Tử vi

Chương 30: Cung Điền Trạch

Trong Đẩu Số, cung Điền trạch có hai ý nghĩa:

Một là, quan sát các sao ở cung Điền trạch của nguyên cục, có thể biết được vận thế địa sản của cuộc đời mệnh tạo, như cha mẹ có để lại di sản không, sau khi thừa kế di sản có phá tán, thất bại không, và vận thế mua thêm nhà cửa đất đai của mệnh tạo như thế nào?

Bạn đang xem: Chương 30: Cung Điền Trạch

Hai là, quan sát các sao cua cung Điền trạch của lưu niên hoặc đại hạn, có thể biết được năm (hoặc đại hạn) nào có thể mua thêm nhà cửa đất đai không, có dời chỗ ở không.

Hai điểm vừa thuật ở trên, là ý nghĩa phổ biến của cung Điền trạch. Ngoài ra, cung Điền trạch còn có thể dùng để trợ giúp luận đoán vận gia trạch của lưu niên. Lúc này liên quan đến tính chất của tổ hợp các sao ở cung Điền trạch.

Tử Vi

Tử Vi nhập vào Điền trạch cung thông thường chủ có sản nghiệp thừa kế, cùng có tự bản thân mình làm cho sản nghiệp gia tăng thêm nhiều. Càng thêm hỉ kiến Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu, tất chủ mua sắm tăng thêm cơ cấu vật nghiệp. (Cho nên đương khi vào đại hạn hoặc lưu niên có Điền trạch cung kiến Tử Vi tọa thủ, có lưu Lộc hoặc lưu Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu thì, dể tương ứng có thể giúp cho bước đầu thôi đoạn luận đoán, là người khi vào trong đại hạn hoặc trong lưu niên có khả năng đưa đến cơ nghiệp to lớn. Có thể tham khảo thêm vận trình của tài bạch để quyết định. Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra). Tử Vi tại Điền trạch cung kiến Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, mà không kiến Lộc, không chủ đưa đến sản nghiệp to lớn, cận chủ có thừa kế sản nghiệp. (Cho nên đương khi vào lưu niên Điền trạch cung kiến Tử Vi và “lưu Hóa Quyền” hoặc “lưu Hóa Khoa” tương hội thì, dể tương ứng đồng thời quan sát sự cát hung của Phụ mẫu cung, để xác định năm nào thì có hay không có chủ phụ mẫu qua đời (khí thế). Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra). Người có Tử Vi thủ Điền trạch cung, cổ nhân nhận xét là thích nghi ở nơi đồi núi (trí sơn địa), bởi vì Tử Vi là đế tinh, có tính chất ngồi trên cao chỉ xuống (cao cao tại thượng), Tại Hương Cảng tương ứng nên thay đổi lại là thích nghi ở tại tầng cao của tòa nhà, hoặc tại vùng đất cao (như khu bán sơn) Đích lâu vũ. Người có Tử Vi hội Đào Hoa, gia tăng thêm Hàm Trì, Thiên Diêu, Mộc Dục, Hồng Loan, Thiên Hỉ các sao này, chủ trụ trạch nhà ở âm thịnh dương suy. Tức trong gia đình có nhiều nữ khẩu, ít nam khẩu. Hoặc chủ là người có trụ trạch nhà ở thuộc khu vực phồn hoa. Nếu có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở tiến gần tới khả năng là khu có phong tục giáo hóa bị xói mòn, hoặc là khu vui chơi giải trí là khu đất tập trung ẩm thực. Không thì láng giềng lân cận tứ phía đa phần là nữ tính.

Người có Tử Vi và Lộc hoặc Hóa Lộc hội chiếu, kiến Thiên Mã các sao này thích nghi phát triển cơ nghiệp to lớn tại ngoại quốc. Và người có Thiên Phủ hội hợp, thì thích nghi tại địa phương sinh ra hoặc tại địa phương sinh sống lâu năm mà phát triển cơ nghiệp to lớn.

Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, không kiến Sát Hao, có tổ nghiệp, cũng có tự bản thân mình gây dựng thêm.

Tử Vi Thất Sát đồng độ, hoặc Tử Vi Phá Quân đồng độ, thông thường chủ không bảo vệ tổ nghiệp, với những người hội Sát Hao càng thêm chính xác. Có khả năng không tự mình gây dựng sản nghiệp, cần xem xét vận hạn lưu niên Điền trạch cung mà xác định, duy cũng chủ gây dựng được sau đó có biến đổi bán đi, trừ phi có Phụ Tá cát diệu đồng hội. (Gây dựng cơ nghiệp sau đó có biến đổi bán đi không nhất định là không tốt đẹp, khả năng là nhà cũ đổi thành nhà mới, khi luận đoán thì nên tương ứng gia tăng chú ý).

Tử Vi Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, kiến Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, Hồng Loan Thiên Hỉ, lại kiến Cát diệu, thì chủ trụ trạch nhà ở hoa mĩ đẹp đẻ. Nếu kiến Hung diệu, không ngoài sự chủ âm thịnh dương suy.

Tử Vi Thiên Tướng đồng độ chủ có hiện đại sản nghiệp, cùng chủ trung niên mới có thể an định phát triển sản nghiệp. Duy vẫn tất cần phải có Phụ Tá cát diệu các sao đồng hội mới có thể bảo tồn, không thì dể phá hao. Kiến Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì tất phải chủ phá bại.

Người có Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, tái hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao các sao này, chủ có hỏa tai. (Cho nên người có lưu niên Điền trạch cung kiến Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, tái hội lưu Dương hoặc lưu Đà các sao này, dể tương ứng với việc chú tâm cẩn thận đề phòng trụ trạch nhà ở hoặc chỗ làm việc, hoặc vật nghiệp của chính bản thân mình có hỏa hiểm. Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra).

Người có Tử Vi và Phá Quân đồng độ, kiến Kình Dương, Đà La, Hóa Kị các sao này, nguyên nhân chính là vì sản nghiệp mà phát sinh phân tranh.

Thiên Cơ

Thiên Cơ thủ Điền trạch cung, chủ không thể bảo thủ duy trì tổ nghiệp, nhưng có thể tự gây dựng, người có Hóa Kị càng thêm chính xác. (Đem thối khứ tổ nghiệp, có tính chất tự bản thân mình gây dựng vật nghiệp gia tăng chút biến hoán, tức chờ đợi thối khứ cựu nghiệp, tự bản thân mình gây dựng tân nghiệp, người có lưu niên Điền trạch cung kiến Thiên Cơ Hóa Kị các sao này, ứng với cẩn thận lưu ý là người có khả năng thay đổi nhà ở hoặc nơi làm việc). Thiên Cơ Hóa Kị tại Điền trạch cung, tự tối vật nghiệp không thể bền vững dài lâu. Không có Hóa Kị, thì chủ luôn luôn có thay đổi, dời chổ.

Thiên Cơ Thái Âm thủ Điền trạch cung, tổ hợp tinh diệu có tính chất cũng e ngại là không ổn định, cũng có chủ vật nghiệp có lúc tăng lúc giảm, hoặc khi thì mua khi thì bán. Kiến Phụ Tá cát diệu thì tuy dù biến động nhưng vẫn có vật nghiệp của bản thân mình, kiến Sát Hao Không Kiếp thì không có.

Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, kiến Sát diệu, Thiên Hình, Không Kiếp, Đại Hao, chủ có phân tranh về vật nghiệp. Người cư Mão cung thì phụ mẫu có sản nghiệp, cư Dậu cung thì không có.

Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, tất phải vãn niên mới có thể tăng gia vật nghiệp. Vãn vận trước đây, không thích nghi gây dựng vật nghiệp thu tô. Nhưng nếu Lộc Tồn Thiên Mã và Thiên Lương đồng độ, và Thiên Cơ đối chiếu, thì thích nghi gây dựng cơ nghiệp tại ngoại quốc, có thể hoạch phát lợi lớn. Người có Thiên Cơ lạc hãm thủ Điền trạch cung, trụ trạch nhà ở không yên tĩnh, lối xóm bốn bên nhiều bát nháo tới lui âm thanh ồn ào. Tái Hóa Kị, gia trạch không yên ổn, suốt ngày ồn ào. (Thấy gia trạch ồn ào, tức thì tương ứng kiểm tra xem Phu thê cung, xem xét phu thê có bất hòa hay không). Thiên Cơ tại Điền trạch cung, cùng với Tứ sát, Không Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, chủ có phân tranh về vật nghiệp.

Thái Dương

Thái Dương là tinh diệu có tính phù động, không thích nghi thủ Điền trạch cung, chủ sản nghiệp khi thì tiến khi thì thối, mà lại cũng chủ khó lòng gìn giữ duy trì tổ nghiệp. Thái Dương nhập miếu, có Phụ Tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu, hoặc đắc “Bách quan triều củng”, thì sản nghiệp phong hậu, nhưng vẫn chủ luôn luôn biến hóa thay đổi. Lợi dụng tính chất của điều này, dể biết được là người có thích nghi kinh doanh địa sản vật nghiệp hay không. Thái Dương lạc hãm, tuy kiến Cát diệu, không thích nghi kinh doanh địa sản, cũng làm suy giảm vốn liếng. Kiến Sát Hao các sao càng thêm không thích nghi. Thái Dương Hóa Kị tại Điền trạch cung, thông thường đề phòng trong gia đình nam khẩu có tổn thương. Nếu phụ mẫu, huynh đệ tử nữ các cung (Nữ mệnh thì tái kiêm tra xem Phu thê cung) đều không có hung tinh ác diệu hội chiếu, thủ cung viên với chính diệu cũng cát, thì có khả năng là nam tính tôn thân (như Ngoại công, Nhạc phụ hoặc gia ông các loại) có tật dạng nhẹ.

Thái Dương Thái Âm đồng độ; hoặc Thái Dương Cự Môn đồng độ, nếu không có Sát diệu, Hình Hao, Không Kiếp hội chiếu, canh kiến Phụ Tá chư cát phù trì, thì chủ vật nghiệp tự mình tạo dựng gia tăng lên nhiều. Nhưng vẫn khó tránh khỏi nguyên nhân vì tạo dựng cơ nghiệp mà có thị phi phân tranh. Thái Dương Thái Âm thủ điền trạch, thích nghi tạo dựng cơ nghiệp tại địa phương sinh ra hoặc tại địa phương sinh sống lâu năm; Thái Dương Cự Môn thủ điền trạch thì thích nghi tạo dựng cơ nghiệp tại ngoại quốc. Kiến Lộc càng thêm tốt đẹp.

Thái Dương Thiên Lương đồng độ, chủ có công sản phân tranh. Như huynh đệ tranh giành phụ nghiệp, cổ đông tranh giành vật nghiệp của công ty, phu thê tranh giành cùng đứng tên vật nghiệp.

Thái Dương Thiên Lương thủ Điền trạch cung, cũng thích nghi vào ở nhà công cộng. Thái Dương Thiên Lương và Kình Dương, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, tất phải là nguyên nhân vì công sản mà có đại tụng. Mệnh bàn Điền trạch cung kiến chủng loại tổ hợp tinh hệ này, trọn đời không thích nghi kinh doanh vật nghiệp địa sản, thậm chí liên quan đến địa sản cũng không nên nhúng tay vào. Nếu tổ hợp tinh diệu trình bày ở trên đồng thời kiến Lộc cùng Hóa Lộc, thì chủ là người với nguyên nhân vì thủ đoạn chiếm đoạt công sản mà phát sinh đại tụng.

Vũ Khúc

Vũ Khúc thích nghi thủ Điền trạch cung, thông thường tình huống giống như sau, có thể nói là vật nghiệp tăng gia rất nhiều. Vũ Khúc tối hỉ cùng với Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ tăng gia sản nghiệp. Cùng với Hóa Quyền hội chiếu là thứ chi. Tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị, chủ nguyên nhân vì sản nghiệp mà phát sinh phá hao; hoặc nguyên nhân vì kinh doanh vật nghiệp địa sản mà phát sinh chu chuyển xoay vòng khốn nan. Cũng chủ là người trọn đời đa phần cư trú nhà cũ không đẹp. Lấy gia trạch vận mà nói, Vũ Khúc Hóa Kị tái kiến Dương Đà, chủ vật nghiệp biến hóa thay đổi, mà cựu trạch thắng thế so với tân trạch; nếu kiến Không Kiếp, Đại Hao, lại thêm cùng với Phá Quân hội chiếu, thì có tai ách gia sản bị phá hao.

Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, có sẳn vật nghiệp hoặc tổ nghiệp, cũng có thể tự tạo dựng. Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, chủ trung niên về sau sản nghiệp tăng gia. Kiến Hóa Kị, có quan ti về vật nghiệp, nếu hội Đào Hoa, trụ trạch nhà ở hoa nhi bất thật chỉ hào nhoáng vẻ bên ngoài. Tức là tuy dù bên ngoài biểu hiện mĩ quan, mà ám tàng ngầm chứa sự khiếm khuyết tổn hại. Nhất là với người có lưu niên Điền trạch cung kiến tinh hệ như thế này, tạo dựng cơ nghiệp cần phải cẩn thận chu ý.

Vũ Khúc Phá Quân, chủ phá đãng, cũng chủ dời vào ở nhà cũ; Vũ Khúc Thất Sát, chủ trước tiên thối tổ nghiệp nhưng về sau vãn niên tự bản thân mình tạo dựng. Lưu niên Điền trạch cung kiến Vũ Sát, thì chủ dời đến chổ ở mới đẹp (thiên giác giai chi tân cư).

Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, trung niên về trước không thể bảo thủ duy trì vật nghiệp, trung niên về sau thì có thể tạo dựng cơ nghiệp duy trì bền vững. Vũ Khúc Thiên Tướng thủ Điền trạch cung, lân cung Cự Môn Hóa Lộc, hoặc Thiên Đồng Hóa Lộc, thì là “Tài Ấm giáp Ấn”. Mệnh bàn Điền trạch cung kiến chủng loại kết cấu này, tất phải là trùm sỏ địa sản nghiệp. Lưu niên kiến các sao này, chủ gia trạch hưng vượng tiến tài. Nhưng nếu phùng lân cung một kiến Kình Dương, một kiến Hóa Kị, thì là “Hình Kị giáp Ấn”, chủ nguyên nhân vì vật nghiệp mà hưng tụng khuynh gia. Lưu niên kiến các sao này, chủ gia trạch có tụng sự hoặc hung sự, hoặc phá tài.

Thiên Đồng

Thiên Đồng là tinh diệu bạch thủ hưng gia, thủ Điền trạch cung, chủ tất phài không có tổ nghiệp chia phân. Người có Thiên Đồng Hóa Lộc các sao này, tuy có tổ nghiệp, cũng là các loại nguyên nhân phá hao sạch hết. Thiên Đồng Hóa Kị các sao này, không có tổ nghiệp. Thiên Đồng tối bất hỉ cùng với Thiên Lương đồng độ, hoặc đối củng. Chủ trọn đời phiêu đãng, không tự mình tạo dựng vật nghiệp. Cũng không thể duy trì bảo tồn.

Duy chỉ với người có Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần cung đồng độ, kiến Phụ Tá cát diệu cùng Lộc Tồn, Hóa Lộc các sao này, thì có sản nghiệp. Nhưng vẫn luôn luôn biến hóa thay đổi.

Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, không thích nghi tạo dựng cơ nghiệp, đề phòng nguyên nhân phá hao, hoặc phát sinh thị phi khẩu thiệt.

Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, với sự mua sắm có ao có cây có vườn cảnh (dĩ cấu trí hữu viên lâm), ao hồ nước lớn tại nơi nhà ở là thích hợp (trì chiểu đích trụ trạch vi nghi). Cổ đại có trang điền, cổ nhân nhận xét là ngộ Thiên Đồng Thái Âm tại điền trạch, tài hoa nuôi cá, trồng cây ăn trái có thể giàu to (bồi thực quả mộc khả dĩ đại phú). Người hiện đại cũng thích nghi kinh doanh nông trường. Thiên Đồng Thái Âm cư điền trạch, cũng chủ trụ trạch nhà ở trữ tĩnh yên tĩnh.

Người có Thiên Đồng nhập vào Điền trạch cung, kiến Dương Đà Hỏa Linh, Không Kiếp Đại Hao các sao này, không có sản nghiệp. Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, có thể là môi giới bất động sản vật nghiệp. Lưu niên Điền trạch cung kiến Thiên Đồng độc thủ, có tam Hóa cát diệu cùng Phụ Tá chư diệu, gia trạch tất phải có hỉ khánh. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, chủ chỉnh trang tu sửa, mua sắm thêm gia sản.

Liêm Trinh

Liêm Trinh tại Điền trạch cung là ác diệu, nhập thủ Điền trạch cung, chủ tổ nghiệp phá đãng, hoặc không có tổ nghiệp. Nhất là chỉ có Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, mới chủ có tổ nghiệp mà lại có thể thủ nghiệp.

Người có Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, có tổ nghiệp, tất vì nguyên nhân khách quan phá hao. Nhưng về sau khi vào trung niên tự bản thân mình tạo dựng. Kiến Cát diệu hội hợp, vật nghiệp gia tăng.

Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, chủ nhiều sản nghiệp tán hao. Cận với Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ có tình hình như sau mới có thể tạo dự sản nghiệp. Nếu có Sát diệu, Không Kiếp, Hàm Trì, Thiên Diêu, Đại Hao hội chiếu, thì nguyên nhân chính là vì ham mê tửu sắc tài khí hoặc sở thích không tốt (chủ nhân tửu sắc tài khí hoặc bất lương thị hảo), làm cho sản nghiệp phá đãng khuynh bại. Nếu ngộ Cát diệu phù trì mà không có Sát, canh kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, thì chủ là người cư trú hoa trạch.

Liêm Trinh Thiên Tướng, chủ đem sản nghiệp phá đãng sạch sẽ. Kiến tam Hóa, Phụ Tá cát diệu, thì trung vãn niên có vật nghiệp do tự bản thân mình tạo dựng.

Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, cũng tổ nghiệp phá đãng. Có thể không thể tự thân tạo dựng, cần phải xem xét tường tận trung vãn niên đại hạn điền trạch cung mà xác định.

Liêm Trinh Hóa Kị nhập Điền trạch cung, tái kiến Sát diệu, trọn đời tình hình tất phải có nguyên nhân vì vật nghiệp hai lần tạo dựng chiêu tai họa. Tương ứng xem xét tường tận đại hạn lưu niên Điền trạch cung mà xác định phát sinh vào năm nào. Nếu lưu niên Điền trạch cung kiến Liêm Trinh Hóa Kị, cần phải kiểm tra xem xét tinh diệu tại Tật ách cung, đề phòng có tai bệnh. Hoặc người trong gia đình bất an.

Thiên Phủ

Thiên Phủ thủ Điền trạch cung, thông thường cũng chủ phụ mẫu có vật nghiệp, mà lại có thể duy trì bảo tồn, cũng có thể tự thân tạo dựng. Là Điền trạch cung Cát diệu. Kiến Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, tên là “Văn tinh nhập trạch”, tái kiến Lộc, chủ kinh doanh vật nghiệp nhục lợi, bất kiến Lộc, thì chủ trong gia đình có người học vấn uyên bác, có thể làm rạng danh tổ tông làm vinh dự cho dòng họ. Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỉ, Long Trì, Phượng Các, chủ là người cư trú nơi hoa lệ cựu hạ. Thiên Phủ hội Dương Đà, chủ sản nghiệp phân tranh. Hoặc chủ vật mạn chi giao dịch bất thành. Thiên Phủ kiến Hỏa Linh, trụ trạch nhà ở không yên tĩnh. Tái kiến Sát diệu, Không Kiếp, Đại Hao, chủ hỏa chúc hư kinh. Thiên Phủ kiến Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ vật nghiệp phá hao. Người có lưu niên Điền trạch cung kiến các sao này (Doanh niên Điền trạch ngụ kiến giả), đề phòng người thân trong gia đình có bệnh hoặc phá tài.

Thái Âm

Người có Thái Âm thủ Điền trạch cung, nhập miếu thích nghi hương cư. Cũng chủ trụ trạch nhà ở yên tĩnh, có hoa mộc chi thắng. Thái Âm nhập miếu chủ có tổ nghiệp; hãm địa thì ít ỏi, tái kiến Sát Hao, hoặc không có tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp có hao tổn.

Thái Âm dữ Thiên Đồng đồng độ, ngược lại không có tổ nghiệp, hoặc tuy dù có mà hao tán, nhưng về sau bạch thủ hưng gia tự thân tạo dựng.

Thái Âm và Thiên Cơ đồng độ, sản nghiệp luôn luôn có biến hóa thay đổi, hoặc chủ khi thì đa khi thì thiểu. Lưu niên Điền trạch cung kiến nhị diệu nhập thủ, chủ dời đổi hoặc ngoại du.

Thái Âm tối hỉ cùng với Thái Dương đồng độ, chủ sản nghiệp phong hậu. Duy chỉ Thái Dương Hóa Kị hoặc Thái Âm Hóa Kị, thì chủ trạch trung đa quan quả. Kiến Sát Hình Hao diệu tịnh hội, thì chủ gia trạch bất an, hoặc liên quan đến kiện tụng, hoặc nhiều bệnh thống, hoặc nhiều thị phi khẩu thiệt, hoặc kiến phụ mẫu tử nữ phân li.

Thái Âm và Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ tạo dựng nhiều sản nghiệp, hoặc mua sắm tạo dựng nông trường, ao hồ là thích nghi. Thái Âm hội chiếu Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ sản nghiệp phá hao. Hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, thì vật nghiệp bị hỏa tai sụp đỗ. Thái Âm kiến Sát, lại kiến Thiên Hình, Đại Hao, tái kiến Văn Khúc Hóa Kị, đề phòng trụ trạch nhà ở bị trộm cắp. Nếu kiến Kiếp Sát, Âm Sát đồng độ, đề phòng trụ trạch nhà ở bị kiếp. Thái Âm kiến Sát, Hao, lại có Thiên Nguyệt đồng độ, trạch trung nhiều tật bệnh.

Tham Lang

Tham Lang tại Điền trạch cung là Ác diệu, thông thường chủ tán hao, hoặc chủ tụ tán vô thường. Thông thường không có tổ nghiệp, hoặc chủ khó lòng duy trì. Tham Lang nhập miếu, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể tự tạo vật nghiệp. Duy chỉ trụ trạch nhà ở tất phải có khuyết hãm, hoặc từng kinh qua tu bổ, nhưng tái có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, tứ Sát hội chiếu hoặc đồng độ, thì chủ hỏa chúc, hoặc chủ binh tai, hoặc chủ đạo kiếp. Người kiến Hỏa Tinh đồng độ càng thêm chính xác; người kiến Linh Tinh đồng độ giảm nhẹ hơn. Nếu tình hình trình bày như trên sau đó đồng thời hội chiếu Cát diệu, thì cận chủ hư kinh, không dao động cùng tự bản thân mình có trụ trạch nhà ở. Tham Lang Hóa Kị, thì nguyên nhân vì vật nghiệp mà nhiều thị phi khẩu thiệt. Tham Lang tối hỉ cùng với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ là người có sản nghiệp phong hậu. Nếu cùng với Hồng Loan, Thiên Hỉ, Long Trì, Phượng Các hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở chỉnh trang tu sửa mĩ quan. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng triền, thì là cựu trạch hoa hạ. Nếu lưu niên Điền trạch cung gặp tình huống đã trình bày ở trên, thì chủ gia trạch có hôn nhân hỉ khánh, hoặc chủ thêm nhân khẩu.

Cự Môn

Cự Môn thủ Điền trạch cung, không thích nghi có tổ nghiệp, thì có nhiều tranh giành. Người kiến Sát Kị Hình Hao các sao này, mà lại nguyên nhân vì tổ nghiệp mà phát sinh tranh tụng. Cự Môn nhập miếu, kiến Lộc, Quyền, Khoa cùng Lộc Tồn đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể tự thân tạo dựng sản nghiệp. Nhưng nếu kiến Thái Dương đồng độ, thì có phân tranh phiền nhiễu, hoặc nguyên nhân vì tạo dựng cơ nghiệp mà phát sinh không khoái chí.

Thiên Đồng và Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu, dể vì nguyên nhân nước cầu, đường sông, đất trũng ngập nước mà dẫn đến phân tranh tranh tụng. Cự Môn lạc hãm, không thích nghi tạo dựng sản nghiệp, kiến Đại Hao, Không Kiếp, nguyên nhân chính là vì tạo dựng cơ nghiệp mà chịu bị tổn thất. Cự Môn Hóa Kỵ, chủ trong gia đình có nhiều thị phi. Nếu cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình đồng hội, thì nguyên nhân vì vật nghiệp mà sinh tụng sự. Lưu niên Điền trạch cung kiến tổ hợp tinh diệu này, chủ nhân khẩu hình thương, hoặc có tai họa. Lưu niên Điền trạch cung Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Âm Sát hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở có hỏa tai, trộm cắp, thưởng kiếp (cướp giật) chi họa. Nếu Mệnh bàn Điền trạch cung kiến tình hình như đã trình bày ở trên, thì chủ là trọn đời người có nhiều phiêu đãng.

Thiên Tướng

Người có Thiên Tướng thủ Điền trạch cung, kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn các sao này hội chiếu, chủ là người có sản nghiệp phong hậu. Có Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu, thì chủ sản nghiệp phá đãng. Người có Vũ Khúc Phá Quân các sao này tại đối cung củng chiếu, thì chủ là người tổ nghiệp dần dần tiêu ma, đến nỗi hao tán phá bại. Nhưng Vũ Khúc canh kiến Hóa Kị, thì chủ là người có gia trạch không yên ổn, nhiều tranh đoạt khẩu thiệt thị phi, đa tai đa bệnh. Thiên Tướng bất hỉ cùng với Đà La cùng Thiên Mã đồng độ, chủ là người tuy dù luôn luôn dời chổ ở, duy chỉ trọn đời không được xứng tâm như ý nơi nhà ở trú trạch. Tuy dù cư trú nơi hoa hạ, cũng có bất mãn ý chi xử. Nếu cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng hội, thì chủ gia nghiệp điêu linh, hoặc nguyên nhân vì sản nghiệp mà hưng tụng.

Thiên Lương

Thiên Lương là Ấm tinh, cho nên cư Điền trạch cung chủ đắc tổ nghiệp. Canh kiến Thiên Vu đồng độ, có thể đắc phong hậu di sản. Thiên Lương và Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, cũng đều chủ trú trạch nhà ở có nhiều lần dời đổi, hoặc đề phòng nhà cải kiến xây sửa lại.

Thái Dương Thiên Lương đồng độ, nguyên nhân chính là vì sản nghiệp mà hưng tụng. Thiên Lương hội chiếu Lộc Tồn, Hóa Lộc, phàm khi tạo dựng cơ nghiệp tất phải phát sinh ma phiền. Người có Thiên Lương thủ Điền trạch cung, cũng chủ trọn đời nhiều cư trú cựu trạch. Thiên Lương có Tứ sát hội chiếu đồng độ, chủ là người có gia trạch bất an, đa thị phi, đa tai bệnh. Hóa Kị hội chiếu, thì đa phần nhìn thì nhàn mà thật ra không nhàn. Tại Tị Hợi Thân cung, cũng không thích nghi cùng với Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, không thì chủ trọn đời người phiêu lưu không cư trú một nơi cố định. Thiên Lương và Thiên Mã đồng độ, cũng chủ phiêu đãng. Duy chỉ tái có Lộc Tồn hội chiếu, thì chủ li hương bối tỉnh an thân.

Thất Sát

Thất Sát nhập miếu thủ Điền trạch cung, chủ có tổ nghiệp. Hãm địa thì tuy dù có cũng như không. Tối hỉ đắc Tử Vi củng chiếu, thì chủ một gia đình được quý nhân che chở giúp đở (ấm tí). Cùng với Liêm Trinh đồng độ, cũng có thể tạo dựng gia tăng sản nghiệp. Thất Sát lạc hãm thủ Điền trạch cung, chủ sản nghiệp có phá bại. Nếu có Hóa Kị đồng hội, thì chủ gia trạch bất an. Đa tai bệnh, thị phi. Cùng với Hỏa Tinh, Đà La đồng độ, chủ có hư kinh. Cùng với Linh Tinh, Kình Dương đồng độ, trong gia đình có nhiều tranh cải. Cùng với Địa Kiếp, Địa Không đồng độ, gia nghiệp phá bại.

Phá Quân

Phá Quân tại Thìn, Tuất nhị cung thủ điền trạch, là tổ hợp tương đối lí tưởng, chủ là người có sẳn cơ nghiệp, cũng có thể tự thân tạo dựng, mà lại sản nghiệp phong hậu. Tại Tý, Ngọ nhị cung thủ điền trạch, thì cận chủ tự thân tạo dựng phong hậu. Phá Quân và Tử Vi đồng độ, tuy dù sản nghiệp vận thế không tốt đẹp, nhưng cũng chủ ý ngoại đắc sản nghiệp. Phá Quân lạc hãm, thì chủ là người cư trú nơi trụ trạch nhà ở cũ nát. Phá Quân có Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội chiếu, chủ tổ nghiệp điêu linh hao bại. Lưu niên Điền trạch cung kiến Phá Quân, nhập miếu kiến Cát, chủ dời sang nhà mới (thiên tân trạch); lạc hãm, kiến Sát, thì chủ gia trạch có phá bại.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 30: Cung Điền Trạch

Trong Đẩu Số, cung Điền trạch có hai ý nghĩa:

Một là, quan sát các sao ở cung Điền trạch của nguyên cục, có thể biết được vận thế địa sản của cuộc đời mệnh tạo, như cha mẹ có để lại di sản không, sau khi thừa kế di sản có phá tán, thất bại không, và vận thế mua thêm nhà cửa đất đai của mệnh tạo như thế nào?

Hai là, quan sát các sao cua cung Điền trạch của lưu niên hoặc đại hạn, có thể biết được năm (hoặc đại hạn) nào có thể mua thêm nhà cửa đất đai không, có dời chỗ ở không.

Hai điểm vừa thuật ở trên, là ý nghĩa phổ biến của cung Điền trạch. Ngoài ra, cung Điền trạch còn có thể dùng để trợ giúp luận đoán vận gia trạch của lưu niên. Lúc này liên quan đến tính chất của tổ hợp các sao ở cung Điền trạch.

Tử Vi

Tử Vi nhập vào Điền trạch cung thông thường chủ có sản nghiệp thừa kế, cùng có tự bản thân mình làm cho sản nghiệp gia tăng thêm nhiều. Càng thêm hỉ kiến Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu, tất chủ mua sắm tăng thêm cơ cấu vật nghiệp. (Cho nên đương khi vào đại hạn hoặc lưu niên có Điền trạch cung kiến Tử Vi tọa thủ, có lưu Lộc hoặc lưu Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu thì, dể tương ứng có thể giúp cho bước đầu thôi đoạn luận đoán, là người khi vào trong đại hạn hoặc trong lưu niên có khả năng đưa đến cơ nghiệp to lớn. Có thể tham khảo thêm vận trình của tài bạch để quyết định. Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra). Tử Vi tại Điền trạch cung kiến Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, mà không kiến Lộc, không chủ đưa đến sản nghiệp to lớn, cận chủ có thừa kế sản nghiệp. (Cho nên đương khi vào lưu niên Điền trạch cung kiến Tử Vi và “lưu Hóa Quyền” hoặc “lưu Hóa Khoa” tương hội thì, dể tương ứng đồng thời quan sát sự cát hung của Phụ mẫu cung, để xác định năm nào thì có hay không có chủ phụ mẫu qua đời (khí thế). Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra). Người có Tử Vi thủ Điền trạch cung, cổ nhân nhận xét là thích nghi ở nơi đồi núi (trí sơn địa), bởi vì Tử Vi là đế tinh, có tính chất ngồi trên cao chỉ xuống (cao cao tại thượng), Tại Hương Cảng tương ứng nên thay đổi lại là thích nghi ở tại tầng cao của tòa nhà, hoặc tại vùng đất cao (như khu bán sơn) Đích lâu vũ. Người có Tử Vi hội Đào Hoa, gia tăng thêm Hàm Trì, Thiên Diêu, Mộc Dục, Hồng Loan, Thiên Hỉ các sao này, chủ trụ trạch nhà ở âm thịnh dương suy. Tức trong gia đình có nhiều nữ khẩu, ít nam khẩu. Hoặc chủ là người có trụ trạch nhà ở thuộc khu vực phồn hoa. Nếu có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở tiến gần tới khả năng là khu có phong tục giáo hóa bị xói mòn, hoặc là khu vui chơi giải trí là khu đất tập trung ẩm thực. Không thì láng giềng lân cận tứ phía đa phần là nữ tính.

Người có Tử Vi và Lộc hoặc Hóa Lộc hội chiếu, kiến Thiên Mã các sao này thích nghi phát triển cơ nghiệp to lớn tại ngoại quốc. Và người có Thiên Phủ hội hợp, thì thích nghi tại địa phương sinh ra hoặc tại địa phương sinh sống lâu năm mà phát triển cơ nghiệp to lớn.

Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, không kiến Sát Hao, có tổ nghiệp, cũng có tự bản thân mình gây dựng thêm.

Tử Vi Thất Sát đồng độ, hoặc Tử Vi Phá Quân đồng độ, thông thường chủ không bảo vệ tổ nghiệp, với những người hội Sát Hao càng thêm chính xác. Có khả năng không tự mình gây dựng sản nghiệp, cần xem xét vận hạn lưu niên Điền trạch cung mà xác định, duy cũng chủ gây dựng được sau đó có biến đổi bán đi, trừ phi có Phụ Tá cát diệu đồng hội. (Gây dựng cơ nghiệp sau đó có biến đổi bán đi không nhất định là không tốt đẹp, khả năng là nhà cũ đổi thành nhà mới, khi luận đoán thì nên tương ứng gia tăng chú ý).

Tử Vi Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, kiến Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, Hồng Loan Thiên Hỉ, lại kiến Cát diệu, thì chủ trụ trạch nhà ở hoa mĩ đẹp đẻ. Nếu kiến Hung diệu, không ngoài sự chủ âm thịnh dương suy.

Tử Vi Thiên Tướng đồng độ chủ có hiện đại sản nghiệp, cùng chủ trung niên mới có thể an định phát triển sản nghiệp. Duy vẫn tất cần phải có Phụ Tá cát diệu các sao đồng hội mới có thể bảo tồn, không thì dể phá hao. Kiến Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì tất phải chủ phá bại.

Người có Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, tái hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao các sao này, chủ có hỏa tai. (Cho nên người có lưu niên Điền trạch cung kiến Tử Vi và Hỏa Tinh đồng độ, tái hội lưu Dương hoặc lưu Đà các sao này, dể tương ứng với việc chú tâm cẩn thận đề phòng trụ trạch nhà ở hoặc chỗ làm việc, hoặc vật nghiệp của chính bản thân mình có hỏa hiểm. Xem đây chỉ là ví dụ, với những cái dưới đây không thể giống như vậy mà chỉ ra).

Người có Tử Vi và Phá Quân đồng độ, kiến Kình Dương, Đà La, Hóa Kị các sao này, nguyên nhân chính là vì sản nghiệp mà phát sinh phân tranh.

Thiên Cơ

Thiên Cơ thủ Điền trạch cung, chủ không thể bảo thủ duy trì tổ nghiệp, nhưng có thể tự gây dựng, người có Hóa Kị càng thêm chính xác. (Đem thối khứ tổ nghiệp, có tính chất tự bản thân mình gây dựng vật nghiệp gia tăng chút biến hoán, tức chờ đợi thối khứ cựu nghiệp, tự bản thân mình gây dựng tân nghiệp, người có lưu niên Điền trạch cung kiến Thiên Cơ Hóa Kị các sao này, ứng với cẩn thận lưu ý là người có khả năng thay đổi nhà ở hoặc nơi làm việc). Thiên Cơ Hóa Kị tại Điền trạch cung, tự tối vật nghiệp không thể bền vững dài lâu. Không có Hóa Kị, thì chủ luôn luôn có thay đổi, dời chổ.

Thiên Cơ Thái Âm thủ Điền trạch cung, tổ hợp tinh diệu có tính chất cũng e ngại là không ổn định, cũng có chủ vật nghiệp có lúc tăng lúc giảm, hoặc khi thì mua khi thì bán. Kiến Phụ Tá cát diệu thì tuy dù biến động nhưng vẫn có vật nghiệp của bản thân mình, kiến Sát Hao Không Kiếp thì không có.

Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, kiến Sát diệu, Thiên Hình, Không Kiếp, Đại Hao, chủ có phân tranh về vật nghiệp. Người cư Mão cung thì phụ mẫu có sản nghiệp, cư Dậu cung thì không có.

Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, tất phải vãn niên mới có thể tăng gia vật nghiệp. Vãn vận trước đây, không thích nghi gây dựng vật nghiệp thu tô. Nhưng nếu Lộc Tồn Thiên Mã và Thiên Lương đồng độ, và Thiên Cơ đối chiếu, thì thích nghi gây dựng cơ nghiệp tại ngoại quốc, có thể hoạch phát lợi lớn. Người có Thiên Cơ lạc hãm thủ Điền trạch cung, trụ trạch nhà ở không yên tĩnh, lối xóm bốn bên nhiều bát nháo tới lui âm thanh ồn ào. Tái Hóa Kị, gia trạch không yên ổn, suốt ngày ồn ào. (Thấy gia trạch ồn ào, tức thì tương ứng kiểm tra xem Phu thê cung, xem xét phu thê có bất hòa hay không). Thiên Cơ tại Điền trạch cung, cùng với Tứ sát, Không Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, chủ có phân tranh về vật nghiệp.

Thái Dương

Thái Dương là tinh diệu có tính phù động, không thích nghi thủ Điền trạch cung, chủ sản nghiệp khi thì tiến khi thì thối, mà lại cũng chủ khó lòng gìn giữ duy trì tổ nghiệp. Thái Dương nhập miếu, có Phụ Tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu, hoặc đắc “Bách quan triều củng”, thì sản nghiệp phong hậu, nhưng vẫn chủ luôn luôn biến hóa thay đổi. Lợi dụng tính chất của điều này, dể biết được là người có thích nghi kinh doanh địa sản vật nghiệp hay không. Thái Dương lạc hãm, tuy kiến Cát diệu, không thích nghi kinh doanh địa sản, cũng làm suy giảm vốn liếng. Kiến Sát Hao các sao càng thêm không thích nghi. Thái Dương Hóa Kị tại Điền trạch cung, thông thường đề phòng trong gia đình nam khẩu có tổn thương. Nếu phụ mẫu, huynh đệ tử nữ các cung (Nữ mệnh thì tái kiêm tra xem Phu thê cung) đều không có hung tinh ác diệu hội chiếu, thủ cung viên với chính diệu cũng cát, thì có khả năng là nam tính tôn thân (như Ngoại công, Nhạc phụ hoặc gia ông các loại) có tật dạng nhẹ.

Thái Dương Thái Âm đồng độ; hoặc Thái Dương Cự Môn đồng độ, nếu không có Sát diệu, Hình Hao, Không Kiếp hội chiếu, canh kiến Phụ Tá chư cát phù trì, thì chủ vật nghiệp tự mình tạo dựng gia tăng lên nhiều. Nhưng vẫn khó tránh khỏi nguyên nhân vì tạo dựng cơ nghiệp mà có thị phi phân tranh. Thái Dương Thái Âm thủ điền trạch, thích nghi tạo dựng cơ nghiệp tại địa phương sinh ra hoặc tại địa phương sinh sống lâu năm; Thái Dương Cự Môn thủ điền trạch thì thích nghi tạo dựng cơ nghiệp tại ngoại quốc. Kiến Lộc càng thêm tốt đẹp.

Thái Dương Thiên Lương đồng độ, chủ có công sản phân tranh. Như huynh đệ tranh giành phụ nghiệp, cổ đông tranh giành vật nghiệp của công ty, phu thê tranh giành cùng đứng tên vật nghiệp.

Thái Dương Thiên Lương thủ Điền trạch cung, cũng thích nghi vào ở nhà công cộng. Thái Dương Thiên Lương và Kình Dương, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ hoặc hội chiếu, tất phải là nguyên nhân vì công sản mà có đại tụng. Mệnh bàn Điền trạch cung kiến chủng loại tổ hợp tinh hệ này, trọn đời không thích nghi kinh doanh vật nghiệp địa sản, thậm chí liên quan đến địa sản cũng không nên nhúng tay vào. Nếu tổ hợp tinh diệu trình bày ở trên đồng thời kiến Lộc cùng Hóa Lộc, thì chủ là người với nguyên nhân vì thủ đoạn chiếm đoạt công sản mà phát sinh đại tụng.

Vũ Khúc

Vũ Khúc thích nghi thủ Điền trạch cung, thông thường tình huống giống như sau, có thể nói là vật nghiệp tăng gia rất nhiều. Vũ Khúc tối hỉ cùng với Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ tăng gia sản nghiệp. Cùng với Hóa Quyền hội chiếu là thứ chi. Tối hiềm Vũ Khúc Hóa Kị, chủ nguyên nhân vì sản nghiệp mà phát sinh phá hao; hoặc nguyên nhân vì kinh doanh vật nghiệp địa sản mà phát sinh chu chuyển xoay vòng khốn nan. Cũng chủ là người trọn đời đa phần cư trú nhà cũ không đẹp. Lấy gia trạch vận mà nói, Vũ Khúc Hóa Kị tái kiến Dương Đà, chủ vật nghiệp biến hóa thay đổi, mà cựu trạch thắng thế so với tân trạch; nếu kiến Không Kiếp, Đại Hao, lại thêm cùng với Phá Quân hội chiếu, thì có tai ách gia sản bị phá hao.

Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, có sẳn vật nghiệp hoặc tổ nghiệp, cũng có thể tự tạo dựng. Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, chủ trung niên về sau sản nghiệp tăng gia. Kiến Hóa Kị, có quan ti về vật nghiệp, nếu hội Đào Hoa, trụ trạch nhà ở hoa nhi bất thật chỉ hào nhoáng vẻ bên ngoài. Tức là tuy dù bên ngoài biểu hiện mĩ quan, mà ám tàng ngầm chứa sự khiếm khuyết tổn hại. Nhất là với người có lưu niên Điền trạch cung kiến tinh hệ như thế này, tạo dựng cơ nghiệp cần phải cẩn thận chu ý.

Vũ Khúc Phá Quân, chủ phá đãng, cũng chủ dời vào ở nhà cũ; Vũ Khúc Thất Sát, chủ trước tiên thối tổ nghiệp nhưng về sau vãn niên tự bản thân mình tạo dựng. Lưu niên Điền trạch cung kiến Vũ Sát, thì chủ dời đến chổ ở mới đẹp (thiên giác giai chi tân cư).

Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, trung niên về trước không thể bảo thủ duy trì vật nghiệp, trung niên về sau thì có thể tạo dựng cơ nghiệp duy trì bền vững. Vũ Khúc Thiên Tướng thủ Điền trạch cung, lân cung Cự Môn Hóa Lộc, hoặc Thiên Đồng Hóa Lộc, thì là “Tài Ấm giáp Ấn”. Mệnh bàn Điền trạch cung kiến chủng loại kết cấu này, tất phải là trùm sỏ địa sản nghiệp. Lưu niên kiến các sao này, chủ gia trạch hưng vượng tiến tài. Nhưng nếu phùng lân cung một kiến Kình Dương, một kiến Hóa Kị, thì là “Hình Kị giáp Ấn”, chủ nguyên nhân vì vật nghiệp mà hưng tụng khuynh gia. Lưu niên kiến các sao này, chủ gia trạch có tụng sự hoặc hung sự, hoặc phá tài.

Thiên Đồng

Thiên Đồng là tinh diệu bạch thủ hưng gia, thủ Điền trạch cung, chủ tất phài không có tổ nghiệp chia phân. Người có Thiên Đồng Hóa Lộc các sao này, tuy có tổ nghiệp, cũng là các loại nguyên nhân phá hao sạch hết. Thiên Đồng Hóa Kị các sao này, không có tổ nghiệp. Thiên Đồng tối bất hỉ cùng với Thiên Lương đồng độ, hoặc đối củng. Chủ trọn đời phiêu đãng, không tự mình tạo dựng vật nghiệp. Cũng không thể duy trì bảo tồn.

Duy chỉ với người có Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần cung đồng độ, kiến Phụ Tá cát diệu cùng Lộc Tồn, Hóa Lộc các sao này, thì có sản nghiệp. Nhưng vẫn luôn luôn biến hóa thay đổi.

Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, không thích nghi tạo dựng cơ nghiệp, đề phòng nguyên nhân phá hao, hoặc phát sinh thị phi khẩu thiệt.

Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, với sự mua sắm có ao có cây có vườn cảnh (dĩ cấu trí hữu viên lâm), ao hồ nước lớn tại nơi nhà ở là thích hợp (trì chiểu đích trụ trạch vi nghi). Cổ đại có trang điền, cổ nhân nhận xét là ngộ Thiên Đồng Thái Âm tại điền trạch, tài hoa nuôi cá, trồng cây ăn trái có thể giàu to (bồi thực quả mộc khả dĩ đại phú). Người hiện đại cũng thích nghi kinh doanh nông trường. Thiên Đồng Thái Âm cư điền trạch, cũng chủ trụ trạch nhà ở trữ tĩnh yên tĩnh.

Người có Thiên Đồng nhập vào Điền trạch cung, kiến Dương Đà Hỏa Linh, Không Kiếp Đại Hao các sao này, không có sản nghiệp. Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, có thể là môi giới bất động sản vật nghiệp. Lưu niên Điền trạch cung kiến Thiên Đồng độc thủ, có tam Hóa cát diệu cùng Phụ Tá chư diệu, gia trạch tất phải có hỉ khánh. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, chủ chỉnh trang tu sửa, mua sắm thêm gia sản.

Liêm Trinh

Liêm Trinh tại Điền trạch cung là ác diệu, nhập thủ Điền trạch cung, chủ tổ nghiệp phá đãng, hoặc không có tổ nghiệp. Nhất là chỉ có Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, mới chủ có tổ nghiệp mà lại có thể thủ nghiệp.

Người có Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, có tổ nghiệp, tất vì nguyên nhân khách quan phá hao. Nhưng về sau khi vào trung niên tự bản thân mình tạo dựng. Kiến Cát diệu hội hợp, vật nghiệp gia tăng.

Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, chủ nhiều sản nghiệp tán hao. Cận với Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ có tình hình như sau mới có thể tạo dự sản nghiệp. Nếu có Sát diệu, Không Kiếp, Hàm Trì, Thiên Diêu, Đại Hao hội chiếu, thì nguyên nhân chính là vì ham mê tửu sắc tài khí hoặc sở thích không tốt (chủ nhân tửu sắc tài khí hoặc bất lương thị hảo), làm cho sản nghiệp phá đãng khuynh bại. Nếu ngộ Cát diệu phù trì mà không có Sát, canh kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, thì chủ là người cư trú hoa trạch.

Liêm Trinh Thiên Tướng, chủ đem sản nghiệp phá đãng sạch sẽ. Kiến tam Hóa, Phụ Tá cát diệu, thì trung vãn niên có vật nghiệp do tự bản thân mình tạo dựng.

Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, cũng tổ nghiệp phá đãng. Có thể không thể tự thân tạo dựng, cần phải xem xét tường tận trung vãn niên đại hạn điền trạch cung mà xác định.

Liêm Trinh Hóa Kị nhập Điền trạch cung, tái kiến Sát diệu, trọn đời tình hình tất phải có nguyên nhân vì vật nghiệp hai lần tạo dựng chiêu tai họa. Tương ứng xem xét tường tận đại hạn lưu niên Điền trạch cung mà xác định phát sinh vào năm nào. Nếu lưu niên Điền trạch cung kiến Liêm Trinh Hóa Kị, cần phải kiểm tra xem xét tinh diệu tại Tật ách cung, đề phòng có tai bệnh. Hoặc người trong gia đình bất an.

Thiên Phủ

Thiên Phủ thủ Điền trạch cung, thông thường cũng chủ phụ mẫu có vật nghiệp, mà lại có thể duy trì bảo tồn, cũng có thể tự thân tạo dựng. Là Điền trạch cung Cát diệu. Kiến Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, tên là “Văn tinh nhập trạch”, tái kiến Lộc, chủ kinh doanh vật nghiệp nhục lợi, bất kiến Lộc, thì chủ trong gia đình có người học vấn uyên bác, có thể làm rạng danh tổ tông làm vinh dự cho dòng họ. Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỉ, Long Trì, Phượng Các, chủ là người cư trú nơi hoa lệ cựu hạ. Thiên Phủ hội Dương Đà, chủ sản nghiệp phân tranh. Hoặc chủ vật mạn chi giao dịch bất thành. Thiên Phủ kiến Hỏa Linh, trụ trạch nhà ở không yên tĩnh. Tái kiến Sát diệu, Không Kiếp, Đại Hao, chủ hỏa chúc hư kinh. Thiên Phủ kiến Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ vật nghiệp phá hao. Người có lưu niên Điền trạch cung kiến các sao này (Doanh niên Điền trạch ngụ kiến giả), đề phòng người thân trong gia đình có bệnh hoặc phá tài.

Thái Âm

Người có Thái Âm thủ Điền trạch cung, nhập miếu thích nghi hương cư. Cũng chủ trụ trạch nhà ở yên tĩnh, có hoa mộc chi thắng. Thái Âm nhập miếu chủ có tổ nghiệp; hãm địa thì ít ỏi, tái kiến Sát Hao, hoặc không có tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp có hao tổn.

Thái Âm dữ Thiên Đồng đồng độ, ngược lại không có tổ nghiệp, hoặc tuy dù có mà hao tán, nhưng về sau bạch thủ hưng gia tự thân tạo dựng.

Thái Âm và Thiên Cơ đồng độ, sản nghiệp luôn luôn có biến hóa thay đổi, hoặc chủ khi thì đa khi thì thiểu. Lưu niên Điền trạch cung kiến nhị diệu nhập thủ, chủ dời đổi hoặc ngoại du.

Thái Âm tối hỉ cùng với Thái Dương đồng độ, chủ sản nghiệp phong hậu. Duy chỉ Thái Dương Hóa Kị hoặc Thái Âm Hóa Kị, thì chủ trạch trung đa quan quả. Kiến Sát Hình Hao diệu tịnh hội, thì chủ gia trạch bất an, hoặc liên quan đến kiện tụng, hoặc nhiều bệnh thống, hoặc nhiều thị phi khẩu thiệt, hoặc kiến phụ mẫu tử nữ phân li.

Thái Âm và Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, chủ tạo dựng nhiều sản nghiệp, hoặc mua sắm tạo dựng nông trường, ao hồ là thích nghi. Thái Âm hội chiếu Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ sản nghiệp phá hao. Hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, thì vật nghiệp bị hỏa tai sụp đỗ. Thái Âm kiến Sát, lại kiến Thiên Hình, Đại Hao, tái kiến Văn Khúc Hóa Kị, đề phòng trụ trạch nhà ở bị trộm cắp. Nếu kiến Kiếp Sát, Âm Sát đồng độ, đề phòng trụ trạch nhà ở bị kiếp. Thái Âm kiến Sát, Hao, lại có Thiên Nguyệt đồng độ, trạch trung nhiều tật bệnh.

Tham Lang

Tham Lang tại Điền trạch cung là Ác diệu, thông thường chủ tán hao, hoặc chủ tụ tán vô thường. Thông thường không có tổ nghiệp, hoặc chủ khó lòng duy trì. Tham Lang nhập miếu, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể tự tạo vật nghiệp. Duy chỉ trụ trạch nhà ở tất phải có khuyết hãm, hoặc từng kinh qua tu bổ, nhưng tái có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, tứ Sát hội chiếu hoặc đồng độ, thì chủ hỏa chúc, hoặc chủ binh tai, hoặc chủ đạo kiếp. Người kiến Hỏa Tinh đồng độ càng thêm chính xác; người kiến Linh Tinh đồng độ giảm nhẹ hơn. Nếu tình hình trình bày như trên sau đó đồng thời hội chiếu Cát diệu, thì cận chủ hư kinh, không dao động cùng tự bản thân mình có trụ trạch nhà ở. Tham Lang Hóa Kị, thì nguyên nhân vì vật nghiệp mà nhiều thị phi khẩu thiệt. Tham Lang tối hỉ cùng với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ là người có sản nghiệp phong hậu. Nếu cùng với Hồng Loan, Thiên Hỉ, Long Trì, Phượng Các hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở chỉnh trang tu sửa mĩ quan. Hỏa Tinh Linh Tinh đồng triền, thì là cựu trạch hoa hạ. Nếu lưu niên Điền trạch cung gặp tình huống đã trình bày ở trên, thì chủ gia trạch có hôn nhân hỉ khánh, hoặc chủ thêm nhân khẩu.

Cự Môn

Cự Môn thủ Điền trạch cung, không thích nghi có tổ nghiệp, thì có nhiều tranh giành. Người kiến Sát Kị Hình Hao các sao này, mà lại nguyên nhân vì tổ nghiệp mà phát sinh tranh tụng. Cự Môn nhập miếu, kiến Lộc, Quyền, Khoa cùng Lộc Tồn đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể tự thân tạo dựng sản nghiệp. Nhưng nếu kiến Thái Dương đồng độ, thì có phân tranh phiền nhiễu, hoặc nguyên nhân vì tạo dựng cơ nghiệp mà phát sinh không khoái chí.

Thiên Đồng và Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu, dể vì nguyên nhân nước cầu, đường sông, đất trũng ngập nước mà dẫn đến phân tranh tranh tụng. Cự Môn lạc hãm, không thích nghi tạo dựng sản nghiệp, kiến Đại Hao, Không Kiếp, nguyên nhân chính là vì tạo dựng cơ nghiệp mà chịu bị tổn thất. Cự Môn Hóa Kỵ, chủ trong gia đình có nhiều thị phi. Nếu cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình đồng hội, thì nguyên nhân vì vật nghiệp mà sinh tụng sự. Lưu niên Điền trạch cung kiến tổ hợp tinh diệu này, chủ nhân khẩu hình thương, hoặc có tai họa. Lưu niên Điền trạch cung Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Âm Sát hội chiếu, thì trụ trạch nhà ở có hỏa tai, trộm cắp, thưởng kiếp (cướp giật) chi họa. Nếu Mệnh bàn Điền trạch cung kiến tình hình như đã trình bày ở trên, thì chủ là trọn đời người có nhiều phiêu đãng.

Thiên Tướng

Người có Thiên Tướng thủ Điền trạch cung, kiến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn các sao này hội chiếu, chủ là người có sản nghiệp phong hậu. Có Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu, thì chủ sản nghiệp phá đãng. Người có Vũ Khúc Phá Quân các sao này tại đối cung củng chiếu, thì chủ là người tổ nghiệp dần dần tiêu ma, đến nỗi hao tán phá bại. Nhưng Vũ Khúc canh kiến Hóa Kị, thì chủ là người có gia trạch không yên ổn, nhiều tranh đoạt khẩu thiệt thị phi, đa tai đa bệnh. Thiên Tướng bất hỉ cùng với Đà La cùng Thiên Mã đồng độ, chủ là người tuy dù luôn luôn dời chổ ở, duy chỉ trọn đời không được xứng tâm như ý nơi nhà ở trú trạch. Tuy dù cư trú nơi hoa hạ, cũng có bất mãn ý chi xử. Nếu cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng hội, thì chủ gia nghiệp điêu linh, hoặc nguyên nhân vì sản nghiệp mà hưng tụng.

Thiên Lương

Thiên Lương là Ấm tinh, cho nên cư Điền trạch cung chủ đắc tổ nghiệp. Canh kiến Thiên Vu đồng độ, có thể đắc phong hậu di sản. Thiên Lương và Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, cũng đều chủ trú trạch nhà ở có nhiều lần dời đổi, hoặc đề phòng nhà cải kiến xây sửa lại.

Thái Dương Thiên Lương đồng độ, nguyên nhân chính là vì sản nghiệp mà hưng tụng. Thiên Lương hội chiếu Lộc Tồn, Hóa Lộc, phàm khi tạo dựng cơ nghiệp tất phải phát sinh ma phiền. Người có Thiên Lương thủ Điền trạch cung, cũng chủ trọn đời nhiều cư trú cựu trạch. Thiên Lương có Tứ sát hội chiếu đồng độ, chủ là người có gia trạch bất an, đa thị phi, đa tai bệnh. Hóa Kị hội chiếu, thì đa phần nhìn thì nhàn mà thật ra không nhàn. Tại Tị Hợi Thân cung, cũng không thích nghi cùng với Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, không thì chủ trọn đời người phiêu lưu không cư trú một nơi cố định. Thiên Lương và Thiên Mã đồng độ, cũng chủ phiêu đãng. Duy chỉ tái có Lộc Tồn hội chiếu, thì chủ li hương bối tỉnh an thân.

Thất Sát

Thất Sát nhập miếu thủ Điền trạch cung, chủ có tổ nghiệp. Hãm địa thì tuy dù có cũng như không. Tối hỉ đắc Tử Vi củng chiếu, thì chủ một gia đình được quý nhân che chở giúp đở (ấm tí). Cùng với Liêm Trinh đồng độ, cũng có thể tạo dựng gia tăng sản nghiệp. Thất Sát lạc hãm thủ Điền trạch cung, chủ sản nghiệp có phá bại. Nếu có Hóa Kị đồng hội, thì chủ gia trạch bất an. Đa tai bệnh, thị phi. Cùng với Hỏa Tinh, Đà La đồng độ, chủ có hư kinh. Cùng với Linh Tinh, Kình Dương đồng độ, trong gia đình có nhiều tranh cải. Cùng với Địa Kiếp, Địa Không đồng độ, gia nghiệp phá bại.

Phá Quân

Phá Quân tại Thìn, Tuất nhị cung thủ điền trạch, là tổ hợp tương đối lí tưởng, chủ là người có sẳn cơ nghiệp, cũng có thể tự thân tạo dựng, mà lại sản nghiệp phong hậu. Tại Tý, Ngọ nhị cung thủ điền trạch, thì cận chủ tự thân tạo dựng phong hậu. Phá Quân và Tử Vi đồng độ, tuy dù sản nghiệp vận thế không tốt đẹp, nhưng cũng chủ ý ngoại đắc sản nghiệp. Phá Quân lạc hãm, thì chủ là người cư trú nơi trụ trạch nhà ở cũ nát. Phá Quân có Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội chiếu, chủ tổ nghiệp điêu linh hao bại. Lưu niên Điền trạch cung kiến Phá Quân, nhập miếu kiến Cát, chủ dời sang nhà mới (thiên tân trạch); lạc hãm, kiến Sát, thì chủ gia trạch có phá bại.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button