Tử vi

Cự Môn ở cung phúc đức

Cự Môn đến cung phúc đức, ý nghĩa cơ bàn là tổn thần. Nguyên nhân là vì thường đưa ra quyết định một cách dễ dàng, sau đó lại hối hận, hoặc việc gì cũng thích đích thân làm, bất kể việc lớn hay nhỏ cũng đều hỏi tới.

Cự Môn là ám tinh, cho nên bất kể đồng độ hoặc đối nhau với sao nào, cũng sẽ biểu hiện mặt “u ám” của nó. Cho nên lúc Thiên Cơ bị ảnh hưởng của Cự Môn thì hay thay đổi quyết định giữa đường, hoặc thường bỏ dở nửa chừng, sau đó hối tiếc. Lúc Thái Dương bị ảnh hưởng của Cự Môn sẽ có biểu hiện việc gì cũng muốn đích thân làm, hoặc vì chuyện nhỏ mà lãng phí tinh thần. Lúc Thiên Đồng bị ảnh hưởng của Cự Môn sẽ có biểu hiện là, gặp chuyện thì chẳng lưu tâm, nhưng sau đó hối hận.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chủ về bất kể việc lớn hay nhờ cũng đều hỏi tới, còn rất khó tiếp nhận ý kiến của người khác, việc gì cũng theo chủ kiến của mình; Cự Môn Hóa Kị thì thường hay hối tiếc, mà còn theo đuổi lí tưởng một cách quá đáng.

Cự Môn gặp Thái Dương Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, do chuyện gì cũng đích thân làm nên chuốc oán hận. Nếu Thái Dương Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, tuy lao tâm khố tứ, hao tốn tình thần, mà vẫn có thể hưởng thụ tinh thần.

Cự Môn gặp Thiên Cơ Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, tính hay hối tiếc cực nặng, khiến quan hệ nhân thế không được tốt. Thiên Cơ Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, thì hay bộc lộ sự hối tiếc về trách nhiệm.

Cự Môn gặp Thiên Đồng Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, chủ về nội tâm thường cảm thấy sầu khổ, hoặc dễ rơi vào lưới tình mà đau khổ. Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về theo đuổi sự hưởng thụ tinh thần.

Cự Môn gặp sát tinh, thì lao tâm khổ tứ, vất vả, tiến thoái do dự, còn tự chuốc áp lực thị phi. Gặp cát tinh cũng chủ về theo đuổi vật dục và về mặt tinh thần thì không vui vẻ. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì phần nhiều là không tưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung phúc đức

Xem thêm Cự Môn ở cung phúc đức

Cự Môn đến cung phúc đức, ý nghĩa cơ bàn là tổn thần. Nguyên nhân là vì thường đưa ra quyết định một cách dễ dàng, sau đó lại hối hận, hoặc việc gì cũng thích đích thân làm, bất kể việc lớn hay nhỏ cũng đều hỏi tới.

Cự Môn là ám tinh, cho nên bất kể đồng độ hoặc đối nhau với sao nào, cũng sẽ biểu hiện mặt “u ám” của nó. Cho nên lúc Thiên Cơ bị ảnh hưởng của Cự Môn thì hay thay đổi quyết định giữa đường, hoặc thường bỏ dở nửa chừng, sau đó hối tiếc. Lúc Thái Dương bị ảnh hưởng của Cự Môn sẽ có biểu hiện việc gì cũng muốn đích thân làm, hoặc vì chuyện nhỏ mà lãng phí tinh thần. Lúc Thiên Đồng bị ảnh hưởng của Cự Môn sẽ có biểu hiện là, gặp chuyện thì chẳng lưu tâm, nhưng sau đó hối hận.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chủ về bất kể việc lớn hay nhờ cũng đều hỏi tới, còn rất khó tiếp nhận ý kiến của người khác, việc gì cũng theo chủ kiến của mình; Cự Môn Hóa Kị thì thường hay hối tiếc, mà còn theo đuổi lí tưởng một cách quá đáng.

Cự Môn gặp Thái Dương Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, do chuyện gì cũng đích thân làm nên chuốc oán hận. Nếu Thái Dương Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, tuy lao tâm khố tứ, hao tốn tình thần, mà vẫn có thể hưởng thụ tinh thần.

Cự Môn gặp Thiên Cơ Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, tính hay hối tiếc cực nặng, khiến quan hệ nhân thế không được tốt. Thiên Cơ Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, thì hay bộc lộ sự hối tiếc về trách nhiệm.

Cự Môn gặp Thiên Đồng Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, chủ về nội tâm thường cảm thấy sầu khổ, hoặc dễ rơi vào lưới tình mà đau khổ. Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về theo đuổi sự hưởng thụ tinh thần.

Cự Môn gặp sát tinh, thì lao tâm khổ tứ, vất vả, tiến thoái do dự, còn tự chuốc áp lực thị phi. Gặp cát tinh cũng chủ về theo đuổi vật dục và về mặt tinh thần thì không vui vẻ. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì phần nhiều là không tưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button