Tử vi

Cốt Tủy Phú – Phần 3 (Bản chữ Nôm)

Cơ Lương tọa thủ Dậu thành

Tuy rằng Hóa cát chẳng vinh hoa gì

Nhật Nguyệt phản bội thấy huy

Bạn đang xem: Cốt Tủy Phú – Phần 3 (Bản chữ Nôm)

Bản cung đa cát có khi nên giàu

An Thân Mệnh yếu tinh cầu

Thời giờ đích thực đoán hầu y nhiên

Như người âm chất diên niên

Dù có hãm địa cũng yên bảo toàn,

Ấy là có đức thì nên

Ví Thân Mệnh nhược thọ niên vĩnh toàn

Lại như Mệnh thực phùng kiên (1)

Khô miêu đắc vũ (2) như tiên hóa rồng

Mệnh suy hạn nhược chằng mong,

Khác nào nộn thảo lại phùng phong cương (3)

Lại bàn Tinh tính suy tường

Kinh dương, Cự, Phá, tính cương khác đường

Thiên phủ, Thiên tướng, đồng, lương

Thủ cung thân mệnh thiện lương hòa bình,

(1) Người sinh năm dương Tý dần thìn ngọ thân tuất lại gặp dương tinh ơ cung dương

(2) Mạ khô được mưa tưới

(3) Là mầm cỏ gặp gió sương

Kiếp Không Linh Hỏa tứ tinh

Ấy đều trắc trở những sinh bất thường

Thiên cơ Thiên tướng Khúc Xương

Những người thanh tú từ tường thông minh

Nhật Nguyệt Phụ Bật chư tinh

Đều là tướng mạo kỳ thanh khoan hồng

Liêm trinh Vũ Phá hợp xung

Lại ngộ hóa cát đều cùng giàu sang

Kìa như Thất sát Kình dương

Hộ tương điệt kiến hình thương lụy mình

Tham lang Thất sát Liêm trinh

Phá quân Dương nhận cùng hình Đà la

Lục tinh thủ chiếu thân ta

Lại thêm Hóa kỵ ắt là tâm hung,

Hỏa Linh Thương Sứ Kiếp Không

Chuyên đường tác họa trùng trùng hội kinh

Cự môn Hóa kỵ nhị tinh,

Mệnh Thân vận hạn lưu hành gặp nhau

Lại thêm Thái tuế Quan phù

Thường hay khẩu thiệt ra mầu tranh đua

Hạn phùng Tang Điếu đồng lưu

Ắt là tại nạn quản giao đấy rầy

Sát Tham hãm địa xấu thay

Sát thời yếu tử Tham thì dâm phong

Mệnh cung bọt tuyệt nhược phùng,

Bằng như Thiên lộc có công phù trì

Lại như Thiên phủ Tử vi

Cũng là Phụ Bật hợp đầy triều lai

Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài

Bất quyền tắc phú hẳn ai so tầy

Mã đầu đới kiếm cách kỳ

Làm quan trấn thủ biên thùy nổi danh

Ấy là bính mậu sinh nhân

Lộc tồn tỵ thủ biên thùy nổi danh,

Hình Tù giáp Ấn tất đâu

Chuyên tu hình trượng lai mầu tăng sư

Ấy Thiên Tướng Mệnh Thân cư

Liêm trinh Dương nhận giáp kề hai bên

Tài cư Tài vị tương truyền

Hai sao hợp chiếu giàu bên lỗ tiền

Ngọ cung Nhật lệ trung thiên

Của giàu địch quốc chuyên quyền giàu sang

Nguyệt cư Tý cũng chằng nhiều

Bính Đinh tuổi ấy tọa triều thanh trung

Tử vi Phụ Bật tương đồng

Nhất hô bách nặc anh hùng thong dong

Khúc xương Phá Dần Mão cung

Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ ràng

Lộc cư Nô bộc chẳng màng

Ví dù giàu có là đường bôn ba

Tử phùng Hình Kỵ một nhà

Tuy rằng hóa cát đã là chẳng hay

Nhật ngộ Xương Quan lộc này

Dự trong Hoàng điện thực ngay đứng đầu

Nguyệt phùng Khúc hội Thê cung

Ra tay bẻ quế thiềm cung danh thành

Tuyệt ngộ Thất sát Kỵ Hình

Thiếu niên yểu triết như hình Nhan Uyên

Tham, Đồng thủ ngộ Sinh hương

Đoán rằng hưởng thọ đồng niên Kiều, Bành

Lại như Liêm Sát Thiên Hình

Hội cư Quan lộc vận hành tao thương

Quan phù giáp Hình Thương

Cư Thiên di địa ly hương ngộ hình

Mệnh Thân tọa thủ nhị tinh

Cơ Đồng hợp chiếu tu hành tăng ni

Mệnh vô chinh diệu đấy dầy

Phụ Bật đơn thủ ấy thì ly tông

Thất sát tọa thủ Mệnh cung

Lại ngộ lưu sát hình thương khốn mình

Mệnh viên mà gặp Dương, Linh

Lại thêm Bạch hổ lục hình đau thương

Tấu thư lưu lộc cát tường

Thanh long Tướng Phục là đường hiển vinh

Hao cư Lộc vị vô duyên

Tham cư vượng địa chuột miền Đông sơn

Lộc tồn thủ Điền trạch cung

Đôi kim tích ngọc phú ông ai bì,

Ấm Tài (1)ngộ cát Thiên di

Cự phú quý giá ấy người phú ông

Tham lang cự Hợi Tý cung

Danh vi phiếm thủy thỏa lòng Đào hoa

Hình ngộ Tham hợp một nhà

Phong lưu thải trượng nhẩn nha yên mình

Mệnh ngộ Thất sát Liêm trinh

Mai thi lộ thượng (2)thây hình khá thương

Phá Quân, Cự ám Đồng Lương

Thủy trung tác tủng thế thường mấy ai

Quân thần khánh hội duyên hài

Tử ngộ Phụ Bật ra tài kinh bang

Giải luận mệnh viên bí truyền

Ấy trong phú đoán đã tường

Nay ta diễn nghĩa rõ ràng mà xem

Thiên khôi nay gọi là đầu

Cung Thân Kiếp ắt âu có tì

Nhược bằng Khôi ngộ Tử vi

Gia hồng hồng đỏ tóc thì tốt sao

Trong cung giáp có Hồng Đào

Tóc dài đến gót tốt sao thủa này

Kiếp, Không sầu não bằng nay

(1)Ấm: Thiên lương, Tài: Thái âm

(2) Chết đường

Tang môn Linh Hỏa các loài hung tinh

Hễ mà hội với Khôi tinh

Tóc đâu đỏ kệch rõ ràng chẳng sai

Thiên đồng da trắng tóc dài

Thiên tướng mặt đẹp ai tầy bằng ta

Tả Hữu thực tốt thay mà

Văn Khúc thì đỏ Hóa khoa xanh rì

Kình dương lăm cháy bẩn ghê

Thanh long Mộc dục cũng y một ròng

Mệnh cung Khôi ngộ Hình dung,

Trên đầu có vết và cùng sẹo đau,

Đà la đinh cái chẳng hầu

Khốc Hư thiên giỗ trên đầu ăn ra

Bàng sao Nhật Sát cùng là Tang môn

Đà Hỏa nét mặt thực buồn

Trên đầu phải bỏng trừ khôn được nào

Sao Thiên mã ngộ Khôi viên

Trên đầu có vết hai bên ấy là

Tấu thư chưa có bao giờ

Tuần không ngộ Kỵ rõ ràng sứt môi.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cốt Tủy Phú – Phần 3 (Bản chữ Nôm)

Cơ Lương tọa thủ Dậu thành

Tuy rằng Hóa cát chẳng vinh hoa gì

Nhật Nguyệt phản bội thấy huy

Bản cung đa cát có khi nên giàu

An Thân Mệnh yếu tinh cầu

Thời giờ đích thực đoán hầu y nhiên

Như người âm chất diên niên

Dù có hãm địa cũng yên bảo toàn,

Ấy là có đức thì nên

Ví Thân Mệnh nhược thọ niên vĩnh toàn

Lại như Mệnh thực phùng kiên (1)

Khô miêu đắc vũ (2) như tiên hóa rồng

Mệnh suy hạn nhược chằng mong,

Khác nào nộn thảo lại phùng phong cương (3)

Lại bàn Tinh tính suy tường

Kinh dương, Cự, Phá, tính cương khác đường

Thiên phủ, Thiên tướng, đồng, lương

Thủ cung thân mệnh thiện lương hòa bình,

(1) Người sinh năm dương Tý dần thìn ngọ thân tuất lại gặp dương tinh ơ cung dương

(2) Mạ khô được mưa tưới

(3) Là mầm cỏ gặp gió sương

Kiếp Không Linh Hỏa tứ tinh

Ấy đều trắc trở những sinh bất thường

Thiên cơ Thiên tướng Khúc Xương

Những người thanh tú từ tường thông minh

Nhật Nguyệt Phụ Bật chư tinh

Đều là tướng mạo kỳ thanh khoan hồng

Liêm trinh Vũ Phá hợp xung

Lại ngộ hóa cát đều cùng giàu sang

Kìa như Thất sát Kình dương

Hộ tương điệt kiến hình thương lụy mình

Tham lang Thất sát Liêm trinh

Phá quân Dương nhận cùng hình Đà la

Lục tinh thủ chiếu thân ta

Lại thêm Hóa kỵ ắt là tâm hung,

Hỏa Linh Thương Sứ Kiếp Không

Chuyên đường tác họa trùng trùng hội kinh

Cự môn Hóa kỵ nhị tinh,

Mệnh Thân vận hạn lưu hành gặp nhau

Lại thêm Thái tuế Quan phù

Thường hay khẩu thiệt ra mầu tranh đua

Hạn phùng Tang Điếu đồng lưu

Ắt là tại nạn quản giao đấy rầy

Sát Tham hãm địa xấu thay

Sát thời yếu tử Tham thì dâm phong

Mệnh cung bọt tuyệt nhược phùng,

Bằng như Thiên lộc có công phù trì

Lại như Thiên phủ Tử vi

Cũng là Phụ Bật hợp đầy triều lai

Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài

Bất quyền tắc phú hẳn ai so tầy

Mã đầu đới kiếm cách kỳ

Làm quan trấn thủ biên thùy nổi danh

Ấy là bính mậu sinh nhân

Lộc tồn tỵ thủ biên thùy nổi danh,

Hình Tù giáp Ấn tất đâu

Chuyên tu hình trượng lai mầu tăng sư

Ấy Thiên Tướng Mệnh Thân cư

Liêm trinh Dương nhận giáp kề hai bên

Tài cư Tài vị tương truyền

Hai sao hợp chiếu giàu bên lỗ tiền

Ngọ cung Nhật lệ trung thiên

Của giàu địch quốc chuyên quyền giàu sang

Nguyệt cư Tý cũng chằng nhiều

Bính Đinh tuổi ấy tọa triều thanh trung

Tử vi Phụ Bật tương đồng

Nhất hô bách nặc anh hùng thong dong

Khúc xương Phá Dần Mão cung

Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ ràng

Lộc cư Nô bộc chẳng màng

Ví dù giàu có là đường bôn ba

Tử phùng Hình Kỵ một nhà

Tuy rằng hóa cát đã là chẳng hay

Nhật ngộ Xương Quan lộc này

Dự trong Hoàng điện thực ngay đứng đầu

Nguyệt phùng Khúc hội Thê cung

Ra tay bẻ quế thiềm cung danh thành

Tuyệt ngộ Thất sát Kỵ Hình

Thiếu niên yểu triết như hình Nhan Uyên

Tham, Đồng thủ ngộ Sinh hương

Đoán rằng hưởng thọ đồng niên Kiều, Bành

Lại như Liêm Sát Thiên Hình

Hội cư Quan lộc vận hành tao thương

Quan phù giáp Hình Thương

Cư Thiên di địa ly hương ngộ hình

Mệnh Thân tọa thủ nhị tinh

Cơ Đồng hợp chiếu tu hành tăng ni

Mệnh vô chinh diệu đấy dầy

Phụ Bật đơn thủ ấy thì ly tông

Thất sát tọa thủ Mệnh cung

Lại ngộ lưu sát hình thương khốn mình

Mệnh viên mà gặp Dương, Linh

Lại thêm Bạch hổ lục hình đau thương

Tấu thư lưu lộc cát tường

Thanh long Tướng Phục là đường hiển vinh

Hao cư Lộc vị vô duyên

Tham cư vượng địa chuột miền Đông sơn

Lộc tồn thủ Điền trạch cung

Đôi kim tích ngọc phú ông ai bì,

Ấm Tài (1)ngộ cát Thiên di

Cự phú quý giá ấy người phú ông

Tham lang cự Hợi Tý cung

Danh vi phiếm thủy thỏa lòng Đào hoa

Hình ngộ Tham hợp một nhà

Phong lưu thải trượng nhẩn nha yên mình

Mệnh ngộ Thất sát Liêm trinh

Mai thi lộ thượng (2)thây hình khá thương

Phá Quân, Cự ám Đồng Lương

Thủy trung tác tủng thế thường mấy ai

Quân thần khánh hội duyên hài

Tử ngộ Phụ Bật ra tài kinh bang

Giải luận mệnh viên bí truyền

Ấy trong phú đoán đã tường

Nay ta diễn nghĩa rõ ràng mà xem

Thiên khôi nay gọi là đầu

Cung Thân Kiếp ắt âu có tì

Nhược bằng Khôi ngộ Tử vi

Gia hồng hồng đỏ tóc thì tốt sao

Trong cung giáp có Hồng Đào

Tóc dài đến gót tốt sao thủa này

Kiếp, Không sầu não bằng nay

(1)Ấm: Thiên lương, Tài: Thái âm

(2) Chết đường

Tang môn Linh Hỏa các loài hung tinh

Hễ mà hội với Khôi tinh

Tóc đâu đỏ kệch rõ ràng chẳng sai

Thiên đồng da trắng tóc dài

Thiên tướng mặt đẹp ai tầy bằng ta

Tả Hữu thực tốt thay mà

Văn Khúc thì đỏ Hóa khoa xanh rì

Kình dương lăm cháy bẩn ghê

Thanh long Mộc dục cũng y một ròng

Mệnh cung Khôi ngộ Hình dung,

Trên đầu có vết và cùng sẹo đau,

Đà la đinh cái chẳng hầu

Khốc Hư thiên giỗ trên đầu ăn ra

Bàng sao Nhật Sát cùng là Tang môn

Đà Hỏa nét mặt thực buồn

Trên đầu phải bỏng trừ khôn được nào

Sao Thiên mã ngộ Khôi viên

Trên đầu có vết hai bên ấy là

Tấu thư chưa có bao giờ

Tuần không ngộ Kỵ rõ ràng sứt môi.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button