Tử vi

Chương 60: Tử Vi Dự Đoán Không Đúng ?

Năm 2017 trên thế giới đã có khoản 7,6 tỉ người, vậy thì bao nhiêu người có chung 1 lá số tử vi ?

I. Giới Hạn Bao Nhiêu Lá Số Tử Vi

Bạn đang xem: Chương 60: Tử Vi Dự Đoán Không Đúng ?

Thông thường, để tính tổng số mẫu lá số TV có thể lập được, người ta vẫn tính theo công thức:

60 năm x 12 tháng x 30 ngày x 12 giờ x 2 giới tính = 518.400 lá số.

Nhưng công thức đó không phải là công thức tính đúng vì nó sai nhiều lắm.

Cần phải tính theo phương pháp sau:

Một Năm Âm Lịch có Số ngày = 354 hoặc 355 ngày, năm Nhuận thì có 384 ngày.

Theo Lịch Pháp thì cứ 19 năm có 7 năm Nhuận, nên 60 năm có ~ thêm [21 + 1 = 22] tháng Nhuận nữa ~ 22 x 30 = 660 ngày.

Vậy 60 năm sẽ có Số ngày ~ = [(354 x 60) + 660] = 21.900 ngày.

Đối với Thủy Nhị Cục thì số mẫu lá số trùng lặp là 6/30.

Đối với Thổ Ngũ Cục thì số mẫu lá số trùng lặp là 12/30.

Vậy thì số mẫu lá số trùng lặp trên tổng số 5 loại Cục có tỉ lệ 18/150. Nên các mẫu lá số còn lại có tỉ lệ là (150 – 18)/150.

Như vậy tổng số lá số ~ = [21.900 ngày x 12 giờ x 2 giới tính] x [(150 – 18)/150]

=> 525.600 x [132/150] ~ = 462.528 lá số.

Rốt cuộc có ~ [7,6×10^9 : 462.528] là có 164.314 người có chung 1 lá số tử vi.

II. Tử Vi Dự Đoán Không Đúng ?

Người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vận mệnh đúng là có điểm giống nhau. Hiện tại cũng có phát hiện, phàm người sinh cùng một chòm sao vận mệnh cá tính của họ có chỗ giống nhau, nhưng vì sao có người làm tổng thống, có người làm thường dân?

Trong đó có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng:

 • Tổ mộ, tổ đức, tổ âm (tức những điều liên quan đến phong thủy mộ phần tổ tiên).
 • Không gian và thời gian cha mẹ giao hợp.
 • Thai giáo (dạy từ lúc trong thai, ảnh hưởng trong thời kỳ thai nhi).
 • Ngày, tháng mang thai nhiều hay ít (có người 300 ngày, có người 290 ngày).
 • Địa điểm, hoàn cảnh ra đời, có người sinh trên thuyền, có người sinh trên xe.
 • Mang thai ở phía Nam mà đến phía Bắc sinh, hoặc mang thai ở phía Bắc mà đến phía Nam sinh nở.
 • Sinh đôi, người sinh ra trước thì mệnh tốt hơn.
 • Tên họ và sinh tiêu không phù hợp.

(Trích một phần từ sách Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Thật ra vấn đề này cũng chẳng có gì mà phải bàn cãi chi nhiều.

Số Mệnh Bản Thân khác với Số Mệnh Lá Số Tử Vi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 60: Tử Vi Dự Đoán Không Đúng ?

Năm 2017 trên thế giới đã có khoản 7,6 tỉ người, vậy thì bao nhiêu người có chung 1 lá số tử vi ?

I. Giới Hạn Bao Nhiêu Lá Số Tử Vi

Thông thường, để tính tổng số mẫu lá số TV có thể lập được, người ta vẫn tính theo công thức:

60 năm x 12 tháng x 30 ngày x 12 giờ x 2 giới tính = 518.400 lá số.

Nhưng công thức đó không phải là công thức tính đúng vì nó sai nhiều lắm.

Cần phải tính theo phương pháp sau:

Một Năm Âm Lịch có Số ngày = 354 hoặc 355 ngày, năm Nhuận thì có 384 ngày.

Theo Lịch Pháp thì cứ 19 năm có 7 năm Nhuận, nên 60 năm có ~ thêm [21 + 1 = 22] tháng Nhuận nữa ~ 22 x 30 = 660 ngày.

Vậy 60 năm sẽ có Số ngày ~ = [(354 x 60) + 660] = 21.900 ngày.

Đối với Thủy Nhị Cục thì số mẫu lá số trùng lặp là 6/30.

Đối với Thổ Ngũ Cục thì số mẫu lá số trùng lặp là 12/30.

Vậy thì số mẫu lá số trùng lặp trên tổng số 5 loại Cục có tỉ lệ 18/150. Nên các mẫu lá số còn lại có tỉ lệ là (150 – 18)/150.

Như vậy tổng số lá số ~ = [21.900 ngày x 12 giờ x 2 giới tính] x [(150 – 18)/150]

=> 525.600 x [132/150] ~ = 462.528 lá số.

Rốt cuộc có ~ [7,6×10^9 : 462.528] là có 164.314 người có chung 1 lá số tử vi.

II. Tử Vi Dự Đoán Không Đúng ?

Người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vận mệnh đúng là có điểm giống nhau. Hiện tại cũng có phát hiện, phàm người sinh cùng một chòm sao vận mệnh cá tính của họ có chỗ giống nhau, nhưng vì sao có người làm tổng thống, có người làm thường dân?

Trong đó có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng:

 • Tổ mộ, tổ đức, tổ âm (tức những điều liên quan đến phong thủy mộ phần tổ tiên).
 • Không gian và thời gian cha mẹ giao hợp.
 • Thai giáo (dạy từ lúc trong thai, ảnh hưởng trong thời kỳ thai nhi).
 • Ngày, tháng mang thai nhiều hay ít (có người 300 ngày, có người 290 ngày).
 • Địa điểm, hoàn cảnh ra đời, có người sinh trên thuyền, có người sinh trên xe.
 • Mang thai ở phía Nam mà đến phía Bắc sinh, hoặc mang thai ở phía Bắc mà đến phía Nam sinh nở.
 • Sinh đôi, người sinh ra trước thì mệnh tốt hơn.
 • Tên họ và sinh tiêu không phù hợp.

(Trích một phần từ sách Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Thật ra vấn đề này cũng chẳng có gì mà phải bàn cãi chi nhiều.

Số Mệnh Bản Thân khác với Số Mệnh Lá Số Tử Vi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button