Tử vi

Cự Môn ở cung điền trạch

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về phải gian khố mới mua được nhà cửa đất đai. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chẳng có mảnh đất cắm dùi.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát tương hội và đồng độ, chủ về công ti vỡ nợ, sập tiệm, gia trạch gặp họa, hoặc là binh tai hóa hoạn, bị trộm cướp. Nếu cung mệnh không cát tường thì chủ về bản thân mệnh tạo phiêu bạt tứ hải, không có mảnh đất cắm dùi; ở cung độ khác thì lấy trường hợp Cự Môn Hóa Kị là đúng.

Cự Môn bất lợi về điền trạch, dù gặp cát tinh, cũng không có sản nghiệp của cha ông để giữ, nhưng sau trung niên sẽ tự mua được, nhất là Cự Môn Hóa Lộc thì càng đúng.

Nữ mệnh “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung điền trạch, mà Cự Môn Hóa Lộc, chủ về được chồng hay bạn trai bán nhà cho; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì không chịu giữ.

Cự Môn gặp Thiên Đồng đồng cung hay vây chiếu, gặp sát tinh, hoặc Hóa Kị, thời cổ đại là chủ về tranh giành thủy lợi, cũng chủ về dễ xảy ra tranh chấp thị phi với hàng xóm láng giềng.

Cự Môn gặp Thái Dương đồng cung hay vây chiếu, nếu có sự nghiệp của cha ông để lại thì chủ về xảy ra tranh chấp; ở thời hiện đại, trừ phi gặp cát tinh tụ tập, nếu không, cũng dễ vì kinh doanh địa ốc mà xảy ra tranh chấp; sát tinh nặng, thì vì điền trạch mà bị hao tốn ngầm. Nếu được cát hóa, thì nên làm việc cho công ti nước ngoài.

Cự Môn Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về gia trạch bất an, hoặc bản thân thường xa nhà. Gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về vì sản nghiệp mà kiện tụng. Gặp Văn Khúc Hóa Kị, chủ về vì bán sản nghiệp mà bị lừa.

Cự Môn được cát hóa, đến đại vận hoặc lưu niên lại hóa làm sao kị, có sát tinh, chủ về vì bất động sản mà chuốc họa tai, thị phi; có Hỏa Tinh đồng độ thì đề phòng hỏa tai.

Cự Môn rất mẫn cảm đối với phong thủy, Hóa Kị thì càng nặng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung điền trạch

Xem thêm Cự Môn ở cung điền trạch

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về phải gian khố mới mua được nhà cửa đất đai. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chẳng có mảnh đất cắm dùi.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát tương hội và đồng độ, chủ về công ti vỡ nợ, sập tiệm, gia trạch gặp họa, hoặc là binh tai hóa hoạn, bị trộm cướp. Nếu cung mệnh không cát tường thì chủ về bản thân mệnh tạo phiêu bạt tứ hải, không có mảnh đất cắm dùi; ở cung độ khác thì lấy trường hợp Cự Môn Hóa Kị là đúng.

Cự Môn bất lợi về điền trạch, dù gặp cát tinh, cũng không có sản nghiệp của cha ông để giữ, nhưng sau trung niên sẽ tự mua được, nhất là Cự Môn Hóa Lộc thì càng đúng.

Nữ mệnh “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung điền trạch, mà Cự Môn Hóa Lộc, chủ về được chồng hay bạn trai bán nhà cho; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì không chịu giữ.

Cự Môn gặp Thiên Đồng đồng cung hay vây chiếu, gặp sát tinh, hoặc Hóa Kị, thời cổ đại là chủ về tranh giành thủy lợi, cũng chủ về dễ xảy ra tranh chấp thị phi với hàng xóm láng giềng.

Cự Môn gặp Thái Dương đồng cung hay vây chiếu, nếu có sự nghiệp của cha ông để lại thì chủ về xảy ra tranh chấp; ở thời hiện đại, trừ phi gặp cát tinh tụ tập, nếu không, cũng dễ vì kinh doanh địa ốc mà xảy ra tranh chấp; sát tinh nặng, thì vì điền trạch mà bị hao tốn ngầm. Nếu được cát hóa, thì nên làm việc cho công ti nước ngoài.

Cự Môn Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về gia trạch bất an, hoặc bản thân thường xa nhà. Gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về vì sản nghiệp mà kiện tụng. Gặp Văn Khúc Hóa Kị, chủ về vì bán sản nghiệp mà bị lừa.

Cự Môn được cát hóa, đến đại vận hoặc lưu niên lại hóa làm sao kị, có sát tinh, chủ về vì bất động sản mà chuốc họa tai, thị phi; có Hỏa Tinh đồng độ thì đề phòng hỏa tai.

Cự Môn rất mẫn cảm đối với phong thủy, Hóa Kị thì càng nặng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button