Tử vi

Chương 34: Thiên Lương

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Thiên Lương chủ định như thế nào?

Bạn đang xem: Chương 34: Thiên Lương

Đáp viết:

Thiên Lương thuộc Thổ, là sao thuộc Nam đẩu, ti Thọ, hóa khí là Ấm, là Phúc Thọ, là chủ của Phụ Mẫu cung, ở người thì tính tình ngay thẳng lỗi lạc, ở Tướng Mạo thì nhân hậu ổn trọng, khiêm nhường, chính trực vô tư, vào việc thì quả quyết, che chở tạo phúc ấm cho bản thân cũng như con cháu họ hàng.

Gặp Xương Khúc ở Tài cung, gặp Thái Dương ở tam hợp Phúc Đức thì được thanh danh vẹn toàn mọi bề. Vinh hiển ở chức vị như vương thất, được gia phong hiến tặng.

Nếu gặp Hao diệu và thêm Thiên Cơ thì hợp theo tăng đạo thanh nhàn, cũng dễ được vua chúa tôn kính.

Hội với Tham Lang đồng độ thì loạn lễ nghĩa loạn cửa nhà.

Cư chỗ Nô Bộc, Tật Ách, Tướng Mạo thì luận là về tác phong có những động tác thừa thãi.

Thấy Liêm Trinh Hình Kị thì không phải lo lắng về tai ách, hình khắc, kích động; nếu gặp Hỏa Linh Hình Ám cũng chẳng sợ sự phiền nhiễu của chinh chiến. Thái Tuế xung vẫn được phúc, Bạch Hổ lâm cũng không ngại tai ương, Tấu Thư hội hợp thì vinh hiển ngoài dự kiến, Thanh Long động thì có văn thư đáng mừng tới, Tiểu Hao Đại Hao giao hội thì công cán chẳng thành, Bệnh Phù Quan Phù tương xâm cũng không sợ tai họa.

Nữ nhân có cát tinh nhập miếu thì vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì thì được phong tặng.

Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì tất sẽ chiêu thị phi không trong sạch, hợp với tăng đạo.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Thiên Lương chủ định như thế nào?

Đáp viết: Thiên Lương thuộc Thổ, là sao thứ hai của Nam đẩu. Thuộc ti Thọ, hóa khí là Ấm là Phúc Thọ, là chủ của Phụ Mẫu cung, có thể hỏa giải tàn nhẫn thành hòa nhã tốt lành. Ở nhân mệnh thì tính tình ngay thẳng lỗi lạc, ở Tướng Mạo thì nhân hậu ổn trọng, khiêm nhường, chính trực vô tư. Vào việc thì quả quyết, che chở tạo phúc cho bản thân cũng như con cháu họ hàng. Gặp Xương Khúc ở Tài cung, gặp Thái Dương ở tam hợp Phúc Đức thì được thanh danh vẹn toàn mọi bề. Vinh hiển ở chức vị như vương thất, được gia phong hiến tặng. Nếu gặp Hao tinh, lại thêm Tham Cự đồng độ thì loạn lễ nghĩa loạn cửa nhà. Cư chỗ Nô Bộc, Tật Ách, Tướng Mạo thì luận là về tác phong có những động tác thừa thãi. Thấy Liêm Trinh Hình Kị thì không phải lo lắng về tai ách, hình khắc, kích động; gặp Hỏa Linh Hính Ám cũng chẳng sợ sự phiền nhiễu của chinh chiến. Thái Tuế hòa làm Phúc, Bạch Hổ lâm mà không ngại tai ương. Luận về tính chất của Thiên Lương, xác quyết là cái lý cùng thông vậy. Mệnh cung hoặc đối cung có Thiên Lương thì chủ sống lâu, là sao vô cùng cát lành vậy.

Hi Di tiên sinh viết: Thiên Lương là sao thuộc Nam đẩu ti Thọ, hóa khí là Ấm là Thọ. Phụ tá cho quyền hành của Đế, là chủ của Phụ Mẫu, chủ người thanh tú ôn hòa, có hình dáng và thần thái ổn trọng, tính tình ngay thẳng, thiện nghệ đối với binh pháp. Đắc Xương Khúc Tả Hữu gia hội, tước vị cỡ Tam Công. Tại Phụ Mẫu cung thì nhân hậu, ổn trọng, uy nghiêm, hội với Thái Dương nơi Phúc Đức thì được quý đến cực phẩm. Người sinh năm Mậu Kỷ là hợp cục, nếu Tứ Sát xung phá thì như mầm non chẳng vươn lên được, gặp Thiên Cơ và Hao tinh thì dễ theo tăng đạo hưởng thanh nhàn. Với Tham Cự đồng độ thì thành ra suy bại về luân lý, loạn về phong tục. Tại Nô Bộc Tật Ách thì tác phong dư thừa. Gặp Liêm Trinh Hình Kị thì không lo về hình khắc xung đột. Hỏa Linh Ám mà gặp thì cũng chẳng cần e ngại chiến chinh quấy nhiễu. Thái Tuế xung cũng là phúc, Bạch Hổ hội cũng vô tai vô nạn. Tấu Thư hội thì có điềm vinh hiển ở bên ngoài, Thanh Long mà động thì tất sẽ có văn thư báo tin vui, hỉ sự. Đại Tiểu Hao mà giao hội thì việc công cán không thành công, Bệnh Phù Quan Phù tương xâm thì không luận là tai họa. Nữ nhân có cát tinh nhập miếu thì vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì thì được phong tặng, Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì tất sẽ chiêu thị phi không trong sạch, hợp với tăng đạo.

Ca viết:

Thiên Lương nguyên thuộc Thổ

Nam đẩu tối cát tinh

Hóa Ấm, Danh, Diên Thọ

Sao chủ Phụ Mẫu cung

Ở Điền Trạch, Huynh Đệ

Đắc thì phúc tự sinh

Hình thần tự ổn trọng

Tâm tính thật hòa bình

Cuộc đời không tai nạn

Văn chương có thanh danh

Với lục thân hòa ái

Làm quan ở triều đình

Cự Môn nếu tương hội

Lao khổ trải đắng cay

Nếu gặp Thiên Cơ chiếu

Vào rừng núi đi tu

Cơ Lương nơi Thìn Tuất

Luận phúc thọ vô cùng.

II. Thiên Lương Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Thiên Lương (Nam Đẩu tinh, Âm Mộc, Thọ tinh, Ám tinh)

– Chủ phụ mẫu, phúc thọ

– Miếu địa: Ngọ, Thìn, Tuất

– Vượng địa: Tý, Mão, Dần, Thân

– Đắc địa: Sửu, Mùi

• Nhân hậu, khoan hòa, có mưu cơ, biết quyền biến, giải trừ bệnh tật, tai họa.

– Hãm địa: Dậu, Tỵ, Hợi

• Nhân hậu, hay nhầm lẫn, nhân hậu, canh cải, thất thường, ham chơi

Sách Tử Vi Đại Toàn

Thiên Lương

Thuộc Thổ, Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa Ấm, sao chủ Thọ.

Thiên Lương tọa mệnh, chủ người có vẻ ngoài ổn trọng khiêm nhường, từng trải, từ bi, gương mặt dài vuông, xương gò má cao, lưng hơi gù, hơi béo. Thanh tú, thông minh chính trực, là người chính trực không tư lợi. Hay lo chuyện thiên hạ, lấy việc giúp đỡ người làm vui, hay giúp đỡ những người kinh tế khó khăn.

Quang minh lỗi lạc, gặp chuyện thì quyết đoán, xử lý việc luôn đứng trên lập trường công bằng, không thiên vị, thận trọng, có phong thái của người lớn tuổi, thường nhận được sự kính trọng của mọi người, thích khoe khoang, thường giúp người khác giải quyết tranh chấp, nhưng cũng gặp hiểu lầm, làm ơn mắc oán.

Người có sao Thiên Lương nhập mệnh thì tâm tính nhân nghĩa từ bi, có sự nghiên cứu và hứng thú với y học thuốc thang, đặc biệt có duyên bẩm sinh với trung y, đông dược, thuật số tôn giáo. Tính tình thanh cao, coi thường chuyện tiền bạc, đối với chuyện tiền bạc không quá tính toán chuyện được mất. Có tài cán, lòng dạ rộng rãi, có điều tính háo thắng, có dục vọng về quyền lực và dục vọng lãnh đạo, đa phần thường có vài phần ngạo mạn, vẻ mặt người ở trên cao, phẩm hạnh của người già. Tư tưởng chính thống, kiên trì với nguyên tắc, không chịu dễ dàng chấp nhận sai sót khuyết điểm của bản thân.

Nữ mệnh Thiên Lương, dung mạo đoan trang, mắt dài mũi thẳng, ôn hòa chính trực, sống trọng tình nghĩa, trong nhu có cương, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Nhập miếu hội cát tinh, nhiều tài nghệ, phú quý song toàn. Hội Xương Khúc, có tài hoa văn nghệ. Hội Tả Hữu, chính trực khoan dung trung hậu, giúp người làm vui, cùng chồng dạy dỗ con cái. Hội Kình Đà Hỏa Linh, cô khắc, rước thị phi, không thuần khiết.

Thiên Lương là Ấm tinh, đặc điểm là thích giúp đỡ, che chở người khác. Có chức năng chế hóa giải tai ách, chính vì vậy, cuộc đời người này cũng lắm nguy nan, có thể biểu hiện tác dụng chế hóa giải ách của Thiên Lương.

Mệnh cung hoặc cung đối có Thiên Lương, chủ sống thọ, là sao cực tốt.

Thiên Lương thủ chiếu, cát tinh hội, cuộc sống phúc thọ.

Thiên Lương hội cát tinh tọa di cung, là thương gia tài ba.

Thiên Lương miếu vượng, đồng cung với Thiên Cơ, học nhiều, quan tâm đến chính trị, giỏi văn võ, thích bàn chuyện binh tướng, có tài năng huyền học.

Thiên Lương, Thiên Đồng ở mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Thiên Lương miếu vượng, Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, số quan tướng.

Lương Đồng Cơ Nguyệt ở Dần Thân, một đời thông minh công việc thuận lợi (nhiều hung tinh không luận như trên).

Thái Dương, Thiên Lương, Văn Xương, Lộc Tồn hội chiếu, danh tiếng bậc nhất lưu truyền.

Lương Dậu, Nguyệt Tỵ, là khách phiêu bồng.

Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng, vị trí quan trọng, tất là trưởng quan cấp cao, hoặc nổi danh trong giới giáo dục, đồng thời có tài viết lách, có hứng thú với những thứ cổ điển.

Thiên Lương Thiên Đồng cư tỵ hợi, nam phóng đãng, nữ đa dâm.

Thiên Lương Thiên Mã hãm, chắc chắn phóng đãng phiêu du (An Mệnh Tỵ Hợi Thân cung, Thiên Lương hãm, Thiên Mã đồng cung cũng vậy).

Thiên Lương hãm địa, hội Kình Đà, là kẻ làm bại hoại thuần phong mỹ tục.

Thiên Lương hãm địa, hội Hỏa Dương phá cách, hạ tiện nghèo khó chết yểu.

Nữ mệnh Thiên Lương hãm địa, dâm mà nghèo.

Thiên Lương là sao thanh cao, cũng không chủ phú, cái phú này đa phần đến từ “quý”, có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đồng cung, tuy có thể đạt được nhiều lợi nhuận, nhưng thường khốn đốn, hào nhoáng mà không thực. Nên sách có viết: “Lộc ngộ Lương Ấm, bão tư tài ích dữ tha nhân”, đa phần dùng tiền vật giúp đỡ người khác, rất thích hợp làm công việc từ thiện.

Thiên Lương hóa Quyền, có quyền bính thao túng, chủ làm nhiệm vụ nắm hình pháp, có đại quyền sinh sát.

Thiên Lương hóa Khoa, cực cát, học tập ưu tú, thi cử thuận lợi lớn, nổi danh, có số quan.

Thiên Lương nhập mệnh, đa phần làm công chức, là người làm nhà nước, quan chức nhân viên chính phủ, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, quản lý, cố vấn, quan tư pháp, nhà văn hóa, nhà báo, nhà từ thiện, viên cảnh…

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Thiên Lương

Thiên Lương miếu ở bốn cung Tí, Ngọ, Dần, Mão; hãm ở ba cung Tị, Dậu, Hợi.

Thiên Lương thuộc dương thổ, là sao thứ ba của Nam Đẩu, chưởng quản tuổi thọ, hóa khí là “lực ấm” (lực che chở), có thể hóa giải tai ách. Thiên Lương nên hội chiếu mà không nên thủ mệnh, tức cũng không nên xung chiếu cung mệnh, vì sẽ mang ít nhiều hàm nghĩa cô độc và hình khắc. Nếu thủ cung mệnh, lục thân của nữ mệnh đều có khuyết điểm, không bằng phúc nó mang lại.

Thiên Lương ở cung mệnh hay cung thân, chủ về tinh tùy tiện, lần nữa, uể oải, thiếu tích cực. Thiên Lương vào cung đại hạn lúc trẻ, gặp nạn tai có thể hóa giải, nhưng ắt sẽ bị bệnh tật; đến già Thiên Lương vào đại hạn, tuy có bệnh nhưng chủ về mang bệnh mà sống thọ.

Thiên Lương ở cung phúc đức thì tư tưởng thanh cao, có phong thái của bậc danh sĩ nhưng không được nhàn hạ, thường làm người điều giải trong những vụ xích mích, khiến người này sẽ vì hư danh mà vất vả bận rộn.

Nếu cung phúc đức của đại hạn gặp Thiên Lương, mà cung mệnh của đại hạn không cát, cung tật ách lại hung, phần lớn là đến hạn tử. Chỉ có chết mới giải hết mọi nạn tai khổ đau, được đại giải thoát, đó cũng là hàm nghĩa của Thiên Lương.

Người có Thiên Lương ở cung mệnh hoặc cung thân, chủ về phùng hung hóa cát, gặp nạn biến lành; nhưng cũng vì vậy mà cuộc đời nhiều nạn tai hung hiểm, hoặc tao ngộ những sự cố không bình thường. Cho nên, Thiên Lương mà đến cung mệnh, ắt sẽ nhiều tai, nhiều nạn, nhiều thị phi, nhiều bệnh đau, nhưng cũng có thể hóa giải tai ách nguy hiểm và sống thọ.

Thiên Lương đến cung Tị, gặp nhiều nạn tai. Phàm là người có Thiên Lương đến cung mệnh, cung thân, hoặc cung phúc đức, người xưa nói họ có duyên sau với Thần Phật, gọi là có “thiện căn”, thích hợp nghiên cứu triết học, tôn giáo. Nếu đồng bộ với Thiên Cơ, phần nhiều có tư tưởng xuất thế, có thể làm tăng nhân, đạo sĩ. Nếu Thiên Lương, Thái Dương, Văn Xương, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc là cách “Dương Lương Xương Lộc”, đại lợi về thi cử, nhất là trong những cuộc thi quan trọng, hoặc các thuộc thi tuyển về đề bạt có tính cạnh tranh.

Thiên Lương là thanh quan ngự sử, có thể can giáp trực tiếp với hoàng đế, vì vật rất ngại gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Nếu có sao lộc đồng độ thì khó làm người ta kính phục, phần nhiều dễ chuốc oán giận thị phi. Vì vậy “Lương Lộc cùng đến”, tuy có thể phát tài nhưng lại nhiều lo nghĩ khó khăn. Thiên Lương cũng không ưa gặp Kình Dương và Thiên Hình, chủ về phạm pháp hay thị phi, hoặc chủ về mắc bệnh phải phẫu thuật.

Nhưng Thiên Lương dù gặp các sao sát, hình, kị, vẫn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để hóa giải, chỉ là khó tránh nguy hiểm trùng trùng, đời người gặp nhiều cảnh ngộ không bình thường.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 34: Thiên Lương

I. Chư Tinh Vấn Đáp

Sách Thập Bát Phi Tinh

Hỏi Thiên Lương chủ định như thế nào?

Đáp viết:

Thiên Lương thuộc Thổ, là sao thuộc Nam đẩu, ti Thọ, hóa khí là Ấm, là Phúc Thọ, là chủ của Phụ Mẫu cung, ở người thì tính tình ngay thẳng lỗi lạc, ở Tướng Mạo thì nhân hậu ổn trọng, khiêm nhường, chính trực vô tư, vào việc thì quả quyết, che chở tạo phúc ấm cho bản thân cũng như con cháu họ hàng.

Gặp Xương Khúc ở Tài cung, gặp Thái Dương ở tam hợp Phúc Đức thì được thanh danh vẹn toàn mọi bề. Vinh hiển ở chức vị như vương thất, được gia phong hiến tặng.

Nếu gặp Hao diệu và thêm Thiên Cơ thì hợp theo tăng đạo thanh nhàn, cũng dễ được vua chúa tôn kính.

Hội với Tham Lang đồng độ thì loạn lễ nghĩa loạn cửa nhà.

Cư chỗ Nô Bộc, Tật Ách, Tướng Mạo thì luận là về tác phong có những động tác thừa thãi.

Thấy Liêm Trinh Hình Kị thì không phải lo lắng về tai ách, hình khắc, kích động; nếu gặp Hỏa Linh Hình Ám cũng chẳng sợ sự phiền nhiễu của chinh chiến. Thái Tuế xung vẫn được phúc, Bạch Hổ lâm cũng không ngại tai ương, Tấu Thư hội hợp thì vinh hiển ngoài dự kiến, Thanh Long động thì có văn thư đáng mừng tới, Tiểu Hao Đại Hao giao hội thì công cán chẳng thành, Bệnh Phù Quan Phù tương xâm cũng không sợ tai họa.

Nữ nhân có cát tinh nhập miếu thì vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì thì được phong tặng.

Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì tất sẽ chiêu thị phi không trong sạch, hợp với tăng đạo.

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hỏi Thiên Lương chủ định như thế nào?

Đáp viết: Thiên Lương thuộc Thổ, là sao thứ hai của Nam đẩu. Thuộc ti Thọ, hóa khí là Ấm là Phúc Thọ, là chủ của Phụ Mẫu cung, có thể hỏa giải tàn nhẫn thành hòa nhã tốt lành. Ở nhân mệnh thì tính tình ngay thẳng lỗi lạc, ở Tướng Mạo thì nhân hậu ổn trọng, khiêm nhường, chính trực vô tư. Vào việc thì quả quyết, che chở tạo phúc cho bản thân cũng như con cháu họ hàng. Gặp Xương Khúc ở Tài cung, gặp Thái Dương ở tam hợp Phúc Đức thì được thanh danh vẹn toàn mọi bề. Vinh hiển ở chức vị như vương thất, được gia phong hiến tặng. Nếu gặp Hao tinh, lại thêm Tham Cự đồng độ thì loạn lễ nghĩa loạn cửa nhà. Cư chỗ Nô Bộc, Tật Ách, Tướng Mạo thì luận là về tác phong có những động tác thừa thãi. Thấy Liêm Trinh Hình Kị thì không phải lo lắng về tai ách, hình khắc, kích động; gặp Hỏa Linh Hính Ám cũng chẳng sợ sự phiền nhiễu của chinh chiến. Thái Tuế hòa làm Phúc, Bạch Hổ lâm mà không ngại tai ương. Luận về tính chất của Thiên Lương, xác quyết là cái lý cùng thông vậy. Mệnh cung hoặc đối cung có Thiên Lương thì chủ sống lâu, là sao vô cùng cát lành vậy.

Hi Di tiên sinh viết: Thiên Lương là sao thuộc Nam đẩu ti Thọ, hóa khí là Ấm là Thọ. Phụ tá cho quyền hành của Đế, là chủ của Phụ Mẫu, chủ người thanh tú ôn hòa, có hình dáng và thần thái ổn trọng, tính tình ngay thẳng, thiện nghệ đối với binh pháp. Đắc Xương Khúc Tả Hữu gia hội, tước vị cỡ Tam Công. Tại Phụ Mẫu cung thì nhân hậu, ổn trọng, uy nghiêm, hội với Thái Dương nơi Phúc Đức thì được quý đến cực phẩm. Người sinh năm Mậu Kỷ là hợp cục, nếu Tứ Sát xung phá thì như mầm non chẳng vươn lên được, gặp Thiên Cơ và Hao tinh thì dễ theo tăng đạo hưởng thanh nhàn. Với Tham Cự đồng độ thì thành ra suy bại về luân lý, loạn về phong tục. Tại Nô Bộc Tật Ách thì tác phong dư thừa. Gặp Liêm Trinh Hình Kị thì không lo về hình khắc xung đột. Hỏa Linh Ám mà gặp thì cũng chẳng cần e ngại chiến chinh quấy nhiễu. Thái Tuế xung cũng là phúc, Bạch Hổ hội cũng vô tai vô nạn. Tấu Thư hội thì có điềm vinh hiển ở bên ngoài, Thanh Long mà động thì tất sẽ có văn thư báo tin vui, hỉ sự. Đại Tiểu Hao mà giao hội thì việc công cán không thành công, Bệnh Phù Quan Phù tương xâm thì không luận là tai họa. Nữ nhân có cát tinh nhập miếu thì vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì thì được phong tặng, Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì tất sẽ chiêu thị phi không trong sạch, hợp với tăng đạo.

Ca viết:

Thiên Lương nguyên thuộc Thổ

Nam đẩu tối cát tinh

Hóa Ấm, Danh, Diên Thọ

Sao chủ Phụ Mẫu cung

Ở Điền Trạch, Huynh Đệ

Đắc thì phúc tự sinh

Hình thần tự ổn trọng

Tâm tính thật hòa bình

Cuộc đời không tai nạn

Văn chương có thanh danh

Với lục thân hòa ái

Làm quan ở triều đình

Cự Môn nếu tương hội

Lao khổ trải đắng cay

Nếu gặp Thiên Cơ chiếu

Vào rừng núi đi tu

Cơ Lương nơi Thìn Tuất

Luận phúc thọ vô cùng.

II. Thiên Lương Luận

Sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Thiên Lương (Nam Đẩu tinh, Âm Mộc, Thọ tinh, Ám tinh)

– Chủ phụ mẫu, phúc thọ

– Miếu địa: Ngọ, Thìn, Tuất

– Vượng địa: Tý, Mão, Dần, Thân

– Đắc địa: Sửu, Mùi

• Nhân hậu, khoan hòa, có mưu cơ, biết quyền biến, giải trừ bệnh tật, tai họa.

– Hãm địa: Dậu, Tỵ, Hợi

• Nhân hậu, hay nhầm lẫn, nhân hậu, canh cải, thất thường, ham chơi

Sách Tử Vi Đại Toàn

Thiên Lương

Thuộc Thổ, Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa Ấm, sao chủ Thọ.

Thiên Lương tọa mệnh, chủ người có vẻ ngoài ổn trọng khiêm nhường, từng trải, từ bi, gương mặt dài vuông, xương gò má cao, lưng hơi gù, hơi béo. Thanh tú, thông minh chính trực, là người chính trực không tư lợi. Hay lo chuyện thiên hạ, lấy việc giúp đỡ người làm vui, hay giúp đỡ những người kinh tế khó khăn.

Quang minh lỗi lạc, gặp chuyện thì quyết đoán, xử lý việc luôn đứng trên lập trường công bằng, không thiên vị, thận trọng, có phong thái của người lớn tuổi, thường nhận được sự kính trọng của mọi người, thích khoe khoang, thường giúp người khác giải quyết tranh chấp, nhưng cũng gặp hiểu lầm, làm ơn mắc oán.

Người có sao Thiên Lương nhập mệnh thì tâm tính nhân nghĩa từ bi, có sự nghiên cứu và hứng thú với y học thuốc thang, đặc biệt có duyên bẩm sinh với trung y, đông dược, thuật số tôn giáo. Tính tình thanh cao, coi thường chuyện tiền bạc, đối với chuyện tiền bạc không quá tính toán chuyện được mất. Có tài cán, lòng dạ rộng rãi, có điều tính háo thắng, có dục vọng về quyền lực và dục vọng lãnh đạo, đa phần thường có vài phần ngạo mạn, vẻ mặt người ở trên cao, phẩm hạnh của người già. Tư tưởng chính thống, kiên trì với nguyên tắc, không chịu dễ dàng chấp nhận sai sót khuyết điểm của bản thân.

Nữ mệnh Thiên Lương, dung mạo đoan trang, mắt dài mũi thẳng, ôn hòa chính trực, sống trọng tình nghĩa, trong nhu có cương, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Nhập miếu hội cát tinh, nhiều tài nghệ, phú quý song toàn. Hội Xương Khúc, có tài hoa văn nghệ. Hội Tả Hữu, chính trực khoan dung trung hậu, giúp người làm vui, cùng chồng dạy dỗ con cái. Hội Kình Đà Hỏa Linh, cô khắc, rước thị phi, không thuần khiết.

Thiên Lương là Ấm tinh, đặc điểm là thích giúp đỡ, che chở người khác. Có chức năng chế hóa giải tai ách, chính vì vậy, cuộc đời người này cũng lắm nguy nan, có thể biểu hiện tác dụng chế hóa giải ách của Thiên Lương.

Mệnh cung hoặc cung đối có Thiên Lương, chủ sống thọ, là sao cực tốt.

Thiên Lương thủ chiếu, cát tinh hội, cuộc sống phúc thọ.

Thiên Lương hội cát tinh tọa di cung, là thương gia tài ba.

Thiên Lương miếu vượng, đồng cung với Thiên Cơ, học nhiều, quan tâm đến chính trị, giỏi văn võ, thích bàn chuyện binh tướng, có tài năng huyền học.

Thiên Lương, Thiên Đồng ở mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Thiên Lương miếu vượng, Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, số quan tướng.

Lương Đồng Cơ Nguyệt ở Dần Thân, một đời thông minh công việc thuận lợi (nhiều hung tinh không luận như trên).

Thái Dương, Thiên Lương, Văn Xương, Lộc Tồn hội chiếu, danh tiếng bậc nhất lưu truyền.

Lương Dậu, Nguyệt Tỵ, là khách phiêu bồng.

Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng, vị trí quan trọng, tất là trưởng quan cấp cao, hoặc nổi danh trong giới giáo dục, đồng thời có tài viết lách, có hứng thú với những thứ cổ điển.

Thiên Lương Thiên Đồng cư tỵ hợi, nam phóng đãng, nữ đa dâm.

Thiên Lương Thiên Mã hãm, chắc chắn phóng đãng phiêu du (An Mệnh Tỵ Hợi Thân cung, Thiên Lương hãm, Thiên Mã đồng cung cũng vậy).

Thiên Lương hãm địa, hội Kình Đà, là kẻ làm bại hoại thuần phong mỹ tục.

Thiên Lương hãm địa, hội Hỏa Dương phá cách, hạ tiện nghèo khó chết yểu.

Nữ mệnh Thiên Lương hãm địa, dâm mà nghèo.

Thiên Lương là sao thanh cao, cũng không chủ phú, cái phú này đa phần đến từ “quý”, có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đồng cung, tuy có thể đạt được nhiều lợi nhuận, nhưng thường khốn đốn, hào nhoáng mà không thực. Nên sách có viết: “Lộc ngộ Lương Ấm, bão tư tài ích dữ tha nhân”, đa phần dùng tiền vật giúp đỡ người khác, rất thích hợp làm công việc từ thiện.

Thiên Lương hóa Quyền, có quyền bính thao túng, chủ làm nhiệm vụ nắm hình pháp, có đại quyền sinh sát.

Thiên Lương hóa Khoa, cực cát, học tập ưu tú, thi cử thuận lợi lớn, nổi danh, có số quan.

Thiên Lương nhập mệnh, đa phần làm công chức, là người làm nhà nước, quan chức nhân viên chính phủ, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, quản lý, cố vấn, quan tư pháp, nhà văn hóa, nhà báo, nhà từ thiện, viên cảnh…

Sách Tam Hợp Trung Châu Phái

Thiên Lương

Thiên Lương miếu ở bốn cung Tí, Ngọ, Dần, Mão; hãm ở ba cung Tị, Dậu, Hợi.

Thiên Lương thuộc dương thổ, là sao thứ ba của Nam Đẩu, chưởng quản tuổi thọ, hóa khí là “lực ấm” (lực che chở), có thể hóa giải tai ách. Thiên Lương nên hội chiếu mà không nên thủ mệnh, tức cũng không nên xung chiếu cung mệnh, vì sẽ mang ít nhiều hàm nghĩa cô độc và hình khắc. Nếu thủ cung mệnh, lục thân của nữ mệnh đều có khuyết điểm, không bằng phúc nó mang lại.

Thiên Lương ở cung mệnh hay cung thân, chủ về tinh tùy tiện, lần nữa, uể oải, thiếu tích cực. Thiên Lương vào cung đại hạn lúc trẻ, gặp nạn tai có thể hóa giải, nhưng ắt sẽ bị bệnh tật; đến già Thiên Lương vào đại hạn, tuy có bệnh nhưng chủ về mang bệnh mà sống thọ.

Thiên Lương ở cung phúc đức thì tư tưởng thanh cao, có phong thái của bậc danh sĩ nhưng không được nhàn hạ, thường làm người điều giải trong những vụ xích mích, khiến người này sẽ vì hư danh mà vất vả bận rộn.

Nếu cung phúc đức của đại hạn gặp Thiên Lương, mà cung mệnh của đại hạn không cát, cung tật ách lại hung, phần lớn là đến hạn tử. Chỉ có chết mới giải hết mọi nạn tai khổ đau, được đại giải thoát, đó cũng là hàm nghĩa của Thiên Lương.

Người có Thiên Lương ở cung mệnh hoặc cung thân, chủ về phùng hung hóa cát, gặp nạn biến lành; nhưng cũng vì vậy mà cuộc đời nhiều nạn tai hung hiểm, hoặc tao ngộ những sự cố không bình thường. Cho nên, Thiên Lương mà đến cung mệnh, ắt sẽ nhiều tai, nhiều nạn, nhiều thị phi, nhiều bệnh đau, nhưng cũng có thể hóa giải tai ách nguy hiểm và sống thọ.

Thiên Lương đến cung Tị, gặp nhiều nạn tai. Phàm là người có Thiên Lương đến cung mệnh, cung thân, hoặc cung phúc đức, người xưa nói họ có duyên sau với Thần Phật, gọi là có “thiện căn”, thích hợp nghiên cứu triết học, tôn giáo. Nếu đồng bộ với Thiên Cơ, phần nhiều có tư tưởng xuất thế, có thể làm tăng nhân, đạo sĩ. Nếu Thiên Lương, Thái Dương, Văn Xương, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc là cách “Dương Lương Xương Lộc”, đại lợi về thi cử, nhất là trong những cuộc thi quan trọng, hoặc các thuộc thi tuyển về đề bạt có tính cạnh tranh.

Thiên Lương là thanh quan ngự sử, có thể can giáp trực tiếp với hoàng đế, vì vật rất ngại gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Nếu có sao lộc đồng độ thì khó làm người ta kính phục, phần nhiều dễ chuốc oán giận thị phi. Vì vậy “Lương Lộc cùng đến”, tuy có thể phát tài nhưng lại nhiều lo nghĩ khó khăn. Thiên Lương cũng không ưa gặp Kình Dương và Thiên Hình, chủ về phạm pháp hay thị phi, hoặc chủ về mắc bệnh phải phẫu thuật.

Nhưng Thiên Lương dù gặp các sao sát, hình, kị, vẫn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để hóa giải, chỉ là khó tránh nguy hiểm trùng trùng, đời người gặp nhiều cảnh ngộ không bình thường.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button