Tử vi

Chương 33: Thiên Tướng

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Thiên Tướng chủ định như thế nào?

Bạn đang xem: Chương 33: Thiên Tướng

Đáp viết:

Thiên Tướng thuộc Thủy, là sao thuộc Nam đẩu, ti Tước hàm, là Phúc Thiện, hóa khí là Ấn, đích thị là quan lộc văn tinh, phù tá cho Đế tinh.

Nếu Thân Mệnh mà gặp thì ngôn ngữ thành thực, việc làm chẳng dối lừa. Thấy người gặp khó thì lương tâm động lòng trắc ẩn, thấy kẻ bạc ác thì tỏ cái chí khí bất bình.

Quan Lộc mà đắc thì sẽ hiển vinh, hội họp với Đế ở một chỗ thì tất sẽ thích tranh quyền.

Phù tá cho ánh sáng của Nhật Nguyệt, đồng thời hỏa giải cái ác của Liêm Trinh.

Thân Mệnh đắc thì vinh dự; Tử Tức đắc thì con cái thành đạt, ở khắp 12 cung đều là phúc tốt đẹp cát tường, không tùy xuôi theo ác, mà có thể biến chí và hoán cải cái ác cũng như kẻ bất nhân. Hạn mà gặp thì giàu có khó lường lắm. Thiên Tướng mà lâm vào chỗ sinh vượng, tuy không gặp Đế tinh, nếu đắc Tả Hữu thì tất chấp chưởng chức quyền uy mạnh mẽ lắm. Nếu cư vào chỗ nhàn nhược, cũng tạo tác điều cát lợi, nhị hạn mà gặp thì chủ phú quý.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Thiên Tướng chủ định như thế nào?

Đáp viết: Thiên Tướng thuộc Thủy, là sao thứ năm thuộc Nam đẩu. Là sao của Tước hàm, là Phúc Thiện, hóa khí là Ấn, đích thị là quan lộc văn tinh, phù tá cho Đế tinh. Nếu Thân Mệnh mà gặp thì ngôn ngữ thành thực, việc làm chẳng dối lừa. Thấy người gặp khó thì lương tâm động lòng trắc ẩn, thấy kẻ bạc ác thì tỏ cái chí khí bất bình. Quan Lộc mà đắc thì sẽ hiển vinh, hợp với Đế ở 1 chỗ thì tất sẽ tranh quyền. Phù tá cho ánh sáng của Nhật Nguyệt, đồng thời hỏa giải cái ác của Liêm Trinh. Thân Mệnh đắc thì vinh dự; Tử Tức đắc thì con cái thành đạt, ở khắp 12 cung đều là phúc tốt đẹp cát tường, không tùy xuôi theo ác, mà có thể biến chí và hoán cải cái ác cũng như kẻ bất nhân. Hạn mà gặp thì giàu có khó lường lắm. Thiên Tướng mà lâm vào chỗ sinh vượng, tuy không gặp Đế tinh, nếu đắc Tả Hữu thì tất chấp chưởng chức quyền uy phong lắm. Nếu cư vào chỗ nhàn nhược, cũng tạo tác điều cát lợi, nhị hạn mà gặp thì chủ phú quý.

Hi Di tiên sinh viết: Thiên Tướng nam đẩu đẩu tinh, thuộc ti Tước hàm, hóa khí là Ấn. Chủ nhân được được hậu hĩnh đầy đủ cơm áo, nếu hội Tả Hữu Xương Khúc thì tước vị tầm cỡ Công Khanh. Hãm địa gặp Tham Liêm Vũ Phá Kình Đà Sát tụ tập vây chiếu thì nhờ vào nghề khéo léo mà yên thân. Hỏa Linh xung phá thì tàn tật. Vào nữ mệnh chủ đoan trang, thông minh, chí khí có khi vượt quá cả đấng trượng phu. Tam phương cát tinh củng chiếu thì luận là được phong tặng, nếu Xương Khúc xung phá thì là thiếp, đi theo đường tăng đạo thì chủ thanh cao.

Ca viết:

Thiên Tướng nguyên thuộc Thủy

Hóa Ấn chủ quan lộc

Thân Mệnh nhị cung phùng

Định là nhiều tài phúc

Hình thể có phì mãn

Ngôn ngữ không hách dịch

Làm quan chủ thăng tiến

Ở nhà chủ phú ông

Nhị hạn mà gặp nó

Trăm sự được sung túc.

II. Thiên Đồng Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Thiên Tướng (Nam Đẩu tinh, Dương Thủy, Quyền tinh, Dũng tinh)

Chủ quan lộc, phúc thiện

Miếu địa: Dần, Thân

Vượng địa: Thìn, Tuất, Tý, Ngọ

Đắc địa: Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

• Đôn hậu, can đảm, ưa thanh sắc, dễ đam mê. Chủ uy dũng, công danh, tài lộc

Hãm địa: Mão, Dậu

Chế được tính khắc nghiệt nóng nảy của Liêm.

Miếu, vượng, đắc địa chế được tính hung ác của Sát tinh, coi Sát tinh như sao tùy thuộc.

Gặp Kình đồng cung: ví như dao kề trên đầu, thường gây ra những sự chẳng lành.

Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ví như ông tướng mất đầu hay ấn bị sứt mẻ, nên mất hết quyền lực, lại thường gây ra những tai họa khủng khiếp.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Thiên Tướng

Thuộc Thủy, Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa Ấn, chủ Quan Lộc.

Thiên Tướng nhập mệnh, chủ tướng mạo đôn hậu, chín chắn, sắc mặt trắng xanh hoặc vàng nhạt, khuôn mặt vuông tròn, thân hình trung bình, nhập miếu đầy đặn béo tốt, thích ăn nhậu, vật chất đầy đủ. Ăn nói chân thực, không giả dối, thấy người khác khó khăn thì động lòng xót xa, thấy kẻ ác thì bất bình. Lời lẽ cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, có lòng chính nghĩa.

Quan hệ xã giao tốt đẹp, đối xử với mọi người chân thành, khiêm tốn lễ độ, giúp đỡ mọi người thường xuất phát từ tấm lòng chứ không tính toán chuyện báp đáp. Lòng dạ lương thiện, ôn hòa, khoan dung, làm việc chăm chỉ, có năng lực quản lý và xử lý nghiệp vụ tốt, có thể hi sinh lợi ích bản thân để phục vụ đại cục. An phận thủ thường, một đời nhẫn nhịn chịu khó, một lòng trung thành, thích hợp làm các công việc phò trợ người khác. Sao Thiên Tướng có những đặc tính tốt đẹp như trên, vì vậy được mọi người yêu quý.

Người có Thiên Tướng nhập mệnh có khuyết điểm là việc gì cũng quá cẩn thận, suy nghĩ quá nhiều, thiếu sự thực tế và sự khai thác, bằng lòng với hiện cư, vì vậy thích hợp làm các công việc thư ký hay phía hậu trường.

Không quá giỏi kinh doanh là một trong số đặc tính của Thiên Tướng. Nếu kinh doanh tất là thương gia lương thiện. Người Thiên Tướng thật thà, không giỏi dùng mưu dùng kế, có lúc quá tin tưởng người khác, cơ hội đến nhưng không nắm bắt ngay nên thường lọt vào tay người khác.

Nữ mệnh Thiên Tướng, dịu dàng hướng nội, nội tâm tốt đẹp, dung mạo đoan trang ổn trọng, da dẻ nhẵn nhụi, lễ phép nhã nhặn, không tính toán với người khác, không quá coi trọng sự nghiệp, không thích khoe khoang và bàn chuyện không đâu, thích ở lì trong nhà. Thích hợp cùng chồng dạy con, là vợ hiền mẹ tốt, vật chất như ý.

Thiên Tướng là sao về tước vị, chủ phúc thọ, hóa khí là Ấn, trong 12 hai cung đều là phúc, tốt đẹp, không theo ác mà thay chí, không vì sát mà đổi thay.

Thiên Tướng thủ mệnh, nếu lâm đất sinh vượng thì tuy không gặp Tử Vi, nhưng nếu được Tả Phụ Hữu Bật thì nắm quyền uy, hoặc cư cung bình hòa yếu, cũng được cho là tốt đẹp, chủ vật chất đầy đủ.

Thiên Tướng được Xương Khúc Tả Hữu hội chiếu, có thể là bậc công khanh.

Thiên Tướng hãm địa, Tham, Liêm, Vũ, Phá, Xương, Đà sát tinh vây, chủ người kĩ nghệ an thân.

Thiên Tướng thủ mệnh, hội Hỏa Linh xung phá, tàn tật, cơ thể bị thương. Ở Dần Thân Tỵ Hợi có Kình Đà đồng thủ, không tàn tật tất ngục tù.

Thiên Tướng khá bảo thủ, thường không khoe mẽ nhiều, không là trộm cắp, cũng là tòng phạm.

Thiên Tướng đồng cung Liêm Trinh Kình Dương ở Tý Ngọ, là cách “Hình Tù giáp Ấn”, chủ người khó thoát cảnh hình tù phạt, có họa tù ngục, cả đời không tốt, gặp tai nạn bất ngờ. Hoặc Thiên Tướng cư mão dậu, đồng cung với Kình Dương, đối cung có Liêm Trinh, cũng là cách trên.

Thiên Tướng hội Thiên Phủ ở Mệnh Thân, chủ người một đời hưởng phúc, cũng chủ sống thọ.

“Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền”. Nữ mệnh Thiên Tướng, người sinh năm Giáp mệnh ở Ngọ cung, người sinh năm Kỷ Mệnh ở Tý cung, người sinh năm Canh Mệnh ở Thân cung hợp cách, tất là quý phu nhân, một đời vinh hoa.

Nữ mệnh, “Hữu Bật Thiên Tướng phúc tương lâm”, chủ phúc thọ vinh xương.

Nữ mệnh Thiên Tướng, có số giúp chồng, tam hợp cát tinh củng chiếu có thể cưới chồng phú quý.

Nữ mệnh Thiên Tướng, kỵ Văn Xương Văn Khúc xung phá, tất là thê thiếp, như nhân viên phục vụ, hay nhân viên buôn bán, nếu không phải vợ hai tất có đào hoa, nhu cầu đời sống tình dục cao. Nữ mệnh Thiên Tướng đồng cung với Xương Khúc, tuy rằng thông minh, nhưng dễ vượt quá giới hạn, hoặc bỏ nhà theo trai, hoặc làm công việc phục vụ sắc tình.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Thiên Tướng

Thiên Tướng miếu ở ba cung Tí, Sửu, Dần; hãm ở hai cung Mão, Dậu.

Thiên Tướng là sao thứ hai của Nam Đẩu, thuộc dương thủy, hóa khí thành “ấn”.

Đặc điểm của sao “ấn” là công chính, cẩn thận, phần nhiều suốt đời chỉ làm một nghề, hiếm khi đứng núi này trong núi nọ, tốt nhất là làm công chức. Bản thân sao “ấn” có thể hiện mà cũng có thể ác, nhưng thiện ác đều do người giữ “ấn”. Tỉ dụ như “ấn” ở trên pháp đường, có thể làm cho người ta phú quý, cốt nhục đoàn tụ, mà cũng có thể khiến người ta bị hình phạt, gia phá người li tán, thiện ác khác nhau là do người giữ “ấn” sử dụng. Cho nên người có Thiên Tướng thủ cung mệnh, tuy có lòng chính nghĩa, nhưng cũng có thể trở nên mềm yếu.

Thiên Tướng ở trên trời có hàm ý tương tự như tể tướng hoặc quân sư, trung với chủ nhân, vì chủ nhân mà lập mưu tính kế, lấy sự lợi hại của chủ nhân làm sự lợi hại của bản thân; vì vậy gặp sao cát thì cát; gặp sao hung thì hung. Cho nên ở 12 cung, Thiên Tướng tùy theo các sao hội hợp mà phân biệt được cát hung thiện ác.

Người có Thiên Tướng thủ mệnh, cũng rất dễ bị hoàn cảnh xã hội gây ảnh hưởng. Phàm bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau, dù kết cấu mệnh bàn tương đồng, thì sự tao ngộ của mệnh vận cũng khác nhau rất lớn.

Thiên Tướng ở cung mệnh hoặc cung thân, gặp Hóa Lộc và Thiên Lương giáp cung, là cách ” Tài Ấm Giáp Ấm”, chủ về phú quý vinh hoa, hưởng thụ vui vẻ. Thiên Tướng ở cung mệnh hoặc cung thân, gặp Hóa Kị và Kình Dương giáp cung, lá cách ” Hình Kị Giáp Ấn”, chủ về có nạn lao ngục, kém có hình hại, thương tổn.

Thiên Tướng thủ mệnh, không có chính chiệu chủ về trí lực vây chiếu, gặp Hỏa Linh, Lonh Tinh xung phá, dễ bị tàn tật.

Nữ mệnh Thiên Tướng, kị hội hợp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ về tình cảm nổi sóng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 33: Thiên Tướng

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Thiên Tướng chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Thiên Tướng thuộc Thủy, là sao thuộc Nam đẩu, ti Tước hàm, là Phúc Thiện, hóa khí là Ấn, đích thị là quan lộc văn tinh, phù tá cho Đế tinh.

Nếu Thân Mệnh mà gặp thì ngôn ngữ thành thực, việc làm chẳng dối lừa. Thấy người gặp khó thì lương tâm động lòng trắc ẩn, thấy kẻ bạc ác thì tỏ cái chí khí bất bình.

Quan Lộc mà đắc thì sẽ hiển vinh, hội họp với Đế ở một chỗ thì tất sẽ thích tranh quyền.

Phù tá cho ánh sáng của Nhật Nguyệt, đồng thời hỏa giải cái ác của Liêm Trinh.

Thân Mệnh đắc thì vinh dự; Tử Tức đắc thì con cái thành đạt, ở khắp 12 cung đều là phúc tốt đẹp cát tường, không tùy xuôi theo ác, mà có thể biến chí và hoán cải cái ác cũng như kẻ bất nhân. Hạn mà gặp thì giàu có khó lường lắm. Thiên Tướng mà lâm vào chỗ sinh vượng, tuy không gặp Đế tinh, nếu đắc Tả Hữu thì tất chấp chưởng chức quyền uy mạnh mẽ lắm. Nếu cư vào chỗ nhàn nhược, cũng tạo tác điều cát lợi, nhị hạn mà gặp thì chủ phú quý.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Thiên Tướng chủ định như thế nào?

Đáp viết: Thiên Tướng thuộc Thủy, là sao thứ năm thuộc Nam đẩu. Là sao của Tước hàm, là Phúc Thiện, hóa khí là Ấn, đích thị là quan lộc văn tinh, phù tá cho Đế tinh. Nếu Thân Mệnh mà gặp thì ngôn ngữ thành thực, việc làm chẳng dối lừa. Thấy người gặp khó thì lương tâm động lòng trắc ẩn, thấy kẻ bạc ác thì tỏ cái chí khí bất bình. Quan Lộc mà đắc thì sẽ hiển vinh, hợp với Đế ở 1 chỗ thì tất sẽ tranh quyền. Phù tá cho ánh sáng của Nhật Nguyệt, đồng thời hỏa giải cái ác của Liêm Trinh. Thân Mệnh đắc thì vinh dự; Tử Tức đắc thì con cái thành đạt, ở khắp 12 cung đều là phúc tốt đẹp cát tường, không tùy xuôi theo ác, mà có thể biến chí và hoán cải cái ác cũng như kẻ bất nhân. Hạn mà gặp thì giàu có khó lường lắm. Thiên Tướng mà lâm vào chỗ sinh vượng, tuy không gặp Đế tinh, nếu đắc Tả Hữu thì tất chấp chưởng chức quyền uy phong lắm. Nếu cư vào chỗ nhàn nhược, cũng tạo tác điều cát lợi, nhị hạn mà gặp thì chủ phú quý.

Hi Di tiên sinh viết: Thiên Tướng nam đẩu đẩu tinh, thuộc ti Tước hàm, hóa khí là Ấn. Chủ nhân được được hậu hĩnh đầy đủ cơm áo, nếu hội Tả Hữu Xương Khúc thì tước vị tầm cỡ Công Khanh. Hãm địa gặp Tham Liêm Vũ Phá Kình Đà Sát tụ tập vây chiếu thì nhờ vào nghề khéo léo mà yên thân. Hỏa Linh xung phá thì tàn tật. Vào nữ mệnh chủ đoan trang, thông minh, chí khí có khi vượt quá cả đấng trượng phu. Tam phương cát tinh củng chiếu thì luận là được phong tặng, nếu Xương Khúc xung phá thì là thiếp, đi theo đường tăng đạo thì chủ thanh cao.

Ca viết:

Thiên Tướng nguyên thuộc Thủy

Hóa Ấn chủ quan lộc

Thân Mệnh nhị cung phùng

Định là nhiều tài phúc

Hình thể có phì mãn

Ngôn ngữ không hách dịch

Làm quan chủ thăng tiến

Ở nhà chủ phú ông

Nhị hạn mà gặp nó

Trăm sự được sung túc.

II. Thiên Đồng Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Thiên Tướng (Nam Đẩu tinh, Dương Thủy, Quyền tinh, Dũng tinh)

Chủ quan lộc, phúc thiện

Miếu địa: Dần, Thân

Vượng địa: Thìn, Tuất, Tý, Ngọ

Đắc địa: Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

• Đôn hậu, can đảm, ưa thanh sắc, dễ đam mê. Chủ uy dũng, công danh, tài lộc

Hãm địa: Mão, Dậu

Chế được tính khắc nghiệt nóng nảy của Liêm.

Miếu, vượng, đắc địa chế được tính hung ác của Sát tinh, coi Sát tinh như sao tùy thuộc.

Gặp Kình đồng cung: ví như dao kề trên đầu, thường gây ra những sự chẳng lành.

Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ví như ông tướng mất đầu hay ấn bị sứt mẻ, nên mất hết quyền lực, lại thường gây ra những tai họa khủng khiếp.

Sách Tử Vi Đại Toàn

Thiên Tướng

Thuộc Thủy, Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa Ấn, chủ Quan Lộc.

Thiên Tướng nhập mệnh, chủ tướng mạo đôn hậu, chín chắn, sắc mặt trắng xanh hoặc vàng nhạt, khuôn mặt vuông tròn, thân hình trung bình, nhập miếu đầy đặn béo tốt, thích ăn nhậu, vật chất đầy đủ. Ăn nói chân thực, không giả dối, thấy người khác khó khăn thì động lòng xót xa, thấy kẻ ác thì bất bình. Lời lẽ cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, có lòng chính nghĩa.

Quan hệ xã giao tốt đẹp, đối xử với mọi người chân thành, khiêm tốn lễ độ, giúp đỡ mọi người thường xuất phát từ tấm lòng chứ không tính toán chuyện báp đáp. Lòng dạ lương thiện, ôn hòa, khoan dung, làm việc chăm chỉ, có năng lực quản lý và xử lý nghiệp vụ tốt, có thể hi sinh lợi ích bản thân để phục vụ đại cục. An phận thủ thường, một đời nhẫn nhịn chịu khó, một lòng trung thành, thích hợp làm các công việc phò trợ người khác. Sao Thiên Tướng có những đặc tính tốt đẹp như trên, vì vậy được mọi người yêu quý.

Người có Thiên Tướng nhập mệnh có khuyết điểm là việc gì cũng quá cẩn thận, suy nghĩ quá nhiều, thiếu sự thực tế và sự khai thác, bằng lòng với hiện cư, vì vậy thích hợp làm các công việc thư ký hay phía hậu trường.

Không quá giỏi kinh doanh là một trong số đặc tính của Thiên Tướng. Nếu kinh doanh tất là thương gia lương thiện. Người Thiên Tướng thật thà, không giỏi dùng mưu dùng kế, có lúc quá tin tưởng người khác, cơ hội đến nhưng không nắm bắt ngay nên thường lọt vào tay người khác.

Nữ mệnh Thiên Tướng, dịu dàng hướng nội, nội tâm tốt đẹp, dung mạo đoan trang ổn trọng, da dẻ nhẵn nhụi, lễ phép nhã nhặn, không tính toán với người khác, không quá coi trọng sự nghiệp, không thích khoe khoang và bàn chuyện không đâu, thích ở lì trong nhà. Thích hợp cùng chồng dạy con, là vợ hiền mẹ tốt, vật chất như ý.

Thiên Tướng là sao về tước vị, chủ phúc thọ, hóa khí là Ấn, trong 12 hai cung đều là phúc, tốt đẹp, không theo ác mà thay chí, không vì sát mà đổi thay.

Thiên Tướng thủ mệnh, nếu lâm đất sinh vượng thì tuy không gặp Tử Vi, nhưng nếu được Tả Phụ Hữu Bật thì nắm quyền uy, hoặc cư cung bình hòa yếu, cũng được cho là tốt đẹp, chủ vật chất đầy đủ.

Thiên Tướng được Xương Khúc Tả Hữu hội chiếu, có thể là bậc công khanh.

Thiên Tướng hãm địa, Tham, Liêm, Vũ, Phá, Xương, Đà sát tinh vây, chủ người kĩ nghệ an thân.

Thiên Tướng thủ mệnh, hội Hỏa Linh xung phá, tàn tật, cơ thể bị thương. Ở Dần Thân Tỵ Hợi có Kình Đà đồng thủ, không tàn tật tất ngục tù.

Thiên Tướng khá bảo thủ, thường không khoe mẽ nhiều, không là trộm cắp, cũng là tòng phạm.

Thiên Tướng đồng cung Liêm Trinh Kình Dương ở Tý Ngọ, là cách “Hình Tù giáp Ấn”, chủ người khó thoát cảnh hình tù phạt, có họa tù ngục, cả đời không tốt, gặp tai nạn bất ngờ. Hoặc Thiên Tướng cư mão dậu, đồng cung với Kình Dương, đối cung có Liêm Trinh, cũng là cách trên.

Thiên Tướng hội Thiên Phủ ở Mệnh Thân, chủ người một đời hưởng phúc, cũng chủ sống thọ.

“Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền”. Nữ mệnh Thiên Tướng, người sinh năm Giáp mệnh ở Ngọ cung, người sinh năm Kỷ Mệnh ở Tý cung, người sinh năm Canh Mệnh ở Thân cung hợp cách, tất là quý phu nhân, một đời vinh hoa.

Nữ mệnh, “Hữu Bật Thiên Tướng phúc tương lâm”, chủ phúc thọ vinh xương.

Nữ mệnh Thiên Tướng, có số giúp chồng, tam hợp cát tinh củng chiếu có thể cưới chồng phú quý.

Nữ mệnh Thiên Tướng, kỵ Văn Xương Văn Khúc xung phá, tất là thê thiếp, như nhân viên phục vụ, hay nhân viên buôn bán, nếu không phải vợ hai tất có đào hoa, nhu cầu đời sống tình dục cao. Nữ mệnh Thiên Tướng đồng cung với Xương Khúc, tuy rằng thông minh, nhưng dễ vượt quá giới hạn, hoặc bỏ nhà theo trai, hoặc làm công việc phục vụ sắc tình.

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Thiên Tướng

Thiên Tướng miếu ở ba cung Tí, Sửu, Dần; hãm ở hai cung Mão, Dậu.

Thiên Tướng là sao thứ hai của Nam Đẩu, thuộc dương thủy, hóa khí thành “ấn”.

Đặc điểm của sao “ấn” là công chính, cẩn thận, phần nhiều suốt đời chỉ làm một nghề, hiếm khi đứng núi này trong núi nọ, tốt nhất là làm công chức. Bản thân sao “ấn” có thể hiện mà cũng có thể ác, nhưng thiện ác đều do người giữ “ấn”. Tỉ dụ như “ấn” ở trên pháp đường, có thể làm cho người ta phú quý, cốt nhục đoàn tụ, mà cũng có thể khiến người ta bị hình phạt, gia phá người li tán, thiện ác khác nhau là do người giữ “ấn” sử dụng. Cho nên người có Thiên Tướng thủ cung mệnh, tuy có lòng chính nghĩa, nhưng cũng có thể trở nên mềm yếu.

Thiên Tướng ở trên trời có hàm ý tương tự như tể tướng hoặc quân sư, trung với chủ nhân, vì chủ nhân mà lập mưu tính kế, lấy sự lợi hại của chủ nhân làm sự lợi hại của bản thân; vì vậy gặp sao cát thì cát; gặp sao hung thì hung. Cho nên ở 12 cung, Thiên Tướng tùy theo các sao hội hợp mà phân biệt được cát hung thiện ác.

Người có Thiên Tướng thủ mệnh, cũng rất dễ bị hoàn cảnh xã hội gây ảnh hưởng. Phàm bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau, dù kết cấu mệnh bàn tương đồng, thì sự tao ngộ của mệnh vận cũng khác nhau rất lớn.

Thiên Tướng ở cung mệnh hoặc cung thân, gặp Hóa Lộc và Thiên Lương giáp cung, là cách ” Tài Ấm Giáp Ấm”, chủ về phú quý vinh hoa, hưởng thụ vui vẻ. Thiên Tướng ở cung mệnh hoặc cung thân, gặp Hóa Kị và Kình Dương giáp cung, lá cách ” Hình Kị Giáp Ấn”, chủ về có nạn lao ngục, kém có hình hại, thương tổn.

Thiên Tướng thủ mệnh, không có chính chiệu chủ về trí lực vây chiếu, gặp Hỏa Linh, Lonh Tinh xung phá, dễ bị tàn tật.

Nữ mệnh Thiên Tướng, kị hội hợp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ về tình cảm nổi sóng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button