Tử vi

Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi

Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi

Đây thực chất là cách giao hội giữa Cự Môn thuộc nhóm sao Cự Nhật với bộ Cơ Đồng thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hình thành bộ Cự Cơ Đồng. Bộ sao này có hai trường hợp Cự Cơ và Cự Đồng. Cách Cự Cơ mang ý nghĩa hay hơn vì Cự Môn là sao của sự phản kháng, Thiên Cơ là lợi ích và Thiên Đồng ở bên tam hợp chính là cộng đồng. Ý nghĩa của cách này là bản thân đứng lên phản đối khi thời cơ đến giành lợi ích cho chính mình và cộng đồng. Khác với cách Cự Đồng có tính chất mâu thuẫn trong nội bộ, phản đối trong nội bộ. Tất nhiên hai trường hợp này đều xét khi cách cục tốt đẹp không gặp sát kỵ hình. Cự Cơ Mão Dậu có tính chất đặc biệt như vậy, như ở thời phong kiến thường mạnh về tính kinh thương, trao đổi buôn bán đặc biệt khi có bộ Song Hao cư Mão Dậu. Tuy nhiên có nhiều người luận tử vi chỉ xét tới cách cục kinh thương của sao này mà không rõ một tính chất khác thiên về nghiên cứu kỹ thuật ở thời buổi hiện nay. Qua nghiệm lí thì bản thân mệnh tạo có cách Cự Cơ đồng độ tùy theo bố cục của bàng tinh hay trường hợp hoàn cảnh bên ngoài tác động mà theo từng hướng đi khác nhau. Tuy nhiên ở tại trong tư tưởng, suy nghĩ luôn tồn tại suy nghĩ ban đầu chủ cả về hai cách cục này và chính hoàn cảnh thực tế và bàng tinh sẽ chọn hướng để phát triển cách cục theo một hướng hoặc kết hợp cả hai hướng trên. Cự Cơ nếu ban đầu xuất phát từ dòng họ tức Phúc có tính chất văn cách hay trong tử vi có Xương Khúc giao hội thường có định hướng theo nghiệp học vấn khám phá những thứ mâu thuẫn và tìm ra lối đi.

Cự Môn nhất là trong trường hợp Cự Cơ Đồng khi theo nghiên cứu là cách tìm dâu tận gốc vấn đề và có những hướng đi mang tính mới mẻ, đột phá. Thường theo nghiên cứu kỹ thuật. Cự Môn thuở nhỏ năng động, khi chuyển về cách học thì Cự Cơ đóng vai trò là người đứng đầu về trí tuệ, có hướng suy nghĩ khác với số đông và nổi danh nhờ những khám phá mới. Với Cự Cơ theo hoàn cảnh từ phát tích của dòng họ về hướng đi kết hợp với hoàn cảnh nghề nghiệp ban đầu của gia đình như việc có truyên thống kinh doanh thì cá tính theo hướng này phát triển bằng việc thuở nhỏ đã có khuynh hướng tìn kiếm lợi ích, tư lợi từ các cơ hội, nắm bắt được các cơ hội ấy để thực hiện việc thu về tiền bạc. Tùy vào Cự Cơ có gia Sát Kỵ nhiều hay không mà luận đoán dưowjc tính chất của Thiên Cơ là do thời cơ lấy của người khác, làm việc bất chính như trộm cướp, chiếm đoạt. Trong này cũng chia làm hai trường hợp nếu gia đình ban đầu có tư tưởng kinh thương lớn, lấy trách nhiệm và vai trò làm theo đạo đức thì bộ Cự Cơ do có tính năng động tiếp thu mà trở thành cách Cự Thương. Nếu ban đầu vì hoàn cảnh và học vấn không cao thì Cự Cơ đi theo con đường kém hơn và có thể vi phạm pháp luật dẫn tới bất mãn khi thành tù tinh. Cự Cơ theo kinh thương hay văn cách đều cần có học vấn để tránh thường hợp Thiên Cơ thấy lợi nhỏ mà mang tính bất chính. Vì vậy luôn cần thiết phải có bộ Xương Khúc. Thứ đến bên ngoài thực tế được tiếp nhận văn hóa để không bị sai hướng đi. Cũng giải thích cho việc đôi khi có lá số có tính sát lớn gia hội sát tinh nhưng lại được cách hoạch phát hoạch phá do hoàn cảnh môi trưởng phù mẫu dạy dỗ một phần.

Bạn đang xem: Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi

Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi

Đây thực chất là cách giao hội giữa Cự Môn thuộc nhóm sao Cự Nhật với bộ Cơ Đồng thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hình thành bộ Cự Cơ Đồng. Bộ sao này có hai trường hợp Cự Cơ và Cự Đồng. Cách Cự Cơ mang ý nghĩa hay hơn vì Cự Môn là sao của sự phản kháng, Thiên Cơ là lợi ích và Thiên Đồng ở bên tam hợp chính là cộng đồng. Ý nghĩa của cách này là bản thân đứng lên phản đối khi thời cơ đến giành lợi ích cho chính mình và cộng đồng. Khác với cách Cự Đồng có tính chất mâu thuẫn trong nội bộ, phản đối trong nội bộ. Tất nhiên hai trường hợp này đều xét khi cách cục tốt đẹp không gặp sát kỵ hình. Cự Cơ Mão Dậu có tính chất đặc biệt như vậy, như ở thời phong kiến thường mạnh về tính kinh thương, trao đổi buôn bán đặc biệt khi có bộ Song Hao cư Mão Dậu. Tuy nhiên có nhiều người luận tử vi chỉ xét tới cách cục kinh thương của sao này mà không rõ một tính chất khác thiên về nghiên cứu kỹ thuật ở thời buổi hiện nay. Qua nghiệm lí thì bản thân mệnh tạo có cách Cự Cơ đồng độ tùy theo bố cục của bàng tinh hay trường hợp hoàn cảnh bên ngoài tác động mà theo từng hướng đi khác nhau. Tuy nhiên ở tại trong tư tưởng, suy nghĩ luôn tồn tại suy nghĩ ban đầu chủ cả về hai cách cục này và chính hoàn cảnh thực tế và bàng tinh sẽ chọn hướng để phát triển cách cục theo một hướng hoặc kết hợp cả hai hướng trên. Cự Cơ nếu ban đầu xuất phát từ dòng họ tức Phúc có tính chất văn cách hay trong tử vi có Xương Khúc giao hội thường có định hướng theo nghiệp học vấn khám phá những thứ mâu thuẫn và tìm ra lối đi.

Cự Môn nhất là trong trường hợp Cự Cơ Đồng khi theo nghiên cứu là cách tìm dâu tận gốc vấn đề và có những hướng đi mang tính mới mẻ, đột phá. Thường theo nghiên cứu kỹ thuật. Cự Môn thuở nhỏ năng động, khi chuyển về cách học thì Cự Cơ đóng vai trò là người đứng đầu về trí tuệ, có hướng suy nghĩ khác với số đông và nổi danh nhờ những khám phá mới. Với Cự Cơ theo hoàn cảnh từ phát tích của dòng họ về hướng đi kết hợp với hoàn cảnh nghề nghiệp ban đầu của gia đình như việc có truyên thống kinh doanh thì cá tính theo hướng này phát triển bằng việc thuở nhỏ đã có khuynh hướng tìn kiếm lợi ích, tư lợi từ các cơ hội, nắm bắt được các cơ hội ấy để thực hiện việc thu về tiền bạc. Tùy vào Cự Cơ có gia Sát Kỵ nhiều hay không mà luận đoán dưowjc tính chất của Thiên Cơ là do thời cơ lấy của người khác, làm việc bất chính như trộm cướp, chiếm đoạt. Trong này cũng chia làm hai trường hợp nếu gia đình ban đầu có tư tưởng kinh thương lớn, lấy trách nhiệm và vai trò làm theo đạo đức thì bộ Cự Cơ do có tính năng động tiếp thu mà trở thành cách Cự Thương. Nếu ban đầu vì hoàn cảnh và học vấn không cao thì Cự Cơ đi theo con đường kém hơn và có thể vi phạm pháp luật dẫn tới bất mãn khi thành tù tinh. Cự Cơ theo kinh thương hay văn cách đều cần có học vấn để tránh thường hợp Thiên Cơ thấy lợi nhỏ mà mang tính bất chính. Vì vậy luôn cần thiết phải có bộ Xương Khúc. Thứ đến bên ngoài thực tế được tiếp nhận văn hóa để không bị sai hướng đi. Cũng giải thích cho việc đôi khi có lá số có tính sát lớn gia hội sát tinh nhưng lại được cách hoạch phát hoạch phá do hoàn cảnh môi trưởng phù mẫu dạy dỗ một phần.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button