Tử vi

Cự Môn ở cung giao hữu

Hễ Cự Môn thủ cung giao hữu, tình hình cát sẽ chủ về có tài ăn nói; tình hình hung sẽ chủ về điều tiếng, tranh cãi ổn ào.

Cho nên Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, lại hội sao phụ, tá cát, sẽ chủ về có bạn giỏi ăn nói và biện luận, có thể giúp bản thân sáng lập sự nghiệp; người dưới quyền cũng như vậy. Hoặc nhờ bạn bè và người dưới quyền bàn bạc mà làm nên sự nghiệp.

Nếu Cự Môn không có cát hóa, gặp sát tinh, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyêh đều không đắc lực, giữa hai bên xảy ra nhiều điều tiếng, tranh cãi ồn ào. Nếu mệnh tạo là người hoạt động trong những ngành nghề “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, thì có thể cải thiện được tình trạng này, như công tác pháp luật, quan hệ công cộng, dạy học, v.v…

Nếu Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về bạn bè và người dưới quyền đều ít. Nếu gặp sát tinh, sẽ chủ về bị gây lụy, dẫn đến điều tiếng thị phi; hoặc bị người dưới quyền phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Âm Sát, Kiếp Sát, thì vì bạn bè gây lụy mà hao tài, phá tán; vì người dưới quyền phản bội mà tổn thất, thậm chí bị họ xâm phạm lợi ích, hay trộm cắp.

Nếu Cự Môn có Văn Khúc Hóa Kị đồng cung hoặc vây chiếu, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyền thất hứa dẫn đến bị gây lụy. Gặp tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Kiếp Sát thì chủ về bị xâm phạm lợi ích, trộm cắp.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, nếu Thái Dương nhập miếu, chủ về có bạn tốt, dám nóí thẳng, can ngăn; Thái Dương Hóa Kị, thì thị phi, chuốc oán. Nếu Thái Dương và Cự Môn Hóa Quyền và Hóa Lộc, chủ về kết giao với người ngoại quốc (hay người ở phưong xa) và được nâng đỡ.

Tổ hợp Thiên Cơ và Cự Môn, chủ về bạn bè hay người dưới quyền khẩu phật tâm xà; bạn bè và người dưới quyền phần nhiều đều không thực lòng, bề ngoài tỏ vẻ bôn ba bận rộn, nhưng thực ra không có trợ lực. Cự Môn Hóa Kị thì kết cục càng xấu; gặp thêm các sao sát, hao sẽ chủ về hao tài, phá tán.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung giao hữu

Xem thêm Cự Môn ở cung giao hữu

Hễ Cự Môn thủ cung giao hữu, tình hình cát sẽ chủ về có tài ăn nói; tình hình hung sẽ chủ về điều tiếng, tranh cãi ổn ào.

Cho nên Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, lại hội sao phụ, tá cát, sẽ chủ về có bạn giỏi ăn nói và biện luận, có thể giúp bản thân sáng lập sự nghiệp; người dưới quyền cũng như vậy. Hoặc nhờ bạn bè và người dưới quyền bàn bạc mà làm nên sự nghiệp.

Nếu Cự Môn không có cát hóa, gặp sát tinh, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyêh đều không đắc lực, giữa hai bên xảy ra nhiều điều tiếng, tranh cãi ồn ào. Nếu mệnh tạo là người hoạt động trong những ngành nghề “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, thì có thể cải thiện được tình trạng này, như công tác pháp luật, quan hệ công cộng, dạy học, v.v…

Nếu Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về bạn bè và người dưới quyền đều ít. Nếu gặp sát tinh, sẽ chủ về bị gây lụy, dẫn đến điều tiếng thị phi; hoặc bị người dưới quyền phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Âm Sát, Kiếp Sát, thì vì bạn bè gây lụy mà hao tài, phá tán; vì người dưới quyền phản bội mà tổn thất, thậm chí bị họ xâm phạm lợi ích, hay trộm cắp.

Nếu Cự Môn có Văn Khúc Hóa Kị đồng cung hoặc vây chiếu, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyền thất hứa dẫn đến bị gây lụy. Gặp tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Kiếp Sát thì chủ về bị xâm phạm lợi ích, trộm cắp.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, nếu Thái Dương nhập miếu, chủ về có bạn tốt, dám nóí thẳng, can ngăn; Thái Dương Hóa Kị, thì thị phi, chuốc oán. Nếu Thái Dương và Cự Môn Hóa Quyền và Hóa Lộc, chủ về kết giao với người ngoại quốc (hay người ở phưong xa) và được nâng đỡ.

Tổ hợp Thiên Cơ và Cự Môn, chủ về bạn bè hay người dưới quyền khẩu phật tâm xà; bạn bè và người dưới quyền phần nhiều đều không thực lòng, bề ngoài tỏ vẻ bôn ba bận rộn, nhưng thực ra không có trợ lực. Cự Môn Hóa Kị thì kết cục càng xấu; gặp thêm các sao sát, hao sẽ chủ về hao tài, phá tán.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button