Tử vi

Cơ trí vững vàng mệnh cơ lương ở tuất người là dạng gì

Vững vàng


Bạn đang xem: Cơ trí vững vàng mệnh cơ lương ở tuất người là dạng gì

Cơ lương người cấp người cơ linh trí khôn cảm giác hết sức rõ ràng.

So sánh biết ăn nói, phản ứng nhanh. Tính cách thanh cao kiêu ngạo.

Cơ lương ở tuất người sẽ đặc biệt biểu hiện ra hơn vững vàng, có thể nhận đại sự ưu điểm.

Thả lý trí hơn, càng có thể nhìn đến mấu chốt ích lợi điểm chỗ, nơi.

Làm việc phi thường có bốc đồng, không sợ khó khăn, không ngừng vươn lên. Vận mệnh không tốt thời điểm sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt.


Lai tài thoải mái


Tài vận bình thường đều thì tốt hơn, cả đời so sánh an nhàn.

Lai tài thoải mái. Tiền nhỏ không ngừng.

Nhưng cái chỗ mạnh này cũng sẽ có mặt trái giải thích, chính là làm cái gì giống như đều có thể, dễ dàng có điểm tìm không thấy phương hướng.

Liền tinh hệ vận mệnh bên trên giảng, ở mẫu anh ngành sản xuất, quản lý, quản lý tài sản tài chính, võ mồm diễn thuyết tương quan đều có giác đại không gian phát triển.

Phần lớn sự nghiệp tương đối ổn định, không thường thay đổi, nhưng là khả năng khai thác cục diện, không ngừng trèo lên.


Nhân duyên


Cự nhật ở cung phu thê, rất dễ dàng có dị tộc đấy cảm tình nhân duyên xuất hiện.

Lại hoặc phối ngẫu làm võ mồm tương quan, tin tức, internet tương quan phục vụ loại ngành sản xuất.

Đối phương bình thường tài ăn nói tốt hơn, tính cách sáng sủa.

Nếu chỉnh thể vận mệnh độ chênh lệch, nữ mệnh tắc sẽ có phối ngẫu hậm hực bất đắc chí tình huống.

Nam mệnh về cảm tình dễ dàng bị lợi dụng.Nhân duyên kém


Cơ lương thông minh, lộ mủi nhọn.

Bị tuyển đố.

Cơ lương tài ăn nói tốt, giảng đạo lý không ai nói được quá. Do đó bình thường gặp được tình huống là người ta đều không cùng ngươi giảng đạo lý.

Dễ dàng gặp được tiểu nhân hồ giảo man triền tình huống.

Bằng hữu người quen ở giữa cũng nhiều có lãi nặng vong nghĩa, hư tình giả ý thất vọng đau khổ sự.

Bị lên hoa đào, nhưng trong đó nhiều loại đần độn, không đáng tin không ổn định.

Cho nên dễ có cảm giác cô độc.


Thông khí


Thân thể bình thường tốt hơn.

Suy nghĩ thiên về, dễ dàng hao tâm tổn sức quá nhiều.

Cần thông khí, dễ dàng chịu phong tà, khiến cho đau đầu.

Bệnh can khí quá vượng. Dạ dày hơi yếu. Dễ dàng viêm dạ dày.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cơ trí vững vàng mệnh cơ lương ở tuất người là dạng gì

Vững vàng


Cơ lương người cấp người cơ linh trí khôn cảm giác hết sức rõ ràng.

So sánh biết ăn nói, phản ứng nhanh. Tính cách thanh cao kiêu ngạo.

Cơ lương ở tuất người sẽ đặc biệt biểu hiện ra hơn vững vàng, có thể nhận đại sự ưu điểm.

Thả lý trí hơn, càng có thể nhìn đến mấu chốt ích lợi điểm chỗ, nơi.

Làm việc phi thường có bốc đồng, không sợ khó khăn, không ngừng vươn lên. Vận mệnh không tốt thời điểm sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt.


Lai tài thoải mái


Tài vận bình thường đều thì tốt hơn, cả đời so sánh an nhàn.

Lai tài thoải mái. Tiền nhỏ không ngừng.

Nhưng cái chỗ mạnh này cũng sẽ có mặt trái giải thích, chính là làm cái gì giống như đều có thể, dễ dàng có điểm tìm không thấy phương hướng.

Liền tinh hệ vận mệnh bên trên giảng, ở mẫu anh ngành sản xuất, quản lý, quản lý tài sản tài chính, võ mồm diễn thuyết tương quan đều có giác đại không gian phát triển.

Phần lớn sự nghiệp tương đối ổn định, không thường thay đổi, nhưng là khả năng khai thác cục diện, không ngừng trèo lên.


Nhân duyên


Cự nhật ở cung phu thê, rất dễ dàng có dị tộc đấy cảm tình nhân duyên xuất hiện.

Lại hoặc phối ngẫu làm võ mồm tương quan, tin tức, internet tương quan phục vụ loại ngành sản xuất.

Đối phương bình thường tài ăn nói tốt hơn, tính cách sáng sủa.

Nếu chỉnh thể vận mệnh độ chênh lệch, nữ mệnh tắc sẽ có phối ngẫu hậm hực bất đắc chí tình huống.

Nam mệnh về cảm tình dễ dàng bị lợi dụng.Nhân duyên kém


Cơ lương thông minh, lộ mủi nhọn.

Bị tuyển đố.

Cơ lương tài ăn nói tốt, giảng đạo lý không ai nói được quá. Do đó bình thường gặp được tình huống là người ta đều không cùng ngươi giảng đạo lý.

Dễ dàng gặp được tiểu nhân hồ giảo man triền tình huống.

Bằng hữu người quen ở giữa cũng nhiều có lãi nặng vong nghĩa, hư tình giả ý thất vọng đau khổ sự.

Bị lên hoa đào, nhưng trong đó nhiều loại đần độn, không đáng tin không ổn định.

Cho nên dễ có cảm giác cô độc.


Thông khí


Thân thể bình thường tốt hơn.

Suy nghĩ thiên về, dễ dàng hao tâm tổn sức quá nhiều.

Cần thông khí, dễ dàng chịu phong tà, khiến cho đau đầu.

Bệnh can khí quá vượng. Dạ dày hơi yếu. Dễ dàng viêm dạ dày.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button