Tử vi

Cự Môn ở cung thiên di

Cự Môn thủ cung thiên di, cần phải xem Thái Dương thế nào. Nếu hội Thái Dương có ánh sáng rực rỡ thì lợi về thiên di, chủ về ở nơi xa có duyên với người; nếu Thái Dương mất sáng, sẽ chủ về chuốc điều tiếng thị phi, oán trách ở nơi xa. Có điểu, Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, ánh sáng quá thịnh, cũng không phải là tốt hoàn toàn, lúc xuất ngoại không nên quá lộ tài năng.

Nếu Cự Môn thủ cung thiên di, Thái Dương thủ mệnh ở cung Hợi, là lạc hãm, thì bất lợi về thiên di, hay gặp rối ren, còn dễ đánh mất cơ hội. Thái Dương hội sao cát và cát hóa thi càng đúng.

Cự Môn ở cung thiên di, tính chất cơ bản tương đồng với ở cung mệnh, cũng chủ về “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, lấy trường hợp Hóa Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng độ, gặp các sao phụ, tá cát là tốt. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì không thích hợp làm việc trong chính giới, chỉ nên kinh doanh buôn bán.

Cự Môn Hóa Quyền, ở nơi xa có thể dùng lời nói để tranh thủ niềm tin nơi người khác. Hễ “Thái Dương, Thiên Lương” hội Văn Xương, Văn Khúc có sao cát, thì lợi về dạy học.

Cự Môn Hóa Lộc, thì Thái Dương sẽ đồng thời Hóa Quyền, nếu Thái Dương ở cung miếu vượng, sẽ chủ về sau khi thiên di được người ngoại quốc (hay ngựời ở phương xa) đề bạt, trọng dụng. Nhưng nếu có sát tinh hội chiếu hoặc đồng độ, thì cũng nhiều thị phi rối rắm, hoặc vì công việc mà phải lao tâm tổn thần.

Cự Môn Hóa Kị, chủ về tiến thoái bất an, vất vả bôn ba. Nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao, thì thị phi rối rắm, điều tiếng bất hòa, tranh chấp đấu đá sẽ đến liên tiếp. Nếu Cự Môn Hóa Kị gặp Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về ở nơi nội tâm hay do dự, thường có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.

Cự Môn hội Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, nếu Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì ở nơi xa có thể cậy thế hiếp đáp người. Nhưng nếu hơi gặp sát tinh, thì lúc đến lưu niên hay đại vận không cát tường sẽ dễ chuốc thị phi. Nếu ở hai cung Tị hoặc Ngọ mà Thái Dương Hóa Kị, thì chủ về điều tiếng thị phi liên tục, không nên cố xuất đầu lộ diện và không nên quá lộ tài năng, nếu không sẽ dễ chuốc chuốc bại. Nếu không gặp sát tinh, thì nên làm những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, có thể tránh được thị phi.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Đồng, nêu Thiên Đồng Hóa Kị, sẽ chủ về bôn ba; nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, lại chủ về dễ gặp rắc rối, khó xử về tình cảm. Nhưng nếu Thiên Đồng được cát hóa, hội sao cát, vẫn chủ về nếu thiên di có thể tay trắng làm nên.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Cơ, nếu Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về ít duyên với người và thường không được như ý. Nếu gặp thêm sát tinh, sẽ chủ về bị tranh chấp một cách không lành mạnh, hay bị người ta nói xấu, gièm pha.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Cơ, nếu Thiên Cơ Hóa Lộc hay Quyền, cũng chủ về xuất ngoại có thể sáng lập được sự nghiệp; nhưng không tốt bằng Cự Môn Hóa Lộc. Nếu có sát tinh đồng độ, dù Cự Môn Hóa Lộc cũng thành bại cục, chủ về bề ngoài vẻ vang nhưng nội tâm bất túc, lao tâm tổn thần, uống phí tâm lực.

An mệnh ở hai cung Mão hoặc Dậu, vô chính diệu, đối cung là “Thiên Cơ, Cự Môn”, chủ về “thay gốc đổi lá” (thiên di) để lập nghiệp. Gặp sát tinh, sẽ chủ về hao phí tinh thần; gặp cát tinh, sẽ chủ về yên ổn. Nhưng trong các tình hình thông thường đều nên rời xa quê hương để phát triển.

Cự Môn thủ cung thiên di của lưu niên, gặp sao lộc mới có thể đi nước ngoài; gặp sát tinh sẽ chủ về uổng phí tinh thần; nếu có các sao sát, kị, hình, hao tụ hội, sẽ chủ về có họa tai vô vọng.

Hễ Cự Môn đồng độ với Lộc Tồn, nếu không có cát hóa và sao cát, chủ về đi xa bị tiểu nhân gây trắc trở; có Lưu Lộc đồng độ cũng đúng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Cự Môn ở cung thiên di

Xem thêm Cự Môn ở cung thiên di

Cự Môn thủ cung thiên di, cần phải xem Thái Dương thế nào. Nếu hội Thái Dương có ánh sáng rực rỡ thì lợi về thiên di, chủ về ở nơi xa có duyên với người; nếu Thái Dương mất sáng, sẽ chủ về chuốc điều tiếng thị phi, oán trách ở nơi xa. Có điểu, Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, ánh sáng quá thịnh, cũng không phải là tốt hoàn toàn, lúc xuất ngoại không nên quá lộ tài năng.

Nếu Cự Môn thủ cung thiên di, Thái Dương thủ mệnh ở cung Hợi, là lạc hãm, thì bất lợi về thiên di, hay gặp rối ren, còn dễ đánh mất cơ hội. Thái Dương hội sao cát và cát hóa thi càng đúng.

Cự Môn ở cung thiên di, tính chất cơ bản tương đồng với ở cung mệnh, cũng chủ về “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, lấy trường hợp Hóa Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng độ, gặp các sao phụ, tá cát là tốt. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì không thích hợp làm việc trong chính giới, chỉ nên kinh doanh buôn bán.

Cự Môn Hóa Quyền, ở nơi xa có thể dùng lời nói để tranh thủ niềm tin nơi người khác. Hễ “Thái Dương, Thiên Lương” hội Văn Xương, Văn Khúc có sao cát, thì lợi về dạy học.

Cự Môn Hóa Lộc, thì Thái Dương sẽ đồng thời Hóa Quyền, nếu Thái Dương ở cung miếu vượng, sẽ chủ về sau khi thiên di được người ngoại quốc (hay ngựời ở phương xa) đề bạt, trọng dụng. Nhưng nếu có sát tinh hội chiếu hoặc đồng độ, thì cũng nhiều thị phi rối rắm, hoặc vì công việc mà phải lao tâm tổn thần.

Cự Môn Hóa Kị, chủ về tiến thoái bất an, vất vả bôn ba. Nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao, thì thị phi rối rắm, điều tiếng bất hòa, tranh chấp đấu đá sẽ đến liên tiếp. Nếu Cự Môn Hóa Kị gặp Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về ở nơi nội tâm hay do dự, thường có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.

Cự Môn hội Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, nếu Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì ở nơi xa có thể cậy thế hiếp đáp người. Nhưng nếu hơi gặp sát tinh, thì lúc đến lưu niên hay đại vận không cát tường sẽ dễ chuốc thị phi. Nếu ở hai cung Tị hoặc Ngọ mà Thái Dương Hóa Kị, thì chủ về điều tiếng thị phi liên tục, không nên cố xuất đầu lộ diện và không nên quá lộ tài năng, nếu không sẽ dễ chuốc chuốc bại. Nếu không gặp sát tinh, thì nên làm những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, có thể tránh được thị phi.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Đồng, nêu Thiên Đồng Hóa Kị, sẽ chủ về bôn ba; nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, lại chủ về dễ gặp rắc rối, khó xử về tình cảm. Nhưng nếu Thiên Đồng được cát hóa, hội sao cát, vẫn chủ về nếu thiên di có thể tay trắng làm nên.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Cơ, nếu Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về ít duyên với người và thường không được như ý. Nếu gặp thêm sát tinh, sẽ chủ về bị tranh chấp một cách không lành mạnh, hay bị người ta nói xấu, gièm pha.

Tổ hợp Cự Môn và Thiên Cơ, nếu Thiên Cơ Hóa Lộc hay Quyền, cũng chủ về xuất ngoại có thể sáng lập được sự nghiệp; nhưng không tốt bằng Cự Môn Hóa Lộc. Nếu có sát tinh đồng độ, dù Cự Môn Hóa Lộc cũng thành bại cục, chủ về bề ngoài vẻ vang nhưng nội tâm bất túc, lao tâm tổn thần, uống phí tâm lực.

An mệnh ở hai cung Mão hoặc Dậu, vô chính diệu, đối cung là “Thiên Cơ, Cự Môn”, chủ về “thay gốc đổi lá” (thiên di) để lập nghiệp. Gặp sát tinh, sẽ chủ về hao phí tinh thần; gặp cát tinh, sẽ chủ về yên ổn. Nhưng trong các tình hình thông thường đều nên rời xa quê hương để phát triển.

Cự Môn thủ cung thiên di của lưu niên, gặp sao lộc mới có thể đi nước ngoài; gặp sát tinh sẽ chủ về uổng phí tinh thần; nếu có các sao sát, kị, hình, hao tụ hội, sẽ chủ về có họa tai vô vọng.

Hễ Cự Môn đồng độ với Lộc Tồn, nếu không có cát hóa và sao cát, chủ về đi xa bị tiểu nhân gây trắc trở; có Lưu Lộc đồng độ cũng đúng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button