Tử vi

Cự Môn ở cung phu thê

Cự Môn thủ cung phu thê, cung mệnh ắt sẽ là Thiên Lương. Thiên Lương tọa mệnh phần nhiều dễ chuốc nạn tai, cho nên ở cung phu thê thường thường vợ chồng cũng có hình khắc, điều tiếng cãi vã. Vì vậy lúc luận đoán cát hung của Cự Môn thủ cung phu thê, cần phải xem kèm tính chất của Thiên Lương ở cung mệnh. Đại khái là, Thiên Lương mà phúc trạch khá dầy thì hôn nhân cũng dễ hạnh phúc; còn Thiên Lương mà nhiều thị phi, oán trách, thì vợ chồng cũng khó hòa hợp.

Cổ nhân luận Đẩu Số, không ưa Cự Môn nhập cung phu thê. Có thuyết: “(Cự Môn) ở cung phu thê chủ về ngăn cách, sinh li tử biệt. Dù vợ chồng có đôi, cũng khó tránh ô danh thất tiết.” (Tại phu thê chủ vu cách giác, sinh li tử biệt. Túng phu thê hữu đối, bất miễn ô danh thất tiết). Cho rằng, nam mệnh cung phu thê là Cự Môn, thì chủ về sinh li, hoặc tử biệt, hoặc vợ vì hoàn cảnh khách quan (như chiến họa) mà thất tiết.

Trên là cho rằng nhóm sao Thiên Lương ở cung mệnh và nhóm sao Cự Môn ở cung phu thê đều không cát tường. Thực ra, không thể luận chung chung như vậy được. Thiên Lương vốn mang tính chất “cô độc và hình khắc”, còn Cự Môn lại có các sao sát, kị, hình hội họp, mà còn gặp đào hoa và “sao lẻ” phụ, tá, mới có thể đoán định như thuyết của cổ nhân.

Thiên Lương cần Thái Dương hóa giải tính chất “cô độc và hình khắc” của nó; Cự Môn cần Thái Dương hóa giải tính chất “hình kị” của nó, cho nên lúc Cự Môn thủ cung phu thê, Thái Dương cần phải miếu vượng, mà còn có các sao cát đồng cung, thì tính chất của Thiên Lương và Cự Môn mới cải thiện, đây là trọng điểm của luận đoán.

Cự Môn rất kị có Đà La cùng bay đến, chủ về vợ chồng tự tìm phiền phức, thường thường chuyện bé xé ra to; cũng không ưa có Linh Tinh đồng cung, chủ về như trên.

Cự Môn đồng cung với Kình Dương, Thiên Hình, hoặc Hỏa tinh, Kình Dương, đều chủ về sinh li. Nếu lại gặp Hóa Kị, mà cung phu thê của đại hạn lại Hóa Kị trùng điệp xung chiếu, mới chủ về từ biệt.

Cự Môn có tính chất “giao du lúc đầu tốt sau xấu”, quan hệ vợ chồng cũng vậy. Hễ Cự Môn thủ cung phu thê, đến đại hạn thứ hai, cung phu thê là Tham Lang tọa thủ, hay đối nhau với Tham Lang), nếu Tham Lang có các sao đào hoa cùng bay đến, thì bất kể nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về yêu đương sớm. Nhưng yêu đương trong thời kì này rốt cuộc ắt sẽ thất bại.

Cự Môn tương hội Thái Dương miếu vượng, được cát hóa, nếu Cự Môn Hóa Lộc thì Thái Dương sẽ Hóa Quyền; hoặc Thái Dương Hóa Lộc thì Cự Môn Hóa Quyền, thường thường chủ về thành hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Nếu Cự Môn và Thái Dương không có cát hóa, mà gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì cũng ứng nghiệm như vậy.

Cự Môn nếu không có cát hóa tương chiếu, sẽ chủ về bôn ba. Cho nên thường thường vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng độ hoặc ở đối cung, sẽ chủ về bạn đời bỏ đi.

Cự Môn nhập miếu, được cát hóa và có sao cát, hội Thái Dương miếu vượng, thì vợ chồng hạnh phúc, sống đến bạc đầu, có thể trợ lực nhau. Nhưng nếu Thái Dương lạc hãm, thì dù được cát hóa, cũng chủ về nửa đường gãy gánh.

Cự Môn hội Thái Dương ở cung nhàn hãm, phần nhiều trước hôn nhân đã từng yêu người đã kết hôn, nhất là tổ hợp “Thiên Đồng Cự Môn” thì càng đúng.

Cự Môn thủ cung phu thê, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, nam mệnh cũng nên lớn hơn vợ một hai tuổi, thì vợ chồng dễ chiều nhau. Đây cũng là đạo “xu cát tị hung”. Vì dù có cát tinh, phần nhiều cũng có tranh cãi ổn ào một cách vô vị. Nếu Cự Môn có sao kị cùng bay đến (như Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị), sẽ chủ về hôn lễ không được hoàn chỉnh, mà tính cách vợ chồng cũng không hợp nhau. Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn” mà gặp trường hợp này, lại chủ về gia thế, học thức, tướng mạo của hai người đều không tương xứng.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Tả Phụ, Hữu Bật một sao bay vào cung mệnh, một sao bay vào cung phu thê, chủ về sinh li, hội sao cát và cát hóa, vẫn chủ về vợ chồng ở hai nơi. Văn Xương và Văn Khúc chia ra bay vào hai cung, trong đó có một sao Hóa Kị thì cũng vậy.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hóa và có sao cát, như Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, nam mệnh chủ về lấy được vợ thông tuệ, xinh đẹp; nữ mệnh chủ về lấy được chồng có sự nghiệp vững vàng.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát”, “Tử Vi, Phá Quân”, Thái Dương thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là hãm địa, gặp các sao sát, kị, chủ về vợ chồng chia li, hoặc xảy ra điều tiếng nghiêm trọng, mà vợ chồng còn không xứng đôi, cũng chủ về bất hòa với anh chị em của người bạn đời. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật đều không tốt; hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa mà có ít sát tinh, chủ về người bạn đời vất vả oán trách.

Đối với Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Đồng thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh chủ về bất hòa với gia đình chồng; nam mệnh chủ về bất hòa với nhạc gia. Ở cung Tị thì càng nặng. Cự Môn ở cung Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về giữa vợ chồng ắt sẽ xảy ra nhiều sự cố, tính chất nghiêm trọng hơn ở cung Tị.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Thái Dương, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thiên Lương thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung phu thê

Xem thêm Cự Môn ở cung phu thê

Cự Môn thủ cung phu thê, cung mệnh ắt sẽ là Thiên Lương. Thiên Lương tọa mệnh phần nhiều dễ chuốc nạn tai, cho nên ở cung phu thê thường thường vợ chồng cũng có hình khắc, điều tiếng cãi vã. Vì vậy lúc luận đoán cát hung của Cự Môn thủ cung phu thê, cần phải xem kèm tính chất của Thiên Lương ở cung mệnh. Đại khái là, Thiên Lương mà phúc trạch khá dầy thì hôn nhân cũng dễ hạnh phúc; còn Thiên Lương mà nhiều thị phi, oán trách, thì vợ chồng cũng khó hòa hợp.

Cổ nhân luận Đẩu Số, không ưa Cự Môn nhập cung phu thê. Có thuyết: “(Cự Môn) ở cung phu thê chủ về ngăn cách, sinh li tử biệt. Dù vợ chồng có đôi, cũng khó tránh ô danh thất tiết.” (Tại phu thê chủ vu cách giác, sinh li tử biệt. Túng phu thê hữu đối, bất miễn ô danh thất tiết). Cho rằng, nam mệnh cung phu thê là Cự Môn, thì chủ về sinh li, hoặc tử biệt, hoặc vợ vì hoàn cảnh khách quan (như chiến họa) mà thất tiết.

Trên là cho rằng nhóm sao Thiên Lương ở cung mệnh và nhóm sao Cự Môn ở cung phu thê đều không cát tường. Thực ra, không thể luận chung chung như vậy được. Thiên Lương vốn mang tính chất “cô độc và hình khắc”, còn Cự Môn lại có các sao sát, kị, hình hội họp, mà còn gặp đào hoa và “sao lẻ” phụ, tá, mới có thể đoán định như thuyết của cổ nhân.

Thiên Lương cần Thái Dương hóa giải tính chất “cô độc và hình khắc” của nó; Cự Môn cần Thái Dương hóa giải tính chất “hình kị” của nó, cho nên lúc Cự Môn thủ cung phu thê, Thái Dương cần phải miếu vượng, mà còn có các sao cát đồng cung, thì tính chất của Thiên Lương và Cự Môn mới cải thiện, đây là trọng điểm của luận đoán.

Cự Môn rất kị có Đà La cùng bay đến, chủ về vợ chồng tự tìm phiền phức, thường thường chuyện bé xé ra to; cũng không ưa có Linh Tinh đồng cung, chủ về như trên.

Cự Môn đồng cung với Kình Dương, Thiên Hình, hoặc Hỏa tinh, Kình Dương, đều chủ về sinh li. Nếu lại gặp Hóa Kị, mà cung phu thê của đại hạn lại Hóa Kị trùng điệp xung chiếu, mới chủ về từ biệt.

Cự Môn có tính chất “giao du lúc đầu tốt sau xấu”, quan hệ vợ chồng cũng vậy. Hễ Cự Môn thủ cung phu thê, đến đại hạn thứ hai, cung phu thê là Tham Lang tọa thủ, hay đối nhau với Tham Lang), nếu Tham Lang có các sao đào hoa cùng bay đến, thì bất kể nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về yêu đương sớm. Nhưng yêu đương trong thời kì này rốt cuộc ắt sẽ thất bại.

Cự Môn tương hội Thái Dương miếu vượng, được cát hóa, nếu Cự Môn Hóa Lộc thì Thái Dương sẽ Hóa Quyền; hoặc Thái Dương Hóa Lộc thì Cự Môn Hóa Quyền, thường thường chủ về thành hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Nếu Cự Môn và Thái Dương không có cát hóa, mà gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì cũng ứng nghiệm như vậy.

Cự Môn nếu không có cát hóa tương chiếu, sẽ chủ về bôn ba. Cho nên thường thường vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng độ hoặc ở đối cung, sẽ chủ về bạn đời bỏ đi.

Cự Môn nhập miếu, được cát hóa và có sao cát, hội Thái Dương miếu vượng, thì vợ chồng hạnh phúc, sống đến bạc đầu, có thể trợ lực nhau. Nhưng nếu Thái Dương lạc hãm, thì dù được cát hóa, cũng chủ về nửa đường gãy gánh.

Cự Môn hội Thái Dương ở cung nhàn hãm, phần nhiều trước hôn nhân đã từng yêu người đã kết hôn, nhất là tổ hợp “Thiên Đồng Cự Môn” thì càng đúng.

Cự Môn thủ cung phu thê, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, nam mệnh cũng nên lớn hơn vợ một hai tuổi, thì vợ chồng dễ chiều nhau. Đây cũng là đạo “xu cát tị hung”. Vì dù có cát tinh, phần nhiều cũng có tranh cãi ổn ào một cách vô vị. Nếu Cự Môn có sao kị cùng bay đến (như Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị), sẽ chủ về hôn lễ không được hoàn chỉnh, mà tính cách vợ chồng cũng không hợp nhau. Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn” mà gặp trường hợp này, lại chủ về gia thế, học thức, tướng mạo của hai người đều không tương xứng.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Tả Phụ, Hữu Bật một sao bay vào cung mệnh, một sao bay vào cung phu thê, chủ về sinh li, hội sao cát và cát hóa, vẫn chủ về vợ chồng ở hai nơi. Văn Xương và Văn Khúc chia ra bay vào hai cung, trong đó có một sao Hóa Kị thì cũng vậy.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hóa và có sao cát, như Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, nam mệnh chủ về lấy được vợ thông tuệ, xinh đẹp; nữ mệnh chủ về lấy được chồng có sự nghiệp vững vàng.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát”, “Tử Vi, Phá Quân”, Thái Dương thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là hãm địa, gặp các sao sát, kị, chủ về vợ chồng chia li, hoặc xảy ra điều tiếng nghiêm trọng, mà vợ chồng còn không xứng đôi, cũng chủ về bất hòa với anh chị em của người bạn đời. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật đều không tốt; hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa mà có ít sát tinh, chủ về người bạn đời vất vả oán trách.

Đối với Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Đồng thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh chủ về bất hòa với gia đình chồng; nam mệnh chủ về bất hòa với nhạc gia. Ở cung Tị thì càng nặng. Cự Môn ở cung Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về giữa vợ chồng ắt sẽ xảy ra nhiều sự cố, tính chất nghiêm trọng hơn ở cung Tị.

Đối với Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Thái Dương, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thiên Lương thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button