Tử vi

Cực nam thiên cơ và cực bắc cự môn gặp tại mão dậu thì âm gặp dương tại sửu mùi

Xin chia sẻ quan điểm lý luận của khâm thiên thì chia tử vi theo 6 đại cục chính ( từ 6 địa cục chính này mà thể hiện tại 144 thế cục khác nhau của tử vi)!

_ tử vi độc tọa tý ngọ

_ tử vi tham lang mão dậu

Bạn đang xem: Cực nam thiên cơ và cực bắc cự môn gặp tại mão dậu thì âm gặp dương tại sửu mùi

_ tử vi thiên tướng thìn tuất

_ tử vi thất sát tị hợi

_ tử vi thiên phủ dần thân

_ tử vi phá quân sửu mùi

Cái này gọi là ” ngũ vận lục khí” tức ngũ vận = 5 loại ngũ hành sinh khắc mà thực chất tại “âm dương chi lý” thăng giảm, tiêu trưởng, vãng lai mà thành. lục khí là 6 loại hình khí thiên địa nhân tương tác biến hóa ( y như lục phủ ngũ tạng của ta vậy) mà bản chất lại là ” tam tài chi sổ” mà thành cát hung bĩ thái qua đó dự đoán thiên nhân địa mệnh vận xoay vậy!

đây gọi là : 3+ 2 = 5, 3 x 2 =6 ( theo thuyết thiêm tam địa nhị)

dù tử vi cư ngọ hay cư tý hay cư cứ bất đâu đều phải dựa vào 4 tinh đẩu mà định thịnh suy cát hung của 144 thế cục đó là thiên cơ, cự môn, thái dương, thái âm 

xét đến tử vi hay thiên phủ thực chất là 2 vòng định lệ cho dễ dàng và quy chiếu. còn việc 4 dại danh chính tinh phủ tử âm dương thì vẫn thế thôi chứ không mất đi ảnh hưởng 4 đại đế tinh! nhưng mọi thế cục cát hung đều do sự vận động của cơ cự âm dương!

cự môn chính danh cực bắc tại tiên thiên chi là can kỷ thổ ( chính vì vậy nhiều sách, hay trong phong thủy cho cự môn là hành thổ) tại hậu thiên can quý âm thủy. thiên cơ chính danh cự nam mang can ất mộc.

khi thiên cơ tại ngọ, cự môn tại tý đây gọi là trời đất định vị, khi này thái dương tại thìn, thái âm tại tuất tạo thành trục biến hóa. khi cực nam thiên cơ và cực bắc gặp nhau tạo mão dậu thì thái âm cũng gặp thái dương tại sửu mùi thì vật đổi sao rời vậy! 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cực nam thiên cơ và cực bắc cự môn gặp tại mão dậu thì âm gặp dương tại sửu mùi

Xin chia sẻ quan điểm lý luận của khâm thiên thì chia tử vi theo 6 đại cục chính ( từ 6 địa cục chính này mà thể hiện tại 144 thế cục khác nhau của tử vi)!

_ tử vi độc tọa tý ngọ

_ tử vi tham lang mão dậu

_ tử vi thiên tướng thìn tuất

_ tử vi thất sát tị hợi

_ tử vi thiên phủ dần thân

_ tử vi phá quân sửu mùi

Cái này gọi là ” ngũ vận lục khí” tức ngũ vận = 5 loại ngũ hành sinh khắc mà thực chất tại “âm dương chi lý” thăng giảm, tiêu trưởng, vãng lai mà thành. lục khí là 6 loại hình khí thiên địa nhân tương tác biến hóa ( y như lục phủ ngũ tạng của ta vậy) mà bản chất lại là ” tam tài chi sổ” mà thành cát hung bĩ thái qua đó dự đoán thiên nhân địa mệnh vận xoay vậy!

đây gọi là : 3+ 2 = 5, 3 x 2 =6 ( theo thuyết thiêm tam địa nhị)

dù tử vi cư ngọ hay cư tý hay cư cứ bất đâu đều phải dựa vào 4 tinh đẩu mà định thịnh suy cát hung của 144 thế cục đó là thiên cơ, cự môn, thái dương, thái âm 

xét đến tử vi hay thiên phủ thực chất là 2 vòng định lệ cho dễ dàng và quy chiếu. còn việc 4 dại danh chính tinh phủ tử âm dương thì vẫn thế thôi chứ không mất đi ảnh hưởng 4 đại đế tinh! nhưng mọi thế cục cát hung đều do sự vận động của cơ cự âm dương!

cự môn chính danh cực bắc tại tiên thiên chi là can kỷ thổ ( chính vì vậy nhiều sách, hay trong phong thủy cho cự môn là hành thổ) tại hậu thiên can quý âm thủy. thiên cơ chính danh cự nam mang can ất mộc.

khi thiên cơ tại ngọ, cự môn tại tý đây gọi là trời đất định vị, khi này thái dương tại thìn, thái âm tại tuất tạo thành trục biến hóa. khi cực nam thiên cơ và cực bắc gặp nhau tạo mão dậu thì thái âm cũng gặp thái dương tại sửu mùi thì vật đổi sao rời vậy! 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button