Tử vi

Cung bàn cùng mười hai chòm sao – chưa cung chòm cự giải

Chưa cung chòm cự giải ( chuyên chế bảo hộ, gia đình bình dân, trí nhớ hoài cổ, mình mơ hồ )

Cung mệnh:

Nữ tính cùng mụ mụ cảm tình tốt, sau khi kết hôn hết thảy vẫn là lấy nương ưu tiên, yêu tồn tiền riêng, đau tiểu hài tử, giám sát chặt chẽ lão công.

Bạn đang xem: Cung bàn cùng mười hai chòm sao – chưa cung chòm cự giải

Yêu người nhà mình, đúng cần người chính mình bảo vệ, đầy bụng lòng nhiệt tình, không keo kiệt cho thứ thuộc về chính mình, cũng cho nhân từ chiếu cố; đối với nguy hại chính mình cùng với người chính mình bảo vệ, sẽ dấy lên đáng sợ tranh đấu cùng với thù dai.

Cảm thụ tính mạnh, thực cảm xúc tính, hoài cổ thả trí nhớ tốt lắm. Có bắt chước thiên tài, tham khảo người khác thiết kế lưu thông bắt chước mà được lấy phát triển. Rất thông dụng, bình dân lời nói, thích bình dân bách tính nhân tình, tốt chăm sóc người khác, yêu thích quán ven đường còn hơn nhiều phòng ăn cao cấp.

Cự giải biểu hiện gia đình, nhược gia đình hài hòa lúc, vận khí cũng rất tốt; vận khí không tốt lúc, gia đình nhất định không hài hòa. Đối ứng bộ vị là dạ dày, dạ dày không tốt lúc, gia đình hòa hành vận liền sáng lên đèn đỏ.

Huynh đệ tỷ muội:

Năm mới còn có cùng huynh đệ tỷ muội phân khả năng khác.

Vợ chồng:

Lựa chọn đối tượng thực thận trọng, một khi nhận định người nào đó mà yêu, thì sẽ hoàn toàn nhẫn nại đã nhiều năm, tiếp tục thiêu đốt ái ngọn lửa. Đối tượng kết hôn bình thường đều không quá giàu có.

Đứa con:

Có con nít lần đầu, bị sinh lao khổ, nhưng thác đứa nhỏ tới phúc, có thể vượt qua an tường lúc tuổi già.

Tiền tài:

Không phải trời sinh có tốt tài vận, mà là lấy bản thân cố gắng, trung niên tài vận chuyển biến tốt đẹp.

Bạn bè là khai triển vận làm giàu mấu chốt, như keo kiệt chi phí giao thiệp, chính là vết thương trí mệnh; từ giao tế đến bồi dưỡng quan hệ nhân mạch là thành công điều kiện tiên quyết.

Tật ách:

Dinh dưỡng hấp thu rất sung túc, do đó dạ dày dễ dàng xuất hiện dị thường. Phải chú ý dạ dày phương diện tật bệnh. Cũng phải chú ý rơi xuống bị thương.

Di chuyển:

Thích hợp khoảng cách ngắn lữ hành, đến bên ngoài mép nước, thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp, tìm được tâm linh chương nhạc.

Giao hữu:

Không quen xã giao, nếu có bất khả tư nghị xảo vu thành lập quan hệ nhân mạch.

Quan lộc:

Từ bắt chước mà sáng tạo đồ mới, đa tài bác học mà tinh xảo. Phải chú ý khuyết điểm là, tinh thông mọi thứ mọi thứ lỏng.

Điền trạch:

Quan hệ thân thích không tốt lắm. Làm con nuôi di sản lúc, không thuận lợi chắc có tranh cãi. Gia đình không hài hòa lúc, hành vận trượt.

Phúc đức:

Lấy cảm giác đến suy nghĩ chuyện, tính tình không chắc chắn

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung bàn cùng mười hai chòm sao - chưa cung chòm cự giải

Chưa cung chòm cự giải ( chuyên chế bảo hộ, gia đình bình dân, trí nhớ hoài cổ, mình mơ hồ )

Cung mệnh:

Nữ tính cùng mụ mụ cảm tình tốt, sau khi kết hôn hết thảy vẫn là lấy nương ưu tiên, yêu tồn tiền riêng, đau tiểu hài tử, giám sát chặt chẽ lão công.

Yêu người nhà mình, đúng cần người chính mình bảo vệ, đầy bụng lòng nhiệt tình, không keo kiệt cho thứ thuộc về chính mình, cũng cho nhân từ chiếu cố; đối với nguy hại chính mình cùng với người chính mình bảo vệ, sẽ dấy lên đáng sợ tranh đấu cùng với thù dai.

Cảm thụ tính mạnh, thực cảm xúc tính, hoài cổ thả trí nhớ tốt lắm. Có bắt chước thiên tài, tham khảo người khác thiết kế lưu thông bắt chước mà được lấy phát triển. Rất thông dụng, bình dân lời nói, thích bình dân bách tính nhân tình, tốt chăm sóc người khác, yêu thích quán ven đường còn hơn nhiều phòng ăn cao cấp.

Cự giải biểu hiện gia đình, nhược gia đình hài hòa lúc, vận khí cũng rất tốt; vận khí không tốt lúc, gia đình nhất định không hài hòa. Đối ứng bộ vị là dạ dày, dạ dày không tốt lúc, gia đình hòa hành vận liền sáng lên đèn đỏ.

Huynh đệ tỷ muội:

Năm mới còn có cùng huynh đệ tỷ muội phân khả năng khác.

Vợ chồng:

Lựa chọn đối tượng thực thận trọng, một khi nhận định người nào đó mà yêu, thì sẽ hoàn toàn nhẫn nại đã nhiều năm, tiếp tục thiêu đốt ái ngọn lửa. Đối tượng kết hôn bình thường đều không quá giàu có.

Đứa con:

Có con nít lần đầu, bị sinh lao khổ, nhưng thác đứa nhỏ tới phúc, có thể vượt qua an tường lúc tuổi già.

Tiền tài:

Không phải trời sinh có tốt tài vận, mà là lấy bản thân cố gắng, trung niên tài vận chuyển biến tốt đẹp.

Bạn bè là khai triển vận làm giàu mấu chốt, như keo kiệt chi phí giao thiệp, chính là vết thương trí mệnh; từ giao tế đến bồi dưỡng quan hệ nhân mạch là thành công điều kiện tiên quyết.

Tật ách:

Dinh dưỡng hấp thu rất sung túc, do đó dạ dày dễ dàng xuất hiện dị thường. Phải chú ý dạ dày phương diện tật bệnh. Cũng phải chú ý rơi xuống bị thương.

Di chuyển:

Thích hợp khoảng cách ngắn lữ hành, đến bên ngoài mép nước, thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp, tìm được tâm linh chương nhạc.

Giao hữu:

Không quen xã giao, nếu có bất khả tư nghị xảo vu thành lập quan hệ nhân mạch.

Quan lộc:

Từ bắt chước mà sáng tạo đồ mới, đa tài bác học mà tinh xảo. Phải chú ý khuyết điểm là, tinh thông mọi thứ mọi thứ lỏng.

Điền trạch:

Quan hệ thân thích không tốt lắm. Làm con nuôi di sản lúc, không thuận lợi chắc có tranh cãi. Gia đình không hài hòa lúc, hành vận trượt.

Phúc đức:

Lấy cảm giác đến suy nghĩ chuyện, tính tình không chắc chắn

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button