Tử vi

Chương 29: Chiêm Giao Dịch

XI.- CHIÊM GIAO DỊCH

Xem giao dịch lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự giao dịch.

Thể khắc Dụng, giao dịch thành mà chậm.

Bạn đang xem: Chương 29: Chiêm Giao Dịch

Dụng khắc Thể bất thành.

Thể sinh Dụng nan thành, hoặc nhân sự giao dịch mà hóa ra có hại.

Dụng sinh Thể tất thành, thành mà có lợi lớn.

Thể Dụng tỵ hòa giao dịch thành toại.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 29: Chiêm Giao Dịch

XI.- CHIÊM GIAO DỊCH

Xem giao dịch lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự giao dịch.

Thể khắc Dụng, giao dịch thành mà chậm.

Dụng khắc Thể bất thành.

Thể sinh Dụng nan thành, hoặc nhân sự giao dịch mà hóa ra có hại.

Dụng sinh Thể tất thành, thành mà có lợi lớn.

Thể Dụng tỵ hòa giao dịch thành toại.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button