Tử vi

Cự nhật đồng cung cáchCự nhật đồng cung cách

Cánh cửa cực lớn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn làm gốc cách. Bản cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Này một đời người luôn danh lớn hơn lợi nhuận. Canh tân quý sinh năm nhân, vô Tứ Sát kiếp không gia hội vi thượng cách. Cung thân thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn Mỹ.

Bạn đang xem: Cự nhật đồng cung cách

Thơ nói:

Cự nhật củng chiếu đúng tam thai, giá trị đây ứng với vi cái thế mới. Nếu là hung tinh vô chiến đấu khắc, áo bào tím ngọc đái một bên công đến.

Thường nói:

“Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại “, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, ăn lộc lừng danh” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cự nhật đồng cung cáchCự nhật đồng cung cách

Cánh cửa cực lớn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn làm gốc cách. Bản cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc là xã hội nổi danh nhân sĩ. Này một đời người luôn danh lớn hơn lợi nhuận. Canh tân quý sinh năm nhân, vô Tứ Sát kiếp không gia hội vi thượng cách. Cung thân thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn Mỹ.

Thơ nói:

Cự nhật củng chiếu đúng tam thai, giá trị đây ứng với vi cái thế mới. Nếu là hung tinh vô chiến đấu khắc, áo bào tím ngọc đái một bên công đến.

Thường nói:

“Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại “, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, ăn lộc lừng danh” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button