Tử vi

Cơ lương gia hội cáchCơ lương gia hội cách

Thiên cơ, thiên lương nhị tinh ở thìn tuất cung thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, chủ nhiều có học sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, diệu kế thần thẻ, chưởng binh quyền, hội cát ngôi sao nhiều, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, xử lý công tác quân cảnh, tư pháp các loại có quan hệ, lại thấy sát người, đa số tông giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, triết học gia, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà gặp sát tinh tắc đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi luận hạng người, nên thầy bà, cửu lưu, tăng đạo, tài nghệ.

Bạn đang xem: Cơ lương gia hội cách

Thơ nói:

Cơ lương vào miếu tối chịu đạo, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Diệu kế thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Thường nói:

( thiên cơ ) “Càng phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân “, “( thiên lương ) thiên cơ đồng hành, ở hàn uyển, giỏi nói chuyện lính “, “( thiên cơ, thiên lương ) sẽ tả hữu, xương khúc, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cơ lương gia hội cáchCơ lương gia hội cách

Thiên cơ, thiên lương nhị tinh ở thìn tuất cung thủ mệnh, cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội làm gốc cách, chủ nhiều có học sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, diệu kế thần thẻ, chưởng binh quyền, hội cát ngôi sao nhiều, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, xử lý công tác quân cảnh, tư pháp các loại có quan hệ, lại thấy sát người, đa số tông giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, triết học gia, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà gặp sát tinh tắc đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi luận hạng người, nên thầy bà, cửu lưu, tăng đạo, tài nghệ.

Thơ nói:

Cơ lương vào miếu tối chịu đạo, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Diệu kế thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Thường nói:

( thiên cơ ) “Càng phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân “, “( thiên lương ) thiên cơ đồng hành, ở hàn uyển, giỏi nói chuyện lính “, “( thiên cơ, thiên lương ) sẽ tả hữu, xương khúc, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button