Tử vi

Cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú

Bản dịch:

Tổng tự

Tần từ năm đó, tạp soạn hữu quan tử vi đẩu số văn tự, đã du hai trăm vạn tự, tẫn phát Trung Châu phái bí mật, không đáng bảo lưu, thực cố hậu thế duyên nhân có thể được đến đây bí thuật, tạo phúc cho thương sinh linh. Về phần vương đình chi chính, tuổi tác nhật vội vả, duy yêu cầu đọc kinh sửa mật, cho tới bây giờ vô ý dĩ thuật số đi thế.

Bạn đang xem: Cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú

Trung Châu phái thủy vu ở đâu đại, đã nan khảo cứu. Duy bản phái truyền lại thì có “Huyền không phong thuỷ” và “Tử vi đẩu số” nhất thuật. Huyền không của truyện, vị thẳng thiệu tấn nhân quách phác nhất mạch, là tắc lai nguyên của cổ cũng biết. Thời đại nhất sư cận truyện nhất đồ, cũng đa không được dĩ thuật số đi thế, cho nên “Trung Châu phái” tên, cũng duy sư đệ đang lúc miệng miệng cho biết, gian ngoài không người biết cũng. Tự vương đình chi quyết tâm tương đến đây nhị thuật công khai, miễn bối đời đời mịch đồ mà truyện bao quần áo, thủy tương phái danh đồng thời công khai, mà Trung Châu phái thuật sĩ cũng bỗng nhiên đầy đường, giang hồ long xà hỗn tạp, giá nguyên cũng tự nhiên hiện tượng, bất túc là quái.

Nhưng ở long xà hỗn tạp dưới tình hình, vương đình chi lại phải tương mình viết văn nói rõ ràng. Kế về đẩu số và huyền không, giống như hạ viết văn —

tam sách lục bân triệu biên vương đình chi bổ chú.

nhất sách

nhất sách

nhất sách

(sơ cấp giáo trình)

(đào tạo sâu giáo trình)

<đàm đẩu số và chi thiên không> nhất sách

tam sách

Đã ngoài viết văn, tiền ngũ loại thái độ làm người môn. Trong đó lục bân triệu tiên sinh , cận trúng tuyển châu phái “Chinh nghiệm”, mà vị thuật kỳ “Tinh hệ”, canh vị chạm đến bản môn “Suy đoán cách”, vương đình chi mặc dù dư bổ chú, đưa ra “Tinh hệ” khái niệm, nhưng giới hạn trong thể lệ, thực không thể nói thoải mái, cho nên tiếp theo soạn giáo trình lưỡng chủng, tận lực phát huy bản môn đẩu số ý chính.

Sơ cấp giáo trình, trừ thụ dĩ bản môn an tinh “Chưởng bí quyết” ngoại, dựa vào sáu mươi tinh hệ, tường thuật mỗi tinh hệ tính chất. Học giả được đến đây, đã thành lập nghiên cứu Trung Châu phái đẩu số cơ sở.

Đào tạo sâu giáo trình, thì phát lộ bản môn suy đoán bí quyết, gần cổ truyện ban hòa tan, nhất một chuỗi giảng, hóa thâm ảo là khiêm tốn.

Về phần chi thiên không phong thuỷ phương diện, môn nhân phan hồng nặc thu nhận sử dụng vương đình chi của hữu quan sáng tác, kiêm bổ lời ghi chú trên bản đồ, trở thành tam sách, tương bản môn “Huyền không tam bí quyết” công khai, được bí quyết người độc cổ nhân <đều Thiên Bảo chiếu trải qua>, , cùng với cổ đại huyền không chư phú, lập tức có thể giải trừ, không cần khiên cưỡng gán ghép, do là cũng biết bản môn bí quyết pháp của chính xác. Cái phàm chính xác người tất khiêm tốn, mà ngụy người tất rời ra, nhất hãm rời ra, thì đa che giấu, Vì vậy biến thành sâu tiết huyền bí, còn đây là nhất định của để ý. Do này đây cao thâm văn nông cạn, kẻ học sau toại nghẹn họng nhìn trân trối, thảng được chân quyết, đối với lần này tất ách nhiên thất tiếu.

Năm ngoái vương đình chi vu di đảo đa hạ, thoáng chỉnh lý mình viết văn, phát giác về đẩu số và huyền không, còn có có thể bổ sung người, Vì vậy soạn thành <đàm đẩu số và huyền không> một lá thư, đối giá hai môn thuật số tác chắc chắn bổ sung của luận. Thư ký xuất bản, mà tâm còn có vị an, thì nhân đỉnh đầu còn có tam thiên đẩu số cổ phú sao bản, chưa từng chỉnh lý chú thích xuất bản, thủy chung là một tiếc nuối.

Năm nay phản cảng tiểu ở, cân xuất bản gia đàm cập, Vì vậy liền có xuất bản bộ này “Đẩu số tứ thư” kế hoạch. “Tứ thư” nội dung đã thấy vu mục lục lục, trong đó đàm “Cách cục”, cùng với “Linh đàm” lưỡng bộ phận, thì hệ đến từ một lá thư, còn lại bộ phận văn tự, thì tằng ở phát biểu. Mà sở chú cổ phú, thì hệ cư “Bát ưa lâu sao bản”, sao bản và bản phường chỗ bất đồng, độc giả có thể tương đối biết.

“Bát ưa lâu sao bản” đồng thời còn có , và nay bản phường hoàn toàn bất đồng, vương đình chi tằng dưới đây tiên đoán triệu tử dương tất đảo, do là cũng biết đến đây sao bản của đáng quý. Sao năm này đại do cuối nhà Minh dĩ đến đầu nhà Thanh, nay tương định vì đầu nhà Thanh sao bản, thực sự cũng có thể xưng là minh sao bản. Trong đó bộ phận, thậm chí có nhân nghi là không thể nào sao bản. Vương đình chi khuyết thiếu phiên bản học tri thức, mà lại nguyên sao cũng không nơi tay, cho nên khó có thể khẳng định mỗi thiên sao cảo niên kỉ đại.

Hữu quan Trung Châu phái nhị thuật soạn trước, đã nói rõ ràng, thượng kỳ độc giả thùy chú.

Vương đình chi

Năm chín mươi ba đông hương giang

Biệt tự

Mộc quyển nội dung, là đẩu số lưỡng thiên cổ phú chú thích, tức cập . Gia truyền đẩu số tứ thiên cổ phú, kỳ cập thì thôi tường thích vu quyển thứ nhất, tức <đẩu số cổ phú nay chú> quyển thượng.

xuất hiện, đương ở lúc, mà xuất hiện. Đương gắn liền với thời gian canh vãn. Trong vòng dung mà nói, thực thua tinh cảnh, nhưng trong đó lại góp nhặt một ít cổ bí quyết, thì tình hình như thế thực sự đáng giá chú ý.

Là muốn làm, là bởi vì cổ bí quyết truyền lưu vu giang hồ mà chưa thiên, Vì vậy liền có đẩu số gia tướng của chỉnh lý, soạn thành phú văn, để truyền lưu.

Trong lúc phú truyền lưu lúc, đẩu số gia hoặc ngại kỳ vị luận bàn nữ mệnh, Vì vậy liền lại có chế tác, trong đó cũng thu nhận sử dụng liễu một ít cổ bí quyết. Cho nên độc giả vu độc giá lưỡng thiên cổ phú thì, không ngại và quyển thứ ba thu lục hợp tố, như vậy là được thu vào hỗ trợ lẫn nhau của hiệu.

Chú thích giá lưỡng thiên phú văn, đương nhiên cũng dựa vào Trung Châu phái quan điểm, độc giả do là là được sai ai ra trình diện kỳ cân còn lại đẩu số gia quan điểm chỗ bất đồng.

Mục lục

Đẩu số cốt tủy phú

Tinh diệu trước sau thiên biến hóa

Thời gian lộ cùng xa bất đồng

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh

Đẩu số suy đoán phi số mệnh

Xã hội nhân sự có ảnh hưởng

“Cung vị” thực không quan hệ “Ngũ hành “

Phú văn chỉ thị thôi mạng lớn cương

Do căn nguyên lai tác suy đoán

Về vận hạn suy đoán

Tám giáp cục, tiên đàm giáp quý

“Giáp khoa lộc quyền” là chính cách

Giáp nhật nguyệt, giáp xương khúc

Giáp thiên không cướp, giáp dương đà

“Liêm trinh thất sát” trái lại cách

Thiên lương có hình sát khí

Liêm trinh hèn mọn, Thái âm vui sướng

Nghèo hèn vinh hoa, thiên không cướp cát hóa

“Vũ tham” nhân sinh biến hóa đại

“Kiếp sát” trên đường chủ thất bại

Xương khúc phụ bật, có cùng có

Phủ tướng lai triêu lợi sĩ hoạn

Khoa tinh “Hung hương “

Lộc chủ “Yếu địa “

Thất sát triêu đấu cách cục

“Tử Phủ đồng cung” cũng có khuyết điểm

Ngọ cung tử vi chủ hiển hách

Thiên phủ triêu viên so sánh bị động

Lộc quyền khoa bỏ nhất lương

Vũ khúc miếu vượng chủ uy danh

Khoa minh lộc ám, tiên danh hậu lợi

“Nhật nguyệt cùng lâm” phi chính cách

“Cự cơ” sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt

“Hỏa tham” “Linh tham” chính cách

Thiên khôi thiên việt thụ dẫn

“Lộc mã cùng bôn ba” bao thuở phát

“Tả phụ văn xương” phi cách cục

Cự nhật đồng cung truyền lại có sai lầm

“Tử Phủ triêu viên” khiên cưỡng phụ bỏ

Tam cát hóa cục thay đổi cách

“Nhật nguyệt tịnh minh” có nhị thuyết

Phủ và triêu viên hữu hạn chế

“Minh châu rời bến” đa khuyết điểm

Tay nghề nhân cập lại viên của mệnh

Chủ tinh nhập miếu nhân cao quý

Nhật nguyệt đồng cung là ngụy cách

Thiên lương phiêu đãng có ác tính tốt

Liêm trinh thế nào mới có thanh danh

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cần phải sai ai ra trình diện lộc

“Trăng sáng Thiên môn” cần phải cát hóa

Liêm trinh dần thân phùng phủ tướng

Mộ hội tả hữu phi chính cách

Thiên lương cư ngọ cung chủ quý

Khoa văn chư diệu chủ khoa danh

Vũ tham dương người gây nên hoả hoạn uy quyền

Lý quảng không được hầu, nhan quay về chết non

Trọng do mãnh liệt, tử vũ tài năng

Thiên đồng hóa không thay đổi kị?

Cự môn có hay không bị chiếm đóng?

Lộc đảo mã đảo phi quá mức hung

Tử vi có thể giải trừ vận hạn hung

Bần thọ phú yểu, hời hợt của luận

Sáu vị liêm trinh kị xương khúc

Mệnh trống không Phúc Thọ nguyên trường

Sinh phùng thiên không cướp, không thích hợp phú quý

Lữ hậu chuyên quyền, dương phi háo sắc

“Thiên lương gặp mã” đích thực nghĩa

Khôi việt giáp trì phi xương khúc

Mão dậu cung tử vi và liêm trinh

“Tả phủ” đồng cung đàm “Hữu phủ “

Liêm hội sát mà lưu động thiên nhai

Đặng thông cập Khổng Tử tai ách

“Linh xương la vũ” chủ thất bại

Cự môn độc sợ lửa tinh kình dương

Địa không tọa mệnh, lục thân không được tụ

“Đầu ngựa đái kiếm” vô toàn bộ mỹ

Tử ngọ phá quân cần phải sai ai ra trình diện lộc

“Liêm trinh” sợ nhất văn xương Hóa kị

Triêu đấu ngưỡng đấu, văn quế văn hoa

Đan tê quế tê, hợp lộc củng lộc

Xương khúc phụ bật chủ quý hiển

“Hợp lộc uyên ương” kết cấu

Vũ phá tay nghề, tham trinh đồ tể

Thiên lộc chủ phú, khôi việt chủ quý

Vũ khúc làm sao hội Thái âm

Mộ trung tâm hóa lộc thực vô phương

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” ba loại cách cục

Minh lộc ám lộc không đủ nặng

Tử vi độc hóa kỵ nhập lưới

Xương khúc không giải thích được phá quân lao

Vũ khúc cư mộ, trung niên thủy phát

Trái lại bối thiên đồng là đại cách

Cự môn văn xương là kỳ cách

“Không được quang vinh” lưỡng tổ tinh diệu

Nhật nguyệt trái lại bối có biến cục

Thiên địa nhân bàn và sai giờ

Nhân sinh thực vô số mệnh

Mệnh tinh thiện ác nêu ví dụ

Vận hạn ưa kị nêu ví dụ

Nữ mệnh cốt tủy phú

Phủ tướng nữ mệnh, công việc quản gia giúp chồng

“Liêm trinh thanh bạch” ý nghĩa

Thiên đồng “Thanh bạch” và “Gần nhau “

Tử vi thái dương “Đoan chính “

“Cuối cùng phúc” thái dương

Nữ mệnh thiên tướng nặng giúp chồng

Lộc tồn áo cơm, triêu viên quang vinh danh

Tử vi hỗ phụ cần phải triêu củng

Cơ cự phá đãng tinh hệ

Thiên lương nguyệt diệu, đi làm bộ tộc

Dương hỏa xương khúc ở nữ mệnh

Vũ khúc là quả tú của để ý

Phá quân của tính chủ không được thường

Tham lang chỉ là ưa náo nhiệt

Thất sát nữ mệnh khuyết điểm

Hóa lộc ưa “Lộc tồn được thông qua “

Các loại hung diệu tác đề cương

Đẩu số cốt tủy phú

Do bổn thiên khởi, dùng thử Trung Châu phái quan điểm, lai phê bình chú giải tử huy đẩu số một … khác thiên quan trọng phú văn, tức .

Giá thiên phú văn, bát ưa lâu sao bản vị thu vào, do là cũng biết thực so sánh là vãn ra. Thi bên trong dung, không phải là tương một ít các bậc tiền bối cổ bí quyết tạp thái thành thiên. Không giống thực có tác ý, nhiên mà ngay cả như vậy, bản phú lại nhưng vẫn có thể xem là đẩu số nhất thiên trọng yếu văn hiến. Bởi vì nó ký giữ một ít cổ bí quyết, như “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài phát bức” các loại, ở hôm nay thượng truyền lưu cổ bí quyết trung tâm, tức vô lời nầy. Bởi vậy liền có thể dùng để bổ sung “Tham vũ” một loạt suy đoán; ngoài ra, bản phú cũng quá trình chỉnh lý, phú văn leng keng có thể tụng, do là cũng khiến cho học giả dễ dàng cho ký ức.

Chỉ là dễ dàng ký ức cũng có chỗ hỏng, cái nếu không thiện dụng người, vậy do ký ức phú văn lai suy đoán, vậy hội dễ lưu là võ đoán. Phàm cổ bí quyết, chỉ có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề ăn nói một ít suy đoán, thực vị ăn nói suy đoán nguyên lý, bởi vậy nhược tương phú văn trở thành khuôn vàng thước ngọc, mà không quản kỳ nguyên tắc và bối cảnh, như vậy, liền lúc nào cũng sẽ phạm võ đoán tâm bệnh, đến nỗi suy đoán lệch lạc. Nhân biết kỳ nhưng mà không biết giá trị, tức thực nan gia dĩ linh hoạt vận dụng cũng.

Chú giải bản phú, mục đích dù cho lệnh đáo độc giả sao biết được chuyện gì xảy ra. Là cho nên chú ra phú văn mỗi câu sở cư của để ý, dù cho vương đình chi sở suy nghĩ chỗ. Kỳ sở suy nghĩ, thì hoàn toàn căn cứ Trung Châu phái quan điểm, nói ra chỉ có ở chuyện gì dưới tình hình. Phú văn suy đoán tài năng chuẩn xác, mà không bỗng giải thích phú văn.

Đối mới học mà nói. Loại này phê bình chú giải thập phần trọng yếu.

Tinh diệu trước sau thiên biến hóa

Thái cực tinh triền, là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu; Thiên môn vận mắt, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên. Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân tức mệnh có cách cục.

Đoạn này phú văn, là vì “Phát luận” .

Nhưng mà chúng ta nhưng bây giờ bất khả khinh thị đến đây chính là vài câu phát luận, bởi vì nó bao hàm một ít rất trọng yếu nguyên tắc.

Đệ nhất, “Đàn ở lại chúng tinh” phân bố, dĩ tử vi là việc chính. Bởi vậy phân bố, cấu thành nhân mạng các loại cách cục. Giá có thể coi là tiên thiên cấu tạo.

Đệ nhị, nhưng mà tiên thiên tinh bàn cũng nhất thành bất biến, vận hạn chuyển dời, tức là mạng người hậu thiên biến hóa. Một đại hạn một đại hạn địa di động. Một năm một năm địa di động, là tức là “Phù thân lặc mệnh” hậu thiên biến hóa.

Hai điểm này nguyên tắc, liền hủy bỏ chuyên dựa vào “Tam phương tứ chính” lai suy đoán đẩu số trình tự. Khán “Tam phương tứ chính”, kỳ thực chỉ là nhập môn cơ sở, nhược tác suy đoán, thì phải khán tinh bàn trước sau thiên biến hóa. Đến đây tức cái gọi là “Vận dụng thay đổi luôn” .

Ví dụ như, tiên thiên cung mệnh là cự môn ở ngọ, hành kinh “Vũ khúc thất sát” ngồi cung viên, biến thành đại hạn cung mệnh, đến đây tức là hậu thiên cung mệnh. Nhược chích suy đoán “Vũ sát” tam phương tứ chính, thực sự bất năng chuẩn xác, phải có “Cự môn hành kinh vũ sát” trước sau thiên vận hành khái niệm, sau đó tài năng làm ra chuẩn xác chuẩn phán đoán.

Bởi vì thiên tướng ở vị làm đầu thiên mệnh cung người đó, đồng dạng đi tới “Vũ sát”, kỳ phản ứng với tức không có cùng, giá tức thuộc “Thiên tướng hành kinh vũ sát” .

Thì cùng đường cùng xa bất đồng

Thuyết “Cự môn hành kinh vũ sát”, “Thiên tướng hành kinh vũ sát”, thực sự cũng chỉ là rất đại khái thuyết pháp, nhược cụ thể mà nói, chắc là như vậy —

Tiên thiên cung mệnh là cự môn ở ngọ người đó, hành kinh hậu thiên “Vũ sát” ở dậu đại hạn, “Vũ sát” trở thành hậu thiên cung mệnh. Bởi vậy, hắn là dĩ “Cự môn ở ngọ” bản chất, lai tế hội “Vũ sát ở dậu” hoàn cảnh.

“Thiên tướng hành kinh vũ sát” cũng như thế lý giải.

Cung mệnh như thế, mười hai cung cũng giai như thế. Mỗi một một đại vận lưu niên, hàm phải như thế lý giải hậu thiên mười hai cung. Mà không phải nhìn không hậu thiên mười hai cung tam phương tứ chính. Cũng phải như thế lý giải, suy đoán mới có thể chính xác.

Sở dĩ đồng dạng hành kinh “Vũ sát” vận hạn, cự môn cùng trời tướng phản ứng tức không có cùng. Bọn họ cho dù là cùng năm cùng tháng sinh, “Vũ sát” cung viên tam phương tứ chính tinh diệu phần lớn tương đồng, thế nhưng gặp gỡ thì tuyệt đối không đồng nhất. Giá lập tức là bởi vì một cung mệnh bản chất là “Cự môn tọa ngọ” (sai ai ra trình diện đồ 1), mà người cung mệnh bản chất thì là “Thiên tướng ở vị” (sai ai ra trình diện đồ 2). Giá giống như lưỡng cái bất đồng xa, đồng thời sử trải qua một cái đường cái, nhưng bởi xa tính năng có, sở dĩ ở trên đường lái xe tình huống liền cũng không giống với.

Cái gọi là “Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục” . Chỉ dù cho tiên thiên bản chất, kỳ quyết định, chủ yếu ở tử vi một sao.

Nhưng mà tiên thiên tuy có quyết định, hậu thiên đã có “Vận hạn” biến hóa. Phần lần đó các loại biến hóa phản ứng, đã tường thuật vu đến đây đào tạo sâu giáo trình trong.

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh. Hoặc có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà sinh, thì có nghèo hèn phú quý thọ yểu của dị.

Cổ nhân luận mệnh, nặng nhất cách cục (quyển sách quyển thứ ba gần tường luận cổ nhân sở luận định của các loại khác cục). Như “Nhật nguyệt giáp tài” là phú cục;”Tài ấn giáp lộc” là quý cục các loại. Như thế cách cục, là một loạt đặc thù tinh diệu tổ hợp, cổ nhân căn cứ chinh nghiệm, liền nhất nhất là kỳ định ra đặc thù cách cục. Nhưng mà trong đó cũng có một chút ngắm danh sinh nghĩa cách cục, như “Quân thần khánh hội”, “Thủy thượng giá tinh” các loại, thì thường thuộc thầy bà chế tạo, ở có thể san nhóm.

Phú văn thuyết “Tiên minh cách cục”, tức là thuyết ứng với tiên khán tinh bàn cung mệnh có hay không nhập cách, nhiên vô luận là phủ nhập cách, đều ứng với kế khán sát kị hình hao tổn chờ ác tinh. Nhược nhập cách người, thì đề phòng thụ như thế ác tinh phá hư. Nếu không nhập cách, hoặc nhập nghèo hèn của cách, thì ứng với khán ác tinh sở sản sinh của các loại ảnh hưởng.

Có lúc ác số tử vi hội, trái lại đây đó suy yếu kỳ ác. Như kình dương gặp Hỏa Tinh, đà la gặp linh tinh, tức là kỳ lệ, đến đây vừa phải có biết. Bao thuở ngôi sao may mắn cũng hội bỗng nhiên biến thành ác tinh, như vũ khúc Hóa kị người, tối phương và văn khúc cùng hội. Văn khúc bản là ngôi sao may mắn, đến đây tế cũng chuyển thành ác lý vậy.

Về phần cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sinh, mà gặp gỡ có chỗ bất đồng, thì ở chỗ nhân khả năng phủ xu cát tị hung, cũng ở chỗ nhân của xã hội bối cảnh. Cái đẩu số sở suy đoán người cận vi thiên mệnh, mà nhân sự làm sao, thì thực liên quan đến phật gia theo như lời của nghiệp lực, nghiệp lực bất đồng. Cho nên đồng mệnh cũng có thể không có cùng gặp gỡ và kết cục.

Đẩu số suy đoán phi số mệnh

Chúng ta nhược xem cuộc đời. Tất nhiên sẽ nghĩ trong đó có chút then chốt tính niên kỉ phân, thật có như trong chỗ u minh đã định trước, có lúc nguy cơ thiên câu càng, có lúc gặp gỡ như sáng mờ lóe lên, có hay không có thể tránh năng lực xu, hồi tưởng lại, cũng sẽ cảm thấy bây giờ không có nắm chặt.

Đẩu số suy đoán sở nặng người, kỳ thực liền cũng những … này then chốt tính niên kỉ phân. Mỗi đến đó tế, người người phản ứng đều có chỗ bất đồng. Giống như xa liệt ngã tư phố, có người sẽ tiếp tục về phía trước sử, có người lại hội quẹo trái hoặc quẹo phải. Bởi sử được phương hướng bất đồng. Bởi vậy liền tự nhiên không có cùng gặp gỡ.

Đấu dật có khả năng suy tính, liền chỉ là vạch ở một năm kia hội đi tới ngã tư phố. Về phần về phía trước về phía sau, hướng tả hướng hữu, thì căn bản không có khả năng tính ra. Bởi vì … này ta phản ứng thực sự liên quan đến nghiệp lực, bởi nhân quả vận tác, nhân sẽ gặp trong chỗ u minh tự hành thủ hướng, đẩu số tuyệt không có khả năng tính ra mỗi người nghiệp lực nhân quả.

Sở dĩ, “Cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà sinh” người đó, tinh bàn hoàn toàn tương đồng, cũng có “Nghèo hèn phú quý thọ yểu của dị” . Kỳ sở dĩ dị, tức bởi vì vãng then chốt năm, nhân các không có cùng thủ hướng. Thường thường đi đối một, đó là nghèo hèn chuyển thành phú quý; đi soa nhất trước, có thể trường thọ biến thành chết non.

Vương đình chi cư di đảo, có người cấp tốc, máy telex kỳ tử sinh nhật, yêu vương đình chi là kỳ suy tính, nguyên lai vương đình chi tằng chúc người này là năm bất khả niêm đà nhạ cây cỏ, thế nhưng hắn lại ở ngoại quốc dính vào ái két. Đây cũng là tự hao hết thọ đồng loạt.

Là cho nên đẩu số suy tính cũng không số mệnh, phú văn đối với lần này đặc biệt cường điệu, học giả thực nên chú ý.

Xã hội nhân sự có ảnh hưởng

Hoặc ở ác hạn, tích hàng trăm của vàng bạc; hoặc ở vượng hương, tao mấy năm liên tục của gian khổ, họa phúc bất khả một đường mà thượng, cát hung bất khả một chuyện mà thôi.

Đồng nhất tinh mệnh, họa phúc bất đồng. Ngoại trừ cá nhân nghiệp lực nhân quả ở ngoài, còn có xã hội bối cảnh, quan hệ nhân sự các loại nhân tố. Ví dụ như, sinh hoạt tại Trung Hoa Trung Quốc đại lục người đó, kỳ họa phúc liền hẳn là cân sinh hoạt tại Đài Loan người đó bất đồng.

Bởi hoàn cảnh xã hội bất đồng, vận hạn là được năng lực cát hung đốn dị. Người Đài Loan có thể nhân thổ địa mà làm giàu, đại lục nhân cũng có thể nhân thổ địa mà gây.

Hôm nay Trung Hoa Trung Quốc đại lục đưa ra mở ra chính sách, nhân liền có làm giàu cơ hội, nhược cung thiên di người tốt, hoàn hẳn là có thể xuất ngoại phát tài, thành hào phú vu đất khách, mà ở mở ra cải cách trước đây, nếu cân phần đất bên ngoài có chút hơi giao dịch, sợ rằng lập tức tựu sẽ biến thành phản cách mạng, chọc lao ngục tai ương.

Phú văn giá nhất tiết, tức là nhắc nhở thuật người. Muốn đẩy phán đoán vận hạn họa phúc, phải lo lắng đáo các loại xã hội, nhân sự nhân tố. Bất khả chỉ dựa vào tinh bàn lai tác công thức hoá suy đoán. Đồng nhất tinh hệ tổ hợp, có thể ở đây là cát, ở bỉ là hung; đồng nhất cung viên khắc ứng với, có thể ở đây là phúc, ở bỉ làm hại.

Cho nên đẩu số tinh bàn có khả năng đẩy dời đi, chích là một loại vận mạng xu thế, kỳ cát hung họa phúc quyết định. Hoàn thụ cá nhân nghiệp lực ảnh hưởng. Cùng với xã hội nhân sự ngoại hạng ở nhân tố ảnh hưởng. Là cố nhân sinh liền vô số mệnh. Bất khả thuyết tinh mệnh quyết định tất cả.

Phải lý giải điểm này, suy đoán đẩu số mới có thể có ích vu nhân.

“Cung vị” thực không quan hệ “Ngũ hành “

Phải một đời của quang vinh khô, định khán ngũ hành của cung vị.

vô chú. thì chú nói —

“Quang vinh người, phú quý nghiệp; khô người, nghèo hèn cũng, câu duyên nhân sinh một mạng trong mà sai ai ra trình diện của cũng. Chủ tinh cát, tá tinh chiêm, vận hạn cát. Minh một đời bình yên mà hưởng kỳ phúc cũng; chủ tinh yếu, tá tinh hung. Thì chủ suốt đời thấp hèn người, gia vận hạn hung mà lưu niên gặp sát kiếp, định chủ tai hối mà nói. “

“Ngũ hành tức mộc hỏa đất kim thủy cũng” . Như dần thân tị hợi thì là tứ sinh; tử ngọ mão dậu thì là tứ bại; thìn thủ xấu vị thì là tứ mộ. Gặp tứ sinh lâm quan đế vượng thì là phú quý, gặp suy bại chết hết thì là nghèo hèn, cơ kho thai nuôi thì là dung thường. “

Lời chú thích đệ nhị đoạn có thể nói lậu quá mức. Dựa vào ngũ hành mà nói, thập nhị chi có thể chia làm tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ; nhược trường sinh, mộc dục các loại. Thì là “Trường sinh thập nhị thần, bị đến đây hệ thống bất đồng, nay lăn lộn mà nói của, phải không giải trừ phú văn của nghĩa.

Hơn nữa. Suy đoán nhân của, sinh quang vinh khô, phú văn mới đầu cũng đã thuyết “Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh”, là thì làm sao có thể bằng vào “Trường sinh thập nhị thần” là được định nhân của giá cả thế nào dung thường cũng?

Là cho nên đoạn này lời chú thích, ninh chá dung thường vệ sĩ sở gia. người biên tập tương của san khứ, nên nghiệp.

Phú văn ý tứ kỳ thực rất đơn giản chỉ, đơn giản không phải chỉ là “Khán cung vị” dĩ “Biết quang vinh khô” ý. Bởi phú văn thể lệ, cho nên mới nói thành là “Một đời của quang vinh khô”, “Ngũ hành của cung vị” . Dưới phú văn, không một tự cân ngũ hành hữu quan, bạn cố tri “Ngũ hành của cung vị” thực vô dụng “Ngũ hành” lai tác suy tính chuẩn tắc ý.

Phú văn chỉ thị thôi mạng lớn cương

Lập mệnh liền biết giá cả thế nào, an thân liền hiểu căn cơ. Đệ nhất tiên khán phúc đức; luôn mãi tế thi thiên di. Phân đối cung thân thể dụng, định tam hợp của nguồn nước và dòng sông.

Một đoạn này phú văn, nói là suy đoán đẩu số cương lĩnh — tiên khán cung mệnh, thân cung; từ nay về sau tức thị kỳ cung phúc đức và cung thiên di.

Phàm khán nhất cung, cần phải khán đối cung, vừa cần phải khán tam hợp cung, đến đây tức cái gọi là “Tam phương tứ chính” .

Phú văn thuyết do cung mệnh khán giá cả thế nào, do thân cung khán căn cơ, cũng không rõ ràng thuyết pháp mà thôi. Cung mệnh sở tường, làm người tiên thiên khí chất; thân cung sở tường, làm người hậu thiên xu hướng, bởi vậy có thể nói là dĩ cung mệnh làm thể, dĩ thân quan là dụng.

Chẳng hạn như, nhất chi hỏa tiễn, hỏa tiễn các loại tính năng là được coi là tiên thiên bản thể, nhưng làm sao phóng ra, hướng chuyện gì địa phương phóng ra, phóng ra tác loại nào công dụng, đó chính là hậu thiên của dụng.

Vật như thế, nhân cũng như thế, đồng nhất phá quân an mệnh người đó, nhược thân cung là tử vi, thì năng lực nắm giữ khai sáng sự nghiệp quyền chủ động, cụ quyết sách lực. Nhược thân cung là “Vũ khúc thiên tướng”, thì chỉ có thể dựa vào người khác mà làm nên, kỳ khai sáng thường thường cũng vâng mệnh cho người khác (sai ai ra trình diện đồ 3 cập đồ 4).

Cung mệnh thân cung bên ngoài, cần phải khán cung phúc đức, là bởi vì cung phúc đức chủ tư tưởng của người ta và hưởng thụ, giá đương nhiên là có liên quan đến số mạng của người. Phá quân an mệnh, dĩ “Tử vi Thiên phủ” là cung phúc đức người đó, kỳ tư tưởng liền bất đồng “Liêm trinh Thiên phủ” . Người trước so sánh chủ quan, người sau so sánh viên sống (sai ai ra trình diện đồ 4 cập đồ 5).

Ngoài ra, cung thiên di là cung mệnh đối cung, ảnh hưởng cố đại, mà nhân đứng đầu động chủ tịnh, có thể nói cũng bởi vậy quyết định.

Do căn nguyên lai tác suy đoán

Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần; cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn nguyên kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh. Kiên cố thì phú quý kéo dài, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Phú văn đến đây đoạn, nhưng thuyết suy đoán cương lĩnh.

“Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần” chờ bốn câu, nói là cung mệnh “Căn nguyên” . Dĩ cung mệnh làm căn cơ, dĩ kỳ tam hợp cung cập đối cung là nguồn nước và dòng sông, là tức cái gọi là “Căn nguyên” .

“Mệnh vô chính diệu”, là căn cơ khuyết điểm: “Mỹ ngọc khuyết điểm”, thì chỉ nguồn nước và dòng sông phương diện khuyết điểm. Phú văn ở đây là nêu ví dụ mà nói. — về phần “Mệnh vô chính diệu” có hay không nhất định “Chết non cô bần”, đó là một chuyện khác. Độc các bậc tiền bối sáng tác, nhất là ca phú thể tài sáng tác, phải thiện hội kỳ ý, thảng chẳng đến đây cận vi phiến diện của lệ, mà tương của chấp là chuẩn tắc, khiến cho dễ phạm thượng võ đoán của tệ.

Về phần cái gì gọi là “Mỹ ngọc khuyết điểm”, tức là tiền văn nói “Tiên minh cách cục, thứ khán hung tinh” . Nhược tam phương tứ chính đã thành cách cục, thế nhưng đã có hung tinh cùng hội. Đó chính là “Mỹ ngọc khuyết điểm” liễu.

Bên dưới vu căn nguyên ở ngoài, còn nói đáo “Hợp cục tướng sinh”, còn đây là cường điệu tam hợp cục mà nói, hợp cục tức là tam hợp cục, như mạng cung ở thân, thứ ba hợp cục tức là tử thìn các loại.

Cái gọi là “Tướng sinh”, cũng không chỉ ngũ hành sinh khắc, chỉ là chỉ kỳ có thể không giúp đỡ cung mệnh. Như tử vi tọa mệnh. Tam hợp cục trong cung có “Phủ tướng” hoặc phụ bật, xương khúc chờ, tức năng lực giúp đỡ, là tức cái gọi là tướng sinh. Bởi vậy, hợp cục kỳ thực cũng chỉ hận nguyên mà thôi.

Về vận hạn suy đoán

Cái tốt số thân hảo hạn hảo, đến già quang vinh xương; mệnh suy thân suy hạn suy, chung thân tên khất cái.

chú đến đây nhị cú nói —

“Như thân mệnh tọa trường sinh đế vượng của hương, Bản cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng, cập khổ nhị hạn vừa gặp tướng sinh, cát địa ngôi sao may mắn, thì một đời mưu là đều bị trôi chảy cũng. “

“Như thân mệnh cư chết hết của hương, Bản cung không gặp cát hóa, canh hội dương đà Tứ Sát thiên không cướp các loại ác diệu, mà vận hạn lại không có ngôi sao may mắn tiếp ứng, định chủ nghèo hèn của mệnh cũng. “

Lời chú thích sở nói, cận nói nguyên tắc, như sinh, vượng, tử, tuyệt của không đủ để ảnh hưởng con người khi còn sống. Người viết tiền đã nói của vậy.

Án phú văn sở nói, bất quá chỉ là tổng kết suy đoán cách. tức là — tiên khán thân mệnh nhị cung, sau đó khán cung mệnh tam phương tứ chính, nhìn nữa phúc đức, thiên di nhị cung, do là định kỳ nguồn nước và dòng sông căn cơ. Như thế suy đoán liễu cung mệnh lúc, liền dựa vào đại hạn lai tác suy tính. Đương suy đoán chi tế, tự nhiên nhưng cần phải lo lắng cung mệnh bản chất, vậy liền tức là căn cơ nguồn nước và dòng sông tổng hợp lại tính chất.

Vu suy đoán đại hạn là lúc, lúc này lấy nguyên cục cung mệnh tất cả làm bản chất, sau đó thị đại hạn cung mệnh tất cả làm phản ứng. Về điểm ấy, tiền đã tường nói của vậy.

Trên thực tế, “Tốt số thân hảo hạn hảo” hoặc “Mệnh suy thân suy hạn suy” mệnh, rất khó tìm được, nhân sinh căn bản vô đến đây cực đoan. Vu suy tính chi tế, sở cần phải chú ý người, vãng ở cận vi mấy người then chốt tính niên kỉ phân, phú văn sở đơn giản chỉ là chỉ thị nói chung nguyên tắc.

Tám giáp cục, tiên đàm giáp quý

Giáp quý giáp lộc ít người biết, giáp quyền giáp khoa thế sở nên.

Bắt đầu phú văn lời tổng luận suy tính cương lĩnh. Do bản tiết khởi. Tức tiệm luận đạt tiêu chuẩn cục và huy ứng với. Tiên luận người là “Giáp cục” .

Đối với “Giáp cục” Trung Châu phái cận trọng thiên tướng một sao, tức mười bốn chính diệu trung tâm, duy thiên tướng tối thụ trước sau lưỡng cung tinh diệu ảnh hưởng, còn lại chính diệu, chỉ ở cá biệt dưới tình hình thủy thụ ảnh hưởng. Nay nói người, tức thuộc về cá biệt tình hình, duy lại vị nói cập tình hình cụ thể điều kiện.

Toàn bộ phú nhắc tới tám giáp cục, bản tiết tiên đàm bốn người, tức “Giáp quý”, “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” . Trong này của “Quý”, chỉ thiên khôi thiên việt. Lộc quyền khoa thì chỉ tam cát hóa. Duy lộc tồn của lộc, cũng tái sinh sổ.

lời chú thích cử “Giáp quý” của lệ nói —

“Giả như bính đinh, nhâm quý sinh ra, ở thìn, thủ an mệnh. Khôi phi gia giáp. “

Đến đây tức vị bính năm đinh ngưu nhân, khôi phi ở hợi dậu, giáp tuất cung là cung mệnh; nhâm quý năm sinh ra, khôi việt ở mão đã, giáp thìn cung là cung mệnh. Như thế thiên khôi thiên việt gia giáp, tức là giáp quý (sai ai ra trình diện đồ 6).

Về phần sở giáp cung mệnh ngôi sao. Lời chú thích nói —

“Canh gặp Tử Phủ nhật nguyệt. Quyền lộc xương khúc giáp thân giáp mệnh, là vì giáp thực, phú quý tất vậy. “

Đến đây chú có sai lầm, “Quyền lộc” cú dưới có thể san. Cái khôi việt phàm giáp chủ tinh thì thôi hợp cách, chủ tinh tức tử vi, Thiên phủ, bức tranh sinh ra của thái dương, dạ sinh ra của Thái âm. Không cần canh yêu cầu “Quyền lộc, xương khúc giáp thân giáp mệnh”, là tức là đôi sàng điệt cái.

“Giáp khoa lộc quyền” là chính cách

Về phần giáp lộc, xao văn nói —

“Như giáp chủ nhân, thân mệnh ở mão, mà dần lộc ở giữa, là vì sanh thành của lộc, doãn là thượng cách. Còn lại người, nhược giáp dần, ất mão, canh thân, tân dậu bốn vị, câu cùng đến đây cách. “

Lời ấy giáp lộc, cân còn lại giáp cách có chỗ bất đồng, dư người là cung mệnh cấp khôi việt, xương khúc chờ sở giáp, này ắt là là cung mệnh và thân cung giáp lộc tồn. Như lời chú thích của lệ, thân mệnh nhị cung ở riêng xấu mão, giáp dần cung lộc tồn; thân mệnh nhị cung cư dần thìn, giáp mão cung lộc tồn chờ.

Nhưng mà dựa vào Trung Châu phái quan điểm, lời chú thích thuyết pháp thực sự có sai lầm, cái phàm giáp lộc tồn cung vị, tất là dương đà sở triền nơi, mà lại ở đây dưới tình hình. Lộc tồn không ở phụ mẫu thì tất ở huynh đệ cung, cân chính đương sự vô trực tiếp quan hệ, yên được vì vậy mà vị kỳ tất là quý cách, mà lại hứa của dĩ phú quý song toàn cũng?

Thực chất thượng, “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” giá ba cách cục, không thích hợp ngơ ngác phân khán. Thực ứng với tương hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ba người hợp luận, tức cung mệnh là lộc quyền, lộc khoa, quyền khoa sở giáp, giai doãn là hợp cách.

Như lời chú thích nói —

“Như giáp sinh ra an mệnh ở tử, liêm trinh hóa lộc cư hợi; phá quân hóa quyền cư xấu, là khoa lộc quyền giáp mệnh, định chủ phú quý, dư giai phỏng đến đây. (sai ai ra trình diện phố 7)”

Đến đây đoạn lời chú thích, thì được “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” bản ý vậy. Mà đến đây ba người, cũng thực nên dựa vào lời chú thích, xưng là “Khoa lộc quyền giáp”, hoặc “Giáp khoa lộc quyền” .

Giáp nhật nguyệt, giáp xương khúc

Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

Lời chú thích nói: “Như thái dương Thái âm trong người mệnh trước sau nhị cung giáp mệnh, không được phùng thiên không cướp dương linh, kỳ thực tất vậy. Như xương khúc giáp mệnh cũng như của. “

Đến đây cung thái dương Thái âm hoặc văn xương văn khúc giáp thân mệnh, đều vì hợp cách, nhưng dựa vào Trung Châu phái truyền lại, chỉ muốn giáp cung mệnh người là hợp cách.

Phàm tài cán vì thái dương Thái âm sở giáp, chỉ có lưỡng chủng tình hình —

Vừa là cung mệnh ở xấu vị, là “Thiên phủ ngồi một mình”, tiền nhất cung “Thiên cơ Thái âm” ở dần thân, hậu nhất cung “Thái dương ngồi một mình” ở tử ngọ.

Vừa là cung mệnh ở xấu vị, là “Vũ khúc tham lang”, tiền nhất cung “Thái dương cự môn” ở dần thân, hậu nhất cung “Thiên đồng Thái âm” ở tử ngọ.

Đến đây lại có nhị loại phân biệt, dĩ nhật nguyệt miếu vượng người là trang. Như thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, tức trội hơn thái dương ở tử, Thái âm ở dần. Nếu như Thái âm ở chỗ, thái dương ở dần. Tức trội hơn Thái âm ở ngọ, thái dương ở thân.

Nhưng mà vô luận loại nào tình hình, kỳ thực đều có mang vào điều kiện, người viết hơn thế sẽ có văn chuyên đề thảo luận, thu vào quyển thứ tư nội. Ví dụ như thái dương Thái âm nhâm nhất Hóa kị, tức thành đặc biệt, dư tường văn nội.

Về phần giáp văn xương văn khúc, thì chỉ có ở dần, thìn, thân, giờ Tuất sinh ra bốn loại tình hình, đến đây tế văn xương văn khúc ở thân, ngọ, giáp vị cung, hoặc ở dần, tử, giáp xấu cung, nhược cung mệnh ở vị xấu, tức thuộc đến đây cách. Duy đến đây cũng không có thể quơ đũa cả nắm, nhưng dĩ phụ mẫu, huynh đệ giai đái thanh tú, là thì bản thân cũng thụ ảnh hưởng nhĩ. Duy nhược vị xấu cung là trời tướng, thì Trung Châu phái xưng là “Xương khúc giáp ấn, tư là chính cách (sai ai ra trình diện đồ 8). “

Giáp thiên không ấu, giáp dương đà

Giáp thiên không giáp cướp chủ nghèo hèn; giáp dương giáp đà là tên khất cái.

Nhược dựa vào phú văn cứng rắn giải trừ, thì cung mệnh là địa không, Địa kiếp sở giáp, hoặc là kình dương, đà la sở giáp, thì chủ nghèo hèn. Nhưng mà nhược chấp của là nguyên tắc, liền thường thường rơi vào võ đoán, là cho nên lời chú thích liền có bổ sung —

“Như mạng Hóa kị, gặp địa không Địa kiếp, dương đà chờ sát lai giáp thân mệnh người, cập liêm phá vũ chờ tinh giá trị của, định chủ cô hàn hạ cách, như không được bần tức yểu. “

“Nếu như mệnh Hóa kị, kiêm đà dương hỏa linh lai giáp người, cũng hạ cách. Hoặc lộc ở sinh vượng, mặc dù giáp dương đà không vì hạ cách. “

“Hoặc giả dương đà thiên không cướp không được tịnh lâm, cập tam phương gặp quyền lộc người, bất luận giáp. Nhưng phùng sát vận có tai. “

Giá tức là thuyết, cung mệnh sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân, vũ khúc chờ diệu, mà liêm vũ hai sao Hóa kị, tái là thiên không cướp giáp, dương đà giáp người, cách cục tối hạ, định chủ chết non nghèo hèn.

Thảng cung mệnh ngôi sao phi liêm trinh, phá quân, vũ khúc, nhưng cũng Hóa kị, tái phùng giáp người, mặc dù không bằng người trước dưới, nhưng cũng hạ cách.

Còn có thể bổ sung thuyết, nhược cung mệnh ngôi sao tam phương tứ chính không được cát, nhược gặp giáp, thì cũng bất lợi, có thể tăng cung mệnh tinh diệu không được cát trình độ.

Nhưng nếu cung mệnh sai ai ra trình diện lộc tồn, thì tự nhiên tất là dương đà sở giáp, cho nên lộc vượng thì bất luận giáp.

Thảng cung mệnh tối cát. Như sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cát hóa chờ, thì tuy là thiên không cướp, dương đà sở giáp. Cũng không luận giáp (sai ai ra trình diện đồ 9).

Như vậy tức bổ sung phú văn không rõ ràng thuyết pháp.

“Liêm trinh thất sát” trái lại cách

Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phúc người.

Lời chú thích nói: “Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, là hỏa năng chế kim vì quyền. Như trinh cư vị sát, nhược năm thân mệnh gặp của, kỳ cách cũng. Hóa kị hạ cách. “

Liêm trinh, thất sát giai phi cát diệu, nhiên nhược điều kiện thích hợp, thì có thể thu vào chế hóa công. Cho nên thành trái lại cách.

Thất sát nhất diệu, có thể chế có thể hóa, năng lực chế hóa thủy năng lực chuyển thô bạo vì quyền lực. Chế của người liêm trinh, hóa của người tử vi, phú văn nói tức chế sát chi đạo.

Lời chú thích cái gọi là “Trinh cư vị sát”, tức thất sát ở vị (vị sát), mà liêm trinh và của cùng độ. người biên tập không giải thích được ý này, đổi thành “Như trinh cư vị, sát cư ngọ”, thay đổi dưới lập tức sai lầm lớn, độc giả đối với lần này cần phải gia lưu ý, không thể làm trằn trọc sao dẫn các loại phiên bản sở lầm.

Dựa vào Trung Châu phái truyền thụ, không chỉ có “Liêm trinh thất sát” cư không hẳn là trái lại cách, tức liêm trinh cư thân, thất sát cư ngọ, cũng thành trái lại cách. Cái liêm trinh hỏa là cung phúc đức chủ tinh, thất sát kim là cung mệnh chủ tinh. Cung phúc đức chủ tư tưởng, do tư tưởng chi phối hành động. Cho nên liêm trinh hỏa liền có thể chế thất sát kim, do là biểu dương thất sát quyền lực.

“Liêm trinh thất sát” ngoại trừ vu vị cung cùng độ ở ngoài, vu xấu cung cũng cùng độ, nhưng mà lại không hợp cách, tại sao lại ư? Bởi vì xấu là kim mộ, lợi thất sát mà không lợi liêm trinh. Mà vị thì là mộc mộ, có thể sinh liêm trinh của hỏa. Do là có thể thấy được. Cấu thành “Liêm trinh thất đoạn” trái lại cách người, chủ yếu lực lượng ở liêm trinh. Cho nên một ngày liêm trinh Hóa kị, liền toàn cục tan vỡ.

Thiên lương có hình sát khí

Thiên lương Thái âm, là tác phiêu oành của khách.

Lời chú thích nói: “Thái âm cư mão thìn tị ngọ đều vì hãm địa, nhược mão tị nhị cung, gặp thiên lương ngồi trên thân mệnh, định chủ hình cung hàn. Không phải tất chìm đãng tha hương đam yêu rượu ấp đồ nhĩ. “

Thái âm ở mão cung, tên là “Trái lại bối” ; ở tị cung, tên là “Thiên nghỉ”, giai thất huy của tượng, mà lại vu chư hãm trong cung tính chất nhất bất lương. Cho nên thiên lương gặp của, cũng thụ ảnh hưởng.

Nhược Thái âm ở mão, thiên lương cương tất ở vị cung. Ở hợi cung thái dương lạc hãm, bất năng giải trừ thiên lương túc sát khí. Cho nên không vì cát.

Nhược Thái âm ở tị, thì “Thái dương thiên lương” cùng độ vu dậu cung, thái dương tị mặt trời lặn tây sơn, cũng không có thể giải thiên lương của cô hình, là thì cũng không được cát.

Dĩ đến đây của cho nên, phú văn nói là “Là tác phiêu oành của khách” . Đến đây tức lục thân phân tán, ly tổ thành gia của tượng.

Kỳ thực Thái âm ở thìn cung thì, “Thiên đồng thiên lương” cùng độ vu thân cung, Thái âm ở ngọ cung thì, “Thiên cơ thiên lương” cùng độ vu tuất cung, tính chất cũng không phải hài lòng, cho nên cũng chủ lưu đãng ly hương.

Duy ở hiện đại, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đã phi rất giỏi đại sự, là cho nên “Phiêu oành” thực cũng không thương, duy nhược càng thêm sát kị san hao tổn trọng trọng, thì chỉ là “Đam yêu rượu ấp” của ứng với. Trong đó “Thái dương thiên lương” ở dậu, văn khúc Hóa kị và Hỏa Tinh hoặc linh tinh lai hội, thì phòng hít thuốc phiện (sai ai ra trình diện đồ 10); đến đây tinh hệ nhược ở cung phúc đức, thì phòng lầm tín tà giáo, đến đây vừa bỉ đam yêu tửu sắc là quá mức nhĩ. Thiên lương tuy là ấm tinh, nhất định phải thái dương nhập miếu lai hội, thủy giải trừ kỳ hình sát khí, đến đây tức là chỉnh lý cách cục đại cương.

Liêm trinh hèn mọn, Thái âm vui sướng

Liêm trinh chủ đinh tiện của cô hàn; Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc.

Phú văn tiền đã nói liêm trinh của tốt cách, nay là bổ sung kỳ kém cách; tiền đã nói Thái âm của phiêu oành, nay là nói kỳ vui sướng. Như thế bổ sung, tức thị học nhân dĩ suy đoán của lệ, đồng nhất tinh diệu, nhân tổ hợp bất đồng, kỳ tính chất mặc dù đại dị. Cho nên suy đoán đẩu số, tinh hệ khẩn yếu nhất, năng lực minh sáu mươi tinh hệ của biến hóa, thì suy tính thì liền dễ trung tâm dây mực vậy.

Lời chú thích viết: “Như thân mệnh tị hợi gặp liêm trinh, là là hãm địa, nhị phương trước sau lại không có ngôi sao may mắn củng giáp, uông là nghèo hèn. “

Vừa viết: “Như thân mệnh tự chưa đến tử, gặp Thái âm chủ phú quý. Hoặc cát đa, phú quý không nhỏ; hoặc cát ít, cũng mổ chính bút công danh. “

Liêm trinh một sao, duy rơi vào tị hợi lưỡng cung, đến đây tế là “Liêm trinh tham lang” cùng độ. Sở hội người là “Tử vi phá quân” cập “Vũ khúc thất sát”, tinh hệ tính chất không chỉ cường liệt, hơn nữa dồn cảm, cố nhân sinh biến hóa thường thường quá nhiều.

Nhiên nhược phán đoán đây là “Thấp hèn cô hàn” của mệnh, thì ngại quá kỳ từ, đến đây tổ tinh hệ cho dù xuất thân thấp hèn, nhưng bởi biến hóa lớn duyên cớ, thường thường cũng chủ vu bốn mươi đi sau gia. Thảng được cát hóa, tự nhiên lại càng không cô hàn.

Lời chú thích đàm cập “Cát giáp”, lầm. Cái “Liêm tham” bất luận giáp người. Cận bính năm liêm trinh ở tị cung Hóa kị, dương đà giáp, sau đó thủy coi là thua (sai ai ra trình diện đồ 11).

Về Thái âm, Trung Châu phái dĩ thân dậu tuất hợi tử xấu lục cung là miếu vượng, đến đây lại cùng lời chú thích “Tự chưa đến vu” bất đồng.

Nghèo hèn vinh hoa, thiên không cướp cát hóa

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương; xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ thân mệnh nơi.

Lời chú thích chú tiền cú nói: “Đến đây hai sao tài bạch phúc đức nhị cung giá trị của là cũng. Như thân mệnh giá trị của cũng thế. “

Chú hậu cú nói: “Đến đây hai sao thân mệnh giá trị của, nhập miếu cát đa, định chủ phú quý. Như tài bạch cung phúc đức giá trị của, cũng thế. “

Phú văn chỉ “Kiếp không”, tức Địa kiếp, địa không; chỉ “Quyền lộc”, tức hóa quyền, hóa lộc.

Đẩu số trọng địa thiên không, Địa kiếp, kỳ lực lượng không thua hỏa linh dương đà Tứ Sát, cho nên thường thường “Tứ Sát thiên không cướp” tịnh xưng. Vu cát diệu trung tâm, thì nặng “Tứ hóa”, tam cát nhất hung, tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ba người xưng là tam cát hóa, nhất hung tức là Hóa kị.

Tam cát hóa trung tâm, hóa khoa cận chủ danh vọng, cũng không chủ tài lộc quyền thế, cho nên đẩu số gia vừa đặc biệt chú trọng hóa quyền, hóa lộc nhị diệu.

Thuyết hóa quyền cập hóa lộc là tinh diệu, bất quá là phương tiện thuyết pháp, trên thực tế “Tứ hóa” cũng không phải là độc lập tinh, chỉ là tinh diệu biến thành khí. Như nói tham lang hóa lộc, tức là tham lang hóa thành lộc khí. Được ứng với kỳ khí cơ, nhân sinh liền được tài lộc.

Hai câu này phú văn bất quá không rõ ràng mà nói, chỉ thị mới học, khán đẩu số thì, cần phải cường điệu vu thiên không cướp cập cát hóa.

Phú văn nhắc tới bốn người cung hồng. Tức mệnh, thân, tài bạch, phúc đức. Do là cũng biết vu suy đoán thì, cung phúc đức ứng với coi trọng. Cái cung phúc đức chủ hưởng thụ, mặc dù dĩ tinh thần hưởng thụ là việc chính, nhưng cũng và cuộc sống gặp gỡ hữu quan, gặp gỡ hảo, thì tự nhiên tâm thanh rộng rãi, đến đây sở dĩ phú văn trừ thân mệnh tài ba người ở ngoài, thượng cường điệu phúc đức cũng.

“Vũ tham” nhân sinh biến hóa đại

Tiên bần hậu phú, cần phải hoàn mệnh giá trị vũ bần.

Nhóm nói: “Vũ khúc tham lang hai sao, cho nên kim mộc khắc chế của tính, cho nên nói tiên bần hậu phú. “

Lời chú thích nói: “Như mạng lập xấu vị, hai sao đồng cung, cái vũ khúc của kim khắc tham lang của mộc, thì mộc phùng chế hóa thành hữu dụng, cho nên tiên mặc dù bần sau đó phương phú cũng. “

vu giống như trên lời chú thích hậu gia đa nhất cú: “Hoặc giả được tam mới có xương khúc, tả hữu chờ tinh củng chiếu, chủ quý. Hạn phùng khoa quyền lộc, thì quý hiển tới vậy. “

“Vũ khúc tham lang” giá tổ tinh hệ, tam phương tứ chính tinh diệu tính chất dị thường cường liệt, cho nên suy đoán thì yếu thập phần cẩn thận. Đối với giá tổ tinh hệ các loại phản ứng, đã tường vu một lá thư (tức “Đào tạo sâu giáo trình” ). Độc của biết ngay kỳ biến hóa của kịch liệt, mà chuyển biến biên độ cũng đại.

Kỳ thực dẫn đến biến hóa lớn nguyên nhân, hoa vu vũ khúc mà không ở tham lang. Thuyết “Tiên bần hậu phú” là bởi vì tham lang bị quản chế, đến đây luận vị xác thực, cái suy đoán đẩu số, nên đeo sao hệ chỉnh thể lai thôi. Không thể nói tham lang bị quản chế, tức trở thành “Tiên bần hậu phú” chiếu lập nhân tố. Duy Trung Châu phái loại này suy đoán quan điểm, vu minh đại sơ lá đã hơi hối, cho nên không vì hậu đại vệ sĩ biết, bọn họ tài dụng ngũ hành lai vọng gia đến đây đến đây đưa lỗ tai.

“Vũ khúc tham lang” nhược và Hỏa Tinh cùng độ. Tức thành chánh tông “Hỏa tham cách” (sai ai ra trình diện đồ 12), chủ hoành phát: Lúc này nếu nói là ngũ hành, thì hỏa mất nước khí, lại có ở đâu chỗ tốt cũng? Bạn cố tri luận đẩu số chích cần phải luận tinh hệ, ngũ hành vân vân, bất quá làm đẹp mà thôi.

“Kiếp sát” trên đường chủ thất bại

Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát.

Nơi này nói “Kiếp sát”, cũng không phải năm chi hệ chư tinh trung tâm “Kiếp sát” . Đến đây thực chỉ thiên không cướp, Tứ Sát mà nói.

Cho nên lời chú thích nói: “Như thân cung mệnh, hoặc có một … hai … Chính diệu, xuất môn cũng gặp cát hạn, tới trung niên hạn đi tuyệt địa, kiêm gặp tai kiếp thiên không sát hao tổn chờ hung, thì thân mệnh tinh vô lực, cho nên hậu bần cũng. “

Nơi này có một danh tướng: “Xuất môn” .

Chuyện gì khiếu “Xuất môn” ư? Cổ đại đẩu số gia tướng cung mệnh khán thành “Gia nội”, đi hoàn cung mệnh đại hạn, đón liền ly cung mệnh mà đi, thuận hành giả lần lượt đi phụ mẫu, phúc đức chư cung. Đi ngược chiều người lần lượt Hành huynh đệ, phu thê chờ cung, là tức cái gọi là “Xuất môn” . Đến đây tức ra cung mệnh gia nội của môn ý tứ.

Người thời nay suy đoán đẩu số, có nhất tranh luận. Tức đại hạn ứng với do cung mệnh khởi, hoặc do kỳ trước sau nhất cung khởi. Nhược dựa vào , thì thuộc người trước, nhược dựa vào , thì thuộc người sau. Nhược quan ư “Xuất môn” cái này danh tướng, liền biết trước đây nói là chính, cái nhân sinh ít nhất phải hơn mười tuổi tài ra khỏi nhà cũng, nhược dựa vào hậu thuyết, thì há chẳng phải sinh ra, nhiều nhất chỉ tới sáu tuổi (hỏa lục cục) sử xuất môn cũng.

Phú văn bản cú, đơn giản kế thuyết “Vũ tham” của đột phát hậu, tái cử đột nhiên rách nát của lệ, đến đây tức dĩ giữa đường đại hạn hốt phùng thiên không cướp Tứ Sát chờ là chinh nghiệm. Trong này vừa dĩ địa không, Địa kiếp là then chốt.

Cổ đại đẩu số gia, tương địa không xưng là “Nửa ngày gảy cánh” . Tương Địa kiếp xưng là “Lãng lý đi thuyền”, do là có thể thấy được kỳ ngăn trở và ba động. Cái này tính chất, vu suy tính đẩu số thì thực ứng với chú ý. Duy nhưng cần phải tường tinh ngây ngô mà phán đoán, bất khả giống nhau.

Xương khúc phụ bật, có cùng có

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực; tả phụ hữu bật, trời sinh tính khắc khoan khắc hậu.

Lời chú thích nói: “Giả như thìn tuất xấu vị, tị hợi, mão dậu an mệnh, gặp xương khúc hai sao là cũng. Có xương khúc tọa vị cung, sai ai ra trình diện dương đà chờ sát người hại, cho nên nhận định toàn bộ muốn sống thay đổi. “

Vừa nói: “Như tả hữu hai sao tọa mệnh, không câu nệ tinh nhiều sao ít, cũng chủ dày rộng người. “

Xương khúc vu thìn tuất nhị cung là tương đối; vu xấu vị nhị cung là ngồi chung; vu tị hợi, mão dậu tứ cung là gặp gỡ. Cho nên hai sao quan hệ, dĩ xấu vị nhị cung là cực mạnh, thìn thủ nhị cung thứ hai, dư tứ cung canh.

Xương khúc cùng hội cung mệnh, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh, nam mệnh chủ thông mệnh tuấn tú, nữ mệnh thì chủ tình cảm hay thay đổi. Phú văn bản cú, hệ thuyết nam mệnh. Nhân trung tâm, có khác thuyết cập nữ mệnh sai ai ra trình diện xương khúc chinh nghiệm.

Xương khúc phải thấy ở cung phúc đức thủy chủ thông minh đa học; trong người cung, thuộc loại hậu thiên tu dưỡng; ở cung mệnh, cận chủ một thân tuấn tú nho nhã, cho nên cũng có thể coi là đa học đa năng lực cũng.

Phụ bật hai sao, và xương khúc tương đồng, tức ở thìn thủ nhị cung là tương đối, ở xấu vị nhị cung là cùng triền, ở tị hợi, mão dậu tứ cung là gặp gỡ, kỳ mạnh yếu trình độ cũng như của.

Phụ bật hai sao, nhập cung mệnh, hoặc nhập cung phúc đức, giai chủ dày rộng. Cho dù Tứ Sát thiên không cướp hình kị chư tinh, dày rộng của tính không thay đổi. Mà xương khúc thì ngại kể trên chư hung, tối kỵ sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị cùng hội. Tất chủ tai ách. Này ắt là là và phụ bật chỗ bất đồng.

Phủ tướng lai triêu lợi sĩ hoạn

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần; là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Lời ấy “Thiên phủ thiên tướng”, cũng không chỉ thiên phủ tọa cung mệnh, hoặc thiên tướng tọa cung mệnh, thực chỉ “Phủ tướng triêu viên” cách cục.

Cho nên lời chú thích nói: “Như xấu an mệnh, tị dậu phủ tướng lai triêu; vị an mệnh, hợi mão phủ tướng lai triêu là cũng. Giáp sinh ra vô sát dựa vào đến đây phán đoán, gia sát điều không phải. “

Xấu vị nhị cung vô chính diệu, đối cung là “Vũ khúc tham lang”, tức hợp tị dậu hoặc hợi mão nhị cung phủ tướng lai triêu của cách.

Nhược tử vi ở tử, “Liêm trinh Thiên phủ” ở thìn, “Vũ khúc thiên tướng” ở thân; hoặc tử vi ở ngọ, “Liêm trinh Thiên phủ” ở tuất, “Vũ khúc thiên tướng” ở dần, giá cũng có thể xưng là phủ tướng lai triêu, nhưng nhân sở triêu người là tử vi; là cho nên đặc biệt xưng là “Phủ tướng triêu viên” . Viên, là chỉ tử vi viên mà nói.

Thiên phủ là kho tinh, chưởng tài phú; thiên tướng là ấn tinh, chủ quyền lực, cho nên phủ tướng lai triêu, là được quý cách.

Nhược “Phủ tướng triêu viên” cách cục, thì tử vi đế tinh ưa kho ấn tượng trợ giúp, là cho nên cũng thành quý cách.

Nhưng mà lai triêu Thiên phủ phải có lộc. Thiên tướng phải vô hình kị giáp, sau đó cách cục thủy là hoàn chỉnh.

Lời chú thích nói: “Giáp sinh ra vô sát dựa vào đến đây phán đoán”, lầm. Bởi vì phàm giáp sinh ra, mạt cung tất sai ai ra trình diện dương đà tam chụp ảnh chung hội; xấu cung tất sai ai ra trình diện đà la cùng độ, há có thể “Vô sát” cũng. Không bằng thuyết: Bính năm sinh ra hợp cách, nhân bính lộc ở tị, Thiên phủ tất sai ai ra trình diện lộc, mà thiên tướng vừa không vì hình kị giáp cũng (sai ai ra trình diện đồ 13).

Khoa tinh “Hung hương “

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa tinh rơi vào hung hương.

Lời chú thích nói: “Như khoa rơi vào thiên không cướp, dương đà trong là cũng. Hoặc giả thái dương ở thủ, Thái âm ở mão, mặc dù hóa khoa, quyền, lộc cũng không là mỹ. “

Lời ấy khoa tinh sợ bị địa không, Địa kiếp sở giáp. Cập sợ bị kình dương, đà la sở giáp. Giáp thì mặc dù hóa thành khoa tinh, cũng mất đi kỳ được gọi là ngắm tính chất, là cho nên tư chất tuy tốt, cũng không danh vọng, là tức là “Nảy mầm mà chẳng ra hoa” .

Nhưng mà đến đây luận đã có mâu thuẫn. Cái phàm dương đà sở giáp người, tất có lộc tồn ở chung, khoa lộc ở chung cung mệnh, cũng chủ bay vút lên phát việt, chí ít ở nghề chính nghề nghiệp trung tâm mỏng có tiếng ngắm, là thì há có thể dĩ “Dương đà giáp” tức coi là hung hương cũng?

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, phàm khoa tinh và lộc tồn cùng triền, mà rơi rơi vào địa không Địa kiếp sở lâm nơi, nhân đồng thời tất là dương đà sở giáp, là thì có thể xưng là “Hung hương” vậy (sai ai ra trình diện đồ 14).

Vương đình chi tằng tự soạn , trung tâm có cú nói: “Hóa khoa ưa thân xấu, kiếp không đại bất tường.” thu vào tức vị hóa khoa tinh diệu, kị và Địa kiếp địa không cùng độ.

Lời chú thích hậu đoạn, luận thái dương Thái âm. Thái dương ở tuất hợi tử tam cung lạc hãm, Thái âm ở mão tị ngọ tam cung lạc hãm, cho nên trừ phi cấu thành “Trái lại cách”, bằng không tiên thiên đã có khuyết điểm. Cho nên mặc dù được tam cát hóa, cũng mất đi cát hóa hiệu ứng, cho nên không vì mỹ. — đến đây đoạn lý luận mặc dù chính, nhưng và phú văn không quan hệ.

Tường phú văn ý. Dĩ thái dương Thái âm giai chủ danh vọng, cho nên nhân khoa tinh rơi hung hương, mà tiện thể nhắc tới âm dương lạc hãm hương mà thôi.

Lộc chủ “Yếu địa “

Phát không được chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa.

Đẩu số vu minh đại sau đó, tiệm thất chính truyện, cửa bên nhánh sông tuy nhập giang hồ, nhân đoạt được người cận vi vụn vặt, đại cương đã mất, là cho nên suy đoán vãng chú không chính xác, giang hồ đẩu số gia cứng rắn lánh sáng lập “Thái cực sổ”, “Một giáp tân sổ” chờ dĩ Mông nhân, sau đó là được là “Thiết bản thần số”, vu thôi năm vận của thốn, thực cũng dụng đẩu số lai suy đoán, cho nên nay bản đều bị phụ có “Tử vi đẩu số” khởi lệ cũng.

Như bản cú lời chú thích, vị là không được Trung Châu phái vẩy và móng thì không thể nào, nhược vị đã được kỳ truyện, rồi lại không phải. Đến đây tức đẩu số chảy vào giang hồ tình huống thực tế phản ánh.

Lời chú thích nói: “Như hóa lộc rơi vào kiếp không là cũng, hoặc giả tử ngọ thân dậu cung, mặc dù hóa quyền lộc vô dụng, cũng chủ cô bần. “

Lời ấy “Hóa lộc rơi vào kiếp không”, là cũng. Hóa lộc nhược triền vu kiếp không nơi, liền suy giảm. Kỳ thực lộc tồn cũng.

Nhưng nếu tử ngọ thân dậu cung, quyền lộc vô dụng, này ắt là có sai lầm.

Cái hóa quyền hóa lộc cũng không có hãm cung, vương đình chi nói: “Hóa lộc cư tứ trọng, ưa cư dần thân đường”, là biết hóa lộc vừa ưa thân cung, và lời chú thích tương phản. Mà tử ngọ mão dậu tứ cung, đơn giản là hóa Lộc Bình rảnh rang nơi, dần không đủ để kẻ khác cô bần. Đến đây tất là giang hồ lầm tương bình rảnh rang truyện là hãm địa, do là mới có nói vậy.

Lời chú thích vừa liên quan đến hóa quyền, thực và phú văn không quan hệ, duy hóa quyền thực chích kị Tứ Sát, và tử ngọ mão dậu thân cung cũng không có quan hệ, do là có thể thấy được lời chú thích đúng là phó hội.

Thất sát triêu đấu cách cục

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Lời chú thích viết: “Như dần thân tử ngọ tứ cung an thân mệnh, thất sát giá trị của là cũng. Cũng yếu tả hữu khôi việt xương khúc tọa chiếu củng hợp, dựa vào đến đây phán đoán. Hoặc có cát hạn, vưu mỹ. Như gia sát điều không phải. “

Lời chú thích vị thất đoạn tọa dần thân tử ngọ tứ cung, đều vì triêu đấu, đến đây lại chỉ như giang hồ ngộ truyền.

Dựa vào Trung Châu phái thuyết pháp, thất sát cư dần thân nhị cung thì, đối cung là “Tử vi Thiên phủ”, nhân tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cố xưng là triêu đấu, “Triêu” người đơn giản tương đối của vị, không câu nệ trên dưới.

Nhiên tục truyện lại dĩ thất sát tọa dần, là “Thất sát ngưỡng đấu”, dĩ kỳ tại hạ phương, thượng ngưỡng “Tử Phủ” . Đến đây cũng có thể thông.

Duy thất sát ở tử ngọ nhị cung, đối cung là “Vũ khúc Thiên phủ”, thì bất năng xưng là “Triêu đấu” . Cái đẩu số dĩ bắc đẩu tử vi là việc chính, cái gọi là “Triêu đấu” . Là triêu bắc đẩu, cho nên tử ngọ nhị cung thất sát không vào đến đây cách. Nếu có thể nhập cách, thì thất sát ở thìn tuất nhị cung triêu “Liêm trinh Thiên phủ”, có hay không cũng có thể nói là “Triêu đấu” cũng?

Kỳ thực dựa vào đẩu số an tinh nguyên tắc, thất sát tất cùng trời phủ tương đối, cho nên nhược hướng lên trời phủ cũng “Triêu đấu”, thì thất sát ở mười hai cung viên trung tâm đều bị “Triêu đấu” . Đến đây không được đáp để ý.

Mà thất sát năng lực triêu bắc đẩu, thì duy ở dần thân nhị cung, cho nên nếu có thể thành cách, phi ở dần thân nhị cung bất khả. Mà thất sát cũng tất sai ai ra trình diện tử vi, sau đó thủy năng lực hóa thành quyền lực, kỳ lực bằng hóa quyền, xưng là “Tước lộc quang vinh xương” người, tức dĩ đến đây của cho nên. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, đương nhiên địa vị càng thêm. Bằng không cũng chủ nắm quyền.

“Tử Phủ đồng cung” cũng có khuyết điểm

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Lời chú thích nói: “Như dần thân nhị cung an mệnh. Giá trị Tử Phủ ở chung, cung mệnh tam phương tả hữu khôi việt củng chiếu, tất chủ phú quý. “

gia nhất cú: “Giáp sinh ra hóa cát cực mỹ” gia câu này ý tứ, là giáp năm liêm trinh hóa lộc lai hội, mà lại dần cung lại thấy lộc tồn, này đây là tốt.

Về phần thuyết “Tam phương tả hữu khôi việt củng chiếu” . Cũng không phải là “Đủ loại quan lại thược củng” ý, là giai có trợ giúp cấu thành cách cục.

Nhưng mà cái này cách cục lại cũng không thường không có khuyết điểm, tử vi thụ Thiên phủ ảnh hưởng. Khả năng trở nên quá mức cẩn thận một chút. Nhược Thiên phủ không được lộc, là vì thiên không kho, một tài khố trống rỗng hoàng đế, vừa quá phận cẩn thận, liền khiếm khuyết khai sáng lực, thế nhưng lại muốn duy trì tràng diện, bởi vậy sẽ gặp trái lại trở nên thoái thoái thất cư, cao không được thấp không phải. Là thì liền rất khó nói là “Chung thân phúc hậu” liễu.

Có người nói rằng: “Tử Phủ” được “Bách quan triều củng”, mặc dù không gặp lộc, cũng – nên có tương đương địa vị.

Về điểm này, có thể như vậy lý giải —

Chúng ta thấy xã hội thượng có một chút nhân, tràng diện thượng nghiêm nhiên nhất phương đứng đầu. Xuất nhập cũng tiền hô hậu ủng, thế nhưng, một thân lại khả năng chỉ là một rỗng ruột lão quán, kháo đông na tây bổ lai chi giữ thể diện. Nếu thật cho hắn đụng với một cái cơ hội, hắn lại không dám tự mình đến tố. Chỉ làm người trung gian giới thiệu cho người khác, sau đó ở cơ cấu trung tâm treo một chức suông, điểm tựa lương khống. Phân điểm tiền lãi.

Giá tức là “Tử Phủ đồng cung”, mặc dù được “Triêu củng” . Thế nhưng lại phủ kho trống rỗng khuyết điểm.

Ngọ cung tử vi chủ hiển hách

Tử vi cư ngọ vô sát thấu, vị chí công khanh.

Tử vi ở ngọ cung an mệnh, có một cách cục, tên là “Cực hưởng ly minh cách” . Cổ nhân dĩ tử vi là đế tinh, hướng nam mà ngồi, thì giống như đế chủ lâm triêu, là cho nên lợi dụng ngọ cung tử vi nhất quý trọng, thù đa tôn sùng ca ngợi. Lời phê ghi trên mép sách nói: “Ngọ thái độ làm người quân của tượng”, kỳ ý tức nhâm hơn thế.

Lời chú thích nói: “Như giáp đinh kỷ sinh ra. An mệnh ngọ cung, giá trị to lớn cách, chủ đại quý. Còn lại cũng chủ thường quý. Gia sát điều không phải. “

Giáp lộc ở dần, hội ngọ cung tử vi; đinh kỷ lộc ở ngọ, và tử vi đồng cung. Cho nên lời chú thích ý, đơn giản dĩ tử vi được lộc là tốt. Cái tử vi có thể hóa quyền, cũng có thể hóa khoa, duy không thay đổi lộc. Nhược được lộc thì không chỉ tử vi được lộc, mà lại tưởng tuất cung Thiên phủ cũng đồng thời được lộc, là cho nên là tốt nhĩ.

Phàm tử vi ở ngọ, nhất định phải “Phủ tướng triêu viên” của cách. Tức vô tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ phụ tá chư diệu củng chiếu, cũng không là “Không cầm quyền cô quân” . Duy nhược Thiên phủ sai ai ra trình diện lộc, thiên tướng sai ai ra trình diện quyền. Thì canh thanh thế hiển hách.

Tổng hợp lại các hạng nguyên tắc, dĩ giáp sinh ra là tốt nhất. Cái dần cung sai ai ra trình diện lộc tồn, thủ cung liêm trinh vừa hóa lộc, cùng hội tuất cung Thiên phủ, phủ kho đẫy đà; mà thân cung phá quân thì hóa thành quyền tinh, đối chiếu dần cung “Vũ khúc thiên tướng”, Vì vậy thiên tướng cũng được quyền thế. Dĩ như vậy tính chất phủ tướng lai triêu đế viên, hiển hách cũng biết (sai ai ra trình diện đồ 152 lệ nhất).

Đến đây cục không thích hợp có sát tinh và tử vi ngồi chung. Nhược bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, mà kình dương và tử vi đồng cung, là vì đặc biệt (huynh đồ 15 lệ nhị). Nhược hỏa linh triền tử vi, đặc biệt càng sâu; sai ai ra trình diện thiên không cướp thì nên triết học.

Thiên phủ triêu viên so sánh bị động

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử.

Lời chú thích nói: “Như giáp kỷ sinh ra, an mệnh tuất cung, giá trị của dựa vào đến đây phán đoán, gia sát điều không phải. Như vô khôi việt, tả hữu, lộc khoa, cũng bình. “

Cái này cách cục, thật sự là “Tử vi cư ngọ” phó cách. Cái tử vi ở ngọ là quân tượng, Thiên phủ ở tuất tức là thần tượng, do nói là là “Thắt lưng kim y tử. “

“Tử vi cư ngọ”, giáp đinh đã năm sinh ra hợp cách, bản cách cũng chỉ có giáp kỷ năm sinh ra hợp cách, nguyên nhân ở chỗ bản cách rất nặng hóa lộc và hóa khoa.

Giáp sinh ra, liêm trinh ưa hóa lộc, cùng trời phủ đồng cung, mà vũ khúc ở dần cung hóa khoa triền lộc tồn, cùng trời phủ hội chiếu; đã sinh ra, thì vũ khúc ở dần cung hóa lộc, tuy không hóa khoa, nhưng hội chiếu ngọ cung của lộc tồn, cũng có thể hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 16). Duy năm đinh sinh ra, không một cát hóa ngôi sao và diệt phủ cùng hội, là cho nên liền không vào cách.

bất minh ý này, ở lời chú thích trung tâm, tương “Lộc khoa” đổi thành “Lộc quyền”, không biết tuất cung Thiên phủ, vĩnh không có khả năng đồng thời cân hóa lộc hóa quyền gặp gỡ, là cho nên nhưng dựa vào cho thỏa đáng. Một chữ của sửa, nhìn như rất nhỏ, lại có thể chứng minh lời chú thích thực dựa vào là bản gốc, mà người biên tập tuy có sửa đúng địa phương, nhưng bất minh nguyên ý, vọng sửa của lệ cũng không ít.

Về phần khôi việt, tả hữu củng chiếu, đơn giản cũng “Triêu củng” ý mà thôi.

Đến đây cách vừa tên là “Thiên phủ hồ viên”, tức triêu ngọ cung đế viên ý, cho nên kỳ quý hiển tương đối bị động. Có bị người dẫn của tượng.

Lộc quyền khoa hội nhất lương

Loại quyền lộc củng, danh dự rõ ràng.

Lời chú thích nói: “Đây là tam hóa. Như thân mệnh tọa thủ nhất hóa; tài bạch cung Quan lộc nhị hóa lai hợp, là vì tam hợp thủ chiếu. Vị của khoa quyền lộc củng là cũng. Gia ngôi sao may mắn vị tới tam công. “

Đoạn này lời chú thích nói xong thập phần hỗn loạn, hắn tương tam hóa và tam hợp lẫn lộn đứng lên tự thuật, nói xong không hề trật tự.

Tam hóa, là chỉ tứ hóa trung tâm tam cát hóa. Tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Phân biệt chủ tài lộc, quyền thế và danh dự.

Phàm tam hóa hội hợp, danh “Lộc long khoa hội”, là một tổ thập phần tốt đẹp chính là tinh hệ kết cấu. Tức phi tam hóa hội hợp, cận được nhị hóa số tử vi hội, cũng năng lực thu vào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả.

Về phần tam hợp, chính tam kết hợp cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc các được nhất hóa tinh, như thế tam hợp, lực lượng lớn nhất.

Thứ hai người, là cung mệnh, cung thiên di, tài bạch hoặc cung Quan lộc, như thế tam hóa tinh hội hợp, cũng tam hợp lộc quyền khoa.

Canh người thì là cung mệnh vô hóa tinh, cận cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc ba chỗ có hóa tinh lai hội cung mệnh. “Lộc quyền khoa hội” trong, coi đây là yếu nhất.

Nhược lộc quyền khoa ba người cô lập, không thể biết hợp, hắn khiến cho chỉ có thể đãi đại hạn tam hóa tinh vọt lên, sau đó thủy năng lực phát huy tác dụng. Nếu nguyên cục tam hóa và đại hạn tam hóa, cả đời bất năng xung chiếu. Kỳ số mạng của người liền giảm bớt nhiều.

Là cho nên phú văn sở nói, là chỉ nguyên cục tam hóa đã năng lực tự hành xung chiếu đích tình huống. Nếu sai ai ra trình diện sát, thì cũng suy giảm, mà lại cần phải thị nguyên cục ở đâu tinh tam hóa, thủy năng lực suy đoán kỳ thực tế số phận.

Vũ khúc miếu vượng chủ uy danh

Vũ khúc miếu vượng, uy danh hách dịch.

Lời chú thích nói: “Như thìn thủ nhị cung an mệnh. Hơi bị thượng cách; xấu vị nhị cung thứ hai. Nên sai ai ra trình diện quyền lộc, tả hữu, xương khúc am cát, dựa vào đến đây phán đoán. “

Vũ khúc ở thìn tuất xấu vị tứ cơ cung nhập miếu, cho nên nói, đương vũ khúc triền vu tứ mộ là lúc, tên là “Đeo sao được địa” .

Thìn tuất nhị cung, vũ khúc chúc tọa, đối cung là tham lang; xấu vị nhị cung thì là “Vũ khúc tham lang” cùng độ. Cố nhập miếu mặc dù cùng, bởi tinh hệ bất đồng, hai người liền không có cùng địa phương.

“Vũ khúc tham lang” cùng độ người, có đặc thù tên gọi, tên là “Tham vũ đồng hành cách” . Đến đây cách sảo gặp sát diệu tức giảm bớt nhiều, duy ưa hỏa linh cùng triền. Thì là “Hỏa tham” hoặc “Linh tham” của chính cách. Duy cũng chủ tiên lịch gian khổ sau đó đột phát, mà lại thường thường phát không kiên nhẫn cửu. Cho nên cổ nhân nói: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.” còn nói: “Tham vết vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú.” thìn tuất nhị cung vũ khúc. Bởi ngồi một mình, cho nên liền không có xấu vị cung “Vũ tham” những khuyết điểm này.

Nhiên vô luận ở thìn tuất cung hoặc xấu vị cung, vũ khúc phải sai ai ra trình diện lộc quyền lai hội, thủy thành đại cách, như vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền mà không hội văn khúc Hóa kị, đến đây tức là thượng. Thảng hội phá quân hóa lộc, thì tất ly tổ tự hưng, mà lại cần phải tiên trải qua gian khổ. Nhược hội liêm trinh hóa lộc, thì vũ khúc tất đồng thời hóa khoa, phá quân cũng đồng thời hóa quyền, đến đây cũng thượng cách, chỉ là mưu là tất cố sức. Yếu nhất nếu vì hội tham lang hóa lộc, là thì khả năng cận chủ mặt ngoài phong cảnh (sai ai ra trình diện đồ 17 lệ nhất tới lệ tứ).

Phú văn cái gọi là uy danh, là tựu vũ khúc hóa khoa mà nói.

17 vũ khúc nhập tứ mộ là tinh được địa, nên sai ai ra trình diện quyền lộc tả hữu xương khúc chư cát

Khoa minh lộc ám, tiên danh hậu lợi

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

Lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra an mệnh hợi cung, giá trị khoa tinh thủ mệnh, thiên lộc cư dần, thì dần và hợi hợp. Cho nên viết khoa minh lộc ám. “

Đẩu số dĩ thân tử thìn, hợi mão vị, tị dậu xấu chờ tam kết hợp minh, dĩ tử và xấu hợp, dần và hợi hợp, mão và tuất hợp, thìn và dậu hợp, tị và thân hợp, ngọ và vị hợp chờ nhị “Lục hợp” là ám.

Xưng tam kết hợp minh, nhân tam hợp tức là “Tam phương tứ chính”, phàm suy tính phải thị của. Là cho nên là minh, nhược lục hợp, thì vốn không ở suy tính chuẩn tắc trong vòng, chỉ ở đặc biệt dưới tình hình dụng của suy tính, là cho nên tức xưng là ám.

Vu đẩu số trung tâm, duy lộc tồn một sao có thể là ám lộc, cho nên hóa lộc hóa quyền hóa khoa tức vô ám diệu. Là cho nên có thể có “Minh lộc ám lộc” (sai ai ra trình diện đồ 18 cập 22), có thể có “Khoa minh lộc ám” . Lại tất vô “Lộc minh khoa ám” các loại.

Như lời chú thích sở cử của lệ, mệnh cư hợi, lộc ở dần, đến đây dần cung lộc tồn bình thường không được xưng ám lộc, duy và cung mệnh khoa tinh cùng phán đoán thì. Thủy xưng ám lộc.

Phú văn vị khoa minh lộc ám chủ quý. Nhiên dựa vào Trung Châu phái của phán đoán, nhất người cố nhưng cần phải thị cung mệnh tinh hệ làm sao mà định; hai người, ám lộc cũng cần phải vô sát kị hình hao tổn phá tan thủy vì xác thực (địa đồ 19 tới 24). Nhược phá tan, thì tùy năng lực thị cung mệnh tinh hệ là phán đoán, ám lộc không quan hệ cũng.

Phàm khoa minh lộc ám của cục, chủ nhân tiên danh hậu lợi, lợi tùy danh lai. Ở cổ đại, đến đây thường thường tiên do khoa bảng, sau đó làm quan làm giàu. Ở hiện đại, độc danh giáo xuất thân chính vụ quan cũng có thể nhập đến đây cách cục trong vòng.

“Nhật nguyệt cùng lâm” phi chính cách

Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Lời chú thích nói: “Như mạng an xấu cung, nhật nguyệt ở vị; mệnh an vị cung, nhật nguyệt ở xấu, vị của cùng lâm là cũng. Bí nói: Nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung, bính niên nhân gặp phúc thịnh vượng. “

Về thái dương Thái âm, đẩu số có thật nhiều cách cục và đặc thù suy đoán đều và của hữu quan. Như an mệnh ở xấu, xấu cung Thái âm thái dương, vị của “Nhật nguyệt tịnh minh” . Tam phương tứ chính được Thái âm thái dương, vị của “Nhật nguyệt sẽ rõ”, Thái âm thái dương ở riêng thìn tuất nhị cung, vị của “Thềm son quế mộ”, giai kỳ lệ cũng. Loại này cách cục, thực sự vô lý, nhược miễn cưỡng được thông qua, cũng cần phải gia rất nhiều mang vào điều kiện.

Hôm nay cái này “Nhật nguyệt cùng lâm” cách cục cũng thế, mặc dù lời chú thích lánh tường bí quyết, phảng phất thập phần trân trọng, trên thực tế cũng gò ép cách cục mà thôi.

Nhược tựu mệnh cục tinh hệ bản thân mà nói, phàm xấu vị Thái âm thái dương, thì đối cung tất vô chính diệu, cho nên đối cung chỉ có thể tá tinh. Cổ nhân có bí quyết nói: “Mệnh vô chính diệu, nhị họ diên sinh” . Trong trường hợp đó dùng cái gì độc đến đây cách rồi lại “Quan cư Hầu bá” cũng? Do là đủ biết lẻ loi toái thối khứ cứng rắn nhớ khẩu quyết và phú văn các loại, dựa vào làm phán đoán, thực sự vô ích, không bằng nghiên cứu tinh hệ cực kỳ phản ứng, nếu có thể hiểu thấu, thì bí quyết cũng ở trong đó vậy.

Dĩ xấu vị cung nhật nguyệt mà nói, vị cung so sánh thắng, dĩ lúc này thái dương còn có dư huy cũng; nhược xấu cung người, thì thái dương không ánh sáng, ánh trăng mặc dù tốt cũng chủ thụ liên luỵ. Đến đây tổ tinh hệ tính chất phức tạp, phản ứng cũng mẫn cảm, kỳ tường có thể tố tác phẩm kém cỏi của tôi (tức “Đào tạo sâu giáo trình” ).

“Cự cơ” sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt

Cự cơ đồng cung, công khanh vị.

Lời chú thích nói: “Như tân ất sinh ra an mệnh mão cung, hai sao thủ mệnh canh gặp xương khúc tả hữu, thượng cách. Như bính sinh ra thứ hai, đinh sinh ra cũng bình thường. Còn lại cung phân, không ở chỗ này luận. “

Đến đây cách đơn giản dĩ “Cự tung” được lộc là quý. Cái tân nhân thì cự môn hóa lộc, ất nhân thì thiên cơ hóa lộc, mà lại năng lực cùng hội lộc tồn, cách thành điệt lộc.

Nhược bính sinh ra, thì thiên đồng hóa lộc lai hội; đinh sinh ra, Thái âm hóa lộc, tá nhập đối cung lai hội, là đều hợp cách. Duy trong đó đinh thế nhân cự môn tất đồng thời Hóa kị, bởi vậy liền có khuyết điểm (sai ai ra trình diện đồ 25 lệ nhất tới lệ tứ).

“Cự cơ” tinh hệ vốn có liền có khuyết điểm. Cổ bí quyết nói: “Thiên cơ và cự môn đồng cung mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng” ;”Cơ cự dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.” về phần nữ mệnh, canh thuyết “Thiên cơ cự môn là phá đãng”, kỳ thực nam mệnh cũng có loại này tính chất, “Thối tổ tự hưng” cũng liền ý nghĩa phá đãng.

Là cho nên “Cự cơ” tinh hệ, không thích nhất Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng triền, như triền liền tăng cường “Phá đãng” đặc tính, nếu có thể thành gia, vãn tuổi cũng đa tai bệnh.

Về phần có hay không năng lực vị chí công khanh, thì thực cần phải thị xương khúc, phụ bật chờ cát diệu, như nhau lời chú thích sở lục. Cổ nhân không rõ ràng danh mão cung của “Cơ cự” là “Cơ cự cùng lâm cách” . Thực cần phải tế gia phân biệt.

Nhưng mà mão cung “Cơ cự” có một chút lại có thể khẳng định, tức là am hiểu quyền biến, vừa phú khẩu tài, đến đây có thể coi là ưu điểm. Duy nếu có sát cùng triền, thì thường thường biến thành phù khoa. Vì vậy cách cục thực sự biến hóa quá nhiều, bất khả câu nhất.

“Hỏa tham” “Linh tham” chính cách

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên.

Lời chú thích nói: “Như thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, giá trị của là vì nhập miếu, ứng với dựa vào đến đây phán đoán. Như gia cát, duy tử thìn nhị cung tọa thủ Vưu Giai. Mậu kỷ sinh ra hợp cách. “

Đến đây dĩ thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, cập tử cung thái độ làm người miếu. Trung Châu phái thì chỉ muốn tứ mộ cung là nhập miếu. Tử ngọ là vượng địa. Cho nên luận “Linh tham cách cục” . Thực cận tứ mộ cung thủy nhiên. Đến đây tức cổ bí quyết sở nói: “Tham lang linh hỏa tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý” .

Phú văn nhưng nói “Tham linh tịnh thủ”, thực chất “Tham sống mái với nhau thủ” cũng thế. Phú văn giới hạn trong thể tài, cho nên cận nói linh tinh nhĩ.

Tham lang vu thìn tuất xấu vị tứ cung, đúng là vu vũ khúc tham lang dẫy. Vu xấu vị cung, “Vũ khúc tham lang” cùng độ; vu thìn tuất cung, thì vũ khúc và tham lang tương đối. Nhược tham lang cùng triền hỏa linh, thì là “Hỏa tham” hoặc “Linh tham” chính cách. Nhược hỏa linh nhưng triền vũ khúc, thì là đặc biệt.

Nhưng mà “Vũ tham” cùng độ, so với vũ tham tương đối có thật nhiều khuyết điểm. Như cổ bí quyết nói: “Vũ khúc tham lang đồng cung, tiên bần hậu phú.” vừa nói: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.” có người nói rằng: “Tham lang vũ khúc đồng cung, lấn công tai nạn và rắc rối.” như thế đều là. Là cho nên đồng dạng là nhập miếu, giống nhau dưới tình hình xấu vị không bằng thìn tuất. Duy “Hỏa tham” cập “Linh tham” cách, thì hết lần này tới lần khác là xấu vị trội hơn thìn thủ.

Năng lực thành chính cách, cần phải trừ nổi giận hoặc nhất linh ngoại, dư sát tức không gặp, kiêm thả không gặp Hóa kị, là thì chủ tất đột phát. Nhược canh sai ai ra trình diện xương khúc phụ bật, thì vừa không được giới hạn trong phát tài, có thể công thành danh lập (sai ai ra trình diện đồ 12).

Thiên khôi thiên việt thụ dẫn

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương.

Lời chú thích nói: “Như thân mệnh tọa khôi, đối cung thiên việt; thân mệnh tọa việt, đối cung thiên khôi, là vị tọa hiền hướng quý. Canh hội cát hóa, kỳ quý tất vậy. “

Phú văn đến đây điều nội dung rất đáng giá thảo luận. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thiên khôi thiên việt cận vi phụ diệu, có thể coi là thụ dẫn gặp gỡ, là cho nên cũng không chuyên phần kết cách. Thế nhưng đời Minh sau đó, bát cổ khoa cử trở thành sĩ tử đường ra duy nhất, sĩ tử Vì vậy liền nặng “Sao Khôi”, tương truyền sao Khôi y chu y, trì bút son, điểm thiên hạ kiểu Trung Quốc sĩ tử tính danh. Có đến đây đồn đãi, thuật sĩ liền tương “Thiên việt” gán ghép là sao Khôi, Vì vậy khôi việt nhị diệu liền cũng vu suy đoán đẩu số thì đặc biệt được coi trọng, dụng của dĩ phán đoán khoa danh.

Cái gọi là “Cái thế văn chương”, kỳ thực tức là thủ “Sao Khôi” ý, thực không quá mức sâu để ý.

Trung Châu phái nhược khán văn chương, nhất định tiên khán xương khúc, cái văn xương văn khúc thủy là “Khoa văn chư diệu” cũng. — văn diệu chỉ hóa khoa, văn xương, văn khúc; thiên tài, long trì, phượng các; khoa danh chư diệu thì là tam hợp, bát tọa; ân quang, thiên quý: Thai phụ, phong cáo; thiên quan, thiên phúc. Hai người vừa hợp xưng khoa văn chư diệu, giai chủ khoa bảng và văn chương. Nhược chuyên thị văn chương, thì nhưng khán văn diệu làm sao.

Là cho nên tọa quý hướng đắt tiền cách cục (huynh đồ 26), nhược vị suốt đời dễ được bị người dẫn kỳ ngộ thì có thể, nhược định của là “Cái thế văn chương” thì không thể nào. Tuy rằng vu khoa cử thời đại, bị người dẫn tri ngộ, cũng dễ trung tâm thử, nhưng đến đây lại vị tất và văn chương hữu quan. Đến đây cách nhược khôi việt ở riêng tam hợp vị mà không phải là tương đối, thì không phải vậy.

“Lộc mã cùng bôn ba” bao thuở phát

Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự.

Lời chú thích nói: “Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, giá trị thiên lộc thiên mã tọa thủ cung mệnh, canh tam hợp cát hóa thủ chiếu, dựa vào đến đây phán đoán. Gia sát điều không phải. “

Đến đây bất quá là lộc mã cùng bôn ba cách cục. Thiên mã duy tọa dần thân tị hợi tứ sinh vị, cho nên phàm lộc mã cùng bôn ba, tất phi ở đây tứ cung an mệnh bất khả. Lộc tồn cũng duy ở đây cung nhập miếu, bởi vậy thành cách.

Lộc mã cùng bôn ba chính cách, là lộc mã đồng cung, mà lại đến đây cung tức là cung mệnh. Nhược lộc mã ở cung thiên di, thì phải không chính cách. Duy cũng lợi thiên di làm giàu, là vì ly hương phát tích hiện ra.

Nhưng nếu cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, mà cung thiên di sai ai ra trình diện mã, này ắt là có thể nói toàn bộ phi lộc mã cùng bôn ba, trái lại khả năng biến thành động nhu bất tương nên. Thảng cung mệnh thiên mã mà cung thiên di sai ai ra trình diện lộc, là cũng không phải đến đây cách, tất là rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra (sai ai ra trình diện đồ 27 lệ nhất tới lệ tứ).

Vô luận có được hay không cách, phàm lộc tồn thiên mã đồng cung hoặc đối chiếu, phải đi tới hội nguyên cục lộc mã, mà lại năng lực “Điệt lộc”, “Điệt mã” vận. Sau đó thủy chủ chợt thịnh vượng. Ví dụ như nguyên cục thân cung thủ mệnh, lộc mã cùng triền, thì về phần vận hoặc thìn vận, tái kiến đại vận lộc tồn thiên mã ở dần cung. Xung chiếu nguyên cục lộc mã. Như thế là được thành cự phú, đến đây tức phú văn cái gọi là “Kinh người biệt thự” ý.

Nếu không có lộc tồn xung điệt, hóa lộc cũng có thể, duy thiên mã thì ắt không thể thiếu. Thảng vô “Điệt lộc mã” vận hạn, đến đây cục giảm đi màu sắc.

Nhược lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, vô thiên mã, bất quá thần giữ của nhĩ. Thảng thiên mã chỉ thủ cung mệnh, vô lộc, thì ngại nhân sinh quá mức biến động, trái lại không vì tốt.

“Tả phụ văn xương” phi cách cục

Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa; tham lang Hỏa Tinh phùng miếu vượng, danh trấn chư bang.

Lời chú thích vị “Tả phụ” cú nói: “Đến đây hai sao thân mệnh tọa, canh tam phương cát củng, dựa vào đến đây phán đoán. Như gia sát kiếp không, cũng không phải. “

Lời chú thích vị “Tham lang” cú nói: “Như thìn tuất xấu vị tứ cung an mệnh, giá trị đến đây thượng cách. Tam phương cát hóa tịnh chiếu, vưu mỹ. Như mão cung an mệnh vô sát, thứ hai. Như Tứ Sát kiếp không, không được cát cũng. “

Đẩu số tinh diệu chú ý phối hợp, như tả phụ phối văn xương, phối thiên khôi, mà hữu bật thì phối văn khúc, phối thiên việt. Đây là lục cát diệu phối hợp. Nhược kình dương phối Hỏa Tinh, đà la phối linh tinh, có thể giảm hung, hoặc thậm chí chuyển hóa kỳ hung tính, này ắt là là Tứ Sát diệu phối hợp. Năng lực thành phối hợp, thường thường liền còn gọi là cách cục. Đến đây đãi đẩu số gia của chế tạo, nhiên thực không bằng Trung Châu phái của luận tinh hệ cũng, thành tinh hệ thì khác cục đã ở trong đó vậy.

Tả phụ văn xương cách cục, kỳ thực nhưng luận tinh hệ kết cấu đã có thể. Tả phụ là phụ diệu, văn xương là tá diệu. Phụ diệu mang tới chỗ tốt bị kéo, như bị người dẫn; tá diệu thật là tốt chỗ thì chủ động, như đọc sách thông minh, nhưng cũng phải đi độc, ngô thì liền vẫn như cũ không biết chữ.

Là cho nên đương tả phụ văn xương đồng cung là lúc, phụ tá tinh diệu đã rồi đủ, bởi vậy, do chủ quan nỗ lực hơn nữa khách quan trợ lực và kỳ ngộ, nhân sinh liền tự nhiên dễ thành công.

Nhiên đến đây cách cục phải đồng thời canh hội hữu bật, văn khúc, sau đó tả phụ, văn xương mới có lực. Về phần phụ tá chư diệu, cần phải tạ chủ tinh sau đó thủy năng lực phát huy kỳ công năng (sai ai ra trình diện đồ 28), đến đây canh không nói chơi.

Về phần “Hỏa tham cách”, đã tường tiền thuyết.

Cự nhật đồng cung truyền lại có sai lầm

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, giá trị đến đây vô sát thiên không, thượng cách. Thân cung thứ hai. Tị hợi không vì mỹ. Như tị có nhật thủ chiếu, hợi có cự môn, thượng khác; tị có cự môn, hạ cách. Thân có nhật thủ mệnh, dần cự lai triêu người cũng thượng cách; dần có nhật thủ mệnh, thân có cự lai triêu người, bình thường người. “

Đoạn này lời chú thích có thể nói không có nhận thức, nghi “Thân có nhật thủ mệnh” cú dưới nhất tiết, là người ngông cuồng sở gia.

Xấu hổ phàm thân dần lưỡng cung sai ai ra trình diện thái dương, thì tất là “Thái dương cự môn” đồng cung. Là thì há có thể thân cung tọa thái dương thủ mệnh, dần cung cự môn lai triêu: Dần cung tọa thái dương thủ mệnh, thân cung cự môn lai triêu ư?

Vọng đổi nhân, kỳ thực liên tinh hệ kết cấu nguyên tắc căn bản cũng không biết, chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, vọng tác phê bình chú giải, không biết không nghĩ qua là liền lọt để. Do là cũng biết, đẩu số tiệm chảy vào giang hồ lúc, thực sự làm cho làm rất nhiều cải biến, sở hữu cải biến, đều do bất minh nguyên ý của quá. Biên trước đây, khả năng chỉ có bộ phận bí quyết pháp truyền lưu, sau đó dần dần xuất hiện sao bản, Vì vậy biên là , cho đến đời Thanh, thì chỉnh lý là , nhưng thì thủy chung truyền lưu vu mân tỉnh, lại truyền lưu vu phương bắc, bắc phái nam phái chi biệt, đó là hơn thế.

Cự nhật đồng cung phải thái dương miếu vượng, là cho nên dần cung liền bỉ thân cung hảo. Đồng lý, tị hợi lưỡng cung thái dương cự môn tương đối, tự cũng dĩ thái dương cư tị cung là mỹ.

Cự môn thái dương tuy có thể cấu thành cách cục, nhưng cũng phải sai ai ra trình diện lộc quyền khoa chờ cát hóa thủy tốt. Thư sinh nhân, thái dương vưu cần phải bách quan triều củng (sai ai ra trình diện đồ 29).

“Tử Phủ triêu viên” khiên cưỡng gán ghép

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Lời chú thích nói: “Như dần cung an mệnh, ngọ tuất Tử Phủ lai triêu; thân an mệnh, tử thìn Tử Phủ lai triêu, là vì nhân quân phỏng thần của tượng, kỳ cách cũng. Canh gặp lưu lộc tuần phùng, tất nhiên vị chí công khanh. Như thất sát ở dần thân tọa mệnh người, cũng thượng cách. Gia Hóa kị gia Tứ Sát, bình thường của luận. “

Cái này cách cục. Nguyên dĩ thất sát tọa trung tâm dần, triêu Tử Phủ là chính cách, tức cái gọi là “Thất sát triêu đấu” . Đến đây cách dĩ được lộc là quý, sai ai ra trình diện sát là bại cục, sở dĩ khó có được thuần mỹ.

Lầm là “Tử Phủ triêu viên”, là được là tử vi Thiên phủ khứ triêu thất sát, tịnh không hợp lý. Hậu nhân miễn cưỡng dụng “Nhân quân phỏng thần” để giải thích, trong trường hợp đó cũng không năng lực xưng là “Triêu” cũng. Cái triêu tức là “Triều kiến”, nhược nhân quân phỏng thần thì bất năng xưng là triều kiến. Do là cũng biết thầy bà lung tung an danh, áp đặt giải thích của lậu.

Bởi lầm định rồi “Tử Phủ triêu viên” tên. Bởi vậy liền tương tử ngọ cung tử vi, cùng với thìn tuất cung “Liêm trinh Thiên phủ”, hội hợp dần thân cung “Vũ khúc thiên tướng”, cũng cấu của là Tử Phủ triêu viên, này ắt là toàn bộ thuộc về khiên cưỡng gán ghép.

Phàm “Tử Phủ” thực vô triêu viên của để ý, cái “Viên” là chỉ tử vi viên, là vì đế tọa, cho nên có thể có “Phủ tướng triêu viên”, là Thiên phủ thiên tướng triêu tử vi. Như lời chú thích sở cử của lệ, tử ngọ cung tử vi, được thìn tuất cung “Liêm phủ” cập trung tâm dần cung “Vũ tướng” lai triêu, tức là đồng loạt.

Đẩu số chảy vào giang hồ lúc, mỗi đa chỉ tốt ở bề ngoài của luận, bản cách tức là đồng loạt.

Tam cát hóa cục thay đổi cách

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn.

Tương truyền cá chép quá Hoàng Hà, tới vũ môn, tam cấp lãng hậu nhảy mà qua, cá chép mặc dù hóa long. Là cho nên vũ môn cũng xưng là long môn. Mà “Long môn tam cấp lãng” . Liền cũng do bình dân đột nhiên được khoa danh, lên sĩ hãy chúc mừng ngữ.

Lời chú thích nói: “Thiên di, tài bạch, quan lộc tam phương củng là cũng. Hoặc cung mệnh có hóa khoa lộc quyền, tam phương thủ chiếu, vô sát, cũng thế vậy. “

Đến đây tức cái gọi là khoa lộc quyền sẽ thay đổi cách. Thay đổi cách người, không cầu tam cát hóa cùng hội, nhưng được nhị cát hội hợp, cũng đoán đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy liền có “Lộc quyền”, “Khoa quyền”, “Lộc khoa” chờ cát hóa tổ hợp. Đối với mỗi một tổ hợp, giai gia dĩ phù hợp tính chất hình dung, do là liền tạo thành cách cục. Kỳ thực nhược cận dựa vào tinh hệ để phán đoán, liền cũng có thể nắm giữ kỳ tính chất, thực không cần câu nệ vu các loại cách cục tên gọi cũng.

Dựa vào lời chú thích sở nói, phàm tam phương tứ đang có hóa khoa, hóa quyền. Thì thôi cơ bản hợp cách, vô sát, chỉ là ảnh hưởng cách cục điều kiện mà thôi (sai ai ra trình diện đồ 30). Nhược dựa vào Trung Châu phái căn cứ tinh hệ nhận định, thì có thể đem cát hóa và sát diệu cùng phán đoán, như thế thì ứng với càng thêm chuẩn xác.

Dĩ khoa quyền đối củng của cho nên, là cho nên hứa là công danh được lợi. Dựa vào Trung Châu phái, thì ứng với chỉnh thể nghiên cứu khoa văn nặc diệu. Về đến đây chư diệu, tiền đã thuật cập, không được chuế. Yếu nói của, nhược cận hóa khoa mà vô xương khúc, hoặc chỉ có xương khúc mà vô hóa khoa, thì giai chủ hiếu học thành công, vị tất nhất định công danh thành tựu. Do là cũng biết, phải khoa danh chư diệu và văn diệu hội hợp, thủy vì xác thực.

“Nhật nguyệt tịnh minh” có nhị thuyết

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện.

Lời chú thích nói: “Xấu cung an mệnh, nhật tị, nguyệt dậu lai triêu, là tịnh minh. Tân ất sinh ra hợp cách. Như bính sinh ra chủ quý. Đinh sinh ra chủ phú. Gia sát thiên không kị bình thường. “

Đến đây cách cục có lưỡng thuyết —

Như nhau lời chú thích sở nói, là xấu cung an mệnh, tị dậu lai hợp, lúc này thủ cung mệnh tinh diệu là trời lương ngồi một mình. Nhưng đến đây cách cục thực sự ứng với xưng là “Nhật nguyệt chụp ảnh chung” .

Thứ nhất là xấu vị nhị cung “Thái dương Thái âm” cùng độ, này ắt là cái gọi là “Tịnh minh” .

Dựa vào Trung Châu phái, hai người giai phải không đặc biệt cách cục.

Dĩ truyền lưu mà nói, thì dĩ thủ hậu người nói là đa. Cho nên vu đàm cách cục thì, vương đình chi cũng thủ hậu thuyết mà nói của (đến đây tường thấy ở quyển sách đệ tam sách). Nay thì mà lại thủ tiền thuyết pháp mà nói.

Dựa vào nói vậy pháp, cận xấu cung thiên lương ngồi một mình người là, vị cung điều không phải. Cái nhược ở vị cung, thì nhật ở cống cung là thất huy, nguyệt ở mão cung tên là trái lại bối, này ắt là bất năng xưng là “Tịnh minh” .

Thiên lương ở xấu, được thái dương ở tị, có thể giải thiên lương cô hình của tính. Vì vậy cũng có thể xưng là tốt đẹp chính là tinh hệ kết cấu. Nhiên kỳ chỗ tốt cũng không hơn, nhược vị năng lực “Tá cửu trọng vu nghiêu điện”, thì vị miễn quá khen.

Vị tân ất nhân hợp cách. Tân nhân lộc tồn tại dậu, cho nên tốt; về phần ất nhân, Thái âm Hóa kị, hiển nhiên không hợp. Bính nhân Thái âm hội lộc tồn cập hóa lộc, ứng với chủ phú; đinh nhân thì Thái âm hóa lộc, cũng – nên phong phú; theo kỳ mạch lạc, đơn giản cũng dĩ được lộc là tốt ý nhĩ (sai ai ra trình diện đồ 31 lệ nhất tới tam).

Phủ tướng triêu viên hữu hạn chế

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia tham lộc.

Lời chú thích nói: “Tam chụp ảnh chung lâm, canh gặp Bản cung cát đa, thân mệnh vô bại, là vì phủ tướng triêu viên của cách, phú quý tất vậy. Bí nói phủ tướng triêu viên cách cực mạnh, xuất sĩ làm quan đại cát xương. “

Lời chú thích sở nói, vị miễn thái giản. Nhược phàm Thiên phủ thiên tướng ở tam hợp cung vị chiếu đến, tức là phủ tướng triêu viên, thì hợp cách người có thể nói chỗ nào cũng có. Tư liệt như sau —

Tử vi ở tử ngọ, “Liêm phủ” ở thìn tuất, “Vũ tướng” ở thân dần lai hội chiếu.

Tị hợi cung vô chính diệu, đối cung “Liêm tham” Thiên phủ ở dậu mão, thiên tướng ở xấu vị cung lai hội chiếu.

Thìn tuất cung vũ khúc, “Tử Phủ” ở thân dần, “Liêm tướng” ở tử ngọ lai hội chiếu.

Mão dậu cung vô chính diệu, đối cung “Tử tham”, Thiên phủ ở vị xấu, thiên tướng ở hợi tị cung lai hội chiếu.

Liêm trinh ở thân dần, “Tử tướng” ở thìn tuất, “Vũ phủ” ở tử ngọ lai hội chiếu.

Xấu vị cung vô chính diệu, đối cung “Vũ tham” Thiên phủ ở tị hợi, thiên tướng ở dậu mão lai hội chiếu.

Như thế, đẩu số mười hai một cơ bản bàn, có thể nói một có một vô phủ tướng triêu viên của cách. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thì chỉ có tử vi ở tử ngọ, “Tử tham” tá nhập mão dậu lưỡng chủng tình hình, có thể xưng là phủ tướng triêu viên, viên tức tử vi viên của vị, hai người trong, vừa trước đây người là chính cách. Tử ngọ tử vi, thì dĩ ngọ cung người là quý. Nhưng mà nhược càng không phụ tá triêu củng, thì cũng không tất làm quan xuất sĩ.

“Minh châu rời bến” đa khuyết điểm

Tam hợp minh châu sinh vượng địa, dao bộ mặt trăng.

Lời chú thích nói: “Vị cung an mệnh, nhật mão nguyệt hợi lai triêu, là minh châu rời bến, định chủ tài quan song mỹ. Như thìn nhật thủ mệnh, thủ nguyệt đối chiếu; thủ nguyệt thủ mệnh, thìn nhật đối chiếu, cũng chủ đắt vô cùng. “

Đến đây cách kỳ thực cân “Nhật nguyệt tịnh minh” cách tương tự, giai thủ nhật nguyệt đều nhập miếu lai hội cung mệnh, bởi vậy là quý.

Bản cách tên là “Minh châu rời bến”, thì nhân vị cung vô chính diệu, trống rỗng, cho nên dụ của là hải, mà vào miếu nhật nguyệt lai hội, thì vị của là minh châu. Lý bạch thơ nói: “Trên biển sinh trăng sáng”, kỳ ý cảnh tự của.

Nhiên dựa vào đến đây cách cục, nhân cung thiên di là “Thiên đồng cự môn” . Dựa vào Trung Châu phái suy đoán của lệ, vô chính diệu thì cần phải tá tinh an cung, vì vậy cách cung mệnh tuy không chính diệu, kỳ thực tá tinh thì cũng có, vu suy đoán thì nhưng cần phải tường tá tinh của tính chất, bất năng nhân lai hội chiếu của thái dương Thái âm miếu vượng, tức mậu mậu nhiên cho rằng nhất định khoa danh đắc ý.

“Thiên đồng cự môn” tinh hệ, có thật nhiều khuyết điểm, vô luận thiên đồng Hóa kị, hay là cự môn Hóa kị, đều dễ gây chuyện, nặng thì thành kiện tụng. Tung không thay đổi kị, bản thân cũng dễ chiêu đố kỵ, bị người đùa giỡn thủ đoạn, lộng âm mưu, gặp sát càng sâu. Là cho nên đối “Minh châu rời bến” của khác (sai ai ra trình diện đồ 32), không nhỏ tâm phán đoán bất khả.

Về phần lời chú thích thủ thìn tuất nhị cung nhật nguyệt đối chiếu, dĩ nhật nguyệt giai nhập miếu là quý, này ắt là đã phi “Tam hợp minh châu sinh vượng địa” ý, đơn giản thủ nhật nguyệt đối củng là mỹ. Đến đây cục nên sai ai ra trình diện khoa quyền, không lắm tồn hóa lộc, nhưng ưa hội lộc tồn (sai ai ra trình diện đồ 33). Nhiên lời chú thích đến đây đoạn, tất là hậu đại thuật sĩ thêm vào, phụ với “Minh châu rời bến” lúc nhĩ.

Tay nghề nhân cập lại viên của mệnh

Thất sát phá quân nên ra ngoài, cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.

Tiền cú chú nói: “Đến đây hai sao hội thân mệnh vu hãm địa, chủ tay nghề an thân, xuất ngoại khả dã. “

Hậu cú chú nói: “Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ phương chuẩn, là đao bút công danh đã có thể, nếu không có bốn sao, ba người khó thành. “

Phú văn ngôn thất sát vượng quân tinh tay nghề. Nên ra ngoài, là chỉ cư hãm địa người mà nói. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thất sát rơi vào mão cung, dậu cung cũng không tốt; phá quân thì rơi vào dần thân tị hợi dậu cung. Cư hãm địa có sát, các loại tay nghề. Thất sát vưu chủ thao đao. Cái gọi là các loại tay nghề, tức cổ đại thợ kim hoàn thợ rèn ngọc tượng các loại, cũng có thể làm giàu, bất quá địa vị xã hội không cao mà thôi.

Về kỳ tường, có thể tham khảo đệ tam sách “Cổ bí quyết” .

Về phần “Cơ nguyệt cùng lương” cách cục, dĩ cư dần thân nhị cung người là chính cách.

Ở dần thân cung, “Thiên cơ Thái âm” cùng độ, hội thìn tuất cung thiên đồng, và tử ngọ cung thiên lương. Hai người trung tâm vừa dĩ thân cung an mệnh người là tốt, nhân Thái âm cư thân danh “Thiên hoàng”, chủ nhân cơ mưu giỏi thay đổi, mà phúc lộc dầy nặng. Nhược Thái âm cư dần, thì danh “Thiên muội” . Kỳ giỏi thay đổi thực xuất phát từ dao động, cho nên thua cũng.

Mà lại thân là cung mệnh thì, thái dương tất chính ngọ, có thể người áp giải phạm nhân cung thiên lương của lãnh, vu dần là cung mệnh thì. Thái dương ở tử thất huy, là bất năng cứu tế thiên lương. Cho nên “Cơ nguyệt cùng lương” thực chỉ phải nhất cung, có thể do người phụ trách văn thư phát phú vinh thân. Còn lại các cung, tung bốn sao đủ hội, mặc dù quyền biến tính chất không thay đổi, nhiên cũng nan do sử viên dậy thì. Nhược thành phú cục, thì cần phải nguyên cục vận hạn giai sai ai ra trình diện mỹ lộc (sai ai ra trình diện đồ 34).

Thổ tinh nhập miếu nhân cao quý

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ, phủ tuất, nhật mão thìn tị, nguyệt dậu tuất hợi, vừa hóa lộc quyền khoa tọa thủ thân mệnh là cũng. Như gia sát thiên không kị điều không phải. “

Câu này phú văn, kỳ thực tức tẫn nặng chủ tinh thủ mệnh ý.

Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhật sinh ra dĩ thái dương là việc chính tinh, dạ sinh ra ất Thái âm là việc chính tinh. Cung mệnh sai ai ra trình diện chủ tinh, sau đó phương luận đến đây cách. Nói cách khác, nhược dạ sinh ra đại dương tác cung mệnh, nhật sinh ra Thái âm tác cung mệnh, mặc dù hội cát hóa ngôi sao cũng không là.

Dựa vào Trung Châu phái thuyết pháp, phàm phùng chủ tinh thủ mệnh người, vô luận kỳ gặp gỡ như a. Tổng đái điểm cao thượng khí chất, hoặc có tương đương địa vị, tới kỳ gặp gỡ, thì đương tường vận hạn mà định, cập do nguyên cục sở hội tinh diệu mà định kỳ cao thấp.

Nhưng nếu nguyên cục tinh diệu quá mức kém, sát kị giao xâm, thì trong công tác tuy có thể một mình đảm đương một phía, lại vị tất có thể thành công, mà cao thượng khí chất cũng khả năng lưu là tà tịch, hoặc tự cao tự đại, nhân sinh trái lại có vẻ có điểm cô lập.

Tiền đã nhiều lần đề cập, phàm chủ tinh thủ mệnh, phải sai ai ra trình diện bách quan triều củng là tốt. Dĩ tử vi làm thí dụ, nếu không có bách quan triều củng, là thì là không cầm quyền cô quân, chủ cô lập; nhược sai ai ra trình diện sát kị giao xâm, thì tên là vô nói của quân, có thể đái tà tịch. Tử vi như thế, còn lại chủ tinh sờ không thể và đến đây xem thêm.

Phú văn nhắc tới chủ tinh thủ triền cung phân, là chỉ kỳ bị vây trạng thái tốt nhất mà nói, đến đây vừa phải có biết.

Nhật nguyệt đồng cung là ngụy cách

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Lời chú thích nói: “Xấu lai an mệnh. Viết nguyệt hóa khoa lộc tọa thủ là cũng. Như vô cát hóa, mặc dù nhật nguyệt đồng cung không vì mỹ cũng. Bí nói: “Nhật nguyệt xấu vị trúng mục tiêu phùng, tam phương vô cát phúc vô sanh, nhược hoàn cát hóa mới là mỹ. Phương diện quyền uy phúc lộc tăng. “

Vu xấu vị cung, thái dương Thái âm cùng độ. Ở xấu cung, Thái âm vượng mà thái dương hãm, ở vị cung, thái dương vượng mà Thái âm hãm, là cho nên lưỡng vô toàn bộ mỹ, trái lại không bằng nhật nguyệt hội hợp khả năng được lưỡng giai miếu vượng.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, giang hồ lại thiên về thái dương Thái âm tương đối bỉ đưa, tịnh dựa vào đến đây thành lập các loại cách cục, đồng thời xảo lập các loại danh mục, chính xác vô vị cũng.

Đến đây cách bởi cung mệnh chính diệu có khuyết điểm, là cho nên cũng không phải là cao cách. Nhiên cũng có nhỏ bé phân biệt —

Như thư sinh nhân, dĩ thái dương là việc chính tinh, cho nên an mệnh vị cung so sánh tốt. Lúc này thái dương còn ở vượng cung cũng.

Đồng lý, như dạ đối đãi thì ất Thái âm là việc chính tinh, cho nên an mệnh xấu cung so sánh tốt, lúc này Thái âm cũng ở vượng cung cũng.

Về phần lời chú thích sở nói, phải khoa lộc tọa thủ thủy tốt, này ắt là vô lý, cái nhược như thế. Thì cận được mậu năm sinh ra hợp cách, dĩ thái dương bỉ khoa, đại âm hóa quyền cũng. Nhưng mà nhưng phi khoa lộc nhị cát hóa. Mà lại lộc tồn vĩnh không vào tứ mộ cung, là thì xấu vị cung càng không lộc tồn bổ cứu. Làm sao có thể như lời chú thích sở nói, năng lực thành “Nhất định là Phương bá công” của cách cục cũng?

Do là cũng biết đến đây phú văn thực sự khiếm để ý, đơn giản là giang hồ truyền lưu nghe nhầm đồn bậy của bí quyết mà thôi.

Thiên lương phiêu đãng có ác tính tốt

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.

Lời chú thích nói: “Tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, mà thiên mã đồng cung. Hoặc giả rơi vào hỏa la thiên không cướp. Dựa vào đến đây phán đoán. “

Thiên lương rơi vào tứ trường sinh trung tâm của tị hợi thân ba, mà tứ trường sinh vị vừa vừa là trời mã ở nơi, cho nên lạc hãm thiên lương liền cực dễ cân thiên mã đồng cung, hoặc tương đối chiếu.

Thiên lương bản thân có chứa cô khắc hình kị màu sắc. Lạc hãm thì càng sâu, vu tam hãm cung, vừa dĩ tị cung là quá mức. Bởi vậy định vì phiêu đãng cũng có thể, cùng hội thiên mã, tự nhiên càng thêm gia phiêu đãng (sai ai ra trình diện đồ 35).

Thiên lương vu tị hợi cung, tất cùng trời cùng tương đối; vu dần thân cung, tất cùng trời cùng cùng độ. Thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, sở dĩ mặc dù phiêu đãng lại cũng không tất bất năng hưng gia. Cường điệu phiêu đãng, thì cận có thể nói ra một bên, không ra tốt một mặt.

Mà lại người hiện đại bất đồng cổ đại, cổ đại xa xứ là thuộc bất đắc dĩ việc, mà người hiện đại ly hương, đã thuộc bình thường, là cho nên đối “Phiêu đãng” định nghĩa, thực cần phải một lần nữa chỉnh lý.

Lời chú thích vừa nói, thiên lương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, đà la, Địa kiếp, địa không cũng dựa vào đến đây phán đoán. Này ắt là bất đồng thiên mã. Cái là thuộc lưu lạc tha hương, lại không có làm số phận. Hơn nữa lúc nào cũng có bị buộc ly hương thanh huống, là thì có thể nói làm ác tính “Phiêu đãng” .

Vu tị hợi thân tam cung, cũng có tỉ mỉ phân biệt, cùng ngày lương ở giờ Tỵ, thái dương ở xấu;”Thiên lương thiên đồng” ở thân cung thì, thái dương ở tuất, là giai bất năng giải trừ thiên lương cô khắc hình kị; duy thiên lương ở hợi cung thì, thái dương ở vị, là thì thái dương còn có dư huy, có thể hóa giải. Cho nên tam cung thiên lương, nhất định hợi cung là tốt.

Liêm trinh thế nào mới có thanh danh

Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa.

Lời chú thích nói: “Sát vị Tứ Sát cũng. Như mão cung an mệnh giá trị của, chủ quý, cũng nên tam hợp chiêm củng là cũng. Gia sát bình thường, hoặc ở mạt thân nhị cung tọa mệnh, vô sát cũng cát. “

Liêm trinh triền mão cung, là “Liêm trinh phá quân” cùng độ, mà phá quân ở đây thì là vượng cung, nhược ở dậu cung, thì phá quân lạc hãm, cho nên mặc dù đều là “Liêm phá” tinh hệ, dậu quan thực không bằng mão cung cũng.

Giá tổ tinh hệ, hội “Tử vi thất sát”, vừa hội “Vũ khúc tham lãng”, tinh diệu tính chất cường liệt, hơn nữa tương đương mẫn cảm, cho nên nhược hội hóa khoa lộc quyền là lúc, đương nhiên có thể đạt tới “Thanh danh lan xa” cảnh giới. Nhưng mà cũng chính bởi mẫn cảm, là cho nên liền không thích hợp sai ai ra trình diện sát, sai ai ra trình diện sát thì dễ khởi thua phản ứng.

Về phần thuyết vị thân nhị cung cũng cát, kỳ thực vị cung “Liêm trinh thất sát”, tự thành cách cục, đến đây đã thấy lánh thiên theo như lời. Thân cung liêm trinh chế ngọ cung thất sát, cũng sai ai ra trình diện tiền thuyết, độc giả có thể tham khảo hai mươi tứ trang.

Nói ngắn lại, liêm trinh quá mức không thích hợp lạc hãm, là cho nên kị cư tị quan, cũng không nhện cao chân ngọ mão dậu tứ đào hoa cung.

Hoặc vấn, dùng cái gì phú văn lại đặc biệt đưa ra mão cung “Liêm phá” cũng? Đây là mấu chốt của vấn đề liễu.

Ở miếu vượng cung vị, như thân dần nhị cung, liêm trinh cho dù sai ai ra trình diện sát, không nặng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ở không thích hợp cung vị, thì sảo sai ai ra trình diện sát cũng có điều không thích hợp, thường thường khiến cho dị ứng phản ứng

Nhưng mà liêm trinh trừ phi sai ai ra trình diện khoa danh chư diệu, bằng không cũng không chuyên chủ “Thanh danh” . Giống nhau hiểu lầm ưa sai ai ra trình diện xương khúc, nhưng mà xương khúc thật là văn diệu, phi khoa danh chư diệu cũng.

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cần phải sai ai ra trình diện lộc

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý.

Lời chú thích nói: “Mão cung an mệnh, thái dương tọa thủ, canh tam phương tả hữu, xương khúc, khôi phi thủ chiếu, phú quý không nhỏ. Giáp ất canh tân nhân hợp cách. Gia hình kị Tứ Sát cũng chủ ấm no. “

Mão cung thái dương tất cùng trời lương cùng độ, nhược và văn xương lộc tồn cùng độ, có khác cách cục, tên là “Dương lương xương lộc”, chủ khoa danh đắc ý, đến đây đã thấy lánh thuyết.

Nếu không có “Dương lương xương lộc” cách mão cung thái dương, thì danh “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, lôi vu nhiều chuyện là chấn, chấn thuộc mộc, cho nên thuộc mộc mão cung liền cũng xưng là “Lôi môn” .

Sở dĩ năng lực thành lập “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách cục, là bởi vì thái dương sơ thăng vu dần cung. Tới mão cung mà quang minh đã sơ chiếu khắp đại địa, là cho nên mão cung thái dương xưng là “Thiên điểu” thủ kim điểu sơ hiện ý. Thái dương không thích quá mức tản ra, đương mặt trời mới mọc chi tế, ánh dương quang toả ra vị cửu, này đây là tốt nhĩ. Bằng không liền cận chủ quý mà không chủ phú vậy.

Dạ sinh ra gặp mão cung thái dương, sảo thứ, dĩ thư sinh bởi vì tốt. Nhiên vừa dĩ hóa lộc là tốt nhất, cho nên canh năm sinh ra, thái dương hóa lộc, nhất mỹ mãn, canh sai ai ra trình diện cát củng, có thể hứa phú quý.

Ất năm sinh ra, thái dương và lộc tồn đồng cung, cũng sẽ thành cách; tân năm sinh ra, tá hội cự môn hóa lộc, đối cung lại thấy lộc tồn, là cũng không tục; duy giáp năm sinh ra, cũng không sai ai ra trình diện lộc, mà lại thái dương Hóa kị, mặc dù hội cát diệu cũng không lợi, suốt đời phần nhiều là phi làm phức tạp, vị là cảnh đẹp. Lời chú thích hứa giáp sinh ra cũng phú quý, tất lầm. Kỳ hoặc là nhâm năm của lầm chăng? Nhâm sinh ra thì sai ai ra trình diện lộc, nhưng chủ thanh quý (sai ai ra trình diện đồ 36 lệ nhất cập nhị).

“Trăng sáng Thiên môn” cần phải cát hóa

Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.

Lời chú thích nói: “Hợi cung an mệnh, Thái âm tọa thủ, canh tam phương cát củng, chủ đại phú quý. Vô cát cũng chủ tạp chức công danh. Bính nhâm sinh ra chủ quý, đinh quý sinh ra chủ phú. “

Thái âm cư hợi cung, vu hoàng đạo 12 cung trung tâm, hợi là “Thiên môn”, cố xưng “Trăng sáng Thiên môn”, cái Thái âm hơn thế trong cung nhập miếu, là cho nên có thể cấu thành cách cục.

Thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú. Cho nên thái dương nhược phú, kỳ phú tất do tiên quý lộ vẻ lai; Thái âm nhược quý. Kỳ thực cũng do tiên có nhiều mà đến. Duy nhược “Trăng sáng Thiên môn” hút “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, vừa là cung mệnh, vừa là thân cung, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, ít sát, thì phú quý cùng đến, không phải chuyện đùa.

Thái âm cư hợi, là cho nên cũng dĩ được lộc là tốt. Bính năm sinh ra, lộc tồn tại cung thiên di, vừa tá hội thiên đồng hóa lộc; nhâm năm sinh ra, lộc tồn và Thái âm cùng độ, bởi vậy hợp cách. Ất Thái âm cùng hội lộc tồn của cho nên, hứa là quý cục.

Nhược năm đinh sinh ra, Thái âm bản thân hóa lộc, quý năm sinh ra, Thái âm hóa khoa, hứa là phú cục, dĩ hai người giai chủ bình sinh có ngoài ý muốn của tài cho nên.

Kỳ thực phàm “Trăng sáng Thiên môn” của cách, sai ai ra trình diện cát hóa tức tốt, có thể được cát diệu triêu củng cao hơn. Nhất là dạ sinh ra ất Thái âm là việc chính tinh, là thì vui hơn sai ai ra trình diện triêu củng. Nhược miễn cưỡng chia làm phú cách, quý cách, trái lại hỗn hào đối “Trăng sáng Thiên môn” nhận thức.

Lời chú thích cái gọi là “Tạp chức công danh”, chỉ quyên quan xuất thân, đến đây tức tiên phú sau đó quý ý.

Liêm trinh dần thân phùng phủ tướng

Dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, phủ ngọ tướng tuất lai triêu, giáp sinh ra gặp của là cũng, như gia sát điều không phải, như dậu an mệnh, xấu phủ tị tướng lai triêu cũng quý. “

Dần cung liêm trinh an mệnh, ngọ cung là “Vũ khúc Thiên phủ”, tuất cung là “Tử vi thiên tướng” . Giáp năm sinh ra, ký có lộc tồn, cũng sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, là cho nên là tốt. Nhược ở nữ mệnh, là xưng là “Liêm trinh thanh bạch” (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ nhất).

Liêm trinh ưa Thiên phủ, cũng ưa thiên tướng, duy không lắm ưa tử vi. Bởi vì ở tính chất thượng, liêm trinh ưa phủ tướng là điều hòa, nhưng và tử vi có xung đột, sở dĩ phủ tướng triêu củng, cố nhiên ưu mỹ, có thể làm liêm trinh đái xinh đẹp nho nhã màu sắc, thế nhưng cũng đồng thời hội kiến tử vi, như vậy cần phải dĩ lộc là điều hòa. Cùng lúc thiên thời được lộc không vì thiên không kho, về phương diện khác, tử vi sai ai ra trình diện lộc cũng không dồn trống rỗng tự đại, đến đây sở dĩ “Dần phùng phủ tướng” cách cục, duy giáp nhân thủy quý.

Kỳ thực nhược giáp năm sinh ra, thân cung liêm trinh ngồi một mình cũng tốt, lúc này liêm trinh hóa lộc mà cung thiên di được lộc, một chút cung “Vũ phủ” cập thìn cung “Tử tướng”, tinh diệu tổ hợp cũng tốt. Mà lại lộc tồn không ở cung mệnh, vô dương đà giáp, chủ nhân khí độ lớn hơn nữa (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ nhị).

Nhược dậu cung liêm trinh, thì là “Liêm trinh phá quân”, phải không phùng hội phủ tướng cách cục, phi phú văn chỉ. Lúc này phá quân cần phải lộc bất khả, nhược sát đa người, tức có các loại ngăn trở và ngoài ý muốn, vưu không thích hợp sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, bằng không tai hoạ quá nặng (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ tam). Lời chú thích cái gọi là “Xấu phủ tị tướng lai triêu”, đãi chỉ dậu cung vô chính diệu đích tình huống, đối cung là “Tử tham”, đến đây tinh hệ tính chất vi diệu, tường sai ai ra trình diện thuyết “Tử tham” văn nội (quyển thứ nhất 43 trang cập 59 trang).

Mộ hội tả hữu phi chính cách

Mộ hội tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất xấu vị an mệnh, hai sao tọa thủ là cũng. Hoặc thiên di, quan lộc, tài bạch tam cung gặp của, cũng chủ chung thân Phúc Thọ. “

Đến đây nói “Thìn tuất xấu vị” được “Hai sao tọa thủ”, có sai lầm. Cái tả phụ hữu bật chỉ có thể ở xấu vị nhị cung đồng cung; vu thìn tuất lưỡng cung, thì hai sao chỉ có thể tương đối, tức nhất cư cung mệnh, nhất cư thiên di cung, tuyệt không đồng cung khả năng. Là cho nên phú văn cận nói “Mộ hội tả hữu”, không nói “Mộ tọa tả hữu”, viết lời chú thích người đó, đối an tinh hiển nhiên không quen, là cho nên dồn lầm.

Án, xấu vị nhị cung sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật ngồi chung, cũng xưng là “Tả hữu cùng viên” cách, cổ bí quyết nói: “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”, thủ đây là cách cục, đãi cũng đến đây nghĩa.

Nhưng mà Trung Châu phái lại không thừa nhận như thế cách cục, bởi vì đẩu số suy đoán phi dĩ chính diệu tinh hệ là việc chính bất khả, nhược nhất cung vô chính diệu, thì tá đối cung toàn bộ tổ tinh hệ an tinh, kỳ tính chất cũng dĩ ở đối cung thì các loại tính chất là phán đoán. Là cho nên xấu vị cung nếu có chính diệu thì, nhưng dựa vào chính diệu tinh hệ là suy đoán căn cứ, nếu không có chính diệu, thì hoặc tá đối cung “Thiên đồng cự môn” (tử vi ở tử ngọ); hoặc tá đối cung “Thái âm thái dương” (tử vi ở thìn tuất) do là suy đoán (sai ai ra trình diện đồ 38 lệ nhất cập lệ nhị).

Về phần cung mệnh sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, hoặc ở tam phương tứ chính sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, là thì tả hữu hai sao chỉ bất quá phát huy phụ diệu tác dụng mà tị, tuy có thể bang trợ cung mệnh chính diệu, nhưng không thích hợp dựa vào của thành cách.

Trung Châu phái đẩu số chảy vào giang hồ lúc, mỗi đa gán ghép, đến đây tức trong đó đồng loạt.

Thiên lương cư ngọ cung chủ quý

Lương cư ngọ địa, quan tư thanh hiển. Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.

Hai câu này phú văn, kỳ thực chủ yếu đều là thuyết thiên lương ở ngọ. Bất quá người trước vô văn khúc, người sau thì có văn khúc.

Tiền cú lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, thiên lương tọa thủ là cũng. Đinh sinh ra thượng cách; kỷ sinh ra thứ hai; quý sinh ra chủ phú, vừa thứ hai cũng. “

Thiên lương cư tị thì kém. Ở ngọ trái lại tốt. Đinh nhân thì cung tài bạch Thái âm hóa lộc, Bản cung lại thấy lộc tồn. Mà cung Quan lộc thiên đồng vừa hóa thành quyền tinh, cho nên cho rằng tốt (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ nhất). Thiên lương hóa lộc và cân lộc tồn cùng độ bất đồng, hóa lộc thì phần nhiều là phi làm phức tạp, triền lộc tồn thì trái lại vô sự. Kỷ nhân thiên lương cũng sai ai ra trình diện lộc tồn, hơn nữa hóa khoa, duy không gặp hội hóa lộc hóa quyền, cho nên viết thứ hai (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ nhị). Về phần quý nhân, thì thiên lương vu cung thiên di sai ai ra trình diện lộc tồn, chủ là thương nhân, cho nên nhật chủ phú. Tiền nhân nặng quý không nặng phú, là cho nên viết vừa thứ hai (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ tam).

Hậu cú lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, hai sao đồng cung tọa thủ, thượng cách. Dần cung thứ hai. Hoặc lương ở ngọ, khúc ở tử củng xung người, cũng quan tới nhị phẩm. “

Ngọ cung thiên lương sai ai ra trình diện văn khúc, tự nhiên bỉ chỉ là “Lương cư ngọ địa” cho thỏa đáng. Về phần dần cung, thì là “Thiên lương thiên đồng” cùng độ, thành “Cơ nguyệt cùng lương” của cách, gia văn khúc tự cũng không có thể thay đổi thay đổi cái này tính chất. Lời chú thích thường có sai lầm. Tới vị khúc lương đối trùng cũng quan cư nhị phẩm, những lời này rất giống đời Thanh người mõm, do là có thể chỉnh lý bản phú lời chú thích soạn tác thời đại. Bát ưa lâu sao bản vô đến đây, là hoặc bản phú so sánh vãn ra cũng?

Khoa văn chư diệu chủ khoa danh

Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng; văn tinh đối củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa.

Tiền cú phú văn nói: “Cung mệnh có cát tọa thủ, tam phương hóa cát củng xung; hoặc mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc, giai chủ phú quý. “

Câu này phú vấn đơn giản chỉ là coi trọng hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc chờ tam cát hóa mà thôi. Chu bột là hán đại danh tướng (sai ai ra trình diện đồ 40), vị kỳ mệnh cục như vậy, chỉ có gán ghép.

Về phần thuyết “Mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc” cũng chủ phú quý, nói vậy có điểm quanh co. Cái mệnh tiền ba vị là cung tử nữ, ứng với không liên quan bản thân sự, quỹ thuật người ý, bất quá dĩ đến đây cung thái độ làm người sinh người thứ tư đại hạn, lúc đó người đã đi vào trung niên, nhược phùng nguyên cục tam hóa, cũng chủ phú quý. Kỳ ý như vậy, thực vị tất nhiên.

Hậu cú lời chú thích nói: “Như mạng cung có cát, thiên di, quan lộc, tài bạch tam mới có xương khúc khoa tinh triêu củng người là cũng. “

Lời chú thích hiển nhiên có sai lầm. Phú văn minh nói “Đối củng”, là thì là văn tinh ở cung thiên di của vị, truyện có giả nghị tinh bàn, cung mệnh ở xấu, triền “Thiên đồng cự môn”, đối cung văn xương văn khúc cùng độ, do là có thể chứng phú văn “Đối củng” ý.

Giả nghị là hán đại danh nho (sai ai ra trình diện đồ 41), niên thiếu thụ tri ngộ, là Trường Sa vương giáo sư, hán đại tuy không khoa cử, nhiên án minh thanh của lệ, miễn cưỡng tiêu của là “Đăng khoa” cũng không bất khả.

Hai câu phú văn, giai dĩ khoa văn chư diệu làm trọng, cái cổ nhân nặng quý không nặng phú. Là cho nên liền chú trọng vu công danh, nói chu bột giả nghị, bất quá cử danh nhân làm thí dụ mà thôi, không cần câu nệ thật giả. Người hiện đại nặng phú, là cho nên văn tinh đối củng các loại, vị tất là tốt cách.

Vũ tham dương người gây nên hoả hoạn uy quyền

Dương nhận Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng; đồng hành tham vũ, uy áp biên di.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, gặp dương hỏa hai sao nhập tọa. Chủ văn võ song toàn, binh quyền vạn lý; như tham lang vũ khúc gặp hỏa vượng địa, cũng và cùng phán đoán. “

Tứ Sát năng lực cho nhau chế khửu tay, như lửa tinh và kình dương, linh tinh và đà la, thảng thành đôi tọa triền nhất cung, thì năng lực phát huy chế khửu tay lực, đây đó kiềm chế, mà hung thần của tính cũng năng lực chuyển hóa.

Kình dương bản hình phạt chính thương, và Hỏa Tinh cùng độ, thì Hỏa Tinh năng lực chế kình dương của bạo, tương hình thương chuyển hóa thành quyền lực. Phú văn cái gọi là “Uy quyền xuất chúng”, tức chỉ đến đây mà nói.

Đồng lý, đà la bản chủ âm kị, ám tổn hại, duy nhược và linh tinh cùng độ, thì là “Hỏa luyện kim miêu”, chủ nhân ám thao quyền lực.

Kình dương và đà la giai vu tứ mộ cung nhập miếu, bởi vậy nhược dương hỏa đồng cung thì, tự dĩ ở tứ mộ cung là tốt (sai ai ra trình diện đồ 42 lệ nhất, lệ nhị cập 43 lệ nhất, lệ nhị). Nhiên vị luận cập chính diệu tinh hệ, vì vậy cũng cận vi lời bàn thiên vị nhĩ.

Vì vậy phú văn hậu cú, liền bổ ra “Tham vũ” tinh hệ, đến đây tinh hệ tọa xấu vị nhị cung, nhược chỉ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, là hỏa tham chính khác, nhược dương sống mái với nhau sai ai ra trình diện, thì biệt danh “Tham vũ đồng hành” cách. Về phần “Uy áp biên di”, đến đây nghĩa đương do “Quyền uy xuất chúng” nghĩa rộng mà đến.

Nhược án Trung Châu phái truyền lại, xấu vị “Vũ tham” và linh tinh cùng độ cũng tốt cấu, danh “Linh tham cách” . Chủ đột phát mà không thái độ làm người biết. Tới nhược “Vũ tham” và “Linh đà” cùng độ. Thì chủ ám nắm quyền lực. Đến đây như nhất quân tư hình phạt của quan, nếu như cổ đại quyền thần trợ thủ đắc lực, giai cụ đến đây tính chất.

Lý quảng không được hầu, nhan quay về chết non

Lý quảng không được hầu, dương nhận phùng vu lực sĩ; nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương.

Ở đây nhắc tới hai người cổ nhân —

Một là hán đại danh tướng lý quảng. Hắn đóng ở biên tái, lũ tỏa dân tộc Hung nô, nếu bàn về công huân đương có thể phong hầu, nhưng mà rất nhiều công lao thua hắn tướng lĩnh bộ đã xong, hắn lại chung thân không được hầu vị. Cổ nhân mỗi ưa dẫn lý quảng làm thí dụ, làm công danh lợi lộc có định số căn cứ chính xác cư, cái gọi là “Lý quảng vô công duyên sổ kỳ” .

Một là Khổng Tử học sinh nhan quay về, hắn là một đau khổ học sinh, quá mức được Khổng Tử khen ngợi, nhưng mà không chỉ nghèo, hơn nữa đoản mệnh, năm ấy ba mươi hai tuổi mặc dù qua đời. Cổ nhân phàm cử hiền nhân đoản mệnh của lệ, tất cử nhan quay về.

Tiền cú lời chú thích nói: “Hai sao thủ mệnh, tung cát đa bình thường của mệnh, gia sát hung nhất. Nữ mệnh bất luận. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Như xấu sinh ra an mệnh dần cung, kỳ văn xương rơi vào vị cung thiên thương, lưu niên vừa gặp sát cập dương đà điệt tịnh, dựa vào đến đây phán đoán. “

Thảng như tương hai câu này phú văn, trở thành một nêu lên: Vu suy đoán thì vãng chú liên tạp diệu đều phải chú ý đáo, như vậy đối học đẩu số người mà nói, có thể nói hữu ích. Nhưng nếu như tương của trở thành một trình tự cố định, vừa thấy bối dương và lực sĩ đồng cung liền thuyết bạc mệnh (sai ai ra trình diện đồ 44 lệ nhất cập lệ nhị), vừa thấy văn xương cùng trời thương đồng cung liền thuyết đoản mệnh, vậy tin hết thư không bằng vô thư. Xem thử lời chú thích, người trước là hời hợt của luận, người sau thì toàn bộ dựa vào lưu niên lai tác gán ghép, thì cũng biết phú văn chỉ có thể làm chinh nghiệm một trong lệ, không thể coi là khuôn vàng thước ngọc.

Trọng do mãnh liệt, tử vũ tài năng

Trọng do mãnh liệt, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng; tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

Trọng do là Khổng Tử đệ tử, lỗ môn đệ tử trong dĩ mà nhất uy mãnh, mỗi tùy thị Khổng Tử tả hữu, khó vô bảo hộ ý. Cổ nhân vừa nhắc tới dũng mà năng lực văn điển hình, tất thuyết trọng do.

Tử vũ cũng lỗ môn đệ tử, chẳng những có học vấn, hơn nữa đa năng lực, cũng không người bình thường có thể sánh bằng, cho nên cũng trở thành văn nhân điển hình.

Tiền cú lời chú thích thuyết: “Lập mệnh thân cung, đến đây hai sao tọa thủ là cũng.” đây quả thực là y theo trước tương truyền là trọng do mệnh bàn lai nói thẳng, không hề ý mới.

chở trọng do của mệnh, an mệnh thân cung, liêm trinh độc thủ, chiếu tướng cùng độ. Bình nói: “Đây là phủ tướng triêu nguyên cách, mà lại tử vi chư cổ tinh củng hợp, sở dĩ là hiền sĩ. Nhưng cung mệnh liêm trinh chiếu tướng, cho nên chủ dũng mãnh, canh đối cung tham lang sao Hóa kỵ củng mệnh, cho nên chủ hung vong, quả tử lỗ khôi khó khăn. “

Đến đây bình quá mức lậu, phủ tướng triêu nguyên cách dùng cái gì cận vi hiền sĩ, mà không phải là “Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc” . Lại hỏi dĩ ký được phủ tướng triêu nguyên cao cách, cận chiếu tướng nhất tạp diệu, liền có như vậy ảnh hưởng trọng đại. Phần lần đó giai đủ coi là y mệnh bàn lai tác gán ghép.

Hậu cú lời chú thích nói: “Lập mệnh thân cung, tử cung có thiên đồng, dần cung có cự môn, thìn cung có thiên lương, vừa khoa quyền lộc tả hữu xung là cũng.” đến đây cũng dựa vào tương truyền mệnh bàn lai lập luận.

Đến đây cục thật là tá dần cung “Thái dương cự môn” an mệnh, hội “Âm cùng” và “Cơ lương”, nhược sai ai ra trình diện tam hóa cát diệu, có thể dương danh vu dị quốc, cũng không chuyên chủ tài năng.

Thiên đồng hóa không thay đổi kị?

Dần thân mừng nhất cùng lương hội.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, giá trị cùng lương hóa cát, giáp canh cập thân sinh ra phú quý; nếu như thân cung an mệnh, giá trị cùng lương hóa cát, giáp canh cập dần sinh ra phú quý. “

Lời chú thích ý tứ, là thủ lộc tồn thiên mã là dụng.

Dần cung an mệnh, giáp sinh ra lộc tồn tại dần là cung mệnh; canh sinh ra lộc tồn tại thân là cung thiên di; thân sinh ra thiên mã ở dần là cung mệnh.

Thân cung an mệnh, giáp sinh ra lộc tồn tại dần là cung thiên di: Canh sinh ra lộc tồn tại thân là cung mệnh; dần sinh ra thiên mã ở thân là cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 45 phụ nhất cập lệ nhị).

Lời chú thích mặc dù phân biệt cử can chi, nhưng trên thực tế ý tứ là chỉ giáp dần, canh dần; cập giáp thân, canh thân tứ năm, bởi vì phải như vậy, thủy năng lực thành “Lộc mã cùng bôn ba” . Nếu không có “Lộc mã cùng bôn ba”, cô lộc đối “Cùng lương” vô ích, cô mã canh chủ phiêu đãng.

Nhưng mà cát hóa cũng rất trọng yếu. Bằng không mặc dù “Lộc mã cùng bôn ba” cũng cận vi thương nhân mệnh, cho nên lời chú thích tiên cường điệu điểm ấy.

Vì vậy vấn đề tới. Thảng dựa vào trung tâm tạp phái thuyết pháp, canh năm sinh ra thực sự bất lợi. Nhân canh làm cửu đồng hóa là sao Hóa kỵ. Nhược canh sai ai ra trình diện lộc tồn, thì trái lại thành “Chỉ đà giáp kị” của cục, là vì “Cùng lương” tinh hệ tối kỵ, dùng cái gì lời chú thích lại xưng là phú quý ư (sai ai ra trình diện vây 46)?

tứ hóa, canh năm là “Dương vũ âm cùng” . tứ hóa, canh năm là một “Dương vũ cùng âm” (Trung Châu phái định vì “Dương Vũ phủ cùng” ). Bởi vậy có thể thấy được, lời chú thích thắt ở “Dương vũ cùng âm” nói đến lưu hành sau thuyết pháp, dĩ thiên đồng không thay đổi kị, là cho nên canh năm sinh ra cũng không phương. — giá cũng không thể được làm nói vậy tương đối hậu ra chứng cớ đâu?

Cự môn có hay không bị chiếm đóng

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị cự môn bị chiếm đóng, chủ nhân làm việc điên đưa, gia sát chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi. Canh gặp hãm hạn vưu hung. “

Lời chú thích hiển nhiên không biết phú văn ý. Thuyết “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn”, cũng không phải là chỉ cự môn bị chiếm đóng. Nhân dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thìn tuất vu cự môn cận vi bình rảnh rang nơi, tức cũng nói như vậy, là cho nên không được ứng với nói là bị chiếm đóng.

Phú văn ý tứ, là “Khốn hãm” ý. Kỳ sở dĩ không được cát, là bởi vì tinh hệ tổ hợp mà đến, cũng không phải là do miếu vượng bị chiếm đóng mà đến.

Cự môn vu thìn tuất nhị cung ngồi một mình, một chút ngọ cung thái dương, tá hội dần thân cung “Thiên cập Thái âm” . Như vậy tinh hệ kết cấu, hơn nữa ngồi cung viên, thập can sinh ra đa đụng tới bất lương tổ hợp —

Giáp sinh ra, tất đụng tới thái dương Hóa kị.

Ất sinh ra, tất đụng tới Thái âm Hóa kị, mà lại gặp dương đà.

Bính ra nhân, hoặc và đà la cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Đinh sinh ra, cự môn bản thân Hóa kị.

Mậu sinh ra, tất đụng tới thiên cơ Hóa kị.

Canh sinh ra, tất đụng tới thiên đồng Hóa kị.

Tân sinh ra, hoặc và kình dương cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Nhâm sinh ra, hoặc và đà la cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Thập can sinh ra cận kỷ, quý nhị can vô sự (sai ai ra trình diện đồ 47), mà thôi can mà lại có đụng tới văn khúc Hóa kị khả năng, kỳ cơ hội là một phần ba. Thập can có bát vừa một phần ba không tốt, khó có thể toàn bộ mỹ, nói “Hãm cự môn” người, tức đến đây ý. Về phần tinh hệ năng lực chuyển hóa thành cát, còn lại là một chuyện khác.

Lộc đảo mã đảo phi quá mức hung

Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp thiên không cướp.

Lời phê ghi trên mép sách nói: “Lộc tẫn thì thực tuyệt, tài tẫn thì thất thê. “

Lời chú thích nói: “Như lộc mã lâm bại tuyệt không vong nơi, mà thái tuế hợp kiếp không, hội Địa kiếp địa không, chủ bác tạp tai hối, phát không được chủ tài của luận cũng. “

Câu này phú văn. Thuyết “Lộc đảo”, “Mã đảo”, là chỉ lộc tồn thiên mã và địa không Địa kiếp cùng hội, cái chỉ nguyên cục tức đã như thế.

Nhược lưu niên thái tuế đi tới tam hợp thiên không cướp cung viên, bản và lộc tồn thiên mã cùng hội. Nhiên nhân thiên không cướp của cho nên, liền bất năng xong lộc mã cùng bôn ba thật là tốt chỗ. Như vậy mới là phú văn nguyên ý, cũng không phải quá mức hung cũng.

Lời chú thích thuyết “Lộc mã lâm bại tuyệt không vong nơi”, chỉ có thể cung tham khảo. Chẳng tại sao lại, giang hồ đẩu số gia đối “Trường sinh thập nhị thần” phi thường coi trọng. Rất nhiều khẩu quyết cùng với thuyết minh, đều nã chúng nó lai làm căn cứ, đến đây hoặc thụ tử Bình gia ảnh hưởng cũng không có thể liệu. Quan kỳ giải thích tinh hệ, cũng dụng ngũ hành, là được biết kỳ xu hướng. Cái đẩu số không được chân quyết, mỗi khi suy tính không được nghiệm, Vì vậy liền dụng tử bình, dụng thần sát để cầu bổ cứu cũng. Canh phát triển là “Thiết bản thần số”, dụng suy tính lục thân cầm tinh làm đóng gói, tư thì là cùng đồ mạt lộ của chinh mà thôi.

Vừa, Đài Loan đẩu số gia hôm nay chia làm “Tiểu hạn phái” và “Lưu niên phái”, đến đây đãi thụ chú thích người thì dụng “Vận hạn” nhất từ sở nói gạt. Quan bản điều phú văn, nói rõ “Thái tuế” . Biết ngay đẩu số nguyên nặng lưu niên, cũng duy lưu niên mới có mười hai cung phân bố, tiểu hạn cận vu âm năm sinh ra tái sinh là tham khảo. Đến đây đã vu tác phẩm kém cỏi của tôi <đàm đẩu số và huyền không> trung tâm có điều tường thuật.

Tử vi có thể giải trừ vận hạn hung?

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

Lời phê ghi trên mép sách: “Tử vi thủ thân mệnh, có thể hóa chư hung. “

Lời chú thích nói: “Như khổ nhị hạn không được phùng cát diệu, mà thân mệnh có tử vi thủ chiếu, thì hạn mặc dù hung cũng chủ bình cát, cái dĩ thân mệnh có chủ cho nên cũng. “

Tử vi đẩu số toàn bộ tinh diệu an bài, giai dĩ tử vi là việc chính. Tử vi tức bắc đẩu, từ đó nguyên thị của, bắc đẩu cư bắc bất động, chích đấu bỉnh xoay tròn. Chỉ đông là xuân, chỉ nam là hạ, chỉ tây là thu, chỉ bắc là đông. Bởi vậy cổ đại âm dương gia, lịch pháp gia giai coi như là hiện tượng đặc thù, cái gọi là tinh đẩu đầy trời, biến hóa chỉ ở trung ương, dù cho bả bắc đẩu tử vi coi là chỉ huy tinh thần nhật nguyệt di động người tham mưu, do là bả tử vi trở thành đế tinh.

Đấu sách giáo khoa dụng hư tinh, nhưng mỗi một một chỗ tinh đều là một ký hiệu, trước tử vi là đế chủ, như vậy đế chủ dù cho nó ký hiệu, vu suy tính thì cũng liền có ký hiệu này các loại tính chất. Bởi vậy đẩu số suy tính nặng nhất tử vi. Nhược được bách quan triều củng, thì không luận rơi vào mười hai cung na nhất cung viên, đô hội mang đến chỗ tốt. Bởi vì đương suy tính thì, mười hai cung giới hạn đều đánh vỡ, giá tổ tinh hệ nhất định có thể lợi dụng chỗ, dĩ tư xu cát. Tự lấy được cát tường.

Về đánh vỡ mười hai cung suy tính, thỉnh tham khảo tác phẩm kém cỏi của tôi , cập .

Vận suy hạn suy , ưa tử vi của giải trừ hung người, kỳ nguyên ý tức ở chỗ đến đây, nhược nói thủ thân mệnh là được giải trừ hung, liền là vô lý. Đến đây đãi bất minh đánh vỡ mười hai cung suy tính nguyên tắc, Vì vậy liền khiên cưỡng gán ghép.

Bần thọ phú yểu, hời hợt của luận

Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong.

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có nhảy lầu tự sát của ách, quan phù thái tuế, Công Dã có luy túm của ưu.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất vốn có sa vào của hại, vận phùng Địa kiếp địa không, nguyễn tạ có đường cùng nổi khổ.

Phú văn bản tiết, bất quá hời hợt của luận, thù vô tinh nghĩa.

Chú “Cô bần” cú nói: “Như mạng chủ tinh yếu, cập tài quan con nối dõi hãm địa, cũng nên giảm lộc đình thọ cũng. Nếu như thái tuế tọa mệnh, chủ tinh vừa yếu, hoặc tài quan thiên di đa hóa cát. Hoặc vừa đi cát hạn, định chủ phát không lâu sau, cập mười năm hai mươi năm, vận quá tức yểu vong cũng. “

Đây là thuyết cung mệnh tinh diệu tổ hợp không được cát, thì nghèo hèn người trái lại có thọ. Người giàu sang thì sai ai ra trình diện yểu vong. Thế nhân mỗi hoành phát hậu tức sai ai ra trình diện hung tang, dĩ đến đây của cho nên nhĩ. Vì vậy dưới vừa cử tứ lệ. Dĩ sai ai ra trình diện hoặc phú hoặc quý, giai không đổi hưởng.

Lộc châu là thạch sùng cưng chìu cơ, thạch ma phú giáp thiên hạ, hậu bị xét nhà mà chết, Lộc châu Vì vậy nhảy lầu tự sát tự sát. Lời chú thích dĩ còn đây là “Khổ nhị hạn tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng” của cho nên.

Công Dã trường là lỗ môn đệ tử, dĩ thê tử của cho nên thụ tù oan. Lời chú thích cho rằng còn đây là “Thân cung mệnh quan phù đại tuổi tọa thủ, cập nhị hạn vừa gặp quan phù chờ sát, cố hữu đến đây hung. “

Khuất nguyên là nước Sở hiền thần, thụ gièm pha thất ý, chìm giang tự sát. Lời chú thích coi đây là “Đi tới thìn tuất nhị cung, phùng vũ khúc tham lang, rất có thái tuế Tang Môn người đi viếng bạch hổ. Cập kiếp sát không vong Tứ Sát” của cho nên.

Nguyễn Tịch là tấn đại danh sĩ, suốt đời bần hàn, lời chú thích dĩ còn đây là “Nhị hạn mười hai cung trung tâm nhưng gặp thiên không cướp” của cho nên.

Phần lần đó tứ lệ, giai thuộc khiên cưỡng, bất quá thuyết bần có thọ, phú tức vong mà thôi.

Sáu vị liêm trinh kị xương khúc

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm.

Đến đây cú nhưng thừa “Hình cung bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong” cú mà đến. Tiền cử Lộc châu nhảy lầu tự sát, Công Dã tù oan, khuất nguyên chìm giang, nguyễn tạ bần cùng, hệ dĩ vận hạn lập thuyết, ý nghĩa chính ở nói nguyên cục cung mệnh tinh người yếu, sinh sôi thì vận quá tức vong, không bằng bần cùng của trái lại có thể dài thọ, Vì vậy là nói thiên vong nghèo bại của vận hạn.

Do bản cú khởi, là nghĩa rộng đến đây chỉ, nhưng dĩ chính diệu làm lập luận.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị của là cũng. Tân niên nhân tối kỵ. Cái vũ khúc thiên tướng tài bạch ngôi sao. Cũng có trái lại là được quyền, chủ quý. “

Tị hợi nhị cung là “Liêm trinh tham lang”, hội “Vũ khúc thất sát” cập “Tử vi phá quân” . Đến đây tổ tinh hệ phản ứng cường liệt, thuộc mẫn cảm một trong những tinh hệ. Phàm phản ứng mãnh liệt tinh hệ. Cát thì mỗi do nho nhỏ cơ duyên mà dồn hoành phát, hung thì cũng mỗi nhân nho nhỏ tiễn duyên mà dồn bạo bại. Phú văn chỉ, tức là này ắt là.

Loại này tinh hệ kết cấu, tối ngại văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị. “Liêm sát”, “Tử tham”, “Vũ phá” phe, cùng với “Tử sát”, “Vũ tham”, “Liêm phá” phe, cũng giai ngại của. Tức là đương liêm trinh ở tị hợi, mão dậu, xấu vị lục cung viên thì, đối với lần này giai cần phải chú ý. Nhân nhược cấu thành liêm trinh Hóa kị cập văn khúc văn xương nhâm nhất Hóa kị, hoặc vũ khúc văn khúc song Hóa kị là lúc, thường thường tức có đại chuyện không như ý phát sinh, thảng sát nặng thì chủ bạo bại.

Lời ấy “Chết tuổi thọ” tức chỉ hoành phát hậu tử vong, đó là “Phú hoàng tức yểu vong” ý.

Mệnh trống không Phúc Thọ nguyên trường

Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận.

Lời chú thích nói: “Như mạng hạn phùng hung gia sát, kỳ công danh tất bất năng tựu. Hoặc có chính tinh cát hóa phùng thiên không cướp mệnh hạn. Cũng chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Bất năng thượng đạt. “

Phú văn đến đây cú, thực ám chỉ “Cô bần có nhiều thọ” mà nói. Như thế tổng kết văn ý. — quan phú văn kết cấu, tiên đề cương lĩnh viết “Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong” . Sau đó cử cổ nhân tứ lệ, tái cử lưỡng chủng tinh mệnh kết cấu tác kết, thứ tự ngay ngắn. Là vì vậy đoạn phú văn thực nên hành văn liền mạch lưu loát mà độc.

Nhiên kỳ thuyết “Mệnh thiên không hạn thiên không”, cái gọi là “Thiên không” hàm nghĩa lại ứng với thảo luận. Nhược dựa vào lời chú thích, nói là “Mệnh hạn phùng hung gia sát”, nhưng phú văn ý, thì hiển nhiên là chỉ mệnh hạn giai sai ai ra trình diện không vong. Nếu không, sao không thuyết “Mệnh hung hạn hung” cũng?

Tiền đã nói qua, Trung Châu phái cho rằng không được cát của thiên không diệu, cận chỉ địa không, Địa kiếp cập thiên không mà nói, nhược chính chặn thiên không cập chính tuần thiên không, kỳ lực quá nhỏ, cận vu cân thiên không cướp thiên không cùng độ hoặc gửi thông điệp thì, năng lực tăng kỳ lực lượng mà thôi. Nhiên chính chặn thiên không cập chính tuần thiên không hai người tương đối, chính chặn thiên không lực vừa so sánh cường. Nhược bàng chặn thiên không cập bàng tuần thiên không hai người, kỳ lực yếu hơn, hầu như có thể không nhìn thấy.

Suy đoán phú văn ý, nơi này vừa đặc biệt coi trọng địa không và Địa kiếp, này đây bên dưới liền đặc biệt có bốn câu thảo luận thiên không cướp.

Án Trung Châu phái truyền lại, nhược mệnh thiên không chính tinh không được cát mà phùng thiên không cướp, hoặc mặc dù cát mà không chủ tài lộc người phùng thiên không cướp, thì dĩ không cầu tài lộc, trái lại là cát tường, mà lại thiên không cướp cũng hóa thành khí độ và cấu tứ, Vì vậy chủ nhân thường thường trường thọ. Phú văn ý. Tức ở chỗ tư.

Sinh phùng thiên không cướp, không thích hợp phú quý

Sinh phùng chỗ trống, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền.

Hạng Võ anh hùng, vận tới địa không mà tang nước; thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia.

Thượng cú lời chú thích nói: “Cung mệnh giá trị địa không tọa thủ, tác bình thường của luận, vưu chỉ trung niên điệt bác, thảng quý phát tất chủ hung vong. Như mạng ở hợi, giờ tý sinh ra; mệnh ở tị, buổi trưa sinh ra là cũng. “

Hạ cú lời chú thích nói: “Cung mệnh gặp Địa kiếp tọa thủ, tác bình thường luận, cũng không ở tài, nhược gia sát kị, đại hung. “

Hai câu lời chú thích đồng nhất ý tứ, tức vị cung mệnh có địa không Địa kiếp, thiên không thì không thích hợp quý, cướp thì không thích hợp phú. Thảng phú quý thì trên đường tất chủ thất bại, cứ thế hung vong.

Vì vậy phú văn liền đón cử cổ nhân mệnh cục của lệ. Hạng Võ là thiên không không thích hợp đắt tiền ví dụ (sai ai ra trình diện đồ 48). Thạch sùng là cướp không thích hợp giàu ví dụ (sai ai ra trình diện đồ 49).

Chú “Đính vũ” nói: “Khổ nhị hạn câu phùng là cũng. “

Chú “Thạch sùng” nói: “Khổ nhị hạn lâm vu bị chiếm đóng nơi, canh gặp lưu chủ chờ sát, tất hung nói. “

Nhiên đến đây nêu ví dụ thực sự miễn cưỡng, nhân Hạng Võ chỉ là khổ nhị hạn phân biệt sai ai ra trình diện thiên không cướp mà thôi, đến đây thuộc việc nhỏ; về phần thạch sùng, canh không phải là đại hạn sai ai ra trình diện thiên không cướp mà thôi. Chỉ dựa vào đến đây dĩ phán đoán, bất túc nói kỳ bạo bại.

Về phần “Thạch sùng” điều nội nói: “Canh gặp lưu chủ chờ sát”, người biên tập không giải thích được như thế nào “Lưu chủ”, Vì vậy đổi thành “Lưu đà”, đến đây đãi chẳng có “Lưu thân chủ” của cho nên. Về lưu thân chủ, sai ai ra trình diện đệ tứ sách . Nơi này không được chuế.

Lữ hậu chuyên quyền, dương phi háo sắc

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã; dương phi háo sắc; tam hợp văn khúc văn xương.

Lữ hậu là Hán cao tổ lưu bang thê tử, lưu bang sau khi, phân công nhà ông bà ngoại lữ họ người đó, tru diệt công thần. Mình thì buông rèm chấp chính, tức là phía sau màn hoàng đế.

Dương phi chỉ Dương Ngọc Hoàn, là Đường Minh Hoàng quý phi, người tư thông An Lộc Sơn. An Lộc Sơn công nhiên tán thưởng của nàng đầu vú như “Tân bác bột khiếm thảo thịt” . “Bột khiếm thảo thịt” tức là tỳ thực, là đường nhân khẩu ngữ. Dương phi của dâm loạn cũng biết.

Tiền cú chú nghĩa nói: “Lộc tồn hóa lộc cập thiên mã cùng thủ cung mệnh là cũng. Lữ hậu phế thái tử xưng quyền chuyên chế, lại chu bột bình của. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Cung mệnh cập tài quan thiên di, xương khúc chụp ảnh chung, canh hội thiên cơ Thái âm. Tất chủ dâm phu của phụ cũng. “

Phú văn cập lời chú thích giai cư gia truyền lữ hậu, dương tổn thương mệnh bàn mà nói. chở lữ hậu mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 50), cung mệnh ở dần, liêm trinh hóa lộc, lộc tồn cùng độ, đối cung thiên mã, cho nên lời chú thích là thuyết “Lộc tồn hóa lộc cập thiên mã cùng thủ cung mệnh” . Kỳ thực có sai lầm.

Lữ hậu chuyên quyền vu giáp thủ đại hạn, đại hạn cung mệnh sai ai ra trình diện liêm trinh song hóa lộc, song lộc tồn, đối cung vừa lưỡng trọng thiên mã. Như thế thủy năng lực xưng là “Lượng nặng” . Cho nên phú văn chỉ. Cũng không phải là nguyên cục mệnh bàn, mà là thuyết chuyên quyền đại hạn. Điểm này biết thị phi phi thường nặng yếu.

Về phần dương phi mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 51), cung mệnh “Thiên đồng cự môn” ở vị, đối cung thiên diêu, văn xương ở mão, văn khúc ở hợi, cung mệnh triền mộc dục, lại thấy hồng loan, đại hao. Xương khúc hội đào hoa chư diệu, tính chất cải biến, hơn nữa “Cùng cự” tính chất, dồn có đến đây phán đoán.

“Thiên lương gặp mã” đích thực nghĩa

Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm.

Lời chú thích nói: “Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, gặp thiên mã tọa thủ, mà tam phương gặp thiên lương chụp ảnh chung là cũng. “

Đoạn này lời chú thích trúng tuyển châu phái chân truyền, cho nên có thể suy ra lúc đầu đẩu số chảy vào giang hồ đích tình huống, ngẫu được chân quyết. Mà hơn nữa khiên cưỡng gán ghép, do là cũng năng lực lừa đời lấy tiếng, bởi vì bằng chân quyết suy tính có nghiệm. Tự năng lực che giấu kỳ gán ghép của lậu. Nhưng từ phản diện mà nói. Cũng có thể thuyết giang hồ truyền lưu bí quyết pháp có chính xác, bất khả một mực phủ định.

Phú văn đến đây cú, người bình thường là tương của trở thành dần thân tị hợi tứ cung mỗi ngày lương thiên mã thủ mệnh, kỳ thực điều không phải.

Mệnh ở dần cung, vô chính diệu, nhưng thiên mã thủ triền, còn đối với cung là “Thiên đồng thiên lương” .

Mệnh ở thân cung, vô chính diệu, nhưng thiên mã thủ viên, đối cung là “Thiên đồng thiên lương” .

Mệnh ở tị cung, thiên đồng thủ viên, thiên mã cùng độ, sẽ đối với cung thiên lương ngồi một mình.

Mệnh ở hợi cung, thiên đồng tọa thủ, thiên mã cùng triền, sẽ đối với cung thiên lương ngồi một mình (sai ai ra trình diện đồ 52 lệ nhất tới tứ).

Giá bốn loại tình hình tức là lời chú thích ý tứ, đó là là phú văn chỗ chỉ. Phú văn cái gọi là “Thiên lương gặp thiên mã”, tức chỉ cung thiên di thiên lương hội cung mệnh thiên mã. Nhược thiên lương thiên mã cùng thủ mệnh. Hoặc cùng thủ thiên di, thì không phải vậy đến đây cách, mới có thể biến thành “Dần thân mừng nhất cùng lương hội” . Điểm ấy phân biệt thập phần nặng yếu.

Nhưng mà phú văn chỉ, thật là phiêu đãng của mệnh mà thôi, ở cổ đại. Nữ tử phiêu đãng khả năng phi dâm tiện bất khả. Người thời nay thì vị tất nhiên.

Khôi việt giáp trì phi xương khúc

Xương khúc giao trì, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Lời chú thích nói: “Thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì. Như thái dương Thái âm ở xấu vị an mệnh, trước hậu nhị cung có tả hữu, xương khúc lai giáp là cũng. “

Lời chú thích nghe nói, có sai lầm. Dựa vào Trung Châu phái thuyết, thái dương tất khán nhập miếu thủy năng lực xưng là “Thềm son” ; Thái âm cũng phải nhập miếu, thủy năng lực xưng là “Quế trì” .

Nhược dựa vào lời chú thích sở nói, thái dương Thái âm ở chung xấu vị cung, thì tất có một sao bị chiếm đóng, là thì bất năng xưng là thềm son hoặc quế trì vậy.

Cư bản phái truyền lại, hợp thềm son quế trì đích tình hình là —

Thái dương ở thìn, Thái âm ở tuất. Cung mệnh là thìn cung hoặc tuất cung.

Thái dương ở tị, Thái âm ở dậu. Cung mệnh là tị cung hoặc dậu cung.

Kể trên tình hình, cung mệnh nếu vì thềm son, thì cung thiên di tất là quế trì. Trái lại, cung mệnh nếu vì quế trì, thì thiên tạc cung tất là thềm son, tư sau đó tài xưng là hợp cách, sau đó tài năng thảo luận “Xương khúc giáp trì” .

Trên thực tế xương khúc hai sao, lại không thể giáp thìn tuất, tị dậu tứ cung, cho nên trên căn bản không thể nào có “Xương khúc giáp trì” đích tình hình. Khả năng có, cận vi thiên khôi thiên việt giáp thìn cung hoặc tuất cung. Tư là một “Khôi việt giáp trì”, hoặc “Nhị quý giáp trì”, chủ một thân dễ thụ đề bạt, có thể được thành tựu, thềm son chủ quý, quế trì chủ phú.

Duy xương khúc hoặc tả hữu, chỉ có thể giáp xấu vị nhị cung, cho nên lời chú thích liền định vì “Thái dương Thái âm” xấu vị nhị cung cùng độ. Đến đây lạc cũng thuộc giang hồ ngộ truyền, là nhân “Khôi bạt giáp trì” mà dồn lầm. Xương khúc giáp âm dương thực phải không cách cục, bởi vì có thật nhiều khuyết điểm.

Mão dậu cung tử vi và liêm trinh

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục của tăng; trinh cư mão dậu, nhất định là công tư hạng người.

Tiền cú lời chú thích nói: “Tử vi là bắc cực. Như tọa thủ cung mệnh gia sát, định chủ tăng nói. Vô sát, gia cát hóa, tả hữu, khôi việt, thường nhân đáng quý. “

Tử vi ở mão dậu nhị cung, tất và tham lang cùng độ. Cấu thành “Tử tham” tinh hệ kết cấu, là mẫn cảm một trong những tinh hệ. Bởi vì mẫn cảm, là cho nên biến hóa quá nhiều. Lời chú thích nói, thử tường một … hai … Mà thôi.

Duy lời chú thích nói, có sát liền chủ tăng nói. Lời ấy không xác thực, dựa vào Trung Châu phái truyền lại, duy sai ai ra trình diện thiên không cướp người thủy chủ tăng nói, mà lại sai ai ra trình diện mui xe hoặc thiên hình. Cái mui xe chủ tôn giáo triết học, mà thiên hình thì là giới luật cũng (sai ai ra trình diện đồ 53).

Tử tham cũng ưa bách quan triều củng, cho nên nhược ký được triêu củng, lại thấy sát diệu, thì kỳ biến hóa to lớn, có thể nói khó có thể ly đính nguyên tắc. Lời chú thích vị “Thường nhân đáng quý”, bất quá hiện lên nói của nhĩ.

Hậu cú lời chú thích nói: “Mão dậu an mệnh, liêm trinh tọa thủ, gia sát. Tất tác công môn quan lại nhỏ, tôi tớ đồ. “

Liêm trinh ở mão dậu, tất và phá quân cùng độ, thành “Liêm phá” tinh hệ kết cấu. Đến đây cũng mẫn cảm một trong những tinh hệ, nếu không có cát hóa, nhưng thấy sát diệu. Chủ là “Một mặt công tư”, tức là không biết xấu hổ, nhưng muốn tiền quan sai, như nay của tham ô cấp thấp công vụ nhân viên; hoặc giả làm người ở dịch; hoặc là sức lao động công nhân các loại. — nói ngắn lại, không vào công môn thì thượng khả, vừa vào thì tất tham ô.

Là cho nên “Liêm phá” tinh hệ, nếu không sai ai ra trình diện cát hóa mà sai ai ra trình diện sát, vô luận như thế nào làm sao cách cục không cao.

“Tả phủ” đồng cung đạm “Hữu phủ “

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, canh hội tam phương hóa cát củng thủ, tất cư cực phẩm vị. “

“Tả phủ đồng cung” tinh hệ, vừa có thể cùng tiền thuật “Liêm phá” tinh hệ làm một tương đối. Phàm Thiên phủ ở thìn tuất cung, tất và liêm trinh cùng độ, thành “Liêm phủ” tinh hệ. Giá tổ tinh hệ và “Liêm phá” so sánh với, có thể nói đại dị kỳ thú, tính chất ôn hòa hơn nhiều.

“Liêm phủ” tinh hệ sai ai ra trình diện sát, không cần thiết có hung hiểm, cũng không chủ địa vị thấp. Đến đây cái bởi Thiên phủ đặc tính khiến cho của nhiên.

Duy Thiên phủ phải sai ai ra trình diện lộc, “Liêm phủ” cũng không ngoại lệ, bằng không tức là thiên không kho; nếu không có lộc mà sai ai ra trình diện sát, “Liêm phủ” cũng cụ phủ kho thiên không lộ tính chất, suốt đời đa ngăn trở, chiêu thị phi vưu oán, do là ảnh hưởng cuộc sống phát triển.

“Liêm phủ” tinh hệ ưa sai ai ra trình diện tả phụ. Trên thực tế nhược tả phụ ở thìn tuất nhị cung thì, hữu bật cũng tất và của đối chiếu. Cũng tức là thuyết, đương “Liêm phủ” và tả phụ cùng độ thì, cung thiên di cũng nhất định phải hữu bật. Cho nên phụ bật lực quá nhiều.

Duy nhược hữu bật và “Liêm phủ” đồng cung, tả phụ cư thiên di, thì lực lượng giảm đi. Đây là bởi vì tả hữu, xương khúc trên thực tế đều phân chính đồ và dị lộ. Tả phụ văn xương ở cổ đại chủ khoa cử cuộc thi xuất thân, là vì chính đồ; hữu bật văn khúc thì chủ dị lộ công danh, như đời Thanh vu khoa cử ở ngoài thiết kế “Bác học hồng từ”, thậm chí chủ quân công xuất thân, hoặc quyên ban xuất thân. Đến đây sở dĩ hữu bật thua tả phụ, mà văn khúc cũng không như văn xương cũng.

Duy “Tả phủ” vô lộc, cũng không sai ai ra trình diện tốt. Vưu ưa liêm trinh hóa lộc (sai ai ra trình diện đồ 54).

Liêm hội sát mà lưu động thiên nhai

Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao. Càng thêm sát Hóa kị phùng kiếp không cũng. “

lược cùng, duy gia nhất cú: “Không được thủ gia, quân thương tại ngoại gian khổ. “

gia đến đây nhất cú, đại có đạo lý, nhân “Lưu động thiên nhai” một lời, rất dễ kẻ khác hiểu lầm. Tưởng thiên nhai lãng tử, không việc làm. Trên thực tế cũng, chích như quân cửa hàng lữ, trường kỳ lưu lạc giang hồ, không được hưởng gia viên của phúc mà thôi. Cổ nhân ấm chỗ ngại dời. Cho nên dĩ lưu ly là đau khổ.

Tị hợi nhị cung, là chỉ “Liêm trinh tham lang” tinh hệ. Hội mão dậu nhị cung “Vũ khúc thất sát” . Cho nên phú văn chỉ, không giống với xấu vị nhị cung “Liêm trinh thất sát” cùng độ. Là cho nên phú văn thực ứng với tác –“Liêm trinh hội sát” . Duy cổ đại thuật người mỗi ưa tàng tư, ậm à ậm ừ, là cho nên liền lăn lộn là “Liêm trinh thất sát” .

Phàm thất sát thủ mệnh, đa chủ ly sinh ra nơi phát triển, mà lại phải lịch gian khổ sau đó phát, nếu không ly máu địa vừa không chịu gian khổ, thì chung thân bình thường. Còn đây là suy tính quy tắc chung.

Ở tị hợi nhị cung “Liêm tham”, nhân cung Quan lộc là “Vũ sát”, bởi vậy liền chủ ly hương mà được phát triển sự nghiệp, dĩ đến đây của cho nên, liền tự nhiên có quân cửa hàng lữ gian tân chinh ứng với, còn đây là nhất định của để ý. Nhược ở cận đại, thì lữ hành cũng không tất gian khổ, còn đây là cổ kim xã hội bối cảnh bất đồng của cho nên. Mà “Lưu động” thì nhất.

Cổ nhân không nói “Liêm tham” lưu động, mà nói “Liêm sát” lưu động, tức nhân then chốt ở chỗ thất sát.

Đặng thông cập Khổng Tử tai ách

Đặng thông chết đói, vận phùng đại hao của hương; phu tử tuyệt lương, hạn đáo thiên thương nơi.

Lời chú thích rất đơn giản: “Thông mệnh tử cung, nhị hạn đi tới giáp hãm nơi, đại hao phùng của, canh hội ác diệu là cũng.” về Khổng Tử của mệnh, thì viết: “Giống như trên phán đoán. “

Đặng thông là hán văn đế người đương thời, là văn đế sở bế cưng chìu. Hắn đi xem tướng, thuật người vị kỳ “Đằng xà nhập khẩu” chủ chết đói, tức lưỡng điều pháp lệnh văn do mũi bàng kéo dài nhập khẩu sừng. Đặng thông dĩ đến đây ưu của.

Văn Đế hậu lai biết đặng thông lòng của sự, liền ban thưởng hắn một tòa đồng sơn, mà lại đặc biệt chuẩn hắn thủ thép đúc tiền, lưu thông thiên hạ. Cứ như vậy. Giống như người thời nay chính mình một trận đặc biệt chuẩn ấn sao cơ.

Ai biết văn đế vừa chết, thái tử chưa chính thức đăng cơ, lập tức thu hồi đồng sơn, cấm Đặng thị làm bằng của tiền lưu thông. Đặng thông lập tức phá sản, tới lão nghèo khó, quả nhiên chết đói vu dã nhân nhà.

Phu tử tuyệt lương là Khổng Tử cố sự, hắn do lỗ nước khứ vệ quốc, trên đường cần phải trải qua trần thái nhị nước biên giới, thái nước người đó đợi tin lời đồn, nhân tụ chúng tướng Khổng Tử vây khốn, Khổng Tử bị vây thập nhật, quả là tuyệt lương. Lúc đó cùng bị nhốt người, còn có nhan quay về, Tử Lộ, tử do, tử hạ chờ Cao đệ.

Dựa vào chở Khổng phu tử mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 55), nhược do cung mệnh khởi hành đại hạn, tới năm mươi lăm tuổi đi tới nô bộc cung, là trời chúc sở triền nơi. Tuyệt lương của năm là sáu mươi mốt tuổi, vừa ở đây hạn.

Nhiên phú văn sở cử lưỡng lệ, thực sự không hề nghĩa lý, nhược dựa vào nhất chính là tạp diệu tức năng lực suy đoán, thì toàn bộ tinh hệ liền giai cùng bỏ xó. Đến đây bất quá giang hồ truyền lại, tăng thú vị mà thôi.

“Linh xương la vũ” chủ thất bại

Linh xương la vũ, vận tới đầu sông.

Lời chú thích nói: “Đến đây bốn sao giao nhau thìn tuất nhị cung, tân nhâm kỷ sinh ra, nhị hạn đi tới thìn tuất, tối kỵ thuỷ ách. Vừa gia ác sát, hẳn phải chết ngoại đạo. “

Vừa nói: “Như bốn sao ở thìn tuất tọa mệnh cũng thế. “

Phú văn nói “Linh xương la vũ” (hoặc xưng “Linh xương đà vũ” ), là đẩu số trung tâm một tổ rất trọng yếu tinh hệ.

Vũ khúc ở thìn tuất nhị cung là ngồi một mình, đối cung là tham lang ngồi một mình. Thử phân tích cộng “Linh xương la vũ” kết cấu.

Tân năm sinh ra, đà la ở thân, hội thìn cung vũ khúc, nếu có thể hội văn xương. Thì văn xương tất nhiên Hóa kị, đi tới thìn cung đại hạn, kỳ can chi tất là nhâm thìn, Vì vậy vũ khúc vừa hóa thành sao Hóa kỵ. Hơn nữa đà la linh tinh lưỡng khỏa sát diệu, là cho nên không được cát (sai ai ra trình diện đồ 56). Vũ khúc mỗi chủ bảo hiểm đường thuỷ, cho nên nói vận đến tận đây hạn thì chủ một sông.

Nhược nhâm năm sinh ra, vũ khúc tị Hóa kị tinh, đà la ở tuất, đến đây đã trở thành bất lương tinh hệ kết cấu. Kỷ năm sinh ra thì không gặp đà la, lời chú thích có sai lầm, ứng với đính chính là ất năm sinh ra, lúc này đà la ở dần, hội tuất cung vũ khúc. Đi tới tuất hạn, can chi tất là bính tuất, như thế thì hội liêm trinh Hóa kị cùng trời tướng, vừa là đại hạn lưu dương lưu đà sở chiếu, hơn nữa nguyên cục linh đà, là cho nên cũng cấu thành bất lương tinh hệ.

Nhược kỷ năm sinh ra mặc dù phải không đến đây cách, duy dễ phùng văn khúc vũ khúc song Hóa kị kết cấu, là cho nên cũng – nên cẩn thận.

Nhiên “Linh xương la vũ” có thể chủ ngăn trở. Không nhất định là thuỷ ách. Khắc ứng với của năm, dĩ hội kiến đến đây tổ tinh hệ là phán đoán.

Cự môn độc sợ lửa tinh kình dương

Cự hỏa xiết dương, chung thân tự ải tử.

Lời chú thích nói: “Đến đây tam tinh tọa thủ thân mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, dựa vào đến đây phán đoán. “

Lời mở đầu vũ khúc không thích linh đà, lời ấy cự môn không thích hỏa dương, cái cử trường hợp đặc biệt mà nói.

Cái gì gọi là trường hợp đặc biệt? Cái nhược tựu tình hình chung mà nói, đà La Đắc linh tinh tức có thể giải kỳ kị, kình dương được Hỏa Tinh là được hóa kỳ hình, do là có thể hóa lệ là tường. Như hóa đà la của kị là cương nghị. Hóa kình dương của hình là uy quyền, nhưng chỉ có vũ khúc, nhược giá trị linh đà, thì linh tinh không giải thích được, mà cự môn nhược giá trị kình dương, Hỏa Tinh cũng không hóa kỳ hình, đến đây tức sở dĩ xưng là trường hợp đặc biệt.

Dùng cái gì có đến đây trường hợp đặc biệt, nhược dụng ngũ hành giải thích, tất phá thành mảnh nhỏ, phải không mạch lạc. Cái đẩu số gán ghép ngũ hành là thuộc dậy trễ việc, cổ đại đẩu số gia thì duy dụng chinh nghiệm, cho nên thường thường biết kỳ nhưng mà không biết giá trị. Trung Châu phái có đẩy để ý hệ thống, đã thành độc bộ, còn lại mới xuất hiện môn phái, cho dù là Trung Châu phái bàng chi, cũng cận thị tam phương tứ chính mà thôi, nhân vô suy lý hệ thống, vừa dục đến đây phụ với học thuật của lâm, là cho nên chỗ trống bình thầy tướng số thuật rầm rộ lúc, liền nã tử bình lý luận dụng để giải thích đẩu số một ít nhất chinh nghiệm, nhưng mà lại cũng không có thể trở thành là hệ thống, cận linh tinh đoạn ngắn mà thôi, thực sự có điểm tâm sức lao động chuyết.

Cự hỏa kình dương bá đi tới “Trúc la tam hạn”, về điểm ấy, tương thấy ở quyển sách đệ tứ sách, độc giả có thể tự hành xem thêm. –“Trúc la tam hạn” hiện nay đã không người biết kỳ chân nghĩa, vương đình chi năm trước đã ban công khai, văn chương thu vào <đàm đẩu số và huyền không> một lá thư nội.

Địa không tọa mệnh, lục thân không được tụ

Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh tức chủ nghèo khó.

Lời chú thích nói: “Như mạng cung không gặp chính tinh, chỉ giá trị địa không tọa thủ, canh tam hợp gia sát Hóa kị, dựa vào đến đây phán đoán. Như cát, cũng không đến tận đây kỳ. “

thì nói: “Chỉ giá trị thiên không tọa thủ” . Tương địa không đổi thành thiên không.

Án, người biên tập nhân chẳng địa không chấm đất cướp là “Đối tinh”, xưng là thiên không cướp, toại vọng tương thiên không Địa kiếp coi là đối tinh, mà địa không một sao thì huyền trí chi, đến đây thực rất là ngộ biện. Phàm đẩu số của đối tinh, giai ở an tinh pháp trung tâm có quan hệ, như kình dương tất ở lộc tồn tiền nhất cung, đà la tất ở lộc tồn hậu nhất cung, cho nên trở thành đối tinh; Hỏa Tinh linh tinh giai ở riêng cung vị đúng giờ thuận đi mà an. Cho nên trở thành đối tinh, như vậy lệ người, xương khúc, khôi việt, phụ bật chờ, có thể nói không một không phải. Nhược dựa vào đến đây lệ. Thiên không cướp tự nhiên trở thành đối tinh, nhân đều do hợi cung đúng giờ khởi, chỉ có thuận đi đi ngược chiều phân biệt, điển tích nên đối nghịch cũng. Nhược ư thiên không, thì do năm chi khởi, phàm năm sinh tiền nhất cung tức là thiên không, đến đây an tinh pháp hận bản và đúng giờ mà an Địa kiếp phong mã ngưu, ở đâu được coi là đối tinh cũng?

Là cho nên phú văn đến đây cú giải thích, nhưng ứng với dựa vào , định vì “Chỉ giá trị địa không tọa thủ” thủy hợp.

Mệnh vô chính diệu mà tá tinh an cung người. Lục thân trung tâm tất có một … hai … Chỗ thiếu hụt, tức tính chất hài lòng, cũng nguyên nhân chính sự mà phân tán, như phu thê phải các nơi nhất phương, phụ tử phải ly tán xa nhau các loại, nhược sai ai ra trình diện hỏa linh thiên mã, thì nhân sinh canh hình cô lập, phú văn sở nói. Thực chỉ đến đây mà thôi, bần thì vị tất nhiên.

“Đầu ngựa đái kiếm” vô toàn bộ mỹ

Đầu ngựa đái kiếm, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Lời chú thích nói: “Dương nhận ở ngọ thủ mệnh. Mão thứ hai, dậu vừa thứ hai, là dương nhận lạc hãm hơn là. Dần thân tị hợi tứ cung, đà la thủ mệnh cũng thế, như thìn tuất xấu vị không được kị của. “

“Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, dựa vào cổ nhân sở nói, ưu thì có thể “Uy trấn biên cương”, kém thì như phú văn sở nói, “Chết non hình thương” . Kỳ phân biệt ở chỗ có hay không năng lực sẽ tới cát hóa tinh diệu, trong này phân biệt quá nhiều.

Nhưng mà lời chú thích sở nói, kình dương tọa hãm địa thủy cấu thành đến đây cách, này ắt là có sai lầm, nhân kình dương ở ngọ cung cũng không phải là lạc hãm. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, kình dương ngũ rơi vào tử mão dậu tam cung.

Hơn nữa, cấu thành bản cách cục, cũng duy kình dương ngồi một mình ngọ cung thủ mệnh, thủy là chính cách. Nhược ở mão dậu nhị cung, giai phải không cách.

Trừ chính cách bên ngoài, còn có lưỡng chủng tình hình cũng có thể coi là “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, này ắt là đã tường vu <đẩu số tứ thư> quyển thứ nhất 56 trang, nơi này không được chuế.

Phàm “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, mặc dù tốt cũng không hay, tung phú quý cũng không nhất định có thể được yên vui, nổi tiếng nhất người là hán quang vũ lưu tú (sai ai ra trình diện đồ 57), hắn vừa bước đế vị lúc, bởi vì lòng nghi ngờ trọng trọng, liền thường tạ tiểu cho nên lạm sát công thần, sát hậu vừa áy náy, bởi vậy thần kinh thác loạn mà chết. Là cho nên phùng đến đây cách cục người đó, thực ứng với phong phú chính. Đồng thời mọi việc lưu hữu dư địa, sau đó tài khả an hưởng phú quý.

Nếu vì “Đầu ngựa đái sáng lập” kém cách, cũng tất nhiên có một đoạn thời kỳ phong cảnh. Làm sao trì doanh giới man, trọng yếu phi thường, bằng không phù dung sớm nở tối tàn, chợt khuynh bại.

Tử ngọ phá quân cần phải sai ai ra trình diện lộc

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ nhị cung an mệnh, giá trị pha quân tọa thủ gia cát, tất nhiên vị tới tam công.” đến đây luận thái hiện lên.

Vương đình chi soạn trung tâm có hai câu –“Phá quân kị mão dậu, mừng nhất tử ngọ phương.” đến đây tức vị phá quân vu tử ngọ nhất cung viên nhập miếu, mà bị chiếm đóng vu mão dậu. Có người độc quá vương đình chi viết sau lại vấn: Tại sao lại không nói miếu hãm? Lại có một vị khai ban thụ đồ người đó, vu thượng giờ dạy học công khai công kích: “Vương đình chi liên miếu vượng lợi hãm cũng không biết.” đến đây thực chẳng đàm ưa kị, mà miếu hãm đã ở trong đó vậy, thực không cần mỗi đàm một chuyện, đều phải thuyết một lần miếu hãm người cũng.

Như bản lệ, nhưng nói “Tử ngọ phá quân” năng lực thăng quan tiến chức, đến đây tức bằng đã thuyết tử ngọ viên phá quân nhập miếu. Dĩ tinh hệ nói, thì là phá quân ngồi một mình đối “Liêm trinh thiên tướng” . Đến đây tinh hệ như đảo, “Liêm tướng” thì không thấy tốt, mà phá quân ngồi một mình thì sẽ thành tốt cục, đẩu số của vi diệu, tức ở chỗ đến đây.

Đến đây tinh hệ vừa danh “Anh tinh nhập miếu”, nhiên phải sai ai ra trình diện cát hóa thủy năng lực xưng là anh tinh. Cát hóa trong, dĩ hóa lộc thủy là tốt, như vô hóa lộc, nhưng thấy hóa quyền, cũng phải sai ai ra trình diện lộc tồn thủy hay, cho nên tử ngọ viên phá quân, sắc nhất kỷ năm sinh ra cũng (sai ai ra trình diện đồ 58 lệ nhất).

Phá quân được hóa lộc không bằng hội hóa quyền được lộc tồn, trước đây người của ba động biên độ so sánh người sau là đại của cho nên. Nhân sinh biến động biên độ đại. Chung bất năng coi là chuyện tốt.

Đến đây cục sai ai ra trình diện sát, vừa suy giảm, cho nên mậu năm sinh ra mặc dù sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc. Nhưng thấy dương đà hoặc triền kình dương, đến đây cũng chủ khúc chiết (sai ai ra trình diện đồ 58 lệ nhị).

“Liêm tham” sợ nhất văn xương Hóa kị

Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi.

Lời chú thích nói: “Như tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, gia sát Hóa kị, yểu vong. Hoặc cung Quan lộc gặp của người cũng.” tham lang không thích hợp tọa thân dần tị hợi tứ trường sinh cung viên, trong đó lại càng không nên tị hợi nhị viên, là vì bị chiếm đóng.

Phàm tham lang tọa tị hợi, tất là “Liêm trinh tham lang” cùng độ, tiền đã nhiều lần nói qua, “Liêm tham”, “Vũ sát”, “Tử phá” một tổ số tử vi hội, phản ứng rất là mẫn cảm, hôm nay giá tổ tị hợi cung “Liêm tham” tức là trong đó đồng loạt.

Cổ bí quyết nói: “Liêm trinh tham sát bước đi thong thả quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung.” tức vị tị hợi cung “Liêm tham” sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị vu cung thiên di. Chủ tác “Kẻ trộm” (bối nhung), vừa vị “Tham liêm đồng cung vu tị hợi, nữ nhân không được khiết mà lại tao hình.” như thế các loại, không một bí quyết nói kỳ may mắn, bạn cố tri “Liêm tham” tinh hệ, trừ phi năng lực sai ai ra trình diện cát hóa, lại không có sát kị hình hao tổn chờ diệu, sau đó mới có làm, bằng không chỉ khó tránh khỏi nhân sinh có chỗ thiếu sót. Như cổ bí quyết nói: “Nam lang thang, nữ đa dâm”, nói nữ mệnh đa dâm, thực đơn giản vị kỳ hôn nhân bất lợi, tái giá hoặc mà lại tam hôn mà thôi.

Phú thể văn ngôn xương tham lang cùng hội, “Phấn thân toái cốt”, còn đây là chỉ văn xương Hóa kị mà nói, tham lang liêm trinh và văn xương Hóa kị cùng hội, là giả nhã nhặn (sai ai ra trình diện đồ 59), vừa chủ suốt đời ưa đi hiểm may mắn, nhân sinh tất có tốt vận cũng có kém vận, đương kém vận là lúc, tự có “Phấn thân toái cốt” của ứng với, đến đây tức phú văn chân chính ý nghĩa chỗ.

Vũ khúc kị và văn khúc biến hóa kị: “Tham liêm” thì kị sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, đến đây đều vì tinh hệ đặc sắc.

Triêu đấu ngưỡng đấu, văn quế văn hoa

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương, văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển.

Thất sát triêu đấu, ngưỡng đấu cách cục, tiền đã thảo luận qua (sai ai ra trình diện 39 trang). Nơi này không được chuế, duy lục lời chú thích ở phía sau, dĩ cung tham khảo –“Thất sát thủ mệnh vượng cung đủ cũng. Như con ngọ dần thân là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu. Nhập cách người phú quý. Nhược thiên di quan lộc nhị cung, không làm đến đây luận. “

Đến đây lời chú thích có sai lầm, che ngọ thất sát cận hướng lên trời phủ, nhược coi đây là nhập cách, thì thất sát không có không được hướng lên trời phủ, mà ở xấu vị dần thân chờ cung đều bị miếu vượng, bạn cố tri lời chú thích thực vô tri gán ghép lời tuyên bố, không cần sâu luận.

Về phần “Văn quế văn hoa” lời chú thích nói —

“Văn xương là văn quế, văn khúc là văn hoa. Như xấu vị an mệnh giá trị của, canh gặp hóa cát, cập tam hợp ngôi sao may mắn củng giáp là cũng. Hoặc vô cát bỉ, xương khúc vô dụng chỗ vậy. “

Văn xương văn khúc hai sao chỉ có thể ở xấu mạt nhị cung cùng viên, Vì vậy vốn nhờ của thành cách “Văn quế văn hoa” vân vân, đơn giản tương “Quế hoa” nhất từ phân sách, nhân dĩ lập danh. “Quế hoa” tức là hoa quế, tương truyền giữa tháng có đan quế, lại có thỏ ngọc, cho nên “Bảng vàng đề tên” là trở thành thu đang lúc đắc chí đại danh, Vì vậy liền lại đem “Quế hoa” xưng nguyệt, do là trằn trọc được “Văn quế”, “Văn hoa” tên. Duy như thế tìm kế, thực không có rễ cư.

Nhiên xương khúc đồng cung, dù sao cũng có ưu điểm, cho nên thấy vậy cách cục, nhưng cần phải thị chính diệu làm sao, thảng có cát hóa, thì xương khúc tự năng lực phát huy kỳ trợ lực. Nhiên chỉ nói xương khúc đồng cung, thực phải không cách.

Thềm son quế trì, hợp lộc củng lộc

Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí; hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Tiền cú lời chú thích nói: “Thềm son vị nhật cư mão thìn tị; quế trì vị nguyệt nhập dậu thủ hợi. Đến đây lục cung thân mệnh giá trị của là cũng. Cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Lộc tồn và hóa lộc ở tài quan nhị cung củng mệnh; hoặc mệnh tọa lộc mà thiên di có lộc đối củng, giai chủ phú quý. Bí nói: Hợp lộc củng lộc đôi Kim vương, tước vị thăng tiến y áo bào tím vân vân. “

Án, thềm son dĩ thái dương miếu vượng là quý; quế trì ất Thái âm miếu vượng là quý, nhiên thủ miếu vượng là phán đoán, không bằng nhưng luận tinh hệ. Thủ loại này loại danh mục, liền dễ lưu là lời bàn thiên vị. Là cho nên lời chú thích phải cấp bổ nhất cú “Cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt.” này ắt là nhưng luận tinh hệ cũng.

Cổ nhân dĩ thái dương Thái âm miếu vượng tức lợi cho yêu cầu danh, sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt canh. Đến đây vũ phi là cổ đại xã hội nặng quý không nặng giàu phản ánh. Kỳ thực thái dương Thái âm miếu vượng thủ mệnh, nhược cát, cũng năng lực thành phú cách, phú sau đó nổi danh, đến đây bắc đều là.

Về phần hợp lộc củng lộc, đơn giản dĩ cung tài bạch cập cung Quan lộc sai ai ra trình diện hóa lộc cập lộc tồn, dĩ “Uyên ương hồ điệp thức” chụp ảnh chung cung mệnh, là vì “Hợp lộc” . Nhược cung mệnh và cung thiên di củng chiếu, vừa được hóa lộc, vừa được lộc tồn, là vì “Củng lộc” . Như thế cách cục, nhưng cần phải dĩ chính chiêu tinh hệ tổ hợp tính chất là phán đoán.

Phú văn hai câu, tiền cú ký nặng quý, hậu cú liền thực ứng với nặng phú, nay chém làm “Ngón tay cái của thần”, còn lại là nhưng nặng quý cũng. Từ đó có thể biết phú văn viết định, thâm thụ khoa danh quan niệm ảnh hưởng.

Xương khúc phụ bật chủ quý hiển

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Lời chú thích nói: “Như mạng tọa âm dương, tài quan nhị cung xương khúc lai hội; hoặc mệnh tọa xương khúc, nhị cung nhật nguyệt lai hội, canh gặp khôi việt ngôi sao may mắn, phú quý tự nhiên tất vậy. “

Cổ đại giống nhau đẩu số gia ất Thái âm thái dương chủ khoa danh (duy Trung Châu phái cường điệu thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú), văn xương văn khúc cũng chủ khoa danh. Là cho nên liền ưa bốn sao gặp gỡ, cho rằng còn đây là khoa danh đại cách. Do là tựa như phú văn sở nói.

Nhưng mà lại có một chút quan trọng bổ sung, đến đây cách phải sai ai ra trình diện lộc thủy là, vưu nặng lộc tồn. Vừa dĩ lộc tồn tại cung mệnh người là tốt (sai ai ra trình diện đồ 60). Về phần âm dương xương khúc bốn sao không thích hợp bị chiếm đóng, hãm thì giảm bớt nhiều. Đến đây lại chỉ như tất nhiên của để ý vậy.

* * *

Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử.

Lời chú thích nói: “Như mạng thân có chính tinh hóa cát, gặp tam phương tài bạch quan lộc có phụ bật lai triêu là cũng. “

Dựa vào lời chú thích sở nói, mặc kệ chính tinh tinh hệ tổ hợp, nhưng yêu cầu hóa cát, sau đó tài bạch, quan lộc nhị cung sai ai ra trình diện phụ bật, tức cho rằng hợp cách, vị miễn quá phận đại khái. Cái phụ bật bất quá phụ tinh mà thôi, có hay không “Y phi trước tử”, thực ứng với nhưng y mệnh cung của chính diệu tinh hệ mà định, bất khả quơ đũa cả nắm.

Án, đến đây hai câu phú văn đơn giản biểu hiện xương khúc, phụ bật tác dụng mà thôi, vị kỳ đều có thể chủ quý, phải như vậy thể hội, lại vừa xưng là thiện đọc sách. Nhược trông mặt mà bắt hình dong, vọng hứa phú quý, vậy liền trở thành võ đoán.

“Hợp lộc uyên ương” kết cấu

Cự lương gặp gỡ liêm trinh tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

Lời chú thích nói: “Cự lương liêm tham bốn sao, thân mệnh tam hợp tương phùng miếu địa, tịnh cát. Nếu như lộc tồn hóa lộc cư cung phu thê, có lộc lai hợp, cũng chủ phú quý cũng. “

Dựa vào an tinh pháp, “Cự lương liêm tham” bốn sao vô tướng hội của để ý. Cho nên phú văn thực ứng với tác “Cự lương gặp gỡ”, “Liêm tham tịnh”, đây đó thật là nhị sự.

“Cự lương gặp gỡ” cũng chỉ có tá tinh an cung thủy mới có thể. Như “Thiên đồng cự môn” ở vị, xấu cung vô chính diệu, Vì vậy tá vị cung “Cùng cự” an nhập, Vì vậy là được hội dậu cung “Thái dương thiên lương” . Về phần “Liêm tham tịnh”, thì phi chỉ tị hợi cung “Liêm tham” tinh hệ mà nói, mà là chỉ nhất ở cung mệnh, ở cung phu thê.

Nhưng mà phú văn trọng điểm thì thực sự “Hợp lộc uyên ương” .

Nêu ví dụ mà nói, năm đinh sinh ra, cự môn ở ngọ an mệnh, lộc tồn cùng độ. Cung tài bạch dần viên vô chính diệu, tá đối cung “Cùng lương” an tinh. “Cùng lương” nguyên lai hội hợp cung phu thê Thái âm hóa lộc. Đến đây tức cái gọi là “Hợp lộc uyên ương” (sai ai ra trình diện đồ 61). Mặc dù đinh nhân cự môn Hóa kị, nhưng cũng thành kỳ cách. Chích cần phải không gặp sát, không được dĩ Hóa kị là ngại.

Nếu như giáp năm sinh ra, tham lang ở ngọ cung thủ mệnh. Hội dần cung lộc tồn; cung phu thê “Liêm trinh Thiên phủ” mà liêm trinh hóa lộc. Giá cũng “Hợp lộc uyên ương” cách cục (sai ai ra trình diện đồ 62).

“Hợp lộc uyên ương” vốn có không được giới hạn trong “Cự lương gặp gỡ” cập “Liêm tham tịnh” lưỡng chủng, phàm cung mệnh cập cung phu thê đồng thời được lộc, đều là, phú văn ý. Cận cử ra tối nên “Hợp lộc uyên ương” của nhị lệ mà thôi.

Vũ phá tay nghề, tham trinh đồ tể

Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Lời chú thích nói: “Vũ khúc tị hợi tử mệnh gia sát người, tay nghề an thân; tham lang tị hợi thủ mệnh gia sát người, tất tác tàn sát bò tể mã người. Hoặc tham trinh tị hợi gia sát Hóa kị người, yểu thọ. “

Vũ khúc vu mão cung lạc hãm, vu tị hợi nhị cung bình rảnh rang. Cho nên viết “Vũ khúc rảnh rang cung” người, là chỉ tị hợi nhị cung mà nói. Lời chú thích nói tử cung cũng, vị hợp.

Tị hợi cung vũ khúc, tất là “Vũ khúc phá quân” tinh hệ, đây là mẫn cảm một trong những tinh hệ, tiền đã đề cập. Phàm mẫn cảm tinh hệ, cát thì đột phát, hung thì kiển ách, hoặc đột nhiên khuynh bại, cho nên suy đoán thì không chỉ cần phải khán nguyên cục tinh hệ tổ hợp, mà lại cần phải thị vận hạn biến hóa mà định kỳ lên xuống. Nay nói “Rảnh rang cung đa tay nghề”, còn lại là chỉ nguyên cục tinh hệ có sát, vưu kị đà la, Hỏa Tinh.

Nhược sai ai ra trình diện hỏa la, mặc dù và cung Quan lộc sẽ trở thành “Tử tham” cách cục, cho nên có thể vu đi “Tử tham” vận hạn thì. Miễn cưỡng xưng là “Hỏa tham”, nhưng cũng không phi một thời vận khí mà thôi, vô pháp cải biến nguyên cục khí chất. Mà “Tay nghề” thì chính thị nguyên cục khí chất.

Tham lang vu tị hợi cung, tất là “Liêm trinh tham lang” tinh hệ, nhược gia sát, cổ nhân định vì “Đồ tể” . Đến đây ở cổ đại thật là tiện nghiệp, bỉ tay nghề nhân vừa tiếp theo trù.

Nhưng đến đây cục biến hóa thực đại, nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp, trái lại có thể coi là nghệ thuật, như kiến trúc, lắp đặt thiết bị các loại (sai ai ra trình diện đồ 63).

Lời chú thích thuyết tị hợi trinh tham gia sát Hóa kị chủ yểu thọ. Đến đây nguyên phi phú văn ý, là tác chú âm sở bổ. Kỳ thực cho dù liêm trinh Hóa kị cũng không tất chủ yểu, cho nên không cần câu nệ nói vậy.

Thiên lộc chủ phú, khôi việt chủ quý

Thiên lộc triêu viên, thân Vinh Phú Quý; sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai.

Tiền cú lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra, lập mệnh dần cung, lộc đáo dần thủ mệnh; cũng tác lộc triêu viên cách. Nếu như canh ở thân, ất ở mão, tân ở dậu, đến đây bốn vị lộc thủ cung mệnh. Câu dựa vào đến đây phán đoán, gia sát Hóa kị bình thường. Còn lại bính mậu, đinh kỷ, nhâm quý sinh ra, ở tị, hợi, tử, ngọ tứ cung thủ mệnh. Không vì lộc triêu viên cũng. “

Nơi này thiên lộc tức chỉ lộc tồn, thập can trong, cận thủ giáp lộc ở dần, canh lộc ở thân, ất lộc ở mão, tân lộc ở dậu. Còn lại lục can giai phải không cách.

Dùng cái gì như vậy thủ cách, nguyên nhân khó hiểu, lúc đầu sư phụ cũng không vạch điểm ấy, tạm thời còn nghi vấn khả dã. Nhược dựa vào Trung Châu phái truyền lại, chỉ sai ai ra trình diện lộc tồn thủ cung mệnh, vô luận là na sống một năm nhân, đều không tất tức coi như là tốt, trái lại khả năng keo kiệt, phải và hóa lộc, thiên mã xung hội, sau đó thủy coi là chủ phú.

Hậu cú chú nói: “Như ngọ cung an mệnh, tử vi tọa thủ. Gặp văn xương, khôi, việt đồng cung, nhâm sinh ra kỳ cách. “

sửa nói: “Bính sinh ra kỳ cách. “

Nhưng mà hai người đều không để ý, nhâm nhân của khôi việt ở mão tị, bính nhân của khôi việt ở hợi dậu, và ngọ cung không hề quan hệ. Tự nhiên bất năng “Gặp văn xương khôi việt đồng cung” .

Cho nên phải đổi thành “Tân sinh ra kỳ cách”, cái duy tân năm sinh ra của khôi việt thủy ở ngọ dần cũng.

Nhiên đến đây bất quá tức là “Cực hướng ly minh” cách, không cần lánh lập cách cục.

Vũ khúc làm sao hội Thái âm?

Vũ khúc cư can tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang.

Lời chú thích nói: “Vũ khúc ở thủ hợi thủ mệnh, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, tham lang Hóa kị gia sát, không vì mỹ hảo cũng, định chủ niên thiếu bất lợi. Hoặc có tham hỏa phá tan chủ quý người, giáp kỷ nhâm nhân hợp khác. “

Lời chú thích đại lầm, kỳ lầm có nhị —

Đệ nhất, vũ khúc ở tuất hợi nhị cung thủ mệnh, tất vô pháp ở tam phương sai ai ra trình diện Thái âm. Hiển nhiên chú người căn bản không biết phú văn ý.

Đệ nhị, nhược sai ai ra trình diện “Tham hỏa”, thì nhâm nhân mặc dù ở hợi cung thì được lộc tồn, duy vũ khúc tất đồng thời Hóa kị, tung quý cũng không bền, bất quá một thời may mắn, không được ứng với thành cách.

Vừa, kỷ nhân mặc dù vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, duy văn khúc cũng đồng thời Hóa kị, là vũ khúc thủ mệnh người đó sở không thích. Là cho nên cho dù thành cách, cũng cách cục có phá, bởi vì trong cuộc đời tất quá trình văn khúc Hóa kị mệnh hạn cũng.

Phú văn kỳ thực hẳn là như vậy độc —

“Vũ khúc cư can (tuất hợi) thượng, sợ nhất Thái âm (sợ nhất) phùng tham lang. “

Tức là thuyết, vũ khúc ở tuất cung thủ mệnh người đó, cùng với “Vũ khúc phá quân” ở hợi cung thủ mệnh người đó, không thích đi Thái âm vận hạn, cũng không ưa đi tham lang vận hạn.

Điểm này, tức là Trung Châu phái huyền bí. Bản môn đánh vỡ tam phương tứ chính giới hạn, căn cứ tinh hệ gặp gỡ tính chất lai tác suy đoán, tam phương tứ chính đơn giản chỉ là nhập môn cơ sở, mạt có thể coi là suy đoán tới cảnh giới cao. Tác chú người đó khả năng căn bản không biết điểm này, là cho nên liền chú được mơ hồ, hơn nữa sai lầm.

Mộ trung tâm hóa lộc thực vô phương

Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Lời chú thích nói: “Như vũ khúc, Thái âm, âm lang hóa lộc thủ chiếu cung mệnh, càng thêm cát diệu cũng phú quý. Nhưng thìn tuất xấu vị tứ cung, mặc dù hóa cát vô dụng. Thìn tuất xấu vị là tứ mộ chi thần. “

Phú văn đến đây cú, thực vị tất nhiên. Như bộc vị cung của “Tử vi phá quân”, “Vũ khúc tham lang” giai ưa hóa lộc; nếu như thìn tuất cung của “Liêm phủ”, Thái âm, cũng ưa hóa lộc, là cho nên hóa lộc thực không được kị tứ mộ.

Mà lại dựa vào Trung Châu phái truyền lại, hóa lộc dĩ thìn tuất xấu vị tứ cung là nhập miếu, là tức dĩ tứ mộ là hóa lộc ưa triền nơi, trong trường hợp đó a được vị “Nghỉ hướng mộ trung tâm giấu” cũng?

Đến đây tất là hậu đại đẩu số gia hướng tử lập tức phụ, sau đó tài tác nói vậy. của viết thành, thì có chân quyết, thì thì pha ngụy lầm, cái lúc đầu giang hồ truyền lưu đích tình hình như là. Cũng chính là bởi vì chinh nghiệm đa ngụy lầm, cũng không biết suy lý hệ thống, là cho nên giang hồ thao đến đây thuật người không tinh, sau đó do đời Minh lúc đầu dụng “Bắn phúc” phương pháp. Sáng lập “Một giáp tân sổ”, “Thái cực sổ” các loại, do “Bắn phúc” biết vị đoán người của lục thân cầm tinh, như thế phát triển là “Thiết bản thần số”, kỳ “Bắn phúc” canh càng thêm tinh vi. Nhưng mà đến đây đơn giản chỉ là đóng gói, về phần suy tính năm vận, thì nhưng dựa vào đẩu số. Đến đây sở dĩ đến nay bản phường “Thiết bản thần số”, tất nhưng phụ đẩu số khởi lệ cũng.

Giang hồ đẩu số tiên dựa vào tử bình, chung phát triển là mánh khoé bịp người, kỳ phát triển đã nhập lối rẽ, đến đây sở dĩ chính xác thuật phi công khai bất khả, bằng không liền ảnh hưởng cửa này thuật số mạch máu.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” ba loại cách cục

Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ nhị cung an mệnh, giá trị cự môn tọa thủ. Canh được dần tuất, thân thìn khoa quyền chụp ảnh chung, phú quý tất vậy. Bí nói: Cự môn tử ngọ quyền khoa chiếu. Quan tư thanh hiển vị tam công. “

sửa nói: “Canh được dần tuất, thân thìn khoa lộc chụp ảnh chung, phú quý tất vậy. “

Án, dĩ lời chú thích là là, cái trừ phi văn khúc văn xương hóa khoa được thông qua, bằng không tử ngọ cự môn quyết vô được “Khoa lộc chụp ảnh chung” của để ý. Mà năm đinh sinh ra, lại có thể thấy được thiên cơ hóa khoa, thiên đồng hóa quyền, là “Khoa quyền chụp ảnh chung” cũng. Mặc dù năm đinh sinh ra sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, cũng không phương nhập cách.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục đặc điểm, là trì phát, nhưng dễ khuynh bại, thuộc về bạo khởi sụt loại hình. Sở dĩ trì phát. Là bởi vì tài hoa vị dễ thái độ làm người phát hiện, sở dĩ khuynh bại. Là bởi vì phát tích lúc tất bị người đố kị, mà lại gia dĩ hãm hại. Vưu quang dĩ cự môn Hóa kị người là nhiên. Là cho nên phải vu phát tích hậu tận lực điệu thấp. Phải tránh đắc ý vênh váo.

So sánh tốt “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục (sai ai ra trình diện đồ 64), là cự môn bản thân hóa thành lộc tinh, nhược thái dương hóa quyền, canh sai ai ra trình diện văn khúc hóa khoa, thì kỳ phát tích hơi sớm, hơn ba mươi tuổi có thể khởi bước, mà khuynh bại nguy cơ cũng tiểu. Nhưng nhưng giới quá mức cao điệu, mà lại không thích hợp chiêm tối cao địa vị, dĩ thối cư phía sau màn, hoặc đồng ý phó chức là nên.

Nhược tử ngọ cự môn và giơ cao tiết cùng độ, là được đặc biệt, suốt đời tất rơi vào trọng đại thị phi làm phức tạp, mặc dù được quyền thế cũng vĩnh bất an ninh, hoặc suốt đời mạo hiểm trọng trọng. Mà vừa dễ rách nát.

Minh lộc ám lộc không đủ nặng

Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm.

Lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra lập mệnh hợi cung, được hóa lộc tọa thủ, lại được dần lộc lai hợp. Dần và hợi hợp của vị cũng. Và tiền khoa minh lộc ám cách (sai ai ra trình diện 49 trang) đang phán đoán của. “

Tiền nói “Khoa minh lộc ám, đứng hàng ba vị”, lời ấy vị miễn khoa trương, nay nói “Minh lộc ngộ lộc, dệt hoa trên gấm”, lời ấy tức giác thật thà. Bởi vì “Minh lộc ám lộc” tác dụng, đích xác ở chỗ chỉ có thể tăng cuộc sống màu sắc, mà cũng không thể khởi tính quyết định tác dụng.

Dùng cái gì như vậy? Bởi vì “Ám lộc” cứu phi tử vi đẩu số chính cách. Đẩu số thủ tam hợp, là án hoàng đạo chu thiên mười hai cung, cách mỗi một trăm hai mươi độ tức là “Hợp” . Giá có thể nói là có hiện tượng thiên văn thượng căn cứ. Nhưng mà “Lục hợp” cũng không thiên tượng căn cứ.

Tử và xấu hợp, ngọ và vị hợp, là cách cung tương hợp, hai người kém cận ba mươi độ; dần và hợi hợp, mão và thủ hợp chờ, là ở tinh bàn thượng bình đối tương hợp, người trước giáp nhau chín mươi độ, người sau kém một trăm năm mươi độ, có thể nói mạn vô giặt rũ giúp chuẩn, miễn cưỡng mà nói, chỉ có “Đối xứng” quan hệ, hơn nữa còn là bất bình đẳng đối xứng (sai ai ra trình diện đồ 65).

Dĩ đến đây nguyên nhân, đẩu số khán tam phương tứ chính. Có thể nói hợp lý, nhưng khán “Lục hợp”, thì không hợp lý, hoàn toàn là do tử bình tìm ra căn cứ.

Trong trường hợp đó “Minh lộc ám lộc” hoặc “Khoa minh lộc ám” dùng cái gì lại có dệt hoa trên gấm tác dụng ư? Giá cũng có thể thuyết, bởi vì ký thuộc đối xứng, là cho nên liền đa đa thiểu thiểu có điểm ảnh hưởng. Là cho nên như vậy, vương đình chi cận dành cho tham khảo, nói chung, không bàn mà hợp ý nhau không đáng coi trọng.

Tử vi độc hóa kỵ nhập lưới

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, gặp tử vi phá quân, thật là hãm địa. Tất nhiên không mắc, cho dù phát tài cũng không thực thụ của mệnh cũng. “

Tử vi không thích nhập thìn thủ cung, là vì tử thắng của thiên la địa võng, cũng như quân chủ bị nguy (đợi tin lời gièm pha, là tiểu nhân vây quanh chờ, cũng bị nguy), cho nên thìn tuất cung tử vi, cũng không phải là ổn định kết cấu, sảo gặp sát kị, tức dễ bị khuynh bại.

Cổ nhân tương “Tử vi phá quân” tỉ dụ là quân vương tự mình lĩnh quân tác chiến, giá chỉ sợ là minh Chính Đức năm chuyện sau này. Chính Đức tín nhiệm giang bân, vừa tín ngưỡng đạo giáo, Vì vậy tự cho là có lôi bộ chư thần bảo vệ, tự xưng trấn quốc đại tướng quân, ở tuyên phủ cái trấn quốc phủ. Thì Trữ vương thần hào tác trái lại, Chính Đức cánh tự mình dẫn đại quân thân chinh. Sau lại ngự uyên tới Thanh giang phố, đế thuyền đắm, Chính Đức bị nịch, do là phát bệnh, nhiều lần tức tử. Cổ đại vệ sĩ do là tức so với là “Tử vi phá quân” . Nhân của cho rằng duy tả phụ hữu bật tài năng giải trừ “Tử phá” của hung.

Thìn tuất cung “Tử vi thiên tướng”, mặc dù bất đồng xấu vị cung “Tử vi phá quân” . Nhưng bởi vì phá quân tương đối. Là cho nên liền cho rằng cũng có điểm “Tử phá” tính chất. Phú văn xưng là “Phú mà không quý” người, tức bởi vì “Tử tướng” ở cung mệnh người đó, yêu cầu phú thượng khả, một ngày có quyền thế, liền tất nhiên phần nhiều là phi làm phức tạp đến nỗi khuynh bại. Phú văn cái gọi là “Có hư danh”, kỳ ý tức ở chỗ đến đây.

Vừa, tử vi không chỉ ở thìn tuất là lưới, phàm tử vi thủ mệnh người đó, đi thìn tuất nhị cung lưu niên đại vận, cũng tất có chuyện không như ý phát sinh, bởi vậy có thể lĩnh ngộ đẩu số suy đoán cách.

Xương khúc không giải thích được phá quân lao

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Lời chú thích nói: “Như mão dậu, thìn tuất phá quân thủ mệnh, mặc dù được văn xương văn khúc cũng không phải toàn bộ cát. Gia sát Hóa kị càng không đủ là quý cũng. “

Ở mão dậu nhị cung, “Phá quân liêm trinh” cùng độ, đối cung là trời tướng. Ở thìn tuất nhị cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là “Tử vi thiên tướng” . Mà phá quân ở mão dậu lạc hãm; ở thìn tuất tuy là vượng địa, nhưng là thiên la địa võng.

Là cho nên ở đây tứ cung viên nội, phá quân mặc dù phùng xương khúc, cũng không trọng dụng. Phàm tinh hệ tổ hợp, phải khí cơ hợp nhau, sau đó thủy chủ lấy được cát, nay xương khúc tuy là cát diệu, nhưng dù sao không được đầu phá quân cơ hội, trái lại thua khôi việt của có thể dành cho gây dựng sự nghiệp cơ hội, hoặc như phụ bật, có thể trở thành khai sáng trợ lực.

Phú văn sở nói, “Hình khắc làm phiền lục”, kỳ thực cũng không phải là bởi vì phùng xương khúc của cho nên, chỉ nói là mặc dù được xương khúc cũng không năng lực hóa giải kỳ cơ bản đặc tính mà thôi.

Về điểm ấy, còn có thể bổ sung một thú vị ví dụ. Cư Trung Châu phái truyền lại chinh nghiệm, như ở dần thân cung phá quân thủ mệnh, đối cung “Vũ khúc thiên tướng”, sai ai ra trình diện xương khúc, không gặp tam cát hóa, nhưng sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, phục sai ai ra trình diện sát mà không sai ai ra trình diện kị, chủ là linh nhân của mệnh (sai ai ra trình diện đồ 66).

Cái này ví dụ dù cho xương khúc bất năng hóa giải hình khắc vất vả cực nhọc một trong lệ. Cái ngày xưa linh nhân, mặc châu quá phủ, tự nhiên vất vả cực nhọc. Mà sai ai ra trình diện xương khúc chỉ là tăng kỳ nghệ thuật khí chất.

Đẩu số cát diệu và hung diệu, bất năng cho nhau trung hoà, nhược cát hung hỗn tạp, thì có khác hỗn tạp đặc tính, điểm này phải chú ý.

Vũ khúc cư mộ, trung niên thủy phát

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.

Lời chú thích nói: “Như thìn tuất xấu vị tứ mộ, được hai sao an mệnh, định chủ niên thiếu bất lợi, gia sát kị tử yểu. Bí nói: Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi phương đình thọ. Như vậy mà thôi. “

Vũ khúc vu thìn tuất cung là ngồi một mình. Đối cung là tham vết.

Vu xấu vị cung, thì “Vũ khúc tham lang” cùng độ. Đối cung vô chính diệu.

Phú văn nói, là chỉ cung mệnh chính diệu là “Vũ tham”, điển tích tức chỉ xấu vị lưỡng cung, phi nói thìn tuất cung vũ khúc cũng cũng. Nhưng nhân thìn tuất cung vũ khúc cũng và tham lang tương đối, cho nên cũng hơi có xấu vị cung “Vũ tham” tính chất. Lời chú thích thì thống thìn tuất xấu vị tứ cung mà nói, giống nhau thị của, cố hữu vị hợp.

Phàm vũ khúc vu thìn tuất tọa mệnh, niên thiếu bất lợi, kỳ bất lợi là ở chỗ hoàn cảnh, như gia cảnh nghèo khó các loại; mà xấu vị cung “Vũ tham”, kỳ bất lợi thì ở chỗ hình khắc, như cha mẫu chết sớm các loại. Đến đây tức có tuyệt đại bất đồng, cho nên không thích hợp giống nhau thị của.

Vũ khúc Hóa kị, nhược canh sai ai ra trình diện sát diệu trọng trọng. Chủ thời niên thiếu tất có ngoài ý muốn hoặc mà lại trọng bệnh, đến đây tức nói kỳ “Thọ yểu” của cho nên. Nhưng bất khả giống nhau mà phán đoán, tối ngại người là kình dương, nhược đà la thì thứ hai. Nếu hỏa linh cùng độ. Vừa trở thành hỏa tham, linh tham, lánh thành cách cục, không làm đến đây luận.

Vũ khúc phải lộc, sau đó thủy có thể giải trừ chư hung, hoặc năng lực lịch gian nguy mà thành công tựu (sai ai ra trình diện đồ 67). Phú văn ý, thực sự hơn thế, nếu không được lộc, thì mặc dù lịch gian nguy, cũng khôn kể phú quý. Chích nên tài nghệ mưu sinh, hoặc trì lợi khí dĩ thành nghiệp, như nha sĩ, đồ tể các loại.

Trái lại bối thiên đồng là đại cách

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Lời chú thích nói: “Cái thiên đồng tuất cung bản hãm, như gặp đinh sinh ra, thì ngọ cung lộc tồn, canh được dần cung hóa lộc củng xung, định chủ đại quý. Thiên tướng cũng thế, như gia sát, tăng nói hạ cục. “

Thiên đồng “Trái lại bối”, là đẩu số trung tâm đại cách. Đến đây cách cục duy Trung Châu phái cực kỳ bàng chi sao biết được kỳ đến tột cùng.

Tuất cung thiên đồng ngồi một mình, đối cung là cự môn. Nhược năm đinh sinh ra. Thì cự môn hóa thành sao Hóa kỵ (sai ai ra trình diện đồ 68).

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thiên đồng bất úy Hóa kị, nhưng nhưng cũng không nói là thiên đồng không thay đổi kị, nhưng thiên đồng bản thân Hóa kị cũng không là tốt, phải kẻ khác tinh diệu Hóa kị kích thích, sau đó tài năng tương thiên đồng cái loại này đam vu yên vui tính cách cải biến. Đến đây tức cái gọi là “Bất úy Hóa kị” cũng. Thảng thiên đồng bản thân Hóa kị, trái lại dễ ý chí bạc nhược, hoặc dễ sống động tình, cho nên chuyện xấu.

Dùng cái gì thiên đồng ở thìn cung, đối cung là cự môn Hóa kị, lại vừa không thể trở thành cách cục ư?

Này ắt là bởi vì chỉ có tuất cung thiên đồng, tài có thể gặp được ngọ cung lộc tồn. Mà thìn cung thiên đồng thì bất năng. Quý năm sinh ra, thiên đồng có thể trong buổi họp tử cung lộc tồn. Thế nhưng tứ hóa rồi lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy tuất cung thiên đồng tài năng xưng là “Trái lại bối” .

Được trái lại bối cách cục người đó, nhiều lần trải qua gian khổ, thậm chí lục thân hình khắc, sau đó sẽ thành phú quý.

Lời chú thích nói: “Hỏa tướng cũng thế”, đại lầm. Cái thiên tướng thực bất năng cấu thành sai ai ra trình diện lộc tồn, lại thấy Hóa kị cách cục, đồng thời thủ cung thiên tướng là “Tử tướng” tinh hệ, tính chất hoàn toàn bất đồng.

Cự môn văn xương là kỳ cách

Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất cự môn tọa mệnh bản là hãm địa, như tân sinh ra, cự môn hóa lộc, ở thìn, thì dậu lộc không bàn mà hợp ý nhau, ở tuất, thì dậu lộc giáp mệnh, tất chủ phú quý. Gia sát cũng không phải. “

Lời chú thích giải thích đến đây điều lầm, hóa lộc cố là sở cần phải điều kiện, nhưng “Ám lộc”, “Lộc giáp” thì thuộc khiên cưỡng gán ghép.

Trung Châu phái giải thích đến đây điều, thì dĩ sai ai ra trình diện văn xương là phải điều kiện, tân nhân sai ai ra trình diện văn xương, thì văn xương tất đã Hóa kị. Và cự môn hóa lộc cùng triền, sau đó trở thành kỳ cách (sai ai ra trình diện đồ 69 cập 70). Nhưng nếu đi tới thiên đồng lưu niên, mà thiên đồng hóa thành sao Hóa kỵ người, là năm thì có khuynh bại tỏa hãn của ngu. Đến đây cái nhân toàn cục thực lại thiên đồng một sao làm điều hòa, là cho nên thiên đồng cũng không có thể Hóa kị.

Nhược được thìn tuất cự môn kỳ cách, thế nhân thường thường coi là may mắn, nhân thứ nhất sinh quan trọng gặp gỡ, mặt ngoài xem ra mạo hiểm trọng trọng, thế nhưng thực tế kết cục trái lại thập phần may mắn, đến đây tức sở dĩ xưng là kỳ cách của cho nên.

Có một mệnh lệ — thời kỳ kháng chiến có người tao hãm hại, là quân Nhật bắt, câu lưu ở hiến binh trên tay, con người đến tận đây mỗi khi cửu tử nhất sinh. Thế nhưng có một hiến binh quan quân lại nhận được hắn, bởi vì … này quan quân tằng đương gián điệp, giả mạo Sơn Đông thương nhân, mà lại vu nguy hiểm thì trong lúc vô ý được liệt hắn cứu trợ. hiến binh quan quân hỏi rõ tình huống, không chỉ thay hắn tắm cởi, hơn nữa phạt hãm hại người của hắn một khoản tiền. Một thân mặc dù dựa vào giá bút tiền vốn vận chuyển buôn bán mà thành cự phú.

Thiên đồng trái lại bối chủ gian khổ trung tâm được quý, cự môn trái lại cách thì chủ nguy nan trung tâm thành phú, hai người đều là kỳ cách.

“Không được quang vinh” lưỡng tổ tinh diệu

Cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài phú cũng không quang vinh.

Lời chú thích nói: “Dậu cung an mệnh, hai sao là vì hãm địa, mặc dù phùng cát cũng không lực cũng. “

Nói “Cơ lương dậu thượng hóa cát”, điều không phải chỉ thiên cơ thiên lương cùng độ, mà là chỉ “Thiên cơ cự môn”, hoặc “Thái dương thiên lương” lưỡng tổ tinh diệu.

“Thiên cơ cự môn” bản thân nhưng thật ra là một tổ có nghiêm trọng khuyết điểm tinh diệu, cổ nhân đàm nữ mệnh, viết “Thiên cơ cự môn là phá đãng” . Mặc dù mạt thuyết nam mệnh, trên thực tế cũng có phá đãng tính cách, như độ lượng chật hẹp, hảo cao vụ viễn, phù khoa xôn xao chúng các loại. Ở mão cung người, nhân năng lực tá hội xấu cung nhập miếu Thái âm, là cho nên tức lợi cho làm thủ đoạn, mà kỳ tính cách cũng đối sở làm là sự nghiệp có lợi. Nhược ở dậu cung, tá hội người là vị cung “Thái âm thái dương”, đến đây hai sao ở vị cung giai phi miếu vượng, là cho nên dậu liền không bằng mão.

“Thái dương thiên lương” tổ hợp, bởi vì thiên lương bản thân tức có chứa cô khắc hình kị tính chất, phải lại thái dương hóa giải. Ở mão cung, thái dương sơ thăng, quang hoa bắn ra bốn phía, bởi vậy là được giải trừ thiên lương cô hình, nhược ở dậu cung, thái dương đã mặt trời lặn tây sơn, hóa giải vô lực, là cho nên cũng dậu không bằng mão.

Bởi vậy dậu cung “Thái dương thiên lương”, chỉ có thể tiềm vu học vấn, không cầu thế tục quang vinh lợi, sau đó liền cáo yên tam thoải mái, nhưng ở kỳ chuyên nghiệp phạm vi trong vòng, cũng cụ danh dự.

Phú văn cái gọi là “Tung gặp tài quan cũng không quang vinh” . Thống lung nói như vậy mà thôi, cơ lương nhị tổ tinh diệu, “Không được quang vinh” đích tình hình tuyệt không cùng. Thực không thể quơ đũa cả nắm.

Nhật nguyệt trái lại bối có biến cục

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Lời chú thích nói: “Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử. Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ, thì nhật nguyệt vô huy, ở đâu quý của có? Nhiên có nhật nguyệt trái lại bối mà đa người giàu sang, muốn xem Bản cung tam hợp, có cát hóa củng chiếu, không được gia rất là cũng. Cho nên viết ngọc thiềm tiên sinh thường viết: Sổ trung tâm nghị luận tối tinh vi. Phán đoán pháp ở nhân tâm sống thay đổi. “

Lời chú thích thuyết Thái âm thái dương thất huy cung viên, thượng ít nhị cung, ứng với nói: Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử xấu, Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ vị, là vì thất huy. Nhưng trong đó thái dương ở hợi, nhược sai ai ra trình diện cát hóa vô sát, trái lại thành đại cách, là vì trái lại bối của tình thế hỗn loạn (sai ai ra trình diện đồ 71). Thái âm ở thìn, nhược sai ai ra trình diện cát hóa vô sát, chủ chưởng quân quyền, tên là “Âm tinh xuống mồ”, không được dĩ thất huy là ngại, đến đây cũng trái lại bối của tình thế hỗn loạn (sai ai ra trình diện đồ 72).

Như nhật nguyệt trái lại bối sai ai ra trình diện sát, tối cơ mộc phản ứng là hình khắc lục thân. Dạ sinh ra thái dương tọa mệnh người bất lợi phụ, thư sinh nhân Thái âm tọa mệnh người bất lợi mẫu, nhiên nhưng cần phải thị Thái âm thái dương và chuyện gì tinh diệu cùng triền mà định. Nhược thư sinh nhân thái dương tọa mệnh, thất huy, sai ai ra trình diện sát, nhưng Thái âm cũng đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì trái lại có thể là niên thiếu tai mẫu của tượng; dạ sinh ra Thái âm tọa mệnh người, phỏng đến đây.

Ngoài ra, nhật trái lại bối thì dễ nhạ quan phi môn lưỡi, nguyệt trái lại bối thì dễ nhạ trộm cướp âm mưu, gia dương đà vưu quá mức.

Lời chú thích dẫn bạch ngọc thiềm của luận, còn đây là đời Minh trung kỳ sau đó đẩu số nhà gán ghép. Bạch ngọc thiềm là tống đại trứ danh đạo gia, xưng là nam tông ngũ tổ, tinh đan pháp, vừa là thần tiêu phái chưởng môn, tinh lôi pháp. Đẩu số chảy vào giang hồ lúc, giả danh sáng lập tự trần hi di. Vừa vị bạch ngọc thiềm là tổ sư. Giai so sánh khập khiễng dĩ yêu danh cử chỉ nhĩ.

Thiên địa nhân bàn và sai giờ

Thân mệnh nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa điểm.

Lời chú thích nói: “Dục an thân mệnh, tiên biện canh giờ, thì thật thì không không được ứng với. Thân mệnh trước lúc, tức khán Bản cung sinh vượng chết hết thế nào? Sau đó dựa vào tinh suy đoán “

Giá nhất tiết phú văn, nhìn như phổ thông, kỳ thực trọng yếu.

Ký nói “Chỉ soa điểm”, đủ thấy liền điều không phải một canh giờ sinh ra chỉ có một tinh bàn. Cho nên Trung Châu phái chính truyện, mỗi canh giờ có ba bàn, đầu nhất khắc quyền sở hửu bàn; mạt nhất khắc thuộc nhân bàn, trung gian lục khắc thì là trời bàn. Nhất khắc tức thập năm phút đồng hồ.

Bản phái bàng chi không được đến đây truyền thụ, chỉ biết địa bàn làm căn cơ, mà lại dĩ nhân bàn là lưu bàn (tức đại hạn, lưu niên tinh bàn), Vì vậy liền công kích vương đình chi dụng thiên địa nhân bàn định mệnh cục phương pháp, thật có thể nói là ngói phữu tiếng sấm, cũng giống như quảng phủ nói “Khiến cho đồng ngân giáp cả tiếng” . Cái duy cả tiếng đe dọa, sau đó mới có cơ hội bức người đưa hắn giả ngân coi như chính xác ngân.

Địa bàn nhân bàn dựa vào thiên bàn khởi (sai ai ra trình diện đồ 73). Tương thiên bàn thân cung tác mệnh quan, từ đầu nạp âm an tinh định mười hai cung, tức là địa bàn (sai ai ra trình diện đồ 74), tương thiên bàn cung phúc đức tác cung mệnh, từ đầu nạp âm an tinh định mười hai cung, tức là nhân bàn (sai ai ra trình diện đồ 75). Còn đây là Trung Châu phái bí pháp, vương đình chi tương của công khai, độc giả có thể tự hành hiệu nghiệm. Quan bản đoạn phú văn, biết ngay phân thiên địa nhân bàn nặng yếu. Bằng không cái gì gọi là “Tinh yêu cầu” ?

Đồng thời, sinh ra canh giờ phải tương đương là Lạc Dương Trung Châu thời gian, điểm này cũng rất là trọng yếu, nếu không tính theo thời gian soa, cũng không năng lực xưng là “Tinh yêu cầu” . Người thời nay mỗi chẳng điểm này, Vì vậy tính toán ra sinh canh giờ đều thác, thì thác um tùm, ở đâu do hiểu số mệnh con người?

Nhân sinh thực vô số mệnh

Âm duyên niên tăng bách phúc, về phần hãm địa không được tao thương.

Lời chú thích nói: “Lời ấy thân mệnh hai sao câu yếu, mà có Phúc Thọ may mắn, còn đây là âm có đức người chỗ dồn cũng. Trời biết của. “

Mệnh thực vận kiên, cảo miêu được mưa; mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao thương.

Lời chú thích nói: “Như mạng tọa hãm địa, đã có tứ diện cát củng, cũng phúc luận. Như mạng tọa hãm địa, vận phùng ác sát, tất chủ tai hối. Trợ từ, dùng ở đầu câu mệnh thực vận kiên, kỳ phúc không cần phải nói vậy. “

Phú văn bởi vậy lưỡng tiết khởi, lời tổng luận “Mệnh” và “Hạn” . Mệnh do tinh biết kỳ vi thực ức là suy: “Hạn” thì do lưu diệu dĩ sai ai ra trình diện kỳ vi kiên ức là yếu. Là cho nên bên dưới nói: “Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác”, sau đó luận tinh, tái nêu ví dụ dĩ nói vận hạn, thì nói thái tuế quan phù chờ lưu diệu.

Thuyết “Âm duyên niên tăng bách phúc”, này ắt là liên quan đến phật gia nói nghiệp lực. Đẩu số suy tính. Cũng không phải là số mệnh, nhược số mệnh, thì đồng nhất tinh bàn người đó, số phận liền như đúc nhất thức, càng không biến hóa. Trung Châu phái tinh yếu, thì ở chỗ suy đoán nhân sinh một ít trọng đại bước ngoặt. Đồng nhất tinh bàn người đó, đụng tới bước ngoặt tính chất tương đồng, thế nhưng mỗi người nhân nghiệp lực bất đồng, phản ứng tức bất đồng, do là số phận tức sinh biến hóa, sau này phát triển cũng liền vì vậy mà có chỗ bất đồng. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có thể xu cát tị hung. Nhược nhân sinh số mệnh, bất năng xu tị, suy đoán lại có ích lợi gì?

Thầy bà mỗi ưa thuyết số mệnh, cái dĩ nhân sinh có kết cục đã định lai đầu độc nhân tâm, là cho nên mỗi năng lực suy ra kỳ tiểu mà không biết kỳ đại, rất nhiều người tức bởi vậy kiếm vất vả. Không thắng than thở.

Mệnh tinh thiện ác nêu ví dụ

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác, cự phá kình dương tính tất cương.

Lời chú thích nói: “Đến đây tam tinh thủ mệnh, nhược cư hãm địa, không chỉ tính cương, mà lại định chủ lời lẽ thị phi, gia sát hình thương rách nát. “

Phủ tương đồng lương tính tất hảo, hỏa kiếp không tham tính không được thường.

Lời chú thích nói: “Phủ tương đồng lương giai sao Nam Đẩu thuần dương trung tâm trợ giúp ngôi sao, thân mệnh giá trị của nhất định phải trung hoà của tính. Nhược tham lang gặp hỏa cố đương phú quý, nhưng thiên không cướp mệnh giá trị của, thì dựa vào đến đây phán đoán vậy. “

Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường.

Lời chú thích nói: “Xương khúc lộc cơ thủ mệnh, không được gia Tứ Sát, chủ nhân quang minh anh hoa, thông minh tú lệ, cũng đương phú quý. Như âm dương tả hữu thủ mệnh không được gia sát, chủ nhân tướng mạo thanh kỳ đôn hậu, độ rộng nhất hồng. “

Vũ phá liêm trinh xung hợp, cục toàn bộ cố quý; dương đà thất sát tướng tạp, bổ sung thì thương.

Lời chú thích nói: “Thân mệnh tam hợp, gặp vũ phá liêm âm thủ chiếu, canh được cát hóa, phú quý tất vậy. Yếu như tử vi đánh bại thất sát uy quyền, năng lực khiến cho dương đà hỏa linh tướng thiện, cho nên tử vi ở chung cung mệnh cố tốt, ở xung hợp cũng có thể. Nhưng thất sát dương linh chung phi cát diệu, liệt lão cũng không được chung toàn bộ cát của mệnh. “

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát dương nhận đà la hung.

Lời chú thích nói: “Thân mệnh tai thai có sáu sao thủ chiếu, canh kiêm Hóa kị, không gặp cát hóa, định chủ dâm tà rách nát tàn thương hình khắc. Như vào miếu sai ai ra trình diện cát hóa. Cũng và tiền cùng (án, chỉ và tiền cú cùng phán đoán)

Đã ngoài nêu rõ những nét chính của vấn đề, cử mệnh cục tinh diệu thiện ác của lệ. Ký là nêu ví dụ, thì tự phi toàn diện hệ thống trình bày và phân tích, độc giả cận lĩnh hội kỳ chỉ khả dã, không cần câu nệ.

Vận hạn ưa kị nêu ví dụ

Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho hối trọng trọng.

Lời chú thích nói: “Khổ nhị hạn giá trị đến đây hung tinh, định chủ tai hối đa đoan. Như thân mệnh phùng của, gia cát, hỏa linh vô hại, kiếp không không thích hợp. “

Cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng.

Lời chú thích nói: “Phu sao Hóa kỵ là đa quản chi thần, mười hai cung thân mệnh nhị hạn phùng của, giai chủ không được cát, huống cự môn vốn không phải là cát diệu, nhược hãm địa hóa đến đây, ở đâu cát của có. “

Canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt quan phi quyết không thiên không.

Lời chú thích nói: “Phu thái tuế quan phù bản là hưng tụng chi thần. Huống cự môn chính là phi của diệu, vừa kiêm Hóa kị lâm của, quan tụng tất bất năng miễn. “

Người đi viếng Tang Môn vừa gặp nhau, quản sát tai tật lưỡng tướng công.

Lời chú thích nói: “Phu người đi viếng Tang Môn bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát hình nhận, do có thể miễn, tai tật thì tất có cũng. “

Thất sát thủ thân chung thọ yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng.

Lời chú thích nói: “Thất sát thủ thân mệnh, hãm địa gia hung, dựa vào đến đây phán đoán. Như tham lang thủ mệnh. Mặc dù không được gia sát, hoặc ở tam chụp ảnh chung lâm, cũng nam nữ giai chủ dâm tâm. Như gia sát hãm địa, thì nam chủ phiêu đãng, nữ chủ dâm loạn. Bí nói: Tham lang tam hợp tướng lâm chiếu. Cũng học hàn thọ khứ trừ hương. “

Tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ, tâm địa độc ác mệnh cố cũng yểu vong.

Lời chú thích nói: “Nhị cú tức tiền âm đức nói đến, hạ cú và thượng cú trái lại khán liền sai ai ra trình diện, như khổng minh đốt đằng giáp quân, là số trừ năm của thọ. “

Người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường, sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

Đã ngoài không rõ ràng nói vận hạn, cũng lược học thể lệ mà thôi.

Nữ mệnh cốt tủy phú

ứng với và đồng thời thành thiên, cái đẩu số mới vào giang hồ, chỉ có cập một ít cổ bí quyết lưu hành, hậu nhân lợi dụng những … này cổ bí quyết làm cơ sở, trở thành cùng với , đến đây cử cố nhiên có chỉnh lý cổ bí quyết công, nhưng cùng lúc đó, lại khó tránh khỏi gia nhập biên soạn người cá nhân kiến giải, do là tức thành du hà hỗ yểm.

Như trước thuật hậu đoạn, tổng nói mệnh tinh cùng với vận hạn, tức một chút cũng không có tinh thải, đồng thời bỗng nhiên xen vào “Thất sát thủ thân chung thọ yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng” nhị cú, thể lệ cố tướng vi, mà phú văn cũng thái võ đoán, đến đây tức biên soạn phú văn khuyết điểm.

thanh hình như nhau, cùng lúc giữ vững một ít cổ bí quyết. Như “Văn xương văn khúc phúc không đồng đều”, “Vũ khúc ngôi sao là quả tú” . Chinh nghiệm rất là chuẩn xác, nhưng về phương diện khác cũng đa không rõ ràng có lệ của từ, như “Thập can hóa lộc tối quang vinh xương” dưới nhất đại đoạn phú văn tức là.

Ngoài ra, bởi cận đại xã hội biến hóa quá mau cự, toàn bộ xã hội tình huống và cổ đại đã hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt phụ nữ địa vị xã hội và cổ đại lưỡng tướng cách xa. Sở dĩ ở trung tâm một ít thuyết pháp, ở hiện đại có thể nói đã hoàn toàn đổi mới. Nhược tái câu nệ cũ thuyết, suy đoán tất vô thước đo.

Ở phê bình chú giải giá thiên phú văn thì, vương đình chi đương tùy văn vạch một ít chinh nghiệm cơ bản tính chất, tịnh bởi vậy tính chất nói rõ cổ kim nữ mệnh bất đồng suy đoán. Làm như vậy, tức là cái gọi là tương đẩu số hiện đại hoá cũng. Nghiên cứu đẩu số, phi năng lực tùy thời biến dời bất khả, bằng không đọc thuộc lòng khẩu quyết, cũng chỉ là khô khan cương lĩnh mà thôi.

Phủ tướng nữ mệnh, công việc quản gia giúp chồng

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

Lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, hai sao tọa thủ, giáp sinh ra hợp cách. Tử cung an mệnh, hai sao tọa thủ. Kỷ sinh ra hợp cách. Thân cung an mệnh, hai sao tọa thủ, canh sinh ra hợp cách, tất thụ vinh dự nhận được phong cáo. “

Lời chú thích lầm. Như ngọ cung, một … gần … Là “Liêm trinh thiên tướng”, một … gần … Là “Vũ khúc Thiên phủ”, quyết vô “Hai sao tọa thủ” của để ý. Nhược phân biệt hai sao mà nói, thì nhân có cái khác chính diệu pha, tính chất cho nên cũng liền phức tạp. Cho nên cũng không thể nói, vô luận chuyện gì tinh hệ chích tu hữu Thiên phủ hoặc thiên tướng, tức năng lực tử quý phu hiền. Là biết lời chú thích thực vị lý giải phú văn ý. Chỉ là dĩ phủ tương đắc lộc tồn là tốt nhĩ, lung tung dĩ giáp sinh ra, kỷ sinh ra được thông qua thí dụ mẫu.

Phú văn ý, đơn giản thuyết nữ mệnh chính diệu, ưa mỗi ngày phủ hoặc thiên tướng. Cái Thiên phủ là cất trong kho, hợp phụ nữ công việc quản gia của nghĩa; thiên tướng là kho ấn, hợp phụ nữ giúp chồng của nghĩa.

Thiên phủ phải lộc, thiên tướng phải quyền. Vừa cần phải không gặp sát kị, thủy hậu thủy năng lực phát huy phủ tướng lực.

Ở hiện đại, phụ nữ có sự nghiệp của mình, sở dĩ Thiên phủ không cần vi phu trữ tài, có thể trở thành tài vụ người làm việc; thiên tướng cũng không cần phải giúp chồng, có thể trở thành công ty đổng sự, tương trợ ông chủ. Bởi vậy tử quý phu hiền ý nghĩa cũng đồng thời mất đi. Cái hôm nay đã điều không phải giúp chồng dạy con thời gian cũng.

Nhược sai ai ra trình diện sát vô lộc thì là phủ kho thiên không lộ, tướng ấn thất quyền, như thế thì sự nghiệp cố bất năng thành công, mà lại giúp chồng dạy con cũng chỉ thất bại. Có quyền vô lộc, thì bỗng chỉ có thể điều khiển trượng phu, vừa phi tốt mệnh.

“Liêm trinh thanh bạch” ý nghĩa

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh vị cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách. Thân cung tọa mệnh, quý sinh ra hợp cách. Dần cung tọa mệnh, kỷ sinh ra hợp cách. Câu là thượng cục. “

Đến đây đoạn lời chú thích không có lầm.

Dựa vào Trung Châu phái, cấu thành “Liêm trinh thanh bạch” cách đích tình hình có tam –“Liêm trinh thất sát” ở vị cung, hóa lộc. Liêm trinh ở dần, thân cung ngồi một mình, hội lộc tồn, duy hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, thì ngược lại không phải là.

Vị cung “Liêm sát” hóa lộc, nhược ở nam mệnh thì là “Hùng ở lại triêu nguyên” cách (hoặc “Hùng ở lại triêu viên” cách)(sai ai ra trình diện đồ 76 lệ nhất), nữ mệnh thì xưng là “Liêm trinh thanh bạch” cách, đến đây giai thủ liêm trinh âm hỏa dĩ luyện thất đoạn kim miêu. Thuyết “Năng lực gần nhau”, lập tức nói là có thể cân trượng phu cùng nhau vượt qua chật vật ngày, sau đó làm giàu.

Thân cung tọa mệnh liêm trinh, thất sát tất ở ngọ, là đó là “Hùng ở lại triêu nguyên” cách, xưng là “Liêm trinh thanh bạch”, kỳ để ý cùng tiền (sai ai ra trình diện đồ 76 lệ nhị).

Duy dần cung liêm trinh, tử cung thất sát, lại vốn không phải là “Hùng ở lại triêu nguyên”, nhưng hội lộc tồn thì nhưng xưng là “Liêm trinh thanh bạch”, thì dĩ kỳ phu cung cũng thất sát được lộc cũng (sai ai ra trình diện đồ 76 lệ tam)

Ba cách cục kỳ thực cũng kiêm khán phu cung, vị cung liêm trinh hóa lộc hội Thiên phủ, phu cung thiên tướng nhìn thấy phủ kho đẫy đà, này đây là nhâm; thân dần nhị cung, thì cung mệnh phu cung đồng thời sai ai ra trình diện lộc, cho nên cho rằng mỹ. Thành lập cách cục nguyên nhân tức ở chỗ đến đây.

Hiện đại phụ nữ cũng thích ứng cái này tính chất, chủ phu phụ phân đồ phát triển, chung năng lực thành gia nghiệp.

Thiên đồng “Thanh bạch” và “Gần nhau “

Rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh dần cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách; mão cung tọa mệnh, ất sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, đinh sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính tân sinh ra hợp cách, mà chủ phú quý. “

Đến đây đoạn lời chú thích đơn giản dĩ thiên đồng và lộc tồn cùng sẽ vì tốt, ngoài ra tức vô nghĩa lý.

Phú văn ý, thực thừa thượng cú “Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau” mà nói. Do nói: “Thiên đồng thanh Bạch Diệc năng lực gần nhau” . Cái liêm trinh thiên đồng giai chủ nhân tình cảm phong phú, là cho nên không thanh bạch tức bất năng gần nhau vậy. Mà lại “Liêm trinh thanh bạch” cách chủ một thân phải cân trượng phu độ một đoạn chật vật ngày; mà thiên đồng tọa mệnh người đó, cũng cần phải trải qua gian khổ sau đó có thể được yên vui, là cho nên liền có thể thuyết hai sao đều có “Gần nhau” cần, mà duy “Thanh bạch” thủy năng lực gần nhau.

Thiên đồng nữ mệnh không thích ở tị hợi, chủ hôn ngoại tình; cũng không ưa ở xấu vị, ngại kỳ và cự môn cùng độ; không thích ở thìn tuất, ngại và cự môn tương đối, cái phàm thiên đồng sai ai ra trình diện cự môn đều chủ tình cảm biến hóa; không thích ở ngọ, ngại kỳ lạc hãm, mà lại cùng độ của Thái âm cũng lạc hãm. Cứ như vậy, “Thanh bạch” cung viên liền chỉ có tử, dần, mão, thân, dậu chờ năm. Trên thực tế thiên đồng ngồi một mình, canh chỉ có mão dậu nhị viên (sai ai ra trình diện đồ 77).

Do trở lên phân tích, cũng biết “Thanh bạch” thiên đồng tùy mão dậu nhị cung hợp cách. Lời chú thích sở nói, cận ất sinh ra mão cung tọa mệnh một cái là hợp (sai ai ra trình diện đồ 78), còn lại giai bất túc thủ.

Thiên đồng được lộc, chủ tay không hưng gia. Cho nên “Thanh bạch” cận nói kỳ và trượng phu “Gần nhau” tính chất, cân có hay không năng lực hưng gia không quan hệ. Suy đoán hiện đại nữ mệnh, điểm này thập phần trọng yếu.

Tử vi thái dương “Đoan chính “

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm thích hiền phu tính có thể bằng.

Lời chú thích nói: “Tử tị hợi tam cung an mệnh, hai sao tọa thủ, không được gia sát, chủ phú quý “

Tử vi dĩ ở ngọ cung là quý, nay thủ tử cung, đại khái là không thích phụ nhân mệnh quá hảo. Bởi vì tử vi ở tử ngọ tọa mệnh, phu cung tất là thất sát, tử vi năng lực hóa sát vì quyền, đã năng lực đối trượng phu khắc chế. Nhược canh ở ngọ cung, liền khắc chế quá mức.

Nhiên tử vi ở tị hợi, là “Tử vi thất sát”, phu cung thì là trời tướng, đến đây cũng mệnh cường phu yếu. Là cho nên lời chú thích sở thư, nhưng không thấy đích xác. Yếu của, cổ nhân nữ mệnh duy thủ tử cung tử vi ngồi một mình là “Đoan chính”, dư cung giai không lấy cũng.

Nhưng thái dương tọa mệnh tình hình lại không có cùng, thái dương phải miếu vượng thủy là tốt, bằng không chống khủng bố khắc phu, thủ tị cung thái dương thượng khả, nhược thủ hợi tử nhị cung, thật không biết lời chú thích dụng ý ở đâu?

Tường phú văn ý, đơn giản dĩ nữ mệnh tử vi hoặc thái dương, có thể sớm phối hiền phu mà thôi, vẫn chưa thuyết tất phú quý. Đến đây này đây phu làm trọng cũng, về phần thê bằng phu quý, đã là một chuyện khác.

Sở dĩ thái dương phải ngồi một mình, hơn nữa phải ở miếu vượng cung viên, bởi vậy chỉ có thìn, tị lưỡng cung có thể coi là “Đoan chính” . Ngọ cung thái dương, ở cổ đại nữ mệnh tất không lấy.

Nếu như dụng “Sớm thích hiền phu” quan điểm đến xem, tinh mệnh phải như vậy. Nhưng hiện đại phụ nữ không nặng tảo hôn, hơn nữa sự nghiệp bỉ gia đình còn được trọng yếu, bởi vậy ngọ cung tử vi, thái dương, cũng – nên cai hợp. Thậm chí “Tử sát”, “Tử phá”, “Dương lương” cũng không có quan hệ. Đến đây tức cổ kim bất đồng của để ý.

“Cuối cùng phúc” thái dương

Thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc.

Lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, thái dương tọa thủ, định chủ phú quý, hãm bình địa thường. “

Phú văn minh nói rõ “Thái dương dần đáo ngọ” . Mà lời chú thích thì chỉ nói “Ngọ cung an mệnh”, kỳ có lệ cũng biết. Giả danh là bạch ngọc thiềm chú, chính xác không thể tin.

Tiền cú phú văn. Nói là “Đoan chính” thái dương, đoan chánh khắc ứng với, còn lại là “Sớm thích hiền phu”, từ nay về sau giúp chồng dạy con, thê bằng phu quý, như vậy mà thôi.

Bản cú sở luận, thì nặng ở phúc trạch. Thái dương do dần tới vị đều vì miếu vượng, mà không thủ vị cung người, ngại vị cung “Thái âm thái dương” cùng độ. Nhị diệu đều không quang huy, là cho nên liền chích thủ dần đáo ngọ năm cung viên. Thái dương miếu vượng, nữ mệnh thì không được hình nam thân, là thì phu tử đều không hình tổn hại. Đến đây tức là cơ bản phúc trạch.

Nhược gặp cát diệu, thì ngoại trừ vô hình qua ngoại, còn có thể phú quý. Như nữ mệnh thái dương miếu vượng hóa khoa, sai ai ra trình diện khôi phi chủ thụ phong ấm. Đến đây cũng phúc cũng. Cái cổ đại nữ tử trừ phong ấm ở ngoài. Càng không còn lại đáng giá vinh quang chuyện.

Duy dần cung “Thái dương cự môn”, mão cung “Thái dương thiên lương”, vô luận cổ kim, nữ mệnh thủy chung có khuyết điểm, cho dù phú quý nhưng vị miễn làm phức tạp, xưng là phúc trạch người, cận tựu thân thể to lớn mà thư. Cho nên viết “Cuối cùng phúc”, “Cuối cùng” tức phi “Tất cả đều là” .

Tương trước sau hai câu phú văn tương đối, ứng với biết “Đoan chính” thái dương, bất đồng “Cuối cùng phúc” thái dương. Biết kỳ khác biệt. Sau đó thủy năng lực tác suy đoán, đến đây tức là đẩu số tinh yếu chỗ ở.

Nữ mệnh thiên tướng nặng giúp chồng

Tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc đã tới.

Lời chú thích nói: “Bốn sao chư cung được địa, như thân mệnh giá trị đến đây tọa thủ, định chủ Phúc Thọ kỳ xương. “

Lời chú thích quá mức kém, qua loa cho xong.

Kỳ thực phú văn đến đây cú, chất ở giúp chồng, là cho nên trọng điểm ở chỗ thiên tướng. Đến đây thực nói thiên tướng là cung mệnh chính diệu, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, phục mỗi ngày khôi, thì nữ mệnh đất năng lực giúp chồng, phu vượng thì thê tướng, Phúc Thọ cận ở chỗ đến đây.

Dùng cái gì không lấy khôi phi mà độc thủ thiên khôi cũng? Này ắt là nhân cổ đại đẩu số gia không thích nữ mệnh sai ai ra trình diện lượng nặng quý nhân, đến đây cũng như không thích kỳ sai ai ra trình diện văn khúc văn xương, coi như là dâm đãng cũng. Xương khúc chủ thông minh, khôi việt chủ hữu cơ duyên, giá tự nhiên phi cổ đại sở hỉ.

Bởi vậy, nam mệnh có thể “Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ”, mà nữ mệnh thì chích nên “Tả phụ thiên khôi hữu bật thiên tướng” . Giá một quan điểm, ở hiện đại thường nhiên không cần câu nệ, nữ nhân có việc nghiệp, cũng không là ba bước không ra nhuận môn, hữu cơ duyên cũng cũng không chủ dâm đãng cũng.

Nhưng thiên tướng tọa mệnh nữ tính, sự nghiệp thượng thực tối nên phu xướng phụ tùy, tức dĩ trượng phu là sự nghiệp là sự nghiệp, là cho nên “Giúp chồng” ý nghĩa cũng thủy chung không mất.

Phùng thiên tướng cần phải nhìn bầu trời phủ. Thiên phủ vô lộc, giúp chồng vô lực; thiên tướng bản thân vừa vui hóa quyền, sau đó thủy năng lực thành đại nghiệp, như vô lộc không có quyền, thì rất khả năng chỉ là tiểu sĩ đa điếm chuyện đầu bà nhĩ. Thảng vô lộc có quyền mà sai ai ra trình diện sát. Thì trái lại thành kiềm chế trượng phu nữ tính. Thảng nhiệt lộc không có quyền nhưng có sát kị hình hao tổn, là thì vừa tất hình quá nặng nặng, sinh ly tử biệt, tam giá mà do vị đã cũng.

Lộc tồn áo cơm, triêu viên quang vinh danh

Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Lời chú thích nói: “Lộc tồn chư cung thủ mệnh tịnh cát. Tử Phủ vũ tướng tam hợp thủ chiếu, không mắc tức phú. Duy dần ở thân, thân ở dần, là triêu viên của cách, giáp canh sinh ra thượng cục, tân ất sinh ra thứ hai. Như bính mậu, đinh kỷ, nhâm quý sinh ra, gặp tị, hợi, tử, ngọ an mệnh, không được cát. “

Lời chú thích sở nói, nghĩa lý không chu toàn. Đơn giản thủ gặp Hóa kị tức là không được cát ý. Như bính sinh ra, Tử Phủ vũ tam tinh ở thân dần cung giai sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Còn lại phỏng đến đây (sai ai ra trình diện đồ 79 lệ nhất cập lệ nhị).

Kỳ thực phú văn ý cũng không phức tạp như vậy, chỉ là nữ mệnh nên sai ai ra trình diện lộc tồn, có lộc tồn tức có áo cơm. Nhược yêu cầu áo cơm bên ngoài thật là tốt chỗ, như được phong cáo các loại, thì nên sai ai ra trình diện “Phủ tướng triêu viên” .

Nhưng mà “Phủ tướng triêu viên” cũng không phi lược cử đồng loạt mà thôi, cũng không phải thuyết dục được quang vinh danh, phi “Phủ tướng triêu viên” bất khả.

“Phủ tướng triêu viên” của cục, chỉ có tử vi ở tử ngọ an mệnh là chính cục, bính nhâm năm sinh ra đều gặp Hóa kị, là phá cuộc (sai ai ra trình diện đồ 80 lệ nhất cập lệ nhị). Quý năm mặc dù sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, nhưng cung mệnh đã thấy lộc tồn, cho nên là hợp cách.

Nhược hiện đại phụ nữ, đã không được chủ thủ tài, cũng không dĩ nhưng được áo cơm là thỏa mãn, nhược lộc tồn thủ mệnh, nhiều nhất đơn giản đả một phần hảo công mà thôi, phải lánh sai ai ra trình diện chính diệu may mắn, sau đó thủy chủ sự nghiệp thành công. Về phần “Phủ tướng triêu viên” cách cục, nữ mệnh thủy chung ngại thái cương, cho nên đa hôn nhân có biến.

Tiền nói tử vi nên tử cung tọa mệnh, nay lời chú thích vừa viết tử cung an mệnh không được cát, có mâu thuẫn. Nhưng đến đây cũng chưa kịp cổ đại thuật số nhà tâm lý trái lại, . Cái gọi là chẳng biết có được không là cũng.

Tử Phủ hỗ phụ cần phải triêu củng

Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, Tử Phủ tả hữu thủ chiếu xung giáp, canh kiêm hóa ngôi sao may mắn đa. Phú quý tất vậy. “

Tị hợi cung là “Tử vi thất sát”, nhìn trời phủ ngồi một mình. Lời ấy “Tương hỗ phụ” người, tức tị cung hoặc cống cung Thiên phủ an mệnh người đó. Được hợi cung hoặc tị cung “Tử sát” là phụ; trái lại, tị cung hoặc dần cung “Tử sát” chết người đó, cũng có hợi cung hoặc tị cung Thiên phủ ngồi một mình là phụ.

Tử Phủ hỗ phụ, là bắc đẩu chủ tinh và sao Nam Đẩu chủ tinh tướng củng chiếu, giống nhau dưới tình hình chủ may mắn. Phàm chủ tinh đều ưa bách quan triều củng, cho nên viết “Tả hữu đến đỡ phúc tất sinh” . Về phần dùng cái gì độc thủ tả phụ hữu bật mà không thủ thiên khôi thiên việt, văn khúc văn xương, thì tiền đã nói của vậy, cổ đại đẩu số gia không thích nữ mệnh thấy vậy bốn sao cũng. Cho nên nhưng nói “Tả hữu đến đỡ”, thực nói bách quan triều củng. Như ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo chờ, nữ mệnh sai ai ra trình diện của có thể tăng được phong cáo cơ hội. Đến đây tức triêu củng chủ cát người cũng.

Minh bạch cái này cổ đại suy đoán nguyên tắc, thì dụng của vu hiện đại, liền biết “Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ”, thật là phụ nữ năng lực tự nghĩ ra sự nghiệp chinh ứng với. Nhược tả hữu đến đỡ, sự nghiệp tự nhiên thành công. Duy Tử Phủ đến đây tế không thích hợp và lộc tồn cùng độ, bởi vì phu cung có sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Hoặc vũ khúc Hóa kị nguy hiểm, là giai dễ thấy sinh ly tử biệt, phi hoàn mỹ cách cục (sai ai ra trình diện đồ 81 lệ nhất cập lệ nhị).

Nữ mệnh sai ai ra trình diện xương khúc, khôi việt, lại thấy long trì phượng các, tai thai bát tọa chờ. Mỗi chủ đa thụ ngoài giá thú tình làm phức tạp, đến đây cũng không phải là tốt triệu. Phải đem tinh thần chuyên chú vu sự nghiệp, sau đó có thể miễn làm phức tạp.

Cơ cự phá đãng tinh hệ

Cự môn thiên cơ là phá đãng.

Lời chú thích nói: “Dần mão thân cung an mệnh, cự cơ phùng của, tuy là vượng địa, nhiên chung phúc không được đầy đủ mỹ. Hoặc phú quý không khỏi tư tình. Như cư dậu địa, thấp hèn nói. “

Như lời chú thích nói, dần thân an mệnh, vô chính diệu, đối cung là “Thiên cơ Thái âm” . Thìn hoặc tuất cung là cự môn ngồi một mình, còn đây là cơ cự cùng lâm một loại tình hình (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ nhất cập lệ nhị).

Hoặc mão dậu nhị cung. “Thiên cơ cự môn” cùng độ, đây là cơ cự cùng lâm chính cách. Là loại thứ hai tình hình (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ tam).

Nhược mão dậu vô chính diệu, tá đối cung “Cơ cự”, đến đây cũng cơ cự cùng lâm cách. Là loại thứ ba tình hình. (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ tứ).

Kỳ thực còn có một loại tình hình, tức tử ngọ an mệnh, cự môn thiên cơ tương đối. Đến đây cũng cơ cự cùng lâm (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ ngũ).

Nhược án Trung Châu phái truyền lại, dĩ mão dậu lưỡng chủng tình hình là chính cách, dậu cung tối kém, vô luận “Cơ cự” cùng độ, hoặc tá tinh an cung giai nhiên. Nhưng mão cung người cũng chủ cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, vô luận nam nữ mệnh giai như thế. Bí quyết nói: “Cự môn giao người, thủy chết già ác”, tức chỉ “Cơ cự” mà nói. Là cho nên là nữ mệnh người, thì càng nhiều tình cảm thượng khuyết điểm, thảng Hóa kị sai ai ra trình diện sát, thì cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh dũ quá mức. Sai ai ra trình diện hỏa linh vưu.

Về phần tử ngọ cung, cự môn tọa mệnh người nam có “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách, thiên cơ tọa mệnh người, thì cũng và mão dậu cung cùng luận.

Dần thân an mệnh người, Trung Châu phái không nhìn thấy là “Cơ cự” cách.

Đến đây tinh hệ chinh nghiệm thuần túy liên quan đến tình cảm, bởi vậy hiện đại và cổ đại không giống, thậm chí có thể nói, người hiện đại quá mức vu cổ đại, mặc dù không giàu quý, chỉ cũng khó tránh khỏi phá đãng của tính.

Thiên lương nguyệt diệu, đi làm bộ tộc

Thiên lương nguyệt diệu nữ mệnh bần.

Lời chú thích nói: “Tị hợi an mệnh, thiên lương giá trị của; dần thìn an mệnh, Thái âm giá trị của. Cho dù trinh chính, y lộc bất toại. Giả như hãm địa, thì chủ thấp hèn. “

Tị hợi cung thiên lương độc thủ, đối cung là trời cùng, hội “Thái âm thái dương”, vừa tá hội “Thiên cơ cự môn” (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ nhất). Cổ bí quyết nói: “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.” còn đây là thụ “Thái âm thái dương” ảnh hưởng. Đến nỗi tính tình bất định, vừa thụ “Thiên cơ cự môn” ảnh hưởng, cho nên đái phá đãng của tính. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì như sở phán đoán, vưu không thích đồng thời sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương.

Dần cung Thái âm, là “Thiên cơ Thái âm” cùng độ, hội thiên đồng, thiên lương, là chánh tông “Cơ nguyệt cùng lương” cách. Bởi phu cung thái dương lạc hãm, vừa hội thìn cung cự môn, là vì phu cung không đẹp (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ nhị). Nữ mệnh ở cổ đại không làm nổi là quan lại nhỏ khả năng, mà phu tinh lại không thể kháo, bởi vậy cổ nhân liền phán đoán của là bần mệnh.

Thìn cung Thái âm ngồi một mình, hội thiên cơ, cập “Thiên đồng thiên lương”, mà phu cung thì tá “Cùng lương” an tinh, mà hội lạc hãm thủ cung thái dương, và ngọ cung cự môn, là cho nên kỳ tính chất liền đại thể thượng cân dần cung Thái âm như nhau (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ tam).

Ở hiện đại, tị hợi cung thiên lương, mặc dù chủ hôn nhân bất lợi, tình cảm khúc chiết, nhưng khả năng có sự nghiệp của mình.

Dần thìn cung Thái âm, bởi vì thành “Cơ nguyệt cùng lương” cách, mà hiện đại quan lại nhỏ lại hứa nữ nhân đảm nhiệm, là cho nên liền bất trí như cổ đại phụ nữ trở thành nghèo khó. Nhiên ba loại cách cục. Rốt cuộc không thích hợp kinh thương, dĩ phục vụ về công tài xế cấu là nên.

Dương hỏa xương khúc ở nữ mệnh

Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh thủ mệnh, vượng cung do có thể, nhưng hình khắc không khỏi nhĩ. Như cư hãm địa gia sát, chủ thấp hèn, không phải thì yểu. “

Văn xương văn khúc phúc không đồng đều

Lời chú thích nói: “Đến đây hai sao nên nam không thích hợp nữ cũng. “

Đến đây hai câu phú văn đáng giá thảo luận —

Dựa vào Trung Châu phái quan điểm, kình dương tuy là hình tinh, nhưng ưa Hỏa Tinh chế hóa, đến đây sở dĩ có “Dương hỏa đồng cung, uy quyền xuất chúng” chinh nghiệm. Là cho nên cũng không phải là phàm kình dương Hỏa Tinh tức là hung cũng.

Cát hung phân biệt, ở chỗ có hay không hội Hóa kị, hoặc canh hội cái khác sát diệu, vưu không thích hội thiên không cướp. Nhược hội hóa cát cập cát diệu, thì dương hỏa trái lại có thể hiển quyền uy.

Bất quá cổ đại phụ nữ không thể nói là uy quyền, đến đây sở dĩ phú văn tức bất luận kình dương Hỏa Tinh thượng cách, nhưng một ngụm nói là thấp hèn, thôi hiện đại phụ nữ, tức nên tỉ mỉ phân biệt.

Về phần văn xương văn khúc, chủ thông minh, chủ tài hoa, phần kết chương, chủ khoa danh. Cổ đại phụ nữ dĩ “Vô tài dù cho đức”, cái phụ nữ nhược ưa thơ từ văn học, liền mỗi dùng nhiều tiền dưới ánh trăng của tưởng, hơn nữa tố trượng phu người đó liền hơi, do là liền cho rằng xương khúc hai sao, nên nam không thích hợp nữ.

Cổ đại đẩu số ưa cử Dương quý phi mệnh để làm lệ (sai ai ra trình diện đồ 51), kỳ thực không bằng cử Trác Văn quân, song khanh chờ làm thí dụ, trái lại là thích hợp.

Hiện đại nữ tính ký có việc nghiệp, cũng có khoa danh, là thì xương khúc cũng thuộc ngôi sao may mắn. Về phần vấn đề tình cảm thích ứng, tị phi đơn độc là có vô xương khúc vấn đề.

Vũ khúc là quả tú của để ý

Vũ khúc ngôi sao là quả tú.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, như giá trị Thái âm tuân lệnh, tam phương ngôn củng, có thể là nữ tương. Như hãm, gặp xương khúc, gia sát, mà lại chủ hình cung quả. “

Lời chú thích sở nói quá mức lậu. Mà lại ngắm nữ sinh nghĩa, nhưng nói là nữ tương, cho rằng phùng vũ khúc tựu tất là chiếu tướng, chính xác giang hồ mõm.

Vũ khúc là sao Kim. Phàm kim tất đái tiêu sát khí, đây là vũ khúc cơ bản tính chất. Nhược dĩ điểm này mà nói. Tự nhiên có thể nói là bất lợi nữ tính hôn nhân. Vô luận ở cung mệnh hoặc cung phu thê đều là.

Là cho nên vũ khúc liền không thích cùng xương khúc cùng độ có thể chiếu. Dĩ đây đó khí chất bất tương đầu của cho nên. Vưu không thích văn khúc, bởi vì văn khúc không được chủ chính tài, mỗi chủ phiến diện của kỹ. Thảng ít thấy văn khúc, mà vô cái khác cát diệu đến đỡ. Kỳ khí chất liền canh tự nhiên nan hợp, mỗi khi mèo khen mèo dài đuôi, hơn nữa thành kiến quá sâu, vị của là “Quả tú” . Kỳ nguyên nhân tức ở chỗ đến đây.

Nhược vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị. Kỳ niên hạn rất là hung hiểm, nữ mệnh vưu nhiên. Cho nên nguyên cục vũ khúc Hóa kị nữ mệnh, lại càng không ưa hội văn khúc, hội thì chủ quả. Hoặc nguyên cục vũ khúc nữ mệnh hội văn khúc Hóa kị, cũng thế. Đến đây dĩ nhà kề kế thất là so sánh tốt. Cho dù đại hạn và lưu niên, vừa là vũ khúc, vừa là văn khúc, nhâm nhất Hóa kị, nữ mệnh cũng chủ quả, kết quả tốt nhất cũng sanh ly.

Là cho nên hiện đại nữ mệnh, vũ khúc có thể đối sự nghiệp có lợi. Lại không thể cải biến kỳ hôn nhân trạng huống.

Đại thể mà nói, phàm vũ khúc tọa mệnh nữ tính. Dĩ hôn nhân muộn là nên, mà lại nên có sự nghiệp của mình cơ sở.

Phá quân của tính chủ không được thường

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.

Lời chú thích nói: “Đến đây cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp. Gia Tứ Sát tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử. Không phải thì là hạ tì xướng ni khả dã. “

Nói “Tính khó hiểu”, không phải nói khó có thể minh bạch phá quân tính chất, mà là thuyết kỳ tính không được thường. Cổ đại ưa nữ nhân theo khuôn phép cũ, vợ bang gia, dĩ nhiên là không thích kỳ tính không được thường. Hơn nữa như vậy nữ tính, nhân tư cải biến hiện trạng, là cho nên có cơ hội thì cũng rất khó tránh cho “Điền gian mưu phu”, “Nhân đố hại tử” chuyện.

Phàm kỳ tính không được thường người đó, càng ôm khư khư gia viên, dũ trái lại dễ sinh sự. Cái gọi là đả kê mạ chó, nhật vô an bình, vãng ở chỉ là trong lòng phát tiết, thảng như năng lực ra xã hội nhâm sự, sở nhâm việc cũng không phải bản khắc, thì trái lại có thể phát huy kỳ tài hoa. Như vậy. Tâm lý ký có ký thác, dĩ nhiên là có thể dồn gia đình vô sự.

Bởi vậy vị phá quân là “Cô độc dâm ẩn” ngôi sao, ở cổ đại còn có thể nói xong quá khứ, nhược ở hiện đại, đến đây định nghĩa thực ứng với một lần nữa ly đính bất khả câu vu cũ thuyết.

Phá quân dĩ được lộc là quý, chủ có thể gây dựng sự nghiệp. Điểm này, là cổ đại nữ tính sở vô, mà hiện đại nữ tính thì cũng có.

Nhưng phá quân đối sát diệu thì rất là mẫn cảm, vưu cần phải chú ý người bình thường dễ sao lãng thiên không cướp, nữ mệnh phá quân thiên không cướp, thường thường lưu vu trống rỗng, nhân trong lòng trống rỗng, có lúc liền dễ làm ra quyết định sai lầm. Điểm này, hiện đại phụ nữ cũng cần phải chú ý.

Thảng có thể đem “Kỳ tính không được thường” tính chất, chuyển thành khai sáng động lực, tư cũng lợi cho nữ mệnh cũng.

Tham lang chỉ là ưa náo nhiệt

Tham lang nội ngoan đa cô độc.

Đến đây điều đổi thành “Tham lang nội ngoan đa dâm ẩn” .

Lời chú thích nói: “Tên này đào hoa, là háo sắc ngôi sao, không cho thiếp tì, lòng có đố kị, nhân gian mưu phu hại tử, tung không được đến tận đây của quá mức, dâm phu tối nghiệm. “

Âm lang tọa mệnh tất ưa giao tế, thảng vô giao tế ứng thù hoạt động, thì tất có nội tâm u buồn. Nhưng nội tâm ưu kết lại và phá quân bất đồng. Phá quân lòng của để ý, ở chỗ lúc nào cũng thích cải biến hiện trạng, vô phòng có thể bàn, cũng yếu di chuyển gia sản sĩ ghế. Mà tham lang tọa mệnh người đó đảo bất tại hồ hiện trạng có hay không cải biến, chỉ cần quá nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt tựu hài lòng, ở náo nhiệt trung tâm, vừa vui tác chủ sừng, là vì không chịu cô đơn.

Sở dĩ hai người tương đối, ở cổ đại, tham lang tọa mệnh nữ tính trái lại dễ thích ứng đại gia đình sinh hoạt, nhược cử trung tâm vương hi phượng để làm ví dụ, hẳn là thích hợp bất quá.

Về phần thuyết tham lang là đào hoa của diệu, nhưng không đào hoa có thể hóa thành nghệ thuật, giá ở cổ đại, thực không được dĩ phụ nữ năng lực nghệ thuật làm trọng. Cổ đại nữ hoạ sĩ, trừ phi là nhân trượng phu hoặc phụ thân năng lực bức tranh, cho nên thành danh. Bằng không liền chỉ có xuất thân kỹ nữ người đó năng lực dĩ bức tranh danh, như mã tương lan, liễu như thế, bởi vậy là được sai ai ra trình diện đốm.

Minh bạch đào hoa cũng có thể hóa thành văn nghệ, là thì hiện đại phụ nữ thực không cần nhân tham lang tọa mệnh, cũng nê vu cổ nhân của suy đoán.

Nói “Nội ngoan đa cô độc” người. Kỳ “Ngoan” đơn giản chỉ là nội tâm ưu kết, kỳ “Cô độc” không phải là khuyết thiếu xã hội xã giao, hai người hỗ có quan hệ, không được cô độc tức không được ngoan vậy.

Thất sát nữ mệnh khuyết điểm

Thất sát trầm ngâm phúc không được sinh.

Lời chú thích nói: “Đến đây tương tướng ngôi sao, nhược cư miếu vượng, chủ là nữ tương. Bí nói: Cơ nguyệt dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, liền có cát hóa chung không đẹp, nhà kề phụng dưỡng người chủ. “

Lời chú thích quá mức kỳ, phú văn minh minh chỉ nói thất sát, lại liên lụy tới “Cơ nguyệt dần thân” đi tới, có thể nói đầu trâu không được đáp mã chủy. Khả năng đây chỉ là tác lời chú thích người đó, nhân sai ai ra trình diện phú văn vị nhắc tới “Cơ nguyệt”, nhân của liền tác bổ sung, là cho nên nhược dựa vào lời chú thích, đến đây điều liền có lưỡng chủng nữ mệnh cách cục, thất sát tọa mệnh, cùng với “Cơ nguyệt” tọa mệnh.

Âm vu “Cơ nguyệt” tọa mệnh. Kỳ thực đã ở “Cự môn thiên cơ là phá đãng” điều nội nói qua. Lời chú thích đến đây đoạn, thực ứng với bám vào đến đây điều là hợp. Nay mà lại không được chuế.

Về thất sát, cổ nhân đối nữ mệnh đánh giá không cao. Nhưng thất sát nhân cung phúc đức thì kém hơn, bí quyết nói: “Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân thiết hơi thở tiện không thể nghi ngờ.” có thể nói võ đoán cực kỳ, phàm thất sát tọa phúc đức cung mệnh tất mỗi ngày tướng, ở đâu được vị là thấp hèn cũng? Do là cũng biết. Đối với thất sát đánh giá chích thuộc thành kiến.

Phú văn ngôn “Trầm ngâm” người, tức là thì hảo thì phôi của vị, đến đây không phải nói cuộc sống gặp gỡ. Mà là thuyết kỳ lòng người, bao quát tâm tình.

Phàm thất sát tọa mệnh người đó, gặp chuyện mỗi tác chủ quan mãnh liệt tâm tình phản ứng, đến đây đương nhiên không vì cổ nhân sở hỉ. Cái gọi là “Trầm ngâm phúc không được sinh” người, tức chỉ đến đây mà nói. Hiện đại nữ mệnh đương nhiên cũng không ưa đến đây khuyết điểm, năng lực tác lâu dài kế hoạch quyết định, không được lâm gian nan tức sửa đổi, liền sẽ không “Trầm ngâm” liễu.

Hóa lộc ưa “Lộc tồn được thông qua “

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát tường. Canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Chú nói: “Hoặc mệnh tọa hóa lộc, lại được lộc tồn xung hợp, hoặc tuần phùng, hoặc đồng cung, giai chủ mệnh phụ của quý, không phải cũng chủ đại phú. Tất sinh quý tử. “

Lời chú thích lầm. Cổ nhân nữ mệnh không thích lộc nặng, được hóa lộc tức không thích hợp tái được lộc tồn, cái lộc nặng cũng chủ dâm dục, cái gọi là ăn no noãn tư dâm dục là cũng. Cho nên tức dĩ lữ hậu “Lượng nặng lộc mã” là ngại (sai ai ra trình diện đồ 50). cũng cận vị “Lộc tồn rất nặng” mà không nói kỳ trùng hội hóa lộc, từ đó có thể biết tác lời chú thích người đó, chỉ là tùy văn sinh nghĩa, thường thường quên mất nguyên tắc.

Chỉ có một chút nói đúng, tức thuyết lộc tồn “Tuần phùng” hóa lộc, đến đây đó là phú văn “Canh được lộc tồn tướng được thông qua” ý.

Cái gọi là “Tuần phùng”, nói là đi tới đại hạn hoặc lưu niên cung viên sai ai ra trình diện lộc tồn, đến đây tức lộc tồn “Được thông qua” ý.

Nói xong kỹ lưỡng hơn một điểm. Tức là nữ mệnh nguyên cục cung mệnh có hóa lộc, đi tới lộc tồn tọa thủ cung viên, tức có “Vượng phu ích tử thụ ân quang” của ứng với.

Giá lại có thể phân mấy người tình hình mà nói liễu năm vận sai ai ra trình diện nguyên cục hóa lộc bị lưu lộc vọt lên; vận hạn can cung hóa lộc bị nguyên cục lộc tồn vọt lên; hay hoặc là năm vận can cung hóa lộc bị lưu lộc vọt lên, đều có thể coi là cát ứng với, điều kiện tốt nhất người thì là nguyên cục hóa lộc bị lưu lộc vọt lên đại hạn.

Giá tính chất cũng thích hợp hiện đại phụ nữ, cái chủ phát tài, người hiện đại tự nhiên nghĩ bỉ vượng phu ích tử trực tiếp hơn.

Các loại hung diệu tác đề cương

Hỏa linh dương đà cập cự môn, địa không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Lời chú thích nói: “Đại để như thế tinh, nữ mệnh chẳng hề nên phùng. Nội phùng một … hai … Cũng chủ dâm tiện. Nhược tịnh sai ai ra trình diện của, chủ thấp hèn bần yểu của mệnh vậy. “

Tam phương tứ chính ngại phùng sát, canh ở phu cung mối họa sâu. Nhược giá trị Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Lời chú thích nói: “Đến đây luận tiền sổ tinh trong, duy thất sát tam lực tứ chính bản thân mệnh phu cung chẳng hề nên sai ai ra trình diện, sai ai ra trình diện của người dựa vào đến đây phán đoán” .

Phú văn đến đây lưỡng tiết, đơn giản khái quát mà nói, vị nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện hạng tinh diệu. Về phần “Tam phương tứ chính ngại phùng sát”, là chỉ sát diệu, phi chỉ thất sát. Tác lời chú thích người đó lầm tương “Phùng sát” của sát làm thất sát chi sát, Vì vậy trông mặt mà bắt hình dong, lung tung giải thích. — cổ đại “Tứ sát”, “Thất sát” giai dụng “Sát” tự. Mỗi dễ tướng lăn lộn, vương đình chi tị tương của phân biệt thư là “Tứ Sát”, “Thất sát”, như thế vu tên gọi tắt thì tức không đổi lẫn lộn.

Bởi vậy tiết lời chú thích của thất, tác chú người liền lọt để, thực vô độc thị tâm đắc, bất quá tùy văn tác chú mà thôi. Đây đại khái là Kim Lăng thư giả tùy tiện lạp một thầy bà, biên soạn thành thư dĩ tác mưu lợi bất chính, mà cai thầy bà thì lược thức một … hai …, Vì vậy liền vừa cư nhiên viết lời chú thích, đính sắp thứ tự vậy. Phàm thầy bà sáng tác, mỗi đại ngôn dĩ dối gạt người, hoặc giả ậm à ậm ừ, tức đến đây dù cho đồng loạt.

Nữ mệnh cát hung, ứng với bằng chỉnh thể tinh hệ suy đoán. Hiện đại nữ mệnh cũng đã cân nam mệnh không giống, là cho nên phú văn sở nói, coi là hời hợt của luận thì có thể, coi là luận thì không thể nào.

Tác người giản giới

Vương đình chi nguyên danh đàm tích vĩnh, Quảng Đông nam hải nhân, mặc dù ra sức học hành hóa học, nhưng xuất thân bát kỳ thế gia, ít tập cầm kỳ thư họa, y bốc số tử vi thơ học, văn thơ đối ngẫu bình, dễ để ý càng có nghiên cứu, mặc dù làm tài chính, nhưng tính thích văn sử triết học, tín ngưỡng phật giáo, hậu tùy Trung Châu phái lưu huệ thương sư phụ tập tử vi đẩu số, được kỳ chân truyền, khiến cho ở Hương Cảng phát dương quang đại, thu vào môn đồ bốn mươi nhân, thành lập tử vi đẩu số học được, làm học thuật tính nghiên cứu. Nhiên kỳ bình sinh sở mộ, thật là Phật học, tự đại tiết học đại tức đã nghiên cứu, hai mươi tám tuổi thì được cơ duyên tu tập Tây Tạng mật tông, ẩn cư di đảo lục năm, phối hợp trải qua luận tu tập, năm gần đây canh biên soạn xuất bản, quá mức thật tốt bình.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

总序

频年以来,杂撰有关紫微斗数的文字,已逾二百万字,尽发中州派之秘,不予保留,实顾后世缘人能得此秘术,造福于苍生。至于王亭之自己,年岁日迫,唯求读经修密,从来无意以术数行世。

中州派始于何代,已难稽考。唯本派所传则有「玄空风水」与「紫微斗数」一术。玄空之传,谓直绍晋人郭璞一脉,是则来源之古可知。世代一师仅传一徒,亦多不以术数行世,故「中州派」之名,亦唯师弟间口口相告,外间无人知也。自王亭之决心将此二术公开,免背代代觅徒而传的包袱,始将派名同时公开,而中州派术士亦忽然满街,江湖龙蛇混杂,这原亦是自然的现象,不足为怪。

但在龙蛇混杂的情形下,王亭之却必须将自己的撰述交代清楚。计关于斗数与玄空,有如下的撰述——

《紫微斗数讲义》三册 陆斌兆编着 王亭之补注。

《王亭之谈斗数》一册

《王亭之谈星》一册

《安星法及推断实例》一册

《中州派紫微斗数讲义》(初级讲义)

《中州派紫微斗数》(深造讲义)

《谈斗数与支空》一册

《中州派玄空学》三册

以上撰述,前五种为人门。其中陆斌兆先生的《紫微斗数讲义》,仅得中州派的「征验」,而未述其「星系」,更未触及本门的「推断法则」,王亭之虽予补注,提出「星系」的概念,但限于体例,实未能畅所欲言,故续撰讲义两种,尽量发挥本门斗数的要旨。

初级讲义,除授以本门安星的「掌诀」外,依六十星系,详述每星系的性质。学者得此,已建立研究中州派斗数的基础。

深造讲义,则发露本门推断的秘诀,即将古传《紫微星诀六百韵》予以融化,一 一串讲,化深奥为平易。

至于支空风水方面,门人潘玫诺收录王亭之之有关著作,兼补图例,编成三册,将本门「玄空三诀」公开,得诀者读古人《都天宝照经》、《天玉经》,以及古代玄空诸赋,立时可解,不必穿凿附会,由是可知本门诀法之真。盖凡真者必平易,而伪者必支离,一陷支离,则多掩饰,于是变为深渫奥,此乃一定之理。由是以高深文浅陋,后学遂瞠目结舌,倘得真诀,对此必哑然失笑。

客岁王亭之于夷岛多暇,稍稍整理自己的撰述,发觉关于斗数与玄空,尚有可补充者,于是撰成《谈斗数与玄空》一书,对这两门术数作若干补充之论。书既出版,而心尚有未安,则因手头尚有三篇斗数古赋的钞本,未曾整理注释出版,始终是一个遗憾。

今年返港小住,跟出版家谈及,于是便有出版这套「斗数四书」的计划。「四书」内容已见于总目录,其中谈「格局」,以及「零谈」两部分,则系来自《王亭之谈斗数》一书,其余部分文字,则曾在《星岛日报》发表。而所注古赋,则系据「八喜楼钞本」,钞本与坊本不同之处,读者可以比较而知。

「八喜楼钞本」同时尚有《推背图》,与今坊本完全不同,王亭之曾据此预言赵紫阳必倒,由是可知此钞本之可贵。钞本年代由明末以迄清初,今将定为清初钞本,实在亦可以称为明钞本。其中部分,甚至有人疑为无从钞本。王亭之缺乏版本学的知识,且原钞亦不在手,故难以肯定每篇钞稿的年代。

有关中州派二术的撰着,已交代清楚,尚祈读者垂注。

王亭之

九三年冬香江

别序

木卷内容,为斗数两篇古赋的注释,即《骨髓赋》及《女命骨髓赋》。世传斗数四篇古赋,其《太微赋》及《形性赋》则已详释于第一卷,即《斗数古赋今注》的上卷。

《骨髓赋》的出现,当在《太微赋》之后,而《女命骨髓赋》的出现。当为时更晚。以内容而言,《骨髓赋》实不及《太微赋》精警,但其中却收集了一些古诀,则这种情形实在值得注意。

是想《骨髓赋》之作,是因为古诀流传于江湖而未成篇,于是便有斗数家将之整理,撰成赋文,以便流传。

当此赋流传之后,斗数家或嫌其未专论女命,于是便又有《女命骨髓赋》的制作,其中亦收录了一些古诀。故读者于读这两篇古赋时,不妨与第三卷所收录的《八喜楼钞木古诀》合参,如此即可收相辅相成之效。

注释这两篇赋文,当然亦依中州派的观点,读者由是即可见其跟其余斗数家观点不同之处。

目录

斗数骨髓赋

星曜的先后天变化

时间路同车不同

先明格局,次看恶星

斗数推断非宿命

社会人事有影响

「宫位」实无关「五行」

赋文指示推命大纲

由根源来作推断

关于运限的推断

八个夹局,先谈夹贵

「夹科禄权」为正格

夹日月,夹昌曲

夹空劫,夹羊陀

「廉贞七杀」的反格

天梁有刑杀之气

廉贞卑微,太阴快乐

贫贱荣华,空劫吉化

「武贪」人生变化大

「劫杀」中途主挫败

昌曲辅弼,有同有异

府相来朝利仕宦

科星的「凶乡」

禄主的「弱地」

七杀朝斗的格局

「紫府同宫」亦有缺点

午宫紫微主显赫

天府朝垣较被动

禄权科舍最为良

武曲庙旺主威名

科明禄暗,先名后利

「日月同临」非正格

「巨机」见煞即破格

「火贪」「铃贪」正格

天魁天钺受提携

「禄马交驰」何时发

「左辅文昌」非格局

巨日同宫所传有误

「紫府朝垣」穿凿附舍

三吉化局的变格

「日月并明」有二说

府和朝垣有限制

「明珠出海」多缺憾

手艺人及吏员之命

主星入庙人高贵

日月同宫为伪格

天梁飘荡有恶性良性

廉贞怎样才有声名

日照雷门须见禄

「月朗天门」须吉化

廉贞寅申逢府相

墓会左右非正格

天粱居午宫主贵

科文诸曜主科名

武贪羊火主威权

李广不侯,颜回夭折

仲由猛烈,子羽才能

天同化不化忌?

巨门是否失陷?

禄倒马倒非甚凶

紫微可解运限凶

贫寿富夭,泛泛之论

六位廉贞忌昌曲

命空无福寿元长

生逢空劫,不宜富贵

吕后专权,杨妃好色

「天梁遇马」的真义

魁钺夹墀非昌曲

卯酉宫的紫微与廉贞

「左府」同宫谈「右府」

廉会杀而流荡天涯

邓通及孔子的灾厄

「铃昌罗武」主挫败

巨门独怕火星擎羊

地空坐命,六亲不聚

「马头带剑」无全美

子午破军须见禄

「廉贞」最怕文昌化忌

朝斗仰斗,文桂文华

丹犀桂犀,合禄拱禄

昌曲辅弼主贵显

「合禄鸳鸯」的结构

武破手艺,贪贞屠宰

天禄主富,魁钺主贵

武曲如何会太阴

墓中化禄实无妨

「石中隐玉」三种格局

明禄暗禄无足重

紫微独忌入罗网

昌曲不解破军劳

武曲居墓,中年始发

反背天同为大格

巨门文昌为奇格

「不荣」的两组星曜

日月反背有变局

天地人盘与时差

人生实无宿命

命星善恶举例

运限喜忌举例

女命骨髓赋

府相女命,持家相夫

「廉贞清白」的意义

天同「清白」与「相守」

紫微太阳的「端正」

「终是福」的太阳

女命天相重相夫

禄存衣食,朝垣荣名

紫微互辅须朝拱

机巨破荡的星系

天梁月曜,上班一族

羊火昌曲在女命

武曲为寡宿之理

破军之性主不常

贪狼只是喜热闹

七杀女命的缺点

化禄喜「禄存凑合」

诸般凶曜作提纲

斗数骨髓赋

由本篇起,试用中州派的观点,来批注紫徽斗数另一篇重要的赋文,即《骨髓赋》。

这篇赋文,八喜楼钞本未收,由是可知实较《太微赋》为晚出。考其内容,无非是将一些前贤古诀杂采成篇。不似《太微赋》实有作意,然而即使如此,本赋却仍不失为斗数的一篇重要文献。因为它既保存了一些古诀,如「贪武墓中居,三十纔发幅」之类,在如今尚流传的古诀中,即无此语。因此便可以用来补充「贪武」一系列的推断;此外,本赋亦经过整理,赋文琅琅可诵,由是亦使学者便于记忆。

只是易于记忆亦有坏处,盖若不善用者,但凭记忆的赋文来推断,那就会容易流为武断。凡古诀,只能提纲挈领交代一些推断,实未交代推断的原理,因此若将赋文当成金科玉律,而不管其原则与背景,那么,便时时会犯武断的毛病,以致推断错误。因知其然而不知其所以然,即实难加以灵活运用也。

注解本赋,目的便是令到读者能知其所以然。是故注出赋文每句所据之理,便是王亭之所着眼之处。其所着眼,则完全依据中州派的观点,说出只有在甚么情形之下。赋文的推断才能准确,而不徒然解释赋文。

对初学而言。这种批注十分重要。

星曜的先后天变化

太极星躔,乃群宿众星之主;天门运眼,即扶身助命之原。在天则运用无常,在人即命有格局。

这段赋文,是为「发论」。

然而我们却实在不可轻视此区区几句发论,因为它包含了一些很重要的原则。

第一,「群宿众星」的分布,以紫微为主。由此分布,构成人命的种种格局。这可以视为先天的构造。

第二,然而先天的星盘却不是一成不变的,运限的推移,即是人命后天的变化。一个大限一个大限地移动。一年一年地移动,是即为「扶身肋命」的后天变化。

这两点原则,便否定了专依「三方四正」来推断斗数的程序。看「三方四正」,其实只是入门的基础,若作推断,则必须看星盘的先后天变化。此即所谓「运用无常」。

例如,先天命宫为巨门在午,行经「武曲七杀」所坐的宫垣,变成大限的命宫,此即为后天的命宫。若只推断「武杀」的三方四正,实在不能准确,必须有「巨门行经武杀」的先后天运行概念,然后才能作出准确准断。

因为天相在未为先天命宫的人,同样行至「武杀」,其反应即有不同,这即属「天相行经武杀」。

时同路同车不同

说「巨门行经武杀」、「天相行经武杀」,实在亦只是很粗率的说法,若具体来说,应该是这样——

先天命宫为巨门在午的人,行经后天「武杀」在酉的大限,「武杀」成为后天的命宫。因此,他是以「巨门在午」的本质,来际会「武杀在酉」的环境。

「天相行经武杀」也如是理解。

命宫如是,十二宫亦皆如是。每一个大运流年,邯必须如是理解后天的十二宫。而不是光看后天十二宫的三方四正。亦必须如是理解,推断才可能正确。

所以同样行经「武杀」的运限,巨门与天相的反应即有不同。他们即使是同年同月生,「武杀」宫垣的三方四正星曜大部份相同,可是际遇则绝对不一。这便即是因为一个命宫的本质为「巨门坐午」(见图1),而另一个命宫的本质则为「天相在未」(见图2)。这有如两架不同的车,同时驶经一条公路,但由于车的性能有异,所以在路上的驾驶情况便亦不一样。

所谓「在天则运用无常,在人则命有格局」。指的便是先天本质,其决定,主要在紫微一星。

然而先天虽有决定,后天却有「运限」的变化。凡此种种变化反应,已详述于《中州派紫微斗数》此深造讲义之中。

先明格局,次看恶星

先明格局,次看恶星。或有同年同月同日同时而生,则有贫贱富贵寿夭之异。

古人论命,最重格局(本书第三卷即将详论古人所论定之种种恪局)。如「日月夹财」为富局;「财印夹禄」为贵局之类。此等格局,乃一系列特殊的星曜组合,古人根据征验,便一一为其定出特殊的格局。然而其中亦有一些望名生义的格局,如「君臣庆会」、「水上驾星」之类,则常属江湖术士的造作,在可删之列。

赋文说「先明格局」,即是说应先看星盘命宫是否入格,然无论是否入格,均应继看煞忌刑耗等恶星。若入格者,则提防受此等恶星破坏。若不入格,或入贫贱之格,则应看恶星所产生之种种影响。

有时恶星相会,反而彼此削弱其恶。如擎羊遇火星、陀罗遇铃星,即是其例,此又不可不知。何时吉星亦会忽然变成恶星,如武曲化忌者,最妨与文曲同会。文曲本为吉星,此际亦转为恶里矣。

至于同年同月同日同时生,而际遇有所不同,则在于人之能否趋吉避凶,亦在于人之社会背景。盖斗数所推断者仅为天命,而人事如何,则实关乎佛家所说之业力,业力不同。故同命亦可有不同的际遇与结局。

斗数推断非宿命

我们若回顾生平。必然会觉得其中有些关键性的年份,真有如冥冥中注定,有时危机千钩一发,有时际遇如霞光一闪,是否能避能趋,回想起来,也会觉得实在没有把握。

斗数推断所重者,其实便亦是这些关键性的年份。每到此际,人人的反应都有所不同。有如车列十字街头,有人会继续向前驶,有人却会左转或右转。由于驶行的方向不同。因此便自然有不同的际遇。

斗轶所能推算的,便只是指出在那一年会走到十字街头。至于向前向后、向左向右,则根本没有可能算出。因为这些反应实在关乎业力,由于因果的运作,人便会冥冥中自行取向,斗数绝没有可能算出每一个人的业力因果。

所以,「同年同月同日同时而生」的人,星盘完全相同,亦有「贫贱富贵寿夭之异」。其所以异,即因为往关键年份,人各有不同的取向。往往行对一步,即由贫贱转为富贵;行差一着,可以长寿变为夭折。

王亭之居夷岛,有人十万火急,电传其子的生辰,邀王亭之为其推算,原来王亭之曾嘱此子是年不可拈陀惹草,可是他却在外国染上爱滋。这便是自损其寿的一例。

是故斗数推算绝非宿命,赋文对此特别强调,学者实宜注意。

社会人事有影响

或在恶限,积百千之金银;或在旺乡,遭连年之困苦,祸福不可一途而尚,吉凶不可一事而推。

同一星命,祸福不同。除了个人的业力因果之外,还有社会背景、人事关系种种因素。例如,生活在中国大陆的人,其祸福便应该跟生活在台湾的人不同。

由于社会环境不同,运限便可能吉凶顿异。台湾人可以因土地而发家,大陆人亦可以因土地而惹祸。

如今中国大陆提出开放政策,人便有了发家的机会,若迁移宫好的人,还应该可以出外发财,成豪富于异地,而在开放改革以前,倘若跟外地有点小交易,恐怕立即就会变成反革命,惹上牢狱之灾。

赋文这一节,即是提醒术者。要推断运限之祸福,必须考虑到种种社会、人事的因素。不可单依星盘来作公式化的推断。同一星系组合,可以在此为吉,在彼为凶;同一宫垣克应,可以在此为福,在彼为祸。

故斗数星盘所能推出的,只是一种命运的趋势,其吉凶祸福的决定。还受个人业力的影响。以及社会人事等外在因素的影响。是故人生便无宿命。不可说星命决定一切。

必须了解此点,推断斗数才能有益于人。

「宫位」实无关「五行」

要知一世之荣枯,定看五行之宫位。

《全集》无注。《全书》则注云——

「荣者,富贵业;枯者,贫贱也,俱缘人生一命之中而见之也。主星吉、佐星占、运限吉。明一世安然而享其福也;主星弱,佐星凶。则主一生下贱者,加运限凶而流年遇杀劫,定主灾悔而言。」

「五行即木火土金水也」。如寅申巳亥则为四生;子午卯酉则为四败;辰戍丑未则为四墓。遇四生临官帝旺则为富贵,遇衰败死绝则为贫贱,基库胎养则为庸常。」

注文第二段可谓陋甚。依五行而言,十二支可分为四生、四旺、四墓;若长生、沐浴等等。则为「长生十二神,被此系统不同,今混而言之,是不解赋文之义。

而且。推断人之,生荣枯,赋文开头便已经说「先明格局,次看恶星」,是则焉能光凭「长生十二神」便可定人之贵贱庸常耶?

是故这段注文,宁鹧庸常卫士所加。《全集》编者将之删去,宜业。

赋文的意思其实很简单单,无非非只是「看宫位」以「知荣枯」之意。由于赋文体例,所以才说成为「一世之荣枯」、「五行之宫位」。以下赋文,无一字跟五行有关,故知「五行之宫位」实无用「五行」来作推算准则之意。

赋文指示推命大纲

立命便知贵贱,安身便晓根基。第一先看福德;再三细考迁移。分对宫之体用,定三合之源流。

这一段赋文,是说推断斗数的纲领——先看命宫、身宫;此后即视其福德宫与迁移宫。

凡看一宫,须看对宫,又须看三合宫,此即所谓「三方四正」。

赋文说由命宫看贵贱,由身宫看根基,亦笼统的说法而已。命宫所详,为人的先天气质;身宫所详,为人的后天趋向,因此可以说是以命宫为体,以身官为用。

举例来说,一枝火箭,火箭的种种性能即可视为先天的本体,但如何发射,向甚么地方发射,发射作何种用途,那便是后天之用。

物如是,人亦如是,同一破军安命的人,若身宫为紫微,则能掌握开创事业的主动权,具决策力。若身宫为「武曲天相」,则只能因人成事,其开创往往亦受命于他人(见图3及图4)。

命宫身宫以外,须看福德宫,是因为福德宫主人的思想与享受,这当然有关乎人的命运。破军安命,以「紫微天府」为福德宫的人,其思想便不同「廉贞天府」。前者较主观,后者较圆活(见图4及图5)。

此外,迁移宫为命宫对宫,影响固大,而人之主动主静,可谓亦由此决定。

由根源来作推断

命无正曜,夭折孤贫;吉有凶星,美玉瑕玷。既得根源坚固,须知合局相生。坚固则富贵延长,相生则财官昭著。

赋文此段,仍说推断的纲领。

「命无正曜,夭折孤贫」等四句,是说命宫的「根源」。以命宫为根基,以其三合宫及对宫为源流,是即所谓「根源」。

「命无正曜」,是根基的缺点:「美玉瑕玷」,则指源流方面的缺点。赋文在此乃举例而言。——至于「命无正曜」是否一定「夭折孤贫」,那是另一回事。读前贤的著述,尤其是歌赋体裁的著述,必须善会其意,倘不知此仅为一偏之例,而将之执为准则,那使易犯上武断之弊。

至于何谓「美玉瑕玷」,那即是前文所说的「先明格局,次看凶星」。若三方四正已成格局,可是却有凶星同会。那便是「美玉瑕玷」了。

下文于根源之外,又说到「合局相生」,此乃强调三合局而言,合局即是三合局,如命宫在申,其三合局即为子辰之类。

所谓「相生」,并不指五行的生克,只是指其能否扶助命宫。如紫微坐命。三合局宫中有「府相」或辅弼、昌曲等,即能扶助,是即所谓相生。因此,合局其实亦指恨源而已。

关于运限的推断

盖命好身好限好,到老荣昌;命衰身衰限衰,终身乞丐。

《全集》注此二句云——

「如身命坐长生帝旺之乡,本宫又得吉星庙旺,及大小二限又遇相生,吉地吉星,则一世谋为无不顺遂也。」

「如身命居死绝之乡,本宫不见吉化,更会羊陀四煞空劫诸般恶曜,而运限又无吉星接应,定主贫贱之命也。」

注文所云,仅言原则,如生、旺、死、绝之不足以影响人的一生。笔者前已言之矣。

按赋文所云,不过只是总结推断法则。那即是——先看身命二宫,然后看命宫的三方四正,再看福德、迁移二宫,由是定其源流根基。如是推断了命宫之后,便依大限来作推算。当推断之际,自然仍须考虑命宫的本质,那便即是根基源流的综合性质。

于推断大限之时,当以原局命宫的一切作为本质,然后视大限命宫的一切作为反应。关于这点,前已详言之矣。

事实上,「命好身好限好」或「命衰身衰限衰」的命,很难找得到,人生根本无此极端。于推算之际,所须注意者,往住仅为几个关键性的年份,赋文所无非只是指示一般性的原则。

八个夹局,先谈夹贵

夹贵夹禄少人知,夹权夹科世所宜。

上来赋文总论推算纲领。由本节起。即渐论及格局与徽应。先论者为「夹局」。

对于「夹局」中州派仅重天相一星,即十四正曜中,唯天相最受前后两宫的星曜影响,其余正曜,只在个别情形下始受影响。今《骨髓赋》所言者,即属于个别情形,唯却未言及情形的具体条件。

全赋提到八个夹局,本节先谈四个,即「夹贵」、「夹禄」、「夹权」、「夹科」。此中之「贵」,指天魁天钺。禄权科则指三吉化。唯禄存之禄,亦可作数。

《全书》注文举「夹贵」之例云——

「假如丙丁、壬癸生人,在辰、戍安命。魁铍加夹。」

此即谓丙丁年牛人,魁铍在亥酉,夹戌宫为命宫;壬癸年生人,魁钺在卯已,夹辰宫为命宫。如是天魁天钺加夹,即是夹贵(见图6)。

至于所夹命宫之星。注文云——

「更遇紫府日月。权禄昌曲夹身夹命,是为夹实,富贵必矣。」

此注有误,「权禄」句以下可删。盖魁钺凡夹主星则已合格,主星即紫微、天府、画生人之太阳、夜生人之太阴。不必更求「权禄、昌曲夹身夹命」,是即为堆床迭架。

「夹科禄权」为正格

至于夹禄,《全书》敲文云——

「如甲主人,身命在卯,而寅禄居中,是为生成之禄,允为上格。其余者,若甲寅、乙卯、庚申、辛酉四位,俱同此格。」

此言夹禄,跟其余的夹格有所不同,余者为命宫给魁钺、昌曲等所夹、此则为命宫与身宫夹禄存。如注文之例,身命二宫分居丑卯,夹寅宫禄存;身命二宫居寅辰,夹卯宫禄存等。

然而依中州派的观点,注文的说法实在有误,盖凡夹禄存的宫位,必为羊陀所躔之地,且在此情形下。禄存不在父母则必在兄弟宫,跟当局者无直接关系,焉得因此而谓其必为贵格,且许之以富贵双全耶?

实质上,「夹禄」、「夹权」、「夹科」这三个格局,不宜呆呆分看。实应将化禄、化权、化科三者合论,即命宫为禄权、禄科、权科所夹,皆允为合格。

如《全书》注文云——

「如甲生人安命在子,廉贞化禄居亥;破军化权居丑,是科禄权夹命,定主富贵,余皆仿此。(见圃7)」

此段注文,则得「夹禄」、「夹权」、「夹科」的本意矣。而此三者,亦实宜依注文,称为「科禄权夹」,或「夹科禄权」。

夹日月,夹昌曲

夹日夹月谁能遇,夹昌夹曲主贵兮。

注文云:「如太阳太阴在身命前后二宫夹命,不逢空劫羊铃,其实必矣。如昌曲夹命亦如之。」

此宫太阳太阴或文昌文曲夹身命,皆为合格,但依中州派所传,仅以夹命宫者为合格。

凡能为太阳太阴所夹,仅有两种情形——

一为命宫在丑未,为「天府独坐」,前一宫「天机太阴」在寅申,后一宫「太阳独坐」在子午。

一为命宫在丑未,为「武曲贪狼」,前一宫「太阳巨门」在寅申,后一宫「天同太阴」在子午。

此又有二种分别,以日月庙旺者为庄。如太阳在午、太阴在申,即优于太阳在子、太阴在寅。又如太阴在于、太阳在寅。即优于太阴在午、太阳在申。

然而无论哪一种情形,其实都有附带条件,笔者于此会有专文讨论,收第四卷内。例如太阳太阴任一化忌,即成破格,余详文内。

至于夹文昌文曲,则仅有在寅、辰、申、戌时生人四种情形,此际文昌文曲在申、午,夹未宫,或在寅、子,夹丑宫,若命宫在未丑,即属此格。唯此亦不可一概而论,但以父母、兄弟皆带秀气,是则本人亦受影响耳。唯若未丑宫为天相,则中州派称之为「昌曲夹印,斯为正格(见图8)。」

夹空幼,夹羊陀

夹空夹劫主贫贱;夹羊夹陀为乞丐。

若依赋文硬解,则命宫为地空、地劫所夹,或为擎羊、陀罗所夹,则主贫贱。然而若执之为原则,便常常陷于武断,是故《全书》注文便有补充——

「如命化忌,遇地空地劫、羊陀等煞来夹身命者,及廉破武等星值之,定主孤寒下格,如不贫即夭。」

「又如命化忌,兼陀羊火铃来夹者,亦为下格。或禄在生旺,虽夹羊陀不为下格。」

「又或羊陀空劫不并临,及三方遇权禄者,不论夹。但逢杀运有灾。」

这即是说,命宫见廉贞、破军、武曲等曜,而廉武二星化忌,再为空劫夹、羊陀夹者,格局最下,定主夭折贫贱。

倘命宫之星非廉贞、破军、武曲,但亦化忌,再逢夹者,虽不如前者之下,但亦为下格。

还可以补充说,若命宫之星三方四正不吉,若遇夹,则亦为不利,可以增加命宫星曜不吉的程度。

但若命宫见禄存,则自然必为羊陀所夹,故禄旺则不论夹。

倘命宫最吉。如见禄、权、科吉化等,则虽为空劫、羊陀所夹。亦不论夹(见图9)。

如此即补充了赋文笼统的说法。

「廉贞七杀」的反格

廉贞七杀,反为积福之人。

注文云:「廉贞属火,七杀属金,是火能制金为权。如贞居未杀,若年身命遇之,奇格也。化忌下格。」

廉贞、七杀皆非吉曜,然若条件适合,则可收制化之功。故成反格。

七杀一曜,可制可化,能制化始能转暴戾为权力。制之者廉贞,化之者紫微,赋文所言即制杀之道。

注文所谓「贞居未杀」,即七杀在未(未杀),而廉贞与之同度。《全书》的编者不解此意,改为「如贞居未,杀居午」,一改之下立即大错,读者对此须加留意,不可为辗转抄引的各种版本《全书》所误。

依中州派的传授,不仅「廉贞七杀」居未始为反格,即廉贞居申,七杀居午,亦成反格。盖廉贞火为福德宫主星,七杀金为命宫主星。福德宫主思想,由思想支配行动。故廉贞火便能制七杀金,由是显扬七杀的权力。

「廉贞七杀」除了于未宫同度之外,于丑宫亦同度,然而却不合格,为甚么呢?因为丑为金墓,利七杀而不利廉贞。而未则为木墓,可以生廉贞之火。由是可见。构成「廉贞七段」反格者,主要的力量在廉贞。故一旦廉贞化忌,便全局崩溃。

天梁有刑杀之气

天粱太阴,乃作飘蓬之客。

注文云:「太阴居卯辰巳午皆为陷地,若卯巳二宫,遇天粱坐于身命,定主弧寒。不然必沉荡他乡耽恋酒邑徒耳。」

太阴在卯宫,名为「反背」;在巳宫,名为「天休」,皆失辉之象,且于诸陷宫中性质最为不良。故天梁遇之,亦受影响。

若太阴在卯,天梁刚必在未宫。在亥宫的太阳落陷,不能解天粱肃杀之气。故不为吉。

若太阴在巳,则「太阳天粱」同度于酉宫,太阳巳日落西山,亦不能解天梁之孤刑,是则亦为不吉。

以此之故,赋文说为「乃作飘蓬之客」。此即六亲分散,离祖成家之象。

其实太阴在辰宫时,「天同天梁」同度于申宫,太阴在午宫时,「天机天梁」同度于戌宫,性质亦非良好,故亦主流荡离乡。

唯在现代,离乡背井已非了不起的大事,是故「飘蓬」实亦无伤,唯若更加煞忌刊耗重重,则恐为「躭恋酒邑」之应。其中「太阳天梁」在酉,文曲化忌与火星或铃星来会,则防吸毒(见图10);此星系若在福德宫,则防误信邪教,此又比躭恋酒色为甚耳。天梁虽为荫星,必得太阳入庙来会,始解其刑杀之气,此即为厘定格局的大纲。

廉贞卑微,太阴快乐

廉贞主丁贱之孤寒;太阴主一生之快乐。

赋文前已言廉贞之佳格,今乃补充其劣格;前已言太阴之飘蓬,今乃言其快乐。如是补充,即示学人以推断之例,同一星曜,因组合不同,其性质即便大异。故推断斗数,星系最为紧要,能明六十星系之变化,则推算时便易中绳墨矣。

注文曰:「如身命巳亥遇廉贞,乃为陷地,二方前后又无吉星拱夹,尢为贫贱。」

又曰:「如身命自未至子,遇太阴主富贵。或吉多,富贵不小;或吉少,亦主刀笔功名。」

廉贞一星,唯陷于巳亥两宫,此际为「廉贞贪狼」同度。所会者为「紫微破军」及「武曲七杀」,星系性质不但强烈,而且致感,故人生变化往往甚大。

然若断此为「下贱孤寒」之命,则嫌过甚其词,此组星系纵使出身卑微,但由于变化大的缘故,往往亦主于四十后发家。倘得吉化,自然更不孤寒。

注文谈及「吉夹」,误。盖「廉贪」不论夹者。仅丙年廉贞在巳宫化忌,羊陀夹,然后始视为不及(见图11)。

关于太阴,中州派以申酉戌亥子丑六宫为庙旺,此又与注文「自未至于」不同。

贫贱荣华,空劫吉化

生来贫贱,劫空临财福之乡;出世荣华,权禄守身命之地。

注文注前句云:「此二星财帛福德二宫值之是也。如身命值之亦然。」

注后句云:「此二星身命值之,入庙吉多,定主富贵。如财帛福德宫值之,亦然。」

赋文所指「劫空」、即地劫、地空;所指「权禄」,即化权、化禄。

斗数重地空、地劫,其力量不下于火铃羊陀四煞,故往往「四煞空劫」并称。于吉曜中,则重「四化」,三吉一凶,即化禄、化权,化科三者称为三吉化,一凶即是化忌。

三吉化中,化科仅主名望,并不主财禄权势,故斗数家又特别注重化权、化禄二曜。

说化权及化禄是星曜,不过是方便的说法,实际上「四化」并非独立的星,只是星曜所化之气。如言贪狼化禄,即是贪狼化为禄气。得应其气机,人生便得财禄。

这两句赋文不过笼统而言,指示初学,看斗数时,须着重于空劫及吉化。

赋文提到四个宫红。即命、身、财帛、福德。由是可知于推断时,福德宫应重视。盖福德宫主享受,虽以精神享受为主,但亦与人生的际遇有关,际遇好,则自然心清开朗,此所以赋文除身命财三者之外,尚强调福德也。

「武贪」人生变化大

先贫后富,须还命值武贫。

批云:「武曲贪狼二星,故金木克制之性,故云先贫后富。」

注文云:「如命立丑未,二星同宫,盖武曲之金克贪狼之木,则木逢制化为有用,故先虽贫而后方富也。」

《全集》于同上注文后加多一句:「又或得三方有昌曲、左右等星拱照,主贵。限逢科权禄,则贵显至矣。」

「武曲贪狼」这组星系,三方四正星曜性质异常强烈,故推断时要十分小心。对于这组星系的各种反应,已详于《中州派紫微斗数》一书(即「深造讲义」)。读之即知其变化之急剧,而转变幅度亦大。

其实导致变化大的原因,花于武曲而不在贪狼。说「先贫后富」是由于贪狼受制,此论未确,盖推断斗数,宜将星系整体来推。不能说贪狼受制,即成为「先贫后富」的照立因素。唯中州派此种推断观点,于明代初叶已渐晦,故不为后代卫士所知,他们才用五行来妄加此此附耳。

「武曲贪狼」若与火星同度。即成正宗的「火贪格」(见图12),主横发:此时若说五行,则火脱水气,又有何好处耶?故知论斗数只须论星系,五行云云,不过点缀而已。

「劫杀」中途主挫败

先富后贫,只为运逢劫杀。

此处所说的「劫杀」,并不是年支系诸星中的「劫煞」。此实指空劫、四煞而言。

故注文云:「如身命宫,或有一二正曜,出门亦遇吉限,至中年限行绝地,兼遇劫空煞耗等凶,则身命星无力,故后贫也。」

这里有一个名相:「出门」。

甚么叫「出门」呢?古代斗数家将命宫看成「家内」,行完命宫的大限,接着便离命宫而行,顺行者挨次行父母、福德诸宫。逆行者挨次行兄弟、夫妻等宫,是即所谓「出门」。此即出命宫家内之门的意思。

近人推断斗数,有一争论。即大限应由命宫起,或由其前后一宫起。若依《全集》,则属前者,若依《全书》,则属后者。若观乎「出门」这个名相,便知以前说为正,盖人生至少要十几岁才出家门也,若依后说,则岂非一生下来,充其量只到六岁(火六局)使出门耶。

赋文本句,无非继说「武贪」之突发后,再举突然破败之例,此即以半途大限忽逢空劫四煞等为征验。此中又以地空、地劫为关键。

古代斗数家,将地空称为「半天折翼」。将地劫称为「浪里行舟」,由是可见其挫折与波动。这项性质,于推算斗数时实应注意。唯仍须详星呆而断,不可一律。

昌曲辅弼,有同有异

文昌文曲,为人多学多能;左辅右弼,生性克宽克厚。

注文云:「假如辰戌丑未、巳亥、卯酉安命,遇昌曲二星是也。有昌曲坐未宫,见羊陀等煞者殃,故看法全要活变。」

又云:「如左右二星坐命,不拘星多星少,亦主宽厚者。」

昌曲于辰戌二宫为相对;于丑未二宫为同坐;于巳亥、卯酉四宫为相会。故二星的关系,以丑未二宫为最强,辰戍二宫次之,余四宫更次。

昌曲同会命宫,宜男命不宜女命,男命主聪命俊秀,女命则主感情多变。赋文本句,系说男命。因《女命骨髓赋》中,另有说及女命见昌曲的征验。

昌曲必须见于福德宫始主聪明多学;在身宫,仅属后天修养;在命宫,仅主其人俊秀儒雅,故亦可视为多学多能也。

辅弼二星,与昌曲相同,即在辰戍二宫为相对,在丑未二宫为同躔,在巳亥、卯酉四宫为相会,其强弱程度亦如之。

辅弼二星,入命宫,或入福德宫,皆主宽厚。即使四煞空劫刑忌诸星,宽厚之性不改。而昌曲则嫌上述诸凶,最忌见武曲化忌同会。必主灾厄。此则为与辅弼不同之处。

府相来朝利仕宦

天府天相,乃为衣禄之神;为仕为官,定主亨通之兆。

此言「天府天相」,并不指天府坐命宫,或天相坐命宫,实指「府相朝垣」的格局。

故注文云:「如丑安命,巳酉府相来朝;未安命,亥卯府相来朝是也。甲生人无煞依此断,加煞不是。」

丑未二宫无正曜,对宫为「武曲贪狼」,即合巳酉或亥卯二宫府相来朝之格。

若紫微在子,「廉贞天府」在辰、「武曲天相」在申;或紫微在午,「廉贞天府」在戌、「武曲天相」在寅,这亦可以称为府相来朝,但因所朝者为紫微;是故特别称为「府相朝垣」。垣,乃指紫微垣而言。

天府为库星,掌财富;天相为印星,主权力,故府相来朝,便成贵格。

若「府相朝垣」的格局,则紫微帝星喜库印相助,是故亦成贵格。

然而来朝的天府必须有禄。天相必须无刑忌夹,然后格局始为完整。

注文云:「甲生人无煞依此断」,误。因为凡甲生人,末宫必见羊陀三合照会;丑宫必见陀罗同度,岂能「无煞」耶。不如说:丙年生人合格,因丙禄在巳,天府必见禄,而天相又不为刑忌夹也(见图13)。

科星的「凶乡」

苗而不秀,科星陷于凶乡。

注文云:「如科陷于空劫、羊陀之中是也。又或太阳在戍,太阴在卯,虽化科、权、禄亦不为美。」

此言科星怕被地空、地劫所夹。及怕被擎羊、陀罗所夹。夹则虽化为科星,亦失去其得名望的性质,是故资质虽好,却无声望,是即为「苗而不秀」。

然而此论却有矛盾。盖凡羊陀所夹者,必有禄存同居,科禄同居命宫,亦主飞腾发越,至少在本行本业中薄有声望,是则岂能以「羊陀夹」即视为凶乡耶?

依中州派所传,凡科星与禄存同躔,而落陷于地空地劫所临之地,因同时必为羊陀所夹,是则可以称为「凶乡」矣(见图14)。

王亭之曾自撰《诸星躔次喜忌歌》,中有句云:「化科喜申丑、劫空大不祥。」收即谓化科星曜,忌与地劫地空同度。

注文后段,论太阳太阴。太阳在戌亥子三宫落陷,太阴在卯巳午三宫落陷,故除非构成「反格」,否则先天已有缺憾。故虽得三吉化,亦失去吉化的效应,故不为美。——此段理论虽正,但却与赋文无关。

详赋文之意。以太阳太阴皆主名望,故因科星落凶乡,而顺带提到阴阳落陷乡而已。

禄主的「弱地」

发不主财,禄主躔于弱地。

斗数于明代以后,渐失正传,旁门支流虽入江湖,因所得者仅为一鳞半爪,大纲已失,是故推断往注不准,江湖斗数家硬另创「太极数」、「甲子新数」等以蒙人,其后便成为「铁板神数」,于推年运之吋,实亦用斗数来推断,故今本《铁板神数》无不附有「紫微斗数」的起例也。

如本句注文,谓为不得中州派鳞爪则不可,若谓已得其传,却又不然。此即斗数流入江湖的实际情况反映。

注文云:「如化禄陷于劫空是也,又或子午申酉宫,虽化权禄无用,亦主孤贫。」

此言「化禄陷于劫空」,是也。化禄若躔于劫空之地,便打折扣。其实禄存亦是。

但若子午申酉宫,权禄无用,此则有误。

盖化权化禄都无陷宫,王亭之的《诺星躔次喜忌歌》云:「化禄居四仲,喜居寅申堂」,是知化禄恰喜申宫,与注文相反。而子午卯酉四宫,无非为化禄平闲之地,寅不足以令人孤贫。此必为江湖误将平闲传为陷地,由是始有此说。

注文又涉及化权,实与赋文无关,唯化权实只忌四煞,与子午卯酉申宫都无关系,由是可见注文实属咐会。

七杀朝斗的格局

七杀朝斗,爵禄荣昌。

注文曰:「如寅申子午四宫安身命,七杀值之是也。亦要左右魁钺昌曲坐照拱合,依此断。或有吉限,尤美。如加煞不是。」

注文谓七段坐寅申子午四宫,皆为朝斗,此又属江湖误传。

依中州派说法,七杀居寅申二宫时,对宫为「紫微天府」,因紫微为北斗主星、天府为南斗主星,故称为朝斗,「朝」者无非相对之谓,不拘上下。

然俗传却以七杀坐寅,为「七杀仰斗」,以其在下方,上仰「紫府」。此亦可通。

唯七杀在子午二宫,对宫为「武曲天府」,则不能称为「朝斗」。盖斗数以北斗紫微为主,所谓「朝斗」。乃朝北斗,故子午二宫的七杀不入此格。若能入格,则七杀在辰戌二宫朝「廉贞天府」,是否亦可谓为「朝斗」耶?

其实依斗数安星原则,七杀必与天府相对,故若朝天府亦为「朝斗」,则七杀在十二宫垣中无不「朝斗」。此不应道理。

而七杀能朝北斗,则唯在寅申二宫,故若能成格,非在寅申二宫不可。而七杀亦必见紫微,然后始能化为权力,其力等于化权,称为「爵禄荣昌」者,即以此之故。若见吉化,当然地位更增。否则亦主掌权。

「紫府同宫」亦有缺点

紫府同宫,终身福厚。

注文云:「如寅申二宫安命。值紫府同居,命宫三方左右魁钺拱照,必主富贵。」

《全书》加一句:「甲生人化吉极美」加这一句的意思,是甲年廉贞化禄来会,且寅宫又见禄存,是以为佳。

至于说「三方左右魁钺拱照」。亦无非是「百官钥拱」之意,是皆有助于构成格局。

然而这个格局却亦未尝没有缺点,紫微受天府的影响。可能变得过份小心谨慎。若天府不得禄,是为空库,一个财库空虚的皇帝,又过分谨慎,便欠缺开创力,可是又要维持场面,因此便会反而变得进退失据,高不成低不就。是则便很难说是「终身福厚」了。

或曰:「紫府」得「百官朝拱」,虽不见禄,亦应有相当地位。

关于这一点,可以如此理解——

我们看见社会上有一些人,场面上严然一方领袖。出入也前呼后拥,可是,其人却可能只是个空心佬倌,靠东挪西补来支撑场面。若真给他碰上一个机会,他又不敢亲自来做。只做中间人介绍给别人,然后在机构中挂一个虚衔,支点干薪。分点红利。

这即是「紫府同宫」,虽得「朝拱」。可是却府库空虚的缺点。

午宫紫微主显赫

紫微居午无煞凑,位至公卿。

紫微在午宫安命,有一个格局,名为「极响离明格」。古人以紫微为帝星,向南而坐,则有如帝主临朝,是故便以午宫的紫微最为贵重,殊多推许。眉批云:「午为人君之象」,其意即任于此。

注文云:「如甲丁己生人。安命午宫,值之大格,主大贵。其余亦主常贵。加杀不是。」

甲禄在寅,会午宫紫微;丁己禄在午,与紫微同宫。故注文之意,无非以紫微得禄为 佳。盖紫微可化权,亦可化科,唯不化禄。若得禄则不但紫微得禄,且想戌宫的天府亦同时得禄,是故为佳耳。

凡紫微在午,必得「府相朝垣」之格。即无左右、昌曲、魁钺等辅佐诸曜拱照,亦不为「在野孤君」。唯若天府见禄,天相见权。则更声势显赫。

综合各项原则,以甲生人为最佳。盖寅宫见禄存,戍宫廉贞又化禄,同会戌宫天府,府库丰盈;而申宫的破军则化为权星,对照寅宫的「武曲天相」,于是天相亦得权势。以这样性质的府相来朝帝垣,显赫可知(见图152例一)。

此局不宜有煞星与紫微同坐。若丙年生人,廉贞化忌,而擎羊与紫微同宫,是为破格(兄图15例二)。若火铃躔紫微,破格更甚;见空劫则宜哲学。

天府朝垣较被动

天府临戌有星扶,腰金衣紫。

注文云:「如甲己生人,安命戌宫,值之依此断,加煞不是。如无魁钺、左右、禄科,亦平。」

这个格局,实在是「紫微居午」的副格。盖紫微在午为君象,天府在戌即为臣象,由是说为「腰金衣紫。」

「紫微居午」,甲丁已年生人合格,本格却只有甲己年生人合格,原因在于本格极重化禄与化科。

甲生人,廉贞喜化禄,与天府同宫,而武曲在寅宫化科躔禄存,与天府会照;已生人,则武曲在寅宫化禄,虽无化科,但会照午宫之禄存,亦可合格(见图16)。唯丁年生人,无一吉化之星与灭府同会,是故便不入格。

《全书》不明此意,在注文中,将「禄科」改为「禄权」,殊不知戌宫的天府,永没有可能同时跟化禄化权相会,是故仍依《全集》为妥。一字之改,看似轻微,却可证明《全书》注文实依《全集》为蓝本,而编者虽有改对的地方,但不明原意,妄改之例亦不少。

至于魁钺,左右拱照,无非亦「朝拱」之意而已。

此格又名为「天府胡垣」,即朝午宫帝垣之意,故其贵显较为被动。有受人提携之象。

禄权科会最为良

种权禄拱,名誉昭彰。

注文云:「此为三化。如身命坐守一化;财帛官禄宫二化来合,是为三合守照。谓之科权禄拱是也。加吉星位至三公。」

这段注文说得十分混乱,他将三化与三合混淆起来叙述,说得毫无条理。

三化,是指四化中的三吉化。即化禄、化权、化科。分别主财禄、权势与名誉。

凡三化会合,名「禄拢科会」,是一组十分良好的星系结构。即非三化会合,仅得二化星相会,亦能收相得益彰的效果。

至于三合,正三合为命宫、财帛宫、官禄宫各得一化星,如是三合,力量最大。

次之者,为命宫、迁移宫、财帛或官禄宫,如是三化星会合,亦为三合禄权科。

更次者则为命宫无化星,仅迁移宫、财帛宫、官禄宫三处有化星来会命宫。「禄权科会」之中,以此为最弱。

若禄权科三者孤立、不能会合,他使只能待大限三化星冲起,然后始能发挥作用。倘若原局三化与大限三化,终生不能冲照。其人的命运便大打折扣。

是故赋文所云,是指原局三化已能自行冲照的情况。倘若见煞,则亦打折扣,且须视原局何星三化,始能推断其实际命运。

武曲庙旺主威名

武曲庙旺,威名赫奕。

注文云:「如辰戍二宫安命。为之上格;丑未二宫次之。宜见权禄、左右、昌曲谙吉,依此断。」

武曲在辰戌丑未四基宫入庙,故云,当武曲躔于四墓之时,名为「将星得地」。

辰戌二宫,武曲烛坐,对宫为贪狼;丑未二宫则为「武曲贪狼」同度。故入庙虽同,由于星系不同,二者便有不同的地方。

「武曲贪狼」同度者,有特殊名称,名为「贪武同行格」。此格稍遇煞曜即大打折扣,唯喜火铃同躔。则为「火贪」或「铃贪」之正格。唯亦主先历艰辛而后突发,且往往发不耐久。故古人说:「贪武墓中居,三十才发福。」又说:「贪痕武曲同宫,先贫而后富。」辰戌二宫的武曲。由于独坐,所以便没有丑未宫「武贪」的这些缺点。

然无论在辰戌宫或丑未宫,武曲必须见禄权来会,始成大格,如武曲化禄,贪狼化权而不会文曲化忌,此即为上。倘会破军化禄,则必离祖自兴,且须先经艰辛。若会廉贞化禄,则武曲必同时化科,破军亦同时化权,此亦为上格,只是谋为必费力。最弱若为会贪狼化禄,是则可能仅主表面风光(见图17例一至例四)。

赋文所谓威名,乃就武曲化科而言。

17武曲入四墓为将星得地,宜见权禄左右昌曲诸吉

科明禄暗,先名后利

科明禄暗,位列三台。

注文云:「如甲生人安命亥宫,值科星守命,天禄居寅,则寅与亥合。故曰科明禄暗。」

斗数以申子辰、亥卯未、巳酉丑等三合为明,以子与丑合、寅与亥合、卯与戌合、辰与酉合、巳与申合、午与未合等二「六合」为暗。

称三合为明,因三合即是「三方四正」,凡推算必须视之。是故为明,若六合,则本不在推算准则之内,只在特别情形下用之推算,是故即称为暗。

于斗数中,唯禄存一星可以为暗禄,故化禄化权化科即无暗曜。是故可以有「明禄暗禄」(见图18及22),可以有「科明禄暗」。却必无「禄明科暗」之类。

如注文所举之例,命居亥,禄在寅,此寅宫禄存平时不称暗禄,唯与命宫科星同断时。始称暗禄。

赋文谓科明禄暗主贵。然依中州派之断,一者固仍须视命宫星系如何而定;二者,暗禄亦须无煞忌刑耗冲破始为的确(地图19至24)。若冲破,则随能视命宫星系为断,暗禄无关也。

凡科明禄暗之局,主人先名后利,利随名来。在古代,此往往先由科甲,然后为官发家。在现代,读名校出身的政务官亦可入此格局之内。

「日月同临」非正格

日月同临,官居侯伯。

注文云:「如命安丑宫,日月在未;命安未宫,日月在丑,谓之同临是也。秘云:日月同临论对宫,丙年人遇福兴隆。」

关于太阳太阴,斗数有许多格局与特殊推断均与之有关。如安命在丑,丑宫太阴太阳,谓之「日月并明」。三方四正得太阴太阳,谓之「日月会明」,太阴太阳分居辰戌二宫,谓之「丹墀桂冢」,皆其例也。这类格局,实在无理,若勉强凑合,亦须加许多附带条件。

如今这个「日月同临」的格局亦然,虽注文另详秘诀,仿佛十分珍重,实际上亦是牵强附会的格局而已。

若就命局星系本身而言,凡丑未太阴太阳,则对宫必无正曜,故对宫仅能借星。古人有诀云:「命无正曜,二姓延生」。然则何以独此格却又「官居侯伯」耶?由是足知零零碎啐去硬记口诀与赋文之类,依之作断,实在无益,不如研究星系及其反应,若能洞达,则诀亦在其中矣。

以丑未宫日月而言,未宫较胜,以此时太阳尚有余辉也;若丑宫者,则太阳无光,月色虽佳亦主受牵累。此组星系性质复杂,反应亦敏感,其详可参拙著《中州派紫微斗数》(即「深造讲义」)。

「巨机」见煞即破格

巨机同宫,公卿之位。

注文云:「如辛乙生人安命卯宫,二星守命更遇昌曲左右,上格。如丙生人次之,丁生人亦平常。其余宫分,不在此论。」

此格无非以「巨踪」得禄为贵。盖辛人则巨门化禄、乙人则天机化禄,且能同会禄存,格成迭禄。

若丙生人,则天同化禄来会;丁生人,太阴化禄,借入对宫来会,是均合格。唯其中丁世人巨门必同时化忌,因此便有缺点(见图25例一至例四)。

「巨机」的星系本来便有缺点。古诀云:「天机与巨门同宫卯酉,必退祖而自兴」;「机巨酉上化吉者,纵遇财官也不荣。」至于女命,更说「天机巨门为破荡」,其实男命亦有这种性质,「退祖自兴」也就意味着破荡。

是故「巨机」星系,最不喜欢火星或铃星同躔,若同躔便加强了「破荡」的特性,若能成家,晚岁亦多灾病。

至于是否能位至公卿,则实须视昌曲、辅弼等吉曜,一如注文所六。古人笼统名卯宫之「机巨」为「机巨同临格」。实须细加分别。

然而卯宫「机巨」有一点却可肯定,即是擅长权变,又富口才,此可视为优点。唯若有煞同躔,则往往变为浮夸。故此格局实在变化甚大,不可拘一。

「火贪」「铃贪」正格

贪铃并守,将相之名。

注文云:「如辰戌丑未子宫安命,值之是为入庙,应依此断。如加吉,唯子辰二宫坐守尤佳。戊己生人合格。」

此以辰戌丑未四墓宫,及子宫为人庙。中州派则仅以四墓宫为入庙。子午为旺地。故论「铃贪格局」。实仅四墓宫始然。此即古诀所云:「贪狼铃火四墓宫,豪富家资侯伯贵」。

赋文但言「贪铃并守」,实质「贪火并守」亦然。赋文限于体裁,故仅言铃星耳。

贪狼于辰戌丑未四宫,实属于武曲贪狼系列。于丑未宫,「武曲贪狼」同度;于辰戌宫,则武曲与贪狼相对。若贪狼同躔火铃,则为「火贪」或「铃贪」正格。若火铃但躔武曲,则为破格。

然而「武贪」同度,却比武贪相对有许多缺点。如古诀云:「武曲贪狼同宫,先贫后富。」又云:「贪武墓中居,三十才发福。」或曰:「贪狼武曲同宫,欺公祸乱。」此等皆是。是故同样是入庙,一般情形下丑未不如辰戌。唯「火贪」及「铃贪」格,则偏偏是丑未优于辰戍。

能成正格,须除一火或一铃外,余煞即不见,兼且不见化忌,是则主必突发。若更见昌曲辅弼,则又不限于发财,可功成名立(见图12)。

天魁天钺受提携

天魁天钺,盖世文章。

注文云:「如身命坐魁,对宫天钺;身命坐钺,对宫天魁,是谓坐贤向贵。更会吉化,其贵必矣。」

赋文此条内容很值得讨论。依中州派所传,天魁天钺仅为辅曜,可以视为受提携的际遇,是故并不专主文革。可是明代以后,八股科举成为士子的唯一出路,士子于是便重「魁星」,相传魁星衣朱衣,持朱笔,点天下中式士子的姓名。有此传言,术士便将「天钺」附会为魁星,于是魁钺二曜便亦于推断斗数时特别受重视,用之以断科名。

所谓「盖世文章」,其实即是取「魁星」之意,实无甚深理。

中州派若看文章,必定先看昌曲,盖文昌文曲始为「科文诸曜」也。——文曜指化科、文昌、文曲;天才、龙池、凤阁;科名诸曜则为三合、八座;恩光、天贵:台辅、封诰;天官、天福。二者又合称科文诸曜,皆主科甲与文章。若专视文章,则但看文曜如何。

是故坐贵向贵的格局(兄图26),若谓一生易得受人提携的机遇则可,若定之为「盖世文章」则不可。虽然于科举时代,受人提携知遇,亦易中试,但此却未必与文章有关。此格若魁钺分居三合位而非相对,则不是。

「禄马交驰」何时发

天禄天马,惊人甲第。

注文云:「如寅申巳亥四宫安命,值天禄天马坐守命宫,更三合吉化守照,依此断。加煞不是。」

此不过是禄马交驰的格局。天马唯坐寅申巳亥四生位,故凡禄马交驰,必非在此四宫安命不可。禄存亦唯在此宫入庙,因此成格。

禄马交驰的正格,是禄马同宫,且此宫即为命宫。若禄马在迁移宫,则不成正格。唯亦利迁移致富,是为离乡发迹之兆。

但若命宫见禄,而迁移宫见马,此则可谓全非禄马交驰,反而可能变成动需不相宜。倘命宫天马而迁移宫见禄,是亦非此格,必为离乡背井之兆(见图27例一至例四)。

无论成不成格,凡禄存天马同宫或对照,必须行至会原局禄马,且能「迭禄」、「迭马」的运。然后始主骤然兴隆。例如原局申宫守命,禄马同躔,则至于运或辰运,再见大运禄存天马在寅宫。冲照原局禄马。如是即可成巨富,此即赋文所谓「惊人甲第」之意。

若非禄存冲迭,化禄亦可,唯天马则必不可少。倘无「迭禄马」运限,此局大减色彩。

若禄存单守命宫,无天马,不过守财奴耳。倘天马单守命宫,无禄,则嫌人生过份变动,反不为佳。

「左辅文昌」非格局

左辅文昌会吉星,尊居八座;贪狼火星逢庙旺,名镇诸邦。

注文谓「左辅」句云:「此二星身命坐,更三方吉拱,依此断。如加煞劫空,非也。」

注文谓「贪狼」句云:「如辰戌丑未四宫安命,值此上格。三方吉化并照,尤美。如卯宫安命无煞,次之。如四煞劫空,不吉也。」

斗数的星曜讲究配搭,如左辅配文昌、配天魁,而右弼则配文曲、配天钺。此为六吉曜的配搭。若擎羊配火星、陀罗配铃星,可以减凶,或甚至转化其凶性,此则为四煞曜的配搭。能成配搭,往往便又称为格局。此殆斗数家之造作,然实不如中州派之论星系也,成星系则恪局已在其中矣。

左辅文昌的格局,其实但论星系结构已可。左辅为辅曜,文昌为佐曜。辅曜带来的好处被带动,如受人提携;佐曜的好处则主动,如读书聪明,但亦必须去读,吾则便依然不识字。

是故当左辅文昌同宫之时,辅佐星曜已然齐备,因此,由主观努力加上客观的助力与机遇,人生便自然容易成功。

然此格局必须同时更会右弼、文曲,然后左辅、文昌始有力。至于辅佐诸曜,须藉主星然后始能发挥其功能(见图28),此更不在话下。

至于「火贪格」,已详前说。

巨日同宫所传有误

巨日同宫,官封三代。

注文云:「寅宫安命,值此无煞空,上格。申宫次之。巳亥不为美。如巳有日守照,亥有巨门,上恪;巳有巨门,下格。申有日守命,寅巨来朝者亦上格;寅有日守命,申有巨来朝者,平常之人。」

这段注文可谓不知所云,疑「申有日守命」句以下一节,为妄人所加。

羞凡申寅两宫见太阳,则必为「太阳巨门」同宫.是则岂能申宫坐太阳守命,寅宫巨门来朝:寅宫坐太阳守命,申宫巨门来朝呢?

妄改的人,其实连星系结构的基本原则都不知,只是望文生义,妄作批注,殊不知一不小心便漏了底。由是可知,斗数渐流入江湖之后,实在给人作了许多改动,所有改动,皆由不明原意之过。编《全集》以前,可能只有部份诀法流传,其后渐渐出现钞本,于是编为《全集》,及至清代,则整理为《全书》,但《全集》则始终流传于闽省,《全书》却流传于北方,北派南派之别,即由于此。

巨日同宫必须太阳庙旺,是故寅宫便比申宫好。同理,巳亥两宫太阳巨门相对,自亦以太阳居巳宫为美。

巨门太阳虽可构成格局,但亦必须见禄权科等吉化始佳。书生人,太阳尤须百官朝拱(见图29)。

「紫府朝垣」穿凿附会

紫府朝垣,食禄万锺。

注文云:「如寅宫安命,午戌紫府来朝;申安命,子辰紫府来朝,是为人君访臣之象,奇格也。更遇流禄巡逢,必然位至公卿。如七杀在寅申坐命者,亦为上格。加化忌加四煞,平常之论。」

这个格局。原以七杀坐中寅,朝紫府为正格,即所谓「七杀朝斗」。此格以得禄为贵,见煞为败局,所以难得纯美。

误为「紫府朝垣」,便成为紫微天府去朝七杀,并不合理。后人勉强用「人君访臣」来解释,然则亦不能称为「朝」也。盖朝即是「朝觐」,若人君访臣则不能称之为朝觐。由是可知江湖术士胡乱安名,强加解释之陋。

由于误定了「紫府朝垣」之名。因此便将子午宫的紫微,以及辰戌宫的「廉贞天府」,会合寅申宫的「武曲天相」,亦构之为紫府朝垣,此则全属于穿凿附会。

凡「紫府」实无朝垣之理,盖「垣」乃指紫微垣,是为帝座,故可有「府相朝垣」,是天府天相朝紫微。如注文所举之例,子午宫紫微,得辰戌宫「廉府」及中寅宫「武相」来朝,即是一例。

斗数流入江湖之后,每多似是而非之论,本格即是一例。

三吉化局的变格

科权对拱,跃三汲于禹门。

相传鲤鱼过黄河,至禹门,三汲浪后一跃而过,鲤鱼即便化龙。是故禹门亦称为龙门。而「龙门三汲浪」。便亦是由平民突然得科名,登仕版的祝贺语。

注文云:「迁栘、财帛、官禄三方拱是也。或命宫有化科禄权,三方守照,无煞,亦然矣。」

此即所谓科禄权会的变格。变格者,不求三吉化同会,但得二吉会合,亦算及格。因此便有「禄权」、「科权」、「禄科」等吉化的组合。对于每一组合,皆加以符合性质的形容,由是便构成了格局。其实若仅依星系来判断,便亦可掌握其性质,实不必拘泥于种种格局的名称也。

依注文所云,凡三方四正有化科、化权。则已基本合格,无煞,只是影响格局的条件而已(见图30)。若依中州派根据星系的看法,则可将吉化与煞曜同断,如是则应更加准确。

以科权对拱之故,是故许为功名得利。依中州派,则应整体研究科文诺曜。关于此诸曜,前已述及,不赘。要言之,若仅化科而无昌曲,或仅有昌曲而无化科,则皆主好学有成,未必一定功名成就。由是可知,必须科名诸曜与文曜会合,始为的确。

「日月并明」有二说

日月并明,佐九重于尧殿。

注文云:「丑宫安命,日巳、月酉来朝,为并明。辛乙生人合格。如丙生人主贵。丁生人主富。加煞空忌平常。」

此格局有两说——

一如注文所云,为丑宫安命,巳酉来合,此时守命宫的星曜为天梁独坐。但此格局实在应称为「日月合照」。

一则为丑未二宫「太阳太阴」同度,此则所谓「并明」。

依中州派,两者皆不成特别的格局。

以流传而言,则以取后说者为多。故于谈格局时,王亭之亦取后说而论之(此详见于本书第三册)。今则且取前一说法而论。

依此说法,仅丑宫天梁独坐者是,未宫不是。盖若在未宫,则日在贡宫为失辉,月在卯宫名为反背,此则不能称为「并明」。

天粱在丑,得太阳在巳,可以解天梁孤刑之性。故此亦可以称为良好的星系结构。然其好处亦仅此而已,若谓能「佐九重于尧殿」,则未免过誉。

谓辛乙人合格。辛人禄存在酉,故佳;至于乙人,太阴化忌,显然不合。丙人太阴会禄存及化禄,应主富;丁人则太阴化禄,亦应丰富;循其脉络,无非亦以得禄为佳之意耳(见图31例一至三)。

府相朝垣有限制

府相同来会命宫,全家贪禄。

注文云:「三合照临,更遇本宫吉多,身命无败,是为府相朝垣之格,富贵必矣。秘云府相朝垣格最强,出仕为官大吉昌。」

注文所云,未免太简。若凡天府天相在三合宫位照临,即是府相朝垣,则合格者可谓比比皆是。兹列如下——

紫微在子午,「廉府」在辰戌,「武相」在申寅来会照。

巳亥宫无正曜,对宫「廉贪」天府在酉卯、天相在丑未宫来会照。

辰戌宫武曲,「紫府」在申寅,「廉相」在子午来会照。

卯酉宫无正曜,对宫「紫贪」,天府在未丑、天相在亥巳宫来会照。

廉贞在申寅,「紫相」在辰戌,「武府」在子午来会照。

丑未宫无正曜,对宫「武贪」天府在巳亥、天相在酉卯来会照。

如是,斗数十二个基本盘,可谓没有一个无府相朝垣之格。依中州派所传,则仅有紫微在子午、「紫贪」借入卯酉两种情形,可以称为府相朝垣,垣即紫微垣之谓,二者之中,又以前者为正格。子午紫微,则以午宫者为贵。然而若更无辅佐朝拱,则亦未必为官出仕。

「明珠出海」多缺憾

三合明珠生旺地,瑶步蟾宫。

注文云:「未宫安命,日卯月亥来朝,为明珠出海,定主财官双美。如辰日守命,戍月对照;戍月守命,辰日对照,亦主极贵。」

此格其实跟「日月并明」格相似,皆取日月都入庙来会命宫,因此为贵。

本格名为「明珠出海」,则因未宫无正曜,一片空白,故喻之为海,而入庙的日月来会,则谓之为明珠。李白诗云:「海上生明月」,其意境似之。

然依此格局,因迁移宫为「天同巨门」。依中州派推断之例,无正曜则须借星安宫,故此格命宫虽无正曜,其实借星则有之,于推断时仍须详借星之性质,不能因来会照之太阳太阴庙旺,即贸贸然认为一定科名得意。

「天同巨门」星系,有许多缺点,无论天同化忌,抑或巨门化忌,都易惹是非,重则成词讼。纵不化忌,本身亦易招妒忌,遭人耍手段,弄阴谋,遇煞更甚。是故对「明珠出海」之恪(见图32),非小心判断不可。

至于注文取辰戌二宫日月对照,以日月皆入庙为贵,此则已非「三合明珠生旺地」之意,无非取日月对拱为美。此局宜见科权,不甚存化禄,但却喜会禄存(见图33)。然注文此段,必为后代术士加入,附于「明珠出海」之后耳。

手艺人及吏员之命

七杀破军宜外出,机月同梁作吏人。

前句注云:「此二星会身命于陷地,主手艺安身,出外可也。」

后句注云:「此四星必三合曲全方准,乃刀笔功名可就,若无四星,三者难成。」

赋文言七杀旺军精手艺。宜外出,乃指居陷地者而言。依中州派所传,七杀陷于卯宫,酉宫亦不佳;破军则陷于寅申巳亥酉宫。居陷地有煞,诸般手艺。七杀尤主操刀。所谓诸般手艺,即古代金匠铁匠玉匠之类,亦可发家,不过社会地位不高而已。

关于其详,可参考第三册的「古诀」。

至于「机月同梁」的格局,以居寅申二宫者为正格。

在寅申宫,「天机太阴」同度,会辰戌宫的天同,与子午宫的天梁。二者中又以申宫安命者为佳,因太阴居申名「天潢」,主人机谋善变,而福厚禄重。若太阴居寅,则名「天昧」。其善变实出于游移,故不及也。

且申为命宫时,太阳必正午,可解子宫天粱之冷,于寅为命宫时。太阳在子失辉,乃不能救济天粱。故「机月同梁」实只得一宫,可由刀笔吏发富荣身。其余各宫,纵四星齐会,虽权变的性质不改,然亦难由史员发身。若成富局,则须原局运限皆见美禄(见图34)。

土星入庙人高贵

紫府日月居旺地,断定公侯器。

注文云:「紫午、府戌、日卯辰巳、月酉戌亥,又化禄权科坐守身命是也。如加煞空忌不是。」

这句赋文,其实即尽重主星守命之意。

紫微为北斗主星、天府为南斗主星、日生人以太阳为主星、夜生人乙太阴为主星。命宫见主星,然后方论此格。换言之,若夜生人大阳作命宫,日生人太阴作命宫,虽会吉化之星亦不是。

依中州派的说法,凡逢主星守命者,无论其际遇如阿。总带点高尚的气质,或有相当地位,至其际遇,则当详运限而定,及由原局所会星曜而定其高下。

但若原局星曜甚劣,煞忌交侵,则工作上虽可独当一面,却未必能够有成,而高尚的气质亦可能流为邪僻,或则自高自大,人生反而显得有点孤立。

前已屡屡提及,凡主星守命,必须见百官朝拱为佳。以紫微为例,若无百官朝拱,是则为在野孤君,主孤立;若见煞忌交侵,则名为无道之君,可带邪僻。紫微如是,其余的主星莫不可以与此参看。

赋文所提到的主星守躔宫分,乃指其处于最佳状态而言,此又不可不知。

日月同宫为伪格

日月科禄丑未中,定是方伯公。

注文云:「丑来安命。曰月化科禄坐守是也。如无吉化,虽日月同宫不为美也。秘云:「日月丑未命中逢,三方无吉福无生,若还吉化方为美。方面权威福禄增。」

于丑未宫,太阳太阴同度。在丑宫,太阴旺而太阳陷,在未宫,太阳旺而太阴陷,是故两无全美,反不如日月会合之能得两皆庙旺。

然而不知为何,江湖却偏重太阳太阴的相对比置,并依此成立种种格局,同时巧立诸般名目,真无谓也。

此格由于命宫正曜有缺点,是故并非高格。然亦有微细分别——

如书生人,以太阳为主星,故安命未宫较佳。此时太阳尚在旺宫也。

同理,如夜做人则乙太阴为主星,故安命丑宫较佳,此时太阴亦在旺宫也。

至于注文所云,必须科禄坐守始佳,此则无理,盖若如是。则仅得戊年生人合格,以太阳比科、大阴化权也。然而仍非科禄二吉化。且禄存永不入四墓宫,是则丑未宫更无禄存补救。焉能如注文所云,能成「定是方伯公」之格局耶?

由是可知此赋文实在欠理,无非为江湖流传以讹传讹之诀而已。

天梁飘荡有恶性良性

天梁天马陷,飘荡无疑。

注文云:「巳亥申宫安命,天梁失陷,而天马同宫。又或陷于火罗空劫。依此断。」

天梁陷于四长生中之巳亥申波,而四长生位又恰为天马所居之地,故落陷的天梁便极容易跟天马同宫,或相对照。

天梁本身带有孤克刑忌的色彩。落陷时更甚,于三陷宫,又以巳宫为甚。因此定为飘荡亦可,同会天马,自然更增加飘荡(见图35)。

天粱于巳亥宫,必与天同相对;于寅申宫,必与天同同度。天同有白手兴家的性质,所以虽飘荡却亦未必不能兴家。强调飘荡,则仅能说出一边,未说出良性的一面。

且现代人不同古代,古代背井离乡乃属不得已之事,而现代人的离乡,已属平常,是故对「飘荡」的定义,实须重新厘定。

注文又云,天梁见火星、陀罗、地劫、地空亦依此断。此则不同天马。盖乃属流落他乡,又无作为的命运。而且时时有被逼离乡的清况,是则可说为恶性的「飘荡」。

于巳亥申三宫,亦有细致的分别,当天梁在巳时,太阳在丑;「天梁天同」在申宫时,太阳在戌,是皆不能解天粱的孤克刑忌;唯天梁在亥宫时,太阳在未,是则太阳尚有余辉,可以化解。故三宫天梁,可定亥宫为佳。

廉贞怎样才有声名

廉贞煞不加,声名远播。

注文云:「煞谓四煞也。如卯宫安命值之,主贵,亦宜三合占拱是也。加煞平常,或在末申二宫坐命,无煞亦吉。」

廉贞躔卯宫,为「廉贞破军」同度,而破军在此则为旺宫,若在酉宫,则破军落陷,故虽同为「廉破」星系,酉官实不如卯宫也。

这组星系,会「紫微七杀」,又会「武曲贪浪」,星曜性质强烈,而且相当敏感,故若会化科禄权之时,当然可达「声名远播」的境界。然而亦正由于敏感,是故便不宜见煞,见煞则易起不及反应。

至于说未申二宫亦吉,其实未宫的「廉贞七杀」,自成格局,此已见另篇所说。申宫的廉贞制午宫的七杀,亦见前说,读者可以参考二十四页。

总而言之,廉贞甚不宜落陷,是故忌居巳官,亦不喜子午卯酉四桃花宫。

或问,何以赋文却特别提出卯宫的「廉破」耶?这就是问题的关键了。

在庙旺的宫位,如申寅二宫,廉贞即使见煞,不重亦无大碍。但在不适宜的宫位,则稍见煞亦有所不宜,往往引起过敏的反应

然而廉贞除非见科名诸曜,否则却不专主「声名」。一般误会喜见昌曲,然而昌曲实为文曜,非科名诸曜也。

日照雷门须见禄

日照雷门,荣华富贵。

注文云:「卯宫安命,太阳坐守,更三方左右、昌曲、魁铍守照,富贵不小。甲乙庚辛人合格。加刑忌四煞亦主温饱。」

卯宫太阳必与天粱同度,若与文昌禄存同度,别有格局,名为「阳梁昌禄」,主科名得意,此已见另说。

若非「阳粱昌禄」格的卯宫太阳,则名「日照雷门」,雷于八卦为震,震属木,故属木的卯宫便亦称为「雷门」。

所以能成立「日照雷门」的格局,是因为太阳初升于寅宫。至卯宫而光明已初普照大地,是故卯宫的太阳称为「天鸟」取金鸟初现之意。太阳不喜过份散射,当旭日初升之际,阳光散发未久,是以为佳耳。否则便仅主贵而不主富矣。

夜生人遇卯宫的太阳,稍次,以书生人为佳。然又以化禄为最佳,故庚年生人,太阳化禄,最为美满,更见吉拱,可许富贵。

乙年生人,太阳与禄存同宫,亦可成格;辛年生人,借会巨门化禄,对宫又见禄存,是亦不俗;唯甲年生人,既不见禄,且太阳化忌,虽会吉曜亦不利,一生多是非困扰,未为佳境。注文许甲生人亦富贵,必误。其或为壬年之误欤?壬生人则见禄,但主清贵(见图36例一及二)。

「月朗天门」须吉化

月朗天门,进爵封侯。

注文云:「亥宫安命,太阴坐守,更三方吉拱,主大富贵。无吉亦主杂职功名。丙壬生人主贵,丁癸生人主富。」

太阴居亥宫,于黄道十二宫中,亥为「天门」,故称「月朗天门」,盖太阴于此宫中入庙,是故可构成格局。

太阳主贵,太阴主富。故太阳若富,其富必由先贵显而来;太阴若贵。其实亦由先富有而来。唯若「月朗天门」吸「日照雷门」,一为命宫,一为身宫,见吉曜吉化,少煞,则富贵齐来,非同小可。

太阴居亥,是故亦以得禄为佳。丙年生人,禄存在迁移宫,又借会天同化禄;壬年生人,禄存与太阴同度,因此合格。乙太阴同会禄存之故,许为贵局。

若丁年生人,太阴本身化禄,癸年生人,太阴化科,许为富局,以二者皆主平生可得意外之财故。

其实凡「月朗天门」之格,见吉化即佳,能得吉曜朝拱更佳。尤其是夜生人乙太阴为主星,是则更喜见朝拱。若勉强分为富格、贵格,反而混淆了对「月朗天门」的认识。

注文所谓「杂职功名」,指捐官出身,此即先富而后贵之意。

廉贞寅申逢府相

寅逢府相,位登一品之荣。

注文云:「寅宫安命,府午相戌来朝,甲生人遇之是也,如加煞不是,如酉安命,丑府巳相来朝亦贵。」

寅宫廉贞安命,午宫为「武曲天府」,戌宫为「紫微天相」。甲年生人,既有禄存,亦见廉贞化禄,是故为佳。若在女命,是称为「廉贞清白」(见图37例一)。

廉贞喜天府,亦喜天相,唯不甚喜紫微。因为在性质上,廉贞喜府相为调和,但却与紫微有冲突,所以府相朝拱,固然优美,能令廉贞带秀雅的色彩,可是亦同时会见紫微,这样须以禄为调和。一方面天时得禄不为空库,另一方面,紫微见禄亦不致空虚自大,此所以「寅逢府相」的格局,唯甲人始贵。

其实若甲年生人,申宫廉贞独坐亦佳,此时廉贞化禄而迁移宫得禄,会子宫「武府」及辰宫「紫相」,星曜组合亦佳。且禄存不在命宫,无羊陀夹,主人的气度更大(见图37例二)。

若酉宫廉贞,则为「廉贞破军」,不成逢会府相的格局,非赋文所指。此时破军非得禄不可,若煞多者,即有诸般挫折与意外,尤不宜见忌星,否则灾祸更重(见图37例三)。注文所谓「丑府巳相来朝」,殆指酉宫无正曜的情况,对宫为「紫贪」,此星系性质微妙,详见说「紫贪」文内(第一卷43页及59页)。

墓会左右非正格

墓会左右,尊居八座之贵。

注文云:「辰戌丑未安命,二星坐守是也。或迁移、官禄、财帛三宫遇之,亦主终身福寿。」

此云「辰戌丑未」得「二星坐守」,有误。盖左辅右弼仅能在丑未二宫同宫;于辰戌两宫,则二星仅能相对,即一居命宫,一居迁栘宫,绝无同宫的可能。是故赋文仅云「墓会左右」,不说「墓坐左右」,写注文的人,对安星显然不熟,是故致误。

按,丑未二宫见左辅右弼同坐,亦称为「左右同垣」格,古诀云:「左右同宫,披罗衣紫」,取此为格局,殆亦此义。

然而中州派却不承认此等格局,因为斗数推断非以正曜星系为主不可,若一宫无正曜,则借对宫全组星系安星,其性质亦以在对宫时的种种性质为断。是故丑未宫若有正曜时,仍依正曜星系为推断的根据,若无正曜,则或借对宫「天同巨门」(紫微在子午);或借对宫「太阴太阳」(紫微在辰戌)由是推断(见图38例一及例二)。

至于命宫见左辅右弼,或在三方四正见左辅右弼,是时左右二星只不过发挥辅曜的作用而巳,虽可帮助命宫正曜,但却不宜依之成格。

中州派斗数流入江湖之后,每多附会,此即其中一例。

天梁居午宫主贵

梁居午地,官资清显。曲遇梁星,位至台纲。

这两句赋文,其实主要都是说天粱在午。不过前者无文曲,后者则有文曲。

前句注文云:「午宫安命,天粱坐守是也。丁生人上格;己生人次之;癸生人主富,又次之也。」

天粱居巳则劣。在午反佳。丁人则财帛宫太阴化禄,本宫又见禄存。而官禄宫天同又化为权星,故以为佳(见图39例一)。天梁化禄与跟禄存同度不同,化禄则多是非困扰,躔禄存则反而无事。己人天梁亦见禄存,而且化科,唯不见会化禄化权,故曰次之(见图39例二)。至于癸人,则天梁于迁移宫见禄存,主为商人,故日主富。前人重贵不重富,是故曰又次之(见图39例三)。

后句注文云:「午宫安命,二星同宫坐守,上格。寅宫次之。或粱在午、曲在子拱冲者,亦官至二品。」

午宫天粱见文曲,自然比光是「梁居午地」为好。至于寅宫,则为「天梁天同」同度,成「机月同粱」之格,加文曲似亦不能改变这项性质。注文常有误。至谓曲粱对冲亦官居二品,这句话很像清代人的口吻,由是或可厘定本赋注文的撰作时代。八喜楼钞本无此,是或本赋较晚出耶?

科文诸曜主科名

科禄巡逢,周勃欣然入相;文星对拱,贾谊允矣登科。

前句赋文云:「命宫有吉坐守,三方化吉拱冲;或命前三位遇科权禄,皆主富贵。」

这句赋问无非只是重视化科、化权、化禄等三吉化而已。周勃为汉代名相(见图40),谓其命局如此,恐有附会。

至于说「命前三位遇科权禄」亦主富贵,此说有点迂曲。盖命前三位为子女宫,应不关本人的事,揆术者之意,不过以此宫为人生第四个大限,其时人已步入中年,若逢原局三化,亦主富贵。其意如此,实未必然。

后句注文云:「如命宫有吉,迁移、官禄、财帛三方有昌曲科星朝拱者是也。」

注文显然有误。赋文明言「对拱」,是则为文星在迁移宫之谓,《全书》传有贾谊的星盘,命宫在丑,躔「天同巨门」,对宫文昌文曲同度,由是可证赋文「对拱」之意。

贾谊为汉代名儒(见图41),少年受知遇,为长沙王的教师,汉代虽无科举,然按明清之例,勉强消之为「登科」亦无不可。

两句赋文,皆以科文诸曜为重,盖古人重贵不重富。是故便注重于功名,言周勃贾谊,不过举名人为例而已,不必拘泥真伪。现代人重富,是故文星对拱之类,未必为佳格。

武贪羊火主威权

羊刃火星,威权出众;同行贪武,威压边夷。

注文云:「辰戌丑未四墓安命,遇羊火二星入坐。主文武双全,兵权万里;如贪狼武曲遇火旺地,亦与同断。」

四煞能互相制肘,如火星与擎羊,铃星与陀罗,倘成对坐躔一宫,则能发挥制肘之力,彼此牵制,而凶煞之性亦能转化。

擎羊本主刑伤,与火星同度,则火星能制擎羊之暴,将刑伤转化为权力。赋文所谓「威权出众」,即指此而言。

同理,陀罗本主阴忌、暗损,唯若与铃星同度,则为「火炼金苗」,主人暗操权力。

擎羊与陀罗皆于四墓宫入庙,因此若羊火同宫时,自以在四墓宫为佳(见图42例一、例二及43例一、例二)。然未论及正曜星系,故此亦仅为一偏之论耳。

于是赋文后句,便补出「贪武」星系,此星系坐丑未二宫,若单见火星,为火贪正恪,若羊火并见,则别名「贪武同行」格。至于「威压边夷」,此义当由「权威出众」引申而来。

若按中州派所传,丑未「武贪」与铃星同度亦为佳构,名「铃贪格」。主突发而不为人所知。至若「武贪」与「铃陀」同度。则主暗掌权力。此如一军司刑罚之官,又如古代权臣的左右手,皆具此性质。

李广不侯,颜回夭折

李广不侯,羊刃逢于力士;颜回夭折,文昌陷于天殇。

这里提到两个古人——

一个是汉代的名将李广。他驻守边塞,屡挫匈奴,若论功勋当可封侯,然而许多功劳不及他的将领部已得到,他却终身未得侯位。古人每喜引李广为例,作为功名利禄有定数的证据,所谓「李广无功缘数奇」。

一个是孔子的学生颜回,他是个苦学生,甚得孔子称赏,然而不但穷,而且短命,年仅三十二岁即便逝世。古人凡举贤人短命之例,必举颜回。

前句注文云:「二星守命,纵吉多平常之命,加煞最凶。女命不论。」

后句注文云:「如丑生人安命寅宫,其文昌陷于未宫天殇,流年又遇煞及羊陀迭并,依此断。」

倘如将这两句赋文,当成一个提示:于推断时往注连杂曜都要注意到,那么对学斗数的人来说,可谓有益。但如果将之当成一个固定的程序,一见辈羊与力士同宫便说命薄(见图44例一及例二),一见文昌与天殇同宫便说短命,那就尽信书不如无书。试看注文,前者为泛泛之论,后者则全依流年来作附会,则可知赋文只能作为征验之一例,未可视为金科玉律。

仲由猛烈,子羽才能

仲由猛烈,廉贞入庙遇将军;子羽才能,巨宿同梁冲且合。

仲由是孔子的弟子,孔门弟子之中以儿最为威猛,每随侍孔子左右,未尝无保护之意。古人一提到勇而能文的典型,必说仲由。

子羽亦是孔门弟子,不但有学问,而且多能,绝非一般人可比,故亦成为文人的典型。

前句注文说:「立命申宫,此二星坐守是也。」这简直是依照着相传为仲由的命盘来直说,毫无新意。

《全书》载仲由之命,安命申宫,廉贞独守,将军同度。评云:「此为府相朝元格,且紫微诸古星拱合,所以为贤士。但命宫廉贞将军,故主勇猛,更对宫贪狼忌星拱命,故主凶亡,果死孔悝之难。」

此评甚陋,府相朝元格何以仅为贤士,而非「府相同来会命宫,全家食禄」。又问以既得府相朝元的高格,仅将军一杂曜,便有如斯重大的影响。凡此皆足视为依命盘来作附会。

后句注文云:「立命申宫,子宫有天同,寅宫有巨门,辰宫有天梁,又科权禄左右冲是也。」此亦依相传的命盘来立论。

此局实为借寅宫的「太阳巨门」安命,会「阴同」与「机粱」,若见三化吉曜,可扬名于异国,并不专主才能。

天同化不化忌?

寅申最喜同梁会。

注文云:「寅宫安命,值同梁化吉,甲庚及申生人富贵;又如申宫安命,值同梁化吉,甲庚及寅生人富贵。」

注文的意思,是取禄存天马为用。

寅宫安命,甲生人禄存在寅为命宫;庚生人禄存在申为迁移宫;申生人天马在寅为命宫。

申宫安命,甲生人禄存在寅为迁移宫:庚生人禄存在申为命宫;寅生人天马在申为命宫(见图45附一及例二)。

注文虽分别举干支,但实际上意思是指甲寅、庚寅;及甲申、庚申四年,因为必须如此,始能成「禄马交驰」。若非「禄马交驰」,孤禄对「同梁」无益,孤马更主飘荡。

然而吉化亦很重要。否则虽「禄马交驰」亦仅为商贾命,故注文先强调这点。

于是问题来了。倘依中卅派的说法,庚年生人实在不利。因庚干的久同化为忌星。若更见禄存,则反成「单陀夹忌」之局,是为「同梁」星系的大忌,何以注文却称为富贵呢(见围46)?

《全集》的四化,庚年为「阳武阴同」。《全书》的四化,庚年却为「阳武同阴」(中州派定为「阳武府同」)。由此可见,注文系在「阳武同阴」之说流行之后的说法,以天同不化忌,是故庚年生人亦无妨。——这可不可以作为此说较为后出的证据呢?

巨门是否失陷

辰戌应嫌陷巨门。

注文云:「辰戌二宫安命,值巨门失陷,主人作事颠置,加煞主唇舌之非,刑伤不免。更遇陷限尤凶。」

注文显然不了解赋文之意。说「辰戌应嫌陷巨门」,并非指巨门失陷。因依中州派所传,辰戌于巨门仅为平闲之地,即《全书》亦如是说,是故不应说为失陷。

赋文的意思,是「困陷」之意。其所以不吉,是因星系组合而来,并非由庙旺失陷而来。

巨门于辰戌二宫独坐,会子午宫的太阳,借会寅申宫的「天及太阴」。如此星系结构,加上所坐的宫垣,十干生人多碰到不良组合——

甲生人,必碰到太阳化忌。

乙生人,必碰到太阴化忌,且遇羊陀。

丙出人,或与陀罗同躔,或为羊陀会冲。

丁生人,巨门本身化忌。

戊生人,必碰到天机化忌。

庚生人,必碰到天同化忌。

辛生人,或与擎羊同躔,或为羊陀会冲。

壬生人,或与陀罗同躔,或为羊陀会冲。

十干生人仅己、癸二干无事(见图47),而己干且有碰到文曲化忌的可能,其机会为三分之一。十干有八又三分一不佳,难以全美,言「陷巨门」者,即此之意。至于星系能转化为吉,则是另一回事。

禄倒马倒非甚凶

禄倒马倒,忌太岁之合空劫。

眉批云:「禄尽则食绝,财尽则失妻。」

注文云:「如禄马临败绝空亡之地,而太岁合劫空,会地劫地空,主剥杂灾悔,发不主财之论也。」

这句赋文。说「禄倒」、「马倒」,是指禄存天马与地空地劫同会,盖指原局即已如是。

若流年太岁行至三合空劫的宫垣,本与禄存天马同会。然因空劫之故,便不能得到禄马交驰的好处。如此才是赋文的原意,亦非甚凶也。

注文说「禄马临败绝空亡之地」,仅可供参考。不知为甚么,江湖斗数家对「长生十二神」非常重视。许多口诀以及诠释,都拿它们来作为依据,此或受子平家的影响亦未可料。观其解释星系,亦用五行,即可知其趋向。盖斗数未得真诀,每每推算不验,于是便用子平,用神煞以求补救也。更发展为「铁板神数」,用推算六亲生肖作为包装,斯则为穷途末路之征而已。

又,台湾斗数家如今分为「小限派」与「流年派」,此殆受注释者时用「运限」一词所误导。观本条赋文,明言「太岁」。即知斗数原重流年,亦唯流年始有十二宫分布,小限仅于阴年生人可作为参考。此已于拙著《谈斗数与玄空》中有所详述。

紫微可解运限凶?

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

眉批:「紫微守身命,可化诸凶。」

注文云:「如大小二限不逢吉曜,而身命有紫微守照,则限虽凶亦主平吉,盖以身命有主故也。」

紫微斗数全部星曜安排,皆以紫微为主。紫微即北斗,从中原视之,北斗居北不动,只斗抦旋转。指东为春、指南为夏、指西为秋、指北为冬。因此古代阴阳家、历法家皆视之为特殊现象,所谓满天星斗,变换只在中央,便是把北斗紫微视为指挥星辰日月移动的司令,由是把紫微当成帝星。

斗教本用虚星,但每一个处星都是一个符号,既定紫微为帝主,那么帝主便是它的符号,于推算时也便具有这符号的种种性质。因此斗数推算最重紫微。若得百官朝拱,则无论落在十二宫哪一宫垣,都会带来好处。因为当推算时,十二宫的界限都打破,这组星系一定有可利用之处,以斯趋吉。自获吉祥。

关于打破十二宫的推算,请参考拙著《安星法及推断实例》,及《中州派紫微斗数》。

运衰限衰《其实指流年不吉》,喜紫微之解凶者,其原意即在于此,若云守身命即可解凶,便为无理。此殆不明打破十二宫推算的原则,于是便穿凿附会。

贫寿富夭,泛泛之论

孤贫多有寿,富贵即夭亡。

吊客丧门,绿珠有堕楼之厄,官符太岁,公冶有缧拽之忧。

限至天罗地网,屈原有沉溺之殃,运逢地劫地空,阮藉有穷途之苦。

赋文本节,不过泛泛之论,殊无精义。

注「孤贫」句云:「如命主星弱,及财官子息陷地,亦宜减禄廷寿也。又如太岁坐命,主星又弱,或财官迁移多化吉。或又行吉限,定主发不久,及十年二十年,运过即夭亡也。」

这是说命宫星曜组合不吉,则贫贱者反而有寿。富贵者则见夭亡。世人每横发后即见凶丧,以此之故耳。于是以下又举四例。以见或富或贵,皆不易享。

绿珠是石崇的宠姬,石祟富甲天下,后被抄家而死,绿珠于是堕楼自杀。注文以此乃「大小二限前有丧门,后有吊客」之故。

公冶长是孔门弟子,以妻子之故受冤狱。注文以为此乃「身命宫官符大岁坐守,及二限又遇官符等煞,故有此凶。」

屈原乃楚国贤臣,受谗失意,沉江自尽。注文以此为「行至辰戌二宫,逢武曲贪狼,更有太岁丧门吊客白虎。及劫煞空亡四煞」之故。

阮籍为晋代名士,一生贫寒,注文以此乃「二限十二宫中但遇空劫」之故。

凡此四例,皆属穿凿,不过说贫有寿、富即亡而已。

六位廉贞忌昌曲

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。

此句仍承「弧贫多有寿,富贵即夭亡」句而来。前举绿珠堕楼、公冶冤狱、屈原沉江、阮藉贫穷,系以运限立说,主旨在言原局命宫星弱者,生发则运过即亡,不若贫穷之反能长寿,于是乃言天亡穷败之运限。

由本句起,乃引申此旨,但却以正曜作为立论。

注文云:「巳亥二宫安命,值之是也。辛年人最忌。盖武曲天相财帛之星。有之反为得权,主贵。」

巳亥二宫为「廉贞贪狼」,会「武曲七杀」及「紫微破军」。此组星系反应强烈,属敏感星系之一。凡反应强烈的星系。吉则每由小小机缘而致横发,凶则亦每因小小践缘而致暴败。赋文所指,即是此则。

此种星系结构,最嫌文昌化忌或文曲化忌。「廉杀」、「紫贪」、「武破」一系,以及「紫杀」、「武贪」、「廉破」一系,亦皆嫌之。即是当廉贞在巳亥、卯酉、丑未六宫垣时,对此皆须注意。因若构成廉贞化忌及文曲文昌任一化忌,或武曲文曲双化忌之时,往往即有大不如意的事发生,倘煞重则主暴败。

此言「丧命天年」即指横发后死亡,亦即「富黄即夭亡」之意。

命空无福寿元长

命空限空无吉凑,功名蹭蹬。

注文云:「如命限逢凶加煞,其功名必不能就。或有正星吉化逢空劫命限。亦主灯火辛勤。不能上达。」

赋文此句,实暗指「孤贫多有寿」而言。如是总结文意。——观赋文结构,先提纲领曰「孤贫多有寿,富贵即夭亡」。然后举古人四例,再举两种星命结构作结,次序井然。是故此段赋文实宜一气呵成而读。

然其说「命空限空」,所谓「空」的涵义却应讨论。若依注文,是说「命限逢凶加煞」,但赋文之意,则显然是指命限皆见空亡。若不然,何不说「命凶限凶」耶?

前已说过,中州派以为不吉之空曜,仅指地空、地劫及天空而言,若正截空及正旬空,其力甚微,仅于跟空劫天空同度或照会时,能增加其力量而已。然正截空及正旬空二者比较,正截空之力又较强。若傍截空及傍旬空二者,其力更弱,几乎可以不视。

揆度赋文之意,此处又特别重视地空与地劫,是以下文便特别有四句讨论空劫。

按中州派所传,若命空正星不吉而逢空劫,或虽吉而不主财禄者逢空劫,则以不求财禄,反为吉祥,且空劫亦化为气度与文思,于是主人往往长寿。赋文之意。即在于斯。

生逢空劫,不宜富贵

生逢空处,犹如半天折翅;命中遇劫,恰如浪里行船。

项羽英雄,运至地空而丧国;石崇豪富,限行劫地以亡家。

上句注文云:「命宫值地空坐守,作平常之论,尤恐中年跌剥,倘贵发必主凶亡。如命在亥,子时生人;命在巳,午时生人是也。」

下句注文云:「命宫遇地劫坐守,作平常论,亦不住财,若加煞忌,大凶。」

两句注文同一意思,即谓命宫有地空地劫,空则不宜贵,劫则不宜富。倘富贵则中途必主挫败,以至凶亡。

于是赋文便接着举古人命局之例。项羽为空不宜贵的例子(见图48)。石崇为劫不宜富的例子(见图49)。

注「顶羽」云:「大小二限俱逢是也。」

注「石崇」云:「大小二限临于失陷之地,更遇流主等煞,必凶云。」

然此举例实在勉强,因项羽只是大小二限分别见空劫而已,此属小事;至于石崇,更无非是大限见空劫而已。仅凭此以断,不足言其暴败。

至于「石崇」条内云:「更遇流主等煞」,《全书》的编者不解何为「流主」,于是改为「流陀」,此殆不知有「流身主」之故。关于流身主,见第四册《零谈》。此处不赘。

吕后专权,杨妃好色

吕后专权,两重天禄天马;杨妃好色;三合文曲文昌。

吕后为汉高祖刘邦的妻子,刘邦死后,任用外家吕姓的人,诛杀功臣。自己则垂帘听政,即是幕后的皇帝。

杨妃指杨玉环,为唐明皇的贵妃,她私通安禄山。安禄山公然称赞她的乳头如「新剥鸡头肉」。「鸡头肉」即是茨实,为唐人口语。杨妃之淫乱可知。

前句注义云:「禄存化禄及天马同守命宫是也。吕后废太子称权专制,赖周勃平之。」

后句注文云:「命宫及财官迁移,昌曲合照,更会天机太阴。必主淫夫之妇也。」

赋文及注文皆据世传的吕后、杨圮命盘来说。《全书》载吕后命盘(见图50),命宫在寅,廉贞化禄,禄存同度,对宫天马,故注文乃说「禄存化禄及天马同守命宫」。其实有误。

吕后专权于甲戍大限,大限命宫见廉贞双化禄,双禄存,对宫又两重天马。如是始能称为「两重」。故赋文所指。并非是原局的命盘,而是说专权的大限。这一点辨正非常之重要。

至于杨妃的命盘(见图51),命宫「天同巨门」在未,对宫天姚,文昌在卯,文曲在亥,命宫躔沐浴,又见红鸾、大耗。昌曲会桃花诸曜,性质改变,加上「同巨」的性质,致有此断。

「天梁遇马」的真义

天梁遇马,女命贱而且淫。

注文云:「如寅申巳亥四宫安命,遇天马坐守,而三方遇天梁合照是也。」

这段注文得中州派的真传,故可推知当日斗数流入江湖的情况,偶得真诀。而加上穿凿附会,由是亦能欺世盗名,因为凭真诀推算有验。自能掩饰其附会之陋。但从反面来说。亦可以说江湖流传的诀法有真,不可一概否定。

赋文此句,一般人是将之当成寅申巳亥四宫见天梁天马守命,其实不是。

命在寅宫,无正曜,但天马守躔,而对宫为「天同天梁」。

命在申宫,无正曜,但天马守垣,对宫为「天同天梁」。

命在巳宫,天同守垣,天马同度,会对宫的天粱独坐。

命在亥宫,天同坐守,天马同躔,会对宫的天梁独坐(见图52例一至四)。

这四种情形即是注文的意思,亦即是赋文之所指。赋文所谓「天梁遇天马」,即指迁移宫的天梁会命宫的天马。若天梁天马同守命。或同守迁移,则不是此格,有可能变成「寅申最喜同粱会」。这点分别十分之重要。

然而赋文所指,实为飘荡之命而已,在古代。女子飘荡可能非淫贱不可。今人则未必然。

魁钺夹墀非昌曲

昌曲交墀,男命贵而且显。

注文云:「太阳为丹墀,太阴为桂墀。如太阳太阴在丑未安命,而前后二宫有左右,昌曲来夹是也。」

注文听言,有误。依中州派说,太阳必看入庙始能称为「丹墀」;太阴亦必须入庙,始能称为「桂墀」。

若依注文所云,太阳太阴同居丑未宫,则必有一星失陷,是则不能称为丹墀或桂墀矣。

据本派所传,合丹墀桂墀的情形是——

太阳在辰,太阴在戌。命宫为辰宫或戌宫。

太阳在巳,太阴在酉。命宫为巳宫或酉宫。

上述情形,命宫若为丹墀,则迁移宫必为桂墀。反之,命宫若为桂墀,则迁柞宫必为丹墀,斯然后才称为合格,然后才能讨论「昌曲夹墀」。

事实上昌曲二星,却不能夹辰戌、巳酉四宫,故根本上没可能有「昌曲夹墀」的情形。可能有的,仅为天魁天钺夹辰宫或戌宫。斯却为「魁钺夹墀」,或「二贵夹墀」,主其人易受提拔,能得成就,丹墀主贵,桂墀主富。

唯昌曲或左右,仅能夹丑未二宫,故注文便定为「太阳太阴」丑未二宫同度。此洛亦属江湖误传,乃因「魁钹夹墀」而致误。昌曲夹阴阳实不成格局,因为有许多缺点。

卯酉宫的紫微与廉贞

极居卯酉,多为脱俗之僧;贞居卯酉,定是公胥之辈。

前句注文云:「紫微为北极。如坐守命宫加煞,定主僧道。无煞,加吉化、左右、魁钺,常人可贵。」

紫微在卯酉二宫,必与贪狼同度。构成「紫贪」的星系结构,为敏感星系之一。因为敏感,是故变化甚大。注文所言,暑详一二而已。

唯注文云,有煞便主僧道。此言不确,依中州派所传,唯见空劫者始主僧道,且见华盖或天刑。盖华盖主宗教哲学,而天刑则为戒律也(见图53)。

紫贪亦喜百官朝拱,故若既得朝拱,又见煞曜,则其变化之大,可谓难以厘订原则。注文谓「常人可贵」,不过泛言之耳。

后句注文云:「卯酉安命,廉贞坐守,加煞。必作公门胥吏,仆役之徒。」

廉贞在卯酉,必与破军同度,成「廉破」星系结构。此亦敏感星系之一,若无吉化,但见煞曜。主为「没面公胥」,即是不要脸,但要钱的官差,犹如今之贪墨低级公务人员;又或为仆役;或为劳力工人之类。——总而言之,不入公门则尚可,一入则必贪墨。

是故「廉破」星系,若不见吉化而见煞,无论如何如何格局不高。

「左府」同宫淡「右府」

左府同宫,尊居万乘。

注文云:「辰戌二宫安命,值此二星坐守,更会三方化吉拱守,必居极品之位。」

「左府同宫」的星系,恰可与前述「廉破」星系作一比较。凡天府在辰戌宫,必与廉贞同度,成「廉府」的星系。这组星系与「廉破」相比,可谓大异其趣,性质温和得多了。

「廉府」星系见煞,不见得有凶险,亦不主地位低微。此盖由于天府的特性使之然。

唯天府必须见禄,「廉府」亦不例外,否则即为空库;若无禄而见煞,「廉府」亦具府库空露的性质,一生多挫折,招是非尤怨,由是影响人生的发展。

「廉府」星系喜见左辅。实际上若左辅在辰戌二宫时,右弼亦必与之对照。也即是说,当「廉府」与左辅同度时,迁移宫亦必得右弼。故辅弼之力甚大。

唯若右弼与「廉府」同宫,左辅居迁移,则力量大减。这是因为左右、昌曲实际上都分正途与异路。左辅文昌在古代主科举考试出身,是为正途;右弼文曲则主异路功名,如清代于科举之外特设的「博学鸿词」,甚或主军功出身,或捐班出身。此所以右弼不及左辅,而文曲亦不如文昌也。

唯「左府」无禄,亦不见佳。尤喜廉贞化禄(见图54)。

廉会杀而流荡天涯

廉贞七杀,流荡天涯。

注文云:「巳亥二宫安命,值此二星。更加煞化忌逢劫空也。」

《全书》略同,唯加一句:「不得守家,军商在外艰辛。」

《全书》加此一句,大有道理,因「流荡天涯」一语,很容易令人误会。以为是天涯浪子,无业游民。实际上却不是,只如军商行旅,长期浪迹江湖,不得享家园之福而已。古人安土重迁。故以流离为苦。

巳亥二宫,是指「廉贞贪狼」的星系。会卯酉二宫的「武曲七杀」。故赋文所指,不同于丑未二宫的「廉贞七杀」同度。是故赋文实应作——「廉贞会杀」。唯古代术者每喜藏私,半吞半吐,是故便混为「廉贞七杀」。

凡七杀守命,多主离出生之地发展,且必须历艰辛而后发,若不离血地又不肯艰辛,则终身平常。此乃推算的总纲。

在巳亥二宫的「廉贪」,因官禄宫为「武杀」,因此便主离乡而得发展事业,以此之故,便自然有军商行旅艰辛的征应,此乃一定之理。若在近代,则行旅亦未必艰辛,此乃古今社会背景不同之故。而「流荡」则一。

古人不说「廉贪」流荡,而说「廉杀」流荡,即因关键在于七杀。

邓通及孔子的灾厄

邓通饿死,运逢大耗之乡;夫子绝粮,限到天殇之地。

注文很简单:「通命子宫,二限行至夹陷之地,大耗逢之,更会恶曜是也。」关于孔子之命,则曰:「同上断。」

邓通为汉文帝时人,为文帝所嬖宠。他去看相,术者谓其「腾蛇入口」主饿死,即两条法令纹由鼻旁延伸入口角。邓通以此忧之。

文帝后来知道邓通的心事,便赐他一座铜山,且特准他取钢铸钱,流通天下。这样一来。就如今人拥有一架特准的印钞机。

谁知文帝一死,太子尚未正式登基,便即收回铜山,禁止邓氏所铸之钱流通。邓通立刻破产,至老贫困,果然饿死于野人之家。

夫子绝粮是孔子的故事,他由鲁国去卫国,中途须经陈蔡二国的边界,蔡国的人听信谣言,因聚众将孔子围困,孔子被围十日,竟至绝粮。其时同被困者,尚有颜回、子路、子由、子夏等高弟。

依《全书》载孔夫子的命盘(见图55),若由命宫起行大限,至五十五岁行至奴仆宫,为天嘱所躔之地。绝粮之年为六十一岁,恰在此限。

然赋文所举两例,实在毫无义理,若依一区区杂曜即能推断,则全盘星系便皆同废置。此不过江湖所传,增添趣味而已。

「铃昌罗武」主挫败

铃昌罗武,运至投河。

注文云:「此四星交会辰戌二宫,辛壬己生人,二限行至辰戌,最忌水厄。又加恶煞,必死外道。」

又云:「如四星在辰戌坐命亦然。」

赋文所说的「铃昌罗武」(或称「铃昌陀武」),是斗数中一组很重要的星系。

武曲在辰戌二宫为独坐,对宫为贪狼独坐。试分析共「铃昌罗武」的结构。

辛年生人,陀罗在申,会辰宫的武曲,若能会文昌。则文昌必然化忌,行至辰宫大限,其干支必为壬辰,于是武曲又化为忌星。加上陀罗铃星两颗煞曜,是故不吉(见图56)。武曲每主水险,所以说运至此限则主没河。

若壬年生人,武曲巳化忌星,陀罗在戌,此已成为不良的星系结构。己年生人则不见陀罗,注文有误,应订正为乙年生人,此时陀罗在寅,会戌宫武曲。行至戌限,干支必为丙戌,如是则会廉贞化忌与天相,又为大限的流羊流陀所照,加上原局的铃陀,是故亦构成不良星系。

若己年生人虽不成此格,唯易逢文曲武曲双化忌的结构,是故亦应小心。

然「铃昌罗武」可主挫折。不一定是水厄。克应之年,以会见此组星系为断。

巨门独怕火星擎羊

巨火掣羊,终身自缢死。

注文云:「此三星坐守身命,大小二限又逢恶煞,依此断。」

前言武曲不喜铃陀,此言巨门不喜火羊,盖举特例而言。

何谓特例?盖若就一般情况而言,陀罗得铃星即能解其忌,擎羊得火星即可化其刑,由是可以化戾为祥。如化陀罗之忌为刚毅。化擎羊之刑为威权,但唯有武曲,若值铃陀,则铃星不解,而巨门若值擎羊,火星亦不化其刑,此即所以称为特例。

何以有此特例,若用五行解释,必支离破碎,不成脉络。盖斗数附会五行乃属晚起之事,古代斗数家则唯用征验,故往往知其然而不知其所以然。中州派有一推理系统,已成独步,其余后起门派,即使是中州派的旁支,亦仅视三方四正而已,因无推理系统,又欲此附于学术之林,是故当子平算命术大兴之后,便拿子平的理论用来解释斗数的一些一征验,然而却亦未能成为系统,仅零星片段而已,实在有点心劳力拙。

巨火擎羊伯行至「竹箩三限」,关于这点,将见于本书第四册,读者可自行参阅。——|「竹箩三限」目前已无人知其真义,王亭之年前已予以公开,文章收《谈斗数与玄空》一书内。

地空坐命,六亲不聚

命里逢空,不飘流即主贫苦。

注文云:「如命宫不见正星,单值地空坐守,更三合加煞化忌,依此断。如吉,亦不至此其。」

《全书》则云:「单值天空坐守」。将地空改为天空。

按,《全书》的编者因不知地空及地劫为「对星」,称为空劫,遂妄将天空地劫视为对星,而地空一星则悬置之,此实大为悖理。凡斗数之对星,皆在安星法中有关系,如擎羊必在禄存前一宫,陀罗必在禄存后一宫,故成为对星;火星铃星皆在特定宫位依时顺行而安。故成为对星,如此例者,昌曲、魁钺、辅弼等,可谓无一不然。若依此例。空劫自然成为对星,因皆由亥宫依时起,仅有顺行逆行的分别,故实宜作对也。若乎天空,则由年支起,凡生年前一宫即是天空,此安星法恨本与依时而安的地劫风马牛,何得视为对星耶?

是故赋文此句解释,仍应依《全集》,定为「单值地空坐守」始合。

命无正曜而借星安宫者。六亲中必有一二缺陷,即性质良好,亦主因事而分散,如夫妻不得不各处一方,父子不得不离散分开之类,若见火铃天马,则人生更形孤立,赋文所云。实指此而已,贫则未必然。

「马头带剑」无全美

马头带剑,非夭折则主刑伤。

注文云:「羊刃在午守命。卯次之、酉又次之,为羊刃落陷地是。寅申巳亥四宫,陀罗守命亦然、如辰戌丑未不忌之。」

「马头带剑」的格局,依古人所云,优则可以「威镇边疆」,劣则如赋文所云,「夭折刑伤」。其分别在于是否能会到吉化的星曜,此中分别甚大。

然而注文所云,擎羊坐陷地始构成此格,此则有误,因擎羊在午宫并非落陷。依中州派所传,擎羊伍陷于子卯酉三宫。

而且,构成本格局的,亦唯擎羊独坐午宫守命,始为正格。若在卯酉二宫,皆不成格。

除正格以外,还有两种情形亦可称为「马头带剑」的格局,此则已详于《斗数四书》第一卷56页,此处不赘。

凡「马头带剑」的格局,虽佳亦不妙,纵富贵亦未必能得安乐,最著名者为汉光武刘秀(见图57),他一登帝位之后,因为疑心重重,便常藉小故滥杀功臣,杀后又内疚,因此神经错乱而死。是故逢此格局的人,实应充实自己。同时凡事留有余地,然后才可安享富贵。

若为「马头带创」的劣格,亦必然有一段时期的风光。如何持盈戒瞒,非常重要,否则昙花一现,旋即倾败。

子午破军须见禄

子午破军,加官进禄。

注文云:「子午二宫安命,值陂军坐守加吉,必然位至三公。」此论太泛。

王亭之撰《诸星躔次喜忌歌》中有两句——「破军忌卯酉,最喜子午方。」此即谓破军于子午一宫垣入庙,而失陷于卯酉。有人读过王亭之所写的《中州派紫微斗数》后来问:为甚么不讲庙陷?又有一位开班授徒的人,于上课时公开攻击:「王亭之连庙旺利陷都不知道。」此实不知谈喜忌,而庙陷已在其中矣,实不必每谈一事,都要说一次庙陷者也。

如本例,但言「子午破军」能加官进禄,此即等于已说子午垣破军入庙。以星系言,则为破军独坐对「廉贞天相」。此星系如颠倒过来,「廉相」则未见佳,而破军独坐则可成佳局,斗数之微妙,即在于此。

此星系又名「英星入庙」,然必须见吉化始能称为英星。吉化之中,以化禄始为佳,如无化禄,但见化权,亦必须见禄存始妙,故子午垣破军,最利己年生人也(见图58例一)。

破军得化禄不如会化权得禄存,以前者之波动幅度较后者为大之故。人生变动幅度大。终不能视为好事。

此局见煞,又打折扣,故戊年生人虽见贪狼化禄。但见羊陀或躔擎羊,此亦主波折(见图58例二)。

「廉贪」最怕文昌化忌

昌贪居命,粉骨碎尸。

注文云:「如巳亥二宫安命,值此二星坐守,加煞化忌,夭亡。或官禄宫遇之者亦是。」贪狼不宜坐申寅巳亥四长生宫垣,其中更不宜巳亥二垣,是为失陷。

凡贪狼坐巳亥,必为「廉贞贪狼」同度,前已屡次说过,「廉贪」、「武杀」、「紫破」一组星相会,反应甚为敏感,如今这组巳亥宫的「廉贪」即是其中一例。

古诀云:「廉贞贪杀踱军逢,文曲迁移作贝戎。」即谓巳亥宫「廉贪」见文昌化忌于迁移宫。主作「贼」(贝戎),又谓「贪廉同宫于巳亥,女人不洁且遭刑。」如是等等,无一诀言其吉利,故知「廉贪」星系,除非能见吉化,又无煞忌刑耗等曜,然后始有作为,否则恐难免人生有不足之处。如古诀云:「男浪荡,女多淫」,言女命多淫,实无非谓其婚姻不利,再嫁或且三婚而已。

赋文言文昌贪狼同会,「粉身碎骨」,此乃指文昌化忌而言,贪狼廉贞与文昌化忌同会,为假斯文(见图59),又主一生喜行险侥幸,人生必有佳运亦有劣运,当劣运之时,自有「粉身碎骨」之应,此即赋文真正意义所在。

武曲忌与文曲变化忌:「贪廉」则忌见文昌化忌,此皆为星系特色。

朝斗仰斗,文桂文华

朝斗仰斗,爵禄荣昌,文桂文华,九重贵显。

七杀朝斗、仰斗的格局,前已讨论过(见39页)。此处不赘,唯录注文于后,以供参考——「七杀守命旺宫足也。如子午寅申为朝斗,三方为仰斗。入格者富贵。若迁移官禄二宫,不作此论。」

此注文有误,盖子午七杀仅朝天府,若以此为入格,则七杀无有不朝天府,而在丑未寅申等宫无不庙旺,故知注文实无知附会之谈,不必深论。

至于「文桂文华」注文云——

「文昌为文桂,文曲为文华。如丑未安命值之,更遇化吉,及三合吉星拱夹是也。或无吉比,昌曲无用处矣。」

文昌文曲二星只能在丑末二宫同垣,于是便因之成格「文桂文华」云云,无非将「桂华」一词分拆,因以立名。「桂华」即是桂花,相传月中有丹桂,又有玉兔,故「蟾宫折桂」乃成为秋间得志的代名,于是便又将「桂华」称月,由是辗转得「文桂」、「文华」之名。唯此等巧立名目,实无根据。

然昌曲同宫,毕竟亦有优点,故见此格局,仍须视正曜如何,倘有吉化,则昌曲自能发挥其助力。然单言昌曲同宫,实不成格。

丹墀桂墀,合禄拱禄

丹墀桂墀,早遂青云之志;合禄拱禄,定为巨擘之臣。

前句注文云:「丹墀谓日居卯辰巳;桂墀谓月入酉戍亥。此六宫身命值之是也。亦宜见昌曲魁钺。」

后句注文云:「禄存与化禄在财官二宫拱命;或命坐禄而迁移有禄对拱,皆主富贵。秘云:合禄拱禄堆金王,爵位高迁衣紫袍云云。」

按,丹墀以太阳庙旺为贵;桂墀乙太阴庙旺为贵,然取庙旺为断,不如仍论星系。取此种种名目,便易流为一偏之论。是故注文不得不急补一句「亦宜见昌曲魁钺。」此则仍论星系也。

古人以太阳太阴庙旺即利于求名,见昌曲魁钺更的。此妩非为古代社会重贵不重富的反映。其实太阳太阴庙旺守命,若吉,亦能成富格,富而后有名,此北皆是。

至于合禄拱禄,无非以财帛宫及官禄宫见化禄及禄存,以「鸳鸯蝴蝶式」合照命宫,是为「合禄」。若命宫与迁移宫拱照,一得化禄,一得禄存,是为「拱禄」。此等格局,仍须以正昭星系组合的性质为断。

赋文两句,前句既重贵,后句便实应重富,今断为「巨擘之臣」,则是仍重贵也。由此可知赋文的写定,深受科名观念的影响。

昌曲辅弼主贵显

阴阳会昌曲,出世荣华。

注文云:「如命坐阴阳,财官二宫昌曲来会;或命坐昌曲,二宫日月来会,更遇魁钺吉星,富贵自然必矣。」

古代一般斗数家乙太阴太阳主科名(唯中州派强调太阳主贵,太阴主富),文昌文曲亦主科名。是故便喜四星相会,认为此乃科名的大格。由是便如赋文所云。

然而却有一点重要的补充,此格必须见禄始是,尤重禄存。又以禄存在命宫者为佳(见图60)。至于阴阳昌曲四星不宜失陷,陷则大打折扣。此又属必然之理矣。

* * *

辅弼遇财官,衣绯着紫。

注文云:「如命身有正星化吉,遇三方财帛官禄有辅弼来朝是也。」

依注文所云,不管正星的星系组合,但求化吉,然后财帛、官禄二宫见辅弼,即认为合格,未免过分粗率。盖辅弼不过辅星而已,是否「衣绯着紫」,实应仍依命宫之正曜星系而定,不可一概而论。

按,此两句赋文无非显示昌曲、辅弼的作用而已,谓其皆能主贵,必须如斯体会,方可称为善读书。若望文生义,妄许富贵,那便成为武断。

「合禄鸳鸯」的结构

巨梁相会廉贞并,合禄鸳鸯一世荣。

注文云:「巨梁廉贪四星,身命三合相逢庙地,并吉。又如禄存化禄居夫妻宫,有禄来合,亦主富贵也。」

依安星法,「巨梁廉贪」四星无相会之理。故赋文实应作「巨梁相会」、「廉贪并」,彼此实为二事。

「巨梁相会」亦只有借星安宫始有可能。如「天同巨门」在未,丑宫无正曜,于是借未宫「同巨」安入,于是便可会酉宫的「太阳天梁」。至于「廉贪并」,则非指巳亥宫的「廉贪」星系而言,而是指一在命宫,在夫妻宫。

然而赋文的重点则实在「合禄鸳鸯」。

举例而言,丁年生人,巨门在午安命,禄存同度。财帛宫寅垣无正曜,借对宫「同梁」安星。「同粱」原来会合夫妻宫的太阴化禄。此即所谓「合禄鸳鸯」(见图61)。虽丁人巨门化忌,但亦成奇格。只须不见煞,不以化忌为嫌。

又如甲年生人,贪狼在午宫守命。会寅宫的禄存;夫妻宫「廉贞天府」而廉贞化禄。这亦是「合禄鸳鸯」的格局(见图62)。

「合禄鸳鸯」本来不限于「巨粱相会」及「廉贪并」两种,凡命宫及夫妻宫同时得禄,皆是,赋文之意。仅举出最宜「合禄鸳鸯」之二例而已。

武破手艺,贪贞屠宰

武曲闲宫多手艺,贪狼陷地作屠人。

注文云:「武曲巳亥子命加煞者,手艺安身;贪狼巳亥守命加煞者,必作屠牛宰马之人。或贪贞巳亥加煞化忌者、夭寿。」

武曲于卯宫落陷,于巳亥二宫平闲。故曰「武曲闲宫」者,乃指巳亥二宫而言。注文言子宫亦是,未合。

巳亥宫武曲,必为「武曲破军」星系,此为敏感星系之一,前已提及。凡敏感星系,吉则突发,凶则蹇厄,或突然倾败,故推断时不但须看原局星系组合,且须视运限变化而定其起落。今言「闲宫多手艺」,则是指原局星系有煞,尤忌陀罗、火星。

若见火罗,虽与官禄宫会成「紫贪」的格局,因而可于走「紫贪」运限时。勉强称为「火贪」,但亦无非一时运气而已,无法改变原局气质。而「手艺」则正是原局气质。

贪狼于巳亥宫,必为「廉贞贪狼」星系,若加煞,古人定为「屠宰」。此在古代实为贱业,比手艺人又下一筹。

但此局变化实大,若见空劫,反可视为艺术,如建筑、装修之类(见图63)。

注文说巳亥贞贪加煞化忌主夭寿。此原非赋文之意,乃作注音所补。其实即使廉贞化忌亦未必主夭,故不必拘泥此说。

天禄主富,魁钺主贵

天禄朝垣,身荣富贵;魁星临命,位列三台。

前句注文云:「如甲生人,立命寅宫,禄到寅守命;亦作禄朝垣格。又如庚在申、乙在卯、辛在酉,此四位禄守命宫。俱依此断,加煞化忌平常。其余丙戊,丁己、壬癸生人,在巳、亥、子、午四宫守命。不为禄朝垣也。」

此处天禄即指禄存,十干之中,仅取甲禄在寅、庚禄在申、乙禄在卯、辛禄在酉。其余六干皆不成格。

何以如此取格,原因难明,当日师父亦未指出这点,姑且存疑可也。若依中州派所传,单见禄存守命宫,无论是哪一年生人,皆未必即视之为佳,反而可能吝啬,必须与化禄、天马冲会,然后始视为主富。

后句注云:「如午宫安命,紫微坐守。遇文昌、魁、钺同宫,壬生人奇格。」

《全书》改云:「丙生人奇格。」

然而二者皆无理,壬人之魁钺在卯巳,丙人之魁钺在亥酉,与午宫毫无关系。自然不能「遇文昌魁钺同宫」。

故必须改为「辛生人奇格」,盖唯辛年生人之魁钺始在午寅也。

然此不过即是「极向离明」格,不必另立格局。

武曲如何会太阴?

武曲居干戌亥上,最怕太阴逢贪狼。

注文云:「武曲在戍亥守命,三方见太阴、贪狼化忌加煞,不为美好也,定主少年不利。或有贪火冲破主贵者,甲己壬人合恪。」

注文大误,其误有二——

第一,武曲在戌亥二宫守命,必无法在三方见太阴。显然注者根本不知赋文之意。

第二,若见「贪火」,则壬人虽在亥宫时得禄存,唯武曲必同时化忌,纵贵亦不耐久,不过一时侥幸,不应成格。

又,己人虽武曲化禄,贪狼化权,唯文曲亦同时化忌,为武曲守命的人所不喜。是故即使成格,亦格局有破,因为一生中必经过文曲化忌的命限也。

赋文其实应该这样读——

「武曲居干(戌亥)上,最怕太阴(最怕)逢贪狼。」

即是说,武曲在戌宫守命的人,以及「武曲破军」在亥宫守命的人,不喜行太阴运限,亦不喜行贪狼的运限。

这一点,即是中州派的奥秘。本门打破三方四正的界限,根据星系相会的性质来作推断,三方四正无非只是入门的基础,末可视为推断的至高境界。作注的人可能根本不知此点,是故便注得含混,而且差错。

墓中化禄实无妨

化禄还为好,休向墓中藏。

注文云:「如武曲、太阴、负狼化禄守照命宫,更加吉曜亦富贵。但辰戌丑未四宫,虽化吉无用。辰戌丑未为四墓之神。」

赋文此句,实未必然。如仆未宫之「紫微破军」、「武曲贪狼」皆喜化禄;又如辰戌宫之「廉府」、太阴,亦喜化禄,是故化禄实不忌四墓。

且依中州派所传,化禄以辰戌丑未四宫为入庙,是即以四墓为化禄喜躔之地,然则阿得谓「休向墓中藏」耶?

此必为后代斗数家向子平举附,然后才作此说。《骨髓赋》之写成,时有真诀,时则参杂伪误,盖当日江湖流传的情形即如是。亦正因为征验多伪误,又不知推理体系,是故江湖操此术者不精,然后由明代起始用「射覆」之法。创「甲子新数」、「太极数」之类,由「射覆」而知未算者之六亲生肖,如是发展为「铁板神数」,其「射覆」更愈加精密。然而此无非只是包装,至于推算年运,则仍依附斗数。此所以至今坊本「铁板神数」,必仍附斗数起例也。

江湖斗数先依附子平,终发展为骗术,其发展已入歧路,此所以真术非公开不可,否则便影响此门术数的命脉。

「石中隐玉」三种格局

子午巨门,石中隐玉。

注文云:「子午二宫安命,值巨门坐守。更得寅戌、申辰科权合照,富贵必矣。秘云:巨门子午权科照。官资清显位三公。」

《全书》改云:「更得寅戌、申辰科禄合照,富贵必矣。」

按,以《全集》注文为是,盖除非文曲文昌化科凑合,否则子午巨门决无得「科禄合照」之理。而丁年生人,却可见天机化科、天同化权,是「科权合照」也。虽丁年生人见巨门化忌,却无妨入格。

「石中隐玉」格局的特点,是迟发,但却易倾败,属于暴起暴跌的类型。所以迟发。是因为才华未易为人发现,所以倾败。是由于发迹之后必受人嫉忌,且加以陷害。尤光以巨门化忌者为然。是故必须于发迹后尽量低调。切忌得意忘形。

较佳的「石中隐玉」格局(见图64),是巨门本身化为禄星,若太阳化权,更见文曲化科,则其发迹较早,三十余岁可起步,而倾败的危机亦小。但仍戒过份高调,且不宜占最高地位,以退居幕后,或甘居副职为宜。

若子午巨门与擎节同度,便成破格,一生必陷于重大的是非困扰,虽得权势亦永不安宁,或一生惊险重重。而又易破败。

明禄暗禄无足重

明禄暗禄,锦上添花。

注文云:「如甲生人立命亥宫,得化禄坐守,又得寅禄来合。寅与亥合之谓也。与前科明禄暗格(见49页)一同断之。」

前云「科明禄暗,位列三位」,此言未免夸张,今言「明禄晤禄,锦上添花」,此言即觉平实。因为「明禄暗禄」的作用,的确在于仅能增添人生的色彩,而并不能起决定性的作用。

何以如此?因为「暗禄」究非紫微斗数的正格。斗数取三合,是按黄道周天十二宫,每隔一百二十度即为「合」。这可以说是有天象上的根据。然而「六合」却无天象的根据。

子与丑合,午与未合,是隔宫相合,二者相差仅三十度;寅与亥合,卯与戍合等,是在星盘上平对相合,前者相接九十度,后者相差一百五十度,可谓漫无漂准,勉强来说,只有「对称」的关系,而且是不平等的对称(见图65)。

以此原因,斗数看三方四正。可谓合理,但看「六合」,则不合理,完全是由子平找出来的依据。

然则「明禄暗禄」或「科明禄暗」何以又有锦上添花的作用呢?这也可以说,因为既属对称,是故便多多少少有点影响。是故如此,王亭之仅提供参考,总之,暗合不值得重视。

紫微独忌入罗网

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

注文云:「辰戌二宫安命,遇紫微破军,实为陷地。必然不贵,纵使发财亦无实受之命也。」

紫微不喜入辰戍宫,是为紫胜之天罗地网,亦如君主受困(听信谗言,为小人包围等,亦是受困),故辰戌宫紫微,并非稳定的结构,稍遇煞忌,即易遭倾败。

古人将「紫微破军」比喻为君王亲自领军作战,这恐怕是明正德年以后的事。正德信任江彬,又崇奉道教,于是自以为有雷部诸神护持,自称镇国大将军,在宣府盖镇国府。时宁王宸濠作反,正德竟亲率大军亲征。后来御鸳至清江浦,帝舟覆没,正德被溺,由是发病,未几即死。古代卫士由是即比之为「紫微破军」。因之认为唯左辅右弼才能解「紫破」之凶。

辰戌宫的「紫微天相」,虽不同丑未宫的「紫微破军」。但因为破军相对。是故便认为亦有点「紫破」的性质。赋文称为「富而不贵」者,即因为「紫相」在命宫的人,求富尚可,一旦有权势,便必然多是非困扰以致倾败。赋文所谓「有虚名」,其意即在于此。

又,紫微不但在辰戌为罗网,凡紫微守命的人,行辰戌二宫流年大运,亦必有不如意的事发生,由此可领悟斗数推断的法则。

昌曲不解破军劳

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

注文云:「如卯酉、辰戌破军守命,虽得文昌文曲亦非全吉。加煞化忌更不足为贵也。」

在卯酉二宫,「破军廉贞」同度,对宫为天相。在辰戌二宫,破军独坐,对宫为「紫微天相」。而破军在卯酉落陷;在辰戌虽为旺地,但却为天罗地网。

是故在此四宫垣内,破军虽逢昌曲,亦无大用。凡星系组合,必须气机相投,然后始主获吉,今昌曲虽为吉曜,但毕竟不投破军之机,反而不及魁钺之可以提供创业的机会,或如辅弼,可以成为开创的助力。

赋文所云,「刑克多劳碌」,其实并非是因为逢昌曲之故,只是说虽得昌曲亦不能化解其基本特性而已。

关于这点,还可以补充一个有趣的例子。据中州派所传的征验,如在寅申宫破军守命,对宫「武曲天相」,见昌曲,不见三吉化,但却见桃花诸曜,复见煞而不见忌,主为伶人之命(见图66)。

这个例子便是昌曲不能化解刑克辛劳之一例。盖往日的伶人,穿州过府,自然辛劳。而见昌曲只是增加其艺术气质。

斗数的吉曜与凶曜,不能互相抵消,若吉凶混杂,则另有混杂的特性,此点必须注意。

武曲居墓,中年始发

贪武墓中居,三十纔发福。

注文云:「如辰戌丑未四墓,得二星安命,定主少年不利,加煞忌死夭。秘云:贪武不发少年人,运过三十方廷寿。如斯而已。」

武曲于辰戌宫为独坐。对宫为贪痕。

于丑未宫,则「武曲贪狼」同度。对宫无正曜。

赋文所言,乃指命宫正曜为「武贪」,故实即指丑未两宫,非言辰戌宫武曲亦是也。但因辰戌宫的武曲亦与贪狼相对,故亦略带有丑未宫「武贪」的性质。注文则统辰戌丑未四宫而言,一律视之,故有未合。

凡武曲于辰戌坐命,少年不利,其不利乃在于环境,如家境贫困之类;而丑未宫的「武贪」,其不利则在于刑克,如父母早亡之类。此即有绝大的不同,故不宜一律视之。

武曲化忌,若更见煞曜重重。主少年时必有意外或且重病,此即言其「寿夭」之故。但却不可一律而断,最嫌者为擎羊,若陀罗则次之。倘若火铃同度。又成为火贪、铃贪,另成格局,不作此论。

武曲必须得禄,然后始可解诸凶,或能历艰危而有成就(见图67)。赋文之意,实在于此,若不得禄,则虽历艰危,亦难言富贵。只宜技艺谋生,或持利器以成业,如牙医、屠宰之类。

反背天同为大格

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

注文云:「盖天同戌宫本陷,如遇丁生人,则午宫禄存,更得寅宫化禄拱冲,定主大贵。天相亦然,如加煞,僧道下局。」

天同的「反背」,是斗数中的大格。此格局唯中州派及其旁支能知其究竟。

戌宫天同独坐,对宫为巨门。若丁年生人。则巨门化为忌星(见图68)。

依中州派所传,天同不畏化忌,但却并不是说天同不化忌,但天同本身化忌却不为佳,必须受其它星曜的化忌刺激,然后才能将天同那种躭于安乐的性格改变。此即所谓「不畏化忌」也。倘天同本身化忌,反而容易意志薄弱,或易动感情,因而坏事。

何以天同在辰宫,对宫为巨门化忌,却又不能成为格局呢?

此则因为只有戌宫的天同,才能碰到午宫的禄存。而辰宫的天同则不能。癸年生人,天同可以会上子宫的禄存。可是四化却又完全不同。因此戌宫天同才能称为「反背」。

得反背格局的人,历尽艰辛,甚至六亲刑克,然后终成富贵。

注文云:「火相亦然」,大误。盖天相实不能构成见禄存,又见化忌的格局,同时戍宫天相为「紫相」星系,性质完全不同。

巨门文昌为奇格

巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘。

注文云:「辰戌巨门坐命本为陷地,如辛生人,巨门化禄,在辰,则酉禄暗合,在戌,则酉禄夹命,必主富贵。加煞非也。」

注文解释此条误,化禄固为所须的条件,但「暗禄」、「禄夹」则属穿凿附会。

中州派解释此条,则以见文昌为必须条件,辛人见文昌,则文昌必已化忌。与巨门化禄同躔,然后成为奇格(见图69及70)。但若行至天同的流年,而天同化为忌星者,是年则有倾败挫忻之虞。此盖因全局实赖天同一星作为调和,是故天同亦不可化忌。

若得辰戌巨门的奇格,世人往往视为幸运,因其一生重要的际遇,表面看来惊险重重,可是实际结局反而十分吉利,此即所以称为奇格之故。

有一个命例——抗战时期有人遭陷害,为日军逮捕,拘留在宪兵手上,凡人至此每每九死一生。可是有一个宪兵军官却认得他,因为这军官曾当间谍,冒充山东商人,且于危险时无意中得列他的救助。那宪兵军官问明情况,不但替他洗脱,而且罚陷害他的人一笔钱。其人即便凭着这笔本钱营运而成巨富。

天同反背主艰辛中得贵,巨门反格则主危难中成富,二者均为奇格。

「不荣」的两组星曜

机梁酉上化吉者,纵遇财富也不荣。

注文云:「酉宫安命,二星是为陷地,虽逢吉亦无力也。」

言「机梁酉上化吉」,不是指天机天梁同度,而是指「天机巨门」,或「太阳天粱」两组星曜。

「天机巨门」本身其实是一组有严重缺憾的星曜,古人谈女命,曰「天机巨门为破荡」。虽末说男命,实际上亦具有破荡的性格,如器量狭窄、好高骛远、浮夸哗众之类。在卯宫者,因能借会丑宫的入庙太阴,是故即利于从事偏门,而其性格亦对所从事的事业有利。若在酉宫,借会者为未宫的「太阴太阳」,此二星在未宫皆非庙旺,是故酉便不如卯。

「太阳天梁」的组合,因为天梁本身即带有孤克刑忌的性质,必须赖太阳化解。在卯宫,太阳初升,光华四射,因此便可解天粱的孤刑,若在酉宫,太阳已日落西山,化解无力,是故亦酉不如卯。

因此酉宫的「太阳天粱」,只能潜于学问,不求世俗荣利,然后便告心安理得,但在其专业范围以内,亦具声誉。

赋文所谓「纵遇财官也不荣」。统笼之言而已,机梁二组星曜,「不荣」的情形绝不同。实未可一概而论。

日月反背有变局

日月最嫌反背,乃为失辉。

注文云:「太阳在申酉戌亥子。太阴在寅卯辰巳午,则日月无辉,何贵之有?然有日月反背而多富贵者,要看本宫三合,有吉化拱照,不加煞是也。故曰玉蟾先生尝曰:数中议论最精微。断法在人心活变。」

注文说太阴太阳失辉的宫垣,尚少二宫,应云:太阳在申酉戌亥子丑,太阴在寅卯辰巳午未,是为失辉。但其中太阳在亥,若见吉化无煞,反成大格,是为反背之变局(见图71)。太阴在辰,若见吉化无煞,主掌军权,名为「阴精入土」,不以失辉为嫌,此亦反背之变局(见图72)。

如日月反背见煞,最基木的反应是刑克六亲。夜生人太阳坐命者不利父,书生人太阴坐命者不利母,然仍须视太阴太阳与甚么星曜同躔而定。若书生人太阳坐命,失辉,见煞,但太阴亦同时见煞,则反可能是少年灾母之象;夜生人太阴坐命者,仿此。

此外,日反背则易惹官非门舌,月反背则易惹盗窃阴谋,加羊陀尤甚。

注文引白玉蟾之论,此乃明代中叶以后斗数家的附会。白玉蟾为宋代著名道家,称为南宗五祖,精丹法,又为神霄派掌门,精雷法。斗数流入江湖之后,托名创自陈希夷。又谓白玉蟾乃祖师。皆比附以邀名之举耳。

天地人盘与时差

身命定要精求,恐差分数。

注文云:「欲安身命,先辨时辰,时真则无不应。身命既定之后,即看本宫生旺死绝何如?然后依星推断」

这一节赋文,看似普通,其实重要。

既云「恐差分数」,足见便不是一个时辰的生人只有一个星盘。故中州派正传、每时辰有三个盘,头一刻属地盘;末一刻属人盘,中间六刻则为天盘。一刻即十五分钟。

本派旁支未得此传授,只知地盘为根基,且以人盘为流盘(即大限、流年星盘),于是便攻击王亭之用天地人盘定命局之法,真可谓瓦缶雷鸣,亦有如广府话的「使铜银夹大声」。盖唯大声恐吓,然后才有机会逼人将他的假银当作真银。

地盘人盘依天盘起(见图73)。将天盘的身宫作命官,从头纳音安星定十二宫,即为地盘(见图74),将天盘的福德宫作命宫,从头纳音安星定十二宫,即为人盘(见图75)。此乃中州派秘法,王亭之将之公开,读者可以自行效验。观本段赋文,即知分天地人盘之重要。否则何谓「精求」?

同时,出生时辰必须折合为洛阳中州的时间,此点亦甚为重要,若不计时差,亦不能称为「精求」。今人每不知此点,于是计算出生时辰都错,时错盘错,何由知命?

人生实无宿命

阴延年增百福,至于陷地不遭伤。

注文云:「此言身命二星俱弱,而有福寿吉庆,此乃阴有德者之所致也。天知之。」

命实运坚,槁苗得雨;命衰限弱,嫩草遭伤。

注文云:「如命坐陷地,却有四面吉拱,亦为福论。如命坐陷地,运逢恶煞,必主灾悔。若夫命实运坚,其福不必言矣。」

赋文由此两节起,总论「命」与「限」。命由星而知其为实抑为衰:「限」则由流曜以见其为坚抑为弱。是故下文云:「论命必推星善恶」,然后论星,再举例以言运限,则言太岁官符等流曜。

说「阴延年增百福」,此则关乎佛家所言的业力。斗数的推算。并非宿命,若宿命,则同一星盘的人,命运便一模一式,更无变化。中州派的精要,则在于推断人生一些重大的转折点。同一星盘的人,碰到转折点的性质相同,可是每个人因业力不同,反应即不同,由是命运即生变化,以后的发展亦便因此而有所不同。正因如此。才可以趋吉避凶。若人生宿命,不能趋避,推断又有何益?

江湖术士每喜说宿命,盖以人生有定局来蛊惑人心,是故每能推知其小而不知其大,许多人即因此受累。不胜慨叹。

命星善恶举例

论命必推星善恶,巨破擎羊性必刚。

注文云:「此三星守命,若居陷地,不但性刚,且定主唇舌是非,加煞刑伤破败。」

府相同梁性必好,火劫空贪性不常。

注文云:「府相同梁皆南斗纯阳中助之星,身命值之必得中和之性。若贪狼遇火固当富贵,但空劫命值之,则依此断矣。」

昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥。

注文云:「昌曲禄机守命,不加四煞,主人磊落英华,聪明秀丽,亦当富贵。如阴阳左右守命不加煞,主人相貌清奇敦厚,度最宽洪。」

武破廉贞冲合,局全固贵;羊陀七杀相杂,互见则伤。

注文云:「身命三合,遇武破廉负守照,更得吉化,富贵必矣。要如紫微能降七杀威权,能使羊陀火铃相善,故紫微同居命宫固佳,在冲合亦可。但七杀羊铃终非吉曜,列老亦不得终全吉之命。」

贪狼廉贞破军恶,七杀羊刃陀罗凶。

注文云:「身命三台有六星守照,更兼化忌,不见吉化,定主淫邪破败残伤刑克。如入庙见吉化。亦与前同(按,指与前句同断)

以上提纲挈领,举命局星曜善恶之例。既为举例,则自非全面系统论述,读者仅领会其旨可也,不必拘泥。

运限喜忌举例

火星铃星专作祸,劫空伤使悔重重。

注文云:「大小二限值此凶星,定主灾悔多端。如身命逢之,加吉,火铃无害,劫空不宜。」

巨门忌星皆不吉,运身命限忌相逢。

注文云:「夫忌星乃多管之神,十二宫身命二限逢之,皆主不吉,况巨门本非吉曜,若陷地化此,何吉之有。」

更兼太岁官符至,口舌官非决不空。

注文云:「夫太岁官符本为兴讼之神。况巨门乃是非之曜,又兼化忌临之,官讼必不能免。」

吊客丧门又相遇,管杀灾疾两相攻。

注文云:「夫吊客丧门本主刑孝,但不逢七杀刑刃,犹或可免,灾疾则必有也。」

七杀守身终寿夭,贪狼入命必为娼。

注文云:「七杀守身命,陷地加凶,依此断。如贪狼守命。虽不加煞,或在三合照临,亦男女皆主淫心。如加煞陷地,则男主飘荡,女主淫乱。秘云:贪狼三合相临照。也学韩寿去除香。」

心好命微亦主寿,心毒命固亦夭亡。

注文云:「二句即前阴德之说,下句与上句反看便见,如孔明烧藤甲军,乃减数年之寿。」

今人命有千金贵,运去之时岂久长,数内包藏多少理,学者须当仔细详。

以上笼统言运限,亦略学体例而已。

女命骨髓赋

《女命骨髓赋》

《女命骨髓赋》应与《骨髓赋》同时成篇,盖斗数初入江湖,仅有《太微赋》及一些古诀流行,后人便以这些古诀为基础,编成《骨髓赋》以及《女命骨髓赋》,此举固然有整理古诀之功,但与此同时,却难免加入了编撰者的个人见解,由是即成瑜瑕互掩。

如前述《骨髓赋》后段,总言命星以及运限,即了无精采,同时忽然插入「七杀守身终寿夭,贪狼入命必为娼」二句,体例固相违,而赋文亦太武断,此即编撰赋文的缺点。

《女命骨髓赋》的清形一样,一方面保持了一些古诀。如「文昌文曲福不齐」、「武曲之星为寡宿」。征验甚为准确,但另一方面亦多笼统敷衍之词,如「十干化禄最荣昌」以下一大段赋文即是。

此外,由于近代社会变化太急遽,整个社会情况与古代已完全不相同,特别是妇女的社会地位与古代两相悬殊。所以在《女命骨髓赋》中的一些说法,在现代可谓已完全改观。若再拘泥旧说,推断必无准绳。

在批注这篇赋文时,王亭之当随文指出一些征验的基本性质,并由此性质说明古今女命的不同推断。这样做,即是所谓将斗数现代化也。研究斗数,非能随时变易不可,否则背诵口诀,亦只是呆板的纲领而已。

府相女命,持家相夫

府相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

注文云:「午宫安命,二星坐守,甲生人合格。子宫安命,二星坐守。己生人合格。申宫安命,二星坐守,庚生人合格,必受荣膺封诰。」

注文误。如午宫,一就是「廉贞天相」,一就是「武曲天府」,决无「二星坐守」之理。若分别二星而言,则因有其它正曜参杂,性质因而也就复杂起来。故亦不能说,无论甚么星系只须有天府或天相,即能子贵夫贤。是知注文实未理解赋文之意。只是以府相得禄存为佳耳,胡乱以甲生人、己生人凑合示例。

赋文之意,无非说女命正曜,喜见天府或天相。盖天府为库藏,合妇女持家之义;天相为库印,合妇女相夫之义。

天府必须得禄,天相必须得权。又须不见煞忌,始后始能发挥府相之力。

在现代,妇女有自己的事业,所以天府不必为夫储财,可以成为财务工作者;天相亦未必要相夫,可以成为公司董事,相助老板。因此子贵夫贤的意义亦同时失去。盖如今已径不是相夫教子的时候也。

若见煞无禄则为府库空露,相印失权,如是则事业固不能成功,且相夫教子亦恐失败。有权无禄,则徒然只能驾御丈夫,又非佳命。

「廉贞清白」的意义

廉贞清白能相守。

注文云:「此星未宫坐命,甲生人合格。申宫坐命,癸生人合格。寅宫坐命,己生人合格。俱为上局。」

此段注文无误。

依中州派,构成「廉贞清白」格的情形有三——「廉贞七杀」在未宫,化禄。廉贞在寅、申宫独坐,会禄存,唯化禄或禄存同度,则反而不是。

未宫的「廉杀」化禄,若在男命则为「雄宿朝元」格(或「雄宿朝垣」格)(见图76例一),女命则称为「廉贞清白」格,此皆取廉贞的阴火以炼七段的金苗。说「能相守」,便即是说可以跟丈夫一起渡过艰难的日子,而后发家。

申宫坐命的廉贞,七杀必在午,是亦即「雄宿朝元」格,称为「廉贞清白」,其理同前(见图76例二)。

唯寅宫廉贞,子宫七杀,却本非「雄宿朝元」,但会禄存则仍称为「廉贞清白」,则以其夫宫亦为七杀得禄也(见图76例三)

三个格局其实亦兼看夫宫,未宫廉贞化禄会天府,夫宫天相得见府库丰盈,是以为任;申寅二宫,则命宫夫宫同时见禄,故以为美。成立格局的原因即在于此。

现代妇女亦适应这项性质,主夫妇分途发展,终能成家业。

天同「清白」与「相守」

更有天同理亦然。

注文云:「此星寅宫坐命,甲生人合格;卯宫坐命,乙生人合格;戌宫坐命,丁生人合格;巳宫坐命,丙辛生人合格,而主富贵。」

此段注文无非以天同与禄存同会为佳,此外即无义理。

赋文之意,实承上句「廉贞清白能相守」而言。犹云:「天同清白亦能相守」。盖廉贞天同皆主人感情丰富,是故不清白即不能相守矣。且「廉贞清白」格主其人必须跟丈夫渡一段艰难的日子;而天同坐命的人,亦须经艰苦然后能得安乐,是故便可以说两星都有「相守」的需要,而唯「清白」始能相守。

天同女命不喜在巳亥,主婚外情;亦不喜在丑未,嫌其与巨门同度;不喜在辰戌,嫌与巨门相对,盖凡天同见巨门均主感情变化;不喜在午,嫌其落陷,且同度之太阴亦落陷。这样一来,「清白」的宫垣便只有子、寅、卯、申、酉等五个。实际上天同独坐的,更只有卯酉二垣(见图77)。

由以上的分析,可知「清白」的天同随卯酉二宫合格。注文所云,仅乙生人卯宫坐命一条为合(见图78),其余皆不足取。

天同得禄,主白手兴家。故「清白」仅言其与丈夫「相守」的性质,跟是否能兴家无关。推断现代女命,此点十分重要。

紫微太阳的「端正」

端正紫微太阳星,早适贤夫性可凭。

注文云:「子巳亥三宫安命,二星坐守,不加煞,主富贵」

紫微以在午宫为贵,今取子宫,大概是不喜妇人的命过好。因为紫微在子午坐命,夫宫必为七杀,紫微能化杀为权,已能对丈夫克制。若更在午宫,便克制太甚。

然紫微在巳亥,为「紫微七杀」,夫宫则为天相,此亦命强夫弱。是故注文所书,仍未见的确。要之,古人女命唯取子宫紫微独坐为「端正」,余宫皆不取也。

但太阳坐命情形却有不同,太阳必须庙旺始为佳,否则反恐克夫,取巳宫太阳尚可,若取亥子二宫,真不知注文的用意何在?

详赋文之意,无非以女命紫微或太阳,可早配贤夫而已,并未说必富贵。此是以夫为重也,至于妻凭夫贵,已经是另外一回事。

所以太阳必须独坐,而且必须在庙旺的宫垣,因此只有辰、巳两宫可称为「端正」。午宫的太阳,在古代女命必不取。

如果用「早适贤夫」的观点来看,星命应该如此。但现代妇女不重早婚,而且事业比家庭还来得重要,因此午宫的紫微、太阳,亦应该合适。甚至「紫杀」、「紫破」、「阳梁」都无关系。此即古今不同之理。

「终是福」的太阳

太阳寅到午,遇吉终是福。

注文云:「午宫安命,太阳坐守,定主富贵,陷地平常。」

赋文明明说「太阳寅到午」。而注文则只说「午宫安命」,其敷衍可知。托名为白玉蟾注,真不可信。

前句赋文。是说「端正」的太阳,端正的克应,则是「早适贤夫」,从此相夫教子,妻凭夫贵,如斯而已。

本句所论,则重在福泽。太阳由寅至未皆为庙旺,而不取未宫者,嫌未宫「太阴太阳」同度。二曜皆无光辉,是故便只取寅到午五个宫垣。太阳庙旺,女命则不刑男亲,是则夫子皆无刑损。此即是基本的福泽。

若遇吉曜,则除了无刑过之外,还能富贵。如女命太阳庙旺化科,见魁铍主受封荫。此亦福也。盖古代女子除封荫之外。更无其余值得荣耀的事。

唯寅宫的「太阳巨门」,卯宫的「太阳天梁」,无论古今,女命始终有缺点,即使富贵仍未免困扰,称为福泽者,仅就大体而书。故曰「终是福」,「终是」即非「全是」。

将前后两句赋文比较,应知「端正」的太阳,不同「终是福」的太阳。知其差别。然后始能作推断,此即是斗数精要之所在。

女命天相重相夫

左辅天魁为福寿,右弼天相福来临。

注文云:「四星诸宫得地,如身命值此坐守,定主福寿其昌。」

注文甚劣,敷衍了事。

其实赋文此句,质在相夫,是故重点在于天相。此实言天相为命宫正曜,见左辅右弼,复见天魁,则女命土能相夫,夫旺则妻相,福寿仅在于此。

何以不取魁铍而独取天魁耶?此则因古代斗数家不喜女命见两重贵人,此亦如不喜其见文曲文昌,视之为淫荡也。昌曲主聪明,魁钺主有机缘,这自然非古代所喜。

因此,男命可以「左右魁钺为福寿」,而女命则只宜「左辅天魁右弼天相」。这一个观点,在现代常然不必拘泥,女人有事业,既不是三步不出闰门,有机缘亦并不主淫荡也。

但天相坐命的女性,事业上实最宜夫唱妇随,即以丈夫的事业为事业,是故「相夫」的意义亦始终不失。

逢天相须看天府。天府无禄,相夫无力;天相本身又喜化权,然后始能成大业,如无禄无权,则很可能只是小士多店的事头婆耳。倘无禄有权而见煞。则反成钳制丈夫的女性。倘热禄无权但有煞忌刑耗,是则又必刑过重重,生离死别,三嫁而犹未已也。

禄存衣食,朝垣荣名

禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

注文云:「禄存诸宫守命并吉。紫府武相三合守照,不贵即富。惟寅在申,申在寅,为朝垣之格,甲庚生人上局,辛乙生人次之。如丙戊、丁己、壬癸生人,遇巳、亥、子、午安命,不吉。」

注文所云,义理不周。无非取遇化忌即为不吉之意。如丙生人,紫府武三星在申寅宫皆见廉贞化忌。其余仿此(见图79例一及例二)。

其实赋文之意并无如此复杂,只是女命宜见禄存,有禄存即有衣食。若求衣食以外的好处,如得封诰之类,则宜见「府相朝垣」。

然而「府相朝垣」亦无非略举一例而已,并不是说欲得荣名,非「府相朝垣」不可。

「府相朝垣」之局,只有紫微在子午安命为正局,丙壬年生人均遇化忌,为破局(见图80例一及例二)。癸年虽见贪狼化忌,但命宫却见禄存,故为合格。

若现代妇女,已不主守财,亦不以但得衣食为满足,若禄存守命,充其量无非打一份好工而已,必须另见正曜吉利,然后始主事业有成。至于「府相朝垣」的格局,女命始终嫌太刚,故多婚姻有变。

前云紫微宜子宫坐命,今注文又曰子宫安命不吉,有矛盾。但此亦正为古代术数家的心理反,.所谓不知可否是也。

紫府互辅须朝拱

紫府巳亥相互辅,左右扶持福必生。

注文云:「巳亥二宫安命,紫府左右守照冲夹,更兼化吉星多。富贵必矣。」

巳亥宫为「紫微七杀」,对天府独坐。此言「相互辅」者,即巳宫或贡宫天府安命的人。得亥宫或巳宫的「紫杀」为辅;反之,巳宫或寅宫「紫杀」丧命的人,亦可得亥宫或巳宫的天府独坐为辅。

紫府互辅,为北斗主星与南斗主星相拱照,一般情形下主吉利。凡主星均喜百官朝拱,故曰「左右扶持福必生」。至于何以独取左辅右弼而不取天魁天钺、文曲文昌,则前已言之矣,古代斗数家不喜女命见此四星也。故但言「左右扶持」,实言百官朝拱。如恩光天贵、台辅封诰等,女命见之可增加得封诰的机会。此即朝拱主吉者也。

明白这个古代推断的原则,则用之于现代,便知「紫府巳亥相互辅」,实为妇女能自创事业的征应。若左右扶持,事业自然有成。唯紫府此际不宜与禄存同度,因为夫宫有见廉贞化忌。或武曲化忌的危险,是皆易见生离死别,非完美格局(见图81例一及例二)。

女命见昌曲、魁钺,又见龙池凤阁、三台八座等。每主多受婚外情困扰,此亦非为佳兆。必须将精神专注于事业,然后可免困扰。

机巨破荡的星系

巨门天机为破荡。

注文云:「寅卯申宫安命,巨机逢之,虽为旺地,然终福不全美。或富贵不免私情。如居酉地,下贱云。」

如注文言,寅申安命,无正曜,对宫为「天机太阴」。辰或戌宫为巨门独坐,此乃机巨同临的一种情形(见图82例一及例二)。

或卯酉二宫。「天机巨门」同度,此为机巨同临的正格。为第二种情形(见图82例三)。

若卯酉无正曜,借对宫「机巨」,此亦机巨同临格。为第三种情形。(见图82例四)。

其实还有一种情形,即子午安命,巨门与天机相对。此亦机巨同临(见图82例五)。

若按中州派所传,以卯酉两种情形为正格,酉宫最劣,无论「机巨」同度,或借星安宫皆然。但卯宫者亦主浮滑,无论男女命皆如是。诀云:「巨门交人,始善终恶」,即指「机巨」而言。是故为女命者,则更多感情上的缺点,倘化忌见煞,则浮滑愈甚。见火铃尤的。

至于子午宫,巨门坐命者男有「石中隐玉」格,天机坐命者,则亦与卯酉宫同论。

寅申安命者,中州派不视为「机巨」格。

此星系征验纯粹关乎感情,因此现代与古代无异,甚至可以说,现代人甚于古代,虽不富贵,恐亦难免破荡之性。

天梁月曜,上班一族

天梁月曜女命贫。

注文云:「巳亥安命,天梁值之;寅辰安命,太阴值之。纵使贞正,衣禄不遂。假如陷地,则主下贱。」

巳亥宫天粱独守,对宫为天同,会「太阴太阳」,又借会「天机巨门」(见图83例一)。古诀云:「粱同对居巳亥,男浪荡,女多淫。」此乃受「太阴太阳」的影响。以致性情不定,又受「天机巨门」的影响,故带破荡之性。若见煞忌,则如所断,尤不喜同时见火星、擎羊。

寅宫的太阴,为「天机太阴」同度,会天同、天粱,是正宗的「机月同梁」格。由于夫宫太阳落陷,又会辰宫的巨门,是为夫宫不美(见图83例二)。女命在古代无成为胥吏的可能,而夫星又不能靠,因此古人便断之为贫命。

辰宫的太阴独坐,会天机,及「天同天梁」,而夫宫则借「同梁」安星,而会落陷的戍宫太阳,与午宫巨门,是故其性质便大致上跟寅宫的太阴一样(见图83例三)。

在现代,巳亥宫的天梁,虽主婚姻不利,感情波折,但却可能有自己的事业。

寅辰宫的太阴,因为成「机月同梁」格,而现代胥吏却许女人担任,是故便不致如古代的妇女成为贫困。然三种格局。到底不宜经商,以服务于公司机构为宜。

羊火昌曲在女命

擎羊火星为下贱。

注文云:「此星守命,旺宫犹可,但刑克不免耳。如居陷地加煞,主下贱,不然则夭。」

文昌文曲福不齐

注文云:「此二星宜男不宜女也。」

此两句赋文值得讨论——

依中州派观点,擎羊虽为刑星,但却喜火星制化,此所以有「羊火同宫,威权出众」的征验。是故并非凡擎羊火星即为凶也。

吉凶的分别,在于是否会化忌,或更会其它煞曜,尤不喜会空劫。若会化吉及吉曜,则羊火反可以显权威。

不过古代妇女无所谓威权,此所以赋文即不论擎羊火星的上格,但一口说为下贱,推现代妇女,即宜仔细分别。

至于文昌文曲,主聪明,主才华,主文章,主科名。古代妇女以「无才便是德」,盖妇女若喜诗词文学,便每多花前月下之想,而且做丈夫的人便为难,由是便认为昌曲二星,宜男不宜女。

古代斗数喜举杨贵妃的命来做例(见图51),其实不如举卓文君、双卿等为例,反为适合。

现代女性既有事业,亦有科名,是则昌曲亦属吉星。至于感情问题的适应,巳非单独是有无昌曲的问题.

武曲为寡宿之理

武曲之星为寡宿。

注文云:「此星宜男不宜女,如值太阴得令,三方言拱,可为女将。如陷,遇昌曲,加煞,且主弧寡。」

注文所云甚陋。且望女生义,但说为女将,以为逢武曲就必是将军,真江湖口吻。

武曲为金星。凡金必带萧杀之气,这是武曲的基本性质。若以此点而言。自然可说为不利女性的婚姻。无论在命宫或夫妻宫均是。

是故武曲便不喜与昌曲同度或会照。以彼此的气质不相投之故。尤不喜文曲,因为文曲不主正才,每主一偏之技。倘仅见文曲,而无其它吉曜扶持。其气质便更落落难合,每每孤芳自赏,而且成见甚深,谓之为「寡宿」。其原因即在于此。

若武曲化忌,更见文曲化忌。其年限甚为凶险,女命尤然。故原局武曲化忌的女命,更不喜会文曲,会则主寡。或原局武曲女命会文曲化忌,亦然。此以偏房继室为较佳。即使大限与流年,一为武曲,一为文曲,任一化忌,女命亦主寡,最好的结果亦为生离。

是故现代女命,武曲可以对事业有利。却未能改变其婚姻状况。

大致而言,凡武曲坐命的女性。以迟婚为宜,且宜有自己的事业基础。

破军之性主不常

破军一曜性难明。

注文云:「此孤独淫佚之星,女人不宜。加四煞必因奸谋夫,因妒害子。不然则为下婢娼尼可也。」

言「性难明」,不是说难以明白破军的性质,而是说其性不常。古代喜女人循规蹈矩,内助帮家,自然就不喜欢其性不常。而且这样的女性,因思改变现状,是故有机会时亦很难避免「田奸谋夫」、「因妒害子」的事。

凡其性不常的人,愈是株守家园,愈反容易生事。所谓打鸡骂犬,日无安宁,往住只是心理上的发泄,倘如能出社会任事,所任之事亦非刻板,则反而能够发挥其才华。这样。心理既有寄托,自然就可致家庭无事。

因此谓破军为「孤独淫佚」之星,在古代还可以说得过去,若在现代,此定义实应重新厘订不可拘于旧说。

破军以得禄为贵,主可创业。这一点,为古代女性所无,而现代女性则有之。

但破军对煞曜则甚为敏感,尤须注意一般人容易忽视的空劫,女命破军空劫,往往流于空虚,因心理上的空虚,有时便易做出错误的决定。这一点,现代妇女亦须注意。

倘能将「其性不常」的性质,转为开创的动力,斯亦利于女命也。

贪狼只是喜热闹

贪狼内狠多孤独。

此条《全书》改为「贪狼内狠多淫佚」。

注文云:「此名桃花,乃好色之星,不容妾婢,心有嫉妒,因奸谋夫害子,纵不至此之甚,淫夫最验。」

负狼坐命必喜交际,倘无交际应酬的活动,则必有内心忧郁。但其内心的忧结却与破军不同。破军的心理,在于时时喜欢改变现状,无屋可搬,亦要搬动家私抬椅。而贪狼坐命的人倒不在乎现状是否改变,只要过热热闹闹的生活就开心,在热闹中,又喜作主角,是为不甘寂寞。

所以二者比较,在古代,贪狼坐命的女性反而容易适应大家庭的生活,若举《红楼梦》中的王熙凤来做例子,应该适合不过。

至于说贪狼为桃花之曜,但却未说桃花可化为艺术,这在古代,实不以妇女能艺术为重。古代的女画家,除非是因丈夫或父亲能画,因而成名。否则便只有出身娼妓的人能以画名,如马湘兰、柳如是,由此即可见一斑。

明白桃花亦可化为文艺,是则现代妇女实不必因贪狼坐命,亦泥于古人之推断。

言「内狠多孤独」者。其「狠」无非只是内心的忧结,其「孤独」无非是缺乏社会应酬,二者互有关连,不孤独即不狠矣。

七杀女命的缺点

七杀沉吟福不生。

注文云:「此将相之星,若居庙旺,主为女将。秘云:机月寅申女命逢,恶煞加之淫巧容,便有吉化终不美,偏房侍奉主人翁。」

注文甚奇,赋文明明只说七杀,却牵涉到「机月寅申」上去,可谓牛头不搭马嘴。可能这只是作注文的人,因见赋文未提到「机月」,因之便作补充,是故若依注文,此条便有两种女命的格局,七杀坐命,以及「机月」坐命。

阴于「机月」坐命。其实已在「巨门天机为破荡」条内说过。注文此段,实应附在此条为合。今且不赘。

关于七杀,古人对女命评价不高。但七杀人福德宫则更差,诀云:「七杀单居福德,女人切息贱无疑。」可谓武断之极,凡七杀坐福德命宫必见天相,何得谓为下贱耶?由是可知。对于七杀的评价只属成见。

赋文言「沉吟」者,即是时好时坏之谓,此不是说人生的际遇。而是说其人的心理,包括心情。

凡七杀坐命的人,遇事每作主观强烈的情绪反应,此当然不为古人所喜。所谓「沉吟福不生」者,即指此而言。现代女命当然亦不喜此缺点,能作长远计划的决定,不临艰难即更张,便不会「沉吟」了。

化禄喜「禄存凑合」

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉祥。更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

注云:「或命坐化禄,又得禄存冲合,或巡逢、或同宫,皆主命妇之贵,不然亦主大富。必生贵子。」

注文误。古人女命不喜禄重,得化禄即不宜再得禄存,盖禄重亦主淫欲,所谓饱暖思淫欲是也。故《骨髓赋》即以吕后「两重禄马」为嫌(见图50)。《女命骨髓赋》亦仅谓「禄存厚重」而不言其冲会化禄,由此可知作注文的人,只是随文生义,往往忘记了原则。

只有一点说对,即说禄存「巡逢」化禄,此亦即赋文「更得禄存相凑合」之意。

所谓「巡逢」,是说行至的大限或流年宫垣见禄存,此即禄存「凑合」之意。

说得更详细一点。即是女命原局命宫有化禄,行至禄存坐守的宫垣,即有「旺夫益子受恩光」之应。

这又可以分几个情形来说了年运见原局化禄被流禄冲起;运限的宫干化禄被原局禄存冲起;又或者年运的宫干化禄被流禄冲起,皆可视为吉应,最佳者则为原局化禄被流禄冲起的大限。

这性质亦适合现代妇女,盖主发财,现代人自然觉得比旺夫益子更直接。

诸般凶曜作提纲

火铃羊陀及巨门,地空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

注文云:「大抵此等星,女命俱不宜逢。内逢一二亦主淫贱。若并见之,主下贱贫夭之命矣。」

三方四正嫌逢煞,更在夫宫祸患深。若值本宫无正曜,必主生离克害真。

注文云:「此论前数星之中,唯七杀三力四正身命夫宫俱不宜见,见之者依此断」。

赋文此两节,无非概括而言,谓女命不宜见何等星曜。至于「三方四正嫌逢煞」,乃指煞曜,非指七杀。作注文的人误将「逢煞」之煞作为七杀之杀,于是望文生义,胡乱解释。——古代「四杀」、「七杀」皆用「杀」字。每易相混,王亭之巳将之分别书为「四煞」、「七杀」,如是于简称时即不易混淆。

由此节注文之失,作注者便漏了底,实无独恃心得,不过随文作注而已。这大概是金陵书贾随便拉一个江湖术士,编纂成书以作渔利,而该江湖术士则略识一二,于是便又居然写注文,订编次矣。凡江湖术士的著作,每大言以欺人,又或半吞半吐,即此便是一例。

女命吉凶,应凭整体星系推断。现代女命亦已跟男命无异,是故赋文所云,视为泛泛之论则可,视为的论则不可。

作 者 简 介

王亭之原名谈锡永,广东南海人,虽攻读化学,但出身八旗世家,少习琴棋书画、医卜星相诗学,对子平、易理更为有研究,虽从事金融,但性喜文史哲学,信仰佛教,后随中州派刘惠苍师父习紫微斗数,得其真传,使其在香港发扬光大,收门徒四十人,成立紫微斗数学会,从事学术性研究。然其平生所慕,实为佛学,自大学时代即已研究,二十八岁时得机缘修习西藏密宗,隐居夷岛六年,配合经论修习,近年更编纂《佛家经论导论从书》出版,甚得好评。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú

Bản dịch:

Tổng tự

Tần từ năm đó, tạp soạn hữu quan tử vi đẩu số văn tự, đã du hai trăm vạn tự, tẫn phát Trung Châu phái bí mật, không đáng bảo lưu, thực cố hậu thế duyên nhân có thể được đến đây bí thuật, tạo phúc cho thương sinh linh. Về phần vương đình chi chính, tuổi tác nhật vội vả, duy yêu cầu đọc kinh sửa mật, cho tới bây giờ vô ý dĩ thuật số đi thế.

Trung Châu phái thủy vu ở đâu đại, đã nan khảo cứu. Duy bản phái truyền lại thì có “Huyền không phong thuỷ” và “Tử vi đẩu số” nhất thuật. Huyền không của truyện, vị thẳng thiệu tấn nhân quách phác nhất mạch, là tắc lai nguyên của cổ cũng biết. Thời đại nhất sư cận truyện nhất đồ, cũng đa không được dĩ thuật số đi thế, cho nên “Trung Châu phái” tên, cũng duy sư đệ đang lúc miệng miệng cho biết, gian ngoài không người biết cũng. Tự vương đình chi quyết tâm tương đến đây nhị thuật công khai, miễn bối đời đời mịch đồ mà truyện bao quần áo, thủy tương phái danh đồng thời công khai, mà Trung Châu phái thuật sĩ cũng bỗng nhiên đầy đường, giang hồ long xà hỗn tạp, giá nguyên cũng tự nhiên hiện tượng, bất túc là quái.

Nhưng ở long xà hỗn tạp dưới tình hình, vương đình chi lại phải tương mình viết văn nói rõ ràng. Kế về đẩu số và huyền không, giống như hạ viết văn —

tam sách lục bân triệu biên vương đình chi bổ chú.

nhất sách

nhất sách

nhất sách

(sơ cấp giáo trình)

(đào tạo sâu giáo trình)

<đàm đẩu số và chi thiên không> nhất sách

tam sách

Đã ngoài viết văn, tiền ngũ loại thái độ làm người môn. Trong đó lục bân triệu tiên sinh , cận trúng tuyển châu phái “Chinh nghiệm”, mà vị thuật kỳ “Tinh hệ”, canh vị chạm đến bản môn “Suy đoán cách”, vương đình chi mặc dù dư bổ chú, đưa ra “Tinh hệ” khái niệm, nhưng giới hạn trong thể lệ, thực không thể nói thoải mái, cho nên tiếp theo soạn giáo trình lưỡng chủng, tận lực phát huy bản môn đẩu số ý chính.

Sơ cấp giáo trình, trừ thụ dĩ bản môn an tinh “Chưởng bí quyết” ngoại, dựa vào sáu mươi tinh hệ, tường thuật mỗi tinh hệ tính chất. Học giả được đến đây, đã thành lập nghiên cứu Trung Châu phái đẩu số cơ sở.

Đào tạo sâu giáo trình, thì phát lộ bản môn suy đoán bí quyết, gần cổ truyện ban hòa tan, nhất một chuỗi giảng, hóa thâm ảo là khiêm tốn.

Về phần chi thiên không phong thuỷ phương diện, môn nhân phan hồng nặc thu nhận sử dụng vương đình chi của hữu quan sáng tác, kiêm bổ lời ghi chú trên bản đồ, trở thành tam sách, tương bản môn “Huyền không tam bí quyết” công khai, được bí quyết người độc cổ nhân <đều Thiên Bảo chiếu trải qua>, , cùng với cổ đại huyền không chư phú, lập tức có thể giải trừ, không cần khiên cưỡng gán ghép, do là cũng biết bản môn bí quyết pháp của chính xác. Cái phàm chính xác người tất khiêm tốn, mà ngụy người tất rời ra, nhất hãm rời ra, thì đa che giấu, Vì vậy biến thành sâu tiết huyền bí, còn đây là nhất định của để ý. Do này đây cao thâm văn nông cạn, kẻ học sau toại nghẹn họng nhìn trân trối, thảng được chân quyết, đối với lần này tất ách nhiên thất tiếu.

Năm ngoái vương đình chi vu di đảo đa hạ, thoáng chỉnh lý mình viết văn, phát giác về đẩu số và huyền không, còn có có thể bổ sung người, Vì vậy soạn thành <đàm đẩu số và huyền không> một lá thư, đối giá hai môn thuật số tác chắc chắn bổ sung của luận. Thư ký xuất bản, mà tâm còn có vị an, thì nhân đỉnh đầu còn có tam thiên đẩu số cổ phú sao bản, chưa từng chỉnh lý chú thích xuất bản, thủy chung là một tiếc nuối.

Năm nay phản cảng tiểu ở, cân xuất bản gia đàm cập, Vì vậy liền có xuất bản bộ này “Đẩu số tứ thư” kế hoạch. “Tứ thư” nội dung đã thấy vu mục lục lục, trong đó đàm “Cách cục”, cùng với “Linh đàm” lưỡng bộ phận, thì hệ đến từ một lá thư, còn lại bộ phận văn tự, thì tằng ở phát biểu. Mà sở chú cổ phú, thì hệ cư “Bát ưa lâu sao bản”, sao bản và bản phường chỗ bất đồng, độc giả có thể tương đối biết.

“Bát ưa lâu sao bản” đồng thời còn có , và nay bản phường hoàn toàn bất đồng, vương đình chi tằng dưới đây tiên đoán triệu tử dương tất đảo, do là cũng biết đến đây sao bản của đáng quý. Sao năm này đại do cuối nhà Minh dĩ đến đầu nhà Thanh, nay tương định vì đầu nhà Thanh sao bản, thực sự cũng có thể xưng là minh sao bản. Trong đó bộ phận, thậm chí có nhân nghi là không thể nào sao bản. Vương đình chi khuyết thiếu phiên bản học tri thức, mà lại nguyên sao cũng không nơi tay, cho nên khó có thể khẳng định mỗi thiên sao cảo niên kỉ đại.

Hữu quan Trung Châu phái nhị thuật soạn trước, đã nói rõ ràng, thượng kỳ độc giả thùy chú.

Vương đình chi

Năm chín mươi ba đông hương giang

Biệt tự

Mộc quyển nội dung, là đẩu số lưỡng thiên cổ phú chú thích, tức cập . Gia truyền đẩu số tứ thiên cổ phú, kỳ cập thì thôi tường thích vu quyển thứ nhất, tức <đẩu số cổ phú nay chú> quyển thượng.

xuất hiện, đương ở lúc, mà xuất hiện. Đương gắn liền với thời gian canh vãn. Trong vòng dung mà nói, thực thua tinh cảnh, nhưng trong đó lại góp nhặt một ít cổ bí quyết, thì tình hình như thế thực sự đáng giá chú ý.

Là muốn làm, là bởi vì cổ bí quyết truyền lưu vu giang hồ mà chưa thiên, Vì vậy liền có đẩu số gia tướng của chỉnh lý, soạn thành phú văn, để truyền lưu.

Trong lúc phú truyền lưu lúc, đẩu số gia hoặc ngại kỳ vị luận bàn nữ mệnh, Vì vậy liền lại có chế tác, trong đó cũng thu nhận sử dụng liễu một ít cổ bí quyết. Cho nên độc giả vu độc giá lưỡng thiên cổ phú thì, không ngại và quyển thứ ba thu lục hợp tố, như vậy là được thu vào hỗ trợ lẫn nhau của hiệu.

Chú thích giá lưỡng thiên phú văn, đương nhiên cũng dựa vào Trung Châu phái quan điểm, độc giả do là là được sai ai ra trình diện kỳ cân còn lại đẩu số gia quan điểm chỗ bất đồng.

Mục lục

Đẩu số cốt tủy phú

Tinh diệu trước sau thiên biến hóa

Thời gian lộ cùng xa bất đồng

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh

Đẩu số suy đoán phi số mệnh

Xã hội nhân sự có ảnh hưởng

“Cung vị” thực không quan hệ “Ngũ hành “

Phú văn chỉ thị thôi mạng lớn cương

Do căn nguyên lai tác suy đoán

Về vận hạn suy đoán

Tám giáp cục, tiên đàm giáp quý

“Giáp khoa lộc quyền” là chính cách

Giáp nhật nguyệt, giáp xương khúc

Giáp thiên không cướp, giáp dương đà

“Liêm trinh thất sát” trái lại cách

Thiên lương có hình sát khí

Liêm trinh hèn mọn, Thái âm vui sướng

Nghèo hèn vinh hoa, thiên không cướp cát hóa

“Vũ tham” nhân sinh biến hóa đại

“Kiếp sát” trên đường chủ thất bại

Xương khúc phụ bật, có cùng có

Phủ tướng lai triêu lợi sĩ hoạn

Khoa tinh “Hung hương “

Lộc chủ “Yếu địa “

Thất sát triêu đấu cách cục

“Tử Phủ đồng cung” cũng có khuyết điểm

Ngọ cung tử vi chủ hiển hách

Thiên phủ triêu viên so sánh bị động

Lộc quyền khoa bỏ nhất lương

Vũ khúc miếu vượng chủ uy danh

Khoa minh lộc ám, tiên danh hậu lợi

“Nhật nguyệt cùng lâm” phi chính cách

“Cự cơ” sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt

“Hỏa tham” “Linh tham” chính cách

Thiên khôi thiên việt thụ dẫn

“Lộc mã cùng bôn ba” bao thuở phát

“Tả phụ văn xương” phi cách cục

Cự nhật đồng cung truyền lại có sai lầm

“Tử Phủ triêu viên” khiên cưỡng phụ bỏ

Tam cát hóa cục thay đổi cách

“Nhật nguyệt tịnh minh” có nhị thuyết

Phủ và triêu viên hữu hạn chế

“Minh châu rời bến” đa khuyết điểm

Tay nghề nhân cập lại viên của mệnh

Chủ tinh nhập miếu nhân cao quý

Nhật nguyệt đồng cung là ngụy cách

Thiên lương phiêu đãng có ác tính tốt

Liêm trinh thế nào mới có thanh danh

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cần phải sai ai ra trình diện lộc

“Trăng sáng Thiên môn” cần phải cát hóa

Liêm trinh dần thân phùng phủ tướng

Mộ hội tả hữu phi chính cách

Thiên lương cư ngọ cung chủ quý

Khoa văn chư diệu chủ khoa danh

Vũ tham dương người gây nên hoả hoạn uy quyền

Lý quảng không được hầu, nhan quay về chết non

Trọng do mãnh liệt, tử vũ tài năng

Thiên đồng hóa không thay đổi kị?

Cự môn có hay không bị chiếm đóng?

Lộc đảo mã đảo phi quá mức hung

Tử vi có thể giải trừ vận hạn hung

Bần thọ phú yểu, hời hợt của luận

Sáu vị liêm trinh kị xương khúc

Mệnh trống không Phúc Thọ nguyên trường

Sinh phùng thiên không cướp, không thích hợp phú quý

Lữ hậu chuyên quyền, dương phi háo sắc

“Thiên lương gặp mã” đích thực nghĩa

Khôi việt giáp trì phi xương khúc

Mão dậu cung tử vi và liêm trinh

“Tả phủ” đồng cung đàm “Hữu phủ “

Liêm hội sát mà lưu động thiên nhai

Đặng thông cập Khổng Tử tai ách

“Linh xương la vũ” chủ thất bại

Cự môn độc sợ lửa tinh kình dương

Địa không tọa mệnh, lục thân không được tụ

“Đầu ngựa đái kiếm” vô toàn bộ mỹ

Tử ngọ phá quân cần phải sai ai ra trình diện lộc

“Liêm trinh” sợ nhất văn xương Hóa kị

Triêu đấu ngưỡng đấu, văn quế văn hoa

Đan tê quế tê, hợp lộc củng lộc

Xương khúc phụ bật chủ quý hiển

“Hợp lộc uyên ương” kết cấu

Vũ phá tay nghề, tham trinh đồ tể

Thiên lộc chủ phú, khôi việt chủ quý

Vũ khúc làm sao hội Thái âm

Mộ trung tâm hóa lộc thực vô phương

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” ba loại cách cục

Minh lộc ám lộc không đủ nặng

Tử vi độc hóa kỵ nhập lưới

Xương khúc không giải thích được phá quân lao

Vũ khúc cư mộ, trung niên thủy phát

Trái lại bối thiên đồng là đại cách

Cự môn văn xương là kỳ cách

“Không được quang vinh” lưỡng tổ tinh diệu

Nhật nguyệt trái lại bối có biến cục

Thiên địa nhân bàn và sai giờ

Nhân sinh thực vô số mệnh

Mệnh tinh thiện ác nêu ví dụ

Vận hạn ưa kị nêu ví dụ

Nữ mệnh cốt tủy phú

Phủ tướng nữ mệnh, công việc quản gia giúp chồng

“Liêm trinh thanh bạch” ý nghĩa

Thiên đồng “Thanh bạch” và “Gần nhau “

Tử vi thái dương “Đoan chính “

“Cuối cùng phúc” thái dương

Nữ mệnh thiên tướng nặng giúp chồng

Lộc tồn áo cơm, triêu viên quang vinh danh

Tử vi hỗ phụ cần phải triêu củng

Cơ cự phá đãng tinh hệ

Thiên lương nguyệt diệu, đi làm bộ tộc

Dương hỏa xương khúc ở nữ mệnh

Vũ khúc là quả tú của để ý

Phá quân của tính chủ không được thường

Tham lang chỉ là ưa náo nhiệt

Thất sát nữ mệnh khuyết điểm

Hóa lộc ưa “Lộc tồn được thông qua “

Các loại hung diệu tác đề cương

Đẩu số cốt tủy phú

Do bổn thiên khởi, dùng thử Trung Châu phái quan điểm, lai phê bình chú giải tử huy đẩu số một … khác thiên quan trọng phú văn, tức .

Giá thiên phú văn, bát ưa lâu sao bản vị thu vào, do là cũng biết thực so sánh là vãn ra. Thi bên trong dung, không phải là tương một ít các bậc tiền bối cổ bí quyết tạp thái thành thiên. Không giống thực có tác ý, nhiên mà ngay cả như vậy, bản phú lại nhưng vẫn có thể xem là đẩu số nhất thiên trọng yếu văn hiến. Bởi vì nó ký giữ một ít cổ bí quyết, như “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài phát bức” các loại, ở hôm nay thượng truyền lưu cổ bí quyết trung tâm, tức vô lời nầy. Bởi vậy liền có thể dùng để bổ sung “Tham vũ” một loạt suy đoán; ngoài ra, bản phú cũng quá trình chỉnh lý, phú văn leng keng có thể tụng, do là cũng khiến cho học giả dễ dàng cho ký ức.

Chỉ là dễ dàng ký ức cũng có chỗ hỏng, cái nếu không thiện dụng người, vậy do ký ức phú văn lai suy đoán, vậy hội dễ lưu là võ đoán. Phàm cổ bí quyết, chỉ có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề ăn nói một ít suy đoán, thực vị ăn nói suy đoán nguyên lý, bởi vậy nhược tương phú văn trở thành khuôn vàng thước ngọc, mà không quản kỳ nguyên tắc và bối cảnh, như vậy, liền lúc nào cũng sẽ phạm võ đoán tâm bệnh, đến nỗi suy đoán lệch lạc. Nhân biết kỳ nhưng mà không biết giá trị, tức thực nan gia dĩ linh hoạt vận dụng cũng.

Chú giải bản phú, mục đích dù cho lệnh đáo độc giả sao biết được chuyện gì xảy ra. Là cho nên chú ra phú văn mỗi câu sở cư của để ý, dù cho vương đình chi sở suy nghĩ chỗ. Kỳ sở suy nghĩ, thì hoàn toàn căn cứ Trung Châu phái quan điểm, nói ra chỉ có ở chuyện gì dưới tình hình. Phú văn suy đoán tài năng chuẩn xác, mà không bỗng giải thích phú văn.

Đối mới học mà nói. Loại này phê bình chú giải thập phần trọng yếu.

Tinh diệu trước sau thiên biến hóa

Thái cực tinh triền, là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu; Thiên môn vận mắt, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên. Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân tức mệnh có cách cục.

Đoạn này phú văn, là vì “Phát luận” .

Nhưng mà chúng ta nhưng bây giờ bất khả khinh thị đến đây chính là vài câu phát luận, bởi vì nó bao hàm một ít rất trọng yếu nguyên tắc.

Đệ nhất, “Đàn ở lại chúng tinh” phân bố, dĩ tử vi là việc chính. Bởi vậy phân bố, cấu thành nhân mạng các loại cách cục. Giá có thể coi là tiên thiên cấu tạo.

Đệ nhị, nhưng mà tiên thiên tinh bàn cũng nhất thành bất biến, vận hạn chuyển dời, tức là mạng người hậu thiên biến hóa. Một đại hạn một đại hạn địa di động. Một năm một năm địa di động, là tức là “Phù thân lặc mệnh” hậu thiên biến hóa.

Hai điểm này nguyên tắc, liền hủy bỏ chuyên dựa vào “Tam phương tứ chính” lai suy đoán đẩu số trình tự. Khán “Tam phương tứ chính”, kỳ thực chỉ là nhập môn cơ sở, nhược tác suy đoán, thì phải khán tinh bàn trước sau thiên biến hóa. Đến đây tức cái gọi là “Vận dụng thay đổi luôn” .

Ví dụ như, tiên thiên cung mệnh là cự môn ở ngọ, hành kinh “Vũ khúc thất sát” ngồi cung viên, biến thành đại hạn cung mệnh, đến đây tức là hậu thiên cung mệnh. Nhược chích suy đoán “Vũ sát” tam phương tứ chính, thực sự bất năng chuẩn xác, phải có “Cự môn hành kinh vũ sát” trước sau thiên vận hành khái niệm, sau đó tài năng làm ra chuẩn xác chuẩn phán đoán.

Bởi vì thiên tướng ở vị làm đầu thiên mệnh cung người đó, đồng dạng đi tới “Vũ sát”, kỳ phản ứng với tức không có cùng, giá tức thuộc “Thiên tướng hành kinh vũ sát” .

Thì cùng đường cùng xa bất đồng

Thuyết “Cự môn hành kinh vũ sát”, “Thiên tướng hành kinh vũ sát”, thực sự cũng chỉ là rất đại khái thuyết pháp, nhược cụ thể mà nói, chắc là như vậy —

Tiên thiên cung mệnh là cự môn ở ngọ người đó, hành kinh hậu thiên “Vũ sát” ở dậu đại hạn, “Vũ sát” trở thành hậu thiên cung mệnh. Bởi vậy, hắn là dĩ “Cự môn ở ngọ” bản chất, lai tế hội “Vũ sát ở dậu” hoàn cảnh.

“Thiên tướng hành kinh vũ sát” cũng như thế lý giải.

Cung mệnh như thế, mười hai cung cũng giai như thế. Mỗi một một đại vận lưu niên, hàm phải như thế lý giải hậu thiên mười hai cung. Mà không phải nhìn không hậu thiên mười hai cung tam phương tứ chính. Cũng phải như thế lý giải, suy đoán mới có thể chính xác.

Sở dĩ đồng dạng hành kinh “Vũ sát” vận hạn, cự môn cùng trời tướng phản ứng tức không có cùng. Bọn họ cho dù là cùng năm cùng tháng sinh, “Vũ sát” cung viên tam phương tứ chính tinh diệu phần lớn tương đồng, thế nhưng gặp gỡ thì tuyệt đối không đồng nhất. Giá lập tức là bởi vì một cung mệnh bản chất là “Cự môn tọa ngọ” (sai ai ra trình diện đồ 1), mà người cung mệnh bản chất thì là “Thiên tướng ở vị” (sai ai ra trình diện đồ 2). Giá giống như lưỡng cái bất đồng xa, đồng thời sử trải qua một cái đường cái, nhưng bởi xa tính năng có, sở dĩ ở trên đường lái xe tình huống liền cũng không giống với.

Cái gọi là “Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục” . Chỉ dù cho tiên thiên bản chất, kỳ quyết định, chủ yếu ở tử vi một sao.

Nhưng mà tiên thiên tuy có quyết định, hậu thiên đã có “Vận hạn” biến hóa. Phần lần đó các loại biến hóa phản ứng, đã tường thuật vu đến đây đào tạo sâu giáo trình trong.

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh

Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh. Hoặc có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà sinh, thì có nghèo hèn phú quý thọ yểu của dị.

Cổ nhân luận mệnh, nặng nhất cách cục (quyển sách quyển thứ ba gần tường luận cổ nhân sở luận định của các loại khác cục). Như “Nhật nguyệt giáp tài” là phú cục;”Tài ấn giáp lộc” là quý cục các loại. Như thế cách cục, là một loạt đặc thù tinh diệu tổ hợp, cổ nhân căn cứ chinh nghiệm, liền nhất nhất là kỳ định ra đặc thù cách cục. Nhưng mà trong đó cũng có một chút ngắm danh sinh nghĩa cách cục, như “Quân thần khánh hội”, “Thủy thượng giá tinh” các loại, thì thường thuộc thầy bà chế tạo, ở có thể san nhóm.

Phú văn thuyết “Tiên minh cách cục”, tức là thuyết ứng với tiên khán tinh bàn cung mệnh có hay không nhập cách, nhiên vô luận là phủ nhập cách, đều ứng với kế khán sát kị hình hao tổn chờ ác tinh. Nhược nhập cách người, thì đề phòng thụ như thế ác tinh phá hư. Nếu không nhập cách, hoặc nhập nghèo hèn của cách, thì ứng với khán ác tinh sở sản sinh của các loại ảnh hưởng.

Có lúc ác số tử vi hội, trái lại đây đó suy yếu kỳ ác. Như kình dương gặp Hỏa Tinh, đà la gặp linh tinh, tức là kỳ lệ, đến đây vừa phải có biết. Bao thuở ngôi sao may mắn cũng hội bỗng nhiên biến thành ác tinh, như vũ khúc Hóa kị người, tối phương và văn khúc cùng hội. Văn khúc bản là ngôi sao may mắn, đến đây tế cũng chuyển thành ác lý vậy.

Về phần cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sinh, mà gặp gỡ có chỗ bất đồng, thì ở chỗ nhân khả năng phủ xu cát tị hung, cũng ở chỗ nhân của xã hội bối cảnh. Cái đẩu số sở suy đoán người cận vi thiên mệnh, mà nhân sự làm sao, thì thực liên quan đến phật gia theo như lời của nghiệp lực, nghiệp lực bất đồng. Cho nên đồng mệnh cũng có thể không có cùng gặp gỡ và kết cục.

Đẩu số suy đoán phi số mệnh

Chúng ta nhược xem cuộc đời. Tất nhiên sẽ nghĩ trong đó có chút then chốt tính niên kỉ phân, thật có như trong chỗ u minh đã định trước, có lúc nguy cơ thiên câu càng, có lúc gặp gỡ như sáng mờ lóe lên, có hay không có thể tránh năng lực xu, hồi tưởng lại, cũng sẽ cảm thấy bây giờ không có nắm chặt.

Đẩu số suy đoán sở nặng người, kỳ thực liền cũng những … này then chốt tính niên kỉ phân. Mỗi đến đó tế, người người phản ứng đều có chỗ bất đồng. Giống như xa liệt ngã tư phố, có người sẽ tiếp tục về phía trước sử, có người lại hội quẹo trái hoặc quẹo phải. Bởi sử được phương hướng bất đồng. Bởi vậy liền tự nhiên không có cùng gặp gỡ.

Đấu dật có khả năng suy tính, liền chỉ là vạch ở một năm kia hội đi tới ngã tư phố. Về phần về phía trước về phía sau, hướng tả hướng hữu, thì căn bản không có khả năng tính ra. Bởi vì … này ta phản ứng thực sự liên quan đến nghiệp lực, bởi nhân quả vận tác, nhân sẽ gặp trong chỗ u minh tự hành thủ hướng, đẩu số tuyệt không có khả năng tính ra mỗi người nghiệp lực nhân quả.

Sở dĩ, “Cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà sinh” người đó, tinh bàn hoàn toàn tương đồng, cũng có “Nghèo hèn phú quý thọ yểu của dị” . Kỳ sở dĩ dị, tức bởi vì vãng then chốt năm, nhân các không có cùng thủ hướng. Thường thường đi đối một, đó là nghèo hèn chuyển thành phú quý; đi soa nhất trước, có thể trường thọ biến thành chết non.

Vương đình chi cư di đảo, có người cấp tốc, máy telex kỳ tử sinh nhật, yêu vương đình chi là kỳ suy tính, nguyên lai vương đình chi tằng chúc người này là năm bất khả niêm đà nhạ cây cỏ, thế nhưng hắn lại ở ngoại quốc dính vào ái két. Đây cũng là tự hao hết thọ đồng loạt.

Là cho nên đẩu số suy tính cũng không số mệnh, phú văn đối với lần này đặc biệt cường điệu, học giả thực nên chú ý.

Xã hội nhân sự có ảnh hưởng

Hoặc ở ác hạn, tích hàng trăm của vàng bạc; hoặc ở vượng hương, tao mấy năm liên tục của gian khổ, họa phúc bất khả một đường mà thượng, cát hung bất khả một chuyện mà thôi.

Đồng nhất tinh mệnh, họa phúc bất đồng. Ngoại trừ cá nhân nghiệp lực nhân quả ở ngoài, còn có xã hội bối cảnh, quan hệ nhân sự các loại nhân tố. Ví dụ như, sinh hoạt tại Trung Hoa Trung Quốc đại lục người đó, kỳ họa phúc liền hẳn là cân sinh hoạt tại Đài Loan người đó bất đồng.

Bởi hoàn cảnh xã hội bất đồng, vận hạn là được năng lực cát hung đốn dị. Người Đài Loan có thể nhân thổ địa mà làm giàu, đại lục nhân cũng có thể nhân thổ địa mà gây.

Hôm nay Trung Hoa Trung Quốc đại lục đưa ra mở ra chính sách, nhân liền có làm giàu cơ hội, nhược cung thiên di người tốt, hoàn hẳn là có thể xuất ngoại phát tài, thành hào phú vu đất khách, mà ở mở ra cải cách trước đây, nếu cân phần đất bên ngoài có chút hơi giao dịch, sợ rằng lập tức tựu sẽ biến thành phản cách mạng, chọc lao ngục tai ương.

Phú văn giá nhất tiết, tức là nhắc nhở thuật người. Muốn đẩy phán đoán vận hạn họa phúc, phải lo lắng đáo các loại xã hội, nhân sự nhân tố. Bất khả chỉ dựa vào tinh bàn lai tác công thức hoá suy đoán. Đồng nhất tinh hệ tổ hợp, có thể ở đây là cát, ở bỉ là hung; đồng nhất cung viên khắc ứng với, có thể ở đây là phúc, ở bỉ làm hại.

Cho nên đẩu số tinh bàn có khả năng đẩy dời đi, chích là một loại vận mạng xu thế, kỳ cát hung họa phúc quyết định. Hoàn thụ cá nhân nghiệp lực ảnh hưởng. Cùng với xã hội nhân sự ngoại hạng ở nhân tố ảnh hưởng. Là cố nhân sinh liền vô số mệnh. Bất khả thuyết tinh mệnh quyết định tất cả.

Phải lý giải điểm này, suy đoán đẩu số mới có thể có ích vu nhân.

“Cung vị” thực không quan hệ “Ngũ hành “

Phải một đời của quang vinh khô, định khán ngũ hành của cung vị.

vô chú. thì chú nói —

“Quang vinh người, phú quý nghiệp; khô người, nghèo hèn cũng, câu duyên nhân sinh một mạng trong mà sai ai ra trình diện của cũng. Chủ tinh cát, tá tinh chiêm, vận hạn cát. Minh một đời bình yên mà hưởng kỳ phúc cũng; chủ tinh yếu, tá tinh hung. Thì chủ suốt đời thấp hèn người, gia vận hạn hung mà lưu niên gặp sát kiếp, định chủ tai hối mà nói. “

“Ngũ hành tức mộc hỏa đất kim thủy cũng” . Như dần thân tị hợi thì là tứ sinh; tử ngọ mão dậu thì là tứ bại; thìn thủ xấu vị thì là tứ mộ. Gặp tứ sinh lâm quan đế vượng thì là phú quý, gặp suy bại chết hết thì là nghèo hèn, cơ kho thai nuôi thì là dung thường. “

Lời chú thích đệ nhị đoạn có thể nói lậu quá mức. Dựa vào ngũ hành mà nói, thập nhị chi có thể chia làm tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ; nhược trường sinh, mộc dục các loại. Thì là “Trường sinh thập nhị thần, bị đến đây hệ thống bất đồng, nay lăn lộn mà nói của, phải không giải trừ phú văn của nghĩa.

Hơn nữa. Suy đoán nhân của, sinh quang vinh khô, phú văn mới đầu cũng đã thuyết “Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh”, là thì làm sao có thể bằng vào “Trường sinh thập nhị thần” là được định nhân của giá cả thế nào dung thường cũng?

Là cho nên đoạn này lời chú thích, ninh chá dung thường vệ sĩ sở gia. người biên tập tương của san khứ, nên nghiệp.

Phú văn ý tứ kỳ thực rất đơn giản chỉ, đơn giản không phải chỉ là “Khán cung vị” dĩ “Biết quang vinh khô” ý. Bởi phú văn thể lệ, cho nên mới nói thành là “Một đời của quang vinh khô”, “Ngũ hành của cung vị” . Dưới phú văn, không một tự cân ngũ hành hữu quan, bạn cố tri “Ngũ hành của cung vị” thực vô dụng “Ngũ hành” lai tác suy tính chuẩn tắc ý.

Phú văn chỉ thị thôi mạng lớn cương

Lập mệnh liền biết giá cả thế nào, an thân liền hiểu căn cơ. Đệ nhất tiên khán phúc đức; luôn mãi tế thi thiên di. Phân đối cung thân thể dụng, định tam hợp của nguồn nước và dòng sông.

Một đoạn này phú văn, nói là suy đoán đẩu số cương lĩnh — tiên khán cung mệnh, thân cung; từ nay về sau tức thị kỳ cung phúc đức và cung thiên di.

Phàm khán nhất cung, cần phải khán đối cung, vừa cần phải khán tam hợp cung, đến đây tức cái gọi là “Tam phương tứ chính” .

Phú văn thuyết do cung mệnh khán giá cả thế nào, do thân cung khán căn cơ, cũng không rõ ràng thuyết pháp mà thôi. Cung mệnh sở tường, làm người tiên thiên khí chất; thân cung sở tường, làm người hậu thiên xu hướng, bởi vậy có thể nói là dĩ cung mệnh làm thể, dĩ thân quan là dụng.

Chẳng hạn như, nhất chi hỏa tiễn, hỏa tiễn các loại tính năng là được coi là tiên thiên bản thể, nhưng làm sao phóng ra, hướng chuyện gì địa phương phóng ra, phóng ra tác loại nào công dụng, đó chính là hậu thiên của dụng.

Vật như thế, nhân cũng như thế, đồng nhất phá quân an mệnh người đó, nhược thân cung là tử vi, thì năng lực nắm giữ khai sáng sự nghiệp quyền chủ động, cụ quyết sách lực. Nhược thân cung là “Vũ khúc thiên tướng”, thì chỉ có thể dựa vào người khác mà làm nên, kỳ khai sáng thường thường cũng vâng mệnh cho người khác (sai ai ra trình diện đồ 3 cập đồ 4).

Cung mệnh thân cung bên ngoài, cần phải khán cung phúc đức, là bởi vì cung phúc đức chủ tư tưởng của người ta và hưởng thụ, giá đương nhiên là có liên quan đến số mạng của người. Phá quân an mệnh, dĩ “Tử vi Thiên phủ” là cung phúc đức người đó, kỳ tư tưởng liền bất đồng “Liêm trinh Thiên phủ” . Người trước so sánh chủ quan, người sau so sánh viên sống (sai ai ra trình diện đồ 4 cập đồ 5).

Ngoài ra, cung thiên di là cung mệnh đối cung, ảnh hưởng cố đại, mà nhân đứng đầu động chủ tịnh, có thể nói cũng bởi vậy quyết định.

Do căn nguyên lai tác suy đoán

Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần; cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn nguyên kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh. Kiên cố thì phú quý kéo dài, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Phú văn đến đây đoạn, nhưng thuyết suy đoán cương lĩnh.

“Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần” chờ bốn câu, nói là cung mệnh “Căn nguyên” . Dĩ cung mệnh làm căn cơ, dĩ kỳ tam hợp cung cập đối cung là nguồn nước và dòng sông, là tức cái gọi là “Căn nguyên” .

“Mệnh vô chính diệu”, là căn cơ khuyết điểm: “Mỹ ngọc khuyết điểm”, thì chỉ nguồn nước và dòng sông phương diện khuyết điểm. Phú văn ở đây là nêu ví dụ mà nói. — về phần “Mệnh vô chính diệu” có hay không nhất định “Chết non cô bần”, đó là một chuyện khác. Độc các bậc tiền bối sáng tác, nhất là ca phú thể tài sáng tác, phải thiện hội kỳ ý, thảng chẳng đến đây cận vi phiến diện của lệ, mà tương của chấp là chuẩn tắc, khiến cho dễ phạm thượng võ đoán của tệ.

Về phần cái gì gọi là “Mỹ ngọc khuyết điểm”, tức là tiền văn nói “Tiên minh cách cục, thứ khán hung tinh” . Nhược tam phương tứ chính đã thành cách cục, thế nhưng đã có hung tinh cùng hội. Đó chính là “Mỹ ngọc khuyết điểm” liễu.

Bên dưới vu căn nguyên ở ngoài, còn nói đáo “Hợp cục tướng sinh”, còn đây là cường điệu tam hợp cục mà nói, hợp cục tức là tam hợp cục, như mạng cung ở thân, thứ ba hợp cục tức là tử thìn các loại.

Cái gọi là “Tướng sinh”, cũng không chỉ ngũ hành sinh khắc, chỉ là chỉ kỳ có thể không giúp đỡ cung mệnh. Như tử vi tọa mệnh. Tam hợp cục trong cung có “Phủ tướng” hoặc phụ bật, xương khúc chờ, tức năng lực giúp đỡ, là tức cái gọi là tướng sinh. Bởi vậy, hợp cục kỳ thực cũng chỉ hận nguyên mà thôi.

Về vận hạn suy đoán

Cái tốt số thân hảo hạn hảo, đến già quang vinh xương; mệnh suy thân suy hạn suy, chung thân tên khất cái.

chú đến đây nhị cú nói —

“Như thân mệnh tọa trường sinh đế vượng của hương, Bản cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng, cập khổ nhị hạn vừa gặp tướng sinh, cát địa ngôi sao may mắn, thì một đời mưu là đều bị trôi chảy cũng. “

“Như thân mệnh cư chết hết của hương, Bản cung không gặp cát hóa, canh hội dương đà Tứ Sát thiên không cướp các loại ác diệu, mà vận hạn lại không có ngôi sao may mắn tiếp ứng, định chủ nghèo hèn của mệnh cũng. “

Lời chú thích sở nói, cận nói nguyên tắc, như sinh, vượng, tử, tuyệt của không đủ để ảnh hưởng con người khi còn sống. Người viết tiền đã nói của vậy.

Án phú văn sở nói, bất quá chỉ là tổng kết suy đoán cách. tức là — tiên khán thân mệnh nhị cung, sau đó khán cung mệnh tam phương tứ chính, nhìn nữa phúc đức, thiên di nhị cung, do là định kỳ nguồn nước và dòng sông căn cơ. Như thế suy đoán liễu cung mệnh lúc, liền dựa vào đại hạn lai tác suy tính. Đương suy đoán chi tế, tự nhiên nhưng cần phải lo lắng cung mệnh bản chất, vậy liền tức là căn cơ nguồn nước và dòng sông tổng hợp lại tính chất.

Vu suy đoán đại hạn là lúc, lúc này lấy nguyên cục cung mệnh tất cả làm bản chất, sau đó thị đại hạn cung mệnh tất cả làm phản ứng. Về điểm ấy, tiền đã tường nói của vậy.

Trên thực tế, “Tốt số thân hảo hạn hảo” hoặc “Mệnh suy thân suy hạn suy” mệnh, rất khó tìm được, nhân sinh căn bản vô đến đây cực đoan. Vu suy tính chi tế, sở cần phải chú ý người, vãng ở cận vi mấy người then chốt tính niên kỉ phân, phú văn sở đơn giản chỉ là chỉ thị nói chung nguyên tắc.

Tám giáp cục, tiên đàm giáp quý

Giáp quý giáp lộc ít người biết, giáp quyền giáp khoa thế sở nên.

Bắt đầu phú văn lời tổng luận suy tính cương lĩnh. Do bản tiết khởi. Tức tiệm luận đạt tiêu chuẩn cục và huy ứng với. Tiên luận người là “Giáp cục” .

Đối với “Giáp cục” Trung Châu phái cận trọng thiên tướng một sao, tức mười bốn chính diệu trung tâm, duy thiên tướng tối thụ trước sau lưỡng cung tinh diệu ảnh hưởng, còn lại chính diệu, chỉ ở cá biệt dưới tình hình thủy thụ ảnh hưởng. Nay nói người, tức thuộc về cá biệt tình hình, duy lại vị nói cập tình hình cụ thể điều kiện.

Toàn bộ phú nhắc tới tám giáp cục, bản tiết tiên đàm bốn người, tức “Giáp quý”, “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” . Trong này của “Quý”, chỉ thiên khôi thiên việt. Lộc quyền khoa thì chỉ tam cát hóa. Duy lộc tồn của lộc, cũng tái sinh sổ.

lời chú thích cử “Giáp quý” của lệ nói —

“Giả như bính đinh, nhâm quý sinh ra, ở thìn, thủ an mệnh. Khôi phi gia giáp. “

Đến đây tức vị bính năm đinh ngưu nhân, khôi phi ở hợi dậu, giáp tuất cung là cung mệnh; nhâm quý năm sinh ra, khôi việt ở mão đã, giáp thìn cung là cung mệnh. Như thế thiên khôi thiên việt gia giáp, tức là giáp quý (sai ai ra trình diện đồ 6).

Về phần sở giáp cung mệnh ngôi sao. Lời chú thích nói —

“Canh gặp Tử Phủ nhật nguyệt. Quyền lộc xương khúc giáp thân giáp mệnh, là vì giáp thực, phú quý tất vậy. “

Đến đây chú có sai lầm, “Quyền lộc” cú dưới có thể san. Cái khôi việt phàm giáp chủ tinh thì thôi hợp cách, chủ tinh tức tử vi, Thiên phủ, bức tranh sinh ra của thái dương, dạ sinh ra của Thái âm. Không cần canh yêu cầu “Quyền lộc, xương khúc giáp thân giáp mệnh”, là tức là đôi sàng điệt cái.

“Giáp khoa lộc quyền” là chính cách

Về phần giáp lộc, xao văn nói —

“Như giáp chủ nhân, thân mệnh ở mão, mà dần lộc ở giữa, là vì sanh thành của lộc, doãn là thượng cách. Còn lại người, nhược giáp dần, ất mão, canh thân, tân dậu bốn vị, câu cùng đến đây cách. “

Lời ấy giáp lộc, cân còn lại giáp cách có chỗ bất đồng, dư người là cung mệnh cấp khôi việt, xương khúc chờ sở giáp, này ắt là là cung mệnh và thân cung giáp lộc tồn. Như lời chú thích của lệ, thân mệnh nhị cung ở riêng xấu mão, giáp dần cung lộc tồn; thân mệnh nhị cung cư dần thìn, giáp mão cung lộc tồn chờ.

Nhưng mà dựa vào Trung Châu phái quan điểm, lời chú thích thuyết pháp thực sự có sai lầm, cái phàm giáp lộc tồn cung vị, tất là dương đà sở triền nơi, mà lại ở đây dưới tình hình. Lộc tồn không ở phụ mẫu thì tất ở huynh đệ cung, cân chính đương sự vô trực tiếp quan hệ, yên được vì vậy mà vị kỳ tất là quý cách, mà lại hứa của dĩ phú quý song toàn cũng?

Thực chất thượng, “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” giá ba cách cục, không thích hợp ngơ ngác phân khán. Thực ứng với tương hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ba người hợp luận, tức cung mệnh là lộc quyền, lộc khoa, quyền khoa sở giáp, giai doãn là hợp cách.

Như lời chú thích nói —

“Như giáp sinh ra an mệnh ở tử, liêm trinh hóa lộc cư hợi; phá quân hóa quyền cư xấu, là khoa lộc quyền giáp mệnh, định chủ phú quý, dư giai phỏng đến đây. (sai ai ra trình diện phố 7)”

Đến đây đoạn lời chú thích, thì được “Giáp lộc”, “Giáp quyền”, “Giáp khoa” bản ý vậy. Mà đến đây ba người, cũng thực nên dựa vào lời chú thích, xưng là “Khoa lộc quyền giáp”, hoặc “Giáp khoa lộc quyền” .

Giáp nhật nguyệt, giáp xương khúc

Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

Lời chú thích nói: “Như thái dương Thái âm trong người mệnh trước sau nhị cung giáp mệnh, không được phùng thiên không cướp dương linh, kỳ thực tất vậy. Như xương khúc giáp mệnh cũng như của. “

Đến đây cung thái dương Thái âm hoặc văn xương văn khúc giáp thân mệnh, đều vì hợp cách, nhưng dựa vào Trung Châu phái truyền lại, chỉ muốn giáp cung mệnh người là hợp cách.

Phàm tài cán vì thái dương Thái âm sở giáp, chỉ có lưỡng chủng tình hình —

Vừa là cung mệnh ở xấu vị, là “Thiên phủ ngồi một mình”, tiền nhất cung “Thiên cơ Thái âm” ở dần thân, hậu nhất cung “Thái dương ngồi một mình” ở tử ngọ.

Vừa là cung mệnh ở xấu vị, là “Vũ khúc tham lang”, tiền nhất cung “Thái dương cự môn” ở dần thân, hậu nhất cung “Thiên đồng Thái âm” ở tử ngọ.

Đến đây lại có nhị loại phân biệt, dĩ nhật nguyệt miếu vượng người là trang. Như thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, tức trội hơn thái dương ở tử, Thái âm ở dần. Nếu như Thái âm ở chỗ, thái dương ở dần. Tức trội hơn Thái âm ở ngọ, thái dương ở thân.

Nhưng mà vô luận loại nào tình hình, kỳ thực đều có mang vào điều kiện, người viết hơn thế sẽ có văn chuyên đề thảo luận, thu vào quyển thứ tư nội. Ví dụ như thái dương Thái âm nhâm nhất Hóa kị, tức thành đặc biệt, dư tường văn nội.

Về phần giáp văn xương văn khúc, thì chỉ có ở dần, thìn, thân, giờ Tuất sinh ra bốn loại tình hình, đến đây tế văn xương văn khúc ở thân, ngọ, giáp vị cung, hoặc ở dần, tử, giáp xấu cung, nhược cung mệnh ở vị xấu, tức thuộc đến đây cách. Duy đến đây cũng không có thể quơ đũa cả nắm, nhưng dĩ phụ mẫu, huynh đệ giai đái thanh tú, là thì bản thân cũng thụ ảnh hưởng nhĩ. Duy nhược vị xấu cung là trời tướng, thì Trung Châu phái xưng là “Xương khúc giáp ấn, tư là chính cách (sai ai ra trình diện đồ 8). “

Giáp thiên không ấu, giáp dương đà

Giáp thiên không giáp cướp chủ nghèo hèn; giáp dương giáp đà là tên khất cái.

Nhược dựa vào phú văn cứng rắn giải trừ, thì cung mệnh là địa không, Địa kiếp sở giáp, hoặc là kình dương, đà la sở giáp, thì chủ nghèo hèn. Nhưng mà nhược chấp của là nguyên tắc, liền thường thường rơi vào võ đoán, là cho nên lời chú thích liền có bổ sung —

“Như mạng Hóa kị, gặp địa không Địa kiếp, dương đà chờ sát lai giáp thân mệnh người, cập liêm phá vũ chờ tinh giá trị của, định chủ cô hàn hạ cách, như không được bần tức yểu. “

“Nếu như mệnh Hóa kị, kiêm đà dương hỏa linh lai giáp người, cũng hạ cách. Hoặc lộc ở sinh vượng, mặc dù giáp dương đà không vì hạ cách. “

“Hoặc giả dương đà thiên không cướp không được tịnh lâm, cập tam phương gặp quyền lộc người, bất luận giáp. Nhưng phùng sát vận có tai. “

Giá tức là thuyết, cung mệnh sai ai ra trình diện liêm trinh, phá quân, vũ khúc chờ diệu, mà liêm vũ hai sao Hóa kị, tái là thiên không cướp giáp, dương đà giáp người, cách cục tối hạ, định chủ chết non nghèo hèn.

Thảng cung mệnh ngôi sao phi liêm trinh, phá quân, vũ khúc, nhưng cũng Hóa kị, tái phùng giáp người, mặc dù không bằng người trước dưới, nhưng cũng hạ cách.

Còn có thể bổ sung thuyết, nhược cung mệnh ngôi sao tam phương tứ chính không được cát, nhược gặp giáp, thì cũng bất lợi, có thể tăng cung mệnh tinh diệu không được cát trình độ.

Nhưng nếu cung mệnh sai ai ra trình diện lộc tồn, thì tự nhiên tất là dương đà sở giáp, cho nên lộc vượng thì bất luận giáp.

Thảng cung mệnh tối cát. Như sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cát hóa chờ, thì tuy là thiên không cướp, dương đà sở giáp. Cũng không luận giáp (sai ai ra trình diện đồ 9).

Như vậy tức bổ sung phú văn không rõ ràng thuyết pháp.

“Liêm trinh thất sát” trái lại cách

Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phúc người.

Lời chú thích nói: “Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, là hỏa năng chế kim vì quyền. Như trinh cư vị sát, nhược năm thân mệnh gặp của, kỳ cách cũng. Hóa kị hạ cách. “

Liêm trinh, thất sát giai phi cát diệu, nhiên nhược điều kiện thích hợp, thì có thể thu vào chế hóa công. Cho nên thành trái lại cách.

Thất sát nhất diệu, có thể chế có thể hóa, năng lực chế hóa thủy năng lực chuyển thô bạo vì quyền lực. Chế của người liêm trinh, hóa của người tử vi, phú văn nói tức chế sát chi đạo.

Lời chú thích cái gọi là “Trinh cư vị sát”, tức thất sát ở vị (vị sát), mà liêm trinh và của cùng độ. người biên tập không giải thích được ý này, đổi thành “Như trinh cư vị, sát cư ngọ”, thay đổi dưới lập tức sai lầm lớn, độc giả đối với lần này cần phải gia lưu ý, không thể làm trằn trọc sao dẫn các loại phiên bản sở lầm.

Dựa vào Trung Châu phái truyền thụ, không chỉ có “Liêm trinh thất sát” cư không hẳn là trái lại cách, tức liêm trinh cư thân, thất sát cư ngọ, cũng thành trái lại cách. Cái liêm trinh hỏa là cung phúc đức chủ tinh, thất sát kim là cung mệnh chủ tinh. Cung phúc đức chủ tư tưởng, do tư tưởng chi phối hành động. Cho nên liêm trinh hỏa liền có thể chế thất sát kim, do là biểu dương thất sát quyền lực.

“Liêm trinh thất sát” ngoại trừ vu vị cung cùng độ ở ngoài, vu xấu cung cũng cùng độ, nhưng mà lại không hợp cách, tại sao lại ư? Bởi vì xấu là kim mộ, lợi thất sát mà không lợi liêm trinh. Mà vị thì là mộc mộ, có thể sinh liêm trinh của hỏa. Do là có thể thấy được. Cấu thành “Liêm trinh thất đoạn” trái lại cách người, chủ yếu lực lượng ở liêm trinh. Cho nên một ngày liêm trinh Hóa kị, liền toàn cục tan vỡ.

Thiên lương có hình sát khí

Thiên lương Thái âm, là tác phiêu oành của khách.

Lời chú thích nói: “Thái âm cư mão thìn tị ngọ đều vì hãm địa, nhược mão tị nhị cung, gặp thiên lương ngồi trên thân mệnh, định chủ hình cung hàn. Không phải tất chìm đãng tha hương đam yêu rượu ấp đồ nhĩ. “

Thái âm ở mão cung, tên là “Trái lại bối” ; ở tị cung, tên là “Thiên nghỉ”, giai thất huy của tượng, mà lại vu chư hãm trong cung tính chất nhất bất lương. Cho nên thiên lương gặp của, cũng thụ ảnh hưởng.

Nhược Thái âm ở mão, thiên lương cương tất ở vị cung. Ở hợi cung thái dương lạc hãm, bất năng giải trừ thiên lương túc sát khí. Cho nên không vì cát.

Nhược Thái âm ở tị, thì “Thái dương thiên lương” cùng độ vu dậu cung, thái dương tị mặt trời lặn tây sơn, cũng không có thể giải thiên lương của cô hình, là thì cũng không được cát.

Dĩ đến đây của cho nên, phú văn nói là “Là tác phiêu oành của khách” . Đến đây tức lục thân phân tán, ly tổ thành gia của tượng.

Kỳ thực Thái âm ở thìn cung thì, “Thiên đồng thiên lương” cùng độ vu thân cung, Thái âm ở ngọ cung thì, “Thiên cơ thiên lương” cùng độ vu tuất cung, tính chất cũng không phải hài lòng, cho nên cũng chủ lưu đãng ly hương.

Duy ở hiện đại, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đã phi rất giỏi đại sự, là cho nên “Phiêu oành” thực cũng không thương, duy nhược càng thêm sát kị san hao tổn trọng trọng, thì chỉ là “Đam yêu rượu ấp” của ứng với. Trong đó “Thái dương thiên lương” ở dậu, văn khúc Hóa kị và Hỏa Tinh hoặc linh tinh lai hội, thì phòng hít thuốc phiện (sai ai ra trình diện đồ 10); đến đây tinh hệ nhược ở cung phúc đức, thì phòng lầm tín tà giáo, đến đây vừa bỉ đam yêu tửu sắc là quá mức nhĩ. Thiên lương tuy là ấm tinh, nhất định phải thái dương nhập miếu lai hội, thủy giải trừ kỳ hình sát khí, đến đây tức là chỉnh lý cách cục đại cương.

Liêm trinh hèn mọn, Thái âm vui sướng

Liêm trinh chủ đinh tiện của cô hàn; Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc.

Phú văn tiền đã nói liêm trinh của tốt cách, nay là bổ sung kỳ kém cách; tiền đã nói Thái âm của phiêu oành, nay là nói kỳ vui sướng. Như thế bổ sung, tức thị học nhân dĩ suy đoán của lệ, đồng nhất tinh diệu, nhân tổ hợp bất đồng, kỳ tính chất mặc dù đại dị. Cho nên suy đoán đẩu số, tinh hệ khẩn yếu nhất, năng lực minh sáu mươi tinh hệ của biến hóa, thì suy tính thì liền dễ trung tâm dây mực vậy.

Lời chú thích viết: “Như thân mệnh tị hợi gặp liêm trinh, là là hãm địa, nhị phương trước sau lại không có ngôi sao may mắn củng giáp, uông là nghèo hèn. “

Vừa viết: “Như thân mệnh tự chưa đến tử, gặp Thái âm chủ phú quý. Hoặc cát đa, phú quý không nhỏ; hoặc cát ít, cũng mổ chính bút công danh. “

Liêm trinh một sao, duy rơi vào tị hợi lưỡng cung, đến đây tế là “Liêm trinh tham lang” cùng độ. Sở hội người là “Tử vi phá quân” cập “Vũ khúc thất sát”, tinh hệ tính chất không chỉ cường liệt, hơn nữa dồn cảm, cố nhân sinh biến hóa thường thường quá nhiều.

Nhiên nhược phán đoán đây là “Thấp hèn cô hàn” của mệnh, thì ngại quá kỳ từ, đến đây tổ tinh hệ cho dù xuất thân thấp hèn, nhưng bởi biến hóa lớn duyên cớ, thường thường cũng chủ vu bốn mươi đi sau gia. Thảng được cát hóa, tự nhiên lại càng không cô hàn.

Lời chú thích đàm cập “Cát giáp”, lầm. Cái “Liêm tham” bất luận giáp người. Cận bính năm liêm trinh ở tị cung Hóa kị, dương đà giáp, sau đó thủy coi là thua (sai ai ra trình diện đồ 11).

Về Thái âm, Trung Châu phái dĩ thân dậu tuất hợi tử xấu lục cung là miếu vượng, đến đây lại cùng lời chú thích “Tự chưa đến vu” bất đồng.

Nghèo hèn vinh hoa, thiên không cướp cát hóa

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương; xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ thân mệnh nơi.

Lời chú thích chú tiền cú nói: “Đến đây hai sao tài bạch phúc đức nhị cung giá trị của là cũng. Như thân mệnh giá trị của cũng thế. “

Chú hậu cú nói: “Đến đây hai sao thân mệnh giá trị của, nhập miếu cát đa, định chủ phú quý. Như tài bạch cung phúc đức giá trị của, cũng thế. “

Phú văn chỉ “Kiếp không”, tức Địa kiếp, địa không; chỉ “Quyền lộc”, tức hóa quyền, hóa lộc.

Đẩu số trọng địa thiên không, Địa kiếp, kỳ lực lượng không thua hỏa linh dương đà Tứ Sát, cho nên thường thường “Tứ Sát thiên không cướp” tịnh xưng. Vu cát diệu trung tâm, thì nặng “Tứ hóa”, tam cát nhất hung, tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ba người xưng là tam cát hóa, nhất hung tức là Hóa kị.

Tam cát hóa trung tâm, hóa khoa cận chủ danh vọng, cũng không chủ tài lộc quyền thế, cho nên đẩu số gia vừa đặc biệt chú trọng hóa quyền, hóa lộc nhị diệu.

Thuyết hóa quyền cập hóa lộc là tinh diệu, bất quá là phương tiện thuyết pháp, trên thực tế “Tứ hóa” cũng không phải là độc lập tinh, chỉ là tinh diệu biến thành khí. Như nói tham lang hóa lộc, tức là tham lang hóa thành lộc khí. Được ứng với kỳ khí cơ, nhân sinh liền được tài lộc.

Hai câu này phú văn bất quá không rõ ràng mà nói, chỉ thị mới học, khán đẩu số thì, cần phải cường điệu vu thiên không cướp cập cát hóa.

Phú văn nhắc tới bốn người cung hồng. Tức mệnh, thân, tài bạch, phúc đức. Do là cũng biết vu suy đoán thì, cung phúc đức ứng với coi trọng. Cái cung phúc đức chủ hưởng thụ, mặc dù dĩ tinh thần hưởng thụ là việc chính, nhưng cũng và cuộc sống gặp gỡ hữu quan, gặp gỡ hảo, thì tự nhiên tâm thanh rộng rãi, đến đây sở dĩ phú văn trừ thân mệnh tài ba người ở ngoài, thượng cường điệu phúc đức cũng.

“Vũ tham” nhân sinh biến hóa đại

Tiên bần hậu phú, cần phải hoàn mệnh giá trị vũ bần.

Nhóm nói: “Vũ khúc tham lang hai sao, cho nên kim mộc khắc chế của tính, cho nên nói tiên bần hậu phú. “

Lời chú thích nói: “Như mạng lập xấu vị, hai sao đồng cung, cái vũ khúc của kim khắc tham lang của mộc, thì mộc phùng chế hóa thành hữu dụng, cho nên tiên mặc dù bần sau đó phương phú cũng. “

vu giống như trên lời chú thích hậu gia đa nhất cú: “Hoặc giả được tam mới có xương khúc, tả hữu chờ tinh củng chiếu, chủ quý. Hạn phùng khoa quyền lộc, thì quý hiển tới vậy. “

“Vũ khúc tham lang” giá tổ tinh hệ, tam phương tứ chính tinh diệu tính chất dị thường cường liệt, cho nên suy đoán thì yếu thập phần cẩn thận. Đối với giá tổ tinh hệ các loại phản ứng, đã tường vu một lá thư (tức “Đào tạo sâu giáo trình” ). Độc của biết ngay kỳ biến hóa của kịch liệt, mà chuyển biến biên độ cũng đại.

Kỳ thực dẫn đến biến hóa lớn nguyên nhân, hoa vu vũ khúc mà không ở tham lang. Thuyết “Tiên bần hậu phú” là bởi vì tham lang bị quản chế, đến đây luận vị xác thực, cái suy đoán đẩu số, nên đeo sao hệ chỉnh thể lai thôi. Không thể nói tham lang bị quản chế, tức trở thành “Tiên bần hậu phú” chiếu lập nhân tố. Duy Trung Châu phái loại này suy đoán quan điểm, vu minh đại sơ lá đã hơi hối, cho nên không vì hậu đại vệ sĩ biết, bọn họ tài dụng ngũ hành lai vọng gia đến đây đến đây đưa lỗ tai.

“Vũ khúc tham lang” nhược và Hỏa Tinh cùng độ. Tức thành chánh tông “Hỏa tham cách” (sai ai ra trình diện đồ 12), chủ hoành phát: Lúc này nếu nói là ngũ hành, thì hỏa mất nước khí, lại có ở đâu chỗ tốt cũng? Bạn cố tri luận đẩu số chích cần phải luận tinh hệ, ngũ hành vân vân, bất quá làm đẹp mà thôi.

“Kiếp sát” trên đường chủ thất bại

Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát.

Nơi này nói “Kiếp sát”, cũng không phải năm chi hệ chư tinh trung tâm “Kiếp sát” . Đến đây thực chỉ thiên không cướp, Tứ Sát mà nói.

Cho nên lời chú thích nói: “Như thân cung mệnh, hoặc có một … hai … Chính diệu, xuất môn cũng gặp cát hạn, tới trung niên hạn đi tuyệt địa, kiêm gặp tai kiếp thiên không sát hao tổn chờ hung, thì thân mệnh tinh vô lực, cho nên hậu bần cũng. “

Nơi này có một danh tướng: “Xuất môn” .

Chuyện gì khiếu “Xuất môn” ư? Cổ đại đẩu số gia tướng cung mệnh khán thành “Gia nội”, đi hoàn cung mệnh đại hạn, đón liền ly cung mệnh mà đi, thuận hành giả lần lượt đi phụ mẫu, phúc đức chư cung. Đi ngược chiều người lần lượt Hành huynh đệ, phu thê chờ cung, là tức cái gọi là “Xuất môn” . Đến đây tức ra cung mệnh gia nội của môn ý tứ.

Người thời nay suy đoán đẩu số, có nhất tranh luận. Tức đại hạn ứng với do cung mệnh khởi, hoặc do kỳ trước sau nhất cung khởi. Nhược dựa vào , thì thuộc người trước, nhược dựa vào , thì thuộc người sau. Nhược quan ư “Xuất môn” cái này danh tướng, liền biết trước đây nói là chính, cái nhân sinh ít nhất phải hơn mười tuổi tài ra khỏi nhà cũng, nhược dựa vào hậu thuyết, thì há chẳng phải sinh ra, nhiều nhất chỉ tới sáu tuổi (hỏa lục cục) sử xuất môn cũng.

Phú văn bản cú, đơn giản kế thuyết “Vũ tham” của đột phát hậu, tái cử đột nhiên rách nát của lệ, đến đây tức dĩ giữa đường đại hạn hốt phùng thiên không cướp Tứ Sát chờ là chinh nghiệm. Trong này vừa dĩ địa không, Địa kiếp là then chốt.

Cổ đại đẩu số gia, tương địa không xưng là “Nửa ngày gảy cánh” . Tương Địa kiếp xưng là “Lãng lý đi thuyền”, do là có thể thấy được kỳ ngăn trở và ba động. Cái này tính chất, vu suy tính đẩu số thì thực ứng với chú ý. Duy nhưng cần phải tường tinh ngây ngô mà phán đoán, bất khả giống nhau.

Xương khúc phụ bật, có cùng có

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực; tả phụ hữu bật, trời sinh tính khắc khoan khắc hậu.

Lời chú thích nói: “Giả như thìn tuất xấu vị, tị hợi, mão dậu an mệnh, gặp xương khúc hai sao là cũng. Có xương khúc tọa vị cung, sai ai ra trình diện dương đà chờ sát người hại, cho nên nhận định toàn bộ muốn sống thay đổi. “

Vừa nói: “Như tả hữu hai sao tọa mệnh, không câu nệ tinh nhiều sao ít, cũng chủ dày rộng người. “

Xương khúc vu thìn tuất nhị cung là tương đối; vu xấu vị nhị cung là ngồi chung; vu tị hợi, mão dậu tứ cung là gặp gỡ. Cho nên hai sao quan hệ, dĩ xấu vị nhị cung là cực mạnh, thìn thủ nhị cung thứ hai, dư tứ cung canh.

Xương khúc cùng hội cung mệnh, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh, nam mệnh chủ thông mệnh tuấn tú, nữ mệnh thì chủ tình cảm hay thay đổi. Phú văn bản cú, hệ thuyết nam mệnh. Nhân trung tâm, có khác thuyết cập nữ mệnh sai ai ra trình diện xương khúc chinh nghiệm.

Xương khúc phải thấy ở cung phúc đức thủy chủ thông minh đa học; trong người cung, thuộc loại hậu thiên tu dưỡng; ở cung mệnh, cận chủ một thân tuấn tú nho nhã, cho nên cũng có thể coi là đa học đa năng lực cũng.

Phụ bật hai sao, và xương khúc tương đồng, tức ở thìn thủ nhị cung là tương đối, ở xấu vị nhị cung là cùng triền, ở tị hợi, mão dậu tứ cung là gặp gỡ, kỳ mạnh yếu trình độ cũng như của.

Phụ bật hai sao, nhập cung mệnh, hoặc nhập cung phúc đức, giai chủ dày rộng. Cho dù Tứ Sát thiên không cướp hình kị chư tinh, dày rộng của tính không thay đổi. Mà xương khúc thì ngại kể trên chư hung, tối kỵ sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị cùng hội. Tất chủ tai ách. Này ắt là là và phụ bật chỗ bất đồng.

Phủ tướng lai triêu lợi sĩ hoạn

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần; là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Lời ấy “Thiên phủ thiên tướng”, cũng không chỉ thiên phủ tọa cung mệnh, hoặc thiên tướng tọa cung mệnh, thực chỉ “Phủ tướng triêu viên” cách cục.

Cho nên lời chú thích nói: “Như xấu an mệnh, tị dậu phủ tướng lai triêu; vị an mệnh, hợi mão phủ tướng lai triêu là cũng. Giáp sinh ra vô sát dựa vào đến đây phán đoán, gia sát điều không phải. “

Xấu vị nhị cung vô chính diệu, đối cung là “Vũ khúc tham lang”, tức hợp tị dậu hoặc hợi mão nhị cung phủ tướng lai triêu của cách.

Nhược tử vi ở tử, “Liêm trinh Thiên phủ” ở thìn, “Vũ khúc thiên tướng” ở thân; hoặc tử vi ở ngọ, “Liêm trinh Thiên phủ” ở tuất, “Vũ khúc thiên tướng” ở dần, giá cũng có thể xưng là phủ tướng lai triêu, nhưng nhân sở triêu người là tử vi; là cho nên đặc biệt xưng là “Phủ tướng triêu viên” . Viên, là chỉ tử vi viên mà nói.

Thiên phủ là kho tinh, chưởng tài phú; thiên tướng là ấn tinh, chủ quyền lực, cho nên phủ tướng lai triêu, là được quý cách.

Nhược “Phủ tướng triêu viên” cách cục, thì tử vi đế tinh ưa kho ấn tượng trợ giúp, là cho nên cũng thành quý cách.

Nhưng mà lai triêu Thiên phủ phải có lộc. Thiên tướng phải vô hình kị giáp, sau đó cách cục thủy là hoàn chỉnh.

Lời chú thích nói: “Giáp sinh ra vô sát dựa vào đến đây phán đoán”, lầm. Bởi vì phàm giáp sinh ra, mạt cung tất sai ai ra trình diện dương đà tam chụp ảnh chung hội; xấu cung tất sai ai ra trình diện đà la cùng độ, há có thể “Vô sát” cũng. Không bằng thuyết: Bính năm sinh ra hợp cách, nhân bính lộc ở tị, Thiên phủ tất sai ai ra trình diện lộc, mà thiên tướng vừa không vì hình kị giáp cũng (sai ai ra trình diện đồ 13).

Khoa tinh “Hung hương “

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa tinh rơi vào hung hương.

Lời chú thích nói: “Như khoa rơi vào thiên không cướp, dương đà trong là cũng. Hoặc giả thái dương ở thủ, Thái âm ở mão, mặc dù hóa khoa, quyền, lộc cũng không là mỹ. “

Lời ấy khoa tinh sợ bị địa không, Địa kiếp sở giáp. Cập sợ bị kình dương, đà la sở giáp. Giáp thì mặc dù hóa thành khoa tinh, cũng mất đi kỳ được gọi là ngắm tính chất, là cho nên tư chất tuy tốt, cũng không danh vọng, là tức là “Nảy mầm mà chẳng ra hoa” .

Nhưng mà đến đây luận đã có mâu thuẫn. Cái phàm dương đà sở giáp người, tất có lộc tồn ở chung, khoa lộc ở chung cung mệnh, cũng chủ bay vút lên phát việt, chí ít ở nghề chính nghề nghiệp trung tâm mỏng có tiếng ngắm, là thì há có thể dĩ “Dương đà giáp” tức coi là hung hương cũng?

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, phàm khoa tinh và lộc tồn cùng triền, mà rơi rơi vào địa không Địa kiếp sở lâm nơi, nhân đồng thời tất là dương đà sở giáp, là thì có thể xưng là “Hung hương” vậy (sai ai ra trình diện đồ 14).

Vương đình chi tằng tự soạn , trung tâm có cú nói: “Hóa khoa ưa thân xấu, kiếp không đại bất tường.” thu vào tức vị hóa khoa tinh diệu, kị và Địa kiếp địa không cùng độ.

Lời chú thích hậu đoạn, luận thái dương Thái âm. Thái dương ở tuất hợi tử tam cung lạc hãm, Thái âm ở mão tị ngọ tam cung lạc hãm, cho nên trừ phi cấu thành “Trái lại cách”, bằng không tiên thiên đã có khuyết điểm. Cho nên mặc dù được tam cát hóa, cũng mất đi cát hóa hiệu ứng, cho nên không vì mỹ. — đến đây đoạn lý luận mặc dù chính, nhưng và phú văn không quan hệ.

Tường phú văn ý. Dĩ thái dương Thái âm giai chủ danh vọng, cho nên nhân khoa tinh rơi hung hương, mà tiện thể nhắc tới âm dương lạc hãm hương mà thôi.

Lộc chủ “Yếu địa “

Phát không được chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa.

Đẩu số vu minh đại sau đó, tiệm thất chính truyện, cửa bên nhánh sông tuy nhập giang hồ, nhân đoạt được người cận vi vụn vặt, đại cương đã mất, là cho nên suy đoán vãng chú không chính xác, giang hồ đẩu số gia cứng rắn lánh sáng lập “Thái cực sổ”, “Một giáp tân sổ” chờ dĩ Mông nhân, sau đó là được là “Thiết bản thần số”, vu thôi năm vận của thốn, thực cũng dụng đẩu số lai suy đoán, cho nên nay bản đều bị phụ có “Tử vi đẩu số” khởi lệ cũng.

Như bản cú lời chú thích, vị là không được Trung Châu phái vẩy và móng thì không thể nào, nhược vị đã được kỳ truyện, rồi lại không phải. Đến đây tức đẩu số chảy vào giang hồ tình huống thực tế phản ánh.

Lời chú thích nói: “Như hóa lộc rơi vào kiếp không là cũng, hoặc giả tử ngọ thân dậu cung, mặc dù hóa quyền lộc vô dụng, cũng chủ cô bần. “

Lời ấy “Hóa lộc rơi vào kiếp không”, là cũng. Hóa lộc nhược triền vu kiếp không nơi, liền suy giảm. Kỳ thực lộc tồn cũng.

Nhưng nếu tử ngọ thân dậu cung, quyền lộc vô dụng, này ắt là có sai lầm.

Cái hóa quyền hóa lộc cũng không có hãm cung, vương đình chi nói: “Hóa lộc cư tứ trọng, ưa cư dần thân đường”, là biết hóa lộc vừa ưa thân cung, và lời chú thích tương phản. Mà tử ngọ mão dậu tứ cung, đơn giản là hóa Lộc Bình rảnh rang nơi, dần không đủ để kẻ khác cô bần. Đến đây tất là giang hồ lầm tương bình rảnh rang truyện là hãm địa, do là mới có nói vậy.

Lời chú thích vừa liên quan đến hóa quyền, thực và phú văn không quan hệ, duy hóa quyền thực chích kị Tứ Sát, và tử ngọ mão dậu thân cung cũng không có quan hệ, do là có thể thấy được lời chú thích đúng là phó hội.

Thất sát triêu đấu cách cục

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Lời chú thích viết: “Như dần thân tử ngọ tứ cung an thân mệnh, thất sát giá trị của là cũng. Cũng yếu tả hữu khôi việt xương khúc tọa chiếu củng hợp, dựa vào đến đây phán đoán. Hoặc có cát hạn, vưu mỹ. Như gia sát điều không phải. “

Lời chú thích vị thất đoạn tọa dần thân tử ngọ tứ cung, đều vì triêu đấu, đến đây lại chỉ như giang hồ ngộ truyền.

Dựa vào Trung Châu phái thuyết pháp, thất sát cư dần thân nhị cung thì, đối cung là “Tử vi Thiên phủ”, nhân tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cố xưng là triêu đấu, “Triêu” người đơn giản tương đối của vị, không câu nệ trên dưới.

Nhiên tục truyện lại dĩ thất sát tọa dần, là “Thất sát ngưỡng đấu”, dĩ kỳ tại hạ phương, thượng ngưỡng “Tử Phủ” . Đến đây cũng có thể thông.

Duy thất sát ở tử ngọ nhị cung, đối cung là “Vũ khúc Thiên phủ”, thì bất năng xưng là “Triêu đấu” . Cái đẩu số dĩ bắc đẩu tử vi là việc chính, cái gọi là “Triêu đấu” . Là triêu bắc đẩu, cho nên tử ngọ nhị cung thất sát không vào đến đây cách. Nếu có thể nhập cách, thì thất sát ở thìn tuất nhị cung triêu “Liêm trinh Thiên phủ”, có hay không cũng có thể nói là “Triêu đấu” cũng?

Kỳ thực dựa vào đẩu số an tinh nguyên tắc, thất sát tất cùng trời phủ tương đối, cho nên nhược hướng lên trời phủ cũng “Triêu đấu”, thì thất sát ở mười hai cung viên trung tâm đều bị “Triêu đấu” . Đến đây không được đáp để ý.

Mà thất sát năng lực triêu bắc đẩu, thì duy ở dần thân nhị cung, cho nên nếu có thể thành cách, phi ở dần thân nhị cung bất khả. Mà thất sát cũng tất sai ai ra trình diện tử vi, sau đó thủy năng lực hóa thành quyền lực, kỳ lực bằng hóa quyền, xưng là “Tước lộc quang vinh xương” người, tức dĩ đến đây của cho nên. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, đương nhiên địa vị càng thêm. Bằng không cũng chủ nắm quyền.

“Tử Phủ đồng cung” cũng có khuyết điểm

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Lời chú thích nói: “Như dần thân nhị cung an mệnh. Giá trị Tử Phủ ở chung, cung mệnh tam phương tả hữu khôi việt củng chiếu, tất chủ phú quý. “

gia nhất cú: “Giáp sinh ra hóa cát cực mỹ” gia câu này ý tứ, là giáp năm liêm trinh hóa lộc lai hội, mà lại dần cung lại thấy lộc tồn, này đây là tốt.

Về phần thuyết “Tam phương tả hữu khôi việt củng chiếu” . Cũng không phải là “Đủ loại quan lại thược củng” ý, là giai có trợ giúp cấu thành cách cục.

Nhưng mà cái này cách cục lại cũng không thường không có khuyết điểm, tử vi thụ Thiên phủ ảnh hưởng. Khả năng trở nên quá mức cẩn thận một chút. Nhược Thiên phủ không được lộc, là vì thiên không kho, một tài khố trống rỗng hoàng đế, vừa quá phận cẩn thận, liền khiếm khuyết khai sáng lực, thế nhưng lại muốn duy trì tràng diện, bởi vậy sẽ gặp trái lại trở nên thoái thoái thất cư, cao không được thấp không phải. Là thì liền rất khó nói là “Chung thân phúc hậu” liễu.

Có người nói rằng: “Tử Phủ” được “Bách quan triều củng”, mặc dù không gặp lộc, cũng – nên có tương đương địa vị.

Về điểm này, có thể như vậy lý giải —

Chúng ta thấy xã hội thượng có một chút nhân, tràng diện thượng nghiêm nhiên nhất phương đứng đầu. Xuất nhập cũng tiền hô hậu ủng, thế nhưng, một thân lại khả năng chỉ là một rỗng ruột lão quán, kháo đông na tây bổ lai chi giữ thể diện. Nếu thật cho hắn đụng với một cái cơ hội, hắn lại không dám tự mình đến tố. Chỉ làm người trung gian giới thiệu cho người khác, sau đó ở cơ cấu trung tâm treo một chức suông, điểm tựa lương khống. Phân điểm tiền lãi.

Giá tức là “Tử Phủ đồng cung”, mặc dù được “Triêu củng” . Thế nhưng lại phủ kho trống rỗng khuyết điểm.

Ngọ cung tử vi chủ hiển hách

Tử vi cư ngọ vô sát thấu, vị chí công khanh.

Tử vi ở ngọ cung an mệnh, có một cách cục, tên là “Cực hưởng ly minh cách” . Cổ nhân dĩ tử vi là đế tinh, hướng nam mà ngồi, thì giống như đế chủ lâm triêu, là cho nên lợi dụng ngọ cung tử vi nhất quý trọng, thù đa tôn sùng ca ngợi. Lời phê ghi trên mép sách nói: “Ngọ thái độ làm người quân của tượng”, kỳ ý tức nhâm hơn thế.

Lời chú thích nói: “Như giáp đinh kỷ sinh ra. An mệnh ngọ cung, giá trị to lớn cách, chủ đại quý. Còn lại cũng chủ thường quý. Gia sát điều không phải. “

Giáp lộc ở dần, hội ngọ cung tử vi; đinh kỷ lộc ở ngọ, và tử vi đồng cung. Cho nên lời chú thích ý, đơn giản dĩ tử vi được lộc là tốt. Cái tử vi có thể hóa quyền, cũng có thể hóa khoa, duy không thay đổi lộc. Nhược được lộc thì không chỉ tử vi được lộc, mà lại tưởng tuất cung Thiên phủ cũng đồng thời được lộc, là cho nên là tốt nhĩ.

Phàm tử vi ở ngọ, nhất định phải “Phủ tướng triêu viên” của cách. Tức vô tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ phụ tá chư diệu củng chiếu, cũng không là “Không cầm quyền cô quân” . Duy nhược Thiên phủ sai ai ra trình diện lộc, thiên tướng sai ai ra trình diện quyền. Thì canh thanh thế hiển hách.

Tổng hợp lại các hạng nguyên tắc, dĩ giáp sinh ra là tốt nhất. Cái dần cung sai ai ra trình diện lộc tồn, thủ cung liêm trinh vừa hóa lộc, cùng hội tuất cung Thiên phủ, phủ kho đẫy đà; mà thân cung phá quân thì hóa thành quyền tinh, đối chiếu dần cung “Vũ khúc thiên tướng”, Vì vậy thiên tướng cũng được quyền thế. Dĩ như vậy tính chất phủ tướng lai triêu đế viên, hiển hách cũng biết (sai ai ra trình diện đồ 152 lệ nhất).

Đến đây cục không thích hợp có sát tinh và tử vi ngồi chung. Nhược bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, mà kình dương và tử vi đồng cung, là vì đặc biệt (huynh đồ 15 lệ nhị). Nhược hỏa linh triền tử vi, đặc biệt càng sâu; sai ai ra trình diện thiên không cướp thì nên triết học.

Thiên phủ triêu viên so sánh bị động

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử.

Lời chú thích nói: “Như giáp kỷ sinh ra, an mệnh tuất cung, giá trị của dựa vào đến đây phán đoán, gia sát điều không phải. Như vô khôi việt, tả hữu, lộc khoa, cũng bình. “

Cái này cách cục, thật sự là “Tử vi cư ngọ” phó cách. Cái tử vi ở ngọ là quân tượng, Thiên phủ ở tuất tức là thần tượng, do nói là là “Thắt lưng kim y tử. “

“Tử vi cư ngọ”, giáp đinh đã năm sinh ra hợp cách, bản cách cũng chỉ có giáp kỷ năm sinh ra hợp cách, nguyên nhân ở chỗ bản cách rất nặng hóa lộc và hóa khoa.

Giáp sinh ra, liêm trinh ưa hóa lộc, cùng trời phủ đồng cung, mà vũ khúc ở dần cung hóa khoa triền lộc tồn, cùng trời phủ hội chiếu; đã sinh ra, thì vũ khúc ở dần cung hóa lộc, tuy không hóa khoa, nhưng hội chiếu ngọ cung của lộc tồn, cũng có thể hợp cách (sai ai ra trình diện đồ 16). Duy năm đinh sinh ra, không một cát hóa ngôi sao và diệt phủ cùng hội, là cho nên liền không vào cách.

bất minh ý này, ở lời chú thích trung tâm, tương “Lộc khoa” đổi thành “Lộc quyền”, không biết tuất cung Thiên phủ, vĩnh không có khả năng đồng thời cân hóa lộc hóa quyền gặp gỡ, là cho nên nhưng dựa vào cho thỏa đáng. Một chữ của sửa, nhìn như rất nhỏ, lại có thể chứng minh lời chú thích thực dựa vào là bản gốc, mà người biên tập tuy có sửa đúng địa phương, nhưng bất minh nguyên ý, vọng sửa của lệ cũng không ít.

Về phần khôi việt, tả hữu củng chiếu, đơn giản cũng “Triêu củng” ý mà thôi.

Đến đây cách vừa tên là “Thiên phủ hồ viên”, tức triêu ngọ cung đế viên ý, cho nên kỳ quý hiển tương đối bị động. Có bị người dẫn của tượng.

Lộc quyền khoa hội nhất lương

Loại quyền lộc củng, danh dự rõ ràng.

Lời chú thích nói: “Đây là tam hóa. Như thân mệnh tọa thủ nhất hóa; tài bạch cung Quan lộc nhị hóa lai hợp, là vì tam hợp thủ chiếu. Vị của khoa quyền lộc củng là cũng. Gia ngôi sao may mắn vị tới tam công. “

Đoạn này lời chú thích nói xong thập phần hỗn loạn, hắn tương tam hóa và tam hợp lẫn lộn đứng lên tự thuật, nói xong không hề trật tự.

Tam hóa, là chỉ tứ hóa trung tâm tam cát hóa. Tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Phân biệt chủ tài lộc, quyền thế và danh dự.

Phàm tam hóa hội hợp, danh “Lộc long khoa hội”, là một tổ thập phần tốt đẹp chính là tinh hệ kết cấu. Tức phi tam hóa hội hợp, cận được nhị hóa số tử vi hội, cũng năng lực thu vào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả.

Về phần tam hợp, chính tam kết hợp cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc các được nhất hóa tinh, như thế tam hợp, lực lượng lớn nhất.

Thứ hai người, là cung mệnh, cung thiên di, tài bạch hoặc cung Quan lộc, như thế tam hóa tinh hội hợp, cũng tam hợp lộc quyền khoa.

Canh người thì là cung mệnh vô hóa tinh, cận cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc ba chỗ có hóa tinh lai hội cung mệnh. “Lộc quyền khoa hội” trong, coi đây là yếu nhất.

Nhược lộc quyền khoa ba người cô lập, không thể biết hợp, hắn khiến cho chỉ có thể đãi đại hạn tam hóa tinh vọt lên, sau đó thủy năng lực phát huy tác dụng. Nếu nguyên cục tam hóa và đại hạn tam hóa, cả đời bất năng xung chiếu. Kỳ số mạng của người liền giảm bớt nhiều.

Là cho nên phú văn sở nói, là chỉ nguyên cục tam hóa đã năng lực tự hành xung chiếu đích tình huống. Nếu sai ai ra trình diện sát, thì cũng suy giảm, mà lại cần phải thị nguyên cục ở đâu tinh tam hóa, thủy năng lực suy đoán kỳ thực tế số phận.

Vũ khúc miếu vượng chủ uy danh

Vũ khúc miếu vượng, uy danh hách dịch.

Lời chú thích nói: “Như thìn thủ nhị cung an mệnh. Hơi bị thượng cách; xấu vị nhị cung thứ hai. Nên sai ai ra trình diện quyền lộc, tả hữu, xương khúc am cát, dựa vào đến đây phán đoán. “

Vũ khúc ở thìn tuất xấu vị tứ cơ cung nhập miếu, cho nên nói, đương vũ khúc triền vu tứ mộ là lúc, tên là “Đeo sao được địa” .

Thìn tuất nhị cung, vũ khúc chúc tọa, đối cung là tham lang; xấu vị nhị cung thì là “Vũ khúc tham lang” cùng độ. Cố nhập miếu mặc dù cùng, bởi tinh hệ bất đồng, hai người liền không có cùng địa phương.

“Vũ khúc tham lang” cùng độ người, có đặc thù tên gọi, tên là “Tham vũ đồng hành cách” . Đến đây cách sảo gặp sát diệu tức giảm bớt nhiều, duy ưa hỏa linh cùng triền. Thì là “Hỏa tham” hoặc “Linh tham” của chính cách. Duy cũng chủ tiên lịch gian khổ sau đó đột phát, mà lại thường thường phát không kiên nhẫn cửu. Cho nên cổ nhân nói: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.” còn nói: “Tham vết vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú.” thìn tuất nhị cung vũ khúc. Bởi ngồi một mình, cho nên liền không có xấu vị cung “Vũ tham” những khuyết điểm này.

Nhiên vô luận ở thìn tuất cung hoặc xấu vị cung, vũ khúc phải sai ai ra trình diện lộc quyền lai hội, thủy thành đại cách, như vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền mà không hội văn khúc Hóa kị, đến đây tức là thượng. Thảng hội phá quân hóa lộc, thì tất ly tổ tự hưng, mà lại cần phải tiên trải qua gian khổ. Nhược hội liêm trinh hóa lộc, thì vũ khúc tất đồng thời hóa khoa, phá quân cũng đồng thời hóa quyền, đến đây cũng thượng cách, chỉ là mưu là tất cố sức. Yếu nhất nếu vì hội tham lang hóa lộc, là thì khả năng cận chủ mặt ngoài phong cảnh (sai ai ra trình diện đồ 17 lệ nhất tới lệ tứ).

Phú văn cái gọi là uy danh, là tựu vũ khúc hóa khoa mà nói.

17 vũ khúc nhập tứ mộ là tinh được địa, nên sai ai ra trình diện quyền lộc tả hữu xương khúc chư cát

Khoa minh lộc ám, tiên danh hậu lợi

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

Lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra an mệnh hợi cung, giá trị khoa tinh thủ mệnh, thiên lộc cư dần, thì dần và hợi hợp. Cho nên viết khoa minh lộc ám. “

Đẩu số dĩ thân tử thìn, hợi mão vị, tị dậu xấu chờ tam kết hợp minh, dĩ tử và xấu hợp, dần và hợi hợp, mão và tuất hợp, thìn và dậu hợp, tị và thân hợp, ngọ và vị hợp chờ nhị “Lục hợp” là ám.

Xưng tam kết hợp minh, nhân tam hợp tức là “Tam phương tứ chính”, phàm suy tính phải thị của. Là cho nên là minh, nhược lục hợp, thì vốn không ở suy tính chuẩn tắc trong vòng, chỉ ở đặc biệt dưới tình hình dụng của suy tính, là cho nên tức xưng là ám.

Vu đẩu số trung tâm, duy lộc tồn một sao có thể là ám lộc, cho nên hóa lộc hóa quyền hóa khoa tức vô ám diệu. Là cho nên có thể có “Minh lộc ám lộc” (sai ai ra trình diện đồ 18 cập 22), có thể có “Khoa minh lộc ám” . Lại tất vô “Lộc minh khoa ám” các loại.

Như lời chú thích sở cử của lệ, mệnh cư hợi, lộc ở dần, đến đây dần cung lộc tồn bình thường không được xưng ám lộc, duy và cung mệnh khoa tinh cùng phán đoán thì. Thủy xưng ám lộc.

Phú văn vị khoa minh lộc ám chủ quý. Nhiên dựa vào Trung Châu phái của phán đoán, nhất người cố nhưng cần phải thị cung mệnh tinh hệ làm sao mà định; hai người, ám lộc cũng cần phải vô sát kị hình hao tổn phá tan thủy vì xác thực (địa đồ 19 tới 24). Nhược phá tan, thì tùy năng lực thị cung mệnh tinh hệ là phán đoán, ám lộc không quan hệ cũng.

Phàm khoa minh lộc ám của cục, chủ nhân tiên danh hậu lợi, lợi tùy danh lai. Ở cổ đại, đến đây thường thường tiên do khoa bảng, sau đó làm quan làm giàu. Ở hiện đại, độc danh giáo xuất thân chính vụ quan cũng có thể nhập đến đây cách cục trong vòng.

“Nhật nguyệt cùng lâm” phi chính cách

Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Lời chú thích nói: “Như mạng an xấu cung, nhật nguyệt ở vị; mệnh an vị cung, nhật nguyệt ở xấu, vị của cùng lâm là cũng. Bí nói: Nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung, bính niên nhân gặp phúc thịnh vượng. “

Về thái dương Thái âm, đẩu số có thật nhiều cách cục và đặc thù suy đoán đều và của hữu quan. Như an mệnh ở xấu, xấu cung Thái âm thái dương, vị của “Nhật nguyệt tịnh minh” . Tam phương tứ chính được Thái âm thái dương, vị của “Nhật nguyệt sẽ rõ”, Thái âm thái dương ở riêng thìn tuất nhị cung, vị của “Thềm son quế mộ”, giai kỳ lệ cũng. Loại này cách cục, thực sự vô lý, nhược miễn cưỡng được thông qua, cũng cần phải gia rất nhiều mang vào điều kiện.

Hôm nay cái này “Nhật nguyệt cùng lâm” cách cục cũng thế, mặc dù lời chú thích lánh tường bí quyết, phảng phất thập phần trân trọng, trên thực tế cũng gò ép cách cục mà thôi.

Nhược tựu mệnh cục tinh hệ bản thân mà nói, phàm xấu vị Thái âm thái dương, thì đối cung tất vô chính diệu, cho nên đối cung chỉ có thể tá tinh. Cổ nhân có bí quyết nói: “Mệnh vô chính diệu, nhị họ diên sinh” . Trong trường hợp đó dùng cái gì độc đến đây cách rồi lại “Quan cư Hầu bá” cũng? Do là đủ biết lẻ loi toái thối khứ cứng rắn nhớ khẩu quyết và phú văn các loại, dựa vào làm phán đoán, thực sự vô ích, không bằng nghiên cứu tinh hệ cực kỳ phản ứng, nếu có thể hiểu thấu, thì bí quyết cũng ở trong đó vậy.

Dĩ xấu vị cung nhật nguyệt mà nói, vị cung so sánh thắng, dĩ lúc này thái dương còn có dư huy cũng; nhược xấu cung người, thì thái dương không ánh sáng, ánh trăng mặc dù tốt cũng chủ thụ liên luỵ. Đến đây tổ tinh hệ tính chất phức tạp, phản ứng cũng mẫn cảm, kỳ tường có thể tố tác phẩm kém cỏi của tôi (tức “Đào tạo sâu giáo trình” ).

“Cự cơ” sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt

Cự cơ đồng cung, công khanh vị.

Lời chú thích nói: “Như tân ất sinh ra an mệnh mão cung, hai sao thủ mệnh canh gặp xương khúc tả hữu, thượng cách. Như bính sinh ra thứ hai, đinh sinh ra cũng bình thường. Còn lại cung phân, không ở chỗ này luận. “

Đến đây cách đơn giản dĩ “Cự tung” được lộc là quý. Cái tân nhân thì cự môn hóa lộc, ất nhân thì thiên cơ hóa lộc, mà lại năng lực cùng hội lộc tồn, cách thành điệt lộc.

Nhược bính sinh ra, thì thiên đồng hóa lộc lai hội; đinh sinh ra, Thái âm hóa lộc, tá nhập đối cung lai hội, là đều hợp cách. Duy trong đó đinh thế nhân cự môn tất đồng thời Hóa kị, bởi vậy liền có khuyết điểm (sai ai ra trình diện đồ 25 lệ nhất tới lệ tứ).

“Cự cơ” tinh hệ vốn có liền có khuyết điểm. Cổ bí quyết nói: “Thiên cơ và cự môn đồng cung mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng” ;”Cơ cự dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.” về phần nữ mệnh, canh thuyết “Thiên cơ cự môn là phá đãng”, kỳ thực nam mệnh cũng có loại này tính chất, “Thối tổ tự hưng” cũng liền ý nghĩa phá đãng.

Là cho nên “Cự cơ” tinh hệ, không thích nhất Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng triền, như triền liền tăng cường “Phá đãng” đặc tính, nếu có thể thành gia, vãn tuổi cũng đa tai bệnh.

Về phần có hay không năng lực vị chí công khanh, thì thực cần phải thị xương khúc, phụ bật chờ cát diệu, như nhau lời chú thích sở lục. Cổ nhân không rõ ràng danh mão cung của “Cơ cự” là “Cơ cự cùng lâm cách” . Thực cần phải tế gia phân biệt.

Nhưng mà mão cung “Cơ cự” có một chút lại có thể khẳng định, tức là am hiểu quyền biến, vừa phú khẩu tài, đến đây có thể coi là ưu điểm. Duy nếu có sát cùng triền, thì thường thường biến thành phù khoa. Vì vậy cách cục thực sự biến hóa quá nhiều, bất khả câu nhất.

“Hỏa tham” “Linh tham” chính cách

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên.

Lời chú thích nói: “Như thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, giá trị của là vì nhập miếu, ứng với dựa vào đến đây phán đoán. Như gia cát, duy tử thìn nhị cung tọa thủ Vưu Giai. Mậu kỷ sinh ra hợp cách. “

Đến đây dĩ thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, cập tử cung thái độ làm người miếu. Trung Châu phái thì chỉ muốn tứ mộ cung là nhập miếu. Tử ngọ là vượng địa. Cho nên luận “Linh tham cách cục” . Thực cận tứ mộ cung thủy nhiên. Đến đây tức cổ bí quyết sở nói: “Tham lang linh hỏa tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý” .

Phú văn nhưng nói “Tham linh tịnh thủ”, thực chất “Tham sống mái với nhau thủ” cũng thế. Phú văn giới hạn trong thể tài, cho nên cận nói linh tinh nhĩ.

Tham lang vu thìn tuất xấu vị tứ cung, đúng là vu vũ khúc tham lang dẫy. Vu xấu vị cung, “Vũ khúc tham lang” cùng độ; vu thìn tuất cung, thì vũ khúc và tham lang tương đối. Nhược tham lang cùng triền hỏa linh, thì là “Hỏa tham” hoặc “Linh tham” chính cách. Nhược hỏa linh nhưng triền vũ khúc, thì là đặc biệt.

Nhưng mà “Vũ tham” cùng độ, so với vũ tham tương đối có thật nhiều khuyết điểm. Như cổ bí quyết nói: “Vũ khúc tham lang đồng cung, tiên bần hậu phú.” vừa nói: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.” có người nói rằng: “Tham lang vũ khúc đồng cung, lấn công tai nạn và rắc rối.” như thế đều là. Là cho nên đồng dạng là nhập miếu, giống nhau dưới tình hình xấu vị không bằng thìn tuất. Duy “Hỏa tham” cập “Linh tham” cách, thì hết lần này tới lần khác là xấu vị trội hơn thìn thủ.

Năng lực thành chính cách, cần phải trừ nổi giận hoặc nhất linh ngoại, dư sát tức không gặp, kiêm thả không gặp Hóa kị, là thì chủ tất đột phát. Nhược canh sai ai ra trình diện xương khúc phụ bật, thì vừa không được giới hạn trong phát tài, có thể công thành danh lập (sai ai ra trình diện đồ 12).

Thiên khôi thiên việt thụ dẫn

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương.

Lời chú thích nói: “Như thân mệnh tọa khôi, đối cung thiên việt; thân mệnh tọa việt, đối cung thiên khôi, là vị tọa hiền hướng quý. Canh hội cát hóa, kỳ quý tất vậy. “

Phú văn đến đây điều nội dung rất đáng giá thảo luận. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thiên khôi thiên việt cận vi phụ diệu, có thể coi là thụ dẫn gặp gỡ, là cho nên cũng không chuyên phần kết cách. Thế nhưng đời Minh sau đó, bát cổ khoa cử trở thành sĩ tử đường ra duy nhất, sĩ tử Vì vậy liền nặng “Sao Khôi”, tương truyền sao Khôi y chu y, trì bút son, điểm thiên hạ kiểu Trung Quốc sĩ tử tính danh. Có đến đây đồn đãi, thuật sĩ liền tương “Thiên việt” gán ghép là sao Khôi, Vì vậy khôi việt nhị diệu liền cũng vu suy đoán đẩu số thì đặc biệt được coi trọng, dụng của dĩ phán đoán khoa danh.

Cái gọi là “Cái thế văn chương”, kỳ thực tức là thủ “Sao Khôi” ý, thực không quá mức sâu để ý.

Trung Châu phái nhược khán văn chương, nhất định tiên khán xương khúc, cái văn xương văn khúc thủy là “Khoa văn chư diệu” cũng. — văn diệu chỉ hóa khoa, văn xương, văn khúc; thiên tài, long trì, phượng các; khoa danh chư diệu thì là tam hợp, bát tọa; ân quang, thiên quý: Thai phụ, phong cáo; thiên quan, thiên phúc. Hai người vừa hợp xưng khoa văn chư diệu, giai chủ khoa bảng và văn chương. Nhược chuyên thị văn chương, thì nhưng khán văn diệu làm sao.

Là cho nên tọa quý hướng đắt tiền cách cục (huynh đồ 26), nhược vị suốt đời dễ được bị người dẫn kỳ ngộ thì có thể, nhược định của là “Cái thế văn chương” thì không thể nào. Tuy rằng vu khoa cử thời đại, bị người dẫn tri ngộ, cũng dễ trung tâm thử, nhưng đến đây lại vị tất và văn chương hữu quan. Đến đây cách nhược khôi việt ở riêng tam hợp vị mà không phải là tương đối, thì không phải vậy.

“Lộc mã cùng bôn ba” bao thuở phát

Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự.

Lời chú thích nói: “Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, giá trị thiên lộc thiên mã tọa thủ cung mệnh, canh tam hợp cát hóa thủ chiếu, dựa vào đến đây phán đoán. Gia sát điều không phải. “

Đến đây bất quá là lộc mã cùng bôn ba cách cục. Thiên mã duy tọa dần thân tị hợi tứ sinh vị, cho nên phàm lộc mã cùng bôn ba, tất phi ở đây tứ cung an mệnh bất khả. Lộc tồn cũng duy ở đây cung nhập miếu, bởi vậy thành cách.

Lộc mã cùng bôn ba chính cách, là lộc mã đồng cung, mà lại đến đây cung tức là cung mệnh. Nhược lộc mã ở cung thiên di, thì phải không chính cách. Duy cũng lợi thiên di làm giàu, là vì ly hương phát tích hiện ra.

Nhưng nếu cung mệnh sai ai ra trình diện lộc, mà cung thiên di sai ai ra trình diện mã, này ắt là có thể nói toàn bộ phi lộc mã cùng bôn ba, trái lại khả năng biến thành động nhu bất tương nên. Thảng cung mệnh thiên mã mà cung thiên di sai ai ra trình diện lộc, là cũng không phải đến đây cách, tất là rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra (sai ai ra trình diện đồ 27 lệ nhất tới lệ tứ).

Vô luận có được hay không cách, phàm lộc tồn thiên mã đồng cung hoặc đối chiếu, phải đi tới hội nguyên cục lộc mã, mà lại năng lực “Điệt lộc”, “Điệt mã” vận. Sau đó thủy chủ chợt thịnh vượng. Ví dụ như nguyên cục thân cung thủ mệnh, lộc mã cùng triền, thì về phần vận hoặc thìn vận, tái kiến đại vận lộc tồn thiên mã ở dần cung. Xung chiếu nguyên cục lộc mã. Như thế là được thành cự phú, đến đây tức phú văn cái gọi là “Kinh người biệt thự” ý.

Nếu không có lộc tồn xung điệt, hóa lộc cũng có thể, duy thiên mã thì ắt không thể thiếu. Thảng vô “Điệt lộc mã” vận hạn, đến đây cục giảm đi màu sắc.

Nhược lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, vô thiên mã, bất quá thần giữ của nhĩ. Thảng thiên mã chỉ thủ cung mệnh, vô lộc, thì ngại nhân sinh quá mức biến động, trái lại không vì tốt.

“Tả phụ văn xương” phi cách cục

Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa; tham lang Hỏa Tinh phùng miếu vượng, danh trấn chư bang.

Lời chú thích vị “Tả phụ” cú nói: “Đến đây hai sao thân mệnh tọa, canh tam phương cát củng, dựa vào đến đây phán đoán. Như gia sát kiếp không, cũng không phải. “

Lời chú thích vị “Tham lang” cú nói: “Như thìn tuất xấu vị tứ cung an mệnh, giá trị đến đây thượng cách. Tam phương cát hóa tịnh chiếu, vưu mỹ. Như mão cung an mệnh vô sát, thứ hai. Như Tứ Sát kiếp không, không được cát cũng. “

Đẩu số tinh diệu chú ý phối hợp, như tả phụ phối văn xương, phối thiên khôi, mà hữu bật thì phối văn khúc, phối thiên việt. Đây là lục cát diệu phối hợp. Nhược kình dương phối Hỏa Tinh, đà la phối linh tinh, có thể giảm hung, hoặc thậm chí chuyển hóa kỳ hung tính, này ắt là là Tứ Sát diệu phối hợp. Năng lực thành phối hợp, thường thường liền còn gọi là cách cục. Đến đây đãi đẩu số gia của chế tạo, nhiên thực không bằng Trung Châu phái của luận tinh hệ cũng, thành tinh hệ thì khác cục đã ở trong đó vậy.

Tả phụ văn xương cách cục, kỳ thực nhưng luận tinh hệ kết cấu đã có thể. Tả phụ là phụ diệu, văn xương là tá diệu. Phụ diệu mang tới chỗ tốt bị kéo, như bị người dẫn; tá diệu thật là tốt chỗ thì chủ động, như đọc sách thông minh, nhưng cũng phải đi độc, ngô thì liền vẫn như cũ không biết chữ.

Là cho nên đương tả phụ văn xương đồng cung là lúc, phụ tá tinh diệu đã rồi đủ, bởi vậy, do chủ quan nỗ lực hơn nữa khách quan trợ lực và kỳ ngộ, nhân sinh liền tự nhiên dễ thành công.

Nhiên đến đây cách cục phải đồng thời canh hội hữu bật, văn khúc, sau đó tả phụ, văn xương mới có lực. Về phần phụ tá chư diệu, cần phải tạ chủ tinh sau đó thủy năng lực phát huy kỳ công năng (sai ai ra trình diện đồ 28), đến đây canh không nói chơi.

Về phần “Hỏa tham cách”, đã tường tiền thuyết.

Cự nhật đồng cung truyền lại có sai lầm

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, giá trị đến đây vô sát thiên không, thượng cách. Thân cung thứ hai. Tị hợi không vì mỹ. Như tị có nhật thủ chiếu, hợi có cự môn, thượng khác; tị có cự môn, hạ cách. Thân có nhật thủ mệnh, dần cự lai triêu người cũng thượng cách; dần có nhật thủ mệnh, thân có cự lai triêu người, bình thường người. “

Đoạn này lời chú thích có thể nói không có nhận thức, nghi “Thân có nhật thủ mệnh” cú dưới nhất tiết, là người ngông cuồng sở gia.

Xấu hổ phàm thân dần lưỡng cung sai ai ra trình diện thái dương, thì tất là “Thái dương cự môn” đồng cung. Là thì há có thể thân cung tọa thái dương thủ mệnh, dần cung cự môn lai triêu: Dần cung tọa thái dương thủ mệnh, thân cung cự môn lai triêu ư?

Vọng đổi nhân, kỳ thực liên tinh hệ kết cấu nguyên tắc căn bản cũng không biết, chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, vọng tác phê bình chú giải, không biết không nghĩ qua là liền lọt để. Do là cũng biết, đẩu số tiệm chảy vào giang hồ lúc, thực sự làm cho làm rất nhiều cải biến, sở hữu cải biến, đều do bất minh nguyên ý của quá. Biên trước đây, khả năng chỉ có bộ phận bí quyết pháp truyền lưu, sau đó dần dần xuất hiện sao bản, Vì vậy biên là , cho đến đời Thanh, thì chỉnh lý là , nhưng thì thủy chung truyền lưu vu mân tỉnh, lại truyền lưu vu phương bắc, bắc phái nam phái chi biệt, đó là hơn thế.

Cự nhật đồng cung phải thái dương miếu vượng, là cho nên dần cung liền bỉ thân cung hảo. Đồng lý, tị hợi lưỡng cung thái dương cự môn tương đối, tự cũng dĩ thái dương cư tị cung là mỹ.

Cự môn thái dương tuy có thể cấu thành cách cục, nhưng cũng phải sai ai ra trình diện lộc quyền khoa chờ cát hóa thủy tốt. Thư sinh nhân, thái dương vưu cần phải bách quan triều củng (sai ai ra trình diện đồ 29).

“Tử Phủ triêu viên” khiên cưỡng gán ghép

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Lời chú thích nói: “Như dần cung an mệnh, ngọ tuất Tử Phủ lai triêu; thân an mệnh, tử thìn Tử Phủ lai triêu, là vì nhân quân phỏng thần của tượng, kỳ cách cũng. Canh gặp lưu lộc tuần phùng, tất nhiên vị chí công khanh. Như thất sát ở dần thân tọa mệnh người, cũng thượng cách. Gia Hóa kị gia Tứ Sát, bình thường của luận. “

Cái này cách cục. Nguyên dĩ thất sát tọa trung tâm dần, triêu Tử Phủ là chính cách, tức cái gọi là “Thất sát triêu đấu” . Đến đây cách dĩ được lộc là quý, sai ai ra trình diện sát là bại cục, sở dĩ khó có được thuần mỹ.

Lầm là “Tử Phủ triêu viên”, là được là tử vi Thiên phủ khứ triêu thất sát, tịnh không hợp lý. Hậu nhân miễn cưỡng dụng “Nhân quân phỏng thần” để giải thích, trong trường hợp đó cũng không năng lực xưng là “Triêu” cũng. Cái triêu tức là “Triều kiến”, nhược nhân quân phỏng thần thì bất năng xưng là triều kiến. Do là cũng biết thầy bà lung tung an danh, áp đặt giải thích của lậu.

Bởi lầm định rồi “Tử Phủ triêu viên” tên. Bởi vậy liền tương tử ngọ cung tử vi, cùng với thìn tuất cung “Liêm trinh Thiên phủ”, hội hợp dần thân cung “Vũ khúc thiên tướng”, cũng cấu của là Tử Phủ triêu viên, này ắt là toàn bộ thuộc về khiên cưỡng gán ghép.

Phàm “Tử Phủ” thực vô triêu viên của để ý, cái “Viên” là chỉ tử vi viên, là vì đế tọa, cho nên có thể có “Phủ tướng triêu viên”, là Thiên phủ thiên tướng triêu tử vi. Như lời chú thích sở cử của lệ, tử ngọ cung tử vi, được thìn tuất cung “Liêm phủ” cập trung tâm dần cung “Vũ tướng” lai triêu, tức là đồng loạt.

Đẩu số chảy vào giang hồ lúc, mỗi đa chỉ tốt ở bề ngoài của luận, bản cách tức là đồng loạt.

Tam cát hóa cục thay đổi cách

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn.

Tương truyền cá chép quá Hoàng Hà, tới vũ môn, tam cấp lãng hậu nhảy mà qua, cá chép mặc dù hóa long. Là cho nên vũ môn cũng xưng là long môn. Mà “Long môn tam cấp lãng” . Liền cũng do bình dân đột nhiên được khoa danh, lên sĩ hãy chúc mừng ngữ.

Lời chú thích nói: “Thiên di, tài bạch, quan lộc tam phương củng là cũng. Hoặc cung mệnh có hóa khoa lộc quyền, tam phương thủ chiếu, vô sát, cũng thế vậy. “

Đến đây tức cái gọi là khoa lộc quyền sẽ thay đổi cách. Thay đổi cách người, không cầu tam cát hóa cùng hội, nhưng được nhị cát hội hợp, cũng đoán đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy liền có “Lộc quyền”, “Khoa quyền”, “Lộc khoa” chờ cát hóa tổ hợp. Đối với mỗi một tổ hợp, giai gia dĩ phù hợp tính chất hình dung, do là liền tạo thành cách cục. Kỳ thực nhược cận dựa vào tinh hệ để phán đoán, liền cũng có thể nắm giữ kỳ tính chất, thực không cần câu nệ vu các loại cách cục tên gọi cũng.

Dựa vào lời chú thích sở nói, phàm tam phương tứ đang có hóa khoa, hóa quyền. Thì thôi cơ bản hợp cách, vô sát, chỉ là ảnh hưởng cách cục điều kiện mà thôi (sai ai ra trình diện đồ 30). Nhược dựa vào Trung Châu phái căn cứ tinh hệ nhận định, thì có thể đem cát hóa và sát diệu cùng phán đoán, như thế thì ứng với càng thêm chuẩn xác.

Dĩ khoa quyền đối củng của cho nên, là cho nên hứa là công danh được lợi. Dựa vào Trung Châu phái, thì ứng với chỉnh thể nghiên cứu khoa văn nặc diệu. Về đến đây chư diệu, tiền đã thuật cập, không được chuế. Yếu nói của, nhược cận hóa khoa mà vô xương khúc, hoặc chỉ có xương khúc mà vô hóa khoa, thì giai chủ hiếu học thành công, vị tất nhất định công danh thành tựu. Do là cũng biết, phải khoa danh chư diệu và văn diệu hội hợp, thủy vì xác thực.

“Nhật nguyệt tịnh minh” có nhị thuyết

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện.

Lời chú thích nói: “Xấu cung an mệnh, nhật tị, nguyệt dậu lai triêu, là tịnh minh. Tân ất sinh ra hợp cách. Như bính sinh ra chủ quý. Đinh sinh ra chủ phú. Gia sát thiên không kị bình thường. “

Đến đây cách cục có lưỡng thuyết —

Như nhau lời chú thích sở nói, là xấu cung an mệnh, tị dậu lai hợp, lúc này thủ cung mệnh tinh diệu là trời lương ngồi một mình. Nhưng đến đây cách cục thực sự ứng với xưng là “Nhật nguyệt chụp ảnh chung” .

Thứ nhất là xấu vị nhị cung “Thái dương Thái âm” cùng độ, này ắt là cái gọi là “Tịnh minh” .

Dựa vào Trung Châu phái, hai người giai phải không đặc biệt cách cục.

Dĩ truyền lưu mà nói, thì dĩ thủ hậu người nói là đa. Cho nên vu đàm cách cục thì, vương đình chi cũng thủ hậu thuyết mà nói của (đến đây tường thấy ở quyển sách đệ tam sách). Nay thì mà lại thủ tiền thuyết pháp mà nói.

Dựa vào nói vậy pháp, cận xấu cung thiên lương ngồi một mình người là, vị cung điều không phải. Cái nhược ở vị cung, thì nhật ở cống cung là thất huy, nguyệt ở mão cung tên là trái lại bối, này ắt là bất năng xưng là “Tịnh minh” .

Thiên lương ở xấu, được thái dương ở tị, có thể giải thiên lương cô hình của tính. Vì vậy cũng có thể xưng là tốt đẹp chính là tinh hệ kết cấu. Nhiên kỳ chỗ tốt cũng không hơn, nhược vị năng lực “Tá cửu trọng vu nghiêu điện”, thì vị miễn quá khen.

Vị tân ất nhân hợp cách. Tân nhân lộc tồn tại dậu, cho nên tốt; về phần ất nhân, Thái âm Hóa kị, hiển nhiên không hợp. Bính nhân Thái âm hội lộc tồn cập hóa lộc, ứng với chủ phú; đinh nhân thì Thái âm hóa lộc, cũng – nên phong phú; theo kỳ mạch lạc, đơn giản cũng dĩ được lộc là tốt ý nhĩ (sai ai ra trình diện đồ 31 lệ nhất tới tam).

Phủ tướng triêu viên hữu hạn chế

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia tham lộc.

Lời chú thích nói: “Tam chụp ảnh chung lâm, canh gặp Bản cung cát đa, thân mệnh vô bại, là vì phủ tướng triêu viên của cách, phú quý tất vậy. Bí nói phủ tướng triêu viên cách cực mạnh, xuất sĩ làm quan đại cát xương. “

Lời chú thích sở nói, vị miễn thái giản. Nhược phàm Thiên phủ thiên tướng ở tam hợp cung vị chiếu đến, tức là phủ tướng triêu viên, thì hợp cách người có thể nói chỗ nào cũng có. Tư liệt như sau —

Tử vi ở tử ngọ, “Liêm phủ” ở thìn tuất, “Vũ tướng” ở thân dần lai hội chiếu.

Tị hợi cung vô chính diệu, đối cung “Liêm tham” Thiên phủ ở dậu mão, thiên tướng ở xấu vị cung lai hội chiếu.

Thìn tuất cung vũ khúc, “Tử Phủ” ở thân dần, “Liêm tướng” ở tử ngọ lai hội chiếu.

Mão dậu cung vô chính diệu, đối cung “Tử tham”, Thiên phủ ở vị xấu, thiên tướng ở hợi tị cung lai hội chiếu.

Liêm trinh ở thân dần, “Tử tướng” ở thìn tuất, “Vũ phủ” ở tử ngọ lai hội chiếu.

Xấu vị cung vô chính diệu, đối cung “Vũ tham” Thiên phủ ở tị hợi, thiên tướng ở dậu mão lai hội chiếu.

Như thế, đẩu số mười hai một cơ bản bàn, có thể nói một có một vô phủ tướng triêu viên của cách. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thì chỉ có tử vi ở tử ngọ, “Tử tham” tá nhập mão dậu lưỡng chủng tình hình, có thể xưng là phủ tướng triêu viên, viên tức tử vi viên của vị, hai người trong, vừa trước đây người là chính cách. Tử ngọ tử vi, thì dĩ ngọ cung người là quý. Nhưng mà nhược càng không phụ tá triêu củng, thì cũng không tất làm quan xuất sĩ.

“Minh châu rời bến” đa khuyết điểm

Tam hợp minh châu sinh vượng địa, dao bộ mặt trăng.

Lời chú thích nói: “Vị cung an mệnh, nhật mão nguyệt hợi lai triêu, là minh châu rời bến, định chủ tài quan song mỹ. Như thìn nhật thủ mệnh, thủ nguyệt đối chiếu; thủ nguyệt thủ mệnh, thìn nhật đối chiếu, cũng chủ đắt vô cùng. “

Đến đây cách kỳ thực cân “Nhật nguyệt tịnh minh” cách tương tự, giai thủ nhật nguyệt đều nhập miếu lai hội cung mệnh, bởi vậy là quý.

Bản cách tên là “Minh châu rời bến”, thì nhân vị cung vô chính diệu, trống rỗng, cho nên dụ của là hải, mà vào miếu nhật nguyệt lai hội, thì vị của là minh châu. Lý bạch thơ nói: “Trên biển sinh trăng sáng”, kỳ ý cảnh tự của.

Nhiên dựa vào đến đây cách cục, nhân cung thiên di là “Thiên đồng cự môn” . Dựa vào Trung Châu phái suy đoán của lệ, vô chính diệu thì cần phải tá tinh an cung, vì vậy cách cung mệnh tuy không chính diệu, kỳ thực tá tinh thì cũng có, vu suy đoán thì nhưng cần phải tường tá tinh của tính chất, bất năng nhân lai hội chiếu của thái dương Thái âm miếu vượng, tức mậu mậu nhiên cho rằng nhất định khoa danh đắc ý.

“Thiên đồng cự môn” tinh hệ, có thật nhiều khuyết điểm, vô luận thiên đồng Hóa kị, hay là cự môn Hóa kị, đều dễ gây chuyện, nặng thì thành kiện tụng. Tung không thay đổi kị, bản thân cũng dễ chiêu đố kỵ, bị người đùa giỡn thủ đoạn, lộng âm mưu, gặp sát càng sâu. Là cho nên đối “Minh châu rời bến” của khác (sai ai ra trình diện đồ 32), không nhỏ tâm phán đoán bất khả.

Về phần lời chú thích thủ thìn tuất nhị cung nhật nguyệt đối chiếu, dĩ nhật nguyệt giai nhập miếu là quý, này ắt là đã phi “Tam hợp minh châu sinh vượng địa” ý, đơn giản thủ nhật nguyệt đối củng là mỹ. Đến đây cục nên sai ai ra trình diện khoa quyền, không lắm tồn hóa lộc, nhưng ưa hội lộc tồn (sai ai ra trình diện đồ 33). Nhiên lời chú thích đến đây đoạn, tất là hậu đại thuật sĩ thêm vào, phụ với “Minh châu rời bến” lúc nhĩ.

Tay nghề nhân cập lại viên của mệnh

Thất sát phá quân nên ra ngoài, cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.

Tiền cú chú nói: “Đến đây hai sao hội thân mệnh vu hãm địa, chủ tay nghề an thân, xuất ngoại khả dã. “

Hậu cú chú nói: “Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ phương chuẩn, là đao bút công danh đã có thể, nếu không có bốn sao, ba người khó thành. “

Phú văn ngôn thất sát vượng quân tinh tay nghề. Nên ra ngoài, là chỉ cư hãm địa người mà nói. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thất sát rơi vào mão cung, dậu cung cũng không tốt; phá quân thì rơi vào dần thân tị hợi dậu cung. Cư hãm địa có sát, các loại tay nghề. Thất sát vưu chủ thao đao. Cái gọi là các loại tay nghề, tức cổ đại thợ kim hoàn thợ rèn ngọc tượng các loại, cũng có thể làm giàu, bất quá địa vị xã hội không cao mà thôi.

Về kỳ tường, có thể tham khảo đệ tam sách “Cổ bí quyết” .

Về phần “Cơ nguyệt cùng lương” cách cục, dĩ cư dần thân nhị cung người là chính cách.

Ở dần thân cung, “Thiên cơ Thái âm” cùng độ, hội thìn tuất cung thiên đồng, và tử ngọ cung thiên lương. Hai người trung tâm vừa dĩ thân cung an mệnh người là tốt, nhân Thái âm cư thân danh “Thiên hoàng”, chủ nhân cơ mưu giỏi thay đổi, mà phúc lộc dầy nặng. Nhược Thái âm cư dần, thì danh “Thiên muội” . Kỳ giỏi thay đổi thực xuất phát từ dao động, cho nên thua cũng.

Mà lại thân là cung mệnh thì, thái dương tất chính ngọ, có thể người áp giải phạm nhân cung thiên lương của lãnh, vu dần là cung mệnh thì. Thái dương ở tử thất huy, là bất năng cứu tế thiên lương. Cho nên “Cơ nguyệt cùng lương” thực chỉ phải nhất cung, có thể do người phụ trách văn thư phát phú vinh thân. Còn lại các cung, tung bốn sao đủ hội, mặc dù quyền biến tính chất không thay đổi, nhiên cũng nan do sử viên dậy thì. Nhược thành phú cục, thì cần phải nguyên cục vận hạn giai sai ai ra trình diện mỹ lộc (sai ai ra trình diện đồ 34).

Thổ tinh nhập miếu nhân cao quý

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ, phủ tuất, nhật mão thìn tị, nguyệt dậu tuất hợi, vừa hóa lộc quyền khoa tọa thủ thân mệnh là cũng. Như gia sát thiên không kị điều không phải. “

Câu này phú văn, kỳ thực tức tẫn nặng chủ tinh thủ mệnh ý.

Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhật sinh ra dĩ thái dương là việc chính tinh, dạ sinh ra ất Thái âm là việc chính tinh. Cung mệnh sai ai ra trình diện chủ tinh, sau đó phương luận đến đây cách. Nói cách khác, nhược dạ sinh ra đại dương tác cung mệnh, nhật sinh ra Thái âm tác cung mệnh, mặc dù hội cát hóa ngôi sao cũng không là.

Dựa vào Trung Châu phái thuyết pháp, phàm phùng chủ tinh thủ mệnh người, vô luận kỳ gặp gỡ như a. Tổng đái điểm cao thượng khí chất, hoặc có tương đương địa vị, tới kỳ gặp gỡ, thì đương tường vận hạn mà định, cập do nguyên cục sở hội tinh diệu mà định kỳ cao thấp.

Nhưng nếu nguyên cục tinh diệu quá mức kém, sát kị giao xâm, thì trong công tác tuy có thể một mình đảm đương một phía, lại vị tất có thể thành công, mà cao thượng khí chất cũng khả năng lưu là tà tịch, hoặc tự cao tự đại, nhân sinh trái lại có vẻ có điểm cô lập.

Tiền đã nhiều lần đề cập, phàm chủ tinh thủ mệnh, phải sai ai ra trình diện bách quan triều củng là tốt. Dĩ tử vi làm thí dụ, nếu không có bách quan triều củng, là thì là không cầm quyền cô quân, chủ cô lập; nhược sai ai ra trình diện sát kị giao xâm, thì tên là vô nói của quân, có thể đái tà tịch. Tử vi như thế, còn lại chủ tinh sờ không thể và đến đây xem thêm.

Phú văn nhắc tới chủ tinh thủ triền cung phân, là chỉ kỳ bị vây trạng thái tốt nhất mà nói, đến đây vừa phải có biết.

Nhật nguyệt đồng cung là ngụy cách

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Lời chú thích nói: “Xấu lai an mệnh. Viết nguyệt hóa khoa lộc tọa thủ là cũng. Như vô cát hóa, mặc dù nhật nguyệt đồng cung không vì mỹ cũng. Bí nói: “Nhật nguyệt xấu vị trúng mục tiêu phùng, tam phương vô cát phúc vô sanh, nhược hoàn cát hóa mới là mỹ. Phương diện quyền uy phúc lộc tăng. “

Vu xấu vị cung, thái dương Thái âm cùng độ. Ở xấu cung, Thái âm vượng mà thái dương hãm, ở vị cung, thái dương vượng mà Thái âm hãm, là cho nên lưỡng vô toàn bộ mỹ, trái lại không bằng nhật nguyệt hội hợp khả năng được lưỡng giai miếu vượng.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, giang hồ lại thiên về thái dương Thái âm tương đối bỉ đưa, tịnh dựa vào đến đây thành lập các loại cách cục, đồng thời xảo lập các loại danh mục, chính xác vô vị cũng.

Đến đây cách bởi cung mệnh chính diệu có khuyết điểm, là cho nên cũng không phải là cao cách. Nhiên cũng có nhỏ bé phân biệt —

Như thư sinh nhân, dĩ thái dương là việc chính tinh, cho nên an mệnh vị cung so sánh tốt. Lúc này thái dương còn ở vượng cung cũng.

Đồng lý, như dạ đối đãi thì ất Thái âm là việc chính tinh, cho nên an mệnh xấu cung so sánh tốt, lúc này Thái âm cũng ở vượng cung cũng.

Về phần lời chú thích sở nói, phải khoa lộc tọa thủ thủy tốt, này ắt là vô lý, cái nhược như thế. Thì cận được mậu năm sinh ra hợp cách, dĩ thái dương bỉ khoa, đại âm hóa quyền cũng. Nhưng mà nhưng phi khoa lộc nhị cát hóa. Mà lại lộc tồn vĩnh không vào tứ mộ cung, là thì xấu vị cung càng không lộc tồn bổ cứu. Làm sao có thể như lời chú thích sở nói, năng lực thành “Nhất định là Phương bá công” của cách cục cũng?

Do là cũng biết đến đây phú văn thực sự khiếm để ý, đơn giản là giang hồ truyền lưu nghe nhầm đồn bậy của bí quyết mà thôi.

Thiên lương phiêu đãng có ác tính tốt

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.

Lời chú thích nói: “Tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, mà thiên mã đồng cung. Hoặc giả rơi vào hỏa la thiên không cướp. Dựa vào đến đây phán đoán. “

Thiên lương rơi vào tứ trường sinh trung tâm của tị hợi thân ba, mà tứ trường sinh vị vừa vừa là trời mã ở nơi, cho nên lạc hãm thiên lương liền cực dễ cân thiên mã đồng cung, hoặc tương đối chiếu.

Thiên lương bản thân có chứa cô khắc hình kị màu sắc. Lạc hãm thì càng sâu, vu tam hãm cung, vừa dĩ tị cung là quá mức. Bởi vậy định vì phiêu đãng cũng có thể, cùng hội thiên mã, tự nhiên càng thêm gia phiêu đãng (sai ai ra trình diện đồ 35).

Thiên lương vu tị hợi cung, tất cùng trời cùng tương đối; vu dần thân cung, tất cùng trời cùng cùng độ. Thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, sở dĩ mặc dù phiêu đãng lại cũng không tất bất năng hưng gia. Cường điệu phiêu đãng, thì cận có thể nói ra một bên, không ra tốt một mặt.

Mà lại người hiện đại bất đồng cổ đại, cổ đại xa xứ là thuộc bất đắc dĩ việc, mà người hiện đại ly hương, đã thuộc bình thường, là cho nên đối “Phiêu đãng” định nghĩa, thực cần phải một lần nữa chỉnh lý.

Lời chú thích vừa nói, thiên lương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, đà la, Địa kiếp, địa không cũng dựa vào đến đây phán đoán. Này ắt là bất đồng thiên mã. Cái là thuộc lưu lạc tha hương, lại không có làm số phận. Hơn nữa lúc nào cũng có bị buộc ly hương thanh huống, là thì có thể nói làm ác tính “Phiêu đãng” .

Vu tị hợi thân tam cung, cũng có tỉ mỉ phân biệt, cùng ngày lương ở giờ Tỵ, thái dương ở xấu;”Thiên lương thiên đồng” ở thân cung thì, thái dương ở tuất, là giai bất năng giải trừ thiên lương cô khắc hình kị; duy thiên lương ở hợi cung thì, thái dương ở vị, là thì thái dương còn có dư huy, có thể hóa giải. Cho nên tam cung thiên lương, nhất định hợi cung là tốt.

Liêm trinh thế nào mới có thanh danh

Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa.

Lời chú thích nói: “Sát vị Tứ Sát cũng. Như mão cung an mệnh giá trị của, chủ quý, cũng nên tam hợp chiêm củng là cũng. Gia sát bình thường, hoặc ở mạt thân nhị cung tọa mệnh, vô sát cũng cát. “

Liêm trinh triền mão cung, là “Liêm trinh phá quân” cùng độ, mà phá quân ở đây thì là vượng cung, nhược ở dậu cung, thì phá quân lạc hãm, cho nên mặc dù đều là “Liêm phá” tinh hệ, dậu quan thực không bằng mão cung cũng.

Giá tổ tinh hệ, hội “Tử vi thất sát”, vừa hội “Vũ khúc tham lãng”, tinh diệu tính chất cường liệt, hơn nữa tương đương mẫn cảm, cho nên nhược hội hóa khoa lộc quyền là lúc, đương nhiên có thể đạt tới “Thanh danh lan xa” cảnh giới. Nhưng mà cũng chính bởi mẫn cảm, là cho nên liền không thích hợp sai ai ra trình diện sát, sai ai ra trình diện sát thì dễ khởi thua phản ứng.

Về phần thuyết vị thân nhị cung cũng cát, kỳ thực vị cung “Liêm trinh thất sát”, tự thành cách cục, đến đây đã thấy lánh thiên theo như lời. Thân cung liêm trinh chế ngọ cung thất sát, cũng sai ai ra trình diện tiền thuyết, độc giả có thể tham khảo hai mươi tứ trang.

Nói ngắn lại, liêm trinh quá mức không thích hợp lạc hãm, là cho nên kị cư tị quan, cũng không nhện cao chân ngọ mão dậu tứ đào hoa cung.

Hoặc vấn, dùng cái gì phú văn lại đặc biệt đưa ra mão cung “Liêm phá” cũng? Đây là mấu chốt của vấn đề liễu.

Ở miếu vượng cung vị, như thân dần nhị cung, liêm trinh cho dù sai ai ra trình diện sát, không nặng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ở không thích hợp cung vị, thì sảo sai ai ra trình diện sát cũng có điều không thích hợp, thường thường khiến cho dị ứng phản ứng

Nhưng mà liêm trinh trừ phi sai ai ra trình diện khoa danh chư diệu, bằng không cũng không chuyên chủ “Thanh danh” . Giống nhau hiểu lầm ưa sai ai ra trình diện xương khúc, nhưng mà xương khúc thật là văn diệu, phi khoa danh chư diệu cũng.

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cần phải sai ai ra trình diện lộc

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý.

Lời chú thích nói: “Mão cung an mệnh, thái dương tọa thủ, canh tam phương tả hữu, xương khúc, khôi phi thủ chiếu, phú quý không nhỏ. Giáp ất canh tân nhân hợp cách. Gia hình kị Tứ Sát cũng chủ ấm no. “

Mão cung thái dương tất cùng trời lương cùng độ, nhược và văn xương lộc tồn cùng độ, có khác cách cục, tên là “Dương lương xương lộc”, chủ khoa danh đắc ý, đến đây đã thấy lánh thuyết.

Nếu không có “Dương lương xương lộc” cách mão cung thái dương, thì danh “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, lôi vu nhiều chuyện là chấn, chấn thuộc mộc, cho nên thuộc mộc mão cung liền cũng xưng là “Lôi môn” .

Sở dĩ năng lực thành lập “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách cục, là bởi vì thái dương sơ thăng vu dần cung. Tới mão cung mà quang minh đã sơ chiếu khắp đại địa, là cho nên mão cung thái dương xưng là “Thiên điểu” thủ kim điểu sơ hiện ý. Thái dương không thích quá mức tản ra, đương mặt trời mới mọc chi tế, ánh dương quang toả ra vị cửu, này đây là tốt nhĩ. Bằng không liền cận chủ quý mà không chủ phú vậy.

Dạ sinh ra gặp mão cung thái dương, sảo thứ, dĩ thư sinh bởi vì tốt. Nhiên vừa dĩ hóa lộc là tốt nhất, cho nên canh năm sinh ra, thái dương hóa lộc, nhất mỹ mãn, canh sai ai ra trình diện cát củng, có thể hứa phú quý.

Ất năm sinh ra, thái dương và lộc tồn đồng cung, cũng sẽ thành cách; tân năm sinh ra, tá hội cự môn hóa lộc, đối cung lại thấy lộc tồn, là cũng không tục; duy giáp năm sinh ra, cũng không sai ai ra trình diện lộc, mà lại thái dương Hóa kị, mặc dù hội cát diệu cũng không lợi, suốt đời phần nhiều là phi làm phức tạp, vị là cảnh đẹp. Lời chú thích hứa giáp sinh ra cũng phú quý, tất lầm. Kỳ hoặc là nhâm năm của lầm chăng? Nhâm sinh ra thì sai ai ra trình diện lộc, nhưng chủ thanh quý (sai ai ra trình diện đồ 36 lệ nhất cập nhị).

“Trăng sáng Thiên môn” cần phải cát hóa

Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.

Lời chú thích nói: “Hợi cung an mệnh, Thái âm tọa thủ, canh tam phương cát củng, chủ đại phú quý. Vô cát cũng chủ tạp chức công danh. Bính nhâm sinh ra chủ quý, đinh quý sinh ra chủ phú. “

Thái âm cư hợi cung, vu hoàng đạo 12 cung trung tâm, hợi là “Thiên môn”, cố xưng “Trăng sáng Thiên môn”, cái Thái âm hơn thế trong cung nhập miếu, là cho nên có thể cấu thành cách cục.

Thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú. Cho nên thái dương nhược phú, kỳ phú tất do tiên quý lộ vẻ lai; Thái âm nhược quý. Kỳ thực cũng do tiên có nhiều mà đến. Duy nhược “Trăng sáng Thiên môn” hút “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, vừa là cung mệnh, vừa là thân cung, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, ít sát, thì phú quý cùng đến, không phải chuyện đùa.

Thái âm cư hợi, là cho nên cũng dĩ được lộc là tốt. Bính năm sinh ra, lộc tồn tại cung thiên di, vừa tá hội thiên đồng hóa lộc; nhâm năm sinh ra, lộc tồn và Thái âm cùng độ, bởi vậy hợp cách. Ất Thái âm cùng hội lộc tồn của cho nên, hứa là quý cục.

Nhược năm đinh sinh ra, Thái âm bản thân hóa lộc, quý năm sinh ra, Thái âm hóa khoa, hứa là phú cục, dĩ hai người giai chủ bình sinh có ngoài ý muốn của tài cho nên.

Kỳ thực phàm “Trăng sáng Thiên môn” của cách, sai ai ra trình diện cát hóa tức tốt, có thể được cát diệu triêu củng cao hơn. Nhất là dạ sinh ra ất Thái âm là việc chính tinh, là thì vui hơn sai ai ra trình diện triêu củng. Nhược miễn cưỡng chia làm phú cách, quý cách, trái lại hỗn hào đối “Trăng sáng Thiên môn” nhận thức.

Lời chú thích cái gọi là “Tạp chức công danh”, chỉ quyên quan xuất thân, đến đây tức tiên phú sau đó quý ý.

Liêm trinh dần thân phùng phủ tướng

Dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, phủ ngọ tướng tuất lai triêu, giáp sinh ra gặp của là cũng, như gia sát điều không phải, như dậu an mệnh, xấu phủ tị tướng lai triêu cũng quý. “

Dần cung liêm trinh an mệnh, ngọ cung là “Vũ khúc Thiên phủ”, tuất cung là “Tử vi thiên tướng” . Giáp năm sinh ra, ký có lộc tồn, cũng sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, là cho nên là tốt. Nhược ở nữ mệnh, là xưng là “Liêm trinh thanh bạch” (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ nhất).

Liêm trinh ưa Thiên phủ, cũng ưa thiên tướng, duy không lắm ưa tử vi. Bởi vì ở tính chất thượng, liêm trinh ưa phủ tướng là điều hòa, nhưng và tử vi có xung đột, sở dĩ phủ tướng triêu củng, cố nhiên ưu mỹ, có thể làm liêm trinh đái xinh đẹp nho nhã màu sắc, thế nhưng cũng đồng thời hội kiến tử vi, như vậy cần phải dĩ lộc là điều hòa. Cùng lúc thiên thời được lộc không vì thiên không kho, về phương diện khác, tử vi sai ai ra trình diện lộc cũng không dồn trống rỗng tự đại, đến đây sở dĩ “Dần phùng phủ tướng” cách cục, duy giáp nhân thủy quý.

Kỳ thực nhược giáp năm sinh ra, thân cung liêm trinh ngồi một mình cũng tốt, lúc này liêm trinh hóa lộc mà cung thiên di được lộc, một chút cung “Vũ phủ” cập thìn cung “Tử tướng”, tinh diệu tổ hợp cũng tốt. Mà lại lộc tồn không ở cung mệnh, vô dương đà giáp, chủ nhân khí độ lớn hơn nữa (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ nhị).

Nhược dậu cung liêm trinh, thì là “Liêm trinh phá quân”, phải không phùng hội phủ tướng cách cục, phi phú văn chỉ. Lúc này phá quân cần phải lộc bất khả, nhược sát đa người, tức có các loại ngăn trở và ngoài ý muốn, vưu không thích hợp sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, bằng không tai hoạ quá nặng (sai ai ra trình diện đồ 37 lệ tam). Lời chú thích cái gọi là “Xấu phủ tị tướng lai triêu”, đãi chỉ dậu cung vô chính diệu đích tình huống, đối cung là “Tử tham”, đến đây tinh hệ tính chất vi diệu, tường sai ai ra trình diện thuyết “Tử tham” văn nội (quyển thứ nhất 43 trang cập 59 trang).

Mộ hội tả hữu phi chính cách

Mộ hội tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất xấu vị an mệnh, hai sao tọa thủ là cũng. Hoặc thiên di, quan lộc, tài bạch tam cung gặp của, cũng chủ chung thân Phúc Thọ. “

Đến đây nói “Thìn tuất xấu vị” được “Hai sao tọa thủ”, có sai lầm. Cái tả phụ hữu bật chỉ có thể ở xấu vị nhị cung đồng cung; vu thìn tuất lưỡng cung, thì hai sao chỉ có thể tương đối, tức nhất cư cung mệnh, nhất cư thiên di cung, tuyệt không đồng cung khả năng. Là cho nên phú văn cận nói “Mộ hội tả hữu”, không nói “Mộ tọa tả hữu”, viết lời chú thích người đó, đối an tinh hiển nhiên không quen, là cho nên dồn lầm.

Án, xấu vị nhị cung sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật ngồi chung, cũng xưng là “Tả hữu cùng viên” cách, cổ bí quyết nói: “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”, thủ đây là cách cục, đãi cũng đến đây nghĩa.

Nhưng mà Trung Châu phái lại không thừa nhận như thế cách cục, bởi vì đẩu số suy đoán phi dĩ chính diệu tinh hệ là việc chính bất khả, nhược nhất cung vô chính diệu, thì tá đối cung toàn bộ tổ tinh hệ an tinh, kỳ tính chất cũng dĩ ở đối cung thì các loại tính chất là phán đoán. Là cho nên xấu vị cung nếu có chính diệu thì, nhưng dựa vào chính diệu tinh hệ là suy đoán căn cứ, nếu không có chính diệu, thì hoặc tá đối cung “Thiên đồng cự môn” (tử vi ở tử ngọ); hoặc tá đối cung “Thái âm thái dương” (tử vi ở thìn tuất) do là suy đoán (sai ai ra trình diện đồ 38 lệ nhất cập lệ nhị).

Về phần cung mệnh sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, hoặc ở tam phương tứ chính sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, là thì tả hữu hai sao chỉ bất quá phát huy phụ diệu tác dụng mà tị, tuy có thể bang trợ cung mệnh chính diệu, nhưng không thích hợp dựa vào của thành cách.

Trung Châu phái đẩu số chảy vào giang hồ lúc, mỗi đa gán ghép, đến đây tức trong đó đồng loạt.

Thiên lương cư ngọ cung chủ quý

Lương cư ngọ địa, quan tư thanh hiển. Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.

Hai câu này phú văn, kỳ thực chủ yếu đều là thuyết thiên lương ở ngọ. Bất quá người trước vô văn khúc, người sau thì có văn khúc.

Tiền cú lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, thiên lương tọa thủ là cũng. Đinh sinh ra thượng cách; kỷ sinh ra thứ hai; quý sinh ra chủ phú, vừa thứ hai cũng. “

Thiên lương cư tị thì kém. Ở ngọ trái lại tốt. Đinh nhân thì cung tài bạch Thái âm hóa lộc, Bản cung lại thấy lộc tồn. Mà cung Quan lộc thiên đồng vừa hóa thành quyền tinh, cho nên cho rằng tốt (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ nhất). Thiên lương hóa lộc và cân lộc tồn cùng độ bất đồng, hóa lộc thì phần nhiều là phi làm phức tạp, triền lộc tồn thì trái lại vô sự. Kỷ nhân thiên lương cũng sai ai ra trình diện lộc tồn, hơn nữa hóa khoa, duy không gặp hội hóa lộc hóa quyền, cho nên viết thứ hai (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ nhị). Về phần quý nhân, thì thiên lương vu cung thiên di sai ai ra trình diện lộc tồn, chủ là thương nhân, cho nên nhật chủ phú. Tiền nhân nặng quý không nặng phú, là cho nên viết vừa thứ hai (sai ai ra trình diện đồ 39 lệ tam).

Hậu cú lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, hai sao đồng cung tọa thủ, thượng cách. Dần cung thứ hai. Hoặc lương ở ngọ, khúc ở tử củng xung người, cũng quan tới nhị phẩm. “

Ngọ cung thiên lương sai ai ra trình diện văn khúc, tự nhiên bỉ chỉ là “Lương cư ngọ địa” cho thỏa đáng. Về phần dần cung, thì là “Thiên lương thiên đồng” cùng độ, thành “Cơ nguyệt cùng lương” của cách, gia văn khúc tự cũng không có thể thay đổi thay đổi cái này tính chất. Lời chú thích thường có sai lầm. Tới vị khúc lương đối trùng cũng quan cư nhị phẩm, những lời này rất giống đời Thanh người mõm, do là có thể chỉnh lý bản phú lời chú thích soạn tác thời đại. Bát ưa lâu sao bản vô đến đây, là hoặc bản phú so sánh vãn ra cũng?

Khoa văn chư diệu chủ khoa danh

Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng; văn tinh đối củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa.

Tiền cú phú văn nói: “Cung mệnh có cát tọa thủ, tam phương hóa cát củng xung; hoặc mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc, giai chủ phú quý. “

Câu này phú vấn đơn giản chỉ là coi trọng hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc chờ tam cát hóa mà thôi. Chu bột là hán đại danh tướng (sai ai ra trình diện đồ 40), vị kỳ mệnh cục như vậy, chỉ có gán ghép.

Về phần thuyết “Mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc” cũng chủ phú quý, nói vậy có điểm quanh co. Cái mệnh tiền ba vị là cung tử nữ, ứng với không liên quan bản thân sự, quỹ thuật người ý, bất quá dĩ đến đây cung thái độ làm người sinh người thứ tư đại hạn, lúc đó người đã đi vào trung niên, nhược phùng nguyên cục tam hóa, cũng chủ phú quý. Kỳ ý như vậy, thực vị tất nhiên.

Hậu cú lời chú thích nói: “Như mạng cung có cát, thiên di, quan lộc, tài bạch tam mới có xương khúc khoa tinh triêu củng người là cũng. “

Lời chú thích hiển nhiên có sai lầm. Phú văn minh nói “Đối củng”, là thì là văn tinh ở cung thiên di của vị, truyện có giả nghị tinh bàn, cung mệnh ở xấu, triền “Thiên đồng cự môn”, đối cung văn xương văn khúc cùng độ, do là có thể chứng phú văn “Đối củng” ý.

Giả nghị là hán đại danh nho (sai ai ra trình diện đồ 41), niên thiếu thụ tri ngộ, là Trường Sa vương giáo sư, hán đại tuy không khoa cử, nhiên án minh thanh của lệ, miễn cưỡng tiêu của là “Đăng khoa” cũng không bất khả.

Hai câu phú văn, giai dĩ khoa văn chư diệu làm trọng, cái cổ nhân nặng quý không nặng phú. Là cho nên liền chú trọng vu công danh, nói chu bột giả nghị, bất quá cử danh nhân làm thí dụ mà thôi, không cần câu nệ thật giả. Người hiện đại nặng phú, là cho nên văn tinh đối củng các loại, vị tất là tốt cách.

Vũ tham dương người gây nên hoả hoạn uy quyền

Dương nhận Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng; đồng hành tham vũ, uy áp biên di.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, gặp dương hỏa hai sao nhập tọa. Chủ văn võ song toàn, binh quyền vạn lý; như tham lang vũ khúc gặp hỏa vượng địa, cũng và cùng phán đoán. “

Tứ Sát năng lực cho nhau chế khửu tay, như lửa tinh và kình dương, linh tinh và đà la, thảng thành đôi tọa triền nhất cung, thì năng lực phát huy chế khửu tay lực, đây đó kiềm chế, mà hung thần của tính cũng năng lực chuyển hóa.

Kình dương bản hình phạt chính thương, và Hỏa Tinh cùng độ, thì Hỏa Tinh năng lực chế kình dương của bạo, tương hình thương chuyển hóa thành quyền lực. Phú văn cái gọi là “Uy quyền xuất chúng”, tức chỉ đến đây mà nói.

Đồng lý, đà la bản chủ âm kị, ám tổn hại, duy nhược và linh tinh cùng độ, thì là “Hỏa luyện kim miêu”, chủ nhân ám thao quyền lực.

Kình dương và đà la giai vu tứ mộ cung nhập miếu, bởi vậy nhược dương hỏa đồng cung thì, tự dĩ ở tứ mộ cung là tốt (sai ai ra trình diện đồ 42 lệ nhất, lệ nhị cập 43 lệ nhất, lệ nhị). Nhiên vị luận cập chính diệu tinh hệ, vì vậy cũng cận vi lời bàn thiên vị nhĩ.

Vì vậy phú văn hậu cú, liền bổ ra “Tham vũ” tinh hệ, đến đây tinh hệ tọa xấu vị nhị cung, nhược chỉ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, là hỏa tham chính khác, nhược dương sống mái với nhau sai ai ra trình diện, thì biệt danh “Tham vũ đồng hành” cách. Về phần “Uy áp biên di”, đến đây nghĩa đương do “Quyền uy xuất chúng” nghĩa rộng mà đến.

Nhược án Trung Châu phái truyền lại, xấu vị “Vũ tham” và linh tinh cùng độ cũng tốt cấu, danh “Linh tham cách” . Chủ đột phát mà không thái độ làm người biết. Tới nhược “Vũ tham” và “Linh đà” cùng độ. Thì chủ ám nắm quyền lực. Đến đây như nhất quân tư hình phạt của quan, nếu như cổ đại quyền thần trợ thủ đắc lực, giai cụ đến đây tính chất.

Lý quảng không được hầu, nhan quay về chết non

Lý quảng không được hầu, dương nhận phùng vu lực sĩ; nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương.

Ở đây nhắc tới hai người cổ nhân —

Một là hán đại danh tướng lý quảng. Hắn đóng ở biên tái, lũ tỏa dân tộc Hung nô, nếu bàn về công huân đương có thể phong hầu, nhưng mà rất nhiều công lao thua hắn tướng lĩnh bộ đã xong, hắn lại chung thân không được hầu vị. Cổ nhân mỗi ưa dẫn lý quảng làm thí dụ, làm công danh lợi lộc có định số căn cứ chính xác cư, cái gọi là “Lý quảng vô công duyên sổ kỳ” .

Một là Khổng Tử học sinh nhan quay về, hắn là một đau khổ học sinh, quá mức được Khổng Tử khen ngợi, nhưng mà không chỉ nghèo, hơn nữa đoản mệnh, năm ấy ba mươi hai tuổi mặc dù qua đời. Cổ nhân phàm cử hiền nhân đoản mệnh của lệ, tất cử nhan quay về.

Tiền cú lời chú thích nói: “Hai sao thủ mệnh, tung cát đa bình thường của mệnh, gia sát hung nhất. Nữ mệnh bất luận. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Như xấu sinh ra an mệnh dần cung, kỳ văn xương rơi vào vị cung thiên thương, lưu niên vừa gặp sát cập dương đà điệt tịnh, dựa vào đến đây phán đoán. “

Thảng như tương hai câu này phú văn, trở thành một nêu lên: Vu suy đoán thì vãng chú liên tạp diệu đều phải chú ý đáo, như vậy đối học đẩu số người mà nói, có thể nói hữu ích. Nhưng nếu như tương của trở thành một trình tự cố định, vừa thấy bối dương và lực sĩ đồng cung liền thuyết bạc mệnh (sai ai ra trình diện đồ 44 lệ nhất cập lệ nhị), vừa thấy văn xương cùng trời thương đồng cung liền thuyết đoản mệnh, vậy tin hết thư không bằng vô thư. Xem thử lời chú thích, người trước là hời hợt của luận, người sau thì toàn bộ dựa vào lưu niên lai tác gán ghép, thì cũng biết phú văn chỉ có thể làm chinh nghiệm một trong lệ, không thể coi là khuôn vàng thước ngọc.

Trọng do mãnh liệt, tử vũ tài năng

Trọng do mãnh liệt, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng; tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

Trọng do là Khổng Tử đệ tử, lỗ môn đệ tử trong dĩ mà nhất uy mãnh, mỗi tùy thị Khổng Tử tả hữu, khó vô bảo hộ ý. Cổ nhân vừa nhắc tới dũng mà năng lực văn điển hình, tất thuyết trọng do.

Tử vũ cũng lỗ môn đệ tử, chẳng những có học vấn, hơn nữa đa năng lực, cũng không người bình thường có thể sánh bằng, cho nên cũng trở thành văn nhân điển hình.

Tiền cú lời chú thích thuyết: “Lập mệnh thân cung, đến đây hai sao tọa thủ là cũng.” đây quả thực là y theo trước tương truyền là trọng do mệnh bàn lai nói thẳng, không hề ý mới.

chở trọng do của mệnh, an mệnh thân cung, liêm trinh độc thủ, chiếu tướng cùng độ. Bình nói: “Đây là phủ tướng triêu nguyên cách, mà lại tử vi chư cổ tinh củng hợp, sở dĩ là hiền sĩ. Nhưng cung mệnh liêm trinh chiếu tướng, cho nên chủ dũng mãnh, canh đối cung tham lang sao Hóa kỵ củng mệnh, cho nên chủ hung vong, quả tử lỗ khôi khó khăn. “

Đến đây bình quá mức lậu, phủ tướng triêu nguyên cách dùng cái gì cận vi hiền sĩ, mà không phải là “Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc” . Lại hỏi dĩ ký được phủ tướng triêu nguyên cao cách, cận chiếu tướng nhất tạp diệu, liền có như vậy ảnh hưởng trọng đại. Phần lần đó giai đủ coi là y mệnh bàn lai tác gán ghép.

Hậu cú lời chú thích nói: “Lập mệnh thân cung, tử cung có thiên đồng, dần cung có cự môn, thìn cung có thiên lương, vừa khoa quyền lộc tả hữu xung là cũng.” đến đây cũng dựa vào tương truyền mệnh bàn lai lập luận.

Đến đây cục thật là tá dần cung “Thái dương cự môn” an mệnh, hội “Âm cùng” và “Cơ lương”, nhược sai ai ra trình diện tam hóa cát diệu, có thể dương danh vu dị quốc, cũng không chuyên chủ tài năng.

Thiên đồng hóa không thay đổi kị?

Dần thân mừng nhất cùng lương hội.

Lời chú thích nói: “Dần cung an mệnh, giá trị cùng lương hóa cát, giáp canh cập thân sinh ra phú quý; nếu như thân cung an mệnh, giá trị cùng lương hóa cát, giáp canh cập dần sinh ra phú quý. “

Lời chú thích ý tứ, là thủ lộc tồn thiên mã là dụng.

Dần cung an mệnh, giáp sinh ra lộc tồn tại dần là cung mệnh; canh sinh ra lộc tồn tại thân là cung thiên di; thân sinh ra thiên mã ở dần là cung mệnh.

Thân cung an mệnh, giáp sinh ra lộc tồn tại dần là cung thiên di: Canh sinh ra lộc tồn tại thân là cung mệnh; dần sinh ra thiên mã ở thân là cung mệnh (sai ai ra trình diện đồ 45 phụ nhất cập lệ nhị).

Lời chú thích mặc dù phân biệt cử can chi, nhưng trên thực tế ý tứ là chỉ giáp dần, canh dần; cập giáp thân, canh thân tứ năm, bởi vì phải như vậy, thủy năng lực thành “Lộc mã cùng bôn ba” . Nếu không có “Lộc mã cùng bôn ba”, cô lộc đối “Cùng lương” vô ích, cô mã canh chủ phiêu đãng.

Nhưng mà cát hóa cũng rất trọng yếu. Bằng không mặc dù “Lộc mã cùng bôn ba” cũng cận vi thương nhân mệnh, cho nên lời chú thích tiên cường điệu điểm ấy.

Vì vậy vấn đề tới. Thảng dựa vào trung tâm tạp phái thuyết pháp, canh năm sinh ra thực sự bất lợi. Nhân canh làm cửu đồng hóa là sao Hóa kỵ. Nhược canh sai ai ra trình diện lộc tồn, thì trái lại thành “Chỉ đà giáp kị” của cục, là vì “Cùng lương” tinh hệ tối kỵ, dùng cái gì lời chú thích lại xưng là phú quý ư (sai ai ra trình diện vây 46)?

tứ hóa, canh năm là “Dương vũ âm cùng” . tứ hóa, canh năm là một “Dương vũ cùng âm” (Trung Châu phái định vì “Dương Vũ phủ cùng” ). Bởi vậy có thể thấy được, lời chú thích thắt ở “Dương vũ cùng âm” nói đến lưu hành sau thuyết pháp, dĩ thiên đồng không thay đổi kị, là cho nên canh năm sinh ra cũng không phương. — giá cũng không thể được làm nói vậy tương đối hậu ra chứng cớ đâu?

Cự môn có hay không bị chiếm đóng

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị cự môn bị chiếm đóng, chủ nhân làm việc điên đưa, gia sát chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi. Canh gặp hãm hạn vưu hung. “

Lời chú thích hiển nhiên không biết phú văn ý. Thuyết “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn”, cũng không phải là chỉ cự môn bị chiếm đóng. Nhân dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thìn tuất vu cự môn cận vi bình rảnh rang nơi, tức cũng nói như vậy, là cho nên không được ứng với nói là bị chiếm đóng.

Phú văn ý tứ, là “Khốn hãm” ý. Kỳ sở dĩ không được cát, là bởi vì tinh hệ tổ hợp mà đến, cũng không phải là do miếu vượng bị chiếm đóng mà đến.

Cự môn vu thìn tuất nhị cung ngồi một mình, một chút ngọ cung thái dương, tá hội dần thân cung “Thiên cập Thái âm” . Như vậy tinh hệ kết cấu, hơn nữa ngồi cung viên, thập can sinh ra đa đụng tới bất lương tổ hợp —

Giáp sinh ra, tất đụng tới thái dương Hóa kị.

Ất sinh ra, tất đụng tới Thái âm Hóa kị, mà lại gặp dương đà.

Bính ra nhân, hoặc và đà la cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Đinh sinh ra, cự môn bản thân Hóa kị.

Mậu sinh ra, tất đụng tới thiên cơ Hóa kị.

Canh sinh ra, tất đụng tới thiên đồng Hóa kị.

Tân sinh ra, hoặc và kình dương cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Nhâm sinh ra, hoặc và đà la cùng triền, hoặc là dương đà hội xung.

Thập can sinh ra cận kỷ, quý nhị can vô sự (sai ai ra trình diện đồ 47), mà thôi can mà lại có đụng tới văn khúc Hóa kị khả năng, kỳ cơ hội là một phần ba. Thập can có bát vừa một phần ba không tốt, khó có thể toàn bộ mỹ, nói “Hãm cự môn” người, tức đến đây ý. Về phần tinh hệ năng lực chuyển hóa thành cát, còn lại là một chuyện khác.

Lộc đảo mã đảo phi quá mức hung

Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp thiên không cướp.

Lời phê ghi trên mép sách nói: “Lộc tẫn thì thực tuyệt, tài tẫn thì thất thê. “

Lời chú thích nói: “Như lộc mã lâm bại tuyệt không vong nơi, mà thái tuế hợp kiếp không, hội Địa kiếp địa không, chủ bác tạp tai hối, phát không được chủ tài của luận cũng. “

Câu này phú văn. Thuyết “Lộc đảo”, “Mã đảo”, là chỉ lộc tồn thiên mã và địa không Địa kiếp cùng hội, cái chỉ nguyên cục tức đã như thế.

Nhược lưu niên thái tuế đi tới tam hợp thiên không cướp cung viên, bản và lộc tồn thiên mã cùng hội. Nhiên nhân thiên không cướp của cho nên, liền bất năng xong lộc mã cùng bôn ba thật là tốt chỗ. Như vậy mới là phú văn nguyên ý, cũng không phải quá mức hung cũng.

Lời chú thích thuyết “Lộc mã lâm bại tuyệt không vong nơi”, chỉ có thể cung tham khảo. Chẳng tại sao lại, giang hồ đẩu số gia đối “Trường sinh thập nhị thần” phi thường coi trọng. Rất nhiều khẩu quyết cùng với thuyết minh, đều nã chúng nó lai làm căn cứ, đến đây hoặc thụ tử Bình gia ảnh hưởng cũng không có thể liệu. Quan kỳ giải thích tinh hệ, cũng dụng ngũ hành, là được biết kỳ xu hướng. Cái đẩu số không được chân quyết, mỗi khi suy tính không được nghiệm, Vì vậy liền dụng tử bình, dụng thần sát để cầu bổ cứu cũng. Canh phát triển là “Thiết bản thần số”, dụng suy tính lục thân cầm tinh làm đóng gói, tư thì là cùng đồ mạt lộ của chinh mà thôi.

Vừa, Đài Loan đẩu số gia hôm nay chia làm “Tiểu hạn phái” và “Lưu niên phái”, đến đây đãi thụ chú thích người thì dụng “Vận hạn” nhất từ sở nói gạt. Quan bản điều phú văn, nói rõ “Thái tuế” . Biết ngay đẩu số nguyên nặng lưu niên, cũng duy lưu niên mới có mười hai cung phân bố, tiểu hạn cận vu âm năm sinh ra tái sinh là tham khảo. Đến đây đã vu tác phẩm kém cỏi của tôi <đàm đẩu số và huyền không> trung tâm có điều tường thuật.

Tử vi có thể giải trừ vận hạn hung?

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

Lời phê ghi trên mép sách: “Tử vi thủ thân mệnh, có thể hóa chư hung. “

Lời chú thích nói: “Như khổ nhị hạn không được phùng cát diệu, mà thân mệnh có tử vi thủ chiếu, thì hạn mặc dù hung cũng chủ bình cát, cái dĩ thân mệnh có chủ cho nên cũng. “

Tử vi đẩu số toàn bộ tinh diệu an bài, giai dĩ tử vi là việc chính. Tử vi tức bắc đẩu, từ đó nguyên thị của, bắc đẩu cư bắc bất động, chích đấu bỉnh xoay tròn. Chỉ đông là xuân, chỉ nam là hạ, chỉ tây là thu, chỉ bắc là đông. Bởi vậy cổ đại âm dương gia, lịch pháp gia giai coi như là hiện tượng đặc thù, cái gọi là tinh đẩu đầy trời, biến hóa chỉ ở trung ương, dù cho bả bắc đẩu tử vi coi là chỉ huy tinh thần nhật nguyệt di động người tham mưu, do là bả tử vi trở thành đế tinh.

Đấu sách giáo khoa dụng hư tinh, nhưng mỗi một một chỗ tinh đều là một ký hiệu, trước tử vi là đế chủ, như vậy đế chủ dù cho nó ký hiệu, vu suy tính thì cũng liền có ký hiệu này các loại tính chất. Bởi vậy đẩu số suy tính nặng nhất tử vi. Nhược được bách quan triều củng, thì không luận rơi vào mười hai cung na nhất cung viên, đô hội mang đến chỗ tốt. Bởi vì đương suy tính thì, mười hai cung giới hạn đều đánh vỡ, giá tổ tinh hệ nhất định có thể lợi dụng chỗ, dĩ tư xu cát. Tự lấy được cát tường.

Về đánh vỡ mười hai cung suy tính, thỉnh tham khảo tác phẩm kém cỏi của tôi , cập .

Vận suy hạn suy , ưa tử vi của giải trừ hung người, kỳ nguyên ý tức ở chỗ đến đây, nhược nói thủ thân mệnh là được giải trừ hung, liền là vô lý. Đến đây đãi bất minh đánh vỡ mười hai cung suy tính nguyên tắc, Vì vậy liền khiên cưỡng gán ghép.

Bần thọ phú yểu, hời hợt của luận

Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong.

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có nhảy lầu tự sát của ách, quan phù thái tuế, Công Dã có luy túm của ưu.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất vốn có sa vào của hại, vận phùng Địa kiếp địa không, nguyễn tạ có đường cùng nổi khổ.

Phú văn bản tiết, bất quá hời hợt của luận, thù vô tinh nghĩa.

Chú “Cô bần” cú nói: “Như mạng chủ tinh yếu, cập tài quan con nối dõi hãm địa, cũng nên giảm lộc đình thọ cũng. Nếu như thái tuế tọa mệnh, chủ tinh vừa yếu, hoặc tài quan thiên di đa hóa cát. Hoặc vừa đi cát hạn, định chủ phát không lâu sau, cập mười năm hai mươi năm, vận quá tức yểu vong cũng. “

Đây là thuyết cung mệnh tinh diệu tổ hợp không được cát, thì nghèo hèn người trái lại có thọ. Người giàu sang thì sai ai ra trình diện yểu vong. Thế nhân mỗi hoành phát hậu tức sai ai ra trình diện hung tang, dĩ đến đây của cho nên nhĩ. Vì vậy dưới vừa cử tứ lệ. Dĩ sai ai ra trình diện hoặc phú hoặc quý, giai không đổi hưởng.

Lộc châu là thạch sùng cưng chìu cơ, thạch ma phú giáp thiên hạ, hậu bị xét nhà mà chết, Lộc châu Vì vậy nhảy lầu tự sát tự sát. Lời chú thích dĩ còn đây là “Khổ nhị hạn tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng” của cho nên.

Công Dã trường là lỗ môn đệ tử, dĩ thê tử của cho nên thụ tù oan. Lời chú thích cho rằng còn đây là “Thân cung mệnh quan phù đại tuổi tọa thủ, cập nhị hạn vừa gặp quan phù chờ sát, cố hữu đến đây hung. “

Khuất nguyên là nước Sở hiền thần, thụ gièm pha thất ý, chìm giang tự sát. Lời chú thích coi đây là “Đi tới thìn tuất nhị cung, phùng vũ khúc tham lang, rất có thái tuế Tang Môn người đi viếng bạch hổ. Cập kiếp sát không vong Tứ Sát” của cho nên.

Nguyễn Tịch là tấn đại danh sĩ, suốt đời bần hàn, lời chú thích dĩ còn đây là “Nhị hạn mười hai cung trung tâm nhưng gặp thiên không cướp” của cho nên.

Phần lần đó tứ lệ, giai thuộc khiên cưỡng, bất quá thuyết bần có thọ, phú tức vong mà thôi.

Sáu vị liêm trinh kị xương khúc

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm.

Đến đây cú nhưng thừa “Hình cung bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong” cú mà đến. Tiền cử Lộc châu nhảy lầu tự sát, Công Dã tù oan, khuất nguyên chìm giang, nguyễn tạ bần cùng, hệ dĩ vận hạn lập thuyết, ý nghĩa chính ở nói nguyên cục cung mệnh tinh người yếu, sinh sôi thì vận quá tức vong, không bằng bần cùng của trái lại có thể dài thọ, Vì vậy là nói thiên vong nghèo bại của vận hạn.

Do bản cú khởi, là nghĩa rộng đến đây chỉ, nhưng dĩ chính diệu làm lập luận.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị của là cũng. Tân niên nhân tối kỵ. Cái vũ khúc thiên tướng tài bạch ngôi sao. Cũng có trái lại là được quyền, chủ quý. “

Tị hợi nhị cung là “Liêm trinh tham lang”, hội “Vũ khúc thất sát” cập “Tử vi phá quân” . Đến đây tổ tinh hệ phản ứng cường liệt, thuộc mẫn cảm một trong những tinh hệ. Phàm phản ứng mãnh liệt tinh hệ. Cát thì mỗi do nho nhỏ cơ duyên mà dồn hoành phát, hung thì cũng mỗi nhân nho nhỏ tiễn duyên mà dồn bạo bại. Phú văn chỉ, tức là này ắt là.

Loại này tinh hệ kết cấu, tối ngại văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị. “Liêm sát”, “Tử tham”, “Vũ phá” phe, cùng với “Tử sát”, “Vũ tham”, “Liêm phá” phe, cũng giai ngại của. Tức là đương liêm trinh ở tị hợi, mão dậu, xấu vị lục cung viên thì, đối với lần này giai cần phải chú ý. Nhân nhược cấu thành liêm trinh Hóa kị cập văn khúc văn xương nhâm nhất Hóa kị, hoặc vũ khúc văn khúc song Hóa kị là lúc, thường thường tức có đại chuyện không như ý phát sinh, thảng sát nặng thì chủ bạo bại.

Lời ấy “Chết tuổi thọ” tức chỉ hoành phát hậu tử vong, đó là “Phú hoàng tức yểu vong” ý.

Mệnh trống không Phúc Thọ nguyên trường

Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận.

Lời chú thích nói: “Như mạng hạn phùng hung gia sát, kỳ công danh tất bất năng tựu. Hoặc có chính tinh cát hóa phùng thiên không cướp mệnh hạn. Cũng chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Bất năng thượng đạt. “

Phú văn đến đây cú, thực ám chỉ “Cô bần có nhiều thọ” mà nói. Như thế tổng kết văn ý. — quan phú văn kết cấu, tiên đề cương lĩnh viết “Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong” . Sau đó cử cổ nhân tứ lệ, tái cử lưỡng chủng tinh mệnh kết cấu tác kết, thứ tự ngay ngắn. Là vì vậy đoạn phú văn thực nên hành văn liền mạch lưu loát mà độc.

Nhiên kỳ thuyết “Mệnh thiên không hạn thiên không”, cái gọi là “Thiên không” hàm nghĩa lại ứng với thảo luận. Nhược dựa vào lời chú thích, nói là “Mệnh hạn phùng hung gia sát”, nhưng phú văn ý, thì hiển nhiên là chỉ mệnh hạn giai sai ai ra trình diện không vong. Nếu không, sao không thuyết “Mệnh hung hạn hung” cũng?

Tiền đã nói qua, Trung Châu phái cho rằng không được cát của thiên không diệu, cận chỉ địa không, Địa kiếp cập thiên không mà nói, nhược chính chặn thiên không cập chính tuần thiên không, kỳ lực quá nhỏ, cận vu cân thiên không cướp thiên không cùng độ hoặc gửi thông điệp thì, năng lực tăng kỳ lực lượng mà thôi. Nhiên chính chặn thiên không cập chính tuần thiên không hai người tương đối, chính chặn thiên không lực vừa so sánh cường. Nhược bàng chặn thiên không cập bàng tuần thiên không hai người, kỳ lực yếu hơn, hầu như có thể không nhìn thấy.

Suy đoán phú văn ý, nơi này vừa đặc biệt coi trọng địa không và Địa kiếp, này đây bên dưới liền đặc biệt có bốn câu thảo luận thiên không cướp.

Án Trung Châu phái truyền lại, nhược mệnh thiên không chính tinh không được cát mà phùng thiên không cướp, hoặc mặc dù cát mà không chủ tài lộc người phùng thiên không cướp, thì dĩ không cầu tài lộc, trái lại là cát tường, mà lại thiên không cướp cũng hóa thành khí độ và cấu tứ, Vì vậy chủ nhân thường thường trường thọ. Phú văn ý. Tức ở chỗ tư.

Sinh phùng thiên không cướp, không thích hợp phú quý

Sinh phùng chỗ trống, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền.

Hạng Võ anh hùng, vận tới địa không mà tang nước; thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia.

Thượng cú lời chú thích nói: “Cung mệnh giá trị địa không tọa thủ, tác bình thường của luận, vưu chỉ trung niên điệt bác, thảng quý phát tất chủ hung vong. Như mạng ở hợi, giờ tý sinh ra; mệnh ở tị, buổi trưa sinh ra là cũng. “

Hạ cú lời chú thích nói: “Cung mệnh gặp Địa kiếp tọa thủ, tác bình thường luận, cũng không ở tài, nhược gia sát kị, đại hung. “

Hai câu lời chú thích đồng nhất ý tứ, tức vị cung mệnh có địa không Địa kiếp, thiên không thì không thích hợp quý, cướp thì không thích hợp phú. Thảng phú quý thì trên đường tất chủ thất bại, cứ thế hung vong.

Vì vậy phú văn liền đón cử cổ nhân mệnh cục của lệ. Hạng Võ là thiên không không thích hợp đắt tiền ví dụ (sai ai ra trình diện đồ 48). Thạch sùng là cướp không thích hợp giàu ví dụ (sai ai ra trình diện đồ 49).

Chú “Đính vũ” nói: “Khổ nhị hạn câu phùng là cũng. “

Chú “Thạch sùng” nói: “Khổ nhị hạn lâm vu bị chiếm đóng nơi, canh gặp lưu chủ chờ sát, tất hung nói. “

Nhiên đến đây nêu ví dụ thực sự miễn cưỡng, nhân Hạng Võ chỉ là khổ nhị hạn phân biệt sai ai ra trình diện thiên không cướp mà thôi, đến đây thuộc việc nhỏ; về phần thạch sùng, canh không phải là đại hạn sai ai ra trình diện thiên không cướp mà thôi. Chỉ dựa vào đến đây dĩ phán đoán, bất túc nói kỳ bạo bại.

Về phần “Thạch sùng” điều nội nói: “Canh gặp lưu chủ chờ sát”, người biên tập không giải thích được như thế nào “Lưu chủ”, Vì vậy đổi thành “Lưu đà”, đến đây đãi chẳng có “Lưu thân chủ” của cho nên. Về lưu thân chủ, sai ai ra trình diện đệ tứ sách . Nơi này không được chuế.

Lữ hậu chuyên quyền, dương phi háo sắc

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã; dương phi háo sắc; tam hợp văn khúc văn xương.

Lữ hậu là Hán cao tổ lưu bang thê tử, lưu bang sau khi, phân công nhà ông bà ngoại lữ họ người đó, tru diệt công thần. Mình thì buông rèm chấp chính, tức là phía sau màn hoàng đế.

Dương phi chỉ Dương Ngọc Hoàn, là Đường Minh Hoàng quý phi, người tư thông An Lộc Sơn. An Lộc Sơn công nhiên tán thưởng của nàng đầu vú như “Tân bác bột khiếm thảo thịt” . “Bột khiếm thảo thịt” tức là tỳ thực, là đường nhân khẩu ngữ. Dương phi của dâm loạn cũng biết.

Tiền cú chú nghĩa nói: “Lộc tồn hóa lộc cập thiên mã cùng thủ cung mệnh là cũng. Lữ hậu phế thái tử xưng quyền chuyên chế, lại chu bột bình của. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Cung mệnh cập tài quan thiên di, xương khúc chụp ảnh chung, canh hội thiên cơ Thái âm. Tất chủ dâm phu của phụ cũng. “

Phú văn cập lời chú thích giai cư gia truyền lữ hậu, dương tổn thương mệnh bàn mà nói. chở lữ hậu mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 50), cung mệnh ở dần, liêm trinh hóa lộc, lộc tồn cùng độ, đối cung thiên mã, cho nên lời chú thích là thuyết “Lộc tồn hóa lộc cập thiên mã cùng thủ cung mệnh” . Kỳ thực có sai lầm.

Lữ hậu chuyên quyền vu giáp thủ đại hạn, đại hạn cung mệnh sai ai ra trình diện liêm trinh song hóa lộc, song lộc tồn, đối cung vừa lưỡng trọng thiên mã. Như thế thủy năng lực xưng là “Lượng nặng” . Cho nên phú văn chỉ. Cũng không phải là nguyên cục mệnh bàn, mà là thuyết chuyên quyền đại hạn. Điểm này biết thị phi phi thường nặng yếu.

Về phần dương phi mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 51), cung mệnh “Thiên đồng cự môn” ở vị, đối cung thiên diêu, văn xương ở mão, văn khúc ở hợi, cung mệnh triền mộc dục, lại thấy hồng loan, đại hao. Xương khúc hội đào hoa chư diệu, tính chất cải biến, hơn nữa “Cùng cự” tính chất, dồn có đến đây phán đoán.

“Thiên lương gặp mã” đích thực nghĩa

Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm.

Lời chú thích nói: “Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, gặp thiên mã tọa thủ, mà tam phương gặp thiên lương chụp ảnh chung là cũng. “

Đoạn này lời chú thích trúng tuyển châu phái chân truyền, cho nên có thể suy ra lúc đầu đẩu số chảy vào giang hồ đích tình huống, ngẫu được chân quyết. Mà hơn nữa khiên cưỡng gán ghép, do là cũng năng lực lừa đời lấy tiếng, bởi vì bằng chân quyết suy tính có nghiệm. Tự năng lực che giấu kỳ gán ghép của lậu. Nhưng từ phản diện mà nói. Cũng có thể thuyết giang hồ truyền lưu bí quyết pháp có chính xác, bất khả một mực phủ định.

Phú văn đến đây cú, người bình thường là tương của trở thành dần thân tị hợi tứ cung mỗi ngày lương thiên mã thủ mệnh, kỳ thực điều không phải.

Mệnh ở dần cung, vô chính diệu, nhưng thiên mã thủ triền, còn đối với cung là “Thiên đồng thiên lương” .

Mệnh ở thân cung, vô chính diệu, nhưng thiên mã thủ viên, đối cung là “Thiên đồng thiên lương” .

Mệnh ở tị cung, thiên đồng thủ viên, thiên mã cùng độ, sẽ đối với cung thiên lương ngồi một mình.

Mệnh ở hợi cung, thiên đồng tọa thủ, thiên mã cùng triền, sẽ đối với cung thiên lương ngồi một mình (sai ai ra trình diện đồ 52 lệ nhất tới tứ).

Giá bốn loại tình hình tức là lời chú thích ý tứ, đó là là phú văn chỗ chỉ. Phú văn cái gọi là “Thiên lương gặp thiên mã”, tức chỉ cung thiên di thiên lương hội cung mệnh thiên mã. Nhược thiên lương thiên mã cùng thủ mệnh. Hoặc cùng thủ thiên di, thì không phải vậy đến đây cách, mới có thể biến thành “Dần thân mừng nhất cùng lương hội” . Điểm ấy phân biệt thập phần nặng yếu.

Nhưng mà phú văn chỉ, thật là phiêu đãng của mệnh mà thôi, ở cổ đại. Nữ tử phiêu đãng khả năng phi dâm tiện bất khả. Người thời nay thì vị tất nhiên.

Khôi việt giáp trì phi xương khúc

Xương khúc giao trì, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Lời chú thích nói: “Thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì. Như thái dương Thái âm ở xấu vị an mệnh, trước hậu nhị cung có tả hữu, xương khúc lai giáp là cũng. “

Lời chú thích nghe nói, có sai lầm. Dựa vào Trung Châu phái thuyết, thái dương tất khán nhập miếu thủy năng lực xưng là “Thềm son” ; Thái âm cũng phải nhập miếu, thủy năng lực xưng là “Quế trì” .

Nhược dựa vào lời chú thích sở nói, thái dương Thái âm ở chung xấu vị cung, thì tất có một sao bị chiếm đóng, là thì bất năng xưng là thềm son hoặc quế trì vậy.

Cư bản phái truyền lại, hợp thềm son quế trì đích tình hình là —

Thái dương ở thìn, Thái âm ở tuất. Cung mệnh là thìn cung hoặc tuất cung.

Thái dương ở tị, Thái âm ở dậu. Cung mệnh là tị cung hoặc dậu cung.

Kể trên tình hình, cung mệnh nếu vì thềm son, thì cung thiên di tất là quế trì. Trái lại, cung mệnh nếu vì quế trì, thì thiên tạc cung tất là thềm son, tư sau đó tài xưng là hợp cách, sau đó tài năng thảo luận “Xương khúc giáp trì” .

Trên thực tế xương khúc hai sao, lại không thể giáp thìn tuất, tị dậu tứ cung, cho nên trên căn bản không thể nào có “Xương khúc giáp trì” đích tình hình. Khả năng có, cận vi thiên khôi thiên việt giáp thìn cung hoặc tuất cung. Tư là một “Khôi việt giáp trì”, hoặc “Nhị quý giáp trì”, chủ một thân dễ thụ đề bạt, có thể được thành tựu, thềm son chủ quý, quế trì chủ phú.

Duy xương khúc hoặc tả hữu, chỉ có thể giáp xấu vị nhị cung, cho nên lời chú thích liền định vì “Thái dương Thái âm” xấu vị nhị cung cùng độ. Đến đây lạc cũng thuộc giang hồ ngộ truyền, là nhân “Khôi bạt giáp trì” mà dồn lầm. Xương khúc giáp âm dương thực phải không cách cục, bởi vì có thật nhiều khuyết điểm.

Mão dậu cung tử vi và liêm trinh

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục của tăng; trinh cư mão dậu, nhất định là công tư hạng người.

Tiền cú lời chú thích nói: “Tử vi là bắc cực. Như tọa thủ cung mệnh gia sát, định chủ tăng nói. Vô sát, gia cát hóa, tả hữu, khôi việt, thường nhân đáng quý. “

Tử vi ở mão dậu nhị cung, tất và tham lang cùng độ. Cấu thành “Tử tham” tinh hệ kết cấu, là mẫn cảm một trong những tinh hệ. Bởi vì mẫn cảm, là cho nên biến hóa quá nhiều. Lời chú thích nói, thử tường một … hai … Mà thôi.

Duy lời chú thích nói, có sát liền chủ tăng nói. Lời ấy không xác thực, dựa vào Trung Châu phái truyền lại, duy sai ai ra trình diện thiên không cướp người thủy chủ tăng nói, mà lại sai ai ra trình diện mui xe hoặc thiên hình. Cái mui xe chủ tôn giáo triết học, mà thiên hình thì là giới luật cũng (sai ai ra trình diện đồ 53).

Tử tham cũng ưa bách quan triều củng, cho nên nhược ký được triêu củng, lại thấy sát diệu, thì kỳ biến hóa to lớn, có thể nói khó có thể ly đính nguyên tắc. Lời chú thích vị “Thường nhân đáng quý”, bất quá hiện lên nói của nhĩ.

Hậu cú lời chú thích nói: “Mão dậu an mệnh, liêm trinh tọa thủ, gia sát. Tất tác công môn quan lại nhỏ, tôi tớ đồ. “

Liêm trinh ở mão dậu, tất và phá quân cùng độ, thành “Liêm phá” tinh hệ kết cấu. Đến đây cũng mẫn cảm một trong những tinh hệ, nếu không có cát hóa, nhưng thấy sát diệu. Chủ là “Một mặt công tư”, tức là không biết xấu hổ, nhưng muốn tiền quan sai, như nay của tham ô cấp thấp công vụ nhân viên; hoặc giả làm người ở dịch; hoặc là sức lao động công nhân các loại. — nói ngắn lại, không vào công môn thì thượng khả, vừa vào thì tất tham ô.

Là cho nên “Liêm phá” tinh hệ, nếu không sai ai ra trình diện cát hóa mà sai ai ra trình diện sát, vô luận như thế nào làm sao cách cục không cao.

“Tả phủ” đồng cung đạm “Hữu phủ “

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, canh hội tam phương hóa cát củng thủ, tất cư cực phẩm vị. “

“Tả phủ đồng cung” tinh hệ, vừa có thể cùng tiền thuật “Liêm phá” tinh hệ làm một tương đối. Phàm Thiên phủ ở thìn tuất cung, tất và liêm trinh cùng độ, thành “Liêm phủ” tinh hệ. Giá tổ tinh hệ và “Liêm phá” so sánh với, có thể nói đại dị kỳ thú, tính chất ôn hòa hơn nhiều.

“Liêm phủ” tinh hệ sai ai ra trình diện sát, không cần thiết có hung hiểm, cũng không chủ địa vị thấp. Đến đây cái bởi Thiên phủ đặc tính khiến cho của nhiên.

Duy Thiên phủ phải sai ai ra trình diện lộc, “Liêm phủ” cũng không ngoại lệ, bằng không tức là thiên không kho; nếu không có lộc mà sai ai ra trình diện sát, “Liêm phủ” cũng cụ phủ kho thiên không lộ tính chất, suốt đời đa ngăn trở, chiêu thị phi vưu oán, do là ảnh hưởng cuộc sống phát triển.

“Liêm phủ” tinh hệ ưa sai ai ra trình diện tả phụ. Trên thực tế nhược tả phụ ở thìn tuất nhị cung thì, hữu bật cũng tất và của đối chiếu. Cũng tức là thuyết, đương “Liêm phủ” và tả phụ cùng độ thì, cung thiên di cũng nhất định phải hữu bật. Cho nên phụ bật lực quá nhiều.

Duy nhược hữu bật và “Liêm phủ” đồng cung, tả phụ cư thiên di, thì lực lượng giảm đi. Đây là bởi vì tả hữu, xương khúc trên thực tế đều phân chính đồ và dị lộ. Tả phụ văn xương ở cổ đại chủ khoa cử cuộc thi xuất thân, là vì chính đồ; hữu bật văn khúc thì chủ dị lộ công danh, như đời Thanh vu khoa cử ở ngoài thiết kế “Bác học hồng từ”, thậm chí chủ quân công xuất thân, hoặc quyên ban xuất thân. Đến đây sở dĩ hữu bật thua tả phụ, mà văn khúc cũng không như văn xương cũng.

Duy “Tả phủ” vô lộc, cũng không sai ai ra trình diện tốt. Vưu ưa liêm trinh hóa lộc (sai ai ra trình diện đồ 54).

Liêm hội sát mà lưu động thiên nhai

Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao. Càng thêm sát Hóa kị phùng kiếp không cũng. “

lược cùng, duy gia nhất cú: “Không được thủ gia, quân thương tại ngoại gian khổ. “

gia đến đây nhất cú, đại có đạo lý, nhân “Lưu động thiên nhai” một lời, rất dễ kẻ khác hiểu lầm. Tưởng thiên nhai lãng tử, không việc làm. Trên thực tế cũng, chích như quân cửa hàng lữ, trường kỳ lưu lạc giang hồ, không được hưởng gia viên của phúc mà thôi. Cổ nhân ấm chỗ ngại dời. Cho nên dĩ lưu ly là đau khổ.

Tị hợi nhị cung, là chỉ “Liêm trinh tham lang” tinh hệ. Hội mão dậu nhị cung “Vũ khúc thất sát” . Cho nên phú văn chỉ, không giống với xấu vị nhị cung “Liêm trinh thất sát” cùng độ. Là cho nên phú văn thực ứng với tác –“Liêm trinh hội sát” . Duy cổ đại thuật người mỗi ưa tàng tư, ậm à ậm ừ, là cho nên liền lăn lộn là “Liêm trinh thất sát” .

Phàm thất sát thủ mệnh, đa chủ ly sinh ra nơi phát triển, mà lại phải lịch gian khổ sau đó phát, nếu không ly máu địa vừa không chịu gian khổ, thì chung thân bình thường. Còn đây là suy tính quy tắc chung.

Ở tị hợi nhị cung “Liêm tham”, nhân cung Quan lộc là “Vũ sát”, bởi vậy liền chủ ly hương mà được phát triển sự nghiệp, dĩ đến đây của cho nên, liền tự nhiên có quân cửa hàng lữ gian tân chinh ứng với, còn đây là nhất định của để ý. Nhược ở cận đại, thì lữ hành cũng không tất gian khổ, còn đây là cổ kim xã hội bối cảnh bất đồng của cho nên. Mà “Lưu động” thì nhất.

Cổ nhân không nói “Liêm tham” lưu động, mà nói “Liêm sát” lưu động, tức nhân then chốt ở chỗ thất sát.

Đặng thông cập Khổng Tử tai ách

Đặng thông chết đói, vận phùng đại hao của hương; phu tử tuyệt lương, hạn đáo thiên thương nơi.

Lời chú thích rất đơn giản: “Thông mệnh tử cung, nhị hạn đi tới giáp hãm nơi, đại hao phùng của, canh hội ác diệu là cũng.” về Khổng Tử của mệnh, thì viết: “Giống như trên phán đoán. “

Đặng thông là hán văn đế người đương thời, là văn đế sở bế cưng chìu. Hắn đi xem tướng, thuật người vị kỳ “Đằng xà nhập khẩu” chủ chết đói, tức lưỡng điều pháp lệnh văn do mũi bàng kéo dài nhập khẩu sừng. Đặng thông dĩ đến đây ưu của.

Văn Đế hậu lai biết đặng thông lòng của sự, liền ban thưởng hắn một tòa đồng sơn, mà lại đặc biệt chuẩn hắn thủ thép đúc tiền, lưu thông thiên hạ. Cứ như vậy. Giống như người thời nay chính mình một trận đặc biệt chuẩn ấn sao cơ.

Ai biết văn đế vừa chết, thái tử chưa chính thức đăng cơ, lập tức thu hồi đồng sơn, cấm Đặng thị làm bằng của tiền lưu thông. Đặng thông lập tức phá sản, tới lão nghèo khó, quả nhiên chết đói vu dã nhân nhà.

Phu tử tuyệt lương là Khổng Tử cố sự, hắn do lỗ nước khứ vệ quốc, trên đường cần phải trải qua trần thái nhị nước biên giới, thái nước người đó đợi tin lời đồn, nhân tụ chúng tướng Khổng Tử vây khốn, Khổng Tử bị vây thập nhật, quả là tuyệt lương. Lúc đó cùng bị nhốt người, còn có nhan quay về, Tử Lộ, tử do, tử hạ chờ Cao đệ.

Dựa vào chở Khổng phu tử mệnh bàn (sai ai ra trình diện đồ 55), nhược do cung mệnh khởi hành đại hạn, tới năm mươi lăm tuổi đi tới nô bộc cung, là trời chúc sở triền nơi. Tuyệt lương của năm là sáu mươi mốt tuổi, vừa ở đây hạn.

Nhiên phú văn sở cử lưỡng lệ, thực sự không hề nghĩa lý, nhược dựa vào nhất chính là tạp diệu tức năng lực suy đoán, thì toàn bộ tinh hệ liền giai cùng bỏ xó. Đến đây bất quá giang hồ truyền lại, tăng thú vị mà thôi.

“Linh xương la vũ” chủ thất bại

Linh xương la vũ, vận tới đầu sông.

Lời chú thích nói: “Đến đây bốn sao giao nhau thìn tuất nhị cung, tân nhâm kỷ sinh ra, nhị hạn đi tới thìn tuất, tối kỵ thuỷ ách. Vừa gia ác sát, hẳn phải chết ngoại đạo. “

Vừa nói: “Như bốn sao ở thìn tuất tọa mệnh cũng thế. “

Phú văn nói “Linh xương la vũ” (hoặc xưng “Linh xương đà vũ” ), là đẩu số trung tâm một tổ rất trọng yếu tinh hệ.

Vũ khúc ở thìn tuất nhị cung là ngồi một mình, đối cung là tham lang ngồi một mình. Thử phân tích cộng “Linh xương la vũ” kết cấu.

Tân năm sinh ra, đà la ở thân, hội thìn cung vũ khúc, nếu có thể hội văn xương. Thì văn xương tất nhiên Hóa kị, đi tới thìn cung đại hạn, kỳ can chi tất là nhâm thìn, Vì vậy vũ khúc vừa hóa thành sao Hóa kỵ. Hơn nữa đà la linh tinh lưỡng khỏa sát diệu, là cho nên không được cát (sai ai ra trình diện đồ 56). Vũ khúc mỗi chủ bảo hiểm đường thuỷ, cho nên nói vận đến tận đây hạn thì chủ một sông.

Nhược nhâm năm sinh ra, vũ khúc tị Hóa kị tinh, đà la ở tuất, đến đây đã trở thành bất lương tinh hệ kết cấu. Kỷ năm sinh ra thì không gặp đà la, lời chú thích có sai lầm, ứng với đính chính là ất năm sinh ra, lúc này đà la ở dần, hội tuất cung vũ khúc. Đi tới tuất hạn, can chi tất là bính tuất, như thế thì hội liêm trinh Hóa kị cùng trời tướng, vừa là đại hạn lưu dương lưu đà sở chiếu, hơn nữa nguyên cục linh đà, là cho nên cũng cấu thành bất lương tinh hệ.

Nhược kỷ năm sinh ra mặc dù phải không đến đây cách, duy dễ phùng văn khúc vũ khúc song Hóa kị kết cấu, là cho nên cũng – nên cẩn thận.

Nhiên “Linh xương la vũ” có thể chủ ngăn trở. Không nhất định là thuỷ ách. Khắc ứng với của năm, dĩ hội kiến đến đây tổ tinh hệ là phán đoán.

Cự môn độc sợ lửa tinh kình dương

Cự hỏa xiết dương, chung thân tự ải tử.

Lời chú thích nói: “Đến đây tam tinh tọa thủ thân mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, dựa vào đến đây phán đoán. “

Lời mở đầu vũ khúc không thích linh đà, lời ấy cự môn không thích hỏa dương, cái cử trường hợp đặc biệt mà nói.

Cái gì gọi là trường hợp đặc biệt? Cái nhược tựu tình hình chung mà nói, đà La Đắc linh tinh tức có thể giải kỳ kị, kình dương được Hỏa Tinh là được hóa kỳ hình, do là có thể hóa lệ là tường. Như hóa đà la của kị là cương nghị. Hóa kình dương của hình là uy quyền, nhưng chỉ có vũ khúc, nhược giá trị linh đà, thì linh tinh không giải thích được, mà cự môn nhược giá trị kình dương, Hỏa Tinh cũng không hóa kỳ hình, đến đây tức sở dĩ xưng là trường hợp đặc biệt.

Dùng cái gì có đến đây trường hợp đặc biệt, nhược dụng ngũ hành giải thích, tất phá thành mảnh nhỏ, phải không mạch lạc. Cái đẩu số gán ghép ngũ hành là thuộc dậy trễ việc, cổ đại đẩu số gia thì duy dụng chinh nghiệm, cho nên thường thường biết kỳ nhưng mà không biết giá trị. Trung Châu phái có đẩy để ý hệ thống, đã thành độc bộ, còn lại mới xuất hiện môn phái, cho dù là Trung Châu phái bàng chi, cũng cận thị tam phương tứ chính mà thôi, nhân vô suy lý hệ thống, vừa dục đến đây phụ với học thuật của lâm, là cho nên chỗ trống bình thầy tướng số thuật rầm rộ lúc, liền nã tử bình lý luận dụng để giải thích đẩu số một ít nhất chinh nghiệm, nhưng mà lại cũng không có thể trở thành là hệ thống, cận linh tinh đoạn ngắn mà thôi, thực sự có điểm tâm sức lao động chuyết.

Cự hỏa kình dương bá đi tới “Trúc la tam hạn”, về điểm ấy, tương thấy ở quyển sách đệ tứ sách, độc giả có thể tự hành xem thêm. –“Trúc la tam hạn” hiện nay đã không người biết kỳ chân nghĩa, vương đình chi năm trước đã ban công khai, văn chương thu vào <đàm đẩu số và huyền không> một lá thư nội.

Địa không tọa mệnh, lục thân không được tụ

Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh tức chủ nghèo khó.

Lời chú thích nói: “Như mạng cung không gặp chính tinh, chỉ giá trị địa không tọa thủ, canh tam hợp gia sát Hóa kị, dựa vào đến đây phán đoán. Như cát, cũng không đến tận đây kỳ. “

thì nói: “Chỉ giá trị thiên không tọa thủ” . Tương địa không đổi thành thiên không.

Án, người biên tập nhân chẳng địa không chấm đất cướp là “Đối tinh”, xưng là thiên không cướp, toại vọng tương thiên không Địa kiếp coi là đối tinh, mà địa không một sao thì huyền trí chi, đến đây thực rất là ngộ biện. Phàm đẩu số của đối tinh, giai ở an tinh pháp trung tâm có quan hệ, như kình dương tất ở lộc tồn tiền nhất cung, đà la tất ở lộc tồn hậu nhất cung, cho nên trở thành đối tinh; Hỏa Tinh linh tinh giai ở riêng cung vị đúng giờ thuận đi mà an. Cho nên trở thành đối tinh, như vậy lệ người, xương khúc, khôi việt, phụ bật chờ, có thể nói không một không phải. Nhược dựa vào đến đây lệ. Thiên không cướp tự nhiên trở thành đối tinh, nhân đều do hợi cung đúng giờ khởi, chỉ có thuận đi đi ngược chiều phân biệt, điển tích nên đối nghịch cũng. Nhược ư thiên không, thì do năm chi khởi, phàm năm sinh tiền nhất cung tức là thiên không, đến đây an tinh pháp hận bản và đúng giờ mà an Địa kiếp phong mã ngưu, ở đâu được coi là đối tinh cũng?

Là cho nên phú văn đến đây cú giải thích, nhưng ứng với dựa vào , định vì “Chỉ giá trị địa không tọa thủ” thủy hợp.

Mệnh vô chính diệu mà tá tinh an cung người. Lục thân trung tâm tất có một … hai … Chỗ thiếu hụt, tức tính chất hài lòng, cũng nguyên nhân chính sự mà phân tán, như phu thê phải các nơi nhất phương, phụ tử phải ly tán xa nhau các loại, nhược sai ai ra trình diện hỏa linh thiên mã, thì nhân sinh canh hình cô lập, phú văn sở nói. Thực chỉ đến đây mà thôi, bần thì vị tất nhiên.

“Đầu ngựa đái kiếm” vô toàn bộ mỹ

Đầu ngựa đái kiếm, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Lời chú thích nói: “Dương nhận ở ngọ thủ mệnh. Mão thứ hai, dậu vừa thứ hai, là dương nhận lạc hãm hơn là. Dần thân tị hợi tứ cung, đà la thủ mệnh cũng thế, như thìn tuất xấu vị không được kị của. “

“Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, dựa vào cổ nhân sở nói, ưu thì có thể “Uy trấn biên cương”, kém thì như phú văn sở nói, “Chết non hình thương” . Kỳ phân biệt ở chỗ có hay không năng lực sẽ tới cát hóa tinh diệu, trong này phân biệt quá nhiều.

Nhưng mà lời chú thích sở nói, kình dương tọa hãm địa thủy cấu thành đến đây cách, này ắt là có sai lầm, nhân kình dương ở ngọ cung cũng không phải là lạc hãm. Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, kình dương ngũ rơi vào tử mão dậu tam cung.

Hơn nữa, cấu thành bản cách cục, cũng duy kình dương ngồi một mình ngọ cung thủ mệnh, thủy là chính cách. Nhược ở mão dậu nhị cung, giai phải không cách.

Trừ chính cách bên ngoài, còn có lưỡng chủng tình hình cũng có thể coi là “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, này ắt là đã tường vu <đẩu số tứ thư> quyển thứ nhất 56 trang, nơi này không được chuế.

Phàm “Đầu ngựa đái kiếm” cách cục, mặc dù tốt cũng không hay, tung phú quý cũng không nhất định có thể được yên vui, nổi tiếng nhất người là hán quang vũ lưu tú (sai ai ra trình diện đồ 57), hắn vừa bước đế vị lúc, bởi vì lòng nghi ngờ trọng trọng, liền thường tạ tiểu cho nên lạm sát công thần, sát hậu vừa áy náy, bởi vậy thần kinh thác loạn mà chết. Là cho nên phùng đến đây cách cục người đó, thực ứng với phong phú chính. Đồng thời mọi việc lưu hữu dư địa, sau đó tài khả an hưởng phú quý.

Nếu vì “Đầu ngựa đái sáng lập” kém cách, cũng tất nhiên có một đoạn thời kỳ phong cảnh. Làm sao trì doanh giới man, trọng yếu phi thường, bằng không phù dung sớm nở tối tàn, chợt khuynh bại.

Tử ngọ phá quân cần phải sai ai ra trình diện lộc

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ nhị cung an mệnh, giá trị pha quân tọa thủ gia cát, tất nhiên vị tới tam công.” đến đây luận thái hiện lên.

Vương đình chi soạn trung tâm có hai câu –“Phá quân kị mão dậu, mừng nhất tử ngọ phương.” đến đây tức vị phá quân vu tử ngọ nhất cung viên nhập miếu, mà bị chiếm đóng vu mão dậu. Có người độc quá vương đình chi viết sau lại vấn: Tại sao lại không nói miếu hãm? Lại có một vị khai ban thụ đồ người đó, vu thượng giờ dạy học công khai công kích: “Vương đình chi liên miếu vượng lợi hãm cũng không biết.” đến đây thực chẳng đàm ưa kị, mà miếu hãm đã ở trong đó vậy, thực không cần mỗi đàm một chuyện, đều phải thuyết một lần miếu hãm người cũng.

Như bản lệ, nhưng nói “Tử ngọ phá quân” năng lực thăng quan tiến chức, đến đây tức bằng đã thuyết tử ngọ viên phá quân nhập miếu. Dĩ tinh hệ nói, thì là phá quân ngồi một mình đối “Liêm trinh thiên tướng” . Đến đây tinh hệ như đảo, “Liêm tướng” thì không thấy tốt, mà phá quân ngồi một mình thì sẽ thành tốt cục, đẩu số của vi diệu, tức ở chỗ đến đây.

Đến đây tinh hệ vừa danh “Anh tinh nhập miếu”, nhiên phải sai ai ra trình diện cát hóa thủy năng lực xưng là anh tinh. Cát hóa trong, dĩ hóa lộc thủy là tốt, như vô hóa lộc, nhưng thấy hóa quyền, cũng phải sai ai ra trình diện lộc tồn thủy hay, cho nên tử ngọ viên phá quân, sắc nhất kỷ năm sinh ra cũng (sai ai ra trình diện đồ 58 lệ nhất).

Phá quân được hóa lộc không bằng hội hóa quyền được lộc tồn, trước đây người của ba động biên độ so sánh người sau là đại của cho nên. Nhân sinh biến động biên độ đại. Chung bất năng coi là chuyện tốt.

Đến đây cục sai ai ra trình diện sát, vừa suy giảm, cho nên mậu năm sinh ra mặc dù sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc. Nhưng thấy dương đà hoặc triền kình dương, đến đây cũng chủ khúc chiết (sai ai ra trình diện đồ 58 lệ nhị).

“Liêm tham” sợ nhất văn xương Hóa kị

Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi.

Lời chú thích nói: “Như tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, gia sát Hóa kị, yểu vong. Hoặc cung Quan lộc gặp của người cũng.” tham lang không thích hợp tọa thân dần tị hợi tứ trường sinh cung viên, trong đó lại càng không nên tị hợi nhị viên, là vì bị chiếm đóng.

Phàm tham lang tọa tị hợi, tất là “Liêm trinh tham lang” cùng độ, tiền đã nhiều lần nói qua, “Liêm tham”, “Vũ sát”, “Tử phá” một tổ số tử vi hội, phản ứng rất là mẫn cảm, hôm nay giá tổ tị hợi cung “Liêm tham” tức là trong đó đồng loạt.

Cổ bí quyết nói: “Liêm trinh tham sát bước đi thong thả quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung.” tức vị tị hợi cung “Liêm tham” sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị vu cung thiên di. Chủ tác “Kẻ trộm” (bối nhung), vừa vị “Tham liêm đồng cung vu tị hợi, nữ nhân không được khiết mà lại tao hình.” như thế các loại, không một bí quyết nói kỳ may mắn, bạn cố tri “Liêm tham” tinh hệ, trừ phi năng lực sai ai ra trình diện cát hóa, lại không có sát kị hình hao tổn chờ diệu, sau đó mới có làm, bằng không chỉ khó tránh khỏi nhân sinh có chỗ thiếu sót. Như cổ bí quyết nói: “Nam lang thang, nữ đa dâm”, nói nữ mệnh đa dâm, thực đơn giản vị kỳ hôn nhân bất lợi, tái giá hoặc mà lại tam hôn mà thôi.

Phú thể văn ngôn xương tham lang cùng hội, “Phấn thân toái cốt”, còn đây là chỉ văn xương Hóa kị mà nói, tham lang liêm trinh và văn xương Hóa kị cùng hội, là giả nhã nhặn (sai ai ra trình diện đồ 59), vừa chủ suốt đời ưa đi hiểm may mắn, nhân sinh tất có tốt vận cũng có kém vận, đương kém vận là lúc, tự có “Phấn thân toái cốt” của ứng với, đến đây tức phú văn chân chính ý nghĩa chỗ.

Vũ khúc kị và văn khúc biến hóa kị: “Tham liêm” thì kị sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, đến đây đều vì tinh hệ đặc sắc.

Triêu đấu ngưỡng đấu, văn quế văn hoa

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương, văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển.

Thất sát triêu đấu, ngưỡng đấu cách cục, tiền đã thảo luận qua (sai ai ra trình diện 39 trang). Nơi này không được chuế, duy lục lời chú thích ở phía sau, dĩ cung tham khảo –“Thất sát thủ mệnh vượng cung đủ cũng. Như con ngọ dần thân là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu. Nhập cách người phú quý. Nhược thiên di quan lộc nhị cung, không làm đến đây luận. “

Đến đây lời chú thích có sai lầm, che ngọ thất sát cận hướng lên trời phủ, nhược coi đây là nhập cách, thì thất sát không có không được hướng lên trời phủ, mà ở xấu vị dần thân chờ cung đều bị miếu vượng, bạn cố tri lời chú thích thực vô tri gán ghép lời tuyên bố, không cần sâu luận.

Về phần “Văn quế văn hoa” lời chú thích nói —

“Văn xương là văn quế, văn khúc là văn hoa. Như xấu vị an mệnh giá trị của, canh gặp hóa cát, cập tam hợp ngôi sao may mắn củng giáp là cũng. Hoặc vô cát bỉ, xương khúc vô dụng chỗ vậy. “

Văn xương văn khúc hai sao chỉ có thể ở xấu mạt nhị cung cùng viên, Vì vậy vốn nhờ của thành cách “Văn quế văn hoa” vân vân, đơn giản tương “Quế hoa” nhất từ phân sách, nhân dĩ lập danh. “Quế hoa” tức là hoa quế, tương truyền giữa tháng có đan quế, lại có thỏ ngọc, cho nên “Bảng vàng đề tên” là trở thành thu đang lúc đắc chí đại danh, Vì vậy liền lại đem “Quế hoa” xưng nguyệt, do là trằn trọc được “Văn quế”, “Văn hoa” tên. Duy như thế tìm kế, thực không có rễ cư.

Nhiên xương khúc đồng cung, dù sao cũng có ưu điểm, cho nên thấy vậy cách cục, nhưng cần phải thị chính diệu làm sao, thảng có cát hóa, thì xương khúc tự năng lực phát huy kỳ trợ lực. Nhiên chỉ nói xương khúc đồng cung, thực phải không cách.

Thềm son quế trì, hợp lộc củng lộc

Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí; hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Tiền cú lời chú thích nói: “Thềm son vị nhật cư mão thìn tị; quế trì vị nguyệt nhập dậu thủ hợi. Đến đây lục cung thân mệnh giá trị của là cũng. Cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt. “

Hậu cú lời chú thích nói: “Lộc tồn và hóa lộc ở tài quan nhị cung củng mệnh; hoặc mệnh tọa lộc mà thiên di có lộc đối củng, giai chủ phú quý. Bí nói: Hợp lộc củng lộc đôi Kim vương, tước vị thăng tiến y áo bào tím vân vân. “

Án, thềm son dĩ thái dương miếu vượng là quý; quế trì ất Thái âm miếu vượng là quý, nhiên thủ miếu vượng là phán đoán, không bằng nhưng luận tinh hệ. Thủ loại này loại danh mục, liền dễ lưu là lời bàn thiên vị. Là cho nên lời chú thích phải cấp bổ nhất cú “Cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt.” này ắt là nhưng luận tinh hệ cũng.

Cổ nhân dĩ thái dương Thái âm miếu vượng tức lợi cho yêu cầu danh, sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt canh. Đến đây vũ phi là cổ đại xã hội nặng quý không nặng giàu phản ánh. Kỳ thực thái dương Thái âm miếu vượng thủ mệnh, nhược cát, cũng năng lực thành phú cách, phú sau đó nổi danh, đến đây bắc đều là.

Về phần hợp lộc củng lộc, đơn giản dĩ cung tài bạch cập cung Quan lộc sai ai ra trình diện hóa lộc cập lộc tồn, dĩ “Uyên ương hồ điệp thức” chụp ảnh chung cung mệnh, là vì “Hợp lộc” . Nhược cung mệnh và cung thiên di củng chiếu, vừa được hóa lộc, vừa được lộc tồn, là vì “Củng lộc” . Như thế cách cục, nhưng cần phải dĩ chính chiêu tinh hệ tổ hợp tính chất là phán đoán.

Phú văn hai câu, tiền cú ký nặng quý, hậu cú liền thực ứng với nặng phú, nay chém làm “Ngón tay cái của thần”, còn lại là nhưng nặng quý cũng. Từ đó có thể biết phú văn viết định, thâm thụ khoa danh quan niệm ảnh hưởng.

Xương khúc phụ bật chủ quý hiển

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Lời chú thích nói: “Như mạng tọa âm dương, tài quan nhị cung xương khúc lai hội; hoặc mệnh tọa xương khúc, nhị cung nhật nguyệt lai hội, canh gặp khôi việt ngôi sao may mắn, phú quý tự nhiên tất vậy. “

Cổ đại giống nhau đẩu số gia ất Thái âm thái dương chủ khoa danh (duy Trung Châu phái cường điệu thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú), văn xương văn khúc cũng chủ khoa danh. Là cho nên liền ưa bốn sao gặp gỡ, cho rằng còn đây là khoa danh đại cách. Do là tựa như phú văn sở nói.

Nhưng mà lại có một chút quan trọng bổ sung, đến đây cách phải sai ai ra trình diện lộc thủy là, vưu nặng lộc tồn. Vừa dĩ lộc tồn tại cung mệnh người là tốt (sai ai ra trình diện đồ 60). Về phần âm dương xương khúc bốn sao không thích hợp bị chiếm đóng, hãm thì giảm bớt nhiều. Đến đây lại chỉ như tất nhiên của để ý vậy.

* * *

Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử.

Lời chú thích nói: “Như mạng thân có chính tinh hóa cát, gặp tam phương tài bạch quan lộc có phụ bật lai triêu là cũng. “

Dựa vào lời chú thích sở nói, mặc kệ chính tinh tinh hệ tổ hợp, nhưng yêu cầu hóa cát, sau đó tài bạch, quan lộc nhị cung sai ai ra trình diện phụ bật, tức cho rằng hợp cách, vị miễn quá phận đại khái. Cái phụ bật bất quá phụ tinh mà thôi, có hay không “Y phi trước tử”, thực ứng với nhưng y mệnh cung của chính diệu tinh hệ mà định, bất khả quơ đũa cả nắm.

Án, đến đây hai câu phú văn đơn giản biểu hiện xương khúc, phụ bật tác dụng mà thôi, vị kỳ đều có thể chủ quý, phải như vậy thể hội, lại vừa xưng là thiện đọc sách. Nhược trông mặt mà bắt hình dong, vọng hứa phú quý, vậy liền trở thành võ đoán.

“Hợp lộc uyên ương” kết cấu

Cự lương gặp gỡ liêm trinh tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

Lời chú thích nói: “Cự lương liêm tham bốn sao, thân mệnh tam hợp tương phùng miếu địa, tịnh cát. Nếu như lộc tồn hóa lộc cư cung phu thê, có lộc lai hợp, cũng chủ phú quý cũng. “

Dựa vào an tinh pháp, “Cự lương liêm tham” bốn sao vô tướng hội của để ý. Cho nên phú văn thực ứng với tác “Cự lương gặp gỡ”, “Liêm tham tịnh”, đây đó thật là nhị sự.

“Cự lương gặp gỡ” cũng chỉ có tá tinh an cung thủy mới có thể. Như “Thiên đồng cự môn” ở vị, xấu cung vô chính diệu, Vì vậy tá vị cung “Cùng cự” an nhập, Vì vậy là được hội dậu cung “Thái dương thiên lương” . Về phần “Liêm tham tịnh”, thì phi chỉ tị hợi cung “Liêm tham” tinh hệ mà nói, mà là chỉ nhất ở cung mệnh, ở cung phu thê.

Nhưng mà phú văn trọng điểm thì thực sự “Hợp lộc uyên ương” .

Nêu ví dụ mà nói, năm đinh sinh ra, cự môn ở ngọ an mệnh, lộc tồn cùng độ. Cung tài bạch dần viên vô chính diệu, tá đối cung “Cùng lương” an tinh. “Cùng lương” nguyên lai hội hợp cung phu thê Thái âm hóa lộc. Đến đây tức cái gọi là “Hợp lộc uyên ương” (sai ai ra trình diện đồ 61). Mặc dù đinh nhân cự môn Hóa kị, nhưng cũng thành kỳ cách. Chích cần phải không gặp sát, không được dĩ Hóa kị là ngại.

Nếu như giáp năm sinh ra, tham lang ở ngọ cung thủ mệnh. Hội dần cung lộc tồn; cung phu thê “Liêm trinh Thiên phủ” mà liêm trinh hóa lộc. Giá cũng “Hợp lộc uyên ương” cách cục (sai ai ra trình diện đồ 62).

“Hợp lộc uyên ương” vốn có không được giới hạn trong “Cự lương gặp gỡ” cập “Liêm tham tịnh” lưỡng chủng, phàm cung mệnh cập cung phu thê đồng thời được lộc, đều là, phú văn ý. Cận cử ra tối nên “Hợp lộc uyên ương” của nhị lệ mà thôi.

Vũ phá tay nghề, tham trinh đồ tể

Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Lời chú thích nói: “Vũ khúc tị hợi tử mệnh gia sát người, tay nghề an thân; tham lang tị hợi thủ mệnh gia sát người, tất tác tàn sát bò tể mã người. Hoặc tham trinh tị hợi gia sát Hóa kị người, yểu thọ. “

Vũ khúc vu mão cung lạc hãm, vu tị hợi nhị cung bình rảnh rang. Cho nên viết “Vũ khúc rảnh rang cung” người, là chỉ tị hợi nhị cung mà nói. Lời chú thích nói tử cung cũng, vị hợp.

Tị hợi cung vũ khúc, tất là “Vũ khúc phá quân” tinh hệ, đây là mẫn cảm một trong những tinh hệ, tiền đã đề cập. Phàm mẫn cảm tinh hệ, cát thì đột phát, hung thì kiển ách, hoặc đột nhiên khuynh bại, cho nên suy đoán thì không chỉ cần phải khán nguyên cục tinh hệ tổ hợp, mà lại cần phải thị vận hạn biến hóa mà định kỳ lên xuống. Nay nói “Rảnh rang cung đa tay nghề”, còn lại là chỉ nguyên cục tinh hệ có sát, vưu kị đà la, Hỏa Tinh.

Nhược sai ai ra trình diện hỏa la, mặc dù và cung Quan lộc sẽ trở thành “Tử tham” cách cục, cho nên có thể vu đi “Tử tham” vận hạn thì. Miễn cưỡng xưng là “Hỏa tham”, nhưng cũng không phi một thời vận khí mà thôi, vô pháp cải biến nguyên cục khí chất. Mà “Tay nghề” thì chính thị nguyên cục khí chất.

Tham lang vu tị hợi cung, tất là “Liêm trinh tham lang” tinh hệ, nhược gia sát, cổ nhân định vì “Đồ tể” . Đến đây ở cổ đại thật là tiện nghiệp, bỉ tay nghề nhân vừa tiếp theo trù.

Nhưng đến đây cục biến hóa thực đại, nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp, trái lại có thể coi là nghệ thuật, như kiến trúc, lắp đặt thiết bị các loại (sai ai ra trình diện đồ 63).

Lời chú thích thuyết tị hợi trinh tham gia sát Hóa kị chủ yểu thọ. Đến đây nguyên phi phú văn ý, là tác chú âm sở bổ. Kỳ thực cho dù liêm trinh Hóa kị cũng không tất chủ yểu, cho nên không cần câu nệ nói vậy.

Thiên lộc chủ phú, khôi việt chủ quý

Thiên lộc triêu viên, thân Vinh Phú Quý; sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai.

Tiền cú lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra, lập mệnh dần cung, lộc đáo dần thủ mệnh; cũng tác lộc triêu viên cách. Nếu như canh ở thân, ất ở mão, tân ở dậu, đến đây bốn vị lộc thủ cung mệnh. Câu dựa vào đến đây phán đoán, gia sát Hóa kị bình thường. Còn lại bính mậu, đinh kỷ, nhâm quý sinh ra, ở tị, hợi, tử, ngọ tứ cung thủ mệnh. Không vì lộc triêu viên cũng. “

Nơi này thiên lộc tức chỉ lộc tồn, thập can trong, cận thủ giáp lộc ở dần, canh lộc ở thân, ất lộc ở mão, tân lộc ở dậu. Còn lại lục can giai phải không cách.

Dùng cái gì như vậy thủ cách, nguyên nhân khó hiểu, lúc đầu sư phụ cũng không vạch điểm ấy, tạm thời còn nghi vấn khả dã. Nhược dựa vào Trung Châu phái truyền lại, chỉ sai ai ra trình diện lộc tồn thủ cung mệnh, vô luận là na sống một năm nhân, đều không tất tức coi như là tốt, trái lại khả năng keo kiệt, phải và hóa lộc, thiên mã xung hội, sau đó thủy coi là chủ phú.

Hậu cú chú nói: “Như ngọ cung an mệnh, tử vi tọa thủ. Gặp văn xương, khôi, việt đồng cung, nhâm sinh ra kỳ cách. “

sửa nói: “Bính sinh ra kỳ cách. “

Nhưng mà hai người đều không để ý, nhâm nhân của khôi việt ở mão tị, bính nhân của khôi việt ở hợi dậu, và ngọ cung không hề quan hệ. Tự nhiên bất năng “Gặp văn xương khôi việt đồng cung” .

Cho nên phải đổi thành “Tân sinh ra kỳ cách”, cái duy tân năm sinh ra của khôi việt thủy ở ngọ dần cũng.

Nhiên đến đây bất quá tức là “Cực hướng ly minh” cách, không cần lánh lập cách cục.

Vũ khúc làm sao hội Thái âm?

Vũ khúc cư can tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang.

Lời chú thích nói: “Vũ khúc ở thủ hợi thủ mệnh, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, tham lang Hóa kị gia sát, không vì mỹ hảo cũng, định chủ niên thiếu bất lợi. Hoặc có tham hỏa phá tan chủ quý người, giáp kỷ nhâm nhân hợp khác. “

Lời chú thích đại lầm, kỳ lầm có nhị —

Đệ nhất, vũ khúc ở tuất hợi nhị cung thủ mệnh, tất vô pháp ở tam phương sai ai ra trình diện Thái âm. Hiển nhiên chú người căn bản không biết phú văn ý.

Đệ nhị, nhược sai ai ra trình diện “Tham hỏa”, thì nhâm nhân mặc dù ở hợi cung thì được lộc tồn, duy vũ khúc tất đồng thời Hóa kị, tung quý cũng không bền, bất quá một thời may mắn, không được ứng với thành cách.

Vừa, kỷ nhân mặc dù vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, duy văn khúc cũng đồng thời Hóa kị, là vũ khúc thủ mệnh người đó sở không thích. Là cho nên cho dù thành cách, cũng cách cục có phá, bởi vì trong cuộc đời tất quá trình văn khúc Hóa kị mệnh hạn cũng.

Phú văn kỳ thực hẳn là như vậy độc —

“Vũ khúc cư can (tuất hợi) thượng, sợ nhất Thái âm (sợ nhất) phùng tham lang. “

Tức là thuyết, vũ khúc ở tuất cung thủ mệnh người đó, cùng với “Vũ khúc phá quân” ở hợi cung thủ mệnh người đó, không thích đi Thái âm vận hạn, cũng không ưa đi tham lang vận hạn.

Điểm này, tức là Trung Châu phái huyền bí. Bản môn đánh vỡ tam phương tứ chính giới hạn, căn cứ tinh hệ gặp gỡ tính chất lai tác suy đoán, tam phương tứ chính đơn giản chỉ là nhập môn cơ sở, mạt có thể coi là suy đoán tới cảnh giới cao. Tác chú người đó khả năng căn bản không biết điểm này, là cho nên liền chú được mơ hồ, hơn nữa sai lầm.

Mộ trung tâm hóa lộc thực vô phương

Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Lời chú thích nói: “Như vũ khúc, Thái âm, âm lang hóa lộc thủ chiếu cung mệnh, càng thêm cát diệu cũng phú quý. Nhưng thìn tuất xấu vị tứ cung, mặc dù hóa cát vô dụng. Thìn tuất xấu vị là tứ mộ chi thần. “

Phú văn đến đây cú, thực vị tất nhiên. Như bộc vị cung của “Tử vi phá quân”, “Vũ khúc tham lang” giai ưa hóa lộc; nếu như thìn tuất cung của “Liêm phủ”, Thái âm, cũng ưa hóa lộc, là cho nên hóa lộc thực không được kị tứ mộ.

Mà lại dựa vào Trung Châu phái truyền lại, hóa lộc dĩ thìn tuất xấu vị tứ cung là nhập miếu, là tức dĩ tứ mộ là hóa lộc ưa triền nơi, trong trường hợp đó a được vị “Nghỉ hướng mộ trung tâm giấu” cũng?

Đến đây tất là hậu đại đẩu số gia hướng tử lập tức phụ, sau đó tài tác nói vậy. của viết thành, thì có chân quyết, thì thì pha ngụy lầm, cái lúc đầu giang hồ truyền lưu đích tình hình như là. Cũng chính là bởi vì chinh nghiệm đa ngụy lầm, cũng không biết suy lý hệ thống, là cho nên giang hồ thao đến đây thuật người không tinh, sau đó do đời Minh lúc đầu dụng “Bắn phúc” phương pháp. Sáng lập “Một giáp tân sổ”, “Thái cực sổ” các loại, do “Bắn phúc” biết vị đoán người của lục thân cầm tinh, như thế phát triển là “Thiết bản thần số”, kỳ “Bắn phúc” canh càng thêm tinh vi. Nhưng mà đến đây đơn giản chỉ là đóng gói, về phần suy tính năm vận, thì nhưng dựa vào đẩu số. Đến đây sở dĩ đến nay bản phường “Thiết bản thần số”, tất nhưng phụ đẩu số khởi lệ cũng.

Giang hồ đẩu số tiên dựa vào tử bình, chung phát triển là mánh khoé bịp người, kỳ phát triển đã nhập lối rẽ, đến đây sở dĩ chính xác thuật phi công khai bất khả, bằng không liền ảnh hưởng cửa này thuật số mạch máu.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” ba loại cách cục

Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc.

Lời chú thích nói: “Tử ngọ nhị cung an mệnh, giá trị cự môn tọa thủ. Canh được dần tuất, thân thìn khoa quyền chụp ảnh chung, phú quý tất vậy. Bí nói: Cự môn tử ngọ quyền khoa chiếu. Quan tư thanh hiển vị tam công. “

sửa nói: “Canh được dần tuất, thân thìn khoa lộc chụp ảnh chung, phú quý tất vậy. “

Án, dĩ lời chú thích là là, cái trừ phi văn khúc văn xương hóa khoa được thông qua, bằng không tử ngọ cự môn quyết vô được “Khoa lộc chụp ảnh chung” của để ý. Mà năm đinh sinh ra, lại có thể thấy được thiên cơ hóa khoa, thiên đồng hóa quyền, là “Khoa quyền chụp ảnh chung” cũng. Mặc dù năm đinh sinh ra sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, cũng không phương nhập cách.

“Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục đặc điểm, là trì phát, nhưng dễ khuynh bại, thuộc về bạo khởi sụt loại hình. Sở dĩ trì phát. Là bởi vì tài hoa vị dễ thái độ làm người phát hiện, sở dĩ khuynh bại. Là bởi vì phát tích lúc tất bị người đố kị, mà lại gia dĩ hãm hại. Vưu quang dĩ cự môn Hóa kị người là nhiên. Là cho nên phải vu phát tích hậu tận lực điệu thấp. Phải tránh đắc ý vênh váo.

So sánh tốt “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách cục (sai ai ra trình diện đồ 64), là cự môn bản thân hóa thành lộc tinh, nhược thái dương hóa quyền, canh sai ai ra trình diện văn khúc hóa khoa, thì kỳ phát tích hơi sớm, hơn ba mươi tuổi có thể khởi bước, mà khuynh bại nguy cơ cũng tiểu. Nhưng nhưng giới quá mức cao điệu, mà lại không thích hợp chiêm tối cao địa vị, dĩ thối cư phía sau màn, hoặc đồng ý phó chức là nên.

Nhược tử ngọ cự môn và giơ cao tiết cùng độ, là được đặc biệt, suốt đời tất rơi vào trọng đại thị phi làm phức tạp, mặc dù được quyền thế cũng vĩnh bất an ninh, hoặc suốt đời mạo hiểm trọng trọng. Mà vừa dễ rách nát.

Minh lộc ám lộc không đủ nặng

Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm.

Lời chú thích nói: “Như giáp sinh ra lập mệnh hợi cung, được hóa lộc tọa thủ, lại được dần lộc lai hợp. Dần và hợi hợp của vị cũng. Và tiền khoa minh lộc ám cách (sai ai ra trình diện 49 trang) đang phán đoán của. “

Tiền nói “Khoa minh lộc ám, đứng hàng ba vị”, lời ấy vị miễn khoa trương, nay nói “Minh lộc ngộ lộc, dệt hoa trên gấm”, lời ấy tức giác thật thà. Bởi vì “Minh lộc ám lộc” tác dụng, đích xác ở chỗ chỉ có thể tăng cuộc sống màu sắc, mà cũng không thể khởi tính quyết định tác dụng.

Dùng cái gì như vậy? Bởi vì “Ám lộc” cứu phi tử vi đẩu số chính cách. Đẩu số thủ tam hợp, là án hoàng đạo chu thiên mười hai cung, cách mỗi một trăm hai mươi độ tức là “Hợp” . Giá có thể nói là có hiện tượng thiên văn thượng căn cứ. Nhưng mà “Lục hợp” cũng không thiên tượng căn cứ.

Tử và xấu hợp, ngọ và vị hợp, là cách cung tương hợp, hai người kém cận ba mươi độ; dần và hợi hợp, mão và thủ hợp chờ, là ở tinh bàn thượng bình đối tương hợp, người trước giáp nhau chín mươi độ, người sau kém một trăm năm mươi độ, có thể nói mạn vô giặt rũ giúp chuẩn, miễn cưỡng mà nói, chỉ có “Đối xứng” quan hệ, hơn nữa còn là bất bình đẳng đối xứng (sai ai ra trình diện đồ 65).

Dĩ đến đây nguyên nhân, đẩu số khán tam phương tứ chính. Có thể nói hợp lý, nhưng khán “Lục hợp”, thì không hợp lý, hoàn toàn là do tử bình tìm ra căn cứ.

Trong trường hợp đó “Minh lộc ám lộc” hoặc “Khoa minh lộc ám” dùng cái gì lại có dệt hoa trên gấm tác dụng ư? Giá cũng có thể thuyết, bởi vì ký thuộc đối xứng, là cho nên liền đa đa thiểu thiểu có điểm ảnh hưởng. Là cho nên như vậy, vương đình chi cận dành cho tham khảo, nói chung, không bàn mà hợp ý nhau không đáng coi trọng.

Tử vi độc hóa kỵ nhập lưới

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, gặp tử vi phá quân, thật là hãm địa. Tất nhiên không mắc, cho dù phát tài cũng không thực thụ của mệnh cũng. “

Tử vi không thích nhập thìn thủ cung, là vì tử thắng của thiên la địa võng, cũng như quân chủ bị nguy (đợi tin lời gièm pha, là tiểu nhân vây quanh chờ, cũng bị nguy), cho nên thìn tuất cung tử vi, cũng không phải là ổn định kết cấu, sảo gặp sát kị, tức dễ bị khuynh bại.

Cổ nhân tương “Tử vi phá quân” tỉ dụ là quân vương tự mình lĩnh quân tác chiến, giá chỉ sợ là minh Chính Đức năm chuyện sau này. Chính Đức tín nhiệm giang bân, vừa tín ngưỡng đạo giáo, Vì vậy tự cho là có lôi bộ chư thần bảo vệ, tự xưng trấn quốc đại tướng quân, ở tuyên phủ cái trấn quốc phủ. Thì Trữ vương thần hào tác trái lại, Chính Đức cánh tự mình dẫn đại quân thân chinh. Sau lại ngự uyên tới Thanh giang phố, đế thuyền đắm, Chính Đức bị nịch, do là phát bệnh, nhiều lần tức tử. Cổ đại vệ sĩ do là tức so với là “Tử vi phá quân” . Nhân của cho rằng duy tả phụ hữu bật tài năng giải trừ “Tử phá” của hung.

Thìn tuất cung “Tử vi thiên tướng”, mặc dù bất đồng xấu vị cung “Tử vi phá quân” . Nhưng bởi vì phá quân tương đối. Là cho nên liền cho rằng cũng có điểm “Tử phá” tính chất. Phú văn xưng là “Phú mà không quý” người, tức bởi vì “Tử tướng” ở cung mệnh người đó, yêu cầu phú thượng khả, một ngày có quyền thế, liền tất nhiên phần nhiều là phi làm phức tạp đến nỗi khuynh bại. Phú văn cái gọi là “Có hư danh”, kỳ ý tức ở chỗ đến đây.

Vừa, tử vi không chỉ ở thìn tuất là lưới, phàm tử vi thủ mệnh người đó, đi thìn tuất nhị cung lưu niên đại vận, cũng tất có chuyện không như ý phát sinh, bởi vậy có thể lĩnh ngộ đẩu số suy đoán cách.

Xương khúc không giải thích được phá quân lao

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Lời chú thích nói: “Như mão dậu, thìn tuất phá quân thủ mệnh, mặc dù được văn xương văn khúc cũng không phải toàn bộ cát. Gia sát Hóa kị càng không đủ là quý cũng. “

Ở mão dậu nhị cung, “Phá quân liêm trinh” cùng độ, đối cung là trời tướng. Ở thìn tuất nhị cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là “Tử vi thiên tướng” . Mà phá quân ở mão dậu lạc hãm; ở thìn tuất tuy là vượng địa, nhưng là thiên la địa võng.

Là cho nên ở đây tứ cung viên nội, phá quân mặc dù phùng xương khúc, cũng không trọng dụng. Phàm tinh hệ tổ hợp, phải khí cơ hợp nhau, sau đó thủy chủ lấy được cát, nay xương khúc tuy là cát diệu, nhưng dù sao không được đầu phá quân cơ hội, trái lại thua khôi việt của có thể dành cho gây dựng sự nghiệp cơ hội, hoặc như phụ bật, có thể trở thành khai sáng trợ lực.

Phú văn sở nói, “Hình khắc làm phiền lục”, kỳ thực cũng không phải là bởi vì phùng xương khúc của cho nên, chỉ nói là mặc dù được xương khúc cũng không năng lực hóa giải kỳ cơ bản đặc tính mà thôi.

Về điểm ấy, còn có thể bổ sung một thú vị ví dụ. Cư Trung Châu phái truyền lại chinh nghiệm, như ở dần thân cung phá quân thủ mệnh, đối cung “Vũ khúc thiên tướng”, sai ai ra trình diện xương khúc, không gặp tam cát hóa, nhưng sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, phục sai ai ra trình diện sát mà không sai ai ra trình diện kị, chủ là linh nhân của mệnh (sai ai ra trình diện đồ 66).

Cái này ví dụ dù cho xương khúc bất năng hóa giải hình khắc vất vả cực nhọc một trong lệ. Cái ngày xưa linh nhân, mặc châu quá phủ, tự nhiên vất vả cực nhọc. Mà sai ai ra trình diện xương khúc chỉ là tăng kỳ nghệ thuật khí chất.

Đẩu số cát diệu và hung diệu, bất năng cho nhau trung hoà, nhược cát hung hỗn tạp, thì có khác hỗn tạp đặc tính, điểm này phải chú ý.

Vũ khúc cư mộ, trung niên thủy phát

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.

Lời chú thích nói: “Như thìn tuất xấu vị tứ mộ, được hai sao an mệnh, định chủ niên thiếu bất lợi, gia sát kị tử yểu. Bí nói: Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi phương đình thọ. Như vậy mà thôi. “

Vũ khúc vu thìn tuất cung là ngồi một mình. Đối cung là tham vết.

Vu xấu vị cung, thì “Vũ khúc tham lang” cùng độ. Đối cung vô chính diệu.

Phú văn nói, là chỉ cung mệnh chính diệu là “Vũ tham”, điển tích tức chỉ xấu vị lưỡng cung, phi nói thìn tuất cung vũ khúc cũng cũng. Nhưng nhân thìn tuất cung vũ khúc cũng và tham lang tương đối, cho nên cũng hơi có xấu vị cung “Vũ tham” tính chất. Lời chú thích thì thống thìn tuất xấu vị tứ cung mà nói, giống nhau thị của, cố hữu vị hợp.

Phàm vũ khúc vu thìn tuất tọa mệnh, niên thiếu bất lợi, kỳ bất lợi là ở chỗ hoàn cảnh, như gia cảnh nghèo khó các loại; mà xấu vị cung “Vũ tham”, kỳ bất lợi thì ở chỗ hình khắc, như cha mẫu chết sớm các loại. Đến đây tức có tuyệt đại bất đồng, cho nên không thích hợp giống nhau thị của.

Vũ khúc Hóa kị, nhược canh sai ai ra trình diện sát diệu trọng trọng. Chủ thời niên thiếu tất có ngoài ý muốn hoặc mà lại trọng bệnh, đến đây tức nói kỳ “Thọ yểu” của cho nên. Nhưng bất khả giống nhau mà phán đoán, tối ngại người là kình dương, nhược đà la thì thứ hai. Nếu hỏa linh cùng độ. Vừa trở thành hỏa tham, linh tham, lánh thành cách cục, không làm đến đây luận.

Vũ khúc phải lộc, sau đó thủy có thể giải trừ chư hung, hoặc năng lực lịch gian nguy mà thành công tựu (sai ai ra trình diện đồ 67). Phú văn ý, thực sự hơn thế, nếu không được lộc, thì mặc dù lịch gian nguy, cũng khôn kể phú quý. Chích nên tài nghệ mưu sinh, hoặc trì lợi khí dĩ thành nghiệp, như nha sĩ, đồ tể các loại.

Trái lại bối thiên đồng là đại cách

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Lời chú thích nói: “Cái thiên đồng tuất cung bản hãm, như gặp đinh sinh ra, thì ngọ cung lộc tồn, canh được dần cung hóa lộc củng xung, định chủ đại quý. Thiên tướng cũng thế, như gia sát, tăng nói hạ cục. “

Thiên đồng “Trái lại bối”, là đẩu số trung tâm đại cách. Đến đây cách cục duy Trung Châu phái cực kỳ bàng chi sao biết được kỳ đến tột cùng.

Tuất cung thiên đồng ngồi một mình, đối cung là cự môn. Nhược năm đinh sinh ra. Thì cự môn hóa thành sao Hóa kỵ (sai ai ra trình diện đồ 68).

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, thiên đồng bất úy Hóa kị, nhưng nhưng cũng không nói là thiên đồng không thay đổi kị, nhưng thiên đồng bản thân Hóa kị cũng không là tốt, phải kẻ khác tinh diệu Hóa kị kích thích, sau đó tài năng tương thiên đồng cái loại này đam vu yên vui tính cách cải biến. Đến đây tức cái gọi là “Bất úy Hóa kị” cũng. Thảng thiên đồng bản thân Hóa kị, trái lại dễ ý chí bạc nhược, hoặc dễ sống động tình, cho nên chuyện xấu.

Dùng cái gì thiên đồng ở thìn cung, đối cung là cự môn Hóa kị, lại vừa không thể trở thành cách cục ư?

Này ắt là bởi vì chỉ có tuất cung thiên đồng, tài có thể gặp được ngọ cung lộc tồn. Mà thìn cung thiên đồng thì bất năng. Quý năm sinh ra, thiên đồng có thể trong buổi họp tử cung lộc tồn. Thế nhưng tứ hóa rồi lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy tuất cung thiên đồng tài năng xưng là “Trái lại bối” .

Được trái lại bối cách cục người đó, nhiều lần trải qua gian khổ, thậm chí lục thân hình khắc, sau đó sẽ thành phú quý.

Lời chú thích nói: “Hỏa tướng cũng thế”, đại lầm. Cái thiên tướng thực bất năng cấu thành sai ai ra trình diện lộc tồn, lại thấy Hóa kị cách cục, đồng thời thủ cung thiên tướng là “Tử tướng” tinh hệ, tính chất hoàn toàn bất đồng.

Cự môn văn xương là kỳ cách

Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Lời chú thích nói: “Thìn tuất cự môn tọa mệnh bản là hãm địa, như tân sinh ra, cự môn hóa lộc, ở thìn, thì dậu lộc không bàn mà hợp ý nhau, ở tuất, thì dậu lộc giáp mệnh, tất chủ phú quý. Gia sát cũng không phải. “

Lời chú thích giải thích đến đây điều lầm, hóa lộc cố là sở cần phải điều kiện, nhưng “Ám lộc”, “Lộc giáp” thì thuộc khiên cưỡng gán ghép.

Trung Châu phái giải thích đến đây điều, thì dĩ sai ai ra trình diện văn xương là phải điều kiện, tân nhân sai ai ra trình diện văn xương, thì văn xương tất đã Hóa kị. Và cự môn hóa lộc cùng triền, sau đó trở thành kỳ cách (sai ai ra trình diện đồ 69 cập 70). Nhưng nếu đi tới thiên đồng lưu niên, mà thiên đồng hóa thành sao Hóa kỵ người, là năm thì có khuynh bại tỏa hãn của ngu. Đến đây cái nhân toàn cục thực lại thiên đồng một sao làm điều hòa, là cho nên thiên đồng cũng không có thể Hóa kị.

Nhược được thìn tuất cự môn kỳ cách, thế nhân thường thường coi là may mắn, nhân thứ nhất sinh quan trọng gặp gỡ, mặt ngoài xem ra mạo hiểm trọng trọng, thế nhưng thực tế kết cục trái lại thập phần may mắn, đến đây tức sở dĩ xưng là kỳ cách của cho nên.

Có một mệnh lệ — thời kỳ kháng chiến có người tao hãm hại, là quân Nhật bắt, câu lưu ở hiến binh trên tay, con người đến tận đây mỗi khi cửu tử nhất sinh. Thế nhưng có một hiến binh quan quân lại nhận được hắn, bởi vì … này quan quân tằng đương gián điệp, giả mạo Sơn Đông thương nhân, mà lại vu nguy hiểm thì trong lúc vô ý được liệt hắn cứu trợ. hiến binh quan quân hỏi rõ tình huống, không chỉ thay hắn tắm cởi, hơn nữa phạt hãm hại người của hắn một khoản tiền. Một thân mặc dù dựa vào giá bút tiền vốn vận chuyển buôn bán mà thành cự phú.

Thiên đồng trái lại bối chủ gian khổ trung tâm được quý, cự môn trái lại cách thì chủ nguy nan trung tâm thành phú, hai người đều là kỳ cách.

“Không được quang vinh” lưỡng tổ tinh diệu

Cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài phú cũng không quang vinh.

Lời chú thích nói: “Dậu cung an mệnh, hai sao là vì hãm địa, mặc dù phùng cát cũng không lực cũng. “

Nói “Cơ lương dậu thượng hóa cát”, điều không phải chỉ thiên cơ thiên lương cùng độ, mà là chỉ “Thiên cơ cự môn”, hoặc “Thái dương thiên lương” lưỡng tổ tinh diệu.

“Thiên cơ cự môn” bản thân nhưng thật ra là một tổ có nghiêm trọng khuyết điểm tinh diệu, cổ nhân đàm nữ mệnh, viết “Thiên cơ cự môn là phá đãng” . Mặc dù mạt thuyết nam mệnh, trên thực tế cũng có phá đãng tính cách, như độ lượng chật hẹp, hảo cao vụ viễn, phù khoa xôn xao chúng các loại. Ở mão cung người, nhân năng lực tá hội xấu cung nhập miếu Thái âm, là cho nên tức lợi cho làm thủ đoạn, mà kỳ tính cách cũng đối sở làm là sự nghiệp có lợi. Nhược ở dậu cung, tá hội người là vị cung “Thái âm thái dương”, đến đây hai sao ở vị cung giai phi miếu vượng, là cho nên dậu liền không bằng mão.

“Thái dương thiên lương” tổ hợp, bởi vì thiên lương bản thân tức có chứa cô khắc hình kị tính chất, phải lại thái dương hóa giải. Ở mão cung, thái dương sơ thăng, quang hoa bắn ra bốn phía, bởi vậy là được giải trừ thiên lương cô hình, nhược ở dậu cung, thái dương đã mặt trời lặn tây sơn, hóa giải vô lực, là cho nên cũng dậu không bằng mão.

Bởi vậy dậu cung “Thái dương thiên lương”, chỉ có thể tiềm vu học vấn, không cầu thế tục quang vinh lợi, sau đó liền cáo yên tam thoải mái, nhưng ở kỳ chuyên nghiệp phạm vi trong vòng, cũng cụ danh dự.

Phú văn cái gọi là “Tung gặp tài quan cũng không quang vinh” . Thống lung nói như vậy mà thôi, cơ lương nhị tổ tinh diệu, “Không được quang vinh” đích tình hình tuyệt không cùng. Thực không thể quơ đũa cả nắm.

Nhật nguyệt trái lại bối có biến cục

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Lời chú thích nói: “Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử. Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ, thì nhật nguyệt vô huy, ở đâu quý của có? Nhiên có nhật nguyệt trái lại bối mà đa người giàu sang, muốn xem Bản cung tam hợp, có cát hóa củng chiếu, không được gia rất là cũng. Cho nên viết ngọc thiềm tiên sinh thường viết: Sổ trung tâm nghị luận tối tinh vi. Phán đoán pháp ở nhân tâm sống thay đổi. “

Lời chú thích thuyết Thái âm thái dương thất huy cung viên, thượng ít nhị cung, ứng với nói: Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử xấu, Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ vị, là vì thất huy. Nhưng trong đó thái dương ở hợi, nhược sai ai ra trình diện cát hóa vô sát, trái lại thành đại cách, là vì trái lại bối của tình thế hỗn loạn (sai ai ra trình diện đồ 71). Thái âm ở thìn, nhược sai ai ra trình diện cát hóa vô sát, chủ chưởng quân quyền, tên là “Âm tinh xuống mồ”, không được dĩ thất huy là ngại, đến đây cũng trái lại bối của tình thế hỗn loạn (sai ai ra trình diện đồ 72).

Như nhật nguyệt trái lại bối sai ai ra trình diện sát, tối cơ mộc phản ứng là hình khắc lục thân. Dạ sinh ra thái dương tọa mệnh người bất lợi phụ, thư sinh nhân Thái âm tọa mệnh người bất lợi mẫu, nhiên nhưng cần phải thị Thái âm thái dương và chuyện gì tinh diệu cùng triền mà định. Nhược thư sinh nhân thái dương tọa mệnh, thất huy, sai ai ra trình diện sát, nhưng Thái âm cũng đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì trái lại có thể là niên thiếu tai mẫu của tượng; dạ sinh ra Thái âm tọa mệnh người, phỏng đến đây.

Ngoài ra, nhật trái lại bối thì dễ nhạ quan phi môn lưỡi, nguyệt trái lại bối thì dễ nhạ trộm cướp âm mưu, gia dương đà vưu quá mức.

Lời chú thích dẫn bạch ngọc thiềm của luận, còn đây là đời Minh trung kỳ sau đó đẩu số nhà gán ghép. Bạch ngọc thiềm là tống đại trứ danh đạo gia, xưng là nam tông ngũ tổ, tinh đan pháp, vừa là thần tiêu phái chưởng môn, tinh lôi pháp. Đẩu số chảy vào giang hồ lúc, giả danh sáng lập tự trần hi di. Vừa vị bạch ngọc thiềm là tổ sư. Giai so sánh khập khiễng dĩ yêu danh cử chỉ nhĩ.

Thiên địa nhân bàn và sai giờ

Thân mệnh nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa điểm.

Lời chú thích nói: “Dục an thân mệnh, tiên biện canh giờ, thì thật thì không không được ứng với. Thân mệnh trước lúc, tức khán Bản cung sinh vượng chết hết thế nào? Sau đó dựa vào tinh suy đoán “

Giá nhất tiết phú văn, nhìn như phổ thông, kỳ thực trọng yếu.

Ký nói “Chỉ soa điểm”, đủ thấy liền điều không phải một canh giờ sinh ra chỉ có một tinh bàn. Cho nên Trung Châu phái chính truyện, mỗi canh giờ có ba bàn, đầu nhất khắc quyền sở hửu bàn; mạt nhất khắc thuộc nhân bàn, trung gian lục khắc thì là trời bàn. Nhất khắc tức thập năm phút đồng hồ.

Bản phái bàng chi không được đến đây truyền thụ, chỉ biết địa bàn làm căn cơ, mà lại dĩ nhân bàn là lưu bàn (tức đại hạn, lưu niên tinh bàn), Vì vậy liền công kích vương đình chi dụng thiên địa nhân bàn định mệnh cục phương pháp, thật có thể nói là ngói phữu tiếng sấm, cũng giống như quảng phủ nói “Khiến cho đồng ngân giáp cả tiếng” . Cái duy cả tiếng đe dọa, sau đó mới có cơ hội bức người đưa hắn giả ngân coi như chính xác ngân.

Địa bàn nhân bàn dựa vào thiên bàn khởi (sai ai ra trình diện đồ 73). Tương thiên bàn thân cung tác mệnh quan, từ đầu nạp âm an tinh định mười hai cung, tức là địa bàn (sai ai ra trình diện đồ 74), tương thiên bàn cung phúc đức tác cung mệnh, từ đầu nạp âm an tinh định mười hai cung, tức là nhân bàn (sai ai ra trình diện đồ 75). Còn đây là Trung Châu phái bí pháp, vương đình chi tương của công khai, độc giả có thể tự hành hiệu nghiệm. Quan bản đoạn phú văn, biết ngay phân thiên địa nhân bàn nặng yếu. Bằng không cái gì gọi là “Tinh yêu cầu” ?

Đồng thời, sinh ra canh giờ phải tương đương là Lạc Dương Trung Châu thời gian, điểm này cũng rất là trọng yếu, nếu không tính theo thời gian soa, cũng không năng lực xưng là “Tinh yêu cầu” . Người thời nay mỗi chẳng điểm này, Vì vậy tính toán ra sinh canh giờ đều thác, thì thác um tùm, ở đâu do hiểu số mệnh con người?

Nhân sinh thực vô số mệnh

Âm duyên niên tăng bách phúc, về phần hãm địa không được tao thương.

Lời chú thích nói: “Lời ấy thân mệnh hai sao câu yếu, mà có Phúc Thọ may mắn, còn đây là âm có đức người chỗ dồn cũng. Trời biết của. “

Mệnh thực vận kiên, cảo miêu được mưa; mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao thương.

Lời chú thích nói: “Như mạng tọa hãm địa, đã có tứ diện cát củng, cũng phúc luận. Như mạng tọa hãm địa, vận phùng ác sát, tất chủ tai hối. Trợ từ, dùng ở đầu câu mệnh thực vận kiên, kỳ phúc không cần phải nói vậy. “

Phú văn bởi vậy lưỡng tiết khởi, lời tổng luận “Mệnh” và “Hạn” . Mệnh do tinh biết kỳ vi thực ức là suy: “Hạn” thì do lưu diệu dĩ sai ai ra trình diện kỳ vi kiên ức là yếu. Là cho nên bên dưới nói: “Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác”, sau đó luận tinh, tái nêu ví dụ dĩ nói vận hạn, thì nói thái tuế quan phù chờ lưu diệu.

Thuyết “Âm duyên niên tăng bách phúc”, này ắt là liên quan đến phật gia nói nghiệp lực. Đẩu số suy tính. Cũng không phải là số mệnh, nhược số mệnh, thì đồng nhất tinh bàn người đó, số phận liền như đúc nhất thức, càng không biến hóa. Trung Châu phái tinh yếu, thì ở chỗ suy đoán nhân sinh một ít trọng đại bước ngoặt. Đồng nhất tinh bàn người đó, đụng tới bước ngoặt tính chất tương đồng, thế nhưng mỗi người nhân nghiệp lực bất đồng, phản ứng tức bất đồng, do là số phận tức sinh biến hóa, sau này phát triển cũng liền vì vậy mà có chỗ bất đồng. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có thể xu cát tị hung. Nhược nhân sinh số mệnh, bất năng xu tị, suy đoán lại có ích lợi gì?

Thầy bà mỗi ưa thuyết số mệnh, cái dĩ nhân sinh có kết cục đã định lai đầu độc nhân tâm, là cho nên mỗi năng lực suy ra kỳ tiểu mà không biết kỳ đại, rất nhiều người tức bởi vậy kiếm vất vả. Không thắng than thở.

Mệnh tinh thiện ác nêu ví dụ

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác, cự phá kình dương tính tất cương.

Lời chú thích nói: “Đến đây tam tinh thủ mệnh, nhược cư hãm địa, không chỉ tính cương, mà lại định chủ lời lẽ thị phi, gia sát hình thương rách nát. “

Phủ tương đồng lương tính tất hảo, hỏa kiếp không tham tính không được thường.

Lời chú thích nói: “Phủ tương đồng lương giai sao Nam Đẩu thuần dương trung tâm trợ giúp ngôi sao, thân mệnh giá trị của nhất định phải trung hoà của tính. Nhược tham lang gặp hỏa cố đương phú quý, nhưng thiên không cướp mệnh giá trị của, thì dựa vào đến đây phán đoán vậy. “

Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường.

Lời chú thích nói: “Xương khúc lộc cơ thủ mệnh, không được gia Tứ Sát, chủ nhân quang minh anh hoa, thông minh tú lệ, cũng đương phú quý. Như âm dương tả hữu thủ mệnh không được gia sát, chủ nhân tướng mạo thanh kỳ đôn hậu, độ rộng nhất hồng. “

Vũ phá liêm trinh xung hợp, cục toàn bộ cố quý; dương đà thất sát tướng tạp, bổ sung thì thương.

Lời chú thích nói: “Thân mệnh tam hợp, gặp vũ phá liêm âm thủ chiếu, canh được cát hóa, phú quý tất vậy. Yếu như tử vi đánh bại thất sát uy quyền, năng lực khiến cho dương đà hỏa linh tướng thiện, cho nên tử vi ở chung cung mệnh cố tốt, ở xung hợp cũng có thể. Nhưng thất sát dương linh chung phi cát diệu, liệt lão cũng không được chung toàn bộ cát của mệnh. “

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát dương nhận đà la hung.

Lời chú thích nói: “Thân mệnh tai thai có sáu sao thủ chiếu, canh kiêm Hóa kị, không gặp cát hóa, định chủ dâm tà rách nát tàn thương hình khắc. Như vào miếu sai ai ra trình diện cát hóa. Cũng và tiền cùng (án, chỉ và tiền cú cùng phán đoán)

Đã ngoài nêu rõ những nét chính của vấn đề, cử mệnh cục tinh diệu thiện ác của lệ. Ký là nêu ví dụ, thì tự phi toàn diện hệ thống trình bày và phân tích, độc giả cận lĩnh hội kỳ chỉ khả dã, không cần câu nệ.

Vận hạn ưa kị nêu ví dụ

Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho hối trọng trọng.

Lời chú thích nói: “Khổ nhị hạn giá trị đến đây hung tinh, định chủ tai hối đa đoan. Như thân mệnh phùng của, gia cát, hỏa linh vô hại, kiếp không không thích hợp. “

Cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng.

Lời chú thích nói: “Phu sao Hóa kỵ là đa quản chi thần, mười hai cung thân mệnh nhị hạn phùng của, giai chủ không được cát, huống cự môn vốn không phải là cát diệu, nhược hãm địa hóa đến đây, ở đâu cát của có. “

Canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt quan phi quyết không thiên không.

Lời chú thích nói: “Phu thái tuế quan phù bản là hưng tụng chi thần. Huống cự môn chính là phi của diệu, vừa kiêm Hóa kị lâm của, quan tụng tất bất năng miễn. “

Người đi viếng Tang Môn vừa gặp nhau, quản sát tai tật lưỡng tướng công.

Lời chú thích nói: “Phu người đi viếng Tang Môn bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát hình nhận, do có thể miễn, tai tật thì tất có cũng. “

Thất sát thủ thân chung thọ yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng.

Lời chú thích nói: “Thất sát thủ thân mệnh, hãm địa gia hung, dựa vào đến đây phán đoán. Như tham lang thủ mệnh. Mặc dù không được gia sát, hoặc ở tam chụp ảnh chung lâm, cũng nam nữ giai chủ dâm tâm. Như gia sát hãm địa, thì nam chủ phiêu đãng, nữ chủ dâm loạn. Bí nói: Tham lang tam hợp tướng lâm chiếu. Cũng học hàn thọ khứ trừ hương. “

Tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ, tâm địa độc ác mệnh cố cũng yểu vong.

Lời chú thích nói: “Nhị cú tức tiền âm đức nói đến, hạ cú và thượng cú trái lại khán liền sai ai ra trình diện, như khổng minh đốt đằng giáp quân, là số trừ năm của thọ. “

Người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường, sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

Đã ngoài không rõ ràng nói vận hạn, cũng lược học thể lệ mà thôi.

Nữ mệnh cốt tủy phú

ứng với và đồng thời thành thiên, cái đẩu số mới vào giang hồ, chỉ có cập một ít cổ bí quyết lưu hành, hậu nhân lợi dụng những … này cổ bí quyết làm cơ sở, trở thành cùng với , đến đây cử cố nhiên có chỉnh lý cổ bí quyết công, nhưng cùng lúc đó, lại khó tránh khỏi gia nhập biên soạn người cá nhân kiến giải, do là tức thành du hà hỗ yểm.

Như trước thuật hậu đoạn, tổng nói mệnh tinh cùng với vận hạn, tức một chút cũng không có tinh thải, đồng thời bỗng nhiên xen vào “Thất sát thủ thân chung thọ yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng” nhị cú, thể lệ cố tướng vi, mà phú văn cũng thái võ đoán, đến đây tức biên soạn phú văn khuyết điểm.

thanh hình như nhau, cùng lúc giữ vững một ít cổ bí quyết. Như “Văn xương văn khúc phúc không đồng đều”, “Vũ khúc ngôi sao là quả tú” . Chinh nghiệm rất là chuẩn xác, nhưng về phương diện khác cũng đa không rõ ràng có lệ của từ, như “Thập can hóa lộc tối quang vinh xương” dưới nhất đại đoạn phú văn tức là.

Ngoài ra, bởi cận đại xã hội biến hóa quá mau cự, toàn bộ xã hội tình huống và cổ đại đã hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt phụ nữ địa vị xã hội và cổ đại lưỡng tướng cách xa. Sở dĩ ở trung tâm một ít thuyết pháp, ở hiện đại có thể nói đã hoàn toàn đổi mới. Nhược tái câu nệ cũ thuyết, suy đoán tất vô thước đo.

Ở phê bình chú giải giá thiên phú văn thì, vương đình chi đương tùy văn vạch một ít chinh nghiệm cơ bản tính chất, tịnh bởi vậy tính chất nói rõ cổ kim nữ mệnh bất đồng suy đoán. Làm như vậy, tức là cái gọi là tương đẩu số hiện đại hoá cũng. Nghiên cứu đẩu số, phi năng lực tùy thời biến dời bất khả, bằng không đọc thuộc lòng khẩu quyết, cũng chỉ là khô khan cương lĩnh mà thôi.

Phủ tướng nữ mệnh, công việc quản gia giúp chồng

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

Lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, hai sao tọa thủ, giáp sinh ra hợp cách. Tử cung an mệnh, hai sao tọa thủ. Kỷ sinh ra hợp cách. Thân cung an mệnh, hai sao tọa thủ, canh sinh ra hợp cách, tất thụ vinh dự nhận được phong cáo. “

Lời chú thích lầm. Như ngọ cung, một … gần … Là “Liêm trinh thiên tướng”, một … gần … Là “Vũ khúc Thiên phủ”, quyết vô “Hai sao tọa thủ” của để ý. Nhược phân biệt hai sao mà nói, thì nhân có cái khác chính diệu pha, tính chất cho nên cũng liền phức tạp. Cho nên cũng không thể nói, vô luận chuyện gì tinh hệ chích tu hữu Thiên phủ hoặc thiên tướng, tức năng lực tử quý phu hiền. Là biết lời chú thích thực vị lý giải phú văn ý. Chỉ là dĩ phủ tương đắc lộc tồn là tốt nhĩ, lung tung dĩ giáp sinh ra, kỷ sinh ra được thông qua thí dụ mẫu.

Phú văn ý, đơn giản thuyết nữ mệnh chính diệu, ưa mỗi ngày phủ hoặc thiên tướng. Cái Thiên phủ là cất trong kho, hợp phụ nữ công việc quản gia của nghĩa; thiên tướng là kho ấn, hợp phụ nữ giúp chồng của nghĩa.

Thiên phủ phải lộc, thiên tướng phải quyền. Vừa cần phải không gặp sát kị, thủy hậu thủy năng lực phát huy phủ tướng lực.

Ở hiện đại, phụ nữ có sự nghiệp của mình, sở dĩ Thiên phủ không cần vi phu trữ tài, có thể trở thành tài vụ người làm việc; thiên tướng cũng không cần phải giúp chồng, có thể trở thành công ty đổng sự, tương trợ ông chủ. Bởi vậy tử quý phu hiền ý nghĩa cũng đồng thời mất đi. Cái hôm nay đã điều không phải giúp chồng dạy con thời gian cũng.

Nhược sai ai ra trình diện sát vô lộc thì là phủ kho thiên không lộ, tướng ấn thất quyền, như thế thì sự nghiệp cố bất năng thành công, mà lại giúp chồng dạy con cũng chỉ thất bại. Có quyền vô lộc, thì bỗng chỉ có thể điều khiển trượng phu, vừa phi tốt mệnh.

“Liêm trinh thanh bạch” ý nghĩa

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh vị cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách. Thân cung tọa mệnh, quý sinh ra hợp cách. Dần cung tọa mệnh, kỷ sinh ra hợp cách. Câu là thượng cục. “

Đến đây đoạn lời chú thích không có lầm.

Dựa vào Trung Châu phái, cấu thành “Liêm trinh thanh bạch” cách đích tình hình có tam –“Liêm trinh thất sát” ở vị cung, hóa lộc. Liêm trinh ở dần, thân cung ngồi một mình, hội lộc tồn, duy hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, thì ngược lại không phải là.

Vị cung “Liêm sát” hóa lộc, nhược ở nam mệnh thì là “Hùng ở lại triêu nguyên” cách (hoặc “Hùng ở lại triêu viên” cách)(sai ai ra trình diện đồ 76 lệ nhất), nữ mệnh thì xưng là “Liêm trinh thanh bạch” cách, đến đây giai thủ liêm trinh âm hỏa dĩ luyện thất đoạn kim miêu. Thuyết “Năng lực gần nhau”, lập tức nói là có thể cân trượng phu cùng nhau vượt qua chật vật ngày, sau đó làm giàu.

Thân cung tọa mệnh liêm trinh, thất sát tất ở ngọ, là đó là “Hùng ở lại triêu nguyên” cách, xưng là “Liêm trinh thanh bạch”, kỳ để ý cùng tiền (sai ai ra trình diện đồ 76 lệ nhị).

Duy dần cung liêm trinh, tử cung thất sát, lại vốn không phải là “Hùng ở lại triêu nguyên”, nhưng hội lộc tồn thì nhưng xưng là “Liêm trinh thanh bạch”, thì dĩ kỳ phu cung cũng thất sát được lộc cũng (sai ai ra trình diện đồ 76 lệ tam)

Ba cách cục kỳ thực cũng kiêm khán phu cung, vị cung liêm trinh hóa lộc hội Thiên phủ, phu cung thiên tướng nhìn thấy phủ kho đẫy đà, này đây là nhâm; thân dần nhị cung, thì cung mệnh phu cung đồng thời sai ai ra trình diện lộc, cho nên cho rằng mỹ. Thành lập cách cục nguyên nhân tức ở chỗ đến đây.

Hiện đại phụ nữ cũng thích ứng cái này tính chất, chủ phu phụ phân đồ phát triển, chung năng lực thành gia nghiệp.

Thiên đồng “Thanh bạch” và “Gần nhau “

Rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh dần cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách; mão cung tọa mệnh, ất sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, đinh sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính tân sinh ra hợp cách, mà chủ phú quý. “

Đến đây đoạn lời chú thích đơn giản dĩ thiên đồng và lộc tồn cùng sẽ vì tốt, ngoài ra tức vô nghĩa lý.

Phú văn ý, thực thừa thượng cú “Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau” mà nói. Do nói: “Thiên đồng thanh Bạch Diệc năng lực gần nhau” . Cái liêm trinh thiên đồng giai chủ nhân tình cảm phong phú, là cho nên không thanh bạch tức bất năng gần nhau vậy. Mà lại “Liêm trinh thanh bạch” cách chủ một thân phải cân trượng phu độ một đoạn chật vật ngày; mà thiên đồng tọa mệnh người đó, cũng cần phải trải qua gian khổ sau đó có thể được yên vui, là cho nên liền có thể thuyết hai sao đều có “Gần nhau” cần, mà duy “Thanh bạch” thủy năng lực gần nhau.

Thiên đồng nữ mệnh không thích ở tị hợi, chủ hôn ngoại tình; cũng không ưa ở xấu vị, ngại kỳ và cự môn cùng độ; không thích ở thìn tuất, ngại và cự môn tương đối, cái phàm thiên đồng sai ai ra trình diện cự môn đều chủ tình cảm biến hóa; không thích ở ngọ, ngại kỳ lạc hãm, mà lại cùng độ của Thái âm cũng lạc hãm. Cứ như vậy, “Thanh bạch” cung viên liền chỉ có tử, dần, mão, thân, dậu chờ năm. Trên thực tế thiên đồng ngồi một mình, canh chỉ có mão dậu nhị viên (sai ai ra trình diện đồ 77).

Do trở lên phân tích, cũng biết “Thanh bạch” thiên đồng tùy mão dậu nhị cung hợp cách. Lời chú thích sở nói, cận ất sinh ra mão cung tọa mệnh một cái là hợp (sai ai ra trình diện đồ 78), còn lại giai bất túc thủ.

Thiên đồng được lộc, chủ tay không hưng gia. Cho nên “Thanh bạch” cận nói kỳ và trượng phu “Gần nhau” tính chất, cân có hay không năng lực hưng gia không quan hệ. Suy đoán hiện đại nữ mệnh, điểm này thập phần trọng yếu.

Tử vi thái dương “Đoan chính “

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm thích hiền phu tính có thể bằng.

Lời chú thích nói: “Tử tị hợi tam cung an mệnh, hai sao tọa thủ, không được gia sát, chủ phú quý “

Tử vi dĩ ở ngọ cung là quý, nay thủ tử cung, đại khái là không thích phụ nhân mệnh quá hảo. Bởi vì tử vi ở tử ngọ tọa mệnh, phu cung tất là thất sát, tử vi năng lực hóa sát vì quyền, đã năng lực đối trượng phu khắc chế. Nhược canh ở ngọ cung, liền khắc chế quá mức.

Nhiên tử vi ở tị hợi, là “Tử vi thất sát”, phu cung thì là trời tướng, đến đây cũng mệnh cường phu yếu. Là cho nên lời chú thích sở thư, nhưng không thấy đích xác. Yếu của, cổ nhân nữ mệnh duy thủ tử cung tử vi ngồi một mình là “Đoan chính”, dư cung giai không lấy cũng.

Nhưng thái dương tọa mệnh tình hình lại không có cùng, thái dương phải miếu vượng thủy là tốt, bằng không chống khủng bố khắc phu, thủ tị cung thái dương thượng khả, nhược thủ hợi tử nhị cung, thật không biết lời chú thích dụng ý ở đâu?

Tường phú văn ý, đơn giản dĩ nữ mệnh tử vi hoặc thái dương, có thể sớm phối hiền phu mà thôi, vẫn chưa thuyết tất phú quý. Đến đây này đây phu làm trọng cũng, về phần thê bằng phu quý, đã là một chuyện khác.

Sở dĩ thái dương phải ngồi một mình, hơn nữa phải ở miếu vượng cung viên, bởi vậy chỉ có thìn, tị lưỡng cung có thể coi là “Đoan chính” . Ngọ cung thái dương, ở cổ đại nữ mệnh tất không lấy.

Nếu như dụng “Sớm thích hiền phu” quan điểm đến xem, tinh mệnh phải như vậy. Nhưng hiện đại phụ nữ không nặng tảo hôn, hơn nữa sự nghiệp bỉ gia đình còn được trọng yếu, bởi vậy ngọ cung tử vi, thái dương, cũng – nên cai hợp. Thậm chí “Tử sát”, “Tử phá”, “Dương lương” cũng không có quan hệ. Đến đây tức cổ kim bất đồng của để ý.

“Cuối cùng phúc” thái dương

Thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc.

Lời chú thích nói: “Ngọ cung an mệnh, thái dương tọa thủ, định chủ phú quý, hãm bình địa thường. “

Phú văn minh nói rõ “Thái dương dần đáo ngọ” . Mà lời chú thích thì chỉ nói “Ngọ cung an mệnh”, kỳ có lệ cũng biết. Giả danh là bạch ngọc thiềm chú, chính xác không thể tin.

Tiền cú phú văn. Nói là “Đoan chính” thái dương, đoan chánh khắc ứng với, còn lại là “Sớm thích hiền phu”, từ nay về sau giúp chồng dạy con, thê bằng phu quý, như vậy mà thôi.

Bản cú sở luận, thì nặng ở phúc trạch. Thái dương do dần tới vị đều vì miếu vượng, mà không thủ vị cung người, ngại vị cung “Thái âm thái dương” cùng độ. Nhị diệu đều không quang huy, là cho nên liền chích thủ dần đáo ngọ năm cung viên. Thái dương miếu vượng, nữ mệnh thì không được hình nam thân, là thì phu tử đều không hình tổn hại. Đến đây tức là cơ bản phúc trạch.

Nhược gặp cát diệu, thì ngoại trừ vô hình qua ngoại, còn có thể phú quý. Như nữ mệnh thái dương miếu vượng hóa khoa, sai ai ra trình diện khôi phi chủ thụ phong ấm. Đến đây cũng phúc cũng. Cái cổ đại nữ tử trừ phong ấm ở ngoài. Càng không còn lại đáng giá vinh quang chuyện.

Duy dần cung “Thái dương cự môn”, mão cung “Thái dương thiên lương”, vô luận cổ kim, nữ mệnh thủy chung có khuyết điểm, cho dù phú quý nhưng vị miễn làm phức tạp, xưng là phúc trạch người, cận tựu thân thể to lớn mà thư. Cho nên viết “Cuối cùng phúc”, “Cuối cùng” tức phi “Tất cả đều là” .

Tương trước sau hai câu phú văn tương đối, ứng với biết “Đoan chính” thái dương, bất đồng “Cuối cùng phúc” thái dương. Biết kỳ khác biệt. Sau đó thủy năng lực tác suy đoán, đến đây tức là đẩu số tinh yếu chỗ ở.

Nữ mệnh thiên tướng nặng giúp chồng

Tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc đã tới.

Lời chú thích nói: “Bốn sao chư cung được địa, như thân mệnh giá trị đến đây tọa thủ, định chủ Phúc Thọ kỳ xương. “

Lời chú thích quá mức kém, qua loa cho xong.

Kỳ thực phú văn đến đây cú, chất ở giúp chồng, là cho nên trọng điểm ở chỗ thiên tướng. Đến đây thực nói thiên tướng là cung mệnh chính diệu, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, phục mỗi ngày khôi, thì nữ mệnh đất năng lực giúp chồng, phu vượng thì thê tướng, Phúc Thọ cận ở chỗ đến đây.

Dùng cái gì không lấy khôi phi mà độc thủ thiên khôi cũng? Này ắt là nhân cổ đại đẩu số gia không thích nữ mệnh sai ai ra trình diện lượng nặng quý nhân, đến đây cũng như không thích kỳ sai ai ra trình diện văn khúc văn xương, coi như là dâm đãng cũng. Xương khúc chủ thông minh, khôi việt chủ hữu cơ duyên, giá tự nhiên phi cổ đại sở hỉ.

Bởi vậy, nam mệnh có thể “Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ”, mà nữ mệnh thì chích nên “Tả phụ thiên khôi hữu bật thiên tướng” . Giá một quan điểm, ở hiện đại thường nhiên không cần câu nệ, nữ nhân có việc nghiệp, cũng không là ba bước không ra nhuận môn, hữu cơ duyên cũng cũng không chủ dâm đãng cũng.

Nhưng thiên tướng tọa mệnh nữ tính, sự nghiệp thượng thực tối nên phu xướng phụ tùy, tức dĩ trượng phu là sự nghiệp là sự nghiệp, là cho nên “Giúp chồng” ý nghĩa cũng thủy chung không mất.

Phùng thiên tướng cần phải nhìn bầu trời phủ. Thiên phủ vô lộc, giúp chồng vô lực; thiên tướng bản thân vừa vui hóa quyền, sau đó thủy năng lực thành đại nghiệp, như vô lộc không có quyền, thì rất khả năng chỉ là tiểu sĩ đa điếm chuyện đầu bà nhĩ. Thảng vô lộc có quyền mà sai ai ra trình diện sát. Thì trái lại thành kiềm chế trượng phu nữ tính. Thảng nhiệt lộc không có quyền nhưng có sát kị hình hao tổn, là thì vừa tất hình quá nặng nặng, sinh ly tử biệt, tam giá mà do vị đã cũng.

Lộc tồn áo cơm, triêu viên quang vinh danh

Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Lời chú thích nói: “Lộc tồn chư cung thủ mệnh tịnh cát. Tử Phủ vũ tướng tam hợp thủ chiếu, không mắc tức phú. Duy dần ở thân, thân ở dần, là triêu viên của cách, giáp canh sinh ra thượng cục, tân ất sinh ra thứ hai. Như bính mậu, đinh kỷ, nhâm quý sinh ra, gặp tị, hợi, tử, ngọ an mệnh, không được cát. “

Lời chú thích sở nói, nghĩa lý không chu toàn. Đơn giản thủ gặp Hóa kị tức là không được cát ý. Như bính sinh ra, Tử Phủ vũ tam tinh ở thân dần cung giai sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Còn lại phỏng đến đây (sai ai ra trình diện đồ 79 lệ nhất cập lệ nhị).

Kỳ thực phú văn ý cũng không phức tạp như vậy, chỉ là nữ mệnh nên sai ai ra trình diện lộc tồn, có lộc tồn tức có áo cơm. Nhược yêu cầu áo cơm bên ngoài thật là tốt chỗ, như được phong cáo các loại, thì nên sai ai ra trình diện “Phủ tướng triêu viên” .

Nhưng mà “Phủ tướng triêu viên” cũng không phi lược cử đồng loạt mà thôi, cũng không phải thuyết dục được quang vinh danh, phi “Phủ tướng triêu viên” bất khả.

“Phủ tướng triêu viên” của cục, chỉ có tử vi ở tử ngọ an mệnh là chính cục, bính nhâm năm sinh ra đều gặp Hóa kị, là phá cuộc (sai ai ra trình diện đồ 80 lệ nhất cập lệ nhị). Quý năm mặc dù sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, nhưng cung mệnh đã thấy lộc tồn, cho nên là hợp cách.

Nhược hiện đại phụ nữ, đã không được chủ thủ tài, cũng không dĩ nhưng được áo cơm là thỏa mãn, nhược lộc tồn thủ mệnh, nhiều nhất đơn giản đả một phần hảo công mà thôi, phải lánh sai ai ra trình diện chính diệu may mắn, sau đó thủy chủ sự nghiệp thành công. Về phần “Phủ tướng triêu viên” cách cục, nữ mệnh thủy chung ngại thái cương, cho nên đa hôn nhân có biến.

Tiền nói tử vi nên tử cung tọa mệnh, nay lời chú thích vừa viết tử cung an mệnh không được cát, có mâu thuẫn. Nhưng đến đây cũng chưa kịp cổ đại thuật số nhà tâm lý trái lại, . Cái gọi là chẳng biết có được không là cũng.

Tử Phủ hỗ phụ cần phải triêu củng

Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh.

Lời chú thích nói: “Tị hợi nhị cung an mệnh, Tử Phủ tả hữu thủ chiếu xung giáp, canh kiêm hóa ngôi sao may mắn đa. Phú quý tất vậy. “

Tị hợi cung là “Tử vi thất sát”, nhìn trời phủ ngồi một mình. Lời ấy “Tương hỗ phụ” người, tức tị cung hoặc cống cung Thiên phủ an mệnh người đó. Được hợi cung hoặc tị cung “Tử sát” là phụ; trái lại, tị cung hoặc dần cung “Tử sát” chết người đó, cũng có hợi cung hoặc tị cung Thiên phủ ngồi một mình là phụ.

Tử Phủ hỗ phụ, là bắc đẩu chủ tinh và sao Nam Đẩu chủ tinh tướng củng chiếu, giống nhau dưới tình hình chủ may mắn. Phàm chủ tinh đều ưa bách quan triều củng, cho nên viết “Tả hữu đến đỡ phúc tất sinh” . Về phần dùng cái gì độc thủ tả phụ hữu bật mà không thủ thiên khôi thiên việt, văn khúc văn xương, thì tiền đã nói của vậy, cổ đại đẩu số gia không thích nữ mệnh thấy vậy bốn sao cũng. Cho nên nhưng nói “Tả hữu đến đỡ”, thực nói bách quan triều củng. Như ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo chờ, nữ mệnh sai ai ra trình diện của có thể tăng được phong cáo cơ hội. Đến đây tức triêu củng chủ cát người cũng.

Minh bạch cái này cổ đại suy đoán nguyên tắc, thì dụng của vu hiện đại, liền biết “Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ”, thật là phụ nữ năng lực tự nghĩ ra sự nghiệp chinh ứng với. Nhược tả hữu đến đỡ, sự nghiệp tự nhiên thành công. Duy Tử Phủ đến đây tế không thích hợp và lộc tồn cùng độ, bởi vì phu cung có sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị. Hoặc vũ khúc Hóa kị nguy hiểm, là giai dễ thấy sinh ly tử biệt, phi hoàn mỹ cách cục (sai ai ra trình diện đồ 81 lệ nhất cập lệ nhị).

Nữ mệnh sai ai ra trình diện xương khúc, khôi việt, lại thấy long trì phượng các, tai thai bát tọa chờ. Mỗi chủ đa thụ ngoài giá thú tình làm phức tạp, đến đây cũng không phải là tốt triệu. Phải đem tinh thần chuyên chú vu sự nghiệp, sau đó có thể miễn làm phức tạp.

Cơ cự phá đãng tinh hệ

Cự môn thiên cơ là phá đãng.

Lời chú thích nói: “Dần mão thân cung an mệnh, cự cơ phùng của, tuy là vượng địa, nhiên chung phúc không được đầy đủ mỹ. Hoặc phú quý không khỏi tư tình. Như cư dậu địa, thấp hèn nói. “

Như lời chú thích nói, dần thân an mệnh, vô chính diệu, đối cung là “Thiên cơ Thái âm” . Thìn hoặc tuất cung là cự môn ngồi một mình, còn đây là cơ cự cùng lâm một loại tình hình (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ nhất cập lệ nhị).

Hoặc mão dậu nhị cung. “Thiên cơ cự môn” cùng độ, đây là cơ cự cùng lâm chính cách. Là loại thứ hai tình hình (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ tam).

Nhược mão dậu vô chính diệu, tá đối cung “Cơ cự”, đến đây cũng cơ cự cùng lâm cách. Là loại thứ ba tình hình. (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ tứ).

Kỳ thực còn có một loại tình hình, tức tử ngọ an mệnh, cự môn thiên cơ tương đối. Đến đây cũng cơ cự cùng lâm (sai ai ra trình diện đồ 82 lệ ngũ).

Nhược án Trung Châu phái truyền lại, dĩ mão dậu lưỡng chủng tình hình là chính cách, dậu cung tối kém, vô luận “Cơ cự” cùng độ, hoặc tá tinh an cung giai nhiên. Nhưng mão cung người cũng chủ cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, vô luận nam nữ mệnh giai như thế. Bí quyết nói: “Cự môn giao người, thủy chết già ác”, tức chỉ “Cơ cự” mà nói. Là cho nên là nữ mệnh người, thì càng nhiều tình cảm thượng khuyết điểm, thảng Hóa kị sai ai ra trình diện sát, thì cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh dũ quá mức. Sai ai ra trình diện hỏa linh vưu.

Về phần tử ngọ cung, cự môn tọa mệnh người nam có “Thạch trung tâm ẩn ngọc” cách, thiên cơ tọa mệnh người, thì cũng và mão dậu cung cùng luận.

Dần thân an mệnh người, Trung Châu phái không nhìn thấy là “Cơ cự” cách.

Đến đây tinh hệ chinh nghiệm thuần túy liên quan đến tình cảm, bởi vậy hiện đại và cổ đại không giống, thậm chí có thể nói, người hiện đại quá mức vu cổ đại, mặc dù không giàu quý, chỉ cũng khó tránh khỏi phá đãng của tính.

Thiên lương nguyệt diệu, đi làm bộ tộc

Thiên lương nguyệt diệu nữ mệnh bần.

Lời chú thích nói: “Tị hợi an mệnh, thiên lương giá trị của; dần thìn an mệnh, Thái âm giá trị của. Cho dù trinh chính, y lộc bất toại. Giả như hãm địa, thì chủ thấp hèn. “

Tị hợi cung thiên lương độc thủ, đối cung là trời cùng, hội “Thái âm thái dương”, vừa tá hội “Thiên cơ cự môn” (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ nhất). Cổ bí quyết nói: “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.” còn đây là thụ “Thái âm thái dương” ảnh hưởng. Đến nỗi tính tình bất định, vừa thụ “Thiên cơ cự môn” ảnh hưởng, cho nên đái phá đãng của tính. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì như sở phán đoán, vưu không thích đồng thời sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương.

Dần cung Thái âm, là “Thiên cơ Thái âm” cùng độ, hội thiên đồng, thiên lương, là chánh tông “Cơ nguyệt cùng lương” cách. Bởi phu cung thái dương lạc hãm, vừa hội thìn cung cự môn, là vì phu cung không đẹp (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ nhị). Nữ mệnh ở cổ đại không làm nổi là quan lại nhỏ khả năng, mà phu tinh lại không thể kháo, bởi vậy cổ nhân liền phán đoán của là bần mệnh.

Thìn cung Thái âm ngồi một mình, hội thiên cơ, cập “Thiên đồng thiên lương”, mà phu cung thì tá “Cùng lương” an tinh, mà hội lạc hãm thủ cung thái dương, và ngọ cung cự môn, là cho nên kỳ tính chất liền đại thể thượng cân dần cung Thái âm như nhau (sai ai ra trình diện đồ 83 lệ tam).

Ở hiện đại, tị hợi cung thiên lương, mặc dù chủ hôn nhân bất lợi, tình cảm khúc chiết, nhưng khả năng có sự nghiệp của mình.

Dần thìn cung Thái âm, bởi vì thành “Cơ nguyệt cùng lương” cách, mà hiện đại quan lại nhỏ lại hứa nữ nhân đảm nhiệm, là cho nên liền bất trí như cổ đại phụ nữ trở thành nghèo khó. Nhiên ba loại cách cục. Rốt cuộc không thích hợp kinh thương, dĩ phục vụ về công tài xế cấu là nên.

Dương hỏa xương khúc ở nữ mệnh

Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh thủ mệnh, vượng cung do có thể, nhưng hình khắc không khỏi nhĩ. Như cư hãm địa gia sát, chủ thấp hèn, không phải thì yểu. “

Văn xương văn khúc phúc không đồng đều

Lời chú thích nói: “Đến đây hai sao nên nam không thích hợp nữ cũng. “

Đến đây hai câu phú văn đáng giá thảo luận —

Dựa vào Trung Châu phái quan điểm, kình dương tuy là hình tinh, nhưng ưa Hỏa Tinh chế hóa, đến đây sở dĩ có “Dương hỏa đồng cung, uy quyền xuất chúng” chinh nghiệm. Là cho nên cũng không phải là phàm kình dương Hỏa Tinh tức là hung cũng.

Cát hung phân biệt, ở chỗ có hay không hội Hóa kị, hoặc canh hội cái khác sát diệu, vưu không thích hội thiên không cướp. Nhược hội hóa cát cập cát diệu, thì dương hỏa trái lại có thể hiển quyền uy.

Bất quá cổ đại phụ nữ không thể nói là uy quyền, đến đây sở dĩ phú văn tức bất luận kình dương Hỏa Tinh thượng cách, nhưng một ngụm nói là thấp hèn, thôi hiện đại phụ nữ, tức nên tỉ mỉ phân biệt.

Về phần văn xương văn khúc, chủ thông minh, chủ tài hoa, phần kết chương, chủ khoa danh. Cổ đại phụ nữ dĩ “Vô tài dù cho đức”, cái phụ nữ nhược ưa thơ từ văn học, liền mỗi dùng nhiều tiền dưới ánh trăng của tưởng, hơn nữa tố trượng phu người đó liền hơi, do là liền cho rằng xương khúc hai sao, nên nam không thích hợp nữ.

Cổ đại đẩu số ưa cử Dương quý phi mệnh để làm lệ (sai ai ra trình diện đồ 51), kỳ thực không bằng cử Trác Văn quân, song khanh chờ làm thí dụ, trái lại là thích hợp.

Hiện đại nữ tính ký có việc nghiệp, cũng có khoa danh, là thì xương khúc cũng thuộc ngôi sao may mắn. Về phần vấn đề tình cảm thích ứng, tị phi đơn độc là có vô xương khúc vấn đề.

Vũ khúc là quả tú của để ý

Vũ khúc ngôi sao là quả tú.

Lời chú thích nói: “Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, như giá trị Thái âm tuân lệnh, tam phương ngôn củng, có thể là nữ tương. Như hãm, gặp xương khúc, gia sát, mà lại chủ hình cung quả. “

Lời chú thích sở nói quá mức lậu. Mà lại ngắm nữ sinh nghĩa, nhưng nói là nữ tương, cho rằng phùng vũ khúc tựu tất là chiếu tướng, chính xác giang hồ mõm.

Vũ khúc là sao Kim. Phàm kim tất đái tiêu sát khí, đây là vũ khúc cơ bản tính chất. Nhược dĩ điểm này mà nói. Tự nhiên có thể nói là bất lợi nữ tính hôn nhân. Vô luận ở cung mệnh hoặc cung phu thê đều là.

Là cho nên vũ khúc liền không thích cùng xương khúc cùng độ có thể chiếu. Dĩ đây đó khí chất bất tương đầu của cho nên. Vưu không thích văn khúc, bởi vì văn khúc không được chủ chính tài, mỗi chủ phiến diện của kỹ. Thảng ít thấy văn khúc, mà vô cái khác cát diệu đến đỡ. Kỳ khí chất liền canh tự nhiên nan hợp, mỗi khi mèo khen mèo dài đuôi, hơn nữa thành kiến quá sâu, vị của là “Quả tú” . Kỳ nguyên nhân tức ở chỗ đến đây.

Nhược vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị. Kỳ niên hạn rất là hung hiểm, nữ mệnh vưu nhiên. Cho nên nguyên cục vũ khúc Hóa kị nữ mệnh, lại càng không ưa hội văn khúc, hội thì chủ quả. Hoặc nguyên cục vũ khúc nữ mệnh hội văn khúc Hóa kị, cũng thế. Đến đây dĩ nhà kề kế thất là so sánh tốt. Cho dù đại hạn và lưu niên, vừa là vũ khúc, vừa là văn khúc, nhâm nhất Hóa kị, nữ mệnh cũng chủ quả, kết quả tốt nhất cũng sanh ly.

Là cho nên hiện đại nữ mệnh, vũ khúc có thể đối sự nghiệp có lợi. Lại không thể cải biến kỳ hôn nhân trạng huống.

Đại thể mà nói, phàm vũ khúc tọa mệnh nữ tính. Dĩ hôn nhân muộn là nên, mà lại nên có sự nghiệp của mình cơ sở.

Phá quân của tính chủ không được thường

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.

Lời chú thích nói: “Đến đây cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp. Gia Tứ Sát tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử. Không phải thì là hạ tì xướng ni khả dã. “

Nói “Tính khó hiểu”, không phải nói khó có thể minh bạch phá quân tính chất, mà là thuyết kỳ tính không được thường. Cổ đại ưa nữ nhân theo khuôn phép cũ, vợ bang gia, dĩ nhiên là không thích kỳ tính không được thường. Hơn nữa như vậy nữ tính, nhân tư cải biến hiện trạng, là cho nên có cơ hội thì cũng rất khó tránh cho “Điền gian mưu phu”, “Nhân đố hại tử” chuyện.

Phàm kỳ tính không được thường người đó, càng ôm khư khư gia viên, dũ trái lại dễ sinh sự. Cái gọi là đả kê mạ chó, nhật vô an bình, vãng ở chỉ là trong lòng phát tiết, thảng như năng lực ra xã hội nhâm sự, sở nhâm việc cũng không phải bản khắc, thì trái lại có thể phát huy kỳ tài hoa. Như vậy. Tâm lý ký có ký thác, dĩ nhiên là có thể dồn gia đình vô sự.

Bởi vậy vị phá quân là “Cô độc dâm ẩn” ngôi sao, ở cổ đại còn có thể nói xong quá khứ, nhược ở hiện đại, đến đây định nghĩa thực ứng với một lần nữa ly đính bất khả câu vu cũ thuyết.

Phá quân dĩ được lộc là quý, chủ có thể gây dựng sự nghiệp. Điểm này, là cổ đại nữ tính sở vô, mà hiện đại nữ tính thì cũng có.

Nhưng phá quân đối sát diệu thì rất là mẫn cảm, vưu cần phải chú ý người bình thường dễ sao lãng thiên không cướp, nữ mệnh phá quân thiên không cướp, thường thường lưu vu trống rỗng, nhân trong lòng trống rỗng, có lúc liền dễ làm ra quyết định sai lầm. Điểm này, hiện đại phụ nữ cũng cần phải chú ý.

Thảng có thể đem “Kỳ tính không được thường” tính chất, chuyển thành khai sáng động lực, tư cũng lợi cho nữ mệnh cũng.

Tham lang chỉ là ưa náo nhiệt

Tham lang nội ngoan đa cô độc.

Đến đây điều đổi thành “Tham lang nội ngoan đa dâm ẩn” .

Lời chú thích nói: “Tên này đào hoa, là háo sắc ngôi sao, không cho thiếp tì, lòng có đố kị, nhân gian mưu phu hại tử, tung không được đến tận đây của quá mức, dâm phu tối nghiệm. “

Âm lang tọa mệnh tất ưa giao tế, thảng vô giao tế ứng thù hoạt động, thì tất có nội tâm u buồn. Nhưng nội tâm ưu kết lại và phá quân bất đồng. Phá quân lòng của để ý, ở chỗ lúc nào cũng thích cải biến hiện trạng, vô phòng có thể bàn, cũng yếu di chuyển gia sản sĩ ghế. Mà tham lang tọa mệnh người đó đảo bất tại hồ hiện trạng có hay không cải biến, chỉ cần quá nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt tựu hài lòng, ở náo nhiệt trung tâm, vừa vui tác chủ sừng, là vì không chịu cô đơn.

Sở dĩ hai người tương đối, ở cổ đại, tham lang tọa mệnh nữ tính trái lại dễ thích ứng đại gia đình sinh hoạt, nhược cử trung tâm vương hi phượng để làm ví dụ, hẳn là thích hợp bất quá.

Về phần thuyết tham lang là đào hoa của diệu, nhưng không đào hoa có thể hóa thành nghệ thuật, giá ở cổ đại, thực không được dĩ phụ nữ năng lực nghệ thuật làm trọng. Cổ đại nữ hoạ sĩ, trừ phi là nhân trượng phu hoặc phụ thân năng lực bức tranh, cho nên thành danh. Bằng không liền chỉ có xuất thân kỹ nữ người đó năng lực dĩ bức tranh danh, như mã tương lan, liễu như thế, bởi vậy là được sai ai ra trình diện đốm.

Minh bạch đào hoa cũng có thể hóa thành văn nghệ, là thì hiện đại phụ nữ thực không cần nhân tham lang tọa mệnh, cũng nê vu cổ nhân của suy đoán.

Nói “Nội ngoan đa cô độc” người. Kỳ “Ngoan” đơn giản chỉ là nội tâm ưu kết, kỳ “Cô độc” không phải là khuyết thiếu xã hội xã giao, hai người hỗ có quan hệ, không được cô độc tức không được ngoan vậy.

Thất sát nữ mệnh khuyết điểm

Thất sát trầm ngâm phúc không được sinh.

Lời chú thích nói: “Đến đây tương tướng ngôi sao, nhược cư miếu vượng, chủ là nữ tương. Bí nói: Cơ nguyệt dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, liền có cát hóa chung không đẹp, nhà kề phụng dưỡng người chủ. “

Lời chú thích quá mức kỳ, phú văn minh minh chỉ nói thất sát, lại liên lụy tới “Cơ nguyệt dần thân” đi tới, có thể nói đầu trâu không được đáp mã chủy. Khả năng đây chỉ là tác lời chú thích người đó, nhân sai ai ra trình diện phú văn vị nhắc tới “Cơ nguyệt”, nhân của liền tác bổ sung, là cho nên nhược dựa vào lời chú thích, đến đây điều liền có lưỡng chủng nữ mệnh cách cục, thất sát tọa mệnh, cùng với “Cơ nguyệt” tọa mệnh.

Âm vu “Cơ nguyệt” tọa mệnh. Kỳ thực đã ở “Cự môn thiên cơ là phá đãng” điều nội nói qua. Lời chú thích đến đây đoạn, thực ứng với bám vào đến đây điều là hợp. Nay mà lại không được chuế.

Về thất sát, cổ nhân đối nữ mệnh đánh giá không cao. Nhưng thất sát nhân cung phúc đức thì kém hơn, bí quyết nói: “Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân thiết hơi thở tiện không thể nghi ngờ.” có thể nói võ đoán cực kỳ, phàm thất sát tọa phúc đức cung mệnh tất mỗi ngày tướng, ở đâu được vị là thấp hèn cũng? Do là cũng biết. Đối với thất sát đánh giá chích thuộc thành kiến.

Phú văn ngôn “Trầm ngâm” người, tức là thì hảo thì phôi của vị, đến đây không phải nói cuộc sống gặp gỡ. Mà là thuyết kỳ lòng người, bao quát tâm tình.

Phàm thất sát tọa mệnh người đó, gặp chuyện mỗi tác chủ quan mãnh liệt tâm tình phản ứng, đến đây đương nhiên không vì cổ nhân sở hỉ. Cái gọi là “Trầm ngâm phúc không được sinh” người, tức chỉ đến đây mà nói. Hiện đại nữ mệnh đương nhiên cũng không ưa đến đây khuyết điểm, năng lực tác lâu dài kế hoạch quyết định, không được lâm gian nan tức sửa đổi, liền sẽ không “Trầm ngâm” liễu.

Hóa lộc ưa “Lộc tồn được thông qua “

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát tường. Canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Chú nói: “Hoặc mệnh tọa hóa lộc, lại được lộc tồn xung hợp, hoặc tuần phùng, hoặc đồng cung, giai chủ mệnh phụ của quý, không phải cũng chủ đại phú. Tất sinh quý tử. “

Lời chú thích lầm. Cổ nhân nữ mệnh không thích lộc nặng, được hóa lộc tức không thích hợp tái được lộc tồn, cái lộc nặng cũng chủ dâm dục, cái gọi là ăn no noãn tư dâm dục là cũng. Cho nên tức dĩ lữ hậu “Lượng nặng lộc mã” là ngại (sai ai ra trình diện đồ 50). cũng cận vị “Lộc tồn rất nặng” mà không nói kỳ trùng hội hóa lộc, từ đó có thể biết tác lời chú thích người đó, chỉ là tùy văn sinh nghĩa, thường thường quên mất nguyên tắc.

Chỉ có một chút nói đúng, tức thuyết lộc tồn “Tuần phùng” hóa lộc, đến đây đó là phú văn “Canh được lộc tồn tướng được thông qua” ý.

Cái gọi là “Tuần phùng”, nói là đi tới đại hạn hoặc lưu niên cung viên sai ai ra trình diện lộc tồn, đến đây tức lộc tồn “Được thông qua” ý.

Nói xong kỹ lưỡng hơn một điểm. Tức là nữ mệnh nguyên cục cung mệnh có hóa lộc, đi tới lộc tồn tọa thủ cung viên, tức có “Vượng phu ích tử thụ ân quang” của ứng với.

Giá lại có thể phân mấy người tình hình mà nói liễu năm vận sai ai ra trình diện nguyên cục hóa lộc bị lưu lộc vọt lên; vận hạn can cung hóa lộc bị nguyên cục lộc tồn vọt lên; hay hoặc là năm vận can cung hóa lộc bị lưu lộc vọt lên, đều có thể coi là cát ứng với, điều kiện tốt nhất người thì là nguyên cục hóa lộc bị lưu lộc vọt lên đại hạn.

Giá tính chất cũng thích hợp hiện đại phụ nữ, cái chủ phát tài, người hiện đại tự nhiên nghĩ bỉ vượng phu ích tử trực tiếp hơn.

Các loại hung diệu tác đề cương

Hỏa linh dương đà cập cự môn, địa không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Lời chú thích nói: “Đại để như thế tinh, nữ mệnh chẳng hề nên phùng. Nội phùng một … hai … Cũng chủ dâm tiện. Nhược tịnh sai ai ra trình diện của, chủ thấp hèn bần yểu của mệnh vậy. “

Tam phương tứ chính ngại phùng sát, canh ở phu cung mối họa sâu. Nhược giá trị Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Lời chú thích nói: “Đến đây luận tiền sổ tinh trong, duy thất sát tam lực tứ chính bản thân mệnh phu cung chẳng hề nên sai ai ra trình diện, sai ai ra trình diện của người dựa vào đến đây phán đoán” .

Phú văn đến đây lưỡng tiết, đơn giản khái quát mà nói, vị nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện hạng tinh diệu. Về phần “Tam phương tứ chính ngại phùng sát”, là chỉ sát diệu, phi chỉ thất sát. Tác lời chú thích người đó lầm tương “Phùng sát” của sát làm thất sát chi sát, Vì vậy trông mặt mà bắt hình dong, lung tung giải thích. — cổ đại “Tứ sát”, “Thất sát” giai dụng “Sát” tự. Mỗi dễ tướng lăn lộn, vương đình chi tị tương của phân biệt thư là “Tứ Sát”, “Thất sát”, như thế vu tên gọi tắt thì tức không đổi lẫn lộn.

Bởi vậy tiết lời chú thích của thất, tác chú người liền lọt để, thực vô độc thị tâm đắc, bất quá tùy văn tác chú mà thôi. Đây đại khái là Kim Lăng thư giả tùy tiện lạp một thầy bà, biên soạn thành thư dĩ tác mưu lợi bất chính, mà cai thầy bà thì lược thức một … hai …, Vì vậy liền vừa cư nhiên viết lời chú thích, đính sắp thứ tự vậy. Phàm thầy bà sáng tác, mỗi đại ngôn dĩ dối gạt người, hoặc giả ậm à ậm ừ, tức đến đây dù cho đồng loạt.

Nữ mệnh cát hung, ứng với bằng chỉnh thể tinh hệ suy đoán. Hiện đại nữ mệnh cũng đã cân nam mệnh không giống, là cho nên phú văn sở nói, coi là hời hợt của luận thì có thể, coi là luận thì không thể nào.

Tác người giản giới

Vương đình chi nguyên danh đàm tích vĩnh, Quảng Đông nam hải nhân, mặc dù ra sức học hành hóa học, nhưng xuất thân bát kỳ thế gia, ít tập cầm kỳ thư họa, y bốc số tử vi thơ học, văn thơ đối ngẫu bình, dễ để ý càng có nghiên cứu, mặc dù làm tài chính, nhưng tính thích văn sử triết học, tín ngưỡng phật giáo, hậu tùy Trung Châu phái lưu huệ thương sư phụ tập tử vi đẩu số, được kỳ chân truyền, khiến cho ở Hương Cảng phát dương quang đại, thu vào môn đồ bốn mươi nhân, thành lập tử vi đẩu số học được, làm học thuật tính nghiên cứu. Nhiên kỳ bình sinh sở mộ, thật là Phật học, tự đại tiết học đại tức đã nghiên cứu, hai mươi tám tuổi thì được cơ duyên tu tập Tây Tạng mật tông, ẩn cư di đảo lục năm, phối hợp trải qua luận tu tập, năm gần đây canh biên soạn xuất bản, quá mức thật tốt bình.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

总序

频年以来,杂撰有关紫微斗数的文字,已逾二百万字,尽发中州派之秘,不予保留,实顾后世缘人能得此秘术,造福于苍生。至于王亭之自己,年岁日迫,唯求读经修密,从来无意以术数行世。

中州派始于何代,已难稽考。唯本派所传则有「玄空风水」与「紫微斗数」一术。玄空之传,谓直绍晋人郭璞一脉,是则来源之古可知。世代一师仅传一徒,亦多不以术数行世,故「中州派」之名,亦唯师弟间口口相告,外间无人知也。自王亭之决心将此二术公开,免背代代觅徒而传的包袱,始将派名同时公开,而中州派术士亦忽然满街,江湖龙蛇混杂,这原亦是自然的现象,不足为怪。

但在龙蛇混杂的情形下,王亭之却必须将自己的撰述交代清楚。计关于斗数与玄空,有如下的撰述——

《紫微斗数讲义》三册 陆斌兆编着 王亭之补注。

《王亭之谈斗数》一册

《王亭之谈星》一册

《安星法及推断实例》一册

《中州派紫微斗数讲义》(初级讲义)

《中州派紫微斗数》(深造讲义)

《谈斗数与支空》一册

《中州派玄空学》三册

以上撰述,前五种为人门。其中陆斌兆先生的《紫微斗数讲义》,仅得中州派的「征验」,而未述其「星系」,更未触及本门的「推断法则」,王亭之虽予补注,提出「星系」的概念,但限于体例,实未能畅所欲言,故续撰讲义两种,尽量发挥本门斗数的要旨。

初级讲义,除授以本门安星的「掌诀」外,依六十星系,详述每星系的性质。学者得此,已建立研究中州派斗数的基础。

深造讲义,则发露本门推断的秘诀,即将古传《紫微星诀六百韵》予以融化,一 一串讲,化深奥为平易。

至于支空风水方面,门人潘玫诺收录王亭之之有关著作,兼补图例,编成三册,将本门「玄空三诀」公开,得诀者读古人《都天宝照经》、《天玉经》,以及古代玄空诸赋,立时可解,不必穿凿附会,由是可知本门诀法之真。盖凡真者必平易,而伪者必支离,一陷支离,则多掩饰,于是变为深渫奥,此乃一定之理。由是以高深文浅陋,后学遂瞠目结舌,倘得真诀,对此必哑然失笑。

客岁王亭之于夷岛多暇,稍稍整理自己的撰述,发觉关于斗数与玄空,尚有可补充者,于是撰成《谈斗数与玄空》一书,对这两门术数作若干补充之论。书既出版,而心尚有未安,则因手头尚有三篇斗数古赋的钞本,未曾整理注释出版,始终是一个遗憾。

今年返港小住,跟出版家谈及,于是便有出版这套「斗数四书」的计划。「四书」内容已见于总目录,其中谈「格局」,以及「零谈」两部分,则系来自《王亭之谈斗数》一书,其余部分文字,则曾在《星岛日报》发表。而所注古赋,则系据「八喜楼钞本」,钞本与坊本不同之处,读者可以比较而知。

「八喜楼钞本」同时尚有《推背图》,与今坊本完全不同,王亭之曾据此预言赵紫阳必倒,由是可知此钞本之可贵。钞本年代由明末以迄清初,今将定为清初钞本,实在亦可以称为明钞本。其中部分,甚至有人疑为无从钞本。王亭之缺乏版本学的知识,且原钞亦不在手,故难以肯定每篇钞稿的年代。

有关中州派二术的撰着,已交代清楚,尚祈读者垂注。

王亭之

九三年冬香江

别序

木卷内容,为斗数两篇古赋的注释,即《骨髓赋》及《女命骨髓赋》。世传斗数四篇古赋,其《太微赋》及《形性赋》则已详释于第一卷,即《斗数古赋今注》的上卷。

《骨髓赋》的出现,当在《太微赋》之后,而《女命骨髓赋》的出现。当为时更晚。以内容而言,《骨髓赋》实不及《太微赋》精警,但其中却收集了一些古诀,则这种情形实在值得注意。

是想《骨髓赋》之作,是因为古诀流传于江湖而未成篇,于是便有斗数家将之整理,撰成赋文,以便流传。

当此赋流传之后,斗数家或嫌其未专论女命,于是便又有《女命骨髓赋》的制作,其中亦收录了一些古诀。故读者于读这两篇古赋时,不妨与第三卷所收录的《八喜楼钞木古诀》合参,如此即可收相辅相成之效。

注释这两篇赋文,当然亦依中州派的观点,读者由是即可见其跟其余斗数家观点不同之处。

目录

斗数骨髓赋

星曜的先后天变化

时间路同车不同

先明格局,次看恶星

斗数推断非宿命

社会人事有影响

「宫位」实无关「五行」

赋文指示推命大纲

由根源来作推断

关于运限的推断

八个夹局,先谈夹贵

「夹科禄权」为正格

夹日月,夹昌曲

夹空劫,夹羊陀

「廉贞七杀」的反格

天梁有刑杀之气

廉贞卑微,太阴快乐

贫贱荣华,空劫吉化

「武贪」人生变化大

「劫杀」中途主挫败

昌曲辅弼,有同有异

府相来朝利仕宦

科星的「凶乡」

禄主的「弱地」

七杀朝斗的格局

「紫府同宫」亦有缺点

午宫紫微主显赫

天府朝垣较被动

禄权科舍最为良

武曲庙旺主威名

科明禄暗,先名后利

「日月同临」非正格

「巨机」见煞即破格

「火贪」「铃贪」正格

天魁天钺受提携

「禄马交驰」何时发

「左辅文昌」非格局

巨日同宫所传有误

「紫府朝垣」穿凿附舍

三吉化局的变格

「日月并明」有二说

府和朝垣有限制

「明珠出海」多缺憾

手艺人及吏员之命

主星入庙人高贵

日月同宫为伪格

天梁飘荡有恶性良性

廉贞怎样才有声名

日照雷门须见禄

「月朗天门」须吉化

廉贞寅申逢府相

墓会左右非正格

天粱居午宫主贵

科文诸曜主科名

武贪羊火主威权

李广不侯,颜回夭折

仲由猛烈,子羽才能

天同化不化忌?

巨门是否失陷?

禄倒马倒非甚凶

紫微可解运限凶

贫寿富夭,泛泛之论

六位廉贞忌昌曲

命空无福寿元长

生逢空劫,不宜富贵

吕后专权,杨妃好色

「天梁遇马」的真义

魁钺夹墀非昌曲

卯酉宫的紫微与廉贞

「左府」同宫谈「右府」

廉会杀而流荡天涯

邓通及孔子的灾厄

「铃昌罗武」主挫败

巨门独怕火星擎羊

地空坐命,六亲不聚

「马头带剑」无全美

子午破军须见禄

「廉贞」最怕文昌化忌

朝斗仰斗,文桂文华

丹犀桂犀,合禄拱禄

昌曲辅弼主贵显

「合禄鸳鸯」的结构

武破手艺,贪贞屠宰

天禄主富,魁钺主贵

武曲如何会太阴

墓中化禄实无妨

「石中隐玉」三种格局

明禄暗禄无足重

紫微独忌入罗网

昌曲不解破军劳

武曲居墓,中年始发

反背天同为大格

巨门文昌为奇格

「不荣」的两组星曜

日月反背有变局

天地人盘与时差

人生实无宿命

命星善恶举例

运限喜忌举例

女命骨髓赋

府相女命,持家相夫

「廉贞清白」的意义

天同「清白」与「相守」

紫微太阳的「端正」

「终是福」的太阳

女命天相重相夫

禄存衣食,朝垣荣名

紫微互辅须朝拱

机巨破荡的星系

天梁月曜,上班一族

羊火昌曲在女命

武曲为寡宿之理

破军之性主不常

贪狼只是喜热闹

七杀女命的缺点

化禄喜「禄存凑合」

诸般凶曜作提纲

斗数骨髓赋

由本篇起,试用中州派的观点,来批注紫徽斗数另一篇重要的赋文,即《骨髓赋》。

这篇赋文,八喜楼钞本未收,由是可知实较《太微赋》为晚出。考其内容,无非是将一些前贤古诀杂采成篇。不似《太微赋》实有作意,然而即使如此,本赋却仍不失为斗数的一篇重要文献。因为它既保存了一些古诀,如「贪武墓中居,三十纔发幅」之类,在如今尚流传的古诀中,即无此语。因此便可以用来补充「贪武」一系列的推断;此外,本赋亦经过整理,赋文琅琅可诵,由是亦使学者便于记忆。

只是易于记忆亦有坏处,盖若不善用者,但凭记忆的赋文来推断,那就会容易流为武断。凡古诀,只能提纲挈领交代一些推断,实未交代推断的原理,因此若将赋文当成金科玉律,而不管其原则与背景,那么,便时时会犯武断的毛病,以致推断错误。因知其然而不知其所以然,即实难加以灵活运用也。

注解本赋,目的便是令到读者能知其所以然。是故注出赋文每句所据之理,便是王亭之所着眼之处。其所着眼,则完全依据中州派的观点,说出只有在甚么情形之下。赋文的推断才能准确,而不徒然解释赋文。

对初学而言。这种批注十分重要。

星曜的先后天变化

太极星躔,乃群宿众星之主;天门运眼,即扶身助命之原。在天则运用无常,在人即命有格局。

这段赋文,是为「发论」。

然而我们却实在不可轻视此区区几句发论,因为它包含了一些很重要的原则。

第一,「群宿众星」的分布,以紫微为主。由此分布,构成人命的种种格局。这可以视为先天的构造。

第二,然而先天的星盘却不是一成不变的,运限的推移,即是人命后天的变化。一个大限一个大限地移动。一年一年地移动,是即为「扶身肋命」的后天变化。

这两点原则,便否定了专依「三方四正」来推断斗数的程序。看「三方四正」,其实只是入门的基础,若作推断,则必须看星盘的先后天变化。此即所谓「运用无常」。

例如,先天命宫为巨门在午,行经「武曲七杀」所坐的宫垣,变成大限的命宫,此即为后天的命宫。若只推断「武杀」的三方四正,实在不能准确,必须有「巨门行经武杀」的先后天运行概念,然后才能作出准确准断。

因为天相在未为先天命宫的人,同样行至「武杀」,其反应即有不同,这即属「天相行经武杀」。

时同路同车不同

说「巨门行经武杀」、「天相行经武杀」,实在亦只是很粗率的说法,若具体来说,应该是这样——

先天命宫为巨门在午的人,行经后天「武杀」在酉的大限,「武杀」成为后天的命宫。因此,他是以「巨门在午」的本质,来际会「武杀在酉」的环境。

「天相行经武杀」也如是理解。

命宫如是,十二宫亦皆如是。每一个大运流年,邯必须如是理解后天的十二宫。而不是光看后天十二宫的三方四正。亦必须如是理解,推断才可能正确。

所以同样行经「武杀」的运限,巨门与天相的反应即有不同。他们即使是同年同月生,「武杀」宫垣的三方四正星曜大部份相同,可是际遇则绝对不一。这便即是因为一个命宫的本质为「巨门坐午」(见图1),而另一个命宫的本质则为「天相在未」(见图2)。这有如两架不同的车,同时驶经一条公路,但由于车的性能有异,所以在路上的驾驶情况便亦不一样。

所谓「在天则运用无常,在人则命有格局」。指的便是先天本质,其决定,主要在紫微一星。

然而先天虽有决定,后天却有「运限」的变化。凡此种种变化反应,已详述于《中州派紫微斗数》此深造讲义之中。

先明格局,次看恶星

先明格局,次看恶星。或有同年同月同日同时而生,则有贫贱富贵寿夭之异。

古人论命,最重格局(本书第三卷即将详论古人所论定之种种恪局)。如「日月夹财」为富局;「财印夹禄」为贵局之类。此等格局,乃一系列特殊的星曜组合,古人根据征验,便一一为其定出特殊的格局。然而其中亦有一些望名生义的格局,如「君臣庆会」、「水上驾星」之类,则常属江湖术士的造作,在可删之列。

赋文说「先明格局」,即是说应先看星盘命宫是否入格,然无论是否入格,均应继看煞忌刑耗等恶星。若入格者,则提防受此等恶星破坏。若不入格,或入贫贱之格,则应看恶星所产生之种种影响。

有时恶星相会,反而彼此削弱其恶。如擎羊遇火星、陀罗遇铃星,即是其例,此又不可不知。何时吉星亦会忽然变成恶星,如武曲化忌者,最妨与文曲同会。文曲本为吉星,此际亦转为恶里矣。

至于同年同月同日同时生,而际遇有所不同,则在于人之能否趋吉避凶,亦在于人之社会背景。盖斗数所推断者仅为天命,而人事如何,则实关乎佛家所说之业力,业力不同。故同命亦可有不同的际遇与结局。

斗数推断非宿命

我们若回顾生平。必然会觉得其中有些关键性的年份,真有如冥冥中注定,有时危机千钩一发,有时际遇如霞光一闪,是否能避能趋,回想起来,也会觉得实在没有把握。

斗数推断所重者,其实便亦是这些关键性的年份。每到此际,人人的反应都有所不同。有如车列十字街头,有人会继续向前驶,有人却会左转或右转。由于驶行的方向不同。因此便自然有不同的际遇。

斗轶所能推算的,便只是指出在那一年会走到十字街头。至于向前向后、向左向右,则根本没有可能算出。因为这些反应实在关乎业力,由于因果的运作,人便会冥冥中自行取向,斗数绝没有可能算出每一个人的业力因果。

所以,「同年同月同日同时而生」的人,星盘完全相同,亦有「贫贱富贵寿夭之异」。其所以异,即因为往关键年份,人各有不同的取向。往往行对一步,即由贫贱转为富贵;行差一着,可以长寿变为夭折。

王亭之居夷岛,有人十万火急,电传其子的生辰,邀王亭之为其推算,原来王亭之曾嘱此子是年不可拈陀惹草,可是他却在外国染上爱滋。这便是自损其寿的一例。

是故斗数推算绝非宿命,赋文对此特别强调,学者实宜注意。

社会人事有影响

或在恶限,积百千之金银;或在旺乡,遭连年之困苦,祸福不可一途而尚,吉凶不可一事而推。

同一星命,祸福不同。除了个人的业力因果之外,还有社会背景、人事关系种种因素。例如,生活在中国大陆的人,其祸福便应该跟生活在台湾的人不同。

由于社会环境不同,运限便可能吉凶顿异。台湾人可以因土地而发家,大陆人亦可以因土地而惹祸。

如今中国大陆提出开放政策,人便有了发家的机会,若迁移宫好的人,还应该可以出外发财,成豪富于异地,而在开放改革以前,倘若跟外地有点小交易,恐怕立即就会变成反革命,惹上牢狱之灾。

赋文这一节,即是提醒术者。要推断运限之祸福,必须考虑到种种社会、人事的因素。不可单依星盘来作公式化的推断。同一星系组合,可以在此为吉,在彼为凶;同一宫垣克应,可以在此为福,在彼为祸。

故斗数星盘所能推出的,只是一种命运的趋势,其吉凶祸福的决定。还受个人业力的影响。以及社会人事等外在因素的影响。是故人生便无宿命。不可说星命决定一切。

必须了解此点,推断斗数才能有益于人。

「宫位」实无关「五行」

要知一世之荣枯,定看五行之宫位。

《全集》无注。《全书》则注云——

「荣者,富贵业;枯者,贫贱也,俱缘人生一命之中而见之也。主星吉、佐星占、运限吉。明一世安然而享其福也;主星弱,佐星凶。则主一生下贱者,加运限凶而流年遇杀劫,定主灾悔而言。」

「五行即木火土金水也」。如寅申巳亥则为四生;子午卯酉则为四败;辰戍丑未则为四墓。遇四生临官帝旺则为富贵,遇衰败死绝则为贫贱,基库胎养则为庸常。」

注文第二段可谓陋甚。依五行而言,十二支可分为四生、四旺、四墓;若长生、沐浴等等。则为「长生十二神,被此系统不同,今混而言之,是不解赋文之义。

而且。推断人之,生荣枯,赋文开头便已经说「先明格局,次看恶星」,是则焉能光凭「长生十二神」便可定人之贵贱庸常耶?

是故这段注文,宁鹧庸常卫士所加。《全集》编者将之删去,宜业。

赋文的意思其实很简单单,无非非只是「看宫位」以「知荣枯」之意。由于赋文体例,所以才说成为「一世之荣枯」、「五行之宫位」。以下赋文,无一字跟五行有关,故知「五行之宫位」实无用「五行」来作推算准则之意。

赋文指示推命大纲

立命便知贵贱,安身便晓根基。第一先看福德;再三细考迁移。分对宫之体用,定三合之源流。

这一段赋文,是说推断斗数的纲领——先看命宫、身宫;此后即视其福德宫与迁移宫。

凡看一宫,须看对宫,又须看三合宫,此即所谓「三方四正」。

赋文说由命宫看贵贱,由身宫看根基,亦笼统的说法而已。命宫所详,为人的先天气质;身宫所详,为人的后天趋向,因此可以说是以命宫为体,以身官为用。

举例来说,一枝火箭,火箭的种种性能即可视为先天的本体,但如何发射,向甚么地方发射,发射作何种用途,那便是后天之用。

物如是,人亦如是,同一破军安命的人,若身宫为紫微,则能掌握开创事业的主动权,具决策力。若身宫为「武曲天相」,则只能因人成事,其开创往往亦受命于他人(见图3及图4)。

命宫身宫以外,须看福德宫,是因为福德宫主人的思想与享受,这当然有关乎人的命运。破军安命,以「紫微天府」为福德宫的人,其思想便不同「廉贞天府」。前者较主观,后者较圆活(见图4及图5)。

此外,迁移宫为命宫对宫,影响固大,而人之主动主静,可谓亦由此决定。

由根源来作推断

命无正曜,夭折孤贫;吉有凶星,美玉瑕玷。既得根源坚固,须知合局相生。坚固则富贵延长,相生则财官昭著。

赋文此段,仍说推断的纲领。

「命无正曜,夭折孤贫」等四句,是说命宫的「根源」。以命宫为根基,以其三合宫及对宫为源流,是即所谓「根源」。

「命无正曜」,是根基的缺点:「美玉瑕玷」,则指源流方面的缺点。赋文在此乃举例而言。——至于「命无正曜」是否一定「夭折孤贫」,那是另一回事。读前贤的著述,尤其是歌赋体裁的著述,必须善会其意,倘不知此仅为一偏之例,而将之执为准则,那使易犯上武断之弊。

至于何谓「美玉瑕玷」,那即是前文所说的「先明格局,次看凶星」。若三方四正已成格局,可是却有凶星同会。那便是「美玉瑕玷」了。

下文于根源之外,又说到「合局相生」,此乃强调三合局而言,合局即是三合局,如命宫在申,其三合局即为子辰之类。

所谓「相生」,并不指五行的生克,只是指其能否扶助命宫。如紫微坐命。三合局宫中有「府相」或辅弼、昌曲等,即能扶助,是即所谓相生。因此,合局其实亦指恨源而已。

关于运限的推断

盖命好身好限好,到老荣昌;命衰身衰限衰,终身乞丐。

《全集》注此二句云——

「如身命坐长生帝旺之乡,本宫又得吉星庙旺,及大小二限又遇相生,吉地吉星,则一世谋为无不顺遂也。」

「如身命居死绝之乡,本宫不见吉化,更会羊陀四煞空劫诸般恶曜,而运限又无吉星接应,定主贫贱之命也。」

注文所云,仅言原则,如生、旺、死、绝之不足以影响人的一生。笔者前已言之矣。

按赋文所云,不过只是总结推断法则。那即是——先看身命二宫,然后看命宫的三方四正,再看福德、迁移二宫,由是定其源流根基。如是推断了命宫之后,便依大限来作推算。当推断之际,自然仍须考虑命宫的本质,那便即是根基源流的综合性质。

于推断大限之时,当以原局命宫的一切作为本质,然后视大限命宫的一切作为反应。关于这点,前已详言之矣。

事实上,「命好身好限好」或「命衰身衰限衰」的命,很难找得到,人生根本无此极端。于推算之际,所须注意者,往住仅为几个关键性的年份,赋文所无非只是指示一般性的原则。

八个夹局,先谈夹贵

夹贵夹禄少人知,夹权夹科世所宜。

上来赋文总论推算纲领。由本节起。即渐论及格局与徽应。先论者为「夹局」。

对于「夹局」中州派仅重天相一星,即十四正曜中,唯天相最受前后两宫的星曜影响,其余正曜,只在个别情形下始受影响。今《骨髓赋》所言者,即属于个别情形,唯却未言及情形的具体条件。

全赋提到八个夹局,本节先谈四个,即「夹贵」、「夹禄」、「夹权」、「夹科」。此中之「贵」,指天魁天钺。禄权科则指三吉化。唯禄存之禄,亦可作数。

《全书》注文举「夹贵」之例云——

「假如丙丁、壬癸生人,在辰、戍安命。魁铍加夹。」

此即谓丙丁年牛人,魁铍在亥酉,夹戌宫为命宫;壬癸年生人,魁钺在卯已,夹辰宫为命宫。如是天魁天钺加夹,即是夹贵(见图6)。

至于所夹命宫之星。注文云——

「更遇紫府日月。权禄昌曲夹身夹命,是为夹实,富贵必矣。」

此注有误,「权禄」句以下可删。盖魁钺凡夹主星则已合格,主星即紫微、天府、画生人之太阳、夜生人之太阴。不必更求「权禄、昌曲夹身夹命」,是即为堆床迭架。

「夹科禄权」为正格

至于夹禄,《全书》敲文云——

「如甲主人,身命在卯,而寅禄居中,是为生成之禄,允为上格。其余者,若甲寅、乙卯、庚申、辛酉四位,俱同此格。」

此言夹禄,跟其余的夹格有所不同,余者为命宫给魁钺、昌曲等所夹、此则为命宫与身宫夹禄存。如注文之例,身命二宫分居丑卯,夹寅宫禄存;身命二宫居寅辰,夹卯宫禄存等。

然而依中州派的观点,注文的说法实在有误,盖凡夹禄存的宫位,必为羊陀所躔之地,且在此情形下。禄存不在父母则必在兄弟宫,跟当局者无直接关系,焉得因此而谓其必为贵格,且许之以富贵双全耶?

实质上,「夹禄」、「夹权」、「夹科」这三个格局,不宜呆呆分看。实应将化禄、化权、化科三者合论,即命宫为禄权、禄科、权科所夹,皆允为合格。

如《全书》注文云——

「如甲生人安命在子,廉贞化禄居亥;破军化权居丑,是科禄权夹命,定主富贵,余皆仿此。(见圃7)」

此段注文,则得「夹禄」、「夹权」、「夹科」的本意矣。而此三者,亦实宜依注文,称为「科禄权夹」,或「夹科禄权」。

夹日月,夹昌曲

夹日夹月谁能遇,夹昌夹曲主贵兮。

注文云:「如太阳太阴在身命前后二宫夹命,不逢空劫羊铃,其实必矣。如昌曲夹命亦如之。」

此宫太阳太阴或文昌文曲夹身命,皆为合格,但依中州派所传,仅以夹命宫者为合格。

凡能为太阳太阴所夹,仅有两种情形——

一为命宫在丑未,为「天府独坐」,前一宫「天机太阴」在寅申,后一宫「太阳独坐」在子午。

一为命宫在丑未,为「武曲贪狼」,前一宫「太阳巨门」在寅申,后一宫「天同太阴」在子午。

此又有二种分别,以日月庙旺者为庄。如太阳在午、太阴在申,即优于太阳在子、太阴在寅。又如太阴在于、太阳在寅。即优于太阴在午、太阳在申。

然而无论哪一种情形,其实都有附带条件,笔者于此会有专文讨论,收第四卷内。例如太阳太阴任一化忌,即成破格,余详文内。

至于夹文昌文曲,则仅有在寅、辰、申、戌时生人四种情形,此际文昌文曲在申、午,夹未宫,或在寅、子,夹丑宫,若命宫在未丑,即属此格。唯此亦不可一概而论,但以父母、兄弟皆带秀气,是则本人亦受影响耳。唯若未丑宫为天相,则中州派称之为「昌曲夹印,斯为正格(见图8)。」

夹空幼,夹羊陀

夹空夹劫主贫贱;夹羊夹陀为乞丐。

若依赋文硬解,则命宫为地空、地劫所夹,或为擎羊、陀罗所夹,则主贫贱。然而若执之为原则,便常常陷于武断,是故《全书》注文便有补充——

「如命化忌,遇地空地劫、羊陀等煞来夹身命者,及廉破武等星值之,定主孤寒下格,如不贫即夭。」

「又如命化忌,兼陀羊火铃来夹者,亦为下格。或禄在生旺,虽夹羊陀不为下格。」

「又或羊陀空劫不并临,及三方遇权禄者,不论夹。但逢杀运有灾。」

这即是说,命宫见廉贞、破军、武曲等曜,而廉武二星化忌,再为空劫夹、羊陀夹者,格局最下,定主夭折贫贱。

倘命宫之星非廉贞、破军、武曲,但亦化忌,再逢夹者,虽不如前者之下,但亦为下格。

还可以补充说,若命宫之星三方四正不吉,若遇夹,则亦为不利,可以增加命宫星曜不吉的程度。

但若命宫见禄存,则自然必为羊陀所夹,故禄旺则不论夹。

倘命宫最吉。如见禄、权、科吉化等,则虽为空劫、羊陀所夹。亦不论夹(见图9)。

如此即补充了赋文笼统的说法。

「廉贞七杀」的反格

廉贞七杀,反为积福之人。

注文云:「廉贞属火,七杀属金,是火能制金为权。如贞居未杀,若年身命遇之,奇格也。化忌下格。」

廉贞、七杀皆非吉曜,然若条件适合,则可收制化之功。故成反格。

七杀一曜,可制可化,能制化始能转暴戾为权力。制之者廉贞,化之者紫微,赋文所言即制杀之道。

注文所谓「贞居未杀」,即七杀在未(未杀),而廉贞与之同度。《全书》的编者不解此意,改为「如贞居未,杀居午」,一改之下立即大错,读者对此须加留意,不可为辗转抄引的各种版本《全书》所误。

依中州派的传授,不仅「廉贞七杀」居未始为反格,即廉贞居申,七杀居午,亦成反格。盖廉贞火为福德宫主星,七杀金为命宫主星。福德宫主思想,由思想支配行动。故廉贞火便能制七杀金,由是显扬七杀的权力。

「廉贞七杀」除了于未宫同度之外,于丑宫亦同度,然而却不合格,为甚么呢?因为丑为金墓,利七杀而不利廉贞。而未则为木墓,可以生廉贞之火。由是可见。构成「廉贞七段」反格者,主要的力量在廉贞。故一旦廉贞化忌,便全局崩溃。

天梁有刑杀之气

天粱太阴,乃作飘蓬之客。

注文云:「太阴居卯辰巳午皆为陷地,若卯巳二宫,遇天粱坐于身命,定主弧寒。不然必沉荡他乡耽恋酒邑徒耳。」

太阴在卯宫,名为「反背」;在巳宫,名为「天休」,皆失辉之象,且于诸陷宫中性质最为不良。故天梁遇之,亦受影响。

若太阴在卯,天梁刚必在未宫。在亥宫的太阳落陷,不能解天粱肃杀之气。故不为吉。

若太阴在巳,则「太阳天粱」同度于酉宫,太阳巳日落西山,亦不能解天梁之孤刑,是则亦为不吉。

以此之故,赋文说为「乃作飘蓬之客」。此即六亲分散,离祖成家之象。

其实太阴在辰宫时,「天同天梁」同度于申宫,太阴在午宫时,「天机天梁」同度于戌宫,性质亦非良好,故亦主流荡离乡。

唯在现代,离乡背井已非了不起的大事,是故「飘蓬」实亦无伤,唯若更加煞忌刊耗重重,则恐为「躭恋酒邑」之应。其中「太阳天梁」在酉,文曲化忌与火星或铃星来会,则防吸毒(见图10);此星系若在福德宫,则防误信邪教,此又比躭恋酒色为甚耳。天梁虽为荫星,必得太阳入庙来会,始解其刑杀之气,此即为厘定格局的大纲。

廉贞卑微,太阴快乐

廉贞主丁贱之孤寒;太阴主一生之快乐。

赋文前已言廉贞之佳格,今乃补充其劣格;前已言太阴之飘蓬,今乃言其快乐。如是补充,即示学人以推断之例,同一星曜,因组合不同,其性质即便大异。故推断斗数,星系最为紧要,能明六十星系之变化,则推算时便易中绳墨矣。

注文曰:「如身命巳亥遇廉贞,乃为陷地,二方前后又无吉星拱夹,尢为贫贱。」

又曰:「如身命自未至子,遇太阴主富贵。或吉多,富贵不小;或吉少,亦主刀笔功名。」

廉贞一星,唯陷于巳亥两宫,此际为「廉贞贪狼」同度。所会者为「紫微破军」及「武曲七杀」,星系性质不但强烈,而且致感,故人生变化往往甚大。

然若断此为「下贱孤寒」之命,则嫌过甚其词,此组星系纵使出身卑微,但由于变化大的缘故,往往亦主于四十后发家。倘得吉化,自然更不孤寒。

注文谈及「吉夹」,误。盖「廉贪」不论夹者。仅丙年廉贞在巳宫化忌,羊陀夹,然后始视为不及(见图11)。

关于太阴,中州派以申酉戌亥子丑六宫为庙旺,此又与注文「自未至于」不同。

贫贱荣华,空劫吉化

生来贫贱,劫空临财福之乡;出世荣华,权禄守身命之地。

注文注前句云:「此二星财帛福德二宫值之是也。如身命值之亦然。」

注后句云:「此二星身命值之,入庙吉多,定主富贵。如财帛福德宫值之,亦然。」

赋文所指「劫空」、即地劫、地空;所指「权禄」,即化权、化禄。

斗数重地空、地劫,其力量不下于火铃羊陀四煞,故往往「四煞空劫」并称。于吉曜中,则重「四化」,三吉一凶,即化禄、化权,化科三者称为三吉化,一凶即是化忌。

三吉化中,化科仅主名望,并不主财禄权势,故斗数家又特别注重化权、化禄二曜。

说化权及化禄是星曜,不过是方便的说法,实际上「四化」并非独立的星,只是星曜所化之气。如言贪狼化禄,即是贪狼化为禄气。得应其气机,人生便得财禄。

这两句赋文不过笼统而言,指示初学,看斗数时,须着重于空劫及吉化。

赋文提到四个宫红。即命、身、财帛、福德。由是可知于推断时,福德宫应重视。盖福德宫主享受,虽以精神享受为主,但亦与人生的际遇有关,际遇好,则自然心清开朗,此所以赋文除身命财三者之外,尚强调福德也。

「武贪」人生变化大

先贫后富,须还命值武贫。

批云:「武曲贪狼二星,故金木克制之性,故云先贫后富。」

注文云:「如命立丑未,二星同宫,盖武曲之金克贪狼之木,则木逢制化为有用,故先虽贫而后方富也。」

《全集》于同上注文后加多一句:「又或得三方有昌曲、左右等星拱照,主贵。限逢科权禄,则贵显至矣。」

「武曲贪狼」这组星系,三方四正星曜性质异常强烈,故推断时要十分小心。对于这组星系的各种反应,已详于《中州派紫微斗数》一书(即「深造讲义」)。读之即知其变化之急剧,而转变幅度亦大。

其实导致变化大的原因,花于武曲而不在贪狼。说「先贫后富」是由于贪狼受制,此论未确,盖推断斗数,宜将星系整体来推。不能说贪狼受制,即成为「先贫后富」的照立因素。唯中州派此种推断观点,于明代初叶已渐晦,故不为后代卫士所知,他们才用五行来妄加此此附耳。

「武曲贪狼」若与火星同度。即成正宗的「火贪格」(见图12),主横发:此时若说五行,则火脱水气,又有何好处耶?故知论斗数只须论星系,五行云云,不过点缀而已。

「劫杀」中途主挫败

先富后贫,只为运逢劫杀。

此处所说的「劫杀」,并不是年支系诸星中的「劫煞」。此实指空劫、四煞而言。

故注文云:「如身命宫,或有一二正曜,出门亦遇吉限,至中年限行绝地,兼遇劫空煞耗等凶,则身命星无力,故后贫也。」

这里有一个名相:「出门」。

甚么叫「出门」呢?古代斗数家将命宫看成「家内」,行完命宫的大限,接着便离命宫而行,顺行者挨次行父母、福德诸宫。逆行者挨次行兄弟、夫妻等宫,是即所谓「出门」。此即出命宫家内之门的意思。

近人推断斗数,有一争论。即大限应由命宫起,或由其前后一宫起。若依《全集》,则属前者,若依《全书》,则属后者。若观乎「出门」这个名相,便知以前说为正,盖人生至少要十几岁才出家门也,若依后说,则岂非一生下来,充其量只到六岁(火六局)使出门耶。

赋文本句,无非继说「武贪」之突发后,再举突然破败之例,此即以半途大限忽逢空劫四煞等为征验。此中又以地空、地劫为关键。

古代斗数家,将地空称为「半天折翼」。将地劫称为「浪里行舟」,由是可见其挫折与波动。这项性质,于推算斗数时实应注意。唯仍须详星呆而断,不可一律。

昌曲辅弼,有同有异

文昌文曲,为人多学多能;左辅右弼,生性克宽克厚。

注文云:「假如辰戌丑未、巳亥、卯酉安命,遇昌曲二星是也。有昌曲坐未宫,见羊陀等煞者殃,故看法全要活变。」

又云:「如左右二星坐命,不拘星多星少,亦主宽厚者。」

昌曲于辰戌二宫为相对;于丑未二宫为同坐;于巳亥、卯酉四宫为相会。故二星的关系,以丑未二宫为最强,辰戍二宫次之,余四宫更次。

昌曲同会命宫,宜男命不宜女命,男命主聪命俊秀,女命则主感情多变。赋文本句,系说男命。因《女命骨髓赋》中,另有说及女命见昌曲的征验。

昌曲必须见于福德宫始主聪明多学;在身宫,仅属后天修养;在命宫,仅主其人俊秀儒雅,故亦可视为多学多能也。

辅弼二星,与昌曲相同,即在辰戍二宫为相对,在丑未二宫为同躔,在巳亥、卯酉四宫为相会,其强弱程度亦如之。

辅弼二星,入命宫,或入福德宫,皆主宽厚。即使四煞空劫刑忌诸星,宽厚之性不改。而昌曲则嫌上述诸凶,最忌见武曲化忌同会。必主灾厄。此则为与辅弼不同之处。

府相来朝利仕宦

天府天相,乃为衣禄之神;为仕为官,定主亨通之兆。

此言「天府天相」,并不指天府坐命宫,或天相坐命宫,实指「府相朝垣」的格局。

故注文云:「如丑安命,巳酉府相来朝;未安命,亥卯府相来朝是也。甲生人无煞依此断,加煞不是。」

丑未二宫无正曜,对宫为「武曲贪狼」,即合巳酉或亥卯二宫府相来朝之格。

若紫微在子,「廉贞天府」在辰、「武曲天相」在申;或紫微在午,「廉贞天府」在戌、「武曲天相」在寅,这亦可以称为府相来朝,但因所朝者为紫微;是故特别称为「府相朝垣」。垣,乃指紫微垣而言。

天府为库星,掌财富;天相为印星,主权力,故府相来朝,便成贵格。

若「府相朝垣」的格局,则紫微帝星喜库印相助,是故亦成贵格。

然而来朝的天府必须有禄。天相必须无刑忌夹,然后格局始为完整。

注文云:「甲生人无煞依此断」,误。因为凡甲生人,末宫必见羊陀三合照会;丑宫必见陀罗同度,岂能「无煞」耶。不如说:丙年生人合格,因丙禄在巳,天府必见禄,而天相又不为刑忌夹也(见图13)。

科星的「凶乡」

苗而不秀,科星陷于凶乡。

注文云:「如科陷于空劫、羊陀之中是也。又或太阳在戍,太阴在卯,虽化科、权、禄亦不为美。」

此言科星怕被地空、地劫所夹。及怕被擎羊、陀罗所夹。夹则虽化为科星,亦失去其得名望的性质,是故资质虽好,却无声望,是即为「苗而不秀」。

然而此论却有矛盾。盖凡羊陀所夹者,必有禄存同居,科禄同居命宫,亦主飞腾发越,至少在本行本业中薄有声望,是则岂能以「羊陀夹」即视为凶乡耶?

依中州派所传,凡科星与禄存同躔,而落陷于地空地劫所临之地,因同时必为羊陀所夹,是则可以称为「凶乡」矣(见图14)。

王亭之曾自撰《诸星躔次喜忌歌》,中有句云:「化科喜申丑、劫空大不祥。」收即谓化科星曜,忌与地劫地空同度。

注文后段,论太阳太阴。太阳在戌亥子三宫落陷,太阴在卯巳午三宫落陷,故除非构成「反格」,否则先天已有缺憾。故虽得三吉化,亦失去吉化的效应,故不为美。——此段理论虽正,但却与赋文无关。

详赋文之意。以太阳太阴皆主名望,故因科星落凶乡,而顺带提到阴阳落陷乡而已。

禄主的「弱地」

发不主财,禄主躔于弱地。

斗数于明代以后,渐失正传,旁门支流虽入江湖,因所得者仅为一鳞半爪,大纲已失,是故推断往注不准,江湖斗数家硬另创「太极数」、「甲子新数」等以蒙人,其后便成为「铁板神数」,于推年运之吋,实亦用斗数来推断,故今本《铁板神数》无不附有「紫微斗数」的起例也。

如本句注文,谓为不得中州派鳞爪则不可,若谓已得其传,却又不然。此即斗数流入江湖的实际情况反映。

注文云:「如化禄陷于劫空是也,又或子午申酉宫,虽化权禄无用,亦主孤贫。」

此言「化禄陷于劫空」,是也。化禄若躔于劫空之地,便打折扣。其实禄存亦是。

但若子午申酉宫,权禄无用,此则有误。

盖化权化禄都无陷宫,王亭之的《诺星躔次喜忌歌》云:「化禄居四仲,喜居寅申堂」,是知化禄恰喜申宫,与注文相反。而子午卯酉四宫,无非为化禄平闲之地,寅不足以令人孤贫。此必为江湖误将平闲传为陷地,由是始有此说。

注文又涉及化权,实与赋文无关,唯化权实只忌四煞,与子午卯酉申宫都无关系,由是可见注文实属咐会。

七杀朝斗的格局

七杀朝斗,爵禄荣昌。

注文曰:「如寅申子午四宫安身命,七杀值之是也。亦要左右魁钺昌曲坐照拱合,依此断。或有吉限,尤美。如加煞不是。」

注文谓七段坐寅申子午四宫,皆为朝斗,此又属江湖误传。

依中州派说法,七杀居寅申二宫时,对宫为「紫微天府」,因紫微为北斗主星、天府为南斗主星,故称为朝斗,「朝」者无非相对之谓,不拘上下。

然俗传却以七杀坐寅,为「七杀仰斗」,以其在下方,上仰「紫府」。此亦可通。

唯七杀在子午二宫,对宫为「武曲天府」,则不能称为「朝斗」。盖斗数以北斗紫微为主,所谓「朝斗」。乃朝北斗,故子午二宫的七杀不入此格。若能入格,则七杀在辰戌二宫朝「廉贞天府」,是否亦可谓为「朝斗」耶?

其实依斗数安星原则,七杀必与天府相对,故若朝天府亦为「朝斗」,则七杀在十二宫垣中无不「朝斗」。此不应道理。

而七杀能朝北斗,则唯在寅申二宫,故若能成格,非在寅申二宫不可。而七杀亦必见紫微,然后始能化为权力,其力等于化权,称为「爵禄荣昌」者,即以此之故。若见吉化,当然地位更增。否则亦主掌权。

「紫府同宫」亦有缺点

紫府同宫,终身福厚。

注文云:「如寅申二宫安命。值紫府同居,命宫三方左右魁钺拱照,必主富贵。」

《全书》加一句:「甲生人化吉极美」加这一句的意思,是甲年廉贞化禄来会,且寅宫又见禄存,是以为佳。

至于说「三方左右魁钺拱照」。亦无非是「百官钥拱」之意,是皆有助于构成格局。

然而这个格局却亦未尝没有缺点,紫微受天府的影响。可能变得过份小心谨慎。若天府不得禄,是为空库,一个财库空虚的皇帝,又过分谨慎,便欠缺开创力,可是又要维持场面,因此便会反而变得进退失据,高不成低不就。是则便很难说是「终身福厚」了。

或曰:「紫府」得「百官朝拱」,虽不见禄,亦应有相当地位。

关于这一点,可以如此理解——

我们看见社会上有一些人,场面上严然一方领袖。出入也前呼后拥,可是,其人却可能只是个空心佬倌,靠东挪西补来支撑场面。若真给他碰上一个机会,他又不敢亲自来做。只做中间人介绍给别人,然后在机构中挂一个虚衔,支点干薪。分点红利。

这即是「紫府同宫」,虽得「朝拱」。可是却府库空虚的缺点。

午宫紫微主显赫

紫微居午无煞凑,位至公卿。

紫微在午宫安命,有一个格局,名为「极响离明格」。古人以紫微为帝星,向南而坐,则有如帝主临朝,是故便以午宫的紫微最为贵重,殊多推许。眉批云:「午为人君之象」,其意即任于此。

注文云:「如甲丁己生人。安命午宫,值之大格,主大贵。其余亦主常贵。加杀不是。」

甲禄在寅,会午宫紫微;丁己禄在午,与紫微同宫。故注文之意,无非以紫微得禄为 佳。盖紫微可化权,亦可化科,唯不化禄。若得禄则不但紫微得禄,且想戌宫的天府亦同时得禄,是故为佳耳。

凡紫微在午,必得「府相朝垣」之格。即无左右、昌曲、魁钺等辅佐诸曜拱照,亦不为「在野孤君」。唯若天府见禄,天相见权。则更声势显赫。

综合各项原则,以甲生人为最佳。盖寅宫见禄存,戍宫廉贞又化禄,同会戌宫天府,府库丰盈;而申宫的破军则化为权星,对照寅宫的「武曲天相」,于是天相亦得权势。以这样性质的府相来朝帝垣,显赫可知(见图152例一)。

此局不宜有煞星与紫微同坐。若丙年生人,廉贞化忌,而擎羊与紫微同宫,是为破格(兄图15例二)。若火铃躔紫微,破格更甚;见空劫则宜哲学。

天府朝垣较被动

天府临戌有星扶,腰金衣紫。

注文云:「如甲己生人,安命戌宫,值之依此断,加煞不是。如无魁钺、左右、禄科,亦平。」

这个格局,实在是「紫微居午」的副格。盖紫微在午为君象,天府在戌即为臣象,由是说为「腰金衣紫。」

「紫微居午」,甲丁已年生人合格,本格却只有甲己年生人合格,原因在于本格极重化禄与化科。

甲生人,廉贞喜化禄,与天府同宫,而武曲在寅宫化科躔禄存,与天府会照;已生人,则武曲在寅宫化禄,虽无化科,但会照午宫之禄存,亦可合格(见图16)。唯丁年生人,无一吉化之星与灭府同会,是故便不入格。

《全书》不明此意,在注文中,将「禄科」改为「禄权」,殊不知戌宫的天府,永没有可能同时跟化禄化权相会,是故仍依《全集》为妥。一字之改,看似轻微,却可证明《全书》注文实依《全集》为蓝本,而编者虽有改对的地方,但不明原意,妄改之例亦不少。

至于魁钺,左右拱照,无非亦「朝拱」之意而已。

此格又名为「天府胡垣」,即朝午宫帝垣之意,故其贵显较为被动。有受人提携之象。

禄权科会最为良

种权禄拱,名誉昭彰。

注文云:「此为三化。如身命坐守一化;财帛官禄宫二化来合,是为三合守照。谓之科权禄拱是也。加吉星位至三公。」

这段注文说得十分混乱,他将三化与三合混淆起来叙述,说得毫无条理。

三化,是指四化中的三吉化。即化禄、化权、化科。分别主财禄、权势与名誉。

凡三化会合,名「禄拢科会」,是一组十分良好的星系结构。即非三化会合,仅得二化星相会,亦能收相得益彰的效果。

至于三合,正三合为命宫、财帛宫、官禄宫各得一化星,如是三合,力量最大。

次之者,为命宫、迁移宫、财帛或官禄宫,如是三化星会合,亦为三合禄权科。

更次者则为命宫无化星,仅迁移宫、财帛宫、官禄宫三处有化星来会命宫。「禄权科会」之中,以此为最弱。

若禄权科三者孤立、不能会合,他使只能待大限三化星冲起,然后始能发挥作用。倘若原局三化与大限三化,终生不能冲照。其人的命运便大打折扣。

是故赋文所云,是指原局三化已能自行冲照的情况。倘若见煞,则亦打折扣,且须视原局何星三化,始能推断其实际命运。

武曲庙旺主威名

武曲庙旺,威名赫奕。

注文云:「如辰戍二宫安命。为之上格;丑未二宫次之。宜见权禄、左右、昌曲谙吉,依此断。」

武曲在辰戌丑未四基宫入庙,故云,当武曲躔于四墓之时,名为「将星得地」。

辰戌二宫,武曲烛坐,对宫为贪狼;丑未二宫则为「武曲贪狼」同度。故入庙虽同,由于星系不同,二者便有不同的地方。

「武曲贪狼」同度者,有特殊名称,名为「贪武同行格」。此格稍遇煞曜即大打折扣,唯喜火铃同躔。则为「火贪」或「铃贪」之正格。唯亦主先历艰辛而后突发,且往往发不耐久。故古人说:「贪武墓中居,三十才发福。」又说:「贪痕武曲同宫,先贫而后富。」辰戌二宫的武曲。由于独坐,所以便没有丑未宫「武贪」的这些缺点。

然无论在辰戌宫或丑未宫,武曲必须见禄权来会,始成大格,如武曲化禄,贪狼化权而不会文曲化忌,此即为上。倘会破军化禄,则必离祖自兴,且须先经艰辛。若会廉贞化禄,则武曲必同时化科,破军亦同时化权,此亦为上格,只是谋为必费力。最弱若为会贪狼化禄,是则可能仅主表面风光(见图17例一至例四)。

赋文所谓威名,乃就武曲化科而言。

17武曲入四墓为将星得地,宜见权禄左右昌曲诸吉

科明禄暗,先名后利

科明禄暗,位列三台。

注文云:「如甲生人安命亥宫,值科星守命,天禄居寅,则寅与亥合。故曰科明禄暗。」

斗数以申子辰、亥卯未、巳酉丑等三合为明,以子与丑合、寅与亥合、卯与戌合、辰与酉合、巳与申合、午与未合等二「六合」为暗。

称三合为明,因三合即是「三方四正」,凡推算必须视之。是故为明,若六合,则本不在推算准则之内,只在特别情形下用之推算,是故即称为暗。

于斗数中,唯禄存一星可以为暗禄,故化禄化权化科即无暗曜。是故可以有「明禄暗禄」(见图18及22),可以有「科明禄暗」。却必无「禄明科暗」之类。

如注文所举之例,命居亥,禄在寅,此寅宫禄存平时不称暗禄,唯与命宫科星同断时。始称暗禄。

赋文谓科明禄暗主贵。然依中州派之断,一者固仍须视命宫星系如何而定;二者,暗禄亦须无煞忌刑耗冲破始为的确(地图19至24)。若冲破,则随能视命宫星系为断,暗禄无关也。

凡科明禄暗之局,主人先名后利,利随名来。在古代,此往往先由科甲,然后为官发家。在现代,读名校出身的政务官亦可入此格局之内。

「日月同临」非正格

日月同临,官居侯伯。

注文云:「如命安丑宫,日月在未;命安未宫,日月在丑,谓之同临是也。秘云:日月同临论对宫,丙年人遇福兴隆。」

关于太阳太阴,斗数有许多格局与特殊推断均与之有关。如安命在丑,丑宫太阴太阳,谓之「日月并明」。三方四正得太阴太阳,谓之「日月会明」,太阴太阳分居辰戌二宫,谓之「丹墀桂冢」,皆其例也。这类格局,实在无理,若勉强凑合,亦须加许多附带条件。

如今这个「日月同临」的格局亦然,虽注文另详秘诀,仿佛十分珍重,实际上亦是牵强附会的格局而已。

若就命局星系本身而言,凡丑未太阴太阳,则对宫必无正曜,故对宫仅能借星。古人有诀云:「命无正曜,二姓延生」。然则何以独此格却又「官居侯伯」耶?由是足知零零碎啐去硬记口诀与赋文之类,依之作断,实在无益,不如研究星系及其反应,若能洞达,则诀亦在其中矣。

以丑未宫日月而言,未宫较胜,以此时太阳尚有余辉也;若丑宫者,则太阳无光,月色虽佳亦主受牵累。此组星系性质复杂,反应亦敏感,其详可参拙著《中州派紫微斗数》(即「深造讲义」)。

「巨机」见煞即破格

巨机同宫,公卿之位。

注文云:「如辛乙生人安命卯宫,二星守命更遇昌曲左右,上格。如丙生人次之,丁生人亦平常。其余宫分,不在此论。」

此格无非以「巨踪」得禄为贵。盖辛人则巨门化禄、乙人则天机化禄,且能同会禄存,格成迭禄。

若丙生人,则天同化禄来会;丁生人,太阴化禄,借入对宫来会,是均合格。唯其中丁世人巨门必同时化忌,因此便有缺点(见图25例一至例四)。

「巨机」的星系本来便有缺点。古诀云:「天机与巨门同宫卯酉,必退祖而自兴」;「机巨酉上化吉者,纵遇财官也不荣。」至于女命,更说「天机巨门为破荡」,其实男命亦有这种性质,「退祖自兴」也就意味着破荡。

是故「巨机」星系,最不喜欢火星或铃星同躔,若同躔便加强了「破荡」的特性,若能成家,晚岁亦多灾病。

至于是否能位至公卿,则实须视昌曲、辅弼等吉曜,一如注文所六。古人笼统名卯宫之「机巨」为「机巨同临格」。实须细加分别。

然而卯宫「机巨」有一点却可肯定,即是擅长权变,又富口才,此可视为优点。唯若有煞同躔,则往往变为浮夸。故此格局实在变化甚大,不可拘一。

「火贪」「铃贪」正格

贪铃并守,将相之名。

注文云:「如辰戌丑未子宫安命,值之是为入庙,应依此断。如加吉,唯子辰二宫坐守尤佳。戊己生人合格。」

此以辰戌丑未四墓宫,及子宫为人庙。中州派则仅以四墓宫为入庙。子午为旺地。故论「铃贪格局」。实仅四墓宫始然。此即古诀所云:「贪狼铃火四墓宫,豪富家资侯伯贵」。

赋文但言「贪铃并守」,实质「贪火并守」亦然。赋文限于体裁,故仅言铃星耳。

贪狼于辰戌丑未四宫,实属于武曲贪狼系列。于丑未宫,「武曲贪狼」同度;于辰戌宫,则武曲与贪狼相对。若贪狼同躔火铃,则为「火贪」或「铃贪」正格。若火铃但躔武曲,则为破格。

然而「武贪」同度,却比武贪相对有许多缺点。如古诀云:「武曲贪狼同宫,先贫后富。」又云:「贪武墓中居,三十才发福。」或曰:「贪狼武曲同宫,欺公祸乱。」此等皆是。是故同样是入庙,一般情形下丑未不如辰戌。唯「火贪」及「铃贪」格,则偏偏是丑未优于辰戍。

能成正格,须除一火或一铃外,余煞即不见,兼且不见化忌,是则主必突发。若更见昌曲辅弼,则又不限于发财,可功成名立(见图12)。

天魁天钺受提携

天魁天钺,盖世文章。

注文云:「如身命坐魁,对宫天钺;身命坐钺,对宫天魁,是谓坐贤向贵。更会吉化,其贵必矣。」

赋文此条内容很值得讨论。依中州派所传,天魁天钺仅为辅曜,可以视为受提携的际遇,是故并不专主文革。可是明代以后,八股科举成为士子的唯一出路,士子于是便重「魁星」,相传魁星衣朱衣,持朱笔,点天下中式士子的姓名。有此传言,术士便将「天钺」附会为魁星,于是魁钺二曜便亦于推断斗数时特别受重视,用之以断科名。

所谓「盖世文章」,其实即是取「魁星」之意,实无甚深理。

中州派若看文章,必定先看昌曲,盖文昌文曲始为「科文诸曜」也。——文曜指化科、文昌、文曲;天才、龙池、凤阁;科名诸曜则为三合、八座;恩光、天贵:台辅、封诰;天官、天福。二者又合称科文诸曜,皆主科甲与文章。若专视文章,则但看文曜如何。

是故坐贵向贵的格局(兄图26),若谓一生易得受人提携的机遇则可,若定之为「盖世文章」则不可。虽然于科举时代,受人提携知遇,亦易中试,但此却未必与文章有关。此格若魁钺分居三合位而非相对,则不是。

「禄马交驰」何时发

天禄天马,惊人甲第。

注文云:「如寅申巳亥四宫安命,值天禄天马坐守命宫,更三合吉化守照,依此断。加煞不是。」

此不过是禄马交驰的格局。天马唯坐寅申巳亥四生位,故凡禄马交驰,必非在此四宫安命不可。禄存亦唯在此宫入庙,因此成格。

禄马交驰的正格,是禄马同宫,且此宫即为命宫。若禄马在迁移宫,则不成正格。唯亦利迁移致富,是为离乡发迹之兆。

但若命宫见禄,而迁移宫见马,此则可谓全非禄马交驰,反而可能变成动需不相宜。倘命宫天马而迁移宫见禄,是亦非此格,必为离乡背井之兆(见图27例一至例四)。

无论成不成格,凡禄存天马同宫或对照,必须行至会原局禄马,且能「迭禄」、「迭马」的运。然后始主骤然兴隆。例如原局申宫守命,禄马同躔,则至于运或辰运,再见大运禄存天马在寅宫。冲照原局禄马。如是即可成巨富,此即赋文所谓「惊人甲第」之意。

若非禄存冲迭,化禄亦可,唯天马则必不可少。倘无「迭禄马」运限,此局大减色彩。

若禄存单守命宫,无天马,不过守财奴耳。倘天马单守命宫,无禄,则嫌人生过份变动,反不为佳。

「左辅文昌」非格局

左辅文昌会吉星,尊居八座;贪狼火星逢庙旺,名镇诸邦。

注文谓「左辅」句云:「此二星身命坐,更三方吉拱,依此断。如加煞劫空,非也。」

注文谓「贪狼」句云:「如辰戌丑未四宫安命,值此上格。三方吉化并照,尤美。如卯宫安命无煞,次之。如四煞劫空,不吉也。」

斗数的星曜讲究配搭,如左辅配文昌、配天魁,而右弼则配文曲、配天钺。此为六吉曜的配搭。若擎羊配火星、陀罗配铃星,可以减凶,或甚至转化其凶性,此则为四煞曜的配搭。能成配搭,往往便又称为格局。此殆斗数家之造作,然实不如中州派之论星系也,成星系则恪局已在其中矣。

左辅文昌的格局,其实但论星系结构已可。左辅为辅曜,文昌为佐曜。辅曜带来的好处被带动,如受人提携;佐曜的好处则主动,如读书聪明,但亦必须去读,吾则便依然不识字。

是故当左辅文昌同宫之时,辅佐星曜已然齐备,因此,由主观努力加上客观的助力与机遇,人生便自然容易成功。

然此格局必须同时更会右弼、文曲,然后左辅、文昌始有力。至于辅佐诸曜,须藉主星然后始能发挥其功能(见图28),此更不在话下。

至于「火贪格」,已详前说。

巨日同宫所传有误

巨日同宫,官封三代。

注文云:「寅宫安命,值此无煞空,上格。申宫次之。巳亥不为美。如巳有日守照,亥有巨门,上恪;巳有巨门,下格。申有日守命,寅巨来朝者亦上格;寅有日守命,申有巨来朝者,平常之人。」

这段注文可谓不知所云,疑「申有日守命」句以下一节,为妄人所加。

羞凡申寅两宫见太阳,则必为「太阳巨门」同宫.是则岂能申宫坐太阳守命,寅宫巨门来朝:寅宫坐太阳守命,申宫巨门来朝呢?

妄改的人,其实连星系结构的基本原则都不知,只是望文生义,妄作批注,殊不知一不小心便漏了底。由是可知,斗数渐流入江湖之后,实在给人作了许多改动,所有改动,皆由不明原意之过。编《全集》以前,可能只有部份诀法流传,其后渐渐出现钞本,于是编为《全集》,及至清代,则整理为《全书》,但《全集》则始终流传于闽省,《全书》却流传于北方,北派南派之别,即由于此。

巨日同宫必须太阳庙旺,是故寅宫便比申宫好。同理,巳亥两宫太阳巨门相对,自亦以太阳居巳宫为美。

巨门太阳虽可构成格局,但亦必须见禄权科等吉化始佳。书生人,太阳尤须百官朝拱(见图29)。

「紫府朝垣」穿凿附会

紫府朝垣,食禄万锺。

注文云:「如寅宫安命,午戌紫府来朝;申安命,子辰紫府来朝,是为人君访臣之象,奇格也。更遇流禄巡逢,必然位至公卿。如七杀在寅申坐命者,亦为上格。加化忌加四煞,平常之论。」

这个格局。原以七杀坐中寅,朝紫府为正格,即所谓「七杀朝斗」。此格以得禄为贵,见煞为败局,所以难得纯美。

误为「紫府朝垣」,便成为紫微天府去朝七杀,并不合理。后人勉强用「人君访臣」来解释,然则亦不能称为「朝」也。盖朝即是「朝觐」,若人君访臣则不能称之为朝觐。由是可知江湖术士胡乱安名,强加解释之陋。

由于误定了「紫府朝垣」之名。因此便将子午宫的紫微,以及辰戌宫的「廉贞天府」,会合寅申宫的「武曲天相」,亦构之为紫府朝垣,此则全属于穿凿附会。

凡「紫府」实无朝垣之理,盖「垣」乃指紫微垣,是为帝座,故可有「府相朝垣」,是天府天相朝紫微。如注文所举之例,子午宫紫微,得辰戌宫「廉府」及中寅宫「武相」来朝,即是一例。

斗数流入江湖之后,每多似是而非之论,本格即是一例。

三吉化局的变格

科权对拱,跃三汲于禹门。

相传鲤鱼过黄河,至禹门,三汲浪后一跃而过,鲤鱼即便化龙。是故禹门亦称为龙门。而「龙门三汲浪」。便亦是由平民突然得科名,登仕版的祝贺语。

注文云:「迁栘、财帛、官禄三方拱是也。或命宫有化科禄权,三方守照,无煞,亦然矣。」

此即所谓科禄权会的变格。变格者,不求三吉化同会,但得二吉会合,亦算及格。因此便有「禄权」、「科权」、「禄科」等吉化的组合。对于每一组合,皆加以符合性质的形容,由是便构成了格局。其实若仅依星系来判断,便亦可掌握其性质,实不必拘泥于种种格局的名称也。

依注文所云,凡三方四正有化科、化权。则已基本合格,无煞,只是影响格局的条件而已(见图30)。若依中州派根据星系的看法,则可将吉化与煞曜同断,如是则应更加准确。

以科权对拱之故,是故许为功名得利。依中州派,则应整体研究科文诺曜。关于此诸曜,前已述及,不赘。要言之,若仅化科而无昌曲,或仅有昌曲而无化科,则皆主好学有成,未必一定功名成就。由是可知,必须科名诸曜与文曜会合,始为的确。

「日月并明」有二说

日月并明,佐九重于尧殿。

注文云:「丑宫安命,日巳、月酉来朝,为并明。辛乙生人合格。如丙生人主贵。丁生人主富。加煞空忌平常。」

此格局有两说——

一如注文所云,为丑宫安命,巳酉来合,此时守命宫的星曜为天梁独坐。但此格局实在应称为「日月合照」。

一则为丑未二宫「太阳太阴」同度,此则所谓「并明」。

依中州派,两者皆不成特别的格局。

以流传而言,则以取后说者为多。故于谈格局时,王亭之亦取后说而论之(此详见于本书第三册)。今则且取前一说法而论。

依此说法,仅丑宫天梁独坐者是,未宫不是。盖若在未宫,则日在贡宫为失辉,月在卯宫名为反背,此则不能称为「并明」。

天粱在丑,得太阳在巳,可以解天梁孤刑之性。故此亦可以称为良好的星系结构。然其好处亦仅此而已,若谓能「佐九重于尧殿」,则未免过誉。

谓辛乙人合格。辛人禄存在酉,故佳;至于乙人,太阴化忌,显然不合。丙人太阴会禄存及化禄,应主富;丁人则太阴化禄,亦应丰富;循其脉络,无非亦以得禄为佳之意耳(见图31例一至三)。

府相朝垣有限制

府相同来会命宫,全家贪禄。

注文云:「三合照临,更遇本宫吉多,身命无败,是为府相朝垣之格,富贵必矣。秘云府相朝垣格最强,出仕为官大吉昌。」

注文所云,未免太简。若凡天府天相在三合宫位照临,即是府相朝垣,则合格者可谓比比皆是。兹列如下——

紫微在子午,「廉府」在辰戌,「武相」在申寅来会照。

巳亥宫无正曜,对宫「廉贪」天府在酉卯、天相在丑未宫来会照。

辰戌宫武曲,「紫府」在申寅,「廉相」在子午来会照。

卯酉宫无正曜,对宫「紫贪」,天府在未丑、天相在亥巳宫来会照。

廉贞在申寅,「紫相」在辰戌,「武府」在子午来会照。

丑未宫无正曜,对宫「武贪」天府在巳亥、天相在酉卯来会照。

如是,斗数十二个基本盘,可谓没有一个无府相朝垣之格。依中州派所传,则仅有紫微在子午、「紫贪」借入卯酉两种情形,可以称为府相朝垣,垣即紫微垣之谓,二者之中,又以前者为正格。子午紫微,则以午宫者为贵。然而若更无辅佐朝拱,则亦未必为官出仕。

「明珠出海」多缺憾

三合明珠生旺地,瑶步蟾宫。

注文云:「未宫安命,日卯月亥来朝,为明珠出海,定主财官双美。如辰日守命,戍月对照;戍月守命,辰日对照,亦主极贵。」

此格其实跟「日月并明」格相似,皆取日月都入庙来会命宫,因此为贵。

本格名为「明珠出海」,则因未宫无正曜,一片空白,故喻之为海,而入庙的日月来会,则谓之为明珠。李白诗云:「海上生明月」,其意境似之。

然依此格局,因迁移宫为「天同巨门」。依中州派推断之例,无正曜则须借星安宫,故此格命宫虽无正曜,其实借星则有之,于推断时仍须详借星之性质,不能因来会照之太阳太阴庙旺,即贸贸然认为一定科名得意。

「天同巨门」星系,有许多缺点,无论天同化忌,抑或巨门化忌,都易惹是非,重则成词讼。纵不化忌,本身亦易招妒忌,遭人耍手段,弄阴谋,遇煞更甚。是故对「明珠出海」之恪(见图32),非小心判断不可。

至于注文取辰戌二宫日月对照,以日月皆入庙为贵,此则已非「三合明珠生旺地」之意,无非取日月对拱为美。此局宜见科权,不甚存化禄,但却喜会禄存(见图33)。然注文此段,必为后代术士加入,附于「明珠出海」之后耳。

手艺人及吏员之命

七杀破军宜外出,机月同梁作吏人。

前句注云:「此二星会身命于陷地,主手艺安身,出外可也。」

后句注云:「此四星必三合曲全方准,乃刀笔功名可就,若无四星,三者难成。」

赋文言七杀旺军精手艺。宜外出,乃指居陷地者而言。依中州派所传,七杀陷于卯宫,酉宫亦不佳;破军则陷于寅申巳亥酉宫。居陷地有煞,诸般手艺。七杀尤主操刀。所谓诸般手艺,即古代金匠铁匠玉匠之类,亦可发家,不过社会地位不高而已。

关于其详,可参考第三册的「古诀」。

至于「机月同梁」的格局,以居寅申二宫者为正格。

在寅申宫,「天机太阴」同度,会辰戌宫的天同,与子午宫的天梁。二者中又以申宫安命者为佳,因太阴居申名「天潢」,主人机谋善变,而福厚禄重。若太阴居寅,则名「天昧」。其善变实出于游移,故不及也。

且申为命宫时,太阳必正午,可解子宫天粱之冷,于寅为命宫时。太阳在子失辉,乃不能救济天粱。故「机月同梁」实只得一宫,可由刀笔吏发富荣身。其余各宫,纵四星齐会,虽权变的性质不改,然亦难由史员发身。若成富局,则须原局运限皆见美禄(见图34)。

土星入庙人高贵

紫府日月居旺地,断定公侯器。

注文云:「紫午、府戌、日卯辰巳、月酉戌亥,又化禄权科坐守身命是也。如加煞空忌不是。」

这句赋文,其实即尽重主星守命之意。

紫微为北斗主星、天府为南斗主星、日生人以太阳为主星、夜生人乙太阴为主星。命宫见主星,然后方论此格。换言之,若夜生人大阳作命宫,日生人太阴作命宫,虽会吉化之星亦不是。

依中州派的说法,凡逢主星守命者,无论其际遇如阿。总带点高尚的气质,或有相当地位,至其际遇,则当详运限而定,及由原局所会星曜而定其高下。

但若原局星曜甚劣,煞忌交侵,则工作上虽可独当一面,却未必能够有成,而高尚的气质亦可能流为邪僻,或则自高自大,人生反而显得有点孤立。

前已屡屡提及,凡主星守命,必须见百官朝拱为佳。以紫微为例,若无百官朝拱,是则为在野孤君,主孤立;若见煞忌交侵,则名为无道之君,可带邪僻。紫微如是,其余的主星莫不可以与此参看。

赋文所提到的主星守躔宫分,乃指其处于最佳状态而言,此又不可不知。

日月同宫为伪格

日月科禄丑未中,定是方伯公。

注文云:「丑来安命。曰月化科禄坐守是也。如无吉化,虽日月同宫不为美也。秘云:「日月丑未命中逢,三方无吉福无生,若还吉化方为美。方面权威福禄增。」

于丑未宫,太阳太阴同度。在丑宫,太阴旺而太阳陷,在未宫,太阳旺而太阴陷,是故两无全美,反不如日月会合之能得两皆庙旺。

然而不知为何,江湖却偏重太阳太阴的相对比置,并依此成立种种格局,同时巧立诸般名目,真无谓也。

此格由于命宫正曜有缺点,是故并非高格。然亦有微细分别——

如书生人,以太阳为主星,故安命未宫较佳。此时太阳尚在旺宫也。

同理,如夜做人则乙太阴为主星,故安命丑宫较佳,此时太阴亦在旺宫也。

至于注文所云,必须科禄坐守始佳,此则无理,盖若如是。则仅得戊年生人合格,以太阳比科、大阴化权也。然而仍非科禄二吉化。且禄存永不入四墓宫,是则丑未宫更无禄存补救。焉能如注文所云,能成「定是方伯公」之格局耶?

由是可知此赋文实在欠理,无非为江湖流传以讹传讹之诀而已。

天梁飘荡有恶性良性

天梁天马陷,飘荡无疑。

注文云:「巳亥申宫安命,天梁失陷,而天马同宫。又或陷于火罗空劫。依此断。」

天梁陷于四长生中之巳亥申波,而四长生位又恰为天马所居之地,故落陷的天梁便极容易跟天马同宫,或相对照。

天梁本身带有孤克刑忌的色彩。落陷时更甚,于三陷宫,又以巳宫为甚。因此定为飘荡亦可,同会天马,自然更增加飘荡(见图35)。

天粱于巳亥宫,必与天同相对;于寅申宫,必与天同同度。天同有白手兴家的性质,所以虽飘荡却亦未必不能兴家。强调飘荡,则仅能说出一边,未说出良性的一面。

且现代人不同古代,古代背井离乡乃属不得已之事,而现代人的离乡,已属平常,是故对「飘荡」的定义,实须重新厘定。

注文又云,天梁见火星、陀罗、地劫、地空亦依此断。此则不同天马。盖乃属流落他乡,又无作为的命运。而且时时有被逼离乡的清况,是则可说为恶性的「飘荡」。

于巳亥申三宫,亦有细致的分别,当天梁在巳时,太阳在丑;「天梁天同」在申宫时,太阳在戌,是皆不能解天粱的孤克刑忌;唯天梁在亥宫时,太阳在未,是则太阳尚有余辉,可以化解。故三宫天梁,可定亥宫为佳。

廉贞怎样才有声名

廉贞煞不加,声名远播。

注文云:「煞谓四煞也。如卯宫安命值之,主贵,亦宜三合占拱是也。加煞平常,或在末申二宫坐命,无煞亦吉。」

廉贞躔卯宫,为「廉贞破军」同度,而破军在此则为旺宫,若在酉宫,则破军落陷,故虽同为「廉破」星系,酉官实不如卯宫也。

这组星系,会「紫微七杀」,又会「武曲贪浪」,星曜性质强烈,而且相当敏感,故若会化科禄权之时,当然可达「声名远播」的境界。然而亦正由于敏感,是故便不宜见煞,见煞则易起不及反应。

至于说未申二宫亦吉,其实未宫的「廉贞七杀」,自成格局,此已见另篇所说。申宫的廉贞制午宫的七杀,亦见前说,读者可以参考二十四页。

总而言之,廉贞甚不宜落陷,是故忌居巳官,亦不喜子午卯酉四桃花宫。

或问,何以赋文却特别提出卯宫的「廉破」耶?这就是问题的关键了。

在庙旺的宫位,如申寅二宫,廉贞即使见煞,不重亦无大碍。但在不适宜的宫位,则稍见煞亦有所不宜,往往引起过敏的反应

然而廉贞除非见科名诸曜,否则却不专主「声名」。一般误会喜见昌曲,然而昌曲实为文曜,非科名诸曜也。

日照雷门须见禄

日照雷门,荣华富贵。

注文云:「卯宫安命,太阳坐守,更三方左右、昌曲、魁铍守照,富贵不小。甲乙庚辛人合格。加刑忌四煞亦主温饱。」

卯宫太阳必与天粱同度,若与文昌禄存同度,别有格局,名为「阳梁昌禄」,主科名得意,此已见另说。

若非「阳粱昌禄」格的卯宫太阳,则名「日照雷门」,雷于八卦为震,震属木,故属木的卯宫便亦称为「雷门」。

所以能成立「日照雷门」的格局,是因为太阳初升于寅宫。至卯宫而光明已初普照大地,是故卯宫的太阳称为「天鸟」取金鸟初现之意。太阳不喜过份散射,当旭日初升之际,阳光散发未久,是以为佳耳。否则便仅主贵而不主富矣。

夜生人遇卯宫的太阳,稍次,以书生人为佳。然又以化禄为最佳,故庚年生人,太阳化禄,最为美满,更见吉拱,可许富贵。

乙年生人,太阳与禄存同宫,亦可成格;辛年生人,借会巨门化禄,对宫又见禄存,是亦不俗;唯甲年生人,既不见禄,且太阳化忌,虽会吉曜亦不利,一生多是非困扰,未为佳境。注文许甲生人亦富贵,必误。其或为壬年之误欤?壬生人则见禄,但主清贵(见图36例一及二)。

「月朗天门」须吉化

月朗天门,进爵封侯。

注文云:「亥宫安命,太阴坐守,更三方吉拱,主大富贵。无吉亦主杂职功名。丙壬生人主贵,丁癸生人主富。」

太阴居亥宫,于黄道十二宫中,亥为「天门」,故称「月朗天门」,盖太阴于此宫中入庙,是故可构成格局。

太阳主贵,太阴主富。故太阳若富,其富必由先贵显而来;太阴若贵。其实亦由先富有而来。唯若「月朗天门」吸「日照雷门」,一为命宫,一为身宫,见吉曜吉化,少煞,则富贵齐来,非同小可。

太阴居亥,是故亦以得禄为佳。丙年生人,禄存在迁移宫,又借会天同化禄;壬年生人,禄存与太阴同度,因此合格。乙太阴同会禄存之故,许为贵局。

若丁年生人,太阴本身化禄,癸年生人,太阴化科,许为富局,以二者皆主平生可得意外之财故。

其实凡「月朗天门」之格,见吉化即佳,能得吉曜朝拱更佳。尤其是夜生人乙太阴为主星,是则更喜见朝拱。若勉强分为富格、贵格,反而混淆了对「月朗天门」的认识。

注文所谓「杂职功名」,指捐官出身,此即先富而后贵之意。

廉贞寅申逢府相

寅逢府相,位登一品之荣。

注文云:「寅宫安命,府午相戌来朝,甲生人遇之是也,如加煞不是,如酉安命,丑府巳相来朝亦贵。」

寅宫廉贞安命,午宫为「武曲天府」,戌宫为「紫微天相」。甲年生人,既有禄存,亦见廉贞化禄,是故为佳。若在女命,是称为「廉贞清白」(见图37例一)。

廉贞喜天府,亦喜天相,唯不甚喜紫微。因为在性质上,廉贞喜府相为调和,但却与紫微有冲突,所以府相朝拱,固然优美,能令廉贞带秀雅的色彩,可是亦同时会见紫微,这样须以禄为调和。一方面天时得禄不为空库,另一方面,紫微见禄亦不致空虚自大,此所以「寅逢府相」的格局,唯甲人始贵。

其实若甲年生人,申宫廉贞独坐亦佳,此时廉贞化禄而迁移宫得禄,会子宫「武府」及辰宫「紫相」,星曜组合亦佳。且禄存不在命宫,无羊陀夹,主人的气度更大(见图37例二)。

若酉宫廉贞,则为「廉贞破军」,不成逢会府相的格局,非赋文所指。此时破军非得禄不可,若煞多者,即有诸般挫折与意外,尤不宜见忌星,否则灾祸更重(见图37例三)。注文所谓「丑府巳相来朝」,殆指酉宫无正曜的情况,对宫为「紫贪」,此星系性质微妙,详见说「紫贪」文内(第一卷43页及59页)。

墓会左右非正格

墓会左右,尊居八座之贵。

注文云:「辰戌丑未安命,二星坐守是也。或迁移、官禄、财帛三宫遇之,亦主终身福寿。」

此云「辰戌丑未」得「二星坐守」,有误。盖左辅右弼仅能在丑未二宫同宫;于辰戌两宫,则二星仅能相对,即一居命宫,一居迁栘宫,绝无同宫的可能。是故赋文仅云「墓会左右」,不说「墓坐左右」,写注文的人,对安星显然不熟,是故致误。

按,丑未二宫见左辅右弼同坐,亦称为「左右同垣」格,古诀云:「左右同宫,披罗衣紫」,取此为格局,殆亦此义。

然而中州派却不承认此等格局,因为斗数推断非以正曜星系为主不可,若一宫无正曜,则借对宫全组星系安星,其性质亦以在对宫时的种种性质为断。是故丑未宫若有正曜时,仍依正曜星系为推断的根据,若无正曜,则或借对宫「天同巨门」(紫微在子午);或借对宫「太阴太阳」(紫微在辰戌)由是推断(见图38例一及例二)。

至于命宫见左辅右弼,或在三方四正见左辅右弼,是时左右二星只不过发挥辅曜的作用而巳,虽可帮助命宫正曜,但却不宜依之成格。

中州派斗数流入江湖之后,每多附会,此即其中一例。

天梁居午宫主贵

梁居午地,官资清显。曲遇梁星,位至台纲。

这两句赋文,其实主要都是说天粱在午。不过前者无文曲,后者则有文曲。

前句注文云:「午宫安命,天粱坐守是也。丁生人上格;己生人次之;癸生人主富,又次之也。」

天粱居巳则劣。在午反佳。丁人则财帛宫太阴化禄,本宫又见禄存。而官禄宫天同又化为权星,故以为佳(见图39例一)。天梁化禄与跟禄存同度不同,化禄则多是非困扰,躔禄存则反而无事。己人天梁亦见禄存,而且化科,唯不见会化禄化权,故曰次之(见图39例二)。至于癸人,则天梁于迁移宫见禄存,主为商人,故日主富。前人重贵不重富,是故曰又次之(见图39例三)。

后句注文云:「午宫安命,二星同宫坐守,上格。寅宫次之。或粱在午、曲在子拱冲者,亦官至二品。」

午宫天粱见文曲,自然比光是「梁居午地」为好。至于寅宫,则为「天梁天同」同度,成「机月同粱」之格,加文曲似亦不能改变这项性质。注文常有误。至谓曲粱对冲亦官居二品,这句话很像清代人的口吻,由是或可厘定本赋注文的撰作时代。八喜楼钞本无此,是或本赋较晚出耶?

科文诸曜主科名

科禄巡逢,周勃欣然入相;文星对拱,贾谊允矣登科。

前句赋文云:「命宫有吉坐守,三方化吉拱冲;或命前三位遇科权禄,皆主富贵。」

这句赋问无非只是重视化科、化权、化禄等三吉化而已。周勃为汉代名相(见图40),谓其命局如此,恐有附会。

至于说「命前三位遇科权禄」亦主富贵,此说有点迂曲。盖命前三位为子女宫,应不关本人的事,揆术者之意,不过以此宫为人生第四个大限,其时人已步入中年,若逢原局三化,亦主富贵。其意如此,实未必然。

后句注文云:「如命宫有吉,迁移、官禄、财帛三方有昌曲科星朝拱者是也。」

注文显然有误。赋文明言「对拱」,是则为文星在迁移宫之谓,《全书》传有贾谊的星盘,命宫在丑,躔「天同巨门」,对宫文昌文曲同度,由是可证赋文「对拱」之意。

贾谊为汉代名儒(见图41),少年受知遇,为长沙王的教师,汉代虽无科举,然按明清之例,勉强消之为「登科」亦无不可。

两句赋文,皆以科文诸曜为重,盖古人重贵不重富。是故便注重于功名,言周勃贾谊,不过举名人为例而已,不必拘泥真伪。现代人重富,是故文星对拱之类,未必为佳格。

武贪羊火主威权

羊刃火星,威权出众;同行贪武,威压边夷。

注文云:「辰戌丑未四墓安命,遇羊火二星入坐。主文武双全,兵权万里;如贪狼武曲遇火旺地,亦与同断。」

四煞能互相制肘,如火星与擎羊,铃星与陀罗,倘成对坐躔一宫,则能发挥制肘之力,彼此牵制,而凶煞之性亦能转化。

擎羊本主刑伤,与火星同度,则火星能制擎羊之暴,将刑伤转化为权力。赋文所谓「威权出众」,即指此而言。

同理,陀罗本主阴忌、暗损,唯若与铃星同度,则为「火炼金苗」,主人暗操权力。

擎羊与陀罗皆于四墓宫入庙,因此若羊火同宫时,自以在四墓宫为佳(见图42例一、例二及43例一、例二)。然未论及正曜星系,故此亦仅为一偏之论耳。

于是赋文后句,便补出「贪武」星系,此星系坐丑未二宫,若单见火星,为火贪正恪,若羊火并见,则别名「贪武同行」格。至于「威压边夷」,此义当由「权威出众」引申而来。

若按中州派所传,丑未「武贪」与铃星同度亦为佳构,名「铃贪格」。主突发而不为人所知。至若「武贪」与「铃陀」同度。则主暗掌权力。此如一军司刑罚之官,又如古代权臣的左右手,皆具此性质。

李广不侯,颜回夭折

李广不侯,羊刃逢于力士;颜回夭折,文昌陷于天殇。

这里提到两个古人——

一个是汉代的名将李广。他驻守边塞,屡挫匈奴,若论功勋当可封侯,然而许多功劳不及他的将领部已得到,他却终身未得侯位。古人每喜引李广为例,作为功名利禄有定数的证据,所谓「李广无功缘数奇」。

一个是孔子的学生颜回,他是个苦学生,甚得孔子称赏,然而不但穷,而且短命,年仅三十二岁即便逝世。古人凡举贤人短命之例,必举颜回。

前句注文云:「二星守命,纵吉多平常之命,加煞最凶。女命不论。」

后句注文云:「如丑生人安命寅宫,其文昌陷于未宫天殇,流年又遇煞及羊陀迭并,依此断。」

倘如将这两句赋文,当成一个提示:于推断时往注连杂曜都要注意到,那么对学斗数的人来说,可谓有益。但如果将之当成一个固定的程序,一见辈羊与力士同宫便说命薄(见图44例一及例二),一见文昌与天殇同宫便说短命,那就尽信书不如无书。试看注文,前者为泛泛之论,后者则全依流年来作附会,则可知赋文只能作为征验之一例,未可视为金科玉律。

仲由猛烈,子羽才能

仲由猛烈,廉贞入庙遇将军;子羽才能,巨宿同梁冲且合。

仲由是孔子的弟子,孔门弟子之中以儿最为威猛,每随侍孔子左右,未尝无保护之意。古人一提到勇而能文的典型,必说仲由。

子羽亦是孔门弟子,不但有学问,而且多能,绝非一般人可比,故亦成为文人的典型。

前句注文说:「立命申宫,此二星坐守是也。」这简直是依照着相传为仲由的命盘来直说,毫无新意。

《全书》载仲由之命,安命申宫,廉贞独守,将军同度。评云:「此为府相朝元格,且紫微诸古星拱合,所以为贤士。但命宫廉贞将军,故主勇猛,更对宫贪狼忌星拱命,故主凶亡,果死孔悝之难。」

此评甚陋,府相朝元格何以仅为贤士,而非「府相同来会命宫,全家食禄」。又问以既得府相朝元的高格,仅将军一杂曜,便有如斯重大的影响。凡此皆足视为依命盘来作附会。

后句注文云:「立命申宫,子宫有天同,寅宫有巨门,辰宫有天梁,又科权禄左右冲是也。」此亦依相传的命盘来立论。

此局实为借寅宫的「太阳巨门」安命,会「阴同」与「机粱」,若见三化吉曜,可扬名于异国,并不专主才能。

天同化不化忌?

寅申最喜同梁会。

注文云:「寅宫安命,值同梁化吉,甲庚及申生人富贵;又如申宫安命,值同梁化吉,甲庚及寅生人富贵。」

注文的意思,是取禄存天马为用。

寅宫安命,甲生人禄存在寅为命宫;庚生人禄存在申为迁移宫;申生人天马在寅为命宫。

申宫安命,甲生人禄存在寅为迁移宫:庚生人禄存在申为命宫;寅生人天马在申为命宫(见图45附一及例二)。

注文虽分别举干支,但实际上意思是指甲寅、庚寅;及甲申、庚申四年,因为必须如此,始能成「禄马交驰」。若非「禄马交驰」,孤禄对「同梁」无益,孤马更主飘荡。

然而吉化亦很重要。否则虽「禄马交驰」亦仅为商贾命,故注文先强调这点。

于是问题来了。倘依中卅派的说法,庚年生人实在不利。因庚干的久同化为忌星。若更见禄存,则反成「单陀夹忌」之局,是为「同梁」星系的大忌,何以注文却称为富贵呢(见围46)?

《全集》的四化,庚年为「阳武阴同」。《全书》的四化,庚年却为「阳武同阴」(中州派定为「阳武府同」)。由此可见,注文系在「阳武同阴」之说流行之后的说法,以天同不化忌,是故庚年生人亦无妨。——这可不可以作为此说较为后出的证据呢?

巨门是否失陷

辰戌应嫌陷巨门。

注文云:「辰戌二宫安命,值巨门失陷,主人作事颠置,加煞主唇舌之非,刑伤不免。更遇陷限尤凶。」

注文显然不了解赋文之意。说「辰戌应嫌陷巨门」,并非指巨门失陷。因依中州派所传,辰戌于巨门仅为平闲之地,即《全书》亦如是说,是故不应说为失陷。

赋文的意思,是「困陷」之意。其所以不吉,是因星系组合而来,并非由庙旺失陷而来。

巨门于辰戌二宫独坐,会子午宫的太阳,借会寅申宫的「天及太阴」。如此星系结构,加上所坐的宫垣,十干生人多碰到不良组合——

甲生人,必碰到太阳化忌。

乙生人,必碰到太阴化忌,且遇羊陀。

丙出人,或与陀罗同躔,或为羊陀会冲。

丁生人,巨门本身化忌。

戊生人,必碰到天机化忌。

庚生人,必碰到天同化忌。

辛生人,或与擎羊同躔,或为羊陀会冲。

壬生人,或与陀罗同躔,或为羊陀会冲。

十干生人仅己、癸二干无事(见图47),而己干且有碰到文曲化忌的可能,其机会为三分之一。十干有八又三分一不佳,难以全美,言「陷巨门」者,即此之意。至于星系能转化为吉,则是另一回事。

禄倒马倒非甚凶

禄倒马倒,忌太岁之合空劫。

眉批云:「禄尽则食绝,财尽则失妻。」

注文云:「如禄马临败绝空亡之地,而太岁合劫空,会地劫地空,主剥杂灾悔,发不主财之论也。」

这句赋文。说「禄倒」、「马倒」,是指禄存天马与地空地劫同会,盖指原局即已如是。

若流年太岁行至三合空劫的宫垣,本与禄存天马同会。然因空劫之故,便不能得到禄马交驰的好处。如此才是赋文的原意,亦非甚凶也。

注文说「禄马临败绝空亡之地」,仅可供参考。不知为甚么,江湖斗数家对「长生十二神」非常重视。许多口诀以及诠释,都拿它们来作为依据,此或受子平家的影响亦未可料。观其解释星系,亦用五行,即可知其趋向。盖斗数未得真诀,每每推算不验,于是便用子平,用神煞以求补救也。更发展为「铁板神数」,用推算六亲生肖作为包装,斯则为穷途末路之征而已。

又,台湾斗数家如今分为「小限派」与「流年派」,此殆受注释者时用「运限」一词所误导。观本条赋文,明言「太岁」。即知斗数原重流年,亦唯流年始有十二宫分布,小限仅于阴年生人可作为参考。此已于拙著《谈斗数与玄空》中有所详述。

紫微可解运限凶?

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

眉批:「紫微守身命,可化诸凶。」

注文云:「如大小二限不逢吉曜,而身命有紫微守照,则限虽凶亦主平吉,盖以身命有主故也。」

紫微斗数全部星曜安排,皆以紫微为主。紫微即北斗,从中原视之,北斗居北不动,只斗抦旋转。指东为春、指南为夏、指西为秋、指北为冬。因此古代阴阳家、历法家皆视之为特殊现象,所谓满天星斗,变换只在中央,便是把北斗紫微视为指挥星辰日月移动的司令,由是把紫微当成帝星。

斗教本用虚星,但每一个处星都是一个符号,既定紫微为帝主,那么帝主便是它的符号,于推算时也便具有这符号的种种性质。因此斗数推算最重紫微。若得百官朝拱,则无论落在十二宫哪一宫垣,都会带来好处。因为当推算时,十二宫的界限都打破,这组星系一定有可利用之处,以斯趋吉。自获吉祥。

关于打破十二宫的推算,请参考拙著《安星法及推断实例》,及《中州派紫微斗数》。

运衰限衰《其实指流年不吉》,喜紫微之解凶者,其原意即在于此,若云守身命即可解凶,便为无理。此殆不明打破十二宫推算的原则,于是便穿凿附会。

贫寿富夭,泛泛之论

孤贫多有寿,富贵即夭亡。

吊客丧门,绿珠有堕楼之厄,官符太岁,公冶有缧拽之忧。

限至天罗地网,屈原有沉溺之殃,运逢地劫地空,阮藉有穷途之苦。

赋文本节,不过泛泛之论,殊无精义。

注「孤贫」句云:「如命主星弱,及财官子息陷地,亦宜减禄廷寿也。又如太岁坐命,主星又弱,或财官迁移多化吉。或又行吉限,定主发不久,及十年二十年,运过即夭亡也。」

这是说命宫星曜组合不吉,则贫贱者反而有寿。富贵者则见夭亡。世人每横发后即见凶丧,以此之故耳。于是以下又举四例。以见或富或贵,皆不易享。

绿珠是石崇的宠姬,石祟富甲天下,后被抄家而死,绿珠于是堕楼自杀。注文以此乃「大小二限前有丧门,后有吊客」之故。

公冶长是孔门弟子,以妻子之故受冤狱。注文以为此乃「身命宫官符大岁坐守,及二限又遇官符等煞,故有此凶。」

屈原乃楚国贤臣,受谗失意,沉江自尽。注文以此为「行至辰戌二宫,逢武曲贪狼,更有太岁丧门吊客白虎。及劫煞空亡四煞」之故。

阮籍为晋代名士,一生贫寒,注文以此乃「二限十二宫中但遇空劫」之故。

凡此四例,皆属穿凿,不过说贫有寿、富即亡而已。

六位廉贞忌昌曲

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。

此句仍承「弧贫多有寿,富贵即夭亡」句而来。前举绿珠堕楼、公冶冤狱、屈原沉江、阮藉贫穷,系以运限立说,主旨在言原局命宫星弱者,生发则运过即亡,不若贫穷之反能长寿,于是乃言天亡穷败之运限。

由本句起,乃引申此旨,但却以正曜作为立论。

注文云:「巳亥二宫安命,值之是也。辛年人最忌。盖武曲天相财帛之星。有之反为得权,主贵。」

巳亥二宫为「廉贞贪狼」,会「武曲七杀」及「紫微破军」。此组星系反应强烈,属敏感星系之一。凡反应强烈的星系。吉则每由小小机缘而致横发,凶则亦每因小小践缘而致暴败。赋文所指,即是此则。

此种星系结构,最嫌文昌化忌或文曲化忌。「廉杀」、「紫贪」、「武破」一系,以及「紫杀」、「武贪」、「廉破」一系,亦皆嫌之。即是当廉贞在巳亥、卯酉、丑未六宫垣时,对此皆须注意。因若构成廉贞化忌及文曲文昌任一化忌,或武曲文曲双化忌之时,往往即有大不如意的事发生,倘煞重则主暴败。

此言「丧命天年」即指横发后死亡,亦即「富黄即夭亡」之意。

命空无福寿元长

命空限空无吉凑,功名蹭蹬。

注文云:「如命限逢凶加煞,其功名必不能就。或有正星吉化逢空劫命限。亦主灯火辛勤。不能上达。」

赋文此句,实暗指「孤贫多有寿」而言。如是总结文意。——观赋文结构,先提纲领曰「孤贫多有寿,富贵即夭亡」。然后举古人四例,再举两种星命结构作结,次序井然。是故此段赋文实宜一气呵成而读。

然其说「命空限空」,所谓「空」的涵义却应讨论。若依注文,是说「命限逢凶加煞」,但赋文之意,则显然是指命限皆见空亡。若不然,何不说「命凶限凶」耶?

前已说过,中州派以为不吉之空曜,仅指地空、地劫及天空而言,若正截空及正旬空,其力甚微,仅于跟空劫天空同度或照会时,能增加其力量而已。然正截空及正旬空二者比较,正截空之力又较强。若傍截空及傍旬空二者,其力更弱,几乎可以不视。

揆度赋文之意,此处又特别重视地空与地劫,是以下文便特别有四句讨论空劫。

按中州派所传,若命空正星不吉而逢空劫,或虽吉而不主财禄者逢空劫,则以不求财禄,反为吉祥,且空劫亦化为气度与文思,于是主人往往长寿。赋文之意。即在于斯。

生逢空劫,不宜富贵

生逢空处,犹如半天折翅;命中遇劫,恰如浪里行船。

项羽英雄,运至地空而丧国;石崇豪富,限行劫地以亡家。

上句注文云:「命宫值地空坐守,作平常之论,尤恐中年跌剥,倘贵发必主凶亡。如命在亥,子时生人;命在巳,午时生人是也。」

下句注文云:「命宫遇地劫坐守,作平常论,亦不住财,若加煞忌,大凶。」

两句注文同一意思,即谓命宫有地空地劫,空则不宜贵,劫则不宜富。倘富贵则中途必主挫败,以至凶亡。

于是赋文便接着举古人命局之例。项羽为空不宜贵的例子(见图48)。石崇为劫不宜富的例子(见图49)。

注「顶羽」云:「大小二限俱逢是也。」

注「石崇」云:「大小二限临于失陷之地,更遇流主等煞,必凶云。」

然此举例实在勉强,因项羽只是大小二限分别见空劫而已,此属小事;至于石崇,更无非是大限见空劫而已。仅凭此以断,不足言其暴败。

至于「石崇」条内云:「更遇流主等煞」,《全书》的编者不解何为「流主」,于是改为「流陀」,此殆不知有「流身主」之故。关于流身主,见第四册《零谈》。此处不赘。

吕后专权,杨妃好色

吕后专权,两重天禄天马;杨妃好色;三合文曲文昌。

吕后为汉高祖刘邦的妻子,刘邦死后,任用外家吕姓的人,诛杀功臣。自己则垂帘听政,即是幕后的皇帝。

杨妃指杨玉环,为唐明皇的贵妃,她私通安禄山。安禄山公然称赞她的乳头如「新剥鸡头肉」。「鸡头肉」即是茨实,为唐人口语。杨妃之淫乱可知。

前句注义云:「禄存化禄及天马同守命宫是也。吕后废太子称权专制,赖周勃平之。」

后句注文云:「命宫及财官迁移,昌曲合照,更会天机太阴。必主淫夫之妇也。」

赋文及注文皆据世传的吕后、杨圮命盘来说。《全书》载吕后命盘(见图50),命宫在寅,廉贞化禄,禄存同度,对宫天马,故注文乃说「禄存化禄及天马同守命宫」。其实有误。

吕后专权于甲戍大限,大限命宫见廉贞双化禄,双禄存,对宫又两重天马。如是始能称为「两重」。故赋文所指。并非是原局的命盘,而是说专权的大限。这一点辨正非常之重要。

至于杨妃的命盘(见图51),命宫「天同巨门」在未,对宫天姚,文昌在卯,文曲在亥,命宫躔沐浴,又见红鸾、大耗。昌曲会桃花诸曜,性质改变,加上「同巨」的性质,致有此断。

「天梁遇马」的真义

天梁遇马,女命贱而且淫。

注文云:「如寅申巳亥四宫安命,遇天马坐守,而三方遇天梁合照是也。」

这段注文得中州派的真传,故可推知当日斗数流入江湖的情况,偶得真诀。而加上穿凿附会,由是亦能欺世盗名,因为凭真诀推算有验。自能掩饰其附会之陋。但从反面来说。亦可以说江湖流传的诀法有真,不可一概否定。

赋文此句,一般人是将之当成寅申巳亥四宫见天梁天马守命,其实不是。

命在寅宫,无正曜,但天马守躔,而对宫为「天同天梁」。

命在申宫,无正曜,但天马守垣,对宫为「天同天梁」。

命在巳宫,天同守垣,天马同度,会对宫的天粱独坐。

命在亥宫,天同坐守,天马同躔,会对宫的天梁独坐(见图52例一至四)。

这四种情形即是注文的意思,亦即是赋文之所指。赋文所谓「天梁遇天马」,即指迁移宫的天梁会命宫的天马。若天梁天马同守命。或同守迁移,则不是此格,有可能变成「寅申最喜同粱会」。这点分别十分之重要。

然而赋文所指,实为飘荡之命而已,在古代。女子飘荡可能非淫贱不可。今人则未必然。

魁钺夹墀非昌曲

昌曲交墀,男命贵而且显。

注文云:「太阳为丹墀,太阴为桂墀。如太阳太阴在丑未安命,而前后二宫有左右,昌曲来夹是也。」

注文听言,有误。依中州派说,太阳必看入庙始能称为「丹墀」;太阴亦必须入庙,始能称为「桂墀」。

若依注文所云,太阳太阴同居丑未宫,则必有一星失陷,是则不能称为丹墀或桂墀矣。

据本派所传,合丹墀桂墀的情形是——

太阳在辰,太阴在戌。命宫为辰宫或戌宫。

太阳在巳,太阴在酉。命宫为巳宫或酉宫。

上述情形,命宫若为丹墀,则迁移宫必为桂墀。反之,命宫若为桂墀,则迁柞宫必为丹墀,斯然后才称为合格,然后才能讨论「昌曲夹墀」。

事实上昌曲二星,却不能夹辰戌、巳酉四宫,故根本上没可能有「昌曲夹墀」的情形。可能有的,仅为天魁天钺夹辰宫或戌宫。斯却为「魁钺夹墀」,或「二贵夹墀」,主其人易受提拔,能得成就,丹墀主贵,桂墀主富。

唯昌曲或左右,仅能夹丑未二宫,故注文便定为「太阳太阴」丑未二宫同度。此洛亦属江湖误传,乃因「魁钹夹墀」而致误。昌曲夹阴阳实不成格局,因为有许多缺点。

卯酉宫的紫微与廉贞

极居卯酉,多为脱俗之僧;贞居卯酉,定是公胥之辈。

前句注文云:「紫微为北极。如坐守命宫加煞,定主僧道。无煞,加吉化、左右、魁钺,常人可贵。」

紫微在卯酉二宫,必与贪狼同度。构成「紫贪」的星系结构,为敏感星系之一。因为敏感,是故变化甚大。注文所言,暑详一二而已。

唯注文云,有煞便主僧道。此言不确,依中州派所传,唯见空劫者始主僧道,且见华盖或天刑。盖华盖主宗教哲学,而天刑则为戒律也(见图53)。

紫贪亦喜百官朝拱,故若既得朝拱,又见煞曜,则其变化之大,可谓难以厘订原则。注文谓「常人可贵」,不过泛言之耳。

后句注文云:「卯酉安命,廉贞坐守,加煞。必作公门胥吏,仆役之徒。」

廉贞在卯酉,必与破军同度,成「廉破」星系结构。此亦敏感星系之一,若无吉化,但见煞曜。主为「没面公胥」,即是不要脸,但要钱的官差,犹如今之贪墨低级公务人员;又或为仆役;或为劳力工人之类。——总而言之,不入公门则尚可,一入则必贪墨。

是故「廉破」星系,若不见吉化而见煞,无论如何如何格局不高。

「左府」同宫淡「右府」

左府同宫,尊居万乘。

注文云:「辰戌二宫安命,值此二星坐守,更会三方化吉拱守,必居极品之位。」

「左府同宫」的星系,恰可与前述「廉破」星系作一比较。凡天府在辰戌宫,必与廉贞同度,成「廉府」的星系。这组星系与「廉破」相比,可谓大异其趣,性质温和得多了。

「廉府」星系见煞,不见得有凶险,亦不主地位低微。此盖由于天府的特性使之然。

唯天府必须见禄,「廉府」亦不例外,否则即为空库;若无禄而见煞,「廉府」亦具府库空露的性质,一生多挫折,招是非尤怨,由是影响人生的发展。

「廉府」星系喜见左辅。实际上若左辅在辰戌二宫时,右弼亦必与之对照。也即是说,当「廉府」与左辅同度时,迁移宫亦必得右弼。故辅弼之力甚大。

唯若右弼与「廉府」同宫,左辅居迁移,则力量大减。这是因为左右、昌曲实际上都分正途与异路。左辅文昌在古代主科举考试出身,是为正途;右弼文曲则主异路功名,如清代于科举之外特设的「博学鸿词」,甚或主军功出身,或捐班出身。此所以右弼不及左辅,而文曲亦不如文昌也。

唯「左府」无禄,亦不见佳。尤喜廉贞化禄(见图54)。

廉会杀而流荡天涯

廉贞七杀,流荡天涯。

注文云:「巳亥二宫安命,值此二星。更加煞化忌逢劫空也。」

《全书》略同,唯加一句:「不得守家,军商在外艰辛。」

《全书》加此一句,大有道理,因「流荡天涯」一语,很容易令人误会。以为是天涯浪子,无业游民。实际上却不是,只如军商行旅,长期浪迹江湖,不得享家园之福而已。古人安土重迁。故以流离为苦。

巳亥二宫,是指「廉贞贪狼」的星系。会卯酉二宫的「武曲七杀」。故赋文所指,不同于丑未二宫的「廉贞七杀」同度。是故赋文实应作——「廉贞会杀」。唯古代术者每喜藏私,半吞半吐,是故便混为「廉贞七杀」。

凡七杀守命,多主离出生之地发展,且必须历艰辛而后发,若不离血地又不肯艰辛,则终身平常。此乃推算的总纲。

在巳亥二宫的「廉贪」,因官禄宫为「武杀」,因此便主离乡而得发展事业,以此之故,便自然有军商行旅艰辛的征应,此乃一定之理。若在近代,则行旅亦未必艰辛,此乃古今社会背景不同之故。而「流荡」则一。

古人不说「廉贪」流荡,而说「廉杀」流荡,即因关键在于七杀。

邓通及孔子的灾厄

邓通饿死,运逢大耗之乡;夫子绝粮,限到天殇之地。

注文很简单:「通命子宫,二限行至夹陷之地,大耗逢之,更会恶曜是也。」关于孔子之命,则曰:「同上断。」

邓通为汉文帝时人,为文帝所嬖宠。他去看相,术者谓其「腾蛇入口」主饿死,即两条法令纹由鼻旁延伸入口角。邓通以此忧之。

文帝后来知道邓通的心事,便赐他一座铜山,且特准他取钢铸钱,流通天下。这样一来。就如今人拥有一架特准的印钞机。

谁知文帝一死,太子尚未正式登基,便即收回铜山,禁止邓氏所铸之钱流通。邓通立刻破产,至老贫困,果然饿死于野人之家。

夫子绝粮是孔子的故事,他由鲁国去卫国,中途须经陈蔡二国的边界,蔡国的人听信谣言,因聚众将孔子围困,孔子被围十日,竟至绝粮。其时同被困者,尚有颜回、子路、子由、子夏等高弟。

依《全书》载孔夫子的命盘(见图55),若由命宫起行大限,至五十五岁行至奴仆宫,为天嘱所躔之地。绝粮之年为六十一岁,恰在此限。

然赋文所举两例,实在毫无义理,若依一区区杂曜即能推断,则全盘星系便皆同废置。此不过江湖所传,增添趣味而已。

「铃昌罗武」主挫败

铃昌罗武,运至投河。

注文云:「此四星交会辰戌二宫,辛壬己生人,二限行至辰戌,最忌水厄。又加恶煞,必死外道。」

又云:「如四星在辰戌坐命亦然。」

赋文所说的「铃昌罗武」(或称「铃昌陀武」),是斗数中一组很重要的星系。

武曲在辰戌二宫为独坐,对宫为贪狼独坐。试分析共「铃昌罗武」的结构。

辛年生人,陀罗在申,会辰宫的武曲,若能会文昌。则文昌必然化忌,行至辰宫大限,其干支必为壬辰,于是武曲又化为忌星。加上陀罗铃星两颗煞曜,是故不吉(见图56)。武曲每主水险,所以说运至此限则主没河。

若壬年生人,武曲巳化忌星,陀罗在戌,此已成为不良的星系结构。己年生人则不见陀罗,注文有误,应订正为乙年生人,此时陀罗在寅,会戌宫武曲。行至戌限,干支必为丙戌,如是则会廉贞化忌与天相,又为大限的流羊流陀所照,加上原局的铃陀,是故亦构成不良星系。

若己年生人虽不成此格,唯易逢文曲武曲双化忌的结构,是故亦应小心。

然「铃昌罗武」可主挫折。不一定是水厄。克应之年,以会见此组星系为断。

巨门独怕火星擎羊

巨火掣羊,终身自缢死。

注文云:「此三星坐守身命,大小二限又逢恶煞,依此断。」

前言武曲不喜铃陀,此言巨门不喜火羊,盖举特例而言。

何谓特例?盖若就一般情况而言,陀罗得铃星即能解其忌,擎羊得火星即可化其刑,由是可以化戾为祥。如化陀罗之忌为刚毅。化擎羊之刑为威权,但唯有武曲,若值铃陀,则铃星不解,而巨门若值擎羊,火星亦不化其刑,此即所以称为特例。

何以有此特例,若用五行解释,必支离破碎,不成脉络。盖斗数附会五行乃属晚起之事,古代斗数家则唯用征验,故往往知其然而不知其所以然。中州派有一推理系统,已成独步,其余后起门派,即使是中州派的旁支,亦仅视三方四正而已,因无推理系统,又欲此附于学术之林,是故当子平算命术大兴之后,便拿子平的理论用来解释斗数的一些一征验,然而却亦未能成为系统,仅零星片段而已,实在有点心劳力拙。

巨火擎羊伯行至「竹箩三限」,关于这点,将见于本书第四册,读者可自行参阅。——|「竹箩三限」目前已无人知其真义,王亭之年前已予以公开,文章收《谈斗数与玄空》一书内。

地空坐命,六亲不聚

命里逢空,不飘流即主贫苦。

注文云:「如命宫不见正星,单值地空坐守,更三合加煞化忌,依此断。如吉,亦不至此其。」

《全书》则云:「单值天空坐守」。将地空改为天空。

按,《全书》的编者因不知地空及地劫为「对星」,称为空劫,遂妄将天空地劫视为对星,而地空一星则悬置之,此实大为悖理。凡斗数之对星,皆在安星法中有关系,如擎羊必在禄存前一宫,陀罗必在禄存后一宫,故成为对星;火星铃星皆在特定宫位依时顺行而安。故成为对星,如此例者,昌曲、魁钺、辅弼等,可谓无一不然。若依此例。空劫自然成为对星,因皆由亥宫依时起,仅有顺行逆行的分别,故实宜作对也。若乎天空,则由年支起,凡生年前一宫即是天空,此安星法恨本与依时而安的地劫风马牛,何得视为对星耶?

是故赋文此句解释,仍应依《全集》,定为「单值地空坐守」始合。

命无正曜而借星安宫者。六亲中必有一二缺陷,即性质良好,亦主因事而分散,如夫妻不得不各处一方,父子不得不离散分开之类,若见火铃天马,则人生更形孤立,赋文所云。实指此而已,贫则未必然。

「马头带剑」无全美

马头带剑,非夭折则主刑伤。

注文云:「羊刃在午守命。卯次之、酉又次之,为羊刃落陷地是。寅申巳亥四宫,陀罗守命亦然、如辰戌丑未不忌之。」

「马头带剑」的格局,依古人所云,优则可以「威镇边疆」,劣则如赋文所云,「夭折刑伤」。其分别在于是否能会到吉化的星曜,此中分别甚大。

然而注文所云,擎羊坐陷地始构成此格,此则有误,因擎羊在午宫并非落陷。依中州派所传,擎羊伍陷于子卯酉三宫。

而且,构成本格局的,亦唯擎羊独坐午宫守命,始为正格。若在卯酉二宫,皆不成格。

除正格以外,还有两种情形亦可称为「马头带剑」的格局,此则已详于《斗数四书》第一卷56页,此处不赘。

凡「马头带剑」的格局,虽佳亦不妙,纵富贵亦未必能得安乐,最著名者为汉光武刘秀(见图57),他一登帝位之后,因为疑心重重,便常藉小故滥杀功臣,杀后又内疚,因此神经错乱而死。是故逢此格局的人,实应充实自己。同时凡事留有余地,然后才可安享富贵。

若为「马头带创」的劣格,亦必然有一段时期的风光。如何持盈戒瞒,非常重要,否则昙花一现,旋即倾败。

子午破军须见禄

子午破军,加官进禄。

注文云:「子午二宫安命,值陂军坐守加吉,必然位至三公。」此论太泛。

王亭之撰《诸星躔次喜忌歌》中有两句——「破军忌卯酉,最喜子午方。」此即谓破军于子午一宫垣入庙,而失陷于卯酉。有人读过王亭之所写的《中州派紫微斗数》后来问:为甚么不讲庙陷?又有一位开班授徒的人,于上课时公开攻击:「王亭之连庙旺利陷都不知道。」此实不知谈喜忌,而庙陷已在其中矣,实不必每谈一事,都要说一次庙陷者也。

如本例,但言「子午破军」能加官进禄,此即等于已说子午垣破军入庙。以星系言,则为破军独坐对「廉贞天相」。此星系如颠倒过来,「廉相」则未见佳,而破军独坐则可成佳局,斗数之微妙,即在于此。

此星系又名「英星入庙」,然必须见吉化始能称为英星。吉化之中,以化禄始为佳,如无化禄,但见化权,亦必须见禄存始妙,故子午垣破军,最利己年生人也(见图58例一)。

破军得化禄不如会化权得禄存,以前者之波动幅度较后者为大之故。人生变动幅度大。终不能视为好事。

此局见煞,又打折扣,故戊年生人虽见贪狼化禄。但见羊陀或躔擎羊,此亦主波折(见图58例二)。

「廉贪」最怕文昌化忌

昌贪居命,粉骨碎尸。

注文云:「如巳亥二宫安命,值此二星坐守,加煞化忌,夭亡。或官禄宫遇之者亦是。」贪狼不宜坐申寅巳亥四长生宫垣,其中更不宜巳亥二垣,是为失陷。

凡贪狼坐巳亥,必为「廉贞贪狼」同度,前已屡次说过,「廉贪」、「武杀」、「紫破」一组星相会,反应甚为敏感,如今这组巳亥宫的「廉贪」即是其中一例。

古诀云:「廉贞贪杀踱军逢,文曲迁移作贝戎。」即谓巳亥宫「廉贪」见文昌化忌于迁移宫。主作「贼」(贝戎),又谓「贪廉同宫于巳亥,女人不洁且遭刑。」如是等等,无一诀言其吉利,故知「廉贪」星系,除非能见吉化,又无煞忌刑耗等曜,然后始有作为,否则恐难免人生有不足之处。如古诀云:「男浪荡,女多淫」,言女命多淫,实无非谓其婚姻不利,再嫁或且三婚而已。

赋文言文昌贪狼同会,「粉身碎骨」,此乃指文昌化忌而言,贪狼廉贞与文昌化忌同会,为假斯文(见图59),又主一生喜行险侥幸,人生必有佳运亦有劣运,当劣运之时,自有「粉身碎骨」之应,此即赋文真正意义所在。

武曲忌与文曲变化忌:「贪廉」则忌见文昌化忌,此皆为星系特色。

朝斗仰斗,文桂文华

朝斗仰斗,爵禄荣昌,文桂文华,九重贵显。

七杀朝斗、仰斗的格局,前已讨论过(见39页)。此处不赘,唯录注文于后,以供参考——「七杀守命旺宫足也。如子午寅申为朝斗,三方为仰斗。入格者富贵。若迁移官禄二宫,不作此论。」

此注文有误,盖子午七杀仅朝天府,若以此为入格,则七杀无有不朝天府,而在丑未寅申等宫无不庙旺,故知注文实无知附会之谈,不必深论。

至于「文桂文华」注文云——

「文昌为文桂,文曲为文华。如丑未安命值之,更遇化吉,及三合吉星拱夹是也。或无吉比,昌曲无用处矣。」

文昌文曲二星只能在丑末二宫同垣,于是便因之成格「文桂文华」云云,无非将「桂华」一词分拆,因以立名。「桂华」即是桂花,相传月中有丹桂,又有玉兔,故「蟾宫折桂」乃成为秋间得志的代名,于是便又将「桂华」称月,由是辗转得「文桂」、「文华」之名。唯此等巧立名目,实无根据。

然昌曲同宫,毕竟亦有优点,故见此格局,仍须视正曜如何,倘有吉化,则昌曲自能发挥其助力。然单言昌曲同宫,实不成格。

丹墀桂墀,合禄拱禄

丹墀桂墀,早遂青云之志;合禄拱禄,定为巨擘之臣。

前句注文云:「丹墀谓日居卯辰巳;桂墀谓月入酉戍亥。此六宫身命值之是也。亦宜见昌曲魁钺。」

后句注文云:「禄存与化禄在财官二宫拱命;或命坐禄而迁移有禄对拱,皆主富贵。秘云:合禄拱禄堆金王,爵位高迁衣紫袍云云。」

按,丹墀以太阳庙旺为贵;桂墀乙太阴庙旺为贵,然取庙旺为断,不如仍论星系。取此种种名目,便易流为一偏之论。是故注文不得不急补一句「亦宜见昌曲魁钺。」此则仍论星系也。

古人以太阳太阴庙旺即利于求名,见昌曲魁钺更的。此妩非为古代社会重贵不重富的反映。其实太阳太阴庙旺守命,若吉,亦能成富格,富而后有名,此北皆是。

至于合禄拱禄,无非以财帛宫及官禄宫见化禄及禄存,以「鸳鸯蝴蝶式」合照命宫,是为「合禄」。若命宫与迁移宫拱照,一得化禄,一得禄存,是为「拱禄」。此等格局,仍须以正昭星系组合的性质为断。

赋文两句,前句既重贵,后句便实应重富,今断为「巨擘之臣」,则是仍重贵也。由此可知赋文的写定,深受科名观念的影响。

昌曲辅弼主贵显

阴阳会昌曲,出世荣华。

注文云:「如命坐阴阳,财官二宫昌曲来会;或命坐昌曲,二宫日月来会,更遇魁钺吉星,富贵自然必矣。」

古代一般斗数家乙太阴太阳主科名(唯中州派强调太阳主贵,太阴主富),文昌文曲亦主科名。是故便喜四星相会,认为此乃科名的大格。由是便如赋文所云。

然而却有一点重要的补充,此格必须见禄始是,尤重禄存。又以禄存在命宫者为佳(见图60)。至于阴阳昌曲四星不宜失陷,陷则大打折扣。此又属必然之理矣。

* * *

辅弼遇财官,衣绯着紫。

注文云:「如命身有正星化吉,遇三方财帛官禄有辅弼来朝是也。」

依注文所云,不管正星的星系组合,但求化吉,然后财帛、官禄二宫见辅弼,即认为合格,未免过分粗率。盖辅弼不过辅星而已,是否「衣绯着紫」,实应仍依命宫之正曜星系而定,不可一概而论。

按,此两句赋文无非显示昌曲、辅弼的作用而已,谓其皆能主贵,必须如斯体会,方可称为善读书。若望文生义,妄许富贵,那便成为武断。

「合禄鸳鸯」的结构

巨梁相会廉贞并,合禄鸳鸯一世荣。

注文云:「巨梁廉贪四星,身命三合相逢庙地,并吉。又如禄存化禄居夫妻宫,有禄来合,亦主富贵也。」

依安星法,「巨梁廉贪」四星无相会之理。故赋文实应作「巨梁相会」、「廉贪并」,彼此实为二事。

「巨梁相会」亦只有借星安宫始有可能。如「天同巨门」在未,丑宫无正曜,于是借未宫「同巨」安入,于是便可会酉宫的「太阳天梁」。至于「廉贪并」,则非指巳亥宫的「廉贪」星系而言,而是指一在命宫,在夫妻宫。

然而赋文的重点则实在「合禄鸳鸯」。

举例而言,丁年生人,巨门在午安命,禄存同度。财帛宫寅垣无正曜,借对宫「同梁」安星。「同粱」原来会合夫妻宫的太阴化禄。此即所谓「合禄鸳鸯」(见图61)。虽丁人巨门化忌,但亦成奇格。只须不见煞,不以化忌为嫌。

又如甲年生人,贪狼在午宫守命。会寅宫的禄存;夫妻宫「廉贞天府」而廉贞化禄。这亦是「合禄鸳鸯」的格局(见图62)。

「合禄鸳鸯」本来不限于「巨粱相会」及「廉贪并」两种,凡命宫及夫妻宫同时得禄,皆是,赋文之意。仅举出最宜「合禄鸳鸯」之二例而已。

武破手艺,贪贞屠宰

武曲闲宫多手艺,贪狼陷地作屠人。

注文云:「武曲巳亥子命加煞者,手艺安身;贪狼巳亥守命加煞者,必作屠牛宰马之人。或贪贞巳亥加煞化忌者、夭寿。」

武曲于卯宫落陷,于巳亥二宫平闲。故曰「武曲闲宫」者,乃指巳亥二宫而言。注文言子宫亦是,未合。

巳亥宫武曲,必为「武曲破军」星系,此为敏感星系之一,前已提及。凡敏感星系,吉则突发,凶则蹇厄,或突然倾败,故推断时不但须看原局星系组合,且须视运限变化而定其起落。今言「闲宫多手艺」,则是指原局星系有煞,尤忌陀罗、火星。

若见火罗,虽与官禄宫会成「紫贪」的格局,因而可于走「紫贪」运限时。勉强称为「火贪」,但亦无非一时运气而已,无法改变原局气质。而「手艺」则正是原局气质。

贪狼于巳亥宫,必为「廉贞贪狼」星系,若加煞,古人定为「屠宰」。此在古代实为贱业,比手艺人又下一筹。

但此局变化实大,若见空劫,反可视为艺术,如建筑、装修之类(见图63)。

注文说巳亥贞贪加煞化忌主夭寿。此原非赋文之意,乃作注音所补。其实即使廉贞化忌亦未必主夭,故不必拘泥此说。

天禄主富,魁钺主贵

天禄朝垣,身荣富贵;魁星临命,位列三台。

前句注文云:「如甲生人,立命寅宫,禄到寅守命;亦作禄朝垣格。又如庚在申、乙在卯、辛在酉,此四位禄守命宫。俱依此断,加煞化忌平常。其余丙戊,丁己、壬癸生人,在巳、亥、子、午四宫守命。不为禄朝垣也。」

此处天禄即指禄存,十干之中,仅取甲禄在寅、庚禄在申、乙禄在卯、辛禄在酉。其余六干皆不成格。

何以如此取格,原因难明,当日师父亦未指出这点,姑且存疑可也。若依中州派所传,单见禄存守命宫,无论是哪一年生人,皆未必即视之为佳,反而可能吝啬,必须与化禄、天马冲会,然后始视为主富。

后句注云:「如午宫安命,紫微坐守。遇文昌、魁、钺同宫,壬生人奇格。」

《全书》改云:「丙生人奇格。」

然而二者皆无理,壬人之魁钺在卯巳,丙人之魁钺在亥酉,与午宫毫无关系。自然不能「遇文昌魁钺同宫」。

故必须改为「辛生人奇格」,盖唯辛年生人之魁钺始在午寅也。

然此不过即是「极向离明」格,不必另立格局。

武曲如何会太阴?

武曲居干戌亥上,最怕太阴逢贪狼。

注文云:「武曲在戍亥守命,三方见太阴、贪狼化忌加煞,不为美好也,定主少年不利。或有贪火冲破主贵者,甲己壬人合恪。」

注文大误,其误有二——

第一,武曲在戌亥二宫守命,必无法在三方见太阴。显然注者根本不知赋文之意。

第二,若见「贪火」,则壬人虽在亥宫时得禄存,唯武曲必同时化忌,纵贵亦不耐久,不过一时侥幸,不应成格。

又,己人虽武曲化禄,贪狼化权,唯文曲亦同时化忌,为武曲守命的人所不喜。是故即使成格,亦格局有破,因为一生中必经过文曲化忌的命限也。

赋文其实应该这样读——

「武曲居干(戌亥)上,最怕太阴(最怕)逢贪狼。」

即是说,武曲在戌宫守命的人,以及「武曲破军」在亥宫守命的人,不喜行太阴运限,亦不喜行贪狼的运限。

这一点,即是中州派的奥秘。本门打破三方四正的界限,根据星系相会的性质来作推断,三方四正无非只是入门的基础,末可视为推断的至高境界。作注的人可能根本不知此点,是故便注得含混,而且差错。

墓中化禄实无妨

化禄还为好,休向墓中藏。

注文云:「如武曲、太阴、负狼化禄守照命宫,更加吉曜亦富贵。但辰戌丑未四宫,虽化吉无用。辰戌丑未为四墓之神。」

赋文此句,实未必然。如仆未宫之「紫微破军」、「武曲贪狼」皆喜化禄;又如辰戌宫之「廉府」、太阴,亦喜化禄,是故化禄实不忌四墓。

且依中州派所传,化禄以辰戌丑未四宫为入庙,是即以四墓为化禄喜躔之地,然则阿得谓「休向墓中藏」耶?

此必为后代斗数家向子平举附,然后才作此说。《骨髓赋》之写成,时有真诀,时则参杂伪误,盖当日江湖流传的情形即如是。亦正因为征验多伪误,又不知推理体系,是故江湖操此术者不精,然后由明代起始用「射覆」之法。创「甲子新数」、「太极数」之类,由「射覆」而知未算者之六亲生肖,如是发展为「铁板神数」,其「射覆」更愈加精密。然而此无非只是包装,至于推算年运,则仍依附斗数。此所以至今坊本「铁板神数」,必仍附斗数起例也。

江湖斗数先依附子平,终发展为骗术,其发展已入歧路,此所以真术非公开不可,否则便影响此门术数的命脉。

「石中隐玉」三种格局

子午巨门,石中隐玉。

注文云:「子午二宫安命,值巨门坐守。更得寅戌、申辰科权合照,富贵必矣。秘云:巨门子午权科照。官资清显位三公。」

《全书》改云:「更得寅戌、申辰科禄合照,富贵必矣。」

按,以《全集》注文为是,盖除非文曲文昌化科凑合,否则子午巨门决无得「科禄合照」之理。而丁年生人,却可见天机化科、天同化权,是「科权合照」也。虽丁年生人见巨门化忌,却无妨入格。

「石中隐玉」格局的特点,是迟发,但却易倾败,属于暴起暴跌的类型。所以迟发。是因为才华未易为人发现,所以倾败。是由于发迹之后必受人嫉忌,且加以陷害。尤光以巨门化忌者为然。是故必须于发迹后尽量低调。切忌得意忘形。

较佳的「石中隐玉」格局(见图64),是巨门本身化为禄星,若太阳化权,更见文曲化科,则其发迹较早,三十余岁可起步,而倾败的危机亦小。但仍戒过份高调,且不宜占最高地位,以退居幕后,或甘居副职为宜。

若子午巨门与擎节同度,便成破格,一生必陷于重大的是非困扰,虽得权势亦永不安宁,或一生惊险重重。而又易破败。

明禄暗禄无足重

明禄暗禄,锦上添花。

注文云:「如甲生人立命亥宫,得化禄坐守,又得寅禄来合。寅与亥合之谓也。与前科明禄暗格(见49页)一同断之。」

前云「科明禄暗,位列三位」,此言未免夸张,今言「明禄晤禄,锦上添花」,此言即觉平实。因为「明禄暗禄」的作用,的确在于仅能增添人生的色彩,而并不能起决定性的作用。

何以如此?因为「暗禄」究非紫微斗数的正格。斗数取三合,是按黄道周天十二宫,每隔一百二十度即为「合」。这可以说是有天象上的根据。然而「六合」却无天象的根据。

子与丑合,午与未合,是隔宫相合,二者相差仅三十度;寅与亥合,卯与戍合等,是在星盘上平对相合,前者相接九十度,后者相差一百五十度,可谓漫无漂准,勉强来说,只有「对称」的关系,而且是不平等的对称(见图65)。

以此原因,斗数看三方四正。可谓合理,但看「六合」,则不合理,完全是由子平找出来的依据。

然则「明禄暗禄」或「科明禄暗」何以又有锦上添花的作用呢?这也可以说,因为既属对称,是故便多多少少有点影响。是故如此,王亭之仅提供参考,总之,暗合不值得重视。

紫微独忌入罗网

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

注文云:「辰戌二宫安命,遇紫微破军,实为陷地。必然不贵,纵使发财亦无实受之命也。」

紫微不喜入辰戍宫,是为紫胜之天罗地网,亦如君主受困(听信谗言,为小人包围等,亦是受困),故辰戌宫紫微,并非稳定的结构,稍遇煞忌,即易遭倾败。

古人将「紫微破军」比喻为君王亲自领军作战,这恐怕是明正德年以后的事。正德信任江彬,又崇奉道教,于是自以为有雷部诸神护持,自称镇国大将军,在宣府盖镇国府。时宁王宸濠作反,正德竟亲率大军亲征。后来御鸳至清江浦,帝舟覆没,正德被溺,由是发病,未几即死。古代卫士由是即比之为「紫微破军」。因之认为唯左辅右弼才能解「紫破」之凶。

辰戌宫的「紫微天相」,虽不同丑未宫的「紫微破军」。但因为破军相对。是故便认为亦有点「紫破」的性质。赋文称为「富而不贵」者,即因为「紫相」在命宫的人,求富尚可,一旦有权势,便必然多是非困扰以致倾败。赋文所谓「有虚名」,其意即在于此。

又,紫微不但在辰戌为罗网,凡紫微守命的人,行辰戌二宫流年大运,亦必有不如意的事发生,由此可领悟斗数推断的法则。

昌曲不解破军劳

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

注文云:「如卯酉、辰戌破军守命,虽得文昌文曲亦非全吉。加煞化忌更不足为贵也。」

在卯酉二宫,「破军廉贞」同度,对宫为天相。在辰戌二宫,破军独坐,对宫为「紫微天相」。而破军在卯酉落陷;在辰戌虽为旺地,但却为天罗地网。

是故在此四宫垣内,破军虽逢昌曲,亦无大用。凡星系组合,必须气机相投,然后始主获吉,今昌曲虽为吉曜,但毕竟不投破军之机,反而不及魁钺之可以提供创业的机会,或如辅弼,可以成为开创的助力。

赋文所云,「刑克多劳碌」,其实并非是因为逢昌曲之故,只是说虽得昌曲亦不能化解其基本特性而已。

关于这点,还可以补充一个有趣的例子。据中州派所传的征验,如在寅申宫破军守命,对宫「武曲天相」,见昌曲,不见三吉化,但却见桃花诸曜,复见煞而不见忌,主为伶人之命(见图66)。

这个例子便是昌曲不能化解刑克辛劳之一例。盖往日的伶人,穿州过府,自然辛劳。而见昌曲只是增加其艺术气质。

斗数的吉曜与凶曜,不能互相抵消,若吉凶混杂,则另有混杂的特性,此点必须注意。

武曲居墓,中年始发

贪武墓中居,三十纔发福。

注文云:「如辰戌丑未四墓,得二星安命,定主少年不利,加煞忌死夭。秘云:贪武不发少年人,运过三十方廷寿。如斯而已。」

武曲于辰戌宫为独坐。对宫为贪痕。

于丑未宫,则「武曲贪狼」同度。对宫无正曜。

赋文所言,乃指命宫正曜为「武贪」,故实即指丑未两宫,非言辰戌宫武曲亦是也。但因辰戌宫的武曲亦与贪狼相对,故亦略带有丑未宫「武贪」的性质。注文则统辰戌丑未四宫而言,一律视之,故有未合。

凡武曲于辰戌坐命,少年不利,其不利乃在于环境,如家境贫困之类;而丑未宫的「武贪」,其不利则在于刑克,如父母早亡之类。此即有绝大的不同,故不宜一律视之。

武曲化忌,若更见煞曜重重。主少年时必有意外或且重病,此即言其「寿夭」之故。但却不可一律而断,最嫌者为擎羊,若陀罗则次之。倘若火铃同度。又成为火贪、铃贪,另成格局,不作此论。

武曲必须得禄,然后始可解诸凶,或能历艰危而有成就(见图67)。赋文之意,实在于此,若不得禄,则虽历艰危,亦难言富贵。只宜技艺谋生,或持利器以成业,如牙医、屠宰之类。

反背天同为大格

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

注文云:「盖天同戌宫本陷,如遇丁生人,则午宫禄存,更得寅宫化禄拱冲,定主大贵。天相亦然,如加煞,僧道下局。」

天同的「反背」,是斗数中的大格。此格局唯中州派及其旁支能知其究竟。

戌宫天同独坐,对宫为巨门。若丁年生人。则巨门化为忌星(见图68)。

依中州派所传,天同不畏化忌,但却并不是说天同不化忌,但天同本身化忌却不为佳,必须受其它星曜的化忌刺激,然后才能将天同那种躭于安乐的性格改变。此即所谓「不畏化忌」也。倘天同本身化忌,反而容易意志薄弱,或易动感情,因而坏事。

何以天同在辰宫,对宫为巨门化忌,却又不能成为格局呢?

此则因为只有戌宫的天同,才能碰到午宫的禄存。而辰宫的天同则不能。癸年生人,天同可以会上子宫的禄存。可是四化却又完全不同。因此戌宫天同才能称为「反背」。

得反背格局的人,历尽艰辛,甚至六亲刑克,然后终成富贵。

注文云:「火相亦然」,大误。盖天相实不能构成见禄存,又见化忌的格局,同时戍宫天相为「紫相」星系,性质完全不同。

巨门文昌为奇格

巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘。

注文云:「辰戌巨门坐命本为陷地,如辛生人,巨门化禄,在辰,则酉禄暗合,在戌,则酉禄夹命,必主富贵。加煞非也。」

注文解释此条误,化禄固为所须的条件,但「暗禄」、「禄夹」则属穿凿附会。

中州派解释此条,则以见文昌为必须条件,辛人见文昌,则文昌必已化忌。与巨门化禄同躔,然后成为奇格(见图69及70)。但若行至天同的流年,而天同化为忌星者,是年则有倾败挫忻之虞。此盖因全局实赖天同一星作为调和,是故天同亦不可化忌。

若得辰戌巨门的奇格,世人往往视为幸运,因其一生重要的际遇,表面看来惊险重重,可是实际结局反而十分吉利,此即所以称为奇格之故。

有一个命例——抗战时期有人遭陷害,为日军逮捕,拘留在宪兵手上,凡人至此每每九死一生。可是有一个宪兵军官却认得他,因为这军官曾当间谍,冒充山东商人,且于危险时无意中得列他的救助。那宪兵军官问明情况,不但替他洗脱,而且罚陷害他的人一笔钱。其人即便凭着这笔本钱营运而成巨富。

天同反背主艰辛中得贵,巨门反格则主危难中成富,二者均为奇格。

「不荣」的两组星曜

机梁酉上化吉者,纵遇财富也不荣。

注文云:「酉宫安命,二星是为陷地,虽逢吉亦无力也。」

言「机梁酉上化吉」,不是指天机天梁同度,而是指「天机巨门」,或「太阳天粱」两组星曜。

「天机巨门」本身其实是一组有严重缺憾的星曜,古人谈女命,曰「天机巨门为破荡」。虽末说男命,实际上亦具有破荡的性格,如器量狭窄、好高骛远、浮夸哗众之类。在卯宫者,因能借会丑宫的入庙太阴,是故即利于从事偏门,而其性格亦对所从事的事业有利。若在酉宫,借会者为未宫的「太阴太阳」,此二星在未宫皆非庙旺,是故酉便不如卯。

「太阳天梁」的组合,因为天梁本身即带有孤克刑忌的性质,必须赖太阳化解。在卯宫,太阳初升,光华四射,因此便可解天粱的孤刑,若在酉宫,太阳已日落西山,化解无力,是故亦酉不如卯。

因此酉宫的「太阳天粱」,只能潜于学问,不求世俗荣利,然后便告心安理得,但在其专业范围以内,亦具声誉。

赋文所谓「纵遇财官也不荣」。统笼之言而已,机梁二组星曜,「不荣」的情形绝不同。实未可一概而论。

日月反背有变局

日月最嫌反背,乃为失辉。

注文云:「太阳在申酉戌亥子。太阴在寅卯辰巳午,则日月无辉,何贵之有?然有日月反背而多富贵者,要看本宫三合,有吉化拱照,不加煞是也。故曰玉蟾先生尝曰:数中议论最精微。断法在人心活变。」

注文说太阴太阳失辉的宫垣,尚少二宫,应云:太阳在申酉戌亥子丑,太阴在寅卯辰巳午未,是为失辉。但其中太阳在亥,若见吉化无煞,反成大格,是为反背之变局(见图71)。太阴在辰,若见吉化无煞,主掌军权,名为「阴精入土」,不以失辉为嫌,此亦反背之变局(见图72)。

如日月反背见煞,最基木的反应是刑克六亲。夜生人太阳坐命者不利父,书生人太阴坐命者不利母,然仍须视太阴太阳与甚么星曜同躔而定。若书生人太阳坐命,失辉,见煞,但太阴亦同时见煞,则反可能是少年灾母之象;夜生人太阴坐命者,仿此。

此外,日反背则易惹官非门舌,月反背则易惹盗窃阴谋,加羊陀尤甚。

注文引白玉蟾之论,此乃明代中叶以后斗数家的附会。白玉蟾为宋代著名道家,称为南宗五祖,精丹法,又为神霄派掌门,精雷法。斗数流入江湖之后,托名创自陈希夷。又谓白玉蟾乃祖师。皆比附以邀名之举耳。

天地人盘与时差

身命定要精求,恐差分数。

注文云:「欲安身命,先辨时辰,时真则无不应。身命既定之后,即看本宫生旺死绝何如?然后依星推断」

这一节赋文,看似普通,其实重要。

既云「恐差分数」,足见便不是一个时辰的生人只有一个星盘。故中州派正传、每时辰有三个盘,头一刻属地盘;末一刻属人盘,中间六刻则为天盘。一刻即十五分钟。

本派旁支未得此传授,只知地盘为根基,且以人盘为流盘(即大限、流年星盘),于是便攻击王亭之用天地人盘定命局之法,真可谓瓦缶雷鸣,亦有如广府话的「使铜银夹大声」。盖唯大声恐吓,然后才有机会逼人将他的假银当作真银。

地盘人盘依天盘起(见图73)。将天盘的身宫作命官,从头纳音安星定十二宫,即为地盘(见图74),将天盘的福德宫作命宫,从头纳音安星定十二宫,即为人盘(见图75)。此乃中州派秘法,王亭之将之公开,读者可以自行效验。观本段赋文,即知分天地人盘之重要。否则何谓「精求」?

同时,出生时辰必须折合为洛阳中州的时间,此点亦甚为重要,若不计时差,亦不能称为「精求」。今人每不知此点,于是计算出生时辰都错,时错盘错,何由知命?

人生实无宿命

阴延年增百福,至于陷地不遭伤。

注文云:「此言身命二星俱弱,而有福寿吉庆,此乃阴有德者之所致也。天知之。」

命实运坚,槁苗得雨;命衰限弱,嫩草遭伤。

注文云:「如命坐陷地,却有四面吉拱,亦为福论。如命坐陷地,运逢恶煞,必主灾悔。若夫命实运坚,其福不必言矣。」

赋文由此两节起,总论「命」与「限」。命由星而知其为实抑为衰:「限」则由流曜以见其为坚抑为弱。是故下文云:「论命必推星善恶」,然后论星,再举例以言运限,则言太岁官符等流曜。

说「阴延年增百福」,此则关乎佛家所言的业力。斗数的推算。并非宿命,若宿命,则同一星盘的人,命运便一模一式,更无变化。中州派的精要,则在于推断人生一些重大的转折点。同一星盘的人,碰到转折点的性质相同,可是每个人因业力不同,反应即不同,由是命运即生变化,以后的发展亦便因此而有所不同。正因如此。才可以趋吉避凶。若人生宿命,不能趋避,推断又有何益?

江湖术士每喜说宿命,盖以人生有定局来蛊惑人心,是故每能推知其小而不知其大,许多人即因此受累。不胜慨叹。

命星善恶举例

论命必推星善恶,巨破擎羊性必刚。

注文云:「此三星守命,若居陷地,不但性刚,且定主唇舌是非,加煞刑伤破败。」

府相同梁性必好,火劫空贪性不常。

注文云:「府相同梁皆南斗纯阳中助之星,身命值之必得中和之性。若贪狼遇火固当富贵,但空劫命值之,则依此断矣。」

昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥。

注文云:「昌曲禄机守命,不加四煞,主人磊落英华,聪明秀丽,亦当富贵。如阴阳左右守命不加煞,主人相貌清奇敦厚,度最宽洪。」

武破廉贞冲合,局全固贵;羊陀七杀相杂,互见则伤。

注文云:「身命三合,遇武破廉负守照,更得吉化,富贵必矣。要如紫微能降七杀威权,能使羊陀火铃相善,故紫微同居命宫固佳,在冲合亦可。但七杀羊铃终非吉曜,列老亦不得终全吉之命。」

贪狼廉贞破军恶,七杀羊刃陀罗凶。

注文云:「身命三台有六星守照,更兼化忌,不见吉化,定主淫邪破败残伤刑克。如入庙见吉化。亦与前同(按,指与前句同断)

以上提纲挈领,举命局星曜善恶之例。既为举例,则自非全面系统论述,读者仅领会其旨可也,不必拘泥。

运限喜忌举例

火星铃星专作祸,劫空伤使悔重重。

注文云:「大小二限值此凶星,定主灾悔多端。如身命逢之,加吉,火铃无害,劫空不宜。」

巨门忌星皆不吉,运身命限忌相逢。

注文云:「夫忌星乃多管之神,十二宫身命二限逢之,皆主不吉,况巨门本非吉曜,若陷地化此,何吉之有。」

更兼太岁官符至,口舌官非决不空。

注文云:「夫太岁官符本为兴讼之神。况巨门乃是非之曜,又兼化忌临之,官讼必不能免。」

吊客丧门又相遇,管杀灾疾两相攻。

注文云:「夫吊客丧门本主刑孝,但不逢七杀刑刃,犹或可免,灾疾则必有也。」

七杀守身终寿夭,贪狼入命必为娼。

注文云:「七杀守身命,陷地加凶,依此断。如贪狼守命。虽不加煞,或在三合照临,亦男女皆主淫心。如加煞陷地,则男主飘荡,女主淫乱。秘云:贪狼三合相临照。也学韩寿去除香。」

心好命微亦主寿,心毒命固亦夭亡。

注文云:「二句即前阴德之说,下句与上句反看便见,如孔明烧藤甲军,乃减数年之寿。」

今人命有千金贵,运去之时岂久长,数内包藏多少理,学者须当仔细详。

以上笼统言运限,亦略学体例而已。

女命骨髓赋

《女命骨髓赋》

《女命骨髓赋》应与《骨髓赋》同时成篇,盖斗数初入江湖,仅有《太微赋》及一些古诀流行,后人便以这些古诀为基础,编成《骨髓赋》以及《女命骨髓赋》,此举固然有整理古诀之功,但与此同时,却难免加入了编撰者的个人见解,由是即成瑜瑕互掩。

如前述《骨髓赋》后段,总言命星以及运限,即了无精采,同时忽然插入「七杀守身终寿夭,贪狼入命必为娼」二句,体例固相违,而赋文亦太武断,此即编撰赋文的缺点。

《女命骨髓赋》的清形一样,一方面保持了一些古诀。如「文昌文曲福不齐」、「武曲之星为寡宿」。征验甚为准确,但另一方面亦多笼统敷衍之词,如「十干化禄最荣昌」以下一大段赋文即是。

此外,由于近代社会变化太急遽,整个社会情况与古代已完全不相同,特别是妇女的社会地位与古代两相悬殊。所以在《女命骨髓赋》中的一些说法,在现代可谓已完全改观。若再拘泥旧说,推断必无准绳。

在批注这篇赋文时,王亭之当随文指出一些征验的基本性质,并由此性质说明古今女命的不同推断。这样做,即是所谓将斗数现代化也。研究斗数,非能随时变易不可,否则背诵口诀,亦只是呆板的纲领而已。

府相女命,持家相夫

府相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

注文云:「午宫安命,二星坐守,甲生人合格。子宫安命,二星坐守。己生人合格。申宫安命,二星坐守,庚生人合格,必受荣膺封诰。」

注文误。如午宫,一就是「廉贞天相」,一就是「武曲天府」,决无「二星坐守」之理。若分别二星而言,则因有其它正曜参杂,性质因而也就复杂起来。故亦不能说,无论甚么星系只须有天府或天相,即能子贵夫贤。是知注文实未理解赋文之意。只是以府相得禄存为佳耳,胡乱以甲生人、己生人凑合示例。

赋文之意,无非说女命正曜,喜见天府或天相。盖天府为库藏,合妇女持家之义;天相为库印,合妇女相夫之义。

天府必须得禄,天相必须得权。又须不见煞忌,始后始能发挥府相之力。

在现代,妇女有自己的事业,所以天府不必为夫储财,可以成为财务工作者;天相亦未必要相夫,可以成为公司董事,相助老板。因此子贵夫贤的意义亦同时失去。盖如今已径不是相夫教子的时候也。

若见煞无禄则为府库空露,相印失权,如是则事业固不能成功,且相夫教子亦恐失败。有权无禄,则徒然只能驾御丈夫,又非佳命。

「廉贞清白」的意义

廉贞清白能相守。

注文云:「此星未宫坐命,甲生人合格。申宫坐命,癸生人合格。寅宫坐命,己生人合格。俱为上局。」

此段注文无误。

依中州派,构成「廉贞清白」格的情形有三——「廉贞七杀」在未宫,化禄。廉贞在寅、申宫独坐,会禄存,唯化禄或禄存同度,则反而不是。

未宫的「廉杀」化禄,若在男命则为「雄宿朝元」格(或「雄宿朝垣」格)(见图76例一),女命则称为「廉贞清白」格,此皆取廉贞的阴火以炼七段的金苗。说「能相守」,便即是说可以跟丈夫一起渡过艰难的日子,而后发家。

申宫坐命的廉贞,七杀必在午,是亦即「雄宿朝元」格,称为「廉贞清白」,其理同前(见图76例二)。

唯寅宫廉贞,子宫七杀,却本非「雄宿朝元」,但会禄存则仍称为「廉贞清白」,则以其夫宫亦为七杀得禄也(见图76例三)

三个格局其实亦兼看夫宫,未宫廉贞化禄会天府,夫宫天相得见府库丰盈,是以为任;申寅二宫,则命宫夫宫同时见禄,故以为美。成立格局的原因即在于此。

现代妇女亦适应这项性质,主夫妇分途发展,终能成家业。

天同「清白」与「相守」

更有天同理亦然。

注文云:「此星寅宫坐命,甲生人合格;卯宫坐命,乙生人合格;戌宫坐命,丁生人合格;巳宫坐命,丙辛生人合格,而主富贵。」

此段注文无非以天同与禄存同会为佳,此外即无义理。

赋文之意,实承上句「廉贞清白能相守」而言。犹云:「天同清白亦能相守」。盖廉贞天同皆主人感情丰富,是故不清白即不能相守矣。且「廉贞清白」格主其人必须跟丈夫渡一段艰难的日子;而天同坐命的人,亦须经艰苦然后能得安乐,是故便可以说两星都有「相守」的需要,而唯「清白」始能相守。

天同女命不喜在巳亥,主婚外情;亦不喜在丑未,嫌其与巨门同度;不喜在辰戌,嫌与巨门相对,盖凡天同见巨门均主感情变化;不喜在午,嫌其落陷,且同度之太阴亦落陷。这样一来,「清白」的宫垣便只有子、寅、卯、申、酉等五个。实际上天同独坐的,更只有卯酉二垣(见图77)。

由以上的分析,可知「清白」的天同随卯酉二宫合格。注文所云,仅乙生人卯宫坐命一条为合(见图78),其余皆不足取。

天同得禄,主白手兴家。故「清白」仅言其与丈夫「相守」的性质,跟是否能兴家无关。推断现代女命,此点十分重要。

紫微太阳的「端正」

端正紫微太阳星,早适贤夫性可凭。

注文云:「子巳亥三宫安命,二星坐守,不加煞,主富贵」

紫微以在午宫为贵,今取子宫,大概是不喜妇人的命过好。因为紫微在子午坐命,夫宫必为七杀,紫微能化杀为权,已能对丈夫克制。若更在午宫,便克制太甚。

然紫微在巳亥,为「紫微七杀」,夫宫则为天相,此亦命强夫弱。是故注文所书,仍未见的确。要之,古人女命唯取子宫紫微独坐为「端正」,余宫皆不取也。

但太阳坐命情形却有不同,太阳必须庙旺始为佳,否则反恐克夫,取巳宫太阳尚可,若取亥子二宫,真不知注文的用意何在?

详赋文之意,无非以女命紫微或太阳,可早配贤夫而已,并未说必富贵。此是以夫为重也,至于妻凭夫贵,已经是另外一回事。

所以太阳必须独坐,而且必须在庙旺的宫垣,因此只有辰、巳两宫可称为「端正」。午宫的太阳,在古代女命必不取。

如果用「早适贤夫」的观点来看,星命应该如此。但现代妇女不重早婚,而且事业比家庭还来得重要,因此午宫的紫微、太阳,亦应该合适。甚至「紫杀」、「紫破」、「阳梁」都无关系。此即古今不同之理。

「终是福」的太阳

太阳寅到午,遇吉终是福。

注文云:「午宫安命,太阳坐守,定主富贵,陷地平常。」

赋文明明说「太阳寅到午」。而注文则只说「午宫安命」,其敷衍可知。托名为白玉蟾注,真不可信。

前句赋文。是说「端正」的太阳,端正的克应,则是「早适贤夫」,从此相夫教子,妻凭夫贵,如斯而已。

本句所论,则重在福泽。太阳由寅至未皆为庙旺,而不取未宫者,嫌未宫「太阴太阳」同度。二曜皆无光辉,是故便只取寅到午五个宫垣。太阳庙旺,女命则不刑男亲,是则夫子皆无刑损。此即是基本的福泽。

若遇吉曜,则除了无刑过之外,还能富贵。如女命太阳庙旺化科,见魁铍主受封荫。此亦福也。盖古代女子除封荫之外。更无其余值得荣耀的事。

唯寅宫的「太阳巨门」,卯宫的「太阳天梁」,无论古今,女命始终有缺点,即使富贵仍未免困扰,称为福泽者,仅就大体而书。故曰「终是福」,「终是」即非「全是」。

将前后两句赋文比较,应知「端正」的太阳,不同「终是福」的太阳。知其差别。然后始能作推断,此即是斗数精要之所在。

女命天相重相夫

左辅天魁为福寿,右弼天相福来临。

注文云:「四星诸宫得地,如身命值此坐守,定主福寿其昌。」

注文甚劣,敷衍了事。

其实赋文此句,质在相夫,是故重点在于天相。此实言天相为命宫正曜,见左辅右弼,复见天魁,则女命土能相夫,夫旺则妻相,福寿仅在于此。

何以不取魁铍而独取天魁耶?此则因古代斗数家不喜女命见两重贵人,此亦如不喜其见文曲文昌,视之为淫荡也。昌曲主聪明,魁钺主有机缘,这自然非古代所喜。

因此,男命可以「左右魁钺为福寿」,而女命则只宜「左辅天魁右弼天相」。这一个观点,在现代常然不必拘泥,女人有事业,既不是三步不出闰门,有机缘亦并不主淫荡也。

但天相坐命的女性,事业上实最宜夫唱妇随,即以丈夫的事业为事业,是故「相夫」的意义亦始终不失。

逢天相须看天府。天府无禄,相夫无力;天相本身又喜化权,然后始能成大业,如无禄无权,则很可能只是小士多店的事头婆耳。倘无禄有权而见煞。则反成钳制丈夫的女性。倘热禄无权但有煞忌刑耗,是则又必刑过重重,生离死别,三嫁而犹未已也。

禄存衣食,朝垣荣名

禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

注文云:「禄存诸宫守命并吉。紫府武相三合守照,不贵即富。惟寅在申,申在寅,为朝垣之格,甲庚生人上局,辛乙生人次之。如丙戊、丁己、壬癸生人,遇巳、亥、子、午安命,不吉。」

注文所云,义理不周。无非取遇化忌即为不吉之意。如丙生人,紫府武三星在申寅宫皆见廉贞化忌。其余仿此(见图79例一及例二)。

其实赋文之意并无如此复杂,只是女命宜见禄存,有禄存即有衣食。若求衣食以外的好处,如得封诰之类,则宜见「府相朝垣」。

然而「府相朝垣」亦无非略举一例而已,并不是说欲得荣名,非「府相朝垣」不可。

「府相朝垣」之局,只有紫微在子午安命为正局,丙壬年生人均遇化忌,为破局(见图80例一及例二)。癸年虽见贪狼化忌,但命宫却见禄存,故为合格。

若现代妇女,已不主守财,亦不以但得衣食为满足,若禄存守命,充其量无非打一份好工而已,必须另见正曜吉利,然后始主事业有成。至于「府相朝垣」的格局,女命始终嫌太刚,故多婚姻有变。

前云紫微宜子宫坐命,今注文又曰子宫安命不吉,有矛盾。但此亦正为古代术数家的心理反,.所谓不知可否是也。

紫府互辅须朝拱

紫府巳亥相互辅,左右扶持福必生。

注文云:「巳亥二宫安命,紫府左右守照冲夹,更兼化吉星多。富贵必矣。」

巳亥宫为「紫微七杀」,对天府独坐。此言「相互辅」者,即巳宫或贡宫天府安命的人。得亥宫或巳宫的「紫杀」为辅;反之,巳宫或寅宫「紫杀」丧命的人,亦可得亥宫或巳宫的天府独坐为辅。

紫府互辅,为北斗主星与南斗主星相拱照,一般情形下主吉利。凡主星均喜百官朝拱,故曰「左右扶持福必生」。至于何以独取左辅右弼而不取天魁天钺、文曲文昌,则前已言之矣,古代斗数家不喜女命见此四星也。故但言「左右扶持」,实言百官朝拱。如恩光天贵、台辅封诰等,女命见之可增加得封诰的机会。此即朝拱主吉者也。

明白这个古代推断的原则,则用之于现代,便知「紫府巳亥相互辅」,实为妇女能自创事业的征应。若左右扶持,事业自然有成。唯紫府此际不宜与禄存同度,因为夫宫有见廉贞化忌。或武曲化忌的危险,是皆易见生离死别,非完美格局(见图81例一及例二)。

女命见昌曲、魁钺,又见龙池凤阁、三台八座等。每主多受婚外情困扰,此亦非为佳兆。必须将精神专注于事业,然后可免困扰。

机巨破荡的星系

巨门天机为破荡。

注文云:「寅卯申宫安命,巨机逢之,虽为旺地,然终福不全美。或富贵不免私情。如居酉地,下贱云。」

如注文言,寅申安命,无正曜,对宫为「天机太阴」。辰或戌宫为巨门独坐,此乃机巨同临的一种情形(见图82例一及例二)。

或卯酉二宫。「天机巨门」同度,此为机巨同临的正格。为第二种情形(见图82例三)。

若卯酉无正曜,借对宫「机巨」,此亦机巨同临格。为第三种情形。(见图82例四)。

其实还有一种情形,即子午安命,巨门与天机相对。此亦机巨同临(见图82例五)。

若按中州派所传,以卯酉两种情形为正格,酉宫最劣,无论「机巨」同度,或借星安宫皆然。但卯宫者亦主浮滑,无论男女命皆如是。诀云:「巨门交人,始善终恶」,即指「机巨」而言。是故为女命者,则更多感情上的缺点,倘化忌见煞,则浮滑愈甚。见火铃尤的。

至于子午宫,巨门坐命者男有「石中隐玉」格,天机坐命者,则亦与卯酉宫同论。

寅申安命者,中州派不视为「机巨」格。

此星系征验纯粹关乎感情,因此现代与古代无异,甚至可以说,现代人甚于古代,虽不富贵,恐亦难免破荡之性。

天梁月曜,上班一族

天梁月曜女命贫。

注文云:「巳亥安命,天梁值之;寅辰安命,太阴值之。纵使贞正,衣禄不遂。假如陷地,则主下贱。」

巳亥宫天粱独守,对宫为天同,会「太阴太阳」,又借会「天机巨门」(见图83例一)。古诀云:「粱同对居巳亥,男浪荡,女多淫。」此乃受「太阴太阳」的影响。以致性情不定,又受「天机巨门」的影响,故带破荡之性。若见煞忌,则如所断,尤不喜同时见火星、擎羊。

寅宫的太阴,为「天机太阴」同度,会天同、天粱,是正宗的「机月同梁」格。由于夫宫太阳落陷,又会辰宫的巨门,是为夫宫不美(见图83例二)。女命在古代无成为胥吏的可能,而夫星又不能靠,因此古人便断之为贫命。

辰宫的太阴独坐,会天机,及「天同天梁」,而夫宫则借「同梁」安星,而会落陷的戍宫太阳,与午宫巨门,是故其性质便大致上跟寅宫的太阴一样(见图83例三)。

在现代,巳亥宫的天梁,虽主婚姻不利,感情波折,但却可能有自己的事业。

寅辰宫的太阴,因为成「机月同梁」格,而现代胥吏却许女人担任,是故便不致如古代的妇女成为贫困。然三种格局。到底不宜经商,以服务于公司机构为宜。

羊火昌曲在女命

擎羊火星为下贱。

注文云:「此星守命,旺宫犹可,但刑克不免耳。如居陷地加煞,主下贱,不然则夭。」

文昌文曲福不齐

注文云:「此二星宜男不宜女也。」

此两句赋文值得讨论——

依中州派观点,擎羊虽为刑星,但却喜火星制化,此所以有「羊火同宫,威权出众」的征验。是故并非凡擎羊火星即为凶也。

吉凶的分别,在于是否会化忌,或更会其它煞曜,尤不喜会空劫。若会化吉及吉曜,则羊火反可以显权威。

不过古代妇女无所谓威权,此所以赋文即不论擎羊火星的上格,但一口说为下贱,推现代妇女,即宜仔细分别。

至于文昌文曲,主聪明,主才华,主文章,主科名。古代妇女以「无才便是德」,盖妇女若喜诗词文学,便每多花前月下之想,而且做丈夫的人便为难,由是便认为昌曲二星,宜男不宜女。

古代斗数喜举杨贵妃的命来做例(见图51),其实不如举卓文君、双卿等为例,反为适合。

现代女性既有事业,亦有科名,是则昌曲亦属吉星。至于感情问题的适应,巳非单独是有无昌曲的问题.

武曲为寡宿之理

武曲之星为寡宿。

注文云:「此星宜男不宜女,如值太阴得令,三方言拱,可为女将。如陷,遇昌曲,加煞,且主弧寡。」

注文所云甚陋。且望女生义,但说为女将,以为逢武曲就必是将军,真江湖口吻。

武曲为金星。凡金必带萧杀之气,这是武曲的基本性质。若以此点而言。自然可说为不利女性的婚姻。无论在命宫或夫妻宫均是。

是故武曲便不喜与昌曲同度或会照。以彼此的气质不相投之故。尤不喜文曲,因为文曲不主正才,每主一偏之技。倘仅见文曲,而无其它吉曜扶持。其气质便更落落难合,每每孤芳自赏,而且成见甚深,谓之为「寡宿」。其原因即在于此。

若武曲化忌,更见文曲化忌。其年限甚为凶险,女命尤然。故原局武曲化忌的女命,更不喜会文曲,会则主寡。或原局武曲女命会文曲化忌,亦然。此以偏房继室为较佳。即使大限与流年,一为武曲,一为文曲,任一化忌,女命亦主寡,最好的结果亦为生离。

是故现代女命,武曲可以对事业有利。却未能改变其婚姻状况。

大致而言,凡武曲坐命的女性。以迟婚为宜,且宜有自己的事业基础。

破军之性主不常

破军一曜性难明。

注文云:「此孤独淫佚之星,女人不宜。加四煞必因奸谋夫,因妒害子。不然则为下婢娼尼可也。」

言「性难明」,不是说难以明白破军的性质,而是说其性不常。古代喜女人循规蹈矩,内助帮家,自然就不喜欢其性不常。而且这样的女性,因思改变现状,是故有机会时亦很难避免「田奸谋夫」、「因妒害子」的事。

凡其性不常的人,愈是株守家园,愈反容易生事。所谓打鸡骂犬,日无安宁,往住只是心理上的发泄,倘如能出社会任事,所任之事亦非刻板,则反而能够发挥其才华。这样。心理既有寄托,自然就可致家庭无事。

因此谓破军为「孤独淫佚」之星,在古代还可以说得过去,若在现代,此定义实应重新厘订不可拘于旧说。

破军以得禄为贵,主可创业。这一点,为古代女性所无,而现代女性则有之。

但破军对煞曜则甚为敏感,尤须注意一般人容易忽视的空劫,女命破军空劫,往往流于空虚,因心理上的空虚,有时便易做出错误的决定。这一点,现代妇女亦须注意。

倘能将「其性不常」的性质,转为开创的动力,斯亦利于女命也。

贪狼只是喜热闹

贪狼内狠多孤独。

此条《全书》改为「贪狼内狠多淫佚」。

注文云:「此名桃花,乃好色之星,不容妾婢,心有嫉妒,因奸谋夫害子,纵不至此之甚,淫夫最验。」

负狼坐命必喜交际,倘无交际应酬的活动,则必有内心忧郁。但其内心的忧结却与破军不同。破军的心理,在于时时喜欢改变现状,无屋可搬,亦要搬动家私抬椅。而贪狼坐命的人倒不在乎现状是否改变,只要过热热闹闹的生活就开心,在热闹中,又喜作主角,是为不甘寂寞。

所以二者比较,在古代,贪狼坐命的女性反而容易适应大家庭的生活,若举《红楼梦》中的王熙凤来做例子,应该适合不过。

至于说贪狼为桃花之曜,但却未说桃花可化为艺术,这在古代,实不以妇女能艺术为重。古代的女画家,除非是因丈夫或父亲能画,因而成名。否则便只有出身娼妓的人能以画名,如马湘兰、柳如是,由此即可见一斑。

明白桃花亦可化为文艺,是则现代妇女实不必因贪狼坐命,亦泥于古人之推断。

言「内狠多孤独」者。其「狠」无非只是内心的忧结,其「孤独」无非是缺乏社会应酬,二者互有关连,不孤独即不狠矣。

七杀女命的缺点

七杀沉吟福不生。

注文云:「此将相之星,若居庙旺,主为女将。秘云:机月寅申女命逢,恶煞加之淫巧容,便有吉化终不美,偏房侍奉主人翁。」

注文甚奇,赋文明明只说七杀,却牵涉到「机月寅申」上去,可谓牛头不搭马嘴。可能这只是作注文的人,因见赋文未提到「机月」,因之便作补充,是故若依注文,此条便有两种女命的格局,七杀坐命,以及「机月」坐命。

阴于「机月」坐命。其实已在「巨门天机为破荡」条内说过。注文此段,实应附在此条为合。今且不赘。

关于七杀,古人对女命评价不高。但七杀人福德宫则更差,诀云:「七杀单居福德,女人切息贱无疑。」可谓武断之极,凡七杀坐福德命宫必见天相,何得谓为下贱耶?由是可知。对于七杀的评价只属成见。

赋文言「沉吟」者,即是时好时坏之谓,此不是说人生的际遇。而是说其人的心理,包括心情。

凡七杀坐命的人,遇事每作主观强烈的情绪反应,此当然不为古人所喜。所谓「沉吟福不生」者,即指此而言。现代女命当然亦不喜此缺点,能作长远计划的决定,不临艰难即更张,便不会「沉吟」了。

化禄喜「禄存凑合」

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉祥。更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

注云:「或命坐化禄,又得禄存冲合,或巡逢、或同宫,皆主命妇之贵,不然亦主大富。必生贵子。」

注文误。古人女命不喜禄重,得化禄即不宜再得禄存,盖禄重亦主淫欲,所谓饱暖思淫欲是也。故《骨髓赋》即以吕后「两重禄马」为嫌(见图50)。《女命骨髓赋》亦仅谓「禄存厚重」而不言其冲会化禄,由此可知作注文的人,只是随文生义,往往忘记了原则。

只有一点说对,即说禄存「巡逢」化禄,此亦即赋文「更得禄存相凑合」之意。

所谓「巡逢」,是说行至的大限或流年宫垣见禄存,此即禄存「凑合」之意。

说得更详细一点。即是女命原局命宫有化禄,行至禄存坐守的宫垣,即有「旺夫益子受恩光」之应。

这又可以分几个情形来说了年运见原局化禄被流禄冲起;运限的宫干化禄被原局禄存冲起;又或者年运的宫干化禄被流禄冲起,皆可视为吉应,最佳者则为原局化禄被流禄冲起的大限。

这性质亦适合现代妇女,盖主发财,现代人自然觉得比旺夫益子更直接。

诸般凶曜作提纲

火铃羊陀及巨门,地空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

注文云:「大抵此等星,女命俱不宜逢。内逢一二亦主淫贱。若并见之,主下贱贫夭之命矣。」

三方四正嫌逢煞,更在夫宫祸患深。若值本宫无正曜,必主生离克害真。

注文云:「此论前数星之中,唯七杀三力四正身命夫宫俱不宜见,见之者依此断」。

赋文此两节,无非概括而言,谓女命不宜见何等星曜。至于「三方四正嫌逢煞」,乃指煞曜,非指七杀。作注文的人误将「逢煞」之煞作为七杀之杀,于是望文生义,胡乱解释。——古代「四杀」、「七杀」皆用「杀」字。每易相混,王亭之巳将之分别书为「四煞」、「七杀」,如是于简称时即不易混淆。

由此节注文之失,作注者便漏了底,实无独恃心得,不过随文作注而已。这大概是金陵书贾随便拉一个江湖术士,编纂成书以作渔利,而该江湖术士则略识一二,于是便又居然写注文,订编次矣。凡江湖术士的著作,每大言以欺人,又或半吞半吐,即此便是一例。

女命吉凶,应凭整体星系推断。现代女命亦已跟男命无异,是故赋文所云,视为泛泛之论则可,视为的论则不可。

作 者 简 介

王亭之原名谈锡永,广东南海人,虽攻读化学,但出身八旗世家,少习琴棋书画、医卜星相诗学,对子平、易理更为有研究,虽从事金融,但性喜文史哲学,信仰佛教,后随中州派刘惠苍师父习紫微斗数,得其真传,使其在香港发扬光大,收门徒四十人,成立紫微斗数学会,从事学术性研究。然其平生所慕,实为佛学,自大学时代即已研究,二十八岁时得机缘修习西藏密宗,隐居夷岛六年,配合经论修习,近年更编纂《佛家经论导论从书》出版,甚得好评。