Tử vi

Chương 8: Tham khảo cung mệnh có nhiều sao tọa thủ

chương 8 và chương 9: phương pháp phân tích suy đoán cụ thể. lấy tinh diệu mệnh bàn xuất phát trong mười hai cung đối chiếu với các phần tinh diệu trong sách, tìm kiếm nơi có nội dung liên quan để phân tích suy đoán sau, tức là tính toán được kết cấu tạo thành để phán đoán nội dung. hai chương này phân tích số mệnh trạng thái tĩnh của bộ phận, trạng thái tĩnh cát hung tốt xấu rất trọng yếu, xác định năng lực đại thể trên phạm vi lá số tiên thiên suốt đời, chỉ ra căn nguyên điềm báo phúc họa cát hung suốt đời, nhưng vẫn chỉ là tính khuynh hướng và có khả năng, có phát sinh hay không còn phải khán vận hạn. sau cùng xét duyệt và phân tích thời gian cát hung sai lầm. giống căn cứ chính tinh tọa tủ từ mười hai cung của mệnh bàn tới tiến hành đối chiếu là được rồi. không cần phải tra tìm vị trí toàn bộ phụ tinh để kể lên tính chất sao, nhưng thông hiểu phụ tinh để tăng thêm khả năng phân tích phán đoán suy luận linh hoạt cẩn thận. đang tra đọc thì còn phải hiểu xem có áp dụng được hay bỏ, linh hoạt nắm giữ, phải căn cứ chính tinh rơi vào cung miếu hay hãm đến các tôt hợp tinh diệu tình hướng khác nhau để lựa chọn áp dụng, văn trong nếu không nói rõ cụ thể tình hình chung, ngoài ra miếu vượng, bị thất hãm, có cát, có sát, cùng các tình huống tổ hợp tha tinh khác nhau. đều có đặc biệt nói rõ. phùng song chủ tinh tọa thủ đồng cungthì lấy sinh vượng 1 sao để làm chính, một chính tinh khác có tác dụng phụ trợ, Ở trên thực tế, rất nhiều tình huống là, có song tinh tọa thủ một cung, cát hung đồng thời tồn tại, lúc này, mới có thể ức chế lẫn nhau mà cát hung đều suy yếu, nhưng không thể luận tác dụng làm trung hòa, tính chất cát hung đều cùng tồn tại, cũng có thể tính chất cát hung không suy yếu mà đồng thời phát sinh tác dụng, sự việc người có cát có hung, cát xứ tàn hung, có thể trong hung có thể cứu chữa, ví dụ như sự nghiệp có trở ngại nhưng nỗ lực vượt qua có thể lấy được thành công, hoặc làm theo thăng quan phát tài nhưng tai bệnh cùng tới, hoặc hoành phát mà hoành phá, cụ thể phải khán tinh diệu rơi cái gì cung độ cùng với tinh diệu tổ hợp mà định.. Cụ thể phải khán tfinh diệu rơi vào cung gì cùng tổ hợp tinh diệu mà định. Trong sách vở liệt ra tính tình cát hung rất nhiều, có khả năng mọi thứ đều không đầy đủ, nhung cung cát sẽ luôn có phương diện nào đó tốt hơn,cung hung sẽ luôn có phương diện nào đó bất lợi, cụ thể dựa vào linh tính hiểu biết.

Chính tinh cung mệnh đối với lục thân có sự ảnh hưởng, phàm cung mệnh gặp chính tinh kiên cường đa số người có đặc tính cô độc hình khắc, tất bất lợi ở lục thân; ngược lại, cung lục thân có các chính tinh diệu có tính chất đối đãi cũng tất có ảnh hưởng, phàm lục thân mang các ngôi sao kiên cường cùng nhiều sát tinh, nhiều mối quan hệ của bản thân không được ôn hòa, thậm chí đã vị tổn hại và liên lụy

Chương 8: chủ yếu là kiểm tra các trường cung mệnh có nhiều chính tinh, dùng đểkhảo cứu số phận bản thân mệnh số tiên thiên, kiểm tra thì có thể, trước tiên kiểm tra từng chủ tinh có liên quan đến tướng mạo đầu mặt, tính tình, năng lực cùng với các sao khác phối hợp sơ lược các loại tình huống, tiếp lại kiểm tra cặn kẽ tình hướng của mười hai cung địa chi. Kiểm tra tướng mạo tình hình thì, toàn bộ cung có tinh diệu đều có năng lực ảnh hưởng, nhưng lấy chính tinh làm chính, phụ tinh làm phụ; lúc có hai chính tinh đồng cung, đều nên xem tham khảo, nhưng lấy miếu vượng và đắc ngoài ra lấy sao sinh hoặc cung sinh chính tinh làm chính, đoạn trình bày và phân tích mệnh nữ có riêng biệt, nhưng vẫn phải xem thêm các đoạn giải thích khác,mười hai cung địa chi có xếp ra tài quan cách ” loại, biểu thị, năm sinh, không có sát tinh mà có cát tinh cấu thành các loại tình hướng ” tài quan” cách cục phú quý, còn người sinh năm mùi liệt vào cách cục bình thường, nếu tạo thành các cục phú quý cũng là cát cách.

Bạn đang xem: Chương 8: Tham khảo cung mệnh có nhiều sao tọa thủ

Tinh diệu cung mệnh chủ yếu phản ánh các các tình hướng tinh diệu nhận cung mệnh, nhưng cũng liệt ra một ít tổng hợp lại nội dung, nhất là tính chất, chức năng đặc điểm nổi bật, không hề bị giới hạn tại cung mệnh, tham khảo tác dụng đối với cung đó và hạn năm đều có ảnh hưởng

Trong đoạn văn phân tích các tinh diệu theo thứ tự: 1 giải thích tính chất sao(thuộc tính, chức năng, nổi bật)2 tướng mạo, 3 tính tình tài hoa, 4 tổ hợp tốt xấu(tình huống phối hợp sao) ; 5 tứ hóa; 6 luận mệnh nữ; 7 tình huống nhập 12 cung địa chi; 8 đại biểu người, sự vật, loại địa lý, cùng tham khảo ý nghĩa đoạn phân tính đối với mệnh cục và vận hạn, nhất là dự đoán sự vật sự việc trong cuộc sống càng hữu ích; 9 bí quyết nhập mệnh nam nữ cát hung, sử dụng dấu hiệu phân loại. phụ tinh không được chia nhỏ.

Phụ tinh trong tiêu đề phàm có hai sao cùng xếp làm đối sao, ví dụ như lục cát tinh tả hữu, tứ sát tinh dương đà cùng loại, giống nhau thành đôi đồng cung hoặc giáp hoặc chiếu thì lực lượng lớn, chỉ thấy một sao thì lực lượng yếu kém. Xu cát chi đạo, đơn giản nghênh ngang tị ngắn, đầy đủ sử dụng mệnh cục và các tinh diệu ưu thế ưu điểm, tách ra kỳ hoàn cảnh xấu khuyết điểm, khiến cho âm dương cân đối, đem hung tinh hung tính chuyển hóa thành hòa bình hoặc kích phát cách cục lực lượng, phùng cát vận thì đại can khoái thượng, phùng hung vận thì tịnh trông chờ thì, nghỉ ngơi dưỡng sức.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 8: Tham khảo cung mệnh có nhiều sao tọa thủ

chương 8 và chương 9: phương pháp phân tích suy đoán cụ thể. lấy tinh diệu mệnh bàn xuất phát trong mười hai cung đối chiếu với các phần tinh diệu trong sách, tìm kiếm nơi có nội dung liên quan để phân tích suy đoán sau, tức là tính toán được kết cấu tạo thành để phán đoán nội dung. hai chương này phân tích số mệnh trạng thái tĩnh của bộ phận, trạng thái tĩnh cát hung tốt xấu rất trọng yếu, xác định năng lực đại thể trên phạm vi lá số tiên thiên suốt đời, chỉ ra căn nguyên điềm báo phúc họa cát hung suốt đời, nhưng vẫn chỉ là tính khuynh hướng và có khả năng, có phát sinh hay không còn phải khán vận hạn. sau cùng xét duyệt và phân tích thời gian cát hung sai lầm. giống căn cứ chính tinh tọa tủ từ mười hai cung của mệnh bàn tới tiến hành đối chiếu là được rồi. không cần phải tra tìm vị trí toàn bộ phụ tinh để kể lên tính chất sao, nhưng thông hiểu phụ tinh để tăng thêm khả năng phân tích phán đoán suy luận linh hoạt cẩn thận. đang tra đọc thì còn phải hiểu xem có áp dụng được hay bỏ, linh hoạt nắm giữ, phải căn cứ chính tinh rơi vào cung miếu hay hãm đến các tôt hợp tinh diệu tình hướng khác nhau để lựa chọn áp dụng, văn trong nếu không nói rõ cụ thể tình hình chung, ngoài ra miếu vượng, bị thất hãm, có cát, có sát, cùng các tình huống tổ hợp tha tinh khác nhau. đều có đặc biệt nói rõ. phùng song chủ tinh tọa thủ đồng cungthì lấy sinh vượng 1 sao để làm chính, một chính tinh khác có tác dụng phụ trợ, Ở trên thực tế, rất nhiều tình huống là, có song tinh tọa thủ một cung, cát hung đồng thời tồn tại, lúc này, mới có thể ức chế lẫn nhau mà cát hung đều suy yếu, nhưng không thể luận tác dụng làm trung hòa, tính chất cát hung đều cùng tồn tại, cũng có thể tính chất cát hung không suy yếu mà đồng thời phát sinh tác dụng, sự việc người có cát có hung, cát xứ tàn hung, có thể trong hung có thể cứu chữa, ví dụ như sự nghiệp có trở ngại nhưng nỗ lực vượt qua có thể lấy được thành công, hoặc làm theo thăng quan phát tài nhưng tai bệnh cùng tới, hoặc hoành phát mà hoành phá, cụ thể phải khán tinh diệu rơi cái gì cung độ cùng với tinh diệu tổ hợp mà định.. Cụ thể phải khán tfinh diệu rơi vào cung gì cùng tổ hợp tinh diệu mà định. Trong sách vở liệt ra tính tình cát hung rất nhiều, có khả năng mọi thứ đều không đầy đủ, nhung cung cát sẽ luôn có phương diện nào đó tốt hơn,cung hung sẽ luôn có phương diện nào đó bất lợi, cụ thể dựa vào linh tính hiểu biết.

Chính tinh cung mệnh đối với lục thân có sự ảnh hưởng, phàm cung mệnh gặp chính tinh kiên cường đa số người có đặc tính cô độc hình khắc, tất bất lợi ở lục thân; ngược lại, cung lục thân có các chính tinh diệu có tính chất đối đãi cũng tất có ảnh hưởng, phàm lục thân mang các ngôi sao kiên cường cùng nhiều sát tinh, nhiều mối quan hệ của bản thân không được ôn hòa, thậm chí đã vị tổn hại và liên lụy

Chương 8: chủ yếu là kiểm tra các trường cung mệnh có nhiều chính tinh, dùng đểkhảo cứu số phận bản thân mệnh số tiên thiên, kiểm tra thì có thể, trước tiên kiểm tra từng chủ tinh có liên quan đến tướng mạo đầu mặt, tính tình, năng lực cùng với các sao khác phối hợp sơ lược các loại tình huống, tiếp lại kiểm tra cặn kẽ tình hướng của mười hai cung địa chi. Kiểm tra tướng mạo tình hình thì, toàn bộ cung có tinh diệu đều có năng lực ảnh hưởng, nhưng lấy chính tinh làm chính, phụ tinh làm phụ; lúc có hai chính tinh đồng cung, đều nên xem tham khảo, nhưng lấy miếu vượng và đắc ngoài ra lấy sao sinh hoặc cung sinh chính tinh làm chính, đoạn trình bày và phân tích mệnh nữ có riêng biệt, nhưng vẫn phải xem thêm các đoạn giải thích khác,mười hai cung địa chi có xếp ra tài quan cách ” loại, biểu thị, năm sinh, không có sát tinh mà có cát tinh cấu thành các loại tình hướng ” tài quan” cách cục phú quý, còn người sinh năm mùi liệt vào cách cục bình thường, nếu tạo thành các cục phú quý cũng là cát cách.

Tinh diệu cung mệnh chủ yếu phản ánh các các tình hướng tinh diệu nhận cung mệnh, nhưng cũng liệt ra một ít tổng hợp lại nội dung, nhất là tính chất, chức năng đặc điểm nổi bật, không hề bị giới hạn tại cung mệnh, tham khảo tác dụng đối với cung đó và hạn năm đều có ảnh hưởng

Trong đoạn văn phân tích các tinh diệu theo thứ tự: 1 giải thích tính chất sao(thuộc tính, chức năng, nổi bật)2 tướng mạo, 3 tính tình tài hoa, 4 tổ hợp tốt xấu(tình huống phối hợp sao) ; 5 tứ hóa; 6 luận mệnh nữ; 7 tình huống nhập 12 cung địa chi; 8 đại biểu người, sự vật, loại địa lý, cùng tham khảo ý nghĩa đoạn phân tính đối với mệnh cục và vận hạn, nhất là dự đoán sự vật sự việc trong cuộc sống càng hữu ích; 9 bí quyết nhập mệnh nam nữ cát hung, sử dụng dấu hiệu phân loại. phụ tinh không được chia nhỏ.

Phụ tinh trong tiêu đề phàm có hai sao cùng xếp làm đối sao, ví dụ như lục cát tinh tả hữu, tứ sát tinh dương đà cùng loại, giống nhau thành đôi đồng cung hoặc giáp hoặc chiếu thì lực lượng lớn, chỉ thấy một sao thì lực lượng yếu kém. Xu cát chi đạo, đơn giản nghênh ngang tị ngắn, đầy đủ sử dụng mệnh cục và các tinh diệu ưu thế ưu điểm, tách ra kỳ hoàn cảnh xấu khuyết điểm, khiến cho âm dương cân đối, đem hung tinh hung tính chuyển hóa thành hòa bình hoặc kích phát cách cục lực lượng, phùng cát vận thì đại can khoái thượng, phùng hung vận thì tịnh trông chờ thì, nghỉ ngơi dưỡng sức.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button