Tử vi

Cơ Âm Dần Thân cách

Cơ Âm Dần Thân cách

Đây là trường hợp bộ Cự Đồng giao hội với Âm Lương hình thành nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với Thái Âm và Thiên Cơ đồng độ tại vị trí cung Dần Thân. Ở đây Thái Âm đi cùng Thiên Cơ tạo thành cách cục có lợi so với trường hợp đơn thủ.

” Thái Âm thủ Mệnh Thân nhất sinh khoái lạc”.

Bạn đang xem: Cơ Âm Dần Thân cách

Mệnh có Thái Âm đơn thủ tức tính chất biểu hiện đầy đủ khi hợp cách thường được hưởng thụ sự an ổn, cuộc sống yên bình tốt đẹp ít biến động lớn. Bộ Cơ Đồng giao hội với Âm Lương Cự tạo nên bộ Cợ Âm, Cơ Lương và Cơ Cự có tính chất phối hợp giữa hai chính tinh đồng cung, hợp với bản chất của sao Thiên Cơ và giảm khuyết điểm của sao này. Cách Cơ zâm Dần Thân phân hai vị trí cư Dần và Thân có tính chất hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Cơ mang tính động lớn, chủ sự tính toán lợi ích cá nhân trong công việc của tập thể. Thiên Cơ luôn nhị hợp Phá Quân chủ phá dỡ, bỏ cũ thay mới nếu có thời cơ từ Thiên Cơ và ngược lại Thiên Cơ cần sự tìm hiểu, khai phá của sao Phá Quân so với tư tưởng của Tử Vi để tìm ra cơ hội, thời cơ. Cơ Âm có tính chất âm nhu, mưu kế sâu xa, nếu ngộ Sát Kỵ thường tính cách nham hiểm, ích kỷ. Cơ Âm cư Thân được Thái Âm sáng và cư cung Dần sao Thái Âm tối xấu hơn có tính chất thua thiệt, nhẫn nhịn. Cách cục này tối hỉ tuổi Đinh được bộ Tam Hóa, tại bản cung hình thành cách Khoa Lộc và Hoá Quyền tam hợp đi với Cự Môn, đây là chính cách của Tam Hóa tác dụng hiển hiện.

Nếu cư Dần được thêm bộ Tồn Ấn Bệnh có Quốc Ấn tại bản cung. Có thể được thêm bộ Đào Hồng, Cô Quả theo Địa Chi, gia Tả Hữu Xương Khúc là thượng cách được cả phú, quý, thọ và sự an nhàn. Bộ Cơ Âm không kỵ cách Kình Hao hay Đà Hao mặc dù tác động xấu tới Thái Âm, có lợi với tổng thể toàn bộ tổ hợp. Tuy nhiên nếu gặp bộ Thanh Phi Phục hay Lộc Tướng Ấn theo Thiên Can tốt đẹp hơn khi ngộ Kình Dương, kế đến Đà La. Cần thiết gặp Khôi Việt chủ khởi phát cơ hội, tăng giá trị cho toàn bộ cách cục do Thiên Đồng và Thiên Lương cũng ai mộ Khôi Việt. Bộ Cơ Âm tối kỵ việc có Hỏa Linh đồng cung luận tính chất trở nên xấu, tai họa lớn chủ sự căng thẳng về đầu óc, dễ gặp cảnh tâm thần không ổn định khiến Thái Âm mất giá trị an ổn, tính đa tài đa nghệ của Thiên Cơ trở nên phù động mà sai laamftrong suy nghĩ. Nếu gặp Hỏa Linh cần thiết các cách giải như Khoa, Quyền, Lộc, Ấn, Tả Hữu. Kỵ gặp thêm Khôi Việt hay Hình Diêu hình thành bộ Việt Linh Hình, hay Khôi Hỏa Hình, đều mang sắc thái cực đoan phá cách lớn tới cách cục. Bộ Cơ Âm ưa gặp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù, đặc biệt bộ Phượng Khốc với các sao an theo Địa Chi. Cơ Âm là cách cục hiền lành, phúc hậu với nữ giới tối hỉ chủ diện mạo xinh đẹp đoan chính, có từ tâm không chứa tính Sát. Cơ Nguyệt Đồng Lương sách viết thích hợp với các công việc mang tính đại chúng, xã hội. Thiên Cơ khi tốt là Thiện Tinh, nhấn mạnh ở tính lễ phép, lấy lợi ích cá nhân để đóng góp xây dựng cho tập thể, cư xử hợp lí, linh hoạt thích nghi, khi gặp khó khăn không rối loạn, thích phục vụ cống hiến âm thầm, nhiều ảo tưởng, đa sầu đa cảm. Bộ Cơ Âm có đầy đủ các tính chất trên nếu được Lục Cát Tinh và Khoa Quyền Lộc, Lộc Tướng Ấn giao hội tránh được Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp. Kỵ nhất là đồng độ Hỏa Linh, kế đến là Địa Kiếp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cơ Âm Dần Thân cách

Cơ Âm Dần Thân cách

Đây là trường hợp bộ Cự Đồng giao hội với Âm Lương hình thành nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với Thái Âm và Thiên Cơ đồng độ tại vị trí cung Dần Thân. Ở đây Thái Âm đi cùng Thiên Cơ tạo thành cách cục có lợi so với trường hợp đơn thủ.

” Thái Âm thủ Mệnh Thân nhất sinh khoái lạc”.

Mệnh có Thái Âm đơn thủ tức tính chất biểu hiện đầy đủ khi hợp cách thường được hưởng thụ sự an ổn, cuộc sống yên bình tốt đẹp ít biến động lớn. Bộ Cơ Đồng giao hội với Âm Lương Cự tạo nên bộ Cợ Âm, Cơ Lương và Cơ Cự có tính chất phối hợp giữa hai chính tinh đồng cung, hợp với bản chất của sao Thiên Cơ và giảm khuyết điểm của sao này. Cách Cơ zâm Dần Thân phân hai vị trí cư Dần và Thân có tính chất hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Cơ mang tính động lớn, chủ sự tính toán lợi ích cá nhân trong công việc của tập thể. Thiên Cơ luôn nhị hợp Phá Quân chủ phá dỡ, bỏ cũ thay mới nếu có thời cơ từ Thiên Cơ và ngược lại Thiên Cơ cần sự tìm hiểu, khai phá của sao Phá Quân so với tư tưởng của Tử Vi để tìm ra cơ hội, thời cơ. Cơ Âm có tính chất âm nhu, mưu kế sâu xa, nếu ngộ Sát Kỵ thường tính cách nham hiểm, ích kỷ. Cơ Âm cư Thân được Thái Âm sáng và cư cung Dần sao Thái Âm tối xấu hơn có tính chất thua thiệt, nhẫn nhịn. Cách cục này tối hỉ tuổi Đinh được bộ Tam Hóa, tại bản cung hình thành cách Khoa Lộc và Hoá Quyền tam hợp đi với Cự Môn, đây là chính cách của Tam Hóa tác dụng hiển hiện.

Nếu cư Dần được thêm bộ Tồn Ấn Bệnh có Quốc Ấn tại bản cung. Có thể được thêm bộ Đào Hồng, Cô Quả theo Địa Chi, gia Tả Hữu Xương Khúc là thượng cách được cả phú, quý, thọ và sự an nhàn. Bộ Cơ Âm không kỵ cách Kình Hao hay Đà Hao mặc dù tác động xấu tới Thái Âm, có lợi với tổng thể toàn bộ tổ hợp. Tuy nhiên nếu gặp bộ Thanh Phi Phục hay Lộc Tướng Ấn theo Thiên Can tốt đẹp hơn khi ngộ Kình Dương, kế đến Đà La. Cần thiết gặp Khôi Việt chủ khởi phát cơ hội, tăng giá trị cho toàn bộ cách cục do Thiên Đồng và Thiên Lương cũng ai mộ Khôi Việt. Bộ Cơ Âm tối kỵ việc có Hỏa Linh đồng cung luận tính chất trở nên xấu, tai họa lớn chủ sự căng thẳng về đầu óc, dễ gặp cảnh tâm thần không ổn định khiến Thái Âm mất giá trị an ổn, tính đa tài đa nghệ của Thiên Cơ trở nên phù động mà sai laamftrong suy nghĩ. Nếu gặp Hỏa Linh cần thiết các cách giải như Khoa, Quyền, Lộc, Ấn, Tả Hữu. Kỵ gặp thêm Khôi Việt hay Hình Diêu hình thành bộ Việt Linh Hình, hay Khôi Hỏa Hình, đều mang sắc thái cực đoan phá cách lớn tới cách cục. Bộ Cơ Âm ưa gặp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù, đặc biệt bộ Phượng Khốc với các sao an theo Địa Chi. Cơ Âm là cách cục hiền lành, phúc hậu với nữ giới tối hỉ chủ diện mạo xinh đẹp đoan chính, có từ tâm không chứa tính Sát. Cơ Nguyệt Đồng Lương sách viết thích hợp với các công việc mang tính đại chúng, xã hội. Thiên Cơ khi tốt là Thiện Tinh, nhấn mạnh ở tính lễ phép, lấy lợi ích cá nhân để đóng góp xây dựng cho tập thể, cư xử hợp lí, linh hoạt thích nghi, khi gặp khó khăn không rối loạn, thích phục vụ cống hiến âm thầm, nhiều ảo tưởng, đa sầu đa cảm. Bộ Cơ Âm có đầy đủ các tính chất trên nếu được Lục Cát Tinh và Khoa Quyền Lộc, Lộc Tướng Ấn giao hội tránh được Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp. Kỵ nhất là đồng độ Hỏa Linh, kế đến là Địa Kiếp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button