Tử vi

Cốt Tủy Phú – Phần 1 (Bản chữ Nôm)

Trước xem Phúc đức mọi vì

Thứ thời xét đến Thiên di cho rành

Các cung đối chiếu Thể Dùng

Bạn đang xem: Cốt Tủy Phú – Phần 1 (Bản chữ Nôm)

Định chưng tam hợp ngọ dùng tinh vi

Mệnh không chính diệu xấu ghê

Một thời yểu triết hai thời bần cô

Cát tinh gặp phải hung đồ

Như ngọc có vết lấy đâu thập toàn

Đã được xem đến Ngũ hành

Mới hay Mệnh cục gặp miền tương sinh

Hợp cục thời được hiển vinh

Tương sinh thì được hiển vinh rõ ràng

Mệnh thân vận hạn bốn bề

Mà được tốt cả giàu sang đến già

Mệnh thân vận hạn xấu xa

Chung thân khất cái người ta chê cười

Giáp Quý giáp Lộc mấy người

Quyền Lộc lưỡng giáp trong đời tốt thay

Bính Đinh Nhâm Quý mới hay

Tọa cung Thìn Tuất hợp nay cách kỳ

Âm Dương Khôi Việt Tử vi

Thai Tọa Tả Hữu cùng thị Khúc Xương

Đều là giáp quý giàu sang trong đời

Lại như lục Giáp sinh nhân

Khoa lộc dần thượng Hóa quyền sửu nay

Lộc, Trinh tài lợi an bài

Cũng là giáp Quý thự thời hiển vinh

Đó là Mệnh giáp quý tinh

Bản cung đa cát chiếu lai các miền

Mới hòng phú quý kiêm toàn

Nhược bằng hung sát thời liền phá ngay

Giáp Không giáp Kiếp chẳng hay

Dương, Đà, Linh, Hỏa giáp liền Mệnh viên

Mệnh Thân Tị Hợi an bài

Tham Liêm tọa thủ kiêm toàn giàu sang

Ấy đa cát hội mệnh hương

Nhược bằng cát thiểu ra đường lại nhân

Mấy người hạ tiện khó khăn

Bởi chưng Không Kiếp vào cung Phúc Tài

Vinh hoa phú quý khác loài

Bởi vì Quyền Lộc đóng vào mệnh thân

Kìa như hậu phú tiền bần

Tu hoàn mệnh ngộ cát thần Khúc Xương

Ai an Mệnh Sửu Mùi hương

Hai sao cố thủ đoán đường mới hay

Vận ngộ Kiếp Sát cung đầy Hao Không

Khôi Việt Xương Khúc mệnh cung

Ấy người đa học mong hòng thành thân

Phụ Bật tọa thủ Mệnh Thân

Siêng thay đôn hậu từ nhân khoan hồng

Lộc Quyền ngọ thượng Mệnh cung

Gặp sao Tướng Phá triều vòng tài quan

Ấy thời nên đấng y quan

Hanh thông gặp hội mây rồng thong dong

Hóa khoa hãm địa mặc lòng

Đoán rằng thủ mệnh chẳng mong nghiệp gì

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn

Tử vi tọa thủ mệnh thân

Việt, Khôi, Long, Phụng triều sân quan tài

Tiền triền củng hợp chiếu lai

Cuộc nay phúc hậu nào ai sánh cùng

Tử vi thủ mệnh Ngọ cung

Như vồ sát thấu vào giòng Tam công

Ấy là tuổi Giáp, Kỷ, Đinh

Và ai Ất mệnh khá mong được nhờ

Thiên phủ thủ Mệnh Tuất cung

Lại phùng cát hội Tam công rành rành

Hỏa cục Giáp Kỷ sinh nhân

Mệnh Thân tại Tuất mười phần chẳng sai

Khoa Quyền Lộc hội Tài Quan

Tam phương thủ chiếu đáng tài văn nhân

Ví dụ lại gặp Cát thần

Làm quan ngôi đến Đại thần triều trung

Vũ khúc thủ Thìn Tuất cung

Sửu Mùi là thứ ấy vòng miếu viên

Lại phùng Tả Hữu Lộc Quyền

Tam phương củng chiếu uy quyền vinh hoa

Lại xem ám Lộc minh Khoa

Cách này quan đến quốc gia Đại thần

Vốn là Khoa Hợi Lộc Dần

Mệnh an Dần Hợi được ăn cách này

Nhật Nguyệt thủ Mệnh Sửu này

Quan cư Hầu Bá tuổi thì Bính Đinh

Cự môn cung Mão chư nhân

Bình sinh thì được mười phân hơn người

Tham Linh tịnh thủ chẳng chơi

Tài kiêm văn vũ suốt đời vinh thân

Ấy là Mậu Kỷ sinh nhân

Mệnh an Tứ mộ có phần hiển vinh

Khôi Việt tọa thủ khá hòng khoa danh

Mệnh Thân an tọa tứ Sinh(1)

Canh phùng Lộc Mã thủ thành Mệnh viên

Tam phương củng chiếu đều yên

Kinh nhân giáp đệ danh trên bảng rồng

Phụ Bật hội cát vô hung

Mệnh Thân tọa thủ là giòng làm quan

Tham lang Hỏa tú đồng viên

Mộ trung tọa thủ uy quyền tướng khanh

Cự môn thái dương đồng lâm

Dần cung tọa thủ ba đời quan phong

Thứ nơi tọa thủ thân cung

Hoặc thượng sinh cách chức sang yếu dùng

Cách Tử Phủ triều mệnh trung

Lại gia Thất sát ấy giòng quan sang

Dần Thân Tị Hợi bốn cung

Ngưỡng đẩu Triều đẩu anh hùng ai qua

Cơ Lương lại gặp Hóa khoa

Lâm vào Thìn Tuất thực là tốt thay

Tham lang ngộ Hỏa sánh tầy

Gặp sao Tả Hữu chiếu rày Mão cung

Ngôi cao phát đến công khanh

Hào hoa phong nhã nổi danh trong ngoài

Ấy là Giáp Kỷ mấy người

Gặp sao Thương khổ tiền rời bạc muôn?

Tý Ngọ mệnh thượng Cự môn

Thạch trung ẩn ngọc quan phong đời đời

Cơ Lương đóng ở Sửu Mùi

Lại thêm tứ sát suốt đời long đong

Tử vi Phụ Bật đồng cung

Nhất hô bách nặc quan phong hơn người

Thổ cục Bính Đinh mấy người

Tham Vũ thủ Mệnh một đời giàu sang

Sửu Mùi Tham Vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát thời thường bôn ba

Giáp Nhật giáp Nguyệt ái qua

Giáp Xương giáp Khúc thực là tốt thay

Giáp Bát tọa giáp Tam thai

Thiếu niên sớm dự lầu đài nghênh ngang

Giáp Tả giáp Hữu khác thường

Giáp Long giáp Phượng vẻ vang hơn người

Giáp Quyền giáp Lộc tốt tươi

Ấy là quý cách hơn đời

Canh gia cát hóa chiếu vào Mệnh Thân

Tam giáp hung mới kể lần

Giáp Không giáp Kiếp phi yễu tắc bần

Giáp Kình giáp Đà đa chuân

Giáp Linh giáp Hỏa mười phân khó thêm

Mấy người phú quý nan toàn

Lưỡng Hao Hóa kỵ chiếu miền tài quan

Mấy người dự bậc quan sang

Hợi Tý Tuớng Ấn cùng làng cát tinh

Kia như phụ nữ chuyên quyền

Lương trùng Lộc Mã mệnh viên rõ ràng

Mấy người hiếu sắc hoang dâm

Văn xương Văn khúc hội cung Riêu Y

Mấy người trọng trấn biên thùy

Hóa quyền Thiên khốc đóng vì Ngọ cung

Mấy người đánh bắc dẹp đông

Phá quân Thiên việt đóng cùng Kình Dương

Quan giai thanh quý Mệnh hành tuổi Đinh

Kỷ sinh thời thứ bình thường

Nhược bằng tuổi Quý nên đường phú ông

Khúc Lương thủ Mệnh Ngọ cung

Làm quan ngôi đến Tam công dành phần

Thứ thời thủ ở Dần cung

Hoặc Lương cư Ngọ Khúc tòng Tý xung

Kìa như song Lộc tuần phùng

Hân nhiên nhập tướng Bột công hán triều

Bởi Mệnh cung cát tú chiều

Tam phương Tam hóa đồng triều mệnh viên

Văn xương ám củng một miền

Đời xưa Giả Nghị được toàn đăng khoa

Bản cung đa cát vốn là

Tam phong Xương Khúc Hóa khoa triền vào

Lại xem Dương Hỏa hai sao

Mộ trung thủ Mệnh quyền hào ai đương

Hỏa ngộ Tham Vũ đồng hành

Ấy là uy chấn biên phương rõ ràng

Lý Quảng chẳng được Hầu phong

Vì chưng Lực sĩ Kình dương tương phùng

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cốt Tủy Phú – Phần 1 (Bản chữ Nôm)

Trước xem Phúc đức mọi vì

Thứ thời xét đến Thiên di cho rành

Các cung đối chiếu Thể Dùng

Định chưng tam hợp ngọ dùng tinh vi

Mệnh không chính diệu xấu ghê

Một thời yểu triết hai thời bần cô

Cát tinh gặp phải hung đồ

Như ngọc có vết lấy đâu thập toàn

Đã được xem đến Ngũ hành

Mới hay Mệnh cục gặp miền tương sinh

Hợp cục thời được hiển vinh

Tương sinh thì được hiển vinh rõ ràng

Mệnh thân vận hạn bốn bề

Mà được tốt cả giàu sang đến già

Mệnh thân vận hạn xấu xa

Chung thân khất cái người ta chê cười

Giáp Quý giáp Lộc mấy người

Quyền Lộc lưỡng giáp trong đời tốt thay

Bính Đinh Nhâm Quý mới hay

Tọa cung Thìn Tuất hợp nay cách kỳ

Âm Dương Khôi Việt Tử vi

Thai Tọa Tả Hữu cùng thị Khúc Xương

Đều là giáp quý giàu sang trong đời

Lại như lục Giáp sinh nhân

Khoa lộc dần thượng Hóa quyền sửu nay

Lộc, Trinh tài lợi an bài

Cũng là giáp Quý thự thời hiển vinh

Đó là Mệnh giáp quý tinh

Bản cung đa cát chiếu lai các miền

Mới hòng phú quý kiêm toàn

Nhược bằng hung sát thời liền phá ngay

Giáp Không giáp Kiếp chẳng hay

Dương, Đà, Linh, Hỏa giáp liền Mệnh viên

Mệnh Thân Tị Hợi an bài

Tham Liêm tọa thủ kiêm toàn giàu sang

Ấy đa cát hội mệnh hương

Nhược bằng cát thiểu ra đường lại nhân

Mấy người hạ tiện khó khăn

Bởi chưng Không Kiếp vào cung Phúc Tài

Vinh hoa phú quý khác loài

Bởi vì Quyền Lộc đóng vào mệnh thân

Kìa như hậu phú tiền bần

Tu hoàn mệnh ngộ cát thần Khúc Xương

Ai an Mệnh Sửu Mùi hương

Hai sao cố thủ đoán đường mới hay

Vận ngộ Kiếp Sát cung đầy Hao Không

Khôi Việt Xương Khúc mệnh cung

Ấy người đa học mong hòng thành thân

Phụ Bật tọa thủ Mệnh Thân

Siêng thay đôn hậu từ nhân khoan hồng

Lộc Quyền ngọ thượng Mệnh cung

Gặp sao Tướng Phá triều vòng tài quan

Ấy thời nên đấng y quan

Hanh thông gặp hội mây rồng thong dong

Hóa khoa hãm địa mặc lòng

Đoán rằng thủ mệnh chẳng mong nghiệp gì

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn

Tử vi tọa thủ mệnh thân

Việt, Khôi, Long, Phụng triều sân quan tài

Tiền triền củng hợp chiếu lai

Cuộc nay phúc hậu nào ai sánh cùng

Tử vi thủ mệnh Ngọ cung

Như vồ sát thấu vào giòng Tam công

Ấy là tuổi Giáp, Kỷ, Đinh

Và ai Ất mệnh khá mong được nhờ

Thiên phủ thủ Mệnh Tuất cung

Lại phùng cát hội Tam công rành rành

Hỏa cục Giáp Kỷ sinh nhân

Mệnh Thân tại Tuất mười phần chẳng sai

Khoa Quyền Lộc hội Tài Quan

Tam phương thủ chiếu đáng tài văn nhân

Ví dụ lại gặp Cát thần

Làm quan ngôi đến Đại thần triều trung

Vũ khúc thủ Thìn Tuất cung

Sửu Mùi là thứ ấy vòng miếu viên

Lại phùng Tả Hữu Lộc Quyền

Tam phương củng chiếu uy quyền vinh hoa

Lại xem ám Lộc minh Khoa

Cách này quan đến quốc gia Đại thần

Vốn là Khoa Hợi Lộc Dần

Mệnh an Dần Hợi được ăn cách này

Nhật Nguyệt thủ Mệnh Sửu này

Quan cư Hầu Bá tuổi thì Bính Đinh

Cự môn cung Mão chư nhân

Bình sinh thì được mười phân hơn người

Tham Linh tịnh thủ chẳng chơi

Tài kiêm văn vũ suốt đời vinh thân

Ấy là Mậu Kỷ sinh nhân

Mệnh an Tứ mộ có phần hiển vinh

Khôi Việt tọa thủ khá hòng khoa danh

Mệnh Thân an tọa tứ Sinh(1)

Canh phùng Lộc Mã thủ thành Mệnh viên

Tam phương củng chiếu đều yên

Kinh nhân giáp đệ danh trên bảng rồng

Phụ Bật hội cát vô hung

Mệnh Thân tọa thủ là giòng làm quan

Tham lang Hỏa tú đồng viên

Mộ trung tọa thủ uy quyền tướng khanh

Cự môn thái dương đồng lâm

Dần cung tọa thủ ba đời quan phong

Thứ nơi tọa thủ thân cung

Hoặc thượng sinh cách chức sang yếu dùng

Cách Tử Phủ triều mệnh trung

Lại gia Thất sát ấy giòng quan sang

Dần Thân Tị Hợi bốn cung

Ngưỡng đẩu Triều đẩu anh hùng ai qua

Cơ Lương lại gặp Hóa khoa

Lâm vào Thìn Tuất thực là tốt thay

Tham lang ngộ Hỏa sánh tầy

Gặp sao Tả Hữu chiếu rày Mão cung

Ngôi cao phát đến công khanh

Hào hoa phong nhã nổi danh trong ngoài

Ấy là Giáp Kỷ mấy người

Gặp sao Thương khổ tiền rời bạc muôn?

Tý Ngọ mệnh thượng Cự môn

Thạch trung ẩn ngọc quan phong đời đời

Cơ Lương đóng ở Sửu Mùi

Lại thêm tứ sát suốt đời long đong

Tử vi Phụ Bật đồng cung

Nhất hô bách nặc quan phong hơn người

Thổ cục Bính Đinh mấy người

Tham Vũ thủ Mệnh một đời giàu sang

Sửu Mùi Tham Vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát thời thường bôn ba

Giáp Nhật giáp Nguyệt ái qua

Giáp Xương giáp Khúc thực là tốt thay

Giáp Bát tọa giáp Tam thai

Thiếu niên sớm dự lầu đài nghênh ngang

Giáp Tả giáp Hữu khác thường

Giáp Long giáp Phượng vẻ vang hơn người

Giáp Quyền giáp Lộc tốt tươi

Ấy là quý cách hơn đời

Canh gia cát hóa chiếu vào Mệnh Thân

Tam giáp hung mới kể lần

Giáp Không giáp Kiếp phi yễu tắc bần

Giáp Kình giáp Đà đa chuân

Giáp Linh giáp Hỏa mười phân khó thêm

Mấy người phú quý nan toàn

Lưỡng Hao Hóa kỵ chiếu miền tài quan

Mấy người dự bậc quan sang

Hợi Tý Tuớng Ấn cùng làng cát tinh

Kia như phụ nữ chuyên quyền

Lương trùng Lộc Mã mệnh viên rõ ràng

Mấy người hiếu sắc hoang dâm

Văn xương Văn khúc hội cung Riêu Y

Mấy người trọng trấn biên thùy

Hóa quyền Thiên khốc đóng vì Ngọ cung

Mấy người đánh bắc dẹp đông

Phá quân Thiên việt đóng cùng Kình Dương

Quan giai thanh quý Mệnh hành tuổi Đinh

Kỷ sinh thời thứ bình thường

Nhược bằng tuổi Quý nên đường phú ông

Khúc Lương thủ Mệnh Ngọ cung

Làm quan ngôi đến Tam công dành phần

Thứ thời thủ ở Dần cung

Hoặc Lương cư Ngọ Khúc tòng Tý xung

Kìa như song Lộc tuần phùng

Hân nhiên nhập tướng Bột công hán triều

Bởi Mệnh cung cát tú chiều

Tam phương Tam hóa đồng triều mệnh viên

Văn xương ám củng một miền

Đời xưa Giả Nghị được toàn đăng khoa

Bản cung đa cát vốn là

Tam phong Xương Khúc Hóa khoa triền vào

Lại xem Dương Hỏa hai sao

Mộ trung thủ Mệnh quyền hào ai đương

Hỏa ngộ Tham Vũ đồng hành

Ấy là uy chấn biên phương rõ ràng

Lý Quảng chẳng được Hầu phong

Vì chưng Lực sĩ Kình dương tương phùng

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button