mà lại phùng Sát diệu, thì ngược lại chủ vì bạn bè mà phá tài. Hội Văn Khúc Hóa Kị, chủ vay mượn tiền không trả (tá trái bất hoàn); hội Tham Lang, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức dẫn dụ mê hoặc, tham gia đầu cơ, đổ bác mà đưa đến phá tài; nếu canh kiến Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, thì bị dẫn dụ mê hoặc mà vì sắc phá tài. Nếu Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, canh hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Hình, Đại Háo, Địa Kiếp, Địa Không các sao này, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức liên lụy mà phát sinh quan phi. Nếu Liêm Trinh tái Hóa Kị, dể phát sinh lao ngục chi tai. Kiến Âm Sát giả, cần phải đề phòng hạ chức hãm hại.

Liêm Tướng, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn đồng độ, canh kiến Cát diệu tại Tam phương Tứ chính phù trợ, chủ được bằng hữu trợ lực hưng gia, hoặc hạ chức có thể trợ giúp mình phát sinh tiền tài. Hóa Kị giả, tuy kiến Cát diệu, cũng đề phòng bằng hữu hoặc hạ chức tuy dù có thể trợ giúp mình, nhưng cũng có liên quan đến phá tài.

Liêm Sát, chủ có nhiều bằng hữu cương bạo, hạ chức cùng với bản thân mình về tình cảm không hòa hiệp. Liêm Trinh Hóa Kị, canh kiến Ác Sát, cổ nhân gọi là “Ác nô khi chủ”. Cũng chủ là hạ chức trộm ngầm chiếm đoạt. Tất phải được Liêm Trinh Hóa Lộc, mà lại Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi Thiên Việt tịnh chiếu, canh hỉ kiến Huynh đệ cung có Thiên Phủ Hóa Khoa, Liêm Trinh Thất Sát mới hóa giải thành tường hòa chi khí, chủ bằng hữu cùng hạ chức cương nghị. Nhất là duy chỉ Liêm Trinh Hóa Kị, mà bất phùng Sát Hình các sao, cũng chủ dể kết giao với giới quân cảnh và bác sỹ thầy thuốc.

Liêm Phá, Liêm Trinh Phá Quân tại Giao hữu cung đồng độ, nếu hội Sát diệu, thì dể chiêu dẫn hạ chức phản bội chống lại, hoặc chủ chịu bị bằng hữu hãm hại, hoặc bằng hữu phản mục thành cừu. Kiến Thiên Hình, Đại Hao, Không Kiếp, càng thêm nguyên nhân chính là vì liên quan đến quan phi. Duy có thể nhờ cậy trưởng bối hoặc thượng ti của chính mình trợ lực hóa giải.

Liêm Phủ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì hữu tình hậu trọng sâu nặng, hạ chức thành khẩn trung trực; Liêm Trinh Hóa Lộc, thì ngược lại nguyên nhân chính là vì bằng hữu hoặc hạ chức trợ lực mà đắc hưng gia. Kiến Cát diệu, càng thêm chủ có bằng hữu hoặc hạ chức ủng hộ, cũng chủ thượng ti của chính mình có sự nghiệp đỉnh thịnh, cho nên tự thân mình hoạch cát; kiến Hóa Kị, Hình Sát, thì ân phản thành cừu, hoặc đề bạt hạ chức, mà hạ chức phản bội chống lại.

Thiên Phủ

Thiên Phủ tọa Giao hữu cung, chủ giao du rộng rãi, nhưng cẩn thận chọn bạn mà chơi. Duy ở đây so với tính chất của Thiên Đồng về giao du rộng rãi bất đồng, Thiên Đồng giao hữu, bất câu nệ xuất thân địa vị. Cũng cùng với Liêm Trinh có giao du rộng rãi bất cẩn, Liêm Trinh dể tổn hại khi giao hữu. Thiên Phủ thủ Giao hữu cung, chủ có nhiều hạ chức giống như Thiên Đồng có nhiều hạ chức, đồng thời tất phải có thành phần tình cảm; Liêm Trinh có nhiều hạ chức, thì kiêm chủ tự thân mình thường dể cùng với hạ chức gắn kết thành một khối (đả thành nhất phiến), mà lại có nhiều sinh hoạt riêng tư giao lưu lui tới, mà Thiên Phủ thủ Giao hữu cung, chủ đắc hạ chức tôn trọng, chính tự thân mình làm trưởng bối phụ bối. Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, hội Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc đắc cát tinh tường diệu toàn chiếu, thì bằng hữu và hạ chức cũng đều trung thành đối với chính mình.

Tứ Sát đồng độ hoặc hội chiếu, thì bằng hữu hoặc hạ chức tụ tán vô định. Hoặc ái mộ bằng hữu, xem thường lăng nhục hạ chức. Nhưng Thiên Phủ sở hội với Thiên Tướng lạc hãm vô lực, canh kiến Không Kiếp Hình Kị Hao Sát các sao này, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức âm mưu hãm hại, hoặc thôn tính chiếm đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, không có Ác diệu khác hội Khoa, thì chủ có bằng hữu hoặc hạ chức vô tình vô nghĩa, thành hậu đãi người khác, ngược lại hung chung khích mạt.

Thái Âm

Thái Âm nhập miếu thủ Giao hữu cung, chủ cuộc đời có nhiều bạn tốt, cũng dể được hạ chức trợ lực. Nhưng không thích nghi kiến Thiên Cơ hội chiếu, tuy dù chủ giao du rộng rãi, có nhiều hạ chức, duy chỉ dể thường luôn cải biến, khó có được thâm giao bằng hữu, cũng không vĩnh cửu đắc lực trợ thủ. Thái Dương đồng độ, thì là người thích sự giao kết rộng rãi, tiêu sài phóng khoáng hào sảng, cũng chỉ chủ tình cảm chợt nồng hậu chợt bạc bẽo. Thái Âm lạc hãm thủ Giao hữu cung, thì dể tổn hại sự giao du với bằng hữu, hoặc dể sai lầm tin tưởng vào thủ hạ tiểu nhân. Kiến Ác diệu Sát tinh hội hợp, cũng chủ chịu bị âm mưu hãm hại, xâm hại thôn tính chiếm đoạt. Kiến Không Kiếp, Đại Hao chủ vì bằng hữu phá tài, hoặc do vì thủ hạ nhân phạm sai lầm mà tự thân mình chịu bị tổn thất. Kiến Kình Dương, Đà La, thì dể làm tự thân mình rời xa người tri kỷ làm hại, hoặc đối với hạ chức ban bố ân huệ, ngược lại chịu bị báo oán. Kiến Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ là người nhiều mưu mô mà lao lực. Kiến Thiên Hình đồng độ, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức uy hiếp. Kiến Âm Sát, Thiên Vu, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức âm tổn, xâm hại thôn tính tài vụ, hoặc hạ chức đối với chính mình có những lời dèm pha với thượng ti.

Tham Lang

Tham Lang thủ Giao hữu cung, nhập miếu, kiến Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Vu các sao này hội chiếu, chủ là người giao du rộng rãi, nhân tế sinh hoạt được sôi nổi sinh động, rất được bằng hữu hoan nghênh, danh tiếng bia miệng lan truyền trong nội bộ xã giao. Nhưng thật tế động lực thì bất túc. Nếu canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, thì là nhân vật cầm đầu trong giới xã giao, được mọi người tôn kính. Tại phần trình bày ở trên về tổ hợp tinh diệu tình hình như sau, cũng chủ hạ chức ít là người thành thật, mà tự bản thân mình cũng là người thường dể lơ là xem nhẹ sự thành thật (thật kiền phái). Nên tương ứng gia tăng chú ý cải thiện, không thì đối với sự nghiệp của bản thân mình có phương hại trở ngại. Thông thường tình hình giống như sau, Tham Lang thủ Giao hữu cung, tất phải là yêu thích sự kết giao, hoặc thư họa cầm kì, hoặc y bặc tinh tướng, hoặc tửu sắc tài khí, hoặc phong hoa tuyết nguyệt, hoặc tôn giáo tín ngưỡng, nhìn vào tính chất của tinh diệu hội chiếu mà xác định. Tối hỉ kiến Thiên Hình đồng độ, thì chủ là người tuy dù có nhiều đam mê nhiều sở thích, nhưng cũng có khả năng tự luật tự kiềm chế. Cũng hỉ kiến Hoa Cái đồng độ, chủ hỉ nghiên cứu về triết lí tông giáo. Không thích nghi kiến Hàm Trì, Đại Hao, Hồng Loan, Thiên Hỉ, Thiên Diêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, kiến thì có nhiều tửu nhục bằng hữu. Canh kiến Sát diệu, nguyên nhân chính là lạm giao mà sinh tai, hoặc sai lầm khi nghe theo lời sàm ngôn dèm pha của hạ chức mà chiêu nhạ thị phi mà phát sinh phiền toái, thậm chí là nguyên nhân đưa đến phá bại, hoặc bị gặp âm mưu ám toán.

Cự Môn

Cự Môn thủ Giao hữu cung, tối hỉ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật hội chiếu, chủ được giao du với người năng ngôn thiện biện, bạn bè là người đa trí đa mưu, mà lại được bằng hữu trợ lực; hạ chức cũng có người trung thực can gián, có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia sáng nghiệp. Vưu hỉ Thái Dương đồng độ, chủ có được bạn bè là người trượng nghĩa. Cổ nhân thì cho rằng “Chủ chiêu nghĩa phó báo ân”. Dù kết cấu tinh hệ có giá trị như đã trình bày ở trên, vẫn chủ có bằng hữu nhân hoặc hạ chức gây ra khẩu thiệt tranh cải, bất quá chỉ là cùng với người lương thiện giao du chơi bời, không đến mức phải phản bội thù ghét nhau. Duy chỉ Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, thì có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức là những người phù hoạt tùy tiện ranh mãnh, khó làm người tâm phúc thân tín gởi gắm tâm sự riêng tư. Thiên Đồng và Cự Môn đồng độ, nhều thị phi khẩu thiệt, bằng hữu bạn bè cùng hạ chức tâm khẩu bất nhất. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì có nhiều thị phi khẩu thiệt phiền nhiễu, mà lại không có bằng hữu cùng hạ chức trợ lực. Canh kiến tứ Sát, thì chủ bằng hữu hoặc hạ chức thất tín bội nghĩa lật lọng. Kiến Âm Sát, Thiên Nguyệt, thì chủ có âm mưu hãm hại, hoặc điềm ngôn mật ngữ để lừa dối gian trá. Tái kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì phá tài háo tổn, hoặc bị xâm hại thôn tính chiếm đoạt tài vật, hoặc tự bản thân mình bị tổn hại về lợi ích.

Thiên Tướng

Thiên Tướng thủ Giao hữu cung, thông thường tình hình giống như sau có thể được xem là tốt đẹp nhất cho tinh diệu, là người bẩm sinh có được sự cảm nhận về chính nghĩa, mà lại chủ là người có nhiệt tâm, cho nên chủ được giao du với bằng hữu có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia, là chính bản thân mình cống hiến sức lực cho bằng hữu chân chính, đồng thời cũng chủ được hạ chức gắng sức giúp đỡ, mà lại trung thành tận tâm tận lực có thể nhờ cậy tin cẩn. Nếu kiến Tả Phụ Hữu Bật, cũng chủ tự bản thân mình giao du rộng rãi, hoặc có nhiều hạ chức. Nếu kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, nguyên nhân bằng hữu cùng hạ chức có thể đối với tự bản thân mình có sự cực đại bang trợ. Canh kiến Tử Vi hội chiếu, thì chủ được bạn quý bạn mà mình kính trọng, cùng với hạ chức trung thành can gián tôi luyện. Kiến Thiên Phủ mang theo Cát diệu hội chiếu, bằng hữu hoặc hạ chức thành phác chất phác thật thà lương thiện, có trợ lực, khi bản thân mình xuất hiện nguy khốn gian nan thì có thể gia tăng viện thủ trợ giúp. Không thích nghi cùng với Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ được bạn bè bằng hữu vô tín vô nghĩa, cũng chủ là hạ chức phản bội ruồng bỏ. Cùng với Liêm Trinh hội chiếu hoặc đồng độ, kiến Sát diệu Hình Kị các sao này, ngược lại dể giao du với bạn bè tổn hại, hoặc chịu bị liên lụy vì hạ chức thân tín, tổn hại. Vũ Khúc Phá Quân đồng thời củng chiếu, thì thi ân ngược lại dể bị gặp oán. Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu, thì giao du tuy dù rộng rãi, nhưng không có tri kỷ; hạ chức tuy dù nhiều, nhưng không đắc lực. Canh kiến Sát Hình chư diệu, thì chủ tự bản thân mình đã từng là đại nhân thụ quá. Nếu Sát, Hình, Kị, Hao nhiều chư ác diệu lai hội chiếu, thì bằng hữu hoặc hạ chức cũng đều là những người có tâm nhiều bất lương làm tổn hại; hoặc là vì bằng hữu, hạ chức mà đưa tới bản thân mình tổn hao rất to lớn.

Thiên Lương

Thiên Lương thủ Giao hữu cung, thông thường tình huống giống như sau chủ bằng hữu không có nhiều, hạ chức không nhiều. Duy chỉ cùng với Thiên Cơ đồng độ, nhưng sau đó mới chủ bằng hữu hoặc hạ chức có nhiều, nhưng vẫn luôn luôn chịu họa ách thay cho hạ chức, thay cho bằng hữu. Nếu đắc hội Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, hoặc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu hoặc đồng độ, mới chủ được hạ chức ủng hộ, mà lại trung thành có trợ lực, cũng đắc giao du với bạn bè cảnh thương hỗ trợ giúp ích. Lại đắc thêm Thiên Đồng đồng độ, giao du rộng rãi, có nhiều bạn tốt, có trợ lực cũng có nhiều thủ hạ. Nếu cát tinh tường diệu tịnh hội, mà Thái Dương đồng độ, thì chủ đắc giao du với quý nhân chi bằng hữu. Mà lại chủ được bằng hữu đề bạt. Hạ chức là những người đa tài đã qua tôi luyện. Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ do vì giao du mà sinh tai. Nếu Thái Dương đồng độ, không có Cát diệu, kiến Sát, không thích nghi do vì bằng hữu mà bị cuốn vào trong vòng chính trị. Cũng không thích nghi tham gia vào các thế lực cạnh tranh. Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì chủ bằng hữu cùng hạ chức không có trợ lực. Canh kiến Đại Hao, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt, đề phòng chịu bị gặp phải âm mưu ám toán, hoặc nguyên nhân vì thủ hạ bằng hữu phù động mà đưa đến bản thân mình chịu tổn thất. Nếu Thiên Lương và Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, thì chủ cùng với bằng hữu hoặc hạ chức phát sinh từ tụng.

Thất Sát

Thất Sát nhập vào Giao hữu cung, kết giao với những người ít đôn hậu, hạ chức cũng có nhiều cạnh tranh thị phi. Khi có các tinh diệu mang các giá trị như thế này, thích nghi chớ nên nghe lời dèm pha gây xích mích chia rẻ, phàm mọi sự cũng nên đều phải thận trọng tra soát. Kiêm thính tắc minh (sáng suốt thì nghe lời phải), thiên thính tắc ám (ngu muội thì nghe lời sai trái). Nếu ngộ Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc, bất quá chỉ là chủ kết giao rộng rãi, tuy dù có tính chất tranh đấu thị phi nhưng vẫn được cải thiện, nhưng vẫn chủ không thích nghi. Nếu Lộc Tồn và Thất Sát đồng độ, thì càng thêm chủ chịu bị mọi người bài trừ lật đỗ xa lánh cấu xé khuynh yết. Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc hội chiếu, kiến Sát diệu tuy dù nhẹ, cũng đề phòng do vì bằng hữu mà chịu liên lụy, hoặc hạ chức khuynh hãm mà đưa đến phá sản. Hoặc do vì thủ hạ nhân làm hỏng sự việc mà dẫn đến sự nghiệp thất bại. Hoặc như cổ nhân thường nói “Cường nô áp chủ”. Thất Sát thủ Giao hữu cung, nếu vô Cát diệu hóa giải, tức là bất ngộ Sát, cũng chủ chịu bằng hữu bạn bè đố kị, hãm hại, hoặc bị hạ chức phản bội bỏ rơi, hoặc hạ chức là bọn trộm cắp thâu đạo, xâm thôn chiếm đoạt biển thủ. Duy chỉ có Tử Vi đồng độ. Mới có khả năng hóa giải tính chất bất lương, ngược lại chủ có được trợ lực. Duy chỉ như không có nhiều (vô chúng) Cát củng chiếu, lại kiến Sát Kị Hình Hao, thì suốt đời chịu bị liên lụy liên quan đến lợi dụng bóc lột chiếm đoạt xâm đoạt.

Phá Quân

Phá Quân thủ Giao hữu cung, thông thường tình huống giống như sau cũng chủ do vì bằng hữu mà chiêu dẫn đến phá hao, hoặc do vì hạ chức phản bội bỏ rơi bối khí mà dẫn đến sự nghiệp chịu bị tổn hại, tài bạch phá tán. Nếu canh kiến Sát diệu chiếu hội, thì chiêu oán phản bội bỏ rơi bối khí càng thêm nặng, đến nỗi dẫn đến phát sinh tai qua. Cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, thì chủ do vì bằng hữu mà rước lấy quan phi hoành họa. Hoặc chịu bị hạ chức âm mưu gây tổn hại, hoặc xâm thôn ngầm chiếm đoạt ngầm biển thủ đạo đoạt. Tối hiềm Vũ Khúc đồng độ, chủ bằng hữu cùng hạ chức khẩu thị tâm phi. Duy chỉ Tử Vi đồng độ là tốt đẹp nhất, ngược lại chủ đắc ích lợi, cùng cảnh trực trung gián của những hạ chức đây là do cát tinh tường diệu hóa giải, thì bằng hữu và hạ chức vẫn bất lợi, duy chỉ là tha lụy (liên lụy) được giảm nhẹ.

Phụ Tá – Sát Diệu

Văn Xương, Văn Khúc.

Thông thường giống như chủ có nhiều bằng hữu cùng hạ chức. Nhưng Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kị, thì chủ hạ chức làm việc phục vụ thiếu tài năng, bằng hữu bạn bè ít trợ lực, không thích nghi trông chờ dựa vào để sáng lập sự nghiệp. Văn Xương Hóa Kị kiến Sát, chủ do vì bằng hữu hoặc hạ chức mà đưa đến văn thư bị sai xót thất ngộ. Văn Khúc Hóa Kị kiến Sát, thì nguyên nhân chính là vì chịu ảnh hưởng của bằng hữu bạn bè, mà đưa đến đầu tư bị sai lầm thất ngộ.

Tả Phụ, Hữu Bật.

Thông thường chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, mà lại đắc lực. Duy chỉ tất phải cần ngộ Cát diệu các sao này hội hợp thì mới là đúng. Nếu cùng với Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Nguyệt hội hợp, thì tuy dù có nhiều nhưng vô ích. Thích nghi viễn li rời xa tiểu nhân.

Thiên Khôi, Thiên Việt.

Thông thường chủ được bằng hữu trợ lực, lại là có nhiều hạ chức triệu tập bên dưới. Nhưng kiến Sát, Kị, Hình, Hao cùng Không Kiếp đồng hội, ngược lại chủ bằng hữu cùng hạ chức là những người bạc bẽo vô tình.

Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa.

Thông thường chủ được giao du với những người có địa vị xã hội rất cao; lại chủ có nhiều người thủ hạ đắc lực, có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia sáng nghiệp. Nếu lại thêm gia hội cát tinh tường diệu, thì người này người kia đề huề giúp đỡ trợ lực càng thêm to lớn. Nếu kiến Sát tinh Ác diệu, thì tuy dù giao du với những người quyền thế, cũng đề phòng nguyên nhân đưa đến tổn hại. Hoặc nguyên nhân là do hạ nhân tôi tớ ngược lại vượt trội áp đảo hơn bản thân mình.

Lộc Tồn, Thiên Mã.

Chủ xuất ngoại có thể được mọi người trợ lực sinh tài. Nếu cận đắc Lộc Tồn đồng độ, mà lại chính diệu bất cát, ngược lại chủ chịu bị mọi người đấu đá loại trừ. Canh kiến Sát diệu càng thêm hung.

Kình Dương, Đà La.

Thông thường chủ chịu bị liên quan liên lụy. Kiến Hình Kị, thì có liên quan đến quan ti chi ách. Tái kiến Không Kiếp, Đại Hao, chủ chịu bị liên lụy phá sản.

Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Thông thường chủ chịu bị mọi người hiểu lầm. Canh kiến Âm Sát, Kiếp Sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ chịu bị mọi người ám toán mà dẫn đến tổn thất. Hoặc chủ gặp phải người trộm cắp thâu đạo, xâm thôn ngầm chiếm đoạt.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 28: Cung Giao Hữu

Cung Giao hữu cổ nhân gọi là cung Nô bộc. Trong xã hội cổ đại, “nô bộc” là thành viên của gia đình. Một đời làm “nô bộc”, đời đời là “nô bộc”, cho nên sự tốt xấu của cung Nô bộc đúng là có liên quan đến sự thịnh suy của gia tộc. Vì vậy các nhà Đẩu Số cổ đại khi luận đoán khá xem trọng “nô bộc” có lực hay không? nô bộc nhiều hay ít? có phản chủ không? có giúp đỡ chủ không? mức độ trợ lực cho chủ là cao hay thấp?

Ngày nay, cung Nô bộc đổi thành cung Giao hữu là một sự cách tân rất lớn. Về mặt lý luận, ngày nay đã không còn mối quan hệ chủ tớ như ngày xưa, dó đó về căn bản, không cần nhìn từ “nô bộc” để suy diễn ra vận mệnh của một gia tộc. Nhưng sự tốt xấu của các mối quan hệ giao tế là rất quan trọng đối với người hiện đại, việc sửa đổi thành cung Giao hữu đúng là đã mang lại cho khoa Đẩu Số cổ xưa một hàm nghĩa mới.

Có lẽ, nhiều người sẽ hoài nghi rằng: “Cổ nhân truyền lại pháp môn này, sao có thể tùy tiện sửa đổi?” Thực ra Đẩu Số là đời đời tương truyền, đã luôn luôn biến động thay đổi, từ “Thập bát phi tinh” phát triển thành “Tử Vi Đẩu Số” chính là một biến động thay đổi cực lớn. Về sau, từ thời Nam Tống cho đến Minh Thanh, đời nào cũng có người truyền lại không ít khẩu quyết khá hữu dụng, đó cũng là sự biến đổi cách tân trong Đẩu Số. Vì vậy vấn đề không phải ở chỗ có nên thay đổi hay không, mà là những thay đổi cách tân đó có hợp lý hay không?

Thử xét tam phương tứ chính của cung Nô bộc, đối cung là cung Huynh đệ, cung hội hợp là cung Phụ mẫu và cung Tử tức, đây rõ ràng là một tổ hợp tổ tông ba đời và nô bộc, cũng tức là một mô thức điển hình của gia tộc cổ xưa.

Ngày nay lấy tính chất “nô bộc” biến đổi thành tính chất “quan hệ giao tế”. Theo phái Trung Châu, cũng lấy cung Huynh đệ xem là quan hệ với người ngang vai. Lấy cung Phụ mẫu xem là quan hệ với bậc trưởng bối. Lấy cung Tử tức xem là quan hệ với những người thuộc vãn bối. Các sao của ba cung vị này hội chiếu với cung Giao hữu, vì vậy sẽ phản ảnh các mối quan hệ giao tế một cách chỉnh thể.

Lúc luận đoán Đẩu Số, khi lấy cung Giao hữu dùng để luận đoán về mối quan hệ với nhân viên làm thuê hoặc người dưới quyền, cũng cần đồng thời lấy “Phụ mẫu”xem là ông chủ, thượng cấp, hoặc bậc tiền bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo, lấy “Tử tức” xem là trợ thủ trực thuộc, hoặc những người thuộc lớp vãn bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo, và lấy “Huynh đệ” xem thành nhưng người ngang vai với mệnh tạo, còn cung Giao hữu là một phản ánh chung.

Người mới bắt đầu tiếp cận với Đẩu số thường mắc phải một bệnh, đó là không quan sát toàn diện các sao của các cung có liên quan. Lấy việc không quan sát các sao của cung “nô bộc” làm ví dụ, cổ nhân lấy cung Phụ mẫu và cung Nô bộc có quan hệ hỗ tương như thế nào, từ đó có thể biểu thị tình trạng “nô bộc” của đời “phụ mẫu”. Nếu cũng lấy cung Huynh đệ và cung Tử tức ra quan sát, xem xét mối quan hệ hỗ tương của chúng với cung Nô bộc, thì có thể biết được tình trạng “nô bộc” ba đời.

Ngày nay quan sát cung Giao hữu cũng có thể dùng biện pháp như vậy. Nếu lấy cung Phụ mẫu và cung Giao hữu ra so sánh, đồng thời tiến hành nghiên cứu mối quan hệ của chúng, thì có thể nhìn ra mối quan hệ của thượng cấp và người dưới quyền của mệnh tạo.

Ví dụ như cung Phụ mẫu có Thiên lương độc tọa ở Ngọ, cung Giao hữu có Thiên đồng độc tọa ở Tuất, còn cung Huynh đệ là Cự môn ở Thìn có Sát tinh chiếu xạ, thế là chúng ta có một giả định tốt nhất là: thượng cấp là một người rất thích soi bói, bới lông tìm vết, trong đồng sự có người ưa đâm bị thóc chọc bị gạo, vì vậy mà bản thân mệnh tạo thường bị ở vào tình trạng lúng túng, khó xử về quan hệ giao tế ở nơi làm việc, có thể sẽ bị lôi kéo vào vòng tranh chấp, bất hòa. Điềm này có thể nhìn ra từ tính chất của Thiên đồng ở cung Tuất.

Nhưng nếu Thiên lương có hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa hội hợp, thì tính chất của Thiên lương sẽ biến thành cao thượng, độ lượng, Thiên đồng thủ cung Giao hữu cũng sẽ bị ảnh hưởng của “Lộc Quyền Khoa hội” mà được cải thiện.

Trung Châu phái đưa ra phương pháp luận đoán này, có thể giúp cho người mới nghiên cứu Đẩu Số tìm ra tình trạng quan hệ nhân tế của mỗi giai đoạn trong cuộc đời một người khá rõ ràng.

Tử Vi

Tử Vi thủ Giao hữu cung, tinh diệu thái cường, tình hình giống như sau, chủ khó khống chế được hạ chức. Nếu nhập miếu, mà lại có Tả Phụ, Hữu Bật cùng Phụ Tá chư diệu đồng độ hoặc hội chiếu, thì tinh diệu càng thêm cường mạnh, tuy dù giao du với ngang hàng chủ có thể có được ích lợi, nhưng bằng hữu tất phải thắng hơn bản thân mình, mà hạ chức thì tất phải càng thêm khó khống chế. Nhưng nếu bản thân mình có tâm tính rộng rãi mênh mông có hoài bão chí khí, đề huề hợp tác với hậu bối, thì có thể cải thiện mối quan hệ giao tế, mà lại có thể được bằng hữu và vãn bối ủng hộ. Nếu Tử Vi lạc hãm, không có Phụ, Tá cát diệu hội chiếu, thì chủ hào nhoáng bên ngoài, khả năng có nhiều bằng hữu, nhưng ít tri kỷ; hoặc lại chủ dù được kết giao với những người có địa vị xã hội, nhưng chỉ là quan hệ sơ sài xa xôi không thân. Cũng chủ có nhiều hạ chức, nhưng cũng đều có chủ kiến. Tử Vi tối bất hỉ tại Giao hữu cung hội chiếu Phá Quân, nếu hội chiếu, lại kiến Không Kiếp, thì chủ vì thủ hạ mà chịu liên lụy, hoặc vì bằng hữu mà phá tài. Nếu Tử Vi vừa hội Phá Quân, lại hội Đà La, thì chủ tự chính mình vì thủ hạ mà xuất đầu lộ diện để chiêu nhạ phân tranh thị phi. Nếu Tử Vi hội chiếu tứ Sát, thì chủ vì thủ hạ dể dàng bị hỏng việc. Tại phương diện giao du, thì chủ khó giao du với bạn bè có ích lợi, dể cận tiểu nhân, hoặc bị lầm là những người có địa vị. Nếu Tử Vi và Hóa Kị cùng Kình Dương tương hội, thì chủ thủ hạ là người bạc tình vô nghĩa, được chính mình đề huề giúp đỡ nhưng ngược lại lấy oán báo ơn, hoặc chịu bị lừa dối bán đứng. Tại phương diện giao du thì chủ dốc sức vì người khác, hoặc có nhiều bang trợ, nhưng ngược lại chịu bị báo oán.

Tử Phá, chủ hạ chức vô tình vô nghĩa, đến nỗi tự bản thân mình chịu bị tổn thất. Hoặc sự nghiệp chịu đến đả kích, hoặc tiền tài chịu đến tổn thất, hoặc địa vị chịu đến dao động lung lay. Tại phương diện bằng hữu, chủ có thể được lời ngay thẳng can ngăn, nhưng nếu Sát diệu hội chiếu, thì chủ có nguyên nhân phá tài. Nhưng Sát Kị Hình Hao tịnh chiếu, thì nguyên nhân chính là vì bằng hữu hoặc hạ chức mà bị liên lụy họa bất ngờ về quan phi. Nhưng nếu có cát tinh tường diệu hội hợp, thì vì được mọi người quý trọng mà nhận được lợi ích; hạ chức tuy vô tình nghĩa, nhưng có nhiều hạ chức, mà lại cũng có một thời kỳ có được sự trợ lực. Hoặc lại chủ có cơ hội được những người có địa vị xã hội chiếu cố quan tâm. Duy chỉ quan hệ dể có xu hướng bình thường.

Tử Phủ, tình huống giống như sau, chủ có thể giao kết với những người có địa vị xã hội; có nhiều hạ chức, nhưng ý kiến không đồng nhất. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì hạ chức có nhiều chủ kiến, có khả năng thành là trợ thủ đắc lực, nếu tiến hành giúp đỡ đề huề phù dịch, thì có thể đem lại hữu ích. Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa thì không thích nghi canh kiến Lộc Tồn đồng cung, chủ hạ chức dù có thể thủ tài, nhưng cũng không thiện giỏi kinh doanh, cận có thể thủ thành bảo vệ. Cát diệu hội tập, oán hận; hoặc chủ hạ chức có âm mưu; nếu kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì có nguyên nhân phá tài, hoặc hạ chức là trộm cắp. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì chủ tự bản thân mình có hạ chức xem thường khi dể chính mình; nếu hội Liêm Trinh Hóa Kị, thì đề bạt hạ chức ngược lại bị liên lụy.

Tử Tham, chủ là người giao du rộng rãi. Nếu kiến Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, thì đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón; nếu hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì là người tài phú, quyền lực, hoặc danh dự được mọi người ủng hộ; nhưng nếu kiến Đào hoa chư diệu, lại kiến Đà La, Âm Sát, thì lại chịu bị mọi người hãm hại, hoặc vì hạ chức mà bị liên lụy; hoặc vì tại phong nguyệt giao du mà chiêu nhạ thị phi khẩu thiệt. Nếu Lộc Tồn đồng độ mà kiến Sát diệu, chủ cùng với bạn bè tranh tài, hoặc bạn bè đa tài mà bủn xỉn keo kiệt.

Tử Tướng, chủ hạ chức cùng bạn bè có trợ lực, nếu kiến Cát diệu cùng Cát hóa hội chiếu, càng thêm chủ được người có địa vị giúp đỡ trợ lực. Duy có nhiều bạn tốt mà mình quý trọng, hoặc bạn bè và hạ chức là những người có nhiều chính nghĩa. Nhưng nếu hội Sát diệu, thì chủ vì bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài, lại kiến thêm Không Kiếp, Đại Hao, thì chủ đại nhân thụ quá. Tứ Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, thì có nhiều giao tế đem lại tổn hại, hoặc bị hạ chức trộm cắp.

Tử Sát, tối hiềm Tử Sát đồng độ, chủ bị bạn bè và hạ chức bài bác xa lánh lật đỗ, hội ít cát tinh tường diệu, cũng chủ chịu bị tước đoạt tài bạch hoặc quyền lực. Lại kiến thêm Không Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ bạn bè cùng hạ chức lấy oán báo đức. Hỏa Tinh, Thiên Hình đồng độ, thì bạn bè và hạ chức là những người có nhiều cương bạo.

Thiên Cơ

Thiên Cơ thủ Giao hữu cung, hội Cát diệu thì chủ giao du rộng rãi, nhập miếu cũng giống như vậy. Nhưng hạ chức tuy dù tốt đẹp, cũng chủ thay đổi tùy từng lúc (gió chiều nào nó theo chiều đó). Đắc lực trợ thủ nhưng khó được bền vững trường cửu. Bạn bè cũng có lúc thay đổi. Đời người tuy dù không cô tịch, nhưng cũng khó được hạ chức trường kì trợ lực dài lâu. Nếu lạc hãm, hoặc hội Sát diệu, thì bạn bè tuy có nhiều, người kết oán cũng nhiều; hạ chức thay đổi người khác luôn luôn, mà lại mang trong tâm sự bất mãn. Với tính chất của Sát diệu để phân biệt, người có Kình Dương, Đà La đồng độ giống như chủ chịu khi phụ hoặc hạ chức mà bị liên lụy, lại kiến thêm Thiên Hình, thì chủ chịu hãm hại. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ, thì chủ đa tranh đa đoạt, nếu Thiên Cơ Hóa Lộc, lại càng chủ thêm vì tiền tài mà tranh đoạt. Kiến Không Kiếp, Đại Hao, tùy theo có phá tài, hoặc mới thay đổi hạ chức mà chịu tổn thất tài bạch lớn, hoặc chiêu nhạ phân tranh mà phá hao. Thiên Cơ Hóa Lộc kiến Sát tinh, vì giao hữu mà tiền tài hao tán. Canh kiến Hóa Kị, Thiên Hình đồng hội, chủ cùng với bạn bè hoặc hạ chức tranh tụng.

Cơ Nguyệt, nếu nhập miếu thì giao hữu rộng rãi; nhưng nếu bị lạc hãm, thỉ cần phải đề phòng bạn bè hoặc hạ chức có âm mưu. Nếu hội Thiên Đồng Hóa Lộc, là người làm việc tại đại cơ cấu hoặc đảm nhậm công chức, chủ có nhiều hạ chức. Giao hữu cung đồng thời hội Sát diệu các sao này, thì đề phòng hạ chức xâm hại chiếm đoạt, canh kiến Thiên Hình, chủ là người vì thủ hạ chịu bị liên lụy.

Cơ Cự, tình hình giống như sau, chủ cùng với nhiều bạn bè vô nghĩa có thị phi khẩu thiệt, hoặc tuy dù khoan hậu mà vẫn chịu bị hạ chức ngầm oán, cũng chủ giao du với những người tùy tiện ranh mãnh. Cự Môn Hóa Kị, không thích nghi canh kiến Thiên Hình, nếu kiến các sao này thì vì do phân tranh mà quan phi khẩu thiệt lớn. Kiến Sát diệu, Dương Đà chủ chịu bị liên lụy, tranh cải; kiến Hỏa Linh chủ chịu bị hãm hại; kiến Không, Kiếp, nguyên nhân chính là vì khí phách phân tranh mà phá tài.

Cơ Lương, chủ có thể giao du với bạn tốt có lợi ích, bạn bè mà mình quý trọng, nhưng mối quan hệ hữu nghị không kéo dài. Nếu kiến Cát diệu các sao này, thì được bạn bè trợ lực, hoặc chủ được hạ chức ngay thẳng chính trực. Duy chỉ hạ chức vẫn có nhiều thay đổi người khác. Cho nên Giao hữu cung nếu kiến Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, tất phải cần đối đãi tử tế với hạ chức, mới có thể thay đổi được tiên thiên (bẩm sinh) vận thế. Nếu Mệnh cung hữu Lộc Tồn đồng độ giả, càng thêm thích nghi chú ý điều chỉnh sự đãi ngộ với hạ chức. Kiến Sát Kị Hình diệu, do vì bạn bè hoặc hạ chức mà chịu bị liên lụy, hoặc chí duệ quan phi, canh kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì nguyên nhân chính là vì bị liên lụy hoặc quan phi mà phá tài. Nhưng nếu có Cát diệu đồng hội, thì cận chúc lo sợ chuyện không đâu vào đâu.

Thái Dương

Thái Dương cư Giao hữu cung, thông thường tình hình cũng chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức ngầm oán, nếu Phụ mẫu cung tinh diệu bất cát, càng thêm chủ khi bị thượng ti giao trọng trách. Bởi vì đây là Thái Dương đem quang cùng nhiệt cống hiến ban bố rộng khắp, bởi vậy vạn vật được lợi ích, nhưng vạn vật cũng không hề có một báo đáp ngược lại cho Thái Dương, thường thường ngược lại đối với Thái Dương có nhiều cớ sự ngầm oán. Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì sự trình bày ở trên có tình hình càng thêm nặng, thường thường thay mặt người khác đã từng chịu bị qua.

Nếu Thái Dương cùng với Cự Môn hội chiếu, Cự Môn Hóa Kị, thì lại thêm chủ bị nhiều oan uổng về sự phân tranh. Thậm chí là vì hạ chức mà xuất đầu lộ diện, mà ngược lại dẫn đến thượng ti và hạ chức cả hai mặt đều có sự ngầm oán. Cho nên tổ hợp tinh diệu của Giao hữu cung có giá trị yếu nhược, tất cần phải phàm mọi sự việc công bằng thẳng thắn không thành kiến, hơn nữa tuyệt đối không dẫn dắt nhập vào bất cứ cái gì can dự giao thiệp vào hoặc vòng xoáy phân tranh. Ví dụ như thay mặt nhân viên đấu tranh đòi hỏi phúc lợi, hoặc thay mặt ông chủ điều đình hòa giải đình công, cũng đều là không thích hợp. Hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật các sao này, nếu Thái Dương nhập miếu, thì chủ có thể giao du với bằng hữu có trợ lực mà lại hào sảng phóng khoán ngay thẳng, hạ chức cũng có nhiều trợ lực, nhưng có tính chất chịu bị ngầm oán khi giao trọng trách thì bất biến không thay đổi, nếu hội tứ Sát, Không Kiếp các sao này, hạ chức tất lấy oán báo đức. Cách thức hóa giải là giữ nguyên tắc kiên trì, Hơn nữa sớm dự kiến xác định chế độ, đả phá giao du người chuyên môn phụ trách chấp hành, tự bản thân mình cố hết sức mình tránh xa không quan tâm.

Nhật Nguyệt, đây là tổ hợp tinh diệu Thái Dương nhập Giao hữu cung tối cát lợi ích, chủ nhân duyên tốt đẹp, thì được bạn tốt có giúp ích, hạ chức cũng có trợ lực lớn. Cận hội Sát Hình chư diệu, nhưng về sau mới có hạ chức, có tính chất bạn bè ngầm oán hoặc chịu bị thượng ti giao trọng trách, nhưng nhân duyên vẫn tốt đẹp. Thái Dương Hóa Kị chủ thị phi, Thái Dương Hóa Kị kiến Kình Dương Đà La, thì đề phòng thủ hạ có âm mưu.

Nhật Cự, Thái Dương Cự Môn đồng độ, chủ thị phi khẩu thiệt. Kiến Sát tinh càng thêm bất lợi, xem kỹ phần trình bày ở trên. Duy Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì chủ có được bạn bè bằng hữu năng ngôn thiện biện, hoặc có nhiều bạn bè trong giới pháp luật và giới truyền bá. Cũng cùng với những người thuộc loại hành nghiệp giao vãng, nhưng về sau mới có thể cải biến thị phi, có tính chất chịu bị oán.

Nhật Lương, chủ giao du với nhiều nhân vật trong giới chính trị hoặc xã hội nhân văn, nhưng nếu kiến Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao, thì nguyên nhân chính là vì giao du mà phá hao, mà lại thậm nhạ thượng quan phi. Nếu kiến Thiên Khôi Thiên Việt, Tả Phụ Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì có được bạn bè chính trực hoặc có hạ chức trung thành, mà lại nhờ bạn bè mà có được lợi ích, được hạ chức trợ lực, duy vẫn chủ chịu bạn bè hoặc hạ chức ngầm oán. Cho nên Giao hữu cung phùng các tinh diệu này, tối kị do vì bạn bè bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, đặc biệt tại Dậu cung lạc hãm là càng thêm chính xác.

Vũ Khúc

Vũ Khúc nhập Giao hữu cung, thông thường tình hình như sau chủ có ít bằng hữu, hạ chức cũng không nhiều. Nhân duyên cũng kém tốt đẹp. Nhưng nếu hội Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, mới chủ có nhiều bạn bè và hạ chức cùng có trợ lực, nhưng vẫn khó có được tâm phúc bằng hữu hoặc tâm phúc hạ chức. Tối kị kiến Đào hoa chư diệu, lại hội Tham Lang, thì trọn cuộc đời có nhiều bằng hữu chơi bời nhậu nhẹt đàng đúm; cũng không thích nghi hội Phá Quân tái kiến Hóa Kị, Đại Hao, Thiên Vu, Âm Sát, chủ là có phá tài, tự tài trợ giúp đỡ người khác, ngược lại chịu bị người khác oán hận; cũng không thích nghi hội chiếu Thất Sát, lại kiến Sát mờ ám xấu xa, chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức bán đứng phản bội. Nói tóm lại, Vũ Khúc cư Giao hữu cung, có “Sát Phá Lang” các sao này hội hợp cũng đều không thích hợp. Vũ Khúc duy hỉ có Thiên Phủ tương hội, nếu Vũ Khúc nhập miếu, kiến Cát diệu hội chiếu, thì dù không có nhiều bằng hữu, mà lại chủ được bằng hữu cùng hạ chức ủng hộ, mà tự bản thân mình cũng có cá tính hào sảng phóng khoáng kết giao.

Vũ Phủ, chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, hơn nữa đắc lực. Vì Vũ Khúc nhập Giao hữu cung là kết cấu tinh diệu tốt đẹp nhất. Cho dù hội Sát, cũng không quá mức chủ chịu bị tiểu nhân oán hận. Duy chỉ không thích nghi Vũ Khúc Hóa Kị, canh kiến Dương Đà, Thiên Hình, thì chủ tự bản thân mình chịu bị bạn bè hạ chức khắc chế chiếm lấy tiền tài, mà lại càng dẫn đến sự tranh đoạt cực lớn.

Vũ Tham, chủ giao du với bằng hữu thuộc loại chơi bời đàng đúm ăn chơi. Kiến Đào hoa chư diệu, chủ giao du chơi bời với những bạn bè háo sắc; kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì chủ giao du chơi bời với những bạn bè ham mê cờ bạc. Nếu canh kiến Sát Kị chư diệu, thì chịu bị bạn bè hoặc hạ chức dẫn dụ cám dỗ mê hoặc, đến nỗi phá hao khuynh gia. Duy chỉ với cát tinh tường diệu hội hợp, hoặc Vũ Khúc Hóa Quyền, Hóa Lộc các sao này, mới có thể đem lại tính chất cải thiện, nhưng vẫn chủ cần phải thận trọng chọn lựa trong giao du chơi bời, cẩn thận tuyển chọn hạ chức.

Vũ Tướng, thông thường tình hình như sau chủ bạn bè hoặc hạ chức vô nghĩa, nếu kiến Sát diệu đồng độ, thì chủ tới lúc trọng yếu quan đầu thì lại bán đứng phản bội. Duy chỉ cát tinh tường diệu đồng độ, thì cận chủ bạn bè hoặc hạ chức cùng với bản thân mình tranh tài. Phùng kết cấu tinh diệu này, không thích nghi chính bản thân mình có bạn bè thâm giao nịnh hót bợ đỡ, cũng không thích nghi quý trọng những lời ngon tiếng ngọt, vâng vâng dạ dạ của hạ chức.

Vũ Sát, vì Vũ Khúc tọa Giao hữu cung chính là kết cấu phá hoại nhiều nhất, chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức bán đứng phản bội. Nếu kiến cát tinh tường diệu. Canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các sao này, thì chủ bạn bè cùng hạ chức tuy dù ít, nhưng có thể đắc lực, nếu giao du rộng rãi, hoặc có nhiều hạ chức, thì vẫn nhìn ra tình hình chịu bị ruồng bỏ phản bội. Vũ Khúc Hóa Kị, kiến Sát Hao Không Kiếp, thì chủ vì liên lụy bạn bè mà phá sản, phá tài; hoặc chịu hạ chức liên lụy mà có phá hao. Lộc Tồn đồng độ, thì chủ chịu bị người khác bài trừ lật đỗ, lấy oán báo đức.

Vũ Phá, Vũ Khúc Phá Quân đồng cư Giao hữu cung, chủ có nhiều hạ chức là người a dua siểm nịnh, bạn bè cũng có kẻ khẩu thị tâm phi miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Khi phùng Cát diệu hội hợp có thể không chịu bị tổn thất, hoặc bạn bè và hạ chức đều có thể có lợi, nhưng nếu phùng Đại Hao, tất phải vì bạn bè hoặc thủ hạ mà phá tài. Kiến Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ chịu bị bạn bè hoặc hạ chức tại lúc trọng yếu quan đầu phản bội. Hóa Kị, canh kiến Sát, Hình, Âm Sát, chịu bị bán đứng phản bội mà chiêu nhạ quan phi.

Thiên Đồng

Thiên Đồng thủ Giao hữu cung, giao du rộng rãi, mà lại không câu nệ giai cấp tầng lớp. Nếu Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi Thiên Việt các sao này tịnh kiến, càng thêm chủ là người giao du rộng khắp ngũ hồ tứ hải. Về phương diện hạ chức, cũng chủ có nhiều mà lại đắc lực. Duy chỉ nếu Thiên Đồng lạc vào hãm địa, thì bằng hữu hoặc hạ chức có nhiều hãm hại, nhưng bạn tốt hoặc có thể giúp đỡ mình tháo gỡ được một ít. Hỉ có Thái Âm hoặc Thiên Lương hội chiếu, chủ có được bạn tốt có giúp ích, bạn quý người mà mình kính trọng. Hạ chức có khả năng trợ giúp, hoặc cảnh trực cương giới. Bất hỉ có Cự Môn hội chiếu, chủ dể bị bạn bè hoặc hạ chức hiểu lầm. Thiên Đồng lạc hãm canh ngộ Dương, Đà, thì bị liên lụy vì bạn bè, hoặc hạ chức hại. Nhập miếu thì cận chủ bất hòa, hoặc hạ chức không có trợ lực. Thiên Đồng lạc hãm mà kiến Hỏa, Linh, chịu bạn bè gian khí, hoặc là hạ chức chống đối châm chọc. Nhập miếu thì mức độ giảm nhẹ. Thiên Đồng lạc hãm và có Địa Không, Địa Kiếp tương hội, chủ vì do bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài. Canh kiến Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Âm Sát, thì chịu liên lụy mà khiên thiệp quan phi, đến nỗi phá hao.

Đồng Nguyệt, tình hình giống như sau chủ được giao du với bạn tốt có giúp ích, hoặc hạ chức có nhiều trợ lực. Duy nếu tứ Sát tịnh kiến, lại kiến Thiên Hư, Âm Sát, thì chủ do vì bạn bè mà chịu bị hại, hoặc hạ chức có âm mưu, thích nghi gia tăng đề phòng.

Đồng Lương, chủ có nhiều bạn bè bằng hữu chính trực cảnh giới, hoặc hạ chức có khả năng trung thành với chức vụ. Nếu tứ Sát, Hình, Hao tịnh kiến, lại kiến Âm Sát, Phỉ Liêm, thì dể bị thủ hạ hãm hại, mà sự việc đưa vào kiện tụng, kiến Không Kiếp các sao này, chủ phá hao.

Đồng Cự, chủ cùng với bạn bè hoặc hạ chức có nhiều hiểu lầm, hoặc ngược lại trở thành thù hận. Có Dương Đà hội chiếu càng thêm nhiều thị phi tranh tụng. Kiến Không Kiếp, Âm Sát, thì do vì bạn bè hoặc hạ chức mà phá tài. Nếu tứ Sát, Hình Kị, Hao Hư tịnh kiến, thì giao hữu tuy dù nhiều, bất quá chỉ có vài người là bằng hữu; hạ chức tuy dù nhiều, bất quá chỉ có có tên trong danh phận. Đời người không tránh khỏi sự cô tịch.

Liêm Trinh

Liêm Trinh tọa Giao hữu cung, chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, nhưng chưa hẳn đã có trợ lực, cần phải xem xét cẩn thận nhập miếu hay lạc hãm cùng với tinh diệu hội chiếu mà xác định. Tối hỉ kiến Lộc, vô luận là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, cũng đều chủ được bạn bè trợ lực mà đắc tài, hoặc hạ chức có khả năng phát sinh tiền tài. Cho dù Liêm Trinh lạc hãm, cũng bất quá chỉ làm giảm bớt mà thôi. Nhưng nếu Liêm Trinh lạc hãm Hóa Kị mà lại phùng Sát diệu, thì ngược lại chủ vì bạn bè mà phá tài. Hội Văn Khúc Hóa Kị, chủ vay mượn tiền không trả (tá trái bất hoàn); hội Tham Lang, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức dẫn dụ mê hoặc, tham gia đầu cơ, đổ bác mà đưa đến phá tài; nếu canh kiến Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, thì bị dẫn dụ mê hoặc mà vì sắc phá tài. Nếu Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, canh hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Hình, Đại Háo, Địa Kiếp, Địa Không các sao này, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức liên lụy mà phát sinh quan phi. Nếu Liêm Trinh tái Hóa Kị, dể phát sinh lao ngục chi tai. Kiến Âm Sát giả, cần phải đề phòng hạ chức hãm hại.

Liêm Tướng, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn đồng độ, canh kiến Cát diệu tại Tam phương Tứ chính phù trợ, chủ được bằng hữu trợ lực hưng gia, hoặc hạ chức có thể trợ giúp mình phát sinh tiền tài. Hóa Kị giả, tuy kiến Cát diệu, cũng đề phòng bằng hữu hoặc hạ chức tuy dù có thể trợ giúp mình, nhưng cũng có liên quan đến phá tài.

Liêm Sát, chủ có nhiều bằng hữu cương bạo, hạ chức cùng với bản thân mình về tình cảm không hòa hiệp. Liêm Trinh Hóa Kị, canh kiến Ác Sát, cổ nhân gọi là “Ác nô khi chủ”. Cũng chủ là hạ chức trộm ngầm chiếm đoạt. Tất phải được Liêm Trinh Hóa Lộc, mà lại Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi Thiên Việt tịnh chiếu, canh hỉ kiến Huynh đệ cung có Thiên Phủ Hóa Khoa, Liêm Trinh Thất Sát mới hóa giải thành tường hòa chi khí, chủ bằng hữu cùng hạ chức cương nghị. Nhất là duy chỉ Liêm Trinh Hóa Kị, mà bất phùng Sát Hình các sao, cũng chủ dể kết giao với giới quân cảnh và bác sỹ thầy thuốc.

Liêm Phá, Liêm Trinh Phá Quân tại Giao hữu cung đồng độ, nếu hội Sát diệu, thì dể chiêu dẫn hạ chức phản bội chống lại, hoặc chủ chịu bị bằng hữu hãm hại, hoặc bằng hữu phản mục thành cừu. Kiến Thiên Hình, Đại Hao, Không Kiếp, càng thêm nguyên nhân chính là vì liên quan đến quan phi. Duy có thể nhờ cậy trưởng bối hoặc thượng ti của chính mình trợ lực hóa giải.

Liêm Phủ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì hữu tình hậu trọng sâu nặng, hạ chức thành khẩn trung trực; Liêm Trinh Hóa Lộc, thì ngược lại nguyên nhân chính là vì bằng hữu hoặc hạ chức trợ lực mà đắc hưng gia. Kiến Cát diệu, càng thêm chủ có bằng hữu hoặc hạ chức ủng hộ, cũng chủ thượng ti của chính mình có sự nghiệp đỉnh thịnh, cho nên tự thân mình hoạch cát; kiến Hóa Kị, Hình Sát, thì ân phản thành cừu, hoặc đề bạt hạ chức, mà hạ chức phản bội chống lại.

Thiên Phủ

Thiên Phủ tọa Giao hữu cung, chủ giao du rộng rãi, nhưng cẩn thận chọn bạn mà chơi. Duy ở đây so với tính chất của Thiên Đồng về giao du rộng rãi bất đồng, Thiên Đồng giao hữu, bất câu nệ xuất thân địa vị. Cũng cùng với Liêm Trinh có giao du rộng rãi bất cẩn, Liêm Trinh dể tổn hại khi giao hữu. Thiên Phủ thủ Giao hữu cung, chủ có nhiều hạ chức giống như Thiên Đồng có nhiều hạ chức, đồng thời tất phải có thành phần tình cảm; Liêm Trinh có nhiều hạ chức, thì kiêm chủ tự thân mình thường dể cùng với hạ chức gắn kết thành một khối (đả thành nhất phiến), mà lại có nhiều sinh hoạt riêng tư giao lưu lui tới, mà Thiên Phủ thủ Giao hữu cung, chủ đắc hạ chức tôn trọng, chính tự thân mình làm trưởng bối phụ bối. Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, hội Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc đắc cát tinh tường diệu toàn chiếu, thì bằng hữu và hạ chức cũng đều trung thành đối với chính mình.

Tứ Sát đồng độ hoặc hội chiếu, thì bằng hữu hoặc hạ chức tụ tán vô định. Hoặc ái mộ bằng hữu, xem thường lăng nhục hạ chức. Nhưng Thiên Phủ sở hội với Thiên Tướng lạc hãm vô lực, canh kiến Không Kiếp Hình Kị Hao Sát các sao này, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức âm mưu hãm hại, hoặc thôn tính chiếm đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, không có Ác diệu khác hội Khoa, thì chủ có bằng hữu hoặc hạ chức vô tình vô nghĩa, thành hậu đãi người khác, ngược lại hung chung khích mạt.

Thái Âm

Thái Âm nhập miếu thủ Giao hữu cung, chủ cuộc đời có nhiều bạn tốt, cũng dể được hạ chức trợ lực. Nhưng không thích nghi kiến Thiên Cơ hội chiếu, tuy dù chủ giao du rộng rãi, có nhiều hạ chức, duy chỉ dể thường luôn cải biến, khó có được thâm giao bằng hữu, cũng không vĩnh cửu đắc lực trợ thủ. Thái Dương đồng độ, thì là người thích sự giao kết rộng rãi, tiêu sài phóng khoáng hào sảng, cũng chỉ chủ tình cảm chợt nồng hậu chợt bạc bẽo. Thái Âm lạc hãm thủ Giao hữu cung, thì dể tổn hại sự giao du với bằng hữu, hoặc dể sai lầm tin tưởng vào thủ hạ tiểu nhân. Kiến Ác diệu Sát tinh hội hợp, cũng chủ chịu bị âm mưu hãm hại, xâm hại thôn tính chiếm đoạt. Kiến Không Kiếp, Đại Hao chủ vì bằng hữu phá tài, hoặc do vì thủ hạ nhân phạm sai lầm mà tự thân mình chịu bị tổn thất. Kiến Kình Dương, Đà La, thì dể làm tự thân mình rời xa người tri kỷ làm hại, hoặc đối với hạ chức ban bố ân huệ, ngược lại chịu bị báo oán. Kiến Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ là người nhiều mưu mô mà lao lực. Kiến Thiên Hình đồng độ, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức uy hiếp. Kiến Âm Sát, Thiên Vu, chủ chịu bị bằng hữu hoặc hạ chức âm tổn, xâm hại thôn tính tài vụ, hoặc hạ chức đối với chính mình có những lời dèm pha với thượng ti.

Tham Lang

Tham Lang thủ Giao hữu cung, nhập miếu, kiến Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Vu các sao này hội chiếu, chủ là người giao du rộng rãi, nhân tế sinh hoạt được sôi nổi sinh động, rất được bằng hữu hoan nghênh, danh tiếng bia miệng lan truyền trong nội bộ xã giao. Nhưng thật tế động lực thì bất túc. Nếu canh kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, thì là nhân vật cầm đầu trong giới xã giao, được mọi người tôn kính. Tại phần trình bày ở trên về tổ hợp tinh diệu tình hình như sau, cũng chủ hạ chức ít là người thành thật, mà tự bản thân mình cũng là người thường dể lơ là xem nhẹ sự thành thật (thật kiền phái). Nên tương ứng gia tăng chú ý cải thiện, không thì đối với sự nghiệp của bản thân mình có phương hại trở ngại. Thông thường tình hình giống như sau, Tham Lang thủ Giao hữu cung, tất phải là yêu thích sự kết giao, hoặc thư họa cầm kì, hoặc y bặc tinh tướng, hoặc tửu sắc tài khí, hoặc phong hoa tuyết nguyệt, hoặc tôn giáo tín ngưỡng, nhìn vào tính chất của tinh diệu hội chiếu mà xác định. Tối hỉ kiến Thiên Hình đồng độ, thì chủ là người tuy dù có nhiều đam mê nhiều sở thích, nhưng cũng có khả năng tự luật tự kiềm chế. Cũng hỉ kiến Hoa Cái đồng độ, chủ hỉ nghiên cứu về triết lí tông giáo. Không thích nghi kiến Hàm Trì, Đại Hao, Hồng Loan, Thiên Hỉ, Thiên Diêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, kiến thì có nhiều tửu nhục bằng hữu. Canh kiến Sát diệu, nguyên nhân chính là lạm giao mà sinh tai, hoặc sai lầm khi nghe theo lời sàm ngôn dèm pha của hạ chức mà chiêu nhạ thị phi mà phát sinh phiền toái, thậm chí là nguyên nhân đưa đến phá bại, hoặc bị gặp âm mưu ám toán.

Cự Môn

Cự Môn thủ Giao hữu cung, tối hỉ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật hội chiếu, chủ được giao du với người năng ngôn thiện biện, bạn bè là người đa trí đa mưu, mà lại được bằng hữu trợ lực; hạ chức cũng có người trung thực can gián, có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia sáng nghiệp. Vưu hỉ Thái Dương đồng độ, chủ có được bạn bè là người trượng nghĩa. Cổ nhân thì cho rằng “Chủ chiêu nghĩa phó báo ân”. Dù kết cấu tinh hệ có giá trị như đã trình bày ở trên, vẫn chủ có bằng hữu nhân hoặc hạ chức gây ra khẩu thiệt tranh cải, bất quá chỉ là cùng với người lương thiện giao du chơi bời, không đến mức phải phản bội thù ghét nhau. Duy chỉ Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, thì có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức là những người phù hoạt tùy tiện ranh mãnh, khó làm người tâm phúc thân tín gởi gắm tâm sự riêng tư. Thiên Đồng và Cự Môn đồng độ, nhều thị phi khẩu thiệt, bằng hữu bạn bè cùng hạ chức tâm khẩu bất nhất. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì có nhiều thị phi khẩu thiệt phiền nhiễu, mà lại không có bằng hữu cùng hạ chức trợ lực. Canh kiến tứ Sát, thì chủ bằng hữu hoặc hạ chức thất tín bội nghĩa lật lọng. Kiến Âm Sát, Thiên Nguyệt, thì chủ có âm mưu hãm hại, hoặc điềm ngôn mật ngữ để lừa dối gian trá. Tái kiến Không Kiếp, Đại Hao, thì phá tài háo tổn, hoặc bị xâm hại thôn tính chiếm đoạt tài vật, hoặc tự bản thân mình bị tổn hại về lợi ích.

Thiên Tướng

Thiên Tướng thủ Giao hữu cung, thông thường tình hình giống như sau có thể được xem là tốt đẹp nhất cho tinh diệu, là người bẩm sinh có được sự cảm nhận về chính nghĩa, mà lại chủ là người có nhiệt tâm, cho nên chủ được giao du với bằng hữu có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia, là chính bản thân mình cống hiến sức lực cho bằng hữu chân chính, đồng thời cũng chủ được hạ chức gắng sức giúp đỡ, mà lại trung thành tận tâm tận lực có thể nhờ cậy tin cẩn. Nếu kiến Tả Phụ Hữu Bật, cũng chủ tự bản thân mình giao du rộng rãi, hoặc có nhiều hạ chức. Nếu kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, nguyên nhân bằng hữu cùng hạ chức có thể đối với tự bản thân mình có sự cực đại bang trợ. Canh kiến Tử Vi hội chiếu, thì chủ được bạn quý bạn mà mình kính trọng, cùng với hạ chức trung thành can gián tôi luyện. Kiến Thiên Phủ mang theo Cát diệu hội chiếu, bằng hữu hoặc hạ chức thành phác chất phác thật thà lương thiện, có trợ lực, khi bản thân mình xuất hiện nguy khốn gian nan thì có thể gia tăng viện thủ trợ giúp. Không thích nghi cùng với Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ được bạn bè bằng hữu vô tín vô nghĩa, cũng chủ là hạ chức phản bội ruồng bỏ. Cùng với Liêm Trinh hội chiếu hoặc đồng độ, kiến Sát diệu Hình Kị các sao này, ngược lại dể giao du với bạn bè tổn hại, hoặc chịu bị liên lụy vì hạ chức thân tín, tổn hại. Vũ Khúc Phá Quân đồng thời củng chiếu, thì thi ân ngược lại dể bị gặp oán. Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu, thì giao du tuy dù rộng rãi, nhưng không có tri kỷ; hạ chức tuy dù nhiều, nhưng không đắc lực. Canh kiến Sát Hình chư diệu, thì chủ tự bản thân mình đã từng là đại nhân thụ quá. Nếu Sát, Hình, Kị, Hao nhiều chư ác diệu lai hội chiếu, thì bằng hữu hoặc hạ chức cũng đều là những người có tâm nhiều bất lương làm tổn hại; hoặc là vì bằng hữu, hạ chức mà đưa tới bản thân mình tổn hao rất to lớn.

Thiên Lương

Thiên Lương thủ Giao hữu cung, thông thường tình huống giống như sau chủ bằng hữu không có nhiều, hạ chức không nhiều. Duy chỉ cùng với Thiên Cơ đồng độ, nhưng sau đó mới chủ bằng hữu hoặc hạ chức có nhiều, nhưng vẫn luôn luôn chịu họa ách thay cho hạ chức, thay cho bằng hữu. Nếu đắc hội Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, hoặc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu hoặc đồng độ, mới chủ được hạ chức ủng hộ, mà lại trung thành có trợ lực, cũng đắc giao du với bạn bè cảnh thương hỗ trợ giúp ích. Lại đắc thêm Thiên Đồng đồng độ, giao du rộng rãi, có nhiều bạn tốt, có trợ lực cũng có nhiều thủ hạ. Nếu cát tinh tường diệu tịnh hội, mà Thái Dương đồng độ, thì chủ đắc giao du với quý nhân chi bằng hữu. Mà lại chủ được bằng hữu đề bạt. Hạ chức là những người đa tài đã qua tôi luyện. Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ do vì giao du mà sinh tai. Nếu Thái Dương đồng độ, không có Cát diệu, kiến Sát, không thích nghi do vì bằng hữu mà bị cuốn vào trong vòng chính trị. Cũng không thích nghi tham gia vào các thế lực cạnh tranh. Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì chủ bằng hữu cùng hạ chức không có trợ lực. Canh kiến Đại Hao, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt, đề phòng chịu bị gặp phải âm mưu ám toán, hoặc nguyên nhân vì thủ hạ bằng hữu phù động mà đưa đến bản thân mình chịu tổn thất. Nếu Thiên Lương và Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, thì chủ cùng với bằng hữu hoặc hạ chức phát sinh từ tụng.

Thất Sát

Thất Sát nhập vào Giao hữu cung, kết giao với những người ít đôn hậu, hạ chức cũng có nhiều cạnh tranh thị phi. Khi có các tinh diệu mang các giá trị như thế này, thích nghi chớ nên nghe lời dèm pha gây xích mích chia rẻ, phàm mọi sự cũng nên đều phải thận trọng tra soát. Kiêm thính tắc minh (sáng suốt thì nghe lời phải), thiên thính tắc ám (ngu muội thì nghe lời sai trái). Nếu ngộ Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc, bất quá chỉ là chủ kết giao rộng rãi, tuy dù có tính chất tranh đấu thị phi nhưng vẫn được cải thiện, nhưng vẫn chủ không thích nghi. Nếu Lộc Tồn và Thất Sát đồng độ, thì càng thêm chủ chịu bị mọi người bài trừ lật đỗ xa lánh cấu xé khuynh yết. Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc hội chiếu, kiến Sát diệu tuy dù nhẹ, cũng đề phòng do vì bằng hữu mà chịu liên lụy, hoặc hạ chức khuynh hãm mà đưa đến phá sản. Hoặc do vì thủ hạ nhân làm hỏng sự việc mà dẫn đến sự nghiệp thất bại. Hoặc như cổ nhân thường nói “Cường nô áp chủ”. Thất Sát thủ Giao hữu cung, nếu vô Cát diệu hóa giải, tức là bất ngộ Sát, cũng chủ chịu bằng hữu bạn bè đố kị, hãm hại, hoặc bị hạ chức phản bội bỏ rơi, hoặc hạ chức là bọn trộm cắp thâu đạo, xâm thôn chiếm đoạt biển thủ. Duy chỉ có Tử Vi đồng độ. Mới có khả năng hóa giải tính chất bất lương, ngược lại chủ có được trợ lực. Duy chỉ như không có nhiều (vô chúng) Cát củng chiếu, lại kiến Sát Kị Hình Hao, thì suốt đời chịu bị liên lụy liên quan đến lợi dụng bóc lột chiếm đoạt xâm đoạt.

Phá Quân

Phá Quân thủ Giao hữu cung, thông thường tình huống giống như sau cũng chủ do vì bằng hữu mà chiêu dẫn đến phá hao, hoặc do vì hạ chức phản bội bỏ rơi bối khí mà dẫn đến sự nghiệp chịu bị tổn hại, tài bạch phá tán. Nếu canh kiến Sát diệu chiếu hội, thì chiêu oán phản bội bỏ rơi bối khí càng thêm nặng, đến nỗi dẫn đến phát sinh tai qua. Cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, thì chủ do vì bằng hữu mà rước lấy quan phi hoành họa. Hoặc chịu bị hạ chức âm mưu gây tổn hại, hoặc xâm thôn ngầm chiếm đoạt ngầm biển thủ đạo đoạt. Tối hiềm Vũ Khúc đồng độ, chủ bằng hữu cùng hạ chức khẩu thị tâm phi. Duy chỉ Tử Vi đồng độ là tốt đẹp nhất, ngược lại chủ đắc ích lợi, cùng cảnh trực trung gián của những hạ chức đây là do cát tinh tường diệu hóa giải, thì bằng hữu và hạ chức vẫn bất lợi, duy chỉ là tha lụy (liên lụy) được giảm nhẹ.

Phụ Tá – Sát Diệu

Văn Xương, Văn Khúc.

Thông thường giống như chủ có nhiều bằng hữu cùng hạ chức. Nhưng Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kị, thì chủ hạ chức làm việc phục vụ thiếu tài năng, bằng hữu bạn bè ít trợ lực, không thích nghi trông chờ dựa vào để sáng lập sự nghiệp. Văn Xương Hóa Kị kiến Sát, chủ do vì bằng hữu hoặc hạ chức mà đưa đến văn thư bị sai xót thất ngộ. Văn Khúc Hóa Kị kiến Sát, thì nguyên nhân chính là vì chịu ảnh hưởng của bằng hữu bạn bè, mà đưa đến đầu tư bị sai lầm thất ngộ.

Tả Phụ, Hữu Bật.

Thông thường chủ có nhiều bằng hữu hoặc hạ chức, mà lại đắc lực. Duy chỉ tất phải cần ngộ Cát diệu các sao này hội hợp thì mới là đúng. Nếu cùng với Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Nguyệt hội hợp, thì tuy dù có nhiều nhưng vô ích. Thích nghi viễn li rời xa tiểu nhân.

Thiên Khôi, Thiên Việt.

Thông thường chủ được bằng hữu trợ lực, lại là có nhiều hạ chức triệu tập bên dưới. Nhưng kiến Sát, Kị, Hình, Hao cùng Không Kiếp đồng hội, ngược lại chủ bằng hữu cùng hạ chức là những người bạc bẽo vô tình.

Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa.

Thông thường chủ được giao du với những người có địa vị xã hội rất cao; lại chủ có nhiều người thủ hạ đắc lực, có khả năng trợ giúp bản thân mình hưng gia sáng nghiệp. Nếu lại thêm gia hội cát tinh tường diệu, thì người này người kia đề huề giúp đỡ trợ lực càng thêm to lớn. Nếu kiến Sát tinh Ác diệu, thì tuy dù giao du với những người quyền thế, cũng đề phòng nguyên nhân đưa đến tổn hại. Hoặc nguyên nhân là do hạ nhân tôi tớ ngược lại vượt trội áp đảo hơn bản thân mình.

Lộc Tồn, Thiên Mã.

Chủ xuất ngoại có thể được mọi người trợ lực sinh tài. Nếu cận đắc Lộc Tồn đồng độ, mà lại chính diệu bất cát, ngược lại chủ chịu bị mọi người đấu đá loại trừ. Canh kiến Sát diệu càng thêm hung.

Kình Dương, Đà La.

Thông thường chủ chịu bị liên quan liên lụy. Kiến Hình Kị, thì có liên quan đến quan ti chi ách. Tái kiến Không Kiếp, Đại Hao, chủ chịu bị liên lụy phá sản.

Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Thông thường chủ chịu bị mọi người hiểu lầm. Canh kiến Âm Sát, Kiếp Sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ chịu bị mọi người ám toán mà dẫn đến tổn thất. Hoặc chủ gặp phải người trộm cắp thâu đạo, xâm thôn ngầm chiếm đoạt.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button