Tử vi

Cự Môn ở cung phụ mẫu

Cự Môn ở cung phụ mẫu là sao ác, không có các sao sát, kị, mới chủ về toàn mĩ. Nếu không, dù Hóa Lộc, cũng chỉ chủ về sự nghiệp của cha to tát, vẫn khó tránh “hình khắc” hoặc bất hòa.

Cự Môn lạc hãm, gặp sát tinh, Thiên Hình, cha mẹ bất toàn.

Cự Môn gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc đối nhau, có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về cha mẹ con cái không hòa hợp. Gặp thêm các sao đào hoa, hôn nhân của cha mẹ phức tạp; gặp “sao lẻ” phụ, tá, cha mẹ có tình yêu khác.

Tinh hệ “Cự Môn, Thiên Đồng” phần nhiều bất lợi về cha mẹ. Ngoài những điều đã thuật ở trên, còn chủ về không được hưởng sự nghiệp của cha; gặp sát tinh, Thiên Đồng không có cát hóa, là tổ nghiệp lụn bại; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, thì tổ nghiệp bị người ta đoạt mất.

Cự Môn gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc đối nhau, cổ nhân cho rằng, là điềm tượng làm con nuôi người khác, là người có hai họ. Thực ra, nếu không gặp sát tinh thì chỉ chủ về mệnh tạo ở kí túc xá hoặc được gởi cho người khác nuôi dưỡng, không chủ về có hai họ. Gặp các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao trùng trùng, đây là điềm tượng “hình khắc” hoặc sinh li.

Tính hệ “Cự Môn, Thiên Cơ” rất bất lợi đối với cung phụ mẫu, có mức độ khắc hại rất lớn. Nếu sát tinh nhẹ, thì từ bé đã rời xa cha mẹ, ví dụ như cha mẹ vì bận rộn công tác mà không chăm lo được, mang mệnh tạo gởi cho người khác nuôi dưỡng, v.v…

Kết cấu “Cự Môn, Thái Dương”, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha con bất hòa. Nếu được cát hóa, sẽ chủ về cha mẹ rời xa quê hương.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chỉ giảm bớt mức độ khắc hại; có “Lộc trùng điệp” mới chủ về sự nghiệp của cha to tát.

Cự Môn Hóa Kị ở cung phụ mẫu của lưu niên, có sát tinh, chủ về bất hòa với cấp trên, cũng chủ về người ngoại quốc (hay người ở phương xa) là cấp trên chủ quản.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung phụ mẫu

Xem thêm Cự Môn ở cung phụ mẫu

Cự Môn ở cung phụ mẫu là sao ác, không có các sao sát, kị, mới chủ về toàn mĩ. Nếu không, dù Hóa Lộc, cũng chỉ chủ về sự nghiệp của cha to tát, vẫn khó tránh “hình khắc” hoặc bất hòa.

Cự Môn lạc hãm, gặp sát tinh, Thiên Hình, cha mẹ bất toàn.

Cự Môn gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc đối nhau, có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về cha mẹ con cái không hòa hợp. Gặp thêm các sao đào hoa, hôn nhân của cha mẹ phức tạp; gặp “sao lẻ” phụ, tá, cha mẹ có tình yêu khác.

Tinh hệ “Cự Môn, Thiên Đồng” phần nhiều bất lợi về cha mẹ. Ngoài những điều đã thuật ở trên, còn chủ về không được hưởng sự nghiệp của cha; gặp sát tinh, Thiên Đồng không có cát hóa, là tổ nghiệp lụn bại; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, thì tổ nghiệp bị người ta đoạt mất.

Cự Môn gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc đối nhau, cổ nhân cho rằng, là điềm tượng làm con nuôi người khác, là người có hai họ. Thực ra, nếu không gặp sát tinh thì chỉ chủ về mệnh tạo ở kí túc xá hoặc được gởi cho người khác nuôi dưỡng, không chủ về có hai họ. Gặp các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao trùng trùng, đây là điềm tượng “hình khắc” hoặc sinh li.

Tính hệ “Cự Môn, Thiên Cơ” rất bất lợi đối với cung phụ mẫu, có mức độ khắc hại rất lớn. Nếu sát tinh nhẹ, thì từ bé đã rời xa cha mẹ, ví dụ như cha mẹ vì bận rộn công tác mà không chăm lo được, mang mệnh tạo gởi cho người khác nuôi dưỡng, v.v…

Kết cấu “Cự Môn, Thái Dương”, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha con bất hòa. Nếu được cát hóa, sẽ chủ về cha mẹ rời xa quê hương.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chỉ giảm bớt mức độ khắc hại; có “Lộc trùng điệp” mới chủ về sự nghiệp của cha to tát.

Cự Môn Hóa Kị ở cung phụ mẫu của lưu niên, có sát tinh, chủ về bất hòa với cấp trên, cũng chủ về người ngoại quốc (hay người ở phương xa) là cấp trên chủ quản.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button