Tử vi

Chương 8: Cung Mệnh: Tử Vi

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Bạn đang xem: Chương 8: Cung Mệnh: Tử Vi

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Tử Vi độc thủ tại Tý – Ngọ

Tử Vi độc tọa, Tý cung bất như Ngọ cung, do vì tại Ngọ cung thì nhập miếu, lĩnh đạo lực cùng với chế hóa điều hòa chi lực đều mạnh hơn Tý cung độc tọa, cho nên địa vị và tài phú cùng có ưu thế hơn. Tử Vi độc tọa ngoại trừ hỉ “Bách quan triều củng”, canh hỉ Tả Phụ Hữu Bật giáp Mệnh, Văn Xương Văn Khúc giáp Mệnh; Long Trì Phượng Các giáp Mệnh, có thể tăng gia khí thế, giảm thiểu tân lao. Nếu là Tại dã cô quân, canh kiến Thiên Không, Địa Không đẳng Không diệu, thì thích nghi truy tầm triết lí, thành là tôn giáo nhân vật, cũng có thể trở thành lĩnh đạo nhân tài. Ngộ Hoa Cái, tông giáo tín ngưỡng càng thêm thâm sâu, mà lại hỉ tham tác thần bí sự vật. Tử Vi độc tọa mà Phụ, Tá, Sát, Hóa chư diệu tịnh kiến, cần phải tường tận xem xét các tinh diệu đa quả (nhiều hay ít) cùng với lực lượng tác dụng mà xác định là cát hung. Thông thường mà nói, đa chủ là người có lí tưởng cao mà hành động lực lượng bất túc, hậu thiên bổ cứu, chú ý nỗ lực tầm cầu lí tưởng đích thật hiện. Nhưng nếu như vô Cát diệu hội hợp, chỉ phùng Sát diệu, thì dể dàng cảm giác đắc hoài tài bất ngộ (bỏ phí tài năng), thích nghi về kinh thương. Chỉ cần Sát diệu nhập miếu, mà lại bính đáo (đụng đến) với Sát diệu bất đa, vẫn năng kinh thương trí phú. Tối hảo là có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn hội hợp, thì ngoài trí phú còn có xã hội địa vị tương đối, vưu đúng là tại thương nghiệp xã hội, càng thêm dể phát triển. Nếu tòng sự chính trị, văn giáo (dạy học), thì ngược lại đa thặng đặng khảm khả (lận đận khó khăn). Sát diệu trọng, thông thường đều chủ phân tranh thị phi. Vưu đúng là bính đáo lạc hãm với Kình Dương, càng thêm chủ từ tụng, hoặc ngoại khoa thủ thuật. Tử Vi độc tọa, cũng hỉ Hóa Quyền, Hóa Khoa. Hóa Quyền giúp cho đời người năng tăng gia lĩnh đạo lực và cạnh tranh lực, Hóa Khoa thì có thanh dự, thích nghi tòng sự học thuật nghiên cứu, có thể dung hợp bách gia mà có sáng tạo của riêng mình, nhưng đều làm cho đời người với chủ quan canh cường, không dể tiếp thụ ý kiến của người khác. Duy Tử Vi kiến nhất nhị (một vài) điểm Sát Kị đẳng diệu, lại chủ là người nhẹ dạ cả tin thích nghe lời nói ngọt (nhĩ đóa nhuyễn), dể nghe sàm ngôn thị phi. Phàm Tử Vi độc tọa, đối cung tất kiến Tham Lang, cũng chủ là người hảo sắc, kiến Đào hoa chư diệu hội hợp canh thậm, duy đồng thời hội hợp Thiên Hình, thì chủ là người năng tự luật; kiến Đà La, thì cũng có thể tự chế.

Đại hạn, lưu niên tại Tử Vi độc tọa tại cung hạn, cần phải xem xét tường tận tinh diệu hội hợp mà xác định cát hung. Kiến cát thì chức vị thăng thiên, thương vụ phát triển, phúc lộc giai hậu, nếu phùng Không Kiếp, bá tinh thì chủ kinh tể khốn nan hoặc phá tài; kiến Sát diệu tương hội, chủ tranh phân, tại thương hoặc trí đình nghiệp, tại chức thì có hàng truất chi nguy.

Tử Vi và Phá Quân đồng cung tại Sửu – Mùi

Tử Vi tọa Sửu, Mùi lưỡng cung, đều có Phá Quân đồng độ. Đây đúng là một cái kết cấu tinh hệ có rất nhiều khai sáng lực. Phá Quân bản chất là tiên phong chiến tướng chi tài, đắc Tử Vi diện chiếm thân giá ngự, giúp cho phá phôi lực giảm thiểu, sáng tạo lực lại tương đối tăng gia. Tuy đời người bất miễn tân lao, nhưng do vì là người phú lĩnh đạo lực, có quyết đoán lực, cũng chủ kinh lịch tân lao mà hữu thành. Nhưng khi Phá Quân Hóa Quyền thì sau đó, Phá Quân với biến động lực tăng gia, nhân nhi nhân sinh (do vậy đời người), liền dể càng thêm nhiều biến hóa. Nếu kiến Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì năng giảm thiểu tân lao, nhưng ngộ tứ Sát, thì chỉ thích nghi kinh thương, cũng cần phải chú ý kinh doanh hành nghiệp nghề có sẳn tính chất sáng tân. Nếu như quả Phá Quân Hóa Lộc, thì về khai sáng đồng thời cũng có cơ hội tiến tài, giúp cho đời người với vật chất sinh hoạt phú túc, bù lại các gian lao khó nhọc (dĩ bổ thường sở phó liễu đích tân lao). Thế nhưng đó chính là lúc, lại dể cảm tình đa khốn nhiễu, hơn nữa khiến cho đời người thiên vu (nghiêng về) nhục dục hưởng thụ. Do vì lúc này tại Tị cung hội hợp với Liêm Trinh Tham Lang, cũng dể là nguyên nhân vì hội hợp với Phá Quân Hóa Lộc mà phát huy tác dụng. Vô luận Phá Quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, cùng có thể xem là cách cục với đời người phú quý. Nhưng nếu đồng thời hội hợp tứ Sát Hình Kị chư diệu, thì tuy dù phú túc lại cũng chiêu thị phi khẩu thiệt. Kiến Kình Dương, Thiên Hình, Hóa Kị, mà lại dể hưng khởi tranh tụng. Thích nghi tòng sự vũ chức hoặc pháp luật giới, cùng là thích hợp. Tử Vi Phá Quân là tinh hệ chủ biến động, cho nên người kinh thương cần phải chú ý đến cơ hội bất ngờ hiện ra (bất thì xuất hồn đích cơ ngộ), hơn nữa có khả năng đồng thời kinh doanh lưỡng tam chủng loại quan hệ hành hòa. Nếu là nhân viên, thì chủ kiêm soa, kiêm chức, hoặc đa siêu thì công tác, nhưng tất độc đương nhất diện (một mình gánh vác). Tử Phá tọa Mệnh, chủ là người cảnh trực. Nhưng nếu phùng Hoa Cái, thì thích nghi nghiên cứu tôn giáo hoặc triết lí. Bất quá, do vì là người đa tư lự, đa biến động, hơn nữa Phúc đức cung với Thiên Phủ lại vừa chủ tư lự chu mật, cho nên khi hội Sát diệu Không diệu chi thốn, có khi lại vừa hội biểu hiện đắc tự tư (ích kỷ). Cổ nhân nói: “Tử Vi Phá Quân, vi thần bất trung, vi tử bất hiếu”; lại vừa nói “Tử Phá đồng cung vô tả hữu, vô Cát diệu, hung ác tư lại chi đồ”, tức là chỉ ra tự tư là bản tính, cùng với khuynh hướng ưa ích kỷ lấy phần lợi cho mình (hảo tư lự dĩ tự phì đích khuynh hướng). Nhưng chỉ cần có Cát diệu hội hợp, những tính cách bất lương này lại có thể đắc giảm khinh thậm chí tiêu trừ.

Đại hạn lưu niên phùng Tử Vi Phá Quân, chủ khứ cựu canh tân. Đắc Cát diệu hội hợp, tự nhiên biến động cát lợi, nếu kiến Sát diệu, thì thích nghi tam tư, bất khả thiên di biến động. Nhưng Cát diệu Sát diệu tịnh tập, ứng với xem xét một vận hạn tiếp đó cát hung để xác định hành động (chi cát dĩ định hành chỉ).

Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung tại Dần – Thân

Tử Vi Thiên Phủ nhị diệu, tại Dần, Thân nhị cung đồng độ. Tử Vi lực Bắc đẩu chủ tinh, tính thích nghi khai sáng; Thiên Phủ là Nam đẩu chủ tinh, tính lợi bảo thủ, cho nên lưỡng khỏa chủ tinh tương ngộ, không chỉ có “Nhất sơn bất năng tàng nhị hổ” trùng đột, mà còn có tính chất hỗ tương khiên chế, ngược lại khó phát huy. Thông thường mà nói, cận chủ là người thanh cao. Thậm chí có khả năng phát triển thành cô phương tự thưởng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi giáo dục sự nghiệp, cũng có thể xuất nhậm công chức, bất thích nghi tòng thương, nếu không thì tiến thối thất cư, thường thường ngồi nhìn cơ hội trôi qua (tọa thất cơ duyến), lại vừa hoặc giả lộng xảo phản chuyết. Tử Phủ đồng cung thì, Tử Vi nếu có Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì Tử Vi với lực cũng đại, khí phái cũng đại; nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa, thì cận khuynh hướng về tín nặc (uy tính danh dự), có nhất ngôn cửu đỉnh với mĩ đức, thế nhưng trái lại biểu hiện đắc quá phần cung kiệm thuần lương, khiếm khuyết lĩnh đạo và nhất thiết tòng theo năng lực thật tế khai sáng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi kiến “Lộc Mã giao trì” lai hội, chủ phú quý song toàn; kì thứ là “Lộc Văn củng Mệnh”, tức là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, và Văn Xương Văn Khúc đồng toàn, cũng chủ phú quý; tái thứ thì là Phụ, Tá chư diệu hội hợp, chủ quý mà bất chủ phú. Nếu Phụ Tá chư diệu bất hội, mà Hỏa, Linh, Dương, Đà tứ Sát tịnh kiến. Thì ngược lại chủ là người ngoại trung thành mà nội điêu trá, đa hưng bối diện thị phi. Canh phùng Không diệu, hoặc lạc Không vong, thì càng làm đời người thêm cô độc, dong lục độ nhật (sống lây lất qua ngày đoạn tháng).

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Phủ, nếu Phúc đức cung Tham Lang hội hợp Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Thiên Diêu đẳng Đào hoa chư diệu, thích nghi trọng thị cảm tình sinh hoạt; nếu Mệnh cung Sát Hình chư diệu tất tập, thì chỉ thích nghi kế thất, hoặc do vì cô phương tự thưởng mà chung thân bất hôn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi, Thiên Phủ, bỉ giác (so sánh) tại Tinh bàn với Mệnh cung thốn là cát lợi, chủ đắc quý nhân trợ lực, có biểu hiện đột phát tính. Nhưng canh kiến Thiên Khôi, Thiên Việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt, thì có thể do cải biến về mệnh lệnh chính chế, hoặc cải biến về chế độ xí nghiệp mà đắc ích. Người tại kinh thương cũng đa bất cầu tự đắc với hạnh vận tế ngộ.

Tử Vi và Tham Lang đồng cung tại Mão – Dậu

Tử Vi Tham Lang tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ, cổ nhân xưng chủng loại cách cục này là “Đào hoa phạm chủ”, nhìn nhận là chủ đời người dâm loạn. Cho nên phùng Tử Tham đồng cung, tối bất nghi tái kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục đẳng Đào hoa chư diệu, nếu không thì chủ là người dể bị hấp dẫn bởi dị tính khác giới bất năng tự chế, nhưng tái phùng Sát diệu, chủ là người vì sắc trí họa, cho dù bất phùng Sát diệu, cũng ảnh hưởng sự nghiệp. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, đắc “Bách quan triều củng”, thì giống như thái bình thịnh thế với phong lưu thiên tử, phú quý đa tình; Tử Vi Hóa Khoa hội Cát diệu, thì tuy dù khắc hưởng thịnh danh, học mà hữu thành, nhưng vẫn thiên trọng về tình dục và vật dục. Như quả Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ đa giao tế ứng thù, thiên trọng vật dục, nhưng lại chủ là người tài vận hanh thông; Tham Lang Hóa Quyền, vật dục cũng trọng, nhưng chủ kinh lịch cạnh tranh mà hữu thành; Tham Lang Hóa Kị, tuy đào hoa giảm sắc, có thể là người có tài nghệ lại cũng có cảm giác nan phát triển. Tuy dù có vật dục, lại nan như nguyện. Tử Tham tinh hệ, hỉ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, mà bất hỉ Văn Xương Văn Khúc. Nếu Xương Khúc đồng cung, là người bị dị tính hấp dẫn với khuynh hướng càng thêm mạnh, hơn nữa trọng thị tu sức và sự tình với biểu hiện bên ngoài hoàn mĩ, cho nên tố sự dể đa hư thiểu thật. Nhưng như quả Tả Phụ và (có) Văn Xương, hoặc Hữu Bật và (có) Văn Khúc giáp Mệnh cung, thì ngược lại dể phát huy tài chí, sự nghiệp hữu thành. Cổ nhân có nói “Tả Hữu Xương Khúc giáp chế”, y theo ý kiến “Trung Châu Phái”, chỉ là “Giao xoa giáp Mệnh cung” mà nói, do vì Tử Tham vĩnh viễn không có khả năng Tả Hữu giáp Mệnh, Xương Khúc giáp Mệnh. Tử Tham kiến Sát, chỉ thích nghi kinh thương, nhưng Sát trọng cũng có thị phi phân tranh. Nếu canh kiến Không diệu và Hoa Cái, ngược lại thích nghi tông giáo sinh nhai.

Nữ mệnh Tử Vi Tham Lang, kiến đào hoa cùng Sát diệu, dể lạc phong trần, đặc biệt bất hỉ kiến Kình Dương, nếu Đào hoa chư diệu hàm tập, đọa lạc phong trần với nguy hiểm càng thêm lớn. Đồng thời có nguyên nhân do truy cầu vật dục mà có khuynh hướng đọa lạc. Nhưng nếu như Dậu cung tọa Mệnh, tá nhập từ Mão cung với Tử Tham (hình 3), đây là điểm thích nghi gia tăng chú ý.

Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Tham Lang, Đào Hoa với tính chất giác hội Tinh bàn Mệnh cung thì làm khinh nhẹ. Thông thường mà nói, hội Cát diệu thì, chủ tiểu phúc độ (mức độ nhỏ) với khứ cựu canh, có thể đắc tiến bộ; nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng tiến bộ; Nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng do vì sắc phá tài chiêu tai, lại vừa hoặc do vì ứng thù mà chiêu khẩu thiệt thị phi.

Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn – Tuất

Tử Vi Thiên Tướng tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Tử Vi là Đế diệu, Thiên Tướng là Ấn tinh, thoạt nhìn đúng là một cái kết cấu rất lí tưởng, nhưng lưỡng khỏa này đồng cung với nguyên nhân nằm ở chổ đối cung có Phá Quân mà cải biến tính chất. Nhất là “Trung Châu Phái” trọng thị toàn bộ đặc tính của kết cấu tinh hệ, đây là một ví dụ rõ ràng của Tử Vi (giá tức thị nhất cá minh hiển đích lệ tử). Tử Tướng tinh hệ, tối hỉ đắc Lộc Tồn hội chiếu, chủ là người năng phú, duy chủ quan thành kiến cực thâm, mà lại hảo tranh quyền, dể chịu người khác bài trừ. Nếu vô Lộc Tồn, mà Tử Vi Hóa Quyền, thì tranh quyền chi tâm càng thêm kịch liệt; nhưng nếu Hóa Khoa, thì tranh quyền chi tâm giảm bớt, có thể là tự tôn tâm và danh dự thích lại càng trọng, vẫn dể gặp người ngoài nghi kị. Nhưng như bất ngộ Lộc, Quyền, Khoa, thì tinh hệ này vẫn hỉ đắc “Bách quan triều củng”, mà bất hỉ Sát Kị hội hợp, đắc Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, vẫn có khả năng sự nghiệp hữu thành, là lĩnh đạo nhân vật, hơn nữa ôn hòa đôn hậu. Nhưng do là ảnh hưởng của Phá Quân tại đối cung, trong đời người tất vẫn cần phải kinh quá nhất thứ ba chiết. Nếu bất kiến Cát diệu, mà tứ Sát hội hợp, thì lấy Kình Dương, Đà La là giác giai (tốt đẹp hơn), thích nghi tòng kinh thương. Nếu kiến Hỏa Tinh, Linh Tinh, liền dể là nguyên nhân phí hao lực hóa giải của Tử Vi, mà tăng tân lao và gian khổ. Giả như kiến Hỏa Linh tái kiến Không Kiếp, Thiên Hình, thì có khả năng tao phùng bất hạnh, đến nỗi tinh thần chịu thứ kích, hoặc tâm tạng (tim mạch) có bệnh hoạn. Nhất là phàm Tử Tướng thủ Mệnh, cho dù bất ngộ Sát diệu, cũng thích nghi chú ý tâm tạng, cùng bảo trì tinh thần tu dưỡng. Nếu Sát diệu đa hội, chủ là người hoành phát hoành phá, hơn nữa dề dàng biểu hiện ra vô tình vô nghĩa. Nếu có Cát diệu tương hội, thì vẫn chủ là người trọn đời đa kinh ba chiết, hoặc ngộ đặc thù biến hóa, hoặc ngộ phùng bất hạnh ngoại ý, hoặc có cảnh ngộ đặc thù hạnh vận. Nhưng vẫn hội tại hữu ý vô ý gian ngẫu nhiên biểu hiện ra tình nghĩa đạm bạc.

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Tướng, cần phải chú ý cảm tình sinh hoạt, đồng thời cần phải lưu ý đây là tinh hệ có đặc tính vô tình vô nghĩa, tất cần phải gia tăng tự kiềm chế, thì vẫn có kết quả cuối cùng là, nhưng ái tình sinh hoạt thì vẫn tất đa ba lan sóng gió. Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Thiên Tướng, nếu phùng Sát Kị, thì tất đa xế trửu (cản trở), thì sinh tâm cải biến, như ao ước chuyển công chuyển nghiệp các loại, nhưng lại không được như ý nguyện; kiến Cát diệu thì vẫn vận đồ thuận toại, sự nghiệp hữu thành.

Tử Vi và Thất Sát đồng cung tại Tị – Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tị, Hợi lưỡng cung đồng độ. Tử Vi là Đế diệu, Thất Sát là Tướng tinh, nhị diệu đồng cung, biểu hiện ra uy thế không gì sánh bằng. Chủ là người phú khai sáng lực, mà lại tư tưởng độc đáo đặc biệt. Thông thường mà nói, Tử Vi Thất Sát có thể đúng là biểu trưng của quyền lực, cho nên Tử Vi bất nghi tái Hóa Quyền, ngược lại chủ là người ham muốn quyền lực quá cao, biểu hiện ra một loại phách khí làm cho người khác khó chấp nhận. Tối nghi đắc Cát diệu hội chiếu. Như Tả Phụ, Hữu Bật; Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã đồng hội, thì giúp cho Thất Sát có cơ hội sử dụng sự cương dũng anh hùng (đích cương dũng hữu anh hùng dụng vũ chi địa), điều gọi là “Hóa Sát vi quyền”, tức đúng là cách cục loại này. Nhưng giả như vô Cát diệu hội chiếu, thì giống như anh hùng lạc thảo vi khấu, liền dể khó tránh biểu hiện đắc cường man phách đạo (bạo ngược tàn ác), chủ là người hoành phát hoành phá. Nhưng vô Cát diệu, ngược lại kiến Sát diệu hội hợp, thì hình thương khắc hại bất miễn.

Nữ mệnh Tử Vi Thất Sát, tại phương diện sinh hoạt hôn nhân vô đại ngại, nhưng giả như chư Sát chiếu hội, thì chủ cô độc.

Đại vận hoặc lưu niên ngộ Tử Vi Thất Sát, nếu ngộ Sát diệu, thì dù có cơ hội biến hóa, nhưng lại khó được như ý nguyện; nhưng nếu Cát diệu hàm tập, thì chủ kinh qua biến hóa mà đắc tiến ích.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 8: Cung Mệnh: Tử Vi

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Tử Vi độc thủ tại Tý – Ngọ

Tử Vi độc tọa, Tý cung bất như Ngọ cung, do vì tại Ngọ cung thì nhập miếu, lĩnh đạo lực cùng với chế hóa điều hòa chi lực đều mạnh hơn Tý cung độc tọa, cho nên địa vị và tài phú cùng có ưu thế hơn. Tử Vi độc tọa ngoại trừ hỉ “Bách quan triều củng”, canh hỉ Tả Phụ Hữu Bật giáp Mệnh, Văn Xương Văn Khúc giáp Mệnh; Long Trì Phượng Các giáp Mệnh, có thể tăng gia khí thế, giảm thiểu tân lao. Nếu là Tại dã cô quân, canh kiến Thiên Không, Địa Không đẳng Không diệu, thì thích nghi truy tầm triết lí, thành là tôn giáo nhân vật, cũng có thể trở thành lĩnh đạo nhân tài. Ngộ Hoa Cái, tông giáo tín ngưỡng càng thêm thâm sâu, mà lại hỉ tham tác thần bí sự vật. Tử Vi độc tọa mà Phụ, Tá, Sát, Hóa chư diệu tịnh kiến, cần phải tường tận xem xét các tinh diệu đa quả (nhiều hay ít) cùng với lực lượng tác dụng mà xác định là cát hung. Thông thường mà nói, đa chủ là người có lí tưởng cao mà hành động lực lượng bất túc, hậu thiên bổ cứu, chú ý nỗ lực tầm cầu lí tưởng đích thật hiện. Nhưng nếu như vô Cát diệu hội hợp, chỉ phùng Sát diệu, thì dể dàng cảm giác đắc hoài tài bất ngộ (bỏ phí tài năng), thích nghi về kinh thương. Chỉ cần Sát diệu nhập miếu, mà lại bính đáo (đụng đến) với Sát diệu bất đa, vẫn năng kinh thương trí phú. Tối hảo là có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn hội hợp, thì ngoài trí phú còn có xã hội địa vị tương đối, vưu đúng là tại thương nghiệp xã hội, càng thêm dể phát triển. Nếu tòng sự chính trị, văn giáo (dạy học), thì ngược lại đa thặng đặng khảm khả (lận đận khó khăn). Sát diệu trọng, thông thường đều chủ phân tranh thị phi. Vưu đúng là bính đáo lạc hãm với Kình Dương, càng thêm chủ từ tụng, hoặc ngoại khoa thủ thuật. Tử Vi độc tọa, cũng hỉ Hóa Quyền, Hóa Khoa. Hóa Quyền giúp cho đời người năng tăng gia lĩnh đạo lực và cạnh tranh lực, Hóa Khoa thì có thanh dự, thích nghi tòng sự học thuật nghiên cứu, có thể dung hợp bách gia mà có sáng tạo của riêng mình, nhưng đều làm cho đời người với chủ quan canh cường, không dể tiếp thụ ý kiến của người khác. Duy Tử Vi kiến nhất nhị (một vài) điểm Sát Kị đẳng diệu, lại chủ là người nhẹ dạ cả tin thích nghe lời nói ngọt (nhĩ đóa nhuyễn), dể nghe sàm ngôn thị phi. Phàm Tử Vi độc tọa, đối cung tất kiến Tham Lang, cũng chủ là người hảo sắc, kiến Đào hoa chư diệu hội hợp canh thậm, duy đồng thời hội hợp Thiên Hình, thì chủ là người năng tự luật; kiến Đà La, thì cũng có thể tự chế.

Đại hạn, lưu niên tại Tử Vi độc tọa tại cung hạn, cần phải xem xét tường tận tinh diệu hội hợp mà xác định cát hung. Kiến cát thì chức vị thăng thiên, thương vụ phát triển, phúc lộc giai hậu, nếu phùng Không Kiếp, bá tinh thì chủ kinh tể khốn nan hoặc phá tài; kiến Sát diệu tương hội, chủ tranh phân, tại thương hoặc trí đình nghiệp, tại chức thì có hàng truất chi nguy.

Tử Vi và Phá Quân đồng cung tại Sửu – Mùi

Tử Vi tọa Sửu, Mùi lưỡng cung, đều có Phá Quân đồng độ. Đây đúng là một cái kết cấu tinh hệ có rất nhiều khai sáng lực. Phá Quân bản chất là tiên phong chiến tướng chi tài, đắc Tử Vi diện chiếm thân giá ngự, giúp cho phá phôi lực giảm thiểu, sáng tạo lực lại tương đối tăng gia. Tuy đời người bất miễn tân lao, nhưng do vì là người phú lĩnh đạo lực, có quyết đoán lực, cũng chủ kinh lịch tân lao mà hữu thành. Nhưng khi Phá Quân Hóa Quyền thì sau đó, Phá Quân với biến động lực tăng gia, nhân nhi nhân sinh (do vậy đời người), liền dể càng thêm nhiều biến hóa. Nếu kiến Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì năng giảm thiểu tân lao, nhưng ngộ tứ Sát, thì chỉ thích nghi kinh thương, cũng cần phải chú ý kinh doanh hành nghiệp nghề có sẳn tính chất sáng tân. Nếu như quả Phá Quân Hóa Lộc, thì về khai sáng đồng thời cũng có cơ hội tiến tài, giúp cho đời người với vật chất sinh hoạt phú túc, bù lại các gian lao khó nhọc (dĩ bổ thường sở phó liễu đích tân lao). Thế nhưng đó chính là lúc, lại dể cảm tình đa khốn nhiễu, hơn nữa khiến cho đời người thiên vu (nghiêng về) nhục dục hưởng thụ. Do vì lúc này tại Tị cung hội hợp với Liêm Trinh Tham Lang, cũng dể là nguyên nhân vì hội hợp với Phá Quân Hóa Lộc mà phát huy tác dụng. Vô luận Phá Quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, cùng có thể xem là cách cục với đời người phú quý. Nhưng nếu đồng thời hội hợp tứ Sát Hình Kị chư diệu, thì tuy dù phú túc lại cũng chiêu thị phi khẩu thiệt. Kiến Kình Dương, Thiên Hình, Hóa Kị, mà lại dể hưng khởi tranh tụng. Thích nghi tòng sự vũ chức hoặc pháp luật giới, cùng là thích hợp. Tử Vi Phá Quân là tinh hệ chủ biến động, cho nên người kinh thương cần phải chú ý đến cơ hội bất ngờ hiện ra (bất thì xuất hồn đích cơ ngộ), hơn nữa có khả năng đồng thời kinh doanh lưỡng tam chủng loại quan hệ hành hòa. Nếu là nhân viên, thì chủ kiêm soa, kiêm chức, hoặc đa siêu thì công tác, nhưng tất độc đương nhất diện (một mình gánh vác). Tử Phá tọa Mệnh, chủ là người cảnh trực. Nhưng nếu phùng Hoa Cái, thì thích nghi nghiên cứu tôn giáo hoặc triết lí. Bất quá, do vì là người đa tư lự, đa biến động, hơn nữa Phúc đức cung với Thiên Phủ lại vừa chủ tư lự chu mật, cho nên khi hội Sát diệu Không diệu chi thốn, có khi lại vừa hội biểu hiện đắc tự tư (ích kỷ). Cổ nhân nói: “Tử Vi Phá Quân, vi thần bất trung, vi tử bất hiếu”; lại vừa nói “Tử Phá đồng cung vô tả hữu, vô Cát diệu, hung ác tư lại chi đồ”, tức là chỉ ra tự tư là bản tính, cùng với khuynh hướng ưa ích kỷ lấy phần lợi cho mình (hảo tư lự dĩ tự phì đích khuynh hướng). Nhưng chỉ cần có Cát diệu hội hợp, những tính cách bất lương này lại có thể đắc giảm khinh thậm chí tiêu trừ.

Đại hạn lưu niên phùng Tử Vi Phá Quân, chủ khứ cựu canh tân. Đắc Cát diệu hội hợp, tự nhiên biến động cát lợi, nếu kiến Sát diệu, thì thích nghi tam tư, bất khả thiên di biến động. Nhưng Cát diệu Sát diệu tịnh tập, ứng với xem xét một vận hạn tiếp đó cát hung để xác định hành động (chi cát dĩ định hành chỉ).

Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung tại Dần – Thân

Tử Vi Thiên Phủ nhị diệu, tại Dần, Thân nhị cung đồng độ. Tử Vi lực Bắc đẩu chủ tinh, tính thích nghi khai sáng; Thiên Phủ là Nam đẩu chủ tinh, tính lợi bảo thủ, cho nên lưỡng khỏa chủ tinh tương ngộ, không chỉ có “Nhất sơn bất năng tàng nhị hổ” trùng đột, mà còn có tính chất hỗ tương khiên chế, ngược lại khó phát huy. Thông thường mà nói, cận chủ là người thanh cao. Thậm chí có khả năng phát triển thành cô phương tự thưởng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi giáo dục sự nghiệp, cũng có thể xuất nhậm công chức, bất thích nghi tòng thương, nếu không thì tiến thối thất cư, thường thường ngồi nhìn cơ hội trôi qua (tọa thất cơ duyến), lại vừa hoặc giả lộng xảo phản chuyết. Tử Phủ đồng cung thì, Tử Vi nếu có Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì Tử Vi với lực cũng đại, khí phái cũng đại; nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa, thì cận khuynh hướng về tín nặc (uy tính danh dự), có nhất ngôn cửu đỉnh với mĩ đức, thế nhưng trái lại biểu hiện đắc quá phần cung kiệm thuần lương, khiếm khuyết lĩnh đạo và nhất thiết tòng theo năng lực thật tế khai sáng. Chủng loại kết cấu tinh hệ này, tối thích nghi kiến “Lộc Mã giao trì” lai hội, chủ phú quý song toàn; kì thứ là “Lộc Văn củng Mệnh”, tức là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, và Văn Xương Văn Khúc đồng toàn, cũng chủ phú quý; tái thứ thì là Phụ, Tá chư diệu hội hợp, chủ quý mà bất chủ phú. Nếu Phụ Tá chư diệu bất hội, mà Hỏa, Linh, Dương, Đà tứ Sát tịnh kiến. Thì ngược lại chủ là người ngoại trung thành mà nội điêu trá, đa hưng bối diện thị phi. Canh phùng Không diệu, hoặc lạc Không vong, thì càng làm đời người thêm cô độc, dong lục độ nhật (sống lây lất qua ngày đoạn tháng).

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Phủ, nếu Phúc đức cung Tham Lang hội hợp Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Thiên Diêu đẳng Đào hoa chư diệu, thích nghi trọng thị cảm tình sinh hoạt; nếu Mệnh cung Sát Hình chư diệu tất tập, thì chỉ thích nghi kế thất, hoặc do vì cô phương tự thưởng mà chung thân bất hôn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi, Thiên Phủ, bỉ giác (so sánh) tại Tinh bàn với Mệnh cung thốn là cát lợi, chủ đắc quý nhân trợ lực, có biểu hiện đột phát tính. Nhưng canh kiến Thiên Khôi, Thiên Việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt, thì có thể do cải biến về mệnh lệnh chính chế, hoặc cải biến về chế độ xí nghiệp mà đắc ích. Người tại kinh thương cũng đa bất cầu tự đắc với hạnh vận tế ngộ.

Tử Vi và Tham Lang đồng cung tại Mão – Dậu

Tử Vi Tham Lang tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ, cổ nhân xưng chủng loại cách cục này là “Đào hoa phạm chủ”, nhìn nhận là chủ đời người dâm loạn. Cho nên phùng Tử Tham đồng cung, tối bất nghi tái kiến Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục đẳng Đào hoa chư diệu, nếu không thì chủ là người dể bị hấp dẫn bởi dị tính khác giới bất năng tự chế, nhưng tái phùng Sát diệu, chủ là người vì sắc trí họa, cho dù bất phùng Sát diệu, cũng ảnh hưởng sự nghiệp. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, đắc “Bách quan triều củng”, thì giống như thái bình thịnh thế với phong lưu thiên tử, phú quý đa tình; Tử Vi Hóa Khoa hội Cát diệu, thì tuy dù khắc hưởng thịnh danh, học mà hữu thành, nhưng vẫn thiên trọng về tình dục và vật dục. Như quả Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ đa giao tế ứng thù, thiên trọng vật dục, nhưng lại chủ là người tài vận hanh thông; Tham Lang Hóa Quyền, vật dục cũng trọng, nhưng chủ kinh lịch cạnh tranh mà hữu thành; Tham Lang Hóa Kị, tuy đào hoa giảm sắc, có thể là người có tài nghệ lại cũng có cảm giác nan phát triển. Tuy dù có vật dục, lại nan như nguyện. Tử Tham tinh hệ, hỉ Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, mà bất hỉ Văn Xương Văn Khúc. Nếu Xương Khúc đồng cung, là người bị dị tính hấp dẫn với khuynh hướng càng thêm mạnh, hơn nữa trọng thị tu sức và sự tình với biểu hiện bên ngoài hoàn mĩ, cho nên tố sự dể đa hư thiểu thật. Nhưng như quả Tả Phụ và (có) Văn Xương, hoặc Hữu Bật và (có) Văn Khúc giáp Mệnh cung, thì ngược lại dể phát huy tài chí, sự nghiệp hữu thành. Cổ nhân có nói “Tả Hữu Xương Khúc giáp chế”, y theo ý kiến “Trung Châu Phái”, chỉ là “Giao xoa giáp Mệnh cung” mà nói, do vì Tử Tham vĩnh viễn không có khả năng Tả Hữu giáp Mệnh, Xương Khúc giáp Mệnh. Tử Tham kiến Sát, chỉ thích nghi kinh thương, nhưng Sát trọng cũng có thị phi phân tranh. Nếu canh kiến Không diệu và Hoa Cái, ngược lại thích nghi tông giáo sinh nhai.

Nữ mệnh Tử Vi Tham Lang, kiến đào hoa cùng Sát diệu, dể lạc phong trần, đặc biệt bất hỉ kiến Kình Dương, nếu Đào hoa chư diệu hàm tập, đọa lạc phong trần với nguy hiểm càng thêm lớn. Đồng thời có nguyên nhân do truy cầu vật dục mà có khuynh hướng đọa lạc. Nhưng nếu như Dậu cung tọa Mệnh, tá nhập từ Mão cung với Tử Tham (hình 3), đây là điểm thích nghi gia tăng chú ý.

Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Tham Lang, Đào Hoa với tính chất giác hội Tinh bàn Mệnh cung thì làm khinh nhẹ. Thông thường mà nói, hội Cát diệu thì, chủ tiểu phúc độ (mức độ nhỏ) với khứ cựu canh, có thể đắc tiến bộ; nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng tiến bộ; Nhưng như quả chư Sát tịnh tập, lại vừa kiến Hình Kị, thì có khả năng do vì sắc phá tài chiêu tai, lại vừa hoặc do vì ứng thù mà chiêu khẩu thiệt thị phi.

Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn – Tuất

Tử Vi Thiên Tướng tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Tử Vi là Đế diệu, Thiên Tướng là Ấn tinh, thoạt nhìn đúng là một cái kết cấu rất lí tưởng, nhưng lưỡng khỏa này đồng cung với nguyên nhân nằm ở chổ đối cung có Phá Quân mà cải biến tính chất. Nhất là “Trung Châu Phái” trọng thị toàn bộ đặc tính của kết cấu tinh hệ, đây là một ví dụ rõ ràng của Tử Vi (giá tức thị nhất cá minh hiển đích lệ tử). Tử Tướng tinh hệ, tối hỉ đắc Lộc Tồn hội chiếu, chủ là người năng phú, duy chủ quan thành kiến cực thâm, mà lại hảo tranh quyền, dể chịu người khác bài trừ. Nếu vô Lộc Tồn, mà Tử Vi Hóa Quyền, thì tranh quyền chi tâm càng thêm kịch liệt; nhưng nếu Hóa Khoa, thì tranh quyền chi tâm giảm bớt, có thể là tự tôn tâm và danh dự thích lại càng trọng, vẫn dể gặp người ngoài nghi kị. Nhưng như bất ngộ Lộc, Quyền, Khoa, thì tinh hệ này vẫn hỉ đắc “Bách quan triều củng”, mà bất hỉ Sát Kị hội hợp, đắc Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, vẫn có khả năng sự nghiệp hữu thành, là lĩnh đạo nhân vật, hơn nữa ôn hòa đôn hậu. Nhưng do là ảnh hưởng của Phá Quân tại đối cung, trong đời người tất vẫn cần phải kinh quá nhất thứ ba chiết. Nếu bất kiến Cát diệu, mà tứ Sát hội hợp, thì lấy Kình Dương, Đà La là giác giai (tốt đẹp hơn), thích nghi tòng kinh thương. Nếu kiến Hỏa Tinh, Linh Tinh, liền dể là nguyên nhân phí hao lực hóa giải của Tử Vi, mà tăng tân lao và gian khổ. Giả như kiến Hỏa Linh tái kiến Không Kiếp, Thiên Hình, thì có khả năng tao phùng bất hạnh, đến nỗi tinh thần chịu thứ kích, hoặc tâm tạng (tim mạch) có bệnh hoạn. Nhất là phàm Tử Tướng thủ Mệnh, cho dù bất ngộ Sát diệu, cũng thích nghi chú ý tâm tạng, cùng bảo trì tinh thần tu dưỡng. Nếu Sát diệu đa hội, chủ là người hoành phát hoành phá, hơn nữa dề dàng biểu hiện ra vô tình vô nghĩa. Nếu có Cát diệu tương hội, thì vẫn chủ là người trọn đời đa kinh ba chiết, hoặc ngộ đặc thù biến hóa, hoặc ngộ phùng bất hạnh ngoại ý, hoặc có cảnh ngộ đặc thù hạnh vận. Nhưng vẫn hội tại hữu ý vô ý gian ngẫu nhiên biểu hiện ra tình nghĩa đạm bạc.

Nữ mệnh Tử Vi Thiên Tướng, cần phải chú ý cảm tình sinh hoạt, đồng thời cần phải lưu ý đây là tinh hệ có đặc tính vô tình vô nghĩa, tất cần phải gia tăng tự kiềm chế, thì vẫn có kết quả cuối cùng là, nhưng ái tình sinh hoạt thì vẫn tất đa ba lan sóng gió. Đại hạn hoặc lưu niên Mệnh cung kiến Tử Vi Thiên Tướng, nếu phùng Sát Kị, thì tất đa xế trửu (cản trở), thì sinh tâm cải biến, như ao ước chuyển công chuyển nghiệp các loại, nhưng lại không được như ý nguyện; kiến Cát diệu thì vẫn vận đồ thuận toại, sự nghiệp hữu thành.

Tử Vi và Thất Sát đồng cung tại Tị – Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tị, Hợi lưỡng cung đồng độ. Tử Vi là Đế diệu, Thất Sát là Tướng tinh, nhị diệu đồng cung, biểu hiện ra uy thế không gì sánh bằng. Chủ là người phú khai sáng lực, mà lại tư tưởng độc đáo đặc biệt. Thông thường mà nói, Tử Vi Thất Sát có thể đúng là biểu trưng của quyền lực, cho nên Tử Vi bất nghi tái Hóa Quyền, ngược lại chủ là người ham muốn quyền lực quá cao, biểu hiện ra một loại phách khí làm cho người khác khó chấp nhận. Tối nghi đắc Cát diệu hội chiếu. Như Tả Phụ, Hữu Bật; Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã đồng hội, thì giúp cho Thất Sát có cơ hội sử dụng sự cương dũng anh hùng (đích cương dũng hữu anh hùng dụng vũ chi địa), điều gọi là “Hóa Sát vi quyền”, tức đúng là cách cục loại này. Nhưng giả như vô Cát diệu hội chiếu, thì giống như anh hùng lạc thảo vi khấu, liền dể khó tránh biểu hiện đắc cường man phách đạo (bạo ngược tàn ác), chủ là người hoành phát hoành phá. Nhưng vô Cát diệu, ngược lại kiến Sát diệu hội hợp, thì hình thương khắc hại bất miễn.

Nữ mệnh Tử Vi Thất Sát, tại phương diện sinh hoạt hôn nhân vô đại ngại, nhưng giả như chư Sát chiếu hội, thì chủ cô độc.

Đại vận hoặc lưu niên ngộ Tử Vi Thất Sát, nếu ngộ Sát diệu, thì dù có cơ hội biến hóa, nhưng lại khó được như ý nguyện; nhưng nếu Cát diệu hàm tập, thì chủ kinh qua biến hóa mà đắc tiến ích.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button