Tử vi

Cự Môn ở cung sự nghiệp

Cự Môn thủ cung sự nghiệp, cần phải xem Thái Dương. Thái Dương nhập miếu hội chiếu thì cát, nếu Thái Dương lạc hãm, thì cách cục khá thấp.

Hễ Cự Môn ở cung sự nghiệp, tính chất cơ bản là “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, cách cục có cao có thấp, nhưng tính chất cơ bản thì không thay đổi.

Lúc Cự Môn Hóa Kị, nếu không làm những nghề dựa vào tài ăn nói, hoặc phải vất vả nói năng, thì sẽ chuốc điều tiếng thị phi. Dù Cự Môn gặp Thái Dương nhập miếu hội chiếu, cũng chỉ chủ về thị phi nhẹ hơn mà thôi. Nếu gặp tứ sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, phần nhiều sự nghiệp rối ren, hoặc dính dáng đến kiện tụng.

Nếu làm những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, tuy Cự Môn Hóa Kị, chỉ cần các sao sát, hình không nặng, cũng chỉ chủ về sự nghiệp không ổn định, lao tâm tổn thần, vất vả nói năng mà thôi, chẳng chủ về phạm pháp, kiện cáo.

Nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền” là luật sư, nhà ngoại giao, chính khách, giáo sư, nhà truyêh giáo, nhà thuật số, nhân viên bán hàng, chào.hàng, v.v… đều lây hưởng hợp Cự Môn Hóa Lộc là quý, Hóa Quyền cũng được; Hóa Kị thì có tính chất không chính đáng.

“Điều tiếng” có ý vị “miệng lưỡi”, mở rộng là ẩm thực, cho nên cũng có thể làm nghề nghiệp có liên quan đến ẩm thực. Nếu theo ngành y, thì có liên quan với khoang miệng, thực quản, tức khoa răng hàm mặt, khoa tiêu hóa, (“Thiên Đồng, Cự Môn” là khoa não, khoa thần kinh).

Cự Môn ưa Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, có lúc mang tính chất điều tiếng nhuyễn hóa thành thanh danh; nhưng không nên chủ động xuất đầu lộ diện. Ở đây nói “thanh danh” là có ý vị “bia miệng”, hoàn toàn khác với cố ý theo đuổi thanh danh.

Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về được nhanh mất nhanh, bạo phát bạo bại. Vì vậy không được quá lộ mũi nhọn, sự sắc xảo, mà còn quý ở chỗ biết thời cơ.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, hội Thái Dương ở cung tài bạch; nếu có cát hóa, sẽ chủ về được người ngoại quốc giúp đỡ về sự nghiệp.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sao lộc, trải qua một thời kì làm việc, tất nhiên sự nghiệp sẽ thăng tiến, nhưng vẫn không nên lộ mũi nhọn, cũng không nên ngồi ở ghế thứ nhất, nếu không, trong sự nghiệp sẽ xảy ra tranh chấp, bài xích, chèn ép dẫn đến thụt lùi.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, sự nghiệp không chi một mối. Trong các tình hình thông thường là khởi nghiệp từ một nghề, nhưng sau khi định hình thì kiêm kinh doanh nghề khác. Nếu có cát tinh thì nghề khác cũng hưng phát. Nếu có sát tinh thì sự nghiệp gặp nhiều biến động.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng cung với Kình Dương, ắt sẽ gặp trắc trở nghiêm trọng rồi mới có thành tựu.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Đồng ở đối cung, sự nghiệp phần nhiều có sắc thái hưởng thụ. Thông thường thích hợp lãnh vực ẩm thực, giải trí, ca xướng. Cự Môn ở “Thiên La, Địa Võng”, cho nên cũng chủ về gặp trắc trở trước rồi mới hưng phát.

Nếu Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, lại hóa làm sao kị, còn gặp các sao sát, hao, thì cuộc đời ít nhất có một lần dính dáng đến pháp luật nghiêm trọng, sự nghiệp phần nhiều chủ về lưu lạc giang hồ, sương gió đắng cay.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về có được tiền bất ngờ, muốn giữ gìn thì phải giấu kín.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng thích hợp làm nghề tự do, có khí chất nghệ thuật thì càng tốt; còn thích hợp những nghề nghiệp có khí quý phái của danh sĩ.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thái Dương; trường hợp ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Nếu gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về sự nghiệp mọc rễ ở đất khách.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, cũng chủ về có địa vị xã hội trước rồi tài phú mới theo danh dự mà đến. Cho nên trường hợp hội hợp Văn Xương, Văn Khúc là quý. Có điều không ưa Văn Xương, Vãn Khúc Hóa Kị, chủ về địa vị xã hội có giới hạn.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị (ờ cung Tị thì càng nặng), sự nghiệp phần nhiều đầu voi đuôi chuột, không có kết cục tốt.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền ở hai cung Tị hoặc Hợi, lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về được người ngoại quốc nâng đỡ mà hung phát.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng cần phải đề phòng bạo phát bạo bại. Phép duy trì thành tựu đã đạt được là biết giấu mũi nhọn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung sự nghiệp

Xem thêm Cự Môn ở cung sự nghiệp

Cự Môn thủ cung sự nghiệp, cần phải xem Thái Dương. Thái Dương nhập miếu hội chiếu thì cát, nếu Thái Dương lạc hãm, thì cách cục khá thấp.

Hễ Cự Môn ở cung sự nghiệp, tính chất cơ bản là “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, cách cục có cao có thấp, nhưng tính chất cơ bản thì không thay đổi.

Lúc Cự Môn Hóa Kị, nếu không làm những nghề dựa vào tài ăn nói, hoặc phải vất vả nói năng, thì sẽ chuốc điều tiếng thị phi. Dù Cự Môn gặp Thái Dương nhập miếu hội chiếu, cũng chỉ chủ về thị phi nhẹ hơn mà thôi. Nếu gặp tứ sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, phần nhiều sự nghiệp rối ren, hoặc dính dáng đến kiện tụng.

Nếu làm những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, tuy Cự Môn Hóa Kị, chỉ cần các sao sát, hình không nặng, cũng chỉ chủ về sự nghiệp không ổn định, lao tâm tổn thần, vất vả nói năng mà thôi, chẳng chủ về phạm pháp, kiện cáo.

Nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền” là luật sư, nhà ngoại giao, chính khách, giáo sư, nhà truyêh giáo, nhà thuật số, nhân viên bán hàng, chào.hàng, v.v… đều lây hưởng hợp Cự Môn Hóa Lộc là quý, Hóa Quyền cũng được; Hóa Kị thì có tính chất không chính đáng.

“Điều tiếng” có ý vị “miệng lưỡi”, mở rộng là ẩm thực, cho nên cũng có thể làm nghề nghiệp có liên quan đến ẩm thực. Nếu theo ngành y, thì có liên quan với khoang miệng, thực quản, tức khoa răng hàm mặt, khoa tiêu hóa, (“Thiên Đồng, Cự Môn” là khoa não, khoa thần kinh).

Cự Môn ưa Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, có lúc mang tính chất điều tiếng nhuyễn hóa thành thanh danh; nhưng không nên chủ động xuất đầu lộ diện. Ở đây nói “thanh danh” là có ý vị “bia miệng”, hoàn toàn khác với cố ý theo đuổi thanh danh.

Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về được nhanh mất nhanh, bạo phát bạo bại. Vì vậy không được quá lộ mũi nhọn, sự sắc xảo, mà còn quý ở chỗ biết thời cơ.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, hội Thái Dương ở cung tài bạch; nếu có cát hóa, sẽ chủ về được người ngoại quốc giúp đỡ về sự nghiệp.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sao lộc, trải qua một thời kì làm việc, tất nhiên sự nghiệp sẽ thăng tiến, nhưng vẫn không nên lộ mũi nhọn, cũng không nên ngồi ở ghế thứ nhất, nếu không, trong sự nghiệp sẽ xảy ra tranh chấp, bài xích, chèn ép dẫn đến thụt lùi.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, sự nghiệp không chi một mối. Trong các tình hình thông thường là khởi nghiệp từ một nghề, nhưng sau khi định hình thì kiêm kinh doanh nghề khác. Nếu có cát tinh thì nghề khác cũng hưng phát. Nếu có sát tinh thì sự nghiệp gặp nhiều biến động.

Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng cung với Kình Dương, ắt sẽ gặp trắc trở nghiêm trọng rồi mới có thành tựu.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Đồng ở đối cung, sự nghiệp phần nhiều có sắc thái hưởng thụ. Thông thường thích hợp lãnh vực ẩm thực, giải trí, ca xướng. Cự Môn ở “Thiên La, Địa Võng”, cho nên cũng chủ về gặp trắc trở trước rồi mới hưng phát.

Nếu Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, lại hóa làm sao kị, còn gặp các sao sát, hao, thì cuộc đời ít nhất có một lần dính dáng đến pháp luật nghiêm trọng, sự nghiệp phần nhiều chủ về lưu lạc giang hồ, sương gió đắng cay.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về có được tiền bất ngờ, muốn giữ gìn thì phải giấu kín.

Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng thích hợp làm nghề tự do, có khí chất nghệ thuật thì càng tốt; còn thích hợp những nghề nghiệp có khí quý phái của danh sĩ.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thái Dương; trường hợp ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Nếu gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về sự nghiệp mọc rễ ở đất khách.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, cũng chủ về có địa vị xã hội trước rồi tài phú mới theo danh dự mà đến. Cho nên trường hợp hội hợp Văn Xương, Văn Khúc là quý. Có điều không ưa Văn Xương, Vãn Khúc Hóa Kị, chủ về địa vị xã hội có giới hạn.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị (ờ cung Tị thì càng nặng), sự nghiệp phần nhiều đầu voi đuôi chuột, không có kết cục tốt.

Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền ở hai cung Tị hoặc Hợi, lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về được người ngoại quốc nâng đỡ mà hung phát.

Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng cần phải đề phòng bạo phát bạo bại. Phép duy trì thành tựu đã đạt được là biết giấu mũi nhọn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button