Tử vi

Chương 35: Chiêm Quan Tụng

XVII.- CHIÊM QUAN TỤNG

Phàm chiêm quan tụng lấy Thể làm chủ, Dụng làm đối từ nhân, cũng ứng vào sự kiện cáo.

Quái Thể nên vượng, Dụng quái nên suy.

Bạn đang xem: Chương 35: Chiêm Quan Tụng

Dụng phải sinh Thể, chẳng nên Thể sinh Dụng.

Thể nên khắc Dụng, chẳng nên Dụng khắc Thể.

Thể mà khắc Dụng thì ta thắng người.

Dụng mà khắc Thể thì người thắng ta.

Thể sinh Dụng là ta thất lý, hoặc vì sự kiện cáo mà ta phải táng tâm.

Dụng sinh Thể, chẳng những là ta đã thắng lý, à lại còn sở đắc.

Thể Dụng tỵ hòa, quan tụng rất tốt; nếu không có người phù trợ, thì ít ra cũng chủ hòa.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 35: Chiêm Quan Tụng

XVII.- CHIÊM QUAN TỤNG

Phàm chiêm quan tụng lấy Thể làm chủ, Dụng làm đối từ nhân, cũng ứng vào sự kiện cáo.

Quái Thể nên vượng, Dụng quái nên suy.

Dụng phải sinh Thể, chẳng nên Thể sinh Dụng.

Thể nên khắc Dụng, chẳng nên Dụng khắc Thể.

Thể mà khắc Dụng thì ta thắng người.

Dụng mà khắc Thể thì người thắng ta.

Thể sinh Dụng là ta thất lý, hoặc vì sự kiện cáo mà ta phải táng tâm.

Dụng sinh Thể, chẳng những là ta đã thắng lý, à lại còn sở đắc.

Thể Dụng tỵ hòa, quan tụng rất tốt; nếu không có người phù trợ, thì ít ra cũng chủ hòa.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button