Tử vi

Chương 40: Luận Đoán Chết Và Đám Tang

I. Hạn Chết

(1) Giới hạn trong khoảng mười năm

Phải lần lượt xem kỹ những gốc đại hạn mười năm, đặc biệt chú ý đến đại hạn nào xấu xa nhất. Lại xem đến ba cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Nếu thấy những cung này cũng bị khắc hãm, không có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp để giải cứu, thì phải kết luận là chết trong khoảng mười năm đó.

Bạn đang xem: Chương 40: Luận Đoán Chết Và Đám Tang

 

(2) Giới hạn trong khoảng một năm

Trong khoảng mười năm đã định trên, muốn biết rõ chết năm nào phải lần lượt xem kỹ lưu đại hạn, lưu niên tiểu hạn từng năm, cùng với ảnh hưởng của những sao lưu động. Phải cân nhắc tốt xấu cho thật cẩn thận, phải kết hợp nhận định để luận đoán cho thật xác đáng. Nếu thấy Hạn năm nào xấu xa nhất, phải kết luận là chết trong khoảng năm đó.

 

(3) Giới hạn trong khoảng một tháng

Sau khi đã biết rõ năm chết, phải căn cứ theo lưu niên tiểu hạn để tính hạn lưu nguyệt. Hạn tháng nào xấu xa nhất phải kết luận là chết trong khoảng tháng đó.

 

(4) Giới hạn trong khoảng một ngày

Sau khi đã biết rõ tháng chết, phải căn cứ theo đó để tính hạn lưu nhật. Hạn ngày nào xấu xa nhất phải kết luận là chết vào ngày đó.

 

II. Đám Tang

Trước hết là phải biết những sao ứng vào đồ vật dùng trong đám tang và những sao ứng vào người đi đưa đám. Coi bảng dưới đây:

Sao Tượng Trưng
Tử, Phủ, Vũ, Tướng đồ lộ bộ
Sát Phá, Liêm, Tham long đình, nhà táng
Cự Môn, Thiên Cơ áo quan
Kình Dương, Đà La, Thiên Hình mai, thuổng để đào lỗ
Hỏa Tinh, Linh Tinh bó đuốc
Tả Phụ, Hữu Bật quai ấp mộ
Văn Xương, Văn Khúc giấy phủ mặt, văn tế
Thiên Khôi, Thiên Việt ông sư, thầy địa lý
Lộc Tồn đám tang có ít người đi đưa
Hóa Khoa, Hóa Quyền quan chức đi đưa đám
Hóa Kỵ cây phướn
Tang Môn xe tang
Bạch Hổ quần áo tang
Thiên Khốc phường kèn
Thiên Hư gậy chống
Thiên Mã ngựa kéo xe tang
Quốc Ấn vàng, bạc bỏ vào áo quan
Đường Phù đồ khâm liệm
Tấu Thư văn tế
Hoa Cái lọng che
Đào Hoa cái hồ
Hồng Loan, Quan Đới dây thừng
Thiên Hỷ đèn, nến
Điếu Khách người đến phúng viếng

Sau khi đã biết rõ ngày chết, xem cung nhập Hạn của ngày đó nếu thấy có nhiều sao kể trên hội hợp, phái luận đoán đó là đám tang long trọng.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 40: Luận Đoán Chết Và Đám Tang

I. Hạn Chết

(1) Giới hạn trong khoảng mười năm

Phải lần lượt xem kỹ những gốc đại hạn mười năm, đặc biệt chú ý đến đại hạn nào xấu xa nhất. Lại xem đến ba cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Nếu thấy những cung này cũng bị khắc hãm, không có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp để giải cứu, thì phải kết luận là chết trong khoảng mười năm đó.

 

(2) Giới hạn trong khoảng một năm

Trong khoảng mười năm đã định trên, muốn biết rõ chết năm nào phải lần lượt xem kỹ lưu đại hạn, lưu niên tiểu hạn từng năm, cùng với ảnh hưởng của những sao lưu động. Phải cân nhắc tốt xấu cho thật cẩn thận, phải kết hợp nhận định để luận đoán cho thật xác đáng. Nếu thấy Hạn năm nào xấu xa nhất, phải kết luận là chết trong khoảng năm đó.

 

(3) Giới hạn trong khoảng một tháng

Sau khi đã biết rõ năm chết, phải căn cứ theo lưu niên tiểu hạn để tính hạn lưu nguyệt. Hạn tháng nào xấu xa nhất phải kết luận là chết trong khoảng tháng đó.

 

(4) Giới hạn trong khoảng một ngày

Sau khi đã biết rõ tháng chết, phải căn cứ theo đó để tính hạn lưu nhật. Hạn ngày nào xấu xa nhất phải kết luận là chết vào ngày đó.

 

II. Đám Tang

Trước hết là phải biết những sao ứng vào đồ vật dùng trong đám tang và những sao ứng vào người đi đưa đám. Coi bảng dưới đây:

Sao Tượng Trưng
Tử, Phủ, Vũ, Tướng đồ lộ bộ
Sát Phá, Liêm, Tham long đình, nhà táng
Cự Môn, Thiên Cơ áo quan
Kình Dương, Đà La, Thiên Hình mai, thuổng để đào lỗ
Hỏa Tinh, Linh Tinh bó đuốc
Tả Phụ, Hữu Bật quai ấp mộ
Văn Xương, Văn Khúc giấy phủ mặt, văn tế
Thiên Khôi, Thiên Việt ông sư, thầy địa lý
Lộc Tồn đám tang có ít người đi đưa
Hóa Khoa, Hóa Quyền quan chức đi đưa đám
Hóa Kỵ cây phướn
Tang Môn xe tang
Bạch Hổ quần áo tang
Thiên Khốc phường kèn
Thiên Hư gậy chống
Thiên Mã ngựa kéo xe tang
Quốc Ấn vàng, bạc bỏ vào áo quan
Đường Phù đồ khâm liệm
Tấu Thư văn tế
Hoa Cái lọng che
Đào Hoa cái hồ
Hồng Loan, Quan Đới dây thừng
Thiên Hỷ đèn, nến
Điếu Khách người đến phúng viếng

Sau khi đã biết rõ ngày chết, xem cung nhập Hạn của ngày đó nếu thấy có nhiều sao kể trên hội hợp, phái luận đoán đó là đám tang long trọng.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button