Tử vi

Cự Môn ở cung huynh đệ

Cự Môn ở cung huynh đệ, có sao ác đồng cung, phần nhiều chủ về cốt nhục tương tàn. Dù có sao phụ, tá cát, hoặc được cát hóa, cũng chỉ chủ về trong anh em có người thành tựu, mà chẳng chủ về tinh cám anh em sâu nặng. Hơi gặp sát tinh, thì nhiều thị phi. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ tập, sẽ chủ về bị anh em làm liên lụy, dẫn đến kiện tụng, hao tài. Cho nên, phàm là Cự Môn thủ cung huynh đệ, tuyệt đối không nên hợp tác làm ăn với người khác. Nhưng trường hợp “Thái Dương, Cự Môn” thủ cung huynh đệ thì có thể hợp tác với người ngoại quốc (hay người ở phương xa).

Cổ nhân nói “Cự Môn giao du với người, lúc đầu tốt sau xấu”. Cho nên Cự Môn ở cung huynh đệ, không nên thâm giao với bạn bè tửu sắc, chỉ nên giao du với quân tử.

Cự Môn thủ cung huynh đệ, bề ngoài thì bạn bè nhiều, nhưng một khi thâm giao thì dễ dính tới chuyện lén lút, có thể vì vậy mà chuốc họa. Gặp các sao sát, kị, hình là đúng.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Cự Môn thủ cung huynh đệ. Đối với Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn Cự Môn, Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung huynh đệ. Đối với Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn Thiên Cơ, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Cự Môn có lánh chất anh em bất hòa, cốt nhục tương tàn, nhưng nếu giao du với người ngoại quốc (hay người ở phương xa) thì lại có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trường hợp đồng cung hoặc đối nhau với Thái Dương, nhưng Thái Dương cần phải nhập miếu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung huynh đệ

Xem thêm Cự Môn ở cung huynh đệ

Cự Môn ở cung huynh đệ, có sao ác đồng cung, phần nhiều chủ về cốt nhục tương tàn. Dù có sao phụ, tá cát, hoặc được cát hóa, cũng chỉ chủ về trong anh em có người thành tựu, mà chẳng chủ về tinh cám anh em sâu nặng. Hơi gặp sát tinh, thì nhiều thị phi. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ tập, sẽ chủ về bị anh em làm liên lụy, dẫn đến kiện tụng, hao tài. Cho nên, phàm là Cự Môn thủ cung huynh đệ, tuyệt đối không nên hợp tác làm ăn với người khác. Nhưng trường hợp “Thái Dương, Cự Môn” thủ cung huynh đệ thì có thể hợp tác với người ngoại quốc (hay người ở phương xa).

Cổ nhân nói “Cự Môn giao du với người, lúc đầu tốt sau xấu”. Cho nên Cự Môn ở cung huynh đệ, không nên thâm giao với bạn bè tửu sắc, chỉ nên giao du với quân tử.

Cự Môn thủ cung huynh đệ, bề ngoài thì bạn bè nhiều, nhưng một khi thâm giao thì dễ dính tới chuyện lén lút, có thể vì vậy mà chuốc họa. Gặp các sao sát, kị, hình là đúng.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Cự Môn thủ cung huynh đệ. Đối với Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn Cự Môn, Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung huynh đệ. Đối với Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, năm ứng nghiệm thường là lúc đến các cung hạn Thiên Cơ, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Cự Môn có lánh chất anh em bất hòa, cốt nhục tương tàn, nhưng nếu giao du với người ngoại quốc (hay người ở phương xa) thì lại có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trường hợp đồng cung hoặc đối nhau với Thái Dương, nhưng Thái Dương cần phải nhập miếu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button