Tử vi

Cự Môn Tý Ngọ Cách

Thuộc cách cục Cự Cơ với nội là Cự Môn thuộc bộ Cự Nhật đầy đủ và ngoại là Thiên Cơ trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Cách cục này khác nhau hoàn toàn với Thiên Cơ ở vị trí Tý Ngọ về các sao hợp cách và phá cách. Trong trường hợp này luận theo bộ Cự Nhật. Khi hình thành bộ Cự Cơ Tý Ngọ thì Âm Dương xung chiếu nhau ở Thìn Tuất. Trong trường hợp này Dương cư Thìn và Âm cư Tuất hình thành cách ” Nhật Nguyệt bích cung” xung chiếu nhau rất đẹp, khác với cách Dương cư Tuất và Âm cư Thìn là lạc hãm cần phải Không Diệu hoặc Khôi Việt. Vậy Thiên Cơ cư Ngọ, Cự Môn cư Tý tốt hơn cách ngược lại. Cự Môn cư Tý, khi đó Thái Dương ở cung Thìn. Trong trường hợp này, Cự Môn tuy Hóa Kỵ ở can Đinh nhưng rất tốt tuy hình thành cách Cự Phi chủ thị phi, và cách Cự Kỵ thì Thái Dương ở Thìn không thể giải được ám của Kỵ. Nhưng Hóa Kỵ ở đây có Thanh Long và Lưu Hà tam hợp tạo thành bộ sao Long Kỵ Hà chủ vận hội, Hóa Khoa do Thiên Cơ hóa ở đối cung tạo thành bộ Khoa Kỵ nên tất cả tính chất xấu của Hóa Kỵ đều được giải, Thái Dương ở đây càng sáng do hình thành cách ” Dương + Âm Thanh Long”. Cự Cơ ở đây thuộc cách dễ kinh doanh luồn lách pháp luật mà tạo ra tiền bạc, do hình thành bộ Đào Lộc.” Lộc Tồn Tý Ngọ vị Thiên Di, tuân mệnh phùng chi lợi lộc nghi”. Ở cung Phúc Phối Di rất tốt do bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với cách “Đồng Lương tối hỉ Dần Thân hội”, và tam hợp được bộ Tồn Tướng Ấn, với Tướng Binh có Triệt hợp bộ Đồng Lương và Đào Hồng, hơn nữa tứ hóa tuổi Đinh an theo Nguyệt Đồng Cơ Cự, đủ bộ tam hóa Khoa Quyền Lộc, tối hỉ cung an Thân tại tam hợp ở đây rất đẹp, ở vị trí Thái Âm được giáp Khôi Việt đại quý. Tuy nhiên tối kỵ gặp thêm Không Kiếp ở cung Phúc Phối Di làm xấu cả bộ Đồng Lương, nếu Không Kiếp ở Dần Thân thuộc cách hoạch phát lớn nhưng không bền do có bộ Tướng Binh hợp với Không Kiếp.

Cự Môn ở Tý Ngọ thuộc cách Cự Cơ rất cần bộ Song Hao để hình thành bộ Hao Kình hoặc Hao Đà mạnh dạn trong kinh doanh. Cũng là cách bộ Phủ Tướng được Tồn Tướng Ấn hoặc bộ Phi Thanh Phục đều hợp với Thiên Phủ hình thành cách Thiên Phủ Lộc Tồn hoặc cách Thiên Phủ Thanh Long. “Cự Môn tối ái Tân nhân”, câu phú này ám chỉ mệnh Cự Môn hội Thái Dương thành cách tuổi Tân rất đẹp. Vì tứ hóa tuổi Tân theo thứ tự Cự Nhật Khúc Xương, với Cự Môn Hóa Lộc và Thái Dương Hóa Quyền. Cự Môn Tý Ngọ tuổi Tân được bộ Song Hao Tý Ngọ, Khôi tại Ngọ, Việt tại Dần hình thành bộ Khôi Việt, nếu Cự Môn cư Tý được thêm bộ Đào Hồng đủ Quyền Lộc + Đào Hồng + Khôi Việt + Song Hao, có thể gặp thêm Hỏa Linh mà vô hại. Hạn đến bộ Phủ Tướng dễ được đề bạt hoặc kế nhiệm mà thành công. Tuy nhiên Cự Môn Tý Ngọ rất kỵ gặp bộ Không Kiếp vì Cự Nhật ngộ Không Kiếp đến năm gặp Lưu Lộc Tồn hình thành cách người đàn ông xa cách theo chiều hướng xấu, tệ nhất là người đàn ông rời xa dương thế, với nữ mệnh thuộc cách góa chồng, hoặc chủ bị nguy hiểm do phía nam giới gây ra. Tuy nhiên phải tùy việc Không Kiếp có gặp bộ Tả Hữu, hoặc đắc địa hay không để luận cát hung. Với tuổi Quý, không thể có đủ bộ Khoa Quyền Lộc, được Khoa Quyền chỉ khi Cự Môn hoặc Thái Âm xung, tức ở vị trí Thái Dương hoặc Thiên Cơ mới đủ bộ Khoa Quyền. Cung Tý Lộc Tồn ngộ Triệt thuộc cách ” Tuần Triệt bất khả Lộc Tồn tư cơ phá bại”, cung Ngọ kỵ gặp Cự Môn vì hình thành cách Cự Phi. Cự Môn ở Tý ngộ Lộc Tồn được bộ Cự Triệt khá tốt, tuy vậy do chỉ Hóa Quyền nên khó mong nổi danh, không có Khôi Việt do Khôi tại Mão, Việt tại Tị.

Cự Mon ở Tý Ngọ nên tránh Lộc Tồn đồng cung, tam hợp hoặc đối cung, hình thành cách ” Cự phùng Tồn tú, cát dã tàng hung”, Cự Môn luôn tồn tại bất mãn do Lộc Tồn chủ tồn tại, cũng không có thay đổi vì Lộc Tồn chủ giữ truyền thống, do có Kình Đà giáp và Bác Sĩ đồng cung, vì vậy Lộc Tồn chỉ hợp với nhóm sao ĩnh, an ổn, như Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt, ky gặp Sát Phá Tham và Cự Môn. Cự Môn gặp Tang Môn thành cách lưỡng tang lợi cho nhà đất, tức khi Tang Môn đồng cung với Cự Môn, trong bộ Tang Hư Khách, đồng cung với sao nào thì luận Cự Môn với sao ấy. Cự Môn gặp Kình Dương lợi nhưng kỵ thêm Hỏa Tinh tạo thành bộ Hỏa Kình chung thân ải tử, vì cách Cự Kình ưa chống đối , lại có Hỏa Tinh tính hỏa tăng khiến phẫn uất mà tự sát. Cự Môn kỵ gặp thêm ám tinh như Đà Kỵ Riêu vì thuộc Âm Thủy, chủ thị phi, là ám tinh. Cự Môn đắc bộ Tuế Hổ Phù có Thiên Hình thuộc cách hình luật, làm nghề luật sư hợp cách.

Bạn đang xem: Cự Môn Tý Ngọ Cách

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cự Môn Tý Ngọ Cách

Thuộc cách cục Cự Cơ với nội là Cự Môn thuộc bộ Cự Nhật đầy đủ và ngoại là Thiên Cơ trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Cách cục này khác nhau hoàn toàn với Thiên Cơ ở vị trí Tý Ngọ về các sao hợp cách và phá cách. Trong trường hợp này luận theo bộ Cự Nhật. Khi hình thành bộ Cự Cơ Tý Ngọ thì Âm Dương xung chiếu nhau ở Thìn Tuất. Trong trường hợp này Dương cư Thìn và Âm cư Tuất hình thành cách ” Nhật Nguyệt bích cung” xung chiếu nhau rất đẹp, khác với cách Dương cư Tuất và Âm cư Thìn là lạc hãm cần phải Không Diệu hoặc Khôi Việt. Vậy Thiên Cơ cư Ngọ, Cự Môn cư Tý tốt hơn cách ngược lại. Cự Môn cư Tý, khi đó Thái Dương ở cung Thìn. Trong trường hợp này, Cự Môn tuy Hóa Kỵ ở can Đinh nhưng rất tốt tuy hình thành cách Cự Phi chủ thị phi, và cách Cự Kỵ thì Thái Dương ở Thìn không thể giải được ám của Kỵ. Nhưng Hóa Kỵ ở đây có Thanh Long và Lưu Hà tam hợp tạo thành bộ sao Long Kỵ Hà chủ vận hội, Hóa Khoa do Thiên Cơ hóa ở đối cung tạo thành bộ Khoa Kỵ nên tất cả tính chất xấu của Hóa Kỵ đều được giải, Thái Dương ở đây càng sáng do hình thành cách ” Dương + Âm Thanh Long”. Cự Cơ ở đây thuộc cách dễ kinh doanh luồn lách pháp luật mà tạo ra tiền bạc, do hình thành bộ Đào Lộc.” Lộc Tồn Tý Ngọ vị Thiên Di, tuân mệnh phùng chi lợi lộc nghi”. Ở cung Phúc Phối Di rất tốt do bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với cách “Đồng Lương tối hỉ Dần Thân hội”, và tam hợp được bộ Tồn Tướng Ấn, với Tướng Binh có Triệt hợp bộ Đồng Lương và Đào Hồng, hơn nữa tứ hóa tuổi Đinh an theo Nguyệt Đồng Cơ Cự, đủ bộ tam hóa Khoa Quyền Lộc, tối hỉ cung an Thân tại tam hợp ở đây rất đẹp, ở vị trí Thái Âm được giáp Khôi Việt đại quý. Tuy nhiên tối kỵ gặp thêm Không Kiếp ở cung Phúc Phối Di làm xấu cả bộ Đồng Lương, nếu Không Kiếp ở Dần Thân thuộc cách hoạch phát lớn nhưng không bền do có bộ Tướng Binh hợp với Không Kiếp.

Cự Môn ở Tý Ngọ thuộc cách Cự Cơ rất cần bộ Song Hao để hình thành bộ Hao Kình hoặc Hao Đà mạnh dạn trong kinh doanh. Cũng là cách bộ Phủ Tướng được Tồn Tướng Ấn hoặc bộ Phi Thanh Phục đều hợp với Thiên Phủ hình thành cách Thiên Phủ Lộc Tồn hoặc cách Thiên Phủ Thanh Long. “Cự Môn tối ái Tân nhân”, câu phú này ám chỉ mệnh Cự Môn hội Thái Dương thành cách tuổi Tân rất đẹp. Vì tứ hóa tuổi Tân theo thứ tự Cự Nhật Khúc Xương, với Cự Môn Hóa Lộc và Thái Dương Hóa Quyền. Cự Môn Tý Ngọ tuổi Tân được bộ Song Hao Tý Ngọ, Khôi tại Ngọ, Việt tại Dần hình thành bộ Khôi Việt, nếu Cự Môn cư Tý được thêm bộ Đào Hồng đủ Quyền Lộc + Đào Hồng + Khôi Việt + Song Hao, có thể gặp thêm Hỏa Linh mà vô hại. Hạn đến bộ Phủ Tướng dễ được đề bạt hoặc kế nhiệm mà thành công. Tuy nhiên Cự Môn Tý Ngọ rất kỵ gặp bộ Không Kiếp vì Cự Nhật ngộ Không Kiếp đến năm gặp Lưu Lộc Tồn hình thành cách người đàn ông xa cách theo chiều hướng xấu, tệ nhất là người đàn ông rời xa dương thế, với nữ mệnh thuộc cách góa chồng, hoặc chủ bị nguy hiểm do phía nam giới gây ra. Tuy nhiên phải tùy việc Không Kiếp có gặp bộ Tả Hữu, hoặc đắc địa hay không để luận cát hung. Với tuổi Quý, không thể có đủ bộ Khoa Quyền Lộc, được Khoa Quyền chỉ khi Cự Môn hoặc Thái Âm xung, tức ở vị trí Thái Dương hoặc Thiên Cơ mới đủ bộ Khoa Quyền. Cung Tý Lộc Tồn ngộ Triệt thuộc cách ” Tuần Triệt bất khả Lộc Tồn tư cơ phá bại”, cung Ngọ kỵ gặp Cự Môn vì hình thành cách Cự Phi. Cự Môn ở Tý ngộ Lộc Tồn được bộ Cự Triệt khá tốt, tuy vậy do chỉ Hóa Quyền nên khó mong nổi danh, không có Khôi Việt do Khôi tại Mão, Việt tại Tị.

Cự Mon ở Tý Ngọ nên tránh Lộc Tồn đồng cung, tam hợp hoặc đối cung, hình thành cách ” Cự phùng Tồn tú, cát dã tàng hung”, Cự Môn luôn tồn tại bất mãn do Lộc Tồn chủ tồn tại, cũng không có thay đổi vì Lộc Tồn chủ giữ truyền thống, do có Kình Đà giáp và Bác Sĩ đồng cung, vì vậy Lộc Tồn chỉ hợp với nhóm sao ĩnh, an ổn, như Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt, ky gặp Sát Phá Tham và Cự Môn. Cự Môn gặp Tang Môn thành cách lưỡng tang lợi cho nhà đất, tức khi Tang Môn đồng cung với Cự Môn, trong bộ Tang Hư Khách, đồng cung với sao nào thì luận Cự Môn với sao ấy. Cự Môn gặp Kình Dương lợi nhưng kỵ thêm Hỏa Tinh tạo thành bộ Hỏa Kình chung thân ải tử, vì cách Cự Kình ưa chống đối , lại có Hỏa Tinh tính hỏa tăng khiến phẫn uất mà tự sát. Cự Môn kỵ gặp thêm ám tinh như Đà Kỵ Riêu vì thuộc Âm Thủy, chủ thị phi, là ám tinh. Cự Môn đắc bộ Tuế Hổ Phù có Thiên Hình thuộc cách hình luật, làm nghề luật sư hợp cách.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button